Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:"

Transkript

1 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som oplæg til pojekt- elle emefoløb. Idhold Udviklige temi fo temi Bug af fomle Eksempel 1: A ukedt Eksempel 2: b ukedt Eksempel 3: ukedt Eksempel 4: ukedt Husk Opgave Kedeteg E auitetsopspaig e kedeteget ved at ma hve temi (f.eks. hve måed) idbetale et fast beløb. Hve temi tilskives ete, og ete e kostat. Det vise sig at ma ka opstille e fomel de kytte de samlede opspaig, de faste idbetalig, ete og atal idbetalige samme. Dette mateiale deje sig om avedelse af auitetsfomle. På liket he ka du læse et bevis fo fomle. Vi buge følgede betegelse: A saldoe opgjot etop å de sidste idbetalig foetages b det faste beløb de idsættes hve temi etefode p. temi, dvs. ete skevet som decimalbøk (f.eks. 3% = 0,03) atallet af idbetalige Med disse betegelse gælde følgede fomel fo e auitetsopspaig: ( 1 ) 1 A b I fomle ka ma med b, og beege A. Hvis ma istedet isolee b i fomle fås: b A ( 1 ) 1 Ma skal huske at A e støelse på opspaige (saldoe) opgjot lige å de sidste idbetalig e foetaget. Sidste idbetalig å altså ikke at tilskives ete.

2 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 2 af 10 Vi vil edefo se på hvoda fomle fo auitetsopspaige vike i foskellige opgavetype. Me ide da illustee vi med et eksempel hvoda opspaige udvikle sig temi fo temi. Udviklige temi fo temi Vi ka foestille os at vi hvet å idsætte 1000 k på e koto hvo ete e 7% p.a. (p. å). Å fo å vil opspaige udvikle sig som følge: Saldo i Idbetalig k I tabelle se vi at saldoe f.eks. efte de 2. idbetalig e Hvis vi lade A betege saldoe umiddelbat efte de te idbetalig, ka vi foklae tabelle på følgede måde: Efte 1. idbetalig: P. defiitio e A 1 = 1000, da saldoe jo opgøes umiddelbat efte 1. idbetalig på 1000 k. Efte 2. idbetalig: Nå de e gået e temi ha A 1 fået tilskevet ete og 2. betalig foetages. Ma lægge 7% til et beløb ved at gage det med 1,07: A 2 A1 1, , Efte 3. idbetalig: Nå de e gået et å mee ha A 2 fået tilskevet ete og 3. betalig foetages. A A 1, , Såda ka ma fotsætte med at beege saldoe på kotoe efte hve temi.

3 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 3 af 10 ( 1 ) 1 Bug af fomle A b I eksemplet ovefo fadt vi fem til at saldoe efte 3. idbetalig va Saldoe ( 1 ) 1 kue også beeges vha. fomle A b. Vi ha b = 1000, = 7% og = 3: 3 (1 ) (1 0,07) 1 A b ,07 Hvis ma e iteesseet i saldoes udviklig temi fo temi ka ma vha. et egeak lave e tabel som ovefo. Hvis ma deimod blot e iteesseet i saldoe efte et bestemt atal idbetalige e fomle fo auitetsopspaige ( 1 ) 1 A b bekvem. I fomle idgå 4 støelse. Vi geemgå edefo de fie situatioe hvo vi kede te af støelsee og skal beege de fjede vha. fomle A b. ( 1 ) 1 Eksempel 1: A ukedt Vi idsætte hve måed 910 k og vi få e måedlig ete på 2%. Hvo mage pege ha vi efte de 17. idbetalig? Vi idsætte de kedte støelse i fomle: 17 (1 ) 1 (1 0,02) 1 A b ,02 Vi ha idsat 910 k. 17 gage, så alt i alt ha vi idsat: Da vi ede med e saldo på k., ha vi fået k i ete. Eksempel 2: b ukedt Vi øske at spae k op ved idbetalig af et fast beløb p. måed. Vi få 1% i måedlig ete. Vi agte at gøe det i 7 å, altså foetage 84 idbetalige. Hvo meget skal vi da idbetale p. måed? Ma ka omfome og = 84 fås: ( 1 ) 1 A b til b A. Med A = , = 1% ( 1 ) 1 b A (1 ) 0, (1 0,01) ,73

4 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 4 af 10 Med e måedlig idbetalig på 7653 k (afudet) vil vi i alt å at idbetale , Da ha vi fået tilskevet ete på i alt: k. Eksempel 3: ukedt Hvad e de ålige ete på e auitetsopspaig hvis vi hvet å idsætte 3000 k., og vi umiddelbat efte de 20. idbetalig ha k? Det vise sig at ma ikke ka isolee støelse i fomle ødt til at pøve sig fem med foskellige ete: ( 1 ) 1 A b. Ma e I fomle ( 1 ) 1 A b udeges højeside ved foskellige ålige ete: Ålig ete Saldo i k. 2,00% ,25% ,50% ,75% ,00% ,25% ,50% ,75% ,00% Vi øske at få e saldo på k., og vi ka se at de ålige ete må ligge mellem 3,25% og 3,5% Vi udege eksempelvis fo = 3,25%: (1 0,0325) A , Vi ka deæst fosøge med 3,26%, 3,27% osv. Ved på dee måde at eftepøve få ma pæcist = 3,286%. Eksempel 4: ukedt E familie øske at spae k. op. De ka betale k. p. måed, og bake tilbyde e fast måedlig ete på 0,7%. Hvo mage måede vil de væe om at å det øskede mål? De e to metode til at fide esultatet:

5 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 5 af 10 Ma ka pøve sig fem som i eksempel 3 hvo ete e ukedt. Ma pøve sig fem med foskellige vædie af fo at amme e saldo på 2 mio. k. Ma ka isolee i auitetsopspaigsfomle. Fo at fostå det skal ma have læst om logaitme s. 60 og om ekspoetielle ligige s. 152 i boge. Hvis ma af auitetsfomle udege, få ma: A log( 1) b log(1 ) Med A = k., b = k. og = 0,7%: A log( 1) b log(1 ) ,007 log( 1) log(1 0,007) 95 (afudet) Det tage altså familie ca. 95 måede elle æste 8 å. Familie idbetale i alt: Demed få de i alt i ete: k. Husk De e flee tig de volde pobleme ved auitetsopspaige: Retefode skal passe til temie. Hvis ma idbetale p. måed, skal ete væe måedlig ete; hvis ma idbetale p. kvatal, skal ete væe kvatalsvis ete osv.. Omegig f.eks. mellem måedlige og ålige ete ka du læse om i boge s. 50. ( 1 ) 1 Nå du buge fomle A b, skal du ved idtastig på lommeegee huske på egehieakiee f.eks. ved at sætte paetes om tællee i bøke. Du ka epetee egehieakiee ved at læse i boge s. 29. Opgave Opgave 1 Lad A = 1200 k., = 2% og = 8. Beyt auitetsopspaigsfomle til at bestemme b Sva: 139,81 k. Opgave 2 Lad A = 3000 k., b = 300 k. og = 8. Beyt auitetsopspaigsfomle til at bestemme (2 decimale) Sva: 6,29%

6 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 6 af 10 Opgave 3 Lad b = 1273 k., = 11,11% og = 7. Beyt auitetsopspaigsfomle til at bestemme A Sva: ,31 k. Opgave 4 Lad A = 6170 k., = 4% og b = 193 k.. Beyt auitetsopspaigsfomle til at bestemme Sva: 21 Opgave 5 Lad A = k., b = 900 k. og = 32. Beyt auitetsopspaigsfomle til at bestemme (2 decimale) Sva: 3,98% Opgave 6 Lad A = k., = 5,3% og b = k. Beyt auitetsopspaigsfomle til at bestemme Sva: 11 Opgave 7 Lad A = k., = 3,52% og = 19. Beyt auitetsopspaigsfomle til at bestemme b Sva: 5301,36 k. Opgave 8 På e auitetsopspaigskoto e det faste måedlige beløb 1620 k., og de måedlige ete e 1%. Hvad e saldoe efte de 9. idbetalig? Sva: 15177,01k. Opgave 9 E familie ka hve måed sætte 8000 k i bake. De tilbydes e koto med e måedlig ete på 0,75%. Hvo mage måede skal familie idsætte pege fo at saldoe ovestige k.?

7 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 7 af 10 Sva: 29 Opgave 10 E familie øske at spae op til udbetalige på et hus, de koste k. Udbetalige e på 10% af huspise. De ka få 0,4% i måedlig ete på e koto i GoldeDeams Bake Hvo sto skal de måedlige idbetalig væe hvis familie øske at have til udbetalige efte 48 idbetalige? Sva: 7575,52 k Opgave 11 Lie ha hvet kvatal idbetalt 4070 k på e koto i bake. Efte 26. kvatalsvise idbetalige e det blevet til k. Hvad ha de kvatalsvise ete væet (2 decimale)? Hvilke ålig ete svae e såda (afudet) kvatalsvis ete til (afudes til 2 decimale)? Sva: 3,14%, 13,16% Opgave 12 Betagt e auitetsopspaig hvo de faste måedlige idbetalig e 8000 k og de måedlige ete e 1,3%. Bestem saldoe efte 2., 3. og 4. idbetalig og de samlede tilskeve ete efte 2., 3. og 4. idbetalig. Sva: Idbetalig Rete Saldo Samlede ete 1 0, ,00 0, , ,00 104, , ,35 313, , ,43 629,43 Opgave 13 På e koto idbetale Geoge et åligt fast beløb på k. Rete e 11% p.a. Hvo mage pege ha Geoge umiddelbat efte de 4. idbetalig? Lav et stolpediagam de illustee saldoe og de samlede tilskeve ete efte heholdsvis 1., 2., 3. og 4. temi Sva: ,35 k.

8 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 8 af 10 Geoges opspaig , , ,00 k 60000, , ,00 0,00 Saldo Samlede ete Idbetalig Opgave 14 Lav samme opgave som ovefo blot hvo ete e det halve, altså 5,5% p.a. Sva: ,59 k. Geoges opspaig , ,00 Saldo Samlede ete 60000,00 k 40000, ,00 0, Idbetalig Opgave 15 På e auitetsopspaigskoto idbetale e mad 1200 k. om måede til e måedlig ete på 2,3%. Hvad stå de på kotoe umiddelbat efte de 15. idbetalig? Hvo meget ha ha i alt fået i ete? Made holde op med at yge og ka u måedligt betale 2400 k. Besva u de samme spøgsmål som oveståede. Hvad e de sket? Sva: 21207,80 k.; 3207,80 k.; 42415,60 k.; 6415,62 k.. Både saldo og etebeløbet fodobles.

9 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 9 af 10 Opgave 16 På e auitetsopspaigskoto i Købehav idbetale e mad 1835 k om ået til e ålig ete på 7,3%. Hvad stå de på kotoe umiddelbat efte de 28. idbetalig? Hvo meget ha ha i alt fået i ete? Made blive kotaktet af Vestjysk Spae- og Spikekasse, de tilbyde e auitetsopspaigskoto med e ålig ete de e det dobbelte af ete på kotoe i Købehav Besva u de samme spøgsmål som oveståede. Betyde e fodoblig af ete e fodoblig af opspaige og af de samlede etetilskivig? Sva: k.; k.; k.; k. Nej, e fodoblig af ete betyde he mee ed e tedoblig af opspaige og æste e femdoblig af etebeløbet. Opgave 17 E kvide opette e auitetsopspaigskoto med e kvatalsvis idbetalig på k. De tilskives e kvatalsvis ete på 3%. Hvad stå de på kotoe umiddelbat efte de 20. idbetalig? Hvo meget ha hu i alt fået i ete? Kvide oveveje at fotsætte idbetaligee til og med de 40. idbetalig. Hvad stå de på kotoe umiddelbat efte de 40. idbetalig? Betyde e fodoblig af atallet af idbetalige e fodoblig af opspaige og af de samlede etetilskivig? Sva: k., k., k.; k. Nej, de ske he ca. e tedoblig af opspaige og ca. e femdoblig af de samlede etetilskivig. Opgave 18 Taja beslutte at idbetale 3500 k hve måed på e koto, hvo hu få 0,9% i ete p. måed. Hvo meget vil de stå på kotoe umiddelbat efte de 13. idbetalig? Det vise sig at Taja få ogle ufoudsete udgifte, så hu ku å at foetage 10 idbetalige. Hu lade deæst pegee stå i 3 måede til de aftalte ete. Hvo meget stå da på kotoe? Hvo meget miste Taja i eteidtægt ved at afholde sig fa at idbetale de sidste 3 gage? Sva: ,94 k.; 37445,15 k.; 94,78 k.

10 Matema10k C-iveau, Fydelud Side 10 af 10 Opgave 19 I geemgage af auitetsopspaige blev det ævt at fomle ka omfomes til b A. Vis hvoda. ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 A b Opgave 20 ( 1 ) 1 I geemgage af auitetsopspaige blev det ævt at fomle A b A log( 1) ka omfomes til b. Læs føst i boge om ekspoetielle ligige s. log(1 ) 152, og vis deæst hvoda omfomige ka gøes. Opgave 21 Fo e give auitetsopspaig ka vi kalde saldoe efte de k-te idbetalig fo A k og tilsvaede ka vi kalde saldoe efte de foegåede idbetalig fo A k-1. Opstil e fomel de udtykke A k ved A k-1, og b.

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Projekt 2.1 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.1 Det gyldne snit og Fibonaccitallene ISN 978-87-7066-498- Projekter: Kpitel. Projekt. Det glde sit og Fiboccitllee Projekt. Det glde sit og Fiboccitllee Fordsætiger: Kedskb til ligedethed. Grdlæggede geometrisk vide. Kedskb til degrdsligige.

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Jeg er bare den logerende

Jeg er bare den logerende Jeg er bare den logerende Arbejdsopgaver til grundskolen (8.-10.klasse) til kortfilm af Lone Scherfig Se filmen på aiu.dk/mediehandbogen/opgaver/pressens-rolle Det er en god ide at begynde arbejdet med

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere