Undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale"

Transkript

1 ØLLETS BIOLOGI Undervisningsmateriale Side 1 af 16

2 Indholdsfortegnelse FREMSTILLING AF ØL Byg / korn Vand Humle Gær...5 MALTNING FRA BYG TIL BYGMALT...7 BRYGNING (URTFREMSTILLING)...9 GÆRING Gærens åndingsproces Den primære eller egentlige gæring Sekundærgæring, eftergæring, lagring eller modning FORSLAG TIL FORSØG, DER KAN UDFØRES PÅ SKOLEN...13 LITTERATURLISTE...16 Side 2 af 16

3 Bygmark med toradet byg. Fremstilling af øl Øl er en gæret, alkoholisk drik, der er baseret på stivelses- eller sukkerholdigt materiale først og fremmest maltede eller umaltede kornsorter. Øl krydres for smagens og holdbarhedens skyld især med humle. Selve drikken har været kendt i forskellige varianter de sidste 6000 år. Vi vil nu se nærmere på de klassiske ingredienser, der indgår i fremstillingen af øl, og hvordan de bliver behandlet: 1. Byg / Korn 2. Vand 3. Humle 4. Gær 1. Byg / korn Et vigtigt råmateriale til fremstillingen af øl er byg. Selvom mange kornarter kan bruges, anvender man i Danmark næsten altid byg som hovedingrediens, fordi de klimatiske forhold (tilpas nedbør) herhjemme er meget velegnede til denne kornart. En anden vigtig grund er, at byg er taknemmelig at arbejde med, da bygkernernes inderavner (skallen) er sammenvokset med resten af kernen, og det beskytter kernen mod ødelæggelse under høstarbejdet og den senere transport og maltning. F.eks. er hvede, som også kan benyttes til ølproduktion, betydeligt mere sårbar. Byggen kan inddeles i to hovedgrupper: toradet og seksradet byg (se ill. side 4). I Danmark er toradet byg den mest almindelige og den mest velegnede til ølfremstilling. Bryggerierne kræver en ensartet kernestørrelse, og da seksradet byg varierer mere i størrelse end toradet, foretrækker man toradet byg. Hovedparten af den danske bygproduktion anvendes til foder - primært til grise. Ca. 20 % af den danske byg anvendes til ølproduktion (heraf ca. 30 % i Danmark). Bryggerierne kan derfor tillade sig at være kræsne og stille nogle helt præcise krav: høj spireevne (95 %) ingen sygdomme(skimmelsvampe, mug) ensartet kernestørrelse store kerner Side 3 af 16

4 Toradet og seksradet byg. højt stivelsesindhold og relativt lavt proteinindhold Landmanden har også en interesse i at opfylde kravene, fordi bryggerierne giver en højere pris end korn- og foderstoffirmaerne. Byggen indeholder i gennemsnit: Stivelse 63 % Sukker 2 % Protein 11 % Fedt 2 % Cellulose 5 % Andre stoffer 17 % Andre stivelseskilder er umaltede kornprodukter, majs, ris eller sukker (f.eks. glukose sirup). Disse stivelseskilder giver et lettere og lysere produkt, nedbringer proteinindholdet og kan bidrage til at øge alkoholprocenten i øllet. 2. Vand Vand er et relativt billigt, men yderst vigtigt råmateriale. Vandets kemiske sammensætning(salte og mineraler) er af betydning for øllets smag. Vandet må således ofte filtreres eller justeres før det kan anvendes i bryggeridriften. Vandværksvandet i København er hårdt, Side 4 af 16

5 hvilket vil sige, at det har en høj ph-værdi. Brygningen kræver en lavere ph-værdi (5,2-5,6), derfor tilsættes mælkesyre eller andre surheds-regulerende stoffer i bryghuset. holdbarhed. De stoffer i humlen, som er vigtige for øllet, er: Harpikser, som giver bitter smag Æteriske olier, som både giver aroma og smag (A) Polyphenoler, som har betydning for smag, farve, klarhed og skum (B). Humlen importeres fra flere lande. Størstedelen kommer fra Sydtyskland, Tjekkiet og USA. Herhjemme dyrkes humlen kun som prydplante, da det danske klima (endnu) er for koldt til dyrkning af kvalitetshumle. De æteriske olier (A) er flygtige forbindelser og fordamper let - selv ved lave temperaturer. Når man en sommerdag lugter til en blomst, kommer duften netop fra æteriske olier, der fordamper. Humlekoppen indeholder over 200 forskellige æteriske olier. Polyphenoler (B) har i naturen mange forskellige egenskaber og danner bl.a. de blå til violette farver. Humleplante 3. Humle Humlen er en flerårig plante og tilhører samme familie som cannabisplanten. Den overjordiske del visner hvert efterår, og næste forår vokser planten op igen. Humleplanten kan blive ca. 50 år. Humlen er en særkønnet klatreplante, som kan blive 8-10 meter høj. Særkønnet betyder, at han- og hunblomster sidder på hver sin plante. I en humlehave udrydder man normalt hanplanterne for at undgå bestøvning, da der i frøene dannes et fedtstof, som kan give øllet en uheldig smag. Vi anvender kun hunblomsterne (humlekopperne) til fremstilling af øl. De giver øllet dets karakteristiske bitre smag. Ved siden af sine smagsgivende kvaliteter har humlen en desinficerende virkning og har alle dage været af stor betydning for øllets 4. Gær Gær er en encellet mikroorganisme, der hører til svamperiget og findes næsten overalt i naturen. Gærcellen er ret stor og kan uden besvær ses i et almindeligt mikroskop. Da gæren desuden formerer sig hurtigt, har den fra et tidligt tidspunkt været hensigtsmæssig at arbejde med i laboratorierne. Takket være gæren har vi i dag en stor indsigt i de mikrobiokemiske processer. Gæren er tillige den mest anvendte mikroorganisme i bioteknologiske forsøg (gensplejsning). I sommerhalvåret findes gærceller i luften i rigtig store mængder. De sætter sig på skallen af modnende frugter, bl.a. vindruer, og lever der af de sukkerstoffer, der siver ud af frugten. Når frugten presses til saft, kommer gærcellerne med i saften, og deres arbejde er forudsætningen for, at frugtsaften kan omdannes til vin. Side 5 af 16

6 Til fremstillingen af øl kræves et ekstra trin. Byggen har ganske vist sine gærceller på høsttidspunktet, men de er for længst gået tabt under den efterfølgende behandling. Derfor er man normalt nødt til at tilføre gær. Den gærkultur, man tilsætter, bliver normalt dyrket i laboratoriet. Levende gærceller set gennem et lysmikroskop. Den gær, vi arbejder med på Carlsberg, formerer sig ved knopskydning. Den fremhævede knop er en fremvoksende dattercelle. Afhængigt af øltypen tager primær- og sekundærgæring i alt fra 3-7 uger. Carlsbergs grundlægger, brygger J. C. Jacobsen, indrettede i 1871 et driftslaboratorium i forbindelse med Gamle Carlsbergs bryghus. I 1875 oprettedes et forskningslaboratorium, da J.C. Jacobsen mente, at både grundvidenskabelig forståelse og målrettet forskningsindsats skulle danne baggrund for virksomhedens praktiske metoder. Professor Emil Chr. Hansen var i 1879 blevet ansat som leder af Carlsberg laboratoriets fysiologiske afdeling. Her udviklede han i 1883 en metode til rendyrkning af egnet ølgær og indførte Carlsbergs undergær nr. 1 (Saccharomyces Carlsbergensis). I laboratoriet udvælger man en enkelt gærcelle og får den til at formere sig under sterile forhold. Gærceller har både en kønnet formering (meiose) og en ukønnet formering (mitose), men de gærceller, der anvendes til ølproduktion, formerer sig udelukkende ukønnet. Det betyder, at en gærcelle ved knopskydning bliver til mange fuldstændig ens gærceller (se ill. til venstre). Spirekasse Side 6 af 16

7 Maltning Fra byg til bygmalt Når byggen er leveret til malteriet, bliver den renset, tørret og opbevares derefter i siloer inden selve maltningen. Først udblødes byggen i vand under tilførsel af ilt. Denne proces kaldes støbning. Under støbningen suger bygkernerne vand til sig, livsprocesserne øges og enzymerne aktiveres. Byggen ligger i støbekarrene i ca. 24 timer, skiftevis under vand og skiftevis fri for vand. Derefter er vandindholdet i byggen højt nok til, at spiringen kan finde sted. Den våde byg pumpes videre til spirekasserne. Disse kasser er aflange med perforeret (hullet) bund. De er forsynet med mekaniske vendere, der som skovle pløjer sig gennem den spirende byg to til tre gange i døgnet. Under spiringen tager enzymerne for alvor fat, og efter normalt fem døgn afbrydes processen ved tørring. Men lad os først iagttage en bygkerne under spiring. Rodspirerne er først synlige, og derefter kommer kimbladet. Under spiringen foregår en omdannelse af frøhviden, der gør kernen blød. (Det kan først mærkes ved rodspirerne og breder sig efterhånden til hele kernen) Spirende bygkerne i forskellige stadier Spirende bygkerne Man skal gøre sig klart, at hver kerne repræsenterer en selvstændig plante. Kimen (se ill. side 8) er den ny plante, frøhviden er forrådskammeret, og aleuronlaget (redskabslaget) producerer værktøjet Spirende bygkerne Side 7 af 16

8 (enzymer). Uden værktøj ville kimen ikke kunne udnytte de næringsstoffer, der findes i frøhviden. Fra naturens side sikrer kernens opbygning, at der er næringsstoffer nok i frøhviden til, at kimen kan vokse op til jordoverfladen. I denne proces, spiringen, omdannes frøhvidens næringsstoffer til byggeelementer og energi. Når de første blade er dannet, kan fotosyntesen begynde, og den fortsatte næringsstoftilførsel sker nu gennem sollyset. Under spiring i naturen bruges alle næringsstofferne i frøhviden helt op. Ved fremstillingen af øl er man netop interesseret i at udnytte disse næringsstoffer. Derfor stopper man spiringen på et tidligt tidspunkt (efter ca. 5 døgn). Når man overhovedet lader byggen spire, skyldes det, at aleuronlaget skal have lejlighed til at danne værktøj (enzymer). Værktøjet, enzymerne, vil medvirke til omdannelsen af uopløselig stivelse til opløseligt sukker. Desuden spalter enzymerne proteinerne til aminosyrer, som er proteiners byggeelementer. Den spirende byg, grønmalten, sendes til tørring i køllen, hvor spiringen standses. Tørringen foregår ved gennemblæsning med varm luft. Temperaturen kan variere, alt efter hvor mørk en malt man ønsker. Ved høje varmegrader foregår en karamellisering af de yderste skaldele. Karamelliseringen vil sige, at sukkerstoffer går i forbindelse med proteiner, og det giver en mørk farvning. Desuden giver varmebehandlingen i køllen også malten den ønskede aroma. Efter kølningen fjernes rodspirerne, og malten er nu lagerfast. Næste fase foregår i bryghuset. Skematisk fremstilling af bygkerne Side 8 af 16

9 Carlsbergs ældste fungerende bryghus blev taget i brug i 1901 Brygning (Urtfremstilling) I bryghuset knuses malten i møllerne for at opnå en effektiv opløsning af stivelsen og de andre næringsstoffer. Brygningen består af 3 faser: mæskning, urtseparation og urtkogning. Mæskningen varer mellem 3 og 4 timer. Først blandes den knuste malt med f.eks.45 C varmt vand i en såkaldt»mæskekedel«, og under et kontrolleret temperaturforløb med indlagte pauser foregår en trinvis opvarmning af mæsken til sluttemperaturen på 78 C. I løbet af opvarmningen arbejder de enzymer, der blev dannet under spiringen. Der er tale om flere slags enzymer. Alle enzymer er katalysatorer, dvs. igangsættere af kemiske processer. Da de forskellige enzymer har hver sin favorittemperatur er den trinvise opvarmning med indlagte pauser vigtig. Enzymernes arbejde består i en omdannelse af langkædede (højmolekylære), uopløselige stoffer (stivelse) til kortkædede (lavmolekylære), opløselige stoffer (sukker). Det egentlige formål med»mæskningen«er med andre ord at skabe noget sukker. Udover sukkerdannelsen opløses fedtstoffer, aminosyrer, vitaminer og mineraler.»mæsken«skal nu filtreres, resterne af malten, eller»masken«, skal skilles fra den sukkerholdige væske,»ølurten«.»masken«, der hovedsagelig består af cellulose, sælges som kreaturgrovfoder. Efter urtseparationen pumpes ølurten til en ny kedel,»urtkedlen«, hvor den koges i ca. 1 time under tilsætning af øllets krydderi: humle. Ud over at humlen bibringer øllet smag og holdbarhed under urtkogningen, der foregår ved 100 C, steriliseres urten også. Uønskede mikroorganismer ødelægges. Side 9 af 16

10 Endelig sker der en udfældning af proteiner og garvestof,»trub«. Efter urtkogningen udfældes humle-rester og trub i en såkaldt whirlpool (en slags separeringstank). Den varme ølurt nedkøles nu i pladekølere til gæringstemperaturen: f. eks.14 C. I dag kan der også benyttes andre krydderier i urtkedlen men dette afhænger af den valgte ølsort, der skal fremstilles, og/eller brygmesterens innovationsvilje. Side 10 af 16

11 Carlsbergs tankanlæg, hvor øllet gærer. Den enkelte tank rummer op til liter. Gæring Gennem et rørsystem transporteres urten videre til indendørs eller udendørs gæringstanke. Urten tilsættes ilt og ledes sammen med gæren ind i gæringstanken. Urten indeholder alle de næringsstoffer, gæren har brug for. Gæringsprocessen kan inddeles i faser: 1. Gærens åndingsproces I denne fase formerer gærcellerne sig livligt og forbruger urtens ilt (gærmængden fordobles). Samtidig forbruger gærcellerne en del af urtens næringsstoffer, især sukker. O 2 C 6 H 12 O 6 6H 2 O + 2 CO 2 sukker vand + kulsyre + Energi (262 Kcal) 2. Den primære eller egentlige gæring Ilten er stort set brugt op, og formering er begrænset. Men gærcellerne er i stand til at klare sig uden ilt, idet de kan omdanne sukker til alkohol og kulsyre. Læg mærke til, at så længe der er rigeligt med ilt, produceres der energi, men ingen alkohol. Hvorimod i iltfattige omgivelser producerer gæren alkohol, men betydeligt mindre energi. C 6 H 12 O 6 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 sukker alkohol + kulsyre + Energi (32 Kcal) Urtens vigtigste bestanddel er sukker. Men herudover findes en lang række andre stoffer i urten, som gærcellerne omdanner under gæringen. De stoffer har betydning for øllets aroma og smag. Efterhånden som sukkeret forbruges, klumper gærcellerne sig sammen og falder til Side 11 af 16

12 c) Bundfældning af højmolekylære (langkædede) stoffer. De højmolekylære stoffer er med til at gøre det grønne øl uklart. Men under bundfældningen aftager både uklarheden og den bitre smag. Et stivelsesmolekyle»klippes«over af enzymer bunds i gæringstanken. Denne gær-type benyttes f.eks. til produktion af ølsorten pilsner og kaldes undergær. Ved fremstilling af f.eks. den gammeldags hvidtøl, den engelske øltype, ale, eller den tyske hvedeøl, bruges en anden gærtype, overgær, som under gæringen søger mod overfladen. Efter 7-11 dage ligger størstedelen af undergæren i bunden af tankene. Tankenes bunde er tragtformede, og det gør det let at sende gæren fra én tank til en anden. Gæren genanvendes ca. 10 gange, inden den kasseres. Derefter starter man i princippet helt forfra i laboratoriet med en enkelt gærcelle. Når man udskifter gæren, skyldes det, dels at gærcellerne arbejder langsommere, jo ældre de bliver, dels at en pludselig ændring af cellerne (mutation) ikke må få lejlighed til at brede sig. 3. Sekundærgæring, eftergæring, lagring eller modning Den væske, der bliver tilbage i tankene, efter at gæren er taget fra, kaldes grønt øl. Det grønne øl kan smage af gær og er mere bittert end det færdige øl. Det er vigtigt at gøre sig klart, at selv om størstedelen af gæren er taget fra efter den egentlige gæring, er der stadig aktive gærceller tilbage under lagringen. 4 processer er vigtige under lagringen: d) Bundfældning af de sidste gærceller. Bundfaldet kaldes»bærme«. Lagringen strækker sig fra 1- x uger, afhængig af øltypen. Jo stærkere en ølsort er, des mere byg/korn er man af hensyn til sukkerdannelsen startet med, og jo længere skal øllet lagres. Lagringens sluttemperatur er ca. minus 1 C. Det færdiglagrede øl sendes til efterbehandling i ølkammen, hvor øllet filtreres inden tapningen. Billede fra tappehallen i Husbryggeriet Jacobsen a) En beskeden fortsat alkoholdannelse. b) Omdannelse af smagsstoffer. Flere af det grønne øls smagsstoffer har en ubehagelig bismag, men de omdannes af gærcellerne i forbindelse med lagringen. Side 12 af 16

13 Forslag til forsøg, der kan udføres på skolen Forsøgene nr. 3, 8, 9,10,11 og 12 er lånt fra Eigil Holms»200 botaniske skoleforsøg...«- se litteraturlisten side Spiringsprøve: På malteriet udtages 100 tilfældige bygkerner, der lægges til spiring. Spiringsprocenten opgøres ved en simpel tælling af spirede kerner. Kernerne lægges på fugtet vat i en petriskål. Spiringen foregår i lys ved C. Efter en uge tælles de spirede kerner, og spiringsprocenten angives. 2. Enzymvirkning: Stivelse omdannes til sukker i spirende byg. Sammenlign smagen i byg, der har spiret én uge med byg, der er opblødt i vand i et par timer. 3. Enzymvirkning: Et blad husblas udblødes i koldt vand (se brugsanvisningen på pakken), så trykkes vandet af det, og det smeltes på vandbad. En teskefuld kartoffelmel røres ud i koldt vand og overhældes med kogende vand, så opløses kartoffelmelet. Husblasen hældes i kartoffelmelsopløsningen, og blandingen hældes i en petriskål. Når blandingen er stivnet, lægges flækkede.og spirede bygkorn med snitfladen nedad på stivelsesgelatinen, og det hele står til næste dag under låg. Nu hældes jodkalium på. Stivelsen farves blå undtagen i en zone omkring kornene. Her er stivelsen spaltet til sukker af enzymer fra kornene. 4. Enzymvirkning: Enzymer nedbryder cellevæggene i frøhviden under spiringen. Mærk med fingrene, hvordan bygkernen ændrer karakter under spiringen. Læg mærke til, at ændringen først finder sted ved kimen (hvor rodspirerne kommer frem). 5. Enzymvirkning: I vores spyt findes bl.a. et enzym (amylase), som også findes i malt. Det er bl.a. dette enzym, som indgår i sukkerdannelsen under ølbrygningen. Rul lidt franskbrødskrumme til en kugle. Put den forsigtigt i munden og sut lidt på den. Tag den ud og læg den hen i et par timer. Smag på den igen. 6. Karamellisering: Proteiner går ved stærk varmepåvirkning i forbindelse med sukker. Resultatet er en mørkfarvning og aromaændring. Smelt smør på en pande og tilsæt sukker og en anelse vand. (Smørret indeholder foruden fedtstof også proteiner.) 7. ph-målinger: Vand kan have forskellig surhedsgrad. Lav ph-målinger på vandværksvand, akvarievand, regnvand, mosevand og spyt m.m. Hvor har vi den laveste ph-værdi? Hvor finder vi den højeste? Hvorfor? 8. Gærcellen: En knivspids gær rystes med vand i et reagensglas, hvorved vandet bliver gråt af opslemmede gærceller. En dråbe gærcelleopslemning undersøges under mikroskop. Man ser gærcellerne ligge enkeltvis, undertiden hænger et par stykker sammen. Enkelte gærceller har en lille celle siddende på sig. Det er en knop, der er ved at vokse ud til en gærcelle. Man siger, at gær formerer sig ved knopskydning. Under særlige forhold dannes sporer. Gærcellen er elliptisk og højst 1/100 mm på den lange led. I bagegær er der ca. 10 millioner pr. kubikmillimeter, og en 50 gram pakke rummer godt 400 milliarder gærceller. 9. Gæringsforsøg: Under gæringen udvikles kulsyre. Materialer: Kolbe på 500 ml med gummiprop, hvori der er et hul til et boblerør. 200 ml vand. 20 gram sukker gram gær, boblerør, barytvand eller kalkvand, ballon, termometer. Sukkeret opløses i 37 C varmt vand i kolben, og gæren tilsættes. Kolben rystes, til gæren er opløst. Proppen med boblerøret sættes i, og der hældes barytvand eller kalkvand i boblerøret. En ballon sættes fast på boblerøret. Kolben sættes ned i en kasserolle med 37 C varmt vand; heri holdes varmen i Side 13 af 16

14 kolben længere, og forsøget går hurtigere. Gæren begynder sin virksomhed næsten med det samme. Man ser boblerne passere barytvandet og gå op i ballonen. Snart farves barytvandet hvidt som tegn på, at luftboblerne indeholder kulsyre. Kulsyren samler sig i den nedhængende ende af ballonen, fordi kulsyre er tungere end luften. I løbet af minutter rejser ballonen sig op til lodret stilling, og på en time er ballonen blevet stor. Sukkeropløsningen skal være %, det giver et godt resultat. 37 C giver den hurtigste gæring, uden risiko for at gærcellerne dræbes. Ballonen skal have været pustet op en eller to gange før forsøget, så bliver gummiet smidigere, og ballonen pustes lettere op af kulsyren. Lader man forsøget stå en dag eller to, stopper gæringen af mangel på sukker. 10. Gæring og temperatur: Temperaturen har en altafgørende indflydelse på gæringen. Forsøg a): Materialer: 3 kolber på 250 ml med gummiprop, hvori der er et hul til boblerør. 3 x 15 gram sukker. 3 x 15 gram gær. Barytvand eller kalkvand. Termometer. I stedet for et boblerør kan man anvende et bøjet glasrør, der sættes fast i proppen og føres ned i et glas med barytvand. I hver kolbe skal der være 150 ml vand. Kolbe I) skal være 20 C varm, kolbe II) 37 C og kolbe III) 80 C. I hver kolbe opløses 15 gram sukker og 15 gram gær. Derpå sættes propperne med boblerørene (eller glasrørene) i, og der hældes barytvand i boblerørene (eller glassene).efter 5 minutter begynder man at tælle boblerne, der kommer ud gennem propperne. Man tæller 3 minutter i træk. Barytvandet farves hvidt af kultveilte. I kolben med 80 C varmt vand er der ingen aktivitet. Cellerne er dræbt af varmen. Ved 37 C er aktiviteten livligst, ved 20 C er aktiviteten væsentlig lavere. Forsøget kan foretages ved mange temperaturer, og således kan man finde den temperatur, ved hvilken gæren er mest aktiv. Ved ca. 40 C dræbes gærcellerne. Desuden vil det vise sig, at gæringens hastighed godt og vel fordobles, hver gang temperaturen stiger 10 C. At gæringshastigheden kan kontrolleres med temperaturen er af stor vigtighed for de virksomheder, der bruger gær. Forsøg b): Materialer: 2 termoflasker, vat, 2 termometre, 10 % sukkeropløsning, gær. To termoflasker fyldes med 10% sukkeropløsning. Der tilsættes gær til den ene termoflaske, ikke til den anden. Et termometer sættes ned i hver termoflaske, og der lukkes med en løs vatprop. I termoflasken med gær stiger temperaturen (det kan ses allerede i løbet af 1 time), i den anden termoflaske stiger temperaturen ikke. Der udvikles altså varme ved gæring. 11. Gæring i forskellige sukkerkoncentrationer: Materialer: Som i foregående forsøg, blot skal alle kolber være 37 C varme, og kolbe. I) skal have 60 gram sukker, kolbe II) 15 gram sukker - kolbe III) skal intet sukker have. I hver kolbe skal der være 1,5 dl vand. De 3 kolber opstilles som i foregående forsøg. Efter 5 minutter undersøger man aktiviteten. I kolbe I) (40 % sukker) er der ingen aktivitet, i kolbe II) (10 % sukker) er der livlig aktivitet, i kolbe III) (intet sukker) er der ingen aktivitet. Forsøget kan fortsættes med andre sukkerkoncentrationer, og således finder man den sukkerkoncentration, der giver den bedste gæring. Uden sukker kan der slet ikke ske gæring. Når sukkerkoncentrationen er høj, sker der ingen gæring, for den stærke sukkeropløsning trækker vand ud af gærcellerne ved osmose, og det tåler gærcellerne ikke. Jordbærsyltetøj indeholder meget sukker, derved forhindres gæring. 12. Påvisning af alkohol: Materialer: 500 ml kolbe, 3 dl vand, 30 gram sukker, 30 gram gær, destillationsapparat, glasskål, forsøgsstativ, bunsenbrænder, 2 gummislanger. Side 14 af 16

15 3 dl vand hældes i kolben. Heri opløses sukker og gær. Kolben lukkes med vatprop og står lunt i 2 døgn. Derpå hældes væsken over i et destillationsapparat (bundfaldet af gær skal ikke med). En skål stilles under destillationsapparatets munding for at opfange den afdestillerede væske. Destillationsapparatet forbindes med en vandhane ved hjælp af en gummislange. En anden gummislange leder vandet fra apparatet over i vasken. Vandet må løbe hele tiden under destillationen, for det skal afsvale dampene fra kolben, så de fortættes. Destillationskolben opvarmes, og i løbet af få minutter fyldes skålen med sprit. Noget vand er også kommet med, men alkoholprocenten er væsentlig større end i den gærede væske. Man kan lugte alkoholen, og sætter man en tændstik til væsken, brænder den med spritflammens karakteristiske farve. Alkohol og vand er ikke de eneste destillationsprodukter. De såkaldte fuselolier er også destilleret. Fuselolier er en slags alkoholer, som gærcellerne har dannet ved nedbrydning af kvælstofholdige stoffer. Fuselolierne giver destillationsproduktet en skrækkelig smag. Spritfabrikkerne laver alkohol ved destillation. Der skal flere destillationer til for at få alkoholprocenten på 96 %. Fuselolierne skilles fra ved særlige processer. Side 15 af 16

16 Litteraturliste Historien bag et glas Carlsberg øl. Bogen om Carlsberg. Liv og livsformer af Asger Dragsholt m.fl. Nytteplanter i farver, Politikens Forlag.»200 botaniske skoleforsøg for folkeskolen«(hammel, Kaskelot Biologiforbundet, 1980) af Eigil Holm. Side 16 af 16

Alkoholkompendium Glamsdalen HG

Alkoholkompendium Glamsdalen HG Alkohol - kendt fra hverdagen... 3 2. Ethanol - en kemisk forbindelse... 4 Modeller, formler og kemiske bindinger... 4 Lidt ekstra om bindinger... 4 Organiske forbindelser... 6 Ethanols fysiske egenskaber...

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

UDSKOLINGEN DET RENE VAND!

UDSKOLINGEN DET RENE VAND! DET RENE VAND! Udviklet af Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbejde med Danfoss Universe som et led i Dansk Naturvidenskabsfestival 2007 Indholdsfortegnelse Festivalpakken 2007... side 4-7 Det rene

Læs mere

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE.

ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. ORGANISK KEMI. UNDERVISNINGSFORLØB I 8. OG 9 KLASSE. Enzym Klavs Ravn Gydesen Præstemoseskolen Hvidovre som Science kommune 2009/2010 1 Indhold Indledning:... 4 Første del vedrørende 8. kl.:... 4 Undervisningsmål

Læs mere

Indhold. Forord 2. Kapitel 1 Lærervejledning 3. Kapitel 2 Energien og mennesket 5. Kapitel 3 Energien og samfundet 8. Kapitel 4 Energien og naturen 11

Indhold. Forord 2. Kapitel 1 Lærervejledning 3. Kapitel 2 Energien og mennesket 5. Kapitel 3 Energien og samfundet 8. Kapitel 4 Energien og naturen 11 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-7 eller hele publikationen. side Forord 2 Kapitel 1 Lærervejledning 3 Kapitel 2 Energien og mennesket 5 Kapitel 3 Energien og samfundet 8 Kapitel

Læs mere

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Januar 2012 Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Af: Anna Worning, Ulrik Nielsen og Christoffer Petersen Roskilde Tekniske Gymnasium 2012 Indholdsfortegnelse Tværfaglig rapport om mikrobiologi

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Succesopskrifter, der simrer med... Lækkert kød, velbrygget øl og god tid

Succesopskrifter, der simrer med... Lækkert kød, velbrygget øl og god tid Succesopskrifter, der simrer med... Lækkert kød, velbrygget øl og god tid Indholdsfortegnelse Forord.... 8-9 Okseskank, porrerfrites og Brown Ale.... 10-11 Hel lammebov med fennikel, porrer og Brown Ale....

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Kan n. natur. Svampe

Kan n. natur. Svampe o Kan n natur Svampe Kan on natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor,

Læs mere

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014 Laboratoriekursus for selvstuderende Biologi C-niveau marts 2014 Kære selvstuderende Dette hæfte indeholder øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i biologi C-niveau. Kurset afholdes på Københavns VUC,

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

AMU- Kursus Københavns Madhus Det Grove Brød

AMU- Kursus Københavns Madhus Det Grove Brød Kompendie Det Grove Brød Side 1 At bage brød er på en gang en meget enkel arbejdsproces med få råvarer i spil, og på samme tid omgivet af så mange og komplekse forhold, at det næsten kan tage pusten fra

Læs mere

Aarhus Universitetsforlag

Aarhus Universitetsforlag Aarhus Universitetsforlag En lærebog til gymnasiet Viden om Vand - en lærebog til brug i gymnasiet Vand er helt central i fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Bogen Viden om Vand beskriver vand

Læs mere

Om honning og honningbehandling

Om honning og honningbehandling Om honning og honningbehandling Af Albert E. Paulsen, Haderslev Næsten hver eneste sommer har biavlerne besvær med at få deres honning til at blive fast (krystallisere) og sat på dåse. Jeg har skrevet

Læs mere

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOSMOS Grundbog A Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen Dette er en pdf-fil med Kosmos Grundbog A Filen er

Læs mere

Den levende jord Tommy FalkeØje

Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord Tommy FalkeØje Den levende jord. Af Tommy FalkeØje Copyright Forlag 2014. 2 Forord Formålet med at skrive denne bog er at forbedre fødevarekvaliteten samt skabe en sund jord. Det traditionelle

Læs mere

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS).

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS). KATALYSATORER Hæftet Katalysatorer med tilhørende øvelsesvejledninger udgives af Haldor Topsøe A/S (HTAS) og Danmarks Fysikog Kemilærerforening (DFKF) som et gratis inspirationshæfte til folkeskolelærere

Læs mere

26 6/2008 SUSHI VIDENSKABEN BAG

26 6/2008 SUSHI VIDENSKABEN BAG SUSHI VIDENSKABEN BAG Sushi er en årtusindgammel asiatisk madkultur som oprindeligt var fastlagt af nødvendigheden af at bruge forskellige konserveringsteknikker til at opbevare og transportere letfordærvelig

Læs mere

Opskriftsamling til: Mårslet Kosmetiklaboratorium. og Mårslet Slik & Sjov

Opskriftsamling til: Mårslet Kosmetiklaboratorium. og Mårslet Slik & Sjov Ole Haubo Christensen Natur/teknik og Fysik/Kemi Opskriftsamling til: og Mårslet Slik & Sjov Opskriftsamlinfer Indhold Side 1 Tandpasta - der renser og smager 3 2 Body lotion 4 3 Giftfri hårshampoo / Bodyshampoo

Læs mere

Hvidovre som Science kommune

Hvidovre som Science kommune Hvidovre som Science kommune Opgave udarbejdet af Daniel Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen og Maria-Louise Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen. 1 Indhold Indledning... 3 Årstider Vejret - Naturkatastrofer...

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale Krible-Krable Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012 Skolemateriale Husk at booke besøget! Besøg med skoleklasser skal bookes på forhånd. Book online på www.experimentarium.dk/undervisning Har du spørgsmål

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2009 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2009. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under Dansk Naturvidenskabsfestival, som løber af stabelen

Læs mere