66. årgang Medlemsbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "66. årgang Medlemsbladet"

Transkript

1 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

2 Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon , Næstformand: Mette S. Maimburg, Viekær 3, telefon , Bestyrelsesmedlem: Ellen Corfits, Remisen , telefon , Forretningsudvalget mødes torsdag kl i HAB s administration. Områdekontakter afdeling: Bestyrelsesmedlemmer med særlig områdekontakt 1, 4, 5, 7 og 12: Ellen Corfits, Remisen , telefon , 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16: Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th., telefon samt 33, 38, 39, 42 og 48: Per Friis, Anløbsbroen 4,2.mf., telefon , 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40, 45 og 55: Mohammad Hadid, Varbergvej 41, st.th., telefon , 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37 og 44: Ove Brix Therkildsen, Fjordagerring 66, telefon : Ole Aaris, Råkærvej 34, telefon Administration HAB - Varbergvej 63, 6100 Haderslev, tlf , Telefontid: Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag: og Mandag, tirsdag: Onsdag: Lukket Onsdag: Lukket Torsdag: og Torsdag: Fredag: Fredag: Inspektørerne Carsten N. Hansen og Claus Kristensen samt teknisk konsulent Paul Jørgensen træffes efter aftale. Carsten Hansen er ansvarlig for afd samt Sydbo, Claus Kristensen for afdeling I dagtimerne træffes lokale serviceledere: Afdeling 18, 19, 20, 21, 22, 23: Kjeld Lauridsen, telefon , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 31-34, 40, 42, 44, 47, 55: John Pedersen, telefon , 17 Serviceleder træffes på telefon , 35, 37, 38, 39, 45, 48, 51: Martin Ravn, telefon , 26, 27, 29: Erik Duus, telefon MEDLEMSBLADET Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 4 gange årligt Oplag 2150 eksemplarer Kontakt redaktionen: Journalist Sune Falther Mail: Telefon Projektkoordinatorerne Hanne Rosendahl og Mohammed Téta takkede murermester Stig Thomsen for støtten til det boligsociale arbejde i HAB. Støtte til boligsocial indsats Dansani og Murermestrene Thomas Hans har på eget initiativ bidraget med kontant sponsorstøtte til HAB s boligsociale projekter. HAB s boligsociale indsats gør en forskel, og det er åbenbart en forskel, som andre uden for HAB også bemærker. I hvert fald har to lokale virksomheder inden for kort tid besluttet at bidrage til den boligsociale indsats ganske på eget initiativ. Dansani har givet to gange kroner i støtte til lektiecaféerne i Varbergparken og Hjortebro, og Murermestrene Thomas Hans støtter uspecificeret boligsocialt arbejde med kroner. - Det er rigtig dejligt, at vi helt uopfordret modtager støtte fra lokale virksomheder. Det er et udtryk for, at vi efter mange års arbejde er ved at få skabt et billede af, at indsatsen nytter, og at der gøres en forskel, siger Mohammed Téta, leder af Bydelssekretariatet i Varbergområdet. Murermester Stig Thomsen begrunder sin støtte med, at man gerne tager en del af det sociale ansvar i det område, man arbejder i: - Vi har arbejdet meget i HAB s områder, og vi ved, der er et konkret behov og brug for en indsats. Vi har gennem årene set, at der er en positiv udvikling, og vi vil gerne yde et bidrag til at sikre, den udvikling kan fortsætte, siger Stig Thomsen. Hvad bidraget skal bruges til har Murermestrene Thomas Hans ikke specificeret: - Det er jeg sikker på, at HAB har større indsigt i. Vi er sikre på, at vores bidrag nok skal blive brugt fornuftigt, siger Stig Thomsen. 2 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 3

3 For de fleste lejere vil renoveringen medføre en huslejestigning på mellem 1000 og 1400 kroner per måned. Det er mange penge at stige med, men man har også ladet mange planlagte vedligeholdelsesopgaver ligge, fordi man ikke ville reparere på noget, der alligevel ikke var en fremtid i. Derfor kommer det store spring nu Morten M. Mathiasen, teknisk direktør i HAB, inden renoveringen gik i gang Huslejestigning betyder nye beboere i afdeling 17 Når afdeling 17 er færdigrenoveret, vil huslejen stige med cirka 50 procent. Det har fået nogle tidligere beboere til at opgive at vende tilbage. Formand Josef Rosiak glæder sig meget til at vende hjem til afdeling 17 på Thrigesvej, som det seneste år har gennemgået en gennemgribende renovering og så småt nærmer sig sin afslutning. Men det bliver en anden afdeling, han vender tilbage til. For en del naboer har ikke set sig i stand til - eller ikke ønsket - at betale den husleje, som renoveringen medfører. Huslejestigningen ventes at blive på omkring 50 procent, og den stigning er voldsom. - Til at begynde med regnede vi med 500 kroner i stigning men det var urealistisk. Siden blev det meldt ud, at en stigning på kroner nok var mere sandsynligt, og på det seneste afdelingsmøde tegnede det sig nærmere til en stigning på kroner eller cirka 50 procent for de lejligheder, der er på 85 kvadratmeter. Flere af afdelingens tidligere beboere har sagt til mig, at de ikke kan være med på den husleje, siger Josef Rosiak. Manglende opsparing Baggrunden for stigningen er en kombination af, at boligerne har været udsat for en omsiggribende renovering, og at afdelingen har forsømt at spare op. - For det første er boligerne fra 1955, og det var ret simpelt byggeri den gang. For det andet har beboeradfær- 4 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 5

4 De beboere, der har boet her, har glemt at spare op. Det kan man ikke bebrejde HAB Josef Rosiak, formand afd. 17 FAKTA Den store tur Afdelingens 36 boliger renoveres for cirka 50 mio. kroner i alt. Alt på nær fundamentet, bagvæggen og nogle indvendige vægge fjernes. Husene indrettes med gulvvarme overalt, topisoleret efter moderne standarder, med øget tilgængelighed og bredere døre, samt med et tilbygget badeværelse, som føjer 4-5 nye kvadratmeter til huset. Da boligerne i dag er indrettet med mange små rum, og kvadratmeterne er uhensigtsmæssigt fordelt, vil boligerne opleves som endnu større bagefter. Beboerne har stor fleksibilitet i tilvalg og medbestemmelse. Både indretningen og valg af overflader på køkkenlåger, bordplader, badeværelsesfliser med mere kan præges af den enkelte. Her var en gang et køkken det kommer der igen, men det bliver måske med ugentlig grøddag for nogle af beboerne. Huslejen stiger nemlig med omkring 50 procent. En stigning på kroner for lejligheder på 85 kvadratmeter har fået flere af afdelingens tidligere beboere til at sige til mig, at de ikke kan være med på den husleje, siger Josef Rosiak, formand i Afdeling 17. den slidt hårdt på dem, så alt skulle skiftes der er eksempelvis konstateret skimmelsvamp, siger Josef Rosiak. Og så har det slidt på afdelingen, at afdelingens beboere har været meget glade for en lav husleje. - I den tid, jeg har været formand, har jeg gentagne gange talt for en huslejestigning, så vi satte lidt af til ombygning. Jeg har forsøgt at få henlæggelserne sat i vejret, men det har været umuligt. Vi har ikke sparet nok op, og derfor kommer smækket også nu, siger Josef Rosiak. Ifølge ham vil den kommende husleje ligge i spændet fra kroner til kroner ved projektets start var estimatet en husleje på mellem kroner og kroner. Bedre og dyrere Med til historien hører også, at kloakseparering er indregnet i de nye priser, og at der under renoveringen har vist sig at være mange ting i jorden og tilstødende problemer. Det har både forsinket processen og vil slå igennem på den endelige regning. Til gengæld vil lejerne af boligerne få en markant lavere varmeudgift, fordi husene nu lever op til moderne energikrav, og vand og varmeforbruget fordeles nu på de enkelte boliger mere præcist. - Der bliver en besparelse der, men for mange er huslejen alligevel for stor en stigning. Nogle har måske budgetteret med boligydelser for at kunne blive, men den slags kan man jo ikke satse på. Man skal også huske, at den bolig, man forlod, havde en langt ringere standard end den, man kommer tilbage til. Det koster naturligvis mere, siger Josef Rosiak. 6 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Marts Nr.. Nr

5 En lav husleje kan være udtryk for en høj uansvarlighed Christian Skovfoged, direktør, HAB Få nu sparet op i tide! Det er ingen dyd at have den laveste husleje i HAB, pointerer direktør Christian Skovfoged. Det er beklageligt, at der er flere af afdeling 17 s oprindelige beboere, som ikke har fundet det økonomisk muligt at vende tilbage til den renoverede bolig på Thrigesvej. Det mener HAB-direktør Christian Skovfoged, som gerne havde set folk vende hjem, når arbejdet er overstået. - Det er trist, at naboskab skal brydes op på den måde, men det er desværre en konsekvens af, at man ikke i tide har fremtidssikret afdelingen, siger Christian Skovfoged. Afdeling 17 har ikke haft stigning i henlæggelser, som matchede det behov for renoveringer, som der har været brug for. Afdelingen har allerede i 2003 vidst, at der var skimmelsvampsproblemer i et så væsentligt omfang, at embedslægen ville skride ind men hensættelser blev sat på stand by, da man vidste, der skulle renoveres på et tidspunkt. - Det er ikke anderledes at bo til leje end at eje. Hvis du ikke sætter penge til side, så du kan reparere og vedligeholde din bolig, så bliver den nedslidt og ødelagt. Og så skal der ske en stor renovering, som presser huslejen voldsomt op, siger Christian Skovfoged. Ikke enestående Eksemplet på afdeling 17 er langtfra enestående i HAB. Mange afdelinger sætter en dyd i at køre med en lav husleje, men det er en misforståelse at tro, man dermed driver en god afdeling: - Lav husleje er dejligt, men hvis det er et udtryk for, at man ikke sørger for i tide at sætte reserver til side, så er det en rigtig dårlig ide. Vi ser afdelinger, som når vi har givet dem vores anbefaling - erkender, at henlæggelserne ikke har været store nok, og derfor skruer op for huslejen med procent for at indhente det. Det er hårdt for nogle af beboerne, men det er bedre, end at den pludselig stiger så meget, at man må flytte, siger Christian Skovfoged. HAB vil nu sikre, at opmærksomheden på henlæggelser får mere fokus på afdelingsbestyrelsernes møder. - Budgettet er afdelingens, og vi kan ikke blande os i det. Men vi kan nok blive skarpere på at guide afdelingerne i den rigtige retning, siger Christian Skovfoged. 8 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 9

6 Tema: Færre boliger... bedre boliger FAKTA Der er aktuelt 129 lejligheder i de fire u-renoverede blokke i Varberg, mange i det uhensigtsmæssige 92,8 m 2 -format med en dårlig indretning. Blokkene skæres igennem, så 51 lejligheder (eller små boligkvadratmeter) fjernes. Der bygges to nye etager på toppen af det eksisterende, så der kommer yderligere 27 boliger til i alt vil der efter renoveringen være 105 boliger. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 Efter mange års venten er Varbergparkens næste renovering nu på plads. Afgørende for området, siger direktør. Efter en omfattende renovering kunne HAB ved årsskiftet 2008/2009 byde velkommen til Kildebakken Center for Senildemens og meget andet, som havde erstattet 72 uhensigtsmæssige lejemål. Nu kommer resten af Varbergparken endelig med. Byrådet besluttede på sit møde 30. april at godkende næste etape i Varbergparkens renoveringsog nybygningsplan. Dermed kan beboerne i blok 4, 5, 6 og 7 nu endelig! - se frem til en gennemgribende renovering, som vil erstatte utidssvarende boliger med moderne og attraktive lejligheder. - Det er et meget vigtigt skridt i vores samlede helhedsplan for Varbergom rådet, at der nu er åbnet op for næste etape. Det vil løfte området yderligere, siger Morten M. Mathiasen, teknisk direktør i HAB. Det er ikke bare et vigtigt skridt, der nu er taget det er også et meget langsomt skridt. - Vi har arbejdet på det her siden Mange har spurgt os: hvornår sker der noget? Nu er der endelig kommet en afgørelse, der sikrer, at der er skred i det, siger Morten M. Mathiasen. Taglejligheder gav debat Tilbage i 2003 formulerede HAB en helhedsplan for fremtidens Varberg. Den var baggrunden for etableringen af blandt andet hjertecenteret og Kildebakken i Varberg, og selv om man allerede ved indvielsen af Kildebakken i 2009 talte om næste etape, så gik hele operationen umiddelbart efter i stå. En af forklaringerne har været, at HAB i sit projekt for de eksisterende blokke ikke bare renoverede men også ville bygge yderligere to etager på. - Det er en kombination af flere ting, der er baggrunden for, at etapen med blok 4, 5, 6 og 7 ikke er kommet i gang endnu. Primært har tilbygningen af taglejlighederne været en ret stor sten på vejen videre, siger Morten M. Mathiasen. - Renoveringsdelen af projektet blev hurtigt godkendt, men nybyggeriet har været svært at få igennem, fordi der er mere end to procent ledig- 10 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 11

7 Tema: Færre boliger... bedre boliger hed i det almene boligmarked i Haderslev Kommune, og man derfor siger stop for alment byggeri. Men da man ikke kunne tage stilling til renoveringen uden at forholde sig til nybyggeriet, betød det en pause i hele projektet, siger Morten M. Mathiasen. Blokkene skæres i gennem, vokser i højden og gøres lysere i indgangspartiet. Vi siger i HAB, at mennesker er forskellige. Og mener vi noget med det, så er 129 identiske lejligheder jo ikke det ideelle. Nu får vi gjort noget ved det Færre men bedre At det er kommet i gang igen handler blandt andet om, at man med renoveringsprojektet af blok 4, 5, 6 og 7 samlet set får færre lejemål i området. Trods to ekstra etager på toppen falder antallet af lejemål samlet set fra 129 til 105 og projektet bidrager dermed til Haderslevs ambition om at nedbringe den mindre attraktive del af den almene boligmasse for at give plads til det attraktive. Det får man her. - Lejlighederne bliver en helt anden type end dem, vi havde, siger Morten M. Mathiasen. - De får et individuelt præg, får plads til mange typer familier og får en langt større variation. Der vil være flere muligheder for, at mange forskellige Christian Skovfoged, direktør, HAB menneskers boligbehov kan dækkes, siger han. Christian Skovfoged, direktør i HAB, er glad for, at projektet endelig kommer videre. - Det er helt enkelt afgørende, ikke alene for Varbergparken, men også for bydelen, byen og kommunen. Hvis Haderslev skal være en by, der kan tiltrække nye borgere, så skal vi være en rar og attraktiv bosætningskommune. Det kræver gode lejligheder, og det får vi her, siger han. Ledige boliger i et sted i byen er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der ikke kan være behov for ledige boliger et andet sted i byen eller for boliger af en anden type. Det har eksempelvis HAB s Strandhusene-projekt illustreret et udbud af attraktive lejeboliger indrettet til seniorer viste sig at være eftertragtet, selv om der var andre ledige boliger i markedet. Ledige boliger må ikke forhindre udvikling, og derfor søger Haderslev Kommune og byens boligforeninger at imødegå de begrænsninger, som 2-procentreglen medfører. Færre men bedre - boliger Dialog mellem kommunens boligforeninger betyder aftale om at nedlægge 200 almene boliger. I løbet af de næste par år vil Haderslev Kommune have bragt antallet af almene boliger ned med 200 styk. Det har byrådet besluttet. Borgmester Jens Christian Gjesing begrunder nedbringelsen med, at der ganske vist stadig er behov for boliger men at det skal være de rigtige og de attraktive. - Vi har valgt at lave en langtidsplanlægning for vores almene boliger, og det indebærer, at vi river boliger ned, sammenlægger boliger og moderniserer utidssvarende boliger. Som bosætningskommune er det vigtigt, at vi kan tilbyde attraktive og moderne boliger, siger borgmesteren til dk.nyt. Aftalen er en følge af de begrænsninger, som 2-procent-reglen medfører. Reglen betyder, at hvis der er flere ledige lejemål end to procent af den samlede almene boligmasse, så kan der ikke sættes nye projekter i gang. Ved årsskiftet var der 205 ledige, almene boliger i kommunen, svarende til 3,63 procent. Det har den beklagelige konsekvens, at gamle, uattraktive lejligheder står tomme - og samtidig forhindrer alternative moderne boliger i at skyde op. Derfor er HAB godt tilfreds med at se reglen falde bort: - Vi har flere interessante projekter, som vi ikke kan komme videre med, fordi der aktuelt er sat en prop i med 2-procents reglen. På mange måder er reglen rigtig og rimelig, men den kan også betyde, at vi kommer til at mangle boliger. Tre tomme boliger i Vojens siger ikke nødvendigvis noget om behovet for boliger i Haderslev. Og umoderne og uhensigtsmæssigt indrettede lejligheder siger ikke noget om folks interesse for at bo alment. Men de tæller med i statistikken, siger adm. direktør Christian Skovfoged, HAB. 12 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 13

8 FAKTA Så har man prøvet det at blive budt velkommen af en vandmelon! Men Thong Christensen er finger nem med en kniv, så hun havde skåret et smukt mønster i både melon, gulerødder og radisser, da Spice Kulturcafé bød velkommen i nye lokaler i Varberg. Kulturcaféen er en fusion af Spice-projektet med catering af anden mad end den etnisk danske, samt af Park Caféen, der serverer det stik modsatte Bodil Bendixen Hansen er fuldtidsansat leder og Thong Christensen er 15 timer ugentligt. Frivillig hjælp er der også, Marie Schwarz fra Park Caféen er også aktiv i kulturcaféen. Kulturcafé gav smagsprøver Varbergs nye spisested gav smagsprøver, da Spice Kulturcafé slog dørene op til en kombination af det bedste fra Spice-projektet og Park Caféen. etnisk mad som vor mor lavede den, hvis altså vor mor er dansker. - Vi tror på, at der er mulighed for begge dele, siger Bodil Bendixen Hansen, som er ny køkkenleder i kulturcaféen. Ideen er, at cafeen skal levere mad ud af huset til virksomheder, skoler, fester og lignende, mens frokostkortet i cafeen er til den klassiske danske. Åbningstiderne er 11-14, men man vil gerne mere. - På længere sigte vil vi gerne udvide til klokken også, så vi har et aftentilbud. Og så håber vi, at der kan skabes grundlag for, at håndværkerne og skoleleverne henter en madpakke eller kommer her forbi og får en kop kaffe eller middagsmaden. Vi har godt gang i det danske allerede, og interessen for Spice har været der længe, siger Bodil Bendixen Hansen. Aktiviteter ved Øsby Centret Sommer 2013 Aktivitetsrådet ved Øsby Centret Den første mandag i måneden er der traditionen tro aktiviteter på Øsby Centret. Alle efterlønnere og pensionister er velkomne til at deltage. Program for 2012 Onsdag den 19. juni kl : Sommerfest. Kaffe, Der inviteres underholdning alle efterlønnere v. Uno, afsluttende og pensionister med kartoffelsalat og pølser. Husk at melde dig til senest den 13. juni på Prisen er 150 kroner. Bemærk det er en onsdag! Juli MaNdag måned 6. februar er der ferie Kl afholder rådet ordinær generalforsamling. Herefter vil seniorrådsformand TIRSdag Hans Morten den Nielsen 20. august fortælle om kl. sit 10.00: spring i livet fra Nordsjælland til Udflugt Sønderjylland. til Fyn. Humlemagasinet er smukke haver, udstillinger og museer. Vi Aktivitetsrådet spiser også frokost er denne og slutter dag værter af med ved kaffe kaffen. og lagkage (begge dele er med i prisen). Afgang fra Årøsund 10.00, fra Øsby og fra Starup Tilmelding MaNdag senest 5. MaRTS den 13. Kl. august 14.00på Prisen er 250 kroner. Bemærk Det altid populære det er en tirsdag! lokal lotto. Mange præmier kom og vind den største! Mandag MaNdag 26. den MaRTS 2. september Kl kl : The Så lykkedes Swinging det Sisters at få underholder Haderslev Ældre-Cabaret med glade sange, endnu der dækker engang et bredt til Øsby. spektrum Gå ikke fra glip sømandsviser af denne herlige til revymelodier. underholdning! Hvor intet andet er nævnt er prisen 45 kroner for kaffe og kage. UgeNTlige aktiviteter Ingen Mandage lopper, og onsdage men kl Der Fælles er intet kaffebord, loppemarked vekslende i 2013, underholdning men der modtages lotto, gerne motion lopper og til sang. markedet i 2014 gerne møbler og brugsting. Overskuddet går ubeskåret til centrets beboere. Evt. spørgsmål til Ragnhild Moldt, tlf Eventuelle spørgsmål til Aktivitetsrådet kan rettes til Ragnhild Moldt på HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 15

9 FAKTA Sådan gør du: Finder du en bevidstløs person, så placer vedkommende i aflåst sideleje og tilkald hjælp. Bliv ved personen. Finder du en person med hjertestop (bevidstløs samt manglende vejrtrækning) så skal du give to pust kunstigt åndedræt og give hjertemassage ved at pumpe tredve gange midt i brystet. Du skal trykke brystkassen fem-seks centimeter ind. Tilkald hjælp. Efter 30 pump gives to nye pust af luft, inden der pumpes videre. Sådan fortsættes, til hjælp er fremme. Se mere på hvor der er billeder af basal førstehjælp. Medarbejderne har lært førstehjælp HAB erne har lært både livreddende førstehjælp og brandbekæmpelse. For egen og beboernes sikkerhed. Paramediciner Bjørn G. Møller instruerer i førstehjælp, inden HAB erne selv får lov at give hjertemassage på dukkerne. Hvis ikke I holder folk i live, så er det lige meget, hvad jeg har i tasken af gode sager. Så tak fordi, I er kommet I redder liv! Sådan er indgangsbønnen fra Bjørn G. Møller hver gang, han tager et nyt hold ind til førstehjælpstræning. Paramedicineren kan nemlig ikke gøre ret meget ved døde folk men han kan en hel masse ved dem, der stadig er i live. Livreddende førstehjælp er afgørende for, om vi kan overleve hjertestop på grund af blodpropper og lignende. Og en placering i aflåst side leje kan være forskellen mellem liv og død, hvis man mister bevidstheden. Svært er det ikke, når man bare ved, hvad man skal. Og det gør mange HAB ere nu. Både administration og servicefolk har været på kurser i livreddende førstehjælp ved paramediciner Bjørn G. Møller fra RescYou, og her har de lært at give hjertemassage og kunstigt åndedræt samt at bruge en hjertestarter. - Det er vigtigt for både kolleger og beboere, at vi har de kompetencer, siger Michael Jessen, inspektør i HAB. - Med livreddende førstehjælp kan vi gøre en forskel, til ambulancen når frem og vi ser det som et bidrag til at skabe tryghed både for medarbejderne og beboerne, siger han. 16 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 17

10 Vi fik markedsført os godt, det er jeg sikker på. Vi var hæse dagen efter af al den snak! Ole Aaris HAB på boligmesse gav synlighed HAB deltog på bolig- og livstilsmesse og fik mange besøgende. Overvældende! Sådan beskriver organisationsbestyrelsens formand, Ole Aaris, fremmødet, da HAB deltog i bolig og livsstilsmessen i Haderslev i weekenden. Messen forventede besøgende men måtte allerede lørdag justere det tal op til og en stor del af gæsterne var forbi HAB s messestand. - Interessen var rigtig god, der var en kødrand af folk hos os begge dage, siger Ole Aaris. Messen, som Poul Erik Kjær og Morten M. Mathiasen fra HAB havde udformet, havde både plancher om konkrete projekter, film fra HAB med nyheder og stemning, og det seneste nummer af medlemsbladet til uddeling. Og kommentarerne var ofte et nå, er det sådan, at bo alment eller er det også jer, der bygger det. - Folk var overraskede over, hvor meget vi har gang i af nyt og imponerede over det. Og så var det tydeligt, at det kom bag på flere, at man kan så meget med råderetten, som man kan, siger formanden. Koldt boligmarked På dagen blev der ajourført eksisterende medlemmer, folk blev opdateret på venteliste og helt nye meldte sig ind. Men om de også flytter ind er endnu for tidligt at sige: - Der er rigtig mange, der gerne vil. Unge på min alder kan godt se fordelene ved at bo alment, og mange vil gerne. Men boligmarkedet er ikke til det i øjeblikket. De kan ikke få solgt. Vi har folk, der har været på venteliste i år og stort set kan vælge og vrage mellem det, vi har, men de kan ikke flytte ind hos os, fordi deres huse ikke kan sælges. Det er trist, men vi er da glade for, at vi har noget på hylden, som de er interesserede i, siger Ole Aaris. 18 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 19

11 Fordel #12: Du skal ikke klippe hæk. Lockoutet basketballkamp Lockouten af skolerne gav lidt mere liv om formiddagen mange steder i HAB, hvor børn var på legepladser og sportsbaner i stedet for at være i skole. Brødrene Hami Ahmad og Jamal Ahmad tog sig i lockoutens 3. uge et slag basketball i Varbergs aktive park og erklærede begge, at de var ved at være trætte af at holde fri. - Jeg har to timer i dag og to timer igen i morgen og det er så det hele. Det er ikke meget undervisning, sagde Jamal, der går i 4. klasse. Hami ville også gerne i gang igen med sin skolegang i 8. klasse: - Efter et stykke tid holder det op med at være sjovt. Vi spiller spil, læser, spiller basket men det er ved at være kedeligt nu, siger han. Ugen efter sluttede lockouten. 50 år i samme afdeling Kitty Westergaard rundede den 1. maj 2013 hele 50 år i afdeling 13. Dette blev ved det årlige møde i afdelingens fælleshus på Hjort Lorenzensvej 50 markeret med blomster og chokolade, som afdelingsformand Niels Vincent Andersen overrakte. Afdeling 13 består af dele af Lembckesvej, Hjort Lorenzensvej og Thrigesvej, og er med 147 lejemål HAB s næststørste. Her bor unge og ældre, nogle har boet her siden afdelingen blev bygget. 20 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 Varbergvej Haderslev - tlf

12 I 1938 så verdens første kopimaskine dagens lys; den britiske premiereminister blev fotograferet, mens han viftede med et stykke papir, der lovede fred i vor tid ; og den amerikanske kemikoncern Du Pont fremviser et nyt spændende materiale, man kalder for nylon. Og i Haderslev stiftes Haderslev Andels Boligforening med attraktive boliger til byens mange tilflyttere. Attraktive boliger har været målet med boligforeningen lige siden, og HAB, som vi hedder i dag, kan i år fejre 75 års jubilæum i fin form: Efter fusionen med Sydbo vil HAB have vokset sig til cirka lejemål. Der er med andre ord nok at fejre, og det gør man da også. FAKTA Næsten gratis, men..: De fleste arrangementer til festen er gratis, men der er dog nogle, hvor der er en egenbetaling. Til den store fest på Harmonien skal man betale 75 kroner per person (maks. to deltagere per husstand), og forældre, som ønsker at deltage ved sodavandsdiskotek, skal betale 25 kroner per person. 75 års jubilæum markeres over to dage HAB fejrer sig selv med fest og aktiviteter for alle i foreningen. Kom med! Organisationsbestyrelsens jubilæumsudvalg har sat weekenden den 7. og 8. september af til rammen om jubilæet, som markeres mange steder i byen. - Det har været vigtigt for os, at der er et tilbud til alle, som vil være med til at markere dagen, siger Mette Maimburg fra udvalget. - Derfor er der arrangementer for alle aldre og for mange interesser. Der er noget for børn og unge, for seniorer og dem midt i mellem. Og vi kommer godt rundt i HAB s geografi undervejs, siger hun. For alle! Der vil være boldspil og motionsdans, fest og løbetur, sodavandsdiskotek og rappelling og meget andet på programmet. Alsidigheden skal tiltale flest mulig, siger Ove Therkildsen, som også har været en del af udvalget. - Vi har været tro mod vores filosofi om, at mennesker er forskellige også i arbejdet med at sammensætte et program, som gerne skal tilbyde noget for de mange forskellige folk, vi er i HAB. Og så vil vi gerne understrege, at alle arrangementer er for alle boldspil på Skolebakken og motionen i Hjortebro er også for folk i Starup, Varberg og Sydbyen. Man skal bare komme, siger Ole Therkildsen. På de næste par sider er programmet for festen trykt, så det er til at hive ud og hænge på køleskabet. 75 års jubilæum Sådan melder du dig til: Meld til på mail - betal sammen med huslejen Hvis man vil deltage i jubilæumsfesten på Harmonien eller i sodavandsdiskoteket på Crazy Daisy, så skal man hurtigst muligt og absolut senest den 1. august sende en mail til administrationen på I mailen skal du skrive: Navn Adresse Telefonnummer Aktivitet, man ønsker at deltage i Antal personer, der deltager Du kan også tilmelde dig ved at ringe til HAB på hovednummeret, Husk, at der er ferielukket i uge 29 og 30. Herefter vil betalingen for antal deltagere blive trukket med huslejen for september. Tilmelding er bindende per 1. august. Bemærk: Man kan IKKE betale for at deltage i de to arrangementer på anden vis! Diskotek for større børn Festen på Crazy Daisy er som de voksnes men uden alkohol. Søndag eftermiddag er der jubilæumsfest for de større børn i HAB. Børnene kan komme til Crazy Daisy og feste, hvor der vil være konkurrencer, musik, underholdning og fest og sjov uden procenter. Alle børn mellem 11 og 16 år er velkomne, men vi skal vide, de kommer, siger Ove Therkildsen fra jubilæumsudvalget. - Vi skal have en tilmelding, og så skal vi have et telefonnummer på forældrene, så vi har nogen at ringe til, hvis børnene ikke dukker op, siger han. Forældrene må også gerne være med, der er et rum ved siden af, hvor de kan hygge med en kop kaffe. Tilmelding skal ske til administrationskontoret. 22 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 23

13 75 års jubilæum - program Dato: Arrangement: Tidsrum: Forplejning: 7. september Skolebakken: Fra Rundstykker og pålæg Fælles morgenkaffe bord i beboerhuset for beboere i HAB. Der arrangeres krolf-turnering mm. Muligvis arrangeres der ligeledes loppemarked. 7. september Hjortebro: Fra 9.00 Rundstykker og pålæg Fælles morgenkaffebord i og omkring Centralen og Hjortebrohuset for beboere i HAB. Medbring selv kaffe/te, så er der rundstykker og fælleshygge. Få en tur i Lillefut, der kører i Hjortebroparken kl ligesom den kører i rutefart mellem Hjortebroparken og Multihuset kl Der vil endvidere blive arrangeret beboerturneringer i krolf og petanque. 75 Fejr HAB i din afdeling Alle afdelinger og områder er velkomne til at fejre HAB s 75 år på dagen. Hvis I vil fejre det lokalt i din afdeling, så kontakt din afdelingsformand så kommer HAB ud med morgenbrød og tilbehør. Dato: Arrangement: Tidsrum: Forplejning: 7. september Harmonien Jubilæumsfest kræver tilmelding Buffet herunder salg af amerikansk lotteri Musik Indlæg/underholdning Musik Sponsorpræmier til amerikansk lotteri fra leverandører/samarbejdspartnere mm. 7. og 8. september Damparken: Stafet for livet. Kræver tilmelding Der løbes et døgn i Damparken på hold Sammensat af minimum 12 m/k Det koster 100 for voksne og 50 for børn, men er du interesseret i et deltage gratis på et HAB-stafethold, så tilmeld dig senest den 18. august til Martin Ravn, HAB s motionsafdeling, på Sydbymarked i Multihuset kl september Christiansfeldvej v. vandtårnet: Pålægsboller og div.vand rappelling, fra 12 år og op. Kræver tilmelding (først til mølle) Tilmelding: Ellen Corfits på mail 8. september Crazy Daisy kl Sodavandsdiskotek for årige ankomst , herefter ingen adgang. Der er forældrekaffe i tilstødende lokale (kaffen afregnes med 25 kroner). Tilmelding nødvendig til HAB s administration - 24 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 25

14 Deadlines Hvis du vil have arrangementer, læserbreve eller andet optaget i Medlemsbladet, så skal du være opmærksom på følgende deadlines: For bladet, der udkommer i september 2013: senest indlevering den 8/8. Husk også, at hjemmesiden er en kilde til nyheder, og her er der ingen deadline, der trykker. Indlevering af materiale til redaktionen for både blad og hjemmeside kan ske til: eller kontakt journalist Sune Falther på Tak for mad med mere De frivillige fra Parkcaféen fik en middag til tak for de mange gode middage, andre har haft hos dem. Frikadeller, paneret flæsk, skrædderduelse og boller i selleri Parkcaféen har haft meget godt på menuen i gennem årene, og altid har det været tilberedt med omhu og kærlighed. Noget af den omhu og kærlighed blev gengældt med en middag, da HAB var vært for Parkcaféens frivillige ved en tak for denne gang-middag. Efter lukningen af Parkcaféen er Spice Kulturcafé skudt op, og i de nye lokaler blev de frivillige bespist sammen med HAB s bestyrelse. 26 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 27

15 Jeg vil anbefale, at vi fortsætter der mangler noget i sydbyen, især til de unge. Det kan vi få med Hjorten. Peder Hansen, næstformand, FU. Formand og næstformand i Hjortebros FU, henholdsvis Erik Jensen (th) og Peder Hansen, flankerer projektkoordinator Hanne Rosendahl ved Centralen i Hjortebro. Alle tre håber, der vil være fortsat opbakning til en helhedsplan for området. Kommunen støtter fortsat arbejde med helhedsplan for sydbyen Haderslev Kommune har valgt at bevilge støtte til en forlængelse af Hjortebros helhedsplan og en integration af resten af sydbyen. Helhedsplanen for Hjortebro, som HAB har arbejdet med i fire år, har fået en kommunal opbakning til at fortsætte. Samtidig har politikerne støttet en fælles udarbejdelse af en ny helhedsplan, som ikke bare vedrører Hjortebro men hele sydbyen. HAB og Domea har i fællesskab udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden om en forlængelse og en udvidelse af den nuværende plan, så hele bydelen omfattes. Og det arbejde vil kommunen nu støtte. Projektet skønnes at beløbe sig i størrelsesordenen 6-8 mio. kr. over de næste fire år, og for at komme i betragtning til støtte fra Landsbyggefonden skal projektet kunne fremvise en lokal medfinansiering, der mindst skal være på 25 procent af det samlede budget. 25 procent af 6-8 mio. kroner er mellem 1,5 og 2 mio. kr., og de fordeles formentlig med halvdelen til Haderslev Kommune og den anden halvdel til deling mellem HAB og Domea. De 75% forventes at blive dækket af Landsbyggefonden, såfremt de godkender projektet. FU Hjortebro bakker op om en fortsættelse En forlængelse og udvidelse af helhedsplanen for sydbyen vil være en gevinst, mener FU Hjortebro. Med kommunens vilje til at forlænge den helhedsplan, som er på Hjortebro, mangler nu tilslutningen fra afdelingerne. Fem af de seks HAB-afdelinger, som er dækket af helhedsplanen, har allerede godkendt budgetter, der indeholder en støtte til at fortsætte helhedsplanen, og det er der mange gode grunde til, siger formanden for FU Hjortebro, Erik Jensen. - Cykelture, pc-hjælp, krolf, lektiecafé, ungdomsklub, bordtennis, julefest, skt. hans aften. Der er nok af grunde til at være glad for det, vi har fået etableret her allerede, siger Erik Jensen. Også næstformanden i FU, Peder Hansen, er enig i, at helhedsplanen har bidraget med meget. - Jeg vil godt se en grovskitse af, hvad den nye helhedsplan får som oplæg, men i udgangspunktet synes jeg, at det skal fortsætte. Jeg håber, at andre også vil støtte det fortsatte arbejde, for det er godt for sydbyen, siger han. Projektkoordinator i Hjortebro, Hanne Rosendahl, har deltaget i flere afdelingsmøder i sydbyen, og hun fornemmer opbakning. - Der er vilje til at fortsætte, og min fornemmelse er, at folk er glade for det medborgerskab og sammenhold, som vi foreløbigt har fået med helhedsplanen, siger hun. 28 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 29

16 Det sker i Hjortebroparken Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne Mandage: 9.50 Cykelhold Mødested foran Centralen, hvor vi også slutter af med en kop kaffe Beboerrådgivning i centralen Kom og få vejledning og rådgivning omkring sager, du har med Det offentlige Danmark Lotto i Hjortebrohuset Kontaktperson Edith Andersen Legestue I Centralen for 2-sprogede børn i alderen 3-6 år Lektiecafe I Centralen for børn og voksne! Tirsdage: Porcelænsmaling Kontaktperson Lilly Rickens PC-kursus Lær din computer at kende i Centralen Lektiecafe I Centralen for børn og voksne! Voksenklub I Centralen kan du mødes med din kortklub, hyggesnakke, være kreativ eller bare være det er de fremmødte der bestemmer indholdet Dart Foregår i Hjortebrohuset. Kjeld Lauridsen er kontaktperson på Onsdage: Voksencafe I Centralen for voksne i alle aldre! Krolf Kom og spil med os; mød op på plænen ved afdeling Børneklub For børn fra 0 til 15 år børn under seks år dog ifølge med voksen. Torsdage: PC-kursus Lær din computer at kende i Centralen Børneklub For børn fra 0 til 15 år børn under seks år dog ifølge med voksen Ungdomsklub I Centralen for unge mellem 13 og 17 år. Fredage: Krolf Kom og spil med os; mød op på plænen ved afdeling 19. HAB i TV2 om ghettoliste Indslag om ghetto-liste med afsæt i Varbergparken, som kom af listen for tre år siden. Helhedsplanen for Varbergparken og den boligsociale indsats med at gøre området bedre og mere attraktivt har betydet, at området for tre år siden ikke længere var at finde på den daværende regerings ghettoliste. Men: På listen eller ej Varberg lider under, at et image som et problematisk bolig område er vanskeligt at slippe af med. Det sagde HAB s tekniske direktør Morten M. Mathiasen blandt andet, da han medvirkede i et indslag om ghettobetegnelserne i TV2-nyhederne den 13. maj. Indslaget kan ses på HAB s hjemmeside, eller på denne adresse, hvis man selv vil taste ind: index/id/ HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 31

17 Vi sætter stor pris på, at alle kan deltage i vores arbejdslørdag. Uanset, hvad beboeren kan yde - lidt hygge om eller opvartning af de andre eller fysisk hårdt arbejde - så kan samtlige beboere faktisk deltage i arbejdslørdagen. Heidi Kjær, formand, afd. 25 Viekær Viekær blev shinet op Afdeling 25 Viekær brugte en lørdag i maj på at få ryddet op og gjort fint i området. Sparer afdelingen for penge og styrker det sociale liv. Jeg sidder her dagen derpå og kigger tilbage på endnu en succesfuld arbejdslørdag og tænker på, at vi 18 beboere fra afdelingen på en lørdag fra klokken til gennem hygge og hårdt arbejde har sparet afdelingen for mange håndværkerudgifter. Sådan siger formanden Heidi Kjær, HAB s afdeling 25 Viekær, tilfreds efter en arbejdslørdag, hvor Viekær fandt den store pudseklud, malerpensel og skurebørste frem. Træværket ved værkstedet og beboerhuset fik en god omgang maling; højbedene i klyngerne blev renset for ukrudt, og der blev renset og malet over det hele. - Vi fik også malet havesiden på et lejemål, der venter på en ny beboer. Det er blevet kutyme i afdelingen, at hvis vi har et lejemål, og det trænger til en kærlig hånd udvendigt, så sørger vi for at få det vedligeholdt, så det fremtræder velplejet, siger Heidi Kjær. God social dag Arbejdslørdagen i Viekær indledes med kaffe og hjemmebagte boller, som ledsages af informationer fra bestyrelsen herefter arbejdes og pauses i de tempi, de enkelte kan holde til, og der er fælles frokostpause og eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage. - Når arbejdet er overstået, og vi ikke gider mere, så bliver arbejdstøjet skiftet ud med mere afslappet tøj og vi går om bord i den altid dejligt hjemmelavede 2-retters menu. Herefter får børne familierne lagt børnene i seng, mens resten hygger med snak på tværs. Det er en god anledning til at danne venskaber med de andre beboere og lære hinanden bedre at kende. Det sociale bliver sådan en dag sat i højsædet, men også kombineret med det praktiske. Og det betyder faktisk en del for afdelingen, siger Heidi Kjær. Ifølge formanden har afdelingen i 2012 på to arbejdslørdage sparet afdelingen for håndværkerlønninger på ca kroner. Så praktisk, socialt og økonomisk er arbejdslørdagene med til at holde huslejerne nede og stemningen oppe. 32 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 33

18 Arbejdslørdag i Viekær 34 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 35

19 Orienteringsløbebane i Varberg FAKTA Du kan se mere om ruten på Det er også planen, at man via HAB s hjemmeside kan printe et eksemplar ud og lave sit eget orienteringsløb. Varbergområdets smukke natur og kuperede landskab bruges af mange til gåture, men også løbeture kan nu henlægges til parken. Orienteringsløberne fra OK HTF har etableret poster, man kan løbe efter, og tegnet Varbergområdets 30 tønder land op på et kort. Der er opstillet 15 faste poster på Varbergparkens område. Posterne består af 4x4 tommer stolper, som er malet i svenskrød og gravet ned, så de rager cirka 70 cm op. På hver er en klemme, så man kan klippe i et kontrolkort ved posten, samt et lille skilt med et individuelt nummer. Posterne er meget diskrete, og af samme type som vi har opsat i andre områder. Korttegningen foretages uden beregning af HTF, Projekt Varberg betaler materialerne, og Det grønne sjak har gravet pælene ned. Det hele er således uden omkostninger for beboerne i Varbergparken. Michael Honoré Christiansen fra Projekt Varberg (til venstre) og bestyrelsesmedlem og orienteringsløber Ove Brix Therkildsen fra HAB (til højre) i færd med at opsætte løberute i Varbergområdet. Ruten er 3,5 kilometer lang mellem de i alt 15 poster, og posterne vil permanent stå i Varbergområdet. Som man kan se er der allerede flere lokale, som har prøvet kræfter med løberuten. 36 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 37

20 Tak for foråret fra Varbergparkens Seniorklub Efter en rigtig god sæson havde vi vores sidste arrangement torsdag den 14. april hvor Femtetten fra Gram var og underholde os. Vi vil gerne sige mange tak til alle, der møder op hver anden torsdag - det er rigtig dejligt, at der kommer så mange. Vi vil også sige mange tak til dem, der giver en hånd med, når der skal ryddes væk, vaskes op og gøres rent. Vi starter igen torsdag den 19. september - god sommer til alle og håber vi ses Hilsen og tak Dagny og Marie Sidste Nyt fra Parkcaféen Den 28. februar var sidste åbningsdag i Parkcaféen, hvorefter den blev lagt ind under Spice Kulturcafé og flyttet til nye lokaler. Den 22. marts var den sidste generalforsamling i Parkcaféen, hvor den blev nedlagt, og efterfølgende var der stiftende generalforsamling i Park caféens Venner, som er klub, der vil videreføre nogle af de sociale aktiviteter, som var i Parkcafeen. Der skal også laves nye aktiviteter Første arrangement er lørdag den 1. juni, hvor der bydes på fællesspisning og hygge i selskabslokalet. Hvis der er nogen, der gerne vil være medlem, koster det 25 kroner om året henvend dig til en fra bestyrelsen, som består af formand Aage Nørskov Hansen, Varbergvej 57.9.tv, kasserer Marie Schwarz, Varbergvej 57.7.th og Karen Jensen, Varbergvej 12. Intranet populært i afdeling 13 Afdelingsbestyrelsen i afdeling 13 har etableret en opslagstavle for bestyrelsen på internettet. Hjemmesiden opperen.com fungerer som en slags intranet, altså et internt mini-internet, hvor bestyrelsen kan debattere. - Det er fint med et sted, hvor alle ting er samlet i stedet for at maile frem og tilbage i en uendelig strøm, siger formand Niels Andersen. På siden er der også referater og dagsordener til afdelingsbestyrelsesmøder, og afdelingen har gjort siden offentlig, så alle beboerne kan læse med men kommentarsektionen er lukket for andre end bestyrelsens medlemmer. - Vi vil ikke risikere at være et forum for mudderkast mellem naboer, så vi har valgt at holde det på et oplysende og informerende grundlag i stedet for et debatterende. Men oplysningerne gør, at flere sender os forslag til bestyrelsesmøderne. Mange læser det, og mange deltager mere i afdelingsarbejdet. Vi har aldrig før fået så mange forslag som vi fik til det seneste afdelingsmøde, siger Niels Andersen. 38 HAB. Juni Nr. 2 HAB. Juni Nr. 2 39

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere