Dagsorden Bestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Bestyrelsen"

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni Fællesmøde med Erhvervsforum Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej Aalborg Øst

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Kvalificeret arbejdskraft til nordjyske virksomheder 3. Økonomistatus 4. Kvalificeret arbejdskraft 5. Erhvervsudvikling og jobskabelse 6. Internationalt samarbejde 7. Infrastruktur 8. Turisme 9. Arbejdsgrundlag 10. Interessevaretagelse 11. Kommunikation 12. Mødeplan 13. Eventuelt

3 Deltagere Arne Boelt Hjørring Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Jes Lunde Rebild Kommune Knud Kristensen Vesthimmerlands Kommune Dennis Jensen BRN Lene Kjelgaard Jensen Thisted Kommune Helene Lund Therkelsen KKR Nordjylland Leon Sebbelin Rebild Kommune Mikael Klitgaard Brønderslev Kommune AFBUD Hans Ejner Bertelsen Morsø Kommune Mogens Gade Jammerbugt Kommune Thomas Kastrup-Larsen Aalborg Kommune Mogens Jespersen Mariagerfjord Kommune Tobias Birch Johansen Læsø Kommune Ulla Astmann Region Nordjylland

4 Deltagere Arne M. Jensen Brønderslev Erhverv og Turisme Kim Berg Probeco Liselotte Jensen Norddanmarks EU-kontor Brian Bertelsen Noach Co. Mads Peter Veiby CEGO Benjamin Holst Norddanmarks EU-kontor Bruno Mølgaard Martha Holme Migatronic Flemming Knudsen FK46 Consult Martin Søgaard IdealCombi Gert Hosbond Sport&Academy Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken Henriette Eduardsen University College Nordjylland Poul Søe Jeppesen Aalborg Handelsskole Henrik Renneberg Color Line Pia Ankerstjerne MARTEC Jan Brusgaard Feriepartner Søren Mattesen Vilsund Blue Karen Eriksen O. Storm Sørensen Bronzestøberi Leif Johannes Jensen Hjørring Kommune

5 1. Godkendelse af dagsordenen Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender dagsordenen Referat Der er udsendt et supplerende punkt vedr. ansættelsen af en ny leder af sekretariatet. Punktet indgår i dagsordenen som pkt. 14. Herefter er dagsordenen godkendt.

6 2. Kvalificeret arbejdskraft til nordjyske virksomheder Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Diskuterer emnet kvalificeret arbejdskraft til nordjyske virksomheder med Erhvervsforum. Referat Erhvervsforum deltog i punktet, der indeholdt en drøftelse inden for tre udvalgte områder. Efterfølgende blev denne del af mødet drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen finder det afgørende, at der sker en forventningsafstemning mellem bestyrelsen og Erhvervsforum. Det bemærkes, at der er tale om et forpligtende samarbejde, der går begge veje. Relationen til Erhvervsforum er en del af det arbejdsgrundlag, der præsenteres i september. Der udsendes et separat dokument med konklusionerne fra drøftelserne i grupperne. Sagsfremstilling På dagens møde deltager Erhvervsforum i den første del af mødet til en drøftelse af temaet Kvalificeret arbejdskraft til nordjyske virksomheder. Mødet med Erhvervsforum gennemføres som en række skarpe vinkler på emnet 5 min., hvorefter der er sker en drøftelse i grupper og herefter i plenum. Program Velkomst Skarpe vinkler Virksomhedernes rekrutteringsmuligheder og behov Konklusioner fra FremKom Nye muligheder for integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Finansieringsmuligheder i EU ift. dagens tema

7 2. Kvalificeret arbejdskraft til nordjyske virksomheder Debatrunde ved bordene (Hvert bord har et bestemt tema, fordeling af deltagere bestemt på forhånd) Hvordan understøtter vi virksomhedernes rekruttering? (vordan fremmer vi de rigtige uddannelsesvalg? Hvordan samarbejder vi om flygtninge i job? Fælles debat (opsamling fra bordene på dagsordner og initiativer, konklusion) Afrunding og næste skridt

8 3. Økonomistatus Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager økonomistatus til efterretning. Anbefaler til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, at kontingent for 2017 bliver det samme som i 2016, dvs. 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for Regionen Referat Bestyrelsen tager økonomistatus til efterretning. Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelserne og Regionsrådet, at kontingentet for 2017 bliver det samme som i 2016, dvs. 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. Referat Direktionen Direktionen anbefaler, at bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, at kontingent for 2017 bliver det samme som i 2016, dvs. 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for Regionen. Sagsfremstilling Økonomistatus er et fast punkt på møderne i direktionen. I bilag fremgår en oversigt over hovedposterne samt den samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler. Kontingent 2017 Ifølge 6 i vedtægterne for BRN skal det årlige kontingent hvert år fastsættes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet på forslag fra bestyrelsen som et kronebeløb pr. indbygger. Kontingent for 2016 er på 15 kr. pr. indbygger for kommunerne og 9 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. I 2016 er kontingentet jf. baggrundsnotat for BRN disponeret således: For kommunerne: 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v. 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats

9 3. Økonomistatus For Regionen: 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg 1 kr. til analyser m.v.

10 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 4. Kvalificeret arbejdskraft Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Drøfter budget for nye studiejobs og drøfter understøttende aktiviteter ift. implementeringen Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Referat Bestyrelsen godkender budget for aktiviteter der understøtter implementeringen af nye studiejobs. Bestyrelsen tager orientering om iværksatte initiativer til efterretning. Bestyrelsen bemærker, at det skal sikres at aktiviteterne i BRN er afstemt med de initiativer, der foregår andre steder. Region Nordjylland udarbejder en oversigt over igangsatte initiativer i forhold til at tage og gennemføre en erhvervsuddannelse, samt EVU-indsats i forhold til at komme "fra ufaglært til faglært. Referat Direktion Direktionen indstiller til bestyrelsen, at der bevilliges kr. til implementeringen af nye studiejobs. Sagsfremstilling nye studiejobs På bestyrelsesmødet 27. november 2015 besluttede bestyrelsen at afsætte op til kr. i 2016 til at understøtte etableringen af nye studiejobs i Nordjylland. Arbejdsgruppen for nye studiejobs har udarbejdet et budget for de aktiviteter, som kan være med til at styrke implementering af projektet. Karrieremesse kr. Deltagelse i 2016 afviklet med mange besøgende studerende. Lignende deltagelse planlægges for 2017.

11 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 4. Kvalificeret arbejdskraft Videoer kr. Der laves en række korte videoer med interviews med virksomhedsledere, offentlige ledere og studerende med konkrete erfaringer med studiejobs. Anvendes på sociale medier, til virksomhedsarrangementer hos erhvervskontorer og i kommuner/rn interne markedsføring af studiejobs. Udvidet løsning studiejobs.dk kr. Den nuværende hjemmeside udbygges med integration til AAU's jobbank, studyaalborg mv., så den kommer til at give et fuldt overblik over opslåede studiejobs. En række efterspurgte funktioner udbygges. Efter indledende dialog med bureau er udviklingsomkostningen estimeret til kr. og den årlige driftsomkostning tilsvarende til kr. Der er tale om en meget attraktiv pris. Der er søgt om medfinansiering af den fortsatte drift af platformens udvidede løsning i år 1 efter projektets afslutning mht. at 'holde hjulene i gang' ift. at skabe nye studiejobs i Nordjylland. 50 % medfinansiering af en studentermedhjælp på hvert erhvervskontor kr. For at støtte erhvervskontorerne i opbygning af kompetence i vejledning om studiejobs og tilføre dem en ekstra ressource til at understøtte det indledende arbejde hermed. BRN finansierer 50% af en 200 timers ansættelse af en studentermedhjælp på hvert erhvervskontor (svarende til kr.). Studentermedhjælperne skal enten direkte understøtte erhvervskontoret i dets kontakt med virksomhederne omkring etablering af studiejobs eller alternativt løfte andre opgaver på erhvervskontoret, så det frigør tid til at andre af erhvervskontorets ansatte kan bruge mere fokuseret tid på, at være i kontakt med virksomhederne om etablering af flere studiejobs. Markedsføring Understøttende aktiviteter med særligt fokus på virksomhederne.

12 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 4. Kvalificeret arbejdskraft Aktivitet Karrieremesse AAU kr kr. Præsentationsvideoer kr. Portal kr. Medfinansiering af studentermedhjælper kr. Markedsføring I ALT 2018 I ALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Tovholdergruppen for Kvalificeret Arbejdskraft har på baggrund af en mundtlig præsentation af budgettet anbefalet, at medfinansieringen på kr. godkendes. (Sek.: Der er siden behandlingen tilføjet et ønske om yderligere midler til markedsføring) 500 nyuddannede i SMV erne Projektstart er 1. juni Et af de vigtige elementer i projektet er samarbejdet mellem de nordjyske jobcentre om rekruttering af højtuddannede. I løbet af de kommende uger påbegyndes en besøgsrunde, hvor Jobcenter Aalborg mødes med jobcentre og erhvervskontorerne i de andre kommuner.

13 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 4. Kvalificeret arbejdskraft REG LAB analyse om kvalificeret arbejdskraft: REG LAB har netop offentliggjort fokusanalysen "Kvalificeret arbejdskraft til hele landet. Analysen sætter fokus på, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til danske erhvervsliv ved at afdække, hvad virksomhederne gør, og hvilke indsatser de lykkes med. Analysen viser, at mange virksomheder foretager gennemgribende omstillinger af deres kompetenceforsyning,og det tyder på, at flere virksomheder kunne høste et løft i produktiviteten ved at bruge de kompetencemodeller, de succesfulde virksomheder lykkes med. Analysen dokumenterer også, at erhvervslivet ikke alene kan løse de presserende udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til hele landet. Der er behov for et større udbud af kvalificeret arbejdskraft. Det er en samfundsopgave, som mange forskellige aktører skal medvirke til at løfte.

14 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 5. Erhvervsudvikling og jobskabelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Drøfter projektet BusinessBroen med henblik på bevilling af kr. i perioden Drøfter projektet Kompetenceudvikling i Erhvervsfremmesystemet Udpeger et medlem til bestyrelsen i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Referat Bestyrelsen godkender projektet BusinessBroen og bevilliger i perioden Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med initiativet Kompetenceudvikling i Erhvervsfremmesystemet. Bestyrelsen udpeger Knud Kristensen til bestyrelsen for NBE. Referat Direktionen Direktionen indstiller til bestyrelsen, at der bevilliges kr. til BusinessBroen i perioden Frem mod bestyrelsesmødet bedes projektet beskrive, hvordan aktiviteterne adskiller sig fra det oprindelige projekt samt fremlægge et samlet projektbudget. Sagsfremstilling BusinessBroen På bestyrelsesmøde 18. september 2015 blev det besluttet, at projektet BusinessBroen medfinansieres med kr. over en treårig periode. Projektet havde yderligere søgt om medfinansiering hos vækstforum, men måtte trække ansøgningen. Der blev orienteret herom på BRNs direktionsmøde 29. januar 2016 og på bestyrelsesmødet 5. februar, og det blev besluttet, at finansiering til BusinessBroen opretholdes som en reservation, indtil der foreligger en ny projektbeskrivelse. Den reviderede projektbeskrivelse fremgår af bilaget. Grundet ændringer i projektets partnerkreds og aktiviteter er økonomien ligeledes blevet revideret, med en reduktion af budgettet fra kr. til kr. Projektet ønsker at fastholde BRN s nuværende finansiering på kr.

15 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 5. Erhvervsudvikling og jobskabelse Efter drøftelsen i direktionen er der indhentet en skriftlig redegørelse for budgetændringerne. Redegørelsen fremgår af næste side. Tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse anbefaler projektet og finansieringsmodellen. Redegørelse fra projektledelsen Efter ønske fra direktionen følger her en redegørelse for projektets ændringer fra den første projektbeskrivelse, der blev behandlet i efteråret 2015 og frem til den nuværende projektbeskrivelse. På baggrund af det reducerede finansieringsgrundlag og de begrænsede ressourcer til personale, er der foretaget en prioritering af aktiviteterne i den kommende periode. Baseret på erfaringer fra tidligere projektperioder og stor efterspørgsel fra virksomhederne på dette område fokuseres indsatsen i indeværende ansøgning omkring individuel kompetenceudvikling gennem rådgivningsforløb ved norske konsulenter og kontaktskabelse gennem en norsk baseret kontaktperson (satellitkontor). Prioriteringen af dette område baseres på en vurdering af, hvordan der med de reducerede ressourcer skabes mest muligt værdi og kompetenceløft for virksomhederne inden for projektperioden. Antallet af individuelle rådgivningsforløb nedjusteres derfor med 30 %. Derudover er indsatsen omkring kompetenceudvikling gennem netværk med fokus på etablering af forretningsnetværk og konsortiedannelse heller ikke en del af det reviderede projekt. Projektets indhold er drøftet med de nordjyske erhvervskontorer gennem en besøgsrunde i foråret Projektet nyder opbakning blandt de lokale partnere samt i tovholdergruppen for erhvervsudvikling og jobskabelse.

16 ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE 5. Erhvervsudvikling og jobskabelse Kompetenceudvikling i erhvervsfremmesystemet: Det vurderes, at der er behov for en strategisk og fortløbende kompetenceudviklingsindsats, så det offentlige erhvervsfremmesystem løbende bliver bedre til at servicere erhvervslivet og skabe vækst i regionen. Inspireret af Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi (MEA), der er initieret af Væksthus Midtjylland, arbejdes der på at udvikle en tilsvarende kompetenceudviklingsplatform for offentlige konsulenter, som arbejder med iværksættere og virksomheder inden for den nordjyske erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Nordjysk ErhvervsudviklingsAkademi (NEA) vil give mulighed for at skabe et fælles inspirerende læringsmiljø for efteruddannelse, at formidle den nyeste viden og at etablere en fælles referenceramme på tværs af aktørerne i det nordjyske erhvervsfremmesystem. Tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse vurderer, at det er relevant at arbejde videre med konceptet for et Nordjysk Erhvervsudviklingsakademi. Tovholdergruppen udpeger ikke nogen repræsentant til styregruppen, men lader sig repræsentere ved Niels Bay Christensen fra NES. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) BRN medfinansierer NBE i de kommende tre år. Aftalen indebærer, at BRN kan udpege to medlemmer af bestyrelsen til styregruppen. Eftersom Arne Boelt allerede er medlem af styregruppen, er det aftalt med projektledelsen, at der udpeges endnu et medlem af bestyrelsen i BRN.

17 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 6. Internationalt samarbejde Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Drøfter projektbeskrivelsen for Northern Connections Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Referat Bestyrelsen godkender projektet og bevilliger kr. til projektet i Bestyrelsen tager orientering om iværksatte initiativer til efterretning. Referat Direktionen Direktionen tager orienteringen til efterretning. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at der bevilliges kr. til Northern Connections. Sagsfremstilling Northern Connections Bestyrelsen godkendte på forrige møde en ramme for projektet Northern Connections på kr. over 3 ½ år. Fokus i projektet er samarbejde mellem erhvervsklyngerne inden for grøn energi / grøn omstilling samt styrkelse af det politiske og strategiske samarbejde i området, herunder vækstaksen Hamborg - Oslo / Göteborg. Bestyrelsen er løbende orienteret om dette. Forventet projektstart er november Det samlede budget for BRNs del af projektet er EUR. Heraf finansierer EU halvdelen. Den anden halvdel finansieres af Aalborg Kommune EUR og BRN EUR. Det svarer til følgende BRN-medfinansiering i DKK. INTERREG-ansøgningen kan ses her. Kurs Beløb i DKK 7, ,25 7, ,00 7, ,50

18 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 6. Internationalt samarbejde Sekretariatet foreslår følgende finansieringsmodel i DKK , , , , ,00 I ALT ,00 Energidelegation til Bruxelles juni 2016 rejser en delegation til Bruxelles for at holde møder om muligheder for Nordjylland som nordisk spydspids inden for energi. Der er blandt andet arrangeret møder med europarlamentsmedlem Jeppe Kofod, den hollandske klynge Energy Valley og Europakommissionens Generaldirektoratet for Energi. Besøg fra Business Region Göteborg I september 2015 holdt tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde en række møder i Göteborg, blandt andet med Business Region Göteborg om samarbejdsmuligheder og rollen som Business Region. Relationerne fra dette møde er blandt andet blevet aktiveret i forbindelse med projektet Northern Connections og i et konkret INTERREG-projekt sammen med BrainsBusiness. Der planlægges et genbesøg fra Business Region Göteborg i september 2016, hvor der blandt andet vil blive drøftet potentielle områder og indsatser, der kan være genstand for samarbejde mellem Nordjylland og Göteborg-regionen.

19 INFRASTUKTUR 7. Infrastruktur Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Referat Bestyrelsen tager orientering om iværksatte initiativer til efterretning. Referat Direktionen Direktionen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Fremkommelighedsanalyse Projektet blev igangsat 1. februar 2016 med projektafslutning 1. juli Analysen er baseret på en trængselsanalyse samt en interessentinddragelse, hvor regionens borgere, virksomheder og andre inviteres til at komme med deres fremkommelighedsudfordringer samt eventuelle løsningsforslag. Interessentinddragelsen, som blandt andet er blevet promoveret af P4 Nordjylland, er baseret på over besvarelser. Big Data-konference Konferencen afholdes 13. september 2016 i samarbejde med den regionale IKT-klynge BrainsBusiness. Formålet med konferencen er at præsentere den nyeste viden på området og konkrete eksempler på nordjyske virksomheder, som arbejder med Big Data. Bedre bredbånd i Nordjylland Projektet afsluttes primo juni Resultater og anbefalinger vil blive præsentere på møderækken i september 2016.

20 TURISME 8. Turisme Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orientering om iværksatte aktiviteter til efterretning Referat Bestyrelsen tager orientering om iværksatte initiativer til efterretning. Sagsfremstilling Fælles national turismestrategi I forbindelse på omorganiseringen af den nationale turismeindsats arbejdes der på en fælles national turismestrategi. Strategien, som forventes offentliggjort inden for de kommende måneder, skal styrke koordineringen og sammentænkning af, hvordan turisme- og oplevelsesøkonomien skal udvikles og markedsføres. Strategien udarbejdes i regi af det nyetablerede nationale turismeforum, hvor Dorte Stigaard næstformand fra Region Nordjylland sidder som repræsentant for danske regioner. Incoming North Denmark Siden projektstart i marts 2016 er der gennemført en markedsafsøgning, hvor Spanien, Tyrkiet, Storbritannien, Holland/Benelux, Kina, USA er udpeget som de prioriterede markeder. Samtidig er der udpeget seks temaer, som danner udgangspunkt for de pakkeprodukter der afsættes til rejsebureauer og salgsagenter på de udvalgte markeder. Pakkerne er udviklet i samarbejde med de turistorganisationer og kommercielle aktører som indgår i projektets følgegruppe, og vil i de kommende måneder blive testet på onsite møder med agenter. Temaerne er Familieferie i Nordjylland Skagen: Kunst og natur Storbysferien: Aalborg og omegn Vesterhavs-turen Slotte og herregårde Aktiv ferie: Golf og spa

21 9. Arbejdsgrundlag Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen om arbejdsgrundlag til efterretning Referat Bestyrelsen tager orientering om arbejdsgrundlag til efterretning. Sagsfremstilling I forbindelse med den seneste møderække blev det besluttet, at der skal udarbejdes et arbejdsgrundlag for hvert indsatsområde i BRN. Siden sidst er der arbejdet med arbejdsgrundlagene i tovholdergrupperne i samarbejde med Erhvervsforum. På direktionsmødet i sidste uge blev arbejdsgrundlagene drøftet. Direktionen har herefter igangsat en proces frem mod det kommende direktionsmøde 2. september 2016, hvor fem nye arbejdsgrundlag præsenteres og indgår i et samlet beslutningsgrundlag til bestyrelsen. Der er nedsat en arbejdsgruppe i direktionen bestående af Jes Lunde, Dorte Stigaard, Tommy Christiansen og Søren Steensen, som har ansvaret for udarbejdelsen af nye arbejdsgrundlag i samarbejde med sekretariatet. Der er ydermere nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mikael Jentsch, Christian Roslev, Henrik Hartmann Jensen og Henrik Kruuse med særligt fokus på turisme-området.

22 10. Interessevaretagelse Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orientering vedr. møde med uddannelsesinstitutionerne til efterretning Drøfter eventuelle nye emner til interessevaretagelse Referat Bestyrelsen tager orientering vedr. møde med uddannelsesinstitutionerne til efterretning. Bestyrelsen bemærker, at der bør arbejdes videre med et fokus på ændringerne af Planloven. Tovholdergruppen for infrastruktur holder sig orienteret herom. Sagsfremstilling Møder med uddannelsesinstitutionerne Direktionen har i løbet af foråret holdt en række møder med de nordjyske uddannelsesinstitutioner. Seneste møde fandt sted 15. april 2016 og havde deltagelse af direktørerne for de nordjyske erhvervsskoler. Møderne er en direkte udløber af arbejdet med det decentrale uddannelsesudbud i efteråret Næste møde finder sted 17. juni 2016 og har udover ovennævnte deltagerkreds deltagelse af skolechefer/skoledirektører med henblik på at drøfte bl.a. kommunernes vejledningsindsats i forhold til at understøtte overgangen fra grundskolen til ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Mødet bliver en drøftelse af Hvad er de største udfordringer for at sikre flere unge på erhvervsuddannelserne? Hvordan kan vi understøtte at flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen? Hvordan kan vi tydeliggøre de karriereveje der findes? Mødet indledes med en række eksempler/cases.

23 11. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orientering om presse for til efterretning Tager orientering om kommunikationsinitiativer i forbindelse med Folkemødet 2016 til efterretning Referat Bestyrelsen tager orientering om presse til efterretning. Bestyrelsen tager orientering vedr. kommunikationsinitiativer i forbindelse med folkemødet til efterretning. Referat Direktionen Direktionen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Presse Tirsdag 31. maj 2016 var der tre artikler om BRN i Nordjyskes erhvervsrettede annoncetillæg Virksomheder i fokus. De tre artikler havde følgende indhold. Intro-artikel inkl. interview: Virksomheders udbytte af Business Region North Denmark (BRN) Artikel om BRN-projektet QUALIFY Virksomhedscase m. udgangspunkt i QUALIFY Læs artiklerne fra Nordjyske Folkemødet 2016 Den 14. juni rejser arbejdsgruppen for den nordjyske stand til Folkemødet. Arbejdsgruppen består af: Mette Arleth Udviklingskonsulent, Region Nordjylland Dorte Woldbye Udviklingskonsulent, Hjørring Kommune Lise-Lotte Stigsager Chefkonsulent, Frederikshavn Kommune Heidi Holler Kommunikationsansvarlig, BRN

24 12. Mødeplan Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Drøfter indholdet af bestyrelsesmødet 9. september 2016 Drøfter afholdelsen af bestyrelsesmødet 17. november 2016 i København Drøfter afholdelsen af kick on-arrangement Drøfter forslag til Mødeplan 2017 Referat Bestyrelsesmødet 9. september 2016 afholdes i Nordjylland og indgår i arbejdet med arbejdsgrundlag og ny strategi. Bestyrelsesmødet 17. november afholdes i København. Sekretariatet ændrer bookingen i kalenderen. Kick onarrangementet udsættes. Bestyrelsen bemærker, at Erhvervsforum bør spille en afgørende rolle i planlægningen. Bestyrelsen tager forslag til mødeplan til efterretning. Sagsfremstilling På det sidste møde i 2015 godkendte bestyrelsen mødeplanen for I forhold til efterårets møder har der været en række drøftelser af bestyrelsesmøderne og de ekstra møder/arrangementer, der efterspørges af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder i efteråret 2016 Sekretariatet foreslår følgende mødeplan i efteråret Fredag 9. september 2016 Aalborg Torsdag 17. november 2016 København Mødet 9. september 2016 Strategiseminar Bestyrelsen ønsker, at der afholdes et strategiseminar i efteråret Formålet er at gøre status på år 2 i BRN men mødet skal også bidrage til formuleringen af en strategi og handlingsplan for den kommende periode. Oprindeligt var mødet i november tiltænkt en opsamling på 2016.

25 12. Mødeplan Mødet 17. november 2016 Bestyrelsesmøde i København På seneste møde i formandskabet blev det aftalt, at sekretariatet undersøger alternative datoer til at holde bestyrelsesmødet 9. september 2016 i København. Sekretariatet foreslår, at bestyrelsesmødet 17. november 2016 afholdes i København. Kick on 2016 På seneste møde i formandskabet blev det aftalt, at sekretariatet skulle give et bud på et kommende kick on-arrangement. På seneste møde i sekretariatsledelsen blev der fremlagt et konkret forslag til indhold. Indstillingen fra sekretariatsledelsen var imidlertid, at den planlagte dato 9. september 2016 er uhensigtsmæssig. Dels afholdes der samme dag Erhvervscamp i Thisted og dels er det for tidligt i forhold til den proces, vi er i gang med. Mødeplan 2016 I forhold til tidligere fremsendt mødeplan er der foretaget en række ændringer for bestyrelse og direktion. Ændringerne fremgår af vedlagte mødeplan. Mødeplan 2017 I samarbejde med KKR-sekretariatet og Politisk Sekretariat hos Region Nordjylland er der udarbejdet et udkast til mødeplan for Mødeplanen tager udgangspunkt i planerne for KDK og KKU. Eftersom der i 2017 planlægges fire møder i KKU er der også planlagt fire møder i hvert forum i BRN.

26 12. Mødeplan 2016 Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Erhvervsforum januar 2016 Jammerbugt 29. januar 2016 Aalborg 5. februar 2016 Regionshuset marts 2016 Aalborg 1. april 2016 Hjørring 8. april 2016 Hotel Fårup maj 2016 Rebild 2. juni 2016 Læsø august 2016 Brønderslev 2. september 2016 Rebild 9. september 2016 Aalborg 26. august oktober 2016 Thisted 11. november 2016 Frederikshavn 17. november 2016 København 4. november marts 2016 Frederikshavn 10. juni 2016 Regionshuset

27 12. Mødeplan 2017 Møderække Direktion Bestyrelse 1 Fredag 20. januar 2017 Brønderslev Kommune Fredag 27. januar 2017 Regionsrådssalen 2 Fredag 7. april 2017 Morsø Kommune Fredag 28. april 2017 Regionsrådssalen 3 Fredag 18. august 2017 Mariagerfjord Kommune Fredag 8. september 2017 Regionsrådssalen 4 Fredag 24. november 2017 Aalborg Kommune Fredag 1. december 2017 Regionsrådssalen

28 13. Eventuelt Referat Intet til referat.

29 14. Sekretariatsbetjening i BRN Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Drøfter den fremtidige sekretariatsbetjening i BRN Referat Bestyrelsen godkendte indstillingen fra direktionen. Der ansættes en ny leder af sekretariatet på et passende højt niveau med reference til formandskabet i bestyrelsen og direktionen i det daglige med reference til kommunaldirektøren i Aalborg. Formandskabet i direktionen i BRN og kommunaldirektøren i Aalborg Kommune gennemfører i fællesskab ansættelsen. Sagsfremstilling Frem til 1. maj 2016 er sekretariatsbetjeningen i BRN blevet varetaget af Business Development i Aalborg Kommune under ledelse af Vibeke Stoustrup. Efter Vibekes afsked er sekretariatsbetjeningen forankret i BusinessAalborg under ledelse af Erhvervschef Tonny Thorup. På direktionsmødet 2. juni 2016 drøftede direktionen den fremtidige sekretariatsbetjening. Konklusionen er, at direktionen finder det uhensigtsmæssigt, at BRN tegnes af erhvervschefen i Aalborg Kommune. Direktionen drøftede forskellige løsningsforslag, men der var enighed om at anbefale følgende model til bestyrelsen. Direktionen anbefaler, at der ansættes en leder af sekretariatet. Der er stor opbakning til, at sekretariatet også fremover har organisatorisk forankring i Aalborg Kommune. Indstillingen er derfor, at den kommende sekretariatsleder ansættes i Aalborg Kommune. Sekretariatet vil fortsat være fysisk placeret i BusinessAalborg, men sekretariatslederen vil referere til kommunaldirektør Christian Roslev. Direktionen anbefaler, at BRN finansierer halvdelen af udgiften til den kommende sekretariatsleder gennem sekretariatsmidlerne. Aalborg Kommune bidrager fortsat med to årsværk til sekretariatet.

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Referat Direktionen. Torsdag 2. juni Læsø Kommune Doktorvejen Læsø

Referat Direktionen. Torsdag 2. juni Læsø Kommune Doktorvejen Læsø Referat Direktionen Torsdag 2. juni 2016 14.30-16.00 Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgrundlag 3. Økonomistatus 4. Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar 2016 11.00-13.00 Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9000 Aalborg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs

Læs mere

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S

Referat Direktionen. Fredag 6. november 2015 13.45-15.15. KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Referat Direktionen Fredag 6. november 2015 13.45-15.15 KL Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 25-09-2015 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Åben Dagsorden. Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S. Dato , kl. 10:00 12:00. Hotel Søparken. Søparken 1, 9440 Aabybro

Åben Dagsorden. Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S. Dato , kl. 10:00 12:00. Hotel Søparken. Søparken 1, 9440 Aabybro Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 03-10-2017, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus

Referat Bestyrelse. Fredag 8. april Hotel Fårup Pirupvejen Blokhus Referat Bestyrelse Fredag 8. april 2016 11.00-13.00 Hotel Fårup Pirupvejen 151 9492 Blokhus Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse af turisme

Læs mere

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Baggrund for Temadrøftelsen To afholdte møder: Fællesmøde mellem BRN s bestyrelsen med ErhvervsForum den 10. juni 2016

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring Møde i kommunikationsgruppen d. 4. juni, Hjørring Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Katrine Jacobsen Thisted Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Lisbeth

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Dagsorden Sekretariatsledelsen

Dagsorden Sekretariatsledelsen Dagsorden Sekretariatsledelsen Fredag 18. marts 2016 09.00-12.00 Visit Aalborg Kjellerups Torv 5 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Godkendelse

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 21. marts 2014, 12.00 14.00 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lok. 159 / 160. Sekretariat: Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 26-06-2015 08:00 Sted: Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark

Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Bestyrelsesmøde Business Region North Denmark Referat Fredag 27. marts 2015 12.00-14.00 CREATE Rendsburggade 14 9000 Aalborg Deltagere Arne Boelt Birgit S. Hansen Hans Ejner Bertelsen Lene Kjelgaard Jensen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 06/09 2016 kl. 08.00-10.00 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 08.00 10.00 Konferencelokalet BPN Mødets tema Ordinært møde

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted

Dagsorden Direktionen. Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Dagsorden Direktionen Fredag 21. august 2015 09.00-11.00 Thisted Deltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Dorte Stigaard Region Nordjylland Henrik Hartmann Jensen Jammerbugt Kommune Henrik Kruuse

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 29. november 2016 Kl. 13.00-15.30 Mødelokale 1, NOVI Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Deltagere Anders Daugberg

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R N O R D J Y L L A N D Dato : 11-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Hotel Phønix, Vesterbro 77, 9000 Aalborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være

Læs mere

Ansøgning om frikommunenetværk

Ansøgning om frikommunenetværk Ansøgning om frikommunenetværk Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner De 11 nordjyske kommuner har på KKR-møde den 12. februar 2016 besluttet at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om at blive

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1)

Aalborg Kommune, Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, 2 sal (mødelokale 1) Referat Møde Uddannelsesrådet Aalborg Kommune Tid 17-11-2015, kl. 12.30 15.30 Direktørens Sekretariat Sundheds- og Kulturforvaltningen Rantzausgade 4 9000 Aalborg Sted Aalborg Kommune, Danmarksgade 17,

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Bilag 9A: Status på igangværende projekter

Bilag 9A: Status på igangværende projekter KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT International House North Denmark IHND (International House North Denmark) oplever en stigende aktivitet og interesse ift. platformen one-stop-shop, hvor projektet har løbende

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale

Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Dagsorden møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Tirsdag den 23. august 2011, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Forslag til ændring af forretningsorden,

Læs mere

Referat Sekretariatsledelsen

Referat Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Fredag den 15. Januar 2016 12.30-14.30 Jammerbugt Kommune Lundbakvej 5 9490 Pandrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering fra tovholdergrupperne 3. Temadrøftelse

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere