S S Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330"

Transkript

1 S S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr

2 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7 Råd om sikkerhed og advarsler Miljøbeskyttelse...18 Inden brug...22 Anvendelse af det medfølgende tilbehør...28 Brug...32 Ledning...32 Støvsugeren tændes og slukkes Valg af sugestyrke...38 Ventilen til finindstilling af sugestyrke åbnes...42 Parkering, transport og opbevaring...44 Vedligeholdelse Hvor kan støvsugerposer og filtre købes? Hvilke støvsugerposer og filtre skal anvendes? Hvornår skal støvsugerposen udskiftes? Hvordan udskiftes støvsugerposen?...54 Hvornår skal udblæsningsluftfilteret udskiftes? Indikator for udskiftning af udblæsningsfilter...56 Hvordan udskiftes et Super Air Clean udblæsningsluftfilter? Hvordan udskiftes udblæsningsluftfiltrene Active Air Clean og Active HEPA? Alternativt udblæsningsluftfilter Hvornår skal støvrumsfilteret udskiftes? Hvordan udskiftes støvrumsfilteret? Hvornår skal batteriet i fjernbetjeningsgriberøret udskiftes? Hvordan udskiftes batteriet i fjernbetjeningsgriberøret? Hvornår skal trådfanget udskiftes? Hvordan udskiftes trådfanget? Vedligeholdelse Småfejl...72 Ekstra tilbehør

3 no - Innhold no - Innhold Beskrivelse av støvsugeren....7 Sikkerhetsregler...12 Aktivt miljøvern...19 Før bruk...23 Bruk av standardutstyr...29 Bruk...33 Tilkoblingskabel...33 Støvsugeren på og av...33 Valg av sugekraft...39 Åpning av falskluftregulatoren...43 Parkering, transport og oppbevaring...45 Vedlikehold...47 Hvor kan støvposer og filtre kjøpes? Hvilke støvposer og filtre er riktige? Når skal støvposen byttes? Hvordan byttes støvposen? Når skal utblåsningsfilteret byttes? Indikator for bytte av utblåsningsfilter Hvordan byttes utblåsningsfilteret "Super Air Clean"? Hvordan byttes utblåsningsfiltrene "Active Air Clean" og "Active HEPA"? Innsetting av et annet utblåsningsfilter...63 Når skal motorbeskyttelsesfilteret byttes?...65 Hvordan byttes motorbeskyttelsesfilteret? Når skal batteriet på fjernstyringshåndtaket skiftes? Hvordan skiftes batteriet på fjernstyringshåndtaket? Når skal trådløfterne byttes? Hvordan byttes trådløfterne ut?...69 Rengjøring...71 Feil/service Ekstrautstyr

4 sv - Innehåll sv - Innehåll Beskrivning av dammsugaren...9 Säkerhetsanvisningar och varningar...14 Bidra till att skona miljön...19 Innan dammsugaren används...23 Använda tillbehör...29 Användning...33 Anslutningskabel Koppla till och från dammsugaren...33 Välja sugeffekt Öppna ventilen för finjustering av sugstyrkan...43 Parkering, transport och förvaring...45 Skötsel...47 Var får jag tag i dammpåsar och filter? Vilka dammpåsar och filter ska jag använda? När byter jag dammpåse?...51 Hur byter jag dammpåse?...55 När byter jag utblåsningsfilter? Filterindikator (byte av utblåsningsfilter) Hur byter jag Super Air Clean-filter? Hur byter jag utblåsningsfiltren Active Air Clean och Active HEPA? Sätta i annat utblåsningsfilter...63 När byter jag motorfilter?...65 Hur byter jag motorfilter?...65 När byter jag batteri för fjärrstyrningshandtaget? Hur byter jag batteri på fjärrstyrningshandtaget? När byter jag trådlyftar? Hur byter jag trådlyftarna? Rengöring...71 Störningar / Miele service Extra tillbehör

5 fi - Sisällysluettelo fi - Sisällysluettelo Laitteen osat...9 Tärkeitä turvallisuusohjeita...16 Pidä huolta ympäristöstäsi...19 Ennen käyttöönottoa...23 Vakiovarusteiden käyttö Laitteen käyttö Verkkoliitäntäjohto...33 Imurin kytkeminen päälle ja pois päältä...33 Imutehon säädin...39 Ilmamäärän säätimen käyttö...43 Taukoteline, kantaminen ja säilyttäminen...45 Hoito...47 Mistä saan uusia pölypusseja ja suodattimia? Mistä tiedän, millaisia pölypusseja ja suodattimia ostan? Milloin pölypussi tulisi vaihtaa? Miten vaihdan pölypussin? Milloin poistoilmansuodatin tulisi vaihtaa? Poistoilmansuodattimen vaihdon osoitin Miten vaihdan "Super Air Clean" -suodattimen? Miten vaihdan "Active Air Clean" ja "Active HEPA" -suodattimen? Poistoilmansuodattimen tyypin vaihtaminen...63 Milloin moottorinsuojasuodatin tulisi vaihtaa? Miten vaihdan moottorinsuojasuodattimen? Milloin kauko-ohjauskahvan paristo tulisi vaihtaa? Miten vaihdan kauko-ohjauskahvan pariston? Milloin vaihdan suuttimien tarrapinnat? Miten vaihdan suuttimien tarrapinnat? Puhdistus Häiriöt Lisävarusteet

6 da - Billedet viser støvsugeren med maksimalt udstyr. Nogle modeller leveres som standard med et af følgende mundstykker, som ikke er vist på tegningen. Gulvmundstykke Classic Allergotec / turbobørste / akkubørste ACCU NOVA Med disse støvsugere følger en separat brugsanvisning til det pågældende mundstykke. no - Bildet viser støvsugeren med maksimalt utstyr. Noen av modellene har en av følgende tilbehørsdeler som standardutstyr, som ikke er avbildet på tegningen. Gulvmunnstykke Classic Allergotec / Turbobørste / Oppladbar elektrobørste ACCU NOVA For disse støvsugerne er en separat bruksanvisning for den aktuelle tilbehørsdelen vedlagt. 6

7 da - Beskrivelse af støvsugeren a Griberør (alt efter model med ventil til indstilling af sugestyrken) * b + / - taster til indstilling af sugestyrken * c Standby-tast til støvsugningspauser * d Lysdiode * e Låseknap f Udstyrsholder g Reguleringsknapper til teleskoprøret * h Greb til åbning af støvrumslåget i Teleskoprør * j Støvsugerpose HyClean k Håndtag l Gulvmundstykke * m Rørholder n Støvrumsfilter (motorbeskyttelse) o Udblæsningsluftfilter * p Regulator til indstilling af sugestyrke * q Kontrollampe standby * r Kontrollampe for overophedning, * s Indikator til udskiftning af udblæsningsluftfilter (reset-knap) t Ledning u Fodkontakt til automatisk ledningsoprul v Parkeringssystem w Fodkontakt Tænd/Sluk s x Indikator for udskiftning af støvsugerpose y Cylinderstuds z Støvsugerslange Alt efter model kan støvsugeren være udstyret med mere eller mindre af det udstyr, der er markeret med *. no - Beskrivelse av støvsugeren a Håndtak (avhengig av modell med falskluftregulator) * b Taster + / - for innstilling av sugekraft * c Stand by-tast for pauser * d Lysindikator * e Utløsertast f Tilbehørsholder g Reguleringsknapp for teleskoprør * h Utløsertast for støvromsdeksel i Teleskoprør * j Støvpose HyClean k Bærehåndtak l Gulvmunnstykke * m Sugerørholder n Motorbeskyttelsesfilter o Utblåsningsfilter * p Sugekraftvelger * q Stand by-lampe * r Termovarsellampe, * s Indikator for bytte av utblåsningsfilter (reset-tast) * t Tilkoblingskabel u Fottast for automatisk kabelinntrekk v Parksystem w Fottast på/av s x Indikator for bytte av støvpose y Sugestuss z Sugeslange * Dette utstyret kan variere fra modell til modell, evt. ikke være utstyr på noen modeller. 7

8 sv - Bilden visar maximal utrustning för dammsugaren. Vissa modeller är som standard utrustade med en av följande tillbehörsdelar, för vilka det inte finns någon bild i denna beskrivning. Golvmunstycke Classic Allergotec / turboborste / batteridrivet motormunstycke ACCU NOVA Dessa dammsugare bifogas en separat bruksanvisning för den gällande tillbehörsdelen. fi - Kuvassa näkyvät kaikki mahdolliset pölynimurimalleissa esiintyvät ominaisuudet. Joissakin malleissa on vakiovarusteena jokin seuraavista suuttimista, jotka eivät näy kuvassa. Lattia-mattosuutin Classic Allergotec / Turbo-mattosuutin / Akkutoiminen mattosuutin ACCU NOVA Näiden imurimallien mukana toimitetaan erikseen kyseisen suuttimen käyttöohje. 8

9 sv - Beskrivning av dammsugaren a Grepprör (beroende på modell med ventil för fininställning av sugstyrkan) * b Knapp + / - för inställning av sugeffekt * c Standby-knapp för korta pauser i dammsugningen * d Indikatorlampa * e Låsknapp f Tillbehörshållare g Inställningsknappar för teleskopröret * h Låsknapp för dammlocket i Teleskopsugrör * j Dammpåse HyClean k Bärhandtag l Golvmunstycke * m Sugrörshållare n Motorfilter o Utblåsningsfilter * p Sugeffektsväljare * q Indikatorlampa för standby * r Indikatorlampa för överhettningsskydd, * s Indikator för byte av utblåsningsfilter (återställningsknapp) * t Anslutningskabel u Fotknapp för automatisk kabelvinda v Parkeringshjälp w Fotknapp Till/Från s x Dammindikator (byte av dammpåse) y Slanganslutning z Sugslang Beroende på modell kan utrustning märkt med * ha ett annat utförande alternativt inte ingå i dammsugarens utrustning. fi - Laitteen osat a Kädensija (ilmamäärän säädintä ei kaikissa malleissa) * b Imutehon säätöpainikkeet + / -* c Valmiustilan painike imurointitaukoja varten * d LED-merkkivalo * e Irrotuspainike f Varusteiden pidike g Teleskooppiputken säätöpainikkeet * h Pölysäiliön kannen aukaisin i Teleskooppiputki * j Pölypussi HyClean k Kantokahva l Lattia-mattosuutin * m Imuputken pidike n Moottorinsuojasuodatin o Poistoilmansuodatin * p Imutehon säädin * q Valmiustilan merkkivalo * r Lämpötilanrajoittimen merkkivalo, * s Poistoilmansuodattimen vaihdon osoitin (Reset-painike) * t Verkkoliitäntäjohto u Johdon kelauspainike v Taukoteline w Käynnistys-/pysäytyspainike s x Pölymäärän osoitin y Imuvarsi z Imuletku Tähdellä * merkityt yksityiskohdat voivat vaihdella ulkonäöltään eri pölynimurimalleissa, joissakin malleissa eräät ominaisuudet puuttuvat kokonaan. 9

10 da - Råd om sikkerhed og advarsler da - Råd om sikkerhed og advarsler Denne støvsuger overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog forårsage skader på personer og genstande. Læs venligst brugsanvisningen nøje, før støvsugeren tages i brug. Derved undgås skader på både personer og støvsuger. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer af støvsugeren. Retningslinjer vedrørende brugen Støvsugeren må kun bruges i en almindelig husholdning til støvsugning af tørt snavs. Brug ikke støvsugeren på mennesker eller dyr. Anden anvendelse eller eventuel ombygning/ændring af støvsugeren sker på egen risiko og kan muligvis være farlig. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af forkert anvendelse eller fejlbetjening. Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene støvsugeren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Sikkerhed i forbindelse med børn Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af støvsugeren. Lad dem aldrig lege med støvsugeren. Børn må kun bruge støvsugeren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Modeller med fjernbetjeningsgriberør: Batterierne må ikke komme i børnehænder. Teknisk sikkerhed Kontroller, at tilslutningsforholdene i huset stemmer overens med angivelserne på typeskiltet på støvsugeren (netspænding og frekvens). Disse data skal stemme overens for at undgå beskadigelse af støvsugeren. Sikringen skal være 16 A eller 10 A. Kontroller støvsugeren for synlige skader før brug. Tag aldrig en beskadiget støvsuger i brug. Det kan være farligt! Reparation inden reklamationsfristens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles reklamationsordning. På undersiden af griberøret er der et metalindlæg, som skal forhindre, at brugeren bliver påvirket af statisk elektricitet. Sørg for at berøre dette metalindlæg under støvsugningen. Løft aldrig støvsugeren i ledningen, og træk ikke i ledningen, men i stikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Ledningen må ikke trækkes over skarpe kanter eller komme i klemme, f.eks. under en dør. Undgå så vidt muligt at køre over ledningen med støvsugeren. Ledning, stik og stikkontakt kan blive beskadiget og dermed være til fare for brugeren. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledning, stik eller stikkontakt er beskadiget. Brug ikke støvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. En beskadiget ledning udgør en sikkerhedsrisiko. En beskadiget ledning må kun udskiftes komplet med kabeltromle. Udskiftningen bør af sikkerhedsmæssige grunde foretages af Miele Teknisk Service. Reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren og er ikke omfattet af Mieles reklamationsordning. 10

11 da - Råd om sikkerhed og advarsler Støvsugeren skal være slukket, når der skiftes tilbehør. Dette er især vigtigt, hvis der skal tilsluttes en elektro- eller turbobørste. Efter brug og før rengøring/vedligeholdelse af støvsugeren skal der slukkes for den, og stikket skal trækkes ud af stikkontakten. Ved anvendelse af akku-elektrobørste skal denne også slukkes. Støvsugeren må aldrig komme i vand, men må kun rengøres med en let fugtig klud. Fugtighed i støvsugeren kan give elektrisk stød. Den daglige brug Brug aldrig støvsugeren uden støvsugerpose, støvrums- og udblæsningsluftfilter. Ellers kan den blive beskadiget. Støvrumslåget kan ikke lukkes, hvis der ikke er sat nogen støvsugerpose i. Forsøg ikke at lukke låget med magt. Brug aldrig støvsugeren til at støvsuge væske eller fugtigt snavs op. Det kan give betydelige funktionsforstyrrelser og eventuelt medføre kortslutning. Nyrensede små tæpper og væg til væg-tæpper skal ligeledes være helt tørre, før de støvsuges. Brug aldrig støvsugeren til tonerstøv. Toner fra f.eks. printere og kopimaskiner kan være elektrisk ledende. Desuden kan der være risiko for, at det ikke filtreres fra i støvsugerens filtersystem og derfor blæses ud i rummet. Brug aldrig støvsugeren til brændende eller glødende genstande, som f.eks. cigaretter, aske eller kul. Der kan gå ild i støvsugeren! Brug ikke støvsugeren til letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke på steder, hvor sådanne stoffer opbevares. Støvsugeren kan eksplodere. Brug ikke støvsugeren til tunge, hårde genstande eller genstande med skarpe kanter. Støvsugeren kan blive blokeret og beskadiget. Undgå at komme i nærheden af hovedet med mundstykket eller støvsugerrøret, når støvsugeren er tændt. Man kan komme til skade. Vær opmærksom på indikatoren for udskiftning af støvsugerpose, og kontroller og udskift eventuelt støvsugerposen, når indikatoren viser, at posen er fyldt. Kontroller og udskift eventuelt samtidig støvrumsfilteret og udblæsningsluftfilteret. En fyldt støvsugerpose eller snavsede filtre mindsker støvsugerens sugeeffekt. Desuden kan støvsugeren blive så varm, at sikkerhedstermostaten afbryder den. Se afsnittet Fejl. Batterihåndtering (modeller med fjernbetjeningsgriberør): Der må ikke anvendes genopladelige batterier. Batterier må ikke kortsluttes, ikke genoplades og ikke kastes ind i ild. Risiko for eksplosion! Bortskaffelse af batteriet: Fjern batteriet fra fjernbetjeningsgriberøret, og bortskaf det via det offentlige indsamlingssystem. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Tilbehør Ved støvsugning med en Miele elektro- eller turbo-børste må den roterende børstevalse ikke berøres. Risiko for kvæstelser. Ved støvsugning med griberøret uden mundstykke skal man sikre sig, at røret ikke er beskadiget. Risiko for kvæstelser. Støvsugerposer er ikke genbrugsposer. Anvend dem kun én gang. Tilstoppede porer i posematerialet reducerer støvsugerens sugeeffekt. Brug kun Miele støvsugerposer, filtre og tilbehør. Kun ved brug af originale dele kan producenten garantere for sikkerheden. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af tilsidesættelse af ovennævnte råd om sikkerhed og advarsler. 11

12 no - Sikkerhetsregler no - Sikkerhetsregler Denne støvsugeren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke støvsugeren. Du beskytter deg selv og andre og unngår skader på støvsugeren. Ta godt vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk Denne støvsugeren er kun tillatt for støvsuging av tørt støv i husholdningen. Mennesker og dyr må ikke støvsuges med støvsugeren. Andre bruksmåter, ombygginger eller forandringer av støvsugeren skjer på egen risiko og kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn det støvsugeren er bestemt for eller feil betjening. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene støvsugeren på en sikker måte, må ikke bruke denne støvsugeren uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. Barn i husholdningen Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av støvsugeren. Ikke la barn leke med støvsugeren. Barn får bare bruke støvsugeren uten tilsyn, hvis betjeningen er forklart slik at de kan håndtere støvsugeren på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. For modeller med fjernstyringshåndtak: Pass på at barn ikke får tak i batteriene. Teknisk sikkerhet Sammenlign tilkoblingsdataene på støvsugerens typeskilt (nettspenning og frekvens) med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, ellers kan støvsugeren bli skadet. Det elektriske anlegget må ha minst 10 A sikring. Kontroller før bruk om støvsugeren har synlige skader. Ikke ta i bruk en skadet støvsuger. En skadet støvsuger kan utsette brukeren for fare! Reparasjon av støvsugeren i garantitiden skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. På undersiden av håndtaket er det et metallinnlegg for å unngå ubehagelige virkninger av elektrostatiske utladninger. Pass på å holde hånden rundt dette metallinnlegget når du støvsuger. Ikke bruk tilkoblingskabelen til å bære støvsugeren og ikke ta tak i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten! Ikke trekk tilkoblingskabelen over skarpe kanter og ikke klem den fast, f.eks. under dører. Unngå å kjøre over kabelen ofte med støvsugeren. Tilkoblingskabel, støpsel og stikkontakt kan bli skadet og sette din sikkerhet i fare. Da må ikke støvsugeren brukes. Støvsugeren må ikke brukes hvis tilkoblingskabelen er skadet. En skadet tilkoblingskabel kan sette din sikkerhet i fare. En skadet tilkoblingskabel skal byttes ut komplett med kabeltrommel. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av fagfolk som er autorisert av Miele eller av Mieles serviceavdeling. 12

13 no - Sikkerhetsregler Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. Slå av støvsugeren når du skifter tilbehør; det er spesielt viktig ved tilkobling av en elektro- eller turbobørste. Slå av støvsugeren etter bruk og før rengjøring/vedlikehold. Trekk ut støpselet. Ved bruk av en oppladbar elektrobørste skal denne også slås av. Støvsugeren må ikke dyppes i vann. Rengjør den bare med tørr eller litt fuktig klut. Fuktighet i støvsugeren innebærer fare for elektrisk støt. Forskriftsmessig bruk Ikke bruk støvsugeren uten støvpose, motorbeskyttelsesfilter og utblåsningsfilter. Den kan bli skadet. Hvis det ikke er satt inn støvpose, kan ikke støvromsdekselet lukkes. Ikke bruk makt! Ikke bruk støvsugeren til å suge opp væsker eller fuktig smuss. Det kan føre til betydelige funksjonsfeil. Dessuten kan beskyttelsen mot elektrisk støt bli redusert. Tepper og teppegulv som er våtrenset eller behandlet med sjampo, må tørke helt før de støvsuges. Tonerstøv må ikke støvsuges! Toner som brukes f.eks. til skrivere eller kopimaskiner, kan ha elektrisk ledeevne. Dessuten er det mulig at toneren ikke blir helt utfiltrert av støvsugerens filtersystem. Via viften kan toneren da havne i romluften igjen. Ikke støvsug brennende eller glødende gjenstander, f.eks. sigaretter eller tilsynelatende sloknet aske eller kull. Støvsugeren kan begynne å brenne. Ikke støvsug lettantennelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke støvsug på steder hvor slike stoffer oppbevares! Støvsugeren kan eksplodere. Ikke støvsug tunge, harde eller skarpe gjenstander. De kan blokkere støvsugeren og skade den. Unngå å komme i nærheten av hodet med et munnstykke eller sugerøret mens du støvsuger. Fare for skade! Hold øye med støvindikatoren og kontroller eller bytt ut støvposen når støvindikatoren viser at støvposen er full. Kontroller eller bytt også utblåsningsfilteret og motorbeskyttelsesfilteret samtidig. En full støvpose eller tette filtre reduserer støvsugerens sugekraft. Dessuten kan støvsugeren bli så varm at termostaten kobler ut støvsugeren, se kapittel "Feil". Viktig ved omgang med batterier (for modeller med fjernstyringshåndtak): Ikke bruk oppladbare batterier. Ikke kortslutt batterier, ikke lad dem opp og ikke kast dem inn i flammer. Eksplosjonsfare! Kassering av batteriet: Ta batteriet ut av fjernstyringshåndtaket og lever det på offentlig miljøstasjon. Ikke kast batteriet som husholdningsavfall. Tilbehør Når du støvsuger med en Miele elektro- eller turbobørste, må du ikke ta på børstevalsen mens den er i gang. Fare for skade! Pass på når du støvsuger med griperøret uten påsatt tilbehør, at røret ikke er skadet. Fare for skade! Støvposer er engangsartikler! De skal ikke brukes flere ganger. Tilstoppede porer reduserer støvsugerens sugekraft. Bruk bare Miele-støvposer med Mieles kvalitetsstempel, originale Miele-filtre og tilbehør. Produsenten kan bare garantere sikkerheten for disse. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 13

14 sv - Säkerhetsanvisningar och varningar sv - Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan dammsugaren tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på dammsugaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte! Användningsområde Dammsugaren får endast användas i hushåll för dammsugning av torrt damm/torr smuts. Dammsugaren får inte användas på människor och djur. Andra användningsområden, ombyggnader och ändringar av dammsugarens konstruktion sker på egen risk och kan innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att dammsugaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller på ett felaktigt sätt. Personer, särskilt barn som inte kan använda dammsugaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Om det finns barn i hemmet Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av dammsugaren. Låt inte barn leka med dammsugaren. Barn får endast använda dammsugaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda dammsugaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den. För modeller med fjärrstyrningshandtag: Se till att barn inte får tag i batterierna. Teknisk säkerhet Jämför anslutningsuppgifterna (nätspänning och frekvens) på dammsugarens typskylt med dem som gäller för elnätet. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att det inte ska uppstå skador på dammsugaren. Eluttaget måste ha en säkring av typen 16 A eller 10 A. Kontrollera dammsugaren med avseende på synliga yttre skador innan den tas i bruk. Ta inte dammsugaren i bruk om den är skadad! En skadad dammsugare kan utgöra en fara. Under den lagstadgade reklamationsfristen får reparationer endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på dammsugaren vid senare tillfälle. På undersidan av greppröret till denna dammsugare finns en metallinfällning för att minska obehagliga effekter av statisk elektricitet. Se till att handen vidrör denna metallinfällning vid dammsugning. Anslutningskabeln får inte användas för att bära dammsugaren. Dra heller inte ut stickproppen ur vägguttaget genom att dra i anslutningskabeln. Dra inte anslutningkabeln över vassa kanter och kläm den inte under t ex dörrar. Undvik att rulla dammsugaren över anslutningskabeln alltför mycket! Anslutningskabel, stickpropp och vägguttag kan skadas och därmed utgöra en säkerhetsrisk. Dammsugaren får inte användas om skador på något av ovanstående har uppstått. Använd inte dammsugaren om anslutningskabeln är skadad. En skadad anslutningskabel kan innebära en säkerhetsrisk. En skadad anslutningskabel måste av säkerhetsskäl bytas ut mot en kabel komplett med kabeltrumma. Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av en auktoriserad fackman eller av Miele service. 14

15 sv - Säkerhetsanvisningar och varningar Reparation av dammsugaren bör endast utföras av Miele service eller av Miele auktorierad serviceverkstad. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Stäng av dammsugaren vid byte av tillbehör. Det är särskilt viktigt vid anslutning av en turboeller elektroborste. Stäng alltid av dammsugaren när den har använts och före rengöring och/eller underhåll. Dra ut stickproppen ur vägguttaget. Vid användning av ett batteridrivet motormunstycke ska även detta stängas av. Doppa aldrig dammsugaren i vatten och rengör den endast med en torr eller lätt fuktig trasa. Kommer det in fukt i dammsugaren föreligger risk för elektriska stötar. Användningsområde Använd inte dammsugaren utan dammpåse, utblåsnings- eller motorfilter. Dammsugaren kan då skadas. Om det inte finns dammpåse i dammsugaren kan locket inte stängas. Försök inte att stänga locket med våld. Dammsug inte vätskor eller annan fuktig smuts. Det kan leda till avsevärda funktionsstörningar. Dessutom kan skyddet mot elektriska stötar försämras. Låt våta eller schamponerade mattor torka helt innan de dammsugs. Dammsug inte pulver från en tonerkassett. Tonerpulver som används itexskrivare eller kopiatorer kan leda ström. Dessutom kan filtersystemet eventuellt inte filtrera allt pulver som via utblåsningsluften kan hamna i rumsluften igen. Dammsug aldrig glödande föremål som t ex cigaretter, aska eller kol. Dammsugaren kan fatta eld. Dammsug aldrig lättantändligt eller explosivt material eller gaser och dammsug inte heller på platser där sådana ämnen finns. Dammsugaren kan explodera. Dammsug inga tunga, hårda föremål eller föremål med vassa kanter. Dammsugarslangen kan blockeras och dammsugaren skadas. Undvik att komma nära ansiktet med munstycken och sugrör när dammsugaren är inkopplad. Risk för skador. Kontrollera dammindikatorn och kontrollera och/eller byt dammpåse när indikatorn visar att dammpåsen är full. När dammpåsen byts bör även utblåsnings- och motorfiltret kontrolleras och/eller bytas. En full dammpåse och igensatta filter minskar dammsugarens sugeffekt. Dessutom kan dammsugaren bli så varm att överhettningsskyddet stänger av dammsugaren, se avsnittet "Störningar". Viktigt vid hantering av batteriet (för modeller med fjärrstyrningshandtag): Det är inte tillåtet att använda uppladdningsbara batterier. Kortslut inte batterierna, ladda inte upp dem och kasta inte in dem i eld. Explosionsrisk! Förbrukade batterier: Avlägsna batteriet ur fjärrstyrningshandtaget och lämna in batteriet för återvinning. Kasta inte batteriet i hushållssoporna. Tillbehör Stoppa inte in fingrarna i elektro- och turboborstens vals när dammsugaren är på. Risk för skador. Se till att handtaget inte skadas vid dammsugning utan munstycke. Risk för skador. Dammpåsar är engångsartiklar. Använd inte samma dammpåse flera gånger. Igentäppta porer i dammpåsen reducerar dammsugarens sugeffekt. Använd bara Mieles originaldammpåsar med Mieles kvalitetsstämpel, Mieles originalfilter och tillbehör. Tillverkaren kan endast garantera säkerheten vid användning av originaldelar och originaltillbehör. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 15

16 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä imuri täyttää sähkölaitteille asetetut turvallisuusmääräykset. Laitteen asiaton käyttö voi kuitenkin johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin. Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää pölynimuria. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana. Määräystenmukainen käyttö Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kuivaimurointiin kotitalouksissa. Imurilla ei saa imuroida ihmisiä eikä eläimiä. Kaikenlainen muu käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja saattaa olla vaarallista. Sama koskee imuriin mahdollisesti tehtyjä jälkiasennus- ja muutostöitä. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta käytöstä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään pölynimuria turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä vajavuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä imurin toiminnasta, eivät saa käyttää tätä imuria ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Jos kotonasi on lapsia Valvo lapsia, jotka oleskelevat pölynimurin läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä pölynimurilla. Lapset saavat käyttää pölynimuria ilman valvontaa ainoastaan, jos heitä on opastettu laitteen toimintaan siten, että he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja että he tunnistavat laitteen vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet. Jos imurissa on kauko-ohjauskahva: älä anna paristojen joutua lasten käsiin. Tekninen turvallisuus Varmista että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat pölynimurin arvokilvessä ilmoitettuja jännitettä ja taajuutta, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Pistorasian on oltava suojattu joko 16 A:n tai 10 A:n hitaalla sulakkeella. Tarkista imuri ennen sen käyttöä ulkoisten vaurioiden varalta. Älä käytä imuria, jos siinä on jokin vika. Viallinen imuri voi vaarantaa turvallisuutesi! Pölynimurin takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä aina Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi, muuten takuu ei enää korvaa korjauksen jälkeen ilmeneviä vikoja. Imurin kädensijan alla on metallipidike, jonka avulla vältyt epämiellyttäviltä staattisen sähkön purkauksilta. Varmista aina imuroidessasi, että kätesi koskettaa tätä metallipidikettä. Älä vedä tai kanna pölynimuria sähköjohdosta. Älä myöskään irrota pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Älä vedä sähköjohtoa terävien reunojen yli ja varo puristamasta johtoa esim. oven väliin. Varo ajamasta toistuvasti imurilla sähköjohdon päälle. Sähköjohto, pistotulppa ja pistorasia voivat vahingoittua ja vaarantaa turvallisuutesi. Tällöin imuria ei saa enää käyttää. Älä käytä pölynimuria, jos sen sähköjohdossa näkyy vaurioita. Vaurioitunut sähköjohto voi vaarantaa turvallisuutesi. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava johtokelaa myöten uuteen. Sähköjohdon ja johtokelan saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Pölynimuria saa korjata ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle! 16

17 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita Kytke pölynimuri aina pois päältä, kun vaihdat imurin varusteita; tämä on erityisen tärkeää, kun käytät moottoroitua mattosuutinta tai turbo-mattosuutinta. Kytke pölynimuri pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen huoltoa tai korjausta. Vedä pistotulppa pistorasiasta. Jos käytät akkutoimista mattosuutinta, kytke myös se pois päältä. Puhdista imuri ainoastaan kuivalla tai kostealla rievulla. Imuria ei saa koskaan upottaa veteen. Laitteen sisään päässyt kosteus aiheuttaa oikosulun vaaran! Asianmukainen käyttö Älä koskaan käytä imuria ilman pölypussia, moottorinsuojasuodatinta tai poistoilmansuodatinta. Pölynimuri voi vahingoittua. Jos imurissa ei ole pölypussia, pölysäiliön kansi ei mene kiinni. Älä yritä sulkea kantta väkisin. Älä imuroi pölynimurilla nesteitä tai märkää likaa, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai heikentää sähköiskusuojausta. Kun puhdistat kokolattiamattoja vaahtopesuaineella, anna pesuaineen kuivua täysin ennen imurointia. Älä imuroi värikasettien värijauhetta. Värijauhe, jota käytetään esimerkiksi lasertulostimissa tai kopiokoneissa, voi johtaa sähköä. Lisäksi hienojakoinen jauhe voi kulkeutua suodattimen läpi ja levitä puhaltimen kautta takaisin huoneilmaan. Älä imuroi hehkuvaa tuhkaa tai hiiliä, esimerkiksi savukkeentumppeja, sillä ne saattavat sytyttää pölynimurin tuleen. Älä imuroi helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä tai kaasuja. Älä myöskään imuroi tiloissa, jossa säilytetään tällaisia aineita. Muussa tapauksessa pölynimuri saattaa aiheuttaa räjähdyksen. Älä imuroi painavia, kovia tai teräväkulmaisia esineitä. Ne saattavat tukkia pölynimurin ja vahingoittaa sitä. Varo pitämästä suuttimia tai avointa imuputkea kasvojen lähettyvillä, kun imuri on käynnissä. Voit vahingoittaa itsesi! Tarkista pölymäärä pölymäärän osoittimesta säännöllisin väliajoin ja vaihda pölypussi, kun osoitin näyttää sen olevan täynnä. Tarkista samalla ja vaihda tarvittaessa myös poistoilman- ja moottorinsuojasuodattimet. Täysinäinen pölypussi tai tukkeutunut suodatin heikentävät imurin imutehoa huomattavasti. Lisäksi pölynimuri voi kuumeta liikaa, jolloin pölynimurin lämpötilanrajoitin laukeaa (ks. kohtaa "Häiriöt"). Tärkeää huomattavaa paristojen käsittelyssä (vain malleissa, joissa on kauko-ohjauskahva): Älä käytä ladattavia paristoja. Älä aseta paristoja oikosulkuun, älä yritä ladata niitä äläkä heitä niitä avotuleen. Räjähdysvaara! Paristojen hävittäminen: Irrota kauko-ohjauskahvan paristo ja vie se paristojen keräyspisteeseen. Älä hävitä paristoa tavallisen talousjätteen mukana. Varusteet Kun käytät moottoroitua mattosuutinta tai Mielen turbo-mattosuutinta, älä koske suuttimen pyörivään harjatelaan. Voit vahingoittaa itsesi! Kun imuroit pelkkää kädensijaa käyttäen, ilman mitään suuttimia, varo loukkaamasta itseäsi erittäin voimakkaan imutehon vuoksi. Pölypussit ovat kertakäyttöisiä. Älä käytä niitä uudelleen. Tukkeutuneet pölypussin huokoset heikentävät imurin imutehoa huomattavasti. Käytä vain alkuperäisiä Mielen pölypusseja ja suodattimia, joissa on Mielen laatusinetti. Valmistaja voi taata ainoastaan alkuperäisten Miele-varaosien moitteettoman toiminnan. Mikäli pölynimuria käytetään ohjeiden vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa tuotteen käyttäjälle. 17

18 da Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter støvsugeren mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendelige. Den brugte emballage bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation. På den måde bidrages til, at der spares råstoffer, og at affaldsproblemerne mindskes. Bortskaffelse af støvsugerposer og filtre Miele støvsugerposer og filtre er fremstillet af miljøvenlige materialer. Filtrene kan komme i skraldespanden sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette er også tilfældet med støvsugerposerne, såfremt de ikke indeholder specielle former for snavs, der ikke kan gå i det almindelige husholdningsaffald. 18

19 no sv fi Aktivt miljøvern Kassering av salgsemballasjen Emballasjen beskytter støvsugeren mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Lever emballasjen på offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon. Da bidrar du til å spare råstoff og redusere avfallsmengden. Kassering av støvposen og filtrene Støvposen og filtrene er laget av miljøvennlige materialer. Filtrene kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder også støvposen hvis den ikke inneholder skadelige avfallsstoffer. Bidra till att skona miljön Emballage Emballaget skyddar dammsugaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och kan därför återvinnas. Emballage som inte längre används bör om möjligt lämnas in för återvinning. Det bidrar till minskad förbrukning av råvaror och minskad mängd avfall. Dammpåsar och filter Dammpåsar och filter är tillverkade av miljöanpassade material. Filtret kan kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Detta gäller även dammpåsen om den inte innehåller miljöfarliga ämnen. Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen, mikäli paikkakunnallasi on pahvin ja muovin keräyspiste. Suodattimien ja pölypussien hävittäminen Suodattimet ja pölypussit on valmistettu luonnossa hajoavista materiaaleista, joten voit hävittää ne tavallisen talousjätteen tavoin edellyttäen, että olet imuroinut vain tavallista huonepölyä ja roskia. 19

20 da Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. 20

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere