Svindinge Jagtforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svindinge Jagtforening"

Transkript

1 Svindinge Jagtforening Aktiviteter Svindinge Jagtforening tilbyder en række aktiviteter i løbet af Ikke alle aktiviteter er her listet op, da der kommer flere i løbet af året. Hold derfor øje med hjemmesiden eller tilmeld dig nyhedsbrevet, så vil du altid få en påmindelse om kommende aktiviteter Ma 14. januar - madlavningskurset d. 14. jan. - d. 11. feb. - d. 10. mar. - d. 14. apr. 23. januar - rævejagt 30. januar - rævejagt 30. januar - generalforsamling 25. februar - foredrag skal du på jagtrejse? 3. april - kragejagtkursus i praksis 25. marts - hjortebanen - sportingbanen Svindinge Jagtforening 31. marts - foredrag vildtsygdomme hvad nu? 4. april - opstart hundetræning 16. maj - bukketræf kl juni - opstart flugtskydning. Hver mandag i juni og juli 8. juni - skydeskole kursusforløb over 8 gange 16. juni - skydeskole enkelte dage 30. juli - præmieskydning Året der gik Introduktion til grejbank Skydeskole Foredrag/kursus Hundetræning Jagter Årgang 2016 Svindinge Jagtforening.. skaber nye aktiviteter 8. august - lerdueskydning fra Power Hunter og intro grejbank

2 Året der gik Af Kristian Spodsberg Endnu et jagtår er gået. Forhåbentlig har alle haft en masse gode oplevelser både på jagterne, men også i foreningen. Først og fremmest vil jeg gerne som formand benytte lejligheden til at byde alle nye medlemmer velkommen til Svindinge Jagtforening. Vi har i 2015 oplevet store forandringer i Danmarks Jægerforbund. Forbundet er blevet sammenlagt på en lokation, nemlig på Kalø. Dog er Jagtens Hus ikke færdig endnu, men medarbejderne er blevet samlet. Det skulle på sigt gerne skabe en synergieffekt, men 2015 har budt på flere komplikationer i forbindelse med flytningen. Bl.a. er vores medlemssystem, registrering af nye medlemmer, PBS service etc. ikke helt på plads og har til tider skabt frustrationer blandt medlemmerne. Det er naturligvis noget som Svindinge Jagtforening følger nøje. Vi er dog sikre på, at disse problemer vil blive løst snarest. Skulle du støde på et problem af denne karakter eller manglende modtagelse af bladet Jæger, så tøv ikke med at melde det til foreningen. Men nye aktiviteter og flere aktiviteter gør det ikke alene, det kræver samtidig engagerede medlemmer, som også vil bruge aktiviteterne, hvilket i den grad har været tilfældet i det forgangne år. Så stor tak til alle medlemmer, som har deltaget i løbet af året på en eller flere aktiviteter. Sidste skud på stammen er vores grejbank for gåse-, ande- og kragejagt, hvor der er indkøbt for ca kr. finansieret af tilskudsmidler og overskud på aktiviteter, som I selv har været en del af. Benyt jer som medlem af denne grejbank, som er helt gratis for medlemmer! Det er vores motto i Svindinge Jagtforening, at vi hele tiden skal udvikle os. Der skal og vil altid være plads til traditioner, men udvikling har nu aldrig skadet. Knæk & bræk for jagtåret 2016 fmd. Kristian Spodsberg På det kommunale plan i Nyborg Kommune har 2015 budt på flere overskrifter i avisen omkring jagt på kommunale arealer. Pt. er jagt på kommunale arealer i Nyborg Kommune delt med ca. 20% for Hjulby Moseselskab (sammenslutning af tre jagtforeninger) og de sidste 80% tildelt Nyborg Jagtselskab. Fra Svindinge Jagtforenings side mener vi, at disse jagtarealer godt kunne fordeles på en lidt mere ligelig måde. Ikke at vi ønsker nuværende selskaber opløst, men blot at også vores medlemmer og i særdeleshed nyjægerne kan få del i disse jagtområder. Svindinge Jagtforening har derfor i samarbejdet med de øvrige jagtforeninger via Jægerrådet Nyborg startet en proces, hvor den nævnte fordeling på sigt kan se lidt anderledes ud. Og allerede på den kommende generalforsamling, skal I tage stilling til, om vi skal indgå i et partnerskab med flere andre jagtforeninger og fremadrettet drive Hjulby Mosejagtselskab. Så mød op på den kommende generalforsamling i Svindinge Jagtforening, hvor emnet vil blive drøftet. Ligeledes henvises der til deltagelse i årsmødet Jægerrådet Nyborg d. 21. januar. Torben Povlsen på skydeskole med instruktør Rasmus Bjerregaard Jørgen Nielsen i aktion År 2015 har for Svindinge Jagtforenings side været et rigtigt godt år. Vi trækker bl.a. på en rigtig god sammensætning af engagerede folk i bestyrelsen og hjælpere udenfor bestyrelsen, som alle trækker et stort læs til gavn for aktiviteter og medlemmer. Vi har ligeledes oplevet en tilgang af medlemmer på ca. 40% indenfor de sidste to år et flot resultat, når man på landsbasis ser en generel tilbagegang. Dette har også resulteret i, at Svindinge Jagtforening er udvalgt som kandidat til årets jagtforening 2016 i Danmarks Jægerforbund. Der er 5 kandidater på Fyn, som sammen skal kæmpe om at blive Fynsmester, hvorefter der senere pågår en landsdækkende kåring. Denne tilvækst kan naturligvis skyldes flere ting. Men hovedårsagen er nok, at vi har hævet aktivitetsniveauet yderligere, samtidig med at nye trækkende aktiviteter som skyderskolerne og diverse kurser har skabt et nyt marked for mange. Positivt er det også, at mange af vores medlemmer kommer fra mange dele af landet. Skydeskole Torben Pedersen bliver instrueret af Rasmus Bjerregaard

3 Ræve- & kokkejagt Vi starter året 2016 med 2 rævejagter. Rævejagterne er for mange i foreningen også slutningen på jagtsæsonen 2015, så der er altid en særlig stemning. De senere år har vi haft stort held med at kunne have nye ansigter med, således at jagten ikke bærer præg af den gamle garde. Alle skal føle sig rigtig hjertelig velkommen denne dag, hvor vi forhåbentlig både skyder en ræv eller to og et par fine kokke. Erfaringen viser, at der altid er chancer på disse jagter. Så sidder du som jæger og har ikke deltaget i vores jagter før, så kan vi kun anbefale det, da dette er en god chance for at komme på noget god jagt med hyggelige bekendtskaber. Vildtsygdomme hvad nu? Juniorjægere alle vores mange juniorjægere er ligeledes meget velkommen på disse jagter. Der vil blive taget godt hånd om jer med kyndig vejledning. Så kom og være med på driverholdet og bl.a. oplev hundearbejde osv. Formål: Vi følger op på hygiejnekurserne, som DTU Veterinærinstituttet har afholdt mange steder rundt i landet Vi går i dybden med sygdomstilstand på bl.a. råvildt. Besvarelse af alle slags spørgsmål omkring vildtsundhed, forvaltning af hjortevildt etc. Rasmus Brunhede og Og Jørgen Nielsen med hver sin sneppe For at disse jagter overhovedet kan lade sig gøre, kræves det et rigtig godt samarbejde med nogle gode lodsejere. Vi vil gerne fra Svindinge Jagtforenings side takke alle lodsejere, som ligger terræn til. Hvis du har noget terræn, hvor du gerne vil have vi kommer på rævejagt, er du meget velkommen til at kontakte foreningen. Ønsker du at medbringe en hund til rævejagterne, ser vi det gerne, men det skal anmeldes til Kristian Spodsberg. Vi vil i lighed med sidste år servere en lille madoverraskelse på den første jagt d. 23. januar, men husk stadig din madpakke. Tidspunkt: Lørdag d. 23. januar 2015 kl Lørdag d. 30. januar 2015 kl Mødested: Svindinge Forsamlingshus d. 23/1 skal madpakke og kaffe medbringes, som nydes i Glorupkonsortiets jagtstue. d. 30/1 serveres gule ærter kl i Svindinge Forsamlingshus Foreningen betaler ærterne for alle, dog skal der senest d. 25/1 gives besked til Kristian Spodsberg eller på Husk jagttegn og skovpatroner, som skal benyttes i enkelte såter. Indhold: Vildtsygdomme generelt Fodring af vildt Råvildtsyge og hvilken indvirkning fodring har Risici for jagthunde, bændelorm etc. Selv i snestorm kommer Forvaltning af råvildt og dåvildt. Hvad er korrekt afskydning vi alle på rævejagt Målgruppe: Alle jægere der har interesse i vildtsundhed, råvildtsyge, hjorteforvaltning etc. Du behøves ikke at have deltaget i foregående hygiejnekursus. Praktisk: Kurset/foredraget tilbydes alle jægere Spørgsmål: Spørgsmål vedr. kurset eller tilmelding skal ske til Kristian Spodsberg Tilmelding: Skal ske skriftligt pr. mail til senest 28.marts Foredragsholder: Mariann Chriel, Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet. Lars Erlandsen Brun, Naturstyrelsen Både Marian og Lars er altid rigtig gode til at formidle det teoretisk med det praktiske, så du som jæger kan bruge viden på dit eget terræn Torsdag d. 31. marts kl Pris kr. 70 kr. inkl. kaffe & kage Kurset/foredrag vil blive afholdt på: Ørbæk Skole Langemosevej Ørbæk

4 Flugtskydningsåret 2015 Flugtskydning John Petersen klar til at skyde Sædvanen tro skyder vi sommeren igennem på Danmarks mest idylliske skydebane på Frederiksens Allé i Svindinge. Skydningerne er ikke konkurrencemindede, men udformet således, at man får en kyndig vejledning af vores skydeinstruktør i uformelle omgivelser og i en uformel tone. Men husk at melde til Kristian Spodsberg, hvis du ønsker særlig instruktion fra kl Dette gøres kun efter aftale på almindelig træningsaftner I skrivende stund arbejder vi med rigtig mange nye tiltag på banen for Skydeskole med Rasmus Bjergegaard Instruktion med Bjarne Aaby på almindelig træningsaftner Afprøvning af specielle kastemaskiner høje duer Træning i specielle situationer Vi skød som sædvanlig lerduer på engen i Lamdrup i juni/juli i Qua vores lancering af skydeskoler i foråret og sommeren 2014 har vi også i 2015 oplevet en deltagerfremgang på banen. Mange nye ansigter er kommet til, og med vores flugtskydningsinstruktør på banen Bjarne Aaby, Hesselager har mange fået styrket deres skydefærdigheder. Det er vores intention, at vi stadig vil have fokus på træning af både øvede og mindre øvede skytter. Ønsker du specifik træning, hvor du virkelig føler, at det rykker og hvor der trænes på mindre hold, så anbefaler vi, at du deltager i vores skydeskoler med Rasmus Bjerregaard. I skrivende stund arbejdes der også på søgning af fondsmidler til en kommende ekstra kastemaskine. Se mere i det kommende år. Præmieskydning,. hvor alle generationer mødes Lerdueskydning fra powerhunter Mandag d. 8. august 2016 kl Vi sluttede flugtskydningsåret med præmieskydning i slut juli. I år fik vi virkelig trukket mange mennesker til fællesspisning, men vi kunne stadig godt være lidt flere til selve præmieskydningen. Derfor vil præmieskydningen i 2016 være lidt anderledes, hvor vi både har den traditionelle konkurrence, men også mere for sjov skydning med høje duer. Vi ønsker at gå mod strømmen, da mange let øvede og nybegyndere i nogen grad fravælger de store skydebaner pga. præstationsangst eller kommentarer fra de gode skytter. Der skal være plads til, at man kan være sammen med ligesindede. Følg derfor løbende med på hjemmesiden eller under foreningsmeddelelser for disse tiltag. Tidspunkt: Skydning hver mandag fra 6/6 25/7 kl for alle Præmieskydning lørdag 30/7 kl Mødested: Frederiksens Allé, Svindinge. mens vi venter på vores tur Foreningen vil gerne takke lodsejer Jørgen og Henrik Møller Andersen for at give os lov til at skyde i disse dejlige omgivelser.

5 Skydeskole med landskendt instruktør Rasmus Bjergegaard Qua initiativ fra Torben Larsen, som har lagt et kæmpe arbejde i at få dette koncept op at stå, har vi kunne tilbyde skydeskoler på 2 enkeltstående aftner og på et kursus afholdt særskilt over otte dage i løbet af sommerhalvåret, hvor både Rasmus Bjergegaard og Bjarne Aaby har deltaget. Skydeskolerne har vist sig, at alle uanset niveau har kunnet forbedre deres skydefærdighed betydeligt. Ja faktisk har bare en enkelte aften givet dem en aha oplevelse, hvor man lige pludselig angriber den enkelte due anerledes med et positivt resultat. Og positivt var det også, at skytter på alle niveauer har deltaget, således at nogle af jer, som normalt ikke har tid til at komme på banen, har fundet vej til denne aktivitet. I 2016 fortsætter vi med flere aftner. Svindinge Jagtforening benytter sig af en af Danmarks absolut bedste og mest kompetente fuldtids skydeinstruktører, Rasmus Bjergegaard. Duejagt en dag på Leif kontoret Jørgensen Af Flemming Krabek Flemming Krabek havde aftalt med sin gode ven bondemand Erik Larsen, at en søndag i januar 2015, skulle duerne prøves i mosen. Vejret var blæsende, sol blandt skyerne og 5 gr. Flemming havde lidt gamle frosne duer, som blev lagt ud, tillige med et par kunstige lokkere, som diskret blev anbragt i de sidste 4 rækker majs. Karussellen lod de blive i skjulet. Flemming og Erik var på plads ved skyde tid. Enkelte duer kom blæsende forbi uden at slå. Antallet af duer steg lidt, men det gjorde vores forbiere også, så det blev kun til få nedlagte duer. Vi får Rasmus Bjerregaard til Østfyn, således du ikke skal køre så langt for træningen. Samtidig kan vi gøre prisen særdeles attraktiv, når vi træner som et hold. Enkelte dage: På holdet vil der max være 10 elever (opdelt med 5 ad gangen) En træningsaften med skydeinstruktør, Rasmus Bjergegaard Der trænes som min. 3 timer med individuel undervisning fordelt mellem de 10 kursister. Hold øje med nyhedsbrevet, hvor datoer kommer på Helt kursusforløb: På holdet vil der ca. være 15 elever - opstart d. 8. juni Flere træningsaftener med skydeinstruktør, Rasmus Bjergegaard og Bjarne Aaby Der trænes på særskilt dage med ca. 15 kursister Der bliver afholdt 8 træningsdage Hør nærmere og bliv skrevet op Torben Larsen Pris enkelt dage: Pris kursusforløb: 400,00 kr. pr. mand + 50 kr. lerduer 800,00 kr. pr. mand + lerduer som afregnes pr. gang Præsentation Rasmus Bjergegaard Proff. skydeinstruktør siden 2003 Rasmus er selvstændig skydeinstruktør og uddannet gennem bl.a. A.P.S.I. The Association of Professional Shooting Instructors. Han har arbejdet professionelt med skydeinstruktion i Danmarks Jægerforbund fra Rasmus har en baggrund som Vildtforvalter og Herregårdsjæger og har i en årrække arbejdet som Skytte. Rasmus har siden 2006 repræsenteret Danmark på landsholdet i Compak Sporting. Han har vundet Danmarks-mesterskabet og titlen som årets sportingskytte i 2008, 2009 og Vores ønske er, at være med til, at gøre haglskydning til en fornøjelse for alle, der dyrker den hobby. Vi mener at alle der har dyrket haglskydning i større eller mindre omfang, vil have gavn af at få skydeinstruktion, hvorunder man kan tilrette teknikken og tale om hvad det vil sige at afgive det gode skud. Vi giver jægere/skytter et værktøj til det gode skud og dermed en klar ide om egne begrænsninger, stærke og svage sider. Fordi: Alle kan lære at skyde godt Sidst på formiddagen blev Flemming og Erik enige om at prøve karusselen. 2 friske duer blev monteret og MR. Swingking gik i gang. Det virkede fantastisk den dag. Duerne kom ned fra 60/70 meters højde, først som dalende rutefly og sidst som jagerfly, direkte ned mod karussellen. Det var så spændende at se. De fik 30 flotte duer den dag, primært fra kl ti med næsten 1 times middag. som de nok ikke skulle have holdt!!!! Det blev en uforglemmelig dag på kontoret. Brug din hjemmeside Følg altid med på vores hjemmeside

6 Grejbank lån udstyr i foreningen Det er muligt at låne grej til gåse-, ande og kragejagt. Samlet oversigt over udstyr og kontaktpersoner kan ses på hjemmesiden Introaften mandag d. 8. august kl grejopvisning og skydetræning fra powerhunter Skal du på jagtrejse?.hvordan kommer jeg afsted? Et foredrag med den erfarne jæger Erik Nordgren, Nyborg og Jagtrejseselskabet Gamekeeper.. lærerigt for både den erfarne og uerfarne jæger som vil på jagtrejse Skjul powerhunter Camouflagenet Gåselokker full body fra DK-Wai Kragelokker i flere modeller. Andelokker Formål: For den uerfarne udlandsjæger kan det være svært at finde den passende jagtrejse. Hvor skal jeg tage hen, hvad skal det koste og hvad skal jeg særligt være opmærksom på? For den mere erfarne jæger, kan dette foredrag give inspiration til den næste jagtrejse i udlandet Indhold: Hvordan kommer jeg på den rigtig jagtrejse Hvad er der af muligheder Er det mængden af vildt eller trofæjæger jeg vil være Praktisk ting på udlandsrejser, jagttegn, forsikring, drikkepenge etc. Inspiration for den erfarne jæger for nye jagtmål krydret med mange jagtoplevelser fra Erik Nordgren Målgruppe: Alle jægere som gerne kunne tænke sig at komme på jagt i udlandet. eller jægere som bare vil have en god underholdende aften Spørgsmål: Spørgsmål vedr. foredrag eller tilmelding skal ske til Kristian Spodsberg Tilmelding: Skal ske skriftligt pr. mail til senest 20.februar Alle medlemmer kan låne det gratis Projekt grejbank er bl.a. finansieret af: - jagttegnsmidler, - overskud fra andre aktiviteter i foreningen etc. Foredragsholder: Jæger Erik Nordgren, Nyborg Kenneth Banke, Jagtrejseselskabet Gamekeeper Både Erik og Kenneth har stor erfaring for jagter over en stor del af udlandet. Erik har speciale i Polen og Ungarn, som er nogle af danskernes foretrukne jagtrejsemål Torsdag d. 25. februar kl Pris kr. 70 kr. inkl. kaffe & kage Kurset/foredrag vil blive afholdt på: Ørbæk Skole Langemosevej Ørbæk

7 Svindinge Jagtforening Kragejagt - praktisk Gratis!! søndag d. 3. april 2016 Mød Jægerrådet Nyborg stort debatmøde Vi tilbyder praktisk kragekurset Hvordan sætter jeg lokkerne rigtigt? Jagtleder: Hvor er der gode terræner? Hvad gør jeg, når kragen kommer og der skal afgives skud? Hvad kan vi bruge de skudte krager til lokker? Prøv selv om du kan kalde kragerne Brian Petersen vores lokale kragespecialist Tidspunkt: Søndag d. 3. april kl Sted: Pris: Hvem kan deltage: Program for dagens jagt Svindinge Forsamlingshus, Glorupvej Svindinge (Kør til venstre ved kirken, hvis du kommer fra Ørbæk) Gratis Alle medlemmer af Svindinge Jagtforening Vi mødes i forsamlingshuset på 1. sal kl (Solopgang ca. kl ) Parole og velkomst ved Brian Petersen og Kristian Spodsberg. Der serveres en kop kaffe, mens vi drøfter dagens kragejagt. Vi skal bl.a. drøfte følgende delelementer inden jagten starter - skudafstand, dækning, sidde stille, vente til den er tæt nok på til skud. Hver jæger skal medbringe følgende: Camouflagetøj, ansigtsmaske, gevær, patroner 7-4 hagl og jagttegn. (ingen hund, dem har hjælperne med) Efter parolen kører vi ud på pladserne. Der vil max være 1-3 jægere i samme område. Dvs. at vi kører til flere områder. Der skydes på morgentræk fra kl til kl. ca Herefter mødes vi i Svindinge igen kl Vi afslutter dagen med vildtparade, hvorefter der serveres kaffe og rundstykker. Deslige drøfter vi dagens begivenheder og samler op alle input og spørgsmål Forventet sluttid kl Hvordan skal fremtidens forvaltning af hjortevildt se ud? Kommende jagttidsforhandlinger hvad skal ændres? Hvordan bør fremtiden Danmarks Jægerforbund se ud? Jagt på kommunale arealer i Nyborg? - det vil være nogle af emnerne til debat for kommende årsmøde Vi afholder Jægerråds årsmøde kl. 19:00-22:00 Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund er velkomne til debatmødet. Så mød nu op og hør om aktuelle sager i DJ og hvad vi i Danmarks Jægerforbund eventuelt skal prioritere anderledes. Tilmelding til Kristian Spodsberg Sted - Sinatur/Hotel Storebælt Østerøvej 121, 5800 Nyborg Tid - torsdag d. 21. januar kl Pris - Arrangementet er gratis. (arrangør: Jægerrådet-Nyborg) Nye jagtider Fremtidig forvaltning og jagtider dåvildt Tilmelding efter først til mølle princip. Tilmeldingen er bindende Tilmelding el efter kl Kommunal jagt Kommunal jagt

8 Hjortebane - sportingbane Du har her mulighed for at prøve kræfter med dine geværer en hel dag, både med haglbøsse og riffel. Ved at samles i disse fantastiske forhold med mange kyndige folk, får du som skytte en enestående mulighed for at få kontrolleret dine våben på bedst mulig måde. Du vil også denne dag opdage, at hvis du er helt grøn som riffeljæger, bliver du langt mere dus med din riffel, som de fleste er med deres haglbøsse. Er hjortebanen, indskydning og almindelig lerdueskydning ikke nok, kan du også prøve kræfter på sportingbanen. Foreningsaften et samarbejde med Frørup-Tårup Jagtforening og Nyborg Jagtforening. Mød dine jagtkammerater, når Svindinge Jagtforening sammen med de andre foreninger afholder en aften i samarbejde med Odense Jagt & Fritid. En aften hvor der både er plads til en god handel, men også til en masse snak. Der vil være fri afbenyttelse af elektronisk bukkeskiver, som tilbydes som en del af samlet pakke Der vil blive serveret middagsmad. Tilmelding skal ske ved henvendelse til Kristian Spodsberg, tlf eller på Tilmelding er bindende, da der er mange på spring for at deltage. Pris ca. 280kr. (beløb opgøres billigst muligt ud fra deltagerantal) Tidspunkt: Langfredag d. 25. marts kl Mødested: Lejbølle Hjortebane Søndre Strandvej, 5953 Tranekær Krageregulering Torsdag d. 8. september 2016 kl Svindinge Jagtforening hjælper lodsejer og jagtlejer med regulering af krager, da disse er et stigende problem for markvildtet. Der er gode muligheder fra nu og frem til 15/4 med en reguleringstilladelse. Sidder du som jæger og ønsker at hjælpe med denne regulering, så er det pt. mulighed for at hjælpe en større lodsejer omkring Svindinge, som meget gerne ser, at der bliver skudt nogle krager. Vi har ligeledes kragejagt for ny jægere, dette arrangement er særskilt og ikke en del af dette her. Ring og hør nærmere. Kontaktperson i Svindinge Jagtforeningsbestyrelse: Brian Petersen, Ørbæk tlf Bliv medlem af Svindinge Jagtforening Bliv ekstra ordinært medlem, hvis du allerede er medlem af en anden forening - Ekstra ordinært medlemskab koster 90,00 kr. pr. år. (så er du fuld berettiget til alle aktiviteter i foreningen)

9 Udlejning af skydevogn Der er i foreningen mulighed for at leje vores transportable kastemaskine. Kastemaskinen er monteret på en Brenderup trailer, som let kan køres af alle. Maskinen er udstyret med trådløs betjening. Pris for udlejning pr. dag 500,00 kr. Kontaktperson for udlejning m.m.: Torben Larsen tlf.: Hundetræning foråret 2016 I 2015 havde vi hundetræning på to små hold begynder og øvet hold. Mogens Hansen, Langå stod for begynderholdet og lagde desuden terræn til begge hold. Kristian Spodsberg og Andi Andersen stod for det øvede hold, hvor dirigeringsarbejde, walk up og apportering var i høj fokus. Vi tilbyder ligeledes hundetræning i 2016, men som sidste år sætter vi store krav til niveau på øvet hold. Deslige er det jagtforeningens intension, at vi ikke stiler efter store hundehold, da kvalitet og sammenhold skal være i højsæde. Derfor vil der være begrænset tilmelding til holdene. Præmie overrækkelse for øvede Kender du en som kunne tænke sig at være JuniorJÆGER? Tidspunkt: Mandag d. 4. april kl Mødested: Aftales ved tilmelding Tilmelding: Kristian Spodsberg Pris: 150 kr. for medlemmer, 250 for ikke medlemmer Juniorjægere Andreas i aktion Juniorjægere Tobias Povlsen i aktion på skydebanen Præmie overrækkelse for begynder Præmier Sponsereret af følgende: Højlund Mølle Gilpa hundefoder Fynske Bank Odense Jagt og Fritid Det koster 125 kr. for 2016 årgang 8-15år Har du spørgsmål så kontakt Kristian Spodsberg I 2016 vil der blive afholdt lokale aktiviteter for juniorjægere

10 Generalforsamling Lær at tilberede vildt som spise Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 30. januar 2016 kl med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om foreningens virke i Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen 4. Indkomne forslag. Bestyrelsen stiller forslag om mandat til forhandling af partnerskab i Hjulby Mose Jagtselskab 5. Kontingentfastsættelse. 6. Valg af kasserer, på valg er: Jørgen Nielsen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Kristian Pedersen Torben Larsen Jørgen Nielsen Steen Larsen 8. Valg af suppleanter, på valg er følgende: Lars Christoffersen Kim Pedersen 9. Valg af revisorer, på valg er følgende: Torben Andersen Mogens M. Rasmussen 10. Valg af suppleanter, på valg er følgende: Mogens Poulsen Andreas Christiansen 11. Eventuelt Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 23.januar Bestyrelsen Formand: Kasserer: Kristian Spodsberg Jørgen Nielsen Kielshusvej 4 Toftvej Odense SV 5871 Frørup / Næstformand: Bestyrelsesmedlem: Brian Petersen Torben Larsen Mejerivænget Huslodderne Ørbæk 5853 Ørbæk Se evt. opskrifter på Svindinge Jagtforening tilbyder nu et madlavningskursus med vildt som gennemgående tema. Kan du ikke nå at deltage allerede d. 14. januar, så kan du stadig koble dig på kurset, og dermed være med de sidste 3 gange Vi afholder madlavningskurset over 4 aftner med følgende datoer: Torsdage d. 14. januar - d. 11. februar - d. 10. marts - d. 14. april. Alle dage kl Pris kr. 600 alt inkl. Kurset vil blive afholdt på Ørbæk Skole For nærmere information og tilmelding Jørgen Langvaad-Madsen Få automatisk nyhedsbrev ved alle begivenheder, aktiviteter eller lign. Hvis man ønsker direkte nyheder, så send venligst din mailadresse til så vil du automatisk få en mail ved nye arrangementer. Du kan også tilmelde dig selv på hjemmesiden. Det er meget vigtigt, at du tilmelder dig nyhedsbrev, da mange aktiviteter fremover kun vil blive udsendt på denne måde. Se mere på hjemmesiden Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem: Kristian Pedersen Andi Andersen Steen Larsen Mejerivænget 63 Mejerivænget 65 Svendborgvej 87B 5853 Ørbæk 5853 Ørbæk 5853 Ørbæk

SVINDINGE JAGTFORENING. Aktivitetsprogram. Årgang 2012. Rævejagt 2011. www.svindingejagtforening.dk

SVINDINGE JAGTFORENING. Aktivitetsprogram. Årgang 2012. Rævejagt 2011. www.svindingejagtforening.dk SVINDINGE JAGTFORENING Aktivitetsprogram Årgang 2012 www.svindingejagtforening.dk Rævejagt 2011 Året der gik Endnu et jagtår er gået. Forhåbentligt har alle haft en hel masse gode oplevelse. Oplevelser

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Aktivitetsprogram SVINDINGE JAGTFORENING. Årgang 2009. Årets tilbud: - Ønsker alle knæk og bræk i den kommende sæson.

Aktivitetsprogram SVINDINGE JAGTFORENING. Årgang 2009. Årets tilbud: - Ønsker alle knæk og bræk i den kommende sæson. SVINDINGE JAGTFORENING Ønsker alle knæk og bræk i den kommende sæson. Aktivitetsprogram Årets tilbud: Årgang 2009 2009 Lån en minigraver gratis ved køb af materialer til kunstgrav få et uforpligtende tilbud.

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006.

Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Generalforsamling Ballerup Jagtforening, fredag 08-09-2006. Formanden, Uffe Bech Andersen åbnede generalforsamlingen, og mindes de medlemmer der er afgået ved døden i årets løb. Derefter fulgtes dagsordenen.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL AKTIVITETSOVERSIGT 2016/2017 APRIL Arbejdsdag ved Jagthytten, Søndag d 10 kl. 9.00 Vi håber I vil støtte op, så vi kan få noget gjort. Vi skal have malet den ny beklædning samt ryddet lidt skov omkring

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk.

Knæk & Bræk. Markedspladsen Håndkikkert (fabriksny) DD-optics Gohrischstein 8x42 gummiarmeret, grøn, livsvarig garanti. Intropris 1500 Dkk. Knæk & Aktivitetskalender 2009/2010 Okt. -09 Ny webside 06/10-09 19.00 Korsholm Skydearena 17/10-09 13.30 Jagt i plantagen 08/11-09 09.30 Jagt i plantagen 22/11-09 09.45 Jagt i HJC 05/12-09 13.30 Jagt

Læs mere

Naturtur for jagtelever: Der afholdes hvert år en naturtur for årets jagtelever.

Naturtur for jagtelever: Der afholdes hvert år en naturtur for årets jagtelever. Navn: Ole Kiefert Møller Thomsen Email: formand@aajk.dk Jagtforeningens navn og nr.: Aalborg Jægerklub 1416 Fortæl om jeres indsats for hvervning af medlemmer til foreningen: Aajk er stiftet i 1939. I

Læs mere

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Jagtnyt. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. Årgang 14 nr. 1 Januar 2015. Lyngby-Gladsaxe Jagtforening. ønsker alle medlemmer et godt nytår! Jagtnyt Lyngby-Gladsaxe Jagtforening Årgang 14 nr. 1 Januar 2015 Lyngby-Gladsaxe Jagtforening ønsker alle medlemmer et godt nytår! Formand Morten Hejl takker af. Dennis Larsen (tv) og Thomas Bekkevold

Læs mere

Medlemsblad for Strandby Jagtforening

Medlemsblad for Strandby Jagtforening - kontakt én af os hvis du har spørgsmål, gode ideer, ris og ros eller hvis du blot ønsker at hjælpe til... Formand Brian Madsen Kommunale arealer 51 60 28 29 hegnsvej19@hotmail.com Næstformand Mikael

Læs mere

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden

Program 2016. ALsjægerne. Hilsen fra formanden ALsjægerne Hilsen fra formanden Alsjægerne er en af de største jagtforeninger i Kreds 4. I bestyrelsen har vi igen i år sammensat et program, der kan dække de fleste behov for jagtrelaterede, sportslige

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 April Juni 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning Øland

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 13. årgang nr. 1. www.veggerbyjagt.dk ForårsPROGRAM 2013 Bladsponsor: Kraghs Fiskeriartikler 18279 - jagtblad JANUAR 2013_2.indd 1 15/01/13 09.42 Formandens beretning Ja det var så

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 11 - September 2011 Læs inde i bladet: Jagter 2011/2012 Afløser til Herning Jagtcenter Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper

Læs mere

Team Tøs Fyn Program for 2012

Team Tøs Fyn Program for 2012 Team Tøs Fyn Program for 2012 Onsdag den 18/1 kl.17.00 Onsdag den 15/2 kl.17.00 Onsdag den 23/3 kl.17.00 Brændekilde Bellinge Jagtforening inviterer til; Kursus i madlavning for jægere og andet godtfolk

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

Foreningens kontaktpersoner vedrørende:

Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Årgang 2007 Foreningens kontaktpersoner vedrørende: Bemærk venligst at der i alle e-mail adresser i programmet, som er hentet i Adobe Acrobat format her på hjemmesiden er der en ændring i selve E-mail

Læs mere

Ove Jørgensen formand for Hjulby Mose Jagtselskab Søren Knudsen Nyborg Strandjagtforening

Ove Jørgensen formand for Hjulby Mose Jagtselskab Søren Knudsen Nyborg Strandjagtforening Dato: onsdag d. 24-06-15 Sted: Frisengården, Nyborg Kl.: 19.00 Mødedeltagere: Kristian Spodsberg Formand Jægerrådet - KS Claus Lykke Friluftrådet Nyborg - CL Jan Pedersen Østfyns Jagtforening - JP Steen

Læs mere

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Jagtnyt. Marts 2013. Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Marts 2013 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.»lige her plejer min rede at være, men det føles koldt.» Deadline for stof til næste blad er den

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016

Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Haslev Faxe Jagtforening's nyhedsbrev juni 2016 Støjskærme på Kaisholm: Det store projekt med at etablere støjskærme på skydebanen er ved at være færdig. Et af de store krav i den nye miljøgodkendelse

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3. Juli til December 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3. Juli til December 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3. Juli til December 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis

Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis Program 2015-2016 Trofæaften Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 19.00 hos Bo Bjerggård, Tvis Bo afholder i år vores trofæaften i hyggelige og private omgivelser. Medlemmer af Tvis jagtforening har derfor mulighed

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2016 Låne og leje ting i foreningen Vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Låne ting i foreningen 3 Krage/skadefælder, 1 mårfælde, 1 håndsåmaskine,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse.

Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning. Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. Generalforsamling i Skodborg Flugtskydning Referat Formanden bød velkommen til året generalforsamling og takkede de fremmødte for deres deltagelse. 1. Formanden åbnede generalforsamlingen med at foreslå

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage

Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage Special udgave Jagt i Plovmandshøj Plantage Forår 2015 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Juni 2010 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Kan du hjælpe med at tage banevagter, eller har du mere mod på og tælle eller sælge skiver, så

Læs mere

STIL EFTER NYE SUCCESER

STIL EFTER NYE SUCCESER STIL EFTER NYE SUCCESER Arrangementer Forår 2016 INDDRIVELSER NETWORKING DE SVÆRE SAMTALER BESØG HOS NYBORG STRAND GENERALFORSAMLING MØD BORGMESTEREN Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august.

Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Navn: Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august. Aktivitetsnr. 11 Aktivitetsnr. 12 Aktivitetsnr. 13 Aktivitetsnr. 14 Aktivitetsnr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Svindinge Jagtforening

Svindinge Jagtforening Svindinge Jagtforening Årgang 2015. Det er vigtigt at kende sit mesterøje, når man skal ramme!!! Svindinge Jagtforening har på deres skydeskoler benyttet vejledning fra Øjenkrogen i forbindelse med valg

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1. Januar til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1. Januar til juni 2014. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1. Januar til juni 2014 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg Degnehusene

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Forår 2010

Hejnsvig Jagtforening. Forår 2010 Hejnsvig Jagtforening Forår 2010 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Jagtfest Som det er annonceret på Hejnsvigs hjemmeside er jagtfesten flyttet til d. 12 juni. på grund af der er et andet arrangement

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Bording-Engesvang Jagtforening

Bording-Engesvang Jagtforening Medlemsblad for Bording-Engesvang Jagtforening Bestyrelsens beretning...4 Fællesjagter...8-9 www.bejagt.dk Bukkepral...10 www.bejagt.dk 1 Medlemskab eller ekstraordinært medlemskab Flere medlemmer skaber

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

SVINDINGE JAGTFORENING. Aktivitetsprogram. Årgang Svindinge Jagtforening.. skaber fokus på praktisk kursus

SVINDINGE JAGTFORENING. Aktivitetsprogram. Årgang Svindinge Jagtforening.. skaber fokus på praktisk kursus SVINDINGE JAGTFORENING Aktivitetsprogram Årgang 2014 Svindinge Jagtforening.. skaber fokus på praktisk kursus Året der gik Endnu et jagtår er gået. Forhåbentlig har alle haft en hel masse gode oplevelser.

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Vinderup. Jagtforening

Vinderup. Jagtforening Vinderup Jagtforening Program 2013 Vi er inviteret på udflugt til JAFI i Viborg af Hjerm Jagtforening Fredag d. 22. februar. Fælles afgang fra Superbrugsens P-plads kl. 18. Butik åbner kl. 18, hvis man

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nyhedsbrev Efterår 2012

Nyhedsbrev Efterår 2012 Nyhedsbrev Efterår 2012 Kære medlem Vi er klar med efterårets program. Vi har prøvet at sammensætte et varieret program med motion, hjertecaféer og som noget nyt : hjertestarterkurser Det har længe været

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Forår 2012 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping tlf: 98391709 22641709 Mail:

Læs mere

Jagtnyt. HUSK! Jagtsti på Borreby Gods den 4 april 2010 (se side 11) Marts 2010

Jagtnyt. HUSK! Jagtsti på Borreby Gods den 4 april 2010 (se side 11) Marts 2010 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. HUSK! Jagtsti på Borreby Gods den 4 april 2010 (se side 11) Billedet er fra Danmarks s Jægerforbunds mesterskaber

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde 02. november 2015. Tilstede: Afbud: Kristian (TR Konference i Agerskov) 1. Dagsorden (Godkendelse)

Kredsbestyrelsesmøde 02. november 2015. Tilstede: Afbud: Kristian (TR Konference i Agerskov) 1. Dagsorden (Godkendelse) Kredsbestyrelsesmøde 02. november 2015 Tilstede: Afbud: Kristian (TR Konference i Agerskov) 1. Dagsorden (Godkendelse) 2. Nyt Fra Kredsen Forårsfestivaler (Se mail jeg har sendt idag om udviklingsmøder)

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2011.

Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Nyt fra sidste klubaften d. 7. september 2011. Nyhedsbrev nr. 06. 2011. Vi nåede op på at blive 28 medlemmer, som deltog på denne klubaften. Vi nød Randi og Carstens fine kager, jeg nåede selv at spise

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140

Foråret er på vej! April 2010 10. årgang nummer 4. Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Kildeskolenyt! Foråret er på vej! Vi har fået et nyt elevråd, og medlemmerne vil koncentrere sig om at skabe et endnu bedre forhold mellem klasser og elever: Venskabsvenner, som er store elever der tager

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

VILSTRUP SOGNS JAGTFORENING. Bestyrelsesmøde på Susdal søndag den 9. jan. 2011 kl. 1000. Dagsorden:

VILSTRUP SOGNS JAGTFORENING. Bestyrelsesmøde på Susdal søndag den 9. jan. 2011 kl. 1000. Dagsorden: VILSTRUP SOGNS JAGTFORENING. Bestyrelsesmøde på Susdal søndag den 9. jan. 2011 kl. 1000. Dagsorden: 1. Gennemgang af foreningens jagtlejekontrakter. 2. Gennemgang af medlemskartoteket. 3. Fastlæggelse

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere