Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?"

Transkript

1 Håndværkere

2 Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS 2% 5% 18% 45% 19% 11% 3.84 Gartner 1% 2% 15% 32% 10% 41% 3.84 Blikkenslager 1% 4% 18% 41% 14% 23% 3.80 Murer 2% 6% 20% 42% 15% 16% 3.75 Maler 1% 4% 19% 37% 12% 27% 3.75 Taglægger 1% 3% 19% 31% 9% 37% 3.71 Brolægger 1% 3% 17% 27% 7% 45% 3.68 Gulvlægger 1% 4% 20% 33% 9% 34% 3.67 Entreprenør 1% 6% 23% 29% 7% 35% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget upålidelige (1) Upålidelige (2) Hverken upålidelige eller pålidelige (3) Pålidelige (4) Meget pålidelige (5) Ved ikke Base: besvarelser (Februar 2011)

3 Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektrikere opfattes ligesom i 2008 som den mest pålidelige håndværkergruppe med en gns. score på 4.0 (skala 1-5). Dernæst følger tømrere og snedkere (gns. 3,92). Entreprenører opfattes stadig som de mindst pålidelige (gns. 3,52) sammen med gulvlæggere (gns. 3,67) og brolæggere (gns. 3,68). Murere (3,75) har klatret lidt op på listen og vurderes nu som lige så pålidelige som malere (3,75). Generelt ser der ud til at være en tendens til, at håndværkergrupperne generelt bliver opfattet som lidt mere pålidelige i 2011 end i Som i 2008 ser vi i 2011 på tværs af håndværkergrupperne en geografisk tendens, hvor håndværkere opfattes mere positivt i Vest- og Nordjylland, og tilsvarende mere negativt i HT- Nord og HT-Syd. Videre ses en aldersmæssig tendens, hvor håndværkere opfattes mere positivt, jo ældre de er. Base: besvarelser

4 I hvilken grad mener du generelt, at danske håndværkere er til at stole på? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 49% 50% Gns (1-5) Februar 2011:3.40 September 2008: % 40% 36% 30% 20% 10% 0% 8% 6% 3% 1% 1% 2% 2% 2% Slet ikke (1) I mindre grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Ved ikke Februar 2011 (n=10628) September 2008 (n=5930)

5 I hvilken grad mener du generelt, at danske håndværkere er til at stole på? 40% mener, at de i høj grad kan stole på danske håndværkere. Holdningen er mest udpræget i Jylland Vest (46%) og Jylland Syd (46%) og står i modsætning til HT-Syd (32%) og HT-Nord (32%). 49% svarer, at de i nogen grad stoler på danske håndværkere. 7% angiver, at de slet ikke eller i mindre grad stoler på danske håndværkere. Dette gælder især villaejere i alderen år og i HT-Syd (11%) og HT-Nord (10%). Tilliden til de danske håndværkere er mindst blandt dem, der har den højeste indkomst ( ). Vær opmærksom på at tilliden til danske håndværkere er steget signifikant fra 2008 til Base: besvarelser

6 Har du haft håndværkere til at udføre reparationer/ombygninger i dit hjem inden for de seneste tre år? 100% 90% 80% 70% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 30% 30% 20% 10% 0% Ja Februar 2011 (n=10628) September 2008 (n=5930) Nej

7 Har du haft håndværkere til at udføre reparationer/ombygninger i dit hjem inden for de seneste tre år? Ligesom i 2008 har 70% brugt håndværkere til reparationer/ombygninger i deres hjem inden for de seneste tre år. Brugen af håndværkere har været mest udpræget blandt villaejere under 40 år (73%) og dem bosat i HT-Nord (75%). Mindre tilbøjelige til at bruge håndværkere til reparationer i hjemmet er villaejere i området Sjælland og i Jylland Nord. Jo højere husstandsindkomst, i jo højere grad er håndværkere benyttet til at udføre reparationer i hjemmet inden for de seneste tre år. Base: besvarelser

8 Hvilken type håndværker har du haft til at udføre ændringer/ombygninger i dit hjem inden for de seneste tre år? VVS Tømrer Elektriker Murer Maler Blikkenslager Taglægger Gulvlægger Entreprenør Snedker Brolægger Gartner Andet 1% 11% 12% 10% 12% 8% 11% 8% 7% 6% 8% 5% 8% 4% 20% 21% 19% 22% 37% 43% 46% 55% 60% 54% 58% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Februar 2011 (n=7417) September 2008 (n=4167) Base: Har haft håndværkere til at udføre reparationer/ombygninger i hjemmet inden for de seneste tre år

9 Hvilken type håndværker har du haft til at udføre reparationer/ombygninger i dit hjem inden for de seneste tre år? Blandt personer der har fået udført reparationer/ombygninger af håndværkere i deres hjem de seneste tre år fordeler opgaverne sig således: 55% har fået udført VVS arbejde, fortrinsvis mænd (56%), villaejere i alderen år samt villaejere bosat på Fyn (61%). 54% har benyttet tømrere, især kvinder (56%), folk i Jylland samt dem, der har en indkomst på DKK+. Elektrikere er blevet benyttet af 46%, primært af de årige. Jo højere husstandsindkomst, desto mere anvendes håndværkere: I gruppen > kr. har man i gns. brugt ca. 3,13 forskellige typer håndværkere, hvorimod dem med < kr. i gns. har brugt ca. 2,8 forskellige typer håndværkere. Har haft håndværkere til at udføre reparationer/ombygninger i hjemmet inden for de seneste tre år besvarelser

10 Hvis du tænker på de(t) projekt(er) du har fået gennemført i dit hjem inden for de seneste tre år, i hvilken grad har du i den forbindelse oplevet problemer med følgende? Tidsplanen 46% 23% 14% 9% 7% 1% 2.08 Kvaliteten af det arbejde der blev udført 53% 19% 12% 9% 6% 1% 1.93 Prisen 54% 20% 12% 8% 4% 2% 1.86 Kommunikationen mellem dig og håndværker 57% 18% 11% 8% 5% 1% 1.85 Håndværkerens opførsel 69% 12% 7% 6% 4% 1%1.64 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke (1) I mindre grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Ved ikke/husker ikke Base: Har haft håndværkere til at udføre reparationer/ombygninger i hjemmet inden for de seneste tre år besvarelser (Februar 2011)

11 Hvis du tænker på de(t) projekt(er) du har fået gennemført i dit hjem inden for de seneste tre år, i hvilken grad har du i den forbindelse oplevet problemer med følgende? Tidsplanen 44% 22% 13% 11% 9% 1% 2.18 Kvaliteten af det arbejde der blev udført 57% 16% 12% 8% 6% 1% 1.89 Kommunikationen mellem dig og håndværker 56% 18% 12% 8% 6% 1% 1.87 Prisen 55% 19% 12% 7% 4% 3% 1.84 Håndværkerens opførsel 69% 12% 7% 5% 5% 1%1.63 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke (1) I mindre grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Ved ikke/husker ikke Base: Har haft håndværkere til at udføre reparationer/ombygninger i hjemmet inden for de seneste tre år besvarelser (September 2008)

12 Hvis du tænker på de(t) projekt(er) du har fået gennemført i dit hjem inden for de seneste tre år, i hvilken grad har du i den forbindelse oplevet problemer med følgende? Overordnet angiver en meget stor andel af villaejerne, at de slet ikke eller i mindre grad har oplevet problemer med de nævnte elementer i forbindelse med de projekter, de har fået gennemført i løbet af de seneste tre år. Tidsplanen har i højest grad givet anledning til problemer med en gns. score på 2,08 (skala 1-5). Problemer med kvaliteten (gns. 1,93), prisen (gns. 1,86) og kommunikationen med håndværkerne (gns. 1,85) ligger på omtrent samme niveau. Håndværkernes opførsel giver anledning til færrest problemer (gns. 1,64). Disse tal ligger på samme niveau som i I flere kategorier oplever mænd og folk i HT-området flere problemer end andre. Desuden er der sammenhæng mellem alder og husstandsindkomst og oplevede problemer: jo ældre man er, desto færre problemer opleves ved projekterne, og jo højere husstandsindkomst jo flere problemer opleves. Base: Har haft håndværkere til at udføre reparationer/ombygninger i hjemmet inden for de seneste tre år besvarelser

13 Har du inden for de sidste tre år valgt at gøre projekter selv, som du tidligere ville have fået håndværkere til at lave? 100% 90% 80% 70% 63% 60% 50% 40% 33% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 4% Base: besvarelser

14 Har du inden for de sidste tre år valgt at gøre projekter selv, som du tidligere ville have fået håndværkere til at lave? 1/3 af villaejerne angiver, at de inden for de sidste tre år har valgt at gøre projekter selv, som de tidligere ville have fået håndværkere til at lave. Dette gælder især mænd (38%), årige (38%) og dem bosat i HT-Nord (36%). Det gælder i mindre grad dem, der bor i Række/kæde og dobbelthus (29%). Base: besvarelser

15 Hvordan blev resultatet? 100% 90% 80% 70% 60% 61% Gns. (1-3): % 40% 37% 30% 20% 10% 0% 1% Dårligere end forventet (1) Som forventet (2) Bedre end forventet (3) Ved ikke 0% Base: Har valgt at gøre projekter selv besvarelser

16 Hvordan blev resultatet? Hovedandelen af dem, der selv har valgt at gennemføre projekterne angiver, at resultatet blev som forventet (61%). Hele 37% af respondenterne angiver, at resultatet blev bedre end forventet. Dette gælder især de årige (43%). Kun 1% vurderer, at resultatet er dårligere end forventet. Dette gælder især kvinder (2%) og dem bosat i HT-Syd (3%). Base: Har valgt at gøre projekter selv 3500 besvarelser

17 Hvilke(n) håndværker(e) har du fravalgt ved selv at udføre arbejdet? Maler 58% Tømrer 49% Murer Gartner 23% 23% Gulvlægger 18% Elektriker VVS Brolægger 14% 13% 13% Snedker 8% Taglægger Blikkenslager Entreprenør Andet Ved ikke 5% 4% 4% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Har valgt at gøre projekter selv besvarelser

18 Hvilke (n) håndværker(e) har du fravalgt ved selv at udføre arbejdet? Generelt er det malere (58%) og tømrere (49%), der i højere grad er fravalgt i forbindelse med, at villaejerne selv har udført arbejdet. Mænd har i gennemsnit fravalgt flere forskellige faggrupper end kvinder. Kvinder har dog i højere grad end mænd fravalgt malere og gartnere. Det ser ud til, at den yngste aldersgruppe (30-39 år) i højere grad fravælger tømrere (55%), murere (26%) og elektrikere (17%), mens villaejere i alderen 60 år eller derover i højere grad fravælger gartnere (27%) Snedkere (13%), Taglæggere (6%) og Entreprenører (6%). Base: Har valgt at gøre projekter selv 3500 besvarelser

19 Har du nogensinde prøvet at tilkalde en håndværker, efter at et af dine gør-det-selv projekter er gået galt? 100% 95% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% Ja Nej Ved ikke 0% Base: besvarelser

20 Har du nogensinde prøvet at tilkalde en håndværker, efter at et af dine gør-det-selv projekter er gået galt? 5% af villaejerne har prøvet at tilkalde en håndværker efter et af deres gør-det-selv projekter er gået galt. Modsat har 95% ikke prøvet at tilkalde en håndværker i denne sammenhæng. Der er ingen signifikante forskelle indenfor delmålgrupperne. Base: 10628

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

I hvor mange år har du været boligejer?

I hvor mange år har du været boligejer? Nyt hus I hvor mange år har du været boligejer? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 21% 12% 13% 11% 9% 5% 5% 1% 3 år eller mindre 4-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune

5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Analyse 5.000 danskeres kendskab og holdninger til Vejle Kommune Resultatrapport for Vejle Kommune Januar 2010 INDHOLD 1. Indledning Side 2 1.1 Analysen i overskrifter 2 1.2. Respondenter 2 1.3. Analysens

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere