LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26"

Transkript

1 I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

2 Side REDAKTIONEN SKRIVER: Så har vor loge sluttet forårsterminen, og vi er gået på sommerferie. Terminen sluttede efter mange gode oplevelser i logesalen og i samvær med vore brødre. Gradestaben har arbejdet flittigt. Resultatet var veludført arbejde på alle fronter, med såvel indvielse som ved tildeling af grader, overflytning, genoptagelse og tildeling af hæderstegn. Alt i alt har vi haft mange gode oplevelser i logesalen i forårsterminen. Med indvielser samt overflytninger er vores medlemstal så småt ved at nærme sig det magiske tal 100. Et tal vi har svært ved at nå. Af større oplevelser skal nævnes fornemt besøg. Først var det broderlogen som havde besøg af br. Stor Sire Hans Pedersen. Søsterloge nr. 42 var på besøg denne aften, så der var fuldt hus. Br. Stor Sire s besøg vakte begejstring ud i alle kroge. Stor Siren er en eminent taler, som nemt kan holde forsamlingen fanget, og han er umådelig dygtig til at vække forsamlingen, hvis han føler de ikke er helt med mere. I selskabslokalerne føler enhver, at han netop er til for deres skyld. Ugen efter var det søstrene til at have fint besøg, nemlig af str. Dep. Stor Sire Hanne Steffensen. Denne aften var det brødrene til at være gæster. Denne aften vakte også stor glæde og begejstring hos deltagerne fra begge loger. Søstrenes traktement i selskabslokalerne slog ifølge br. UM. mange rekorder. Forårets store aften er nok for mange, broderlogens stiftelsesfest, hvortil søstrene med ledsager inviteres. Deltagerantallet var ikke rekordstor, men for os som var med, var det som altid en dejlig aften, i såvel logesalen som i selskabslokalerne. Inden vi gik på ferie, havde vi fået en invitation fra vor Norske venskabsloge nr. 57 Fidelitas til sammenkomst på høsten, som det hedder i Norge, når der er tale om efteråret. Turen er fra september. Br. UM. har i tale og på skrift udsendt et foreløbigt program, og bedt om tilmelding. Ved fristens udløb lød deltagerantallet på lidt under 30. Vi som har været med i alle årene, kan stærkt anbefale nye brødre at slutte op om dette gensidige besøg, som på alle måder er berigende. Redaktionen ønsker alle en god sommer med forhåbentlig masser af sol og varme, så alle møder til efterårsterminen friske og udhvilede. GOD SOMMER. A.A. KAPELLANSTOLEN Vi mennesker oplever dagligt mirakler, se blot hvad vi dagligt vågner op til, og i særdeleshed lige i denne tid,

3 hvor den mørke periode er overstået og de lyse dage og nætter tager over. Gnid søvnen ud af øjnene og føl den tindrende klare dag, en dag hvor fuglene flyver om kap med solstrålerne, og en krydret blomsterduft, slår dig i møde når du åbner et vindue. Brug denne din nye dag med fornuft. Du og kun du, har magt til, at fylde den med hvad du har lyst til. Og hvorfor så ikke fylde den med gode ting. Gør en smuk dag til en god og indholdsrig dag. Vær spejlet der kaster lyset tilbage. Men prøv ikke at fange og binde lykken. Det vi mennesker kalder lykke, er et puslespil, af mange små dele, der først når de er samlet, bliver hele, og det er de varme tanker, og ikke de negative der samler dette puslespil. Prøv at løfte en byrde fra et plaget menneskes skulder. Se ikke på penge og titler, og tro ikke, at kun disse ting gør store mennesker. Et menneske med med hjertets dannelse og takt er et større menneske. Et menneske der handler uselvisk i enhver situation. Hjælp, hvor der hjælp behov, og løft i flok Alting føles lettere når man deles om det. I dag har du kræfter i morgen måske ikke. Spred derfor lys og glæde omkring dig og lev denne din korte tid her på jorden, som om hver dag var den sidste. Da først har stressede, forvirrede menneske fundet en mening med tilværelsen. Br. Mogens Mazanti, Kapellan INDLÆG Side Et venligt og rosende ord. Mon vi ikke alle har været i den situation, at vi ved den ene eller anden lejlighed har arbejdet særligt omhyggeligt og grundigt med løsningen af en opgave, vi har gjort os virkelig umage med den. Det har naturligvis givet os en vis glæde og tilfredsstillelse, men derfor havde det nu været rart med lidt opmuntring og ros fra anden side - men den udeblev. Alle er vi nemlig karrige med at rose og har et langt klarere blik for det negative. Det gode, vi har at sige om og til hinanden, har ikke sjældent en langt tungere gang end tilfældet er med kritikken. Naturligvis skal vi ikke i omgangen med mennesker søge at etablere en forening til gensidig selvforherligelse. Det kan ingen være interesseret i. På den anden side er der næppe noget menneske, som ikke har behov for indimellem at få et rosende ord eller en opmuntrende bemærkning efter veludført arbejde. Nogle har den misforståede opfat-

4 Side telse, at ros og smiger næsten er det samme, og derfor er de så tilbageholdende med ros, da de færreste vist bryder sig om smiger. Denne tilbageholdenhed viser sig tydeligt i næsten alle livets forhold. Hvor ofte er vi ikke tilbøjelige til i forholdet til vore børn kun at hæfte os ved det negative - skælde ud og bebrejde, når noget blev gjort forkert eller slet ikke gjort. Eller fik vor ægtefælle ikke tit et bebrejdende blik eller en negativ bemærkning, fordi en enkelt lille ting ikke havde været i orden, mens vi ganske glemte at hæfte os ved alt det andet, som nok havde været ros eller en positiv bemærkning værd. Vi har nok alle prøvet at sidde i selskabeligt samvær, hvor der så desværre er faldet flere negative end positive bemærkninger om dette eller hint og derved måske har ødelagt en andens glæde.. Ja, men hvorfor? Var det, fordi vi den dag ikke selv var på toppen eller, fordi vi måske i grunden ikke undte den eller de pågældende glæden og derfor prøvede at putte malurt i bægeret? Der er så mange stilfærdige måder, hvorpå vi kan tilkendegive over for et andet menneske, at han eller hun har beredt os en glæde, som vi gerne vil udtrykke vor ros og anerkendelse for. Selv trænger vi til ind imellem at møde lidt ros for vel udført arbejde, og andre har det på ganske samme måde - både vore nærmeste og dem, vi har et lidt fjernere forhold til. Jeg kender et menneske, som jeg altid har sat stor pris på, bl. a. fordi han altid har haft evnen til at rose og opmuntre - til at glæde sig med en - men også til, når det rimeligt og nødvendigt, at fremføre en fornuftig og sund kritik, som virkede dobbelt stærk, fordi man vidste, at han også kendte til at slå på de positive strenge. Et venligt og rosende ord i hverdagen kunne måske virke lidt befordrende på forholdet mellem mennesker, der i øjeblikket i høj grad er præget af kritik, misundelse og surhed. Så derfor, kære søstre og brødre vær positiv i din omgang med andre mennesker og så derved de frø, som skal gøre os til en stærk kæde af glade borgere i et glad samfund. Br. EX. Storrepræsentant Knud Stengaard LOGE NR.41 PETRUS BEYER SKRIVER 04. april 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen til aftenens møde. Der var takke hilsen fra br. Storsire Hans Pedersen for den dejlige aften han havde haft den 21. marts Br. Distriktsdeputeret Stor Sire Peter Skafte takkede ligeledes for den

5 gode aften den 21. marts. Br. Leif Mørk oplyste at han og br. Kap. Mogens Mazanti havde haft nogle tanker og overvejelser om tiltag i vor loge, og de havde udarbejde et spørgeskema som alle brødrene ville få udleveret og de håbede, at få mange besvarelser tilbage senest den 25. april hvorefter de ville bearbejde svarene og komme med et sammendrag, som ville blive debatteret i logen senere. Logen blev herefter lukket i Indvielsesgraden for atter at åbne i Sandhedsgraden og denne grad blev på smukkeste vis tildelt Broder Thomas Houe og Broder Jens Peter Damsgaard. 11. april 2006 Br. OM. bød velkommen til brødrene. Br. fg. CM. Poul Christensen blev herefter bedt om at indføre Hovedpatriark Jørgen Kjeldsen som denne aften var tilstede for at overvære tildelingen af ordenens 25 års hæderstegn til br. Emil Ninn. Br. Kurt Gravesen stillede forslag om nyindviedes deltagelse i den efterfølgende festligholdelse af en ny broder, som var blevet indviet. Side Br. EXM. Eigil Amby stillede et ændringsforslag som gik ud på at det skulle være frivilligt om broderen ønskede at deltage i festligholdelsen af sin indvielse. Begge forslag blev livligt debatteret og ved en senere afstemning blev ændringsforslaget vedtaget. Logen blev herefter gjort klar til tildeling af hæderstegn. Br. fg. CM. Poul Christensen indførte søster Aase Nielsen som var kommet tilstede for at overvære tildelingen af 25 års hæderstegn til Emil Ninn. Dette hæderstegn blev på smukkeste vis herefter tildelt br. Emil Ninn. 18. april 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen. Br. fg. CM. Poul Christensen blev bedt om at indføre Ulrik Mose Schade som på smukkeste vis blev genindviet i vor orden, ærestegn blev afgivet. Br. Storrep. John Bernat aflagde rapport fra det afholdte distriktsmøde og oplyste bl.a. at Storembedsmændene havde udpeget en pressechef. Der blev gjort opmærksom på at alle fem valgte embedsmænd skulle underskrive årsindberetningerne. Håndbogen ville udkomme i en ny udgave i 2007 og er lavet således at grundloven kan indsættes i denne. Der blev gjort opmærksom på at ændringer i mødeprogrammet skulle vedtages i logerne.

6 Side Br. OM. takkede for referatet. 22. april 2006 Dette møde var logens festloge og br. OM. John Holst bød gæster søstre og brødre velkommen og håbede på at vi ville få en dejlig aften. Festen fortsatte i selskabslokalerne hvor Peter Maler underholdte med musik og sang og efter natmad sluttede en dejlig festloge kl. 01, april 2006 Om John Holst bød velkommen og bad br. CM. Bent Glarmbæk om at føre embedsmænd og brødre fra loge nr. 39 Sct. Kjeld ind i logen. Br. OM. John Holst bød de gæstende brødre velkommen til vor loge og håbede, at de ville få en god oplevelse ved Deres besøg. Br. OM. Jens Ulrik Vesterdahl takkede for velkomsten og overrakte en buket blomster som hilsen fra de brødre som var forhindret i at være med på dette besøg. Br. Kristian Richardt Møller oplyste, at for at brødrene bedre skulle lære den af ham foreslåede kandidat at kende kunne han fortælle, at han var 51 år og gift og havde 2 børn og han arbejdede på Sanistål. Br. OM. John Holst oplyste at der måske var brødre som undrede sig over at br. Kristian Richardt Møller var kommet med disse oplysninger, men det var faktisk et par brødre som var kommet med ideen og embedsmændene havde syntes, at dette var en god ide og derfor ville der fremover være mulighed for proponenter at give disse oplysninger. Logen gik herefter over til at indvi kandidaten Christian Messel, som på smukkeste vis blev indviet i vor orden. 02. maj 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen og br. CM. Bent Glarmbæk blev bedt om at indføre 44 Frimurer som denne aften gæstede vor loge. Br. OM. bød disse gæster velkommen og håbede, at de ville få en god oplevelse denne aften. Ordførende mester takkede for velkomsten og sagde, at der var mange som i lang tid havde glædet sig til denne aften og var meget spændte på hvad der skulle foregå. Br. OM. John Holst fortalte om ordenens opståen og om dannelsen af ordenen i Amerika, herefter gennemgik han den danske del af ordenen og sluttede med at fortælle om vor egen loge og hvilke opgaver logen påtog sig. 09. maj 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen og en særlig velkomst til vor nye brødre Ulrik Mose Schade og Christian Messel, og håbede at de begge

7 ville befinde sig godt i vor selskab. Br. Kap. Mogens Mazanti oplyste at der var indkommet 23 svarskrivelser og disse ville nu blive behandlet og senere komme til debat i logen. Br. fg. EXM. Eigil Amby takkede for en god termin og ønskede embedsmænd og brødre en god sommerferie. Br. OM. John Holst takkede ligeledes alle brødre for det store arbejde de havde lavet i den forgangne termin og takkede embedsmændene for et godt samarbejde og ønskede alle en rigtig god sommerferie. Br. Sekretær Knud Erik Gravgaard. LOGE NR:42 LIDEN KIRSTEN SKRIVER 10. april 2006 Denne aften blev der afholdt et møde, hvor str. skatmester Edel Bjerg, redegjorde for logens økonomi, str. Edel redegjorde på en let forståelig måde, om pengestrømmen på samtlige logens konti. En sådan redegørelse er med til at, søstrene bedre kan forstå beslutninger, der træffes omkring donationer, hensættelser til diverse logeaktiviteter og logearrangementer. Str. OM. Tove Thagaard besvarede som aftalt, debataftenens spørgsmål Side og forslag. Der er truffet beslutning om, at rygning først er tilladt efter hovedretten, og at der etableres røgfrie borde i selskabslokalerne. Str. sekretær Bertha Møller havde udfærdiget en aktivitetsmappe, hvori søstrene kan tilmelde sig de foreslåede aktiviteter, der vil blive sat i gang. Str. OM. takkede søstrene for den positive respons på de fremlagte spørgsmål, og alle var enige om, at de mange tanker og ideer, der var blevet vendt på debataftenen, absolut havde været et godt initiativ, og at det havde været gavnligt, at få snakket nogle ting igennem, som på sigt vil være af stor værdi for vor loge. Efter en dejlig middag, var der tid til at synge nogle af sangene fra den nye sangbog, ligesom sangstafetten blev afleveret. 24. april 2006 Efter et kort møde, blev logen lukket, for at give plads til stifteren og formanden for landsforeningen Ønskefonden Erik Buus, som på en levende og engageret måde, fortalte om foreningens virke og fremviste billeder af glade børn, som havde modtaget foreningens gave. Landsforeningen blev stiftet af Erik Buus den 24. april 1999 og har indtil nu doneret gaver til 461 børn. Landsforeningens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en uhelbredelig eller livstruende sygdom.

8 Side Familier med børn, der lider af en livstruende uhelbredelig sygdom, har ofte intet overskud til at opfylde deres barns højeste ønske. Den alvorlige situation koster ofte mange og uventede penge, det kan være at far eller mor må gå på deltid eller måske sige jobbet op. Alt i familien er fokuseret på sygdommen, behandlingen og frygten. Denne Psykiske og økonomiske belastning kan være årsagen til at deres barn ikke får opfyldt et højt ønske. Landsforeningen mener ikke, at denne situation skal forhindre barnet i at få opfyldt et brændende ønske. I selskabslokalet blev der afholdt lotteri, hvor overskuddet blev doneret til Ønskefonden 08. maj 2006 Vi er nu nået til det sidste møde i terminen, str. d.d.s.s. Inge Rahbek, aflagde besøg i vor loge, for ved en lille ceremoni, at overrække storlogekraven til nyvalgte str. 2. storrepræsentant Dorthy Fogh Madsen. Str. OM. bød str. storrepræsentant velkommen i det nye embede og benyttede samtidig lejligheden til at takke afgåede str. 2. storrepræsentant Inger Handest. Str. OM. takkede str. ex-storrepræsentant for de mange år, hun havde varetaget embedet, altid velforberedt og med stor viden og kendskab til Ordenen. Str. Kirsten Pagh Sørensen aflagde stafetten, som omhandlede livet som en københavner, der lander i Vestjylland, hvordan str. Kirsten altid har brændt for det jyske, om arbejdet på tankstationen og om sit nuværende arbejde på et plejehjem. Str. Kirsten fortalte på en levende måde om de personer, hun brænder for at hjælpe til en bedre tilværelse, og om hvordan en klient, der skulle rejse en tur sydpå, blev iklædt str. Kirstens frakke. Som sidste punkt på mødet, aflagde str. 1. storrepræsentant Evelyn Husted referat fra distriktsmødet, afholdt den 3. april. Søstrene ønskede hinanden en god sommer og gik til selskabslokalet, hvor man trak et bordnavn, sådan at ingen havde indflydelse på, hvem man sad til bords med. Sangstafetten blev indfriet med sangen Tænk at vågne en morgen. Str. UM. Else Brøndum takkede for en god termin, og mindede søstrene om, at den årlige hovedrengøring af logen, vil finde sted onsdag den 16. august. Str. UM håbede, at mange både søstre og brødre, ville hjælpe med rengøringen, jo flere hænder der er til rådighed, jo nemmere bliver arbejdet. 15. og 16. maj friske og forventningsfulde søstre, drog mandag morgen kl med bus til København.

9 Første stop var omkring Viborg, hvor vi nød den medbragte kaffe/rundstykker. Tak til søsteren, som havde bidraget med En enkelt til turen. Ved rastepladsen efter Lillebæltsbroen, strakte vi ben, og fik frisk smurte sandwich fra Restaurant Hannerup Skov med på turen over Sjælland. En søster havde medbragt en dejlig sangbog, som flittigt blev taget i brug, ligesom en søster kunne bidrage med en musik cd. Præcis kl startede besøget med rundvisning i Odd Fellow Palæet i Bredgade. Side Broderen som forestod rundvisningen, fortalte meget udførligt om Palæets historie, som går tilbage til året Broderen fortalte ligeledes om den forfærdelige brand, der den 7. april 1992 kl , nær havde ødelagt hele Palæet, og som Palæet stadigvæk i dag bærer præg af. Inden vi forlod Palæet, fik vi lejlighed til at gratulere br. Storsekretær Mogens Lind, Ordenskontoret med fødselsdagen. Vores gode buschauffør Michael, kørte os herefter på sightseeing på Amager, hvorefter vi blev installeret på vores hotel i DGI-byen. 17 søstre gik om aftenen i Tivoli og spiste middag på Restaurant Perlen, mens de øvrige 11 søstre gik gennem Strøget og ned i Nyhavn, for at indtage en god middag på Cafe Brock. Vi var så heldige, at Broder Stor Sire Hans Pedersen personligt kunne hilse på, da der samme dag, blev afholdt møde med Storsirer fra andre lande. Første dag var slut med hyggeligt samvær og mange gode oplevelser. Efter morgenkaffen tirsdag morgen, var formiddagen til fri disposition.

10 Side 10 Efter dette besøg, kørte bussen til Restaurant Hannerup Skov i Fredericia, hvor vi spiste en dejlig middag, inden vi trætte og fyldte med mange gode og uforglemmelige oplevelser, igen landede i Thisted kl Str. storrepræsentant Evelyn Husted Nogle søstre besøgte Christiansborg og så de flotte gobeliner, nogle var til en udstilling i Rundetårn, mens andre valgte at shoppe i diverse butikker. Kl holdt bussen udenfor Frimurerlogens Stamhus på Blegdamsvej. Vi havde nemlig ved et afholdt lejrmøde i Skive den 1. april, fået invitation fra pressechef Jørgen Brejnegaard Madsen Frimurerlogen i Danmark, til at besøge Stamhuset. INDVIELSE Br. Christian Messel Jørgen Brejnegaard Madsen modtog os på den store trappe, og med en rundvisning der varede to timer, fik vi set huset og hørt om dets historie, det var meget storslået og meget interessant, at høre om Frimurer Ordenens historie og traditioner.

11 Side 11 KÆRLIGHEDSGRADEN GENOPTAGELSE Ingen Br. Ulrik Mose Schade VENSKABSGRADEN SANDHEDSGRADEN Ingen Br. Thomas Hove Br. Jens Peter Damsgaard

12 Side 12 MÆRKEDAGE Br. Jens Peter Jensen og hustru sølvbryllup Br. Leif Godrim Mørk 60 år Str. Helga Gadegaard 90 år Str. Anni Damsgaard 50 år Br. Organist Svend Nielsen og hustru sølvbryllup Str. Else Knakkergaard 90 år ADRESSEÆNDRINGER Br. Poul Andersen Fuglebakken Hurup Br. Kent Madsen Morup Møllevej Bedsted

13 EDEKA STØT VORE ANNONCØRER Vorupør Side 13 K. P. Marked v/ Kim Poulsen Malerfirmaet Steen Hove Pedersen Bredgade Hurup Vesterhavsgade 103, Vorupør Tlf Fax Alt i malerarbejde udføres til konkurrencedygtige priser. - Møbler og skilte males Tlf Mobil E Strangholdt & Søn Blikkenslager - Aut. VVS - Installatør Nørrealle 5, 7760 Hurup TLF CYKELBØRSEN Tlf Fax Lille Torv Thisted Sennels Tømrer- & Snedkerforretning Alt i tømrer og snedkerarbejde, små som store opgaver......ring og få et tilbud v/ Aase og Ejvind Nielsen Sennelsvej Thisted Tlf GLAS-GJERULFF GÅ TIL GLASFAGMANDEN v/ Steen Gjerulff Bjørnevej 6, Thisted Fax BUTIKKEN Rosenkrantzgade 2, DE STØTTER OS S VA N K J Æ R O L I E Hedegaardsvej 24, Svankjær 7755 Bedsted REDAKTIONEN Hos os får alle STOR RABAT Br. Axel Andersen Br. Emil Ninn Str. Evelyn Husted Opsætning og tryk: Br. Viggo Nielsen

14 Side 14 ALT STØT VORE ANNONCØRER Thisted Hanstholm Hurup ThyDirekte Deres blikkenslager og VVS-installatør J. HANDEST & SØNNER v/ Per Handest Vand Varme Sanitet Biltlf Østerbakken 62 N. SKAARUP & SØN BLIKKENSLAGER Aut. vand- og gasmester VVS-installatør Industrivej Thisted El- og kommunikationsløsninger Tel I GLARMESTERARBEJDE Montering af Energiruder solfilm Termoruder Udskiftning af vinduer og døre Thisted Glarmesterforretning v/ Ejvind Nielsen, Leopardvej 32, 7700 Thisted vi svarer altid på Fax Mobil VESTERHAVSHYTTEN v/ Lis Ruby Jensen Vesterhavsvej 2, 7770 Vestervig DE STØTTER OS

15 EDEKA STØT VORE ANNONCØRER Side 15 Bredgade Hurup Thy Tlf.: Storegade Thisted Tlf THISTED Løvevej Thisted SERVICE Brolæggervej Thisted Tlf Gravsten leveres frit til billigste pris Alt i natursten til hus og have JERNKONSTRUKTIONER - SVEJSEARBEJDE MASKINARBEJDE - VVS INSTALLATIONER HANSTHOLM SMEDIE & MASKINFABRIK A/S v/alice og Ivan O. Sørensen, Industrivangen Vand - Varme - Sanitet Fjernvarmeinstallationer Svankjær Købmandshandel v/lone og Poul Sørensen Hedegårdsvej Bedsted Tlf Bowl Bjergs Køreskole v/ Jesper & Andreas Bjerg Kørekort til bil og motorcykel Teorilokale: Frederiksgade Thisted Tlf n Fun KIRKEGÅRDSVEJ THISTED DE STØTTER OS

16 Side 16 STØT VORE ANNONCØRER Thyparken Thisted Hurup Afdeling Tlf Åbent for telefonisk henvendelse 6-24 alle dage Industrivej DK-7700 Thisted Tlf Fax Klitmøller Autoværksted v/ Jørgen Beck, Ørhavevej 84 Klitmøller 7700 Thisted Fax Odd-Fellow smykker Uforbindende tilbud på reparation af smykker og antikke ure Autoriseret brille- og kontaktlinseoptometrist BRØNDUM JEPPESEN Håndværker Torv Thisted Tlf Ure og Smykker Thisted Frø Thorstedvej Thisted Tlf Fax Tømrer og bygningssnedker Lars Kr. Larsen - Østerild Savværk - Mobil Lars Mobil Hardy Ålborgvej 156 Østerild Værksted: Østerild Byvej Fax DE STØTTER OS

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30 Vintertid Og snart bliver det forår Side 2 Redaktionen skriver. Kære brødre og søstre. Så er vi endelig klar med et nyt nummer af, vi beklager,

Læs mere

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 logelivet I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug side 2 logelivet Redaktionen skriver: Som ny ansvarlig for opsætning af LOGELIVET vil

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang April 2006 Nr. 25 Nu er der travlt derude i marker og i haver. Vi pusler, og vi planter, vi river, vi graver Side REDAKTIONEN SKRIVER: Jeg skrev ved indgangen til

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

LOGELIV VINTER. Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang December 2013 Nr. 51

LOGELIV VINTER. Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang December 2013 Nr. 51 LOGELIV Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang December 2013 Nr. 51 VINTER Loge liv Side 2 Få det nu gjort! Søstrene har netop afholdt det årlige julemarked, som igen i år var en stor succes med mange

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

HERLUF TROLLE NYT. Resumé - sommer 2013. Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow. Maj/Sept 2013

HERLUF TROLLE NYT. Resumé - sommer 2013. Sommerens aktiviteter: Team Odd Fellow. Maj/Sept 2013 Ansvarsh: OM Nyhedsbrev for Broderloge nr. 12 Herluf Trolle Ansv.h. OM Karsten Pedersen Redaktionen: Kenn Commerou - Peter Poulsen fotos: Jørgen Kølle Maj/Sept 2013 HERLUF TROLLE NYT Resumé - sommer 2013

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere