DMR Skimmel Industrivej 10a 8680 Ry Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMR Skimmel Industrivej 10a 8680 Ry Tlf. 86950655 ry@dmr.dk"

Transkript

1 SKIMMEL- OG FUGTUNDERSØGELSE Drewsensvej 114, Silkeborg DMR-SAGSNR.: REKVIRENT: RÅDGIVER: SILKEBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØAFDELINGEN SØVEJ SILKEBORG DMR SKIMMEL INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY DATO: 18. JULI 2011 Rådgivende Ingeniørfirma DMR Skimmel Industrivej 10a 8680 Ry Tlf

2 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 1 Skimmel- og fugtundersøgelse, Drewsensvej 114, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ejendomsbeskrivelse og baggrund Formål Undersøgelsesmetoder Resultater Feltobservationer ved inspektioner Generelt Køkken/stue Badeværelse Børne- og soveværelse Mikrobiologiske analyser MycometerAir -test Sammenfattende vurderinger Anbefalinger Referencer... 8 Bilag: Bilag 1. Fotobilag. Bilag 2. Situationsplan. Bilag 3. Analyserapporter. Sagsbehandler Kvalitetskontrol Lorenz Volz Geograf, cand.scient. Per Loll Civilingeniør, Ph.D. Sagsnr.: DMR Skimmel

3 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 2 1. Indledning 1.1 Ejendomsbeskrivelse og baggrund Silkeborg Kommune har kontaktet DMR Skimmel med henblik på at foretage en vurdering af fugt- og skimmelforekomst, samt årsagen til denne, i lejligheden Drewsensvej 114 st., 8600 Silkeborg. Boligens sydvendte værelser (børne- og soveværelse) er i 2007 efter henvendelse fra Silkeborg Kommune til embedslægen vurderet at være uhensigtsmæssige som opholdssted for børn i forhold til skimmelforekomst. Årsagen til skimmelvæksten er vurderet at være fugtindtrængning gennem ydermurene /10/. Iflg. lejeren, er skimmel blevet vasket af og de syd- og østvendte ydermure er derefter blevet vandskuret. Lejeren oplyser, at der herefter ikke har været synlig skimmelforekomst i disse værelser. Ejendommen er et fritstående hus med to lejligheder og blev opført i Ejendommen er indtil 1986 blevet anvendt til industri og er i 1987 ombygget til bolig. Ejendommen fremstår generelt i relativ dårlig stand. Der er indrettet to ejerlejligheder i henholdsvis stueetage og på 1. sal. Der er høj kælder under hele ejendommen. Ejendommen er med murede ydervægge, delvist udført som isoleret hulmur, delvis udført som kompakt murværk. Etageadskillelsen er udført i beton. Den undersøgte stuelejlighed er på 113 m 2 og har 2 værelser, stue, entré samt køkken og bad. Køkkenet er åbent mod stuen. De indvendige vægge er beklædt med glasvæv. Der er opvarmnings- og ventilationsmuligheder i alle rum. Vinduer og døre er udført med termoruder af ældre dato, som fremstår slidte. Der er ikke ventilationsriste i vinduerne. Der er etableret mekanisk ventilation i badeværelset. Endvidere er der etableret emhætte i køkkenet. Der bor to til tre personer i lejligheden. Lejeren oplyser, at hendes mindreårige datter lider af astma og bronkitis. 1.2 Formål Formålet med denne undersøgelse er, at kortlægge fugtforholdene og skimmelforekomsten i lejligheden, samt at foretage en overordnet vurdering af udbredelse og alvor af skimmelangrebet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne vurderes boligen i henhold til Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum /8/ og der opstilles generelle anbefalinger til udbedring af de uhensigtsmæssige forhold, der vurderes at være årsag til en eventuel skimmelvækst. 2. Undersøgelsesmetoder DMR har den 14. juni 2011 foretaget en gennemgang af boligen Drewsensvej 114 st., 8600 Silkeborg samt underordnet af kælder, 1. sal og tagterrasse. I forbindelse med gennemgangen er der foretaget fugtmålinger udvendigt og indvendigt på murværk/betonelementer, gulve, døre/vinduer og på loftet. Der er udtaget to materialeprøver til mikrobiologisk analyse samt udført en MycometerAir -test. Fotos fra gennemgangen fremgår af bilag 1 og en oversigtsplan over boligen fremgår af situationsplanen i bilag 2. Sagsnr.: DMR Skimmel

4 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 3 Materialemålinger: Der er foretaget fugtmålinger på murværk med en Wöhler HBF 410 dielektrisk fugtmåler. Måleværdierne repræsenterer en materialedybde på 6-10 cm. Værdier > 10 % indikerer at murværket/beton er uhensigtsmæssigt opfugtet. Værdier på mellem 5 og 10 % er normale, og værdier mindre end 5 % indikerer at murværket/beton er tørt. Der er endvidere foretaget målinger af træfugt med en Wöhler HBF 410, der er forsynet med en resistiv fugtmåler. I indeklimaet indikerer måleværdier > ca. 28 % at træet er vandmættet, mens værdier > % indikerer at træværket er uhensigtsmæssigt opfugtet, og at der er risiko for skimmelvækst /1/. På grund af relativt høje udetemperaturer på undersøgelsestidspunktet kunne der ikke foretages målinger af overfladetemperaturer, som kunne indikere mulige kuldebroer. Det kan dog ikke udelukkes, at der forekommer kuldebroer, især i lejlighedernes yderhjørner og over vinduer og døre. Mikrobiologisk analyse: Fra tapetet i badeværelset (P1) og fra tapetet i køkkenet (P2) er der udtaget materialeprøver, som er indsendt til mikrobiologisk basisanalyse hos Pegasus Lab, Uppsala, Sverige. Ved mikrobiologisk basisanalyse bestemmes totalantal og art af hhv. skimmelsvampe og bakterier. MycometerAir -analyser: I børneværelset er der udtaget en MycometerAir -prøve med aggressiv prøvetagning. Prøven er indsendt til analyse hos certificeret laboratorium Dansk Miljørådgivning A/S i Jerslev. Ved denne analyse kvantificeres skimmelbelastningen af det prøvetagne rum, hvilket kan give en indikation på eventuelt skjult skimmelvækst. 3. Resultater 3.1 Feltobservationer ved inspektioner Bygningsgennemgangen foregik den 14. juni 2011 fra kl. ca til Der er primært foretaget en undersøgelse af ejendommens boligdel i stueetagen. Dertil er der foretaget en overordnet gennemgang af 1. sal samt af tagterrasse og kælderen. På baggrund af gennemgangen er der udarbejdet et fotobilag, som fremgår af bilag 1. Fotovinkler fremgår af situationsplanen i bilag Generelt Generelt er der konstateret tegn på skimmelvækst flere steder i lejligheden og i kælderetagen. Steder, hvor der er konstateret synlig skimmelvækst i lejligheden er indtegnet på situationsplanen i bilag 2. Der er ikke konstateret indelukket lugt i lejligheden under inspektionen og rengøringsstandarden er middel. En del vinduer og døre stod åbne under inspektionen. Sagsnr.: DMR Skimmel

5 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 4 Fugtmålinger i gulve og lofter indikerede generelt ikke en uhensigtsmæssig opfugtning, mens der er konstateret områder med opfugtet murværk, jf. følgende afsnit. Der er på inspektionstidspunktet detekteret en relativ luftfugtighed på mellem 50 og 53 % og en temperatur på 21 C i lejligheden. Den relative luftfugtighed udendørs lå på undersøgelsestidspunktet omkring 49 % ved en temperatur på 21 C. Der er ikke konstateret kondensfugt på vinduer og døre i lejligheden, men lejeren oplyser, at der i den kolde årstid ofte ses kondensfugt på vinduerne Køkken/stue I køkkenet kunne umiddelbart konstateres synlig skimmelvækst nederst i hjørnet af ydervæggen ved døren jf. foto 9 i bilag 1, samt bag et indbygget skab mod nord, jf. foto 10 i bilag 1, og over køkkenskabe på væggen mod vest, jf. foto 5 i bilag 1. Skimmelvækst over køkkenskabet er begrænset til den østvendte væg. Skimmelvækstens synlige omfang i køkkenet er sammenlagt på ca. 1,5 m 2. Der er udtaget en tapetprøve af skimmelvæksten på væggen mod øst over køkkenskabene til mikrobiologisk basisanalyse (P2). Resultatet heraf fremgår af afsnit 3.2. Fugtmålinger på væggen på østsiden, hvor P2 er udtaget, indikerer et fugtindhold mellem 10 og 16 % (uhensigtsmæssigt opfugtet), se situationsplan i bilag 2. I stuen er der konstateret afskalning af puds i et område på den østvendte væg, jf. foto 17 i bilag 1. På den udvendige side af væggen er der iagttaget, at der i ca. 1,3 m over gulvniveau af stueetagen er et tag fra en tilbygget garage, jf. foto 1 i bilag 1. Overgangen fra garagetaget til murværket er udført med tjærefuge, som vurderes at være utæt (foto 7 i bilag 1). Muren over tjærefugen er konstateret opfugtet. Endvidere er der konstateret afskalning af puds på den nordlige del af den østvendte ydervæg, jf. foto 8 i bilag 1. Fugtindholdene i andre vægge og lofter indikerer et fugtindhold på mellem 4 og 6 % (tør til normal). Lejeren oplyser, at der til tider konstateres en jordslået lugt i køkkenet og især i køkkenskabe mod den vestvendte væg. Skabene kunne under inspektionen ikke fjernes. Lejeren oplyser endvidere, at der tidligere har været udbredt synlig skimmelvækst på stuens vestvendte væg inden saneringen af facaden er gennemført. Denne vækst er ikke kommet tilbage efterfølgende Badeværelse I badeværelset er der konstateret skimmelvækst på den vestvendte væg, under skabene og ved vinduet jf. foto i bilag 1. Skimmelvækstens synlige omfang er sammenlagt på ca. 0,6 m 2. Der er udtaget en tapetprøve af skimmelvæksten til mikrobiologisk basisanalyse (P1). Resultatet heraf fremgår af afsnit 3.2. Fugtmålinger i væggene indikerede et fugtindhold på mellem 5 og 6 % (tør til normal) på undersøgelsestidspunktet Børne- og soveværelse Der er konstateret mindre områder med skimmelvækst (< 20 cm 2 ) i yderhjørnet i børneværelset bag tapetet, jf. foto 15 i bilag 1, og i soveværelset på tapetet, jf. foto 16 i bilag 1. Lejer oplyser, at der før renoveringen af facaden har været udbredt skimmelvækst i disse områder, som jævnligt blev vasket ned. Sagsnr.: DMR Skimmel

6 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 5 Fugtmålinger i ydervæggene indikerede generelt et fugtindhold på mellem 6 og 9 % (normal, men i den fugtige ende) på undersøgelsestidspunktet. I børneværelset er der dog under vinduet mod vest konstateret et højere fugtindhold mellem 10 og 14 %. På udvendigt murværk er der konstateret synligt tegn på fugt under dette vindue, jf. foto 18 i bilag 1. Over børne- og soveværelset er der en træ tagterrasse, som er tætnet med tjærepap. Tjærepappet vurderes visuelt at være utæt flere steder, jf. foto 4 i bilag 1. Endvidere vurderes det, at der ikke er en tilstrækkelig og ensartet hældning på tagterrassen, således, at regnvand kan ledes hensigtsmæssigt væk mod eksisterende tagrender, jf. foto 1 og 3 i bilag 1. Det sydvendte vindue i børneværelset kunne ikke åbnes. 3.2 Mikrobiologiske analyser Der er udtaget en tapetprøve af den synlige skimmelvækst i badeværelset (Prøve P1) samt en tapetprøve af den synlige skimmelvækst i køkkenet (Prøve P2). Prøvetagningsstederne er markeret på situationsplanen i bilag 2. Analyserapporten fra Pegasus Lab er vedlagt i bilag 3 og de væsentligste resultater er sammenfattet i det følgende. Totalantallet af bakterier i prøven P1 (badeværelse) udgør 1,6 x 10 6 /cm 2, svarende til en forhøjet værdi. Totalantallet af skimmelsvampe i P1 udgør 2,3 x 10 6 /cm 2, svarende til en kraftigt forhøjet værdi. Følgende skimmelsvampe af relevans er konstateret i prøven: Aspergillus versicolor. Aspergillus spp. Totalantallet af bakterier i prøven P2 (køkken) udgør 1,4 x 10 7 /cm 2, svarende til en kraftig forhøjet værdi. Totalantallet af skimmelsvampe i P1 udgør 7,9 x 10 6 /cm 2, svarende til en kraftigt forhøjet værdi. Følgende skimmelsvampe af relevans er konstateret i prøven: Cladosporium. Penicillium spp. Derudover er der konstateret Streptomyces (bakterier) i prøve P2. Aspergillus versicolor tilhører gruppen af særligt biologisk aktive skimmelsvampe, og rum hvor den er konstateret bør ikke anvendes før der er foretaget en sanering /1/. A. versicolor er i stand til at producere mycotoxiner (giftstoffer), som er kræftfremkaldende efter aktivering i leveren, om end der er tvivl om denne produktion finder sted efter vækst på opfugtede byggematerialer /11/. A. versicolor kan dog producere stærkt irritante lugtstoffer, herunder efter vækst på opfugtede gipsplader, jf. laboratoriets kommentarer i analyserapporten i bilag 3 og /11/. Cladosporium er den mest almindeligt forekommende skimmelsvamp i udendørs luft i tempererede områder. Dens til tider massive forekomst i både ude- og indeluften gør den til en af de mest betydningsfulde allergifremkaldende skimmelsvampe. Cladosporium har relativt høje fugtkrav og forekommer indendøre, hvor der er fugtproblemer på bygningsmaterialer og tekstiler. Derfor ses den ofte ved kuldebroer i vindueslysninger, på badeforhæng, på fuger mellem fliser osv. Produktion af giftige stoffer eller afgasning af generende stoffer fra svampen kendes ikke. Sagsnr.: DMR Skimmel

7 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 6 Penicillium er en slægt, som rummer mange arter og underarter og som er forholdsvis almindeligt forekommende i indemiljøet, hvor den gror på fugtigt tapet, træ, pudset murværk, spånplader og isoleringsmaterialer. Nogle få arter fra Penicillium, f.eks. Penicillium expansum producerer mykotoxiner (giftstoffer). Analyselaboratoriet oplyser dog, at der ikke er fundet mykotoxin-producerende arter ved den udførte analyse. Streptomyces forbindes normalt ikke med helbredsproblemer, men producerer lugtstoffet geosmin, som er forbundet med mug- og kælderlugt. Selv efter fjernelse af Streptomyces og sanering af det angrebne område kan lugten kan hænge i bygningsmaterialer og inventar der har været udsat for lugten. Derfor kan sanering efter angreb af Streptomyces være besværlig og det kan tage lang tid før lugten ikke længere er mærkbar. 3.3 MycometerAir -test I børneværelset er der under inspektionen udført en MycometerAir -test til bestemmelse af skimmelsporeniveauet i værelset. Prøven er udtaget med aggressiv prøvetagning for at vurdere, om der er indikationer på skjult skimmelvækst, f.eks. under tapet ved vinduet eller andre steder. Prøven er udtaget og analyseret af autoriseret prøvetager, protokol fremgår af bilag 3. Der er konstateret en Mycometer Air Værdi (MAV) på 425 (kategori A). Kategori A svarer til det niveau man finder i normale huse med normal rengøringsstandard uden særlige tegn på vandskade/skimmelsvampevækst. 4. Sammenfattende vurderinger Der er konstateret synlig skimmelvækst flere steder i lejligheden, i alt på et umiddelbart synligt område på omkring 2 m 2. Det kan derudover ikke udelukkes, at der er skjult skimmelvækst andre steder, herunder f.eks. bag køkkenskabene eller bag tapetet i køkken/stue på den østvendte opfugtede ydervæg. Endvidere oplyser lejeren, at synlig skimmel jævnlig vaskes af i køkkenet. Generelt er den byggetekniske tilstand af ejendommen relativt dårlig. Der er flere steder konstateret uhensigtsmæssigt opfugtede vægge, som vurderes at have byggetekniske årsager, såsom utæt murværk i køkken/stue mod øst, samt utæt tagterrasse over sove- og børneværelset, som kan føre til en uhensigtsmæssig opfugtning af konstruktionen. På baggrund af omfanget og placering af den konstaterede synlige skimmelvækst, inddeles boligen jf. /2/ i risikokategori 2 (middel risiko vedligehold og renovering bør gennemføres snarest). Det kunne ikke med sikkerhed konstateres, om der er uhensigtsmæssige kuldebroer i lejligheden, men på baggrund af udsagn fra lejeren og opbygning/manglende isolering af dele af ydervæggene anses det som sandsynligt, at der forekommer kuldebroer, som sammen med en forhøjet luftfugtighed i lejligheden kan føre til skimmelvækst, f.eks. i badeværelset eller i køkkenet mod vest. En indikation på dette er, at der er konstateret synlig skimmelvækst på murværket i badeværelset selvom der på undersøgelsestidspunktet (sommer) ikke kunne konstateres en uhensigtsmæssig opfugtning af murværket, jf. foto i bilag 1 og beskrivelsen i afsnit I badeværelset er der detekteret forekomst af Aspergillus versicolor, som tilhører gruppen af særligt biologisk aktive skimmelsvampe. Iflg. /1/ bør rum hvor den er konstateret ikke anvendes før der er foretaget en sanering, dvs. sanering og renovering bør gennemføres omgående. Der er samtidig tale om et samlet synligt vækstareal på ca. 0,6 m 2, og det vurderes, at en simpel afvaskning alene ikke er tilstrækkelig. Sagsnr.: DMR Skimmel

8 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 7 I børneværelset, hvor barnet, som lider af astma og bronkitis sover, er der konstateret et lille område bag tapetet med synlig skimmel, som formodentlig er en gammel skade, da der i dette område før saneringen af facaden ofte er konstateret skimmelvækst på tapetet. Der er udført en luftprøve (MycometerAir -test), som viste et resultat i kategori A, svarende til det niveau, man finder i normale huse med en normal rengøringsstandard uden tegn på vandskade/- skimmelsvamp, dvs. umiddelbart er der ikke konstateret forhøjet antal af skimmesporer, men der er dog konstateret en uhensigtsmæssig opfugtning af væggen under det vestvendte vindue i rummet og der er på baggrund af tageterrassens manglende tætning og stand, principielt risiko for skimmelvækst grundet vandindtrængning fra denne til lofter og vægge. På baggrund af undersøgelserne vurderer DMR Skimmel, at skimmelforekomst i boligen bør saneres hurtigst muligt, og at årsagen til fugten snarest muligt bør fjernes. På baggrund af omfang af synlig skimmel (sammenlagt ca. 2 m 2 ), symptomer hos beboere, som kan være sammenhængende med skimmelforekomst og forekomst af Aspergillus versicolor, vurderes det, at der foreligger en sundhedsfare, jf. /8/. For at afgøre, om sundhedsfaren er nærliggende (Niveau 1) eller ikke nærliggende (Niveau 2) bør der indhentes en lægefaglig vurdering af sagen jf. /9/ og /12/. DMR vurderer umiddelbart, at sundhedsfaren på baggrund af forekomst af Aspergillus versicolor i badeværelset, hvor opholdstiden normalt er begrænset samt den samlede, relativt begrænsede synlige udbredelse af skimmel som ikke nærliggende (Niveau 2). Der tages dog forbehold for eventuel ikke-synlig skimmelvækst bag f.eks. indbyggede skabe i køkken og badeværelse. 5. Anbefalinger Det anbefales, at det undersøges om der forekommer ikke-synlig skimmelvækst i tilknytning til opfugtede bygningsdele, herunder bag indbyggede skabe i køkken og badeværelse samt bag fastsiddende fodlister påsat opfugtet murværk. Det anbefales, at der derefter hurtigst muligt foretages en afrensning af synlig skimmelforekomst, hvor tapet afrømmes i de pågældende områder og der foretages en grundig mekanisk afrensning af synlig skimmel. Eventuelle materialer (tapet, fodlister, skabe m.v.) med skimmelvækst bortskaffes og derefter foretages en afvaskning af blivende konstruktioner med et anti-skimmel middel. Afvaskningen bør gentages 3 til 5 gange med 1 til 2 dages mellemrum. Efter sanering foretages en grundig slutrengøring. Endvidere bør tagterrassens tætning fornyes og det bør sikres at afløbende vand fra tagterrassen føres til tagrende. Tætningsfuge mellem murværk på østvendt mur og taget bør fornyes og afskallet puds fjernes og fornyes, således, at klimaskærmen sikres mod vandindtrængning. Den opfugtede mur skal udtørres og køkkenskabene skal i den forbindelse fjernes, samt tapet afrømmes. Konstateres der skimmelvækst bag køkkenskabene eller bag tapet i området for den opfugtede mur, skal skimmel ligeledes fjernes mekanisk og afvaskes som beskrevet ovenfor. Saneringen af skimmelsvamp bør gennemføres af et fagfirma og der bør gennemføres en saneringskontrol, evt. via Mycometer -tests, ligesom der foretages en kontrol af at bygningsdelene udtørres hensigtsmæssigt. Generelt skal den brugsrelaterede fugtbelastning nedbringes ved at undgå unødvendige fugtkilder i boligen, f.eks. tørring af tøj, samt ved at udlufte hele lejligheden mindst to gange om dagen med gennemtræk (tværudluftning) i minimum 5-10 minutter; når beboerne er hjemme Sagsnr.: DMR Skimmel

9 Drewsensvej 114, Silkeborg Side 8 hele dagen udluftes mindst tre gange om dagen. I denne forbindelse skal vinduet mod syd i børneværelset repareres/udskiftes, da dette ikke kan åbnes. Er der spørgsmål til rapporten og/eller ønskes der yderligere rådgivning i forbindelse med gennemførelse af de anbefalede saneringstiltag og/eller saneringskontrol, er De velkommen til at kontakte DMR Skimmel. 6. Referencer /1/ Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. By og Byg Anvisning 204. Statens Byggeforskningsinstitut. 1. udgave, /2/ Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. By og Byg Anvisning 205. Statens Byggeforskningsinstitut. 1. udgave, /3/ Trelleborg Phønix. Fugtforhold inde og ude. /4/ Free Professional Online Humidity Calculator. /5/ Automatisk Indeklimastyring. Aalborg Universitetscenter, P2 rapport, gruppe C maj /6/ Fugt i bygninger. By og Byg Anvisning 224. Statens Byggeforskningsinstitut. 1. udgave, /7/ Anvisning om Bygningsreglementet By og Byg anvisning 216. Statens Byggeforskningsinstitut. 2. udgave, /8/ Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum. Erhvervs- og Byggestyrelsen. 27. juni /9/ Orientering fra Sundhedsstyrelsen: Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Sundhedsstyrelsen, juni /10/ Embedslægeinstitutionens Midtjyllands vurdering af boligen Drewsensvej 114, st., 8600 Silkeborg. Embedslægeinstitutionen Midtjylland. 27. marts /11/ Kristian Fog Nielsen. Review - Mycotoxin production by indoor moulds Fungal Genetics and Biology (39) , /12/ Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning. Sundhedsstyrelsen. 4. november Sagsnr.: DMR Skimmel

10 Bilag 1

11 Fotobilag Sagsnr.: Adresse: Bilag Drewsensvej 114 st, 8600 Silkeborg #1 Oversigt fra sydvest. #2 Oversigt fra sydøst. Garage med fladt tag på østside. #3 Tagterrasse, hvor vandet ikke løber mod tagrende over soveværelse/børneværelse. #4 Tagterrasse, evt. utætheder ved samling over soveværelse. #5 Skimmelvækst i køkkenet på østvendt væg (P1). #6 Opfugtet østvendt væg bag køkkenet, evt. utæt klimaskærm (over garage). DMR Skimmel

12 Fotobilag Bilag 1 #7 Opfugtet østvendt væg bag køkkenet med tagsamling (over garage). #8 Opfugtet væg bag køkkenet østvendt med afskalning af puds #9 Skimmelvækst i køkkenet ved døren. #10 Skimmelvækst i køkkenet bag indbygget skab (for nylig afvasket). #11 Skimmelvækst i badeværelset ved loft. #12 Skimmelvækst i badeværelse ved gulv. DMR Skimmel

13 Fotobilag Bilag 1 #13 Skimmelvækst i badeværelse ved loft (P1) #14 Børneværelse med vindue, som ikke kan åbnes (P3). #15 Mindre område med tegn på fugt og skimmelvækst bag tapetet i børneværelse. #16 Mindre område med tegn på fugt og skimmelvækst i soveværelse. #17 Opfugtet område med afskalning i stue på østvendt væg. #18 Vindue fra børneværelset, hvor der er konstateret opfugtet murværk. DMR Skimmel

14 Bilag 2

15 Situationsplan Bilag 2 2 Sagsnr.: Adresse: Drewsensvej 114 st., Silkeborg 1 N 3 0,002 m ,002 m 2 bag tapet 4 SOVE- VÆRELSE 15 BØRNE- VÆRELSE 14 P3 opfugtet væg under under vindue ENTRE BAD 0,3 m 2 P1 0,3 m STUE 17 Signaturforklaring: 1 Fotovinkel, jf. bilag 1 7 Mekanisk ventilation Uhensigtsmæssigt opfugtet væg 0,5 m 2 P2 KØKKEN ,8 m 2 0,2 m 2 0,8 m 2 P1 P3 Synlig skimmelvækst med ca. arealangivelse Udtaget materialeprøve Udtaget MycometerAir -prøve OBS: Tegningen er ikke målfast. DMR Skimmel

16 Bilag 3

17 Provsvar och faktura till Dansk Miljørådgivning A/S Lorenz Volz Karolinevej SLAGELSE DANMARK RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Objekt Drewsensvej 114, Silkeborg ( ) Analyserade prover UA UA Ansvarig provtagare Lorenz Volz Provtagningsdatum Ankomst till laboratoriet Analysdatum Utskriftsdatum Analysansvarig Pegasus lab, Box 97, Uppsala Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 1 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

18 Resultatsammanställning * Objekt: Drewsensvej 114, Silkeborg ( ) Resultaten från din provserie är sammanfattad i tabellen nedan. Följande intervall tillämpas: Normala värden Något förhöjda värden Förhöjda värden Kraftigt förhöjda värden UA P1. Badeværelse. Tapet Indikatororganismer Bakterier - totalantal Förhöjda värden Svampar - totalantal Kraftigt förhöjda värden Aspergillus versicolor UA P2. Køkken. Tapet Bakterier - totalantal Kraftigt förhöjda värden Svampar - totalantal Kraftigt förhöjda värden Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 2 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

19 Analysresultat UA Arttypning (PSMB12B) (U) Totalantal (PSMB13) (U) Objekt Drewsensvej 114, Silkeborg ( ) Provmärkning Provtyp Analysresultat P1. Badeværelse Tapet Bakterier - totalantal 1.6x10 6 /cm2 Svampar - totalantal 2.3x10 6 /cm2 Tolkningsresultat * Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar mikrobiella skador. De analyser som vid denna tidpunkt ej påvisat förekomst av streptomyceter, kan dock innehålla långsamt växande varianter. Om så är fallet rapporteras detta arbetsdagar efter denna rapport. Då geosminproducenter är mycket viktiga kan detta medföra att rapportens utvärdering nyanseras. Följande ekologiska grupper har vi påvisat i ert prov* Tillväxt vid låg RF: Aspergillus versicolor Toxinproducenter: Aspergillus versicolor Övriga luktproducenter: Aspergillus versicolor Övriga mögelsvampar: Aspergillus spp Övriga bakterier: Blandflora Provkommentarer På provet observerades rikligt med synlig mögelpåväxt. * Ej ackrediterad analys Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 3 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

20 Analysresultat UA Arttypning (PSMB12B) (U) Totalantal (PSMB13) (U) Objekt Drewsensvej 114, Silkeborg ( ) Provmärkning Provtyp Analysresultat P2. Køkken Tapet Bakterier - totalantal 1.4x10 7 /cm2 Svampar - totalantal 7.9x10 6 /cm2 Tolkningsresultat * Provet innehåller alltför höga halter av mikroorganismer. Analysresultatet påvisar mikrobiella skador. De analyser som vid denna tidpunkt ej påvisat förekomst av streptomyceter, kan dock innehålla långsamt växande varianter. Om så är fallet rapporteras detta arbetsdagar efter denna rapport. Då geosminproducenter är mycket viktiga kan detta medföra att rapportens utvärdering nyanseras. Följande ekologiska grupper har vi påvisat i ert prov* Blånadssvampar: Cladosporium Övriga mögelsvampar: Penicillium spp Övriga bakterier: Blandflora Provkommentarer På provet observerades rikligt med synlig mögelpåväxt. * Ej ackrediterad analys Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 4 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

21 Sammanfattning av i rapporten förekommande mikroorganismer Aspergillus spp Aspergillus är ett svampsläkte som är mycket vanligt förekommande i inomhusmiljöer från bostäder till industrilokaler och lagringslokaler. Aspergillussläktet rymmer ett stort antal arter och underarter (spp). Arttillhörigheten kan vara mycket svår att fastställa i vissa fall. Det kan kräva speciella odlingsmetoder och detta skall ske under långa tidsperioder. Då man väljer att inte gå vidare i artbestämningen anges detta enbart genom släktesnamnet Aspergillus. Aspergillus versicolor Den är en något xerofil svamp som kan växa från låga till höga vattenaktiviteter. Tillhör den grupp svampar som först koloniserar fuktiga byggnadsmaterial. Växer vid vattenaktiviteter under 0.80 (RF< 80%). Den kan även växa vid högre vattenhalter och kan därmed förväntas vara närvarande från fuktskadans centrum till dess randzon. Aspergillus versicolor förekommer i många olika varianter där en del har rapporterats bilda mögelgifter (4 olika sorter). Dessa är dock rapporterade från spannmål, där den är vanligt förekommande. Denna svamp förekommer också i mikrobiellt skadade hus, men någon produktion av sådana mögelgifter har ej rapporterats i byggnadsmiljöer. En del varianter som växer i byggmaterial kan dock bilda starkt irritanta doftämnen. Temperaturintervallet är ganska brett från +4 C till +40 C. Den har ett brett substratutnyttjande, kan bl a växa på eldningsolja. Blandflora Detta är ett uttryck för den blandning av allmänt förekommande bakterier som mer eller mindre alltid förekommer i naturliga material. Vanligt förekommande släkten är, Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Artrobacter, Corynebacterium, Micrococcus, Proteus och svårbestämda varianter av Pseudomonas och Bacillus. Av de släkten som hamnar inom denna grupp har vi hittills inte kunnat se något specifikt orsakssamband till ohälsa. Därför behandlas dessa släkten än så länge som en grupp. Majoriteten inom denna grupp utgörs av korta stavformade gramnegativa bakterier. Cladosporium Cladosporium är en svamp som är mycket vanlig på fuktigt trämaterial och i utomhusluft. Den har relativt höga fuktkrav och förekommer därför främst i sådana miljöer. Cladosporium är mörkfärgad och tillhör därmed gruppen "dematiaceous hyphomycetes" eller "svartmögel" i dagligt tal. Den har svart-grön botten med svartbruna sporer. Eftersom svampen har en förmåga bilda stora mängder sporer som lätt blir luftburna leder detta till att många känsliga människor blir allergisk mot denna svamp. Penicillium spp Penicillium är ett svampsläkte som är mycket vanligt förekommande i inomhusmiljöer från bostäder till industrilokaler och lagringslokaler. Penicilliumsläktet rymmer ett stort antal arter och underarter (spp). Arttillhörigheten kan vara mycket svår att fastställa i vissa fall. Det kan kräva speciella odlingsmetoder och detta skall ske under långa tidsperioder. Då man väljer att inte gå vidare i artbestämningen anges detta enbart genom släktesnamnet Penicillium. Observera att ovanstående information är framtagen av Pegasus lab. Om denna information skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information anges. Denna analysrapport är elektroniskt signerad. Johnny C. Lorentzen, docent Eurofins Environment Sweden AB Sid 5 av 8 Box 97, Uppsala * Tel * Fax * Org. nr Besöksadress: Kungsgatan 113, Uppsala *

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 22. maj 2014. Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro. Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 22. maj 2014 Brogade 17b, 7660 Bækmarksbro Matr. Nr. 52p, Ejerlav, Bækmark Hgd., Flynder Udført for Lemvig Kommune 20. juni 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf. 493114 Fax 814105 www.rt-salg.com Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I FUGT OG SKIMMELSVAMPE I GRØNLANDSKE BYGNINGER Afleveret d. 3. december 2012 Udarbejdet af Line Sommermark Tejnø, s083026 Vejledere: Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU Carsten Rode, Institut

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere