AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010"

Transkript

1 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed til a stille spørgsmål til beretningen ved medlemsmødet den 4. april kl. 19:00. Bestyrelsen I bestyrelsen hos AAB 21 er der 5 medlemmer og 2 suppleanter. Alle vælges for en periode af 2 år. Formand: Jais Elvekjær Kasserer: Freddy Ader Andersen Bestyrelsesmedlem: Claus Luckow Bestyrelsesmedlem: Lars Christensen Bestyrelsesmedlem: Lars Kjeldsen Suppleant: Eva Larsen Suppleant: Betina Kronborg Freddy og undertegnede deltager i repræsentantskabsmøder, som afholdes 1 gang i kvartalet. Repræsentantskabet er AAB s bestyrelse. Økonomi og AAB 21 I år er der mindre underskud end sidste år. Både sidste års og dette års underskud skyldes, at der ikke er konteringsfrihed eller sagt med andre ord, så selvom vi har midlerne kan de blot betales på en konto som ensbetydende med underskud. I de kommende år er budgettet ændret, og der forventes ikke underskud i Bemærk at der er mere frihed til kontering da en del midler er flyttet fra konto 116 til 115, som hhv. er planlagt og løbende vedligeholdse. Bestyrelsen har vedtaget, at depositum skal øges, således at tab begrænses i forbindelse med fraflyttere, som er dårlige betalere. Det betyder ikke noget, hvis man bliver boende i sin lejlighed. Det betyder kun noget for indflytterne. Møde med AAB og vedligeholdelse af badeværelser Bestyrelsen har afholdt møde med AABs formand og direktør. Emnet for mødet var den igangværende vedligeholdelse af badeværelser i AAB 21. Administrationen har modtaget en henvendelse fra en beboer, som gav udtryk for at medlemsmødets vedtagelse af en huslejestigning i forbindelse med opstart af vedligeholdelsesprojektet, ikke var overholdt af bestyrelsen. Mødets konklusion var, at bestyrelsen har igangsat renovering som aftalt på medlemsmødet, og at bestyrelsen har valgt at foretage renoveringen, hvor det er vurderet nødvendigt. Derfor skal der i denne beretning konstateres følgende: Arbejdet udføres som et vedligeholdelsesarbejde finansieret af midler afsat på DV planen under konto 116. Arbejdet udføres over en tidsperioden på år, alt efter mængden af midler der forefindes. Arbejdet udføres, hvor det skønnes nødvendigt og/eller hvor der er konstateret vandskade og/eller hvor der er fare for vandskade. Formålet med renoveringen er at sikre, at der ikke sker vandskade, og dermed at risiko for skimmelsvamp i bærende konstruktioner mindskes. [1]

2 Blandt andet udføres vedligeholdelse i forbindelse med flyttelejligheder, hvor toilet/bad er vurderet som udtjent En renovering af et badeværelse koster ca ,-, inklusiv vådrumsmembran, flisearbejder og opsætning af ny sanitet Da projekt blev vedtaget blev i alt 14 badeværelser renoveret. I alt er der etableret vådrumsmembran i 30 badeværelser på nuværende tidspunkt. Har du konstateret specifikke problemer med dit badeværelse, - så skriv til Dine bemærkninger vil så indgå i vurderingen af, hvilke badeværelser der skal istandsættes. Flyttelejligheder Der er udført håndværksarbejder i forbindelse med flyttelejligheder. Bestyrelsen er med til alle vurderinger og igangsætter arbejderne. Der foretages kvalitetssikring af udført arbejde i badeværelser og køkkener af en rådgivende ingeniør. De håndværkere, der anvendes, indkaldes til årligt møde med bestyrelsen. Der indhentes kontrol tilbud regelmæssigt for at sikre, at arbejdere udføres til den rigtige pris. Skimmelsvamp Der vedlægges til denne beretning en informationsfolder om skimmelsvamp. Skimmelsvamp opstår hvor der er noget organisk og hvor der er fugt. Vi har i AAB 21 før været udsat for skimmelsvamp og fjernelse er økonomisk bekosteligt. Siden sidste medlemsmødet er der konstateret råd og skimmelsvamp ved 2 lejligheder i hhv. kælderdæk og i tagkonstruktion ved Fanøgade 12. Tagkonstruktionen vil blive udbedret i april. Skadedyr i AAB 21. Der er mange former for skadedyr og vi har været udsat for 2 typer. Der er omkostninger forbundet med fjernelse af skadedyr som ikke er dækket af forsikringen. Derfor opfordres alle til at holde rent og sørge for udluftning. Dette er det bedste middel mod skadedyr. Posthuset Lejemål opsagt. Post Danmark har valgt at lukke Posthuset på Christiansmindevej 2. De betaler husleje til den 1. november. Herefter skal der en ny lejer ind, hvis vi ikke skal have tab. Der er ejendomsmægler på sagen og der er forhandlinger med en potentiel lejer. Intet er dog underskrevet endnu. Andre arbejder i AAB 21 siden sidst Vedligeholdelse og besparelse. Der er udført diverse arbejde i forbindelse med at vi har haft besøg af en energikonsulent fra et rådgivende ingeniørfirma. Rådgiveren var gratis, men der har været udgifter til etablering af varmt vand til vaskemaskiner og nye cirkulationspumper til varmesystemet. Udgifterne er tjent ind efter 2-4 år. Ventilation i køkkener og toiletter. Der er igangsat et projekt med udskiftning at boksventilatorer, som er placeret på spidsloftet. De eksisterende er udtjente, og der er 3 der ikke virker. Vi har for ca. 5 år siden repareret med nye kuglelejre og motorer. De nye bruger mindre energi og vil være slukket, når der ikke er behov for det. Vi forventer at denne investering vil sænke eludgiften til ventilatorerne. Det forventes at denne investering er tjent ind på 4-5 år. Dørtelefoner [2]

3 Vi har haft store reparationsudgifter i forbindelse med dørtelefoner. Derfor er selve pladen ved opgangsdørene udskiftet. Udskiftningen har kostet kr ,- Varmeveksler under det gamle posthus. Der er fyldt vand på radiatorsystemet i den store gård regelmæssigt i længere tid. Derfor blev veksleren udskiftet i forbindelse med vandskaden i kælderen med henblik på at forhindre vandindtrængning til beboerlokalerne. Fjernvarmeledning i den store gård Fjernvarmeledningen, der forsyner varmekælderen i den store gård, har været utæt. Derfor har der været er større hul i den store gård i længere tid, da entreprenøren ikke kunne fylde hullet, før frosten var væk. Denne reparation blev betalt af forsyningsselskabet. Indbrud Siden sidst har bestyrelsen kendskab til et indbrud i en privat lejlighed, to indbrud i ejendomsfunktionærens kontor samt et indbrud i bestyrelsens kontor og i beboerlokalerne. Derfor er det indkøbt 2 nye computere. Der var en del vinduer der blev smadret udover diverse døre, som nu er repareret og forstærket. Hvis I bliver opmærksom på larm som tyder på indbrud; ring uden tøven til politiet. Vandskade og beboerlokaler/kontor Der var vandskade i august sidste år og derfor er lokalerne blevet sat i stand. Der er nye sofaer og nyt linoleum. Udgiften til dette var kr ,- som blev dækket af vores forsikring. Der er også blevet installeret ringeklokke i beboerlokalerne som er blevet nødvendig efter at posthuset har sagt op. Udskiftning af køkkener Sidste år på medlemsmødet blev det vedtaget, at der skal ske udskiftning af køkkener. Dette er igangsat. Huslejen stiger i de pågældende lejligheder, således at investeringen betales af den enkelte lejer. Udskiftning er hidtil sket i flyttelejligheder, men alle beboere i AAB 21 har samme mulighed. Såfremt du ønsker et køkken til en værdi på max ,-, kan udskiftningen ske ved henvendelse til bestyrelsen og ved accept af at huslejen stiger i forhold til den investering der foretages. Husorden Der har i året der er gået været en del husordensager. I et enkelt tilfælde har bestyrelsen anmodet AABs administration om at opsige beboeren. Bestyrelsen modtager klager fra den ene beboer mod den anden. Alle konflikter kan ikke løses, men en del kan løses ved at man mødes. Bestyrelsen har afholdt og deltaget i konfliktmæglingsmøder, som har opblødt uenigheden mellem naboer. I sidste års beretning stod der følgende som hermed gentages: Alle skal huske på, at vi er mange mennesker, der bor sammen. I tilfælde af almindelig larm håber vi, at beboere i de enkelte opgange kan løse problematikken i fællesskab. Snak med din nabo, hvis du mener der larmes for meget. Alle ved at lyddæmpningen ml. de enkelte lejligheder ikke er som i et moderne byggeri. Hvem holder orden i AAB 21? Er det blot vores ejendomsfunktionær, eller er det os alle? Vi vil igen i år opfordre alle beboere til at være med til passe på vores afdeling. Alle kunne måske: 1) Huske at melde til viceværten når der er noget VVS der drypper 2) Sige til bestyrelsen eller viceværten, hvis der er noget der skal repareres 3) Placere affald i skraldecontainerne, ikke ved siden af [3]

4 4) Undgå at smide papir og andet i vores trappeopgange 5) Ligge måtten ned hos naboen efter trappevask 6) Fjerne sit affald på bagtrappen, lofter og kældre Der gøres opmærksom på, at hunde- og kattehold ikke er tilladt i AAB 21. Hundehold har givet anledning til en del henvendelser til beboere som ikke har taget dette punkt alvorligt. Jesper vores ejendomsfunktionær Vi har nu haft vores egen ejendomsfunktionær i over et år. Bestyrelsen har konstateret at vores fællesarealer holdes og er blevet pænere, end da vi havde AABs Driftamager til at stå for viceværtfunktionen. Hvis der er et problem, kan vi som beboere komme i kontakt med Jesper. Du kan henvende dig til ham, hvis der er noget der skal repareres. AAB 21 skal sørge for at din el virker fra tavle til stikkontakt. Vi skal også sørge for at dit VVS virker dvs. rør og vandhaner. Pallatorer i vandhanen og bruse-slange/hoved skal du selv sørge for. Vi skal også sørge for alle fællesarealer, dvs. at trappelys virker og at der er ordentligt i gården / på fortovet / i skralderum mv. AAB 21 råder over et stort areal, så hvis der er en brandalarm der bipper, eller en pære der mangler, så smid en seddel ind i ejendomsfunktionærens postkasse. Han er at træffe i ejendomsfunktionærens kontor ml 15: og 15:30 hver tirsdag og torsdag. Ejendomsfunktionæren i AAB 21 går ejendommen igennem regelmæssigt. Der ses efter om der mangler pærer. Der gør der tit, fordi nogen har taget dem med ind i sin private lejlighed. :-) Han ser efter affald på trapper og finder tit reklamer som ikke er taget med op. Meld reklamer fra hvis du ikke vil have dem. :-) Spørgsmål? Gentagelse fra sidste års beretning Vi får mange spørgsmål og tit kan vi ikke svare i detaljer. Vi henviser derfor til AAB s administration. Før I tager kontakt til dem, er der masser af fakta på AAB s hjemmeside om: Beboerklagenævn Boliggarantibevis Boligstøtte/boliglån Bytte bolig Forsikringsforhold Fraflytning Fremleje Husorden Installation af hårde hvidevarer Intern flytning Opsigelse Overdragelse Råderet Østerbro samarbejdet Der er et samarbejde mellem bestyrelserne i afdeling 18, 21 og 23. Vi mødes hver tredje måned og taler om emner, der vedkommer os alle. For øjeblikket er det parkering, som diskuteres, og derfor har bestyrelse til dette møde et forslag om etablering af parkeringszoner eller andet. [4]

5 Beboerlokaler og gæstelejlighed Der er som skrevet sket en renovering af vores beboerlokaler i forbindelse med vandskaden i august Selvom beboerlokalerne er nyistandsat er lejen er stadig 100,- kr. Gæstelejligheden lejes ud og er stadig en stor succes. Lejligheden er besat ca. 60 % af året. Skriv til hvis du vil leje den. Man kan se om lejligheden er ledig på Fastelavn og aktivitetsdag og haveudvalg Fastelavn blev afholdt i år og det var en stor succes med et super fremmøde. Vi var ca. 50. Havedag afholdes hvert år i forsommeren og vi ser frem til at haveudvalget fastsætter en dato. Måske skal der holdes en sommerfest i år? Skrald og affald Vi får tømt vore skraldebøtter til dagrenovation tirsdage og fredage. Pap og papir tømmes sjældnere. Storskraldsrummet bliver tømt regelmæssigt, og indimellem er der behov for at bortkøre møbler mv. i forbindelse med dødsboer. Til orientering anvender vores ejendomsfunktionær en del tid på følgende: Fejning og fjernelse af affald som er smidt på jorden og ikke i affaldscontainerne Flytning af storskrald der er sat i kældergange, ved dagrenovationen mv. Oprydning af storskraldsrum, da der placeres storskrald hulter til bulter. Fjernelse af skrald fra trappeopgange Trappevask Trappevasken udføres af Vaskeholdet as og der er en løbende diskussion i bestyrelsen om de gør arbejdet ordentligt. Igen i år har vi valgt at beholde Vaskeholdet. Hjemmeside AAB 21 har en hjemmeside som bliver opdateret sjældent. Dog er der almene informationer på denne side, herunder oplysninger om hvem der skal tilkaldes i akutte situationer, hvis et vandrør er utæt. Er der en beboer som er interesseret i hjemmesider? Han/hun skal være velkommen til at hjælpe. Hvad nu? Bestyrelsen vil hermed ønsker alle beboer et godt forår og sommer. Vi ser frem til at vi ses i gården eller på fortovet. Alle henvendelser om hvorledes vi kan gøre det bedre er velkomne. Også dette år vil der være flere flyttelejligheder, flere småsager og større sager. Den siddende bestyrelse har ikke planer om der skal foretages større ændringer, udover at vi forventer at fortovet skal repareres, grill skal indkøbes til den store gård og havemøblerne skal frem. Hvis I som beboere har en ide eller to, så sig til, og vær gerne selv med til at føre den ud i livet. Og tak for året der er gået. Udarbejdet af Jais Elvekjær 27. marts 2011 [5]

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse

Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening. Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Værd at vide om Kilholm Andelsboligforening Vanløse Allé 50-64 2720 Vanløse Administrator Kontakt foreningens administrator vedrørende: køb, salg og fremleje af andelslejlighed, husleje, opskrivning til

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere