HHM A/S CVR-NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5"

Transkript

1 HHM A/S CVR-NR UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri... 5 Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces... 5 (Del 01)...5 (Del 02)...5 (Del 03)...6 (Del 04)...7 (Del 05)...8 Bilag 20: INFO 6 Projekteringsproces... 8 (Del 01)...8 (Del 02)...8 (Del 03)...9 (Del 04)...10 (Del 05)...10 (Del 06)...11 (Del 07)...11 (Del 08)...12 (Del 09)...13 (Del 010)...14 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...14 (Del 02)...14 (Del 03)...15 (Del 04)...16 (Del 05)...17 (Del 06)...18 (Del 07)...19 (Del 08)...19 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...20 (Del 02)...20 (Del 03)...21 (Del 04)...22 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...22 (Del 02)...22 (Del 03)...23 (Del 04)...24 (Del 05)...24 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...25 (Del 02)...25 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...26 (Del 02)...27 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...28 (Del 02)...29

2 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...30 (Del 02)...30 (Del 03)...30 (Del 04)...30 (Del 05)...31 (Del 06)...31 (Del 07)...32 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...32 (Del 02)...32 (Del 03)...33 (Del 04)...33 (Del 05)...34 (Del 06)...34 (Del 07)...35 Bilag 29: INFO 15 Forbehold UNDERRAMMEAFTALE 105_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /HOVEDENTREPRISE/D:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A16/(6:9) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces (Del 01)...36 (Del 02)...36 (Del 03)...36 (Del 04)...37 (Del 05)...37 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...38 (Del 02)...38 (Del 03)...38 (Del 04)...39 (Del 05)...40 (Del 06)...41 (Del 07)...42 (Del 08)...43 (Del 09)...43 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...44 (Del 02)...44 (Del 03)...45 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...45 (Del 02)...45 (Del 03)...46 (Del 04)...47 (Del 05)...47 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...48 (Del 02)...48 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...49

3 (Del 02)...50 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...51 (Del 02)...52 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...52 (Del 02)...53 (Del 03)...53 (Del 04)...53 (Del 05)...53 (Del 06)...54 (Del 07)...54 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...55 (Del 02)...55 (Del 03)...55 (Del 04)...56 (Del 05)...56 (Del 06)...57 (Del 07)...58 Bilag 29: INFO 15 Forbehold UNDERRAMMEAFTALE 165_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /HOVEDENTREPRISE/F: RENOVERING/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A26/(6:9) Bilag 16: INFO 2 Maksimalavance, Renovering Bilag 17: INFO 3 Beboerhåndtering, Renovering (Del 01)...58 (Del 02)...59 (Del 03)...60 (Del 04)...61 (Del 05)...62 (Del 06)...63 (Del 07)...63 Bilag 18: INFO 4 Byggepladslogistik, Renovering (Del 01)...63 (Del 02)...63 (Del 03)...64 (Del 04)...65 (Del 05)...65 (Del 06)...66 (Del 07)...66 Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces (Del 01)...67 (Del 02)...67 (Del 03)...67 (Del 04)...68 (Del 05)...68 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...69 (Del 02)...70 (Del 03)...71 (Del 04)...72 (Del 05)...73

4 (Del 06)...73 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...74 (Del 02)...74 (Del 03)...75 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...75 (Del 02)...76 (Del 03)...77 (Del 04)...77 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...78 (Del 02)...78 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...79 (Del 02)...80 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...81 (Del 02)...82 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...82 (Del 02)...83 (Del 03)...84 (Del 04)...84 (Del 05)...84 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...85 (Del 02)...85 (Del 03)...86 (Del 04)...87 (Del 05)...88 Bilag 29: INFO 15 Forbehold... 88

5 HHM A/S CVR-nr Underrammeaftale 005_HHM A/S CVR-nr : Rammeaftale /Totalentreprise/A:Tæt_lav/D1 Hovedstaden/Delrammeaftale A01/(5:10) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri ID Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces ID 0130 (Del 01) HHM s kvalitetssikringssystem er skabt på baggrund af den viden og de erfaringer, vi har i HHM. Vores høje grad af egenproduktion giver os den styrke, at vi har et indgående fagligt kendskab til arbejdet med materialer, konstruktioner og bygningsdele. Vi lægger vægt på og gør en stor indsats for at dele viden og erfaringer på tværs i organisationen samtidig med, at vi inddrager de erfaringer, der er på brancheniveau. Vores målsætning er herved, at lære af egne og andres succeshistorier og få indsigt i mulige forbedringsmuligheder. Kendetegnende for HHM er, at vi bruger velkendte metoder, og at vi viser en særligt agtpågivenhed ved anvendelse af nye metoder og teknologier, sådan som det står anført i vores kvalitetssplan: HHM projekterer og planlægger under hensyntagen til udførelsesvenlighed og kendte metoder, der sikrer en ensartet kvalitet af vores produkter. HHM udviser særlig agtpågivenhed ved anvendelse af nye metoder og ny teknologi i såvel projekterings- som udførelsesfasen. Med denne tilgang ønsker vi, at minimere risikoen for svigt samt skabe de bedste forudsætninger for en let vedligeholdelse og drift af byggeriet. For at sikre kvaliteten og standarden i byggeriet, bliver vurdering af risici en vigtig faktor. I HHM har vi et særligt fokus på de områder, der rummer de største risici. Vi vurderer sandsynligheden for og konsekvensen ved, at der sker en fejl, og tilrettelægger en særlig kontrolindsats ved de områder, hvor sandsynligheden eller konsekvenser er høje, ligesom vi aktivt søger at indsamle den nødvendige viden og erfaring, der kan bruges til at minimere risiciene. Det er vores erfaring, at vi med denne praksis kan minimere risiciene. Herigennem sikres den gode kvalitet i det samlede arbejde. ID 0131 (Del 02) HHM s procedure for kvalitetssikring HHM tilbyder følgende procedure for generel kvalitetssikring af byggeriernes udførelse i forhold til 1) at undgå svigt 2) drift og vedligehold 3) mulighed for at efterse og udskifte bygningsdele: ID 0132

6 (Del 03) 1) Hvordan undgås svigt i byggeriet Det er vores erfaring, at vores prioritering af kun at bruge velkendte metoder og teknologier minimerer risikoen for svigt i byggeriet fordi vi kun bruger løsninger, vi ved virker. Vi lægger dog vægt på, kontinuerligt at opnå kendskab til nye velafprøvede løsningsmuligheder således, at vores produktion løbende forbedres og udvikles på baggrund af en tidssvarende og sikker viden. Vi fører løbende tilsyn med arbejdet og med vores elektroniske registrering af fejl og mangler, holder vi vores viden og risikovurdering på tværs af byggeprojekterne opdateret. Herigennem minimeres risikoen for, at der opstår svigt. ID 0133

7 (Del 04) 2) HHM's fokus på hvordan bygningen kan drives, herunder holdes vedlige på en rationel og økonomisk måde HHM har et langsigtet perspektiv, når der skal vælges materialer, konstruktioner og bygningsdele således, at bygningerne kan drives og vedligeholdes på en rationel og økonomisk måde. På baggrund af vores mangeårige erfaring med nybyggeri vælger vi de løsninger, der er mest optimale i forhold til en række driftsmæssige og totaløkonomiske faktorer. Vi har fokus på følgende: a) Holdbarhed: Vores valg af velkendte løsninger gør at risikoen for, at der skal ske en hurtig udskiftning af de valgte løsninger minimeres. b) Ressourceforbrug: Inden for projektets rammer vælges de løsninger, der ud fra en ressourcebetragtning er mest rentable. c) Driftspersonale: Det er vigtigt for os at vælge løsninger, der er lette at vedligeholde både for beboerne og for driftspersonalet. Oftest vil vi inddrage driftspersonalet i løsningsvalget og ved afleveringsproceduren sætte personerne godt ind i, hvordan vedligeholdelsen skal foregå på den letteste og mest optimale vis. d) Bæredygtighed: Vi har arbejdet på bæredygtige byggeprojekter, og har herigennem opnået solidt kendskab til principperne bag forskellige bæredygtige certificeringer og arbejdsmetoder. På den baggrund kan vi imødekomme bygherres eventuelle krav om bæredygtighed i byggeriet. e) Journalisering: Hvis vi er arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen, udarbejder vi den journal, der skal danne grundlag for den fremtidige drift og vedligehold rent arbejdsmiljømæssigt. Dette har stor betydning for den fremtidige ejendomsfunktionærs dagligdag og han/hun vil blive taget med på råd fra arbejdsmiljøkoordinatorens side. f) Totaløkonomi: I henhold til Bekendtgørelse nr af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri tilbyder HHM som totalentreprenør ved større sager, at udarbejde totaløkonomiske vurderinger som en del af tilbudsgivningen, hvor nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold til levetiden opgøres. ID 0134

8 (Del 05) 3) HHM's fokus på hvordan bygninger kan efterses og bygningsdele udskiftes lettest muligt under hensyn til projektets intentioner I forbindelse med projekteringen inddrager HHM i samarbejde med arkitekt og ingeniørrådgiver erfaringer fra egne og eksterne eksperter for herved at sikre, at et eventuelt behov for udskiftning af bygningsdele sker under hensyntagen til projektets oprindelige intention og på den mest optimale vis. Vi lægger vægt på, at byggeriet løbende efterses og kvalitetssikres i udførelsesfasen. Dette sker som en del af vores løbende tilsyn, hvor dokumentationen herfra vil være tilgængelig for bygherre. På de sager hvor det er relevant, etableres en hel eller delvis mock-up som efter eventuel tilpasning benyttes som reference for standarden i det videre arbejde. Bilag 20: INFO 6 Projekteringsproces ID 0135 (Del 01) HHM er en kvalitetsbevidst virksomhed, hvor en høj og ensartet kvalitet er en kerneværdi. Derfor er standarder og systemer for sikring og styring af kvalitet en integreret og naturlig del af vores arbejdsgange både for projekterings- og udførelsesfasen. Kvalitetsstyring i HHM sker efter et allerede gennemtestet kvalitetssikringssystem, der er udviklet på baggrund af de erfaringer og den viden, der er opbygget i HHM og som løbende tilpasses den udvikling, der sker i virksomheden og i branchen. Systemet giver nem mulighed for, at særlige projektmæssige forhold kan implementeres i den sagsspecifikke kvalitetsplan. Vores medarbejdere er fortrolige med vores kvalitetsplan og vores kvalitetssikringssystem. I projekteringsfasen fastlægges projektet med fokus på de traditionelle parametre som kvalitet, tid og totaløkonomi. Projekteringsfasen ledes af en erfaren projekteringsleder fra HHM. Det er væsentligt, at lederen har indgående forståelse for parterne og beslutningsprocesserne. Kvalitetssikringen vil indgå som et integreret punkt på dagsordenen til projekteringsmøder, projektgennemgangsmøder og byggemøder. Målsætningen er på den baggrund at sikre, at udbuddets kvalitetskrav indarbejdes på alle niveauer i projekterings- og udførelsesfasen. ID 0136 (Del 02) HHM s projekteringsproces For at kunne realisere vores målsætning om en høj kvalitet i projekteringsfasen tilbyder HHM følgende procedure i henhold til 1) ressourcestyring 2)dokumentstyring 3) myndighedskrav 4) styring af tekniske rådgivere 5) håndtering af fejl og mangler 6) håndtering af projektændringer 7) kvalitetssikring i udførelsesfasen 8) Anvendelse af tegnings-og beskrivelsesprincipper: ID 0137

9 (Del 03) 1) HHM's ressourcestyring under fastlagt projekteringsorganisation Projekteringsledelsens fornemmeste opgave er at styre og tilrettelægge arbejdet. Her er styring af ressourcer en hjørnesten. Der fokuseres på følgende: a) Organisation: Der sammensættes en effektiv organisation med korte beslutningsveje. Vi lægger op til, at have en kontaktperson hos bygherren som koordinerer bygherrens deltagelse i projekteringsprocessen og den efterfølgende udførelsesfase. Læs mere om organiseringen under INFO 11 og INFO 12. b) Tid: Projekteringslederen udarbejder og vedligeholder en tidsplan for projekteringen. Lederen sikrer, at tidsplanen følges og registrerer stadiet i forbindelse med projekteringsmøderne. Det er projekteringslederens ansvar at sikre, at der er de nødvendige tidsmæssige ressourcer til rådighed for opgavens udførelse. c) Økonomi: Igennem projekteringsfasen varetager projektlederen rollen som tovholder på økonomien. Der udføres løbende opdateringer på økonomien som følge af eventuelle ændringer som opstår i forbindelse med den løbende detaljering af projektet. d) Beslutningsplaner og godkendelsesprocedurer: Projekteringslederen udarbejder i samarbejde med bygherre en bygherrebeslutningsliste, som tydeliggør, hvilke beslutninger der er brug for, at bygherren tager og hvornår beslutningen skal foreligge. Bygherrens beslutninger eller kommentarer til indarbejdning registreres i listerne og det gøres tydeligt, hvornår og hvad der er besluttet. ID 0138

10 (Del 04) 2) HHM's procedure for dokumentstyring, herunder identifikation og styring af projekteringsdokumenter HHM s sagsansvarlige har til opgave at sikre, at de seneste og gældende projekteringsdokumenter altid er tilgængelige for projektholdet. Vi har følgende principper for dokumentstyring i forbindelse med projekteringen: a) Serveradgang til dokumenter: Der oprettes en fælles server, hvor alle relevante dokumenter skal være tilgængelige for projektets deltagere (fx Byggeweb, Dropbox eller lign.).er der ønsker fra bygherre om, hvilket system der skal bruges, vil det imødekommes. b) Struktur i mappesystem: På serveren oprettes en mappestruktur, der skal gøre det let at finde gældende dokumenter og arkivere dokumenter på sagen. c) Opdateret dokumentfortegnelse: Der oprettes en dokumentfortegnelse, som giver overblik over, hvilke dokumenter der er tilgængelige, hvor de findes og hvilke, der er gældende. d) Information: I de tilfælde, hvor serveren ikke automatisk sender information, påtager HHM sig opgaven at holde projektholdet informeret om opdateringer. ID 0139 (Del 05) 3) Opfyldelse af myndighedskrav Vi har følgende procedure for opfyldelse af myndighedskrav: a) Opstart: Der afholdes forhånds- og stjernemøder med relevante myndigheder og forsyninger omkring andragende. b) Byggetilladelse: Modtagelse af byggetilladelse med registrering af eventuelle at punkter. Der aftales en ansvarsfordeling og tidsfrist for håndtering af at punkter. c) Opfølgning: Opfølgning på opfyldelse af at punkter forud for aflevering. ID 0140

11 (Del 06) 4) Styring af tekniske rådgivere Det er HHM s projekteringsleder, der har ansvaret for projekteringens fremdrift, og at der leveres til den aftalte kvalitet inden for de tidsmæssige- og økonomiske rammer. Projekteringslederen står således for styringen, koordinering af projektet og det arbejde, der udføres af tekniske rådgivere. HHM har følgende principper for styringen af projektets tekniske rådgivere: a) Projekteringsmøder: Projekteringsmøderne skal sikre projektets fremdrift for det samlede projekteringsteam. I projekteringsfasen afholdes projekteringsmøder hver uge. I udførelsesfasen afholdes projekteringsmøder i starten af fasen hver anden uge og senere i fasen hver måned. På møderne behandles alle spørgsmål, der har relation til projektets udformning, materialevalg og detailløsninger m.v. Endvidere følges der til møderne op på alle overordnede forhold som myndighedsbehandling, tidsplan, kvalitet, miljømål, økonomi m.v. b) Styring sker efter tidsplan: Projekteringslederen tilrettelægger sin styring efter den fastlagte tidsplan for projekteringsfasen, og fastlægger klare tidsfrister for de tekniske rådgivere. c) Kontrol: Alle de projekterende gennemfører som udgangspunkt egen dokumenterbar kvalitetskontrol og sikrer, at materialet er entydigt samt at de opstillede forudsætninger og krav indfries og respekteres. Denne egenkontrol følges op af en fælles granskning. d) Inddragelse af relevante fagligheder: HHM tilstræber, at alle relevante faglige kompetencer inddrages i projekteringsfasen i det omfang, det er muligt inden for rammerne af projektets tidsmæssige og økonomiske ramme. ID 0141 (Del 07) 5) Håndtering af fejl og mangler ved projektet HHM har følgende procedure for identifikation og håndtering af fejl og mangler: a) Identifikation ved egenkontrol: Rådgivere udfører egen kontrol/granskning af udført arbejde med henblik på identifikation af eventuelle fejl og mangler. b) Tværgående granskning: Der afholdes en tværgående workshop med deltagelse af alle rådgivere, hvor der foretages en fælles granskning for identifikation af fejl og mangler. Identificerede fejl og mangler rapporteres, og der udarbejdes handlingsplan for afhjælpning. c) Afhjælpning: Fejl og mangler afhjælpes, og dette dokumenteres skriftligt. ID 0142

12 (Del 08) 6) Håndtering af projektændring HHM vurderer løbende de valgte løsninger, også i en udførelsesteknisk sammenhæng. Ved faseskift vil vi systematisk gennemføre en gennemgang af det foreliggende materiale. Dette skal sikre, at aftaler er indarbejdet, løsninger er fornuftige og at projektmaterialet udgør et kvalificeret grundlag for den efterfølgende fase. I tilfælde af egentlige projektændringer/afvigelser registrerer projektlederen, evt. med bistand fra fagtilsynene, disse i overskuelige skemaer. Eventuelle bygherreændringer registreres ligeledes, og alle konsekvenser for design, tid, økonomi og kvalitet belyses. ID 0143

13 (Del 09) 7) Planlægning af kvalitetssikring i udførelsesfasen For sikringen af kvaliteten i udførelsesfasen arbejder vi, i henhold til HHM s kvalitetsplan, med følgende planlægnings- og styringsværktøjer: a) Kontrolplaner: Sagsaktuelle kontrolplaner udarbejdes af byggelederen, eventuelt i samarbejde med kvalitets og arbejdsmiljølederen, på baggrund af udbudskontrolplanerne. Efter bygherres godkendelse af kontrolplanerne bortfalder udbudskontrolplanerne. Kontrolplanen skal indeholde en beskrivelse af: Hvor skal der kontrolleres Hvad skal kontrolleres Hvordan skal der kontrolleres Hvornår skal der kontrolleres Acceptkriterier Krav til dokumentation Hvem skal kontrollerer og godkende b) Projektgennemgang: Når HHM er totalentreprenør har projektlederen ansvar for, at: Der afholdes projektgennemgangsmøder for alle større/væsentlige underentrepriser før opstart på pladsen. Ved mødet deltager både rådgivere og underentreprenør. Der skrives referat Entreprisens risikoområder gennemgås med underentreprenørerne Aftaler om ændringsforslag eller ændringer med tilhørende tidsterminer og ansvarsfordeling fastlægges c) Styring af underentreprenører: Byggelederne skal sikre at: Underentreprenørens kvalitetsplan og kontrolplan opfylder projektkravene Entreprisens risikoområder er indarbejdet i kontrolplanerne Kvalitetsplan og kontrolplaner er forelagt HHM før aktivitetens opstart Ønsker til drift og vedligeholdelsesplan fremlægges ved opstart d) Indkøb og leverandørvalg: Leverandørvalg bestemmes af, hvilken type vare, der skal anvendes til det konkrete projekt, for at opfylde den krævede kvalitet. Vi fokuserer på at vælge de tekniske løsninger, materialer og leverandører, der kan opfylde kravene, ligesom vi løbende vurderer bygbarheden for den faktiske udførelse. Dette tilgodeses gennem en aktiv inddragelse af leverandører og underentreprenører tidligt i processen. ID 0144

14 (Del 010) 8) HHM's anvendelse af tegnings-og beskrivelsesprincipper HHM benytter sig som udgangspunkt af BIPS tegnestandarder og BIPS beskrivelsesværktøjer. Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces ID 0145 (Del 01) At sikre kvaliteten i udførelsesprocessen er en høj prioritet for HHM, og HHM s kvalitetsplan er rettesnor for det løbende arbejde med kvalitetssikring. For at skabe de bedste forudsætninger for et kvalitetsfyldt udførelsesarbejde afsluttes projekteringsfasen med en gennemgang, som projekteringsteamet står for. Målet er at skabe en god overgang til udførelsesfasen. Eventuelle uklarheder identificeres og der etableres en fælles forståelse for projektet, tiden og målet. Yderligere afholdes opstartsmøder for alle fag for herved at sikre, at projektet er forstået og at fokuspunkter og særlige risici får den nødvendige opmærksomhed. Udførelsesfasen ledes af projektlederen, som så vidt muligt, har fulgt hele projekteringen og i samarbejde med byggeledere har entreret med underentreprenørerne. På denne måde sikres, at projektets forudsætninger, valg og intentioner videreføres i udførelsesfasen. ID 0146 (Del 02) HHM s udførelsesfase For at kunne realisere vores målsætning om en høj kvalitet i udførelsesfasen tilbyder HHM følgende procedure i henhold til 1) ressourcestyring 2) kvalitetskontrol 3) styring af udførelsesdokumenter 4) styring af krav til underentreprenører 5) håndtering af fejl og mangler: ID 0147

15 (Del 03) 1) HHM's ressourcestyring for tilbudt udførelsesorganisation I forhold til ressourcestyringen for udførelsesorganisationen lægger vi vægt på, at: a) De rette kompetencer er til stede i projektet til alle tider. Der nedsættes en projektorganisation, hvor bemandingen sker med medarbejdere, der har de nødvendige tidsmæssige ressourcer, de rette kompetencer og den nødvendige erfaring. b) Der etableres en velfungerende organisation med repræsentanter for alle de udførende fag. c) Ledelsen i hele udførelsesfasen har overblik over de kompetencer og ressourcer, der er på projektet, og foretager eventuelle nødvendige justeringer. Afhængig af opgavens omfang og karakter bemandes opgaven enten udelukkende med interne ressourcer eller med en tilkobling af eksterne ressourcer, der supplerer vores egne håndværkere. HHM s faste medarbejderstab omfatter faglærte håndværkere inden for jord, kloak, beton, murer, flisemurer, tømrer, snedker, VVS, blikkenslager og gartner. Samtidig har vi nogle af branchens dygtigste projekt- og byggeledere, og vi har et mangeårigt samarbejde med udvalgte eksterne leverandører og underentreprenører. Det giver os mulighed for at sammensætte en optimal organisation med de rette ressourcer tilknyttet. Afhængig af opgavens omfang og karakter bemandes opgaven enten udelukkende med interne ressourcer eller med en tilkobling af eksterne ressourcer, der supplerer vores egne håndværkere. HHM s faste medarbejderstab omfatter faglærte håndværkere inden for jord, kloak, beton, murer, flisemurer, tømrer, snedker, VVS, blikkenslager og gartner. Samtidig har vi nogle af branchens dygtigste projekt- og byggeledere, og vi har et mangeårigt samarbejde med udvalgte eksterne leverandører og underentreprenører. Det giver os mulighed for at sammensætte en optimal organisation med de rette ressourcer tilknyttet. ID 0148

16 (Del 04) 2) HHM's løbende kvalitetskontrol med udførelsen HHM s procedure for kvalitetskontrol udføres i henhold til a) HHM s kontrolplaner, der indgår i HHM s kvalitetssikringssystem, b) procedurer for mødeafholdelse og c) proceduren for tidsstyring: a) Kontrolplaner: Byggelederen udarbejder sagsaktuelle kontrolplaner på baggrund af udbudskontrolplanerne Jf. INFO 6. Byggelederen er ansvarlig for kvalitetskontrol af egne arbejder på byggepladsen i henhold til den beskrevne kontrolplan. Yderligere skal byggelederen overvåge underentreprenørenes kontrolarbejde og godkende det endelige resultat evt. i samarbejde med kvalitets- og arbejdsmiljølederen. b) Mødeafholdelse: Foruden kontrolplanerne, skal følgende mødestruktur sikre en løbende kontrol med udførelsen og projektets fremdrift: Bygherremøder: Der afholdes faste bygherremøder, hvor man gensidigt orienterer hinanden omkring status, fremdrift, kvalitet, tid og økonomi samt aftaler, hvordan eventuelle afvigelser fra det planlagte forløb skal håndteres. Yderligere fremlægges resultater fra HHM s mønsterrunder, audits og eventuelle rapporter fra besøg af Arbejdstilsynet. Bygherremøderne afholdes som regel hver 14. dag. Byggemøder: Der afholdes yderligere faste byggemøder for koordinering af udførelsen mellem HHM s egenproduktion og underentreprenører. HHM s projektleder sørger, for at alle er proaktive omkring planlægning af forestående aktiviteter, således at der kan sikres effektivitet i udførelse. På byggemøderne formidles og implementeres de beslutninger, der er taget på projekteringsmøderne. Ved alle møder er kvalitetssikring og arbejdsmiljø naturligt faste punkter på dagsordenen. Møderne afholdes enten ugentligt eller hver 14. dag afhængig af opgavens karakter. Formandsmøder: En gang ugentligt afholdes møde med formændene med henblik på planlægning og koordinering af den kommende uge/14 dages arbejde. Der udarbejdes udførelsestidsplan, ugeplan og forhindringsliste på formandsmøderne. Opstartsmøder: Byggesagen indledes med et opstartsmøde for underentreprenører med deltagelse formænd, projektleder og byggeledere samt rådgivere. Projektmaterialet, fagbeskrivelser, risikoområder og succeskriterier gennemgås samtidig med, at der foretages en projekt og procesgranskning med henblik på optimering af projektdetaljer og udførelsesmetoder. ID 0149

17 (Del 05) c) Tidsstyring: Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse og overholdelse af projektets tidsplan. Tidsstyringen foretages på baggrund af følgende planlægningsværktøjer: Hovedtidsplan: Den overordnede tidsplan fastlægges ved sagens opstart. Udførelsestidsplan: Udførelsestidsplanen udarbejdes til de første formandsmøder. Det er denne tidsplan, som bruges i det daglige arbejde. Rullende 5-ugersplan: Hver uge foretages en detailplanlægning for de næste 5 ugers produktion. Formålet er at sikre, at alle planlagte aktiviteter nu også kan gennemføres. Her tages højde for de syv strømme : i. Ydre omstændigheder skal være i orden eksempelvis vejrliget ii. Tegninger og beskrivelse af det der skal udføres er til stede iii. Arbejdspladsen er klar iv. Materialerne er til stede v. Forudgående arbejder er afsluttet vi. Det nødvendige udstyr er på plads vii. Det nødvendige mandskab er til rådighed. Ugeplanen: Hver uge udarbejder formændene en detaljeret ugeplan for den kommende uge med hensyn til egne aktiviteter, leverancer og i hvilke bygningafsnit der arbejdes. Ugeplanen koordineres og justeres eventuelt på baggrund af kommentarer fra andre håndværksgrupper. Forhindringsliste: Til hvert formandsmøde udarbejdes en forhindringsliste, der angiver, hvilke forhindringer der er for den kommende produktion samt hvem, der har ansvaret for afklaring og angivelse af tidsfrist herfor. ID 0150

18 (Del 06) 3) HHM's identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændring af disse ved logfiler Proceduren for håndtering af udførelsesdokumenter er beskrevet i HHM s Kvalitetsplan, og omfatter følgende: a) Tegninger og beskrivelse: Der er følgende procedure for håndtering af tegninger og beskrivelser: Udbudstegninger opbevares i særskilte mapper mærket udbud, og må ikke fjernes herfra Arbejdstegninger sendes i 2 eksemplarer til byggelederen. Byggelederen er ansvarlig for, at der forefindes et komplet sæt gældende tegninger og beskrivelse på byggepladsen og at disse er tilgængelige digitalt for alle relevante parter Byggelederen er ansvarlig for at reviderede tegninger udleveres til formanden på byggepladsen, og at udgåede tegninger arkiveres Ved fotokopiudsnit af tegninger, påføres oprindelsestegnings nr. og rev. b) Tilsynsnotater fra bygherre: I forhold til tilsynsnotaterne skal byggelederen sikre, at: Det ved påskrift (initialer og dato) fremgår, hvilke tilsynsnotater der er færdigbehandlet Der i byggemødereferatet anføres, hvilke notater, der er kommet til siden sidste referat c) Afvigelsesdokumenter: Afvigelser skal registreres i en afvigelsesrapport, der beskriver omfang - evt. årsag til afvigelsen med forslag til afhjælpning eller dispensation fra kravene. Kontrol af afhjælpning skal udføres af byggelederen og påtegnes afvigelsesrapporten. d) Fejlregistrering: Ved fejl udarbejdes en projektafklaring til bygherre, der beskriver fejl, uklarheder og løsningsmuligheder. e) Fravigelsesdokumenter: Ved fravigelser udarbejdes en fravigelsesrapport til bygherre. Fravigelsesrapporten beskriver den ønskede fravigelse, og der anmodes om bygherres accept af fravigelsen. Forbehold som tid, økonomi og seneste tilbagemelding skal anføres i fravigelsesrapporten. f) Øvrige dokumenter: Foruden det beskrevne udarbejdes også dokumenter for kontrolplaner, proceskontrol, modtagekontrol, prøvegodkendelse og slutkontrol. g) Arkivering og logfiler: Alle dokumenter arkiveres, og ved ændringer registreres disse af byggelederen ved let administrerbare logfiler, der skal give et hurtigt og korrekt overblik over gældende dokumenter og historikken. ID 0151

19 (Del 07) 4) HHM's Styring og krav til underentreprenører og deres kvalitetssikring Vi udfører vores opgaver med faglig stolthed, og står inde for det, vi leverer. Derfor stiller vi også høje krav til vores underentreprenører og deres arbejde med kvalitetssikring. Byggelederen er ansvarlig for at: a) Underentreprenørers kvalitetsplan og kontrolplan opfylder projektkravene. b) Entreprisens risikoområder er indarbejdet i kontrolplanerne. c) Kvalitetsplan og kontrolplaner er forelagt HHM, bygherre/rådgiver før aktivitetens opstart. d) Ønsker til drift og vedligeholdelsesplan fremlægges ved opstart. ID 0152 (Del 08) 5) HHM's håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejder Fejl og mangler håndteres efter følgende procedure for fejl ved arbejder og materialer: a) Arbejder: Registrering: Fejl og mangler der konstateres under arbejdets udførelse registreres i HHM s mangelhåndteringssystem, og udbedres straks. Udbedring: Mangler påvist og nedskrevet ved afleveringsforretningen udbedres i henhold til AB 92. Se desuden INFO 9. b) Materialer: Forebyggelse: HHM har positive erfaringer med at være opsøgende over for leverandører og producenter af materialer og besigtige produktion og leverancer. Det giver en sikkerhed for, at materialerne leveres rettidigt og til den aftalte kvalitet eller alternativt, at der i god tid inden er mulighed for at lave de nødvendige ændringer i planerne. Kvalitetssikring: Oplagring og afdækning af materialer på byggepladsen tilrettelægges for at minimere risikoen for skader af materiel under arbejdets udførelse. Leverandørgaranti: Skulle det vise sig, at der er mangler ved materialerne ved levering registreres dette, og HHM gør brug af leverandørgaranti. Fejlbehæftede materialer indbygges ikke. Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces ID 0153

20 (Del 01) Procedurerne der er beskrevet under INFO 6 og 7 skaber fundamentet for en høj kvalitet i byggeriet. Disse procedurer går hånd i hånd med vores procedure for egenkontrol, der skal sikre en løbende kontrol af, at kvaliteten har det ønskede niveau, og at eventuelle fejl identificeres og afhjælpes så tidligt i processen som muligt. ID 0154 (Del 02) HHM s procedure for egenkontrol HHM har følgende procedure for egenkontrol i projektets faser: 1) Kontrol i projekteringsfasen a) Kontrolforanstaltninger: Der aftales kontrolforanstaltninger der passer til opgavens størrelse og kompleksitet. b) Egenkontrol og granskning: Alle rådgivere gennemfører dokumenteret egenkontrol og projekteringen afsluttes med fælles granskning af det samlede projekt. c) Ekstern kontrol: Ved meget komplekse opgaver vil der blive inddraget ekstern kontrol og granskning af hovedprojektet. ID 0155

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7

JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7 JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795... 7 UNDERRAMMEAFTALE 006_JUUL & NIELSEN A/S CVR-NR. 13836795: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(6:10)... 7 Bilag

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4 EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714... 4 UNDERRAMMEAFTALE 027_EINAR KORNERUP JYLLAND A/S CVR-NR. 81311714: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A: TÆT_LAV/D4 MIDTJYLLAND/DELRAMMEAFTALE A04/(3:8)...

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere