VVS- ENERGIUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVS- ENERGIUDDANNELSEN"

Transkript

1 VVS- ENERGIUDDANNELSEN Større faglighed til de unge og til din virksomhed VVS branchen repræsenteres af: BLIK OG RØR

2

3 VVS-ENERGIUDDANNELSEN 1 Den 1. juli 2008 fik vvs-branchen en ny og endnu bedre uddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem at være i virksomheden og i skolen. Allerede på grundforløbet bliver de nye lærlinge sporet helt ind på de arbejdsopgaver, der venter ude i det virkelige liv, og når grundforløbet typisk på 20 uger - er vel gennemført, er de allerede fagligt kvalificerede til at deltage i arbejdet i virksomheden og dermed fortsætte med oplæringens praktiske del. Lærlingen skal som hidtil 60 uger på teknisk skole i løbet af uddannelsens forløb. På uddannelsens første skoleforløb grundforløbet - kommer lærlingene derfor i gang med vvs-fagene med det samme, ligesom de også bliver introduceret til uddannelsens specialer. De almene grundfag som dansk og fremmedsprog er delvist reducerede og placeret senere i uddannelsesforløbet, og for virksomheden betyder det, at lærlingene efter dette grundforløb er fagligt endnu bedre kvalificeret end tidligere og derfor kan fortsætte uddannelsen i virksomheden på et højere niveau.

4 2 VVS-ENERGIUDDANNELSEN LÆRLINGEN DET KAN LÆRLINGEN EFTER BESTÅET EKSAMEN Allerede når lærlingen har gennemgået grundforløbet, kan han: Fremstille knærør, nedløb og tagrender på begynderniveau, han kan oplægge og reparere kunstskifer med enkle inddækninger. Forstå eller snakke med på fagets fagsprog og ved f.eks., hvad en figursaks bruges til. Arbejde med centralvarmeanlæg, og deltage på begynderniveau ifm. installation af enkle vand- og afløbssystemer. Arbejde med el, idet han kan bruge måletekniske beregninger og metoder for strøm, spænding og modstand. Tale med om enkle it-baserede overvågnings- og styringsautomatikker på energiinstallationer. Tage vare på sig selv, yde førstehjælp og brandbekæmpelse og i det hele taget forholde sig hensigtsmæssigt i forbindelse med ulykker og brand. Han kender til arbejdsmiljømæssige forhold og regler for arbejde med vvs- og el-opgaver og med svejseopgaver. Han kender reglerne om brug af stillads. Læse tegninger og diagrammer, og selv udarbejde skitser og arbejdstegninger, såvel manuelt som i et CAD-program. Opmåle og beregne materialeforbrug ved hjælp af måletekniske værktøjer, metoder og standarder. Svejse på begynderniveau og vedligeholde svejseudstyret. Udtale sig kvalificeret om hvordan et ventilationsanlæg fungerer, og han kan foretage enkle målinger af luftstrømme og derefter indregulere anlægget. SPECIALISEREDE LÆRLINGE Når lærlingen har gennemført vvs-energiuddannelsens grundforløb er han helt bevidst om de muligheder for specialisering vvs-energiuddannelsen rummer. Inden lærlingen starter på uddannelsens hovedforløb skal han og virksomheden vælge det speciale han vil uddanne sig i, og som passer til virksomhedens opgaveprofil. VVS-energiuddannelsen byder på 5 forskellige specialer: VVS er VVS- og energispecialist VVS og blikkenslager Ventilationstekniker Rustfastindustrimontør I uddannelsens 2. halvdel er der mulighed for at vælge yderligere specialefag, så uddannelsen kan tilpasses den enkelte virksomheds behov og lærlingens ønsker.

5 VVS ER VVS-ENERGIUDDANNELSEN 3 VVS ER ARBEJDER DIN VIRKSOMHED ISÆR MED ALMINDELIGT FOREKOMMENDE INSTALLATIONSARBEJDE I INSTITUTIONER, BEBOELSES-, OG INDUSTRIEJENDOMME OG MED ALMINDELIGE INDDÆKNINGSOPGAVER I TYNDPLADE? SÅ ER SPECIALISERING SOM VVS ER DET OPLAGTE VALG. En færdiguddannet vvs er har kompetencer til at arbejde med installation og reparation af: Vand fra vandværk til taphane Gas til komfurer, varmtvand og rumopvarmning Varme med olie- eller gasfyr samt varmepumper Fjernvarme fra kraftværk til radiator Køkkenvask, håndvask, toilet, bidet, brusekabiner og andet inventar i køkken, bad og bryggers Afløb i bygninger Mindre ventilationsanlæg Tagrender og nedløb og mindre inddækningsopgaver

6 4 VVS-ENERGIUDDANNELSEN VVS- OG ENERGISPECIALIST VVS- OG ENERGISPECIALIST ARBEJDER DIN VIRKSOMHED ISÆR MED FEJLFINDING, UDSKIFTNING OG INDREGULERING AF AUTOMATIK OG EL-TEKNISKE KOMPONENTER PÅ ENERGIANLÆG, BEREGNINGER, MÅLINGER, ANALYSER OG ENERGIVEJLEDNING AF BRUGERE? ER I MED ANDRE ORD SPECIALISTER PÅ ENERGI- OG AUTOMATIK- OPGAVER? SÅ ER SPECIALISERING SOM VVS- OG ENERGISPECIALIST DET OPLAGTE VALG. En færdiguddannet vvs- og energispecialist har kompetencer til at arbejde med: Planlægning, dimensionering, installation og servicering af energianlæg, gas- og oliefyr Vedvarende energi som solvarme, jordvarme og varmepumper Varmeforsyningsanlæg Kombinerede energianlæg som halmfyr, pillefyr, træfyr og brændeovn Lavtemperaturanlæg og ekspansionssystemer Installation og service af programmerbare styrings- og reguleringsautomatikker Installation og indregulering samt servicering af mekaniske og el-tekniske komponenter. Udarbejde energitekniske beregninger og analyser

7 VVS OG BLIKKENSLAGER VVS-ENERGIUDDANNELSEN 5 VVS OG BLIKKENSLAGER ARBEJDER DIN VIRKSOMHED ISÆR MED UDFØRELSE AF TAG- OG FACADEDÆKNING I TYNDPLADE OG SKIFER, MEN OGSÅ MED ALMINDELIGT FOREKOMMENDE INSTALLATIONS- ARBEJDE I INSTITUTIONER, BEBOELSES-, OG INDUSTRIEJENDOMME? SÅ ER SPECIALISERING SOM VVS OG BLIKKENSLAGER DET OPLAGTE VALG. En færdiguddannet vvs og blikkenslager har kompetencer til at arbejde med: Udfoldning og forarbejdning af tyndplade til tagrender og nedløb Tage, tårne og facader i kobber, zink, aluminium, rustfast stål eller stål Skiferdækning af tage, tårne og facader Inddækning af bygningsdele og ved gennembrud i tage og facader Afslutningsdetaljer i tyndplade ved murværk, træ-, plast-, beton-, glas-, stål- og tagkonstruktioner Beklædning af tage og facader med præfabrikerede pladeelementer Installation og reparation af: Vand fra vandværk til taphane Gas til komfurer, varmtvand og rumopvarmning Varme med olie- eller gasfyr samt varmepumper Fjernvarme fra kraftværk til radiator køkkenvask, håndvask, toilet, bidet, brusekabiner og andet inventar i køkken, bad og bryggers Afløb i bygninger Mindre ventilationsanlæg

8 6 VVS-ENERGIUDDANNELSEN VENTILATIONSTEKNIKER VENTILATIONS- TEKNIKER ARBEJDER DIN VIRKSOMHED ISÆR MED INSTALLATION OG SERVICE AF KLIMA- OG VENTILATIONSANLÆG? SKAL LÆRLINGEN MED ANDRE ORD IKKE ARBEJDE MED ALMINDE- LIGE VVS-OPGAVER? SÅ ER SPECIALISERINGEN SOM VENTILATIONSTEKNIKER DET OPLAGTE VALG. En færdiguddannet ventilationstekniker har kompetencer til at arbejde med: Installation og ændring af komplette eksisterende klima- og ventilationsanlæg og mekaniske og el-tekniske komponenter i anlæggene Service, indregulering og fejlfinding på: Klima- og ventilationsanlæg Udsugningsanlæg Varmegenvindingsanlæg Airconditionanlæg Udsugningsanlæg fra industrielle processer som svejserøg, støv, sand, sod, træspåner, metalstøv og andre faste partikler Klima- og ventilationsanlæg med særlige formål som styring af luftfugtighed (befugter og affugter), styring af luftblanding (ilt mv.), filtrering/behandling af luft med lugtgener Klima- og ventilationsanlæg fra servicebrancher som laboratorier, storkøkkener, frisørsaloner, dyrehandler etc. Målinger og analyser af klimaforhold Dimensionering af mindre klima- og ventilationsanlæg Automatik og styringer i klima- og ventilationsanlæg Tildannelse af præfabrikerede rør, profiler og kanaler til klima- og ventilationsanlæg

9 RUSTFASTINDUSTRIMONTØR VVS-ENERGIUDDANNELSEN 7 RUSTFAST INDUSTRIMONTØR ARBEJDER DIN VIRKSOMHED ISÆR MED DEN RUSTFASTE INDUSTRI, HERUNDER FREMSTILLING OG SERVI- CERING AF INSTALLATIONER I PROCESANLÆG INDEN FOR FØDEVARE- INDUSTRIEN, MEDICINAL- OG HOSPITALSBRANCHEN, MILJØFORAN- STALTNINGER MV.? SÅ ER SPECIALISERINGEN SOM RUSTFAST INDUSTRIMONTØR DET OPLAGTE VALG. En færdiguddannet rustfast industrimontør har kompetencer til at arbejde med: Rustfaste installationer i procesanlæg inden for fødevareindustrien, medicinal- og hospitalsbranchen samt anlæg til miljøforanstaltninger Fremstilling, montage og reparation af rustfaste konstruktioner, tanke, kar, beholdere og røranlæg Fremstilling og tildannelse af rustfaste beslag, pladedele og faconstykker Overflade- og efterbehandling samt slibning og polering af rustfaste emner Montering og servicering af mekaniske komponenter i procesanlæg

10 8 VVS-ENERGIUDDANNELSEN FREMTID LÆRLINGE ER BRANCHENS FREMTID For vvs-branchen er det nødvendigt selv at sørge for, at den ikke kommer til at mangle medarbejdere. Derfor er uddannelsen af lærlinge en livsnødvendig del af branchens aktiviteter. At være med til at uddanne vvs-lærlinge kan være en krævende opgave. Men det er også givende. Man er som læremester med til at præge et ungt menneske og give lærlingen faglig selvforståelse. Start i virksomhed, eller start på Teknisk Skole H1 H2 H3 H4 VVS- og energispecialist Ventilationstekniker Grundforløb VVS er Vvs og blikkenslager Rustfastindustrimontør Praktikperioder i virksomheden Teoriperioder på teknisk skole Økonomisk set er lærlingen en god forretning for virksomheden, og med den nye uddannelse er de unge fagligt endnu bedre klædt på til at fungere i virksomheden. Både for virksomhed og lærling kan det bedst betale sig at indgå uddannelsesaftalen før grundforløbet. Løn under skoleophold refunderes, og de unges motivation er størst med en virksomhed i ryggen.

11

12 Få flere informationer om lærlingeuddannelsen og om hvordan man får en lærling: EVU EL- OG VVS-BRANCHENS UDDANNELSESSEKRETARIAT Højnæsvej 71 DK-2610 Rødovre Tlf: Fax:

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder

Vvs-energiuddannelsen. Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Information til virksomheder Vvs-energiuddannelsen Vvs-energiuddannelsen Den 1. august 2015 får vvs-branchen en ny vvs-energiuddannelse. De nye lærlinge veksler lige som hidtil mellem

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens

Indholdsfortegnelse. Udgivet af: Fagligt Fælles Forbund, 3F 2014 Tekst: Poul Christensen Teknik: zentens Erhvervsuddannelser Indholdsfortegnelse 03 Forord 04 3F s erhvervsuddannelser en oversigt 06 Anlægsgartner 07 Anlægsstruktør 8 Autosadelmager 9 Beklædningshåndværker 10 Brolægger 11 Buschauffør 12 Byggemontagetekniker

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse fagretninger Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 1 Indhold Velkommen... 3 Mad og oplevelser... 4 Etablering og udvikling... 6 Benzin og spænding

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser

Energi, klima og miljø. et overblik over uddannelser Energi, klima og miljø et overblik over uddannelser Industriens Uddannelser er en selvejende institution oprettet af Dansk Metal (DM), Fagligt Fælles Forbund (3F Industrigruppen) og DI - Organisation for

Læs mere

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere