HHM A/S CVR-NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5"

Transkript

1 HHM A/S CVR-NR UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri... 5 Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces... 5 (Del 01)...5 (Del 02)...5 (Del 03)...6 (Del 04)...7 (Del 05)...8 Bilag 20: INFO 6 Projekteringsproces... 8 (Del 01)...8 (Del 02)...8 (Del 03)...9 (Del 04)...10 (Del 05)...10 (Del 06)...11 (Del 07)...11 (Del 08)...12 (Del 09)...13 (Del 010)...14 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...14 (Del 02)...14 (Del 03)...15 (Del 04)...16 (Del 05)...17 (Del 06)...18 (Del 07)...19 (Del 08)...19 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...20 (Del 02)...20 (Del 03)...21 (Del 04)...22 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...22 (Del 02)...22 (Del 03)...23 (Del 04)...24 (Del 05)...24 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...25 (Del 02)...25 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...26 (Del 02)...27 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...28 (Del 02)...29

2 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...30 (Del 02)...30 (Del 03)...30 (Del 04)...30 (Del 05)...31 (Del 06)...31 (Del 07)...32 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...32 (Del 02)...32 (Del 03)...33 (Del 04)...33 (Del 05)...34 (Del 06)...34 (Del 07)...35 Bilag 29: INFO 15 Forbehold UNDERRAMMEAFTALE 105_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /HOVEDENTREPRISE/D:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A16/(6:9) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces (Del 01)...36 (Del 02)...36 (Del 03)...36 (Del 04)...37 (Del 05)...37 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...38 (Del 02)...38 (Del 03)...38 (Del 04)...39 (Del 05)...40 (Del 06)...41 (Del 07)...42 (Del 08)...43 (Del 09)...43 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...44 (Del 02)...44 (Del 03)...45 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...45 (Del 02)...45 (Del 03)...46 (Del 04)...47 (Del 05)...47 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...48 (Del 02)...48 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...49

3 (Del 02)...50 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...51 (Del 02)...52 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...52 (Del 02)...53 (Del 03)...53 (Del 04)...53 (Del 05)...53 (Del 06)...54 (Del 07)...54 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...55 (Del 02)...55 (Del 03)...55 (Del 04)...56 (Del 05)...56 (Del 06)...57 (Del 07)...58 Bilag 29: INFO 15 Forbehold UNDERRAMMEAFTALE 165_HHM A/S CVR-NR : RAMMEAFTALE /HOVEDENTREPRISE/F: RENOVERING/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A26/(6:9) Bilag 16: INFO 2 Maksimalavance, Renovering Bilag 17: INFO 3 Beboerhåndtering, Renovering (Del 01)...58 (Del 02)...59 (Del 03)...60 (Del 04)...61 (Del 05)...62 (Del 06)...63 (Del 07)...63 Bilag 18: INFO 4 Byggepladslogistik, Renovering (Del 01)...63 (Del 02)...63 (Del 03)...64 (Del 04)...65 (Del 05)...65 (Del 06)...66 (Del 07)...66 Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces (Del 01)...67 (Del 02)...67 (Del 03)...67 (Del 04)...68 (Del 05)...68 Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces (Del 01)...69 (Del 02)...70 (Del 03)...71 (Del 04)...72 (Del 05)...73

4 (Del 06)...73 Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces (Del 01)...74 (Del 02)...74 (Del 03)...75 Bilag 23: INFO 9 Mangelafhjælpningsproces for fastlagte gennemgange (Del 01)...75 (Del 02)...76 (Del 03)...77 (Del 04)...77 Bilag 24: INFO 10 Mangelafhjælpningsproces for øvrige mangler (Del 01)...78 (Del 02)...78 Bilag 25: INFO 11 Projektorganiseringsprincipper for den fælles organisation (Del 01)...79 (Del 02)...80 Bilag 26: INFO 12 Projektorganiseringsprincipper for entreprenørs organisation (Del 01)...81 (Del 02)...82 Bilag 27: INFO 13 Principper for åben økonomi (Del 01)...82 (Del 02)...83 (Del 03)...84 (Del 04)...84 (Del 05)...84 Bilag 28: INFO 14 Optimeringsprincipper (Del 01)...85 (Del 02)...85 (Del 03)...86 (Del 04)...87 (Del 05)...88 Bilag 29: INFO 15 Forbehold... 88

5 HHM A/S CVR-nr Underrammeaftale 005_HHM A/S CVR-nr : Rammeaftale /Totalentreprise/A:Tæt_lav/D1 Hovedstaden/Delrammeaftale A01/(5:10) Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance, Nybyggeri ID Bilag 19: INFO 5 Kvalitetssikringsproces ID 0130 (Del 01) HHM s kvalitetssikringssystem er skabt på baggrund af den viden og de erfaringer, vi har i HHM. Vores høje grad af egenproduktion giver os den styrke, at vi har et indgående fagligt kendskab til arbejdet med materialer, konstruktioner og bygningsdele. Vi lægger vægt på og gør en stor indsats for at dele viden og erfaringer på tværs i organisationen samtidig med, at vi inddrager de erfaringer, der er på brancheniveau. Vores målsætning er herved, at lære af egne og andres succeshistorier og få indsigt i mulige forbedringsmuligheder. Kendetegnende for HHM er, at vi bruger velkendte metoder, og at vi viser en særligt agtpågivenhed ved anvendelse af nye metoder og teknologier, sådan som det står anført i vores kvalitetssplan: HHM projekterer og planlægger under hensyntagen til udførelsesvenlighed og kendte metoder, der sikrer en ensartet kvalitet af vores produkter. HHM udviser særlig agtpågivenhed ved anvendelse af nye metoder og ny teknologi i såvel projekterings- som udførelsesfasen. Med denne tilgang ønsker vi, at minimere risikoen for svigt samt skabe de bedste forudsætninger for en let vedligeholdelse og drift af byggeriet. For at sikre kvaliteten og standarden i byggeriet, bliver vurdering af risici en vigtig faktor. I HHM har vi et særligt fokus på de områder, der rummer de største risici. Vi vurderer sandsynligheden for og konsekvensen ved, at der sker en fejl, og tilrettelægger en særlig kontrolindsats ved de områder, hvor sandsynligheden eller konsekvenser er høje, ligesom vi aktivt søger at indsamle den nødvendige viden og erfaring, der kan bruges til at minimere risiciene. Det er vores erfaring, at vi med denne praksis kan minimere risiciene. Herigennem sikres den gode kvalitet i det samlede arbejde. ID 0131 (Del 02) HHM s procedure for kvalitetssikring HHM tilbyder følgende procedure for generel kvalitetssikring af byggeriernes udførelse i forhold til 1) at undgå svigt 2) drift og vedligehold 3) mulighed for at efterse og udskifte bygningsdele: ID 0132

6 (Del 03) 1) Hvordan undgås svigt i byggeriet Det er vores erfaring, at vores prioritering af kun at bruge velkendte metoder og teknologier minimerer risikoen for svigt i byggeriet fordi vi kun bruger løsninger, vi ved virker. Vi lægger dog vægt på, kontinuerligt at opnå kendskab til nye velafprøvede løsningsmuligheder således, at vores produktion løbende forbedres og udvikles på baggrund af en tidssvarende og sikker viden. Vi fører løbende tilsyn med arbejdet og med vores elektroniske registrering af fejl og mangler, holder vi vores viden og risikovurdering på tværs af byggeprojekterne opdateret. Herigennem minimeres risikoen for, at der opstår svigt. ID 0133

7 (Del 04) 2) HHM's fokus på hvordan bygningen kan drives, herunder holdes vedlige på en rationel og økonomisk måde HHM har et langsigtet perspektiv, når der skal vælges materialer, konstruktioner og bygningsdele således, at bygningerne kan drives og vedligeholdes på en rationel og økonomisk måde. På baggrund af vores mangeårige erfaring med nybyggeri vælger vi de løsninger, der er mest optimale i forhold til en række driftsmæssige og totaløkonomiske faktorer. Vi har fokus på følgende: a) Holdbarhed: Vores valg af velkendte løsninger gør at risikoen for, at der skal ske en hurtig udskiftning af de valgte løsninger minimeres. b) Ressourceforbrug: Inden for projektets rammer vælges de løsninger, der ud fra en ressourcebetragtning er mest rentable. c) Driftspersonale: Det er vigtigt for os at vælge løsninger, der er lette at vedligeholde både for beboerne og for driftspersonalet. Oftest vil vi inddrage driftspersonalet i løsningsvalget og ved afleveringsproceduren sætte personerne godt ind i, hvordan vedligeholdelsen skal foregå på den letteste og mest optimale vis. d) Bæredygtighed: Vi har arbejdet på bæredygtige byggeprojekter, og har herigennem opnået solidt kendskab til principperne bag forskellige bæredygtige certificeringer og arbejdsmetoder. På den baggrund kan vi imødekomme bygherres eventuelle krav om bæredygtighed i byggeriet. e) Journalisering: Hvis vi er arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen, udarbejder vi den journal, der skal danne grundlag for den fremtidige drift og vedligehold rent arbejdsmiljømæssigt. Dette har stor betydning for den fremtidige ejendomsfunktionærs dagligdag og han/hun vil blive taget med på råd fra arbejdsmiljøkoordinatorens side. f) Totaløkonomi: I henhold til Bekendtgørelse nr af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri tilbyder HHM som totalentreprenør ved større sager, at udarbejde totaløkonomiske vurderinger som en del af tilbudsgivningen, hvor nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold til levetiden opgøres. ID 0134

8 (Del 05) 3) HHM's fokus på hvordan bygninger kan efterses og bygningsdele udskiftes lettest muligt under hensyn til projektets intentioner I forbindelse med projekteringen inddrager HHM i samarbejde med arkitekt og ingeniørrådgiver erfaringer fra egne og eksterne eksperter for herved at sikre, at et eventuelt behov for udskiftning af bygningsdele sker under hensyntagen til projektets oprindelige intention og på den mest optimale vis. Vi lægger vægt på, at byggeriet løbende efterses og kvalitetssikres i udførelsesfasen. Dette sker som en del af vores løbende tilsyn, hvor dokumentationen herfra vil være tilgængelig for bygherre. På de sager hvor det er relevant, etableres en hel eller delvis mock-up som efter eventuel tilpasning benyttes som reference for standarden i det videre arbejde. Bilag 20: INFO 6 Projekteringsproces ID 0135 (Del 01) HHM er en kvalitetsbevidst virksomhed, hvor en høj og ensartet kvalitet er en kerneværdi. Derfor er standarder og systemer for sikring og styring af kvalitet en integreret og naturlig del af vores arbejdsgange både for projekterings- og udførelsesfasen. Kvalitetsstyring i HHM sker efter et allerede gennemtestet kvalitetssikringssystem, der er udviklet på baggrund af de erfaringer og den viden, der er opbygget i HHM og som løbende tilpasses den udvikling, der sker i virksomheden og i branchen. Systemet giver nem mulighed for, at særlige projektmæssige forhold kan implementeres i den sagsspecifikke kvalitetsplan. Vores medarbejdere er fortrolige med vores kvalitetsplan og vores kvalitetssikringssystem. I projekteringsfasen fastlægges projektet med fokus på de traditionelle parametre som kvalitet, tid og totaløkonomi. Projekteringsfasen ledes af en erfaren projekteringsleder fra HHM. Det er væsentligt, at lederen har indgående forståelse for parterne og beslutningsprocesserne. Kvalitetssikringen vil indgå som et integreret punkt på dagsordenen til projekteringsmøder, projektgennemgangsmøder og byggemøder. Målsætningen er på den baggrund at sikre, at udbuddets kvalitetskrav indarbejdes på alle niveauer i projekterings- og udførelsesfasen. ID 0136 (Del 02) HHM s projekteringsproces For at kunne realisere vores målsætning om en høj kvalitet i projekteringsfasen tilbyder HHM følgende procedure i henhold til 1) ressourcestyring 2)dokumentstyring 3) myndighedskrav 4) styring af tekniske rådgivere 5) håndtering af fejl og mangler 6) håndtering af projektændringer 7) kvalitetssikring i udførelsesfasen 8) Anvendelse af tegnings-og beskrivelsesprincipper: ID 0137

9 (Del 03) 1) HHM's ressourcestyring under fastlagt projekteringsorganisation Projekteringsledelsens fornemmeste opgave er at styre og tilrettelægge arbejdet. Her er styring af ressourcer en hjørnesten. Der fokuseres på følgende: a) Organisation: Der sammensættes en effektiv organisation med korte beslutningsveje. Vi lægger op til, at have en kontaktperson hos bygherren som koordinerer bygherrens deltagelse i projekteringsprocessen og den efterfølgende udførelsesfase. Læs mere om organiseringen under INFO 11 og INFO 12. b) Tid: Projekteringslederen udarbejder og vedligeholder en tidsplan for projekteringen. Lederen sikrer, at tidsplanen følges og registrerer stadiet i forbindelse med projekteringsmøderne. Det er projekteringslederens ansvar at sikre, at der er de nødvendige tidsmæssige ressourcer til rådighed for opgavens udførelse. c) Økonomi: Igennem projekteringsfasen varetager projektlederen rollen som tovholder på økonomien. Der udføres løbende opdateringer på økonomien som følge af eventuelle ændringer som opstår i forbindelse med den løbende detaljering af projektet. d) Beslutningsplaner og godkendelsesprocedurer: Projekteringslederen udarbejder i samarbejde med bygherre en bygherrebeslutningsliste, som tydeliggør, hvilke beslutninger der er brug for, at bygherren tager og hvornår beslutningen skal foreligge. Bygherrens beslutninger eller kommentarer til indarbejdning registreres i listerne og det gøres tydeligt, hvornår og hvad der er besluttet. ID 0138

10 (Del 04) 2) HHM's procedure for dokumentstyring, herunder identifikation og styring af projekteringsdokumenter HHM s sagsansvarlige har til opgave at sikre, at de seneste og gældende projekteringsdokumenter altid er tilgængelige for projektholdet. Vi har følgende principper for dokumentstyring i forbindelse med projekteringen: a) Serveradgang til dokumenter: Der oprettes en fælles server, hvor alle relevante dokumenter skal være tilgængelige for projektets deltagere (fx Byggeweb, Dropbox eller lign.).er der ønsker fra bygherre om, hvilket system der skal bruges, vil det imødekommes. b) Struktur i mappesystem: På serveren oprettes en mappestruktur, der skal gøre det let at finde gældende dokumenter og arkivere dokumenter på sagen. c) Opdateret dokumentfortegnelse: Der oprettes en dokumentfortegnelse, som giver overblik over, hvilke dokumenter der er tilgængelige, hvor de findes og hvilke, der er gældende. d) Information: I de tilfælde, hvor serveren ikke automatisk sender information, påtager HHM sig opgaven at holde projektholdet informeret om opdateringer. ID 0139 (Del 05) 3) Opfyldelse af myndighedskrav Vi har følgende procedure for opfyldelse af myndighedskrav: a) Opstart: Der afholdes forhånds- og stjernemøder med relevante myndigheder og forsyninger omkring andragende. b) Byggetilladelse: Modtagelse af byggetilladelse med registrering af eventuelle at punkter. Der aftales en ansvarsfordeling og tidsfrist for håndtering af at punkter. c) Opfølgning: Opfølgning på opfyldelse af at punkter forud for aflevering. ID 0140

11 (Del 06) 4) Styring af tekniske rådgivere Det er HHM s projekteringsleder, der har ansvaret for projekteringens fremdrift, og at der leveres til den aftalte kvalitet inden for de tidsmæssige- og økonomiske rammer. Projekteringslederen står således for styringen, koordinering af projektet og det arbejde, der udføres af tekniske rådgivere. HHM har følgende principper for styringen af projektets tekniske rådgivere: a) Projekteringsmøder: Projekteringsmøderne skal sikre projektets fremdrift for det samlede projekteringsteam. I projekteringsfasen afholdes projekteringsmøder hver uge. I udførelsesfasen afholdes projekteringsmøder i starten af fasen hver anden uge og senere i fasen hver måned. På møderne behandles alle spørgsmål, der har relation til projektets udformning, materialevalg og detailløsninger m.v. Endvidere følges der til møderne op på alle overordnede forhold som myndighedsbehandling, tidsplan, kvalitet, miljømål, økonomi m.v. b) Styring sker efter tidsplan: Projekteringslederen tilrettelægger sin styring efter den fastlagte tidsplan for projekteringsfasen, og fastlægger klare tidsfrister for de tekniske rådgivere. c) Kontrol: Alle de projekterende gennemfører som udgangspunkt egen dokumenterbar kvalitetskontrol og sikrer, at materialet er entydigt samt at de opstillede forudsætninger og krav indfries og respekteres. Denne egenkontrol følges op af en fælles granskning. d) Inddragelse af relevante fagligheder: HHM tilstræber, at alle relevante faglige kompetencer inddrages i projekteringsfasen i det omfang, det er muligt inden for rammerne af projektets tidsmæssige og økonomiske ramme. ID 0141 (Del 07) 5) Håndtering af fejl og mangler ved projektet HHM har følgende procedure for identifikation og håndtering af fejl og mangler: a) Identifikation ved egenkontrol: Rådgivere udfører egen kontrol/granskning af udført arbejde med henblik på identifikation af eventuelle fejl og mangler. b) Tværgående granskning: Der afholdes en tværgående workshop med deltagelse af alle rådgivere, hvor der foretages en fælles granskning for identifikation af fejl og mangler. Identificerede fejl og mangler rapporteres, og der udarbejdes handlingsplan for afhjælpning. c) Afhjælpning: Fejl og mangler afhjælpes, og dette dokumenteres skriftligt. ID 0142

12 (Del 08) 6) Håndtering af projektændring HHM vurderer løbende de valgte løsninger, også i en udførelsesteknisk sammenhæng. Ved faseskift vil vi systematisk gennemføre en gennemgang af det foreliggende materiale. Dette skal sikre, at aftaler er indarbejdet, løsninger er fornuftige og at projektmaterialet udgør et kvalificeret grundlag for den efterfølgende fase. I tilfælde af egentlige projektændringer/afvigelser registrerer projektlederen, evt. med bistand fra fagtilsynene, disse i overskuelige skemaer. Eventuelle bygherreændringer registreres ligeledes, og alle konsekvenser for design, tid, økonomi og kvalitet belyses. ID 0143

13 (Del 09) 7) Planlægning af kvalitetssikring i udførelsesfasen For sikringen af kvaliteten i udførelsesfasen arbejder vi, i henhold til HHM s kvalitetsplan, med følgende planlægnings- og styringsværktøjer: a) Kontrolplaner: Sagsaktuelle kontrolplaner udarbejdes af byggelederen, eventuelt i samarbejde med kvalitets og arbejdsmiljølederen, på baggrund af udbudskontrolplanerne. Efter bygherres godkendelse af kontrolplanerne bortfalder udbudskontrolplanerne. Kontrolplanen skal indeholde en beskrivelse af: Hvor skal der kontrolleres Hvad skal kontrolleres Hvordan skal der kontrolleres Hvornår skal der kontrolleres Acceptkriterier Krav til dokumentation Hvem skal kontrollerer og godkende b) Projektgennemgang: Når HHM er totalentreprenør har projektlederen ansvar for, at: Der afholdes projektgennemgangsmøder for alle større/væsentlige underentrepriser før opstart på pladsen. Ved mødet deltager både rådgivere og underentreprenør. Der skrives referat Entreprisens risikoområder gennemgås med underentreprenørerne Aftaler om ændringsforslag eller ændringer med tilhørende tidsterminer og ansvarsfordeling fastlægges c) Styring af underentreprenører: Byggelederne skal sikre at: Underentreprenørens kvalitetsplan og kontrolplan opfylder projektkravene Entreprisens risikoområder er indarbejdet i kontrolplanerne Kvalitetsplan og kontrolplaner er forelagt HHM før aktivitetens opstart Ønsker til drift og vedligeholdelsesplan fremlægges ved opstart d) Indkøb og leverandørvalg: Leverandørvalg bestemmes af, hvilken type vare, der skal anvendes til det konkrete projekt, for at opfylde den krævede kvalitet. Vi fokuserer på at vælge de tekniske løsninger, materialer og leverandører, der kan opfylde kravene, ligesom vi løbende vurderer bygbarheden for den faktiske udførelse. Dette tilgodeses gennem en aktiv inddragelse af leverandører og underentreprenører tidligt i processen. ID 0144

14 (Del 010) 8) HHM's anvendelse af tegnings-og beskrivelsesprincipper HHM benytter sig som udgangspunkt af BIPS tegnestandarder og BIPS beskrivelsesværktøjer. Bilag 21: INFO 7 Udførelsesproces ID 0145 (Del 01) At sikre kvaliteten i udførelsesprocessen er en høj prioritet for HHM, og HHM s kvalitetsplan er rettesnor for det løbende arbejde med kvalitetssikring. For at skabe de bedste forudsætninger for et kvalitetsfyldt udførelsesarbejde afsluttes projekteringsfasen med en gennemgang, som projekteringsteamet står for. Målet er at skabe en god overgang til udførelsesfasen. Eventuelle uklarheder identificeres og der etableres en fælles forståelse for projektet, tiden og målet. Yderligere afholdes opstartsmøder for alle fag for herved at sikre, at projektet er forstået og at fokuspunkter og særlige risici får den nødvendige opmærksomhed. Udførelsesfasen ledes af projektlederen, som så vidt muligt, har fulgt hele projekteringen og i samarbejde med byggeledere har entreret med underentreprenørerne. På denne måde sikres, at projektets forudsætninger, valg og intentioner videreføres i udførelsesfasen. ID 0146 (Del 02) HHM s udførelsesfase For at kunne realisere vores målsætning om en høj kvalitet i udførelsesfasen tilbyder HHM følgende procedure i henhold til 1) ressourcestyring 2) kvalitetskontrol 3) styring af udførelsesdokumenter 4) styring af krav til underentreprenører 5) håndtering af fejl og mangler: ID 0147

15 (Del 03) 1) HHM's ressourcestyring for tilbudt udførelsesorganisation I forhold til ressourcestyringen for udførelsesorganisationen lægger vi vægt på, at: a) De rette kompetencer er til stede i projektet til alle tider. Der nedsættes en projektorganisation, hvor bemandingen sker med medarbejdere, der har de nødvendige tidsmæssige ressourcer, de rette kompetencer og den nødvendige erfaring. b) Der etableres en velfungerende organisation med repræsentanter for alle de udførende fag. c) Ledelsen i hele udførelsesfasen har overblik over de kompetencer og ressourcer, der er på projektet, og foretager eventuelle nødvendige justeringer. Afhængig af opgavens omfang og karakter bemandes opgaven enten udelukkende med interne ressourcer eller med en tilkobling af eksterne ressourcer, der supplerer vores egne håndværkere. HHM s faste medarbejderstab omfatter faglærte håndværkere inden for jord, kloak, beton, murer, flisemurer, tømrer, snedker, VVS, blikkenslager og gartner. Samtidig har vi nogle af branchens dygtigste projekt- og byggeledere, og vi har et mangeårigt samarbejde med udvalgte eksterne leverandører og underentreprenører. Det giver os mulighed for at sammensætte en optimal organisation med de rette ressourcer tilknyttet. Afhængig af opgavens omfang og karakter bemandes opgaven enten udelukkende med interne ressourcer eller med en tilkobling af eksterne ressourcer, der supplerer vores egne håndværkere. HHM s faste medarbejderstab omfatter faglærte håndværkere inden for jord, kloak, beton, murer, flisemurer, tømrer, snedker, VVS, blikkenslager og gartner. Samtidig har vi nogle af branchens dygtigste projekt- og byggeledere, og vi har et mangeårigt samarbejde med udvalgte eksterne leverandører og underentreprenører. Det giver os mulighed for at sammensætte en optimal organisation med de rette ressourcer tilknyttet. ID 0148

16 (Del 04) 2) HHM's løbende kvalitetskontrol med udførelsen HHM s procedure for kvalitetskontrol udføres i henhold til a) HHM s kontrolplaner, der indgår i HHM s kvalitetssikringssystem, b) procedurer for mødeafholdelse og c) proceduren for tidsstyring: a) Kontrolplaner: Byggelederen udarbejder sagsaktuelle kontrolplaner på baggrund af udbudskontrolplanerne Jf. INFO 6. Byggelederen er ansvarlig for kvalitetskontrol af egne arbejder på byggepladsen i henhold til den beskrevne kontrolplan. Yderligere skal byggelederen overvåge underentreprenørenes kontrolarbejde og godkende det endelige resultat evt. i samarbejde med kvalitets- og arbejdsmiljølederen. b) Mødeafholdelse: Foruden kontrolplanerne, skal følgende mødestruktur sikre en løbende kontrol med udførelsen og projektets fremdrift: Bygherremøder: Der afholdes faste bygherremøder, hvor man gensidigt orienterer hinanden omkring status, fremdrift, kvalitet, tid og økonomi samt aftaler, hvordan eventuelle afvigelser fra det planlagte forløb skal håndteres. Yderligere fremlægges resultater fra HHM s mønsterrunder, audits og eventuelle rapporter fra besøg af Arbejdstilsynet. Bygherremøderne afholdes som regel hver 14. dag. Byggemøder: Der afholdes yderligere faste byggemøder for koordinering af udførelsen mellem HHM s egenproduktion og underentreprenører. HHM s projektleder sørger, for at alle er proaktive omkring planlægning af forestående aktiviteter, således at der kan sikres effektivitet i udførelse. På byggemøderne formidles og implementeres de beslutninger, der er taget på projekteringsmøderne. Ved alle møder er kvalitetssikring og arbejdsmiljø naturligt faste punkter på dagsordenen. Møderne afholdes enten ugentligt eller hver 14. dag afhængig af opgavens karakter. Formandsmøder: En gang ugentligt afholdes møde med formændene med henblik på planlægning og koordinering af den kommende uge/14 dages arbejde. Der udarbejdes udførelsestidsplan, ugeplan og forhindringsliste på formandsmøderne. Opstartsmøder: Byggesagen indledes med et opstartsmøde for underentreprenører med deltagelse formænd, projektleder og byggeledere samt rådgivere. Projektmaterialet, fagbeskrivelser, risikoområder og succeskriterier gennemgås samtidig med, at der foretages en projekt og procesgranskning med henblik på optimering af projektdetaljer og udførelsesmetoder. ID 0149

17 (Del 05) c) Tidsstyring: Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse og overholdelse af projektets tidsplan. Tidsstyringen foretages på baggrund af følgende planlægningsværktøjer: Hovedtidsplan: Den overordnede tidsplan fastlægges ved sagens opstart. Udførelsestidsplan: Udførelsestidsplanen udarbejdes til de første formandsmøder. Det er denne tidsplan, som bruges i det daglige arbejde. Rullende 5-ugersplan: Hver uge foretages en detailplanlægning for de næste 5 ugers produktion. Formålet er at sikre, at alle planlagte aktiviteter nu også kan gennemføres. Her tages højde for de syv strømme : i. Ydre omstændigheder skal være i orden eksempelvis vejrliget ii. Tegninger og beskrivelse af det der skal udføres er til stede iii. Arbejdspladsen er klar iv. Materialerne er til stede v. Forudgående arbejder er afsluttet vi. Det nødvendige udstyr er på plads vii. Det nødvendige mandskab er til rådighed. Ugeplanen: Hver uge udarbejder formændene en detaljeret ugeplan for den kommende uge med hensyn til egne aktiviteter, leverancer og i hvilke bygningafsnit der arbejdes. Ugeplanen koordineres og justeres eventuelt på baggrund af kommentarer fra andre håndværksgrupper. Forhindringsliste: Til hvert formandsmøde udarbejdes en forhindringsliste, der angiver, hvilke forhindringer der er for den kommende produktion samt hvem, der har ansvaret for afklaring og angivelse af tidsfrist herfor. ID 0150

18 (Del 06) 3) HHM's identifikation og styring af udførelsesdokumenter og ændring af disse ved logfiler Proceduren for håndtering af udførelsesdokumenter er beskrevet i HHM s Kvalitetsplan, og omfatter følgende: a) Tegninger og beskrivelse: Der er følgende procedure for håndtering af tegninger og beskrivelser: Udbudstegninger opbevares i særskilte mapper mærket udbud, og må ikke fjernes herfra Arbejdstegninger sendes i 2 eksemplarer til byggelederen. Byggelederen er ansvarlig for, at der forefindes et komplet sæt gældende tegninger og beskrivelse på byggepladsen og at disse er tilgængelige digitalt for alle relevante parter Byggelederen er ansvarlig for at reviderede tegninger udleveres til formanden på byggepladsen, og at udgåede tegninger arkiveres Ved fotokopiudsnit af tegninger, påføres oprindelsestegnings nr. og rev. b) Tilsynsnotater fra bygherre: I forhold til tilsynsnotaterne skal byggelederen sikre, at: Det ved påskrift (initialer og dato) fremgår, hvilke tilsynsnotater der er færdigbehandlet Der i byggemødereferatet anføres, hvilke notater, der er kommet til siden sidste referat c) Afvigelsesdokumenter: Afvigelser skal registreres i en afvigelsesrapport, der beskriver omfang - evt. årsag til afvigelsen med forslag til afhjælpning eller dispensation fra kravene. Kontrol af afhjælpning skal udføres af byggelederen og påtegnes afvigelsesrapporten. d) Fejlregistrering: Ved fejl udarbejdes en projektafklaring til bygherre, der beskriver fejl, uklarheder og løsningsmuligheder. e) Fravigelsesdokumenter: Ved fravigelser udarbejdes en fravigelsesrapport til bygherre. Fravigelsesrapporten beskriver den ønskede fravigelse, og der anmodes om bygherres accept af fravigelsen. Forbehold som tid, økonomi og seneste tilbagemelding skal anføres i fravigelsesrapporten. f) Øvrige dokumenter: Foruden det beskrevne udarbejdes også dokumenter for kontrolplaner, proceskontrol, modtagekontrol, prøvegodkendelse og slutkontrol. g) Arkivering og logfiler: Alle dokumenter arkiveres, og ved ændringer registreres disse af byggelederen ved let administrerbare logfiler, der skal give et hurtigt og korrekt overblik over gældende dokumenter og historikken. ID 0151

19 (Del 07) 4) HHM's Styring og krav til underentreprenører og deres kvalitetssikring Vi udfører vores opgaver med faglig stolthed, og står inde for det, vi leverer. Derfor stiller vi også høje krav til vores underentreprenører og deres arbejde med kvalitetssikring. Byggelederen er ansvarlig for at: a) Underentreprenørers kvalitetsplan og kontrolplan opfylder projektkravene. b) Entreprisens risikoområder er indarbejdet i kontrolplanerne. c) Kvalitetsplan og kontrolplaner er forelagt HHM, bygherre/rådgiver før aktivitetens opstart. d) Ønsker til drift og vedligeholdelsesplan fremlægges ved opstart. ID 0152 (Del 08) 5) HHM's håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejder Fejl og mangler håndteres efter følgende procedure for fejl ved arbejder og materialer: a) Arbejder: Registrering: Fejl og mangler der konstateres under arbejdets udførelse registreres i HHM s mangelhåndteringssystem, og udbedres straks. Udbedring: Mangler påvist og nedskrevet ved afleveringsforretningen udbedres i henhold til AB 92. Se desuden INFO 9. b) Materialer: Forebyggelse: HHM har positive erfaringer med at være opsøgende over for leverandører og producenter af materialer og besigtige produktion og leverancer. Det giver en sikkerhed for, at materialerne leveres rettidigt og til den aftalte kvalitet eller alternativt, at der i god tid inden er mulighed for at lave de nødvendige ændringer i planerne. Kvalitetssikring: Oplagring og afdækning af materialer på byggepladsen tilrettelægges for at minimere risikoen for skader af materiel under arbejdets udførelse. Leverandørgaranti: Skulle det vise sig, at der er mangler ved materialerne ved levering registreres dette, og HHM gør brug af leverandørgaranti. Fejlbehæftede materialer indbygges ikke. Bilag 22: INFO 8 Egenkontrolproces ID 0153

20 (Del 01) Procedurerne der er beskrevet under INFO 6 og 7 skaber fundamentet for en høj kvalitet i byggeriet. Disse procedurer går hånd i hånd med vores procedure for egenkontrol, der skal sikre en løbende kontrol af, at kvaliteten har det ønskede niveau, og at eventuelle fejl identificeres og afhjælpes så tidligt i processen som muligt. ID 0154 (Del 02) HHM s procedure for egenkontrol HHM har følgende procedure for egenkontrol i projektets faser: 1) Kontrol i projekteringsfasen a) Kontrolforanstaltninger: Der aftales kontrolforanstaltninger der passer til opgavens størrelse og kompleksitet. b) Egenkontrol og granskning: Alle rådgivere gennemfører dokumenteret egenkontrol og projekteringen afsluttes med fælles granskning af det samlede projekt. c) Ekstern kontrol: Ved meget komplekse opgaver vil der blive inddraget ekstern kontrol og granskning af hovedprojektet. ID 0155

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter En analyse af succesprojekter i MT Højgaard Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Management Summary Formål Formålet med projektet har

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3

STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 STYRINGSMANUAL for Gennemførelse Af nyt Psykiatri byggeri i Slagelse (GAPS) Version 3 Dato: 24-08-2009 Revision 16-03-2010 Revision 21-02-2011 Sagsnummer 1-60-0219-09 1-60-0224-10 Kvalitet & Udvikling

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere