Gravsten Thyregod Kirkegård 61-99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravsten Thyregod Kirkegård 61-99"

Transkript

1 Gravsten Thyregod Kirkegård Karen Marie og Carl Jørgensen Karen Marie var fra Odby, Thy, Carl Jørgensen fra Kauslunde, Fyn. Han var snedker og husmand på Øster Dørkenvej 3. Alfred Hansen var tjenestekarl hjemme hos forældrene Kristine og Hans Hansen, Thyregodlund Ålbækvej 24 f d

2 Anders Chr. Og Louise Pedersen boede lige over for kirken, hvor der nu er parkeringplads. Anders var af taterslægt og var blikkenslager. Han drev et blikkenslager værksted sammen med et cykelværksted. Samtidig passede han kirkegården. Han var graver og ringer og bælge- træder, det vil sige, at han pumpede luft, når orglet skulle spille. Louise passede kirkegården, lugede og rev den. De passede kirken i 37 år. Chresten Gandrup Petersen og Julie Pedersen drev en blikkenslager forretning på Søndergade 23. Chresten var søn af Anders Chr. Pedersen, som havde sin forretning på Søndergade 1. Han lærte sit håndværk hos sin far, og så når de havde lavet et lager af bliksag, fik Chresten det på skulderen på en lang stang og så gik han fra hus til hus og solgte sine varer, og der var ikke noget med at komme hjem, før han havde udsolgt. Han nedsatte sig siden på Søndergade 23, hvor han lavet blik tøj og reparerede for folk. De solgte huset på Søndergade til Henry Pedersen, som grundlagte en stor vvs forretning på grunden.de byggede et hus længere hende på Søndergade, hvor Chresten lavede mange ting i kobber til pynt, som kom til at stå i mange hjem.

3 Niels Rahbæk og Mette Maria Sørensen overtog sit fædrende hjem Ågårdvej 61 i Han byggede en stor besætning op. Han dækkede hele jorden med mergel fra egen grav, som blev jævnet igen, anlagde en stor frugthave og planteskole på 1½ tdr. som han selv kulegravede med spade og hakke til 1 alen dybde. Anlagde en plantage på 5 tdr. Endvidere ombyggede han gården med 4 længer, så de ligger lunt for alle vinde. De blev indstillet til sølvmedalje af Brande Thyregod Landboforening og der er mindesten i Kongenshus Mindepark. Laurids Nielsen Kjærsgaard var husmand i Filskov, da han døde på Silkeborg Sanatorium. Hans hustru Elisabeth Uhrs Laursen, flyttede til Lønå, derfor blev han begravet i Thyregod. f d

4 Anders O Jensen og Ellen Kjær Jensen Havde en gård Vejlevej 264, som de drev med stor flid Anders Jensen blev repræsentant for kreditforeningen, et arbejde, han udførte med stor flid. Han blev syg og de fik en bestyrer. Anders døde, og gården blev solgt og Ellen Jensen flyttede til Thyregod, hvor hun levede i mange år - Skolegade 21. Birgit Westergaard er født i Thyregod og levede sit liv i området, til hun blev dræbt ved en trafikulykke.

5 Hans Gregorius og Martine Hansen drev snedkerforretning på Vestre Alle 1, Thyregod fra 1917 til 1948, da sønnen Emil Hansen overtog. Kirsten Marie og Peder Ottesen havde ejendommen Horsbjergvej 35, fra 1900 til derefter flyttede de til Egeskovvej.

6 Jens Ingvar og Kirstine Norlyk Ingvart kom fra Tørring og begyndte et gartneri Solsortevej 13, hvor han havde frilandsgartneri og drivhuse. Senere flyttede de til Borgergade 17, hvor de havde butik. Ingvart var først stærkt involveret i KFUM og senere i Indre Mission og i Kirken arbejde. Kirstine var ud af Knudsen slægten og søster til Søstrene Knudsen, som drev en stor forretning Borgergade 2. De blev gamle og overdrog forretningen til en søn - Herluf Norlyk Ivar Chr. og Lorentse Andersen Iver Chr. er født på Holmslund, Ålbækvej 25, som han senere overtog og drev landbrug på sammen med hustruen Lorentse, som var søster til Rud Skov, Dørken. Lorentse blev syg og døde, og Iver Chr. solgte gården og flyttede til Thyregod Skolegade 15, hvor han levede de sidste år.

7 Mette Midtgaard var Frederik Pedersen Midtgaards første hustru. Han havde gården Vesterlundvej 78, fra 1902 til 1940 Knud Pedersen Bøgh Familiegravsted Fred med os alle

8 Peder Jensen var søn af Mette og Jens Christian Pedersen på Øster Dam, Kokborg. Han var i 1863 blevet gift med Sørine Hansen fra Bregnhoved, Give. De havde en lille ejendom i Kokborg. Han blev såret ved stormen på Dybbøl den 18. april 1864, kom dog hjem, fik også en datter samt en søn nogle måneder efter sin død. Sørine blev i 1869 gift med enkemand Hans Peder Jacobsen, Ullerup. Datteren døde i 1868, sønnen Peder havde en ejendom i Bejsnap ved Ølgod. Han blev dræbt af lynnedslag på sin mark i Frederik og Ane Krusborg havde og drev Vinkildegård, Kollemorten vej 57. Fredrik drev en omfattende handel med kreaturer og kom meget omkring. Han tog initiativ til at tilplante Sejrup Krat, som bestod af dårlig og sandet jord Da han blev ælde overlod han gården til sin søn og forsatte med at handle med kreaturer til det sidste. Frederik og Ane gik på aftægt på gården og blev der til de døde.

9 Hjalmer og Ane Dorthea Andersen Drev smedeforretning i Sejrup på Kollemorten vej 68 i en lang årrække. Da de blev gamle afhændede de værkstedet og flyttede til Thyregod med bopæl på Søndergåde 27, hvor han sammen med en søn lavede landbrugsvogne i en periode Chr. og Mary Stærmose drev en købmandsforretning på Borgergade 6 i en lang årrække. Senere kom deres søn Jørgen Stæremose med i butikken. Da Chr. Stæremose døde blev butikken solgt og Jørgen byggede et hus på Skovlunden 35, hvor han levede sine sidste år

10 Peter A. og Thyra P. Jensen Peter var, som det fremgår af gravstenen, landpost i 36 år og passede sin rute med stor omhu. Han døde meget pludseligt en februar morgen under en snestorm. Han var netop kommet ind på stationen og bøjede sig ned for at børste sneen af sine bukser, så faldt han om og døde. Det varede det meste af dagen inden der på grund af stormen kom hjælp frem. Thyra var meget aktiv, hun samlede kartofler op hos bønderne om efteråret og hjalp til, hvor der var behov. Da hun blev ældre forsatte hun sit aktive liv. Hun var sikker, når der blev spillet banko i mange år. Maren og Mads Knudsen havde gården Anesminde Kollemorten vej 75, som de overlod til deres søn i Sørine og Margrethe Knudsen startede en forretning, hvor de solgte dametøj. Det blev en stor forretning og en af deres specialiteter var at pynte dame hatte de blev ældre og i 1954 solgte de forretningen og flyttede til en ny bygget villa, som de lod bygge på Skolegade 3. Her oprettede de en vævestue og handlede med broderier. De blev gamle og kom på sygehus. Her de lå på samme stue og døde med få dage mellemrum.

11 Abelone Jensen datter af Ulrik Mathiasen. Blev i 1888 gift med mejerist Johannes Jensen Christensen fra Klovborg, der var mejeribestyrer i Kamstrup ved Roskilde. Da hun døde i 1893 efterlod hun en søn på 3 år. Magda og Vagn Steffensen oprettede en købmandsforretning som de havde på Borgergade 33. Vagn var oprindelig mejerist og arbejdede på Mejeriet, og Magda passede mælkeudsalget, før de oprettede købmand forretningen. Vagn var med i Sygekassen og efterhånden som den blev stor,blev Vagn forretningsbestyrer og passede sygekassen kontor. Så opgav de købmandsforretningen. Han arbejdede til sygekassen blev nedlagt ved kommunesammenlægningen.

12 Jens Chr. og Maren Iversen Jens Chr. var snedker og havde værksted og butik på Jernbanealle 1. Han var en fin snedker og lavede møbler og faste skabe som en af de første. Sygekassen lejede sig ind og havde kontor i butikken og der var den til den blev nedlagt. Chresten og Sine Brun boede på Søndergade 29 i mange år. Chresten Brun var i mange år skovarbejder i Hastrup Skov. Han arbejdede til sidst med at barke træ for træbeton fabrikken. Sine var meget aktiv. Hun deltog i mange arrangementer. Til sidst, da de ikke havde nogle børn, skænkede de en kirkeklokke til Thyregod kirke

13 Ansgar og Christa Mortensen købte en købmandsforretning på Borgergade 18, som de drev med stor dygtighed. De solgte fine ting i glas og porcelæn. Ansgar gik i gang med at handle med kartofler og drev en omfattende handel med dem. Han have sorter- hold, som sorterede kartoflerne på marken hos bønderne. De købte Hastrup Mølle, Thyregodvej 57, hvor de boede om sommeren. senere blev den indrettet, så de boede der hele året. Marie, Maren og Kresten Bech var søskende. De var ugifte og drev Dørkenvej 28, som de havde efter deres forældre. De drev ejendommen med stor omhu og dygtighed, men efterhånden oversteg det deres kræfter og de solgte den og flyttede til Dørkenvej 32. Her slap kræfterne også op, og de solgte den og flyttede til et hus på det nuværende Skovlunden, hvor først Marie og siden Maren døde. Kresten kom på Plejehjem, først på Emeli og senere på Hjemmet i Skolegade.

14 Mette Marie og Peter Nielsen drev et skrædderværksted og havde en manufakturhandel, Borgergade 33. De har haft flere huse i Thyregod. Peter var formand for Hånd- værkerforeningen i mange år og udnævnt til æresmedlem Han var formand for Radikal Venstre, kendt oplæser af Jysk Dialekt, i sogneråd 1909 til 1933 og medlem af skolekommissionen. Nicolai og Karen Madsen Bygbjerg Lærere i Kokborg fra 1877 til 1907, tidligere i Rønslunde, Ejstrup, Nortvig og Nørre Snede. Da de holdt op som lærere, købte de hus i Thyregod. Her boede de til de døde, og så købte Læge Vad huset til sine forældre

15 Johan Christian Ludvig Carl Schnedler Født 05/ i Lille Langkjær, Brande Død i Thyregod 29/03 i Thyregod Viet i 1893 med den 25 år yngre Ane Martha Sørensen født den 05/ Overtog kroen i 1890 og drev den til 1905 Flyttede til Borgegade 19. Jens og Karen Nissen Født på Aalbæk gård. Jens var udannet mejerist og havde arbejdet på Davinde på Fyn og Stenager Mejeri i Skibet inden han i 1892 overtog Bakkegården,Thyregodlund. Solgte gården i 1917 og købte Borgergade 2 (Søstrene Knudsen).

16 Ellen Marie og Peter Jensen oprettede en forretning Borgergade 27som sadelmager. Lavede seletøj til heste, og senere kom han ind på at polstre møbler Med tiden blev det til en møbelhandel han drev. Andelsbanken købte huset og lavede bank der. Peter byggede et hus Solsortvej 10, hvortil han flyttede forretningen Han blev gammel og døde der. Kresten Jensen Ida Lena Kjærgaard havde og drev Store Kjærgård. De overlod den til en søn og flyttede til Lille Kjærgaard og var der en tid for til sidst at flytte ind i aftægtshuset på Store Kjærgård

17 Mette Marie Jensen Skov blev uddannet som pogelærer ved Dørken og senere ved Sejrup skole i en kort periode. Opholdt sig senere i hjemme på grund af sindssygdom. L. Hagensen og Anna Hagensen boede på Solsortevej 6, hvor de drev en stor murmester forretning. Han lavede cementsten og havde lager af mursten og drænrør, som han handlede med forretningen. De havde mange mand i arbejde. Da han blev ældre opgav han murerforretningen og blev bestyrer for Brande Bank i en årrække.

18 Ingeborg Kristansen Tisgård blev født på Ny Aagård. Hun forblev udgift og hjemmeboende datter hos Andreas Christiansen, Ny Aagård Hans Jacobsen og Ane Marie Christensen Hans blev født i Kokborg i 1856 og døde på Thyregod Plejehjem Ane Marie blev født i 1859 på Tisgård i Dørken og døde på Thyregod Plejehjem Han var skomager og de havde mange ejendomme: Østergård, Hastrupvej, Pompolevej 10, Thyregodvej 12 og Søndergade 56 og 19. De var Ernst Månsson plejeforældre

19 Henning Ulrik Mathiasen deltog i krigen juli 1848 og aug ved 1. jægerbataljon, 2. komp. dog afbrudt af et ophold på lazarettet med tyfus. Da han kom tilbage overtog han svigerfarens gård Brandevej 33 i Kresten og Marie Pedersen kom til Thyregod og startede en vogn mandsforretning på Hindskovvej 3. De begyndte med heste og fik senere en Ford lastbil, senere kom der en lillebil til og forretningen blev udvidet med en større og ny lastbil, en Volvo, der kunne laste 6 tons. En søn overtog forretningen, og de blev i huset til de døde.

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje:

Uddeling af sølvmedalje for landboflid, nedenfor blot kaldt sølvmedalje: Medalje for landboflid Nedennævnte personer er omtalt i Midt under himlen hvor kragerne vender af Salomon J. Frifelt, (fra 1960). Jeg har suppleret Frifelts oplysninger og håber, der er slægtsforskere,

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

Margarinefabrikken Horzia. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen.

Margarinefabrikken Horzia. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen. Margarinefabrikken Horzia. En historisk gennemgang i tekst og billeder nedfældet af Jan Østergaard Andersen. Peter Christian Nielsen blev født Lund Mark ved Horsens den 7. marts 1886 og var yngste barn

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen

Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1 Brund - der er stadig historier at fortælle... Udgivet af arbejdsgruppen bag fortællingen af Brunds historie i samarbejde med Forlaget Knakken, julen 1999. Det fjerde skrift om Brund i serien Lokalhistoriske

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og Barndomserindringer 1960 og 70 erne Statshusmandsstedet Skovly og familien Kjær, Anni, Edith, Bodil, Henning og Mogens. af børnene Anni, Bodil og Mogens Kjær Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Edtih og

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Min familie. ved. Birte Jensen. Frederikshavn

Min familie. ved. Birte Jensen. Frederikshavn Min familie ved Birte Jensen Frederikshavn December 2001 Min familie Birthe Jensen, Frederikshavn Side 2 Min mormor og morfar. Jeg var 3 år, da min mormor, Jensine Thomine Jensen, døde, så jeg husker hende

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere