- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere"

Transkript

1 Nr. 3 - oktober for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: ALMENE BOLIGDAGE Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO Gribskov 22. november 2011, kl Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 24. november 2011, kl Boligforeningen VIBO Sankt Peders Stræde 49 A Postboks København K Tlf: Fax: Internet: Red.: Kaare Vestermann (ansv.) Pia Mortensen Nyhedsbrevet udsendes til VI- BO s medarbejdere, selskabsog afdelingsbestyrelser. Oplag: 350 Fredag den 2. september 2011 slog BL dørene op til Almene Boligdage i Bella Centret og for første gang havde offentligheden adgang til messen. Alle fik rig mulighed for, at besøge de fine og meget forskellige stande, som var etableret. Der var lidt over besøgende til Almene Boligdage. Heraf var ca. halvdelen af de besøgende bestyrelsesmedlemmer og ansatte i boligorganisationer som var tilmeldt konferencen. Den anden halvdel var besøgende, som havde købt entrebillet eller fået billet igennem en boligorganisation til messen. Som det kan ses på ovenstående billede havde VIBO en fin udlejningsstand, hvor mange besøgende lagde deres vej forbi. VIBO tilbød alle gratis opskrivning, og de der blev skrevet op, fik udleveret en fin USB-nøgle samt et net med VIBO bolsjer og informationsmateriale om VIBO. Der var mange, som var interesseret, og der blev opskrevet 130 nye ansøgere, primært i Boligforeningen VIBO, men der var også opskrivninger i VIBO Gribskov og Frederiksborg Almene Boligforening (FAB). Der blev udleveret omkring 150 net til besøgende. Om et år bliver der fulgt op på de gratis opskrivninger vi fik i løbet af de Almene Boligdage - om de allerede har fået en bolig hos os, eller om de har valgt at betale det årlige gebyr for at bevare deres nye ansøgernummer. Det var 2 forrygende dage med mange glade og interesserede besøgende. Fortsættes næste side... 1

2 fortsat fra forrige side. Fra VIBO s bestyrelse deltog Pia Fisher Larsen og undertegnede på Almene Boligdage. Jeg vil gerne rose arrangementet og følte samtidig, at vi fik en hel del med hjem. Udover en stor og flot messe med masser af forskellige stande, var der et stort udvalg af workshops og ekskursioner. Jeg deltog selv på 2 workshops, der omhandlede henholdsvis "Beboerdemokratiet en lukket fest" samt "Styringsdialog og dokumentationspakke i praksis". Jeg var positivt overrasket over kvaliteten på de 2 workshops. Der var en god erfaringsudveksling og nogle gode dialoger, med masser af interessante snakke beboerdemokrater imellem. VIBO var repræsenteret med en stand på messen, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en god idé at stille op ved sådan nogle arrangementer, og det skal vi fortsætte med. Jeg vil gerne takke medarbejderne fra udlejningsafdelingen for et flot arbejde. Venlig hilsen Formand for VIBO Jackie Lauridsen En delegation fra VIBO s tre afdelinger i Nivå besøgte Almene Boligdage i Bella Centret og vendte hjem med en masse gode indtryk af, hvad den almene boligsektor også er. Der var både inspiration at hente hos de mange udstillere, interessante udflugter til andre boligområder og bymiljøer samt workshops med mange højst forskellige temaer. Jeg har ingen anelse om, hvor mange beboerdemokrater der var derude fra VIBO, men jeg tror desværre ikke, at der var ret mange, og det er en skam! Almene boligdage afholdes kun hvert tredje år, og næste gang bliver det sandsynligvis i en by i provinsen. Man kan godt have en fornemmelse af, at det er et økonomisk problem, især for de mindre afdelinger, når der ikke var flere af VIBO s afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der fik del i denne oplevelse. Med venlig hilsen Formand for afd. 103 Bent Cramer Selskabsnyt VIBO Gribskov/VIBO København eventuel sammenlægning. I VIBO Gribskov, med 13 boligafdelinger og 444 lejemål, besluttede repræsentantskabsmødet i efteråret 2010, at der skulle ske en undersøgelse af fordele og ulemper ved at forblive et selvstændigt boligselskab, samt fordele og ulemper ved at VIBO Gribskov bliver fusioneret med VIBO København. Dette har medført, at man på det ordinære repræsentantskabsmøde i VIBO Gribskov den 22. november 2011 vil tage stilling til, om man vil sammenlægges med VIBO København. Tilsvarende skal man, på VIBO Københavns ordinære repræsentantskabsmøde den 24. november 2011 godkende, at VIBO Gribskov kan sammenlægges med VIBO København s 52 afdelinger og lejemål, selvfølgelig under forudsætning af, at VIBO Gribskov, på deres møde den 22. november 2011, beslutter, at man ønsker en sammenlægning Fortsættes næste side... 2

3 Fortsættes fra forrige side... VIBO København Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder den 16. juni, 10. august og 22. september Et gennemgående punkt på alle møderne har været målsætningsprogram og handlingsplan for På mødet den 22. september 2011 godkendte bestyrelsen endelig handlingsplan, med angivelse af prioritering og tovholdere for de enkelte aktiviteter. Handlingsplanen blev forelagt på afdelingsbestyrelseskonferencen den oktober Materialet var udsendt til deltagerne forud for konferencen. På mødet den 16. juni 2011 drøftede bestyrelsen et forslag fra Rødovre Kommune, om at kommunen i afdeling 109 tildeles hver tredje bolig, mod i dag hver fjerde. Bestyrelsen var enige om, at man ikke ønskede at tilslutte sig aftalen, idet bestyrelsen ønskede at afdeling 109 i videst muligt omfang skal være forbeholdt boligsøgende i VIBO. På mødet den 10. august 2011 planlagde bestyrelsen formandsmøde den 30. august samt temamøde den 6. september vedrørende helhedsplaner. Det planlagte møde om helhedsplaner, den 6. september 2011, blev desværre aflyst grundet manglende tilslutning. Vedrørende det planlagte temamøde den 20. september om handlingsplaner, besluttede bestyrelsen at aflyse dette, under hensyntagen til, at emnet skulle behandles på afdelingsbestyrelseskonferencen i oktober. Bestyrelsen drøftede endvidere de godkendte prækvalifikationsansøgninger vedrørende handlingsplaner for Holmbladsgadekvarteret og Charlottegårdskvarteret, herunder også ny procedure i forbindelse med de kommende ansøgninger om godkendelse af helhedsplanen. Informationsudvalget orienterede om markedsføringstiltag, herunder etablering af en VIBO stand på de Almene Boligdage. Formandsmøde Der blev afholdt formandsmøde tirsdag. den 30. august 2011, hvor parabolantenner var hovedemnet. Her fortalte advokat Søren Lund Rasmussen og Tina Kastberg om de problemstillinger, der er vedrørende regulering af opsætning af parabolantenner. Lovgivningen for området foreskriver, at man skal give folk muligheder for at nedtage parabolsignaler. Det er således ikke lovgivningens intentioner, at man skal begrænse muligheden for opsætning af parabol. Det betyder bl.a., at det ikke er tilladt at nægte opsætning af paraboler af etiske årsager, men alene af tekniske årsager - emnet er beskrevet under Jurahjørnet. Beslutningsreferat fra de kommende budgetmøder Mohammed Siam meddelte, at bestyrelsen ville sikre at ønsket om, at der blev udarbejdet beslutningsreferater fra budgetmøderne med regnskabsafdelingen, vil blive imødekommet. Dette er efterfølgende besluttet på VIBO s bestyrelsesmøde 22. september 2011, således at beslutningen effektueres ved de kommende budgetmøder ultimo Skybruddet den 2. juli 2011 Der var en drøftelse af forløbet omkring skybruddet den 2. juli 2011 se side 5 i Nyhedsbrevet. 3

4 Arrangementer 69 deltog i årets afdelingsbestyrelseskonference, som i år blev afholdt på Skodsborg Kurhotel. Fredagens indlæg blev givet af forfatter og erhvervspsykologrådgiver Sebastian Nybo. Emnet var: Sådan håndterer du besværlige personer. Alderssammensætningen taget i betragtning, var det befriende at få oplyst, at mange fejlagtigt havde en opfattelse af, at børn har en hurtigere og bedre indlæringsevne end voksne. Fakta er oplyste Sebastian Nybo at vi lærer hurtigere og bedre med alderen. Den positive stemning fortsatte under hele Sebastian Nybo s indlæg, hvor der blev sat fokus på de fire personlighedselementer: FQ - Forandreren Foranrings Intelligens Ud over at vi også lærte en øvelse i energineutralitet, det vil sige en øvelse med fokus på åndedrættet, blev vi også lidt klogere på os selv og andre. Uddrag af Sebastian Nybo s indlæg er at finde på vores hjemmeside under afholdte møder, som vedhæftet fil. Aftenens festlige indslag var stand up komikeren Brian Mørch og musikken af Gentlemen of Pop. Lørdag morgen indledte jurist, journalist, psykoterapeut og bjergbestiger Lene Gammelgaard, med en levende fortælling om sine genvordigheder i forbindelse med sit livs største udfordring at bestige Mount Everest, hvilket lykkedes i Konferencens afsluttende indlæg blev en orientering fra bestyrelsen og ledelsen, om den handlingsplan der var udarbejdet, med baggrund i det målsætningsprogram der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Som vanligt var der mulighed for, at deltagerne kunne give deres evaluering af konferencen til kende. Resultatet blev således: Indlæggene levede op til mine forventninger Indlæggenes faglige niveau Herunder fremkom en række gode forslag, samt ros/kritik, som vil blive vurderet i udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde samt i bestyrelsen. 4

5 Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2011 Skybruddet den 2. juli 2011 I lighed med mange andre blev også VIBO voldsomt berørt af skybruddet den 2. juli Af de 45 ejendomme i Københavns-området og i Hedehusene har der været større eller mindre skader på 37 ejendomme. Det samlede skadesbeløb forventes at være på ikke under 5 millioner kr. På grund af det store antal skader er en del af skaderne først blevet takseret her i løbet af september måned, og der er endnu skader, der ikke er færdigtakseret. For langt de fleste afdelingers vedkommende er der alene sket skader på ting og rum, der har befundet sig i kælderniveau. Her har der været en betydelig udfordring i at få alle beboere til at tømme deres kælderrum, således at kældrene kunne blive rengjort og desinficeret. Dette kombineret med den lange ventetid, der er på at få takseret skader, gør, at der stadig er kældre der ikke er rengjort. Udover de umiddelbare skader vandet har forårsaget, betyder en manglende eller vanskelig mulighed for udtørring af vandskaderne også, at der er risiko for at der kan udvikle sig skimmelsvamp. Mange afdelinger har været ramt af vandskader i kælder, beboerrum, vaskerier etc., men VIBO s afdeling 115, Landskronagade har været særlig voldsomt ramt, idet oversvømmelse fra altaner her har forårsaget vandskade på 19 lejemål. Vandet på altanerne er opstuvet og rendt under altanelementet og ind under gulvet således, at gulvene i lejlighederne skal brækkes op i et opfang, der gør det nødvendigt at genhuse lejerne. Det seneste Nyhedsbrev beskrev vigtigheden af at have en indboforsikring. Flere af lejemålene, der er ramt af vandskade, har ikke nogen indboforsikring, hvilket har betydet, at de som udgangspunkt selv har måttet stå for rydning af lejemålet samt sørge for genhusning. En opgave de fleste nok kan sætte sig ind i, er ret uoverskuelig. BL INFORMERER Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse: A Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen 87 stk. 5, vil højst kunne udgøre kr. B Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen 87 stk. 5, kan højst beløbe sig til kr. De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december C Forhøjelse af beboerindskud pr. m2. Hvis indskuddet skønnes ikke at kunne dække rimelige udgifter til istandsættelse ved fraflytning kan indskuddet i hele 2012 forhøjes med 222 kr. uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. 48 stk. 2 i lov om leje af almene boliger D Påkravsgebyret efter lov om leje af almene boliger 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i 2012 forhøjet med 7 kr. til 266 kr. E Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, forhøjes med 3 kr. til 136 kr. i HUSK.. at du kan få nyheder fra det almene boligområde sendt til din mail ved at tilmelde dig BL s nyhedsbrev på Klik på den blå firkant BL-informerer elektronisk og udfyld skemaet, klik på tilmeld. 5

6 ... Jurahjørnet Paraboler Opsætning af paraboler i VIBO s ejendomme har i en lang periode været et stort problem i flere afdelinger. Sidst vi skrev om paraboler var i Nyhedsbrevet i november 2006, hvor vi orienterede om, at vi som noget nyt prøvede at sende de parabolsager, hvor beboeren ikke havde fået tilladelse til at opsætte en parabol, direkte i fogedretten med anmodning om, at fogedretten medvirkede til nedtagelse af de ulovligt opsatte paraboler. Desværre fik vi ikke så meget ud af denne fremgangsmåde, da fogedretten mente, at sagerne lå i grænseområdet af fogedrettens virke. I det hele taget har det været, og er fortsat, meget vanskeligt at håndtere beboernes opsætning af paraboler, som ikke er lovligt opsat. Lovgrundlaget for opsætning af paraboler ser ud, som følger: I henhold til lov om Leje af Almene Boliger 36, stk. 1 har beboeren ret til at anbringe parabolantenner på ejendommen. Denne ret gælder dog ikke, såfremt udlejer kan godtgøre at anbringelsen af parabolantennen vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere. Endvidere gælder reglen ikke, hvis beboeren kan få adgang til det ønskede program, enten gennem udlejers fælles tvforsyning eller gennem et af beboerne etableret fællesantenneanlæg. I henhold til loven er det således hovedreglen, at beboeren har en ret til at anbringe en parabolantenne på ejendommen. Denne ret er dog begrænset af, at udlejer kan anvise beboeren, hvor parabolantennen skal placeres. Udlejers ret til at anvise placering af parabolantennen er ligeledes begrænset, idet udlejer ikke er berettiget til at påberåbe sig rent æstetiske hensyn. Selvom opsætningen af parabolantennen på væsentlig måde skæmmer ejendommens facade, er dette ikke en lovlig begrundelse for at kræve parabolantennen nedtaget. Som eksempler på saglige grunde til at kræve en parabolantenne nedtaget nævner forarbejderne til loven ejendommens konstruktive forhold eller fredningsmæssige hensyn. Som udlejer vil man ligeledes kunne modsætte sig opsætning af parabolantenne, såfremt det indebærer en overtrædelse af anden lovgivning, f.eks. planlovgivning. Der er yderligere en begrænsning i udlejeres adgang til at anvise lejeren, hvor pararbolantennen skal opsættes. Opsætningen må nemlig ikke medføre uforholdsmæssige udgifter for lejeren. Den seneste retsafgørelse herom er en Vestre Landsrets dom fra I henhold til landsretsdommen blev en udgift for beboeren på kr. til opsætning af parabolantenne på ejendommens tag ikke betragtet som en uforholdsmæssig udgift. Udgiften ved placering af antennen på ejendommens facade ville beløbe sig til omkring kr. Advokat Søren Lund Rasmussen, som varetager VI- BO s parabolsager, har på det sidste formandsmøde, som blev afholdt den 30. august 2011, holdt et indlæg om de problemstillinger, som er forbundet med opsætning af parabolantenner, herunder en efterfølgende retssager om nedtagelse af paraboler. Søren Lund Rasmussen orienterede om, at det er yderst vanskeligt at vinde en boligretssag om paraboler, hvis ikke den enkelte afdeling har et parabolreglement eller regler om paraboler indarbejdet i afdelingens husorden. Søren Lund Rasmussen oplyste i denne forbindelse om, at FSB, som han også er advokat for, har fået parabolreglement i alle afdelinger, hvorfor parabolsagerne for FSB er blevet meget nemmere at vinde i boligretten. Søren Lund Rasmussen anbefalede derfor, at de enkelte afdelinger i VIBO får udarbejdet et parabolreglement, eller at reglerne om paraboler indarbejdes i afdelingens husorden. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et oplæg til, hvordan et parabolreglement vil kunne se ud. Oplægget til et parabolreglement er blevet udsendt sammen med referatet af formandsmødet. Administrationen henstiller på baggrund af advokat Søren Lund Rasmussens anbefaling, at de enkelte afdelingsbestyrelser drøfter oplægget og medtager dette på det kommende beboermøde i foråret, da det som sagt er vigtigt, at der i afdelingerne er vedtaget enten et parabolreglement eller indarbejdet bestemmelser om paraboler i afdelingens husorden. I modsat fald vil det være yderst vanskeligt at vinde en boligretssag om en ulovlig opsat parabol. Det bemærkes for en god ordens skyld, at selvom afdelingen udarbejder et parabolreglement eller indarbejder bestemmelser om paraboler i husordenen, så skal en beboer, som ønsker at opsætte en parabol fortsat ansøge ejendomskontoret om tilladelse til opsætning. Hvad sker der, hvis jeg ikke er forsikret? 6

7 Den sociale klumme Har du en vild idé en projektidé som skal konkretiseres eller et færdigt projekt, der mangler finansiering? Så har Realdania penge til et realisere det! I starten af september lancerede Realdania kampagnen det gode boligliv, der har til formål at støtte udviklingen af fremtidens almene boliger. Der er særligt fokus på at udvikle og forbedre de fysiske faciliteter, der danner grundlag for, at beboerne kan mødes. De skriver i materialet at: kampagnen bygger videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle Håbet er at ca projekter realiseres rundt omkring i landet. Projekter, der skal vise vejen for gode og moderne fællesfaciliteter, der igen kan sætte den almene sektor på landkortet som det sted, hvor fællesskabet trives. Initiativet og ansøgningen til projekterne kan komme både fra boligorganisationer, afdelingsbestyrelser, beboergrupper og ildsjæle eller dem alle i en skøn forening. Realdania har sat 100 mio kr. af til formålet, som skal søges på et ansøgningsskema, som man finder på: hvor man også kan læse meget mere om kampagnen og puljen. Ansøgningen skal være Realdania i hænde senest den 16. december Støttekronerne gives indenfor tre temaer: º Fælles faciliteter º Forbindelse til nabo områder º Mindre lokalcentre Der kan søges til tre typer projekter: Den vilde idé Projektudvikling Projektrealisering Charlottekvarteret nomineret til Årets boligområde Den 31. oktober 2011 uddeles årets integrationspriser. Det bliver en særlig begivenhed i år, set med VIBO øjne, fordi Høje Taastrup Kommune har valgt at indstille Charlottekvarteret i Hedehusene som Årets boligområde. Heldigvis var priskomiteen enige og kvitterede med at nominere Charlottekvarteret som et ud af tre i kategorien. Prisen som årets boligområde gives til et område, hvor en særlig vellykket helhedsorienteret boligsocial indsats bidrager til integrationen og til at skabe et godt boligområde. Der lægges i uddelingen af prisen også vægt på, at måden at gøre det på, er nyskabende, at den påviseligt har skabt resultater, og at resultaterne er skabt i et bredt samarbejde. Alle tre dele gør sig gældende i Charlottekvarteret, hvor der er skabt mange synlige resultater, og hvor det nyskabende i høj grad består i det forbilledlige samarbejde, der er skabt imellem lokale virksomheder, skole, klub og kulturinstitutioner i kommunen. Men vigtigst af alt består det nyskabende også i det dynamiske og positive samarbejde, projektet har med alle de mange aktive frivillige beboere i Charlottekvarteret. Det er en stor inspirationskilde til de kommende boligsociale helhedsplaner i VIBO, hvor vi håber at kunne bruge nogle af Det bedste i Charlottekvarterets metoder til at styrke det frivillige engagement og initiativ i andre boligområder. Vi krydser fingre for, at Charlottekvarteret løber af med prisen den 31. oktober Juniorprojektledere i fokus Én gang årligt sætter BL alle boligsociale medarbejdere i det ganske land stævne på Nyborg Strand til en todages konference. I år løb konference af stablen den 10. og 11. oktober Fortsættes næste side. 7

8 ...fortsat fra forrige side. Også her blev ét af VIBO s projekter sat på landkortet, da vores børne og ungekoordinator i Nivå, Tommy Krabbe Andersen holdt et inspirationsoplæg om Nivå Nu s juniorprojektlederuddannelse. Initiativet er et år gammelt, og de første juniorprojektledere er udklækket. Uddannelsen skal klæde unge i området på til at handle på egne udfordringer og idéer og til at tage initiativ til aktiviteter i boligområdet. Konkret indeholder uddannelsen undervisning i at tænke positivt, konstruktivt og mulighedssøgende og undervisning i, hvordan man kommer fra idé til realisering af et projekt eller en aktivitet. I uddannelsesforløbet indgår også udviklingen af en konkret idé, som helhedsplanen efterfølgende bistår de unge juniorprojektledere i at føre ud i livet. Uddannelsen er et led i forsøget på at udvikle frivillighedskulturen og på den måde udvikle boligområdet nedefra. Samtidig er formålet, at uddannelsen skal give de unge modet til at arbejde aktivt på at løse de problemstillinger, de møder i realiseringen af deres drømme frem for at give op og give andre skylden for deres manglende succes. På sigt er tanken at konceptet også kan udvides til at omfatte andre målgrupper end de unge. Uddannelsen er blevet mødt med stor begejstring blandt de unge, og håbet er, at de gode erfaringer kan give inspiration til kollegaer i andre helhedsplaner rundt om i landet, når det præsenteres på konferencen. Under alle omstændigheder er det et stort skulderklap til projektet at få lov til at fortælle om, hvad der virker til kollegaer fra hele landet. Hvordan halverer man afdelingens elforbrug på en nem måde I VIBO afdeling 155 på Holger Danskes Vej i Frederiksberg har man både aktive bestyrelsesmedlemmer og en ejendomsmester, som interesserer sig for at bringe afdelingens energiudgifter ned. Hvis man ser på afdelingens elforbrug i de sidste 5 år, har det udviklet sig som følger: Periode I årstal Elforbrug kwh 2006/ / / / / I 2009 fik bestyrelsen og ejendomsmesteren et beboermødes godkendelse til at opsætte bevægelsesfølere på parkeringsplads i haveanlæg, de sidste kældergange og på fællestoilet. Dette kostede i alt ,10 kr. En investering som er tjent hjem på under to år. Så fik ejendomsmester Søren Bendtsen og den nyvalgte bestyrelse blod på tanden. I september 2011 skulle afdelingen have ny tørretumbler. Man valgte en løsning med varmepumpeteknologi, som skulle nedbringe strømforbruget til tørretumbleren med 66 %. Nu venter alle spændt på forbrugstallene for at se resultatet af dette besparelsesforslag. Dette giver en årlig besparelse på ca kwh pr. år i forhold til 2006/2007. Med en elpris på godt 2 kr. pr. kwh, giver dette en årlig besparelse på ca kr. for afdelingen. Den tidligere formand Frank Møller, og nu bestyrelsesmedlem i afdelingen, undrede sig over, at lyset om sommeren brændte til kl I et samarbejde mellem bestyrelse og ejendomskontoret fik man i 1999 til 2001 opsat bevægelsesfølere i kældergange og vaskeri. 8

9 25 års jubilæum Den 16. oktober 1986 blev Sussi Høiagaard ansat som kontorassistent i VIBO s omstilling. Efter en periode, blev Sussi udlejningsmedarbejder, og efter 10 år på VIBOs hovedkontor, valgte Sussi i 1997 at søge nye udfordringer på driftskontoret i Vermundsgade. Efter et kort barselsvikariat i teknisk afdeling, vendte Sussi i 2003 tilbage til driftsafdelingen der nu var flyttet til Sankt Peders Stræde. Her huserer Sussi stadig og forsøger med hård hånd at holde styr på områdelederne og resten af driftsafdelingen. Tiltrædelser: Miljømedarbejder Ivan Christiansen Sundholmskvarteret pr Mehmet Ozturk Driftsområde Øst pr Projektleder Christina B. Christensen Helhedsplanen Nivå pr Børne- & ungemedarbejder Jesper Olsen Sundholmskvarteret pr It-medarbejder Lars Hansen Sankt Peder Stræde/ Sekretariatet pr Fratrædelser: Projektleder Ziga Friberg Helhedsplanen Nivå pr Klubleder Mikayil Uymaz Helhedsplanen Nivå pr Jakob W. Børgesen driftsområde Øst pr Børne- & ungemedarbejder Flemming Beicker Sundholmskvarteret pr Børne- & ungemedarbejder Lone Holstebro Helhedsplanen Nivå pr Boligsocial medarbejder Charles Nielsen Sundholmskvarteret pr Michael Bruun driftsområde Midt pr Aktivitetsmedarbejder Pia Lund Poulsen Afdeling 820 pr Fødselsdage: Kontorassistent Alice Jespersen Driftsområde Øst 60 år den Boligsocial projektleder Tanja T. Bæklund Sekretariat 40 år den Sekretær Izabella K. Andersen Sekretariat 50 år den Kontorassistent Linda Andersen Regnskabsafdeling 40 år den Områdeleder Kåre Andresen Driftsområde Midt/Syd 50 år den Bent Z. Petersen Driftsområde Øst 50 år den Ejendomsmester Carsten Hansen Driftsområde Øst 40 år den Kontorassistent Brigitte Toldelund Regnskabsafdeling 50 år den Karsten Stokholm Driftsområde Øst 50 år den Jubilæer: Kontorassistent Sussi Høiagaard Driftssekretariat 25 år den Kontorassistent Britt L. Kirkegaard Regnskabsafdeling 10 år den Boligsocial medarbejder Henrik V. Nielsen Sundholmskvarteret 10 år den Hasan Sert Driftsområde Nivå 10 år den Ejendomsmester Mogens Backe Driftsområde Nivå 10 år den

10 Erland Germer Tlf.: Direktion Kaare Vestermann Tlf.: Sekretariat Ulla Jydholm Nevers Tlf.: Izabella K. Andersen Tlf.: Tina Kastberg Tlf.: It-afdeling Lars Jensen Tlf.: Byggefunktion John Christensen Tlf.: Iben Lehm Tlf.: Boligsocial afdeling Charlotte S. Bjørnsgaard Afd.: 104, 113, 810, 121, 135, 101, 102 og 103 Tlf.: Tanja T. Bæklund Afd.: 105, 106, 108, 127, 142, 147, 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Controller Anne-Merethe Bryder Tlf.: Regnskabsafdeling Brigitte Tolderlund Afd.: 113, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 350, 395, 397, 210, 211, 212, 213, 306 og 819 Tlf.: Dinah Stuhde Afd.: 104, 116, 119, 120, 129, 140, 153, 159, 173, 199, 401, 403, 405, 406, 812, 981 og 985 Tlf.: Sandie Rousing Afd.: 121, 135, 141 og 830 Tlf.: Linda Andersen Kreditorer Afd. 109 og 110 Tlf.: Yvonne Ersgaard Afd.: 101, 102, 103, 105, 214 og 820 Tlf.: Britt L. Kirkegaard Lønningsbogholderi Tlf Lene Abrahamsen (barselsvikar) Afd.: 106, 107, 108, 117, 122, 137, 177, 187 og 810 Tlf.: Pernille Steffensen (barselsorlov) Karen Sørensen (barseslvikar) Afd.: 111, 112, 114, 123, 127, 133, 147 og 155 Tlf.: Gitte Dam Afd. 115, 118, 134, 142, 175, 179 og 802 Tlf.: Udlejningsafdeling Tine Pedersen Afd.: 210, 211, 212, 213, 214, 225, 238, 265, 266, 267, 268, 270, 293, 306, 350, 395 og Lisa Andersen Afd.: 101, 102, 103, 401, 403, 405, 406, 981 og Birthe Larsson Afd.: 106, 107, 108, 115, 118, 123, 127, 142, 147, 173, 175, 179, 802 og Linda Stark Afd.: 110, 111, 112, 113, 114, 116, 122, 133, 134, 137, 140, 153, 810 og Sara Kjølby Afd.: 104, 105, 109, 117, 119, 120, 121, 129, 135, 141, 155, 159, 177, 187, 199, 812 og Marianne Hansen Omstillingen Drift afdelinger Fredensborg, Hillerød og Gribskov Søren Kjerulff Helle F. Jonassen (Nord) Tlf.: Britta Nielsen (Nord) Tlf.: Stina H. Guidje (Nivå) Tlf.: Drift afdelinger København, Frederiksberg, Rødovre, Tårnby og Høje Taastrup Henrik Nielsen Tlf.: Driftssekretariat Pia Mortensen Tlf.: Sussi Høiagaard Tlf.: Henrik G. Nielsen (Syd) Tlf.: Berit Mikkelsen (Syd) Afd. 112, 114, 116, 133, 140, 153 og 819 Tlf.: Kåre Andresen (Midt/Vest) Tlf.: Helle G. Olsen (Vest) Tlf.: Carsten Klausen (Øst) Tlf.: Alice A. Jespersen (Øst) Tlf.: Drift teknik H.C. Stolten Tlf.: Vibeke Klysner Tlf.:

Byggerenovering i VIBO afdeling 101

Byggerenovering i VIBO afdeling 101 Nr. 1 - april 2011 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2011: Temamøder: Helhedsplaner 6. september 2011 kl. 17.00-20.00 Handlingsprogram for 2011-2015 20. september 2011 kl. 17.00-20.00

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Et behov for at renovere altanrækværkerne afstedkom en Nr. 3 - oktober 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 27. november 2008, kl. 19.00 Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO

Læs mere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR FRA BESTYRELSEN Nr. 4 - december 2011 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt skybrud - er vi sikret godt nok? 27. marts 2012 kl. 17.00-20.00 Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00

Læs mere

VIBO skal vælge ny formand

VIBO skal vælge ny formand Nr. 2 - juli 2009 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2009: Temamøder: Fysisk renovering af afdelinger 1. september 2009, kl. 17.00-20.00 Arrangementer i øvrigt: Konference for

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juli 2014 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2014: God sommer fra foreningsbestyrelsen Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen

Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 4 - december 2013 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Beboerdemokratiet samt brug af sociale medier 25. februar 2014 Solceller samt andre energibesparende tiltag 25. marts 2014 Den digitale

Læs mere

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris

VIBO afdeling 101 indstilles til arkitekturpris Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - marts 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: Opfølgning på Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Ekskursion til Malmø 25. maj 2013, kl. 8.45-16.30 Beboerdemokrati og naboskab/ sociale

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. er variabel, men højest kan komme op på 6%.

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. er variabel, men højest kan komme op på 6%. Nr. 3 - november 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007/2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby

Afdelingens egen hjemmeside. Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Stort køkkenrenoveringsprojekt i Valby Nr. 1 - marts 2008 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2008: Temamøder: Boligpolitisk emne 6. maj 2008, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 20. maj 2008, kl. 17.00 Kurser: Konfliktløsningskursus

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juli 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007: Temamøder: Afdelingsbestyrelsens kompetence og husorden Tirsdag den 18. september 2007 Kl. 17.00-20.00 Formandsmøde Tirsdag

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-4, torsdag, den 28. april 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering

VIBO afdeling 129 Byggeskaderenovering Nr. 3 - november 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser m.m. 2010: Temamøder: Hvordan kan man får beboerne til at følge sig trygge i afdelingerne 22. marts 2011 kl. 17.00-20.00 Årsgennemgang

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis:

Nyt fra afdelingerne. for afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Nordsjælland har fået ny luksusghetto. Det skrev Frederiksborg Amts Avis: Nr. 3 - november 2012 Møder/kurser m.m. 2012: To edb-kurser Udskudt til forår 2013 Arrangementer i øvrigt: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyt fra afdelingerne Nordsjælland har fået ny luksusghetto

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nr. 2 - juni 2012 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Afdelingshjemmesider 25. september 2012 kl. 17.00-20.00 Formandsmøder: 21. august 2012, kl. 17.00 Kurser: Regnskabs- og budgetkurser over to aftener

Læs mere

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Peter Schneider, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-11, torsdag, den 28. januar 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud:

Læs mere

Nyt fra BL. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra BL. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 4 - december 2009 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2010: Temamøder: Boligsocialt emne 24. marts 2010, kl. 17.00-20.00 Målsætning/handlingsprogram 11. maj 2010, kl. 17.00-20.00

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

HUSK - HUSK - HUSK 1. april er sidste tilmeldingsfrist til: Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - marts 2005 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Nyt fra afdelingerne Emne ej fastlagt Onsdag den 26. oktober 2005,

Læs mere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

- for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nyhedsbrev Nr. nr. 3 - oktober 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde i VIBO København 28. november 2013, kl. 19.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Læs mere

Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8)

Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8) December 2014 Læs blandt andet: Glædelig jul fra foreningsbestyrelsen (3) Ny boligaftale (7) Kun to VIBO-afdelinger på liste over særligt udsatte boligområder (8) December 2014 1 Indhold i december Arrangementskalender...2

Læs mere

VIBO var på boligmesse i Forum

VIBO var på boligmesse i Forum Nr. 1 - april 2012 Møder/kurser m.m. 2012: Temamøder: Boligsocialt emne 22. maj 2012 kl. 17.00-20.00 Afdelingshjemmesider 25. september 2012 kl. 17.00-20.00 Formandsmøder: 28. august 2012, kl. 17.00 Kurser:

Læs mere

KONKURRENCE OM NYBYGGERI

KONKURRENCE OM NYBYGGERI Nr. 2 - marts 2004 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Arbejds-, familie og børneliv v/cand. pæd. psych. John Halse Tirsdag

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-7, torsdag, den 16. juni 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

God sommer fra foreningsbestyrelsen

God sommer fra foreningsbestyrelsen Nyhedsbrev Nr. nr. 2 - juni 2013 Møder/kurser m.m. 2013: Temamøder: for afdelingsbestyrelser og medarbejdere God sommer fra foreningsbestyrelsen Beboerdemokrati og naboskab/ sociale medier 24. september

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden

Byggeskaderenoveringen af afdeling 103, Nivåhøj lll, lakker mod enden Nyhedsbrev Nr. nr. 1 - april 2014 Møder/kurser m.m. 2014: Temamøder: Den digitale afdelingsbestyrelse 26. august 2014 kl. 17.00-20.00 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Byggeskaderenoveringen af

Læs mere

Ny lovgivning. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Ny lovgivning. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 1 - februar 2010 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2010: Temamøder: Boligsocialt emne 24. marts 2010, kl. 17.00-20.00 Målsætning/handlingsprogram 11. maj 2010, kl. 17.00-20.00

Læs mere

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen

Offentligt referat. Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe, Peter Schneider, Mohamed Siam, Frank Jensen, Kurt Steenfeldt Hansen, Lisa Andersen REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-12, torsdag, den 10. december 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Mødeleder:

Læs mere

Mindeord. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Mindeord. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 3 - oktober 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2006: Formandsmøde: Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 17.00 Arrangementer i øvrigt: Ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 27. november 2014, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 42 fremmødte. 32 fra 1. kreds, 7 fra

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

Off. referat. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr , torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2016-8, torsdag, den 25. august 2016 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Fra administrationen: Afbud: Mødeleder:

Læs mere

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen

Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Nr. 35 - april 2003 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Fra foreningsbestyrelsen/administrationen Kursus- & mødekalender: Temamøder: Råderet/modernisering Tirsdag den 23. september 2003, kl. 19-21

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Offentligt referat. Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg

Offentligt referat. Kaare Vestermann, Anne-Merethe Bryder, Henrik Nielsen, Tina Kastberg REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2013-10, torsdag, den 31. oktober 2013 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed Siam,

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00 Deltagere Afbud Ikke mødt

Læs mere

Oktober 2014. Læs blandt andet: Minister og borgmester på besøg i VIBOs afdelinger i Nivå. Almene Boligdage i Bella Centret.

Oktober 2014. Læs blandt andet: Minister og borgmester på besøg i VIBOs afdelinger i Nivå. Almene Boligdage i Bella Centret. Oktober 2014 Læs blandt andet: Minister og borgmester på besøg i VIBOs afdelinger i Nivå Almene Boligdage i Bella Centret Oktober 2014 1 Indhold i oktober Arrangementskalender...2 Foreningsnyt...3 Møder

Læs mere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere

Nyt fra afdelingerne. - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Nr. 2 - juni 2006 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Kursus- & mødekalender: Nyt fra afdelingerne Temamøder: Afdelingshjemmeside Tirsdag den 19. september 2006, kl. 17-20 Kurser: Budget- & regnskabskursus

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Til stede: Hanne Heilmann, bestyrelsesmedlem i Nivåhøj III Peter Vilain, afdelingsformand i Nivåhøj III Helge From, afdelingsformand i Kvartererne Ole Månsson, souschef

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2012-07, torsdag, den 9. august 2012 kl. 16.30 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Mohamed

Læs mere

Afdelingens egen hjemmeside

Afdelingens egen hjemmeside Nr. 1 - april 2007 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2007: Temamøder: Fraflytning og flyttesyn Tirsdag den 24. april 2007 kl. 17.00-20.00 Afdelingsbestyrelsens kompetence og husorden

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Rottens værste fjende

Rottens værste fjende Nr. 1 - april 2009 - for afdelingsbestyrelser og medarbejdere Møder/kurser mm. 2009: Temamøder: Børn og unge 21. april 2009, kl. 17.00-20.00 Formandsmøde 28. maj 2009, kl. 17.00 Fysisk renovering af afdelinger

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, København Møde den 25. februar 2011 Udsendt den 30. marts 2011 #JobInfo Criteria=AKB_København# Bestyrelsen

Referat. Boligselskabet AKB, København Møde den 25. februar 2011 Udsendt den 30. marts 2011 #JobInfo Criteria=AKB_København# Bestyrelsen #JobInfo Criteria=AKB_København# Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 25. februar 2011, kl. 16.30 lørdag den 26. februar 2011 kl. 13.00 Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej 139, Skodsborg Bestyrelsen,,,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00.

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 156, onsdag den 5. februar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag

Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag Husordenssager Hvad er retsgrundlag ved en husordens sag Husorden, se vedlagte for en tilfældig VIBO-afdeling Lov om leje af almene boliger Retspraksis inden for boligretssager Forskellige typer af husordenssager

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN

755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN 755 BOLIGSELSKABET STRANDPARKEN Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2013 kl. 18.00 i selskabslokalet Rødtjørnen 10A. Deltagere: Formand S ren Keldorff, Lars Bryde Hansen, Monna S rensen, Pia Johansen,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl , på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 18. december 2014 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere