Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar Kl Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde"

Transkript

1 Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar Kl Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af med Blåvandshuk Golfbane. Tillæg til forpagtningskontrakt af Godkendt. Følgeskrivelse fra advokat Forpagtningsaftale med Blåvandshuk Golfbane Tingbogsoplysning Forpagtningskontrakt af Ministeriet tiltræder forpagtning af Tillæg til forpagtningskontrakt pr Sag: Istandsættelse vedr. fugtproblemer m.v. (859) - Ho Sogn Menighedsrådet fremsender invitation til deltagelse i møde vedrørende istandsættelse af Ho præstegård. Invitation til møde vedrørende istandsættelse af præstegården Følgende deltager i mødet: H.C. Dalgaard Erik Juhl Kjeld Pedersen Anne-Mette Strebel Lise Hindsholm Inger S. Knudsen 3 Sag: Olietank (1189) - Strellev Sogn Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende opsætning af olietank i kapel. Provstiets rolle i sager som forhandles mellem stift og menighedsråd uden om provstiudvalget. Afgørelse - Strellev Afgørelsen tages til efterretning. Vi afventer udspil fra Strellev menighedsråd. Provstiudvalget finder det ønskeligt at blive inviteret med, når stiftet indkalder konsulenter i sager som denne. SV: Afgørelse - Strellev Referat, Side: 1

2 4 Sag: Nedlægning af omfangsdræn (1248) - Strellev Sogn Menighedsrådet fremsender tegninger og prisoverslag kr ekskl. moms for nedlægning af omfangsdræn ved Strellev kirke. Menighedsrådet anmoder om, at udgiften finansieres af menighedsrådets frie midler. Ansøgning om nedlægning af omfangsdræn Provstiudvalget godkender at arbejdet finansieres med kr ,- af menighedsrådets frie midler. Projektet er fremsendt til Ribe Stift og kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger. Overslagspris Tegning 5 Sag: Skimmelsvamp i Kirkehuset (1209) - Janderup Sogn Menighedsrådet fremsender overslagspriser og uddybende redegørelse ovedrørende anmodning om at lejligheden i kirkehuset ændres til mødeog undervisningslokale. Den tidligere lejer har fremsendt erstatningskrav for tab m.m. som følge af skimmelangrebet i lejligheden. Menighedsrådet anmoder om tillægsbevilling til uforudsete udgifter til dækning af en eventuel erstatning og sagsomkostninger. Redegørelse og overslagspriser vedr. ændring af lejlighed til kirkehus Provstiudvalget er indstillet på at støtte menighedsrådets forslag om at Kirkehuset istandsættes og fremover anvendes til sognehus. Provstiudvalget er indstillet på at yde tillægsbevilling af 5%-reserven til dækning af uforudsete omkostninger til en eventuel erstatning og sagsomkostninger. Lise Hindsholm og Peder Chr. Thomsen deltog ikke i punktet. Plantegning Kirkehus i Janderup 6 Sag: Ny klokke (803) - Næsbjerg Sogn Menighedsrådet har fået tilsagn om kr fra A.P. Møller fonden til renovering af tårn og anskaffelse af aflastningsklokke. Beløbet skal være anvendt senest den 4. dec Prisoverslag for det samlede projekt kr Egenfinansiering af opsparede kidler kr A.P. Møller fonden kr Manglende finansiering Provstiudvalget bevilger likviditetslån af 5%- reserven på op til kr under forudsætning af, at der fortsat søges fonde jf. menighedsrådets anmodning. Mangler der fortsat finansiering for en del af projektet i forbindelse med budgetlægning for 2016, kan dette medtages som et budgetønske. Efter det forelagte budget vil levering og montering af klokke og klokkestol beløbe sig til mere end , så derfor vil der skulle indhentes mindst 2 underhåndstilbud i henhold til tilbudsloven. Referat, Side: 2

3 kr Grundet tidsfristen på 1 år for udførelse af arbejdet anmoder menighedsrådet om tillægsbevilling på kr af 5%-reserven. Ligeledes anmoder menighedsrådet om likviditetslån af 5%-reserven på kr i byggeperioden. De øvrige arbejder kan efter de særlige forhold der gør sig gældende (kirkens alder og vanskelighederne ved på forhånd at beskrive arbejdets omfang) kunne udføres efter regning. Forslag til inskription på den nye klokke fremsendes til stiftsøvrighedens godkendelse. Menighedsrådet anmoder om tilladelse til, at der kun indhentes et tilbud på levering og montering af ny klokke, beregning/projektering og konstruktion af og levering og montering af ny klokkestol, heri indregnet montering af ringeautomatik, og at de øvrige arbejder udføres efter regning af udvalgte lokale håndværkere. Ansøgning vedrørende ny klokke og klokkestol. RS godkender ny klokke og klokkestol. 7 Sag: Fælles regnskabskontor (904) - Varde Sogn Varde menighedsråd fremsender oplæg til drøftelse af den fremtidige afregningsform, for menighedsråd der benytter det fælles regnskabskontor. Oplæg til drøftelse med provstiudvalget Afventer forslag til mødedato fra Varde menighedsråd. 8 Sag: Varmeanlæg i Børsmose kirke (1041) - Aal Sogn Menighedsrådet fremsender nyt projekt og budgetoverslag kr vedrørende installation af nyt varmesystem i Børsmose kirke. Menighedsrådet anmoder om, at den tidligere bevilling til projektet af 5%-reserven på kr forhøjes til Anmodning vedrørende nyt varmesystem Provstiudvalgt forhøjer bevilling af 5%-reserven til op til kr Projektet er fremsendt til Ribe Stift og kan først igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger. 9 Sag: Opførelse af nyt mandskabshus (805) - Thorstrup Sogn Menighedsrådet fremsender endeligt byggeregnskab for nye mandskabsfaciliteter Provstiudvalget tager byggeregnskabet til efterretning og udtrykker sin anderkendelse af at budgettet for byggeriet er overholdt, og at regnskabet udviser et overskud. Referat, Side: 3

4 ved Thorstrup kirke. Byggeriet er afsluttet med et overskud på kr ,82. Menighedsrådet anmoder om, at kr af overskud må anvendes til dækning af ekstra udgift til el i byggeperioden. Endeligt byggeregnskab Provstiudvalget godkender, at der overføres kr af overskud fra byggeprojektet til driftsrammen til dækning af ekstra udgifter til el i byggeperioden. Vi gør opmærksom på, at byggeregnskabet skal følge det ordinære regnskab for Thorstrup kirkekasse som et biregnskab. Byggeregnskab og el-forbrug 10 Sag: Forpagtningskontrakter (1221) - Fåborg Sogn Jagtlejekontrakt med Hans Holm Nielsen pr Jagtlejekontrakt med Hans Holm Nielsen Godkendt. 11 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift godkender provstiudvalgskassens regnskab for Ribe Stift godkender provstiudvalgskassens regnskab for 2013 Taget til efterretning. 12 Sag: Meddelelser til og fra Ribe Stift (916) Ribe Stift fremsender meddelelse om, at provstisekretærarbejdet er uforeneligt med at provstisekretæren varetager regnskabsføreropgaven for kirkekasser i provstiet. Provstisekretær som regnskabsfører Provstiudvalget tager meddelelsen til efterretning. Sekretæren for Varde provsti varetager ikke opgaver som regnskabsfører for kirkekasser. Sekretæren deltog i nærværende møde og er hermed orienteret om, at regnskabsførerfunktionen for kirkekasser ikke er foreneligt med provstisekretærarbejdet. 13 Sag: Kurser og møder (818) Ribe Stift inviterer til informationsmøde om byggesager den 3. marts 2015 kl til i Helle Hallen. Informationsmøde om byggesager Følgende deltager i mødet: Peder Chr. Thomsen Inger S. Knudsen 14 Sag: Kirkefondet (1113) Det videre arbejde med provstianalyse udarbejdet af Kirkefondet. Der arrangeres seminar for menighedsråd og præster lørdag den 7. november Udvalg: Morten F. Thaysen Referat, Side: 4

5 VS: Slides fra fremlæggelsen Morten F. Thaysen Lise Hindsholm Inger S. Knudsen 15 Sag: Eventuelt (825) Eventuelt. Eventuelt Der er modtaget spørgsmål om takster for lørdagsbegravelser fra bidkopperne. Der udarbejdes svar. Møde med Kvong menighedsråd den 19. februar 2015 kl ved Kvong kirke. Mødet omhandler renovering af graverfaciliteter m.v. Referat, Side: 5

6 Orientering 16 Sag: Arv efter Mette Kirstine Sørensen (1220) - Henne Sogn Ribe Stift fremsender meddelelse om frigivelse af kr af arvemidler til køb af stenskulptur og inddretning af mindeplads. Frigivelse af prohiberede midler - arven 17 Sag: Arv efter Jensine Marie kristensen (1214) - Thorstrup Sogn Ribe Stift fremsender meddelelse om frigivelse af kr af arvemidler til indvendig belysning i Thorstrup kirke. Tilsagn om frigivelse af arv 18 Sag: Belysning (1242) - Thorstrup Sogn Ribe Stift godkender opsætning af ny indvendig belysning i Thorstrup kirke. Afgørelse - belysning i Thorstrup Kirke 19 Sag: Renovering af sokkel og nedløb ved kor/apsis (1237) - Varde Sogn Ribe Stift fremsender godkendelse vedrørende istandsættelse af stensætning omkring kor og apsis. Afgørelse - stensætning ved Sct. Jacobi Kirke i Varde 20 Sag: Reparation af tagværk over skib og murværk ved dør (1233) - Næsbjerg Sogn Ribe Stift fremsender godkendelse vedrørende udbedring af skader i murværk og tagværk i Næsbjerg kirke. Afgørelse - Næsbjerg Kirke 21 Sag: Ekspropriationer ved Billum Kirke - j.nr. S (1234) - Billum Sogn Ribe stift indkalder til møde om vejret vest om Billum kirke. Møde om vejretten vest for Billum Kirke Referat, Side: 6

7 Orientering Lise Hindsholm H.C. Dalgaard Hansen Erik Juhl Kjeld Pedersen formand næstformand Anne-Mette Strebel Peder Chr. Thomsen Morten F. Thaysen Referat, Side: 7

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere