Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!"

Transkript

1 naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken nogensinde ville blive til noget. Men det gør de! Inden jul skal beboerne i Skanseparken stemme om den helhedsplan for området, der nu ligger klar. Det er en vigtig beslutning, og vi ønsker at alle beboere føler, at de har fået tilstrækkelig information om projektet. Derfor har vi blandt andet fået eksterne journalister til at lave dette informationsblad. Og vi inviterer til et orienteringsmøde om renoveringen, tirsdag 26. november kl i Ebeltoft Vandrerhjem, Egedalsvej 5. Renoveringen kommer til at betyde meget for din hverdag. Forhåbentlig godt. Men vi skal alle igennem nogle forandringer og perioder med byggerod, flytninger med mere. Det kan virke uoverskueligt. Vi vil derfor opfordre dig til at læse dette blad og møde op til orienteringsmødet. Her i bladet kan du blandt andet læse om: Tidsplanen Afdelingsbestyrelsernes tanker om projektet Planerne for udearealerne Planerne for de nye lejligheder Genhusning alle beboere får en personlig genhusningskonsulent Huslejen.

2 Du bestemmer! Vi har talt om det længe. Men nu er renoveringen af Skanseparken rykket tæt på. Vel at mærke, hvis beboerne siger ja tak til projektet. Landsbyggefonden, der er sat i verden for at støtte renoveringen af almene boliger, har nemlig givet tilsagn om at støtte afdelingerne i Skanseparken med en stor portion penge. Det betyder, at vi nu kan præsentere et omfattende renoveringsprojekt, som i modsætning til tidligere tiders lappeløsninger og mindre renoveringsprojekter vil skabe et helt nyt og attraktivt boligområde. Men pengene fra Landsbyggefonden kommer kun, hvis et flertal af beboerne i de tre afdelinger stemmer ja til renoveringsprojektet. I denne informationsfolder, der er blevet til i et samarbejde mellem djursbo og afdelingsbestyrelserne i Skanseparken, kan du læse mere om baggrunden for renoveringen samt, hvad renoveringen kommer til at betyde for dig som beboer. Det er efterhånden tre år siden, at afdelingsbestyrelserne, boligselskabet og de tekniske rådgivere havde de første arbejdsmøder. Siden fik boligselskabet lavet en helhedsplan, som blev sendt til Landsbyggefonden. Efter en længere sagsbehandling, fik djursbo tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden for få uger siden. Betingelsen er imidlertid, at beboerne fortsat støtter op om projektet, og at vi kan meddele dette til Landsbyggefonden og Syddjurs Kommune inden årsskiftet. Derfor skal du som beboer i Skanseparken nu være med til at bestemme, om renoveringen skal sættes i gang. Målsætningen er at skabe et nyt, attraktivt boligområde. Både lejligheder og udearealer. Skanseparken har gennem årene fået et ofte uretfærdigt dårligt ry. Det vil vi nu gøre op med. Preben Thomsen, forretningsfører, djursbo. side 2

3 Hvad skal der ske nu? 2013 Orienteringsmøde Tirsdag den 26. november er der orienteringsmøde. Her kan alle beboere møde op og få svar på spørgsmål om projektet. Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. december skal beboerne i Skanseparken stemme om projektet. Du kan se indkaldelse og dagsorden på bagsiden af dette magasin Hvis beboerne siger ja til helhedsplanen, vil der ske følgende: 1. kvartal 2014 skal djursbos rådgivere (arkitekter og ingeniører) beskrive projektet, så man kan afholde en licitation. 2. kvartal 2014 skal entreprenører byde på opgaven (licitationen), og efter sommerferien kan man vælge det firma, der skal stå for opgaven. I løbet af efteråret 2014 skal alle detaljer i projektet beskrives i et samarbejde mellem entreprenør, boligselskabet og afdelingsbestyrelserne. Hvis alt går efter planen, kan de første håndværkere rykke ind i Skanseparken kort efter årsskiftet 2014/2015. Cirka to år senere er hele projektet færdigt. Et område tre afdelinger Skanseparken er opdelt i tre selvstændige afdelinger afdeling 7, 8 og 9. Der er tale om 33 en fælles plan for hele området og beboerne i alle tre afdelinger skal stemme om projektet. Landsbyggefonden har tildelt støtte til de enkelte afdelinger, og det er vigtigt at understrege, at afdelingerne IKKE belastes økonomisk af forbedringer uden for deres egen afdeling. Planen helt kort Det er målet at skabe en ny, sammenhængende park, så alle tre boligafdelinger kommer til at hænge sammen. Det nye område bliver et trygt og venligt sted for børn og ældre. Den stejle skrænt mellem afdeling 9 og afdeling 7/8 udlignes. Der bliver opført et nyt beboerhus, som kan samle fælles beboeraktiviteter i området. Lejligheder og facader ændres markant i afdeling 7: De nuværende 60 lejligheder reduceres til 41 nye boliger. I afdeling 8 opføres otte elevatorer, og facaderne renoveres. Også her ændres lejlighedernes indretning, så der efter renoveringen vil være 66 nyrenoverede boliger. Ændringer i planen kan ikke undgås Preben Thomsen understreger, at der vil ske ændringer i renoveringsprojektet, i takt med at tiden går: Beboerne stemmer nu om principperne i helhedsplanen. Vi kan ikke undgå, at der vil ske ændringer, når teknikerne projekterer i detaljen. Efter licitationen kan det også vise sig, at der er ting i planen, som enten er blevet meget dyrere (eller billigere), og så må vi selvfølgelig rette til i samråd med beboernes repræsentanter og teknikerne, siger han. Skanseparken

4 Et helt nyt boligområde Efter renoveringen vil Skanseparken fremstå som et helt nyt boligområde. Boligerne i afdeling 7 og 8 bliver totalrenoveret, og de store flade og triste udearealer vil blive omdannet til et bakket og blødt landsskab. Ledende arkitekt Morten Bluhm fra KPF Arkitekter fortæller her om visionerne med den store renovering. Der er mange udfordringer med bygningerne. I afdeling 7 er der problemer med indeklima, utætheder og kuldebroer, og Landbyggefonden har valgt at støtte afdelingen med så mange midler, at det bliver muligt at rive de to blokke ned til soklen og erstatte dem med et helt nyt boligbyggeri med langt højere komfort. I afdeling 8 står det ikke helt så galt til. Her lægger planen op til, at der opføres elevatorer, nye og større altaner samt ventilationsanlæg, og så bliver badeværelser og køkkener udskiftet, siger han. I årenes løb har der været løst forskellige renoveringsopgaver i Skanseparken. Denne gang skal der ikke lappes på byggeriet. Hele området skal fremtidssikres og med massiv støtte fra Landsbyggefonden er det blevet muligt at tage fat på alle de grundlæggende problemer i området. Skanseparken trænger til en kærlig hånd. Det gælder både bygningerne og udearealerne, fortæller Morten Bluhm. Det er kun to år siden, at boligerne i afdeling 9 blev renoveret, så her er det udearealerne, der mangler at blive forbedret. Målet er, at afdelingen bliver en del af den nye, sammenhængende park, der vil ændre hele området, så det kommer til at minde om et bakket molslandskab uden store vandrette flader. e mm slo Bu Havebede Outdoor fitness Beachvolley sand Eksisterende randbeplantning Parkering på græsarmering Grillplads Blomsterløg i plænen Blomstereng SKAN SE VEJ Slugten Havebede Legeplads gummi belægning Terrasse trædæk Junglen naturlegeplads Pælesti Bærbuske Beboerbakken Serpentinen Svævebane Beboerhus Snurretoppen Ankomst beboerhus Æblepla Blomstereng Fuglepæle Sandlunke g Legehøjen Grussti Mødested Paradisæbler Legeplads Affald Mødested Mødested ykl Cykler Kælkebakke d ad llad Tørreplads Blomstereng P k n Parkering Cykler og fald affald aff Grillplads Bål- og grillplads Vicevært Pigebyen side 4 Side Paradisæbler Havebede Havebede

5 I dag er der ikke meget kontakt mellem de tre boligafdelinger, hvor navnlig afdeling 9 gemmer sig, nederst på den ellers store og velbeliggende grund. Landsskabsarkitekterne foreslår derfor, at skrænterne mellem afdeling 9 og resten af Skanseparken fjernes og omformes til et blødt landskab med nye stier og køreveje, som man kan færdes på også i en kørestol, siger Morten Bluhm. I det nye område skal der efter planen være græsplæner, multi- og boldbaner, løgblomster, æbletræer og højbede, hvor beboerne selv kan være med til at dyrke blomster, grønsager eller krydderurter. Ankomstvejen til Skanseparken flyttes længere op ad Øster Allé for at give bedre overblik ved udkørsel fra området. Stamvejen kommer til at slynge sig ind på grunden, gennem en nyanlagt æbleplantage, og herfra fordele sig til de tre afdelinger. Det betyder også, at man fremover parkerer meget tæt på sin bolig. Nærlegeplads Bålplads Stier Højbede Bedre sammenhænge i afdeling 9 Afdeling 9, som allerede for et par år siden var igennem en omfattende renovering af boligerne, bliver i den nye helhedsplan en integreret og ikke isoleret del af Skanseparken. LÉ AL ER ST Ø Den stejle skrænt op mod afdeling 7 og 8 udjævnes, og det bakkede landskab, der kommer til at præge hele området, vil strække sig ned omkring bebyggelsen i afdeling 9. Med bålplads, havebede og arealer til aktiviteter appellerer området til mere udeliv. antagen Multibane gummiasfalt Mødested Legeplads Skanseparken Grillplads

6 Øget tilgængelighed i afdeling 8 I afdeling 8 skal tilgængeligheden øges i næsten alle lejlighederne, så ældre og gangbesværede kan bo (og blive boende) i afdelingen. I hver boligblok kommer der elevator i fire opgange. Udestuerne erstattes af nye og større altaner. Gavlene renoveres og tilpasses udtryksmæssigt til de nye boliger i afdeling 7. Inde i lejlighederne renoveres badeværelserne. Det samme gælder køkkenerne, som enten renoveres eller får en helt ny placering. Lejlighederne får ventilationsanlæg med varmegenvinding. Det vil give et markant bedre indeklima og lavere varmeforbrug i lejlighederne, siger Morten Bluhm, ledende arkitekt. I afdeling 8 bliver antallet af lejligheder også reduceret for at skabe plads til en bedre og mere funktionel indretning. Der vil fremover være 2-, 3-, 4- og 5-rumsboliger. Alle med nye havefacader og med store altaner. De lange smalle gange, som i dag gennemskærer de fleste boliger på tværs, nedlægges, rummene åbnes op, og lejlighederne gennemlyses, hvor det er muligt. Flere køkkener indrettes som store køkkenalrum. Et godt billede på, hvordan hele komfortniveauet hæves, og lejlighederne fremtidssikres, siger Morten Bluhm. Flere køkkener indrettes som store køkkenalrum. Et godt billede på, hvordan hele komfortniveauet hæves, og lejlighederne fremtidssikres Afdeling 7 Der vil fremover være 2-, 3-, 4- og 5-rumsboliger. Alle med nye havefacader og med store altaner. Afdeling 8 side 6

7 Afdeling 7 bygges op på ny Afdeling 7, som i dag er plaget af mange utætheder/ træk, begyndende skimmelsvamp og en kedelig fremtoning, står over for nedrivning og nybyggeri på den eksisterende kælder/sokkel. Der er altså ikke tale om en lappeløsning, hvor man blot skubber udfordringerne foran sig. Efter planen skal afdeling 7 bestå af 25 rækkehuse i to plan. Alle med egen forhave, parkering og udhus med depot. På sydsiden får boligerne egen sydvendt have med terrasse og altan på førstesalen. Stueplanet består af entré, værelse, toilet med vaskesøjle og køkkenalrum med udgang til den sydvendte terasse. På førstesalen er et stort værelse med udgang til en sydvendt altan, et badeværelse samt en stue vendt mod aftensolen og den flotte udsigt ned over Ebeltoft og vandet, fortæller Morten Bluhm fra KPF Arkitekter. I gavl-enderne af de to boligblokke bliver der 16 2-rumsboliger. Der bliver tale om store, velbelyste boliger, hvor soveværelse og stue ligger i forbindelse med hinanden. Fra entréen er der adgang til badeværelset med vaskesøjle. Køkkenet ligger på havesiden og er delvist åbent ind mod det langstrakte opholdsrum, som er let at møblere, med spisebord og sofagruppe, siger han. Facaderne skalmures i en rødbrun mursten, og vinduesrammerne og dele af facaderne udføres i en afstemt varm mørkegrå farve. På tagene lægges sort listedækket tagpap. Skanseparken

8 Vi skal passe på hinanden Formændene fra de tre afdelingsbestyrelser i Skanseparken er enige om, at helhedsplanen er en fantastisk mulighed for en gang for alle at give Skanseparken et kæmpe løft. Samtidig siger de dog også, at renoveringen bliver en hård omgang for mange beboere. Og her skal djursbo yde en særlig stor hjælp. Når de sidder rundt om bordet hjemme i Britta Djoeneris lejlighed i afdeling 8 og kigger på helhedsplanen for Skanseparken, så kan de tre afdelingsformænd (eller rettere kvinder) ikke lægge skjul på deres begejstring for de planer, der nu er lagt for hele området. Trine Mau er afdelingsformand i afdeling 7 og Ulla Johnsson i afdeling 9. Det er et fantastisk projekt, som vil skabe et helt nyt boligområde. Vi er jo allerede tyvstartet lidt i afdeling 9, hvor vi fik renoveret selve boligerne i Men med den her plan kommer vi i afdeling 9 også til at hænge naturligt sammen med det fantastiske nye udeområde, siger Ulla Johnsson. Beboerønsker er hørt Der er blevet skiftet ud i bestyrelserne siden de første arbejdsmøder om helhedsplanen, tilbage i Alligevel kunne alle se, at de beboerønsker, som dengang blev luftet, nu stort set er indfriet, da afdelingsbestyrelserne blev præsenteret for den reviderede helhedsplan først i november: Planen rummer alle de ønsker, vi havde på bordet dengang. Det er virkelig blevet beboernes projekt, siger Ulla Johnsson. Hun var selv med til de første møder, mens Britta Djoeneri og Trine Mau er nyvalgte formænd i deres afdelinger: Vi har ventet så længe på det her projekt, at mange beboere formentlig helt har opgivet. Men nu er det her. Og selv om det godt kan give en klump i maven, når man ser, hvor meget der skal laves om, så er det virkelig dejligt, at der nu endelig sker noget, siger Trine Mau. De er alle tre enige om, at der skal noget drastisk til, hvis Skanseparkens blakkede ry skal ændres. Skanseparken har nok aldrig været et sted, som folk valgte til. Det har været et sted, man fik tildelt, hvis man manglede bolig. Det tror jeg, vi kan ændre med denne plan. De nye boliger og hele udearealet vil ændre Skanseparken for altid, siger Britta Djoeneri. Genhusningen er en udfordring Selv om planen er god, så er de tre afdelingsformænd bekymrede for, hvordan genhusningen kommer til at forløbe: Vi har mange forskellige beboere her i Skanseparken. Med mange forskellige behov og udfordringer: Enlige mødre eller fædre, ældre pensionister, udlændinge, familier. Derfor er vi også glade for, at boligselskabet allerede nu har hyret en genhusningskonsulent, der kan hjælpe hver enkelt beboer, siger Trine Mau. På trods af, at der endnu er lang tid til, at den første lejlighed skal renoveres, så vil mange side Side 8

9 alene på grund af snakken begynde at bekymre sig. Derfor skal vi også allerede nu i gang med at hjælpe disse beboere. Folk må ikke være bange for, at de bliver ladt i stikken, siger Ulla Johnsson. Nedrivning I forbindelse med renoveringen forsvinder der reelt 37 lejligheder i Skanseparken. Med færre boliger kan de nye blive indrettet mere hensigtsmæssigt og efter nutidens standarder. Men de nye lejlighedsplaner i afdeling 7 og 8 betyder også, at nogle beboere kommer til at flytte permanent. Her gælder det om, at vi får fortalt, at det kan give mulighed for at flytte til en helt nyrenoveret bolig. Oven i købet med dækning af flytteomkostningerne, siger Trine Mau. I bedste fald får nogle beboere fra afdeling 9 nu øjnene op for de nye boliger i afdeling 7 eller 8, og omvendt. I sidste ende skulle det gerne være sådan, at alle sidder tilbage i en bolig, som i langt højere grad end i dag dækker deres behov. Fællesskabet bliver styrket Det er bestemt ikke kun de nyrenoverede boliger, der har afdelingsformændenes opmærksomhed: Jeg synes, det er en genial plan, der er lagt for udearealerne. Vi får et helt nyt, sammenhængende og smukt anlæg, hvor børn, familier og ældre alle kan finde nogle skønne kroge og pladser. Det bliver helt naturligt, at man går ud og møder andre. Jeg håber også, at et nyt beboerhus kan rumme aktiviteter, så både børn og ældre kan blive her i området, siger Britta Djoeneri. Skanseparken ligger jo i virkeligheden helt fantastisk. Tæt ved skole, indkøb og byen, og med en enestående udsigt. Og nu får vi oven i købet et flot fællesområde. Jeg er sikker på, at det også vil betyde, at alle passer mere på det, supplerer Trine Mau. Skanseparken

10 Teknikernes dom: Renovering er uundgåelig Tilbage i 2011 udarbejdede ingeniørfirmaet Stokvad Kerstens to tilstandsrapporter, der afdækker de mange problemer med bygningerne i afdeling 7 og 8 i Skanseparken. Konklusionerne er klare: Begge afdelinger skal renoveres og det kan ikke gå hurtigt nok. Listen er lang, når Henrik Krogh bliver bedt om at udpege årsagerne til, at Skanseparken skal renoveres. Henrik Krogh er anerkendt statiker, ingeniør og partner i ingeniørfirmaet Stokvad Kerstens, som i 2011 gennemgik bygningerne i afdeling 7 og 8 og efterfølgende udarbejdede den tekniske tilstandsrapport, der udpensler, hvor galt det står til med bygningernes stand. De mange dårligdomme er også årsagen til, at Landsbyggefonden har valgt at støtte renoveringen. Generelt er afdeling 7 i en noget dårligere stand end afdeling 8, så det giver god mening, at man nu har valgt, at afdeling 7 stort set skal bygges op fra bunden igen, siger Henrik Krogh. Han peger blandt andet på en meget dårlig isoleringsevne i ydervæggene og mange kuldebroer, der er med til at skabe et dårligt indeklima. Samlet betyder det, at beboerne oplever kulde samt dårlig og fugtig luft. Vi har desuden konstateret skimmelsvamp i nogle lejligheder. Problemet ser vi især, hvor møbler er placeret op ad kolde vægge uden luftcirkulation ved væggene. Og der er al mulig grund til at tro at det vil blive værre med årene, siger han. Herudover skal der etableres centralt eller decentralt ventilationssystem for at undgå fugtproblemer og sikre et godt indeklima. Nye tage og installationer De nuværende tagkonstruktioner skal skiftes. I afdeling 7 har taget endda en forkert hældning, og tidligere undersøgelser viser også tegn på utætheder og mangelfuld ventilation af tagrummet, siger Henrik Krogh. side 10

11 De gamle rør i ejendommen står også over for udskiftning, så man dels undgår løbende rørskader, dels får opbygget et tidssvarende vand- og varmeanlæg. Inde i lejlighederne bør vinduer, døre og gulve skiftes. Lydgener er også et problem. Den nuværende isolering mellem lejlighederne er ikke god, så der er meget lydt i ejendommen, siger han. Varmen koster Udgifterne til varme er høje i Skanseparkens afdeling 7 og 8 sammenlignet med andre boliger af nyere dato. Efter den omfattende renovering, der er lagt op til i helhedsplanen, vil forbruget falde. Det vil fortsat være den enkelte beboers behov og forbrugsmønster, der afgør, hvor stort et varmeforbrug der vil være og dermed hvor stor en besparelse. Spørger man ingeniørerne, hvor meget beboerne kommer til at spare på varmeudgifterne efter renoveringen, er svaret derfor fyldt med forbehold: Hvis jeg tager udgangspunkt i et teoretisk tænkt forbrugsmønster og en lejlighed, der ligger placeret midt i ejendommen, vil man her formentlig kunne spare op mod 40 kr. pr. kvm. pr. år. Men det er en beregning med store forbehold. Det vil springe en del fra den ene til den anden lejlighed, men som rettesnor vil det være bedste bud, siger Henrik Krogh. Da renoveringen er klart mere omfangsrig i afdeling 7 end i afdeling 8, og afdeling 8 tidligere er renoveret, vil nævnte besparelse til varmeforbrug være mindre i afdeling 8. En besparelse på 40 kr. pr. kvm. pr. år kan omregnes til 345 kr. pr. måned i en 3-rumsbolig på 92 kvm. Baggrund om Landsbyggefonden Når man bor i en almen bolig som dem i Skanseparken, er der i princippet kun beboernes egen husleje til at dække alle omkostninger til vedligeholdelse af boliger og udearealer. I forbindelse med større renoveringsprojekter af almene boliger kan Landsbyggefonden dog yde tilskud. Reglerne for tilskud indebærer blandt andet, at der skal laves en helhedsplan for boligområdet. Landsbyggefonden lægger desuden særlig vægt på, at der ikke laves lappeløsninger, men at boliger og områder fremtidssikres. Blandt andet ved at sikre tilgængelighed for ældre/handicappede (for eksempel med elevatorer og større køkkener), at der etableres fællesfaciliteter (for eksempel et beboerhus), og at der vælges velafprøvede byggematerialer og -teknikker. Midlerne i Landsbyggefonden kommer fra alle de danske almene boligafdelinger. Så man kan sige, at det er beboernes egne opsparede penge, der nu kommer tilbage til blandt andet Skanseparken. Skanseparken

12 Hvordan bliver man genhuset? Hvordan skal det gå, når jeg skal flytte fra min lejlighed? Det er en af de bekymringer, som mange beboere går rundt med. Kan jeg komme tilbage til min lejlighed? Hvem betaler for min flytning? Hvordan skal jeg få alle mine møbler pakket ned? Min lejlighed bliver nedlagt. Hvor skal jeg bo? Alle de mange spørgsmål om genhusning fylder meget hos beboerne. Derfor har djursbo allerede nu engageret en genhusningskonsulent, der bliver beboernes personlige rådgiver i forbindelse med renoveringssagen: Vi vil godt allerede nu understrege, at vi tager hånd om alle spørgsmål, beboerne kan have. Allerede på orienteringsmødet den 26. november vil vores genhusningskonsulent, Gitte S. Jensen, være til stede, så man kan få svar på sine spørgsmål, siger forretningsfører Preben Thomsen fra djursbo. Genhusningskonsulent Gitte S. Jensen En fordel for alle Renoveringen medfører, at du ikke kan bo i din lejlighed i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Du har som udgangspunkt retten til at vende tilbage til din egen lejlighed, med mindre denne nedlægges eller sammenlægges med en anden bolig og dermed ændres væsentligt i størrelse. Retten og pligten til genhusning gælder alle lejemål, som bliver berørt af renoveringen. Dog ikke lejere, som på nuværende tidspunkt har indgået en tidsbegrænset lejekontrakt. Genhusning er en fordel for alle: Ved at blive genhuset slipper du for at leve i byggerod og larm, mens der arbejdes i din lejlighed. Samtidig skal håndværkerne tage færre hensyn til beboere og personlige ejendele, og dermed kan de arbejde meget mere effektivt så du kan få en nyrenoveret lejlighed så hurtigt som muligt. Her kan du læse om de praktiske forhold i forbindelse med genhusning. Du vil i god tid inden det bliver aktuelt blive kontaktet af genhusningskonsulent Gitte S. Jensen, der vil holde et personligt møde med dig. Der er som udgangspunkt to muligheder for genhusning: midlertidig og permanent. side 12

13 Midlertidig genhusning Den midlertidige genhusning betyder, at du kommer tilbage til din nuværende lejlighed efter renoveringen. Som udgangspunkt sørger djursbo for genhusning af dig og eventuelle øvrige personer i din husstand, og I kommer formentlig til at bo i en anden lejlighed i Skanseparken, mens renoveringen står på. Du har ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningslejlighed og få tilbudt en anden i stedet. Alle genhusningslejligheder vil naturligvis være rengjort og i fornuftig stand, men de bliver ikke komplet istandsat, før nye beboere flytter ind. Under genhusningen betaler du samme husleje, som du plejer, og du beholder dermed din boligstøtte. Genhusningsperioden kan forventes at vare et sted mellem seks og otte måneder. Når du flytter fra din lejlighed for at blive genhuset, bliver lejligheden besigtiget. Der bliver ikke gennemført en normal istandsættelse som ved en traditionel fraflytning; dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug og misligholdelse. Til gengæld kommer du hjem til en nyrenoveret lejlighed. djursbo dækker følgende udgifter ved midlertidig genhusning: djursbo dækker følgende udgifter ved permanent genhusning: flytning til den permanente genhusningsbolig flytning af telefon og evt. internet (i alt max kr.) Det praktiske Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som djursbo vælger. Du skal selv sørge for at pakke ned i de udlånte flyttekasser. Hvis du ikke selv er i stand til at pakke ned i samarbejde med pårørende, kan du søge om hjælp via genhusningskonsulenten. De renoverede lejligheder i djursbo afdeling 7, 8 og 9 udlejes efter følgende prioritering: 1. Alle, som midlertidigt genhuses, har ret til at komme tilbage til egen lejlighed. 2. Hvis din nuværende lejlighed ændres væsentligt, har du ret til at søge en anden renoveret lejlighed i tilsvarende størrelse. 3. Øvrige beboere fra djursbos interne venteliste. 4. Almindelige gældende udlejningsregler. flytning til genhusningsboligen og tilbage igen flytning af telefon og evt. internet (i alt max kr.) særlige flytteudgifter efter individuel ansøgning. Permanent genhusning Såfremt du ikke ønsker eller har mulighed for at komme tilbage til din egen bolig efter renoveringen, vil djursbo være behjælpelig med at finde en ny permanent bolig, enten i en af afdelingens nye boliger eller en bolig i en af djursbos øvrige afdelinger. Permanent genhusning og fraflytning fra den lejlighed, du har nu, foregår efter de almindelige gældende regler. Når du underskriver og får ny lejekontrakt, betaler du nyt indskud. Dit gamle indskud vil blive tilbagebetalt med fradrag for evt. mislighold. Mere information på vej Alle beboere får uddybbende information om genhusningen i god tid, inden renoveringen går i gang. Herudover bliver alle kontaktet personligt af genhusningskonsulenten. Flyttekompensation Ønsker du selv at forestå flytning, og/eller har du selv mulighed for at finde ophold/bolig til genhusning, for eksempel et sommerhus, kan der laves aftale om udbetaling af flyttekompensation. Skanseparken

14 Huslejestigninger er uundgåelige Uanset hvilken type lejlighed du bor i, vil din husleje stige, når renoveringsarbejdet er overstået. For selv om renoveringsprojektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, skal en del af omkostningerne dækkes af beboerne gennem huslejen. Huslejestigningerne i Skanseparken vil variere alt efter boligernes størrelse. De huslejestigninger, der er beregnet her i bladet, er ikke endelige, men skal ses som rettesnor for, hvor meget huslejen cirka vil stige for de forskellige lejligheder. En del af huslejestigningen vil for mange beboere blive dækket af øget boligstøtte. Boligstøtten er individuel og beregnes ud fra husleje, personlig indkomst m.m. derfor kan man på nuværende tidspunkt ikke sige noget endeligt om, hvor meget boligstøtten vil stige. Kan man ikke bare sige nej? Det er den enkeltes ret at have forbehold over for renoveringen nogle overvejer måske allerede at sætte deres kryds ved nej tak. Af samme årsag er det vigtigt at forstå, præcis hvad der kommer til at ske, hvis helhedsplanen afvises af beboerne. Nogle synes måske, den foreslåede renoveringsplan virker meget omfattende, og at den indeholder unødvendige tiltag. Men Landsbyggefonden stiller imidlertid krav om helhedsløsninger og har for eksempel peget på omlægning af udearealerne, nedbrydning af de nuværende lejligheder i afdeling 7 samt et nyt beboerhus som dele af en helhedsplan, som fonden vil støtte. Hertil kommer en række forhold, som man er nødt til at få udbedret nu: For eksempel skal indeklima-, fugt- og kuldeproblemerne fjernes med bedre isolering af ydervæg og lofter samt bedre udsugning i lejlighederne. Man undgår altså ikke huslejestigninger ved at afvise renoveringsplanerne nærmest tværtimod. Der skal jo under alle omstændigheder løses en masse problemer nu, siger forretningsfører Preben Thomsen fra djursbo og henviser blandt andet til fugt- og kuldeproblemerne, der præger mange lejligheder. Hvis man afviser planen i håb om, at der kan findes en billigere løsning, så frafalder støtten fra Landsbyggefonden. Dermed ville renoveringen skulle finansieres fuldstændigt over huslejen, og så bliver det faktisk bare endnu dyrere. Man skal huske, at på grund af støtten fra Landsbyggefonden bliver vi faktisk ved med at have nogle ganske lave huslejesatser. Og efter renoveringen får vi tilmed nogle meget bedre lejligheder, i flotte og attraktive omgivelser, siger han. side 14

15 Ny husleje Boliger i afdeling 107 Kvm Mdl. husleje 2-rumsboliger 68 kvm kr rumsboliger 92 kvm kr Udvalgte boliger i afdeling 8 Kvm Mdl. husleje 2-rumsboliger u. elevator 63,7 kvm kr rumsboliger øverste etage m. udsigt 75 kvm kr rumsboliger u. elevator 91,1 kvm kr rumsboliger øverste etage m. udsigt 96 kvm kr rumsboliger u. elevator 112,2 kvm kr rumsboliger øverste etage m. udsigt 112,2 kvm kr rumsboliger øverste etage m. udsigt 133,2 kvm kr Udvalgte boliger i afdeling 9 Kvm Mdl. husleje 2-rumsboliger 60,8 kvm kr rumsboliger 71,8 kvm kr rumsboliger 97,3 kvm kr rumsboliger 108,5 kvm kr * Mdl. husleje er baseret på det foreløbige renoveringsbudget og derfor kun vejledende. Skanseparken

16 Ekstraordinært afdelingsmøde for alle beboere i Skanseparken afdeling Afholdes: Onsdag den 11. december kl i Ebeltoft Vandrerhjem, Egedalsvej 5 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere og referent 3. Helhedsplanens tilblivelse og gennemførelse i praksis 4. Orientering om de byggetekniske problemer i de nuværende bygninger 5. Helhedsplanens indhold Ændringer og forbedring af boliger Forbedret tilgængelighed for ældre og handicappede Genopretning af udearealer 6. Helhedsplanens økonomi og huslejen i fremtiden 7. Genhusning i byggeperioden 8. Beslutning om godkendelse af helhedsplanen hver afdeling for sig 9. Eventuelt. Med venlig hilsen djursbo Husk Der holdes orienteringsmøde om renoveringen allerede tirsdag den 26. november, kl Det sker også på Ebeltoft Vandrerhjem, Egedalsvej 5. Mød op, og få svar på dine spørgsmål! 33 naturligt nærvær

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10

VORES BLAD PÅ GODT OG ONDT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder SIDE 4-10 AUGUST 2013 #06 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: RENOVERINGER PÅ GODT OG ONDT SIDE 4-10 BISPEHAVEVEJ SIDE 14: Der bygges ungdomsboliger

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere