MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET"

Transkript

1 Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014

2 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer fra Sundhedsstyrelsen. Det er ikke tilladt at genbruge billeder fra publikationen. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S sundhedsstyrelsen.dk Emneord Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sprog Dansk Version [1.0 eller senere] Versionsdato Maj 2015 Udgivet af Sundhedsstyrelsen ISBN Elektronisk [ ] ISBN Trykt [ ] ISSN [ ]

3 INDHOLD 1 Resumé 4 2 Baggrund 9 3 Vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentarer 10 4 Sundhedsstyrelsens kommentarer Nationalt niveau 13 Organspecifikke pakkeforløb B01 Brystkræft B02 Hoved- og halskræft B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi B04 Myelomatose B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom MDS B06 Kronisk myeloide sygdomme B07 Kræft i bugspytkirtlen B08 Kræft i galdegang B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken B10 Primær leverkræft B11 Tarmkræftmetastaser i leveren B12 Kræft i tyk- og endetarm B13 Kræft i blæren og nyre B14 Kræft i blæren B15 Kræft i nyre B16 Kræft i prostata B17 Kræft i penis B18 Kræft i testikel B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) B20 Livmoderkræft B21 Kræft i æggestok 28 2 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

4 5.22 B22 Livmoderhalskræft B23 Kræft i hjernen B24 Kræft i øjne og orbita B25 Modermærkekræft i hud B26 Lungekræft B27 Sarkom i knogle B28 - Udgået B29 Sarkom i bløddele B30 Kræft hos børn 34 5 Metastaser uden organspecifik kræfttype 35 6 Diagnostisk pakkeforløb 37 3 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

5 1 RESUMÉ Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet for året 2014 fokuserer på forløbstider fra henvisning er modtaget til start på behandling, med sammenligning mellem de enkelte pakkeforløb og regioner. I 2014 blev 77% af de registrerede forløb gennemført indenfor standardforløbstiden hvilket er en stigning fra 72% i Sundhedsstyrelsen finder denne udvikling meget tilfredsstillende, særligt i betragtning af at regionerne har haft en øget aktivitet i TABEL 1. ANDEL FORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR DE ANGIVNE STANDARDFORLØBSTIDER FOR SAMLET TID TIL BEHANDLING UANSET BEHANDLINGSFORM OG ORGANSPECIFIK KRÆFTTYPE. DYNAMISKE DATA OPGJORT 11. APRIL 2015 OG 12. APRIL Tidsperiode 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Hele 2014 Andel forløb (%) Antal forløb i alt Tidsperiode 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Hele 2013 Andel forløb (%) Antal forløb i alt Flere regioner har i perioden opnået væsentlige forbedringer i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden, men samtidig er der stadig udfordringer med kræftpakker hvor andelen af gennemførte forløb indenfor standardforløbstiden er relativ lav. 4 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

6 Sundhedsstyrelsen fokuserer sine kommentarer på de forløb, der ligger under den nationale 1. kvartil dvs. den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel gennemført inden for standardforløbstiderne. Den nationale 1. kvartil lå for året 2014 på 54% [50% i 2013]. Det betyder, at standardforløbstiden blev overholdt i optil 54% af tilfældene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden. I tabel 2 vises de pakkeforløb, hvor andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden falder på eller under den nationale 1. kvartil på 54%. Der opgøres kun forløb med mere end 10 patienter. TABEL 2: FORLØB PÅ NATIONALT OG REGIONALT PLAN (MED MERE END 10 PATIENTER), DER LIGGER UNDER ELLER LIG MED NEDRE NATIONALE 1. KVARTIL PÅ 54% FOR ÅRET 2014 Pakkeforløbsnummer Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype Region Samlet tid til behandling Andel forløb inden for standardforløbstid Antal forløb i alt B11 Tarmkræftmetastaser i leveren Hovedstaden Kirurgisk behandling 39 B14 Kræft i blæren Nordjylland Medicinsk behandling 20 B14 Kræft i blæren Nordjylland Kirurgisk behandling 44 B14 Kræft i blæren Midtjylland Kirurgisk behandling 6 B14 Kræft i blæren Midtjylland Strålebehandling 15 B14 Kræft i blæren Midtjylland Medicinsk behandling 30 B14 Kræft i blæren Syddanmark Strålebehandling 13 B14 Kræft i blæren Syddanmark Kirurgisk behandling 19 B14 Kræft i blæren Syddanmark Medicinsk behandling 22 B14 Kræft i blæren Hovedstaden Medicinsk behandling B14 Kræft i blæren Hovedstaden Kirurgisk behandling B14 Kræft i blæren Hovedstaden Strålebehandling ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

7 B14 Kræft i blæren Sjælland Kirurgisk behandling 6 32 B14 Kræft i blæren Sjælland Medicinsk behandling 27 B15 Kræft i nyre Nordjylland Kirurgisk behandling B15 Kræft i nyre Hovedstaden Medicinsk behandling B16 Kræft i prostata Nordjylland Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Nordjylland Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Nordjylland Strålebehandling B16 Kræft i prostata Midtjylland Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Midtjylland Strålebehandling B16 Kræft i prostata Syddanmark Strålebehandling B16 Kræft i prostata Syddanmark Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Hovedstaden Strålebehandling 48 B16 Kræft i prostata Hovedstaden Kirurgisk behandling B16 Kræft i prostata Sjælland Kirurgisk behandling B21 Kræft i æggestok Midtjylland Medicinsk behandling B21 Kræft i æggestok Hovedstaden Medicinsk behandling B21 Kræft i æggestok Sjælland Medicinsk behandling 42 B26 Lungekræft Nordjylland Kirurgisk behandling B26 Lungekræft Nordjylland Strålebehandling B26 Lungekræft Hovedstaden Kirurgisk behandling Kilde: Landpatientregisteret per 11. april 2015, Statens Serum Institut Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. OF4* samlet tid til behandling angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start med angivelse af behandlingsform Sundhedsstyrelsen er særligt opmærksom på udfordringerne ift. forløbstiderne for patienter med hoved- og halskræft, lungekræft, kræft i urinveje og kræft i æggestok. Styrelsen har løbende været i dialog med regionerne bl.a. i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet. Som grundlag for drøftelse i Task Force beder styrelsen regionerne om redegørelser for udfordringer og tiltag til forbedring på området. Forbedring af registreringspraksis og behov for justering af pakkeforløbsbeskrivelser bliver ligeledes drøftet løbende i Task Force. 6 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

8 Der er registreret i alt patienter, der påbegyndte udredning i et pakkeforløb for kræft i For forløb viser registreringen at diagnosen, blev bekræftet eller at der fortsat er begrundet mistanke om kræft. Til sammenligning blev der i det foregående år registreret i alt patienter til udredning i et pakkeforløb for kræft, hvor af fik bekræftet diagnosen eller fortsat har begrundet mistanke om kræft. Årsopgørelsen tager udgangspunkt i standardforløbstiderne for de forskellige kræftpakkeforløb. Forløbstiderne i kræftpakkeforløbene er opstillet som faglige rettesnore for standardpatientforløbet. Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet) eller særligt kompliceret sygdomsforløb kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden. Sundhedsstyrelsen har derfor ikke en forventning om, at standardforløbstiderne kan overholdes for alle patienter i samtlige pakkeforløb. Det kan være fagligt relevant og nødvendigt at forløbstiden er længere for nogle patienter, ligesom patientens egne præferencer kan betyde at standardforløbstiden afviges. Årsopgørelsen for 2014 medtager data fra fuldt registrerede forløb, hvor henvisning til pakkeforløb start er registreret i perioden 1. januar til 31. december 2014, og hvor den initiale behandling er registreret fra 1. januar 2014 og frem til opgørelsestidspunktet 11. april I den løbende kvartalsvise monitorering af forløbstider på kræftområdet tages udgangspunkt i stationære data, dvs. data låst på opgørelsestidspunktet, hvilket muliggør en sammenligning af udvikling over tid. Med årsopgørelsen 2014 er alle kvartalsvise opgørelser opdateret med dynamiske data, som medtager senere tilkomne registreringer eller relevante ændringer af tidligere registreringer. Årsopgørelsen giver således et mere retvisende billede for hele året fsv. angår lange forløb, der er uafsluttede ved den kvartalsvise stationære opgørelse. Inden opgørelsestidspunktet 11. april 2015 er der registreret start på initial behandling for forløb påbegyndt i 2014, og der kan for disse forløb opgøres samlet tid til behandling. Til sammenligning var der tilsvarende registreret påbegyndte forløb i 2013, hvilket svarer til en stigning på 5,6 procent i Samlet set viser de dynamiske data en højere målopfyldelse sammenlignet med årsopgørelsen for ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

9 De dynamiske data viser imidlertid en lidt lavere målopfyldelse sammenlignet med tidligere opgjorte stationære kvartalsdata, hvilket må formodes at skyldes efterregistrering af lange forløb. Grundet ændring i behandlingsstrategi for kræft i prostata, har Sundhedsstyrelsen foretaget en revision af pakkeforløbet for kræft i prostata. I den forbindelse er der per 1. januar 2014 blevet indført en ekstra registrering for forløb med nervebesparende kirurgisk. Da patientforløb med nervebesparende kirurgisk behandling vil have en længere forløbstid, har Sundhedsstyrelsen først medtaget kommentarer på disse forløb fra og med nærværende årsopgørelse for ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

10 2 BAGGRUND På baggrund af problemer med udvalgte forløb for kræftpatienter bad Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i januar 2012 Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet om at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Efterfølgende har Statens Serum Institut i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af forløbstider i pakkeforløb for kræft. Modellen er efterfølgende blevet udrullet for pakkeforløb for hjertesygdomme. Monitoreringen varetages af Statens Serum Institut og data offentliggøres kvartalsvis, samt med en årlig opgørelse af dynamiske data. Ved offentliggørelsen kommenterer Sundhedsstyrelsen systematisk på udvalgte monitoreringsdata, herunder udviklingen over tid. 9 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

11 3 VEJLEDNING TIL SUNDHEDSSTYRELSENS KOMMENTARER Opgørelsen viser hvor stor en andel (procentdel) af patientforløbene, der er gennemført inden for de standardforløbstider, der er angivet i Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de enkelte pakkeforløb. Sundhedsstyrelsen kan herved kun kommentere på forløb, for hvilke der er angivet en standardforløbstid, hvilket betyder, at der for nogle kræftformer kun kommenteres på forløbstiden for kirurgisk behandling, men ikke for fx medicinsk behandling eller strålebehandling. Derudover noterer Sundhedsstyrelsen det samlede antal forløb i det pågældende pakkeforløb for 2014 samt andelen af forløb, hvor begrundet mistanke afkræftes. Dette gøres med henblik på at illustrere forskelle i patientvolumen i de enkelte pakkeforløb. Et pakkeforløb beskriver et standard patientforløb, med angivelse af nødvendige undersøgelser og behandlinger samt for de enkelte dele i forløbet de fagligt begrundede forløbstider for en standardpatient. Monitoreringsmodellen beskriver målepunkter, der gør det muligt at monitorere, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten. Forløbstiderne i de enkelte pakkeforløb er opstillet som faglige rettesnore for standardforløbet. Konkrete forhold som fx anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede forløb eller patientens egne præferencer kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Det kan derfor ikke forventes, at en monitorering vil vise overholdelse af standardforløbstiderne for alle patienter i alle pakkeforløb. Endelig skal standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft ikke forveksles med de lovbundne maksimale ventetider for livstruende sygdom, som forpligter regionerne til at tilbyde behandling inden for bestemte tidsgrænser. Sundhedsstyrelsen overvåger overholdelsen af de 10 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

12 maksimale ventetider ved at modtage månedlige indberetninger fra regionerne. Der er ikke fastlagt en national tærskelværdi, for hvilken andel af patientforløbene der bør være gennemført inden for standardforløbstiderne. Det må samtidig antages, at en opgørelse af andelene for de forskellige pakkeforløb ikke vil være normalfordelt (symmetrisk fordelt omkring en middelværdi). Sundhedsstyrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at basere sin systematiske kommentering på en opgørelse af data i kvartiler, hvorved datasættet deles i fire lige store mængder. Som følge af denne opgørelsesmetode vil 1. kvartil per definition afgrænse den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb, der er gennemført inden for standardforløbstid. I mangel af nationalt fastsat tærskelværdi har Sundhedsstyrelsen valgt at fokusere sine kommentarer på denne fjerdedel af pakkeforløbene, der ligger under den nationale 1. kvartil. Kvartilerne er beregnet på basis af samtlige gennemførte patientforløb, uanset antallet af patienter i det enkelte pakkeforløb. Det betyder, at ikke alle pakkeforløb optræder i oversigten. Sundhedsstyrelsen har valgt alene at kommentere på forløb med flere end 10 patienter, idet der ikke er udregnet en andel for gennemførte forløb inden for standardforløbstiden for pakkeforløb med 10 eller færre patienter. For en række af de hyppige sygdomme er der indsat ekstra grafiske fremstillinger af målopfyldelsen. Graferne viser andelen af forløb gennemført inden for den angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt fordelt på sygehusregion. De løbende kvartalsopgørelser udarbejdes på baggrund af stationære dataopgørelser, der alene medtager alene de patientforløb, som har registreret både henvisning til pakkeforløb start og initial behandling start i det opgjorte kvartal. Brug af stationære opgørelser muliggør tidstro sammenligning fra kvartal til kvartal, men kan undervurdere målopfyldelsen da nogle lange forløb ikke medtages. Årsopgørelserne udarbejdes derimod på baggrund af dynamiske dataopgørelse, der medtager alle fuldt registrerede forløb for 2014, hvor den initiale behandling er registreret fra den 1. januar 2014 og frem til 11 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

13 opgørelsestidspunkret den 11. april Sammenligninger med årsopgørelsen 2013 angives i [kantede parenteser]. Årsopgørelsen baseres således på data der er mere komplette, bl.a. fordi flere lange patientforløb er medtaget i årsopgørelsen. Der skal dog tages forbehold for, at årsopgørelsen ikke medtager lange patientforløb, der er påbegyndt i 2014 men endnu ikke afsluttet på opgørelsestidspunktet 11. april For alle opgørelserne vedrørende de organspecifikke forløb gælder, at der ses på forløbstiden fra henvisning modtaget til start på initial behandling. 12 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

14 4 SUNDHEDSSTYRELSENS KOMMENTARER 4.1 NATIONALT NIVEAU Den nationale andel af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden uanset behandlingsmodalitet var 77% for hele året Andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden er således steget sammenlignet med 2013, hvor andelen lå på 72%. Dette finder Sundhedsstyrelsen meget tilfredsstillende. TABEL 3. KVARTILFORDELING FOR ANDELE AF PATIENTFORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR STANDARDFORLØBSTIDEN I DE ENKELTE PAKKEFORLØB (DYNAMISKE DATA) I ÅR kvartal 2013 (%) 2. kvartal 2013 (%) 3. kvartal 2013 (%) 4. kvartal 2013 (%) 3. kvartil Median kvartil samlet (%) TABEL 4. KVARTILFORDELING FOR ANDELE AF PATIENTFORLØB GENNEMFØRT INDEN FOR STANDARDFORLØBSTIDEN I DE ENKELTE PAKKEFORLØB (DYNAMISKE DATA) I ÅR kvartal 2014 (%) 2. kvartal 2014 (%) 3. kvartal 2014 (%) 4. kvartal 2014 (%) 3. kvartil Median kvartil samlet (%) For den fjerdedel (3. kvartil) af pakkeforløbene, der i 2014 havde den højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at denne blev overholdt i mindst 87% af tilfældene. For den halvdel (medianen) af pakkeforløbene, der i 2014 havde den næst højeste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden gælder, at denne blev overholdt i mindst 73% af tilfældene. Tilsvarende ses det, at for den 13 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

15 fjerdedel af pakkeforløbene (1. kvartil), der i 2014 havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden, blev denne overholdt i op til 54% af tilfældene. Sundhedsstyrelsen noterer, at der samlet set er opnået en generel forbedring sammenlignet med Det bemærkes, at 1.kvartil har forbedret sig fra 50% til 54%. Statens Serum Instituttets samkøring af data fra Cancerregisteret med data fra monitoreringen af pakkeforløb for kræft viser, at der er registrerede gennemførte pakkeforløb for kræft for organspecifikke kræfttyper, hvilket vil sige 11%, hvor patienterne ikke er registreret i Cancerregisteret med den samme diagnose (patienter med muligt recidiv er fraregnet). Cancerregisteret har for i 2014 registreret i alt patienter med nydiagnosticeret kræft, svarende til 13% af alle registrerede tilfælde inden for de medtagne kræftområder ikke er registreret i monitoreringen for pakkeforløb for Der er således en vis usikkerhed ved monitoreringen som følge af registreringspraksis. Dog skal der tages forbehold for foreløbige tal og mulig manglende opdatering og validering af data i Cancerregisteret. Sundhedsstyrelsen forventer, at regionerne i samarbejde med Statens Serum Institut overvejer tiltag til forbedring af registreringspraksis. 14 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

16 5 ORGANSPECIFIKKE PAKKEFORLØB 5.1 B01 BRYSTKRÆFT Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for brystkræft i hele landet var på 82% i 2014 [70% i 2013]. På regionalt niveau, ses der en regional variation på mellem 73% [84% i 2013] i Region Nordjylland og 91% i Region Syddanmark [86% i 2013]. FIGUR 1. ANDEL FORLØB (OF4A) GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARDFORLØBSTID FOR KIRURGISK BEHANDLING AF BRYSTKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, Antal Pct Antal forløb, kirurgisk Andel forløb, kirurgisk, pct. Kilde: Kilde: Landpatientregisteret per 11. april 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. OF4A samlet tid til behandling, kirurgisk angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 15 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

17 Der har på landsplan i 2014 været i alt registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for brystkræft, 690 i medicinske behandlingsforløb og 21 i strålebehandlingsforløb. I 71% forløbene blev den begrundede mistanke om brystkræft afkræftet. 5.2 B02 HOVED- OG HALSKRÆFT Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgi for hoved- og halskræft i hele landet var på 86% i 2014 [68% i 2013]. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af hoved- og halskræft i hele landet var på 71% i 2014 [36% i 2013]. For strålebehandling var andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden på 70% for hele landet i 2014 [47% i 2013]. Der er således på nationalt niveau opnået væsentlige forbedringer i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for alle tre behandlingsformer sammenlignet med Inden for kirurgisk behandling har der været en regional variation på mellem 73% i Region Sjælland [49% i 2013] og 96% i Region Syddanmark [92% i 2013]. Da det alene er Region Syddanmark, der har haft over 10 patienter i forløb med medicinsk behandling af hoved- og halskræft, er andelene for disse forløb ikke gengivet. På strålebehandlingsområdet har der været en regional variation på mellem 61% i Region Sjælland [31% i 2013] og 80% i Region Syddanmark [74% i 2013]. Der har i 2014 på landsplan været i alt 703 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for hoved- og halskræft, 35 medicinske behandlingsforløb og 731 strålebehandlingsforløb. I 72% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.3 B03 LYMFEKNUDEKRÆFT OG KRONISK LYMFATISK LEUKÆMI Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for 16 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

18 lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi var på 91% for hele landet i 2014 [91% i 2013]. Andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden var på 61% [67% i 2013]. For de respektive regioner gælder det ligeledes, at de alle i 2014 ligger over den nationale 1. kvartil i forbindelse med både medicinsk behandling og strålebehandling. Inden for de medicinske pakkeforløb har mellem 83% i Region Nordjylland [87% i 2013] og 99% Region Sjælland [91% i 2013]af forløbene i 2014 gennemført inden for standardforløbstiden. Region Hovedstaden er den eneste region med over 10 forløb med strålebehandling af lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, hvorfor der ikke er kommenteret yderligere på denne behandlingsform. Der har på landsplan i 2014 været i alt 6 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, 786 medicinske behandlingsforløb og 61 strålebehandlingsforløb. I 17% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.4 B04 MYELOMATOSE Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Der har på landsplan i 2014 været i alt 200 registrerede medicinske behandlingsforløb pakkeforløb for myelomatose og 12 i strålebehandlingsforløb. I 32% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.5 B05 AKUT LEUKÆMI/FREMSKREDEN MYELODYSPLASTISK SYNDROM MDS Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for akut leukæmi/mds på var på 68% for hele landet i 2014 [71% i 2013]. For de respektive regioner var der en variation på mellem 55% i Region Hovedstaden og 92% i Region Sjælland. Sundhedsstyrelsen bemærker, at Region Sjælland med en andel på 92% i 2014 [39% i 2013] har opnået en 17 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

19 forbedring på 53 procent point i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden ved medicinsk behandling af akut leukæmi/ fremskreden myelodysplastisk syndrom. Der har på landsplan i 2014 været i alt 169 registrerede forløb i pakkeforløb for akut leukæmi/mds, der fik medicinsk behandling som initial behandling. I 31% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.6 B06 KRONISK MYELOIDE SYGDOMME Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. 5.7 B07 KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i bugspytkirtlen var på 81% for hele landet i 2014 [81% i 2013]. Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i bugspytkirtlen for hele landet var på 74% [74% i 2013]. Der har ikke været tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre andele strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden, hvorfor andelene for dette forløb ikke er gengivet. Alle regioner ligger med de kirurgiske behandlingsforløb for kræft i bugspytkirtlen over den nationale 1. kvartil med en variation mellem 92% i Region Midtjylland [88% i 2013] og 67% i Region Hovedstaden [81% i 2013]. Det samme er tilfældet med de medicinske forløb med en regional variation på mellem 61% i Region Sjælland [70% i 2013] og 90% i Region Nordjylland [84% i 2013]. Der har på landsplan i 2014 været i alt 195 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for bugspytkirtelkræft og 222 medicinske behandlingsforløb. I 43% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.8 B08 KRÆFT I GALDEGANG Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kirurgisk behandling for hele landet for kræft i galdegang var på 94% i 2014 [84% i 18 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

20 2013]. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i galdegang var på 60% [53% i 2013]. Da ingen regioner har haft over 10 patienter i forløb med strålebehandling af kræft i galdegangen, er der ikke udregnet andele gennemført inden for standardforløbstiden for dette forløb. Da ingen af regioner har haft over 10 patienter i forløb med kirurgisk behandling afkræft i galdegang, er andelene for disse forløb ikke gengivet. I forbindelse med de medicinske behandlingsforløb er det alene Region Syddanmark med en andel på 55%, som har haft flere end 10 patienter. Der har på landsplan i 2014 været i alt 31 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i galdegang og 43 medicinske behandlingsforløb. I 34% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 5.9 B09 KRÆFT I SPISERØRET/MAVEMUNDEN/MAVESÆKKEN Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken var på 80% for hele landet i 2014 [68% i 2013], hvilket betyder at der har været en stigning på 12 procentpoint siden Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling af kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken var på 86% [81% i 2013], hvilket betyder at der har været en stigning på 5 procentpoint siden Alle regioner ligger i 2014 over den nationale 1. kvartil for begge forløbstyper. Variationen ligger på mellem 72% i Region Midtjylland [77% i 2013] og 93% i Region Nordjylland [75% i 2013] for kirurgisk behandling, og mellem 62% i Region Sjælland [62% i 2013] og 95% i Region Nordjylland [92% i 2013] for medicinsk behandling. Der har på landsplan været i alt 114 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for spiserør/mavemund/mavesæk, 327 medicinske behandlingsforløb og 131 strålebehandlingsforløb. I 77% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B10 PRIMÆR LEVERKRÆFT Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for pakkeforløb for primær 19 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

21 leverkræft var på 82% for hele landet i 2014 [80% i 2013]. Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for primær leverkræft var på 84% for hele landet i 2014 [94% i 2013]. På regionalt niveau, er det kun Region Hovedstaden, der har haft mere end 10 kirurgisk behandlede patienter, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for denne region på 84% i 2014 [80% i 2013]. Kun Region Midtjylland og Region Syddanmark har haft mere end 10 medicinske patienter, hvorfor der kun er anført andele af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for disse regioner på hhv. 95% [100% i 2013] og 81%. Der har på landsplan været i alt 78 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for primær leverkræft og 55 medicinske behandlingsforløb. I 38% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B11 TARMKRÆFTMETASTASER I LEVEREN Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for tarmkræftmetastaser i leveren var på 62% for hele landet i 2014 [53% i 2013]. På regionalt niveau observeres der en variation på mellem 39% i Region Hovedstaden [26% i 2013] og 85% i Region Midtjylland [80% i 2013], og dermed ligger Region Hovedstaden under den nationale 1. kvartil for kirurgiske behandlingsforløb ved behandling af tarmkræftmetastaser i leveren. Da ingen af regioner har haft over 10 patienter i forløb med medicinsk behandling af tarmkræftmetastaser i leveren som initial behandling, er andelene for disse forløb ikke gengivet. Der har på landsplan været i alt 189 registrerede forløb i pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 14 fik medicinsk behandling som initial behandling. I 10% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der har været nogle udfordringer i forhold til registreringen i dette pakkeforløb bl.a. i forhold til overgangen mellem pakkeforløb for tyk- og endetarmskræft samt pakkeforløb for 20 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

22 tarmkræftmetastaser i lever. Sundhedsstyrelsen forventer at udsende en revideret version af pakkeforløbet for tarmkræftmetastaser i leveren i B12 KRÆFT I TYK- OG ENDETARM Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i tyk- og endetarm var på 80% for hele landet i 2014 [87% i 2013]. Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i tyk- og endetarm var på 70% for hele landet i 2014 [66% i 2013], og andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i tyk- og endetarm var på 73% [72% i 2013]. FIGUR 2. ANDEL FORLØB (OF4A) GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARD- FORLØBSTID FOR KIRURGISK BEHANDLING AF KRÆFT I TYK- OG ENDETARM SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, 2014 Antal Pct Antal forløb, kirurgisk Andel forløb, kirurgisk, pct. Kilde: Landpatientregisteret per 11. april 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.of4a samlet tid til behandling, kirurgisk angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. 21 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

23 For de respektive regioner gælder, at de i 2014 alle ligger over den nationale 1. kvartil ved kirurgiske behandlingsforløb, og at andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden varierede mellem 65% i Region Sjælland [79% i 2013] og 91% i Region Midtjylland [90% i 2013]. FIGUR 3. ANDEL FORLØB (OF4B) GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARD- FORLØBSTID FOR MEDICINSK BEHANDLING AF TYK- OG ENDETARMSKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, Antal Pct Antal forløb, medicinsk Andel forløb, medicinsk, pct. Kilde: Landpatientregisteret per 11. april 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.of4b samlet tid til behandling, medicinsk angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske behandling. Ligeledes ved de medicinske forløb ligger alle regionerne over den nationale 1. kvartil med en variation mellem 64% i Region Nordjylland [80% i 2013] og 82% i Region Nordjylland [80% i 2013]. 22 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

24 FIGUR 4. ANDEL FORLØB (OF4C) GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARD- FORLØBSTID FOR STRÅLEBEHANDLING AF TYK- OG ENDETARMSKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, Antal Pct Antal forløbstrålebehandling Andel forløb, strålebehandling, pct. Kilde: Landpatientregisteret per 11. april 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.of4c samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling. I relation til strålebehandlingsforløbene ligger alle regionerne ligeledes over den nationale 1. kvartil med en variation på mellem 62% i Region Sjælland [56% i 2013] og 81% i Region Midtjylland [79% i 2013]. På landsplan gennemgik i alt forløb med kirurgisk behandling som initial behandling 2014, mens 542 indgik i medicinske behandlingsforløb og 347 i strålebehandlingsforløb som initial behandling. I 84% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B13 KRÆFT I BLÆREN OG NYRE Der er ikke kommenteret på det fælles primære udredningsforløb for kræft i blære og nyre, da der ikke foreligger en standardforløbstid for dette forløb. Sundhedsstyrelsen konstaterer, at i 82 af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. Vedrørende kommentarer for 23 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

25 behandlingsforløb for kræft i blære og kræft i nyre se nedenfor i afsnit 5.14 B14 Kræft i blæren og afsnit 5.15 B15 Kræft i nyre B14 KRÆFT I BLÆREN Andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i blæren var på 27% for hele landet i 2014 [57% i 2013], hvilket betyder at der har været et fald på 29 procentpoint siden Andelen af medicinske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i blæren var på 30% [23% i 2013] og andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i blæren var på 25% for hele landet i 2014 [24% i 2013]. Sundhedsstyrelsen konstaterer at andelen af forløb, der på nationalt niveau er gennemført inden for standardforløbstiden ligger under den nationale 1. kvartil for alle tre behandlingsmodaliteter for kræft i blæren. Regionerne har haft en variation på mellem 6% i hhv. Region Midtjylland [12% i 2013] og Region 45% i Region Hovedstaden [68% i 2013]. Alle regioner ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden ved behandling af kræft i blæren. I forhold til medicinsk behandling af kræft i blæren har regionerne haft en variation på mellem 20% i Region Nordjylland [8% i 2013] og 40% i Region Hovedstaden [30% i 2013]. Alle regioner ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for medicinsk behandling. Region Nordjylland og Region Sjælland har haft færre end 10 patienter, i et strålebehandlingsforløb for kræft i blæren, hvorfor andelene for disse regioner ikke er gengivet. De resterende regioner har haft en variation på mellem 13% i Region Syddanmark [7% i 2013] og 45% i Region Hovedstaden [36% i 2013]. Alle regioner ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for strålebehandling. Der har på landsplan været i alt 275 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i blæren, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, 24 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

26 mens 189 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 92 forløb fik strålebehandling som initial behandling B15 KRÆFT I NYRE Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyre var på 61% for hele landet i 2014 [59% i 2013]. Andelen af medicinske forløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i nyre var på 55% for hele landet i 2014 [54% i 2013]. Den regionale variation for de kirurgiske behandlingsforløb i 2014 har ligget mellem 31% i Region Nordjylland [55% i 2013] og 67% i hhv. Region Midtjylland [67% i 2013], Region Syddanmark [66% i 2013] og Region Sjælland. Region Nordjylland ligger således i 2014 under den nationale 1. kvartil i forbindelse med de kirurgiske behandlingsforløb for kræft i nyre. Region Nordjylland og Region Sjælland har haft færre end 10 patienter, i et medicinsk handlingsforløb for kræft i nyren, hvorfor andelene for disse regioner ikke er gengivet. De resterende regioner har haft en variation på mellem 53% i Region Hovedstaden [44% i 2013] og 82% i Region Midtjylland [79% i 2013]. Region Hovedstaden ligger således i 2014 under den nationale 1. kvartil i forbindelse med de kirurgiske behandlingsforløb for kræft i nyre. Der har i 2014 på landsplan været i alt 675 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i nyre, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling, mens 58 fik medicinsk behandling som initial behandling, og 13 forløb fik strålebehandling som initial behandling B16 KRÆFT I PROSTATA Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andele af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i prostata var på 35% for hele landet i 2014 [36% i 2013], hvilket er under den nationale 1. kvartil. I forhold til de kirurgiske behandlingsforløb var der en regional variation på mellem 13% i Region Nordjylland [15% i 2013] og 54% i Region Hovedstaden [35% i 2013]. Alle regioner ligger således under den nationale 1. kvartil i de kirurgiske behandlingsforløb for kræft i prostata. 25 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

27 Andelen af forløb med nervebesparende kirurgi gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i prostata var på 71% for hele landet i Den regionale variation for behandlingsforløb med nervebesparende kirurgi var på mellem 40 % i Region Nordjylland og 75% i Region Hovedstaden. Region Nordjylland ligger således under den nationale 1. kvartil ved behandlingsforløb for nervebesparende kirurgi for kræft i prostata. Andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i prostata var på 50% [37% i 2013], hvilket er under den nationale 1. kvartil. Alle regioner med undtagelse af Region Sjælland ligger under den nationale 1. kvartil ved strålebehandlingsforløb for kræft i prostata. Regionerne har haft en variation på mellem 31% i Region Syddanmark [40% i 2013] og 64% i Region Sjælland [28% i 2013]. Sundhedsstyrelsen bemærker, at Region Sjælland har opnået en forbedring på 36 procent point i andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden ved strålebehandling af kræft i prostata og at Region Hovedstaden har opnået en forbedring på 19 inden for kirurgisk behandling af prostatakræft. Der har på landsplan været i alt 562 registrerede forløb i pakkeforløb for prostata, der gennemgik kirurgisk behandling, som initial behandling og 444 fik nervebesparende kirurgisk behandling, som initial behandling fik medicinsk behandling som initial behandling, og 210 forløb fik strålebehandling. I 45% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B17 KRÆFT I PENIS Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i penis var på 70% for hele landet i 2014 [66% i 2013]. Det er kun Region Midtjylland med en andel på 77% [78% i 2013], der har haft flere end 10 patienter, hvorfor andelene for de øvrige regioner ikke er gengivet. Der har på landsplan været i alt 56 registrerede forløb i pakkeforløb for kræft i penis, der gennemgik kirurgisk behandling som initial behandling. I 65% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 26 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

28 5.18 B18 KRÆFT I TESTIKEL Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette forløb, men konstaterer at der i 2014 har været i alt 148 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i testikel. I 83% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B19 KRÆFT I YDRE KVINDELIGE KØNSORGANER (VULVA) Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i ydre kvindelige kønsorganer var på 88% for hele landet i 2014 [88% i 2013]. Region Nordjylland og Region Sjælland har haft færre end 10 patienter i et kirurgisk behandlingsforløb, hvorfor andelene for disse regioner ikke er gengivet. For de øvrige regioner var der en variation på mellem 73% i Region Syddanmark [86% i 2013] og 100% i Region Midtjylland [89% i 2013]. Alle ligger således over den 1. nationale kvartil i forhold til andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for kirurgisk behandling af Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva). Der har på landsplan været i alt 81 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i ydre kvindelige kønsorganer og 12 strålebehandlingsforløb. I 53% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B20 LIVMODERKRÆFT Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderkræft var på 70% for hele landet i 2014 [67% i 2013]. For de respektive regioner gælder, at andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden har varieret mellem 64% i hhv. Region Nordjylland [61% i 2013] og Region Midtjylland [64% i 2013] og 86% i Region Syddanmark [73% i 2013]. Alle regionerne ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for kirurgisk behandling af livmoderkræft. Der har på landsplan været i alt 726 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for livmoderkræft, 18 medicinske forløb og 27 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

29 10 forløb fik strålebehandling. I 79% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B21 KRÆFT I ÆGGESTOK Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført indenfor standardforløbstiden for kræft i æggestok var på 73% for hele landet i 2014 [72% i 2013]. Andelen af medicinske forløb gennemført indenfor standardforløbstiden for kræft i æggestok var på 42%, hvilket er under den nationale 1. kvartil. For de respektive regioner gælder, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden har ligget mellem 56% i Region Sjælland [43% i 2013] og 80% i Region Nordjylland [91% i 2013]. Region Nordjylland har haft færre end 10 patienter i et medicinsk forløb, hvorfor andelene for denne region ikke er gengivet. For de øvrige regioner var variationen mellem de medicinske behandlingsforløb på mellem 42% i Region Sjælland [31% i 2013] og 64% i Region Syddanmark [36% i 2013]. Region Midtjylland og Region Sjælland ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for medicinsk behandling af kræft i æggestok. Der har på landsplan været i alt 556 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i æggestokkene og 119 medicinske forløb. I 57% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B22 LIVMODERHALSKRÆFT Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderhalskræft var på 73% for hele landet i 2014 [62% i 2013]. Da ingen regioner har haft over 10 patienter i forløb med medicinsk behandling af livmoderhalskræft, er der ikke udregnet andele gennemført inden for standardforløbstiden for dette forløb. Andelen af strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for livmoderhalskræft for var på 85% for hele landet i 2014 [67% i 2013]. 28 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

30 Den regionale variation inden for de kirurgiske behandlingsforløb har ligget på mellem 58% i Region Hovedstaden [59% i 2013] og 86% i Region Midtjylland [71% i 2013]. Alle regioner ligger således over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for kirurgisk behandling af livmoderhalskræft. Region Nordjylland og Region Sjælland har haft færre end 10 patienter i et strålebehandlingsforløb, hvorfor andelene for disse regioner ikke er gengivet. For de øvrige regioner var der en variation på mellem 83% i Region Syddanmark og 90% i Region Midtjylland [71% i 2013]. Der har på landsplan været i alt 169 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for livmoderhalskræft og 91 strålebehandlingsforløb. I 55% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B23 KRÆFT I HJERNEN Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for kræft i hjernen var på 94% for hele landet i 2014 [90% i 2013]. Region Nordjylland har haft færre end 10 patienter i et kirurgisk behandlingsforløb, hvorfor andelene for denne region ikke er gengivet. For de øvrige regioner var der en variation på mellem 98% i Region Syddanmark [91% i 2013] og 85% i Region Hovedstaden [89% i 2013]. Alle regioner ligger således i 2014 over den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for kirurgisk behandling af kræft i hjernen. Der har på landsplan været i alt 323 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i hjernen, der gennemgik kirurgisk behandling, som initial behandling. I 75% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B24 KRÆFT I ØJNE OG ORBITA Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, har Sundhedsstyrelsen ikke kommentarer til dette 29 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

31 forløb, men konstaterer at der i 2014 har været i alt 21 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft i øje og orbita og 35 strålebehandlingsforløb. I 70% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B25 MODERMÆRKEKRÆFT I HUD Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for modermærkekræft i huden var på 97% for hele landet i 2014 [96% i 2013]. Den regionale variation har ligget på mellem 100% i Region Nordjylland [100% i 2013] og 95% i Region Sjælland [95% i 2013]. Der har på landsplan været i alt registrerede forløb i pakkeforløb for modermærkekræft, der gennemgik kirurgisk behandling, som initial behandling og 12, der gennemgik medicinsk behandling som initial behandling. I 55% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B26 LUNGEKRÆFT Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for lungekræft var på 57% for hele landet i 2014 [66% i 2013]. Andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for medicinsk behandling var på 82% [76% i 2013] og andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden for strålebehandling for hele landet var på 67% [66% i 2013]. 30 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

32 FIGUR 5. ANDEL FORLØB (OF4A) GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARDFORLØBSTID FOR KIRURGISK BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, Antal Andel Antal forløb, kirurgisk Andel forløb, kirurgisk, pct. Kilde: Landpatientregisteret per 11. april 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.of4a samlet tid til behandling, kirurgisk angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling. I forhold til de kirurgiske behandlingsforløb bemærkes det, at den regionale variation har ligget på mellem 45% i Region Sjælland [54% i 2013] og 70% i Region Syddanmark [64% i 2013]. Region Nordjylland og Region Sjælland ligger således under den nationale 1. kvartil i forhold til andelen af forløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for kirurgisk behandling af lungekræft. Den regionale variation ved de medicinske forløb har ligget på mellem 64% i Region Nordjylland [54% i 2013] og 87% i Region Syddanmark [83% i 2013]. 31 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

33 FIGUR 6. ANDEL FORLØB (OF4B) GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARD- FORLØBSTID FOR MEDICINSK BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, Antal Pct. Kilde: Landpatientregisteret per 11. april 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal.of4b samlet tid til behandling, medicinsk angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinske behandling. Den regionale variation inden for strålebehandling har været på mellem 54% i Region Nordjylland [53% i 2013] og 76% i Region Midtjylland [77% i 2013]. 32 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

34 FIGUR 7. ANDEL FORLØB (OF4C) GENNEMFØRT INDEN FOR ANGIVNE STANDARD- FORLØBSTID FOR STRÅLEBEHANDLING AF LUNGEKRÆFT SAMT ANTAL FORLØB I ALT, FORDELT PÅ SYGEHUSREGION OG INDIKATOR, Antal Pct Antal forløb strålebehandling Andel forløb, strålebehandling, pct. Kilde: Landpatientregisteret per 11. april 2015, Statens Serum Institut. Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. OF4C samlet tid til behandling, strålebehandling angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling. Der har på landsplan været i alt 838 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for lungekræft, medicinske forløb og 760 strålebehandlingsforløb. I 67% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B27 SARKOM I KNOGLE Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for sarkom i knogle var på 90% for hele landet i Region Nordjylland har som den eneste region haft mere end 10 patienter i et kirurgisk behandlingsforløb, hvorfor alene andelen for denne region gengives med en andel på 89% [89% i 2013]. 33 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

35 Der har ikke været tilstrækkeligt datagrundlag til at opgøre andele af medicinske forløb samt strålebehandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for pakkeforløbene med sarkom i knogle, hvorfor andelene for disse ikke er gengivet. Der har på landsplan været i alt 21 registrerede kirurgiske behandlingsforløb for sarkom i knogle. I 69% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B28 - UDGÅET 5.29 B29 SARKOM I BLØDDELE Sundhedsstyrelsen konstaterer, at andelen af kirurgiske behandlingsforløb gennemført inden for standardforløbstiden for sarkom i bløddele var på 90% for hele landet i 2014 [83% i 2013]. Region Midtjylland med en andel på 92% [95% i 2013] og Region Hovedstaden med en andel på 78% [65% i 2013] har som de eneste regioner haft mere end 10 patienter i et kirurgisk behandlingsforløb, hvorfor andelene for de øvrige regioner ikke er gengivet. Der har på landsplan været i alt 156 registrerede forløb i pakkeforløb for sarkomer i bløddele, der gennemgik kirurgisk behandling, som initial behandling. I 53% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet B30 KRÆFT HOS BØRN Idet der ikke er angivet standardforløbstider for mulige behandlingsmodaliteter, kommenterer Sundhedsstyrelsen ikke på disse forløb. Sundhedsstyrelsen konstaterer dog, at der på landsplan har været i alt 40 registrerede kirurgiske behandlingsforløb i pakkeforløb for kræft hos børn og 103 medicinske forløb. I 48% af forløbene blev den begrundede mistanke afkræftet. 34 ÅRSOPGØRELSE FOR 2014

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET MAJ, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 1. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET NOVEMBER, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 3. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1.

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013 Resumé I forbindelsen med Statens Serum Instituts første offentliggørelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Konferens om de danske kræftpakker

Konferens om de danske kræftpakker Konferens om de danske kræftpakker Lund 19. marts 2014 Specialkonsulent Mari-Ann Munch Region Sjælland Program/Indhold Historik Monitoreringsmodel Opfølgning på monitorering Pakkerne som styringsredskab

Læs mere

Sundhedsudvalget 23. september 2014

Sundhedsudvalget 23. september 2014 23. september 214 Sundhedsplanmål 4: Første kontakt inden 14 dage, tærskelværdi 8 Første kontakt inden 14 dage for 8 % af ikke-akutte patienter. 1 8 6 4 2 3. kvt. 12 2. kvt. 14 2 4 6 8 1 47% 4 33% Seneste

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015

Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncern Kvalitet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Til regionsrådet Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af kræftpakker 4. kvartal

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Pia Illum Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels

Læs mere

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder

Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder 1. juli 2012 Metodebeskrivelse Monitorering af kræftområdet - udvikling i antal behandlede kræftpatienter og tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder Baggrund I 2007 indgik Regeringen

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 2015. Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb

Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 2015. Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb Afdeling for Sundhedsanalyser 26. oktober 215 Sammenhæng mellem komorbiditet og behandling inden for standardforløbstiderne i pakkeforløb for kræft 1. Baggrund og hovedresultater Komorbiditet blandt kræftpatienter

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 20-05-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Mette Abildgaard Flemming Pless Susanne Due Kristensen Niels Høiby Finn

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 25. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 11. oktober 2012, kl. 13.00 16.00 Sted,

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere