2.0 Skifertage generelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.0 Skifertage generelt"

Transkript

1 Indhold 2.0 Skifertage generelt Materialebeskrivelse Værktøj og udstyr Opbevaring og sortering Kvalitetssikring Oplægning af skifer Arbejdsbeskrivelse Rygninger og dæksten eksempel Beregningsskema eksempel Beregning af antal, eternitskifer Beregning af antal, naturskifer Kontrol/Opsnøring Nedtagning/Reparation af gamle tage Skiferdækning, detaljer Ovenlyskarme Kviste Flunker Skorstene Hætter og udluftninger Løsninger ved ovenlys og vindueskarme Skotrender Rygninger, grat Sammenskæringer Eksempler på åbne/skjulte vandløb Vindskeder Mur- og gesimsafdækning Undertag på skifertage Inddækning med eller uden undertag Inddækning med undertag Inddækning uden undertag... 76

2 2.0 Skifertage generelt Skifertage, naturskifer og eternitskifer Igennem hundreder af år så langt tilbage som fra ca tallet har man brugt skifer som byggemateriale. Alt efter skiferens struktur og kvalitet har materialet uanede muligheder, og det kan anvendes til flere forskellige formål. I Danmark begyndte man i midten af 1800-tallet for alvor at anvende naturskifer til tagdækning. Senere hen begyndte man også at fabriksfremstille skifer under betegnelsen eternitskifer. Naturskifer har gennem mange år således været et meget anvendt materiale til tagdækning og med rette. Materialet er tidløst og klassisk, påvirkes ikke af sollys og vejrlig, er let at bearbejde og kan formes og tilpasses til de fleste komplicerede tagkonstruktioner. Derudover harmonerer skifer udmærket med andre materialer som fx tyndplader af zink, kobber mv. Imidlertid er et flot tagdækket skifertag ikke nok. Tagkonstruktion, forarbejdning, tæthed, materialeviden og den håndværksmæssige kunnen skal være i orden. Til forskel fra andre områder findes der ikke normer/standarder ved tagdækning med skifer. Skiferarbejde bygger på den håndværksmæssige viden og de faglige traditioner, der har overlevet fra blikkenslager til blikkenslager gennem årtier. Endvidere bygges der på den specialviden, vore VVS-/blikkenslagervirksomheder tilsvarende har opbygget gennem årene, samt et uddannelsessystem, der til stadighed sørger for, at fagets udøvere har den viden, der skal til for at tagdække skifertage. Tag- og Facadesektionen i Dansk VVS skal opfordre til at man ved specielle projekter, detaljer mv., der ikke er beskrevet her, altid retter henvendelse til importører og velrenommerede blikkenslager-, tag- og facadevirksomheder, der med deres specialviden på området vil kunne rådgive og dermed finde de rigtige løsninger, der fungerer Materialebeskrivelse Naturskifer Naturskifer er et naturprodukt. Betegnelsen skifer betyder en lagdelt struktur, der medfører, at skifer kan brydes i tynde plader. Der findes flere forskellige natursten med en skifret struktur, hvis oprindelse er vidt forskellig. SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt 1

3 De naturskifersten, der bruges til tagdækning, er lerskifer, som er dannet gennem millioner af år ved aflejringer af bl.a. kvarts, grafit osv. Ved store forskydninger i jordlagene samt umådeligt tryk og høje temperaturer har jordlagene således opnået en lagdelt struktur, som gør, at skiferen kan brydes i tynde plader. Udvinding af naturskifer foregår ved, at skiferstenen først brydes i blokke, hvorefter de saves/kløves i den ønskede tykkelse/størrelse. Før i tiden foregik det meste af udvindingen i miner under jorden. I dag udvinder man også naturskifer i åbne brud, hvilket gør, at man får en bedre udnyttelsesgrad ved brug af fx sprængstof og maskiner. De naturskifersten, der normalt bruges herhjemme, importeres altovervejende fra Frankrig, Nordwales og fra Spanien. Kvalitetsmæssigt er der en vis forskel. Alle de nævnte lande har skifre i alle kvaliteter. For at undersøge kvaliteten af naturskifersten, kan man dryppe lidt fortyndet saltsyre på skiferstenen. Bruser saltsyren, er det tegn på urenheder i skiferstenen. Stenen skal have en god klang (porcelæn). Den må ikke være porøs (vandsugende). Hvis en skifersten stilles med kanten i vand, må den højst suge nogle få millimeter vand op i løbet af et døgn. Derudover må skiferstenen ikke springe, når den sømmes. Ved tilhugning/ afskæring skal stenen være finkornet. Jo mere finkornede stenene er, des bedre er kvaliteten. Skifersten er ved tillavning svagt krumme i længderetningen. Dette er en fordel ved oplægningen. (Se arbejdsbeskrivelse). Naturskifer er fra gammel tid ofte angivet i engelske tommer og forhandles efter længde og breddemål. I dag anvendes dog ofte centimeterbetegnelsen. Tykkelsen af skifersten er variabel, men ligger mellem ca. 3,5 mm til 5 mm. For andre benyttede størrelser henvises til importøren. Hovedparten af de eksisterende naturskifertage i Danmark er udført med 26" x 16", 24" x 12" eller 24" x 12" skifre. Ved de fleste renoveringer anvendes der i dag 24" x 12" sten, da disse er nemmere at fremskaffe. I udlandet anvendes hovedsageligt endnu mindre skifertyper, hvilket også er begyndt at vinde indpas i Danmark. Ved andre dækningsopgaver, fx dækning af tårne/spir, kan man selv tildanne skiferstenene eller bestille de særlige formater hos importøren. De mest almindelige farver for naturskifer er skifergrå eller blåsort (det blålige skær fremkommer når taget er vådt). På side 3 angives i skema de mest anvendte skifertyper i tomme mål samt centimeter mål. Antal pr. m 2 er ca. forbrug og afhænger af om skifrene leveres i tomme størrelser eller centimeter størrelser. 2 SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt

4 Tabel 1 Naturtagskifer-formater i ca. tal Ca. vægt Antal ved Antal ved pr. stk. 75 mm overlap 100 mm overlap 26" x 16" 606 x 406 mm 5,0 mm 3,60 kg 8,4 stk. pr. m 2 8,8 stk. pr. m 2 24" x 14" 608 x 360 mm 4,8 mm 2,79 kg 10,4 stk. pr. m 2 10,9 stk. pr. m 2 24" x 12" 608 x 304 mm 4,8 mm 2,35 kg 12,3 stk. pr. m 2 13 stk. pr. m 2 22" x 11" 558 x 279 mm 4,8 mm 1,94 kg 14,8 stk. pr. m 2 15,7 stk. pr. m 2 20" x 20" 508 x 508 mm 4,8 mm 3,54 kg 5,4 stk. pr. m 2 6,1 stk. pr. m 2 16" x 16" 406 x 406 mm 4,8 mm 2,26 kg 9,2 stk. pr. m 2 10,8 stk. pr. m 2 20" x 10" 500 x 250 mm 4,8 mm 1,65 kg 18,8 stk. pr. m 2 20,0 stk. pr. m 2 16" x 8" 400 x 200 mm 4,0 mm 0,95 kg 30,8 stk. pr. m 2 33,3 stk. pr. m 2 Et naturskifertag er holdbart ved brug af den rigtige naturskiferkvalitet, og ved veludført oplægning fra blikkenslagerens side er det ikke unormalt med en levetid på op imod 100 år. Et naturskifertag kræver således ingen eller minimal vedligeholdelse. Da naturskifer er en god varmeleder, vil tagrum blive varme om sommeren og kolde om vinteren. Brandmæssigt er naturskifer et egnet materiale til tagdækning (klasse A). I forsikringsmæssig forstand karakteriseres naturskifer som hårdt tag. Naturskifer er vandafvisende og vandtæt, og tåler enhver fugtpåvirkning. Der er ingen risiko for svamp og råd. Kunstskifer: Til forskel fra naturskifer er kunstskifer fabriksfremstillet. Metoden til fremstilling af kunstskifer er i princippet den samme som tillavning af papir og pap. Processen sker ved hjælp af specielle valser, som overfører et ca. 1 mm tykt lag slam (blandet vand, sand, fibre) til et endeløst filterbånd, der passerer hen over valsene (Figur 1). Slamlaget føres af filterbåndet til en såkaldt formatvalse (jerntromle), hvor slamlaget ved et tryk overføres. Når formatvalsen samtidig roterer, bygges der en råplade op. Ved afsætning af lag på lag opnås den ønskede tykkelse. Ved den lagvise opbygning af pladen opnås der visse styrkemæssige fordele, som man eksempelvis kender fra konstruktionskrydsfinér. Når pladen opnår den ønskede tykkelse, afskæres pladen til videre behandling afhængig af det ønskede produkt. SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt 3

5 cement fiber matr. vand Figur 1 plade Kunstskifer er rektangulære dog som regel med afskårne hjørner. Størrelsen opgives i mm (den mest almindelige størrelse er ca. 300 x 600). Kunstskifer fås også til diagonal dækning. Skifrene vil så være kvadratiske i mm (ca. 400 x 400). For begge typer er skifrenes overflade glat og med ekstra overfladebehandling, der sikrer dobbelt farve forankring opnået gennem et ekstra cementbundent farvelag, der samtidig sikrer en holdbar overflade. De mest almindelige farver er naturgrå og sortblå. Vægt pr. skiferplade (300 x 600) er ca. 1,5 kg. Antal skifersten pr. m 2 med undertag er ca. 12,2 stk. Uden undertag ca. 12,9 stk. Tykkelse ca. 4,5 mm. Tabel 2 Eksempel fra eternit tallene er cirkatal: Max lægte- Min dobbelt Længde af Antal skifre Vægt pr. afstand A overlæg begynder-skifre pr. m 2 m 2 oplagt (30 cm+1/2b) Grader Stigning cm pr. m cm cm cm stk. ca.kg min ,4 24, ,0 13,9 22, ,6 24, ,5 13,6 21, ,8 25, ,0 13,3 21,4 *) 35 70,0 25,5 9 34,5 13,1 21, ,8 26,0 8 34,0 12,8 20, ,0 26,5 7 33,5 12,6 20,2 4 SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt

6 Søm, stormklammer og kroge Til fastgørelse af skifersten bruges for det meste søm. Tilbage i tiden har der været anvendt mange forskellige typer. Nogle af de første søm, som blev brugt, var håndsmedede jernsøm, hvor hovedet var ekstra bredt og tjæret. Siden har man brugt påmalet mønje eller smurt sømmene ind i harpiks og varmet. Senere hen brugte man papsøm, som var runde. Disse var også behandlede. I forbindelse med galvaniseringsprocessen fik man så de skifersøm, som vi kender i dag. Nogle af de søm, der bruges i dag, fremstilles ofte som specialsøm, der er udført af en særlig kobberlegering. Af de sømkvaliteter, der bruges i dag, kan nævnes: varmeforzinkede skifersøm 2,5 x 40 mm til kunstskifer, kobbersøm 20 x 40 firkantede til naturskifer og ringet eller kantsøm i kobber 20 x 40 til naturskifer (Figur 2). En del søm er fremstillede riflede. Bruger man søm, som er riflede på hele længder, må man være opmærksom på de problemer, man får ved en eventuel reparation af taget, fx udskiftning af skifersten, idet udtrækningen af søm vanskeliggøres. Ved oplægning af skifer bruges 2 stk. skifersøm pr. skiferplade. Skifersøm må ikke slås så hårdt i at skiferen spændes og dermed beskadiges. I stedet for skifersøm kan der bruges et krogesystem. Dette er almindeligt i udlandet, systemet er på samme højde som ved brug af søm. Se tegning på side 6. Stormklamme: Stormklammer fabriksfremstilles og er af kobber. Der bruges ikke stormklammer ved oplægning af naturskifer. Ved eternitskifer skal de bruges som foreskrevet af leverandøren. Princippet ved brug af stormklamme er at holde skifernes frie ende nede da denne ellers vil krumme under klimapåvirkning. (Figur 2). Stormklamme Stormklamme Figur 2 Kobbersøm Stormklamme i skiferplade Ringet eller kantsøm i kobber SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt 5

7 Krogesystemer I udlandet er krogesystemer et almindeligt fastgørelsessystem. Krogen fastholdes i skifers forkant og føres op i lægtebagkant eller i midtlægte under skifersten. De efterfølgende modeller findes i flere forskellige versioner. De viste modeller er således kun eksempler Værktøj og udstyr Ved oplægning af skifertag vil det ofte være omfanget af arbejdsopgaver, der afgør hvilke værktøjer, der vælges. Ved mindre opgaver er det typisk håndværktøj der bruges, mens der ved større opgaver, hvor der er muligt, også bruges mekaniske værktøjer. I det efterfølgende gennemgås kort de mest brugte værktøjer. Ridsekniv: Bruges til deling af skifer på langs, tværs eller skråt ved at ridse på forsiden, hvorved man kan knække skiferen over en skarp kant. Ved større skæreopgaver kan der bruges rundsav med diamantklinge. Arbejdsbænk/arbejdsklods: Er fremstillet af et massivt stykke tømmer med ben samt med huller i selve tømmeret til forskellige jern. 6 SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt

8 Arbejdsbord: Et bord med stålkanter hele vejen rundt, således at der er mulighed for at dele naturskiferstenene over en massiv kant. Lokkeramme: En stålramme, som består af to rammer, der kan åbnes, hvorpå den ene ramme er monteret med to lokkespidser, der kan indstilles i højden på enkle modeller også i bredden. Den anvendes til lokning af sømhuller i skiferstenen fra bagsiden. til kunstskifer, ikke til naturskifer. Skelske: Anvendes i forbindelse med påsmøring af skiferkit. Skiferhammer: Er en hammer med en rund spids i den ene ende og et rundt hoved i den anden ende. Anvendes til at slå søm i samt til at lave huller til sømmene ved tilskæringssten. Skifersaks: Anvendes til at skære skiferstenen over i de ønskede mål. De nye skifersakse (bordmodeller) kan dele stenene med et flot resultat. SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt 7

9 Skifersaks: Håndmodel, anvendes til at tilskære fx vandløb, udsnit til hætter o.l. De nye modeller er bedre end de gamle. Skiferskærer: Er en gammel model. Minder om en slagsaks og fastgøres i arbejdsbænken. Den skærer fortrinligt, men kan ikke dele en plade, da den del af pladen, som er uden for skiferskæreren, altid går i stykker. Skiferøkse: Er en stålhammer med en spids i den ene ende af hovedet og et firkantet hoved i den anden ende. Samtidig er den skarpsleben fra hovedet og ned til skaftet, således at den anvendes til at hugge skiferstenen over. Denne fås i to modeller højre/venstre, dog begge med de samme funktioner. Skiferstole: Anvendes ved oplægning af selve skiferstenene. Således kan man sidde enten foran skiferrækken eller oven over denne. Den mest anvendte skiferstol er den, hvor man sidder oven over skiferrækken og kan køre hen ad lægterne. Træsæde Hjul Tov Kraftig gummi eller kostehoved Lægte Træ Stålbeslag som er regulerbar alt efter taghældning 8 SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt

10 Sømkasse: Anvendes på taget til opbevaring af søm. Sømpose: Anvendes til opbevaring af søm og fastgøres omkring livet på skiferdækkeren. Fræser: Langsomtgående klippe- og fræseudstyr. Sømudtrækker: Er et stykke fladstål med et kraftigt håndtag i den ene ende. I fladstålet er skåret nogle skrå recesser, som anvendes til at trække søm ud med, når der ved reparation af skifertag skal udskiftes sten. Understål: Er et stykke fladstål, som monteres i arbejdsbænken eller slås ned i et spær oppe på taget. Det bruges som underlag ved tilhugning eller hulning af skiferstenen. Bagside SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt 9

11 Tilpasning af skifersten kan bl.a. foretages med skiferøksen. Der ridses med spidsen af skiferøksen efter opmærkningen, ved hjælp af et stykke fladstål, på bagsiden af skiferstenen. Herefter kan stenen eventuelt brækkes ned over understålet eller en bordkant. Der kan slås små huller et lille stykke fra stregen med spidsen af skiferøksen, og herefter hugges til med den skarpe kant på indersiden af skiferøksen. Hvis stykket, som skal fjernes ikke er for stort, kan dette efter ridsningen hugges over med skiferøksens skrabekant ved for store stykker bliver spildet for stort. Skiferstenen kan også klippes ved hjælp af en skifersaks. Der findes flere forskellige skifersakse. Tegningen viser den gamle model, som man ofte selv fremstillede. Også skiferhåndsakse kan anvendes, og i dag findes der nogle fortrinlige modeller, der er væsentligt bedre end de traditionelle. Lokning af huller eternit Ved tagdækning med undertag lokkes huller fra skifrenes overside. Ved tagdækning med eller uden skiferkit skal huller altid lokkes fra skifrenes bagside. Brug lokkeramme med Ø 3,5-4 mm dorne og indstil rammen efter skemaets mål, der regnes fra skifrenes afstudsede endekant til hulmidte. A Lokkeafstand A-mål i mm: Taghældning < Med undertag Med skiferkit A = Lægteafstand + det dobbelte overlæg + 5 mm Altid 15 mm 10 SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt

12 Naturskifer skal altid lokkes fra bagsiden af skiferen således at sømhovedet forsænkes i det kegleformede hul som fremkommer på forsiden. Afstand fra sømhul til skiferkant skal på naturskifer være mm og ikke 15 mm som ved eternitskifer Opbevaring og sortering skifersortering & opbevaring Opbevaring af naturskifersten Naturskifersten opbevares under halvtag o.l. hvor de beskyttes mod vejrlig. Skiferne placeres på højkant hævet over gulvet/jorden eventuelt på træbrædder som vist på tegningen. De må ikke stables oven på hinanden. Under transport skal stenen stå på højkant, så de ikke knækker. Sortering af naturskifersten Naturskifersten svinger i størrelse og tykkelse, og der skal som udgangspunkt altid foretages sortering. Udelades dette arbejde, vil oplægningen volde mange problemer, da stenenes tykkelse ikke er ens. Sortering skal foregå på jorden eller på indrettet platform på stillads. At sortere skifrene samtidig med at de oplægges kan ikke anbefales da det ofte udføres for tilfældigt. 1. Først slås der på sten med knoerne for at konstatere, om stenene er porøse eller med skjulte revner. Stenene skal have en høj klang. Skifersten som vurderes at være uanvendelig til tagdækningen, eller som har en død klang skal kasseres. SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt 11

13 2. Skifersten med mindre defekter i overfladen, men som vurderes at kunne anvendes som underliggere eller som tilskæringer, stilles til side. Der forekommer mindre hjørneafskæringer (under 1/3 del af henholdsvis længde og bredderetning) på den ene ende af en del af skiferpladerne. Disse skifre skal ikke kasseres, men lokkes således at hjørneafskæringerne vender op under de overliggende skifre. 3. De enkelte naturskifre sorteres inden oplægningen i tre tykkelser. De tykkeste skifre anvendes på den nederste del af taget, derefter de mellemste og de tyndeste på den øverste del. Det tilstræbes at der ikke ligger tyk og tynd skifer ved siden af hinanden. På grund af farveforskel i de enkelte paller bør flere paller blandes og sorteres samtidig. Det kan anbefales at udføre en prøveoplægning som vurderes og kan være referencefelt for den resterende dækning. Man sorterer normalt i 3 tykkelser, således at de tykkeste bruges på den nederste del af taget, de mellemste bruges på midterområdet, og de tyndeste bruges til den øverste del af taget. Herved er alt forarbejdet gjort, og der skal ikke kigges på hver sten for at konstatere, om den er anvendelig. Kunstskifer: Til forskel for naturskifer sorteres fabriksfremstillet skifer ikke. Skifrene leveres normalt på engangspaller og er pakket i emballage, der yder beskyttelse mod vejrlig. Langvarig opbevaring af ikke-emballeret skifer bør altid ske på tørt underlag, og de skal være overdækket eller under tag. Kunstskifer bør altid stables på kant. For overfladebehandlet skifer gælder det at disse bør stables på den korte kant med den afstudsede ende nedad. Når skiferen før lægningen anbringes i småstakke på taglægterne, bør de stables med retsiden nedad. 12 SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt

14 2.0.3 Kvalitetssikring Til brug for Tag- og Facadesektionens medlemmer har Tag- og Facadesektionen udarbejdet 2 kvalitetsstyringssystemer på cd-rom. Kvalitetsstyringssystem 1 omfatter alle arbejder inden for tag- og facadeområdet. Kvalitetsstyringssystem 2 omfatter udelukkende skifertage og tilbehør. Eksempler på systemerne ses nedenfor. SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt 13

15 14 SKIFERTAGE: 2.0 Skifertage generelt

16 2.1 Oplægning af skifer Oplægning af naturskifer og kunstskifer Oplægningsmåder/metoder Dobbelt- /enkeltdækning: Oplægningsmåderne for naturskifer og kunstskifer er i det store hele ens. De to oplægningsmåder, der typisk anvendes, er dobbelt- og enkeltdækning. Dobbeltdækning er den mest benyttede og mest tætte. Ved dobbeltdækning lægges skiferstenene i samme skifte (vandret række) ved siden af hinanden, og således at skiferstenene overlapper hinanden mindst 2 gange og på visse steder 3 gange. Enkeltdækning anvendes typisk kun til dækning af tårne/spir samt tagflader med stor taghældning. Enkeltdækning har den fordel ved dækning af fx tårne/spir, at det er nemmere at følge tårnets/spirets form. Ved enkeltdækning lægges skiferstenene i samme skifte delvis ind over hinanden, således at der kun er en enkelt overlapning. Lodret fugeafstand er almindeligvis 2-5 mm. Dobbeltdækning Enkeltdækning SKIFERTAGE: 2.1 Oplægning af skifer 15

17 2.1.5 Beregning af antal, naturskifer Duchesses naturskifersten 610 x 305 mm Række nr. 2 Figur 5 Række nr. 1 Tagets længde = 3280 mm Duchesses naturskifer 610 x 305 lægges i længderetningen med 3 mm luft imellem stenene : 308 = 10 (hele sten) : 2 = 100,0 mm (stenene ved gavlene i første række) + 152,5 mm = halv tagsten + 252,5 mm (stenene ved gavlene i anden række) I første række anvendes der 10 stk. hele + 2 stk à 100 mm i hver side I anden række anvendes der 9 stk. hele + 2 stk à 252,5 mm i hver side NB! I praksis skæres stenene ved gavlene ca. 3 mm smallere end beregnet pga. indskud og grater. Ved oplægning skal man være opmærksom på, at naturskifer er svagt krumme i længderetningen, hvorfor stenene lægges med den hule side nedad. Derved slutter de mere tæt til lægterne, når de sømmes fast. Vær opmærksom på at opklodsningen på nederste lægte bør være 8-10 mm. Dette er lidt tykkere end en naturskifer men medvirker til en pænere dækning på den nederste del af taget. SKIFERTAGE: 2.1 Oplægning af skifer 23

18 2.2.4 Skorstene Eksempel på inddækninger Figur 5 Eks. på skorsten gennem tagrygningen. Inddækning i tagryggen. I kippen tilpasses zinken efter den anvendte rygning, og der kittes omhyggeligt. Eksempel på inddækning af meget brede skorstene. Der udføres Figur 6a Eks. på bred skorsten med rygning skotrenden. aftrappet løskant rygning skotrende skotrende bag skorstenen med rygning af 1" x 5" ru pløjede brædder fastgjort i spær og i trempel. Forinden påføres spærene lister, således at underlaget ligger i plan med lægteoverkant. Rygningen udføres over en trekant ligeledes af 1" x 5" ru pløjede brædder og hviler af på underlaget. Den samles og fastgøres til underlaget. Langs skotrenden anbringes kantlægte fastgjort i spær og trempel. Skotrenden beklædes med zink nr. 14 og fastgøres til kantlægten med zinkhafter. Zinken bøjes op langs skorstenens bagside og rund om hjørnet. Den dækkes enten med lige løskanter skråt tilskårne forneden eller med aftrappede løskanter, hvis skotrende ryggens højde kræver dette. Er tagfladen bag skorstenen stor, bør disse løskanter gøres høje af hensyn til evt. sne. lige løskant åbent vandløb aftrappet løskant indskud Figur 6b Snit af skotrende gennem rygningen. Zink under skifer; ca. lig med lægteafstanden. murhage løskant rygning på skotrende skifer 25 x 125 ru.pløjet påføring spær SKIFERTAGE: 2.2 Skiferdækning, detaljer 43

19 Kel/skotrende (eternit) Kel/skotrende Zinkindækning Undertaget føres op ad skotrendelægten og fastklemmes mellem denne og opklodsningslisten. Afstandslisterne afkortes ca. 100 m fra skotrendelægten. Zinkinddækningen fastgøres med 40 mm brede hafter pr. 300 mm. 2 Skifer 10 Kantlægte/skotrendelægte 14 Undertag 15 Afstandsliste 17 Opklodsningsliste, ca. 25 mm 37 Zinkhafte 50 Zinkskotrende Eternitskifrenes udlæg i skotrende bør være mindst 60 mm. Kel/skotrende Forsænket skotrende Skotrendebrædder forsænket i spæroversiden og beklædt med zink. Undertaget klæbes til inddækningen i 100 mm bredde. Afstandslisterne føres til kant af undertag. eternitskifrenes udlæg i tagrenden bør mindst være 60 mm. 2 Skifer 10 Kantlægte/skotrendelægte 14 Undertag 15 Afstandsliste 50 Zinkinddækning 52 SKIFERTAGE: 2.2 Skiferdækning, detaljer

20 Rygning eternit skifer Montering: Med kit uden undertag Undertag: Lægter af træ Rygning skjult zink 300 x 600 mm oplagt i kit anvendes ikke ved taghældninger under 35. Den skjulte zink føres ned til stormklammehullet, og der kittes både underog overside af zinkrygningen. Skifrene opklodses på øverste lægte og fastgøres heri med 4 mm varmforzinkede skruer nr. 8 med halvrundt hoved og underlagsskive af neopren eller bly. 2 Skifer 300 x 600 mm, tilskåret 5 Skiferkit 17 Opklodsning 36 Skjult zinkrygning mm varmforzinket skrue nr. 8 med halvrundt hoved og underlagsskive af neopren eller bly Montering: Med kit uden undertag Undertag: Lægter af træ 2 Skifer, tilskåret 14 Undertag 15 Afstandsliste 36 Zinkrygning på brædder 37 Zinkhafte 38 Trykimprægneret bræt 39 Afrundet rygningslægte Rygning zink på brædder Bredden på de trykimprægnerede rygningsbrædder varierer afhængig af lægtedimension, lægteafstand, afstandslistens tykkelse og taghældning. Brædderne fastgøres i øverste lægte og zinkrygningen monteres med hafter pr. 300 mm. Skifrene føres så langt op under rygningen, at overlægget bliver af tilsvarende størrelse som tagets øvrige overlæg. Eventuelt opklodses skifrene på den øverste lægte, afhængig af øverste lægteafstand. Undertaget føres ubrudt igennem ved kip og bæres foroven af en afrundet rygningslægte. 56 SKIFERTAGE: 2.2 Skiferdækning, detaljer

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini Monteringsvejledning udgave 2 2012/1 Teknisk katalog og monteringsvejledning Monteringsvejledning for HBC Bølgeplader Profil 6S, Profil 9S og Profil

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

NATURSKIFER BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING

NATURSKIFER BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING BYFORNYELSEN I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSKRIFTER FOR MATERIALER, UDFØRELSE OG KVALITETSSIKRING PLANDIREKTORATET BOLIGSTØTTEKONTORET RÅDHUSPLADSEN 77, 1550 KØBENHAVN V, TLF. 3366 3366 SEPTEMBER 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Brændeskur Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Brændeskur Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00005 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament.

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende produktinformation på JB-HALLEN som standardhal, dvs. uisoleret og med 20 taghældning. Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse

Læs mere