På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen."

Transkript

1 Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade København V T F Boligselskabet Frihed /0050 Friheden I matr. nr. 25 g m.fl. Hvidovre Helhedsplan Skema A-ansøgning LBF Jnr.1406 På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Ansøgningen vedrørende helhedsplan for Friheden I er en gennemgribende renovering og efterisolering af klimaskærm, renovering af installationer, lejlighedssammenlægning og etablering af tilgængelige boliger, miljøarbejder i form af LAR-projekt som naturlig afledning af byggepladsarbejder i afdelingen og opgradering af udearealer. CVR-nr Beboerservice Man - ons kl Torsdag kl Fredag kl Kontaktoplysninger Helle Fris Projektleder T F Bagrund Gennem de senere år har der i Friheden I været tiltagende problemer med fugt og skimmel i afdelingens boliger samtidig med, at der registreres flere og flere skader på facader og tage i afdelingen samt følgeskader afledt heraf. Yderligere har afdelingen haft et behov for at få udarbejdet en helhedsplan for at skabe et samlet overblik over afdelingens problemer og skader med henblik på at fremtidssikre afdelingen. Der er gennem de seneste år arbejdet på at skabe en fornuftig og bæredygtig helhedsplan for Friheden I. Arbejder er udført i nøje samarbejde med afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Friheden. Som det fremgår af helhedsplanen for afdelingen er der de seneste år gennemført en del tekniske undersøgelser i Friheden I. Undersøgelserne er gennemført på baggrund af registrerede skader gennem en længere årrække. Det er særligt det tiltagende problemer med utætte tage og betonskader i facader i afdelingen, som har fokus. Yderligere har der været problemer med legionella i vandinstallationerne, og der er iværksat en stor indsats for, at dette holdes nede. Som følge af de løbende, registrerede skader i afdelingen er udgiften til vedligeholdelse øget gennem årene. 1/5

2 Helhedsplanen og ønsker om fremtidssikring er iværksat efter godkendelse på et organisationsbestyrelsesmøde i oktober I september 2010 godkender organisationsbestyrelsen en udvidelse af budget for gennemførelse af tekniske undersøgelser. Helhedsplan med forslag til fremtidssikring fremlægges for organisationsbestyrelsen i september 2011, hvor den godkendes. Der er efter Landsbyggefondens besigtigelse i juni 2012 foretaget supplerende, tekniske undersøgelser, og der er efterfølgende foretaget justeringer med henblik på besparelser. Helhedsplanen Helhedsplanen omfatter følgende projekter: Renovering og efterisolering af tag, facade og gavle, herunder udskiftning af vinduer Renovering/udskiftning af vand og afløbsinstallationer Ombygning af varmeanlæg Etablering af mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding Lejlighedssammenlægning Etablering af tilgængelige boliger Miljøarbejder i form af LAR-projekt og opgradering af udearealer Alle arbejder gennemføres for, at Friheden I forsat skal være et godt og attraktivt sted at bo. Tag og facader Af de gennemførte undersøgelser fremgår det klart, at der er utætheder i tagkonstruktionen, og at der er behov for en gennemgribende renovering. Af helhedsplanen og Idéoplæg fremgår det, at der etableres grønne tage. Efter drøftelse med Landbyggefonden er dette dog ændret, da fonden ikke ønsker at støtte grønne tage af byggetekniske årsager bl.a. renovering og lokalisering af utætheder. Projektet omfatter forsat ændring af taghældning og flytning af afvanding fra midt i boliger til udvendigt på facade. Da der er konstateret væsentlige betonskader på facaderne, og facaderne er ringe isoleret, er der i projektet indarbejdet nødvendig renovering af betonskader, efterisolering og ny facadebeklædning. Facadebeklædning tænkes udført i fiberbeton for at bevare det nuværende arkitektoniske udtryk i Friheden I. Vand- og afløbsinstallationer Som det fremgår af undersøgelserne, er der stigende problemer med installationerne i afdelingen. Installationerne er nedslidte, og der opstår flere og flere problemer, og der er en stigning i behovet for udskiftning. Grundet den særlige udformning af gulvafløb er det særligt omkostningsfyldt at foretage udskiftning af afløbsinstallationer. 2/5

3 Samtidig med at der har været konstaterede problemer med legionella, er det prioriteret, at der skal foretages udskiftning af vand- og afløbsinstallationer. Varmeanlæg En del varmeledninger i jord er udskiftet. Ledningerne er ikke isoleret til nuværende standard. Varmeledninger udskiftes, og der foretages højisolering af rør samtidig med, at der sker ombygning af centraler for at sikre reduktion af varmetab. Mekanisk ventilation Grundet problemer med fugt og skimmel i boligerne etableres der mekanisk ventilation med varmegenvinding. De eksisterende aftrækskanaler i baderum er nedslidte, og overholder ikke nuværende krav til tæthed. Etableringen af ventilation skal i forbindelse med øvrige tiltag som renovering af tag og facade sikre, at der skabes et godt indeklima i boligerne. Lejlighedssammenlægning Da der gennem de senere år har været stor efterspøgelse på større familieboliger samtidig med en stor fraflytningsprocent på 1-rums boliger, mere end 15 % højere end for de øvrige boliger i Friheden I, har afdelingen ønske om at foretage ombygning af lejligheder. Der er i alt tale om sammen af 16 ud af rums boliger med 3-rums boliger som i alt udgør 778. Der foretages sammenlægning af lejligheder i fire opgange. En 1-rums bolig sammenlægges med en 3-rums bolig, og der skabes 16 nye større familieboliger. Tilgængelige boliger Der er ingen boliger i bebyggelsen, som opfylder nuværende krav om tilgængelige boliger. Der er derfor ønske om, at der i én blok etableres tilgængelige boliger i stueplan. Det er ønsket, at beboere, som har boet i Friheden I, forsat skal have mulighed for at bo i Friheden I, hvis der er behov for en mere tilgængelig bolig. Miljø Der er i projektet indarbejdet miljøtiltag i form af LAR, og der er udarbejdet projekter for opgradering af friarealer og belysning. Endvidere lukkes nedfaldsskakte i opgange med henblik på etablering af Moloksystem i terræn. Disse arbejder skyldes ønske om miljøtiltag og trykhed i afdelingen, og kan naturligt og økonomisk indarbejdes som en del af og opretning efter byggepladsarbejder. 3/5

4 Økonomi Det økonomiske overblik er opdelt i støttede arbejder og ustøttede arbejder samt privat projekt. Fordelingen af arbejder fremgår af Landsbyggefondens budgetark, som er vedlagt. Privat projekt er angivet i kolonne til højre i arket. Fordeling af arbejder er angivet i kr. Støttede byggeskadearbejder Ustøttede arbejder Foreløbig vurdering af privat projekt Samlet renoveringsbehov i alt Ydelser pr. år Støttede arbejder, 3,9 % (1.000 kr.) Ustøttede arbejder, 7 % (1.000 kr.) Privat projekt, 7 % (1.000 kr.) Samlet ydelse Svarende til ca. 118,52 kr./m 2 /år Huslejekonsekvens i kr./m 2 /år Nuværende husleje Ydelse efter helhedsplan Samlet husleje kr kr kr kr kr kr kr kr. 730 kr. 118 kr. 849 kr. KAB s finansieringsbudget er opstillet på baggrund af Landsbyggefondens udspil til finansiering. I dette udspil indgår et kapitaldepot på 2 mio. kr., hvor hver part bidrager med kr. Det forventes, at den samlede renovering kan bidrage væsentligt til afdelingens samlede økonomi grundet energibesparelse, som ikke er omfattet af ovenstående budget. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der kan opnås huslejestøtte svarend til kr./år til de støttede arbejder. Støtten aftrappes efter gældende regler. Yderligere er der fællespuljetilskud på kr. og fritagelse for indbetaling af G-indskud svarende til kr. Boligselskabet Friheden bidrager med i form af egen trækningsret fordelt til ustøttede arbejder og privat projekt og fra egen dispositionsfond. Yderligere er der indarbejdet besparelser på henlæggelser på 20 mio. kr., såfremt arbejder udføres i sin helhed, og at der bevist arbejdes med at vælge materialer og løsninger, som er drifts- og vedligeholdelsesvenlige. Tidsplan 4/5

5 Hvidovre Kommunes Skema A-tilsagn november 2012 Landsbyggefondens Skema A-tilsagn december 2012 Projektering, udbud og licitation februar til november 2013 Skema B-ansøgning primo 2014 Forventet byggeperiode ca. 3 år med forventet afslutning ultimo Indstilling Hvidovre Kommune ansøges hermed om godkendelse af den samlede Skema A-ansøgning for gennemførelse af helhedsplanen i Friheden I til et samlet budget på kr., herunder byggetekniske forhold, finansiering og den afledte huslejestigning. Endvidere ansøges om Hvidovre Kommunes godkendelse af tilskud til kapitaldepot i form af kr. Samtidig anmodes Hvidovre Kommune om at give tilsagn om 100 % garanti for realkreditlån. Der er tilkendegivelse fra Landsbyggefonden om, at BOSSINF er åbnet 26. oktober Ansøgningen bedes efter endt behandling fremsendt til Landsbyggefonden med Hvidovre Kommunes beslutning og godkendelse. Vi håber, at ovenstående er tilstrækkeligt, men står selvfølgelig til rådighed, hvis der ønskes yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Helle Fris Bilag 1. Helhedsplan, mappe 1 og 2, udarbejdet af Henrik Larsen Rådgivende Ingeniører A/S og arkitektfirmaet Friborg & Lassen, revideret 1. oktober Landsbyggefondens budgetark, dat. 25. oktober KAB s finansieringsbudget, dat. 25. oktober Friheden I, godkendt årsregnskab, 1/ til 30/ Friheden I, godkendt budget, 1/ til 30/ Skema A 5/5

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Renovering i Borupgård 1og 2

Renovering i Borupgård 1og 2 Renovering i Borupgård 1og 2 Der afholdes beboermøde onsdag den 24. september kl. 19.00 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2 På beboermødet skal du være med til at beslutte, om vi skal gennemføre en

Læs mere

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr.

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr. 14-5-28 Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium Økonomi og projekt Projektet Den ekstraordinære renovering omfatter ombygning af stueetagen/parterreetagen, ombygning

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS

INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS INFORMATIONSMØDE HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING 1. JULI 2015, HORSENS d.a.i. arkitekter ingeniører Sags nr.: 11096-04, Juli 2015 Kristina Rytter, Arkitekt

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte Indledning og præsentation Lars Holmsgaard og Käte Thorsen Byggetekniske konsulenter Dagsorden 1) Helhedsplanen

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere