DMR Skimmel Industrivej 10a 8680 Ry Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMR Skimmel Industrivej 10a 8680 Ry Tlf. 86950655 ry@dmr.dk"

Transkript

1 SKIMMEL- OG FUGTUNDERSØGELSE Drewsensvej 114, Silkeborg DMR-SAGSNR.: REKVIRENT: RÅDGIVER: SILKEBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN SØVEJ SILKEBORG DMR SKIMMEL INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY DATO: 18. JULI 2011 Rådgivende Ingeniørfirma DMR Skimmel Industrivej 10a 8680 Ry Tlf

2 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 1 Skimmel- og fugtundersøgelse, Drewsensvej 114, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ejendomsbeskrivelse og baggrund Formål Undersøgelsesmetoder Resultater Feltobservationer ved inspektioner Generelt Køkken/stue Badeværelse Børne- og soveværelse Mikrobiologiske analyser MycometerAir -test Sammenfattende vurderinger Anbefalinger Referencer... 8 Bilag: Bilag 1. Fotobilag. Bilag 2. Situationsplan. Bilag 3. Analyserapporter. Sagsbehandler Kvalitetskontrol Lorenz Volz Geograf, cand.scient. Per Loll Civilingeniør, Ph.D. Sagsnr.: DMR Skimmel

3 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 2 1. Indledning 1.1 Ejendomsbeskrivelse og baggrund Silkeborg Kommune har kontaktet DMR Skimmel med henblik på at foretage en vurdering af fugt- og skimmelforekomst, samt årsagen til denne, i lejligheden Drewsensvej 114 st., 8600 Silkeborg. Boligens sydvendte værelser (børne- og soveværelse) er i 2007 efter henvendelse fra Silkeborg Kommune til embedslægen vurderet at være uhensigtsmæssige som opholdssted for børn i forhold til skimmelforekomst. Årsagen til skimmelvæksten er vurderet at være fugtindtrængning gennem ydermurene /10/. Iflg. lejeren, er skimmel blevet vasket af og de syd- og østvendte ydermure er derefter blevet vandskuret. Lejeren oplyser, at der herefter ikke har været synlig skimmelforekomst i disse værelser. Ejendommen er et fritstående hus med to lejligheder og blev opført i Ejendommen er indtil 1986 blevet anvendt til industri og er i 1987 ombygget til bolig. Ejendommen fremstår generelt i relativ dårlig stand. Der er indrettet to ejerlejligheder i henholdsvis stueetage og på 1. sal. Der er høj kælder under hele ejendommen. Ejendommen er med murede ydervægge, delvist udført som isoleret hulmur, delvis udført som kompakt murværk. Etageadskillelsen er udført i beton. Den undersøgte stuelejlighed er på 113 m 2 og har 2 værelser, stue, entré samt køkken og bad. Køkkenet er åbent mod stuen. De indvendige vægge er beklædt med glasvæv. Der er opvarmnings- og ventilationsmuligheder i alle rum. Vinduer og døre er udført med termoruder af ældre dato, som fremstår slidte. Der er ikke ventilationsriste i vinduerne. Der er etableret mekanisk ventilation i badeværelset. Endvidere er der etableret emhætte i køkkenet. Der bor to til tre personer i lejligheden. Lejeren oplyser, at hendes mindreårige datter lider af astma og bronkitis. 1.2 Formål Formålet med denne undersøgelse er, at kortlægge fugtforholdene og skimmelforekomsten i lejligheden, samt at foretage en overordnet vurdering af udbredelse og alvor af skimmelangrebet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne vurderes boligen i henhold til Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum /8/ og der opstilles generelle anbefalinger til udbedring af de uhensigtsmæssige forhold, der vurderes at være årsag til en eventuel skimmelvækst. 2. Undersøgelsesmetoder DMR har den 14. juni 2011 foretaget en gennemgang af boligen Drewsensvej 114 st., 8600 Silkeborg samt underordnet af kælder, 1. sal og tagterrasse. I forbindelse med gennemgangen er der foretaget fugtmålinger udvendigt og indvendigt på murværk/betonelementer, gulve, døre/vinduer og på loftet. Der er udtaget to materialeprøver til mikrobiologisk analyse samt udført en MycometerAir -test. Fotos fra gennemgangen fremgår af bilag 1 og en oversigtsplan over boligen fremgår af situationsplanen i bilag 2. Sagsnr.: DMR Skimmel

4 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 3 Materialemålinger: Der er foretaget fugtmålinger på murværk med en Wöhler HBF 410 dielektrisk fugtmåler. Måleværdierne repræsenterer en materialedybde på 6-10 cm. Værdier > 10 % indikerer at murværket/beton er uhensigtsmæssigt opfugtet. Værdier på mellem 5 og 10 % er normale, og værdier mindre end 5 % indikerer at murværket/beton er tørt. Der er endvidere foretaget målinger af træfugt med en Wöhler HBF 410, der er forsynet med en resistiv fugtmåler. I indeklimaet indikerer måleværdier > ca. 28 % at træet er vandmættet, mens værdier > % indikerer at træværket er uhensigtsmæssigt opfugtet, og at der er risiko for skimmelvækst /1/. På grund af relativt høje udetemperaturer på undersøgelsestidspunktet kunne der ikke foretages målinger af overfladetemperaturer, som kunne indikere mulige kuldebroer. Det kan dog ikke udelukkes, at der forekommer kuldebroer, især i lejlighedernes yderhjørner og over vinduer og døre. Mikrobiologisk analyse: Fra tapetet i badeværelset (P1) og fra tapetet i køkkenet (P2) er der udtaget materialeprøver, som er indsendt til mikrobiologisk basisanalyse hos Pegasus Lab, Uppsala, Sverige. Ved mikrobiologisk basisanalyse bestemmes totalantal og art af hhv. skimmelsvampe og bakterier. MycometerAir -analyser: I børneværelset er der udtaget en MycometerAir -prøve med aggressiv prøvetagning. Prøven er indsendt til analyse hos certificeret laboratorium Dansk Miljørådgivning A/S i Jerslev. Ved denne analyse kvantificeres skimmelbelastningen af det prøvetagne rum, hvilket kan give en indikation på eventuelt skjult skimmelvækst. 3. Resultater 3.1 Feltobservationer ved inspektioner Bygningsgennemgangen foregik den 14. juni 2011 fra kl. ca til Der er primært foretaget en undersøgelse af ejendommens boligdel i stueetagen. Dertil er der foretaget en overordnet gennemgang af 1. sal samt af tagterrasse og kælderen. På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet et fotobilag, som fremgår af bilag 1. Fotovinkler fremgår af situationsplanen i bilag Generelt Generelt er der konstateret tegn på skimmelvækst flere steder i lejligheden og i kælderetagen. Steder, hvor der er konstateret synlig skimmelvækst i lejligheden er indtegnet på situationsplanen i bilag 2. Der er ikke konstateret indelukket lugt i lejligheden under inspektionen og rengøringsstandarden er middel. En del vinduer og døre stod åbne under inspektionen. Sagsnr.: DMR Skimmel

5 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 4 Fugtmålinger i gulve og lofter indikerede generelt ikke en uhensigtsmæssig opfugtning, mens der er konstateret områder med opfugtet murværk, jf. følgende afsnit. Der er på inspektionstidspunktet detekteret en relativ luftfugtighed på mellem 50 og 53 % og en temperatur på 21 C i lejligheden. Den relative luftfugtighed udendørs lå på undersøgelsestidspunktet omkring 49 % ved en temperatur på 21 C. Der er ikke konstateret kondensfugt på vinduer og døre i lejligheden, men lejeren oplyser, at der i den kolde årstid ofte ses kondensfugt på vinduerne Køkken/stue I køkkenet kunne umiddelbart konstateres synlig skimmelvækst nederst i hjørnet af ydervæggen ved døren jf. foto 9 i bilag 1, samt bag et indbygget skab mod nord, jf. foto 10 i bilag 1, og over køkkenskabe på væggen mod vest, jf. foto 5 i bilag 1. Skimmelvækst over køkkenskabet er begrænset til den østvendte væg. Skimmelvækstens synlige omfang i køkkenet er sammenlagt på ca. 1,5 m 2. Der er udtaget en tapetprøve af skimmelvæksten på væggen mod øst over køkkenskabene til mikrobiologisk basisanalyse (P2). Resultatet heraf fremgår af afsnit 3.2. Fugtmålinger på væggen på østsiden, hvor P2 er udtaget, indikerer et fugtindhold mellem 10 og 16 % (uhensigtsmæssigt opfugtet), se situationsplan i bilag 2. I stuen er der konstateret afskalning af puds i et område på den østvendte væg, jf. foto 17 i bilag 1. På den udvendige side af væggen er der iagttaget, at der i ca. 1,3 m over gulvniveau af stueetagen er et tag fra en tilbygget garage, jf. foto 1 i bilag 1. Overgangen fra garagetaget til murværket er udført med tjærefuge, som vurderes at være utæt (foto 7 i bilag 1). Muren over tjærefugen er konstateret opfugtet. Endvidere er der konstateret afskalning af puds på den nordlige del af den østvendte ydervæg, jf. foto 8 i bilag 1. Fugtindholdene i andre vægge og lofter indikerer et fugtindhold på mellem 4 og 6 % (tør til normal). Lejeren oplyser, at der til tider konstateres en jordslået lugt i køkkenet og især i køkkenskabe mod den vestvendte væg. Skabene kunne under inspektionen ikke fjernes. Lejeren oplyser endvidere, at der tidligere har været udbredt synlig skimmelvækst på stuens vestvendte væg inden saneringen af facaden er gennemført. Denne vækst er ikke kommet tilbage efterfølgende Badeværelse I badeværelset er der konstateret skimmelvækst på den vestvendte væg, under skabene og ved vinduet jf. foto i bilag 1. Skimmelvækstens synlige omfang er sammenlagt på ca. 0,6 m 2. Der er udtaget en tapetprøve af skimmelvæksten til mikrobiologisk basisanalyse (P1). Resultatet heraf fremgår af afsnit 3.2. Fugtmålinger i væggene indikerede et fugtindhold på mellem 5 og 6 % (tør til normal) på undersøgelsestidspunktet Børne- og soveværelse Der er konstateret mindre områder med skimmelvækst (< 20 cm 2 ) i yderhjørnet i børneværelset bag tapetet, jf. foto 15 i bilag 1, og i soveværelset på tapetet, jf. foto 16 i bilag 1. Lejer oplyser, at der før renoveringen af facaden har været udbredt skimmelvækst i disse områder, som jævnligt blev vasket ned. Sagsnr.: DMR Skimmel

6 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 5 Fugtmålinger i ydervæggene indikerede generelt et fugtindhold på mellem 6 og 9 % (normal, men i den fugtige ende) på undersøgelsestidspunktet. I børneværelset er der dog under vinduet mod vest konstateret et højere fugtindhold mellem 10 og 14 %. På udvendigt murværk er der konstateret synligt tegn på fugt under dette vindue, jf. foto 18 i bilag 1. Over børne- og soveværelset er der en træ tagterrasse, som er tætnet med tjærepap. Tjærepappet vurderes visuelt at være utæt flere steder, jf. foto 4 i bilag 1. Endvidere vurderes det, at der ikke er en tilstrækkelig og ensartet hældning på tagterrassen, således, at regnvand kan ledes hensigtsmæssigt væk mod eksisterende tagrender, jf. foto 1 og 3 i bilag 1. Det sydvendte vindue i børneværelset kunne ikke åbnes. 3.2 Mikrobiologiske analyser Der er udtaget en tapetprøve af den synlige skimmelvækst i badeværelset (Prøve P1) samt en tapetprøve af den synlige skimmelvækst i køkkenet (Prøve P2). Prøvetagningsstederne er markeret på situationsplanen i bilag 2. Analyserapporten fra Pegasus Lab er vedlagt i bilag 3 og de væsentligste resultater er sammenfattet i det følgende. Totalantallet af bakterier i prøven P1 (badeværelse) udgør 1,6 x 10 6 /cm 2, svarende til en forhøjet værdi. Totalantallet af skimmelsvampe i P1 udgør 2,3 x 10 6 /cm 2, svarende til en kraftigt forhøjet værdi. Følgende skimmelsvampe af relevans er konstateret i prøven: Aspergillus versicolor. Aspergillus spp. Totalantallet af bakterier i prøven P2 (køkken) udgør 1,4 x 10 7 /cm 2, svarende til en kraftig forhøjet værdi. Totalantallet af skimmelsvampe i P1 udgør 7,9 x 10 6 /cm 2, svarende til en kraftigt forhøjet værdi. Følgende skimmelsvampe af relevans er konstateret i prøven: Cladosporium. Penicillium spp. Derudover er der konstateret Streptomyces (bakterier) i prøve P2. Aspergillus versicolor tilhører gruppen af særligt biologisk aktive skimmelsvampe, og rum hvor den er konstateret bør ikke anvendes før der er foretaget en sanering /1/. A. versicolor er i stand til at producere mycotoxiner (giftstoffer), som er kræftfremkaldende efter aktivering i leveren, om end der er tvivl om denne produktion finder sted efter vækst på opfugtede byggematerialer /11/. A. versicolor kan dog producere stærkt irritante lugtstoffer, herunder efter vækst på opfugtede gipsplader, jf. laboratoriets kommentarer i analyserapporten i bilag 3 og /11/. Cladosporium er den mest almindeligt forekommende skimmelsvamp i udendørs luft i tempererede områder. Dens til tider massive forekomst i både ude- og indeluften gør den til en af de mest betydningsfulde allergifremkaldende skimmelsvampe. Cladosporium har relativt høje fugtkrav og forekommer indendøre, hvor der er fugtproblemer på bygningsmaterialer og tekstiler. Derfor ses den ofte ved kuldebroer i vindueslysninger, på badeforhæng, på fuger mellem fliser osv. Produktion af giftige stoffer eller afgasning af generende stoffer fra svampen kendes ikke. Sagsnr.: DMR Skimmel

7 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 6 Penicillium er en slægt, som rummer mange arter og underarter og som er forholdsvis almindeligt forekommende i indemiljøet, hvor den gror på fugtigt tapet, træ, pudset murværk, spånplader og isoleringsmaterialer. Nogle få arter fra Penicillium, f.eks. Penicillium expansum producerer mykotoxiner (giftstoffer). Analyselaboratoriet oplyser dog, at der ikke er fundet mykotoxin-producerende arter ved den udførte analyse. Streptomyces forbindes normalt ikke med helbredsproblemer, men producerer lugtstoffet geosmin, som er forbundet med mug- og kælderlugt. Selv efter fjernelse af Streptomyces og sanering af det angrebne område kan lugten kan hænge i bygningsmaterialer og inventar der har været udsat for lugten. Derfor kan sanering efter angreb af Streptomyces være besværlig og det kan tage lang tid før lugten ikke længere er mærkbar. 3.3 MycometerAir -test I børneværelset er der under inspektionen udført en MycometerAir -test til bestemmelse af skimmelsporeniveauet i værelset. Prøven er udtaget med aggressiv prøvetagning for at vurdere, om der er indikationer på skjult skimmelvækst, f.eks. under tapet ved vinduet eller andre steder. Prøven er udtaget og analyseret af autoriseret prøvetager, protokol fremgår af bilag 3. Der er konstateret en Mycometer Air Værdi (MAV) på 425 (kategori A). Kategori A svarer til det niveau man finder i normale huse med normal rengøringsstandard uden særlige tegn på vandskade/skimmelsvampevækst. 4. Sammenfattende vurderinger Der er konstateret synlig skimmelvækst flere steder i lejligheden, i alt på et umiddelbart synligt område på omkring 2 m 2. Det kan derudover ikke udelukkes, at der er skjult skimmelvækst andre steder, herunder f.eks. bag køkkenskabene eller bag tapetet i køkken/stue på den østvendte opfugtede ydervæg. Endvidere oplyser lejeren, at synlig skimmel jævnlig vaskes af i køkkenet. Generelt er den byggetekniske tilstand af ejendommen relativt dårlig. Der er flere steder konstateret uhensigtsmæssigt opfugtede vægge, som vurderes at have byggetekniske årsager, såsom utæt murværk i køkken/stue mod øst, samt utæt tagterrasse over sove- og børneværelset, som kan føre til en uhensigtsmæssig opfugtning af konstruktionen. På baggrund af omfanget og placering af den konstaterede synlige skimmelvækst, inddeles boligen jf. /2/ i risikokategori 2 (middel risiko vedligehold og renovering bør gennemføres snarest). Det kunne ikke med sikkerhed konstateres, om der er uhensigtsmæssige kuldebroer i lejligheden, men på baggrund af udsagn fra lejeren og opbygning/manglende isolering af dele af ydervæggene anses det som sandsynligt, at der forekommer kuldebroer, som sammen med en forhøjet luftfugtighed i lejligheden kan føre til skimmelvækst, f.eks. i badeværelset eller i køkkenet mod vest. En indikation på dette er, at der er konstateret synlig skimmelvækst på murværket i badeværelset selvom der på undersøgelsestidspunktet (sommer) ikke kunne konstateres en uhensigtsmæssig opfugtning af murværket, jf. foto i bilag 1 og beskrivelsen i afsnit I badeværelset er der detekteret forekomst af Aspergillus versicolor, som tilhører gruppen af særligt biologisk aktive skimmelsvampe. Iflg. /1/ bør rum hvor den er konstateret ikke anvendes før der er foretaget en sanering, dvs. sanering og renovering bør gennemføres omgående. Der er samtidig tale om et samlet synligt vækstareal på ca. 0,6 m 2, og det vurderes, at en simpel afvaskning alene ikke er tilstrækkelig. Sagsnr.: DMR Skimmel

8 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 7 I børneværelset, hvor barnet, som lider af astma og bronkitis sover, er der konstateret et lille område bag tapetet med synlig skimmel, som formodentlig er en gammel skade, da der i dette område før saneringen af facaden ofte er konstateret skimmelvækst på tapetet. Der er udført en luftprøve (MycometerAir -test), som viste et resultat i kategori A, svarende til det niveau, man finder i normale huse med en normal rengøringsstandard uden tegn på vandskade/- skimmelsvamp, dvs. umiddelbart er der ikke konstateret forhøjet antal af skimmesporer, men der er dog konstateret en uhensigtsmæssig opfugtning af væggen under det vestvendte vindue i rummet og der er på baggrund af tageterrassens manglende tætning og stand, principielt risiko for skimmelvækst grundet vandindtrængning fra denne til lofter og vægge. På baggrund af undersøgelserne vurderer DMR Skimmel, at skimmelforekomst i boligen bør saneres hurtigst muligt, og at årsagen til fugten snarest muligt bør fjernes. På baggrund af omfang af synlig skimmel (sammenlagt ca. 2 m 2 ), symptomer hos beboere, som kan være sammenhængende med skimmelforekomst og forekomst af Aspergillus versicolor, vurderes det, at der foreligger en sundhedsfare, jf. /8/. For at afgøre, om sundhedsfaren er nærliggende (Niveau 1) eller ikke nærliggende (Niveau 2) bør der indhentes en lægefaglig vurdering af sagen jf. /9/ og /12/. DMR vurderer umiddelbart, at sundhedsfaren på baggrund af forekomst af Aspergillus versicolor i badeværelset, hvor opholdstiden normalt er begrænset samt den samlede, relativt begrænsede synlige udbredelse af skimmel som ikke nærliggende (Niveau 2). Der tages dog forbehold for eventuel ikke-synlig skimmelvækst bag f.eks. indbyggede skabe i køkken og badeværelse. 5. Anbefalinger Det anbefales, at det undersøges om der forekommer ikke-synlig skimmelvækst i tilknytning til opfugtede bygningsdele, herunder bag indbyggede skabe i køkken og badeværelse samt bag fastsiddende fodlister påsat opfugtet murværk. Det anbefales, at der derefter hurtigst muligt foretages en afrensning af synlig skimmelforekomst, hvor tapet afrømmes i de pågældende områder og der foretages en grundig mekanisk afrensning af synlig skimmel. Eventuelle materialer (tapet, fodlister, skabe m.v.) med skimmelvækst bortskaffes og derefter foretages en afvaskning af blivende konstruktioner med et anti-skimmel middel. Afvaskningen bør gentages 3 til 5 gange med 1 til 2 dages mellemrum. Efter sanering foretages en grundig slutrengøring. Endvidere bør tagterrassens tætning fornyes og det bør sikres at afløbende vand fra tagterrassen føres til tagrende. Tætningsfuge mellem murværk på østvendt mur og taget bør fornyes og afskallet puds fjernes og fornyes, således, at klimaskærmen sikres mod vandindtrængning. Den opfugtede mur skal udtørres og køkkenskabene skal i den forbindelse fjernes, samt tapet afrømmes. Konstateres der skimmelvækst bag køkkenskabene eller bag tapet i området for den opfugtede mur, skal skimmel ligeledes fjernes mekanisk og afvaskes som beskrevet ovenfor. Saneringen af skimmelsvamp bør gennemføres af et fagfirma og der bør gennemføres en saneringskontrol, evt. via Mycometer -tests, ligesom der foretages en kontrol af at bygningsdelene udtørres hensigtsmæssigt. Generelt skal den brugsrelaterede fugtbelastning nedbringes ved at undgå unødvendige fugtkilder i boligen, f.eks. tørring af tøj, samt ved at udlufte hele lejligheden mindst to gange om dagen med gennemtræk (tværudluftning) i minimum 5-10 minutter; når beboerne er hjemme Sagsnr.: DMR Skimmel

9 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 8 hele dagen udluftes mindst tre gange om dagen. I denne forbindelse skal vinduet mod syd i børneværelset repareres/udskiftes, da dette ikke kan åbnes. Er der spørgsmål til rapporten og/eller ønskes der yderligere rådgivning i forbindelse med gennemførelse af de anbefalede saneringstiltag og/eller saneringskontrol, er De velkommen til at kontakte DMR Skimmel. 6. Referencer /1/ Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. By og Byg Anvisning 204. Statens Byggeforskningsinstitut. 1. udgave, /2/ Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. By og Byg Anvisning 205. Statens Byggeforskningsinstitut. 1. udgave, /3/ Trelleborg Phønix. Fugtforhold inde og ude. /4/ Free Professional Online Humidity Calculator. /5/ Automatisk Indeklimastyring. Aalborg Universitetscenter, P2 rapport, gruppe C maj /6/ Fugt i bygninger. By og Byg Anvisning 224. Statens Byggeforskningsinstitut. 1. udgave, /7/ Anvisning om Bygningsreglementet By og Byg anvisning 216. Statens Byggeforskningsinstitut. 2. udgave, /8/ Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum. Erhvervs- og Byggestyrelsen. 27. juni /9/ Orientering fra Sundhedsstyrelsen: Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Sundhedsstyrelsen, juni /10/ Embedslægeinstitutionens Midtjyllands vurdering af boligen Drewsensvej 114, st., 8600 Silkeborg. Embedslægeinstitutionen Midtjylland. 27. marts /11/ Kristian Fog Nielsen. Review - Mycotoxin production by indoor moulds Fungal Genetics and Biology (39) , /12/ Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning. Sundhedsstyrelsen. 4. november Sagsnr.: DMR Skimmel

10 Bilag 1

11 Fotobilag Sagsnr.: Adresse: Bilag Drewsensvej 114 st, 8600 Silkeborg #1 Oversigt fra sydvest. #2 Oversigt fra sydøst. Garage med fladt tag på østside. #3 Tagterrasse, hvor vandet ikke løber mod tagrende over soveværelse/børneværelse. #4 Tagterrasse, evt. utætheder ved samling over soveværelse. #5 Skimmelvækst i køkkenet på østvendt væg (P1). #6 Opfugtet østvendt væg bag køkkenet, evt. utæt klimaskærm (over garage). DMR Skimmel

12 Fotobilag Bilag 1 #7 Opfugtet østvendt væg bag køkkenet med tagsamling (over garage). #8 Opfugtet væg bag køkkenet østvendt med afskalning af puds #9 Skimmelvækst i køkkenet ved døren. #10 Skimmelvækst i køkkenet bag indbygget skab (for nylig afvasket). #11 Skimmelvækst i badeværelset ved loft. #12 Skimmelvækst i badeværelse ved gulv. DMR Skimmel

13 Fotobilag Bilag 1 #13 Skimmelvækst i badeværelse ved loft (P1) #14 Børneværelse med vindue, som ikke kan åbnes (P3). #15 Mindre område med tegn på fugt og skimmelvækst bag tapetet i børneværelse. #16 Mindre område med tegn på fugt og skimmelvækst i soveværelse. #17 Opfugtet område med afskalning i stue på østvendt væg. #18 Vindue fra børneværelset, hvor der er konstateret opfugtet murværk. DMR Skimmel

14 Bilag 2

15 Situationsplan Bilag 2 2 Sagsnr.: Adresse: Drewsensvej 114 st., Silkeborg 1 N 3 0,002 m ,002 m 2 bag tapet 4 SOVE- VÆRELSE 15 BØRNE- VÆRELSE 14 P3 opfugtet væg under under vindue ENTRE BAD 0,3 m 2 P1 0,3 m STUE 17 Signaturforklaring: 1 Fotovinkel, jf. bilag 1 7 Mekanisk ventilation Uhensigtsmæssigt opfugtet væg 0,5 m 2 P2 KØKKEN ,8 m 2 0,2 m 2 0,8 m 2 P1 P3 Synlig skimmelvækst med ca. arealangivelse Udtaget materialeprøve Udtaget MycometerAir -prøve OBS: Tegningen er ikke målfast. DMR Skimmel

16 Bilag 3

17 Provsvar och faktura till Dansk Miljørådgivning A/S Lorenz Volz Karolinevej SLAGELSE DANMARK RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Objekt Drewsensvej 114, Silkeborg ( ) Analyserade prover UA UA Ansvarig provtagare Lorenz Volz Provtagningsdatum Ankomst till laboratoriet Analysdatum Utskriftsdatum Analysansvarig Pegasus lab, Box 97, Uppsala Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 1 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

18 Resultatsammanställning * Objekt: Drewsensvej 114, Silkeborg ( ) Resultaten från din provserie är sammanfattad i tabellen nedan. Följande intervall tillämpas: Normala värden Något förhöjda värden Förhöjda värden Kraftigt förhöjda värden UA P1. Badeværelse. Tapet Indikatororganismer Bakterier - totalantal Förhöjda värden Svampar - totalantal Kraftigt förhöjda värden Aspergillus versicolor UA P2. Køkken. Tapet Bakterier - totalantal Kraftigt förhöjda värden Svampar - totalantal Kraftigt förhöjda värden Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 2 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

19 Analysresultat UA Arttypning (PSMB12B) (U) Totalantal (PSMB13) (U) Objekt Drewsensvej 114, Silkeborg ( ) Provmärkning Provtyp Analysresultat P1. Badeværelse Tapet Bakterier - totalantal 1.6x10 6 /cm2 Svampar - totalantal 2.3x10 6 /cm2 Tolkningsresultat * Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar mikrobiella skador. De analyser som vid denna tidpunkt ej påvisat förekomst av streptomyceter, kan dock innehålla långsamt växande varianter. Om så är fallet rapporteras detta arbetsdagar efter denna rapport. Då geosminproducenter är mycket viktiga kan detta medföra att rapportens utvärdering nyanseras. Följande ekologiska grupper har vi påvisat i ert prov* Tillväxt vid låg RF: Aspergillus versicolor Toxinproducenter: Aspergillus versicolor Övriga luktproducenter: Aspergillus versicolor Övriga mögelsvampar: Aspergillus spp Övriga bakterier: Blandflora Provkommentarer På provet observerades rikligt med synlig mögelpåväxt. * Ej ackrediterad analys Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 3 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

20 Analysresultat UA Arttypning (PSMB12B) (U) Totalantal (PSMB13) (U) Objekt Drewsensvej 114, Silkeborg ( ) Provmärkning Provtyp Analysresultat P2. Køkken Tapet Bakterier - totalantal 1.4x10 7 /cm2 Svampar - totalantal 7.9x10 6 /cm2 Tolkningsresultat * Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar mikrobiella skador. De analyser som vid denna tidpunkt ej påvisat förekomst av streptomyceter, kan dock innehålla långsamt växande varianter. Om så är fallet rapporteras detta arbetsdagar efter denna rapport. Då geosminproducenter är mycket viktiga kan detta medföra att rapportens utvärdering nyanseras. Följande ekologiska grupper har vi påvisat i ert prov* Blånadssvampar: Cladosporium Övriga mögelsvampar: Penicillium spp Övriga bakterier: Blandflora Provkommentarer På provet observerades rikligt med synlig mögelpåväxt. * Ej ackrediterad analys Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 4 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

21 Sammanfattning av i rapporten förekommande mikroorganismer Aspergillus spp Aspergillus är ett svampsläkte som är mycket vanligt förekommande i inomhusmiljöer från bostäder till industrilokaler och lagringslokaler. Aspergillussläktet rymmer ett stort antal arter och underarter (spp). Arttillhörigheten kan vara mycket svår att fastställa i vissa fall. Det kan kräva speciella odlingsmetoder och detta skall ske under långa tidsperioder. Då man väljer att inte gå vidare i artbestämningen anges detta enbart genom släktesnamnet Aspergillus. Aspergillus versicolor Den är en något xerofil svamp som kan växa från låga till höga vattenaktiviteter. Tillhör den grupp svampar som först koloniserar fuktiga byggnadsmaterial. Växer vid vattenaktiviteter under 0.80 (RF< 80%). Den kan även växa vid högre vattenhalter och kan därmed förväntas vara närvarande från fuktskadans centrum till dess randzon. Aspergillus versicolor förekommer i många olika varianter där en del har rapporterats bilda mögelgifter (4 olika sorter). Dessa är dock rapporterade från spannmål, där den är vanligt förekommande. Denna svamp förekommer också i mikrobiellt skadade hus, men någon produktion av sådana mögelgifter har ej rapporterats i byggnadsmiljöer. En del varianter som växer i byggmaterial kan dock bilda starkt irritanta doftämnen. Temperaturintervallet är ganska brett från +4 C till +40 C. Den har ett brett substratutnyttjande, kan bl a växa på eldningsolja. Blandflora Detta är ett uttryck för den blandning av allmänt förekommande bakterier som mer eller mindre alltid förekommer i naturliga material. Vanligt förekommande släkten är, Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Artrobacter, Corynebacterium, Micrococcus, Proteus och svårbestämda varianter av Pseudomonas och Bacillus. Av de släkten som hamnar inom denna grupp har vi hittills inte kunnat se något specifikt orsakssamband till ohälsa. Därför behandlas dessa släkten än så länge som en grupp. Majoriteten inom denna grupp utgörs av korta stavformade gramnegativa bakterier. Cladosporium Cladosporium är en svamp som är mycket vanlig på fuktigt trämaterial och i utomhusluft. Den har relativt höga fuktkrav och förekommer därför främst i sådana miljöer. Cladosporium är mörkfärgad och tillhör därmed gruppen "dematiaceous hyphomycetes" eller "svartmögel" i dagligt tal. Den har svart-grön botten med svartbruna sporer. Eftersom svampen har en förmåga bilda stora mängder sporer som lätt blir luftburna leder detta till att många känsliga människor blir allergisk mot denna svamp. Penicillium spp Penicillium är ett svampsläkte som är mycket vanligt förekommande i inomhusmiljöer från bostäder till industrilokaler och lagringslokaler. Penicilliumsläktet rymmer ett stort antal arter och underarter (spp). Arttillhörigheten kan vara mycket svår att fastställa i vissa fall. Det kan kräva speciella odlingsmetoder och detta skall ske under långa tidsperioder. Då man väljer att inte gå vidare i artbestämningen anges detta enbart genom släktesnamnet Penicillium. Observera att ovanstående information är framtagen av Pegasus lab. Om denna information skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information anges. Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 5 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Søndergade 29, 7620 Lemvig Matr. nr. 61l, Lemvig Bygrunde. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Søndergade 29, 7620 Lemvig Matr. nr. 61l, Lemvig Bygrunde. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 20. februar 2014 Søndergade 29, 7620 Lemvig Matr. nr. 61l, Lemvig Bygrunde Udført for Lemvig Kommune 19. marts 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 172 TO- & TREETAGES ETAGEBOLIGER Arendalsvej 30-102 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, etageboliger, Arendalsvej 30-102 Afdeling

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v,

Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v, Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 7. januar 2015 Høje Bøge Vej 12, værelse 9, 5700 Svendborg Matr. nr. 10v, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder Udført for Svendborg Kommune 29. januar 2015 Indledning

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 24. november 2014. Møllergade 111 tv., 5700 Svendborg. Matr. nr. 680a, Svendborg Bygrunde

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 24. november 2014. Møllergade 111 tv., 5700 Svendborg. Matr. nr. 680a, Svendborg Bygrunde Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 24. november 2014 Møllergade 111 tv., 5700 Svendborg Matr. nr. 680a, Svendborg Bygrunde Udført for Svendborg Kommune 11. december 2014 Indledning - formål med

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv. 1854 Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1306125_358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg

Læs mere

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Phoung Phan Stationsvej 2 7000 Fredericia Vedr.: Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Kontrolrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 22. maj 2014 Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. juni 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse:

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse: SKIMMELBESIGTIGELSE Adresse: Inspektion udført 12-06-2014 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: XX Sted og dato: XX info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Sag

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person

Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 20. februar 2014. Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 20. februar 2014 Brogade 17A, 7660 Bækmarksbro Matr. nr. 52p, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. marts 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima Århus Kolding Odense Hillerød, Biolog PhD Produktchef Dagens Danmark - en ny arbejdsplads bliver til! Der er gener men.. årsagen? Luftprøver

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Silkeborg Kommune Att.: Grethe Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 1. februar 2010 AHP/hbs Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Efter aftale med Grethe Larsen har Byggeri den 18. januar

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere