MARTS Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd"

Transkript

1 # 04 MARTS 2015 Treklang får vindteknologien helt op i gear Vindmøller i verdensklasse Testcenter i superligaen Udvikling og kvalitet går hånd i hånd

2 LOOKOUT # 04 MARTS 2015 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense Havn Noatunvej Odense C /04 Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Adm. direktør Carsten Aa REDAKTION Chef for salg, udlejning & kommunikation Susanne Willers Administrativ koordinator Charlotte Wittenberg TRYK OAB-Tryk ApS 5250 Odense SV OPLAG danske 600 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde UPDATE Udkommer 4 gange om året FORSIDEFOTO LORC Testcenter på Lindø i gang med at teste en nacelle for Vestas Foto: LORC /12 /16 /14 /19 INDHOLD Treklang får vindteknologien helt op i gear /04 Et fyrtårn for grøn energi /08 Vindmøller i verdensklasse /10 Udvikling og kvalitet går hånd i hånd /14 Testcenter i superligaen /16 LINDØ port of ODENSE i vækst /18 EWEA OFFSHORE 2015 /19 2 LOOKOUT / MARTS 2015

3 KLOGE HOVEDER OG KLOGE HÆNDER P å Lindø har vi en stolt tradition; der tænkes unikke tanker, og der udføres excellent arbejde. Dengang A.P. Møller - Mærsk byggede skibe på Lindø var nytænkning og banebrydende produktionsteknologi i høj sædet, og nogle af verdens største og mest effektive skibe sejlede ud på verdenshavene herfra tænkt af kloge hoveder og udført af kloge hænder. I dag er Lindø et industriområde for 82 virksomheder, som alle på den ene eller anden måde er tilknyttet den maritime industri eller offshore-vindmølleindustrien, men vi har det til fælles med fortiden, at der fortsat tænkes unikke tanker og udføres excellent arbejde. Og mere end nogensinde skal vi i Danmark holde fokus på den uundværlige kombination af de to. I dette nummer af LOOKOUT har vi valgt at fokusere på nogle af de aktuelle aktiviteter på Lindø, der repræsenterer dette stærke bånd mellem forskning, udvikling og eksekvering. I artiklerne kan man denne gang læse om virksomheder som MHI Vestas, der nu er klar til at igangsætte serieproduktion af en helt nyudviklet offshore vindmøllenacelle, og man kan læse om en lille ingeniørvirksomhed i stærk vækst, der har held med at præsentere deres unikke tanker og koncepter for de store aktører i vindmøllebranchen. Desuden bringer vi en artikel om LORC s to nye testcentre, der vil stå klar i Nogle virksomheder er primært udviklende, mens andre har fokus på eksekvering men alle er nødt til at tænke nye tanker med fokus på effektivitet og kvalitet, både når hovedet og hånden arbejder. Vi har nationalt meget fokus på det innovative, ofte med en vinkel i retning af hovedets arbejde. Men er der ingen kompetente ja ligefrem excellente hænder tilbage, vil mange unikke ideer aldrig se dagens lys. Så derfor; lad os få stoltheden tilbage i de praktiske fag, så hoveder og hænder kan udvikles i fælles takt. Som vi tidligere har meldt ud, vil vi i det kommende efterår åbne for de første lærlinge i Lindø Praktik Center, en fælles indsats mellem LINDØ port of ODENSE, Syddansk Erhvervsskole, Dansk Metal og en række virksomheder på Lindø. En lærling per virksomhed kan være en udfordring nogle steder, så Lindø Praktik Center vil koordinere indsatsen, så flere virksomheder kan dele én lærling. En gevinst for virksomhederne, som får en andel de kan håndtere, en gevinst for de unge mennesker, som får en bredere uddannelse, og ikke mindst en gevinst for samfundet, som får bedre rustede svende ud på arbejdsmarkedet. Alle vinder, når vi fokuserer på hoveder og hænder i kombination, så nyd historierne om de kloge hoveder på Lindø og læg mærke til, hvor meget fokus der også ligger i den excellente eksekvering. Rigtig god læselyst! Carsten Aa MARTS 2015 / LOOKOUT 3

4 VIN På testcentret Østerild i Thy i Thisted kommune kan man teste verdens højeste vindmøller på op til 250 meter til vingespids og kapaciteter på 16 MW med tilhørende infrastruktur. Et samarbejde mellem forskning, industri og samfund. I vindmølleindustrien handler det om innovation hver eneste dag. Og selv om dansk vindkraft er førende i verden Vestas og Siemens Wind Power er nu placeret som nummer et og to på verdensranglisten så er der ingen, der hviler på laurbærrene. Positionen kan og skal fastholdes. Tekst: Finn Bruun / Foto: Thisted Kommune 4 LOOKOUT / MARTS 2015

5 Samarbejder om stabil vindkraft til lavere pris: TREKLANG FÅR DTEKNOLOGIEN HELT OP I GEAR MARTS 2015 / LOOKOUT 5

6 Jan Hylleberg, adm. direktør, Vindmølleindu strien: Innovation hver eneste dag og samspil mellem udvikling og produktion. Den bærende ide er således et tæt og hurtigt samspil mellem forskning, udvikling og produktion. Og vindmølleindustrien er ikke i tvivl om, at dansk vindkraft nok skal klare sig i det internationale kapløb: Vi kan sagtens konkurrere, fastslår adm. direktør i Vindmølleforeningen, Jan Hylleberg, og fremhæver, at teknologiudviklingen på vind i meget stort omfang bliver drevet af danske virksomheder og danske testfaciliteter: LORC på Lindø er jo et godt eksempel på, at vi er førende også på storskalatest og demonstration. Et andet eksempel er i Østerild i Nordjylland. Det er begge faciliteter, som er state of the art i forhold til, hvad vi ellers kan finde i verden, siger han og kalder dem konkrete eksempler på, hvad der skal til for at fastholde den førerposition, vi har. Og meget tyder på, at det går den rigtige vej med dansk vindkraft og vedvarende energi i det hele taget. Dels bekræfter tallene fra sidste år, at vindkraften vokser, og dels betyder geopolitiske forhold som usikkerheden om den russiske gas, at alternativer som vindkraft kommer endnu klarere i fokus. Horns Rev 3 Senest har det vakt opsigt, at udbuddet på den kommende danske havvindmøllepark Horns Rev 3 blev vundet på en pris, der ligger klart lavere end hidtil her set, og som vil gøre den til den billigste i Europa. Svenske Vattenfall vandt udbuddet med en pris på 77 øre pr. kwh (baseret på vindmøller på mellem 6 og 8 MW), hvilket er 32 procent billigere end for den senest etablerede danske havvindmøllepark. Lavere priser og øget effektivitet er netop, hvad vindmøllebranchen fremhæver som resultat af den stadige teknologiudvikling: Teknologien bliver udviklet hver eneste dag til at blive mere pålidelig og effektiv og dermed i stand til at sikre en billigere strøm, lyder det fra vindmølleindustrien. Når dansk vindkraft har kunnet fastholde sin stærke position gennem årene skyldes det ikke mindst forskning og innovation. Produkterne ligger på et højt niveau, og de danske universiteter har været førende i mange år på dette område. Tre ting ad gangen Det handler for den danske vindmøllebranche om at tage tre skridt ad gangen for at sikre udvikling og investering i teknologiudvikling og fastholde de eksisterende virksomheder: Det er fortsat forskning og udvikling med test og demonstration kombineret med en fortsat markedsudvikling samtidig med, at vi kan opretholde produktion i Danmark til det globale marked, fremhæver Jan Hylleberg og uddyber: Det er helt afgørende, at vi er i stand til at fastholde produktion i Danmark. Ellers er der risiko for, at teknologiudviklingen over tid flytter, eftersom det er meget vigtigt for virksomhederne, at der er en tæt relation mellem forskning/udvikling og produktionsdelen. Samspillet mellem de to områder sikrer en fortsat og hurtig teknologiudvikling. Og det er jo her hele konkurrencen står i vind: Det er på teknologiudviklingen, så vi i morgen får en billigere kwh end den vi får i dag en teknologiudvikling koblet sammen med, at vi kan opretholde produktion i Danmark af ny teknologi. I dag vurderer branchen, at Danmark har alle de kompetencer, der skal til for at udvikle den relevante teknologi og som har bragt den op på det nuværende niveau. Der er behov for at sikre, at vi har det nødvendige antal ingeniører, smede og maskinmestre. Men det er tænkt ind i den samlede strategi, der skal til for at fastholde vores førerposition. Det er jo sådan i dag, at en kinesisk ingeniør er lige så dyr, som en dansk ingeniør, så den konkurrence kan vi sagtens klare os i. Industrieventyr I Danmarks Rederiforening ser adm. direktør Anne H. Steffensen vindmøllesatsningen på Horns Rev 3 som et godt eksempel på samarbejde: De nye havvindmøller skaber vækst og mere end arbejdspladser i nogle af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Rederibranchen og vindmøllebranchen i Danmark har meget til fælles. Begge er eksempler på industrieventyr med særdeles stor betydning for Danmark, hvad angår beskæftigelse, vækst, eksport og valutaindtjening. Begge har unikke positioner på verdensmarkedet og udbyder eftertragtede services og produkter, siger hun. Anne H. Steffensen, adm. direktør Danmarks Rederiforening: Rederier og vindmøllebranchen er blandt de vigtigste eksporterhverv. 6 LOOKOUT / MARTS 2015

7 Lav pris og teknologi Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er glad for at det at lykkedes at få så godt et bud på Horns Rev 3: Den lave pris skyldes i høj grad teknologiudvikling i hele vindmølleindustrien kombineret med en meget vellykket udbudsproces, siger han og tilføjer: Prisen er ikke bare god for Danmark, men også for den internationale grønne omstilling. Det generelle prisfald i markedet for vindstrøm betyder, at havvind nu er godt på vej til at blive et konkurrencedygtigt alternativ til traditionelle fossile energikilder. Rasmus Helveg Petersen, Klima-, energi- og bygningsminister: Den lave pris skyldes teknologiudvikling i hele vindmølleindustrien og vellykket udbud. Større møller og længere vinger Men vindmøller er ikke bare vindmøller. Der er havmøller og landmøller. Der er fremtidige løsninger med og uden gear, og der er store vindmøller og rigtig store vindmøller. Jan Hylleberg venter at se forskellige teknologiske løsninger. Både den gearbaserede og den gearløse mølle i det fremtidige marked. Og så vil vi hele tiden se større møller i forhold til kapaciteten. Nu ligger vi jo på 6-8 MW, og jeg tror, at vi inden for de kommende år vil se endnu større møller. Selv om der aktuelt har været talt meget om havvindmøllerne, peger branchen dog på, at den teknologiske udvikling i de senere år specielt i forhold til landmøllerne meget har handlet om arbejdet med større rotorer altså længere vinger så man kan tage mere energi ud af vinden de steder, hvor der ikke er så meget vind. Vi ser teknologiudvikling på flere fronter, men baseret på forskellige platforme både den gearløse og den gearbaserede mølle. Teknologien bliver udviklet hver eneste dag til at blive mere pålidelig og effektiv og dermed i stand til at sikre en billigere strøm, siger Jan Hylleberg. u Fart på verdensmarkedet I Danmark blev der i 2014 på land opstillet 37 store vindmøller og 56 husstandsmøller på tilsammen 106 MW, og det er en skuffelse for branchen, som lægger vægt på, at landvind er billigst. Tallet er især et dyk i forhold til 2013, som med 345 MW dog var atypisk, fordi tallet var præget af støtteordning, som udløb. I 2012 blev der opstillet 171 MW. Mange kommuner afventer dog en helbredsrapport omkring vindmøller, før de sætter gang i opstillingen. Ifølge Energinet.dk er der plads til MW ny vindmøllekapacitet på land herhjemme frem til Internationalt var der i 2014 stor vækst i vindkapaciteten, hvor tilgangen var på 51 GW svarende til en stigning på 44 procent. Og i Europa har vindenergien i 2014 overhalet kul og gas, idet 43,7 procent af ny-installationerne er vindbaseret, således at 10 procent af EU s elforbrug dækkes af vindenergi. EU s nye grænseoverskridende energisamarbejde Energy Union ventes at øge efterspørgslen på vedvarende energi: Vind i nord og sol i syd. Vedvarende energi tegner sig i Europa for en samlet omsætning på næsten 1 billion kr. (1.000 milliarder) og beskæftiger en million mennesker, samtidig med at investeringsbehovet frem mod 2020 er opgjort til så stort et tal som omkring 7 billioner kroner. Den globale elproduktion på vind forventes at stige med 8 procent om året fra 2011 til 2035, og vil dermed vokse fra at udgøre knap 2 procent til at udgøre 7,5 procent af den globale produktion. Danmark er med sine styrkeposition inden for vindenergi godt positioneret til at tage en del af denne vækst, vurderer Dansk Energi. Tal fra DI Energi og Dansk Energi viser, at job og en femtedel af den danske vareeksport stammer fra energieksporten. MARTS 2015 / LOOKOUT 7

8 Test af store vindmøller i Østerild en attraktion: ET FYRTÅRN FOR GRØN ENERGI Tekst: Finn Bruun Foto: DTU Vindenergi Borgmesteren i Thisted, Lene Kjelgaard Jensen, har aldrig fortrudt kommunens støtte til etableringen af Østerild Nationale Testcenter for store vindmøller, selv om byrådet kom under hårdt pres af protesterende. I dag er testcentret med verdens største vindmøller en turistattraktion. Vindmølletestcentret i Østerild Klitplantage skal være med til at fastholde den danske førerposition inden for vindmølleteknologi. Centret drives af DTU Vindenergi. 8 LOOKOUT / MARTS 2015

9 G rundlaget for at byde ind i 2010 og for den politiske opbakning er kommunens klart grønne profil, og testcentret er et fyrtårn for den strategi. Centret har stor attraktionsværdi, når man sætter landets højeste vindmøller op i området, og industrien åbner, og der bliver fortalt alt om, hvad det er man tester på. Den slags har stor interesse og understøtter samtidig klart vores strategi, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen. Thisted kommune, som arealmæssigt er en af landets største, betegner sig som Danmarks førende klimakommune inden for vedvarende energi. Borgmesteren glæder sig over, at testcentret ikke alene understøtter den lokale grønne strategi og skaber arbejdspladser, men også er med til at sikre den fortsatte udvikling af hele vindmølleteknologien på dansk grund. Den zone vi elsker Østerild testcenter med tilhørende forskning på højt niveau drives af DTU, der som teknisk universitet er udpeget af loven til at stå for testcentret, der opererer i tæt samarbejde med industrien og de virksomheder, som tester. Sektionsleder DTU Vindenergi, Poul Hummelshøj siger: Vi har faciliteret og implementeret testcentret. Og det er netop den zone, som vi på DTU vindenergi elsker at arbejde i, nemlig i feltet mellem samfundets interesser og industrien og få det hele til at gå op i en højere enhed til alles fælles bedste. Sektionsleder DTU Vindenergi, Poul Hummelshøj Således skal vi få det til at fungere med den forskning, der er her, og den tekniske viden vi har sammen med det kendskab, der er til vindmølleteknologi, så vi kan understøtte industrien og de arbejdspladser, der ligger heri. Poul Hummelshøj oplyser, at alle syv stande på Østerild i dag er udlejet eller ejet af nogen, så der kommer møller på samtlige syv teststande. Det er, som vi havde håbet, og der er lejekontrakter for mange år ud i fremtiden. Vores fokus nu er at få de næste møller op og få det hele til at fungere i samspil med firmaerne, så vi kan få prøvet prototypemøllerne, siger han. Der er ingen andre steder i verden, hvor man kan få testet møller, der er op til 250 meter til vingespids nogenlunde det samme som højden på Storebæltsbroens pyloner og hvor infrastruktur og adgangsforhold er på plads. To års levetid for møllerne Det er prototyper som testes på Østerild: Vi venter, at de i gennemsnit står der i ca. to år. Så kommer den næste. Det giver en levetid på et par år, før de skal i 0-serie produktion og derefter i serieproduktion og sælges i stort tal. Det er fødekæden. Prototypemøllen er typisk den første mølle, der nogensinde bliver samlet af en ny model. Så når man laver nr. 1, er det her den kan blive prøvet af. Testene bruges bl.a. til at måle dens effekt, belastningerne og hvad den kan klare. Det er også det grundlag, der bliver brugt til de godkendelser, som møllerne skal have, før de får lov at komme ud verden, siger Poul Hummelshøj og fortsætter: 250 meter er den øvre grænse, som vi har tilladelser til. Centret er designet til, at hver enkelt mølle kan blive på 16 MW i effekt. Den største nu er på 8 MW fra MHI Vestas. El-siden er designet til syv møller, der hver især kan blive 16 MW store. De 16 megawatt, svarer til elforbruget i husstande, så når testcentret er fuldt udbygget, vil der kunne produceres strøm nok til at dække omkring husstandes elforbrug. Naturgenopretning Lene Kjelgaard Jensen oplever, at stemningen omkring Østerild testcenter er vendt: Man må sige, at det jo er blevet en attraktion både i forhold til dem, som ser på den naturgenopretning, som testcentret har medført, og når det gælder udviklingen inden for vindmølleindustrien: Her kan man se de møller, der er stillet op og som testes. Og det er verdens største vindmøller, fremhæver borgmesteren. Derfor blev det Østerild Det Nationale Testcenter For Vindmøller i Østerild i Thy blev indviet i oktober 2012 for at fastholde den danske førerposition inden for vindenergi. Centret skal medvirke til at opfylde regeringens erklærede mål om, at 50 procent af Danmarks elektricitetsforbrug i 2020 skal dækkes af strøm fra vindmøller, og derfor er der brug for kraftigere møller. For at klare konkurrencen skal møllerne kunne afprøves i fuld skala under optimale betingelser og med dokumentation. På forhånd var der mange krav til placeringen af testcentret. Østerild Klitplantage i Thy blev valgt som det bedste sted fordi: Middelvindhastigheden skulle være mindst 8 meter i sekundet i 100 meters højde samtidig med, at området skulle ligge uden for EF-fuglebeskyttelsesområder og have en afstand til beboelse på mindst 1000 meter. Arealet skulle efter DTU s og vindmølleindustriens ønsker være på mindst 346 ha. Der skal være et særligt vindfelt omkring møllerne, så det var nødvendigt at fælde 245 hektar af Østerild Klitplantage. I stedet plantes 393 hektar ny skov andre steder i Danmark. Samtidig skaber Naturstyrelsen nye vådområder og klithede på selve testcentret, og på testcentret forskes der også i, hvordan store vindmøller påvirker naturen. u MARTS 2015 / LOOKOUT 9

10 10 LOOKOUT / MARTS 2015

11 Tekst: Suzette Frovin Foto: MHI Vesta Offshore Wind VINDMØLLER I VERDENSKLASSE Verdens største vindmølle sættes i produktion i sommeren Den første ordre er på 32 møller, men håbet er, at MHI Vesta Offshore Wind over tid kan øge kapaciteten i Lindø Industripark. MARTS 2015 / LOOKOUT 11

12 Testen er vigtig for os, ligesom formontage af selve møllen, inden den skibes ud til vindmølleparken, er kritisk. Det handler om at undgå fejl og uregelmæssigheder i alle dele af processen. Derfor arbejder vi systematisk med kvalitetssikring i alle led af produktionen. Vi skal levere et produkt med en høj driftssikkerhed. Det er et konkurrenceparameter både for os og ikke mindst for kunden, som jo taber penge, hver gang en mølle står stille på grund af fejl, siger Henrik Jørgensen. At MHI Vestas Offshore Wind har slået sig ned i Lindø Industripark er langt fra tilfældigt. Industriparken tilbyder nemlig et dynamisk industrielt offshore-miljø, som er skræddersyet til produktion i verdensklasse. Henrik Jørgensen, fabrikschef på Lindø i MHI Vestas Offshore Wind I april 2014 indgik japanske Mitsubishi Heavy Industries og danske Vestas i et joint venture, som betyder, at virksomheden MHI Vestas Offshore Wind nu kan sætte verdens første 8 megawatt-mølle i egentlig serieproduktion. Det er DONG Energy, der har afgivet en ordre på 32 møller til en engelsk vindmøllepark. Nacellerne til møllerne produceres on site i den m 2 store produktionshal i Lindø Industripark. Produktionen sættes i gang til sommer. Med den nye mølle er vi helt klart first mover i markedet. Vi har været igennem en lang udviklingsperiode, og nu har vi et produkt, som opfylder vores egne stramme kvalitetskrav. Derfor er vi stolte af, at vi nu endelig kan sætte møllen i produktion, siger Henrik Jørgensen, fabrikschef på Lindø i MHI Vestas Offshore Wind. Forud for DONG Energys ordre er gået mere end et år med at teste den nye V164-nacelle, som udgør selve hjertet i supermøllen. Første prototype er blevet testet i Det nationale testcenter i Østerild. Siden har MHI Vestas Offshore Wind testet endnu en prototype i fabrikken. Et vellykket testforløb er afgørende, før nye møller sættes i produktion. Vi har behov for store faciliteter, hvor vi kan skabe et sammenhængende flow i produktionen. I Lindø Industripark har vi let adgang til massiv og specialiseret krandækning, og vejene er brede nok, til at vi let kan transportere komponenter rundt på området, siger Henrik Jørgensen. Beliggenheden betyder desuden, at virksomheden uden problemer kan modtage komponenter og skibe ud fra industriparken efterhånden, som nacellerne er klar til at blive transporteret til England, hvor møllerne samles. Når parken er etableret, vil de 32 møller kunne producere strøm til godt husstande. Indtil videre er der 75 ansatte i produktionshallen i Lindø Industripark. Henrik Jørgensen vurderer, at der kan blive brug for at ansætte flere medarbejdere, når produktionen kører på fuldt blus i løbet af sommeren De nuværende medarbejdere tæller både smede, elektrikere, teknikere, ingeniører og ufaglærte, og de fleste kommer fra lokalområdet, hvor mange allerede har erfaring med at arbejde med store enheder. Planen er, at produktionen med tiden skal øges i Lindø Industripark. Henrik Jørgensen ser gerne en forøgelse af kapaciteten. Derfor har virksomheden hele tiden fokus på, hvordan produktion, kvalitetssikring og udvikling kan gå hånd i hånd. u 12 LOOKOUT / MARTS 2015

13 Nacellen vindmøllens hjerte Verdens største offshorevindmølle syner måske ikke meget, når den en dag står på havet, men MHI Vesta Offshore Winds nye 8 megawatt-mølle er gigantisk. Alene nacellen, der skal serieproduceres i Lindø Industripark, vejer 390 tons. Nacellen er møllens maskinkammer og rummer blandt andet generator og gearkasse. Kassen måler 8 x 20 meter. Vingefanget på møllen er 164 m, og hver vinge vejer 34 tons. En enkelt mølle forventes at kunne producere strøm til ca hustande. Allerede inden møllen er sat i produktion har den høstet ros i branchen. V megawatt-møllen er blandt andet blevet fremhævet for sin såkaldte service ability, som betyder, at udgifter til reparation og vedligeholdelse kan holdes nede. Dermed sikres stabilitet i el-produktionen for kunden. MARTS 2015 / LOOKOUT 13

14 Tekst: Suzette Frovin Der er bordfodbold på programmet i frokostpausen hos Flindt Kristensen. Foto: Nils Lund Petersen UDVIKLING OG KVALITET Flindt Kristensen har specialiseret sig i løsninger til blandt andet offshore vindindustrien. Drømmen er ikke at blive større, men at levere de bedste løsninger til kunderne, der er strømmet til, siden virksomheden blev etableret i P å opfordring fra nogle af de store spillere inden for vedvarende energi, holdt ingeniørvirksomheden Flindt Kristensen i februar et 3-dages seminar for centrale medarbejdere hos blandt andet Vattenfall og den tyske energigigant E.ON. Når energiselskaberne skal på indkøb hos vindmølleproducenter, er det ofte en udfordring at stille de rigtige spørgsmål til fx møllernes specifikationer. Det stod ikke ligefrem i vores forretningsplan, at vi skulle holde tekniske seminarer for energiselskaberne, men det er et resultat af, at vi har satset benhårdt på at tiltrække de dygtigste folk inden for industrien, og derfor har vi i dag en specialiseret viden om vindmøllebranchen, som er interessant for energiselskaberne, siger Jesper Flindt, der er partner i Flindt Kristensen. Det er kun fire år siden, Jesper Flindt og Martin Kristensen besluttede sig for at starte deres egen ingeniørvirksomhed. I dag har de 12 ansatte og er på udkig efter to mere. Vi skal ikke være kæmpestore. Vores fordel er, at vi er agile. Vi kan både træde til med meget kort varsel og løse opgaver med korte deadlines, og vi kan indgå i større udviklingsopgaver. Vi har faste kunder, hvor vi i praksis fungerer som virksomhedens udviklingsafdeling, siger Jesper Flindt. Udvikling for vindindustrien Flindt Kristensen løfter opgaver for flere af de store virksomheder i Lindø Industripark, men de primære opgaver løser de for vindmølleindustrien. Senest har virksomhedens ingeniører udviklet en såkaldt bladeguided cranebasket, der gør vedligeholdelse og reparation af møllernes vinger mere enkelt og sikkert end tidligere. Plat- 14 LOOKOUT / MARTS 2015

15 Fleksibel platform monteret på en transition piece (TP) Foto: Nils Lund Petersen Bladeguided cranebasket. Foto: Flindt Kristensen GÅR HÅND I HÅND formen kan køre op og ned langs møllens vinger, og på den måde får teknikerne nem adgang til vingerne, samtidig med at de arbejder fra en stabil og sikret platform. Flindt Kristensen har desuden udviklet en fleksibel platform, der kan monteres på transition pieces (TP) i forbindelse med offshore reparationer og vedligeholdelse. Platformen betyder, at arbejdsområdet omkring TP udvides, så teknikerne har mere plads at arbejde på. Vi har specialiseret os i at lave det, der ikke allerede findes. Det betyder, at vores kunder typisk kommer til os med en ide eller et patent, som de gerne vil have omsat til en konkret løsning. Vi er en interessant samarbejdspartner på grund af den specialiserede high-end viden, vi kan tilbyde i kraft af vores medarbejdere, siger Jesper Flindt. Fokus på kvalitetssikring For virksomheden er det afgørende, at medarbejderne hele tiden kan veksle mellem tegnebræt og virkelighed. Produkterne skal ikke bare virke i en animeret model. Det handler ifølge Jesper Flindt også om at komme ud og få olie på hænderne. For det er først, når man står med en prototype eller et færdigt produkt, at det for alvor er muligt at vurdere, hvordan løsningen fungerer i praksis. Virksomheden arbejder desuden systematisk med dokumentation og certificering af deres løsninger hos blandt andet DNV GL, der et af verdens førende certificeringsorganer. Det overrasker måske nogen, at en mindre virksomhed som vores har en kvalitetschef, men vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten. Det er helt afgørende, at vores kunder kan stole på, at vi følger de rigtige procedurer og leverer løsninger, der lever op til internationale standarder, siger Jesper Flindt. Hjemme på Lindø Sidste år flyttede Flindt Kristensen fra et kontor i Odense C til kontoret i Lindø Industripark. Kontoret er allerede udvidet en gang, og pladsen begynder igen at være trang. Jesper Flindt er ikke i tvivl om, at flytningen har været god for forretningen. Det er meget inspirerende for os at være så tæt på offshore-miljøet. Vi har fået flere kunder, efter vi er flyttet ind i industriparken, fordi vi er tæt på, både når virksomhederne har akutte opgaver, der skal løses, og når de har brug for en specialiseret partner til at løse en udviklingsopgave. Jeg oplever, at vi er blevet langt mere dynamiske, fordi vi har vores daglige gang så tæt på flere kunder, siger Jesper Flindt. u MARTS 2015 / LOOKOUT 15

16 Direktør Torben Lorentzen, LORC, viser, hvor det nye testcenter skal ligge. Foto: Nils Lund Pedersen TESTCENTER I SUPERLIGAEN Tekst: Suzette Frovin I 2016 står to nye vindmølle-testcentre klar i Lindø Industripark. Dermed får vindmølleindustrien flere muligheder for at lave tests af møller i et kontrolleret miljø. Det betyder mere robuste møller og færre reparationer til gavn for både industrien og kunderne. Iden sydlige ende af Lindø Industripark åbnede den erhvervsdrivende fond LORC i 2014 et kvm stort testcenter, der er udviklet specielt til funktionstest af naceller. Næste år står endnu et ligeledes kvm stort testcenter klar til HALT-test af naceller, hvor vindmølleindustrien kan gennemføre såkaldte Highly Accelerated Life Tests. Det vil sige, at vindmølleproducenter kan lave tests af møllerne i et kontrolleret miljø og dermed få et værdifuldt indblik i, hvordan en mølle reagerer på fx forskellige og skiftende vindforhold over en længere periode. Det kontrollerede miljø giver mulighed for mere målrettede og effektive tests, end man normalt kan i fx Det Nationale Testcenter i Østerild i Nordjylland. Når det nye center står klar, får vi to unikke testcentre, der teknisk set vil være state of the art inden for vindmølletests i verden. Det nye center kan håndtere både de største møller, der er på markedet lige nu, og den næste generation af vindmøller, siger direktør i LORC, Torben Lorentzen. MHI Vestas er nu klar med deres hidtil største vindmølle, en 8 megawatt-mølle, som til sommer sættes i produktion i Lindø Industripark. Inden for en årrække er der forventninger om, Siemens vil være klar med en 10 megawatt-mølle. Kæmpe møller, som under de rette forhold vil kunne producere strøm til tusindvis af hustande. 16 LOOKOUT / MARTS 2015

17 De store møller placeres i vindmølleparker til havs. Det er både dyrt og tidskrævende at etablere og reparere møller til havs. Derfor er det en god investering for både producent og kunder, at møllerne er gennemtestet, inden de sejles ud på havet og fastgøres på tonstunge fundamenter. I det kommende testcenter kan vi som noget helt særligt tilbyde grid-simulering på et lukket el-net, hvor vi kan hæve og sænke frekvensen i nettet og samtidig teste, hvordan møllerne reagerer, hvis strømmen afbrydes i en kortere eller længere periode. Jo mindre følsomme møllerne er over for udsving, og jo hurtigere de kan komme til at køre igen efter et eventuelt nedbrud, jo bedre er det både for producenten og for kunden, siger Torben Lorentzen. Mekaniske test på strong floor med 4 meter høje reaction walls. Illustration: LORC Tests ned til -38 grader Sideløbende med etableringen af HALT -testcentret planlægger LORC et tredje testmiljø, der har fokus på test af mindre dele af møllen. Centret bygges i samarbejde med FORCE Technology et af landets store Godkendte Teknologisk Service (GTS) Institutter. Centret kombinerer mekaniske og klimatiske test. Det bliver således muligt at udsætte enkeltkomponenter for ekstreme temperaturudsving mellem -38 grader C og +60 grader C, ligesom man kan teste, hvordan stålstrukturerer reagerer på konstant påvirkning af saltvand, sådan som det gælder for havvindmøller. Med de tre centre kommer LORC til at ligge helt i front, når det gælder test af både store dele og mindre komponenter til vindmølleindustrien. Det handler dels om placeringen af centrene i Danmarks største offshore-industrimiljø og dels at centrene i skala overgår kapaciteten i de nuværende andre centre i Europa. For os handler det ikke kun om at give kunderne mulighed for at teste et enkelt parti møller, men også at vi kan opsamle viden, som bidrager til at videreudvikle teknologien og mekanikken i møllerne, så de kan producere mere strøm i længere tid. Når centrene står færdige, er vores mål at bidrage til at skabe et dynamisk udviklings- og forskningsmiljø inden for vedvarende energi, siger Torben Lorentzen. Som erhvervsdrivende fond skal LORC skabe rammer og momentum for, at industrien kan udvikle og styrke teknologien inden for offshore vedvarende energi. Foreløbigt har Vestas lejet sig ind i det eksisterende testcenter i 2½ år. Når de nye centre står klar, bliver der plads til, at flere producenter kan leje sig ind i LORC s faciliteter i kortere og længere perioder. De to nyeste centre under opbygning åbner efter planen i løbet u LORC s testbænk med en Vestas nacelle installeret. Foto: LORC MARTS 2015 / LOOKOUT 17

18 LINDØ port of ODENSE I VÆKST Øget omsætning og et flot resultat i 2014 betød også ansættelse af nye medarbejdere var et forrygende år med stor aktivitet inden for alle forretningsområder, og dette forventes at ville fortsætte. Det betød også, at LINDØ port of ODENSE måtte ansætte flere medarbejdere for at følge med. I det sidste halve år er der således ansat 11 nye medarbejdere, som kort præsenteres herunder. u Carsten Hansen startede 1. november som ejendomsservicetekniker. Carsten er 41 år og uddannet VVS/blikkenslager og kommer fra en lignende stilling ved IKEA. Max Pedersen er startet 1. januar 2015 som specialarbejder/kranfører i Løft & Transport Drift. Max er 54 år og kommer fra en stilling som specialarbejder/kranfører gennem vikarbureauet Jobinvest. Søren Henrik Andersen startede 1. november som specialarbejder/kranfører i Løft & Transport Drift. Søren er 38 år og kommer fra en stilling som faglærer på Søndersø Produktionshøjskole. Per Toft er startet 1. januar 2015 som specialarbejder/kranfører i Løft & Transport Drift. Per er 37 år og og kommer fra en stilling som specialarbejder/kranfører gennem vikarbureauet Jobinvest. Johnny F. Scharff startede 15. november 2014 som maskiningeniør i Løft & Transport Produktionsteknik. Johnny er 41 år og kommer fra en stilling som processupporter ved NOV Flexibles i Brasilien. Michael Bendtsen startede 1. februar 2015 som vedligeholdelsestekniker i Løft & Transport Vedligehold. Michael er 44 år og kommer fra en stilling som elektriker ved Caverion. Ole T. Sørensen startede 1. december 2014 som teknisk koordinator i Løft & Transport Drift. Ole er 55 år og kommer fra en stilling som planlægger ved NOV Flexibles. Stefan Rennebod starter 1. april 2015 som specialarbejder/kranfører i Løft & Transport Drift. Stefan er 38 år og kommer fra en stilling som produktionsmedarbejder/ kranfører ved Expan. Dani Sørensen startede 1. januar 2015 som bygningsingeniør i Bygninger & Faciliteter. Dani er 43 år og kommer fra en stilling som rådgivende ingeniør ved Grontmij A/S. Lars Planch Poulsen startede 1. januar 2015 som supervisor/projektleder i Løft & Transport Drift. Lars er 43 år og kommer fra en stilling som maskinmester ved SH Group. Civilingeniør Niels Kiersgaard starter 1. april 2015 som specialkonsulent inden for havne- og vandbygning. Niels får bl.a. ansvar for den kommende havneudvidelse på Terminal Nord, uddybning af sejlløb, udvidelse af spulefelt m.m. Niels er 47 år og kommer fra en stilling som markedschef, Havne- og vandbygning, ved Orbicon A/S. 18 LOOKOUT / MARTS 2015

19 LINDØ port of ODENSE udstillede igen på EWEA OFFSHORE messen, som denne gang blev afholdt i København. Deltagerantallet var stort besøgende fra 54 lande og der var megen interesse for faciliteterne på Lindø. MARTS 2015 / LOOKOUT 19

20 FACILITETER FOR OFFSHORE OG TUNG INDUSTRI LANGTIDS- OG PROJEKTLEJE, TUNGE LØFT OG TRANSPORT OP TIL 1000 TONS 6,4 mio. m 2 industri- og havneområde m 2 planlagt havneudvidelse med 1000 m kaj 4400 m kaj med krandækning International havn med op til 11 m dybde Store produktionshaller op til m 2 Store lagerarealer med stort udvidelsespotentiale Tørdok 90 x 315 m Løftekapacitet op til 1000 tons Intern transport op til 1000 tons Særtransporter op til 2000 tons Havnemobilkraner 60 og 150 tons Mandskabsfaciliteter op til 5000 pers. Møde- og konferencefaciliteter 2000 parkeringspladser Kontorer og værksteder Kantiner

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

SOM VINDEN BLÆSER Fra grøn velvilje til benhård business Af Asger Røjle Onsdag den 24. juni 2015, 05:00

SOM VINDEN BLÆSER Fra grøn velvilje til benhård business Af Asger Røjle Onsdag den 24. juni 2015, 05:00 SOM VINDEN BLÆSER Fra grøn velvilje til benhård business Af Asger Røjle Onsdag den 24. juni 2015, 05:00 Del: Tsunamien for fire år siden indledte et skifte i Japans energipolitik. Og det nyder danske virksomheder

Læs mere

Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011

Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011 INVITATION Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011 Tirsdag den 31. maj inviteres Agenda 21 Udvalgets medlemmer og medlemmer af Østsjællands Miljø- og Energiforening (ØMEF) på en eftermiddagsudflugt

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

genskabe eller generere

genskabe eller generere muligheder mulighed A: Du fortsætter med planlægningen af disse steder alligevel, men du initierer en stor PR-kampagne, før den storstilede implementering af projekterne. mulighed B: Bøj dig for presset

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com V112-3.0 MW Én vindmølle til én verden vestas.com VI LEVERER DEN ØNSKEDE VINDKRAFT ÉN HØJTYDENDE OG PÅLIDELIG VINDMØLLE TIL ÉN VERDEN Højtydende og pålidelig V112-3,0 MW er en højtydende og pålidelig

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Epicenter for udvikling af energi og cleantech. Navitas

Epicenter for udvikling af energi og cleantech. Navitas energi i teknologi Epicenter for udvikling af energi og cleantech Navitas Udfordringer til virksomheder Innovation, vækst og internationalise ring er store udfordringer for de mange nye og mindre danske

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan

VELKOMMEN Kære Læser. Med venlig hilsen. Jens Mørk Adm. direktør, Mühlhan VELKOMMEN Kære Læser Mühlhan Danmark er et datterselskab af Mühlhan Surface Protection International, der er et af verdens største firmaer inden for overfladebehandling. Vi har mere end hundrede års erfaring

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC

Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri THE WORLD IS ELECTRIC Nordjyske muligheder i den norske olie- og gasindustri ELCOR SKAGEN A/S er en elektro-teknisk virksomhed som designer og producerer kontrol- og fordelingstavler til førende industrier i verden med den

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet

Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle. Robust Støjsvag Gennemtestet Kingspan 6/15(10) kw Husstandsmølle Robust Støjsvag Gennemtestet CBC Energy hjælper dig til at blive en CO 2 -venlig husstand Vil du have egen vindmølle? -og spare miljøet for ca. 9 ton CO 2 om året Bor

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Banebrydende og fleksible gennemføringer

Banebrydende og fleksible gennemføringer Banebrydende og fleksible gennemføringer Sådan sikrer du brandskel, klimaskærm og driftsikkerhed Lav hul i skel men ikke i sikring eller økonomi Med dynamiske gennemføringer får du både optimal sikkerhed

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps.

Kaos truer vindmøllesektoren Mange års politisk styring med tilskud/overpriser til el-energi fra vind og sol styrer mod kollaps. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 110 Offentligt (01) Klima-, og Energiminister Rasmus Helveg Petersen Miljøminister Kirsten Brosbøl Skatteminister Morten Østergaard Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Læs mere