S S Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330"

Transkript

1 S S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr

2 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7 Råd om sikkerhed og advarsler Miljøbeskyttelse...18 Inden brug...22 Anvendelse af det medfølgende tilbehør...28 Brug...32 Ledning...32 Støvsugeren tændes og slukkes Valg af sugestyrke...38 Ventilen til finindstilling af sugestyrke åbnes...42 Parkering, transport og opbevaring...44 Vedligeholdelse Hvor kan støvsugerposer og filtre købes? Hvilke støvsugerposer og filtre skal anvendes? Hvornår skal støvsugerposen udskiftes? Hvordan udskiftes støvsugerposen?...54 Hvornår skal udblæsningsluftfilteret udskiftes? Indikator for udskiftning af udblæsningsfilter...56 Hvordan udskiftes et Super Air Clean udblæsningsluftfilter? Hvordan udskiftes udblæsningsluftfiltrene Active Air Clean og Active HEPA? Alternativt udblæsningsluftfilter Hvornår skal støvrumsfilteret udskiftes? Hvordan udskiftes støvrumsfilteret? Hvornår skal batteriet i fjernbetjeningsgriberøret udskiftes? Hvordan udskiftes batteriet i fjernbetjeningsgriberøret? Hvornår skal trådfanget udskiftes? Hvordan udskiftes trådfanget? Vedligeholdelse Småfejl...72 Ekstra tilbehør

3 no - Innhold no - Innhold Beskrivelse av støvsugeren....7 Sikkerhetsregler...12 Aktivt miljøvern...19 Før bruk...23 Bruk av standardutstyr...29 Bruk...33 Tilkoblingskabel...33 Støvsugeren på og av...33 Valg av sugekraft...39 Åpning av falskluftregulatoren...43 Parkering, transport og oppbevaring...45 Vedlikehold...47 Hvor kan støvposer og filtre kjøpes? Hvilke støvposer og filtre er riktige? Når skal støvposen byttes? Hvordan byttes støvposen? Når skal utblåsningsfilteret byttes? Indikator for bytte av utblåsningsfilter Hvordan byttes utblåsningsfilteret "Super Air Clean"? Hvordan byttes utblåsningsfiltrene "Active Air Clean" og "Active HEPA"? Innsetting av et annet utblåsningsfilter...63 Når skal motorbeskyttelsesfilteret byttes?...65 Hvordan byttes motorbeskyttelsesfilteret? Når skal batteriet på fjernstyringshåndtaket skiftes? Hvordan skiftes batteriet på fjernstyringshåndtaket? Når skal trådløfterne byttes? Hvordan byttes trådløfterne ut?...69 Rengjøring...71 Feil/service Ekstrautstyr

4 sv - Innehåll sv - Innehåll Beskrivning av dammsugaren...9 Säkerhetsanvisningar och varningar...14 Bidra till att skona miljön...19 Innan dammsugaren används...23 Använda tillbehör...29 Användning...33 Anslutningskabel Koppla till och från dammsugaren...33 Välja sugeffekt Öppna ventilen för finjustering av sugstyrkan...43 Parkering, transport och förvaring...45 Skötsel...47 Var får jag tag i dammpåsar och filter? Vilka dammpåsar och filter ska jag använda? När byter jag dammpåse?...51 Hur byter jag dammpåse?...55 När byter jag utblåsningsfilter? Filterindikator (byte av utblåsningsfilter) Hur byter jag Super Air Clean-filter? Hur byter jag utblåsningsfiltren Active Air Clean och Active HEPA? Sätta i annat utblåsningsfilter...63 När byter jag motorfilter?...65 Hur byter jag motorfilter?...65 När byter jag batteri för fjärrstyrningshandtaget? Hur byter jag batteri på fjärrstyrningshandtaget? När byter jag trådlyftar? Hur byter jag trådlyftarna? Rengöring...71 Störningar / Miele service Extra tillbehör

5 fi - Sisällysluettelo fi - Sisällysluettelo Laitteen osat...9 Tärkeitä turvallisuusohjeita...16 Pidä huolta ympäristöstäsi...19 Ennen käyttöönottoa...23 Vakiovarusteiden käyttö Laitteen käyttö Verkkoliitäntäjohto...33 Imurin kytkeminen päälle ja pois päältä...33 Imutehon säädin...39 Ilmamäärän säätimen käyttö...43 Taukoteline, kantaminen ja säilyttäminen...45 Hoito...47 Mistä saan uusia pölypusseja ja suodattimia? Mistä tiedän, millaisia pölypusseja ja suodattimia ostan? Milloin pölypussi tulisi vaihtaa? Miten vaihdan pölypussin? Milloin poistoilmansuodatin tulisi vaihtaa? Poistoilmansuodattimen vaihdon osoitin Miten vaihdan "Super Air Clean" -suodattimen? Miten vaihdan "Active Air Clean" ja "Active HEPA" -suodattimen? Poistoilmansuodattimen tyypin vaihtaminen...63 Milloin moottorinsuojasuodatin tulisi vaihtaa? Miten vaihdan moottorinsuojasuodattimen? Milloin kauko-ohjauskahvan paristo tulisi vaihtaa? Miten vaihdan kauko-ohjauskahvan pariston? Milloin vaihdan suuttimien tarrapinnat? Miten vaihdan suuttimien tarrapinnat? Puhdistus Häiriöt Lisävarusteet

6 da - Billedet viser støvsugeren med maksimalt udstyr. Nogle modeller leveres som standard med et af følgende mundstykker, som ikke er vist på tegningen. Gulvmundstykke Classic Allergotec / turbobørste / akkubørste ACCU NOVA Med disse støvsugere følger en separat brugsanvisning til det pågældende mundstykke. no - Bildet viser støvsugeren med maksimalt utstyr. Noen av modellene har en av følgende tilbehørsdeler som standardutstyr, som ikke er avbildet på tegningen. Gulvmunnstykke Classic Allergotec / Turbobørste / Oppladbar elektrobørste ACCU NOVA For disse støvsugerne er en separat bruksanvisning for den aktuelle tilbehørsdelen vedlagt. 6

7 da - Beskrivelse af støvsugeren a Griberør (alt efter model med ventil til indstilling af sugestyrken) * b + / - taster til indstilling af sugestyrken * c Standby-tast til støvsugningspauser * d Lysdiode * e Låseknap f Udstyrsholder g Reguleringsknapper til teleskoprøret * h Greb til åbning af støvrumslåget i Teleskoprør * j Støvsugerpose HyClean k Håndtag l Gulvmundstykke * m Rørholder n Støvrumsfilter (motorbeskyttelse) o Udblæsningsluftfilter * p Regulator til indstilling af sugestyrke * q Kontrollampe standby * r Kontrollampe for overophedning, * s Indikator til udskiftning af udblæsningsluftfilter (reset-knap) t Ledning u Fodkontakt til automatisk ledningsoprul v Parkeringssystem w Fodkontakt Tænd/Sluk s x Indikator for udskiftning af støvsugerpose y Cylinderstuds z Støvsugerslange Alt efter model kan støvsugeren være udstyret med mere eller mindre af det udstyr, der er markeret med *. no - Beskrivelse av støvsugeren a Håndtak (avhengig av modell med falskluftregulator) * b Taster + / - for innstilling av sugekraft * c Stand by-tast for pauser * d Lysindikator * e Utløsertast f Tilbehørsholder g Reguleringsknapp for teleskoprør * h Utløsertast for støvromsdeksel i Teleskoprør * j Støvpose HyClean k Bærehåndtak l Gulvmunnstykke * m Sugerørholder n Motorbeskyttelsesfilter o Utblåsningsfilter * p Sugekraftvelger * q Stand by-lampe * r Termovarsellampe, * s Indikator for bytte av utblåsningsfilter (reset-tast) * t Tilkoblingskabel u Fottast for automatisk kabelinntrekk v Parksystem w Fottast på/av s x Indikator for bytte av støvpose y Sugestuss z Sugeslange * Dette utstyret kan variere fra modell til modell, evt. ikke være utstyr på noen modeller. 7

8 sv - Bilden visar maximal utrustning för dammsugaren. Vissa modeller är som standard utrustade med en av följande tillbehörsdelar, för vilka det inte finns någon bild i denna beskrivning. Golvmunstycke Classic Allergotec / turboborste / batteridrivet motormunstycke ACCU NOVA Dessa dammsugare bifogas en separat bruksanvisning för den gällande tillbehörsdelen. fi - Kuvassa näkyvät kaikki mahdolliset pölynimurimalleissa esiintyvät ominaisuudet. Joissakin malleissa on vakiovarusteena jokin seuraavista suuttimista, jotka eivät näy kuvassa. Lattia-mattosuutin Classic Allergotec / Turbo-mattosuutin / Akkutoiminen mattosuutin ACCU NOVA Näiden imurimallien mukana toimitetaan erikseen kyseisen suuttimen käyttöohje. 8

9 sv - Beskrivning av dammsugaren a Grepprör (beroende på modell med ventil för fininställning av sugstyrkan) * b Knapp + / - för inställning av sugeffekt * c Standby-knapp för korta pauser i dammsugningen * d Indikatorlampa * e Låsknapp f Tillbehörshållare g Inställningsknappar för teleskopröret * h Låsknapp för dammlocket i Teleskopsugrör * j Dammpåse HyClean k Bärhandtag l Golvmunstycke * m Sugrörshållare n Motorfilter o Utblåsningsfilter * p Sugeffektsväljare * q Indikatorlampa för standby * r Indikatorlampa för överhettningsskydd, * s Indikator för byte av utblåsningsfilter (återställningsknapp) * t Anslutningskabel u Fotknapp för automatisk kabelvinda v Parkeringshjälp w Fotknapp Till/Från s x Dammindikator (byte av dammpåse) y Slanganslutning z Sugslang Beroende på modell kan utrustning märkt med * ha ett annat utförande alternativt inte ingå i dammsugarens utrustning. fi - Laitteen osat a Kädensija (ilmamäärän säädintä ei kaikissa malleissa) * b Imutehon säätöpainikkeet + / -* c Valmiustilan painike imurointitaukoja varten * d LED-merkkivalo * e Irrotuspainike f Varusteiden pidike g Teleskooppiputken säätöpainikkeet * h Pölysäiliön kannen aukaisin i Teleskooppiputki * j Pölypussi HyClean k Kantokahva l Lattia-mattosuutin * m Imuputken pidike n Moottorinsuojasuodatin o Poistoilmansuodatin * p Imutehon säädin * q Valmiustilan merkkivalo * r Lämpötilanrajoittimen merkkivalo, * s Poistoilmansuodattimen vaihdon osoitin (Reset-painike) * t Verkkoliitäntäjohto u Johdon kelauspainike v Taukoteline w Käynnistys-/pysäytyspainike s x Pölymäärän osoitin y Imuvarsi z Imuletku Tähdellä * merkityt yksityiskohdat voivat vaihdella ulkonäöltään eri pölynimurimalleissa, joissakin malleissa eräät ominaisuudet puuttuvat kokonaan. 9

10 da - Råd om sikkerhed og advarsler da - Råd om sikkerhed og advarsler Denne støvsuger overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog forårsage skader på personer og genstande. Læs venligst brugsanvisningen nøje, før støvsugeren tages i brug. Derved undgås skader på både personer og støvsuger. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer af støvsugeren. Retningslinjer vedrørende brugen Støvsugeren må kun bruges i en almindelig husholdning til støvsugning af tørt snavs. Brug ikke støvsugeren på mennesker eller dyr. Anden anvendelse eller eventuel ombygning/ændring af støvsugeren sker på egen risiko og kan muligvis være farlig. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af forkert anvendelse eller fejlbetjening. Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene støvsugeren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Sikkerhed i forbindelse med børn Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af støvsugeren. Lad dem aldrig lege med støvsugeren. Børn må kun bruge støvsugeren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Modeller med fjernbetjeningsgriberør: Batterierne må ikke komme i børnehænder. Teknisk sikkerhed Kontroller, at tilslutningsforholdene i huset stemmer overens med angivelserne på typeskiltet på støvsugeren (netspænding og frekvens). Disse data skal stemme overens for at undgå beskadigelse af støvsugeren. Sikringen skal være 16 A eller 10 A. Kontroller støvsugeren for synlige skader før brug. Tag aldrig en beskadiget støvsuger i brug. Det kan være farligt! Reparation inden reklamationsfristens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. På undersiden af griberøret er der et metalindlæg, som skal forhindre, at brugeren bliver påvirket af statisk elektricitet. Sørg for at berøre dette metalindlæg under støvsugningen. Løft aldrig støvsugeren i ledningen, og træk ikke i ledningen, men i stikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Ledningen må ikke trækkes over skarpe kanter eller komme i klemme, f.eks. under en dør. Undgå så vidt muligt at køre over ledningen med støvsugeren. Ledning, stik og stikkontakt kan blive beskadiget og dermed være til fare for brugeren. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledning, stik eller stikkontakt er beskadiget. Brug ikke støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. En beskadiget ledning udgør en sikkerhedsrisiko. En beskadiget ledning må kun udskiftes komplet med kabeltromle. Udskiftningen bør af sikkerhedsmæssige grunde foretages af Miele Teknisk Service. Reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren og er ikke omfattet af Mieles reklamationsordning. 10

11 da - Råd om sikkerhed og advarsler Støvsugeren skal være slukket, når der skiftes tilbehør. Dette er især vigtigt, hvis der skal tilsluttes en elektro- eller turbobørste. Efter brug og før rengøring/vedligeholdelse af støvsugeren skal der slukkes for den, og stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Ved anvendelse af akku-elektrobørste skal denne også slukkes. Støvsugeren må aldrig komme i vand, men må kun rengøres med en let fugtig klud. Fugtighed i støvsugeren kan give elektrisk stød. Den daglige brug Brug aldrig støvsugeren uden støvsugerpose, støvrums- og udblæsningsluftfilter. Ellers kan den blive beskadiget. Støvrumslåget kan ikke lukkes, hvis der ikke er sat nogen støvsugerpose i. Forsøg ikke at lukke låget med magt. Brug aldrig støvsugeren til at støvsuge væske eller fugtigt snavs op. Det kan give betydelige funktionsforstyrrelser og eventuelt medføre kortslutning. Nyrensede små tæpper og væg til væg-tæpper skal ligeledes være helt tørre, før de støvsuges. Brug aldrig støvsugeren til tonerstøv. Toner fra f.eks. printere og kopimaskiner kan være elektrisk ledende. Desuden kan der være risiko for, at det ikke filtreres fra i støvsugerens filtersystem og derfor blæses ud i rummet. Brug aldrig støvsugeren til brændende eller glødende genstande, som f.eks. cigaretter, aske eller kul. Der kan gå ild i støvsugeren! Brug ikke støvsugeren til letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke på steder, hvor sådanne stoffer opbevares. Støvsugeren kan eksplodere. Brug ikke støvsugeren til tunge, hårde genstande eller genstande med skarpe kanter. Støvsugeren kan blive blokeret og beskadiget. Undgå at komme i nærheden af hovedet med mundstykket eller støvsugerrøret, når støvsugeren er tændt. Man kan komme til skade. Vær opmærksom på indikatoren for udskiftning af støvsugerpose, og kontroller og udskift eventuelt støvsugerposen, når indikatoren viser, at posen er fyldt. Kontroller og udskift eventuelt samtidig støvrumsfilteret og udblæsningsluftfilteret. En fyldt støvsugerpose eller snavsede filtre mindsker støvsugerens sugeeffekt. Desuden kan støvsugeren blive så varm, at sikkerhedstermostaten afbryder den. Se afsnittet Fejl. Batterihåndtering (modeller med fjernbetjeningsgriberør): Der må ikke anvendes genopladelige batterier. Batterier må ikke kortsluttes, ikke genoplades og ikke kastes ind i ild. Risiko for eksplosion! Bortskaffelse af batteriet: Fjern batteriet fra fjernbetjeningsgriberøret, og bortskaf det via det offentlige indsamlingssystem. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Tilbehør Ved støvsugning med en Miele elektro- eller turbo-børste må den roterende børstevalse ikke berøres. Risiko for kvæstelser. Ved støvsugning med griberøret uden mundstykke skal man sikre sig, at røret ikke er beskadiget. Risiko for kvæstelser. Støvsugerposer er ikke genbrugsposer. Anvend dem kun én gang. Tilstoppede porer i posematerialet reducerer støvsugerens sugeeffekt. Brug kun Miele støvsugerposer, filtre og tilbehør. Kun ved brug af originale dele kan producenten garantere for sikkerheden. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af tilsidesættelse af ovennævnte råd om sikkerhed og advarsler. 11

12 no - Sikkerhetsregler no - Sikkerhetsregler Denne støvsugeren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke støvsugeren. Du beskytter deg selv og andre og unngår skader på støvsugeren. Ta godt vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk Denne støvsugeren er kun tillatt for støvsuging av tørt støv i husholdningen. Mennesker og dyr må ikke støvsuges med støvsugeren. Andre bruksmåter, ombygginger eller forandringer av støvsugeren skjer på egen risiko og kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn det støvsugeren er bestemt for eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene støvsugeren på en sikker måte, må ikke bruke denne støvsugeren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av støvsugeren. Ikke la barn leke med støvsugeren. Barn får bare bruke støvsugeren uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere støvsugeren på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. For modeller med fjernstyringshåndtak: Pass på at barn ikke får tak i batteriene. Teknisk sikkerhet Sammenlign tilkoblingsdataene på støvsugerens typeskilt (nettspenning og frekvens) med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, ellers kan støvsugeren bli skadet. Det elektriske anlegget må ha minst 10 A sikring. Kontroller før bruk om støvsugeren har synlige skader. Ikke ta i bruk en skadet støvsuger. En skadet støvsuger kan utsette brukeren for fare! Reparasjon av støvsugeren i garantitiden skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. På undersiden av håndtaket er det et metallinnlegg for å unngå ubehagelige virkninger av elektrostatiske utladninger. Pass på å holde hånden rundt dette metallinnlegget når du støvsuger. Ikke bruk tilkoblingskabelen til å bære støvsugeren og ikke ta tak i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten! Ikke trekk tilkoblingskabelen over skarpe kanter og ikke klem den fast, f.eks. under dører. Unngå å kjøre over kabelen ofte med støvsugeren. Tilkoblingskabel, støpsel og stikkontakt kan bli skadet og sette din sikkerhet i fare. Da må ikke støvsugeren brukes. Støvsugeren må ikke brukes hvis tilkoblingskabelen er skadet. En skadet tilkoblingskabel kan sette din sikkerhet i fare. En skadet tilkoblingskabel skal byttes ut komplett med kabeltrommel. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles serviceavdeling. 12

13 no - Sikkerhetsregler Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. Slå av støvsugeren når du skifter tilbehør; det er spesielt viktig ved tilkobling av en elektro- eller turbobørste. Slå av støvsugeren etter bruk og før rengjøring/vedlikehold. Trekk ut støpselet. Ved bruk av en oppladbar elektrobørste skal denne også slås av. Støvsugeren må ikke dyppes i vann. Rengjør den bare med tørr eller litt fuktig klut. Fuktighet i støvsugeren innebærer fare for elektrisk støt. Forskriftsmessig bruk Ikke bruk støvsugeren uten støvpose, motorbeskyttelsesfilter og utblåsningsfilter. Den kan bli skadet. Hvis det ikke er satt inn støvpose, kan ikke støvromsdekselet lukkes. Ikke bruk makt! Ikke bruk støvsugeren til å suge opp væsker eller fuktig smuss. Det kan føre til betydelige funksjonsfeil. Dessuten kan beskyttelsen mot elektrisk støt bli redusert. Tepper og teppegulv som er våtrenset eller behandlet med sjampo, må tørke helt før de støvsuges. Tonerstøv må ikke støvsuges! Toner som brukes f.eks. til skrivere eller kopimaskiner, kan ha elektrisk ledeevne. Dessuten er det mulig at toneren ikke blir helt utfiltrert av støvsugerens filtersystem. Via viften kan toneren da havne i romluften igjen. Ikke støvsug brennende eller glødende gjenstander, f.eks. sigaretter eller tilsynelatende sloknet aske eller kull. Støvsugeren kan begynne å brenne. Ikke støvsug lettantennelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke støvsug på steder hvor slike stoffer oppbevares! Støvsugeren kan eksplodere. Ikke støvsug tunge, harde eller skarpe gjenstander. De kan blokkere støvsugeren og skade den. Unngå å komme i nærheten av hodet med et munnstykke eller sugerøret mens du støvsuger. Fare for skade! Hold øye med støvindikatoren og kontroller eller bytt ut støvposen når støvindikatoren viser at støvposen er full. Kontroller eller bytt også utblåsningsfilteret og motorbeskyttelsesfilteret samtidig. En full støvpose eller tette filtre reduserer støvsugerens sugekraft. Dessuten kan støvsugeren bli så varm at termostaten kobler ut støvsugeren, se kapittel "Feil". Viktig ved omgang med batterier (for modeller med fjernstyringshåndtak): Ikke bruk oppladbare batterier. Ikke kortslutt batterier, ikke lad dem opp og ikke kast dem inn i flammer. Eksplosjonsfare! Kassering av batteriet: Ta batteriet ut av fjernstyringshåndtaket og lever det på offentlig miljøstasjon. Ikke kast batteriet som husholdningsavfall. Tilbehør Når du støvsuger med en Miele elektro- eller turbobørste, må du ikke ta på børstevalsen mens den er i gang. Fare for skade! Pass på når du støvsuger med griperøret uten påsatt tilbehør, at røret ikke er skadet. Fare for skade! Støvposer er engangsartikler! De skal ikke brukes flere ganger. Tilstoppede porer reduserer støvsugerens sugekraft. Bruk bare Miele-støvposer med Mieles kvalitetsstempel, originale Miele-filtre og tilbehør. Produsenten kan bare garantere sikkerheten for disse. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 13

14 sv - Säkerhetsanvisningar och varningar sv - Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan dammsugaren tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på dammsugaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte! Användningsområde Dammsugaren får endast användas i hushåll för dammsugning av torrt damm/torr smuts. Dammsugaren får inte användas på människor och djur. Andra användningsområden, ombyggnader och ändringar av dammsugarens konstruktion sker på egen risk och kan innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att dammsugaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller på ett felaktigt sätt. Personer, särskilt barn som inte kan använda dammsugaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av dammsugaren. Låt inte barn leka med dammsugaren. Barn får endast använda dammsugaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda dammsugaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. För modeller med fjärrstyrningshandtag: Se till att barn inte får tag i batterierna. Teknisk säkerhet Jämför anslutningsuppgifterna (nätspänning och frekvens) på dammsugarens typskylt med dem som gäller för elnätet. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att det inte ska uppstå skador på dammsugaren. Eluttaget måste ha en säkring av typen 16 A eller 10 A. Kontrollera dammsugaren med avseende på synliga yttre skador innan den tas i bruk. Ta inte dammsugaren i bruk om den är skadad! En skadad dammsugare kan utgöra en fara. Under den lagstadgade reklamationsfristen får reparationer endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på dammsugaren vid senare tillfälle. På undersidan av greppröret till denna dammsugare finns en metallinfällning för att minska obehagliga effekter av statisk elektricitet. Se till att handen vidrör denna metallinfällning vid dammsugning. Anslutningskabeln får inte användas för att bära dammsugaren. Dra heller inte ut stickproppen ur vägguttaget genom att dra i anslutningskabeln. Dra inte anslutningkabeln över vassa kanter och kläm den inte under t ex dörrar. Undvik att rulla dammsugaren över anslutningskabeln alltför mycket! Anslutningskabel, stickpropp och vägguttag kan skadas och därmed utgöra en säkerhetsrisk. Dammsugaren får inte användas om skador på något av ovanstående har uppstått. Använd inte dammsugaren om anslutningskabeln är skadad. En skadad anslutningskabel kan innebära en säkerhetsrisk. En skadad anslutningskabel måste av säkerhetsskäl bytas ut mot en kabel komplett med kabeltrumma. Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av en auktoriserad fackman eller av Miele service. 14

15 sv - Säkerhetsanvisningar och varningar Reparation av dammsugaren bör endast utföras av Miele service eller av Miele auktorierad serviceverkstad. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Stäng av dammsugaren vid byte av tillbehör. Det är särskilt viktigt vid anslutning av en turboeller elektroborste. Stäng alltid av dammsugaren när den har använts och före rengöring och/eller underhåll. Dra ut stickproppen ur vägguttaget. Vid användning av ett batteridrivet motormunstycke ska även detta stängas av. Doppa aldrig dammsugaren i vatten och rengör den endast med en torr eller lätt fuktig trasa. Kommer det in fukt i dammsugaren föreligger risk för elektriska stötar. Användningsområde Använd inte dammsugaren utan dammpåse, utblåsnings- eller motorfilter. Dammsugaren kan då skadas. Om det inte finns dammpåse i dammsugaren kan locket inte stängas. Försök inte att stänga locket med våld. Dammsug inte vätskor eller annan fuktig smuts. Det kan leda till avsevärda funktionsstörningar. Dessutom kan skyddet mot elektriska stötar försämras. Låt våta eller schamponerade mattor torka helt innan de dammsugs. Dammsug inte pulver från en tonerkassett. Tonerpulver som används itexskrivare eller kopiatorer kan leda ström. Dessutom kan filtersystemet eventuellt inte filtrera allt pulver som via utblåsningsluften kan hamna i rumsluften igen. Dammsug aldrig glödande föremål som t ex cigaretter, aska eller kol. Dammsugaren kan fatta eld. Dammsug aldrig lättantändligt eller explosivt material eller gaser och dammsug inte heller på platser där sådana ämnen finns. Dammsugaren kan explodera. Dammsug inga tunga, hårda föremål eller föremål med vassa kanter. Dammsugarslangen kan blockeras och dammsugaren skadas. Undvik att komma nära ansiktet med munstycken och sugrör när dammsugaren är inkopplad. Risk för skador. Kontrollera dammindikatorn och kontrollera och/eller byt dammpåse när indikatorn visar att dammpåsen är full. När dammpåsen byts bör även utblåsnings- och motorfiltret kontrolleras och/eller bytas. En full dammpåse och igensatta filter minskar dammsugarens sugeffekt. Dessutom kan dammsugaren bli så varm att överhettningsskyddet stänger av dammsugaren, se avsnittet "Störningar". Viktigt vid hantering av batteriet (för modeller med fjärrstyrningshandtag): Det är inte tillåtet att använda uppladdningsbara batterier. Kortslut inte batterierna, ladda inte upp dem och kasta inte in dem i eld. Explosionsrisk! Förbrukade batterier: Avlägsna batteriet ur fjärrstyrningshandtaget och lämna in batteriet för återvinning. Kasta inte batteriet i hushållssoporna. Tillbehör Stoppa inte in fingrarna i elektro- och turboborstens vals när dammsugaren är på. Risk för skador. Se till att handtaget inte skadas vid dammsugning utan munstycke. Risk för skador. Dammpåsar är engångsartiklar. Använd inte samma dammpåse flera gånger. Igentäppta porer i dammpåsen reducerar dammsugarens sugeffekt. Använd bara Mieles originaldammpåsar med Mieles kvalitetsstämpel, Mieles originalfilter och tillbehör. Tillverkaren kan endast garantera säkerheten vid användning av originaldelar och originaltillbehör. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 15

16 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä imuri täyttää sähkölaitteille asetetut turvallisuusmääräykset. Laitteen asiaton käyttö voi kuitenkin johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin. Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää pölynimuria. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana. Määräystenmukainen käyttö Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kuivaimurointiin kotitalouksissa. Imurilla ei saa imuroida ihmisiä eikä eläimiä. Kaikenlainen muu käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja saattaa olla vaarallista. Sama koskee imuriin mahdollisesti tehtyjä jälkiasennus- ja muutostöitä. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta käytöstä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään pölynimuria turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä vajavuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä imurin toiminnasta, eivät saa käyttää tätä imuria ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Jos kotonasi on lapsia Valvo lapsia, jotka oleskelevat pölynimurin läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä pölynimurilla. Lapset saavat käyttää pölynimuria ilman valvontaa ainoastaan, jos heitä on opastettu laitteen toimintaan siten, että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja että he tunnistavat laitteen vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet. Jos imurissa on kauko-ohjauskahva: älä anna paristojen joutua lasten käsiin. Tekninen turvallisuus Varmista että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat pölynimurin arvokilvessä ilmoitettuja jännitettä ja taajuutta, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Pistorasian on oltava suojattu joko 16 A:n tai 10 A:n hitaalla sulakkeella. Tarkista imuri ennen sen käyttöä ulkoisten vaurioiden varalta. Älä käytä imuria, jos siinä on jokin vika. Viallinen imuri voi vaarantaa turvallisuutesi! Pölynimurin takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä aina Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi, muuten takuu ei enää korvaa korjauksen jälkeen ilmeneviä vikoja. Imurin kädensijan alla on metallipidike, jonka avulla vältyt epämiellyttäviltä staattisen sähkön purkauksilta. Varmista aina imuroidessasi, että kätesi koskettaa tätä metallipidikettä. Älä vedä tai kanna pölynimuria sähköjohdosta. Älä myöskään irrota pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Älä vedä sähköjohtoa terävien reunojen yli ja varo puristamasta johtoa esim. oven väliin. Varo ajamasta toistuvasti imurilla sähköjohdon päälle. Sähköjohto, pistotulppa ja pistorasia voivat vahingoittua ja vaarantaa turvallisuutesi. Tällöin imuria ei saa enää käyttää. Älä käytä pölynimuria, jos sen sähköjohdossa näkyy vaurioita. Vaurioitunut sähköjohto voi vaarantaa turvallisuutesi. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava johtokelaa myöten uuteen. Sähköjohdon ja johtokelan saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Pölynimuria saa korjata ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle! 16

17 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita Kytke pölynimuri aina pois päältä, kun vaihdat imurin varusteita; tämä on erityisen tärkeää, kun käytät moottoroitua mattosuutinta tai turbo-mattosuutinta. Kytke pölynimuri pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen huoltoa tai korjausta. Vedä pistotulppa pistorasiasta. Jos käytät akkutoimista mattosuutinta, kytke myös se pois päältä. Puhdista imuri ainoastaan kuivalla tai kostealla rievulla. Imuria ei saa koskaan upottaa veteen. Laitteen sisään päässyt kosteus aiheuttaa oikosulun vaaran! Asianmukainen käyttö Älä koskaan käytä imuria ilman pölypussia, moottorinsuojasuodatinta tai poistoilmansuodatinta. Pölynimuri voi vahingoittua. Jos imurissa ei ole pölypussia, pölysäiliön kansi ei mene kiinni. Älä yritä sulkea kantta väkisin. Älä imuroi pölynimurilla nesteitä tai märkää likaa, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai heikentää sähköiskusuojausta. Kun puhdistat kokolattiamattoja vaahtopesuaineella, anna pesuaineen kuivua täysin ennen imurointia. Älä imuroi värikasettien värijauhetta. Värijauhe, jota käytetään esimerkiksi lasertulostimissa tai kopiokoneissa, voi johtaa sähköä. Lisäksi hienojakoinen jauhe voi kulkeutua suodattimen läpi ja levitä puhaltimen kautta takaisin huoneilmaan. Älä imuroi hehkuvaa tuhkaa tai hiiliä, esimerkiksi savukkeentumppeja, sillä ne saattavat sytyttää pölynimurin tuleen. Älä imuroi helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä tai kaasuja. Älä myöskään imuroi tiloissa, jossa säilytetään tällaisia aineita. Muussa tapauksessa pölynimuri saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä imuroi painavia, kovia tai teräväkulmaisia esineitä. Ne saattavat tukkia pölynimurin ja vahingoittaa sitä. Varo pitämästä suuttimia tai avointa imuputkea kasvojen lähettyvillä, kun imuri on käynnissä. Voit vahingoittaa itsesi! Tarkista pölymäärä pölymäärän osoittimesta säännöllisin väliajoin ja vaihda pölypussi, kun osoitin näyttää sen olevan täynnä. Tarkista samalla ja vaihda tarvittaessa myös poistoilman- ja moottorinsuojasuodattimet. Täysinäinen pölypussi tai tukkeutunut suodatin heikentävät imurin imutehoa huomattavasti. Lisäksi pölynimuri voi kuumeta liikaa, jolloin pölynimurin lämpötilanrajoitin laukeaa (ks. kohtaa "Häiriöt"). Tärkeää huomattavaa paristojen käsittelyssä (vain malleissa, joissa on kauko-ohjauskahva): Älä käytä ladattavia paristoja. Älä aseta paristoja oikosulkuun, älä yritä ladata niitä äläkä heitä niitä avotuleen. Räjähdysvaara! Paristojen hävittäminen: Irrota kauko-ohjauskahvan paristo ja vie se paristojen keräyspisteeseen. Älä hävitä paristoa tavallisen talousjätteen mukana. Varusteet Kun käytät moottoroitua mattosuutinta tai Mielen turbo-mattosuutinta, älä koske suuttimen pyörivään harjatelaan. Voit vahingoittaa itsesi! Kun imuroit pelkkää kädensijaa käyttäen, ilman mitään suuttimia, varo loukkaamasta itseäsi erittäin voimakkaan imutehon vuoksi. Pölypussit ovat kertakäyttöisiä. Älä käytä niitä uudelleen. Tukkeutuneet pölypussin huokoset heikentävät imurin imutehoa huomattavasti. Käytä vain alkuperäisiä Mielen pölypusseja ja suodattimia, joissa on Mielen laatusinetti. Valmistaja voi taata ainoastaan alkuperäisten Miele-varaosien moitteettoman toiminnan. Mikäli pölynimuria käytetään ohjeiden vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa tuotteen käyttäjälle. 17

18 da Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter støvsugeren mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendelige. Den brugte emballage bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation. På den måde bidrages til, at der spares råstoffer, og at affaldsproblemerne mindskes. Bortskaffelse af støvsugerposer og filtre Miele støvsugerposer og filtre er fremstillet af miljøvenlige materialer. Filtrene kan komme i skraldespanden sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette er også tilfældet med støvsugerposerne, såfremt de ikke indeholder specielle former for snavs, der ikke kan gå i det almindelige husholdningsaffald. 18

19 no sv fi Aktivt miljøvern Kassering av salgsemballasjen Emballasjen beskytter støvsugeren mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Lever emballasjen på offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon. Da bidrar du til å spare råstoff og redusere avfallsmengden. Kassering av støvposen og filtrene Støvposen og filtrene er laget av miljøvennlige materialer. Filtrene kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder også støvposen hvis den ikke inneholder skadelige avfallsstoffer. Bidra till att skona miljön Emballage Emballaget skyddar dammsugaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och kan därför återvinnas. Emballage som inte längre används bör om möjligt lämnas in för återvinning. Det bidrar till minskad förbrukning av råvaror och minskad mängd avfall. Dammpåsar och filter Dammpåsar och filter är tillverkade av miljöanpassade material. Filtret kan kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Detta gäller även dammpåsen om den inte innehåller miljöfarliga ämnen. Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen, mikäli paikkakunnallasi on pahvin ja muovin keräyspiste. Suodattimien ja pölypussien hävittäminen Suodattimet ja pölypussit on valmistettu luonnossa hajoavista materiaaleista, joten voit hävittää ne tavallisen talousjätteen tavoin edellyttäen, että olet imuroinut vain tavallista huonepölyä ja roskia. 19

20 da Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. 20

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34

6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 6856_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-10-09 11:56:34 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds //

Kitchen. café crema // cappuccino mixer // Type 6856. For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Froth milk in a few seconds // Kitchen café crema // cappuccino mixer // Froth milk in a few seconds // For cappuccino, café latte and hot chocolate // Bowl included // Type 6856 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

3-6. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-6 7-10 11-14 15-18 19-22 OBH Nordica

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning

1 FOREVER. DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning. N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning. S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Model 55281 1 FOREVER FLASHLIGHT INSTRUCTION MANUAL DK Evighedslygte 2 Brugsanvisning N Evigvarende lommelykt 3 Bruksanvisning S Evighetsficklampa 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør FI Ikuinen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating //

Personal care. velvet care // manicure and pedicure set // Type 6002. 6 high-quality attachments // Treatment for hand & feet // Sapphire coating // Personal care velvet care // manicure and pedicure set // Treatment for hand & feet // 6 high-quality attachments // Sapphire coating // Polishing attachment // Stepless speed control // Practical storage

Læs mere