2. Fratrædende/tiltrædende bestyrelsesmedlemmer Carina 108 og Lene 202 fratræder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Fratrædende/tiltrædende bestyrelsesmedlemmer Carina 108 og Lene 202 fratræder"

Transkript

1 1. Formalia- velkomst og deltager Fremmødte: Anders 119, Martin 104, Søren 111, Lene (tidl. 202), samt suppleanter Ole 114 og Randi 219. Fraværende: Carina (tidl. 108), Jeanet (suppleant, 002). 2. Fratrædende/tiltrædende bestyrelsesmedlemmer Carina 108 og Lene 202 fratræder Ole træder ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Lene, og overtager Lenes mappe. Tak til Lene og Carina. Den sidste manglende post er OK ift. vedtægterne, men hvis Jeanett ønsker at overtage Carinas post, kan dette arrangeres ved næste møde. 2.2 "Fælleshus-udvalget"/Indkøb Fremtidige indkøb til fælleshuset (rengøringsmidler, viskestykker, toiletpapir osv.) skal bare ske efterhånden som det er nødvendigt, men i mindre portioner for at undgå svind og lignende. Kvitteringer for indkøb kan afleveres hos Anders (med navn og kontonummer), så scanner han og indsender til 4-B. 3. Vand i kælderen Der har været en masse vand i kælderen som er blevet tømt ud. Det skyldes en defekt pumpe (sandsynligvis beskadiget af tilbageløb i forbindelse med skybrud). Haugaard & Omegns VVS har skiftet pumpen, og den nye virker fint. Der stod dog kloakvand i kælderen i nogle dage, hvilket blevet tømt ud en eftermiddag/aften af nogle beboere. Desværre er der kommet skimmelsvamp i mellemtiden dette er bl.a. fordi der ikke har været affugtet. SSG Skadeservice var blevet kontaktet efter vandet blev fjernet, men de har ikke været forbi endnu. Dags dato har Anders haft ringet og rykket, og SSG Skadeservice sagde at de vil markere det som en hastesag. Dahlberg (forsikringsmægler) sørger for at det bliver dækket, inkl. Fjernelse af skimmelsvamp. 4. Indbrudsforsøg 6 lejligheder har meldt tilbage til Lene, at de også har tegn på indbrud. Fredag d. 2/9 spartlede en tømrer (Perle Byg fra Brøndby) de anmeldte dørkarme. Derudover har en lejlighed sidenhen fået indbrudsmærker, og anmeldt dette til politiet samt bestyrelsen (mærkerne er opstået mellem 3/9/2011 og 6/9/2011). Tømmeren har derudover fundet ud af farvekoden fra Velfac (?), der lavede dørene i sin tid. Tømmeren vil komme og male de spartlede døre, samt spartle den nye dør ved samme lejlighed. Da tilfældene er politianmeldt, vil kollegiets forsikring dække. Det er dog muligt at nogle af skaderne har været fra nøgler eller lignende (små mærker, placeret langt under låsen), men et par af lejlighederne (f.eks. 202) havde ret voldsomme skader i karmen. Lene vil spørge om det er muligt at købe resten af malingen af tømmeren, så vi selv har til en anden gang.

2 5. Skiltning på DTU I forbindelse med en opdatering af DTUs image vil de have nye skilte. Der overvejes hvilke navne der skal til, da Andelskollegiet Akademivej og Andelskollegiet Kollegiebakken (den anden forening) er for lange navne. Men forhåbentligt får vi separate skilte op, og ydermere et skilt med vejnummer hvilket har været ønsket længe. Anders vil foreslå Thomas Hjort Jensen fra DTU at man evt. kan skrive det nedenunder og derudover gøre DTU opmærksomme på at vi rent faktisk er to kollegier. En anden idé er at nøjes med at skrive Andelskollegier (eller i ental) ved enderne af Kollegiebakken, og derefter bare have vejnumre ved indkørslerne, altså Kollegiebakken 19. Hvem betaler? Det ved vi ikke. Thomas har ikke i sine mails give udtryk for at kollegiet skal afkræves for skiltene. 6. Lås til fælleshus Vi har fået et tilbud om magnetkortlås, p kr. Dette er alt for dyrt (et tidligere var på omkring men det nye er med alarm på alle vinduer og sirene og så videre). Søren har bemærket at man kan få en fingeraftryksscanner til kr. inkl. software og alt tilbehør til sikring af hoveddøren. I så fald må det også være muligt at finde en magnetkortlås til tilsvarende penge, hvis vi selv installerer den. Hvis den installeres udenpå den eksisterende lås, vil det alene være en tilføjelse, og ikke en ændring, så dette burde ikke give problemer med forsikringen. Som en midliertid løsning kan vi sætte en ny cylinder i døren, hvor vi selv styrer nøglerne. Det skal ikke være en løsning der passer til viceværtsnøglerne (da dette bare vil give problemer med adgang til eksempelvis kælderen ved udlån). Hvis vi køber et helt separat system og laver nogle ekstra nøgler, så bestyrelsen stadig kan komme ind, kan vi også føre kontrol med hvem der benytter fælleshuset, og ikke rydder op efter sig. En sådan midlertidig cylinder koster nok omkring 500 kr., og det er muligt at installere den selv. Det vil også kræve at der bliver omdelt sedler der forklarer det nye system (samt en seddel på døren til fælleshuset). En idé vil være 10 nøgler, da der så er til hele bestyrelsen, samt et par ekstra til udlån/bortkomst. Martin vil kigge på et system, og undersøge hvor det er billigst. Udlån skal være gratis, men kræve registrering fa navn, lejlighed, tidspunkt (samt evt. telefonnummer og noter fra låntager om tilstanden). Håbet er at dette kan få folk til at tage ansvar, og det vil samtidig mindske administrationsarbejdet der vil være for bestyrelsen (i forhold til f.eks. at opkræve depositum). Listen kan organiseres ved Google Docs eller lignende simpelt system. Det blev også foreslået at nøgler kun skal udleveres i forbindelse med leje af fælleshuset (efter de alm. gældende takster), da der så vil være lidt mindre administration, og en bedre forståelse for det af låntagerne. Dette virker dog lidt drastisk, da det kraftigt vil beskære den almindelige brug af fælleshuset. Anders Bruun vil hellere fremrykke en ordentlig lås i første omgang dette giver mindre bøvl og så videre. Søren vil gerne have 14 dage til at undersøge et ordentligt låsesystem. Hvis ikke Søren finder ud af noget inden den 2. oktober, bliver låsen skiftet ud med en ny cylinder. Hvis de nye (smarte) låse skal kobles til et computersystem, skal det kunne passe med vores eksisterende servere der kører FreeBSD, eller bliver opgraderet til Linux.

3 7. K-Net "update" K-net er i gang med at opdatere loginsystemet, og i den forbindelse skal der sandsynligvis skiftes hardware på kollegiet. Dette vil K-net dog betale fra sin store opsparing. Desuden vil vores lokale server i fremtiden få endnu mindre at lave (den bliver nok reduceret til kun at stå for og web) det er derfor ikke dømt nødvendigt at opdatere serverne til at køre Windows, som der tidligere var snakket om (for at lette vedligeholdelsesarbejdet). De to ting betyder at netgruppen ikke har nogle foreløbige ønsker om at bruge penge, som der ellers tidligere var annonceret. 8. Åbent hus Hvis vi vil repræsenteres til åbent hus, kræver det nok at vi har en person der deltager i møderne, samt måske på dagen, den 3. november (første torsdag i november). Der er ikke den store entusiasme for det. Det behøver ikke være en fra bestyrelsen. Kasper (003) vil gerne (hvis han får øl hvilket vist er arrangeret af Åbent Hus-gruppen, så ingen problemer der). Der er blevet sendt en beskrivelse til brochuren ind, sammen med et billede. Søren vil kigge efter om han har et bedre billede af kollegiet i sine arkiver. 9. Havedag Der er stadig ikke lavet status på det gamle Anders og Ole opdaterer, og sender en opgørelse til Jesper Moe over hvilke beboere der skal opkræves for manglende fremmøde. Martin svarede på den tidligere klage der har været i forbindelse med havedag, efteråret Han har ikke hørt tilbage siden, men vil følge op på det én gang til, før vi går ud fra at sagen er afsluttet. Nye havedage kan tidligst være om 3 uger, og vi skal ha lidt planlægningstid. Foreslåede datoer er derfor: Søndag d. 9/10 Lørdag d. 22/10 (den sidste weekend i efterårsferien) Søndag d. 6 november. Herved er der lidt tid mellem de forskellige havedage. Arbejdsopgaver: Fælleshus Klipning af hække Fjernelse af ukrudt Rengøring af opgange Rensning og vinteropbevaring af grill Ryddelse af affaldsskur (Lamper?) Anders modtager tilmeldinger. Der skal fordeles nye sedler inden weekenden september. Deadline for tilbagemelding fra beboerne skal være den 1. oktober, så der er tid til at planlægge arbejdsopgaver. (Eventuelt kan datoen rykkes lidt, hvis vi kan afholde et havedagsmøde senere?). Ole, Anders eller Martin sørger for at lave nye sedler de gamle kan sagtens genbruges.

4 10. 5-års gennemgang Martin har fået en mail fra Jesper Moe. Det er nok bedst at der er en større gruppe der laver bestyrelsesundersøgelsen, dvs. inkl. Repræsentanter for 4-B og Advokat Peter Lundmark. 11. Status for studieaktivitetsundersøgelse 32 har ikke svaret tilbage til Jesper Moe. Nogle af dem er fraflyttede over sommeren osv. Så er der dem der prøver på at sælge (dem er der 7 af, udover de 32). Martin foreslår at Jesper Moe sender et nyt brev ud til dem der ikke har svaret. 12. Status for vedtægtsændring afstemning Der mangler en 5-10 stykker. Jesper er i gang med at rykke. 13. Status Økonomi Restanceliste: Der er 5 der har restance. To af dem er afklaret. En er på småbeløb, og resten er i behandling. Saldobalance ser fornuftigt, dog bør der ikke bruges flere penge på vedligeholdelser. Dette er bl.a. fordi der ikke er kommet opkrævninger fra sidste havedag når de er indkrævet, er der lidt luft igen. (Udgifter: havedage, reparation af toiletter i lejligheder, nye hække, osv.). Martin videresender en liste til bestyrelsen. Lås til fælleshus bliver ikke påvirket af dette, da den ikke går ind under vedligeholdelseskontoen. 14. Elevator Søren siger at der kommer service på et tidspunkt (?). Nuværende mangler: Tilkaldeknappen på 2. sal, sidste opgang virker ikke Døren på 1. sal i midterste opgang kan ikke åbne. 15. Viceværtsnøgler Vi kender til 5 nøgler: Ole nr. 10 Søren nr.? Martin nr. 8 Anders nr. 6 Randi nr. 5 Om der findes flere, og hvor de er, vides ikke men hvis numrene passer, er der måske andre nøgler i omløb. Der nok ikke behov for at få fremskaffet flere nøgler.

5 16. Eventuelt Pærer udenfor og i opgang 3. Søren kigger på den i opgang 3. Pærene udenfor er et 2-mandsjob, som evt. kan tages til en havedag. P-skilte (tages næste gang). Status for en tidligere klage ukendt, tages næste uge. Skrald -? TDC -? (Det står enhver frit at arrangere et Tour des Chambres, dette behøver ikke køres ind over bestyrelsen). 17. Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde aftales til søndag den 2/10 kl. 15:00.

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 7/12 2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 7/12 2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 7/12 2014 Afholdes: Dato: 7. december 2014 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Martin (lejl.

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere