LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26"

Transkript

1 I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

2 Side REDAKTIONEN SKRIVER: Så har vor loge sluttet forårsterminen, og vi er gået på sommerferie. Terminen sluttede efter mange gode oplevelser i logesalen og i samvær med vore brødre. Gradestaben har arbejdet flittigt. Resultatet var veludført arbejde på alle fronter, med såvel indvielse som ved tildeling af grader, overflytning, genoptagelse og tildeling af hæderstegn. Alt i alt har vi haft mange gode oplevelser i logesalen i forårsterminen. Med indvielser samt overflytninger er vores medlemstal så småt ved at nærme sig det magiske tal 100. Et tal vi har svært ved at nå. Af større oplevelser skal nævnes fornemt besøg. Først var det broderlogen som havde besøg af br. Stor Sire Hans Pedersen. Søsterloge nr. 42 var på besøg denne aften, så der var fuldt hus. Br. Stor Sire s besøg vakte begejstring ud i alle kroge. Stor Siren er en eminent taler, som nemt kan holde forsamlingen fanget, og han er umådelig dygtig til at vække forsamlingen, hvis han føler de ikke er helt med mere. I selskabslokalerne føler enhver, at han netop er til for deres skyld. Ugen efter var det søstrene til at have fint besøg, nemlig af str. Dep. Stor Sire Hanne Steffensen. Denne aften var det brødrene til at være gæster. Denne aften vakte også stor glæde og begejstring hos deltagerne fra begge loger. Søstrenes traktement i selskabslokalerne slog ifølge br. UM. mange rekorder. Forårets store aften er nok for mange, broderlogens stiftelsesfest, hvortil søstrene med ledsager inviteres. Deltagerantallet var ikke rekordstor, men for os som var med, var det som altid en dejlig aften, i såvel logesalen som i selskabslokalerne. Inden vi gik på ferie, havde vi fået en invitation fra vor Norske venskabsloge nr. 57 Fidelitas til sammenkomst på høsten, som det hedder i Norge, når der er tale om efteråret. Turen er fra september. Br. UM. har i tale og på skrift udsendt et foreløbigt program, og bedt om tilmelding. Ved fristens udløb lød deltagerantallet på lidt under 30. Vi som har været med i alle årene, kan stærkt anbefale nye brødre at slutte op om dette gensidige besøg, som på alle måder er berigende. Redaktionen ønsker alle en god sommer med forhåbentlig masser af sol og varme, så alle møder til efterårsterminen friske og udhvilede. GOD SOMMER. A.A. KAPELLANSTOLEN Vi mennesker oplever dagligt mirakler, se blot hvad vi dagligt vågner op til, og i særdeleshed lige i denne tid,

3 hvor den mørke periode er overstået og de lyse dage og nætter tager over. Gnid søvnen ud af øjnene og føl den tindrende klare dag, en dag hvor fuglene flyver om kap med solstrålerne, og en krydret blomsterduft, slår dig i møde når du åbner et vindue. Brug denne din nye dag med fornuft. Du og kun du, har magt til, at fylde den med hvad du har lyst til. Og hvorfor så ikke fylde den med gode ting. Gør en smuk dag til en god og indholdsrig dag. Vær spejlet der kaster lyset tilbage. Men prøv ikke at fange og binde lykken. Det vi mennesker kalder lykke, er et puslespil, af mange små dele, der først når de er samlet, bliver hele, og det er de varme tanker, og ikke de negative der samler dette puslespil. Prøv at løfte en byrde fra et plaget menneskes skulder. Se ikke på penge og titler, og tro ikke, at kun disse ting gør store mennesker. Et menneske med med hjertets dannelse og takt er et større menneske. Et menneske der handler uselvisk i enhver situation. Hjælp, hvor der hjælp behov, og løft i flok Alting føles lettere når man deles om det. I dag har du kræfter i morgen måske ikke. Spred derfor lys og glæde omkring dig og lev denne din korte tid her på jorden, som om hver dag var den sidste. Da først har stressede, forvirrede menneske fundet en mening med tilværelsen. Br. Mogens Mazanti, Kapellan INDLÆG Side Et venligt og rosende ord. Mon vi ikke alle har været i den situation, at vi ved den ene eller anden lejlighed har arbejdet særligt omhyggeligt og grundigt med løsningen af en opgave, vi har gjort os virkelig umage med den. Det har naturligvis givet os en vis glæde og tilfredsstillelse, men derfor havde det nu været rart med lidt opmuntring og ros fra anden side - men den udeblev. Alle er vi nemlig karrige med at rose og har et langt klarere blik for det negative. Det gode, vi har at sige om og til hinanden, har ikke sjældent en langt tungere gang end tilfældet er med kritikken. Naturligvis skal vi ikke i omgangen med mennesker søge at etablere en forening til gensidig selvforherligelse. Det kan ingen være interesseret i. På den anden side er der næppe noget menneske, som ikke har behov for indimellem at få et rosende ord eller en opmuntrende bemærkning efter veludført arbejde. Nogle har den misforståede opfat-

4 Side telse, at ros og smiger næsten er det samme, og derfor er de så tilbageholdende med ros, da de færreste vist bryder sig om smiger. Denne tilbageholdenhed viser sig tydeligt i næsten alle livets forhold. Hvor ofte er vi ikke tilbøjelige til i forholdet til vore børn kun at hæfte os ved det negative - skælde ud og bebrejde, når noget blev gjort forkert eller slet ikke gjort. Eller fik vor ægtefælle ikke tit et bebrejdende blik eller en negativ bemærkning, fordi en enkelt lille ting ikke havde været i orden, mens vi ganske glemte at hæfte os ved alt det andet, som nok havde været ros eller en positiv bemærkning værd. Vi har nok alle prøvet at sidde i selskabeligt samvær, hvor der så desværre er faldet flere negative end positive bemærkninger om dette eller hint og derved måske har ødelagt en andens glæde.. Ja, men hvorfor? Var det, fordi vi den dag ikke selv var på toppen eller, fordi vi måske i grunden ikke undte den eller de pågældende glæden og derfor prøvede at putte malurt i bægeret? Der er så mange stilfærdige måder, hvorpå vi kan tilkendegive over for et andet menneske, at han eller hun har beredt os en glæde, som vi gerne vil udtrykke vor ros og anerkendelse for. Selv trænger vi til ind imellem at møde lidt ros for vel udført arbejde, og andre har det på ganske samme måde - både vore nærmeste og dem, vi har et lidt fjernere forhold til. Jeg kender et menneske, som jeg altid har sat stor pris på, bl. a. fordi han altid har haft evnen til at rose og opmuntre - til at glæde sig med en - men også til, når det rimeligt og nødvendigt, at fremføre en fornuftig og sund kritik, som virkede dobbelt stærk, fordi man vidste, at han også kendte til at slå på de positive strenge. Et venligt og rosende ord i hverdagen kunne måske virke lidt befordrende på forholdet mellem mennesker, der i øjeblikket i høj grad er præget af kritik, misundelse og surhed. Så derfor, kære søstre og brødre vær positiv i din omgang med andre mennesker og så derved de frø, som skal gøre os til en stærk kæde af glade borgere i et glad samfund. Br. EX. Storrepræsentant Knud Stengaard LOGE NR.41 PETRUS BEYER SKRIVER 04. april 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen til aftenens møde. Der var takke hilsen fra br. Storsire Hans Pedersen for den dejlige aften han havde haft den 21. marts Br. Distriktsdeputeret Stor Sire Peter Skafte takkede ligeledes for den

5 gode aften den 21. marts. Br. Leif Mørk oplyste at han og br. Kap. Mogens Mazanti havde haft nogle tanker og overvejelser om tiltag i vor loge, og de havde udarbejde et spørgeskema som alle brødrene ville få udleveret og de håbede, at få mange besvarelser tilbage senest den 25. april hvorefter de ville bearbejde svarene og komme med et sammendrag, som ville blive debatteret i logen senere. Logen blev herefter lukket i Indvielsesgraden for atter at åbne i Sandhedsgraden og denne grad blev på smukkeste vis tildelt Broder Thomas Houe og Broder Jens Peter Damsgaard. 11. april 2006 Br. OM. bød velkommen til brødrene. Br. fg. CM. Poul Christensen blev herefter bedt om at indføre Hovedpatriark Jørgen Kjeldsen som denne aften var tilstede for at overvære tildelingen af ordenens 25 års hæderstegn til br. Emil Ninn. Br. Kurt Gravesen stillede forslag om nyindviedes deltagelse i den efterfølgende festligholdelse af en ny broder, som var blevet indviet. Side Br. EXM. Eigil Amby stillede et ændringsforslag som gik ud på at det skulle være frivilligt om broderen ønskede at deltage i festligholdelsen af sin indvielse. Begge forslag blev livligt debatteret og ved en senere afstemning blev ændringsforslaget vedtaget. Logen blev herefter gjort klar til tildeling af hæderstegn. Br. fg. CM. Poul Christensen indførte søster Aase Nielsen som var kommet tilstede for at overvære tildelingen af 25 års hæderstegn til Emil Ninn. Dette hæderstegn blev på smukkeste vis herefter tildelt br. Emil Ninn. 18. april 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen. Br. fg. CM. Poul Christensen blev bedt om at indføre Ulrik Mose Schade som på smukkeste vis blev genindviet i vor orden, ærestegn blev afgivet. Br. Storrep. John Bernat aflagde rapport fra det afholdte distriktsmøde og oplyste bl.a. at Storembedsmændene havde udpeget en pressechef. Der blev gjort opmærksom på at alle fem valgte embedsmænd skulle underskrive årsindberetningerne. Håndbogen ville udkomme i en ny udgave i 2007 og er lavet således at grundloven kan indsættes i denne. Der blev gjort opmærksom på at ændringer i mødeprogrammet skulle vedtages i logerne.

6 Side Br. OM. takkede for referatet. 22. april 2006 Dette møde var logens festloge og br. OM. John Holst bød gæster søstre og brødre velkommen og håbede på at vi ville få en dejlig aften. Festen fortsatte i selskabslokalerne hvor Peter Maler underholdte med musik og sang og efter natmad sluttede en dejlig festloge kl. 01, april 2006 Om John Holst bød velkommen og bad br. CM. Bent Glarmbæk om at føre embedsmænd og brødre fra loge nr. 39 Sct. Kjeld ind i logen. Br. OM. John Holst bød de gæstende brødre velkommen til vor loge og håbede, at de ville få en god oplevelse ved Deres besøg. Br. OM. Jens Ulrik Vesterdahl takkede for velkomsten og overrakte en buket blomster som hilsen fra de brødre som var forhindret i at være med på dette besøg. Br. Kristian Richardt Møller oplyste, at for at brødrene bedre skulle lære den af ham foreslåede kandidat at kende kunne han fortælle, at han var 51 år og gift og havde 2 børn og han arbejdede på Sanistål. Br. OM. John Holst oplyste at der måske var brødre som undrede sig over at br. Kristian Richardt Møller var kommet med disse oplysninger, men det var faktisk et par brødre som var kommet med ideen og embedsmændene havde syntes, at dette var en god ide og derfor ville der fremover være mulighed for proponenter at give disse oplysninger. Logen gik herefter over til at indvi kandidaten Christian Messel, som på smukkeste vis blev indviet i vor orden. 02. maj 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen og br. CM. Bent Glarmbæk blev bedt om at indføre 44 Frimurer som denne aften gæstede vor loge. Br. OM. bød disse gæster velkommen og håbede, at de ville få en god oplevelse denne aften. Ordførende mester takkede for velkomsten og sagde, at der var mange som i lang tid havde glædet sig til denne aften og var meget spændte på hvad der skulle foregå. Br. OM. John Holst fortalte om ordenens opståen og om dannelsen af ordenen i Amerika, herefter gennemgik han den danske del af ordenen og sluttede med at fortælle om vor egen loge og hvilke opgaver logen påtog sig. 09. maj 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen og en særlig velkomst til vor nye brødre Ulrik Mose Schade og Christian Messel, og håbede at de begge

7 ville befinde sig godt i vor selskab. Br. Kap. Mogens Mazanti oplyste at der var indkommet 23 svarskrivelser og disse ville nu blive behandlet og senere komme til debat i logen. Br. fg. EXM. Eigil Amby takkede for en god termin og ønskede embedsmænd og brødre en god sommerferie. Br. OM. John Holst takkede ligeledes alle brødre for det store arbejde de havde lavet i den forgangne termin og takkede embedsmændene for et godt samarbejde og ønskede alle en rigtig god sommerferie. Br. Sekretær Knud Erik Gravgaard. LOGE NR:42 LIDEN KIRSTEN SKRIVER 10. april 2006 Denne aften blev der afholdt et møde, hvor str. skatmester Edel Bjerg, redegjorde for logens økonomi, str. Edel redegjorde på en let forståelig måde, om pengestrømmen på samtlige logens konti. En sådan redegørelse er med til at, søstrene bedre kan forstå beslutninger, der træffes omkring donationer, hensættelser til diverse logeaktiviteter og logearrangementer. Str. OM. Tove Thagaard besvarede som aftalt, debataftenens spørgsmål Side og forslag. Der er truffet beslutning om, at rygning først er tilladt efter hovedretten, og at der etableres røgfrie borde i selskabslokalerne. Str. sekretær Bertha Møller havde udfærdiget en aktivitetsmappe, hvori søstrene kan tilmelde sig de foreslåede aktiviteter, der vil blive sat i gang. Str. OM. takkede søstrene for den positive respons på de fremlagte spørgsmål, og alle var enige om, at de mange tanker og ideer, der var blevet vendt på debataftenen, absolut havde været et godt initiativ, og at det havde været gavnligt, at få snakket nogle ting igennem, som på sigt vil være af stor værdi for vor loge. Efter en dejlig middag, var der tid til at synge nogle af sangene fra den nye sangbog, ligesom sangstafetten blev afleveret. 24. april 2006 Efter et kort møde, blev logen lukket, for at give plads til stifteren og formanden for landsforeningen Ønskefonden Erik Buus, som på en levende og engageret måde, fortalte om foreningens virke og fremviste billeder af glade børn, som havde modtaget foreningens gave. Landsforeningen blev stiftet af Erik Buus den 24. april 1999 og har indtil nu doneret gaver til 461 børn. Landsforeningens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en uhelbredelig eller livstruende sygdom.

8 Side Familier med børn, der lider af en livstruende uhelbredelig sygdom, har ofte intet overskud til at opfylde deres barns højeste ønske. Den alvorlige situation koster ofte mange og uventede penge, det kan være at far eller mor må gå på deltid eller måske sige jobbet op. Alt i familien er fokuseret på sygdommen, behandlingen og frygten. Denne Psykiske og økonomiske belastning kan være årsagen til at deres barn ikke får opfyldt et højt ønske. Landsforeningen mener ikke, at denne situation skal forhindre barnet i at få opfyldt et brændende ønske. I selskabslokalet blev der afholdt lotteri, hvor overskuddet blev doneret til Ønskefonden 08. maj 2006 Vi er nu nået til det sidste møde i terminen, str. d.d.s.s. Inge Rahbek, aflagde besøg i vor loge, for ved en lille ceremoni, at overrække storlogekraven til nyvalgte str. 2. storrepræsentant Dorthy Fogh Madsen. Str. OM. bød str. storrepræsentant velkommen i det nye embede og benyttede samtidig lejligheden til at takke afgåede str. 2. storrepræsentant Inger Handest. Str. OM. takkede str. ex-storrepræsentant for de mange år, hun havde varetaget embedet, altid velforberedt og med stor viden og kendskab til Ordenen. Str. Kirsten Pagh Sørensen aflagde stafetten, som omhandlede livet som en københavner, der lander i Vestjylland, hvordan str. Kirsten altid har brændt for det jyske, om arbejdet på tankstationen og om sit nuværende arbejde på et plejehjem. Str. Kirsten fortalte på en levende måde om de personer, hun brænder for at hjælpe til en bedre tilværelse, og om hvordan en klient, der skulle rejse en tur sydpå, blev iklædt str. Kirstens frakke. Som sidste punkt på mødet, aflagde str. 1. storrepræsentant Evelyn Husted referat fra distriktsmødet, afholdt den 3. april. Søstrene ønskede hinanden en god sommer og gik til selskabslokalet, hvor man trak et bordnavn, sådan at ingen havde indflydelse på, hvem man sad til bords med. Sangstafetten blev indfriet med sangen Tænk at vågne en morgen. Str. UM. Else Brøndum takkede for en god termin, og mindede søstrene om, at den årlige hovedrengøring af logen, vil finde sted onsdag den 16. august. Str. UM håbede, at mange både søstre og brødre, ville hjælpe med rengøringen, jo flere hænder der er til rådighed, jo nemmere bliver arbejdet. 15. og 16. maj friske og forventningsfulde søstre, drog mandag morgen kl med bus til København.

9 Første stop var omkring Viborg, hvor vi nød den medbragte kaffe/rundstykker. Tak til søsteren, som havde bidraget med En enkelt til turen. Ved rastepladsen efter Lillebæltsbroen, strakte vi ben, og fik frisk smurte sandwich fra Restaurant Hannerup Skov med på turen over Sjælland. En søster havde medbragt en dejlig sangbog, som flittigt blev taget i brug, ligesom en søster kunne bidrage med en musik cd. Præcis kl startede besøget med rundvisning i Odd Fellow Palæet i Bredgade. Side Broderen som forestod rundvisningen, fortalte meget udførligt om Palæets historie, som går tilbage til året Broderen fortalte ligeledes om den forfærdelige brand, der den 7. april 1992 kl , nær havde ødelagt hele Palæet, og som Palæet stadigvæk i dag bærer præg af. Inden vi forlod Palæet, fik vi lejlighed til at gratulere br. Storsekretær Mogens Lind, Ordenskontoret med fødselsdagen. Vores gode buschauffør Michael, kørte os herefter på sightseeing på Amager, hvorefter vi blev installeret på vores hotel i DGI-byen. 17 søstre gik om aftenen i Tivoli og spiste middag på Restaurant Perlen, mens de øvrige 11 søstre gik gennem Strøget og ned i Nyhavn, for at indtage en god middag på Cafe Brock. Vi var så heldige, at Broder Stor Sire Hans Pedersen personligt kunne hilse på, da der samme dag, blev afholdt møde med Storsirer fra andre lande. Første dag var slut med hyggeligt samvær og mange gode oplevelser. Efter morgenkaffen tirsdag morgen, var formiddagen til fri disposition.

10 Side 10 Efter dette besøg, kørte bussen til Restaurant Hannerup Skov i Fredericia, hvor vi spiste en dejlig middag, inden vi trætte og fyldte med mange gode og uforglemmelige oplevelser, igen landede i Thisted kl Str. storrepræsentant Evelyn Husted Nogle søstre besøgte Christiansborg og så de flotte gobeliner, nogle var til en udstilling i Rundetårn, mens andre valgte at shoppe i diverse butikker. Kl holdt bussen udenfor Frimurerlogens Stamhus på Blegdamsvej. Vi havde nemlig ved et afholdt lejrmøde i Skive den 1. april, fået invitation fra pressechef Jørgen Brejnegaard Madsen Frimurerlogen i Danmark, til at besøge Stamhuset. INDVIELSE Br. Christian Messel Jørgen Brejnegaard Madsen modtog os på den store trappe, og med en rundvisning der varede to timer, fik vi set huset og hørt om dets historie, det var meget storslået og meget interessant, at høre om Frimurer Ordenens historie og traditioner.

11 Side 11 KÆRLIGHEDSGRADEN GENOPTAGELSE Ingen Br. Ulrik Mose Schade VENSKABSGRADEN SANDHEDSGRADEN Ingen Br. Thomas Hove Br. Jens Peter Damsgaard

12 Side 12 MÆRKEDAGE Br. Jens Peter Jensen og hustru sølvbryllup Br. Leif Godrim Mørk 60 år Str. Helga Gadegaard 90 år Str. Anni Damsgaard 50 år Br. Organist Svend Nielsen og hustru sølvbryllup Str. Else Knakkergaard 90 år ADRESSEÆNDRINGER Br. Poul Andersen Fuglebakken Hurup Br. Kent Madsen Morup Møllevej Bedsted

13 EDEKA STØT VORE ANNONCØRER Vorupør Side 13 K. P. Marked v/ Kim Poulsen Malerfirmaet Steen Hove Pedersen Bredgade Hurup Vesterhavsgade 103, Vorupør Tlf Fax Alt i malerarbejde udføres til konkurrencedygtige priser. - Møbler og skilte males Tlf Mobil E Strangholdt & Søn Blikkenslager - Aut. VVS - Installatør Nørrealle 5, 7760 Hurup TLF CYKELBØRSEN Tlf Fax Lille Torv Thisted Sennels Tømrer- & Snedkerforretning Alt i tømrer og snedkerarbejde, små som store opgaver......ring og få et tilbud v/ Aase og Ejvind Nielsen Sennelsvej Thisted Tlf GLAS-GJERULFF GÅ TIL GLASFAGMANDEN v/ Steen Gjerulff Bjørnevej 6, Thisted Fax BUTIKKEN Rosenkrantzgade 2, DE STØTTER OS S VA N K J Æ R O L I E Hedegaardsvej 24, Svankjær 7755 Bedsted REDAKTIONEN Hos os får alle STOR RABAT Br. Axel Andersen Br. Emil Ninn Str. Evelyn Husted Opsætning og tryk: Br. Viggo Nielsen

14 Side 14 ALT STØT VORE ANNONCØRER Thisted Hanstholm Hurup ThyDirekte Deres blikkenslager og VVS-installatør J. HANDEST & SØNNER v/ Per Handest Vand Varme Sanitet Biltlf Østerbakken 62 N. SKAARUP & SØN BLIKKENSLAGER Aut. vand- og gasmester VVS-installatør Industrivej Thisted El- og kommunikationsløsninger Tel I GLARMESTERARBEJDE Montering af Energiruder solfilm Termoruder Udskiftning af vinduer og døre Thisted Glarmesterforretning v/ Ejvind Nielsen, Leopardvej 32, 7700 Thisted vi svarer altid på Fax Mobil VESTERHAVSHYTTEN v/ Lis Ruby Jensen Vesterhavsvej 2, 7770 Vestervig DE STØTTER OS

15 EDEKA STØT VORE ANNONCØRER Side 15 Bredgade Hurup Thy Tlf.: Storegade Thisted Tlf THISTED Løvevej Thisted SERVICE Brolæggervej Thisted Tlf Gravsten leveres frit til billigste pris Alt i natursten til hus og have JERNKONSTRUKTIONER - SVEJSEARBEJDE MASKINARBEJDE - VVS INSTALLATIONER HANSTHOLM SMEDIE & MASKINFABRIK A/S v/alice og Ivan O. Sørensen, Industrivangen Vand - Varme - Sanitet Fjernvarmeinstallationer Svankjær Købmandshandel v/lone og Poul Sørensen Hedegårdsvej Bedsted Tlf Bowl Bjergs Køreskole v/ Jesper & Andreas Bjerg Kørekort til bil og motorcykel Teorilokale: Frederiksgade Thisted Tlf n Fun KIRKEGÅRDSVEJ THISTED DE STØTTER OS

16 Side 16 STØT VORE ANNONCØRER Thyparken Thisted Hurup Afdeling Tlf Åbent for telefonisk henvendelse 6-24 alle dage Industrivej DK-7700 Thisted Tlf Fax Klitmøller Autoværksted v/ Jørgen Beck, Ørhavevej 84 Klitmøller 7700 Thisted Fax Odd-Fellow smykker Uforbindende tilbud på reparation af smykker og antikke ure Autoriseret brille- og kontaktlinseoptometrist BRØNDUM JEPPESEN Håndværker Torv Thisted Tlf Ure og Smykker Thisted Frø Thorstedvej Thisted Tlf Fax Tømrer og bygningssnedker Lars Kr. Larsen - Østerild Savværk - Mobil Lars Mobil Hardy Ålborgvej 156 Østerild Værksted: Østerild Byvej Fax DE STØTTER OS

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7

Indholdsfortegnelse. Sommerhilsen fra OM...Side 3-4. Sommerhilsen fra OB...Side 4-6. Gudstjeneste i Klosterkirken...Side 7 Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 48 august 2013 27469_Blad nr 1 august 2013.indd 1 10-07-2013, 12:57 Indholdsfortegnelse Sommerhilsen fra OM...Side 3-4 Sommerhilsen fra OB...Side 4-6 Gudstjeneste

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang

Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang Nr. 105 14. juli 2010 18. årgang RUNE STENEN Redaktionen Kære læsere - borgere i Grønbjerg! De må gøre noget rigtigt deroppe på vores Friskole. 100 elever har de rundet. (Har der nogensinde været så mange

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004 &SEPTEMBER 2004 33 Blåt hvidt Martin Dinger Larsen bliver ny sportschef i B.1901 fra årsskiftet. Han afløser Finn Petersen, som bliver formand for ungdomsudvalget. Niels Hornstrup til pigeafdelingen og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere