Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling"

Transkript

1 Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan Historie Analyse Vision Strategi Handling

2 Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 Handling... 7 Afslutning... 8 Forord Med denne lokale udviklingsplan i hånden ønsker Landsbylauget at sikre en positiv udvikling i Avnbøl Ullerup området. Når mennesket gerne vil forstå sin nutid, hænger det formodentlig sammen med, at det ønsker at gribe ind i den for at skabe en anden fremtid en vision. En vision er et drømmesyn, en fantasi om fremtiden. Men én af forudsætningerne for at gribe ind i nutiden er en forståelse af, hvorfor nutiden er blevet til dét, den er. Med fortiden som redskab søger man i en udviklingsplan at afdække og forstå de udviklingsforløb, der ligger til grund for nutiden, og som er medbestemmende for fremtiden. I det efterfølgende tages udgangspunkt i de historiske og nutidige forhold, de stedbundne og menneskelige ressourcer i Avnbøl - Ullerup, for derefter at sammenfatte med aktuelle input og ønsker til fremtiden. Vi glæder os fortsat til det fremadrettede arbejde. Landsbylauget Beskrivelse, historie og analyse Nedenstående beskrivelse af området danner grundlag for udarbejdelse af vision og strategi: Geografi: Vi er et landsbysamfund bestående af de to landsbyer Avnbøl og Ullerup samt oplandet Bojskov og Rufas. Borgere: I området bor der cirka i alt 1000 borgere. Unge mellem 0-18 udgør cirka en tredjedel. Der har gennem det sidste årti været en negativ vækstkurve i antallet af borgere i vort område. Beliggenhed: Vi ligger cirka 10 km fra Sønderborg centrum. Vi grænser op til Aabenraa Kommune og har dermed en central placering i forhold til Sønderborg, Gråsten og Aabenraa. Ad Sønderborgmotorvejen kan man fra Avnbøl/Ullerup inden for en halv time komme til Flensborg i syd og Haderslev i nord. Med færgen fra Ballebro er Nordals kun en stenkast herfra. Endvidere kan man inden for en halv time opnå forbindelse med færgen til Fyn. Avnbøl-Ullerup Side 2 af 8

3 Bebyggelse: Både Avnbøl og Ullerup rummer gamle bydele, hvoraf den gamle bydel i Ullerup skal fremhæves, idet der er fredede og bevaringsværdige huse. Byerne har også parcelhuskvarterer samt gennem Gråsten Andelsboligforening lejeboliger. Der forefindes enkelte uudnyttede byggegrunde - både til private og erhverv. Ud over boligbygninger findes erhvervsbyggeri. Landbruget står her for den overvejende del. Der er ydermere flere byggegrunde på vej. Forhold for børnene: Skole og børnehave er i Vester Sottrup, der ligger cirka 4 kilometer fra Avnbøl/Ullerup. Endvidere er der cirka 2 km fra Avnbøl-Ullerup Eckersberg børneunivers i Blans. En privatskole med tilhørende børnehave. I Adsbøl ligger Gråsten friskole, som også er inden for 4 km fra Avnbøl/ Ullerup. Dagplejen har hver onsdag legestue i lokaler i den nu nedlagte Bakkensbro skole (i de efterfølgende afsnit omtalt Bakkensbro) i Ullerup. Fællesskab: Vi har et rigt klub- og foreningsliv for både børn og voksne: med tilholdssted på Bakkensbro, For eksempel, Bobs (klub for børn fra klasse, hvor også børn fra nabobyerne kommer), løbeklubben Tempo, cykelklubben Nix-Tempo, gymnastik for både små og store, Avnbøl-Ullerup Ringriderforening, Avnbøl Ullerup Landsbylaug m.m. Der afholdes diverse arrangementer, hvor ringridning, der siden 1980erne, med spisende gæster til den afsluttende fest, har været det største enkeltarrangement. Fastelavn på brandstationen, fællesspisning på Bakkensbro og sankthansbål i Avnbølsned er andre eksempler på aktiviteter. Landsbylauget udsender fire gange årligt AU-Posten, hvori også kirkebladet indgår. Her kan alle gratis bidrage med artikler, og der er kalender over arrangementer. Når der afholdes fællesarrangementer i Avnbøl/Ullerup, er der altid stor opbakning. Vi har blandt andet fællesspisning på Bakkensbro, hvor op imod 100 mennesker deltager. Siden 2010 har der været afholdt Sankt Hans i Avnbølsned. Sådanne arrangementer er kun mulige ved, at opgaven bliver løftet i flok. Det vil sige, at vi som landsbylaug agerer som tovholder, men har brug for frivillige i lokalbefolkningen til at hjælpe med det praktiske. Ullerup Kirke og kirkegården: Kirken i Ullerup ligger omgivet af lindetræer i et bevaringsværdigt landsbymiljø og er bygget i romansk stil. Størstedelen af den høje, hvide bygning er fra år 1150 til Det karakteristiske rødstenstårn fra starten af 1900 tallet gør kirken let genkendelig. På kirkegården med gravsteder rammet ind af gamle tujahække, ses bl.a. store familiegravsteder med imponerende mindesten samt mindesten fra de seneste århundredes krige, som har haft stor betydning for sognets borgere. Brandstation i Ullerup: Ullerup Frivillige Brandværn har garage og undervisningslokale midt i Ullerup, bygget sammen med det gamle kommunekontor. Værnet har siden1932 været en vigtig del af byen, både som skaber af tryghed og som aktivt samlingspunkt for en væsentlig del af borgerne i og omkring byen. I dag er der også medlemmer fra nabobyerne Avnbøl og Blans, og værnet er en integreret del af beredskabet i hele Sønderborg kommune. De løser opgaver primært i det gamle Sundeved kommune område. Værnet laver hvert år aktiviteter for området, hvor den årlige fastelavnsfest med typisk 100 udklædte børn er den største - en god måde at holde kontakten til lokalmiljøet og skabe bevidstheden om beredskabets tilstedeværelse. Indkøbsmuligheder: I Ullerup har vi tankstationen Q8. I Blans, der ligger cirka 2 kilometer, væk findes der en købmand og i Vester Sottrup, cirka 4 kilometer herfra, kan vi handle i Brugsen. Avnbøl-Ullerup Side 3 af 8

4 Private erhverv: Vi har i vort lokalområde følgende erhverv repræsenteret: Håndværkere: Tømrer, VVS-installatør, Blikkenslager, Smed, Maler Indkøb (non-food): Brugskunst, Rideudstyr, Mobiltelefoner, Foder og udstyr til husdyr, Tøjbutik Indkøb (fødevarer): Tankstation Personlig pleje: Frisør, Massage Til bilen: Mekaniker, Dækcenter, Bil/trailer forhandler Ingeniørvirksomhed, Vagtbureau, Vognmand, Maskinfabrik, Sproglig oversættervirksomhed Naturområder: Avnbølsned: En lille statsskov på 43,8 hektar. Der går en skovvej gennem skoven, og i 2010 til 2012 etablerede landsbylauget i samarbejde med naturstyrelsen og andre kræfter, Dansepladsen, et ca m2. græsbevokset areal med borde, bænke og bålsteder, og Bambusstien, en nu flittigt brugt sti på ca. 1,5 km, som snor sig forbi skovsøer og igennem nåle- og løvskov. Skoven består af primært bøge- og asketræer. Tranekær: Et fredet moseområde i østlig retning mellem Ullerup og Avnbøl. Overskydende vand fra de omkringliggende marker bliver ført ind i området og giver derfor et solidt grundlag for et rigt dyreliv. Af dyr i området kan man bl.a. finde fasaner, ræve, gæs og dådyr. Infrastruktur: Der er busforbindelser til alle tre større byer, samt nærliggende færgeforbindelse til Nordals. Sønderborgmotorvejen har en til- og frakørsel tæt på Avnbøl. Der er cykelstier til landsbyerne omkring os. AU-Posten: Avnbøl/Ullerups lokale blad, som husstandsomdeles en gang i kvartalet, og udgives af landsbylauget i samarbejde med Ullerup sogn. Bladet er reklamefinancieret og indeholder ud over kirkebladet, også meddelelser fra såvel private, som foreninger o.l. Små artikler med lokalhistorisk islæt, og andre mere aktuelle historier har også sin plads sammen med den lokale aktivitetskalender. Historie: Avnbøl/Ullerup er en del af Sønderborg Kommune. Inden kommunesammenlægningen i 2008 var vi en del af Sundeved Kommune, som bestod af landsbyerne Vester Sottrup, Nybøl, Avnbøl/Ullerup og Blans samt opland. Sundeved Kommune blev dannet tilbage i 1970, hvor sognene Nybøl, Sottrup og Ullerup blev lagt sammen i en Kommune. Ullerup har således tidligere været et selvstændigt sogn med selvstændig kommune. Historien om vores område viser en udvikling fra at være et område med meget landbrug og mange små erhvervsdrivende til et område, hvor der i dag er store gårde og dog stadig flere små erhvervsdrivende. Derfor har området bevaret sit islæt med at have små erhvervsdrivende, og den kommende motorvej kan være med til at fastholde denne udvikling og forhåbentlig også øge chancen for tilflytning af erhverv, da infrastrukturen vil gøre det nemmere at komme hurtigere til et større opland. Avnbøl-Ullerup Side 4 af 8

5 Bakkensbro Skole blev bygget i 1951/52 og fik sit nuværende navn i 1959, da man nedlagde Bojskov Skole. Indtil da hed Bakkensbro Skole Avnbøl-Ullerup Skole. Skolen blev i sommeren 2013 lukket, og eleverne undervises i stedet på Nydamskolen i v.sottrup I 1901 åbnede man Sønderborg Banen med stop ved Avnbøl station. I 1965 blev stationen dog nedrykket til et trinbræt, som man fjernede i Grunden til at man fjernede dette trinbræt var, at der var et sporskifte, som den danske stat ikke ville bruge penge på. Derfor valgte man helt at fjerne muligheden for at stige på toget i Avnbøl. I dag betyder det, at man skal tage toget fra Sønderborg eller Gråsten. Infrastrukturen er gennem årene blev styrket af etableringen af vejen, som går fra Blans, over Ullerup og Avnbøl mod Adsbøl samt hovedvejen mellem Sønderborg og Aabenraa. Den nye motorvej, som forbinder Alssundområdet med den nuværende motorvej ved Kliplev, blev etableret for at skabe en bedre infrastruktur i området. Vision Med udgangspunkt i ovennævnte beskrivelse og analyse har Landsbyrådet formuleret en vision for lokalsamfundet Avnbøl-Ullerup og opland, dvs. hvordan vi kan nytænke og udvikle vores landsbysamfund i positiv retning de næste 10 år frem: Avnbøl/Ullerup og opland er et lokalsamfund med en stærk vilje til at stå sammen om udfordringer og udvikling af lokalområdet. Det vil vi i fremtiden styrke, og vi vil fortsat være en oase, hvor værdier som tryghed, rummelighed og fællesskab er i højsæde. Vi vil sikre at der er muligheder for alle aldersgrupper: Vi vil arbejde på, at Avnbøl-Ullerup skal være en attraktiv oase at bo i, og et trygt værested for alle aldre. Vi vil stile efter, at Avnbøl-Ullerup vil blive kendt som stedet, hvor man samles om mindst et lokalt arrangement om måneden. (fællesspisning, loppemarked, sankthansbål, sangaftner, foredrag, ringridning, o. s. v.) Vi vil udbygge samarbejdet omkring, og forbedre faciliteterne for det aktivitets- og kulturhus, som Bakkensbro er ved at blive til, og som såvel lokale som udefra kommende foreninger o.l. har mulighed for at benytte. Vi vil etablere et anretterkøkken i forbindelse med de lokaler på Bakkensbro, som er stillet til rådighed til foredrag, fællesspisninger, foreningernes generalforsamlinger, og lignende. Vi vil gøre Bakkensbros sportsplads mere attraktiv at benytte for børn og voksne Vi vil give folk lyst til at være i og bruge vor nære natur, f.eks. ved at etablere en trampesti fra Ullerup til Avnbølsned, og lave flere faciliteter i skoven. En bålhytte til bål og ly er projekteret, idrætsredskaber, shelters og kasser med diverse redskaber, vil være blandt de kommende prioriteringer. Vi vil undersøge mulighederne for at etablere en sø ved Tranekær. Vi vil have gode muligheder for offentlig transport til Gråsten, Sønderborg og Aabenraa. Vi vil have en mere sikker cykelvej fra Ullerup via Avnbøl til Adsbøl og dermed også til samkørselspladsen ved motorvejen. Vi vil værne om og gerne udvide de lokale indkøbsmuligheder, vi har i dag. Avnbøl-Ullerup Side 5 af 8

6 Vi vil have gode vilkår for tilflytning, både private og erhverv skal have mulighed for at bosætte sig. Vi vil have en god infrastruktur, som sikrer, at man kan nyde det gode ved at bo på landet, samtidig med at man uden de store problemer kan komme til og fra arbejde, ud at handle m.v. En infrastruktur som også tilgodeser de bløde trafikanter gennem cykel-gangstier, overgange mv. Vi vil have ældreboliger, evt. et oldekolle, så man kan blive i området, når man når den 3. alder. Vi vil synliggøre områdets kvaliteter via diverse medier, så området kommer i betragtning når familier skal bosætte sig. Erhvervslivet skal have gode muligheder for at udbygge. Foreningslivet skal være en synlig del af området. Strategi For at nå visionen skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling på drømmen. Nedenstående omfatter elementer, der kan bidrage til at virkeliggøre visionen: 1. Infrastruktur Sikre bløde trafikanter. Sørge for at børn kan komme sikkert til skole uden at skulle krydse motorvejstrafik, evt. ved hjælp af tunneller, samt vente sikkert ved busstoppestederne. Udnytte, at vi har en motorvejstilkørsel i baghaven. Etablere stisystem til Avnbølsned 2. Natur Forøge faciliteterne i Avnbølsned. Mødested for beboere og rammer for arrangementer i området. Oprettelse af aktivitetskasser med værktøjer til at studere den natur, der findes i Avnbølsned. Avnbølsned skal i anden fase udvides med en naturlegeplads og træningsudstyr. 3. Foreningsliv Vi ønsker at bevare eksisterende foreninger i området samt støtte op om evt. nye foreninger. Dette vil vi gøre ved at: 1. Vise foreningerne frem på hjemmesiden, så det er nemt for nye og/eller interesserede borgere at overskue områdets foreningsliv. 2. Støtte op om foreningernes arrangementer og omtale dem på hjemmesiden, i AU-posten samt skrive arrangementerne i hjemmesidens kalender, og på facebookgruppen Avnbøl - Ullerup 3. Fungere som bindeled eller matchmaker, borgere, foreninger og arrangementer i mellem. 4. Sammenhold og fællesskab Vi ønsker at bakke op om de lokalt forankrede aktiviteter, som findes i området, for på den måde at styrke det sammenhold, som er så vigtigt for os. 5. Erhverv Vi ønsker at bevare det erhverv og de arbejdspladser, vi i dag har i området, samt at gøre det attraktivt for eksisterende virksomheder at udvide og for nye virksomheder at etablere sig. Dette vil vi gøre ved at: 1. Sikre erhvervsbyggegrunde tæt på den kommende motorvejsafkørsel. 2. Tilbyde alle virksomheder gode annonceringsmuligheder på hjemmesiden samt i AU-bladet. Avnbøl-Ullerup Side 6 af 8

7 6. Demografi Vi ønsker en positiv befolkningsvækst i området med alle aldersgrupper repræsenteret. Vi vil vende den nuværende negative vækstkurve ved at: 1. Arbejde for byggegrunde til både privat og erhverv. 2. Arbejde videre med Bakkensbro, der kan virke som ramme for aktiviteter for alle aldersgrupper. 3. Arbejde for at fastholde de ældre i området. 4. Synliggørelse af området i medierne. Handling Projekt: Avnbøl-Ullerup ringridning Formål Vi vil bibeholde ringridderfesten i Avnbøl-Ullerup, som er blevet hjemløs efter salget af den tidligere materielgård i Avnbøl. Vi vil flytte den årlige begivenhed til lokalområdets nye samlingssted Bakkensbro. Sammen med Blans landsbylaug og Nybøl Stenderup lokalråd vil vi købe et fælles telt som skal bruges til Blans byfest, idrætsugen i Nybøl og Avnbøl-Ullerup ringridning. For at have plads til scene, dansegulv og 200 til 250 spisende mennesker, må teltet måle 9 x 30 meter. Vi vil på længere sigt anskaffe borde, stole og dansegulv. På den måde vil vi ad åre kunne minimere de årlige udgifter til disse store lokalt forankrede arrangementer, og dermed også den altid tilstedeværende bekymring for økonomisk ruin for de enkelte foreninger i tilfælde af dårligt vejr o.l. Udførelse og praktiske ting Blans landsbylaug har mulighed for opbevaring af telt og diverse ting. Det vil ligeledes være Blans landsbylaug, som bliver tovholder på opstilling og nedtagning af teltet. Finansiering og tidsplan Teltet forventes hjemkøbt medio 2015, borde, stole m.v. i de følgende år. Finansiering af projektet skal finansieres med egne midler, og ved at søge diverse fonde og puljer. Tovholder Blans landsbylaug Projekt: Anretterkøkken på Bakkensbro Formål At forbedre faciliteterne i forbindelse med de lokaler, som er stillet til rådighed til foredrag, fællesspisninger, foreningernes generalforsamlinger, private arrangementer og lignende. Udførelse I et tilstødende lokale at beklæde vægge og gulv med rengøringsvenlige overflader, etablere vand og afløb til vask og opvaskemaskine, samt anskaffe køle- og fryseskabe, ovn, komfur, service m.m. Udgifterne dækkes ind ved at søge fonde, ved egenbetaling (landsbylauget) og ved frivillig arbejdskraft. Projektet forventes færdigt ultimo Tovholder Johannes Hansen m.fl. Avnbøl-Ullerup Side 7 af 8

8 Projekt: Avnbølsned Formål At gøre det mere attraktivt at komme i Avnbølsned. Udførelse 1. At opstille bålhytte. Bålhytten fra den nu nedlagte Ullerup børnegård nedtages og opstilles i foråret Omkostninger til udskiftning af diverse tømmer m.m. afholdes af landsbylauget. Johannes Hansen er tovholder 2. Opsætte plancher om skovens liv og historie, og etablere kasser med redskaber- f.eks. fiskenet, beholdere til smådyr, mens de studeres osv. Endnu ingen tidsplan og tovholder 3. At opsætte udendørs idrætsredskaber og at lave sansesti. Endnu ingen tidsplan og tovholder 4. Opsætte sheltere i Avnbølsned Afslutning Vi glæder os til det spændende udviklingsarbejde. Landsbyrådet i Avnbøl-Ullerup Avnbøl-Ullerup Side 8 af 8

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil 52 39 65 46 Mail: paul.johnsen@mail.dk www.undloese-lokal.dk Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst,

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Byfornyelsesprogram for Hørdum

Byfornyelsesprogram for Hørdum Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts 2014. Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard.

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 7. årgang 2. udgave juni 2014 nr. 24. Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste. Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Side 4 Bakkensbro aktivitets- og Kultur Center Side 10

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Udvikling i din by GUDUMHOLM

Udvikling i din by GUDUMHOLM Udvikling i din by GUDUMHOLM Ungdomsforord Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere