S S j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr."

Transkript

1 S S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr

2 j j Beskrivelse af støvsugeren Råd om sikkerhed og advarsler Miljøbeskyttelse Inden brug Medfølgende tilbehør Anvendelse af det medleverede tilbehør Brug Ledning Støvsugeren tændes og slukkes Valg af sugestyrke Ventilen til finindstilling af sugestyrke åbnes Parkering, transport og opbevaring Vedligeholdelse Hvor kan støvsugerposer og filtre købes? Hvilke støvsugerposer og filtre skal anvendes? Hvornår skal støvsugerposen udskiftes? Hvordan udskiftes støvsugerposen? Hvornår skal udblæsningsluftfilteret udskiftes? Indikator for udskiftning af udblæsningsluftfilter Hvordan udskiftes et Super Air Clean udblæsningsluftfilter? Hvordan udskiftes et Active Air Clean eller et Active HEPA udblæsningsluftfilter? Alternativt udblæsningsluftfilter Hvornår skal støvrumsfilteret udskiftes? Hvordan udskiftes støvrumsfilteret? Hvornår skal batteriet i fjernbetjeningsgriberøret udskiftes? Hvordan udskiftes batteriet i fjernbetjeningsgriberøret? Hvornår skal trådfanget udskiftes? Hvordan udskiftes trådfanget? Vedligeholdelse Småfejl Service / Servicemodus Ekstra tilbehør

3 N N Beskrivelse av støvsugeren Sikkerhetsregler Aktivt miljøvern Før bruk Standardutstyr Bruk av standardutstyr Bruk Tilkoblingskabel Støvsugeren på/av Valg av sugekraft Åpning av falskluftregulatoren Parkering, transport og oppbevaring Vedlikehold Hvor kan støvposer og filtre kjøpes Hvilke støvposer og filtre er riktige? Når skal støvposen byttes? Hvordan byttes støvposen? Når skal utblåsningsfilteret byttes? Indikator for bytte av utblåsningsfilter Hvordan byttes utblåsningsfilteret Super Air Clean? Hvordan byttes utblåsningsfiltrene Active Air Clean og Active HEPA? Innsetting av et annet utblåsningsfilter Når skal motorbeskyttelsesfilteret byttes? Hvordan byttes motorbeskyttelsesfilteret? Når skal batteriet på fjernstyringshåndtaket skiftes? Hvordan skiftes batteriet på fjernstyringshåndtaket? Når skal trådløfterne byttes? Hvordan byttes trådløfterne ut? Vedlikehold Feil Service / Servicedrift Ekstrautstyr

4 S S Beskrivning av dammsugaren Säkerhetsanvisningar och varningar Bidra till att skona miljön Innan dammsugaren används Tillbehör Använda tillbehör Användning Anslutningskabel Koppla in och stänga av dammsugaren Välja sugeffekt Öppna ventilen för finjustering av sugstyrkan Parkering, transport och förvaring Skötsel Var får jag tag i dammpåsar och filter? Vilka dammpåsar och filter ska jag använda? När byter jag dammpåse? Hur byter jag dammpåse? När byter jag utblåsningsfilter? Indikator för byte av utblåsningsfilter Hur byter jag Super Air Clean-filter? Hur byter jag utblåsningsfiltren Active Air Clean och Active HEPA? Sätta i annat utblåsningsfilter När byter jag motorfilter? Hur byter jag motorfilter? När byter jag batteri till fjärrstyrningshandtaget? Hur byter jag batteri till fjärrstyrningshandtaget? När byter jag trådlyftar? Hur byter jag trådlyftar? Rengöring Störningar Miele service Extra tillbehör

5 f f Laitteen osat Tärkeitä turvallisuusohjeita Pidä huolta ympäristöstäsi Ennen käyttöönottoa Vakiovarusteet Vakiovarusteiden käyttö Laitteen käyttö Verkkoliitäntäjohto Mattosuuttimen käynnistäminen ja pysäyttäminen Imutehon säädin Ilmamäärän säätimen käyttö Taukoteline, kantaminen ja säilyttäminen Hoito Mistä saan uusia pölypusseja ja suodattimia? Mistä tiedän, millaisia pölypusseja ja suodattimia ostan? Milloin pölypussi tulisi vaihtaa? Miten vaihdan pölypussin? Milloin poistoilman suodatin tulisi vaihtaa? Poistoilman suodattimen vaihdon osoitin Miten vaihdan Super Air Clean -suodattimen? Miten vaihdan Active Air Clean ja Active HEPA -suodattimen? Poistoilmansuodattimen tyypin vaihtaminen Milloin moottorinsuojasuodatin tulisi vaihtaa? Miten vaihdan moottorinsuojasuodattimen? Milloin kauko-ohjauskahvan paristo tulisi vaihtaa? Miten vaihdan kauko-ohjauskahvan pariston? Milloin vaihdan lattia-mattosuuttimen tarrapinnat? Miten vaihdan tarrapinnat? Puhdistus Häiriöt Huolto / Imurin käyttö huoltotilassa Lisävarusteet

6 j Billedet viser støvsugeren med maksimalt udstyr. Nogle modeller leveres som standard med et af følgende mundstykker, som ikke er vist på tegningen: Elektrobørste, akku-elektrobørste ACCU NOVA, turbobørste, ALLERGOTEC. Med disse støvsugere følger en separat brugsanvisning for det pågældende mundstykke. N Bildet viser støvsugeren med maksimalt utstyr. Noen av modellene har ett av følgende munnstykker som standardutstyr, som ikke er vist på bildet. Bruksanvisning for det enkelte munnstykket er vedlagt disse støvsugerne: Elektrobørste, oppladbar-elektrobørste ACCU NOVA, turbobørste, gulvbørste ALLERGOTEC 6

7 j Beskrivelse af støvsugeren a Griberør (alt efter model med ventil til indstilling af sugestyrken) * b +/--taster til indstilling af sugestyrken * c Standby-tast til korte støvsugningspauser * d Lysdiode * e Låseknap f Teleskoprør * g Knapper til regulering af teleskoprøret * h Cylinderstuds i Stik til elektrobørste * j Låseknap til støvrumslåg k Støvrumsfilter (motorbeskyttelse) l Støvsugerpose m Gulvmundstykke * n Håndtag o Holder til afdækningskappen til elektrobørstestikket p Rørholder (på begge sider af støvsugeren) q Udblæsningsluftfilter * r Fodkontakt til automatisk ledningsoprul s Regulator til indstilling af sugestyrke * t Ledning u Indikator for udskiftning af udblæsningsluftfilter (reset-knap) * v Kontrollampe for overophedning, * w Parkeringssystem x Kontrollampe standby * y Fodkontakt Tænd/sluk s z Knap til åbning af tilbehørskassette { Indikator for udskiftning af støvsugerpose Alt efter model kan støvsugeren være udstyret med mere eller mindre af det udstyr, der er markeret med * N Beskrivelse av støvsugeren a Håndtak (avhengig av modell med falskluftregulator) * b Taster + / - for innstilling av sugekraft * c Standby-tast for korte pauser * d LED * e Utløsertast f Teleskoprør * g Reguleringsknapper for teleskoprør * h Sugestuss i Stikkontakt for elektrobørste * j Utløsertast for støvromsdeksel k Motorbeskyttelsesfilter l Støvpose m Gulvmunnstykke * n Bærehåndtak o Holder for dekselet til elektrobørstens stikkontakt p Sugerørholder (på begge sider av støvsugeren) q Utblåsningsfilter * r Fottast for automatisk kabelinntrekk s Sugekraftvelger * t Tilkoblingskabel u Indikator for bytte av utblåsningsfilter (reset-tast) * v Termovarsellampe, * w Parksystem x Standby-lampe * y Fottast på/av s z Utløsertast for tilbehørsrom { Indikator for bytte av støvpose * Dette utstyret kan variere fra modell til modell, evt. er ikke utstyr på alle modeller. 7

8 S Bilden visar maximal utrustning för dammsugaren. En del dammsugare är standardutrustade med något av nedanstående tillbehör som inte finns på bild i denna bruksanvisning. Till dessa dammsugare medföljer en separat bruksanvisning för det aktuella tillbehöret: elektroborste, batteridrivet motormunstycke ACCU NOVA, turboborste eller golvmunstycke ALLERGOTEC. f Kuvassa näkyvät kaikki mahdolliset pölynimurimalleissa esiintyvät ominaisuudet. Joissakin malleissa on vakiovarusteena jokin seuraavista suuttimista, jotka eivät näy oheisessa kuvassa: moottoroitu mattosuutin, akkutoiminen mattosuutin ACCU NOVA, turbo-mattosuutin, lattia-mattosuutin ALLERGOTEC. 8

9 S Beskrivning av dammsugaren a Handtag (med ventil för finjustering av sugstyrkan beroende på modell) * b + / --knappar för inställning av sugeffekt * c Standby-knapp för kortare pauser under dammsugningen * d Lysdiod * e Låsknapp f Teleskoprör * g Inställningsknappar för teleskopröret * h Slanganslutning i Kontakt för elektroborste * j Låsbygel för dammlocket k Motorfilter l Dammpåse m Golvmunstycke * n Bärhandtag o Hållare för locket för elektroborstens uttag p Rörhållare (på båda sidor av dammsugaren) q Utblåsningsfilter * r Fotknapp för automatisk kabelvinda s Sugeffektsväljare * t Anslutningskabel u Indikator för byte av utblåsningsfilter (återställningsknapp) * v Indikatorlampa för överhettningsskydd, * w Parkeringssystem x Indikatorlampa för standby-funktionen * y Fotknapp Till/Från s z Låsknapp för tillbehörsfacket { Dammindikator för byte av dammpåse * Beroende på modell kan utrustning märkt med asterisk ha ett annat utförande alternativt inte ingå i dammsugarens utrustning. f Laitteen osat a Kädensija (kaikissa malleissa ei ilmamäärän säädintä) * b Imutehon säätöpainikkeet + / -* c Valmiustilan painike lyhyitä imurointitaukoja varten * d LED-merkkivalo * e Irrotuspainike f Teleskooppiputki * g Teleskooppiputken säätöpainikkeet * h Imuvarsi i Moottoroidun mattosuuttimen sähköliitäntä * j Pölysäiliön kannen aukaisin k Moottorinsuojasuodatin l Pölypussi m Lattia-mattosuutin * n Kantokahva o Moottoroidun mattosuuttimen sähköliitännän suojuksen pidike p Imuputken kannatin (imurin molemmilla puolilla) q Poistoilmansuodatin * r Johdon kelauspainike s Imutehon säädin * t Verkkoliitäntäjohto u Poistoilmansuodattimen vaihdon osoitin (Reset-painike) * v Lämpötilanrajoittimen merkkivalo, * w Taukoteline x Valmiustilan merkkivalo * y Käynnistys-/pysäytyspainike s z Suutinkotelon aukaisin { Pölymäärän osoitin Tähdellä * merkityt yksityiskohdat voivat vaihdella ulkonäöltään eri pölynimurimalleissa, joissakin malleissa eräät ominaisuudet puuttuvat kokonaan. 9

10 j Råd om sikkerhed og advarsler j Råd om sikkerhed og advarsler Denne støvsuger overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog forårsage skader på personer og genstande. Læs venligst brugsanvisningen nøje, før støvsugeren tages i brug. Derved undgås skader på både personer og støvsuger. Gem venligst denne brugsanvisning omhyggeligt. Retningslinier vedrørende brugen Støvsugeren må kun bruges i en almindelig husholdning til støvsugning af tørt snavs. Brug ikke støvsugeren på mennesker eller dyr. Anden anvendelse eller eventuel ombygning/ændring af støvsugeren sker på egen risiko og kan muligvis være farlig. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af forkert anvendelse eller fejlbetjening. Børns brug af støvsugeren Lad kun børn bruge støvsugeren under opsyn. Modeller med fjernbetjeningsgriberør: Batterierne må ikke komme i børnehænder. Før brug Kontroller støvsugeren for ydre, synlige skader før brug. Tag aldrig en beskadiget støvsuger i brug. Det kan være farligt! Kontroller, at tilslutningsforholdene i huset stemmer overens med angivelserne på typeskiltet på støvsugeren (netspænding og frekvens). Disse data skal stemme overens for at undgå beskadigelse af støvsugeren. Sikringen skal være 16 A eller 10 A. Den daglige brug Støvsugeren skal være slukket, når der skiftes tilbehør. Dette er især vigtigt, hvis der skal tilsluttes en turbo- eller elektrobørste. Brug aldrig støvsugeren uden støvsugerpose, støvrums- og udblæsningsluftfilter! Ellers kan den blive beskadiget. Støvrumslåget kan ikke lukkes, hvis der ikke er sat nogen støvsugerpose i. Forsøg ikke at lukke låget med magt! På undersiden af griberøret er der et metalindlæg, som skal forhindre, at brugeren bliver påvirket af den statiske elektricitet. Sørg for at berøre dette metalindlæg under støvsugningen. Brug aldrig støvsugeren til at støvsuge væske eller fugtigt snavs op! Det kan give betydelige funktionsforstyrrelser og eventuelt medføre kortslutning. Nyrensede små tæpper og væg til væg-tæpper skal ligeledes være helt tørre, før de støvsuges. Brug aldrig støvsugeren til brændende eller glødende genstande, som f.eks. cigaretter, aske eller kul. Der kan gå ild i støvsugeren! Brug aldrig støvsugeren til tonerstøv. Toner fra f.eks. printere og kopimaskiner kan være elektrisk ledende. Desuden kan der være risiko for, at det ikke filtreres fra i støvsugerens filtersystem og derfor blæses ud i rummet. Brug ikke støvsugeren til letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke på steder, hvor sådanne stoffer opbevares! Støvsugeren kan eksplodere. Brug ikke støvsugeren til genstande med skarpe kanter! Støvsugerslangen kan blive blokeret og beskadiget. Undgå at komme i nærheden af hovedet med mundstykket eller støvsugerrøret, når støvsugeren er tændt. Man kan komme til skade! 10

11 j Råd om sikkerhed og advarsler Løft aldrig støvsugeren i ledningen, og træk ikke i ledningen, men i stikket, når det skal tages ud af stikkontakten. Ledningen må ikke trækkes over skarpe kanter eller komme i klemme, f.eks. under en dør! Undgå at køre over ledningen med støvsugeren! Ledning, stik og stikkontakt kan blive beskadiget og dermed være til fare for brugeren. Brug aldrig støvsugeren, hvis ledning, stik eller stikkontakt er beskadiget! Vær opmærksom på indikatoren for udskiftning af støvsugerpose, og kontroller og udskift eventuelt støvsugerposen, når indikatoren viser, at posen er fyldt. Kontroller og udskift eventuelt samtidig udblæsningsluftfilteret og støvrumsfilteret. En fyldt støvsugerpose eller snavsede filtre mindsker støvsugerens sugeeffekt. Desuden kan støvsugeren blive så varm, at sikkerhedstermostaten afbryder den. Se afsnittet Småfejl. Vigtigt ved håndtering af batteriet: Der må ikke anvendes genopladelige batterier! Batterier må ikke kortsluttes, ikke genoplades og ikke kastes ind i ild. Risiko for eksplosion! Anvendelse af tilbehør Stikket på støvsugeren (afhængig af model) må kun anvendes til de Miele elektrobørster, der er nævnt i brugsanvisningen. Miele elektrobørsten er et motordrevet ekstraudstyr, der er specielt beregnet til Miele støvsugere. Af sikkerhedsmæssige grunde må støvsugeren ikke bruges med en elektrobørste fra en anden producent. Ved støvsugning med en Miele elektro- eller turbobørste må den roterende børstevalse ikke berøres! Risiko for kvæstelser! Ved støvsugning med griberøret uden mundstykke skal man sikre sig, at røret ikke er beskadiget. Risiko for kvæstelser! Støvsugerposer er ikke genbrugsposer. De kan kun anvendes én gang! Tilstoppede porer i posematerialet reducerer støvsugerens sugeeffekt. Brug kun Miele støvsugerposer, filtre og tilbehør! Kun ved brug af originale dele kan producenten garantere for sikkerheden. Rengøring og reparation Sluk altid for støvsugeren efter brug og før reparation. Træk stikket ud. Støvsugeren må aldrig komme i vand, men må kun rengøres med en let fugtig klud. Fugtighed i støvsugeren kan give elektrisk stød! Reparation må kun udføres af en Miele tekniker. Reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren og er ikke omfattet af Mieles reklamationsordning. En beskadiget ledning må af sikkerhedsmæssige årsager kun udskiftes komplet med kabeltromlen. Dette arbejde bør foretages af Miele Teknisk Service. Bortskaffelse af støvsugeren Batteriet fjernes fra fjernbetjeningsgriberøret og bortskaffes via det offentlige indsamlingssystem - og ikke sammen med husholdningsaffaldet! Gør støvsugeren ubrugelig ved at trække stikket ud og skille ledningen ad. Derefter afleveres støvsugeren på genbrugsstationen eller nærmeste opsamlingssted. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af tilsidesættelse af ovennævnte råd om sikkerhed og advarsler. 11

12 N Sikkerhetsregler N Sikkerhetsregler Støvsugeren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner å bruke støvsugeren. Da beskytter du deg selv og andre, og unngår skader på støvsugeren. Ta godt vare på bruksanvisningen. Forskriftsmessig bruk Denne støvsugeren er kun tillatt for støvsuging av tørt støv i husholdningen. Mennesker og dyr må ikke støvsuges med støvsugeren. Andre bruksmåter, ombygginger eller forandringer av støvsugeren skjer på egen risiko og kan innebære fare. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes annen bruk enn støvsugeren er bestemt for, eller feil betjening. Barn i huset Barn må bare bruke støvsugeren under tilsyn. For modeller med fjernstyringshåndtak: Barn må ikke få tak i batteriene. Før bruk Kontroller før bruk om støvsugeren har ytre synlige skader. Ikke ta i bruk en skadet støvsuger. En skadet støvsuger kan utsette brukeren for fare! Sammenlign tilkoblingsdataene på støvsugerens typeskilt (nettspenning og frekvens) med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, ellers kan støvsugeren bli skadet. Det elektriske anlegget må ha 16 A eller 10 A treg sikring. Daglig bruk Slå av støvsugeren når du skifter tilbehør. Det er spesielt viktig ved tilkobling av en turbo- eller elektrobørste. Ikke bruk støvsugeren uten støvpose, utblåsningsfilter og motorbeskyttelsesfilter! Den kan bli skadet. Hvis det ikke er satt inn støvpose, kan ikke støvromsdekselet lukkes. Ikke bruk makt! På undersiden av håndtaket er det et metallinnlegg for å unngå ubehagelige virkninger av statisk elektrisitet. Pass på å holde hånden rundt dette metallinnlegget når du støvsuger. Ikke bruk støvsugeren til å suge opp væsker eller fuktig smuss. Det kan føre til alvorlige funksjonsfeil. Dessuten kan beskyttelsen mot elektrisk støt bli redusert. Tepper og teppegulv som er våtrenset eller behandlet med sjampo, må tørke helt før de støvsuges. Ikke støvsug brennende eller glødende gjenstander, f.eks. sigaretter eller tilsynelatende sloknet aske eller kull. Støvsugeren kan begynne å brenne. Tonerstøv må ikke støvsuges! Toner som brukes f.eks. til skrivere eller kopimaskiner, kan ha elektrisk ledeevne. Dessuten er det mulig at toneren ikke blir helt utfiltrert av støvsugerens filtersystem. Via viften kan toneren da havne i romluften igjen. Ikke støvsug lett antennelige eller eksplosive stoffer eller gasser og ikke støvsug på steder hvor slike stoffer oppbevares! Støvsugeren kan eksplodere. Ikke støvsug gjenstander med skarpe kanter. De kan blokkere sugeslangen og skade den. Unngå å komme i nærheten av hodet med et munnstykke eller sugerøret mens du støvsuger. Fare for skade! 12

13 N Sikkerhetsregler Ikke bruk tilkoblingskabelen til å bære støvsugeren og ikke ta tak i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten! Ikke trekk tilkoblingskabelen over skarpe kanter og ikke klem den fast, f.eks. under dører. Unngå å kjøre over kabelen ofte med støvsugeren. Tilkoblingskabel, støpsel og stikkontakt kan bli skadet og sette din sikkerhet i fare. Hvis noen av disse delene er skadet, må støvsugeren ikke brukes! Hold øye med indikatoren for bytte av støvpose, og kontroller eller bytt ut støvposen når indikatoren viser at støvposen er full. Kontroller eller bytt også utblåsningsfilteret og motorbeskyttelsesfilteret samtidig. En full støvpose eller tette filtre reduserer støvsugerens sugekraft. Dessuten kan støvsugeren bli så varm at termostaten kobler ut støvsugeren, se kapittel "Feil". Viktig ved omgang med batterier: Ikke bruk oppladbare batterier! Ikke kortslutt batterier, ikke lad dem opp og ikke kast dem inn i flammer. Eksplosjonsfare! Bruk av tilbehør Stikkontakten på støvsugeren (avhengig av modell) skal bare brukes for Miele elektrobørster som er nevnt i denne bruksanvisningen. En Miele elektrobørste er et motorisk drevet tilleggsapparat, spesielt for Miele støvsugere. Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt å bruke støvsugeren med en elektrobørste fra en annen produsent. Når du bruker en Miele elektro- eller turbobørste, må du ikke ta på børstevalsen mens den er i gang. Fare for skade! Pass på når du støvsuger uten påsatt tilbehør, at røret ikke er skadet. Fare for skade! Støvposer er engangsartikler! De skal ikke brukes flere ganger. Tilstoppede porer reduserer støvsugerens sugekraft. Bruk bare Miele-støvposer med Mieles kvalitetsstempel, originale Miele-filtre og tilbehør. Produsenten kan bare garantere sikkerheten for disse. Stell, vedlikehold, reparasjon Slå av støvsugeren etter bruk og før rengjøring/vedlikehold. Trekk ut støpselet. Støvsugeren må ikke dyppes i vann. Rengjør den bare med tørr eller litt fuktig klut. Fuktighet i støvsugeren innebærer fare for elektrisk støt. La bare fagfolk utføre reparasjoner. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til betydelig fare for brukeren. Av sikkerhetsgrunner skal en skadet tilkoblingskabel byttes ut komplett med kabeltrommel av Mieles servicefolk. Kassering av defekt støvsuger Ta batteriet ut av fjernstyringshåndtaket og lever det på offentlig miljøstasjon ikke kast det som husholdningsavfall. Gjør den defekte støvsugeren ubrukbar. Trekk støpselet ut av stikkontakten og ødelegg tilkoblingskabelen. Kast støvsugeren på en forsvarlig, miljøvennlig måte. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 13

14 S Säkerhetsanvisningar och varningar S Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål. Läs bruksanvisningen noga innan dammsugaren tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på dammsugaren. Spara bruksanvisningen. Användningsområde Dammsugaren får endast användas i hushåll för dammsugning av torr smuts. Dammsugaren får inte användas på människor och djur. Andra användningsområden, ombyggnader och ändringar av dammsugarens konstruktion sker på egen risk och kan innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att dammsugaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller på ett felaktigt sätt. Om det finns barn i hemmet Låt inte barn använda dammsugaren utan uppsikt. För modeller med fjärrstyrt handtag: Batterier får inte hamna i ett barns händer. Innan dammsugaren används Kontrollera att dammsugaren inte har några synliga yttre skador och ta inte en skadad dammsugare i bruk. En skadad dammsugare kan utgöra fara! Jämför anslutningsuppgifterna (nätspänning och frekvens) på dammsugarens typskylt med dem som gäller för elnätet. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att det inte ska uppstå skador på dammsugaren. Eluttaget måste ha en säkring av typen 16 A eller 10 A. Dagligt bruk Stäng av dammsugaren vid byte av tillbehör. Det är särkskilt viktigt vid anslutning av en turbo- eller elektroborste. Använd inte dammsugaren utan dammpåse, utblåsnings- eller motorfilter! Dammsugaren kan då skadas! Om det inte finns en dammpåse i dammsugaren kan locket inte stängas. Försök inte att stänga locket med våld! På undersidan av greppröret till denna dammsugare finns en metallinfällning för att minska obehagliga effekter av statisk elektricitet. Se till att handen vidrör denna metallinfällning vid dammsugning. Dammsug inte vätskor eller fuktig smuts! Det kan leda till avsevärda funktionsstörningar. Dessutom kan skyddet mot elektriska stötar försämras. Låt våta eller schamponerade mattor torka helt innan de dammsugs. Dammsug aldrig glödande föremål som t ex cigaretter, aska eller kol, inte ens om det ser ut som att det har slutat glöda! Dammpåsen kan fatta eld. Dammsug inte pulver från en tonerkassett! Tonerpulver som används i t ex skrivare eller kopiatorer kan leda ström. Dessutom kan filtersystemet eventuellt inte filtrera allt pulver som via utblåsningsluften kan hamna i rumsluften igen. Dammsug aldrig lättantändligt/brännbart eller explosivt material eller gaser och dammsug inte på platser där sådana ämnen finns! Dammsugaren kan explodera. Dammsug inte upp föremål med vassa kanter! Dammsugarslangen kan blockeras och dammsugaren skadas. Dammsug inte slipdamm från spackel eller gipsskivor. Den finfördelade dammet kan skada dammsugarens motor. Undvik att komma nära ansiktet med munstycken och sugrör när dammsugaren är inkopplad. Risk för skador! 14

15 S Säkerhetsanvisningar och varningar Sladden får inte användas för att bära dammsugaren och stickproppen får inte dras ur eluttaget med hjälp av kabeln. Sladden ska heller inte dras över vassa kanter eller klämmas, t ex under dörrar! Undvik att köra över sladden med dammsugaren! Anslutningskabeln, stickproppen och kontakten kan skadas och därmed utgöra en säkerhetsfara. Dammsugaren får inte användas om skador på grund av ovanstående har uppstått. Kontrollera indikatorn för byte av dammpåse och byt/kontrollera dammpåsen när indikatorn visar att påsen är fylld. Vid behov ska även kontroller och byte utföras av utblåsningsfilter och motorfilter när dammpåsen byts ut. En fylld dammpåse och smutsiga filter minskar dammsugarens sugeffekt. Dessutom kan dammsugaren bli så varm att överhettningsskyddet stänger av dammsugaren, se avsnittet "Störningar". Viktigt vid hantering av batteriet: Det är förbjudet att använda uppladdningsbara batterier! Kortslut inte batterierna, ladda inte upp dem och kasta inte in dem i eld. Explosionsrisk! Använda tillbehör Kontakten på dammsugaren (beroende på modell) får endast användas för den elektroborste från Miele som anges i bruksanvisningen. Mieles elektroborste är ett motordrivet tillbehör, speciellt avsett för Mieles dammsugare. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda dammsugaren tillsammans med elektroborste från annan tillverkare. Stoppa inte in fingrarna i elektro- och turboborstens vals när dammsugaren är på. Risk för skador! Se till att handtaget inte skadas vid dammsugning utan munstycke. Risk för skador! Dammpåsar är engångsartiklar! Använd inte samma dammpåse flera gånger! Igentäppta porer i påsen reducerar dammsugarens sugeffekt. Använd endast Mieles originaldammpåsar med Miele kvalitetsstämpel, Miele originalfilter och tillbehör! Tillverkaren kan endast garantera säkerheten vid användning av originaldelar. Skötsel, underhåll och reparation Stäng alltid av dammsugaren när den har använts och före rengöring och/eller underhåll. Dra ut stickproppen ur eluttaget. Doppa aldrig dammsugaren i vatten och rengör den endast med en torr eller en lätt fuktad trasa. Kommer det in fukt i dammsugaren föreligger risk för elektriska stötar! Reparationer får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren! En skadad anslutningskabel måste av säkerhetsskäl alltid lämnas till Miele service för att bytas ut mot en kabel komplett med kabeltrumma. När dammsugaren har tjänat ut Avlägsna fjärrstyrningshandtagets batteri och lämna det till en återvinningsstation. Kasta det inte i hushållssoporna! En uttjänad dammsugare ska göras obrukbar. Dra ut stickproppen ur eluttaget och klipp av anslutningskabeln. Lämna sedan in dammsugaren för omhändertagande. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 15

16 f Tärkeitä turvallisuusohjeita f Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä imuri täyttää sähkölaitteille asetetut turvallisuusmääräykset. Laitteen asiaton käyttö voi kuitenkin johtaa henkilö- ja esinevahinkoihin. Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää imuria! Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti. Laitteen asianmukainen käyttö Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien kuivaimurointiin. Imurilla ei saa imuroida ihmisiä eikä eläimiä. Kaikenlainen muu käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja saattaa olla vaarallista. Sama koskee imuriin mahdollisesti tehtyjä jälkiasennus- ja muutostöitä. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta käytöstä. Jos kotonasi on lapsia Älä jätä imuria lasten käyttöön ilman valvontaa. Jos imurissa on kauko-ohjauskahva: älä anna paristojen joutua lasten käsiin. Ennen imurin käyttöönottoa Tarkista imuri ulkoisten vaurioiden varalta. Älä käytä imuria, jos siinä on jokin vika. Viallinen imuri voi vaarantaa turvallisuutesi! Varmista että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat pölynimurin arvokilvessä ilmoitettuja jännitettä ja taajuutta, ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. Pistorasian on oltava suojattu joko 16 A:n tai 10 A:n hitaalla sulakkeella. Imurin käyttö Kytke pölynimuri aina pois päältä, kun vaihdat imurin varusteita; tämä on erityisen tärkeää, kun käytät turbo-mattosuutinta tai moottoroitua mattosuutinta. Älä koskaan käytä imuria ilman pölypussia, moottorinsuojasuodatinta tai poistoilmansuodatinta! Pölynimuri voi vahingoittua! Jos imurissa ei ole pölypussia, pölysäiliön kansi ei mene kiinni. Älä yritä sulkea kantta väkisin! Imurin kädensijan alla on metallipidike, jonka avulla vältyt epämiellyttäviltä staattisen sähkön purkauksilta. Varmista aina imuroidessasi, että kätesi koskettaa tätä metallipidikettä. Älä imuroi pölynimurilla nesteitä tai märkää likaa; ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai heikentää sähköiskusuojausta. Kun puhdistat kokolattiamattoja vaahtopesuaineella, anna pesuaineen kuivua täysin ennen imurointia. Älä imuroi hehkuvaa tuhkaa tai hiiliä, esimerkiksi savukkeentumppeja, sillä ne saattavat sytyttää pölynimurin tuleen. Älä imuroi värikasettien värijauhetta! Värijauhe, jota käytetään esimerkiksi lasertulostimissa tai kopiokoneissa, voi johtaa sähköä. Lisäksi hienojakoinen jauhe voi kulkeutua suodattimen läpi ja levitä puhaltimen kautta takaisin huoneilmaan. Älä imuroi helposti syttyviä tai räjähtäviä nesteitä tai kaasuja. Älä myöskään imuroi tiloissa, jossa säilytetään tällaisia aineita. Räjähdysvaara! Älä ime imuriin teräväreunaisia esineitä! Ne saattavat tukkia imuputken tai vahingoittaa pölynimuria. Varo pitämästä suuttimia tai avointa imuputkea kasvojen lähettyvillä, kun imuri on käynnissä. Erittäin voimakas imuteho voi aiheuttaa vahinkoa esim. silmille tai korville! 16

17 f Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä vedä tai kanna pölynimuria liitäntäjohdosta. Älä myöskään irrota pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta! Älä vedä sähköjohtoa terävien reunojen yli ja varo puristamasta johtoa esim. oven väliin! Varo ajamasta toistuvasti imurilla sähköjohdon päälle! Liitäntäjohto, pistotulppa ja pistorasia voivat vahingoittua ja vaarantaa turvallisuutesi. Tällöin imuria ei saa enää käyttää! Tarkista pölymäärä pölymäärän osoittimesta säännöllisin väliajoin ja vaihda pölypussi, kun osoitin näyttää sen olevan täynnä. Tarkista samalla ja vaihda tarvittaessa myös poistoilman- ja moottorinsuojasuodattimet. Täysinäinen pölypussi tai tukkeutunut suodatin heikentävät imurin imutehoa huomattavasti. Lisäksi pölynimuri voi kuumeta liikaa, jolloin pölynimurin lämpötilanrajoitin laukeaa (ks. kohtaa "Häiriöt"). Tärkeää huomattavaa paristojen käsittelyssä: Älä käytä ladattavia paristoja! Älä aseta paristoja oikosulkuun, älä yritä ladata niitä äläkä heitä niitä avotuleen. Räjähdysvaara! Lisävarusteiden käyttö Imurissa olevaan moottoroidun mattosuuttimen sähköliitäntään (ei kaikissa malleissa) saa liittää ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainitun Mielen moottoroidun mattosuuttimen. Mielen moottoroitu mattosuutin on omalla käyttömoottorilla toimiva mattosuutin, joka on tarkoitettu nimenomaan Miele-pölynimureita varten. Oman turvallisuutesi vuoksi tässä pölynimurissa ei saa käyttää muiden valmistajien moottorikäyttöisiä mattosuuttimia! Kun käytät moottoroitua mattosuutinta tai Mielen turbo-mattosuutinta, älä koske suuttimen pyörivään harjatelaan! Erittäin voimakas imuteho voi aiheuttaa vahinkoa esim. silmille tai korville! Kun imuroit pelkkää kädensijaa käyttäen, ilman mitään suuttimia, varo loukkaamasta itseäsi erittäin voimakkaan imutehon vuoksi! Pölypussit ovat kertakäyttöisiä. Älä käytä niitä uudelleen! Tukkeutuneet pölypussin huokoset heikentävät imurin imutehoa huomattavasti. Käytä vain alkuperäisiä Mielen pölypusseja ja suodattimia, joissa on Mielen laatusinetti. Valmistaja voi taata ainoastaan alkuperäisten Miele-varaosien moitteettoman toiminnan. Imurin hoito, huolto ja korjaus Kytke pölynimuri pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen huoltoa tai korjausta. Puhdista imuri ainoastaan kuivalla tai kostealla rievulla. Imuria ei saa koskaan upottaa veteen. Laitteen sisään päässyt kosteus aiheuttaa oikosulun vaaran! Sähkölaitteita saa korjata vain ammatti-ihminen. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle! Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava johtokelaa myöten uuteen. Ota yhteys Miele-huoltoon. Vanhan imurin käytöstä poistaminen Irrota kauko-ohjauskahvan paristo ja vie se paristojen keräyspisteeseen. Älä hävitä sitä talousjätteen mukana! Tee käytöstä poistettava laite käyttökelvottomaksi. Vedä pistotulppa pistorasiasta ja riko liitäntäjohto. Vie pölynimuri tämän jälkeen asianmukaiseen keräyspisteeseen. Mikäli pölynimuria käytetään ohjeiden vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa tuotteen käyttäjälle. 17

18 j Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter støvsugeren mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendelige. Den brugte emballage bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation. På den måde bidrages til, at der spares råstoffer, og at affaldsproblemerne mindskes. Bortskaffelse af støvsugerposer og filtre Miele støvsugerposer og filtre er fremstillet af miljøvenlige materialer. Filtrene kan komme i skraldespanden sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette er også tilfældet med støvsugerposerne, såfremt de ikke indeholder specielle former for snavs, der ikke kan gå i det almindelige husholdningsaffald. 18

19 N S f Aktivt miljøvern Kassering av salgsemballasjen Emballasjen beskytter støvsugeren mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling; de kan derfor gjenvinnes. Lever emballasjen på offentlig avfallsanlegg/miljøstasjon. Da bidrar du til å spare råstoff og redusere avfallsmengden. Kassering av støvposen og filtrene Støvposen og filtrene er laget av miljøvennlige materialer. Filtrene kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Dette gjelder også støvposen hvis den ikke inneholder skadelige avfallsstoffer. Bidra till att skona miljön Emballage Emballaget skyddar dammsugaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och kan därför återvinnas. Emballage som inte längre används bör om möjligt lämnas in för återvinning. Det bidrar till minskad förbrukning av råvaror och minskad mängd avfall. Dammpåsar och filter Dammpåsar och filter är tillverkade av miljöanpassade material. Filtret kan kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Detta gäller även dammpåsen om den inte innehåller miljöfarliga ämnen. Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen, mikäli paikkakunnallasi on pahvin ja muovin keräyspiste. Suodattimien ja pölypussien hävittäminen Suodattimet ja pölypussit on valmistettu luonnossa hajoavista materiaaleista, joten voit hävittää ne tavallisen talousjätteen tavoin edellyttäen, että olet imuroinut vain tavallista huonepölyä ja roskia. 19

20 j Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis produkterne bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. 20

S 360 - S 388. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 276 530

S 360 - S 388. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 276 530 S 360 - S 388 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 276 530 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

S 2110 - S 2180. da - Brugsanvisning støvsugere. no - Bruksanvisning støvsugere. sv - Bruksanvisning dammsugare. - Käyttöohje pölynimurit

S 2110 - S 2180. da - Brugsanvisning støvsugere. no - Bruksanvisning støvsugere. sv - Bruksanvisning dammsugare. - Käyttöohje pölynimurit S 2110 - S 2180 da - Brugsanvisning støvsugere no - Bruksanvisning støvsugere sv - Bruksanvisning dammsugare fi - Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 287 410 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 130 290

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 130 290 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15 M.-Nr. 10 130 290 da... 4 no... 24 sv... 43 fi... 64 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Støvsuger 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER 1600 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

S S 388. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr

S S 388. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr S 360 - S 388 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 09 351 220 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER

DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER DAMMSUGARE STØVSUGER PÖLYNIMURI STØVSUGER 1400 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER

PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER Art. 14-944 PÅSLÖS DAMMSUGARE POSELØS STØVSUGER PÖLYPUSSITON PÖLYNIMURI POSELØS STØVSUGER 1200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Handdammsugare Håndstøvsuger Pikaimuri Håndstøvsuger

Handdammsugare Håndstøvsuger Pikaimuri Håndstøvsuger Handdammsugare Håndstøvsuger Pikaimuri Håndstøvsuger 1400 W 2008 Biltema Nordic Services AB SE Handdammsugare 1400 W VIKTIGT! Läs igenom och följ bruksanvisningen, speciellt säkerhetsinstruktionerna, för

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34

7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34 7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34 Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CENTRALDAMMSUGARE SENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRALSTØVSUGER

CENTRALDAMMSUGARE SENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE SENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRALSTØVSUGER SE CENTRALDAMMSUGARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador bör alla säkerhetsinstruktioner

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21

Sikkerhedsanvisninger. Beskrivelse. Om kaffe. MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a1 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page a2 A 2 5 1 7 4 9 8 8 3 10 6 9 MOULIN SANTA EUROPE 8/06/04 11:58 Page 21 Tak fordi De har valgt et apparat i serien af KRUPS-produkter

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men

Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men 640-178 DK Poseløs støvsuger... 2 SE Dammsugare utan påse... 7 NO Støvsuger uten pose... 12 FI Pussiton pölynimuri... 17 UK Bagless vacuum cleaner... 22 DE Beutelloser Staubsauger... 27 PL Odkurzacz bezworkowy...

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere