Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!"

Transkript

1 naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken nogensinde ville blive til noget. Men det gør de! Inden jul skal beboerne i Skanseparken stemme om den helhedsplan for området, der nu ligger klar. Det er en vigtig beslutning, og vi ønsker at alle beboere føler, at de har fået tilstrækkelig information om projektet. Derfor har vi blandt andet fået eksterne journalister til at lave dette informationsblad. Og vi inviterer til et orienteringsmøde om renoveringen, tirsdag 26. november kl i Ebeltoft Vandrerhjem, Egedalsvej 5. Renoveringen kommer til at betyde meget for din hverdag. Forhåbentlig godt. Men vi skal alle igennem nogle forandringer og perioder med byggerod, flytninger med mere. Det kan virke uoverskueligt. Vi vil derfor opfordre dig til at læse dette blad og møde op til orienteringsmødet. Her i bladet kan du blandt andet læse om: Tidsplanen Afdelingsbestyrelsernes tanker om projektet Planerne for udearealerne Planerne for de nye lejligheder Genhusning alle beboere får en personlig genhusningskonsulent Huslejen.

2 Du bestemmer! Vi har talt om det længe. Men nu er renoveringen af Skanseparken rykket tæt på. Vel at mærke, hvis beboerne siger ja tak til projektet. Landsbyggefonden, der er sat i verden for at støtte renoveringen af almene boliger, har nemlig givet tilsagn om at støtte afdelingerne i Skanseparken med en stor portion penge. Det betyder, at vi nu kan præsentere et omfattende renoveringsprojekt, som i modsætning til tidligere tiders lappeløsninger og mindre renoveringsprojekter vil skabe et helt nyt og attraktivt boligområde. Men pengene fra Landsbyggefonden kommer kun, hvis et flertal af beboerne i de tre afdelinger stemmer ja til renoveringsprojektet. I denne informationsfolder, der er blevet til i et samarbejde mellem djursbo og afdelingsbestyrelserne i Skanseparken, kan du læse mere om baggrunden for renoveringen samt, hvad renoveringen kommer til at betyde for dig som beboer. Det er efterhånden tre år siden, at afdelingsbestyrelserne, boligselskabet og de tekniske rådgivere havde de første arbejdsmøder. Siden fik boligselskabet lavet en helhedsplan, som blev sendt til Landsbyggefonden. Efter en længere sagsbehandling, fik djursbo tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden for få uger siden. Betingelsen er imidlertid, at beboerne fortsat støtter op om projektet, og at vi kan meddele dette til Landsbyggefonden og Syddjurs Kommune inden årsskiftet. Derfor skal du som beboer i Skanseparken nu være med til at bestemme, om renoveringen skal sættes i gang. Målsætningen er at skabe et nyt, attraktivt boligområde. Både lejligheder og udearealer. Skanseparken har gennem årene fået et ofte uretfærdigt dårligt ry. Det vil vi nu gøre op med. Preben Thomsen, forretningsfører, djursbo. side 2

3 Hvad skal der ske nu? 2013 Orienteringsmøde Tirsdag den 26. november er der orienteringsmøde. Her kan alle beboere møde op og få svar på spørgsmål om projektet. Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 11. december skal beboerne i Skanseparken stemme om projektet. Du kan se indkaldelse og dagsorden på bagsiden af dette magasin Hvis beboerne siger ja til helhedsplanen, vil der ske følgende: 1. kvartal 2014 skal djursbos rådgivere (arkitekter og ingeniører) beskrive projektet, så man kan afholde en licitation. 2. kvartal 2014 skal entreprenører byde på opgaven (licitationen), og efter sommerferien kan man vælge det firma, der skal stå for opgaven. I løbet af efteråret 2014 skal alle detaljer i projektet beskrives i et samarbejde mellem entreprenør, boligselskabet og afdelingsbestyrelserne. Hvis alt går efter planen, kan de første håndværkere rykke ind i Skanseparken kort efter årsskiftet 2014/2015. Cirka to år senere er hele projektet færdigt. Et område tre afdelinger Skanseparken er opdelt i tre selvstændige afdelinger afdeling 7, 8 og 9. Der er tale om 33 en fælles plan for hele området og beboerne i alle tre afdelinger skal stemme om projektet. Landsbyggefonden har tildelt støtte til de enkelte afdelinger, og det er vigtigt at understrege, at afdelingerne IKKE belastes økonomisk af forbedringer uden for deres egen afdeling. Planen helt kort Det er målet at skabe en ny, sammenhængende park, så alle tre boligafdelinger kommer til at hænge sammen. Det nye område bliver et trygt og venligt sted for børn og ældre. Den stejle skrænt mellem afdeling 9 og afdeling 7/8 udlignes. Der bliver opført et nyt beboerhus, som kan samle fælles beboeraktiviteter i området. Lejligheder og facader ændres markant i afdeling 7: De nuværende 60 lejligheder reduceres til 41 nye boliger. I afdeling 8 opføres otte elevatorer, og facaderne renoveres. Også her ændres lejlighedernes indretning, så der efter renoveringen vil være 66 nyrenoverede boliger. Ændringer i planen kan ikke undgås Preben Thomsen understreger, at der vil ske ændringer i renoveringsprojektet, i takt med at tiden går: Beboerne stemmer nu om principperne i helhedsplanen. Vi kan ikke undgå, at der vil ske ændringer, når teknikerne projekterer i detaljen. Efter licitationen kan det også vise sig, at der er ting i planen, som enten er blevet meget dyrere (eller billigere), og så må vi selvfølgelig rette til i samråd med beboernes repræsentanter og teknikerne, siger han. Skanseparken

4 Et helt nyt boligområde Efter renoveringen vil Skanseparken fremstå som et helt nyt boligområde. Boligerne i afdeling 7 og 8 bliver totalrenoveret, og de store flade og triste udearealer vil blive omdannet til et bakket og blødt landsskab. Ledende arkitekt Morten Bluhm fra KPF Arkitekter fortæller her om visionerne med den store renovering. Der er mange udfordringer med bygningerne. I afdeling 7 er der problemer med indeklima, utætheder og kuldebroer, og Landbyggefonden har valgt at støtte afdelingen med så mange midler, at det bliver muligt at rive de to blokke ned til soklen og erstatte dem med et helt nyt boligbyggeri med langt højere komfort. I afdeling 8 står det ikke helt så galt til. Her lægger planen op til, at der opføres elevatorer, nye og større altaner samt ventilationsanlæg, og så bliver badeværelser og køkkener udskiftet, siger han. I årenes løb har der været løst forskellige renoveringsopgaver i Skanseparken. Denne gang skal der ikke lappes på byggeriet. Hele området skal fremtidssikres og med massiv støtte fra Landsbyggefonden er det blevet muligt at tage fat på alle de grundlæggende problemer i området. Skanseparken trænger til en kærlig hånd. Det gælder både bygningerne og udearealerne, fortæller Morten Bluhm. Det er kun to år siden, at boligerne i afdeling 9 blev renoveret, så her er det udearealerne, der mangler at blive forbedret. Målet er, at afdelingen bliver en del af den nye, sammenhængende park, der vil ændre hele området, så det kommer til at minde om et bakket molslandskab uden store vandrette flader. e mm slo Bu Havebede Outdoor fitness Beachvolley sand Eksisterende randbeplantning Parkering på græsarmering Grillplads Blomsterløg i plænen Blomstereng SKAN SE VEJ Slugten Havebede Legeplads gummi belægning Terrasse trædæk Junglen naturlegeplads Pælesti Bærbuske Beboerbakken Serpentinen Svævebane Beboerhus Snurretoppen Ankomst beboerhus Æblepla Blomstereng Fuglepæle Sandlunke g Legehøjen Grussti Mødested Paradisæbler Legeplads Affald Mødested Mødested ykl Cykler Kælkebakke d ad llad Tørreplads Blomstereng P k n Parkering Cykler og fald affald aff Grillplads Bål- og grillplads Vicevært Pigebyen side 4 Side Paradisæbler Havebede Havebede

5 I dag er der ikke meget kontakt mellem de tre boligafdelinger, hvor navnlig afdeling 9 gemmer sig, nederst på den ellers store og velbeliggende grund. Landsskabsarkitekterne foreslår derfor, at skrænterne mellem afdeling 9 og resten af Skanseparken fjernes og omformes til et blødt landskab med nye stier og køreveje, som man kan færdes på også i en kørestol, siger Morten Bluhm. I det nye område skal der efter planen være græsplæner, multi- og boldbaner, løgblomster, æbletræer og højbede, hvor beboerne selv kan være med til at dyrke blomster, grønsager eller krydderurter. Ankomstvejen til Skanseparken flyttes længere op ad Øster Allé for at give bedre overblik ved udkørsel fra området. Stamvejen kommer til at slynge sig ind på grunden, gennem en nyanlagt æbleplantage, og herfra fordele sig til de tre afdelinger. Det betyder også, at man fremover parkerer meget tæt på sin bolig. Nærlegeplads Bålplads Stier Højbede Bedre sammenhænge i afdeling 9 Afdeling 9, som allerede for et par år siden var igennem en omfattende renovering af boligerne, bliver i den nye helhedsplan en integreret og ikke isoleret del af Skanseparken. LÉ AL ER ST Ø Den stejle skrænt op mod afdeling 7 og 8 udjævnes, og det bakkede landskab, der kommer til at præge hele området, vil strække sig ned omkring bebyggelsen i afdeling 9. Med bålplads, havebede og arealer til aktiviteter appellerer området til mere udeliv. antagen Multibane gummiasfalt Mødested Legeplads Skanseparken Grillplads

6 Øget tilgængelighed i afdeling 8 I afdeling 8 skal tilgængeligheden øges i næsten alle lejlighederne, så ældre og gangbesværede kan bo (og blive boende) i afdelingen. I hver boligblok kommer der elevator i fire opgange. Udestuerne erstattes af nye og større altaner. Gavlene renoveres og tilpasses udtryksmæssigt til de nye boliger i afdeling 7. Inde i lejlighederne renoveres badeværelserne. Det samme gælder køkkenerne, som enten renoveres eller får en helt ny placering. Lejlighederne får ventilationsanlæg med varmegenvinding. Det vil give et markant bedre indeklima og lavere varmeforbrug i lejlighederne, siger Morten Bluhm, ledende arkitekt. I afdeling 8 bliver antallet af lejligheder også reduceret for at skabe plads til en bedre og mere funktionel indretning. Der vil fremover være 2-, 3-, 4- og 5-rumsboliger. Alle med nye havefacader og med store altaner. De lange smalle gange, som i dag gennemskærer de fleste boliger på tværs, nedlægges, rummene åbnes op, og lejlighederne gennemlyses, hvor det er muligt. Flere køkkener indrettes som store køkkenalrum. Et godt billede på, hvordan hele komfortniveauet hæves, og lejlighederne fremtidssikres, siger Morten Bluhm. Flere køkkener indrettes som store køkkenalrum. Et godt billede på, hvordan hele komfortniveauet hæves, og lejlighederne fremtidssikres Afdeling 7 Der vil fremover være 2-, 3-, 4- og 5-rumsboliger. Alle med nye havefacader og med store altaner. Afdeling 8 side 6

7 Afdeling 7 bygges op på ny Afdeling 7, som i dag er plaget af mange utætheder/ træk, begyndende skimmelsvamp og en kedelig fremtoning, står over for nedrivning og nybyggeri på den eksisterende kælder/sokkel. Der er altså ikke tale om en lappeløsning, hvor man blot skubber udfordringerne foran sig. Efter planen skal afdeling 7 bestå af 25 rækkehuse i to plan. Alle med egen forhave, parkering og udhus med depot. På sydsiden får boligerne egen sydvendt have med terrasse og altan på førstesalen. Stueplanet består af entré, værelse, toilet med vaskesøjle og køkkenalrum med udgang til den sydvendte terasse. På førstesalen er et stort værelse med udgang til en sydvendt altan, et badeværelse samt en stue vendt mod aftensolen og den flotte udsigt ned over Ebeltoft og vandet, fortæller Morten Bluhm fra KPF Arkitekter. I gavl-enderne af de to boligblokke bliver der 16 2-rumsboliger. Der bliver tale om store, velbelyste boliger, hvor soveværelse og stue ligger i forbindelse med hinanden. Fra entréen er der adgang til badeværelset med vaskesøjle. Køkkenet ligger på havesiden og er delvist åbent ind mod det langstrakte opholdsrum, som er let at møblere, med spisebord og sofagruppe, siger han. Facaderne skalmures i en rødbrun mursten, og vinduesrammerne og dele af facaderne udføres i en afstemt varm mørkegrå farve. På tagene lægges sort listedækket tagpap. Skanseparken

8 Vi skal passe på hinanden Formændene fra de tre afdelingsbestyrelser i Skanseparken er enige om, at helhedsplanen er en fantastisk mulighed for en gang for alle at give Skanseparken et kæmpe løft. Samtidig siger de dog også, at renoveringen bliver en hård omgang for mange beboere. Og her skal djursbo yde en særlig stor hjælp. Når de sidder rundt om bordet hjemme i Britta Djoeneris lejlighed i afdeling 8 og kigger på helhedsplanen for Skanseparken, så kan de tre afdelingsformænd (eller rettere kvinder) ikke lægge skjul på deres begejstring for de planer, der nu er lagt for hele området. Trine Mau er afdelingsformand i afdeling 7 og Ulla Johnsson i afdeling 9. Det er et fantastisk projekt, som vil skabe et helt nyt boligområde. Vi er jo allerede tyvstartet lidt i afdeling 9, hvor vi fik renoveret selve boligerne i Men med den her plan kommer vi i afdeling 9 også til at hænge naturligt sammen med det fantastiske nye udeområde, siger Ulla Johnsson. Beboerønsker er hørt Der er blevet skiftet ud i bestyrelserne siden de første arbejdsmøder om helhedsplanen, tilbage i Alligevel kunne alle se, at de beboerønsker, som dengang blev luftet, nu stort set er indfriet, da afdelingsbestyrelserne blev præsenteret for den reviderede helhedsplan først i november: Planen rummer alle de ønsker, vi havde på bordet dengang. Det er virkelig blevet beboernes projekt, siger Ulla Johnsson. Hun var selv med til de første møder, mens Britta Djoeneri og Trine Mau er nyvalgte formænd i deres afdelinger: Vi har ventet så længe på det her projekt, at mange beboere formentlig helt har opgivet. Men nu er det her. Og selv om det godt kan give en klump i maven, når man ser, hvor meget der skal laves om, så er det virkelig dejligt, at der nu endelig sker noget, siger Trine Mau. De er alle tre enige om, at der skal noget drastisk til, hvis Skanseparkens blakkede ry skal ændres. Skanseparken har nok aldrig været et sted, som folk valgte til. Det har været et sted, man fik tildelt, hvis man manglede bolig. Det tror jeg, vi kan ændre med denne plan. De nye boliger og hele udearealet vil ændre Skanseparken for altid, siger Britta Djoeneri. Genhusningen er en udfordring Selv om planen er god, så er de tre afdelingsformænd bekymrede for, hvordan genhusningen kommer til at forløbe: Vi har mange forskellige beboere her i Skanseparken. Med mange forskellige behov og udfordringer: Enlige mødre eller fædre, ældre pensionister, udlændinge, familier. Derfor er vi også glade for, at boligselskabet allerede nu har hyret en genhusningskonsulent, der kan hjælpe hver enkelt beboer, siger Trine Mau. På trods af, at der endnu er lang tid til, at den første lejlighed skal renoveres, så vil mange side Side 8

9 alene på grund af snakken begynde at bekymre sig. Derfor skal vi også allerede nu i gang med at hjælpe disse beboere. Folk må ikke være bange for, at de bliver ladt i stikken, siger Ulla Johnsson. Nedrivning I forbindelse med renoveringen forsvinder der reelt 37 lejligheder i Skanseparken. Med færre boliger kan de nye blive indrettet mere hensigtsmæssigt og efter nutidens standarder. Men de nye lejlighedsplaner i afdeling 7 og 8 betyder også, at nogle beboere kommer til at flytte permanent. Her gælder det om, at vi får fortalt, at det kan give mulighed for at flytte til en helt nyrenoveret bolig. Oven i købet med dækning af flytteomkostningerne, siger Trine Mau. I bedste fald får nogle beboere fra afdeling 9 nu øjnene op for de nye boliger i afdeling 7 eller 8, og omvendt. I sidste ende skulle det gerne være sådan, at alle sidder tilbage i en bolig, som i langt højere grad end i dag dækker deres behov. Fællesskabet bliver styrket Det er bestemt ikke kun de nyrenoverede boliger, der har afdelingsformændenes opmærksomhed: Jeg synes, det er en genial plan, der er lagt for udearealerne. Vi får et helt nyt, sammenhængende og smukt anlæg, hvor børn, familier og ældre alle kan finde nogle skønne kroge og pladser. Det bliver helt naturligt, at man går ud og møder andre. Jeg håber også, at et nyt beboerhus kan rumme aktiviteter, så både børn og ældre kan blive her i området, siger Britta Djoeneri. Skanseparken ligger jo i virkeligheden helt fantastisk. Tæt ved skole, indkøb og byen, og med en enestående udsigt. Og nu får vi oven i købet et flot fællesområde. Jeg er sikker på, at det også vil betyde, at alle passer mere på det, supplerer Trine Mau. Skanseparken

10 Teknikernes dom: Renovering er uundgåelig Tilbage i 2011 udarbejdede ingeniørfirmaet Stokvad Kerstens to tilstandsrapporter, der afdækker de mange problemer med bygningerne i afdeling 7 og 8 i Skanseparken. Konklusionerne er klare: Begge afdelinger skal renoveres og det kan ikke gå hurtigt nok. Listen er lang, når Henrik Krogh bliver bedt om at udpege årsagerne til, at Skanseparken skal renoveres. Henrik Krogh er anerkendt statiker, ingeniør og partner i ingeniørfirmaet Stokvad Kerstens, som i 2011 gennemgik bygningerne i afdeling 7 og 8 og efterfølgende udarbejdede den tekniske tilstandsrapport, der udpensler, hvor galt det står til med bygningernes stand. De mange dårligdomme er også årsagen til, at Landsbyggefonden har valgt at støtte renoveringen. Generelt er afdeling 7 i en noget dårligere stand end afdeling 8, så det giver god mening, at man nu har valgt, at afdeling 7 stort set skal bygges op fra bunden igen, siger Henrik Krogh. Han peger blandt andet på en meget dårlig isoleringsevne i ydervæggene og mange kuldebroer, der er med til at skabe et dårligt indeklima. Samlet betyder det, at beboerne oplever kulde samt dårlig og fugtig luft. Vi har desuden konstateret skimmelsvamp i nogle lejligheder. Problemet ser vi især, hvor møbler er placeret op ad kolde vægge uden luftcirkulation ved væggene. Og der er al mulig grund til at tro at det vil blive værre med årene, siger han. Herudover skal der etableres centralt eller decentralt ventilationssystem for at undgå fugtproblemer og sikre et godt indeklima. Nye tage og installationer De nuværende tagkonstruktioner skal skiftes. I afdeling 7 har taget endda en forkert hældning, og tidligere undersøgelser viser også tegn på utætheder og mangelfuld ventilation af tagrummet, siger Henrik Krogh. side 10

11 De gamle rør i ejendommen står også over for udskiftning, så man dels undgår løbende rørskader, dels får opbygget et tidssvarende vand- og varmeanlæg. Inde i lejlighederne bør vinduer, døre og gulve skiftes. Lydgener er også et problem. Den nuværende isolering mellem lejlighederne er ikke god, så der er meget lydt i ejendommen, siger han. Varmen koster Udgifterne til varme er høje i Skanseparkens afdeling 7 og 8 sammenlignet med andre boliger af nyere dato. Efter den omfattende renovering, der er lagt op til i helhedsplanen, vil forbruget falde. Det vil fortsat være den enkelte beboers behov og forbrugsmønster, der afgør, hvor stort et varmeforbrug der vil være og dermed hvor stor en besparelse. Spørger man ingeniørerne, hvor meget beboerne kommer til at spare på varmeudgifterne efter renoveringen, er svaret derfor fyldt med forbehold: Hvis jeg tager udgangspunkt i et teoretisk tænkt forbrugsmønster og en lejlighed, der ligger placeret midt i ejendommen, vil man her formentlig kunne spare op mod 40 kr. pr. kvm. pr. år. Men det er en beregning med store forbehold. Det vil springe en del fra den ene til den anden lejlighed, men som rettesnor vil det være bedste bud, siger Henrik Krogh. Da renoveringen er klart mere omfangsrig i afdeling 7 end i afdeling 8, og afdeling 8 tidligere er renoveret, vil nævnte besparelse til varmeforbrug være mindre i afdeling 8. En besparelse på 40 kr. pr. kvm. pr. år kan omregnes til 345 kr. pr. måned i en 3-rumsbolig på 92 kvm. Baggrund om Landsbyggefonden Når man bor i en almen bolig som dem i Skanseparken, er der i princippet kun beboernes egen husleje til at dække alle omkostninger til vedligeholdelse af boliger og udearealer. I forbindelse med større renoveringsprojekter af almene boliger kan Landsbyggefonden dog yde tilskud. Reglerne for tilskud indebærer blandt andet, at der skal laves en helhedsplan for boligområdet. Landsbyggefonden lægger desuden særlig vægt på, at der ikke laves lappeløsninger, men at boliger og områder fremtidssikres. Blandt andet ved at sikre tilgængelighed for ældre/handicappede (for eksempel med elevatorer og større køkkener), at der etableres fællesfaciliteter (for eksempel et beboerhus), og at der vælges velafprøvede byggematerialer og -teknikker. Midlerne i Landsbyggefonden kommer fra alle de danske almene boligafdelinger. Så man kan sige, at det er beboernes egne opsparede penge, der nu kommer tilbage til blandt andet Skanseparken. Skanseparken

12 Hvordan bliver man genhuset? Hvordan skal det gå, når jeg skal flytte fra min lejlighed? Det er en af de bekymringer, som mange beboere går rundt med. Kan jeg komme tilbage til min lejlighed? Hvem betaler for min flytning? Hvordan skal jeg få alle mine møbler pakket ned? Min lejlighed bliver nedlagt. Hvor skal jeg bo? Alle de mange spørgsmål om genhusning fylder meget hos beboerne. Derfor har djursbo allerede nu engageret en genhusningskonsulent, der bliver beboernes personlige rådgiver i forbindelse med renoveringssagen: Vi vil godt allerede nu understrege, at vi tager hånd om alle spørgsmål, beboerne kan have. Allerede på orienteringsmødet den 26. november vil vores genhusningskonsulent, Gitte S. Jensen, være til stede, så man kan få svar på sine spørgsmål, siger forretningsfører Preben Thomsen fra djursbo. Genhusningskonsulent Gitte S. Jensen En fordel for alle Renoveringen medfører, at du ikke kan bo i din lejlighed i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Du har som udgangspunkt retten til at vende tilbage til din egen lejlighed, med mindre denne nedlægges eller sammenlægges med en anden bolig og dermed ændres væsentligt i størrelse. Retten og pligten til genhusning gælder alle lejemål, som bliver berørt af renoveringen. Dog ikke lejere, som på nuværende tidspunkt har indgået en tidsbegrænset lejekontrakt. Genhusning er en fordel for alle: Ved at blive genhuset slipper du for at leve i byggerod og larm, mens der arbejdes i din lejlighed. Samtidig skal håndværkerne tage færre hensyn til beboere og personlige ejendele, og dermed kan de arbejde meget mere effektivt så du kan få en nyrenoveret lejlighed så hurtigt som muligt. Her kan du læse om de praktiske forhold i forbindelse med genhusning. Du vil i god tid inden det bliver aktuelt blive kontaktet af genhusningskonsulent Gitte S. Jensen, der vil holde et personligt møde med dig. Der er som udgangspunkt to muligheder for genhusning: midlertidig og permanent. side 12

13 Midlertidig genhusning Den midlertidige genhusning betyder, at du kommer tilbage til din nuværende lejlighed efter renoveringen. Som udgangspunkt sørger djursbo for genhusning af dig og eventuelle øvrige personer i din husstand, og I kommer formentlig til at bo i en anden lejlighed i Skanseparken, mens renoveringen står på. Du har ret til én gang at afvise en tilbudt genhusningslejlighed og få tilbudt en anden i stedet. Alle genhusningslejligheder vil naturligvis være rengjort og i fornuftig stand, men de bliver ikke komplet istandsat, før nye beboere flytter ind. Under genhusningen betaler du samme husleje, som du plejer, og du beholder dermed din boligstøtte. Genhusningsperioden kan forventes at vare et sted mellem seks og otte måneder. Når du flytter fra din lejlighed for at blive genhuset, bliver lejligheden besigtiget. Der bliver ikke gennemført en normal istandsættelse som ved en traditionel fraflytning; dog skal du betale for eventuelle skader, som er opstået ved forkert brug og misligholdelse. Til gengæld kommer du hjem til en nyrenoveret lejlighed. djursbo dækker følgende udgifter ved midlertidig genhusning: djursbo dækker følgende udgifter ved permanent genhusning: flytning til den permanente genhusningsbolig flytning af telefon og evt. internet (i alt max kr.) Det praktiske Flytningen sker med hjælp fra et flyttefirma, som djursbo vælger. Du skal selv sørge for at pakke ned i de udlånte flyttekasser. Hvis du ikke selv er i stand til at pakke ned i samarbejde med pårørende, kan du søge om hjælp via genhusningskonsulenten. De renoverede lejligheder i djursbo afdeling 7, 8 og 9 udlejes efter følgende prioritering: 1. Alle, som midlertidigt genhuses, har ret til at komme tilbage til egen lejlighed. 2. Hvis din nuværende lejlighed ændres væsentligt, har du ret til at søge en anden renoveret lejlighed i tilsvarende størrelse. 3. Øvrige beboere fra djursbos interne venteliste. 4. Almindelige gældende udlejningsregler. flytning til genhusningsboligen og tilbage igen flytning af telefon og evt. internet (i alt max kr.) særlige flytteudgifter efter individuel ansøgning. Permanent genhusning Såfremt du ikke ønsker eller har mulighed for at komme tilbage til din egen bolig efter renoveringen, vil djursbo være behjælpelig med at finde en ny permanent bolig, enten i en af afdelingens nye boliger eller en bolig i en af djursbos øvrige afdelinger. Permanent genhusning og fraflytning fra den lejlighed, du har nu, foregår efter de almindelige gældende regler. Når du underskriver og får ny lejekontrakt, betaler du nyt indskud. Dit gamle indskud vil blive tilbagebetalt med fradrag for evt. mislighold. Mere information på vej Alle beboere får uddybbende information om genhusningen i god tid, inden renoveringen går i gang. Herudover bliver alle kontaktet personligt af genhusningskonsulenten. Flyttekompensation Ønsker du selv at forestå flytning, og/eller har du selv mulighed for at finde ophold/bolig til genhusning, for eksempel et sommerhus, kan der laves aftale om udbetaling af flyttekompensation. Skanseparken

14 Huslejestigninger er uundgåelige Uanset hvilken type lejlighed du bor i, vil din husleje stige, når renoveringsarbejdet er overstået. For selv om renoveringsprojektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden, skal en del af omkostningerne dækkes af beboerne gennem huslejen. Huslejestigningerne i Skanseparken vil variere alt efter boligernes størrelse. De huslejestigninger, der er beregnet her i bladet, er ikke endelige, men skal ses som rettesnor for, hvor meget huslejen cirka vil stige for de forskellige lejligheder. En del af huslejestigningen vil for mange beboere blive dækket af øget boligstøtte. Boligstøtten er individuel og beregnes ud fra husleje, personlig indkomst m.m. derfor kan man på nuværende tidspunkt ikke sige noget endeligt om, hvor meget boligstøtten vil stige. Kan man ikke bare sige nej? Det er den enkeltes ret at have forbehold over for renoveringen nogle overvejer måske allerede at sætte deres kryds ved nej tak. Af samme årsag er det vigtigt at forstå, præcis hvad der kommer til at ske, hvis helhedsplanen afvises af beboerne. Nogle synes måske, den foreslåede renoveringsplan virker meget omfattende, og at den indeholder unødvendige tiltag. Men Landsbyggefonden stiller imidlertid krav om helhedsløsninger og har for eksempel peget på omlægning af udearealerne, nedbrydning af de nuværende lejligheder i afdeling 7 samt et nyt beboerhus som dele af en helhedsplan, som fonden vil støtte. Hertil kommer en række forhold, som man er nødt til at få udbedret nu: For eksempel skal indeklima-, fugt- og kuldeproblemerne fjernes med bedre isolering af ydervæg og lofter samt bedre udsugning i lejlighederne. Man undgår altså ikke huslejestigninger ved at afvise renoveringsplanerne nærmest tværtimod. Der skal jo under alle omstændigheder løses en masse problemer nu, siger forretningsfører Preben Thomsen fra djursbo og henviser blandt andet til fugt- og kuldeproblemerne, der præger mange lejligheder. Hvis man afviser planen i håb om, at der kan findes en billigere løsning, så frafalder støtten fra Landsbyggefonden. Dermed ville renoveringen skulle finansieres fuldstændigt over huslejen, og så bliver det faktisk bare endnu dyrere. Man skal huske, at på grund af støtten fra Landsbyggefonden bliver vi faktisk ved med at have nogle ganske lave huslejesatser. Og efter renoveringen får vi tilmed nogle meget bedre lejligheder, i flotte og attraktive omgivelser, siger han. side 14

15 Ny husleje Boliger i afdeling 107 Kvm Mdl. husleje 2-rumsboliger 68 kvm kr rumsboliger 92 kvm kr Udvalgte boliger i afdeling 8 Kvm Mdl. husleje 2-rumsboliger u. elevator 63,7 kvm kr rumsboliger øverste etage m. udsigt 75 kvm kr rumsboliger u. elevator 91,1 kvm kr rumsboliger øverste etage m. udsigt 96 kvm kr rumsboliger u. elevator 112,2 kvm kr rumsboliger øverste etage m. udsigt 112,2 kvm kr rumsboliger øverste etage m. udsigt 133,2 kvm kr Udvalgte boliger i afdeling 9 Kvm Mdl. husleje 2-rumsboliger 60,8 kvm kr rumsboliger 71,8 kvm kr rumsboliger 97,3 kvm kr rumsboliger 108,5 kvm kr * Mdl. husleje er baseret på det foreløbige renoveringsbudget og derfor kun vejledende. Skanseparken

16 Ekstraordinært afdelingsmøde for alle beboere i Skanseparken afdeling Afholdes: Onsdag den 11. december kl i Ebeltoft Vandrerhjem, Egedalsvej 5 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere og referent 3. Helhedsplanens tilblivelse og gennemførelse i praksis 4. Orientering om de byggetekniske problemer i de nuværende bygninger 5. Helhedsplanens indhold Ændringer og forbedring af boliger Forbedret tilgængelighed for ældre og handicappede Genopretning af udearealer 6. Helhedsplanens økonomi og huslejen i fremtiden 7. Genhusning i byggeperioden 8. Beslutning om godkendelse af helhedsplanen hver afdeling for sig 9. Eventuelt. Med venlig hilsen djursbo Husk Der holdes orienteringsmøde om renoveringen allerede tirsdag den 26. november, kl Det sker også på Ebeltoft Vandrerhjem, Egedalsvej 5. Mød op, og få svar på dine spørgsmål! 33 naturligt nærvær

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Sønderparken...her vil jeg gerne bo

Sønderparken...her vil jeg gerne bo Sønderparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Sønderparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår djursbo NYT NUMMER 1 DECEMBER 2016 DJURSBO ØNSKER ALLE Glædelig jul og godt nytår NYT KONTOR I det nye djursbo-kontor i Hornslet har vi samlet vores 10 administrative medarbejdere, så vi kan yde en endnu

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Grundtvigsvej 40-56 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Planen er klar. Løvvangen. Nu er det op til beboerne at sige ja til renoveringen. Nr. 3 2011

Planen er klar. Løvvangen. Nu er det op til beboerne at sige ja til renoveringen. Nr. 3 2011 Løvvangen Nr. 3 2011 Nyt om renoveringen Renoveringsprojektet i Løvvangen har været længe undervejs. Siden de første idemøder med deltagelse af beboere og rådgivere tilbage i 2009 er der arbejdet videre

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag

Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag Oktober 2015 Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes enten

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord

Notat. Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord. Hvad betyder ombygningen for beboerne i Avedøre Nord Notat Til: Forretningsfører Ejendomsleder Byggeprojektleder Kontaktoplysninger Kopi til: Udlejningschef T F Håndtering af genhusning i forbindelse med ombygning af Avedøre Stationsby Nord Dette notat omhandler,

Læs mere

S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS. April 2016. Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6

S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS. April 2016. Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6 S T E N G Å R D S V E J BYGGEPLADSAVIS April 2016 Pia Moust Aalund - din genhusningskonsulent Læs mere side 6 Du inviteres til Orienteringsmøde om Helhedsplanen Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Rundetårn

Læs mere