66. årgang Medlemsbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "66. årgang Medlemsbladet"

Transkript

1 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

2 Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , Næstformand: Mette S. Maimburg, Viekær 3, telefon , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , telefon , Forretningsudvalget mødes torsdag kl i HAB s administration. Områdekontakter afdeling: Bestyrelsesmedlemmer med særlig områdekontakt 1, 4, 5, 7 og 12: Ellen Corfits, Remisen , telefon , 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th., telefon samt 33, 38, 39, 42 og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4,2.mf., telefon , 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40, 45 og 55: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., telefon , 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37 og 44: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, telefon : Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon Administration HAB - Varbergvej 63, 6100 Haderslev, tlf , Telefontid: Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag: og Mandag, tirsdag: Onsdag: Lukket Onsdag: Lukket Torsdag: og Torsdag: Fredag: Fredag: Inspektørerne Carsten N. Hansen og Claus Kristensen samt teknisk konsulent Paul Jørgensen træffes efter aftale. Carsten Hansen er ansvarlig for afd samt Sydbo, Claus Kristensen for afdeling I dagtimerne træffes lokale serviceledere: Afdeling 18, 19, 20, 21, 22, 23: Kjeld Lauridsen, telefon , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 31-34, 40, 42, 44, 47, 55: John Pedersen, telefon , 17 Serviceleder træffes på telefon , 35, 37, 38, 39, 45, 48, 51: Martin Ravn, telefon , 26, 27, 29: Erik Duus, telefon MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag 2150 eksemplarer Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon Projektkoordinatorerne Hanne Rosendahl og Mohammed Téta takkede murermester Stig Thomsen for støtten til det boligsociale arbejde i HAB. Støtte til boligsocial indsats Dansani og Murermestrene Thomas Hans har på eget initiativ bidraget med kontant sponsorstøtte til HAB s boligsociale projekter. HAB s boligsociale indsats gør en forskel, og det er åbenbart en forskel, som andre uden for HAB også bemærker. I hvert fald har to lokale virksomheder inden for kort tid besluttet at bidrage til den boligsociale indsats ganske på eget initiativ. Dansani har givet to gange kroner i støtte til lektiecaféerne i Varbergparken og Hjortebro, og Murermestrene Thomas Hans støtter uspecificeret boligsocialt arbejde med kroner. - Det er rigtig dejligt, at vi helt uopfordret modtager støtte fra lokale virksomheder. Det er et udtryk for, at vi efter mange års arbejde er ved at få skabt et billede af, at indsatsen nytter, og at der gøres en forskel, siger Mohammed Téta, leder af Bydelssekretariatet i Varbergområdet. Murermester Stig Thomsen begrunder sin støtte med, at man gerne tager en del af det sociale ansvar i det område, man arbejder i: - Vi har arbejdet meget i HAB s områder, og vi ved, der er et konkret behov og brug for en indsats. Vi har gennem årene set, at der er en positiv udvikling, og vi vil gerne yde et bidrag til at sikre, den udvikling kan fortsætte, siger Stig Thomsen. Hvad bidraget skal bruges til har Murermestrene Thomas Hans ikke specificeret: - Det er jeg sikker på, at HAB har større indsigt i. Vi er sikre på, at vores bidrag nok skal blive brugt fornuftigt, siger Stig Thomsen. 2 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 3

3 For de fleste lejere vil renoveringen medføre en huslejestigning på mellem 1000 og 1400 kroner per måned. Det er mange penge at stige med, men man har også ladet mange planlagte vedligeholdelsesopgaver ligge, fordi man ikke ville reparere på noget, der alligevel ikke var en fremtid i. Derfor kommer det store spring nu Morten M. Mathiasen, teknisk direktør i HAB, inden renoveringen gik i gang Huslejestigning betyder nye beboere i afdeling 17 Når afdeling 17 er færdigrenoveret, vil huslejen stige med cirka 50 procent. Det har fået nogle tidligere beboere til at opgive at vende tilbage. Formand Josef Rosiak glæder sig meget til at vende hjem til afdeling 17 på Thrigesvej, som det seneste år har gennemgået en gennemgribende renovering og så småt nærmer sig sin afslutning. Men det bliver en anden afdeling, han vender tilbage til. For en del naboer har ikke set sig i stand til - eller ikke ønsket - at betale den husleje, som renoveringen medfører. Huslejestigningen ventes at blive på omkring 50 procent, og den stigning er voldsom. - Til at begynde med regnede vi med 500 kroner i stigning men det var urealistisk. Siden blev det meldt ud, at en stigning på kroner nok var mere sandsynligt, og på det seneste afdelingsmøde tegnede det sig nærmere til en stigning på kroner eller cirka 50 procent for de lejligheder, der er på 85 kvadratmeter. Flere af afdelingens tidligere beboere har sagt til mig, at de ikke kan være med på den husleje, siger Josef Rosiak. Manglende opsparing Baggrunden for stigningen er en kombination af, at boligerne har været udsat for en omsiggribende renovering, og at afdelingen har forsømt at spare op. - For det første er boligerne fra 1955, og det var ret simpelt byggeri den gang. For det andet har beboeradfær- 4 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 5

4 De beboere, der har boet her, har glemt at spare op. Det kan man ikke bebrejde HAB Josef Rosiak, formand afd. 17 FAKTA Den store tur Afdelingens 36 boliger renoveres for cirka 50 mio. kroner i alt. Alt på nær fundamentet, bagvæggen og nogle indvendige vægge fjernes. Husene indrettes med gulvvarme overalt, topisoleret efter moderne standarder, med øget tilgængelighed og bredere døre, samt med et tilbygget badeværelse, som føjer 4-5 nye kvadratmeter til huset. Da boligerne i dag er indrettet med mange små rum, og kvadratmeterne er uhensigtsmæssigt fordelt, vil boligerne opleves som endnu større bagefter. Beboerne har stor fleksibilitet i tilvalg og medbestemmelse. Både indretningen og valg af overflader på køkkenlåger, bordplader, badeværelsesfliser med mere kan præges af den enkelte. Her var en gang et køkken det kommer der igen, men det bliver måske med ugentlig grøddag for nogle af beboerne. Huslejen stiger nemlig med omkring 50 procent. En stigning på kroner for lejligheder på 85 kvadratmeter har fået flere af afdelingens tidligere beboere til at sige til mig, at de ikke kan være med på den husleje, siger Josef Rosiak, formand i Afdeling 17. den slidt hårdt på dem, så alt skulle skiftes der er eksempelvis konstateret skimmelsvamp, siger Josef Rosiak. Og så har det slidt på afdelingen, at afdelingens beboere har været meget glade for en lav husleje. - I den tid, jeg har været formand, har jeg gentagne gange talt for en huslejestigning, så vi satte lidt af til ombygning. Jeg har forsøgt at få henlæggelserne sat i vejret, men det har været umuligt. Vi har ikke sparet nok op, og derfor kommer smækket også nu, siger Josef Rosiak. Ifølge ham vil den kommende husleje ligge i spændet fra kroner til kroner ved projektets start var estimatet en husleje på mellem kroner og kroner. Bedre og dyrere Med til historien hører også, at kloakseparering er indregnet i de nye priser, og at der under renoveringen har vist sig at være mange ting i jorden og tilstødende problemer. Det har både forsinket processen og vil slå igennem på den endelige regning. Til gengæld vil lejerne af boligerne få en markant lavere varmeudgift, fordi husene nu lever op til moderne energikrav, og vand og varmeforbruget fordeles nu på de enkelte boliger mere præcist. - Der bliver en besparelse der, men for mange er huslejen alligevel for stor en stigning. Nogle har måske budgetteret med boligydelser for at kunne blive, men den slags kan man jo ikke satse på. Man skal også huske, at den bolig, man forlod, havde en langt ringere standard end den, man kommer tilbage til. Det koster naturligvis mere, siger Josef Rosiak. 6 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Marts Nr.. Nr

5 En lav husleje kan være udtryk for en høj uansvarlighed Christian Skovfoged, direktør, HAB Få nu sparet op i tide! Det er ingen dyd at have den laveste husleje i HAB, pointerer direktør Christian Skovfoged. Det er beklageligt, at der er flere af afdeling 17 s oprindelige beboere, som ikke har fundet det økonomisk muligt at vende tilbage til den renoverede bolig på Thrigesvej. Det mener HAB-direktør Christian Skovfoged, som gerne havde set folk vende hjem, når arbejdet er overstået. - Det er trist, at naboskab skal brydes op på den måde, men det er desværre en konsekvens af, at man ikke i tide har fremtidssikret afdelingen, siger Christian Skovfoged. Afdeling 17 har ikke haft stigning i henlæggelser, som matchede det behov for renoveringer, som der har været brug for. Afdelingen har allerede i 2003 vidst, at der var skimmelsvampsproblemer i et så væsentligt omfang, at embedslægen ville skride ind men hensættelser blev sat på stand by, da man vidste, der skulle renoveres på et tidspunkt. - Det er ikke anderledes at bo til leje end at eje. Hvis du ikke sætter penge til side, så du kan reparere og vedligeholde din bolig, så bliver den nedslidt og ødelagt. Og så skal der ske en stor renovering, som presser huslejen voldsomt op, siger Christian Skovfoged. Ikke enestående Eksemplet på afdeling 17 er langtfra enestående i HAB. Mange afdelinger sætter en dyd i at køre med en lav husleje, men det er en misforståelse at tro, man dermed driver en god afdeling: - Lav husleje er dejligt, men hvis det er et udtryk for, at man ikke sørger for i tide at sætte reserver til side, så er det en rigtig dårlig ide. Vi ser afdelinger, som når vi har givet dem vores anbefaling - erkender, at henlæggelserne ikke har været store nok, og derfor skruer op for huslejen med procent for at indhente det. Det er hårdt for nogle af beboerne, men det er bedre, end at den pludselig stiger så meget, at man må flytte, siger Christian Skovfoged. HAB vil nu sikre, at opmærksomheden på henlæggelser får mere fokus på afdelingsbestyrelsernes møder. - Budgettet er afdelingens, og vi kan ikke blande os i det. Men vi kan nok blive skarpere på at guide afdelingerne i den rigtige retning, siger Christian Skovfoged. 8 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 9

6 Tema: Færre boliger... bedre boliger FAKTA Der er aktuelt 129 lejligheder i de fire u-renoverede blokke i Varberg, mange i det uhensigtsmæssige 92,8 m 2 -format med en dårlig indretning. Blokkene skæres igennem, så 51 lejligheder (eller små boligkvadratmeter) fjernes. Der bygges to nye etager på toppen af det eksisterende, så der kommer yderligere 27 boliger til i alt vil der efter renoveringen være 105 boliger. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 Efter mange års venten er Varbergparkens næste renovering nu på plads. Afgørende for området, siger direktør. Efter en omfattende renovering kunne HAB ved årsskiftet 2008/2009 byde velkommen til Kildebakken Center for Senildemens og meget andet, som havde erstattet 72 uhensigtsmæssige lejemål. Nu kommer resten af Varbergparken endelig med. Byrådet besluttede på sit møde 30. april at godkende næste etape i Varbergparkens renoveringsog nybygningsplan. Dermed kan beboerne i blok 4, 5, 6 og 7 nu endelig! - se frem til en gennemgribende renovering, som vil erstatte utidssvarende boliger med moderne og attraktive lejligheder. - Det er et meget vigtigt skridt i vores samlede helhedsplan for Varbergom rådet, at der nu er åbnet op for næste etape. Det vil løfte området yderligere, siger Morten M. Mathiasen, teknisk direktør i HAB. Det er ikke bare et vigtigt skridt, der nu er taget det er også et meget langsomt skridt. - Vi har arbejdet på det her siden Mange har spurgt os: hvornår sker der noget? Nu er der endelig kommet en afgørelse, der sikrer, at der er skred i det, siger Morten M. Mathiasen. Taglejligheder gav debat Tilbage i 2003 formulerede HAB en helhedsplan for fremtidens Varberg. Den var baggrunden for etableringen af blandt andet hjertecenteret og Kildebakken i Varberg, og selv om man allerede ved indvielsen af Kildebakken i 2009 talte om næste etape, så gik hele operationen umiddelbart efter i stå. En af forklaringerne har været, at HAB i sit projekt for de eksisterende blokke ikke bare renoverede men også ville bygge yderligere to etager på. - Det er en kombination af flere ting, der er baggrunden for, at etapen med blok 4, 5, 6 og 7 ikke er kommet i gang endnu. Primært har tilbygningen af taglejlighederne været en ret stor sten på vejen videre, siger Morten M. Mathiasen. - Renoveringsdelen af projektet blev hurtigt godkendt, men nybyggeriet har været svært at få igennem, fordi der er mere end to procent ledig- 10 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 11

7 Tema: Færre boliger... bedre boliger hed i det almene boligmarked i Haderslev Kommune, og man derfor siger stop for alment byggeri. Men da man ikke kunne tage stilling til renoveringen uden at forholde sig til nybyggeriet, betød det en pause i hele projektet, siger Morten M. Mathiasen. Blokkene skæres i gennem, vokser i højden og gøres lysere i indgangspartiet. Vi siger i HAB, at mennesker er forskellige. Og mener vi noget med det, så er 129 identiske lejligheder jo ikke det ideelle. Nu får vi gjort noget ved det Færre men bedre At det er kommet i gang igen handler blandt andet om, at man med renoveringsprojektet af blok 4, 5, 6 og 7 samlet set får færre lejemål i området. Trods to ekstra etager på toppen falder antallet af lejemål samlet set fra 129 til 105 og projektet bidrager dermed til Haderslevs ambition om at nedbringe den mindre attraktive del af den almene boligmasse for at give plads til det attraktive. Det får man her. - Lejlighederne bliver en helt anden type end dem, vi havde, siger Morten M. Mathiasen. - De får et individuelt præg, får plads til mange typer familier og får en langt større variation. Der vil være flere muligheder for, at mange forskellige Christian Skovfoged, direktør, HAB menneskers boligbehov kan dækkes, siger han. Christian Skovfoged, direktør i HAB, er glad for, at projektet endelig kommer videre. - Det er helt enkelt afgørende, ikke alene for Varbergparken, men også for bydelen, byen og kommunen. Hvis Haderslev skal være en by, der kan tiltrække nye borgere, så skal vi være en rar og attraktiv bosætningskommune. Det kræver gode lejligheder, og det får vi her, siger han. Ledige boliger i et sted i byen er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der ikke kan være behov for ledige boliger et andet sted i byen eller for boliger af en anden type. Det har eksempelvis HAB s Strandhusene-projekt illustreret et udbud af attraktive lejeboliger indrettet til seniorer viste sig at være eftertragtet, selv om der var andre ledige boliger i markedet. Ledige boliger må ikke forhindre udvikling, og derfor søger Haderslev Kommune og byens boligforeninger at imødegå de begrænsninger, som 2-procentreglen medfører. Færre men bedre - boliger Dialog mellem kommunens boligforeninger betyder aftale om at nedlægge 200 almene boliger. I løbet af de næste par år vil Haderslev Kommune have bragt antallet af almene boliger ned med 200 styk. Det har byrådet besluttet. Borgmester Jens Christian Gjesing begrunder nedbringelsen med, at der ganske vist stadig er behov for boliger men at det skal være de rigtige og de attraktive. - Vi har valgt at lave en langtidsplanlægning for vores almene boliger, og det indebærer, at vi river boliger ned, sammenlægger boliger og moderniserer utidssvarende boliger. Som bosætningskommune er det vigtigt, at vi kan tilbyde attraktive og moderne boliger, siger borgmesteren til dk.nyt. Aftalen er en følge af de begrænsninger, som 2-procent-reglen medfører. Reglen betyder, at hvis der er flere ledige lejemål end to procent af den samlede almene boligmasse, så kan der ikke sættes nye projekter i gang. Ved årsskiftet var der 205 ledige, almene boliger i kommunen, svarende til 3,63 procent. Det har den beklagelige konsekvens, at gamle, uattraktive lejligheder står tomme - og samtidig forhindrer alternative moderne boliger i at skyde op. Derfor er HAB godt tilfreds med at se reglen falde bort: - Vi har flere interessante projekter, som vi ikke kan komme videre med, fordi der aktuelt er sat en prop i med 2-procents reglen. På mange måder er reglen rigtig og rimelig, men den kan også betyde, at vi kommer til at mangle boliger. Tre tomme boliger i Vojens siger ikke nødvendigvis noget om behovet for boliger i Haderslev. Og umoderne og uhensigtsmæssigt indrettede lejligheder siger ikke noget om folks interesse for at bo alment. Men de tæller med i statistikken, siger adm. direktør Christian Skovfoged, HAB. 12 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 13

8 FAKTA Så har man prøvet det at blive budt velkommen af en vandmelon! Men Thong Christensen er finger nem med en kniv, så hun havde skåret et smukt mønster i både melon, gulerødder og radisser, da Spice Kulturcafé bød velkommen i nye lokaler i Varberg. Kulturcaféen er en fusion af Spice-projektet med catering af anden mad end den etnisk danske, samt af Park Caféen, der serverer det stik modsatte Bodil Bendixen Hansen er fuldtidsansat leder og Thong Christensen er 15 timer ugentligt. Frivillig hjælp er der også, Marie Schwarz fra Park Caféen er også aktiv i kulturcaféen. Kulturcafé gav smagsprøver Varbergs nye spisested gav smagsprøver, da Spice Kulturcafé slog dørene op til en kombination af det bedste fra Spice-projektet og Park Caféen. etnisk mad som vor mor lavede den, hvis altså vor mor er dansker. - Vi tror på, at der er mulighed for begge dele, siger Bodil Bendixen Hansen, som er ny køkkenleder i kulturcaféen. Ideen er, at cafeen skal levere mad ud af huset til virksomheder, skoler, fester og lignende, mens frokostkortet i cafeen er til den klassiske danske. Åbningstiderne er 11-14, men man vil gerne mere. - På længere sigte vil vi gerne udvide til klokken også, så vi har et aftentilbud. Og så håber vi, at der kan skabes grundlag for, at håndværkerne og skoleleverne henter en madpakke eller kommer her forbi og får en kop kaffe eller middagsmaden. Vi har godt gang i det danske allerede, og interessen for Spice har været der længe, siger Bodil Bendixen Hansen. Aktiviteter ved Øsby Centret Sommer 2013 Aktivitetsrådet ved Øsby Centret Den første mandag i måneden er der traditionen tro aktiviteter på Øsby Centret. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne til at deltage. Program for 2012 Onsdag den 19. juni kl : Sommerfest. Kaffe, Der inviteres underholdning alle efterlønnere v. Uno, afsluttende og pensionister med kartoffelsalat og pølser. Husk at melde dig til senest den 13. juni på Prisen er 150 kroner. Bemærk det er en onsdag! Juli MaNdag måned 6. februar er der ferie Kl afholder rådet ordinær generalforsamling. Herefter vil seniorrådsformand TIRSdag Hans Morten den Nielsen 20. august fortælle om kl. sit 10.00: spring i livet fra Nordsjælland til Udflugt Sønderjylland. til Fyn. Humlemagasinet er smukke haver, udstillinger og museer. Vi Aktivitetsrådet spiser også frokost er denne og slutter dag værter af med ved kaffe kaffen. og lagkage (begge dele er med i prisen). Afgang fra Årøsund 10.00, fra Øsby og fra Starup Tilmelding MaNdag senest 5. MaRTS den 13. Kl. august 14.00på Prisen er 250 kroner. Bemærk Det altid populære det er en tirsdag! lokal lotto. Mange præmier kom og vind den største! Mandag MaNdag 26. den MaRTS 2. september Kl kl : The Så lykkedes Swinging det Sisters at få underholder Haderslev Ældre-Cabaret med glade sange, endnu der dækker engang et bredt til Øsby. spektrum Gå ikke fra glip sømandsviser af denne herlige til revymelodier. underholdning! Hvor intet andet er nævnt er prisen 45 kroner for kaffe og kage. UgeNTlige aktiviteter Ingen Mandage lopper, og onsdage men kl Der Fælles er intet kaffebord, loppemarked vekslende i 2013, underholdning men der modtages lotto, gerne motion lopper og til sang. markedet i 2014 gerne møbler og brugsting. Overskuddet går ubeskåret til centrets beboere. Evt. spørgsmål til Ragnhild Moldt, tlf Eventuelle spørgsmål til Aktivitetsrådet kan rettes til Ragnhild Moldt på HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 15

9 FAKTA Sådan gør du: Finder du en bevidstløs person, så placer vedkommende i aflåst sideleje og tilkald hjælp. Bliv ved personen. Finder du en person med hjertestop (bevidstløs samt manglende vejrtrækning) så skal du give to pust kunstigt åndedræt og give hjertemassage ved at pumpe tredve gange midt i brystet. Du skal trykke brystkassen fem-seks centimeter ind. Tilkald hjælp. Efter 30 pump gives to nye pust af luft, inden der pumpes videre. Sådan fortsættes, til hjælp er fremme. Se mere på hvor der er billeder af basal førstehjælp. Medarbejderne har lært førstehjælp HAB erne har lært både livreddende førstehjælp og brandbekæmpelse. For egen og beboernes sikkerhed. Paramediciner Bjørn G. Møller instruerer i førstehjælp, inden HAB erne selv får lov at give hjertemassage på dukkerne. Hvis ikke I holder folk i live, så er det lige meget, hvad jeg har i tasken af gode sager. Så tak fordi, I er kommet I redder liv! Sådan er indgangsbønnen fra Bjørn G. Møller hver gang, han tager et nyt hold ind til førstehjælpstræning. Paramedicineren kan nemlig ikke gøre ret meget ved døde folk men han kan en hel masse ved dem, der stadig er i live. Livreddende førstehjælp er afgørende for, om vi kan overleve hjertestop på grund af blodpropper og lignende. Og en placering i aflåst side leje kan være forskellen mellem liv og død, hvis man mister bevidstheden. Svært er det ikke, når man bare ved, hvad man skal. Og det gør mange HAB ere nu. Både administration og servicefolk har været på kurser i livreddende førstehjælp ved paramediciner Bjørn G. Møller fra RescYou, og her har de lært at give hjertemassage og kunstigt åndedræt samt at bruge en hjertestarter. - Det er vigtigt for både kolleger og beboere, at vi har de kompetencer, siger Michael Jessen, inspektør i HAB. - Med livreddende førstehjælp kan vi gøre en forskel, til ambulancen når frem og vi ser det som et bidrag til at skabe tryghed både for medarbejderne og beboerne, siger han. 16 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 17

10 Vi fik markedsført os godt, det er jeg sikker på. Vi var hæse dagen efter af al den snak! Ole Aaris HAB på boligmesse gav synlighed HAB deltog på bolig- og livstilsmesse og fik mange besøgende. Overvældende! Sådan beskriver organisationsbestyrelsens formand, Ole Aaris, fremmødet, da HAB deltog i bolig og livsstilsmessen i Haderslev i weekenden. Messen forventede besøgende men måtte allerede lørdag justere det tal op til og en stor del af gæsterne var forbi HAB s messestand. - Interessen var rigtig god, der var en kødrand af folk hos os begge dage, siger Ole Aaris. Messen, som Poul Erik Kjær og Morten M. Mathiasen fra HAB havde udformet, havde både plancher om konkrete projekter, film fra HAB med nyheder og stemning, og det seneste nummer af medlemsbladet til uddeling. Og kommentarerne var ofte et nå, er det sådan, at bo alment eller er det også jer, der bygger det. - Folk var overraskede over, hvor meget vi har gang i af nyt og imponerede over det. Og så var det tydeligt, at det kom bag på flere, at man kan så meget med råderetten, som man kan, siger formanden. Koldt boligmarked På dagen blev der ajourført eksisterende medlemmer, folk blev opdateret på venteliste og helt nye meldte sig ind. Men om de også flytter ind er endnu for tidligt at sige: - Der er rigtig mange, der gerne vil. Unge på min alder kan godt se fordelene ved at bo alment, og mange vil gerne. Men boligmarkedet er ikke til det i øjeblikket. De kan ikke få solgt. Vi har folk, der har været på venteliste i år og stort set kan vælge og vrage mellem det, vi har, men de kan ikke flytte ind hos os, fordi deres huse ikke kan sælges. Det er trist, men vi er da glade for, at vi har noget på hylden, som de er interesserede i, siger Ole Aaris. 18 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 19

11 Fordel #12: Du skal ikke klippe hæk. Lockoutet basketballkamp Lockouten af skolerne gav lidt mere liv om formiddagen mange steder i HAB, hvor børn var på legepladser og sportsbaner i stedet for at være i skole. Brødrene Hami Ahmad og Jamal Ahmad tog sig i lockoutens 3. uge et slag basketball i Varbergs aktive park og erklærede begge, at de var ved at være trætte af at holde fri. - Jeg har to timer i dag og to timer igen i morgen og det er så det hele. Det er ikke meget undervisning, sagde Jamal, der går i 4. klasse. Hami ville også gerne i gang igen med sin skolegang i 8. klasse: - Efter et stykke tid holder det op med at være sjovt. Vi spiller spil, læser, spiller basket men det er ved at være kedeligt nu, siger han. Ugen efter sluttede lockouten. 50 år i samme afdeling Kitty Westergaard rundede den 1. maj 2013 hele 50 år i afdeling 13. Dette blev ved det årlige møde i afdelingens fælleshus på Hjort Lorenzensvej 50 markeret med blomster og chokolade, som afdelingsformand Niels Vincent Andersen overrakte. Afdeling 13 består af dele af Lembckesvej, Hjort Lorenzensvej og Thrigesvej, og er med 147 lejemål HAB s næststørste. Her bor unge og ældre, nogle har boet her siden afdelingen blev bygget. 20 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 Varbergvej Haderslev - tlf

12 I 1938 så verdens første kopimaskine dagens lys; den britiske premiereminister blev fotograferet, mens han viftede med et stykke papir, der lovede fred i vor tid ; og den amerikanske kemikoncern Du Pont fremviser et nyt spændende materiale, man kalder for nylon. Og i Haderslev stiftes Haderslev Andels Boligforening med attraktive boliger til byens mange tilflyttere. Attraktive boliger har været målet med boligforeningen lige siden, og HAB, som vi hedder i dag, kan i år fejre 75 års jubilæum i fin form: Efter fusionen med Sydbo vil HAB have vokset sig til cirka lejemål. Der er med andre ord nok at fejre, og det gør man da også. FAKTA Næsten gratis, men..: De fleste arrangementer til festen er gratis, men der er dog nogle, hvor der er en egenbetaling. Til den store fest på Harmonien skal man betale 75 kroner per person (maks. to deltagere per husstand), og forældre, som ønsker at deltage ved sodavandsdiskotek, skal betale 25 kroner per person. 75 års jubilæum markeres over to dage HAB fejrer sig selv med fest og aktiviteter for alle i foreningen. Kom med! Organisationsbestyrelsens jubilæumsudvalg har sat weekenden den 7. og 8. september af til rammen om jubilæet, som markeres mange steder i byen. - Det har været vigtigt for os, at der er et tilbud til alle, som vil være med til at markere dagen, siger Mette Maimburg fra udvalget. - Derfor er der arrangementer for alle aldre og for mange interesser. Der er noget for børn og unge, for seniorer og dem midt i mellem. Og vi kommer godt rundt i HAB s geografi undervejs, siger hun. For alle! Der vil være boldspil og motionsdans, fest og løbetur, sodavandsdiskotek og rappelling og meget andet på programmet. Alsidigheden skal tiltale flest mulig, siger Ove Therkildsen, som også har været en del af udvalget. - Vi har været tro mod vores filosofi om, at mennesker er forskellige også i arbejdet med at sammensætte et program, som gerne skal tilbyde noget for de mange forskellige folk, vi er i HAB. Og så vil vi gerne understrege, at alle arrangementer er for alle boldspil på Skolebakken og motionen i Hjortebro er også for folk i Starup, Varberg og Sydbyen. Man skal bare komme, siger Ole Therkildsen. På de næste par sider er programmet for festen trykt, så det er til at hive ud og hænge på køleskabet. 75 års jubilæum Sådan melder du dig til: Meld til på mail - betal sammen med huslejen Hvis man vil deltage i jubilæumsfesten på Harmonien eller i sodavandsdiskoteket på Crazy Daisy, så skal man hurtigst muligt og absolut senest den 1. august sende en mail til administrationen på I mailen skal du skrive: Navn Adresse Telefonnummer Aktivitet, man ønsker at deltage i Antal personer, der deltager Du kan også tilmelde dig ved at ringe til HAB på hovednummeret, Husk, at der er ferielukket i uge 29 og 30. Herefter vil betalingen for antal deltagere blive trukket med huslejen for september. Tilmelding er bindende per 1. august. Bemærk: Man kan IKKE betale for at deltage i de to arrangementer på anden vis! Diskotek for større børn Festen på Crazy Daisy er som de voksnes men uden alkohol. Søndag eftermiddag er der jubilæumsfest for de større børn i HAB. Børnene kan komme til Crazy Daisy og feste, hvor der vil være konkurrencer, musik, underholdning og fest og sjov uden procenter. Alle børn mellem 11 og 16 år er velkomne, men vi skal vide, de kommer, siger Ove Therkildsen fra jubilæumsudvalget. - Vi skal have en tilmelding, og så skal vi have et telefonnummer på forældrene, så vi har nogen at ringe til, hvis børnene ikke dukker op, siger han. Forældrene må også gerne være med, der er et rum ved siden af, hvor de kan hygge med en kop kaffe. Tilmelding skal ske til administrationskontoret. 22 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 23

13 75 års jubilæum - program Dato: Arrangement: Tidsrum: Forplejning: 7. september Skolebakken: Fra Rundstykker og pålæg Fælles morgenkaffe bord i beboerhuset for beboere i HAB. Der arrangeres krolf-turnering mm. Muligvis arrangeres der ligeledes loppemarked. 7. september Hjortebro: Fra 9.00 Rundstykker og pålæg Fælles morgenkaffebord i og omkring Centralen og Hjortebrohuset for beboere i HAB. Medbring selv kaffe/te, så er der rundstykker og fælleshygge. Få en tur i Lillefut, der kører i Hjortebroparken kl ligesom den kører i rutefart mellem Hjortebroparken og Multihuset kl Der vil endvidere blive arrangeret beboerturneringer i krolf og petanque. 75 Fejr HAB i din afdeling Alle afdelinger og områder er velkomne til at fejre HAB s 75 år på dagen. Hvis I vil fejre det lokalt i din afdeling, så kontakt din afdelingsformand så kommer HAB ud med morgenbrød og tilbehør. Dato: Arrangement: Tidsrum: Forplejning: 7. september Harmonien Jubilæumsfest kræver tilmelding Buffet herunder salg af amerikansk lotteri Musik Indlæg/underholdning Musik Sponsorpræmier til amerikansk lotteri fra leverandører/samarbejdspartnere mm. 7. og 8. september Damparken: Stafet for livet. Kræver tilmelding Der løbes et døgn i Damparken på hold Sammensat af minimum 12 m/k Det koster 100 for voksne og 50 for børn, men er du interesseret i et deltage gratis på et HAB-stafethold, så tilmeld dig senest den 18. august til Martin Ravn, HAB s motionsafdeling, på Sydbymarked i Multihuset kl september Christiansfeldvej v. vandtårnet: Pålægsboller og div.vand rappelling, fra 12 år og op. Kræver tilmelding (først til mølle) Tilmelding: Ellen Corfits på mail 8. september Crazy Daisy kl Sodavandsdiskotek for årige ankomst , herefter ingen adgang. Der er forældrekaffe i tilstødende lokale (kaffen afregnes med 25 kroner). Tilmelding nødvendig til HAB s administration - 24 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 25

14 Deadlines Hvis du vil have arrangementer, læserbreve eller andet optaget i Medlemsbladet, så skal du være opmærksom på følgende deadlines: For bladet, der udkommer i september 2013: senest indlevering den 8/8. Husk også, at hjemmesiden er en kilde til nyheder, og her er der ingen deadline, der trykker. Indlevering af materiale til redaktionen for både blad og hjemmeside kan ske til: eller kontakt journalist Sune Falther på Tak for mad med mere De frivillige fra Parkcaféen fik en middag til tak for de mange gode middage, andre har haft hos dem. Frikadeller, paneret flæsk, skrædderduelse og boller i selleri Parkcaféen har haft meget godt på menuen i gennem årene, og altid har det været tilberedt med omhu og kærlighed. Noget af den omhu og kærlighed blev gengældt med en middag, da HAB var vært for Parkcaféens frivillige ved en tak for denne gang-middag. Efter lukningen af Parkcaféen er Spice Kulturcafé skudt op, og i de nye lokaler blev de frivillige bespist sammen med HAB s bestyrelse. 26 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 27

15 Jeg vil anbefale, at vi fortsætter der mangler noget i sydbyen, især til de unge. Det kan vi få med Hjorten. Peder Hansen, næstformand, FU. Formand og næstformand i Hjortebros FU, henholdsvis Erik Jensen (th) og Peder Hansen, flankerer projektkoordinator Hanne Rosendahl ved Centralen i Hjortebro. Alle tre håber, der vil være fortsat opbakning til en helhedsplan for området. Kommunen støtter fortsat arbejde med helhedsplan for sydbyen Haderslev Kommune har valgt at bevilge støtte til en forlængelse af Hjortebros helhedsplan og en integration af resten af sydbyen. Helhedsplanen for Hjortebro, som HAB har arbejdet med i fire år, har fået en kommunal opbakning til at fortsætte. Samtidig har politikerne støttet en fælles udarbejdelse af en ny helhedsplan, som ikke bare vedrører Hjortebro men hele sydbyen. HAB og Domea har i fællesskab udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden om en forlængelse og en udvidelse af den nuværende plan, så hele bydelen omfattes. Og det arbejde vil kommunen nu støtte. Projektet skønnes at beløbe sig i størrelsesordenen 6-8 mio. kr. over de næste fire år, og for at komme i betragtning til støtte fra Landsbyggefonden skal projektet kunne fremvise en lokal medfinansiering, der mindst skal være på 25 procent af det samlede budget. 25 procent af 6-8 mio. kroner er mellem 1,5 og 2 mio. kr., og de fordeles formentlig med halvdelen til Haderslev Kommune og den anden halvdel til deling mellem HAB og Domea. De 75% forventes at blive dækket af Landsbyggefonden, såfremt de godkender projektet. FU Hjortebro bakker op om en fortsættelse En forlængelse og udvidelse af helhedsplanen for sydbyen vil være en gevinst, mener FU Hjortebro. Med kommunens vilje til at forlænge den helhedsplan, som er på Hjortebro, mangler nu tilslutningen fra afdelingerne. Fem af de seks HAB-afdelinger, som er dækket af helhedsplanen, har allerede godkendt budgetter, der indeholder en støtte til at fortsætte helhedsplanen, og det er der mange gode grunde til, siger formanden for FU Hjortebro, Erik Jensen. - Cykelture, pc-hjælp, krolf, lektiecafé, ungdomsklub, bordtennis, julefest, skt. hans aften. Der er nok af grunde til at være glad for det, vi har fået etableret her allerede, siger Erik Jensen. Også næstformanden i FU, Peder Hansen, er enig i, at helhedsplanen har bidraget med meget. - Jeg vil godt se en grovskitse af, hvad den nye helhedsplan får som oplæg, men i udgangspunktet synes jeg, at det skal fortsætte. Jeg håber, at andre også vil støtte det fortsatte arbejde, for det er godt for sydbyen, siger han. Projektkoordinator i Hjortebro, Hanne Rosendahl, har deltaget i flere afdelingsmøder i sydbyen, og hun fornemmer opbakning. - Der er vilje til at fortsætte, og min fornemmelse er, at folk er glade for det medborgerskab og sammenhold, som vi foreløbigt har fået med helhedsplanen, siger hun. 28 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 29

16 Det sker i Hjortebroparken Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne Mandage: 9.50 Cykelhold Mødested foran Centralen, hvor vi også slutter af med en kop kaffe Beboerrådgivning i centralen Kom og få vejledning og rådgivning omkring sager, du har med Det offentlige Danmark Lotto i Hjortebrohuset Kontaktperson Edith Andersen Legestue I Centralen for 2-sprogede børn i alderen 3-6 år Lektiecafe I Centralen for børn og voksne! Tirsdage: Porcelænsmaling Kontaktperson Lilly Rickens PC-kursus Lær din computer at kende i Centralen Lektiecafe I Centralen for børn og voksne! Voksenklub I Centralen kan du mødes med din kortklub, hyggesnakke, være kreativ eller bare være det er de fremmødte der bestemmer indholdet Dart Foregår i Hjortebrohuset. Kjeld Lauridsen er kontaktperson på Onsdage: Voksencafe I Centralen for voksne i alle aldre! Krolf Kom og spil med os; mød op på plænen ved afdeling Børneklub For børn fra 0 til 15 år børn under seks år dog ifølge med voksen. Torsdage: PC-kursus Lær din computer at kende i Centralen Børneklub For børn fra 0 til 15 år børn under seks år dog ifølge med voksen Ungdomsklub I Centralen for unge mellem 13 og 17 år. Fredage: Krolf Kom og spil med os; mød op på plænen ved afdeling 19. HAB i TV2 om ghettoliste Indslag om ghetto-liste med afsæt i Varbergparken, som kom af listen for tre år siden. Helhedsplanen for Varbergparken og den boligsociale indsats med at gøre området bedre og mere attraktivt har betydet, at området for tre år siden ikke længere var at finde på den daværende regerings ghettoliste. Men: På listen eller ej Varberg lider under, at et image som et problematisk bolig område er vanskeligt at slippe af med. Det sagde HAB s tekniske direktør Morten M. Mathiasen blandt andet, da han medvirkede i et indslag om ghettobetegnelserne i TV2-nyhederne den 13. maj. Indslaget kan ses på HAB s hjemmeside, eller på denne adresse, hvis man selv vil taste ind: index/id/ HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 31

17 Vi sætter stor pris på, at alle kan deltage i vores arbejdslørdag. Uanset, hvad beboeren kan yde - lidt hygge om eller opvartning af de andre eller fysisk hårdt arbejde - så kan samtlige beboere faktisk deltage i arbejdslørdagen. Heidi Kjær, formand, afd. 25 Viekær Viekær blev shinet op Afdeling 25 Viekær brugte en lørdag i maj på at få ryddet op og gjort fint i området. Sparer afdelingen for penge og styrker det sociale liv. Jeg sidder her dagen derpå og kigger tilbage på endnu en succesfuld arbejdslørdag og tænker på, at vi 18 beboere fra afdelingen på en lørdag fra klokken til gennem hygge og hårdt arbejde har sparet afdelingen for mange håndværkerudgifter. Sådan siger formanden Heidi Kjær, HAB s afdeling 25 Viekær, tilfreds efter en arbejdslørdag, hvor Viekær fandt den store pudseklud, malerpensel og skurebørste frem. Træværket ved værkstedet og beboerhuset fik en god omgang maling; højbedene i klyngerne blev renset for ukrudt, og der blev renset og malet over det hele. - Vi fik også malet havesiden på et lejemål, der venter på en ny beboer. Det er blevet kutyme i afdelingen, at hvis vi har et lejemål, og det trænger til en kærlig hånd udvendigt, så sørger vi for at få det vedligeholdt, så det fremtræder velplejet, siger Heidi Kjær. God social dag Arbejdslørdagen i Viekær indledes med kaffe og hjemmebagte boller, som ledsages af informationer fra bestyrelsen herefter arbejdes og pauses i de tempi, de enkelte kan holde til, og der er fælles frokostpause og eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage. - Når arbejdet er overstået, og vi ikke gider mere, så bliver arbejdstøjet skiftet ud med mere afslappet tøj og vi går om bord i den altid dejligt hjemmelavede 2-retters menu. Herefter får børne familierne lagt børnene i seng, mens resten hygger med snak på tværs. Det er en god anledning til at danne venskaber med de andre beboere og lære hinanden bedre at kende. Det sociale bliver sådan en dag sat i højsædet, men også kombineret med det praktiske. Og det betyder faktisk en del for afdelingen, siger Heidi Kjær. Ifølge formanden har afdelingen i 2012 på to arbejdslørdage sparet afdelingen for håndværkerlønninger på ca kroner. Så praktisk, socialt og økonomisk er arbejdslørdagene med til at holde huslejerne nede og stemningen oppe. 32 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 33

18 Arbejdslørdag i Viekær 34 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 35

19 Orienteringsløbebane i Varberg FAKTA Du kan se mere om ruten på Det er også planen, at man via HAB s hjemmeside kan printe et eksemplar ud og lave sit eget orienteringsløb. Varbergområdets smukke natur og kuperede landskab bruges af mange til gåture, men også løbeture kan nu henlægges til parken. Orienteringsløberne fra OK HTF har etableret poster, man kan løbe efter, og tegnet Varbergområdets 30 tønder land op på et kort. Der er opstillet 15 faste poster på Varbergparkens område. Posterne består af 4x4 tommer stolper, som er malet i svenskrød og gravet ned, så de rager cirka 70 cm op. På hver er en klemme, så man kan klippe i et kontrolkort ved posten, samt et lille skilt med et individuelt nummer. Posterne er meget diskrete, og af samme type som vi har opsat i andre områder. Korttegningen foretages uden beregning af HTF, Projekt Varberg betaler materialerne, og Det grønne sjak har gravet pælene ned. Det hele er således uden omkostninger for beboerne i Varbergparken. Michael Honoré Christiansen fra Projekt Varberg (til venstre) og bestyrelsesmedlem og orienteringsløber Ove Brix Therkildsen fra HAB (til højre) i færd med at opsætte løberute i Varbergområdet. Ruten er 3,5 kilometer lang mellem de i alt 15 poster, og posterne vil permanent stå i Varbergområdet. Som man kan se er der allerede flere lokale, som har prøvet kræfter med løberuten. 36 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 37

20 Tak for foråret fra Varbergparkens Seniorklub Efter en rigtig god sæson havde vi vores sidste arrangement torsdag den 14. april hvor Femtetten fra Gram var og underholde os. Vi vil gerne sige mange tak til alle, der møder op hver anden torsdag - det er rigtig dejligt, at der kommer så mange. Vi vil også sige mange tak til dem, der giver en hånd med, når der skal ryddes væk, vaskes op og gøres rent. Vi starter igen torsdag den 19. september - god sommer til alle og håber vi ses Hilsen og tak Dagny og Marie Sidste Nyt fra Parkcaféen Den 28. februar var sidste åbningsdag i Parkcaféen, hvorefter den blev lagt ind under Spice Kulturcafé og flyttet til nye lokaler. Den 22. marts var den sidste generalforsamling i Parkcaféen, hvor den blev nedlagt, og efterfølgende var der stiftende generalforsamling i Park caféens Venner, som er klub, der vil videreføre nogle af de sociale aktiviteter, som var i Parkcafeen. Der skal også laves nye aktiviteter Første arrangement er lørdag den 1. juni, hvor der bydes på fællesspisning og hygge i selskabslokalet. Hvis der er nogen, der gerne vil være medlem, koster det 25 kroner om året henvend dig til en fra bestyrelsen, som består af formand Aage Nørskov Hansen, Varbergvej 57.9.tv, kasserer Marie Schwarz, Varbergvej 57.7.th og Karen Jensen, Varbergvej 12. Intranet populært i afdeling 13 Afdelingsbestyrelsen i afdeling 13 har etableret en opslagstavle for bestyrelsen på internettet. Hjemmesiden opperen.com fungerer som en slags intranet, altså et internt mini-internet, hvor bestyrelsen kan debattere. - Det er fint med et sted, hvor alle ting er samlet i stedet for at maile frem og tilbage i en uendelig strøm, siger formand Niels Andersen. På siden er der også referater og dagsordener til afdelingsbestyrelsesmøder, og afdelingen har gjort siden offentlig, så alle beboerne kan læse med men kommentarsektionen er lukket for andre end bestyrelsens medlemmer. - Vi vil ikke risikere at være et forum for mudderkast mellem naboer, så vi har valgt at holde det på et oplysende og informerende grundlag i stedet for et debatterende. Men oplysningerne gør, at flere sender os forslag til bestyrelsesmøderne. Mange læser det, og mange deltager mere i afdelingsarbejdet. Vi har aldrig før fået så mange forslag som vi fik til det seneste afdelingsmøde, siger Niels Andersen. 38 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 39

67. ÅRGANG. Medlemsbladet

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet GODT SELSKAB TIL MIDDAG Hver måned er fælleshuset ved Strandhusene rammen om fællesspisning for cirka 20 medlemmer af afdelingens madklub. Der er meget andet end mad på menuen

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Ungdomsboliger bliver en del af stadionprojekt HAB etablerer både sportshotel og ungdomsboliger som en del af stadionombygningen. Projektet gør det muligt for os at tilbyde attraktive

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev Tlf.

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med.

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

67. ÅRGANG Medlemsbladet

67. ÅRGANG Medlemsbladet 67. ÅRGANG Medlemsbladet High five på Harmonien Der blev klasket i hænder på generalforsamlingen, hvor der blandt andet var fokus på bedre service, bedre boliger og bedre humør! Nr. 1 Marts 2014 Nordbyen

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet

65. årgang Medlemsbladet 65. årgang Medlemsbladet Frivillige skal hyldes! Hver dag er der mange frivillige, der gør en forskel og det skal fejres. HAB inviterer alle frivillige til fest for at anderkende det store arbejde, der

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden.

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 14 Østbyparken. Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10. Referat Onsdag den 1. februar 2012 kl. 19.00 Den blå harmoni, Østerled 10 Referat Deltagere: Mette H. Jensen, formand. Margit Pedersen, bestyrelsesmedlem Linda Beck, bestyrelsesmedlem Jens Schmidt, organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere