HHM A/S CVR-NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5"

Transkript

1 HHM A/S CVR-NR UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri... 5 Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces... 5 (Del 01)...5 (Del 02)...5 (Del 03)...6 (Del 04)...7 (Del 05)...8 Bilag 20: INFO 6 Projekteringsproces... 8 (Del 01)...8 (Del 02)...8 (Del 03)...9 (Del 04)...10 (Del 05)...10 (Del 06)...11 (Del 07)...11 (Del 08)...12 (Del 09)...13 (Del 010)...14 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...14 (Del 02)...14 (Del 03)...15 (Del 04)...16 (Del 05)...17 (Del 06)...18 (Del 07)...19 (Del 08)...19 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...20 (Del 02)...20 (Del 03)...21 (Del 04)...22 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...22 (Del 02)...22 (Del 03)...23 (Del 04)...24 (Del 05)...24 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...25 (Del 02)...25 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...26 (Del 02)...27 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...28 (Del 02)...29

2 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...30 (Del 02)...30 (Del 03)...30 (Del 04)...30 (Del 05)...31 (Del 06)...31 (Del 07)...32 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...32 (Del 02)...32 (Del 03)...33 (Del 04)...33 (Del 05)...34 (Del 06)...34 (Del 07)...35 Bilag 29: INFO 15 Forbehold UNDERRAMMEAFTALE 105_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /HOVEDENTREPRISE/D:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A16/(6:9) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces (Del 01)...36 (Del 02)...36 (Del 03)...36 (Del 04)...37 (Del 05)...37 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...38 (Del 02)...38 (Del 03)...38 (Del 04)...39 (Del 05)...40 (Del 06)...41 (Del 07)...42 (Del 08)...43 (Del 09)...43 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...44 (Del 02)...44 (Del 03)...45 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...45 (Del 02)...45 (Del 03)...46 (Del 04)...47 (Del 05)...47 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...48 (Del 02)...48 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...49

3 (Del 02)...50 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...51 (Del 02)...52 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...52 (Del 02)...53 (Del 03)...53 (Del 04)...53 (Del 05)...53 (Del 06)...54 (Del 07)...54 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...55 (Del 02)...55 (Del 03)...55 (Del 04)...56 (Del 05)...56 (Del 06)...57 (Del 07)...58 Bilag 29: INFO 15 Forbehold UNDERRAMMEAFTALE 165_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /HOVEDENTREPRISE/F: RENOVERING/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A26/(6:9) Bilag 16: INFO 2 Maksimalavance, Renovering Bilag 17: INFO 3 Beboerhåndtering, Renovering (Del 01)...58 (Del 02)...59 (Del 03)...60 (Del 04)...61 (Del 05)...62 (Del 06)...63 (Del 07)...63 Bilag 18: INFO 4 Byggepladslogistik, Renovering (Del 01)...63 (Del 02)...63 (Del 03)...64 (Del 04)...65 (Del 05)...65 (Del 06)...66 (Del 07)...66 Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces (Del 01)...67 (Del 02)...67 (Del 03)...67 (Del 04)...68 (Del 05)...68 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...69 (Del 02)...70 (Del 03)...71 (Del 04)...72 (Del 05)...73

4 (Del 06)...73 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...74 (Del 02)...74 (Del 03)...75 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...75 (Del 02)...76 (Del 03)...77 (Del 04)...77 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...78 (Del 02)...78 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...79 (Del 02)...80 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...81 (Del 02)...82 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...82 (Del 02)...83 (Del 03)...84 (Del 04)...84 (Del 05)...84 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...85 (Del 02)...85 (Del 03)...86 (Del 04)...87 (Del 05)...88 Bilag 29: INFO 15 Forbehold... 88

5 HHM A/S CVR-nr Underrammeaftale 005_HHM A/S CVR-nr : Rammeaftale /Totalentreprise/A:Tæt_lav/D1 Hovedstaden/Delrammeaftale A01/(5:10) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri ID Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces ID 0130 (Del 01) HHM s kvalitetssikringssystem er skabt på baggrund af den viden og de erfaringer, vi har i HHM. Vores høje grad af egenproduktion giver os den styrke, at vi har et indgående fagligt kendskab til arbejdet med materialer, konstruktioner og bygningsdele. Vi lægger vægt på og gør en stor indsats for at dele viden og erfaringer på tværs i organisationen samtidig med, at vi inddrager de erfaringer, der er på brancheniveau. Vores målsætning er herved, at lære af egne og andres succeshistorier og få indsigt i mulige forbedringsmuligheder. Kendetegnende for HHM er, at vi bruger velkendte metoder, og at vi viser en særligt agtpågivenhed ved anvendelse af nye metoder og teknologier, sådan som det står anført i vores kvalitetssplan: HHM projekterer og planlægger under hensyntagen til udførelsesvenlighed og kendte metoder, der sikrer en ensartet kvalitet af vores produkter. HHM udviser særlig agtpågivenhed ved anvendelse af nye metoder og ny teknologi i såvel projekterings- som udførelsesfasen. Med denne tilgang ønsker vi, at minimere risikoen for svigt samt skabe de bedste forudsætninger for en let vedligeholdelse og drift af byggeriet. For at sikre kvaliteten og standarden i byggeriet, bliver vurdering af risici en vigtig faktor. I HHM har vi et særligt fokus på de områder, der rummer de største risici. Vi vurderer sandsynligheden for og konsekvensen ved, at der sker en fejl, og tilrettelægger en særlig kontrolindsats ved de områder, hvor sandsynligheden eller konsekvenser er høje, ligesom vi aktivt søger at indsamle den nødvendige viden og erfaring, der kan bruges til at minimere risiciene. Det er vores erfaring, at vi med denne praksis kan minimere risiciene. Herigennem sikres den gode kvalitet i det samlede arbejde. ID 0131 (Del 02) HHM s procedure for kvalitetssikring HHM tilbyder følgende procedure for generel kvalitetssikring af byggeriernes udførelse i forhold til 1) at undgå svigt 2) drift og vedligehold 3) mulighed for at efterse og udskifte bygningsdele: ID 0132

6 (Del 03) 1) Hvordan undgås svigt i byggeriet Det er vores erfaring, at vores prioritering af kun at bruge velkendte metoder og teknologier minimerer risikoen for svigt i byggeriet fordi vi kun bruger løsninger, vi ved virker. Vi lægger dog vægt på, kontinuerligt at opnå kendskab til nye velafprøvede løsningsmuligheder således, at vores produktion løbende forbedres og udvikles på baggrund af en tidssvarende og sikker viden. Vi fører løbende tilsyn med arbejdet og med vores elektroniske registrering af fejl og mangler, holder vi vores viden og risikovurdering på tværs af byggeprojekterne opdateret. Herigennem minimeres risikoen for, at der opstår svigt. ID 0133

7 (Del 04) 2) HHM's fokus på hvordan bygningen kan drives, herunder holdes vedlige på en rationel og økonomisk måde HHM har et langsigtet perspektiv, når der skal vælges materialer, konstruktioner og bygningsdele således, at bygningerne kan drives og vedligeholdes på en rationel og økonomisk måde. På baggrund af vores mangeårige erfaring med nybyggeri vælger vi de løsninger, der er mest optimale i forhold til en række driftsmæssige og totaløkonomiske faktorer. Vi har fokus på følgende: a) Holdbarhed: Vores valg af velkendte løsninger gør at risikoen for, at der skal ske en hurtig udskiftning af de valgte løsninger minimeres. b) Ressourceforbrug: Inden for projektets rammer vælges de løsninger, der ud fra en ressourcebetragtning er mest rentable. c) Driftspersonale: Det er vigtigt for os at vælge løsninger, der er lette at vedligeholde både for beboerne og for driftspersonalet. Oftest vil vi inddrage driftspersonalet i løsningsvalget og ved afleveringsproceduren sætte personerne godt ind i, hvordan vedligeholdelsen skal foregå på den letteste og mest optimale vis. d) Bæredygtighed: Vi har arbejdet på bæredygtige byggeprojekter, og har herigennem opnået solidt kendskab til principperne bag forskellige bæredygtige certificeringer og arbejdsmetoder. På den baggrund kan vi imødekomme bygherres eventuelle krav om bæredygtighed i byggeriet. e) Journalisering: Hvis vi er arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen, udarbejder vi den journal, der skal danne grundlag for den fremtidige drift og vedligehold rent arbejdsmiljømæssigt. Dette har stor betydning for den fremtidige ejendomsfunktionærs dagligdag og han/hun vil blive taget med på råd fra arbejdsmiljøkoordinatorens side. f) Totaløkonomi: I henhold til Bekendtgørelse nr af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri tilbyder HHM som totalentreprenør ved større sager, at udarbejde totaløkonomiske vurderinger som en del af tilbudsgivningen, hvor nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold til levetiden opgøres. ID 0134

8 (Del 05) 3) HHM's fokus på hvordan bygninger kan efterses og bygningsdele udskiftes lettest muligt under hensyn til projektets intentioner I forbindelse med projekteringen inddrager HHM i samarbejde med arkitekt og ingeniørrådgiver erfaringer fra egne og eksterne eksperter for herved at sikre, at et eventuelt behov for udskiftning af bygningsdele sker under hensyntagen til projektets oprindelige intention og på den mest optimale vis. Vi lægger vægt på, at byggeriet løbende efterses og kvalitetssikres i udførelsesfasen. Dette sker som en del af vores løbende tilsyn, hvor dokumentationen herfra vil være tilgængelig for bygherre. På de sager hvor det er relevant, etableres en hel eller delvis mock-up som efter eventuel tilpasning benyttes som reference for standarden i det videre arbejde. Bilag 20: INFO 6 Projekteringsproces ID 0135 (Del 01) HHM er en kvalitetsbevidst virksomhed, hvor en høj og ensartet kvalitet er en kerneværdi. Derfor er standarder og systemer for sikring og styring af kvalitet en integreret og naturlig del af vores arbejdsgange både for projekterings- og udførelsesfasen. Kvalitetsstyring i HHM sker efter et allerede gennemtestet kvalitetssikringssystem, der er udviklet på baggrund af de erfaringer og den viden, der er opbygget i HHM og som løbende tilpasses den udvikling, der sker i virksomheden og i branchen. Systemet giver nem mulighed for, at særlige projektmæssige forhold kan implementeres i den sagsspecifikke kvalitetsplan. Vores medarbejdere er fortrolige med vores kvalitetsplan og vores kvalitetssikringssystem. I projekteringsfasen fastlægges projektet med fokus på de traditionelle parametre som kvalitet, tid og totaløkonomi. Projekteringsfasen ledes af en erfaren projekteringsleder fra HHM. Det er væsentligt, at lederen har indgående forståelse for parterne og beslutningsprocesserne. Kvalitetssikringen vil indgå som et integreret punkt på dagsordenen til projekteringsmøder, projektgennemgangsmøder og byggemøder. Målsætningen er på den baggrund at sikre, at udbuddets kvalitetskrav indarbejdes på alle niveauer i projekterings- og udførelsesfasen. ID 0136 (Del 02) HHM s projekteringsproces For at kunne realisere vores målsætning om en høj kvalitet i projekteringsfasen tilbyder HHM følgende procedure i henhold til 1) ressourcestyring 2)dokumentstyring 3) myndighedskrav 4) styring af tekniske rådgivere 5) håndtering af fejl og mangler 6) håndtering af projektændringer 7) kvalitetssikring i udførelsesfasen 8) Anvendelse af tegnings-og beskrivelsesprincipper: ID 0137

9 (Del 03) 1) HHM's ressourcestyring under fastlagt projekteringsorganisation Projekteringsledelsens fornemmeste opgave er at styre og tilrettelægge arbejdet. Her er styring af ressourcer en hjørnesten. Der fokuseres på følgende: a) Organisation: Der sammensættes en effektiv organisation med korte beslutningsveje. Vi lægger op til, at have en kontaktperson hos bygherren som koordinerer bygherrens deltagelse i projekteringsprocessen og den efterfølgende udførelsesfase. Læs mere om organiseringen under INFO 11 og INFO 12. b) Tid: Projekteringslederen udarbejder og vedligeholder en tidsplan for projekteringen. Lederen sikrer, at tidsplanen følges og registrerer stadiet i forbindelse med projekteringsmøderne. Det er projekteringslederens ansvar at sikre, at der er de nødvendige tidsmæssige ressourcer til rådighed for opgavens udførelse. c) Økonomi: Igennem projekteringsfasen varetager projektlederen rollen som tovholder på økonomien. Der udføres løbende opdateringer på økonomien som følge af eventuelle ændringer som opstår i forbindelse med den løbende detaljering af projektet. d) Beslutningsplaner og godkendelsesprocedurer: Projekteringslederen udarbejder i samarbejde med bygherre en bygherrebeslutningsliste, som tydeliggør, hvilke beslutninger der er brug for, at bygherren tager og hvornår beslutningen skal foreligge. Bygherrens beslutninger eller kommentarer til indarbejdning registreres i listerne og det gøres tydeligt, hvornår og hvad der er besluttet. ID 0138

10 (Del 04) 2) HHM's procedure for dokumentstyring, herunder identifikation og styring af projekteringsdokumenter HHM s sagsansvarlige har til opgave at sikre, at de seneste og gældende projekteringsdokumenter altid er tilgængelige for projektholdet. Vi har følgende principper for dokumentstyring i forbindelse med projekteringen: a) Serveradgang til dokumenter: Der oprettes en fælles server, hvor alle relevante dokumenter skal være tilgængelige for projektets deltagere (fx Byggeweb, Dropbox eller lign.).er der ønsker fra bygherre om, hvilket system der skal bruges, vil det imødekommes. b) Struktur i mappesystem: På serveren oprettes en mappestruktur, der skal gøre det let at finde gældende dokumenter og arkivere dokumenter på sagen. c) Opdateret dokumentfortegnelse: Der oprettes en dokumentfortegnelse, som giver overblik over, hvilke dokumenter der er tilgængelige, hvor de findes og hvilke, der er gældende. d) Information: I de tilfælde, hvor serveren ikke automatisk sender information, påtager HHM sig opgaven at holde projektholdet informeret om opdateringer. ID 0139 (Del 05) 3) Opfyldelse af myndighedskrav Vi har følgende procedure for opfyldelse af myndighedskrav: a) Opstart: Der afholdes forhånds- og stjernemøder med relevante myndigheder og forsyninger omkring andragende. b) Byggetilladelse: Modtagelse af byggetilladelse med registrering af eventuelle at punkter. Der aftales en ansvarsfordeling og tidsfrist for håndtering af at punkter. c) Opfølgning: Opfølgning på opfyldelse af at punkter forud for aflevering. ID 0140

11 (Del 06) 4) Styring af tekniske rådgivere Det er HHM s projekteringsleder, der har ansvaret for projekteringens fremdrift, og at der leveres til den aftalte kvalitet inden for de tidsmæssige- og økonomiske rammer. Projekteringslederen står således for styringen, koordinering af projektet og det arbejde, der udføres af tekniske rådgivere. HHM har følgende principper for styringen af projektets tekniske rådgivere: a) Projekteringsmøder: Projekteringsmøderne skal sikre projektets fremdrift for det samlede projekteringsteam. I projekteringsfasen afholdes projekteringsmøder hver uge. I udførelsesfasen afholdes projekteringsmøder i starten af fasen hver anden uge og senere i fasen hver måned. På møderne behandles alle spørgsmål, der har relation til projektets udformning, materialevalg og detailløsninger m.v. Endvidere følges der til møderne op på alle overordnede forhold som myndighedsbehandling, tidsplan, kvalitet, miljømål, økonomi m.v. b) Styring sker efter tidsplan: Projekteringslederen tilrettelægger sin styring efter den fastlagte tidsplan for projekteringsfasen, og fastlægger klare tidsfrister for de tekniske rådgivere. c) Kontrol: Alle de projekterende gennemfører som udgangspunkt egen dokumenterbar kvalitetskontrol og sikrer, at materialet er entydigt samt at de opstillede forudsætninger og krav indfries og respekteres. Denne egenkontrol følges op af en fælles granskning. d) Inddragelse af relevante fagligheder: HHM tilstræber, at alle relevante faglige kompetencer inddrages i projekteringsfasen i det omfang, det er muligt inden for rammerne af projektets tidsmæssige og økonomiske ramme. ID 0141 (Del 07) 5) Håndtering af fejl og mangler ved projektet HHM har følgende procedure for identifikation og håndtering af fejl og mangler: a) Identifikation ved egenkontrol: Rådgivere udfører egen kontrol/granskning af udført arbejde med henblik på identifikation af eventuelle fejl og mangler. b) Tværgående granskning: Der afholdes en tværgående workshop med deltagelse af alle rådgivere, hvor der foretages en fælles granskning for identifikation af fejl og mangler. Identificerede fejl og mangler rapporteres, og der udarbejdes handlingsplan for afhjælpning. c) Afhjælpning: Fejl og mangler afhjælpes, og dette dokumenteres skriftligt. ID 0142

12 (Del 08) 6) Håndtering af projektændring HHM vurderer løbende de valgte løsninger, også i en udførelsesteknisk sammenhæng. Ved faseskift vil vi systematisk gennemføre en gennemgang af det foreliggende materiale. Dette skal sikre, at aftaler er indarbejdet, løsninger er fornuftige og at projektmaterialet udgør et kvalificeret grundlag for den efterfølgende fase. I tilfælde af egentlige projektændringer/afvigelser registrerer projektlederen, evt. med bistand fra fagtilsynene, disse i overskuelige skemaer. Eventuelle bygherreændringer registreres ligeledes, og alle konsekvenser for design, tid, økonomi og kvalitet belyses. ID 0143

13 (Del 09) 7) Planlægning af kvalitetssikring i udførelsesfasen For sikringen af kvaliteten i udførelsesfasen arbejder vi, i henhold til HHM s kvalitetsplan, med følgende planlægnings- og styringsværktøjer: a) Kontrolplaner: Sagsaktuelle kontrolplaner udarbejdes af byggelederen, eventuelt i samarbejde med kvalitets og arbejdsmiljølederen, på baggrund af udbudskontrolplanerne. Efter bygherres godkendelse af kontrolplanerne bortfalder udbudskontrolplanerne. Kontrolplanen skal indeholde en beskrivelse af: Hvor skal der kontrolleres Hvad skal kontrolleres Hvordan skal der kontrolleres Hvornår skal der kontrolleres Acceptkriterier Krav til dokumentation Hvem skal kontrollerer og godkende b) Projektgennemgang: Når HHM er totalentreprenør har projektlederen ansvar for, at: Der afholdes projektgennemgangsmøder for alle større/væsentlige underentrepriser før opstart på pladsen. Ved mødet deltager både rådgivere og underentreprenør. Der skrives referat Entreprisens risikoområder gennemgås med underentreprenørerne Aftaler om ændringsforslag eller ændringer med tilhørende tidsterminer og ansvarsfordeling fastlægges c) Styring af underentreprenører: Byggelederne skal sikre at: Underentreprenørens kvalitetsplan og kontrolplan opfylder projektkravene Entreprisens risikoområder er indarbejdet i kontrolplanerne Kvalitetsplan og kontrolplaner er forelagt HHM før aktivitetens opstart Ønsker til drift og vedligeholdelsesplan fremlægges ved opstart d) Indkøb og leverandørvalg: Leverandørvalg bestemmes af, hvilken type vare, der skal anvendes til det konkrete projekt, for at opfylde den krævede kvalitet. Vi fokuserer på at vælge de tekniske løsninger, materialer og leverandører, der kan opfylde kravene, ligesom vi løbende vurderer bygbarheden for den faktiske udførelse. Dette tilgodeses gennem en aktiv inddragelse af leverandører og underentreprenører tidligt i processen. ID 0144

14 (Del 010) 8) HHM's anvendelse af tegnings-og beskrivelsesprincipper HHM benytter sig som udgangspunkt af BIPS tegnestandarder og BIPS beskrivelsesværktøjer. Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces ID 0145 (Del 01) At sikre kvaliteten i udførelsesprocessen er en høj prioritet for HHM, og HHM s kvalitetsplan er rettesnor for det løbende arbejde med kvalitetssikring. For at skabe de bedste forudsætninger for et kvalitetsfyldt udførelsesarbejde afsluttes projekteringsfasen med en gennemgang, som projekteringsteamet står for. Målet er at skabe en god overgang til udførelsesfasen. Eventuelle uklarheder identificeres og der etableres en fælles forståelse for projektet, tiden og målet. Yderligere afholdes opstartsmøder for alle fag for herved at sikre, at projektet er forstået og at fokuspunkter og særlige risici får den nødvendige opmærksomhed. Udførelsesfasen ledes af projektlederen, som så vidt muligt, har fulgt hele projekteringen og i samarbejde med byggeledere har entreret med underentreprenørerne. På denne måde sikres, at projektets forudsætninger, valg og intentioner videreføres i udførelsesfasen. ID 0146 (Del 02) HHM s udførelsesfase For at kunne realisere vores målsætning om en høj kvalitet i udførelsesfasen tilbyder HHM følgende procedure i henhold til 1) ressourcestyring 2) kvalitetskontrol 3) styring af udførelsesdokumenter 4) styring af krav til underentreprenører 5) håndtering af fejl og mangler: ID 0147

15 (Del 03) 1) HHM's ressourcestyring for tilbudt udførelsesorganisation I forhold til ressourcestyringen for udførelsesorganisationen lægger vi vægt på, at: a) De rette kompetencer er til stede i projektet til alle tider. Der nedsættes en projektorganisation, hvor bemandingen sker med medarbejdere, der har de nødvendige tidsmæssige ressourcer, de rette kompetencer og den nødvendige erfaring. b) Der etableres en velfungerende organisation med repræsentanter for alle de udførende fag. c) Ledelsen i hele udførelsesfasen har overblik over de kompetencer og ressourcer, der er på projektet, og foretager eventuelle nødvendige justeringer. Afhængig af opgavens omfang og karakter bemandes opgaven enten udelukkende med interne ressourcer eller med en tilkobling af eksterne ressourcer, der supplerer vores egne håndværkere. HHM s faste medarbejderstab omfatter faglærte håndværkere inden for jord, kloak, beton, murer, flisemurer, tømrer, snedker, VVS, blikkenslager og gartner. Samtidig har vi nogle af branchens dygtigste projekt- og byggeledere, og vi har et mangeårigt samarbejde med udvalgte eksterne leverandører og underentreprenører. Det giver os mulighed for at sammensætte en optimal organisation med de rette ressourcer tilknyttet. Afhængig af opgavens omfang og karakter bemandes opgaven enten udelukkende med interne ressourcer eller med en tilkobling af eksterne ressourcer, der supplerer vores egne håndværkere. HHM s faste medarbejderstab omfatter faglærte håndværkere inden for jord, kloak, beton, murer, flisemurer, tømrer, snedker, VVS, blikkenslager og gartner. Samtidig har vi nogle af branchens dygtigste projekt- og byggeledere, og vi har et mangeårigt samarbejde med udvalgte eksterne leverandører og underentreprenører. Det giver os mulighed for at sammensætte en optimal organisation med de rette ressourcer tilknyttet. ID 0148

16 (Del 04) 2) HHM's løbende kvalitetskontrol med udførelsen HHM s procedure for kvalitetskontrol udføres i henhold til a) HHM s kontrolplaner, der indgår i HHM s kvalitetssikringssystem, b) procedurer for mødeafholdelse og c) proceduren for tidsstyring: a) Kontrolplaner: Byggelederen udarbejder sagsaktuelle kontrolplaner på baggrund af udbudskontrolplanerne Jf. INFO 6. Byggelederen er ansvarlig for kvalitetskontrol af egne arbejder på byggepladsen i henhold til den beskrevne kontrolplan. Yderligere skal byggelederen overvåge underentreprenørenes kontrolarbejde og godkende det endelige resultat evt. i samarbejde med kvalitets- og arbejdsmiljølederen. b) Mødeafholdelse: Foruden kontrolplanerne, skal følgende mødestruktur sikre en løbende kontrol med udførelsen og projektets fremdrift: Bygherremøder: Der afholdes faste bygherremøder, hvor man gensidigt orienterer hinanden omkring status, fremdrift, kvalitet, tid og økonomi samt aftaler, hvordan eventuelle afvigelser fra det planlagte forløb skal håndteres. Yderligere fremlægges resultater fra HHM s mønsterrunder, audits og eventuelle rapporter fra besøg af Arbejdstilsynet. Bygherremøderne afholdes som regel hver 14. dag. Byggemøder: Der afholdes yderligere faste byggemøder for koordinering af udførelsen mellem HHM s egenproduktion og underentreprenører. HHM s projektleder sørger, for at alle er proaktive omkring planlægning af forestående aktiviteter, således at der kan sikres effektivitet i udførelse. På byggemøderne formidles og implementeres de beslutninger, der er taget på projekteringsmøderne. Ved alle møder er kvalitetssikring og arbejdsmiljø naturligt faste punkter på dagsordenen. Møderne afholdes enten ugentligt eller hver 14. dag afhængig af opgavens karakter. Formandsmøder: En gang ugentligt afholdes møde med formændene med henblik på planlægning og koordinering af den kommende uge/14 dages arbejde. Der udarbejdes udførelsestidsplan, ugeplan og forhindringsliste på formandsmøderne. Opstartsmøder: Byggesagen indledes med et opstartsmøde for underentreprenører med deltagelse formænd, projektleder og byggeledere samt rådgivere. Projektmaterialet, fagbeskrivelser, risikoområder og succeskriterier gennemgås samtidig med, at der foretages en projekt og procesgranskning med henblik på optimering af projektdetaljer og udførelsesmetoder. ID 0149

17 (Del 05) c) Tidsstyring: Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse og overholdelse af projektets tidsplan. Tidsstyringen foretages på baggrund af følgende planlægningsværktøjer: Hovedtidsplan: Den overordnede tidsplan fastlægges ved sagens opstart. Udførelsestidsplan: Udførelsestidsplanen udarbejdes til de første formandsmøder. Det er denne tidsplan, som bruges i det daglige arbejde. Rullende 5-ugersplan: Hver uge foretages en detailplanlægning for de næste 5 ugers produktion. Formålet er at sikre, at alle planlagte aktiviteter nu også kan gennemføres. Her tages højde for de syv strømme : i. Ydre omstændigheder skal være i orden eksempelvis vejrliget ii. Tegninger og beskrivelse af det der skal udføres er til stede iii. Arbejdspladsen er klar iv. Materialerne er til stede v. Forudgående arbejder er afsluttet vi. Det nødvendige udstyr er på plads vii. Det nødvendige mandskab er til rådighed. Ugeplanen: Hver uge udarbejder formændene en detaljeret ugeplan for den kommende uge med hensyn til egne aktiviteter, leverancer og i hvilke bygningafsnit der arbejdes. Ugeplanen koordineres og justeres eventuelt på baggrund af kommentarer fra andre håndværksgrupper. Forhindringsliste: Til hvert formandsmøde udarbejdes en forhindringsliste, der angiver, hvilke forhindringer der er for den kommende produktion samt hvem, der har ansvaret for afklaring og angivelse af tidsfrist herfor. ID 0150

18 (Del 06) 3) HHM's identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændring af disse ved logfiler Proceduren for håndtering af udførelsesdokumenter er beskrevet i HHM s Kvalitetsplan, og omfatter følgende: a) Tegninger og beskrivelse: Der er følgende procedure for håndtering af tegninger og beskrivelser: Udbudstegninger opbevares i særskilte mapper mærket udbud, og må ikke fjernes herfra Arbejdstegninger sendes i 2 eksemplarer til byggelederen. Byggelederen er ansvarlig for, at der forefindes et komplet sæt gældende tegninger og beskrivelse på byggepladsen og at disse er tilgængelige digitalt for alle relevante parter Byggelederen er ansvarlig for at reviderede tegninger udleveres til formanden på byggepladsen, og at udgåede tegninger arkiveres Ved fotokopiudsnit af tegninger, påføres oprindelsestegnings nr. og rev. b) Tilsynsnotater fra bygherre: I forhold til tilsynsnotaterne skal byggelederen sikre, at: Det ved påskrift (initialer og dato) fremgår, hvilke tilsynsnotater der er færdigbehandlet Der i byggemødereferatet anføres, hvilke notater, der er kommet til siden sidste referat c) Afvigelsesdokumenter: Afvigelser skal registreres i en afvigelsesrapport, der beskriver omfang - evt. årsag til afvigelsen med forslag til afhjælpning eller dispensation fra kravene. Kontrol af afhjælpning skal udføres af byggelederen og påtegnes afvigelsesrapporten. d) Fejlregistrering: Ved fejl udarbejdes en projektafklaring til bygherre, der beskriver fejl, uklarheder og løsningsmuligheder. e) Fravigelsesdokumenter: Ved fravigelser udarbejdes en fravigelsesrapport til bygherre. Fravigelsesrapporten beskriver den ønskede fravigelse, og der anmodes om bygherres accept af fravigelsen. Forbehold som tid, økonomi og seneste tilbagemelding skal anføres i fravigelsesrapporten. f) Øvrige dokumenter: Foruden det beskrevne udarbejdes også dokumenter for kontrolplaner, proceskontrol, modtagekontrol, prøvegodkendelse og slutkontrol. g) Arkivering og logfiler: Alle dokumenter arkiveres, og ved ændringer registreres disse af byggelederen ved let administrerbare logfiler, der skal give et hurtigt og korrekt overblik over gældende dokumenter og historikken. ID 0151

19 (Del 07) 4) HHM's Styring og krav til underentreprenører og deres kvalitetssikring Vi udfører vores opgaver med faglig stolthed, og står inde for det, vi leverer. Derfor stiller vi også høje krav til vores underentreprenører og deres arbejde med kvalitetssikring. Byggelederen er ansvarlig for at: a) Underentreprenørers kvalitetsplan og kontrolplan opfylder projektkravene. b) Entreprisens risikoområder er indarbejdet i kontrolplanerne. c) Kvalitetsplan og kontrolplaner er forelagt HHM, bygherre/rådgiver før aktivitetens opstart. d) Ønsker til drift og vedligeholdelsesplan fremlægges ved opstart. ID 0152 (Del 08) 5) HHM's håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejder Fejl og mangler håndteres efter følgende procedure for fejl ved arbejder og materialer: a) Arbejder: Registrering: Fejl og mangler der konstateres under arbejdets udførelse registreres i HHM s mangelhåndteringssystem, og udbedres straks. Udbedring: Mangler påvist og nedskrevet ved afleveringsforretningen udbedres i henhold til AB 92. Se desuden INFO 9. b) Materialer: Forebyggelse: HHM har positive erfaringer med at være opsøgende over for leverandører og producenter af materialer og besigtige produktion og leverancer. Det giver en sikkerhed for, at materialerne leveres rettidigt og til den aftalte kvalitet eller alternativt, at der i god tid inden er mulighed for at lave de nødvendige ændringer i planerne. Kvalitetssikring: Oplagring og afdækning af materialer på byggepladsen tilrettelægges for at minimere risikoen for skader af materiel under arbejdets udførelse. Leverandørgaranti: Skulle det vise sig, at der er mangler ved materialerne ved levering registreres dette, og HHM gør brug af leverandørgaranti. Fejlbehæftede materialer indbygges ikke. Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces ID 0153

20 (Del 01) Procedurerne der er beskrevet under INFO 6 og 7 skaber fundamentet for en høj kvalitet i byggeriet. Disse procedurer går hånd i hånd med vores procedure for egenkontrol, der skal sikre en løbende kontrol af, at kvaliteten har det ønskede niveau, og at eventuelle fejl identificeres og afhjælpes så tidligt i processen som muligt. ID 0154 (Del 02) HHM s procedure for egenkontrol HHM har følgende procedure for egenkontrol i projektets faser: 1) Kontrol i projekteringsfasen a) Kontrolforanstaltninger: Der aftales kontrolforanstaltninger der passer til opgavens størrelse og kompleksitet. b) Egenkontrol og granskning: Alle rådgivere gennemfører dokumenteret egenkontrol og projekteringen afsluttes med fælles granskning af det samlede projekt. c) Ekstern kontrol: Ved meget komplekse opgaver vil der blive inddraget ekstern kontrol og granskning af hovedprojektet. ID 0155

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR. 10568935... 3

NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR. 10568935... 3 NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR. 10568935... 3 UNDERRAMMEAFTALE 023_NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S CVR-NR. 10568935: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A: TÆT_LAV/D3 SYDDANMARK/DELRAMMEAFTALE

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

ANKER HANSEN & CO. A/S CVR-NR. 11573347...10

ANKER HANSEN & CO. A/S CVR-NR. 11573347...10 ANKER HANSEN & CO. A/S CVR-NR. 11573347...10 UNDERRAMMEAFTALE 001_ANKER HANSEN & CO. A/S CVR-NR. 11573347: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(1:10)...

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

BRDR. PEDERSEN A/S CVR-NR

BRDR. PEDERSEN A/S CVR-NR BRDR. PEDERSEN A/S CVR-NR. 26459508... 5 UNDERRAMMEAFTALE 012_BRDR. PEDERSEN A/S CVR-NR. 26459508: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(2:7)... 5 Bilag 15:

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7

JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7 JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7 UNDERRAMMEAFTALE 006_JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(6:10)... 7 Bilag

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner 1 Indledning Denne guide beskriver og viser hvordan de grundlæggende moduler i Ajour skal forstås, og hvornår de skal benyttes. Ajours

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

CASADANA A/S CVR-NR. 86966018... 2

CASADANA A/S CVR-NR. 86966018... 2 CASADANA A/S CVR-NR. 86966018... 2 UNDERRAMMEAFTALE 161_CASADANA A/S CVR-NR. 86966018: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/HOVEDENTREPRISE/F: RENOVERING/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A26/(2:9)... 2 Bilag 16: INFO

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4 EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4 UNDERRAMMEAFTALE 027_EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A: TÆT_LAV/D4 MIDTJYLLAND/DELRAMMEAFTALE A04/(3:8)...

Læs mere

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år)

Paradigme for. PROJEKTPLAN (nr) (virksomhed) (projekt/delprojekt navn) (fase) (måned år) Paradigme for PROJEKTPLAN (nr) (projekt/delprojekt navn) (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0. INTRODUKTION... 3 1. PROJEKTPLAN... 4 2. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Partnering og kompetencer

Partnering og kompetencer Partnering og kompetencer En forudsætning for samarbejde i partnering er, at de basale faglige kompetencer er til stede hos bygherren, rådgivere, entreprenører, leverandører, mv. I de traditionelle samarbejdsformer

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres,

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg

Parkeringskælder Torvet, Silkeborg Organisation i projekterings- og anlægsfasen A. Enggaard A/S organisation i forbindelse med udførelsen af P-kælder under Silkeborg Torv, er opbygget som en klassisk organisation for store projekter. Det

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere