ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK"

Transkript

1 ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

2 2

3 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal bidrage til, at togturen mellem Danmarks største byer fremover kun skal vare en time. Med den nationale timemodel bliver der således kortere mellem de store byer i Danmark. Det vil få Danmark til at hænge bedre sammen og vil kunne give et løft til mobilitet og regional erhvervsudvikling. Men skal vi have det fulde udbytte af Timemodellen, må vi også forkorte den rejsetid, vi bruger til og fra toget. Rejsen til en superlyntogsstation med kollektiv trafik vil fortsat tage mere end en time for over 1,8 millioner danskere efter den nationale timemodel er realiseret. En infrastruktur, der for alvor binder Danmark sammen, forudsætter således, at den nationale timemodel suppleres med en regional timemodel for den kollektive trafik. Danske Regioner lancerer derfor visionen om en regional timemodel. Den regionale timemodel skal sikre, at mindst 75 procent af alle danskere kan komme til en superlyntogsstation på under en time. Realiseringen af visionen vil først og fremmest øge effektiviteten af den nationale timeplan. Samtidig vil den binde Danmark endnu bedre sammen på tværs af by og land til gavn for vækst og til gavn for udvikling i hele landet. I regionerne er vi optagede af at skabe bedre sammenhæng for borgerne og for det arbejdsmarked og erhvervsliv, der er afhængigt af en hurtig og velfungerende infrastruktur. Regionerne er derfor involverede i arbejdet med at skabe gode infrastrukturkorridorer igennem landet og internationalt bl.a. Jyllandskorridoren og i forhold til at få mest muligt ud af Femern Bælt-forbindelsen. Vi ser frem til et bredt samarbejde med staten, kommuner og regionale trafikselskaber om at realisere visionen og håber, der vil være opbakning til visionen om at forkorte rejsetiden til de store byer og få flere med ombord på lyntoget. Bent Hansen Formand Danske Regioner Carl Holst Næstformand Danske Regioner EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 3

4 VISION 75 pct. af alle danskere skal kunne komme til et superlyntog på under en time Rejsetiden til og fra de nye superlyntog skal forkortes. Det vil give flest mulige danskere glæde af de kommende forbedringer af den statslige jernbane og samtidig bidrage til vækst og udvikling i hele Danmark. Med en udbygning af den nationale timemodel med en regional timemodel vil op mod flere danskere end i dag få under en times transport til lyntogsstationerne med kollektiv trafik. Timemodellen, der skal sikre togrejser på en time mellem de største byer, giver et vigtigt ryk fremad for dansk infrastruktur. Men den forbedrer ikke forbindelserne fra oplandet til de største byer - og dermed til de kommende superlyntogsstationer markant. Vi ved, at en tredjedel af alle togpassagerer tager bussen i den ene ende af deres togtur. Hvis vi skal sikre størst mulig gavn af de nye superlyntog mellem de store byer, skal vi derfor også forbedre rejsetiden til og fra toget. Det vil både øge den økonomiske vækst og give øget frihed og fleksibilitet for borgere, uanset om de bor i Skive eller Skælskør. Vi skal med andre ord hurtigere til toget med en timemodel for hele Danmark. DANSKE REGIONERS VISION Mindst 75 pct. af alle danskere skal kunne komme til en superlyntogsstation på under en time, når Timemodellen står færdig. Det er flere end i dag. HURTIGERE TIL TOGET FLERE SKAL KOBLES PÅ SUPERLYNTOGENE Timemodellen og en række andre opgraderinger af jernbanen forbedrer rejsetider mange steder i landet ikke kun på de strækninger, hvor de nye superlyntog skal køre. Men når den nationale timemodel er realiseret, vil 1/3 del af danskerne fortsat have over en times rejsetid til de nye superlyntogsstationer, hvis de benytter sig af den kollektive trafik. Det viser en kortlægning af danskernes rejsetider foretaget for Danske Regioner. Mange har endda over to timers rejsetid med kollektiv trafik foran sig, inden de kan sætte sig i sædet på et af de nye superlyntog. Skal vi for alvor reducere rejsetiden for flertallet i Danmark kræver det derfor, at vi supplerer den nationale timemodel med en regional timemodel, der forkorter rejsetiden mellem land og by. Der er ønsker om, at de superlyntogsstationer, der er lagt op til i det oprindelige oplæg til Timemodellen, suppleres med yderligere stationer bl.a. at superlyntogene også standser i Ringsted. Et stop i Ringsted vil i givet fald forkorte rejsetiden bl.a. for borgere i Sydsjælland og på Lolland-Falster. Togfonden DK og dens forbedringer af rejsetiderne på jernbanen vil betyde, at ca flere danskere vil få under en times rejsetid til en af de nye superlyntogsstationer. Danske Regioners vision vil øge dette antal markant, således at yderligere danskere får en rejsetid på under en time med kollektiv trafik til den nærmeste superlyntogsstation. 4 EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

5 FIGUR 1 Kort over rejsetider med kollektiv trafik til en superlyntogsstation fra forskellige dele af landet, når timemodellen er realiseret min min min min min min > 120 min Kilde: Beregninger foretaget af Tetraplan for Danske Regioner 1. 1 Der er i oplægget taget udgangspunkt i det oprindelige forslag til timemodellen og de køreplaner og de stationer, der ligger til grund for Trafikstyrelsens og Banedanmarks notat Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September Se bilag 1 for en uddybning. EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 5

6 TABEL 1 Rejsetid med kollektiv trafik til superlyntogsstationer. I dag og efter Timemodellen er realiseret Danskere med under én time med kollektiv trafik til en superlyntogsstation I dag (basis) Når Timemodellen står klar Danske Regioners vision Antal Andel 65 pct. 67 pct. 75 pct. Procent flere end i dag 3 pct. 15 pct. Kilde: Som figur 1 FAKTA TOGFONDEN DK OG TIMEMODELLEN Regeringen har i januar 2014 indgået en aftale om Togfonden DK med en række af Folketingets partier. Der er i Togfonden DK afsat 28,5 milliarder kroner til en opgradering af jernbanenettet i Danmark, bl.a. elektrificering, nyt signalsystem og nyt materiel. Som del heraf blev Timemodellen aftalt. Den sikrer rejsetider på 1 time mellem København og Odense, Odense og Aarhus, Aarhus og Aalborg, samt Odense og Esbjerg. Dette sikres bl.a. ved, at lyntoget kun har få stop. Opgraderingerne af jernbanenettet giver også rejsetidsforbedringer udover selve Timemodellen. Bl.a. opererer man med en Timemodel Sjælland, der vil give kortere rejsetider til København fra bl.a. Nykøbing F og Kalundborg. EN REGIONAL TIMEMODEL TIL GAVN FOR VÆKST, UDVIKLING OG ARBEJDSPLADSER Med de historisk store investeringer i den statslige jernbane har Danmark en enestående mulighed for at skabe en kollektiv trafik, der fremmer vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Skal det lykkes, kræver det, at vi giver hele den kollektive trafik et 360 graders eftersyn, så vi også har blik for den spildtid, der foregår til og fra de store lyntogsstationer. Vi spilder dagligt timer på at vente i biltrafikken, og beregninger viser, at det årligt koster samfundet 13 mia. kr 2. Bruger flere den kollektive trafik, vil det være til gavn for alle. 2 Redegørelse for transport og mobilitet i Danmark frem til 2050, DI Analyse (2011). 6 EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

7 3 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse, Danske Regioner (2011) 7

8 Hver dag transporterer tog og busser danskerne til arbejde, i skole, til lægen og mange flere gøremål, der alle er vigtige for samfundet eller for den enkelte borger. For at sikre vækst og udvikling regionalt og i hele Danmark er det nødvendigt, at så stor en del af befolkningen som muligt har gode muligheder for mobilitet. Det gælder både den korte trafik for at komme rundt i nærområdet, men også mulighederne for at komme til de nærliggende større byer og for at komme på tværs af landet. God infrastruktur kan gøre det til en konkurrencefordel at være et lille land Mobilitet giver virksomhederne mulighed for at kombinere fordelene i landområderne med fordelene i byområderne. Det er afgørende i forhold til at tiltrække den rette arbejdskraft, og det øger friheden og fleksibiliteten for den enkelte borger og dennes ønsker til bosætning og arbejdsplads. Bedre kollektive transportmuligheder kan således være med til at sikre, at virksomheder kan tiltrække arbejdskraft over større pendlingsafstande og dermed sikre gode muligheder for bosætning i større områder af Danmark. Samtidig bidrager øget tilgængelighed og mobilitet til et områdes konkurrencekraft. Jo mere vi kan mindske rejsetiden til byerne, jo større bliver byerne i kraft af et øget opland. Det er afgørende i en international sammenhæng. Derudover vil en regional timemodel give de uddannelsessøgende hurtigere transport til uddannelsesinstitutionerne og større valgmuligheder. En analyse fra Danske Regioner viser, at der er sammenhæng mellem, hvor langt de unge har til en uddannelse, og om de gennemfører uddannelsen. Lang transporttid kan således være en medvirkende årsag til, at flere fravælger en ungdomsuddannelse 3. Bedre kollektiv transport til superlyntogsstationerne vil således være til gavn for alle, både de, der skal videre med toget, og de, der har arbejde eller uddanner sig i stationsbyen. En regional timemodel vil samtidig øge rejsehastigheden for alle, der bruger den kollektive trafik til stationsbyerne, uanset om de rejser langt eller kort. En regional timemodel vil dermed både understøtte Timemodellen for jernbanen og vilkårene for de lokale pendlere til arbejde og uddannelse. FAKTA PENDLINGSAFSTANDENE STIGER PENDLINGSTIDEN ER KONSTANT Der har længe været tendens til, at pendlingsafstandene mellem hjem og arbejde øges. I 1982 var den gennemsnitlige pendlingslængde ca. 12 km hver vej (DTU, 2013). Men som det fremgår af figuren herunder, var den i 2013 steget til over 20 km og vokser fortsat (dog med en relativ lav vækst de seneste fire år). Tallene dækker over en stor vækst i antal personer, der pendler langt. Siden 2006 er der således sket en vækst på over 20 procent i antal personer, der pendler mere end 50 km hver vej, samtidig med at der er sket et fald i antal personer, der pendler mindre end 10 km (Danmarks Statistik). 3 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse, Danske Regioner (2011). 8 EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

9 FIGUR 2 - GENNEMSNITLIG PENDLINGSAFSTAND I DANMARK, (KM) 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17, Kilde: Danmarks Statistik FAKTA I 1979 kom den amerikanske forsker Zahari med den observation, at man historisk og på tværs af lande som regel i gennemsnit har brugt ca. lige lang rejsetid om dagen nemlig ca. en time. Ifølge DTU har det gennemsnitlige tidsforbrug på pendling i Danmark (én vej) ligget mellem 19 og 22 minutter i årene 1911, 1945 og 2002, så selvom rejselængden er steget, har rejsetiden altså været relativt konstant (DTU, 2013). Hvis man vil gøre det attraktivt at pendle langt, er rejsetiden derfor en vigtig forudsætning. Visionen skal ikke forringe vilkårene for de 25 procent, der har mere end en time til en superlyntogsstation. Parkér og Rejs-anlæg ved stationer med god forbindelse til superlyntogsstationerne er en måde at forbedre vilkårene for denne gruppe. En anden måde er at forbedre flextrafikken, bl.a. ved mulighed for at bestille den samlede rejse på en gang. En regional timemodel hvad skal der til? Busser spiller en stor rolle i den kollektive trafik i Danmark. Busserne transporterer 2/3 af alle, der benytter sig af den kollektive trafik. Bussen spiller også en central rolle i at transportere os til og fra stationen 1/3 af alle togpassagerer tager bussen på denne tur. Lokalbanerne står for ca. 1/10 af alle togkilometer i Danmark. Disse baner, som regionerne har ansvaret for, har betydelig lokal og regional betydning og bringer bl.a. passagererne frem til knudepunkter, hvor de kan rejse videre fra. Den samme betydning har mange regionalbaner, som staten har ansvaret for. Busser, lokalbaner og regionalbaner er således centrale i arbejdet for at forkorte den samlede rejsetid for passagererne. EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 9

10 Den regionale timemodel skal derfor sikres ved, at regionaltog, lokalbaner og busser kører passagererne hurtigere frem til lyntogsstationerne. Det kan bl.a. ske ved at have færre stop undervejs, og for bussernes vedkommende ved mere direkte ruter og bedre busfremkommelighed. Danske Regioner har i foråret 2014 i samarbejde med KL og Trafikselskaberne i Danmark udarbejdet et idekatalog over mulighederne for at forbedre trafikken til og fra stationerne 4. Nogle af de indsatser, der kan gøres for at sikre en hurtigere transport til superlyntoget, fremgår af nedenstående tabel. Mulige indsatsområder Hurtigere og mere direkte busruter Signalprioritet for busser i kryds og forbedret fremkommelighed, bl.a. ved flere busbaner Forbedret lokalbanedrift, bl.a. højere hastigheder Udbygning med letbaner og højklasset bustrafik, der kører i eget tracé Øget frekvens af busser og tog, så de passer med superlyntogenes køreplaner, også på ydertidspunkter Bedre adgang mellem busterminaler og togstationer Parker og rejs-anlæg for cykler og biler ved stationer og busterminaler Flextrafik med samlet bestilling af hele rejsen En del tiltag kan gennemføres ved at prioritere bustrafikken anderledes. Efterhånden som de endelige køreplaner for superlyntogene foreligger, vil første opgave være at sikre korrespondance mellem busser/lokalbaner og superlyntog bl.a. gennem en nyvurdering af køreplanerne. Det sikrer trafikselskaberne løbende. Desuden kan nogle tiltag til forøget hastighed for busserne finansieres via kortere køretid, hvilket også betyder færre driftsudgifter. Andre tiltag vil kræve øgede investeringer til den regionale og lokale kollektive trafik. Det gælder bl.a. investeringer i øget hastighed på lokalbaner og øget frekvens af busser og tog. Først en nærmere analyse bl.a. på baggrund af resultaterne af det udvalgsarbejde, der er aftalt med staten (jf. herunder) kan belyse, hvad det vil koste at realisere den regionale timemodel. Det er ikke udgifter, der forfalder her og nu. Men for at sikre den bedste anvendelse af de offentlige midler, er det vigtigt, at vi allerede nu analyserer, hvilke tiltag, der billigst og mest effektivt kan opfylde visionen. De tiltag skal vælges, der giver størst mulig effekt i forhold til at øge antallet af passagerer, mindske trængslen, forbedre miljøet og virksomhedernes muligheder for at tiltrække arbejdskraft. Det sikrer den bedste samfundsøkonomi. 4 Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte timemodellen, Danske Regioner (2014). 10 EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

11 I staten er der tradition for, at mindre investeringer og vedligeholdelse samt drift betales via de ordinære årlige budgetter. Store nye investeringer i infrastruktur og materiel finansieres derimod via særforlig, da de ikke kan rummes inden for de ordinære budgetter. Det gælder f.eks. trafikforligene om veje og jernbaner. Tilsvarende kan regionerne ikke finansiere store investeringer i lokalbanerne og kraftige driftsudvidelser via de ordinære budgetter, heller ikke ved omprioriteringer mellem områder. Danske Regioner har i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 aftalt med staten, at der gennemføres et udvalgsarbejde, der skal se på, hvordan den kollektive trafik til og fra togstationerne kan forbedres. Dette arbejde vil bl.a. se på, hvilke forbedringer, det er muligt at gennemføre allerede nu, idet der ikke kun ses på superlyntogsstationerne. Udvalgsarbejdet igangsættes i efteråret 2014 og forventes færdigt i foråret Danske Regioner vil på baggrund af udvalgsarbejdet med staten tage initiativ til, at regionerne og kommuner sammen med trafikselskaberne ser på, hvad der herudover kan gøres for at sikre hurtigere adgang til superlyntogsstationerne. Danske Regioner foreslår derudover, at der nedsættes et udvalg under ledelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der skal se på, hvordan den tværnationale mobilitet kan forbedres mest effektivt for den fjerdedel af danskerne, der har længst til en superlyntogsstation dvs. særligt i landdistrikterne herunder bl.a. om forbedret tilgængelighed til stationerne med bil og forbedret digital infrastruktur kan medvirke til at forbedre mobiliteten. TILGÆNGELIGHED EN REGIONAL DAGSORDEN I internationalt perspektiv er en god mobilitet en konkurrencefordel. Femern Bælt forbindelsen vil f.eks. kunne knytte Nordtyskland og Øresundsregionen tættere sammen, ligesom Jyllandskorridoren vil kunne knytte Jylland tættere sammen med resten af Skandinavien og Nordtyskland. Det kan potentielt styrke konkurrenceevnen og den regionale udvikling i de berørte korridorer. De muligheder arbejder regionerne for at udnytte igennem de nye vækst- og udviklingsstrategier, der netop nu er under udarbejdelse i regionerne. Strategien skal pege på regionens udfordringer og adressere de regionale vækst- og udviklingsvilkår. Det omfatter de tiltag, der kan styrke infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne, natur og miljø, rekreative formål, kultur samt samarbejde med tilgrænsende lande. Konkret har Region Sjælland f.eks. iværksat et arbejde, der analyserer behovet for parkeringspladser ved togstationer i regionen. Arbejdet skal munde ud i en konkret strategi for Parker og rejs-anlæg i regionen, der kan understøtte pendlernes mulighed for let og hurtigt at komme til deres arbejdspladser. Desuden er regionerne bl.a. involverede i arbejdet med at etablere letbaner i og omkring de store byer. Visionen om en regional timemodel er derfor også et led i realisering af de regionale målsætninger om at sikre vækst, beskæftigelse og gode levevilkår i hele landet. EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 11

12 BILAG Teknisk dokumentation 12

13 DANSKE REGIONERS BEREGNINGER Danske Regioner har fået Tetraplan til at foretage en beregning af rejsetiden med kollektiv trafik (bus, tog og lokalbane) til superlyntogsstationerne som følge af implementering af Timemodellen og en række andre opgraderinger af jernbanenettet. Der er taget udgangspunkt i det oprindelige forslag til Timemodellen og de eksempler på køreplaner, som Trafikstyrelsen og Banedanmark har opstillet i september 2013, jf. kilde til figur 3. Kortet nedenfor belyser de rejsetidsforbedringer til København, Trafikstyrelsen og Banedanmark har beregnet. FIGUR 3 - REJSETIDER TIL/FRA KØBENHAVN Med farvede tal ses rejsetider i Timemodellen, med sorte tal nuværende rejsetider. Timemodel God forbindelse til timemodel Timemodel Sjælland Kilde: Trafikstyrelsen og Banedanmark: Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane, september EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 13

14 BEREGNING AF REJSETIDER Der er foretaget beregninger af såvel den nuværende rejsetid med kollektiv transport til stationerne og af den forventede rejsetid, når Timemodellen står færdig. Rejsetiderne for den kollektive trafik er beregnet i morgenmyldretiden mellem kl. 8 og 9. På dette tidspunkt er den kollektive trafik hyppigst, og rejsetiderne må derfor opfattes som best case i forhold til rejsetiderne uden for myldretiden. Beregningerne af den nuværende rejsetid er foretaget med udgangspunkt i de eksisterende køreplaner for både tog og bus. Beregningerne af den forventede rejsetid efter Timemodellen er implementeret, er for den statslige jernbane baseret på de eksempler på køreplaner, der er opstillet i Trafikstyrelsen og Banedanmarks notat: Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane, september Disse køreplaner er baseret på Trafikstyrelsens og Banedanmarks første oplæg vedrørende Togfonden DK med elektrificering af jernbanen, Timemodellen med 10 superlyntogsstop og bl.a. en ny Vejle Fjord-bro. Endvidere er effekten af nyt elektrificeret materiel med bedre acceleration taget med i beregningerne. Samlet øger det hastigheden på en lang række af de statslige baner. Der er forslag om, at de 10 superlyntogsstop, der ligger til grund for de oprindelige tekniske beregninger suppleres med yderligere stop herunder i Ringsted. I de nærværende beregninger er der som sagt taget udgangspunkt i forudsætningerne i Trafikstyrelsen og Banedanmarks tekniske notat: Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane, september Der er i forbindelse med vedtagelsen af Togfonden DK og Timemodellen 14. januar 2014 efterfølgende indgået aftale om en række yderligere hastighedsopgraderinger, der er nærmere omtalt i Banedanmarks rapport Screening Hastighedsopgraderinger i forbindelse med signalprogrammet fra Disse hastighedsopgraderinger er ikke medtaget i de her gennemførte beregninger. Det gælder bl.a. strækningerne Aalborg-Frederikshavn og Holbæk-Kalundborg. Samlet set er det dog kun på få strækninger, at disse tiltag medfører meget store ændringer i rejsetiderne til superlyntogsstationerne i forhold til de rejsetider, der er anvendt i denne rapport. Rejsetider med lokalbaner og busser efter implementering af Timemodellen er beregnet ud fra de nuværende køreplaner. Det betyder, at køreplanerne for lokalbanerne og busserne ikke er tilpasset til de nye køreplaner for togene. Skiftetiderne kan derfor i nogle tilfælde være længere, end det vil være tilfældet efter tilpasning af køreplanerne. Desuden er gangtiden (med 5 km/t) til nærmeste station/stoppested medregnet i rejsetiden. 14 EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

15

16 Oktober 2014 Danske Regioner Design: BGRAPHIC Foto: Courlorbox, Midttrafik Kort: Tetraplan, Trafikstyrelsen Tryk: Danske Regioner ISBN tryk: ISBN elektronisk:

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Danske Regioner i samarbejde

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 1. november 2013 2013-3720 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Telefon 41

Læs mere

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger.

Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Trafikale visioner: Timemodellen, elektrificering og opgraderinger af regionale banestrækninger. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt IDA Rail / NJS: Fremtidens jernbanetrafik i Danmark, 18.11.14,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost

Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland. 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Lokaltog er med til at sikre mobilitet på hele Sjælland 26. oktober 2017 Banechef Tommy Frost Baggrund Hvad er Lokaltog A/S? Lokaltog A/S blev dannet i 2015 gennem en fusion af de to daværende lokalbaneselskaber

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Togfonden og Timemodellen

Togfonden og Timemodellen Togfonden og Timemodellen - fra vision til beslutning Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsen og Banedanmark Banekonferencen 14. maj 2014 28,5 mia. kr. til historisk modernisering

Læs mere

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014

Passagervækst i den kollektive trafik. Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 Passagervækst i den kollektive trafik Merete Høj Kjeldsen De Økonomiske Råds Sekretariat 31. marts 2014 De Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd Det Miljøøkonomiske Råd Formandskabet De fire vismænd Sekretariatet

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

H E N N I N G C H R I S T E N SEN, R E GIONAL U D V I K L I N GSDIREKTØR

H E N N I N G C H R I S T E N SEN, R E GIONAL U D V I K L I N GSDIREKTØR DEN REGIONALE MOBILITETSSTRATEGI H E N N I N G C H R I S T E N SEN, R E GIONAL U D V I K L I N GSDIREKTØR 2009 2011 2011 2012 2 MOBILITETSSTRATEGIEN PRIORITETER OG INDSATSER De nordjyske hovedprioriteter:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan

Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan Socialdemokratiet vil samle Danmark. Det kræver investeringer i veje, broer og jernbaner. Ligesom havne, lufthavne, ja selv cykelstier er en hel uundværlig

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, 1. Tendenser og udviklingen i EU-reguleringen 2. Et eksempel fra virkeligheden ønsket om øget jernbanegodstransport

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Input til vækst- og udviklingsstrategien

Input til vækst- og udviklingsstrategien Input til vækst- og udviklingsstrategien Dialog om de syddanske udfordringsbilleder på KKR-mødet i september Efterårets møder mellem kommunerne og regionen Syddansk Mobilitetsråd Syddansk Uddannelsesaftale

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner

Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner Movia Mobilitetsplan 2021 Arbejdspapir: Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner Udkast 1 Indholdsfortegnelse 1. Status... 3 2. Udviklingsmuligheder... 5 3. Scenarier... 7 Fra Trafikplan til Mobilitetsplan

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Linjeføringen af Timeplanen i Østjylland (2 linjer) Togfondens forslag (fig 17)

Linjeføringen af Timeplanen i Østjylland (2 linjer) Togfondens forslag (fig 17) Linjeføringen af Timeplanen i Østjylland (2 linjer) Togfondens forslag (fig 17) Ny jernbanestrækning Hørning - Lyngby Togtiden vil blive væsentlig forbedret Sparet tid i forhold til Aarhus H: (23-7)min.

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane. September Til: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 Den statslige banebetjening er vigtig for borgerne i Region Sjælland. Regionen har derfor stor fokus på

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere