KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september Side 1 af 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20"

Transkript

1 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 12. september 2014 Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Systemoverblik KIH Database applikationsserver Forudsætninger før installation Klargøring af database mv. før installation Deployment til Apache Tomcat 7 Overblik over log filer for KIH Databasen Overvågning af KIH Database server KIH Database monitoreringssnitflade Backup og restore af KIH Databasen Backup af Java EE web applikation Backup af database Restore af KIH Databasen Konfiguration af KIH Database Konfiguration af applikationen Konfiguration af applikations log output Dokumenthistorik Side 2 af 20

3 Indledning Dette dokument udgør den tekniske systemdokumentation for KIH Databasen. Systemdokumentationen indgår i den samlede KIH Database dokumentationspakke, hvis dele er beskrevet i KIH Database dokumentationsoverblik. Formålet med systemdokumentationen er at beskrive hvordan KIH Database platformen installeres, konfigureres og driftes. Dokumentet giver et overblik over konfigurationsfiler, log filer og andre relevante objekter. Systemdokumentationen tager udgangspunkt i, at en række komponenter er tilgængelige. De væsentligste af disse er et operativsystem, en database og en Java EE servlet container. Systemoverblik Dokumentet KIH Database Arkitektur og design beskriver den overordnede arkitektur for KIH Databasen. I den følgende gengives dele af arkitekturbeskrivelsen, med fokus på de elementer der er relevante for systemdokumentationen. KIH Database platformen består af en Grails baseret serverapplikation, som afvikles i en Java EE web container. Nedenfor er den overordnede principielle systemarkitektur illustreret. Side 3 af 20

4 I illustrationen vises en central KIH Database applikationsserver hvor KIH Database web applikationen er installeret. Serveren udstiller en web baseret brugergrænseflade til administratorer, som de anvender via en browser. Til systemintegration udstilles en XML baseret web service, som eksterne systemer anvender til at indberette og hente data med. KIH Database applikationsserveren anvender en standard SQL database som datalager. Løsningen er testet med H2, MySQL 5 og SQL*Server I det følgende antages at en Apache Tomcat 7 web container anvendes på serversiden. KIH Database web applikationen er også testet på JBoss, og bør fungere uden store problemer i 1 følgende Java EE Containere som er supporteret af Grails Tomcat 7 Tomcat 6 SpringSource tc Server Eclipse Virgo GlassFish 3 GlassFish 2 Resin 4 Resin 3 JBoss 6 1 Se Side 4 af 20

5 JBoss 5 Jetty 7 Jetty 6 IBM Websphere 7.0 IBM Websphere 6.1 Oracle Weblogic 10.3 Oracle Weblogic 10 Oracle Weblogic 9 KIH Database applikationsserver KIH Databasens applikationsserver er en Java EE web applikation, udviklet i frameworket Grails I det følgende beskrives hvordan en Java EE web applikation (WAR fil) bygges og installeres på en applikationsserver. Selve installationen af WAR filen i Java EE applikationsserveren afhænger af hvilket operativsystem, samt hvilken applikationsserver og databaseteknologi, man vælger at anvende. I det følgende eksempel anvendes version 7 af Apache Tomcat Servlet Container en som applikationsserver, MySQL 5 som datalager og OS X 10.7 som operativsystem. Forudsætninger før installation Før installation af KIH Database server forudsættes følgende: 1. Adgang til en, to eller flere fysiske eller virtuelle maskiner med operativsystem installeret. Det er op til en konkret designbeslutning i opsætningen af systemet, om man vil afvikle applikationsserver og database på separate maskiner. I det følgende antages at to separate maskiner anvendes. 2. På systemets applikationsserver skal en Java EE webcontainer være installeret. F.eks. JBoss eller Apache Tomcat 7. Applikationsserveren skal anvende Java 6. Java 7 er ikke understøttet. 3. På systemets databaseserver skal f.eks. MySQL eller SQL*Server være installeret. 4. En WAR fil med KIH Database web applikationen, bygget til det konkrete miljø skal være tilgængelig Side 5 af 20

6 Kompilering og byg af en WAR applikation er beskrevet nærmere i dokumentet KIH Database Guide til videreudvikling. Kort beskrevet, skal et miljø (environment) defineres i web applikationen (gøres af systemets udviklingsteam). Efterfølgende skal der bygges en WAR fil til det konkrete miljø. Hvis et miljø med navnet osxtest f.eks. er defineret, kan war filen bygges med kommandoen: grails Dgrails.env=osxtest war Klargøring af database mv. før installation I det følgende beskrives hvordan KIH Databasen installeres (deployes) til en Apache Tomcat 7 web container. For installation i andre Java EE web containere, f.eks. JBoss, henvises til den sektion i manualen for den konkrete web containere, som beskriver installation af web arkiver (WAR filer). Før installation af web arkivet skal systemets database være installeret. Hvis MySQL anvendes kan dette f.eks. ske ved at installere MySQL, og efterfølgende oprette en database, og en KIH Database bruger, med kommandoerne i nedenstående boks: create database kihdb character set utf8; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, DELETE, DROP, ALTER, INDEX on kihdb.* TO ' IDENTIFIED BY 'kihdb'; flush privileges; Husk at udskifte brugernavn og adgangskode i ovenstående. Når databasen er installeret skal der oprettes en konfigurationsfil, hvorfra web applikationen henter sin konfiguration. På Windows placeres konfigurationsfilen i biblioteket: c:\kihdatamon\settings\kihdb config.properties På Unix baserede systemer (f.eks. Linux eller OS X) placeres filen i biblioteket: ${userhome}/.kih/kihdb config.properties Hvor ${userhome} angiver home biblioteket for den bruger som web containeren kører under. Hvis filen ønskes placeret andetsteds, skal dette ændres i systemets kildekode. Side 6 af 20

7 Nedenfor to eksempler på KIH Database konfigurationsfiler. Én hvor web applikationen anvender en MySQL database som datalager, og én hvor web applikationens datalager er en Microsoft SQL*Server. Eksempel på KIH Database konfigurationsfil med MySQL database: # Common settings #datasource.dbcreate = update datasource.pooled = true #datasource.logsql = false ## MYSQL DB datasource.dialect = dk.silverbullet.kihdb.util.mysqlinnodbdialect datasource.driverclassname = com.mysql.jdbc.driver datasource.username = kihdb datasource.password = kihdb datasource.url = jdbc:mysql:// :3306/kihdb Eksempel på KIH Database konfigurationsfil med SQL*Server database (OBS: Hvis katalog ikke anvendes på SQL*Server fjernes denne linie): # Common settings #datasource.dbcreate = update datasource.pooled = true #datasource.logsql = false # SQL Server DB datasource.driverclassname = net.sourceforge.jtds.jdbc.driver datasource.username = kihdb datasource.password = kihdb datasource.url = jdbc:jtds:sqlserver:// :1433:kihdb datasource.dialect = dk.silverbullet.kihdb.util.sqlserverdialect hibernate.default_schema = dbo hibernate.default_catalog = kihdb Konfigurationsfil parameteren datasource.dbcreate, mapper til Grails standard databaseopsætnings (dbcreate) parameter og kan antage værdierne i nedenstående tabel. I et produktionssetup, anbefales det at fjerne parameteren helt, eller sætte den til værdien validate, da der ellers er risiko for, at systemet vil forsøge at overskrive dets database når det startes/genstartes. Hvis man i forbindelse med installationen af KIH Databasen ønsker at oprette tabeller mv. i systemets relationelle database, kan det gøres ved at starte systemet med værdien sat til: Side 7 af 20

8 datasource.dbcreate = create. Efterfølgende når systemet er startet og tabelstruktur er oprettet skal parameteren ændres til f.eks. datasource.dbcreate = validate. En bedre metode til oprettelse af tabeller er, at systemets udviklere danner et tabel oprettelsesscript (DDL). Og at systemet enten konfigureres med en tom datasource.dbcreate eller med datasource.dbcreate = validate. dbcreate værdi create update validate Betydning Ved opstart af web applikationen nyoprettes tabeller og andre databaseobjekter. Ved opstart af web applikationen oprettes tabeller og andre databaseobjekter som ikke i forvejen eksisterer i databasen. Ved opstart af web applikationen validerer applikationen om alle nødvendige databaseobjekter er tilstede. Hvis dette ikke er tilfældet kan applikationen ikke starte (deployes) og logger i stedet en fejl til en dens log filer. Tom værdi. Systemet antager at alle nødvendige databaseobjekter er til stede, men gør ikke noget for at undersøge om det er tilfældet. Deployment til Apache Tomcat 7 Når database og konfigurationsfiler er klargjort kan web applikationen (WAR filen) installeres på systemets applikationsserver. På Apache Tomcat sker dette ved at kopiere war filen (f.eks. kih_database.war) til Tomcat serverens webapps bibliotek. På OS X og Linux kan dette gøres i en shell med kommandoen: cp kih_database.war ${TOMCAT_HOME}/webapps/ Afhængigt af hvordan Apache Tomcat serveren er konfigureret, vil ovenstående kommando installere KIH Database web applikationen, så dens rod kontekst er kih_database, når man åbner den fra en web browser, d.v.s.: Hvis man i stedet ønsker, at applikationen skal installeres så brugere ikke skal angive en rod kontekst kan det gøres ved at omdøbe war filen til ROOT.war når den kopieres til webapps biblioteket: Side 8 af 20

9 cp kih_database.war ${TOMCAT_HOME}/webapps/ROOT.war Når applikationen installeres navngivet ROOT.war, forstår Tomcat det sådan, at den skal udbyde applikationen uden en rod kontekst. D.v.s. på adressen: Efter installation, verificeres om serveren er korrekt installeret ved at overvåge om den skriver fejl til sine log filer, og ved at åbne applikationen i en web browser. Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan applikationens log ind side ser ud på miljøet kihdb test, når den er deployet som ROOT.war. Overblik over log filer for KIH Databasen KIH Database server er konfigureret til at sende sine logs til Tomcats standard logbibliotek. Dvs.: <TOMCAT>/logs Side 9 af 20

10 Hvis systemet skal skrive log filer til en anden lokation, skal dette konfigureres af udviklingsorganisationen (i filen Config.groovy ). I standard opsætningen logger KIH Database webapplikationen til filen kihdb.log. Som standard er applikationen konfigureret til at danne en ny log fil på dagsbasis. D.v.s. nyeste log fil er filen kihdb.log. Ældre log filer omdøbes, så de efter kihdb.log tilføjes datoen for de logninger filen indeholder. F.eks.: Filnavn Beskrivelse kihdb.log Seneste logninger fra KIH Database web applikationen kihdb.log Logninger fra 30. april 2013 kihdb.log Logninger fra 29. april 2013 kihdb.log Logninger fra 28. april 2013 Logfilen bør ikke indeholde fejl logninger. Disse er kendetegnet ved at ordet ERROR indgår i en lognings linie. Overvågning af KIH Database server I dette afsnit beskrives den snitflade KIH Database serveren stiller til rådighed for anvendelse i en driftsmæssig overvågning af platformen. En samlet overvågning af systemet bør også omfatte overvågning af systemets processer samt databaseserver og diskplads m.v. Hvilke processer der skal være kørende på systemet afhænger af hvilken Databaseteknologi og hvilken Java EE webcontainer systemet anvender. Der henvises derfor til dokumentationen for de konkrete produkter. KIH Database monitoreringssnitflade KIH Databasen udstiller en simpel web side, som kan anvendes til overvågning af serverens tilstand fra enten et overvågningssystem eller f.eks. en browser. Web siden udstilles på adressen: http(s)://<kih DATABASE URL>/<ROD KONTEKST>/isAlive Når siden kaldes, undersøger systemet om det er korrekt kørende og om det har mulighed for at skabe forbindelse til dets database. I nedenstående skærmbillede vises et eksempel på siden, som den ser ud når alt er fungerende: Side 10 af 20

11 Der er fire værdier på siden, som beskrives i følgende tabel: Tekst responsetext runningversion environment isdatabasealiv e Beskrivelse Svarer I m alive! hvis systemets applikationsserver er fungerende. Angiver hvilken version af KIH Databasen der er installeret på serveren. Angiver hvilket miljø serveren er konfigureret som (eksempelvis test, devel eller production) Angiver om applikationsserveren (f.eks. Tomcat) kan oprette en forbindelse til systemets SQL database. Mulige svar er: Yes. eller No.. For at have et fuldt fungerende system, skal responsetext være I m alive! og isdatabasealive være Yes.. Backup og restore af KIH Databasen I det følgende angives anbefalinger for backup/restore strategier for KIH Database applikationen. Den konkrete strategi og fremgangsmåde afhænger af hvilke teknologier en konkret installation anvender. Backup af Java EE web applikation KIH Database server applikationen gemmer alle data i sin database. Det bør derfor ikke være nødvendigt at lave løbende backup af applikationsserverens filsystem. Det anbefales derfor, at der efter installation laves en initiel backup af maskinen serveren er installeret på, og at der løbende tages backup af serverens konfigurationsfil (beskrevet i tidligere afsnit). Hvorvidt der udføres backup af web applikationens log filer, besluttes i forbindelse med den konkrete installation. Backup af database Det anbefales at der etableres løbende backup af systemets database, således data ikke kan gå tabt ved evt. systemnedbrud. Side 11 af 20

12 Restore af KIH Databasen Hvis der er sket en hændelse, som medfører at det er nødvendigt at lave restore af hele eller dele af KIH Database installationen, anbefales følgende overordnede fremgangsmåde: 1) Kontrollér, at alle systemets applikationsservere, og andre systemer som skriver til systemets database, er standsede 2) Gendan systemets database 3) Start databaseserveren 4) Lav restore af systemets applikationsservere (eller start dem igen) Side 12 af 20

13 Konfiguration af KIH Database Følgende kan konfigureres for KIH databasen. Applikationen skal genstartes før ændringerne træder i kraft. Der kan i dag konfigureres: 1. Applikationen 2. Applikationens log output. Konfigurationen skal placeres i et af følgende biblioteker: Platform Bibliotek Windows c:/kihdb/settings Unix/Linux/mac $HOME/.kih Hvor $HOME referere til brugeren s home bibliotek, som afvikler applikationen. F.eks, tomcat brugeren. Side 13 af 20

14 Konfiguration af applikationen Konfiguration af applikationen gøres i en property fil (standard Java property fil), som hedder: kihdb config.properties. Værdi Default værdi Forklaring datasource.drivercl assname net.sourceforge.jtds.jdbc.dri ver Hvilke JDBC klasse skal anvendes for at snakke med applikations database datasource.username <username> Username til database datasource.password <password> Password til database datasource.url datasource.dialect hibernate.default_s chema = hibernate.default_c atalog = jdbc:jtds:sqlserver:#<ip>:<po rt>:<db> dk.silverbullet.kihdb.util.sq LServerDialect dbo KIHTest JDBC URL til Database. Eksempel viser til en MS SQL server Hvilken hibernate dialect anvendes. Følgende kan anvendes: dk.silverbullet.kihd b.util.sqlserverdial ect dk.silverbullet.kihd b.util.mysqlinnodbdi alect dk.silverbullet.kihd b.util.h2dialect Hvilket database schema der skal anvendes Hvilket default katalog, som skal anvendes datasource.dbcreate validate Se Grails Datasource dokumentation af opsætning for dbcreate. Anbefalet værdi i produkton er validate datasource.pooled true Se Grails Datasource dokumentation. datasource.logsql False Se Grails Datasource dokumentation. Side 14 af 20

15 seal.sts.url <URL til NSP STS> URL til STS på NSP, som anvendes til validering af SOSI id kort seal.cvr Opsætning af CVR nummer til brug for oprettelse af ID kort i forbindelse med kommunikation med Stamdata Service og NPI. seal.systemname SOSITEST Systemname til brug for oprettelse af SOSI idkort seal.federation.typ e test Hvilken type SOSI federation anvendes. Der kan anvendes følgende værdier: test for test systemer production for produktionssystemer seal.vault.type classpath Hvilken type af søgning skal der laves for at finde keystore, som indeholder certifikater til SOSI id kort oprettelse. Værdier er: classpath der søges efter keystore i classpath file Der søges i filsystemer efter keystore seal.vault.password <password til keystore> Password til keystore seal.vault.path <sti til keystore> Sti til keystore seal.check.disable true Skal der DGWS check overholdes. Værdier: true DGWS sikkerhed håndhæves false DGWS check håndhæves ikke hsuid.check.disable true Skal der HSUID header check overholdes. Værdier: Side 15 af 20

16 registercitizens.ru n registercitizens.re peatintervalmillis detectmissingdocume nt.run detectmissingdocume nt.repeatintervalmi llis kihdb.xds.documentr epository.oid kihdb.xds.source.oi d xds.documentregistr y.url xds.documentregistr y.servicename xds.documentregistr y.updateregistry true HSUID check håndhæves false HSUID check håndhæves ikke true Hvor vidt job til registering af patienter i Sundhed.dk s Personaliseringsindeks skal afvikles eller ej Hvor tit skal jobbet afvikles. Værdien angives i milisekunder. true Styre hvor vidt jobbet, som checker om der er generet manglende PHMR dokument (og XDS metadata) for målinger i KIH Database skal afvikles Hvor tit skal jobbet afvikles. Værdien angives i milisekunder XDS OID som identificere KIH DB som Document Repository i XDS arkitektur. Se nedenstående tabel for værdier XDS OID som identificere KIH DB som Document Source i XDS arkitektur Se nedenstående tabel for værdier. <URL til NPI service> URL til NPI DocumentRegistry_Service false Service Navnet for NPI. Anvendes når KIH DB skal oprette service forbindelse Styre, hvorvidt KIHDB skal opdateret XDS Registry (NPI) Side 16 af 20

17 sundhed.dk.personal iseringsindex.url sundhed.dk.personal iseringsindex.servi cename sundhed.dk.personal iseringsindex.enabl ed sundhed.dk.applicat ion.id sundhed.dk.username sundhed.dk.password cpr.url <URL til sundhed.dk Personaliseringsindeks PersonaliseringsIndeksEndpoin tservice true URL til Sundhed.dk s PersonaliseringsIndex Service Navnet for PersonaliseringsIndex. Anvendes når KIH DB skal oprette service forbindelse Styre, hvor vidt KIH Database skal opdatere Personaliseringsindeks 532 Applikations ID, som identificerer KIH Database overfor Sundhed.dk s Personaliseringsindeks <username til sundhed s service> <password til sundhed s service> <URL til StamdataPersonLookup> Username til at forbinde til Personaliseringsindeks Password til at forbinde til Personaliseringsindeks URL til brug for CPR opslag OID er som identificere KIH Database som XDS Document Repository overfor NPI. Miljø OID KIHDB PROD KIHDB STAG KIHDB TEST KIHDB INTEG KIHDB DEVEL OID er som identificere KIH Database som XDS Document Source overfor NPI. Miljø OID KIHDB PROD KIHDB STAG KIHDB TEST KIHDB INTEG KIHDB DEVEL Side 17 af 20

18 Konfiguration af applikations log output Konfiguration af applikations log out gøres ved følgende (dog ikke påkrævet) fil: kihdb logging config.groovy Filen indeholder som default for produktion følgende settings: String logdirectory = "${System.getProperty('catalina.base')?: '.'}/logs" // Logging println "Setting up external log configuration" import grails.util.environment import org.apache.log4j.dailyrollingfileappender String commonpattern = "%d [%t] % 5p %c{2} %x %m%n" log4j = { appenders { console name: "stdout", layout: pattern(conversionpattern: commonpattern) appender new DailyRollingFileAppender( name: "kihdb", datepattern: "'.'yyyy MM dd", file: "${logdirectory}/kihdb.log", layout: pattern(conversionpattern: commonpattern)) } root { error 'kihdb', 'stdout' } error 'org.codehaus.groovy.grails.web.servlet', // controllers 'org.codehaus.groovy.grails.web.pages', // GSP 'org.codehaus.groovy.grails.web.sitemesh', // layouts 'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping.filter', // URL mapping 'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping', // URL mapping 'org.codehaus.groovy.grails.commons', // core / classloading 'org.codehaus.groovy.grails.plugins', // plugins 'org.codehaus.groovy.grails.orm.hibernate', // hibernate integration, 'org.codehaus.groovy.grails.commons.cfg', 'org.springframework', 'org.hibernate', 'org.apache', 'net.sf.ehcache.hibernate', 'grails.app.services.org.grails.plugin.resource', 'grails.app.taglib.org.grails.plugin.resource', 'grails.app.resourcemappers.org.grails.plugin.resource', 'grails.app.service.grails.buildtestdata.buildtestdataservice', 'grails.app.buildtestdata', 'grails.app.services.grails.buildtestdata', 'grails.buildtestdata.domaininstancebuilder', 'grails.app' Side 18 af 20

19 } info 'dk.silverbullet' For fuld debug af applikationen kan følgende anvendes: String logdirectory = "${System.getProperty('catalina.base')?: '.'}/logs" // Logging println "Setting up external log configuration" import grails.util.environment import org.apache.log4j.dailyrollingfileappender String commonpattern = "%d [%t] % 5p %c{2} %x %m%n" log4j = { appenders { console name: "stdout", layout: pattern(conversionpattern: commonpattern) appender new DailyRollingFileAppender( name: "kihdb", datepattern: "'.'yyyy MM dd", file: "${logdirectory}/kihdb.log", layout: pattern(conversionpattern: commonpattern)) } root { error 'kihdb', 'stdout' } error 'org.codehaus.groovy.grails.web.servlet', // controllers 'org.codehaus.groovy.grails.web.pages', // GSP 'org.codehaus.groovy.grails.web.sitemesh', // layouts 'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping.filter', // URL mapping 'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping', // URL mapping 'org.codehaus.groovy.grails.commons', // core / classloading 'org.codehaus.groovy.grails.plugins', // plugins 'org.codehaus.groovy.grails.orm.hibernate', // hibernate integration, 'org.codehaus.groovy.grails.commons.cfg', 'org.springframework', 'org.hibernate', 'org.apache', 'net.sf.ehcache.hibernate', 'grails.app.services.org.grails.plugin.resource', 'grails.app.taglib.org.grails.plugin.resource', 'grails.app.resourcemappers.org.grails.plugin.resource', 'grails.app.service.grails.buildtestdata.buildtestdataservice', 'grails.app.buildtestdata', 'grails.app.services.grails.buildtestdata', 'grails.buildtestdata.domaininstancebuilder', 'grails.app' info 'org.apache.cxf' Side 19 af 20

20 debug 'grails.app', 'dk.silverbullet' } Dokumenthistorik Version Dato Initialer Ændring Initiel version LCH Opdateret til version 1.2 Side 20 af 20

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele server- og klient 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 OpenTele

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele servere- og klienter 09. marts 2015 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Systemoverblik OpenTele server -

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

KIH Database. Arkitektur og design. 12. september Side 1 af 24

KIH Database. Arkitektur og design. 12. september Side 1 af 24 KIH Database Arkitektur og design 12. september 2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Systemlandskab / Arkitekturoverblik Brugsscenarier Scenarie 1: Eksternt system indberetter

Læs mere

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority

Certificate Revocation Authority. Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority i Certificate Revocation Authority Certificate Revocation Authority ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 1.0.6 Februar 2015 AA Certificate Revocation Authority

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... Introduktion... Forudsætninger og krav... Installér ønsket JDK.... Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

1. Formål Overbliksillustration National og regional infrastruktur og services Nationale systemer og infrastruktur...

1. Formål Overbliksillustration National og regional infrastruktur og services Nationale systemer og infrastruktur... Side 1/6 OpenTele Oversigt over nationale services og infrastruktur, og standarder i relation til TeleCareNord / KIH Datamonitoreringsplatform og KIH Databasen Dokumentejer Version Dato HGR 0.1 23042013

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1 Java..........................................................

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 2 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002

Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 Introduktion til Oracle, Datalogi, RUC Af: Jens Lauterbach (jeans@ruc.dk) 2002 På datalogi har vi en databaseserver, som de studerende på datalogi kan benytte til projekter og som også benyttes i forbindelse

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server

Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server Installation af EASY-A på Oracle Applikation Server 10-03-2008 EN/TUK v. 1 1 Indhold 1. Forudsætninger i vejledningen... 3 2. Forberedelse... 3 2.1 Oracle Application Server... 3 2.2 Oprettelse af mapper...

Læs mere

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning

STS Installationsvejledning. STS Installationsvejledning STS Installationsvejledning i STS Installationsvejledning REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 2.2.4 2014-12 JQ STS Installationsvejledning iii Contents 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 3 2.1

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Opsætning af Oracle Designer 10g repositorie

Opsætning af Oracle Designer 10g repositorie Opsætning af Oracle Designer 10g repositorie Dette dokument beskriver hvordan man opsætter det repositorie, som Oracle Designer gemmer sine data i. Udgangspunktet er at man har installeret Oracle Database

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. til GeoEnviron Service BoM Service til integration mellem GeoEnviron og Byg og Miljø Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. Servicen henter data

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY-A

Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY-A EASY-A Opsætning af Application Server 10g miljø til EASY-A NOTAT Af: Ove Dalum, Mejar Singh 1. Formål... 2 2. Overordnet Arkitektur... 2 3. PC-klienter... 4 3.1 PDF Reader... 4 3.2 Browser... 4 4. Application

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.2, NSP Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12

Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 XDS Konfigurationsvejledning Opsætning af udviklerversion af Microsofts open source XDS.b fra Codeplex Projekt: Net4Care Version: V0.1, 2012-06-12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Miljø... 2 Opsætning

Læs mere

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1

- Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 SOSIGW - Installationsvejledning for SOSIGW 1.1 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Forudsætninger og krav... 2 Installér ønsket JDK.... 3 Konfigurer JDK til ubegrænset kryptering...

Læs mere

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning

STS Driftsvejledning. STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning i STS Driftsvejledning STS Driftsvejledning ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.1 2012-11 HT STS Driftsvejledning iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Konfigurations opdateringer

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere... LUDUS Web Bestilling og installation af SSLservercertifikat Indhold LUDUS Web Bestilling og installation af SSL-servercertifikat... 1 1. Introduktion... 2 1.1 Bestilling af certifikat fra andre udbydere...

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

MySQL i Java. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 2.semester 05.januar 2007

MySQL i Java. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 2.semester 05.januar 2007 MySQL i Java Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 2.semester 05.januar 2007 Hvad er MySQL? Det er et database system, som er gratis for os at bruge. Det er lidt mere besværligt i starten at bruge

Læs mere

SAP R/3. Henrik Kroos

SAP R/3. Henrik Kroos SAP R/3 Henrik Kroos Velkommen.. Spørg undervejs Præsentation af mig Præsentation af jer Hvad er SAP?? SAP er et tysk firma startet af 5 tidligere IBM-folk i 1972 Hjemsted i Waldorf Tyskland, (nær Frankfurt)

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

PentaCon C5 External Storage Manager

PentaCon C5 External Storage Manager PentaCon C5 External Storage Manager Manual 1 Indhold Beskrivelse og krav... 3 Licens... 3 Installation... 4 Af-installation... 4 Start og anvendelse... 4 Lager... 5 Debitor... 6 Kreditor... 6 Eksport...

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 HTML DB

Installation af Oracle 10g Release 2 HTML DB Installation af Oracle 10g Release 2 HTML DB Oracle 10g Companion CD en indeholder flere komponenter, hvor det vi er interesseret i er Oracle HTML DB (der siden hen har skiftet navn til Application Express

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Program Dokumentation PC Software Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Program Dokumentation PC Software Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1. FORMÅL...3 1.2. REFERENCER...3 1.3. VERSIONSHISTORIE...3 1.4. DEFINITIONER...3 1.5. DOKUMENTATIONENS

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Installation af web-konfigurationsprogrammer

Installation af web-konfigurationsprogrammer Installation af web-konfigurationsprogrammer 23. januar 2015 MODST/JAMAN 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurere)

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Vejledning Installation af SonWin Server CustomerService Flows

Vejledning Installation af SonWin Server CustomerService Flows Vejledning Installation af SonWin Server CustomerService Flows 1 Hvad laver servicen? Håndterer flows initieret i skærmbilledet awk i Sonlinc Billing Client. 2 Forudsætninger Servicen skal have afgang

Læs mere

Projekt: VAX Integrator

Projekt: VAX Integrator Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX Integrator 1.0.0.3 Emne: Teknisk specifikation - VAX Integrator 1.0.0.3 Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX Integrator 1.0.0.3 samt krav til miljøet,

Læs mere

1 ProjectWise sessioner ved BE 2006

1 ProjectWise sessioner ved BE 2006 Data Management Rejserapport BE 2006 i Charlotte NC bentleyuser.dk C/O Bentley Scandinavia A/S Gydevang 39-41 DK 3450 Allerød E-post: mail@bentleyuser.dk www.bentleyuser.dk Dato: 11. september 2006 Initialer:

Læs mere

Wii Software Modificering. Uber Guide

Wii Software Modificering. Uber Guide Wii Software Modificering Uber Guide Af Michael Bartholin (og Alice Raunsbæk) http://wii.m-r-a.dk Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav...3 Forberedelse...3 Historik...3

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard Målgruppe: Systemadministrator November 2009 Indledning Vejledningen er rettet til systemadministratoren der skal forestå den tekniske

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

En Kort Introduktion til Oracle

En Kort Introduktion til Oracle En Kort Introduktion til Oracle Henrik Bulskov 12. februar 2001 bulskov@ruc.dk 1 Start SQL*Plus... 1 1.1 TELNET... 1 1.2 WINDOWS SQL PLUS... 2 2 Kør et SQL-script... 3 3 Hjælp i SQL*Plus... 3 4 Editering

Læs mere

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Oneview: Driftsdokumentation

Oneview: Driftsdokumentation Oneview: Driftsdokumentation 1 Hvordan skal systemet overvåges... 3 1.1 Windows Services... 3 1.2 Health Check... 3 1.3 Hvilke parametre skal overvåges i applikationen... 3 1.4 Hvilket omfang skal systemet

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser Når du tidligere har købt TomTom applikationen til en specifik enhed (unikt serienummer), så vil du gratis kunne opdatere til nyere version når denne bliver tilgængelig på Parrot Asteroid Market. Bemærk:

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 6 Line

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Installationsvejledning af ØS LDV

Installationsvejledning af ØS LDV Installationsvejledning af ØS LDV Del 2 Kørsel af installationswizard (version 2.3.0) Målgruppe: Systemadministrator Juni 2012 Indledning Vejledningen er rettet mod systemadministratoren der skal forestå

Læs mere

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise

Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise Installationsvejledning Installation af Digital Underskrift Enterprise BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BEC. Cisco AnyConnect Unmanaged VPN. Installation. Brugervejledning. Version

BEC. Cisco AnyConnect Unmanaged VPN. Installation. Brugervejledning. Version BEC Cisco AnyConnect Unmanaged VPN Installation og Brugervejledning Version 1.0 2017-09-11 Ref. JN Data A/S RemoteAccess Team Side 1 af 19 Indhold Installation... 3 Installation: AnyConnect Secure Mobility

Læs mere

Installation af Web-konfigurationsprogrammer

Installation af Web-konfigurationsprogrammer Installation af Web-konfigurationsprogrammer 16. august 2012 MODST/WAC 1. Generelt Denne vejledning vedrører installation af Web-konfigurationsprogrammer, som anvendes til at vedligeholde (konfigurerer)

Læs mere

Introduktion til versionsstyring

Introduktion til versionsstyring make connections share ideas be inspired Introduktion til versionsstyring Thomas Damgaard Technical Architect, SAS Institute Agenda Hvad er versionsstyring? Hvorfor benytte versionsstyring? Historisk gennemgang

Læs mere