NOVEMBER ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOVEMBER 2007 58. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948"

Transkript

1 3 NOVEMBER ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand/servitutformand: Gerd Espenhain Bøwig Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil Kasserer. Leif Jensen Enebærhaven 5, 2620 Albertslund mobil Sommerhus: Søvej 29 Vedligeholdelsesformand: Lars Mann Pedersen Sandbyvej 37 5., 2730 Herlev Sommerhus. Ørnevej 3 Sommer tlf Bestyrelsesmedlem Anita Bøwig mobil Bautahøjvej 8, 3630 Jægerspris Sommerhus; Hjortevej 27 Bestyrelsesmedlem: Niels Vrist Hjortevej 46, 3630 Jægerspris . Bestyrelsesmedlem: Bjarne Steenstrup Kirketorvet 5 01 tv. mobil Gentofte Sommerhus: Hjortevej 70 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skovens vandværk: Frederikssund kom. i åbningstiden udenfor åbningstiden Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse Dong Energy Kunderservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris Vagthavende læge (akut) Lægevagten HORNSVED BLADET: Udsendes gratis til alle grundejerforeningens medlemmer. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr HJEMMESIDE: INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Læserbreve m.m. sendes til redaktøren, sidste frist for indsende af stof til Hornsved Bladet nr er den 15. februar PRODUKTION: CEBRA 2 ApS INDHOLD I DETTE NR. Kolofon... side 2 Formanden har ordet... side 3-5 Genralforsamling... side 6 En meget våd sommer... side 7-9 Dræbersnegle... side 10 Genbrugspladser... side 11 Beskæring... side 12 Rettelse... side 14 Afbrænding af haveaffald... side 15 Orientering fra Servitutudvalget!... side 18 Ejerskifter... side 19 Adresseændring... side 20

3 Formanden har ordet. HORNSVED BLADET 3 Med udsendelse af blad nr. 3, årets sidste, varsles også efterårets kommen. Det er vanskeligt at forholde sig til i skrivende stund, træerne har blade og solen skinner. Vinter og frost kommer lige så sikkert som juleaften, men lige indtil det sker, har vi alle god tid. Derfor: Få lukket for vandet, blæst rørene igennem for at undgå frostskader. De grundejere, der påtænker at lukke huset af for vinteren skal huske at aflæse vandmåleren. Jeg forventer, at der i til vinter kommer brev fra kommunen vedr. aflæsning af vandet. For at undgå at skulle køre til sommerhuset og aflæse vand, få dette overstået nu. Gem aflæsningen, og læst af igen når huset åbnes. Er der et forbrug, skal vandinstallationen efterses. Husk også at udveksle telefonnummer og adresse med naboen. Hvert år modtager bestyrelsen henvendelse fra grundejere, der har konstateret en skade og ønsker at orienter naboen. Mange gange kan bestyrelsen ikke hjælpe med et telefonnummer, fordi medlemmerne kan have et andet teleselskab, og derfor ikke fremgår af telefonbogen. Bestyrelsen har i årets løb måtte skrive til nogle grundejere vedr. manglende overholdelse af foreningens love. Nu har vi fået hjælp, men ikke af det gode. Fra et medlem modtog bestyrelsen et brev, hvor servitutudvalget og formanden blev beskyldt for at tolke foreningens vedtægter for snævert. Og med god grund! Brevet er trods det er udformet som et brev fra bestyrelsen, ikke skrevet af bestyrelsen. Der er tale om et falsk brev. Forholdet er uacceptabelt, og er blevet fremsendt til politiet. Jeg skal understrege, at bestyrelsen ikke accepterer andre skriver i bestyrelsens navn. Straframmen for dokumentfalsk, og det er der klart tale om her, er fængsel. Jeg er klar over, at brevskriverens brev formentlig ikke anses som den største forbrydelse, og såfremt den skyldige pågribes og dømmes, vil der nok også blive tale om en mildere dom. Jeg skal dog advare medlemmerne. Såfremt, der modtages et brev, der tilsyneladende er fra bestyrelsen, og man ikke umiddelbart kan genkende de i brevet anførte overtrædelser af foreningens vedtægter, vil jeg foreslå, at der rettes henvendelse til bestyrelsen, med henblik på afklaring. Der kan igen være tale om et flask brev. Som jeg skrev i min indledning, er der fortsat længe til efterårets kommen, men nu er der deadline for næste nummer af brevet. Udgivelse af Hornsved Tænker du på at sælge? så ring på Det gør køberne også... Få en gratis vurdering af din uafhængige mægler! Bo-nyt Nordsjælland Per G. Jensen Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE IRISVEJ SKIBBY TOTAL SALG! ,- Incl. moms MED SALG! ,- Incl. moms SELV SALG! 9.950,- Incl. moms

4 4 HORNSVED BLADET Vi er specialister i salg af fritidshuse og -grunde i Kulhuse Kontakt os på tlf: Ring for en gratis og uforbindende vurdering! Estate Mæglerne Peter Frølich Hovedgaden Jægerspris

5 HORNSVED BLADET 5 Bladet er en langvarig proces. Indledningsvist udsender sekretæren en oversigt over hvilke artikler der skal med i bladet og udpeger skribenter, underunder også jeg. Når deadline er nået samler redaktøren de indkommende bidrag og sikrer, at de annoncer, vores annoncører har betalt, også er klar. Alt fremsendes til vores reklamebureau. Efterfølgende modtager redaktøren og jeg en korrekturudgave af bladet. Efter korrektur skal bladet i trykken. Herefter skal alle blade kuverteres, der skal påsættes adresselabels og bladet kan fremsendes til medlemmerne. Dette er en meget lang og tidskrævende proces. For at nå vores læsere inden efterårsferien, der er fastsat en intern deadline 9. september. Processen med produktion af bladet er så lang, at det ikke har været muligt at få bladet ud forud for at terminer for storskraldordningen er kendt, et forhold bestyrelsen er blevet kritiseret for de sidste 2 år. Bortfald af portostøtten har medført et stort arbejde med kuvertering og udsendelse af bladet. Tidligere kunne bladet efter tykning afleveres til Postdanmark, der forestod udsendelse for et lille beløb. De tider er forbi. Det er nu et forretningsområde for Postdanmark dels at distribuere dels at vedligeholde adresser over vores medlemmer. Udsendelse af bladet skal nu betales som for anden post, og der betales for kuvertering og påsætning af adresser på bladene. Sidstnævnte arbejder udføres af vores reklamebureau. Bestyrelsen har i år åbnet en hjemmeside med information til vores medlemmer. Hjemmesiden kan læses på og denne vil blive opdateret løbende. Via hjemmesiden kan grundejerne således få adgang til information om storskraldsordninger mv. Der er nu mere end 1100 hits på hjemmesiden. Bestyrelsen har derfor besluttet, at medlemsbladet fremover alene vil udkomme 2 gange årligt, således at generalforsamlingens indkaldelse og beretning fra generalforsamlingen er tilgængelig i et blad. Udsendelse af alene 2 blade er ikke i modstrid med foreningens vedtægter, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen skal udsende 2-4 blade om året. Uanset et økonomisk bidrag fra vores annoncører vil der være et driftsmæssigt underskud på bladet, der ved udsendelse af alene 2 blade bliver reduceret. Bestyrelsen har behandlet et forsalg om bekæmpelse af den Iberiske skovsnegl. Der har gennem hele sommeren været skrevet flittigt om denne lille fyr, der æder alt hvad den finder på sin vej. Grundejere, med urtehaver, er ikke interesseret i at dele med sneglen, der derfor bekæmpes. Imidlertid hjælper det ikke at bekæmpe sneglen alene. På opfordring har bestyrelsen drøftet et forsalg om krav om bekæmpelse. Bestyrelsen ser dog ikke dette som et muligt tillæg til vedtægternes 18. Hvem skal kontrollere om bekæmpelsen finder sted og hvilke muligheder er der for at bekæmpe snegle i de områder beboerne gennem længere tid ikke er til stede? Bestyrelsen har derfor besluttet at opfordre alle vores medlemmerne til aktivt at medvirke til bekæmpelse, hvor dette sker. Som bekæmpelsesmiddel foreslår jeg at man tager en spade med rundt og hugger hovedet af sneglen. Så snart sneglen er død, vil den blive spist af de andre snegle. Jeg har i øvrigt bemærket, at antallet af sneglen varierer meget inden for vores område. Nogle steder er sneglen ikke et problem. Sommeren har været mere våd end vanligt. Der har derfor været pres på fællesdrænene. I moserne har vanstanden været op til 3/4 meter over normalhøjde. Hvorfor er drænene egentlig et anliggende for bestyrelsen og foreningen? I forbindelse med udstykningen kom grøfterne, der afvandede området, i vejen for de planlagte udstykninger. Ikke alle steder passede grøfterne ind i de ny skel udstykningerne gav enten mellem parcellerne eller parcellerne og vejene. Hvor grøfterne ikke kunne udgøre naturligt skel, blev disse rørført. I lovens forstand er der tale om private vandløb, og med en lige så klar pligt for lodsejeren til vedligehold af disse nu rørførte vandløb. Men sælger vidste, at ingen ville købe de grunde, hvorpå der var vandløb. Derfor blev vandløbene betegnet som fællesdræn uanset om de blev ført langs vej eller gennem de enkelte parceller, og det blev skrevet ind i foreningens formålsparagraf, at foreningen gennem det opkrævede kontingent forestod vedligehold af fælles dræn. Musketereden, én for alle, alle for én, gælder for vedligehold. Det betyder, at intet medlem alene har udgiften til vedligehold af fælles dræn. Ulempen ved at have et fælles dræn på grunden er, at skærpede krav til miljø medfører, at kommunen er begyndt at give påbud i relation til nedsivning. Som hovedregel kan der ikke etableres nedsivning på parceller, hvor der er rørførte vandløb (fællesdræn). Dette begrundes med regler for afstand mellem vandløb og nedsivning. Formanden for vedligeholdelsesudvalget har i et andet indlæg gjort nærmere rede for det store arbejde der er lagt i at få drænene til at afvande de store vandmasser, vi fik i sommerperioden. Folk var meget oprevne over vand på grundene, og nærmest forlangte at vedligeholdelsesudvalget her og nu fik vandet drænet væk fra parcellerne. Nogle nedsivningsanlæg blev desværre fyldte, nogle kugletanke blev skudt op grundet den høje grundvandstand. Dette er ikke rart for de, det går ud over. På gensyn i 2008.

6 6 HORNSVED BLADET Generalforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening søndag d. 27. april 2008 kl på Bautahøj Kursuscenter, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar Indkaldelse til generalforsamlingen og årsregnskab udsendes med Hornsved Bladet nr Opmærksomheden henledes på foreningens vedtægter, hvor der i 10 står: Dersom strejke og/eller lockout bevirker, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke når medlemmerne rettidig, anses en tidligere meddelelse om generalforsamlingens afholdelse for fyldestgørende. Det bemærkes, at sager der ikke er sat på dagsorden, ikke kan sætte under afstemning. Med venlig hilsen Bestyrelsen GODE RÅD OM RET Ejendomshandel Samejekontrakter Ægtepagter Testamenter Arv Retshjælp m.m. ADVOKAT JOHN SEJLØ Hovedgaden Skibby Fax Tlf

7 En MEGET våd sommer HORNSVED BLADET 7 Sommeren har budt på en heftig aktivitet for Vedligeholdelsesudvalget, da det helt usædvanlige og vedvarende nedbør gav en del grunde med rigtig meget vand. Når sådanne situationer opstår, står vi i udvalget selvfølgelig til rådighed for en afhjælpning af problemerne, i det omfang det er muligt for os og vore entreprenører. Vi kan desværre ikke trylle vandet væk, men er i mange tilfælde nødt til at afvente, at vandet løber væk via de dræn vi har i grundejerforeningen. Med de forudsigelser, der er for fremtiden, er det naturligt for os i bestyrelsen at drøfte, hvordan vi bedst kan sikre os mod oversvømmelser, hvis denne sommer bliver det, vi kan forvente fremover. Allerede i foråret besluttede vi, at drænene skulle renses præventivt inden vinteren, men i øjeblikket arbejder vi på at få indhentet pris på både en rensning og en fotografering af drænene for at kunne se, hvor der enten er problemer eller kan forventes problemer. Der arbejdes altså på en større sikring i fremtiden og når der foreligge nogle økonomiske beregninger af disse udgifter, vil bestyrelsen igen drøfte sagen. Alle henvendelser omkring fællesdrænene skal ske til Vedligeholdelsesudvalget, der har kompetencen til at foretage de nødvendige tiltag for afhjælpning af et eventuelt problem. Opgaverne i bestyrelsen er en fritidsbeskæftigelse for os alle, og vi må også sige, at vi ikke kan stå til rådighed 24 timer i døgnet. Vi håber derfor på forståelse for, at vi i alle tilfælde prøver at løse problemerne så hurtigt det er os muligt, og at det ikke altid vil være efter 5 sekunder. Fri adgang til rensebrøndene. Mange steder ligger rensebrøndene inde på de enkelte grunde, og det kan derfor være svært for både Vedligeholdelsesudvalget og entreprenøren at finde brøndene, når der er forstoppelse og regnen fortsat står ned i lange baner. Det er derfor vigtigt at præcisere, at der skal være fri adgang til rensebrøndene, sådan at vi hurtigt kan få igangsat en rensning, når det er nødvendigt. Hvis der står betonfigurer, store krukker eller træer og buske på eller ved brønddækslerne, kan det vanskeliggøre arbejdet eller i værste fald helt forhindre, at vi finder brønden. Hjælp os derfor med at løse denne opgave ved ikke at skjule disse brønddæksler. Tilslutning af dræn til fællesdrænene. Frygten for fremtidens nedbør har gjort, at en del grundejere påtænker en dræning af deres grunde. Forståeligt nok, men dette må kun ske i samarbejde og efter aftale med grundejerforeningen, da det jo betyder en øget belastning af foreningens drænrør, ligesom fejltilslutninger kan give andre grundejere problemer. KULHUSE TLF.: ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE Friskbagt morgenbrød Tips og lotto

8 8 HORNSVED BLADET Foto: Iver. Bladene falder Foto: Iver. Snart er kun nåletræerne grønne

9 HORNSVED BLADET 9 Går du derfor med tanker om at etablere dræn på din grund, skal du være opmærksom på følgende: Vedligeholdelsesudvalget skal kontaktes og godkende tilslutningen inden arbejdet udføres. Frederikssund Kommune skal ansøges om tilladelse til etablering af dræn, da afstande til eventuelle nedsivnings-brønde skal overholdes. der skal fremsendes tegninger over placeringen af drænrør samt deres tilslutninger til fællesdrænet til både kommunen og grundejerforeningen, sådan at drænet kan tegnes ind på drænkortet over området. alle udgifter skal afholdes af grundejeren. den fremtidige vedligeholdelse af drænet frem til fællesdrænet skal vedligeholdes af grundejeren. arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Asfaltarbejdet i 2007 Vores entreprenører er i skrivende stund næsten færdig med asfaltarbejdet i 2007, og vi kan igen konstatere, at der er gjort et pænt stykke arbejde. Et enkelt sted har vi været nødt til at sikre et hjørne med en betonkant, som desværre er blevet sat alt for højt. Dette skulle være rettet, når dette blad udkommer. Vedligeholdelsesudvalget Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - Kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & Køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil

10 10 HORNSVED BLADET Kilde: Frederiksborg Amts Avis D

11 HORNSVED BLADET 11 Genbrugspladser i Frederikssund kommune Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund kommune 3 genbrugspladser: Jægerspris Genbrugsplads Nørhaven Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Lørdag kl Lukket helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsplads Bronzeager Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl og kl Lørdag kl Lukket alle søn- og helligdage Genbrugsbutikken har åbent hver lørdag fra kl Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen Frederikssund HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne. Åbningstiderne: Alle dage kl Åbent påskesøndag og pinsesøndag. Lukket helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. A.B.H. Glas & Tømrermester ApS Termoruder Døre/Vinduer Lav-energiglas Forsikringsskader Tilbygninger/Tage RABAT TIL PENSIONISTER Alt el-arbejde udføres i Deres fritidshus, såvel ny-installation som reparation og udvidelse af bestående installation til SÆRDELES RIMELIGE PRISER Vagttelefon mellem kl og efter kl Uforpligtende tilbud gives Bil Tlf Statsaut. el-installatør E. Andersen

12 12 HORNSVED BLADET Uddrag af Affaldsguide 07 udgiver af Frederikssund Kommune

13 HORNSVED BLADET 13 Foto: Iver. Det er tid til svampe GLARMESTER HASSE Alt i glarmesterarbejde udføres Reparationer termoruder (også i busser) Forsikringsskader Autoruder Soltag AFDÆKNING EFTER INDBRUD! DØGNVAGT Medlem af Dansk Glarmesterforening Tlf NØRHAVEN JÆGERSPRIS

14 14 HORNSVED BLADET Rettelse til Hornsved Bladet nr side 21. Afbrænding af haveaffald er retningslinier som er fra Frederikssund Kommune I Hornsved Grundejerforening vedtægter står der i 18 stk. h. Al afbrænding af haveaffald fra bål er forbudt, men tilladt i tønde i perioden 1/10-1/5. Afbrænding er kun tilladt på hverdage indtil 1 timer efter solopgang. På lørdag dog kun til kl på søn -og helligdage er afbrænding ikke tilladt. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at Hornsved Grundejerforening vedtægter er skærpede i forhold til Frederikssund kommunes og skal derfor respekteres. SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING SOMMERHUSOVERVÅGNING Ring for uforbindende tilbud Tlf Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

15 HORNSVED BLADET 15

16 16 HORNSVED BLADET BEDRE BOLIGSALG Fjordmæglerne Statsaut. ejendomsmæglere MDE Frederikssund Afd. Jernbanegade 2 tlf Jægerspris Afd. Hovedgaden 41 tlf Skibby Afd. Bymidten 6 tlf Sælger for dig Fordi alle der vil bo i Fjordlandet ringer til Fjordmæglerne

17 HORNSVED BLADET 17 Foto: Iver. Det er tid til tyttebær

18 18 HORNSVED BLADET Orientering fra Servitutudvalget! Nu er sommer ved at være forbi og servitutudvalget har kun været kaldt ud nogle få gange i denne sommer. Det ene sted handlede bl. a. om bål i haven under store træer, og så har der været nogle skelproblemer, hvor servitutudvalget har henvist til hegnssynet. Det er dejligt at der ikke har være så mange problemer i år. Servitutudvalget har som vanlige kørt sin servitutkørsel, første kørsel var sidst i juni måned og efter den kørsel sendte vi 210 breve ud, 19 grundejere ringede og lavede en aftale om forlængelse af tidsfristen. Anden kørsel foregik den 31/8-07 og her var det kun nødvendigt at udsende 10 breve, så det var meget glædeligt, at grundejerne godt kunne se, at det er nødvendigt at beskære sin beplantning lang rabat/vej. Alle breve der blev udsendt handlede faktisk kun om beskæring langs rabat/vej nogle få som have glemt at slå græsset eller nærmere bestemt slet ikke have gjort noget ved rabatten. Et lille suk, flere grundejere synes at de vil beskytte deres rabat mod at blive kørt op af bilerne ved at lægge store sten ud i rabatten, dette er en meget dårligt løsning, rabatten er en del af vejen som ikke er asfalteret, og der må derfor ikke ligge sten i rabatten. Møder to biler f. eks. hinanden og skal vige i rabatten kan de ikke passere, det samme gælder hvis en cyklist skal vige for en bil og ikke ser stenene, kan cyklisten komme slemt til skade, så derfor flyt stenene ind på egen grund. Med hensyn til skraldevognene, så stopper afhentning af dagrenovationen med udgangen af oktober måned, og servitutudvalget henstiller, at når man ikke skal bruge sin skraldevogn mere i år, så sæt den ind på grunden i læ for blæst m.m. Sidste år væltede rigtig mange skraldevogne og lå og flød i rabatten, nogle skraldevogne blæste ud på vejene, og så spændende synes vi altså heller ikke det er at gå og samle skraldevogne op og stille dem ind på grunden for at se dem blæse ud i rabatten igen ved næste stormvejr. SÅ FIND EN GOD PLADS TIL JERES SKRALDEVOGN INDE PÅ GRUNDEN HVOR DEN KAN STÅR BESKYTTET. og hæksaksen og trim hækken, så alle kan passere uden at få grene i hoved. Servitutudvalget kan oplyse, at hvis ikke man beskærer sin hæk og renovationen vognen ikke kan passere uhindret bliver der ikke afhentet dagrenovation, det er måske ikke så aktuelt her på denne årstid, men hvis det gøres nu er der mindre at gøre til foråret. Der vil ikke blive afhentet dagrenovation før der er beskåret. Der er desværre flere steder, selv om der er blevet klippet hæk og grenet er savet ned, hvor grene hænger ud over vejen og det bevirker at store biler det være sig renovationsvognen samt slamsugeren der tømmer vores brønde i tømningsordningen, kører ud i rabatten fordi de ikke kan passere, ja det ødelægger selvfølgelig vores rabatter, så kig lidt opad når nu I alligevel besigter jeres beplantning langs vejen. Servitutudvalget vil her til sidste ønske alle et godt efterår og vinter. SMEDEENGENS VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Aut. gas-, vand- og sanitetsmester JENS CHRISTENSEN Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil Smedemester MOGENS CHRISTENSEN Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Tlf Mobil Her til sidst en bøn til jer alle, når nu bladene er faldet af træer og buske så går en tur ud på vejen og kig grundigt på jeres hæk også i højden, fat saven

19 HORNSVED BLADET Ejerskifte Der kan gå lang tid fra et hus bliver solgt til grundejerforeningen får det at vide gennem Statstidende eller ad anden vej. Det kan betyde, at Hornsved Bladet bliver sendt til den forkerte ejer. Husk derfor at give besked, til foreningens sekretær, hvis De selv flytter til en ny adresse eller ændre navn. K = købesum E = Ejendomsværdi 8 DL Bakkegårde, Dråby Hjortevej 45 Kirsten Engel m.fl. til Rasmus Baundal Jensen, Søren Baundal og Lars Baundal K E: CI Bakkegårde, Dråby Ternevej 10 Frank C. Andersen til Lotte Martoft K. E CK Bakkegårde, Dråby Ternevej 8 Anna Nielsen til Kirsten Sørensen og Ivy Beron K E: LB Bakkegårde, Dråby Gl. Kulhusvej 123 Kirsten Asta Jørgensen til Trine Lund-Jacobsen K E AS Bakkegårde, Dråby Damvej 26 Peter Poulsen til Christian Leoipold Lippert og Marie Bernsten Kragh K. E AS Bakkegårde, Dråby Ternevej 3 Anna Nielsen til Camilla Brandt og Bjarke Jacobsen K E AT Bakkegårde, Dråby Ørnevej 16 Lars Bo Skanderup m.fl. til Tina Andersen og Søren Andersen K. E HR Bakkegårde, Dråby Pilevej 21 Hans Johan Emil Andersen til Pia H. Olsen og Camilla Jensen m.fl. K. E FS Bakkegårde, Dråby Strandvej 66 Ernst Axel Nielsson til Trine Pohlmann Dohrenberg Arnskjold & Anders Peter Eriksen K. E HÆ Bakkegårde, Dråby Engblommevej 13 Rene Nielsen til Christian Kemp K E BR Bakkegårde, Dråby Isefjordevej 7 Boet efter Helga Larsen til John Wolmer Larsen K. E E.S. Entreprenør Opalvej 2, 4040 Jyllinge Ringvej 17, 3630 Kulhuse Gravarbejde Havearbejde Brolægning Stensætning Have Mure

20 20 HORNSVED BLADET ADRESSEÆNDRING Denne blanket sendes til grundejerforeningens redaktør Gerd Bøwig, Hjortevej 42, 3630 Jægerspris SOMMERHUSADRESSE: Nuværende ejer: Flyttet til: SOLGT PR. / 2007 Ny ejer: Adresse: TØMRERFIRMAET BJARNE VESTERGÅRD A/S Alt i hovedentreprise Skovkirkevej 25 B 3630 Jægerspris Tlf Fax

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG 3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 7 Ny redaktør 8 Fugleværnsfonden 16 Faste informationer 21 Succes på Facebook 23 Varslingssystemet 30 Administration/bestyrelsen 2 DJURSLAND

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Genopretningen er ikke færdig!

Genopretningen er ikke færdig! De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Kontingentbetaling: Tilmeld til PBS/Nets Det er lettere og vi sparer penge. Generalforsamlingen side 3 Åbent brev side 4 Nye naboer side 7 Oplysninger side

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 19. årgang - april 2008 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel www.budi.dk Forsidebillede m. fl. :

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere