LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26"

Transkript

1 I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Juli 2006 Nr. 26

2 Side REDAKTIONEN SKRIVER: Så har vor loge sluttet forårsterminen, og vi er gået på sommerferie. Terminen sluttede efter mange gode oplevelser i logesalen og i samvær med vore brødre. Gradestaben har arbejdet flittigt. Resultatet var veludført arbejde på alle fronter, med såvel indvielse som ved tildeling af grader, overflytning, genoptagelse og tildeling af hæderstegn. Alt i alt har vi haft mange gode oplevelser i logesalen i forårsterminen. Med indvielser samt overflytninger er vores medlemstal så småt ved at nærme sig det magiske tal 100. Et tal vi har svært ved at nå. Af større oplevelser skal nævnes fornemt besøg. Først var det broderlogen som havde besøg af br. Stor Sire Hans Pedersen. Søsterloge nr. 42 var på besøg denne aften, så der var fuldt hus. Br. Stor Sire s besøg vakte begejstring ud i alle kroge. Stor Siren er en eminent taler, som nemt kan holde forsamlingen fanget, og han er umådelig dygtig til at vække forsamlingen, hvis han føler de ikke er helt med mere. I selskabslokalerne føler enhver, at han netop er til for deres skyld. Ugen efter var det søstrene til at have fint besøg, nemlig af str. Dep. Stor Sire Hanne Steffensen. Denne aften var det brødrene til at være gæster. Denne aften vakte også stor glæde og begejstring hos deltagerne fra begge loger. Søstrenes traktement i selskabslokalerne slog ifølge br. UM. mange rekorder. Forårets store aften er nok for mange, broderlogens stiftelsesfest, hvortil søstrene med ledsager inviteres. Deltagerantallet var ikke rekordstor, men for os som var med, var det som altid en dejlig aften, i såvel logesalen som i selskabslokalerne. Inden vi gik på ferie, havde vi fået en invitation fra vor Norske venskabsloge nr. 57 Fidelitas til sammenkomst på høsten, som det hedder i Norge, når der er tale om efteråret. Turen er fra september. Br. UM. har i tale og på skrift udsendt et foreløbigt program, og bedt om tilmelding. Ved fristens udløb lød deltagerantallet på lidt under 30. Vi som har været med i alle årene, kan stærkt anbefale nye brødre at slutte op om dette gensidige besøg, som på alle måder er berigende. Redaktionen ønsker alle en god sommer med forhåbentlig masser af sol og varme, så alle møder til efterårsterminen friske og udhvilede. GOD SOMMER. A.A. KAPELLANSTOLEN Vi mennesker oplever dagligt mirakler, se blot hvad vi dagligt vågner op til, og i særdeleshed lige i denne tid,

3 hvor den mørke periode er overstået og de lyse dage og nætter tager over. Gnid søvnen ud af øjnene og føl den tindrende klare dag, en dag hvor fuglene flyver om kap med solstrålerne, og en krydret blomsterduft, slår dig i møde når du åbner et vindue. Brug denne din nye dag med fornuft. Du og kun du, har magt til, at fylde den med hvad du har lyst til. Og hvorfor så ikke fylde den med gode ting. Gør en smuk dag til en god og indholdsrig dag. Vær spejlet der kaster lyset tilbage. Men prøv ikke at fange og binde lykken. Det vi mennesker kalder lykke, er et puslespil, af mange små dele, der først når de er samlet, bliver hele, og det er de varme tanker, og ikke de negative der samler dette puslespil. Prøv at løfte en byrde fra et plaget menneskes skulder. Se ikke på penge og titler, og tro ikke, at kun disse ting gør store mennesker. Et menneske med med hjertets dannelse og takt er et større menneske. Et menneske der handler uselvisk i enhver situation. Hjælp, hvor der hjælp behov, og løft i flok Alting føles lettere når man deles om det. I dag har du kræfter i morgen måske ikke. Spred derfor lys og glæde omkring dig og lev denne din korte tid her på jorden, som om hver dag var den sidste. Da først har stressede, forvirrede menneske fundet en mening med tilværelsen. Br. Mogens Mazanti, Kapellan INDLÆG Side Et venligt og rosende ord. Mon vi ikke alle har været i den situation, at vi ved den ene eller anden lejlighed har arbejdet særligt omhyggeligt og grundigt med løsningen af en opgave, vi har gjort os virkelig umage med den. Det har naturligvis givet os en vis glæde og tilfredsstillelse, men derfor havde det nu været rart med lidt opmuntring og ros fra anden side - men den udeblev. Alle er vi nemlig karrige med at rose og har et langt klarere blik for det negative. Det gode, vi har at sige om og til hinanden, har ikke sjældent en langt tungere gang end tilfældet er med kritikken. Naturligvis skal vi ikke i omgangen med mennesker søge at etablere en forening til gensidig selvforherligelse. Det kan ingen være interesseret i. På den anden side er der næppe noget menneske, som ikke har behov for indimellem at få et rosende ord eller en opmuntrende bemærkning efter veludført arbejde. Nogle har den misforståede opfat-

4 Side telse, at ros og smiger næsten er det samme, og derfor er de så tilbageholdende med ros, da de færreste vist bryder sig om smiger. Denne tilbageholdenhed viser sig tydeligt i næsten alle livets forhold. Hvor ofte er vi ikke tilbøjelige til i forholdet til vore børn kun at hæfte os ved det negative - skælde ud og bebrejde, når noget blev gjort forkert eller slet ikke gjort. Eller fik vor ægtefælle ikke tit et bebrejdende blik eller en negativ bemærkning, fordi en enkelt lille ting ikke havde været i orden, mens vi ganske glemte at hæfte os ved alt det andet, som nok havde været ros eller en positiv bemærkning værd. Vi har nok alle prøvet at sidde i selskabeligt samvær, hvor der så desværre er faldet flere negative end positive bemærkninger om dette eller hint og derved måske har ødelagt en andens glæde.. Ja, men hvorfor? Var det, fordi vi den dag ikke selv var på toppen eller, fordi vi måske i grunden ikke undte den eller de pågældende glæden og derfor prøvede at putte malurt i bægeret? Der er så mange stilfærdige måder, hvorpå vi kan tilkendegive over for et andet menneske, at han eller hun har beredt os en glæde, som vi gerne vil udtrykke vor ros og anerkendelse for. Selv trænger vi til ind imellem at møde lidt ros for vel udført arbejde, og andre har det på ganske samme måde - både vore nærmeste og dem, vi har et lidt fjernere forhold til. Jeg kender et menneske, som jeg altid har sat stor pris på, bl. a. fordi han altid har haft evnen til at rose og opmuntre - til at glæde sig med en - men også til, når det rimeligt og nødvendigt, at fremføre en fornuftig og sund kritik, som virkede dobbelt stærk, fordi man vidste, at han også kendte til at slå på de positive strenge. Et venligt og rosende ord i hverdagen kunne måske virke lidt befordrende på forholdet mellem mennesker, der i øjeblikket i høj grad er præget af kritik, misundelse og surhed. Så derfor, kære søstre og brødre vær positiv i din omgang med andre mennesker og så derved de frø, som skal gøre os til en stærk kæde af glade borgere i et glad samfund. Br. EX. Storrepræsentant Knud Stengaard LOGE NR.41 PETRUS BEYER SKRIVER 04. april 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen til aftenens møde. Der var takke hilsen fra br. Storsire Hans Pedersen for den dejlige aften han havde haft den 21. marts Br. Distriktsdeputeret Stor Sire Peter Skafte takkede ligeledes for den

5 gode aften den 21. marts. Br. Leif Mørk oplyste at han og br. Kap. Mogens Mazanti havde haft nogle tanker og overvejelser om tiltag i vor loge, og de havde udarbejde et spørgeskema som alle brødrene ville få udleveret og de håbede, at få mange besvarelser tilbage senest den 25. april hvorefter de ville bearbejde svarene og komme med et sammendrag, som ville blive debatteret i logen senere. Logen blev herefter lukket i Indvielsesgraden for atter at åbne i Sandhedsgraden og denne grad blev på smukkeste vis tildelt Broder Thomas Houe og Broder Jens Peter Damsgaard. 11. april 2006 Br. OM. bød velkommen til brødrene. Br. fg. CM. Poul Christensen blev herefter bedt om at indføre Hovedpatriark Jørgen Kjeldsen som denne aften var tilstede for at overvære tildelingen af ordenens 25 års hæderstegn til br. Emil Ninn. Br. Kurt Gravesen stillede forslag om nyindviedes deltagelse i den efterfølgende festligholdelse af en ny broder, som var blevet indviet. Side Br. EXM. Eigil Amby stillede et ændringsforslag som gik ud på at det skulle være frivilligt om broderen ønskede at deltage i festligholdelsen af sin indvielse. Begge forslag blev livligt debatteret og ved en senere afstemning blev ændringsforslaget vedtaget. Logen blev herefter gjort klar til tildeling af hæderstegn. Br. fg. CM. Poul Christensen indførte søster Aase Nielsen som var kommet tilstede for at overvære tildelingen af 25 års hæderstegn til Emil Ninn. Dette hæderstegn blev på smukkeste vis herefter tildelt br. Emil Ninn. 18. april 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen. Br. fg. CM. Poul Christensen blev bedt om at indføre Ulrik Mose Schade som på smukkeste vis blev genindviet i vor orden, ærestegn blev afgivet. Br. Storrep. John Bernat aflagde rapport fra det afholdte distriktsmøde og oplyste bl.a. at Storembedsmændene havde udpeget en pressechef. Der blev gjort opmærksom på at alle fem valgte embedsmænd skulle underskrive årsindberetningerne. Håndbogen ville udkomme i en ny udgave i 2007 og er lavet således at grundloven kan indsættes i denne. Der blev gjort opmærksom på at ændringer i mødeprogrammet skulle vedtages i logerne.

6 Side Br. OM. takkede for referatet. 22. april 2006 Dette møde var logens festloge og br. OM. John Holst bød gæster søstre og brødre velkommen og håbede på at vi ville få en dejlig aften. Festen fortsatte i selskabslokalerne hvor Peter Maler underholdte med musik og sang og efter natmad sluttede en dejlig festloge kl. 01, april 2006 Om John Holst bød velkommen og bad br. CM. Bent Glarmbæk om at føre embedsmænd og brødre fra loge nr. 39 Sct. Kjeld ind i logen. Br. OM. John Holst bød de gæstende brødre velkommen til vor loge og håbede, at de ville få en god oplevelse ved Deres besøg. Br. OM. Jens Ulrik Vesterdahl takkede for velkomsten og overrakte en buket blomster som hilsen fra de brødre som var forhindret i at være med på dette besøg. Br. Kristian Richardt Møller oplyste, at for at brødrene bedre skulle lære den af ham foreslåede kandidat at kende kunne han fortælle, at han var 51 år og gift og havde 2 børn og han arbejdede på Sanistål. Br. OM. John Holst oplyste at der måske var brødre som undrede sig over at br. Kristian Richardt Møller var kommet med disse oplysninger, men det var faktisk et par brødre som var kommet med ideen og embedsmændene havde syntes, at dette var en god ide og derfor ville der fremover være mulighed for proponenter at give disse oplysninger. Logen gik herefter over til at indvi kandidaten Christian Messel, som på smukkeste vis blev indviet i vor orden. 02. maj 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen og br. CM. Bent Glarmbæk blev bedt om at indføre 44 Frimurer som denne aften gæstede vor loge. Br. OM. bød disse gæster velkommen og håbede, at de ville få en god oplevelse denne aften. Ordførende mester takkede for velkomsten og sagde, at der var mange som i lang tid havde glædet sig til denne aften og var meget spændte på hvad der skulle foregå. Br. OM. John Holst fortalte om ordenens opståen og om dannelsen af ordenen i Amerika, herefter gennemgik han den danske del af ordenen og sluttede med at fortælle om vor egen loge og hvilke opgaver logen påtog sig. 09. maj 2006 Br. OM. John Holst bød velkommen og en særlig velkomst til vor nye brødre Ulrik Mose Schade og Christian Messel, og håbede at de begge

7 ville befinde sig godt i vor selskab. Br. Kap. Mogens Mazanti oplyste at der var indkommet 23 svarskrivelser og disse ville nu blive behandlet og senere komme til debat i logen. Br. fg. EXM. Eigil Amby takkede for en god termin og ønskede embedsmænd og brødre en god sommerferie. Br. OM. John Holst takkede ligeledes alle brødre for det store arbejde de havde lavet i den forgangne termin og takkede embedsmændene for et godt samarbejde og ønskede alle en rigtig god sommerferie. Br. Sekretær Knud Erik Gravgaard. LOGE NR:42 LIDEN KIRSTEN SKRIVER 10. april 2006 Denne aften blev der afholdt et møde, hvor str. skatmester Edel Bjerg, redegjorde for logens økonomi, str. Edel redegjorde på en let forståelig måde, om pengestrømmen på samtlige logens konti. En sådan redegørelse er med til at, søstrene bedre kan forstå beslutninger, der træffes omkring donationer, hensættelser til diverse logeaktiviteter og logearrangementer. Str. OM. Tove Thagaard besvarede som aftalt, debataftenens spørgsmål Side og forslag. Der er truffet beslutning om, at rygning først er tilladt efter hovedretten, og at der etableres røgfrie borde i selskabslokalerne. Str. sekretær Bertha Møller havde udfærdiget en aktivitetsmappe, hvori søstrene kan tilmelde sig de foreslåede aktiviteter, der vil blive sat i gang. Str. OM. takkede søstrene for den positive respons på de fremlagte spørgsmål, og alle var enige om, at de mange tanker og ideer, der var blevet vendt på debataftenen, absolut havde været et godt initiativ, og at det havde været gavnligt, at få snakket nogle ting igennem, som på sigt vil være af stor værdi for vor loge. Efter en dejlig middag, var der tid til at synge nogle af sangene fra den nye sangbog, ligesom sangstafetten blev afleveret. 24. april 2006 Efter et kort møde, blev logen lukket, for at give plads til stifteren og formanden for landsforeningen Ønskefonden Erik Buus, som på en levende og engageret måde, fortalte om foreningens virke og fremviste billeder af glade børn, som havde modtaget foreningens gave. Landsforeningen blev stiftet af Erik Buus den 24. april 1999 og har indtil nu doneret gaver til 461 børn. Landsforeningens formål er at opfylde et højeste ønske for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en uhelbredelig eller livstruende sygdom.

8 Side Familier med børn, der lider af en livstruende uhelbredelig sygdom, har ofte intet overskud til at opfylde deres barns højeste ønske. Den alvorlige situation koster ofte mange og uventede penge, det kan være at far eller mor må gå på deltid eller måske sige jobbet op. Alt i familien er fokuseret på sygdommen, behandlingen og frygten. Denne Psykiske og økonomiske belastning kan være årsagen til at deres barn ikke får opfyldt et højt ønske. Landsforeningen mener ikke, at denne situation skal forhindre barnet i at få opfyldt et brændende ønske. I selskabslokalet blev der afholdt lotteri, hvor overskuddet blev doneret til Ønskefonden 08. maj 2006 Vi er nu nået til det sidste møde i terminen, str. d.d.s.s. Inge Rahbek, aflagde besøg i vor loge, for ved en lille ceremoni, at overrække storlogekraven til nyvalgte str. 2. storrepræsentant Dorthy Fogh Madsen. Str. OM. bød str. storrepræsentant velkommen i det nye embede og benyttede samtidig lejligheden til at takke afgåede str. 2. storrepræsentant Inger Handest. Str. OM. takkede str. ex-storrepræsentant for de mange år, hun havde varetaget embedet, altid velforberedt og med stor viden og kendskab til Ordenen. Str. Kirsten Pagh Sørensen aflagde stafetten, som omhandlede livet som en københavner, der lander i Vestjylland, hvordan str. Kirsten altid har brændt for det jyske, om arbejdet på tankstationen og om sit nuværende arbejde på et plejehjem. Str. Kirsten fortalte på en levende måde om de personer, hun brænder for at hjælpe til en bedre tilværelse, og om hvordan en klient, der skulle rejse en tur sydpå, blev iklædt str. Kirstens frakke. Som sidste punkt på mødet, aflagde str. 1. storrepræsentant Evelyn Husted referat fra distriktsmødet, afholdt den 3. april. Søstrene ønskede hinanden en god sommer og gik til selskabslokalet, hvor man trak et bordnavn, sådan at ingen havde indflydelse på, hvem man sad til bords med. Sangstafetten blev indfriet med sangen Tænk at vågne en morgen. Str. UM. Else Brøndum takkede for en god termin, og mindede søstrene om, at den årlige hovedrengøring af logen, vil finde sted onsdag den 16. august. Str. UM håbede, at mange både søstre og brødre, ville hjælpe med rengøringen, jo flere hænder der er til rådighed, jo nemmere bliver arbejdet. 15. og 16. maj friske og forventningsfulde søstre, drog mandag morgen kl med bus til København.

9 Første stop var omkring Viborg, hvor vi nød den medbragte kaffe/rundstykker. Tak til søsteren, som havde bidraget med En enkelt til turen. Ved rastepladsen efter Lillebæltsbroen, strakte vi ben, og fik frisk smurte sandwich fra Restaurant Hannerup Skov med på turen over Sjælland. En søster havde medbragt en dejlig sangbog, som flittigt blev taget i brug, ligesom en søster kunne bidrage med en musik cd. Præcis kl startede besøget med rundvisning i Odd Fellow Palæet i Bredgade. Side Broderen som forestod rundvisningen, fortalte meget udførligt om Palæets historie, som går tilbage til året Broderen fortalte ligeledes om den forfærdelige brand, der den 7. april 1992 kl , nær havde ødelagt hele Palæet, og som Palæet stadigvæk i dag bærer præg af. Inden vi forlod Palæet, fik vi lejlighed til at gratulere br. Storsekretær Mogens Lind, Ordenskontoret med fødselsdagen. Vores gode buschauffør Michael, kørte os herefter på sightseeing på Amager, hvorefter vi blev installeret på vores hotel i DGI-byen. 17 søstre gik om aftenen i Tivoli og spiste middag på Restaurant Perlen, mens de øvrige 11 søstre gik gennem Strøget og ned i Nyhavn, for at indtage en god middag på Cafe Brock. Vi var så heldige, at Broder Stor Sire Hans Pedersen personligt kunne hilse på, da der samme dag, blev afholdt møde med Storsirer fra andre lande. Første dag var slut med hyggeligt samvær og mange gode oplevelser. Efter morgenkaffen tirsdag morgen, var formiddagen til fri disposition.

10 Side 10 Efter dette besøg, kørte bussen til Restaurant Hannerup Skov i Fredericia, hvor vi spiste en dejlig middag, inden vi trætte og fyldte med mange gode og uforglemmelige oplevelser, igen landede i Thisted kl Str. storrepræsentant Evelyn Husted Nogle søstre besøgte Christiansborg og så de flotte gobeliner, nogle var til en udstilling i Rundetårn, mens andre valgte at shoppe i diverse butikker. Kl holdt bussen udenfor Frimurerlogens Stamhus på Blegdamsvej. Vi havde nemlig ved et afholdt lejrmøde i Skive den 1. april, fået invitation fra pressechef Jørgen Brejnegaard Madsen Frimurerlogen i Danmark, til at besøge Stamhuset. INDVIELSE Br. Christian Messel Jørgen Brejnegaard Madsen modtog os på den store trappe, og med en rundvisning der varede to timer, fik vi set huset og hørt om dets historie, det var meget storslået og meget interessant, at høre om Frimurer Ordenens historie og traditioner.

11 Side 11 KÆRLIGHEDSGRADEN GENOPTAGELSE Ingen Br. Ulrik Mose Schade VENSKABSGRADEN SANDHEDSGRADEN Ingen Br. Thomas Hove Br. Jens Peter Damsgaard

12 Side 12 MÆRKEDAGE Br. Jens Peter Jensen og hustru sølvbryllup Br. Leif Godrim Mørk 60 år Str. Helga Gadegaard 90 år Str. Anni Damsgaard 50 år Br. Organist Svend Nielsen og hustru sølvbryllup Str. Else Knakkergaard 90 år ADRESSEÆNDRINGER Br. Poul Andersen Fuglebakken Hurup Br. Kent Madsen Morup Møllevej Bedsted

13 EDEKA STØT VORE ANNONCØRER Vorupør Side 13 K. P. Marked v/ Kim Poulsen Malerfirmaet Steen Hove Pedersen Bredgade Hurup Vesterhavsgade 103, Vorupør Tlf Fax Alt i malerarbejde udføres til konkurrencedygtige priser. - Møbler og skilte males Tlf Mobil E Strangholdt & Søn Blikkenslager - Aut. VVS - Installatør Nørrealle 5, 7760 Hurup TLF CYKELBØRSEN Tlf Fax Lille Torv Thisted Sennels Tømrer- & Snedkerforretning Alt i tømrer og snedkerarbejde, små som store opgaver......ring og få et tilbud v/ Aase og Ejvind Nielsen Sennelsvej Thisted Tlf GLAS-GJERULFF GÅ TIL GLASFAGMANDEN v/ Steen Gjerulff Bjørnevej 6, Thisted Fax BUTIKKEN Rosenkrantzgade 2, DE STØTTER OS S VA N K J Æ R O L I E Hedegaardsvej 24, Svankjær 7755 Bedsted REDAKTIONEN Hos os får alle STOR RABAT Br. Axel Andersen Br. Emil Ninn Str. Evelyn Husted Opsætning og tryk: Br. Viggo Nielsen

14 Side 14 ALT STØT VORE ANNONCØRER Thisted Hanstholm Hurup ThyDirekte Deres blikkenslager og VVS-installatør J. HANDEST & SØNNER v/ Per Handest Vand Varme Sanitet Biltlf Østerbakken 62 N. SKAARUP & SØN BLIKKENSLAGER Aut. vand- og gasmester VVS-installatør Industrivej Thisted El- og kommunikationsløsninger Tel I GLARMESTERARBEJDE Montering af Energiruder solfilm Termoruder Udskiftning af vinduer og døre Thisted Glarmesterforretning v/ Ejvind Nielsen, Leopardvej 32, 7700 Thisted vi svarer altid på Fax Mobil VESTERHAVSHYTTEN v/ Lis Ruby Jensen Vesterhavsvej 2, 7770 Vestervig DE STØTTER OS

15 EDEKA STØT VORE ANNONCØRER Side 15 Bredgade Hurup Thy Tlf.: Storegade Thisted Tlf THISTED Løvevej Thisted SERVICE Brolæggervej Thisted Tlf Gravsten leveres frit til billigste pris Alt i natursten til hus og have JERNKONSTRUKTIONER - SVEJSEARBEJDE MASKINARBEJDE - VVS INSTALLATIONER HANSTHOLM SMEDIE & MASKINFABRIK A/S v/alice og Ivan O. Sørensen, Industrivangen Vand - Varme - Sanitet Fjernvarmeinstallationer Svankjær Købmandshandel v/lone og Poul Sørensen Hedegårdsvej Bedsted Tlf Bowl Bjergs Køreskole v/ Jesper & Andreas Bjerg Kørekort til bil og motorcykel Teorilokale: Frederiksgade Thisted Tlf n Fun KIRKEGÅRDSVEJ THISTED DE STØTTER OS

16 Side 16 STØT VORE ANNONCØRER Thyparken Thisted Hurup Afdeling Tlf Åbent for telefonisk henvendelse 6-24 alle dage Industrivej DK-7700 Thisted Tlf Fax Klitmøller Autoværksted v/ Jørgen Beck, Ørhavevej 84 Klitmøller 7700 Thisted Fax Odd-Fellow smykker Uforbindende tilbud på reparation af smykker og antikke ure Autoriseret brille- og kontaktlinseoptometrist BRØNDUM JEPPESEN Håndværker Torv Thisted Tlf Ure og Smykker Thisted Frø Thorstedvej Thisted Tlf Fax Tømrer og bygningssnedker Lars Kr. Larsen - Østerild Savværk - Mobil Lars Mobil Hardy Ålborgvej 156 Østerild Værksted: Østerild Byvej Fax DE STØTTER OS

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Oktober 2006 Nr. 27

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Oktober 2006 Nr. 27 I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Oktober 2006 Nr. 27 Side REDAKTIONEN SKRIVER: Stadigvæk sol og henrivende sommervejr i september, og som det har været i efterhånden lange tider, vi må bestemt

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 8. Årgang Januar 2007 Nr. 28 Ak, januar, du er den første, og du har det hele parat, du møder med udsalg og status, og så er der noget med skat. Hvis du skulle bringe mig

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER LOGELIVET I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Oktober 2005 Nr. 23 Farvel da, du skønne september, du var som et smil fra en ven, der tager afsked og siger: Gud give, vi mødes igen. Du var som en vemodsfyldt

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang April 2013 Nr. 49. Forår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang April 2013 Nr. 49. Forår Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang April 2013 Nr. 49 Forår Logelivet Side 2 Brødrenes nye embedsmænd Søstrenes nye embedsmænd Broderloge nr. 41 Petrus Beyer har valgt og installeret nye embedsmænd.

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30 Vintertid Og snart bliver det forår Side 2 Redaktionen skriver. Kære brødre og søstre. Så er vi endelig klar med et nyt nummer af, vi beklager,

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36. Sommer

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36. Sommer LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 10. Årgang Juli 2009 Nr. 36 Sommer Side 2 Kære Søstre og Brødre: Hermed sommerudgaven af, vi vil beklage, at vi af forskellige årsager er forsinket med udgivelsen af bladet.

Læs mere

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 logelivet I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug side 2 logelivet Redaktionen skriver: Som ny ansvarlig for opsætning af LOGELIVET vil

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40. Efterår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40. Efterår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang Oktober 2010 Nr. 40 Efterår Side 2 Kære Søstre og Brødre Oktober nummeret af Logelivet dækker over 2 kvartaler, de første referater fra broderlogen nr. 41starter

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang April 2006 Nr. 25 Nu er der travlt derude i marker og i haver. Vi pusler, og vi planter, vi river, vi graver Side REDAKTIONEN SKRIVER: Jeg skrev ved indgangen til

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Januar 2006 Nr. 24. Godt nytår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 7. Årgang Januar 2006 Nr. 24. Godt nytår I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 7. Årgang Januar 2006 Nr. 24 Godt nytår Side REDAKTIONEN SKRIVER: Kære læser, når du læser dette blad, har vi taget hul på forårsterminen, alene dette er i sig selv forventningsfyldt,

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang April 2009 Nr. 35. Forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 10. Årgang April 2009 Nr. 35. Forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 10. Årgang April 2009 Nr. 35 Forår Side 2 Kære Søstre og Brødre: Hermed forårsnummer af, en spændende og indholdsrig termin er ved at være overstået, og år skal der nye embedsmænd

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Forår. 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Liden Kirsten & Petrus Beyer Forår 12. Årgang April 2011 Nr. 42 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Indlæg Nytårstale 6-7 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48. Vinter

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48. Vinter Liden Kirsten & Petrus Beyer 14. Årgang Januar 2013 Nr. 48 Vinter Logelivet Side 2 JULEKONCERT JULEKONCERT I THISTED KIRKE Det blev en dejlig aften i snevejr og bidende kulde. Det hjalp dog meget, da vi

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38. Vinter

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38. Vinter LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang Januar 2010 Nr. 38 Vinter Side 2 Kære Søstre og Brødre: Endnu et år er gået, og et nyt årti står for døren, vi kan se tilbage på et godt år i vore loger, mange ting

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44. Efterår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44. Efterår Liden Kirsten & Petrus Beyer 12. Årgang Oktober 2011 Nr. 44 Efterår Logelivet Side 2 Overmestrene Søster overmester Joan Mørk Den 11. april 2011 blev en skelsættende dag, med installation af nye embedsmænd.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47. Efterår

Liden Kirsten & Petrus Beyer. 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47. Efterår Liden Kirsten & Petrus Beyer 13. Årgang Oktober 2012 Nr. 47 Efterår Logelivet Side 2 Besøg af loge nr. 57 Fidelitas i Skien, Norge Den 28-30 september havde vi besøg af vore brødre fra Norge og deres ledsagere,

Læs mere

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Vinter. 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41

Liden Kirsten & Petrus Beyer. Vinter. 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41 Liden Kirsten & Petrus Beyer Vinter 12. Årgang Januar 2011 Nr. 41 Logelivet Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kapellanstolen Livskunst 3 Indlæg At være eller ikke være 4-5 Loge nr. 41 Petrus Beyer skriver

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Som den nu afgående midlertidige redaktør, er det med glæde jeg kan fortælle, at der nu er fundet en afløser til denne post, idet br.

Som den nu afgående midlertidige redaktør, er det med glæde jeg kan fortælle, at der nu er fundet en afløser til denne post, idet br. Side 1 LOGELIVET Redaktionen skriver. Som den nu afgående midlertidige redaktør, er det med glæde jeg kan fortælle, at der nu er fundet en afløser til denne post, idet br. Viggo Nielsen har indvilget i

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang April 2010 Nr. 39. Forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 11. Årgang April 2010 Nr. 39. Forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 11. Årgang April 2010 Nr. 39 Forår Side 2 Kære Søstre og Brødre Foråret er endelig kommet til Danmark. Det har vi ventet på, efter en lang og kold vinter. Dagen er nu længere

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode Side 01. Kære Danevang broder En anden tradition er broder Undermesters administration af alterbuketten. Broder undermester viser med stor ermpati, at han har for- nemmelse for, hvorfor lige aftenes buket

Læs mere

Cabaret 2005 LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide.

Cabaret 2005 LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide. Side 1 LOGELIVET Cabaret 2005 Kære Søstre og Brødre. Søstrene fra loge 42. Liden Kirsten har fået en fremragende ide. I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Januar 2005 Nr. 20 For at skaffe midler til

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang April 2008 Nr. 31. Forår. Og det blev forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang April 2008 Nr. 31. Forår. Og det blev forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang April 2008 Nr. 31 Forår Og det blev forår Side 2 REDAKTIONEN SKRIVER Kære søstre og brødre. Så er det endelig blevet forår, vinteren har været lang og regnfuld, dog

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 9. årgang nr 51 juli-august 2012 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. April udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende April 2016 82. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Denne gang er jeg i god tid med at få skrevet i bladet. Jeg holder nemlig ferie ugen efter påske, og er ikke tilbage før avisen er på gaden.

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring

Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring Hvad er det gode seniorliv? Simon Meggers Matthiesen, Center for Sund Aldring 01-09-2017 2 Feltarbejde i Thisted, Faaborg- Midtfyn og Horsens kommune Hvor? Hvem? Private hjem Sognets Dagligstue Vandregruppen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Hestevognstur. August nr. 8

Hestevognstur. August nr. 8 August nr. 8 Hestevognstur Vi havde en helt fantastisk tur i Gråsten med hestevogn. Alle var glade og i godt humør, og kusken vidste en masse om lokalområdet, som han gladeligt fortalte en masse spændende

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 5. Årgang Oktober 2004 Nr. 19 Tak til sommeren. 1 Snart er det slut for denne gang, en sommer synger sin sidste sang. Sommeren drar, den vinker adjø - Trækfugler samles til

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Februar 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere