Fremtidssikringsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikringsanalyse"

Transkript

1 Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd , Lærkebo, Lejerbo Aarhus

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR SKAL DEN ANVENDES?... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 OM AFDELING 238-0, LÆRKEBO... 5 FREMTIDENS BOLIG... 7 INTRODUKTION TIL FREMTIDENS BOLIG... 7 GENERELT OM FREMTIDENS BOLIG... 8 BUD PÅ FREMTIDENS BOLIG BEFOLKNINGSVÆKSTEN BYGNINGSFYSIKKEN BEBOERNES ØNSKER OG BEHOV LEJERBOS BOLIGSØGENDEPANEL NYE BEBOERES BEHOV OG ØNSKER KONKLUSION PÅ FREMTIDENS BOLIG BOLIGAFDELINGEN I DAG INTRODUKTION TIL BOLIGAFDELINGEN I DAG BEBOERNE BYGNINGSSCREENING AFDELINGENS ØKONOMI FRAFLYTNING UDLEJNINGSSITUATION KONKLUSION PÅ BOLIGAFDELINGEN I DAG DEN VIDERE PROCES Bilag 1 Afdelingens økonomiske nøgletal Bilag 2 Bygningsscreening Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelsen Bilag 4 Afdelingsdata fra Danmarks Statistik Fotos i rapporten: Lejerbo & Colourbox.com

3 ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING Konkrete anbefalinger Her ses anbefalinger til fremtidssikring. Baggrunden herfor uddybes i resten af rapporten. Bebyggelse 1. Sokkelpuds - afskalninger m.v. udbedres ved afhugning/ afrensning af skadede områder og påføring af nyt sokkelpuds 2. Facader, gavle og murværk Generel afrensning af al løstsiddende vandskuring Udskiftes løse sten ved taget Nogle steder ommuring af den øverste del af gavltrekanterne Udfræse en stor del af fugerne, da tætheden af disse er meget afgørende for udbedringernes holdbarhed. Etablere drypkant som kan afvise en del af regnvandet - da dette kan ændre bygningernes fremtræden, vil det være nødvendigt med en arkitektonisk bearbejdning Overfladebehandle murværket med et vandafvisende men diffusionsåbent produkt. 3. Facader lette partier Alle krydsfinersplader, som er nedbrudte eller under begyndende nedbrydning udskiftes. Deformerede planker samt planker med rådangreb udskiftes. Elastiske fuger udskiftes generelt 4. Yderdøre De mest nedslidte yderdøre og lysningsbrædder udskiftes Øvrige døre renoveres med montering af vandnæseprofil samt tætningslisteprofiler, som kan følge dørenes skævheder. Overfladebehandling med maling på linoliebasis 5. Indvendige vægge - revner injiceres med tyndtflydende speciallim og med efterfølgende spartling og malerbehandling. - da revnerne ikke vurderes at have betydning for bygningernes stabilitet, kan udbedring eventuelt ske løbende ved istandsættelse ved genudlejning. 6. Gulve i stueplan - fuldstændig gennemgang af dæk mod krybekælder samt ydervægsfundamenter under parketgulv. 7. Køkkeninventar udskiftes, der hvor det ikke allerede er sket 8. Badeværelser etablering af en forsatsvæg med vådrumsmembran og flisebeklædning. Blandingsbatteri monteres i forsatsvæggen ved anvendelse af anerkendt tætningssystem. Ude, fri og fællesarealer 1. Støttemure udskiftes delvist med nye støttemure af stålplade med let stålgelænder. Der hvor det er muligt udskiftes med grøn/tilplantet jordskråning. Støttemure ved grønne arealer udfases (erstattes med skråninger på sigt). 2. Stibefæstelser lægges om. 3. Afvanding på boligstierne er mangelfuld. Der etableres afvandingsrende til opsamling af overfl adevand. Tilslutningsstier fra boliger tilrettes og eksist. afløb genanvendes. 4. Gruspladser/legepladser - Under legeredskaber mangler korrekt faldunderlag. Ved legepladser etableres min. 15 cm faldgrus, afgrænset af passende kantning med fx. genbrugsplast(svelle). Ved øvrige grusbelægninger udskiftes det grove grus med 5 cm tromlet stenmel. 5. Ramper etableres med betonstensbelægning og nødvendige kantninger. Nogle steder kan trapper erstattes af ramper til servicekørsel. 6. Defekte træstøttemure erstattes af jordskråninger med beplantning. 7. Eksisterende trapper - oprettes pga. sætninger. Omsættes med eksisterende materialer. 8. Affaldsopbevaring - Der etableres affaldssystem med nedgravede beholdere til såvel dagrenovation som genbrugsaffald (glas/papir). 9. Enkelte arealer omlægges til græs eller beplantning. Træerne på torvene behandles eller udskiftes. 10. Supplerende parkbelysning, hvor belysningen ikke er tilstrækkelig 1

4 Samtidig med etablering af forsatsvæg vil der være mulighed for at udføre en holdbar løsning ved overgangen mellem væg og gulv. Skærmvæg mod toilet udskiftes til ny model i uorganisk materiale og med tætning mod væg og gulv. Sanitetsgenstande udskiftes til vandbesparende modeller. Etablerer en åbning i gipspladevæggen, således at aftrækskanal kan forlænges, og risten placeres herefter tæt mod loft. 9. Ventilationsanlæg - der bør foretages en udskiftning af ventilationsanlæggene med nye lavenergitype med modstrømsvarmeveksler med så høj en virkningsgrad, at varmeflade eventuelt kan undværes. Samtidig bør de anvendte flexslanger udskiftes med faste kanaler, og der anvendes lyddæmpere på kanaler til opholdsrum. Økonomi 1. Det er ikke muligt at hæve huslejen nævneværdige, uden at dette vil få konsekvens for udlejningen. 2. Det anbefales at ansøge om støtte enten via Landsbyggefonden eller tilskud fra boligorganisationen for at reducere fremtidig lejestigning mest muligt Boligsocialt 1. Videoovervågning på parkeringsplads, der ikke opbakning til i bestyrelsen. Anden mulighed kan være bedre belysning. 2. Bestyrelsen bør være opmærksom på, at en tredjedel af beboerne oplever, at der er problemer kriminalitet og hærværk. Konkretiser problemstillingerne og bekæmp dem. Gennemfør evt. en eller dele af en Tryghedspakke (www.tryghedspakke.dk). Kilde: Tilstandsregistrering bygninger, Lejerbo, Aarhus, Afd. 238, Skelager , 8200 Aarhus N. august 2010, Moe og Brødsgård Lejerbo Afd. 238 Lærkebo, Forslag til renovering og helhedsplan, Marts 2009, Landskabskonsulenterne A/S 2

5 INDLEDNING Denne overbliksrapports formål er at skabe et grundlag at handle ud fra. Det grundlag er de anbefalinger der står på første side, og netop fordi det er fundamentet for den videre proces, er de sat helt i begyndelsen her i rapporten. Hvad er fremtidssikring og hvorfor skal den anvendes? Et blik på boligmassen i den almene sektor i dag afslører, at en stor del af de bebyggelser vi ser som grundstammen i vores boligmasse udgøres af ejendomme opført i perioden fra 1950 til En stor del af disse ejendomme står over for et stort og meget varieret behov for renovering for igen at fremstå som det, man kan betegne som en tidssvarende bolig. Lejerbos mange afdelinger og bygninger fra denne periode er ingen undtagelse. Lejerbo har derfor besluttet at udvikle et værktøj, der skal være med til at sikre, at vi til enhver tid kan tilbyde vores beboere og boligsøgende en tidssvarende bolig. Dette værktøj kaldes fremtidssikring, og kan vel bedst forklares som et sundhedstjek på ejendommen. Dette sundhedstjek belyser en række forhold for jeres ejendom, der tilsammen udgør den hverdag, I lever i som beboere i ejendommen. Fremtidssikringen skal sikre, at I får et samlet overblik over, hvad der lige nu rører sig i jeres bebyggelse og hvilke udfordringer, der venter jer i fremtiden. De tre trin i processen Dette er den første del af fremtidssikringen for din boligafdeling: Fremtidssikringsrapporten Overblikket. Udover overbliksrapporten består processen for fremtidssikring af to andre dele: En handleplan og den endelige udførsel af de prioriterede opgaver. Processen vises i nedenstående model. De tre trin i fremtidssikringsprocessen 3

6 1 Fremtidssikringsrapports Struktur Overblikket Første del (denne rapport) af fremtidsikringsprocesen er Overbliksrapporten, der har tre kapitler, som beskrives her: Fremtidens bolig: I første afsnit defineres vores bud på fremtidens boliger ud fra en række analyser og indsamlet viden. 1 Fremtidssikringsrapporten "Overblikket" 2 Handleplan Prioritering af anbefalinger 3 Udførelse af de prioriterede opgaver Boligafdelingen i dag: Her ses der på, hvordan boligafdelingen fungerer i dag. Dette sker ud fra en række analyser og indsamlet viden om afdelingen. Anbefalinger: Når boligafdelingen i dag sammenholdes med fremtidens bolig, ender det ud i de anbefalinger der står på første side i rapporten. Anbefalingerne er på de områder, hvor boligafdelingen i dag har mangler i forhold til fremtidens bolig, og de skal sikre, at boligafdelingen forsat er i stand til at tilbyde tidssvarende boliger til fremtidens beboere. Fremtidens bolig Boligen i dag Anbefalinger Prioriteringsarbejdet skal udføres af afdelingsbestyrelsen eventuelt i samarbejde med organisationsbestyrelsen alt efter omfanget af de forestående opgaver. 2 Handleplan Det videre forløb i fremtidssikringsprocessen, består af et prioriteringsarbejde af de anbefalinger, der er givet i oversigtsrapporten. Prioriteringsarbejdet munder ud i en handleplan, der beskriver konkrete tiltag, priser og eventuelle huslejekonsekvenser planlagt over en kommende årrække. Handleplanen skal til sidst behandles på et afdelingsmøde, hvor de endelige aktiviteter præsenteres og fremlægges til godkendelse. 1 Fremtidssikringsrapporten "Overblikket" 3 Udførelse Som sidste led i fremtidssikringsprocessen er det planen, at de områder, der i første omgang blev beskrevet i oversigtsrapporten og efterfølgende blev prioriteret i handleplanen, nu bliver genstand for en reel renovering eller opretning alt efter opgavens art. Forhåbentlig med det resultat, at boligafdelingen er sikret for fremtiden. 1 Fremtidssikringsrapporten "Overblikket" 2 Handleplan Prioritering af anbefalinger 2 Handleplan Prioritering af anbefalinger 3 Udførelse af de prioriterede opgaver 3 Udførelse af de prioriterede opgaver 4

7 Om afdeling 238-0, Lærkebo Beskrivelse Afdelingen ligger i Skejby ca. 5 km fra Aarhus C, og er opført i 1984/85 og består af 99 almene boliger og 12 ungdomsboliger. Afdelingen er opbygget i 7 gårde. Boligerne er i 2 etager med trappe til 1. sal. Alle 4- og 5-vær. har gæstetoilet i stueetagen. Oversigtsbillede afdelingen Til hver bolig hører køle-/fryseskab, komfur, faste skabe og ventilationsanlæg. Der er endvidere en mindre have til hver bolig. Der er fællesvaskeri, værksted, computerrum og fælleshus. Der er Stofa fællesantenne og man kan vælge mellem forskellige pakker. Antenneafgift betales direkte til Stofa. Der betales a conto varme og vand til Lejerbo. Ungdomsboliger udlejes af Kollegiekontoret Aarhus. Man skal være under uddannelse for at være berettiget til en ungdomsbolig. Boligerne - Ventetid Rum Antal Areal (M 2 ) Husleje (kr) Familiebolig Familiebolig Familiebolig Familiebolig Ungdomsbolig Ungdomsbolig Afdelingen og består af allergi-boliger. Bebyggelsen er opført som en forsøgsbyggeri med formål at af række teorier om konstruktion og materialer med det sigte at skabe bedre indeklima for astmaallergilidende Dog er skillevæggene til naboerne udført i beton som bærende konstruktion. 5

8 Lofterne er i letbeton og en del af skillevæggende i letbeton, også kaldet seporex. Der er brugt specielle byggematerialer, udluftning m.v. Der er derfor fortrinsret for allergikere ved fremsendelse af læge-attest på f.eks. allergi overfor husstøvmider, astma, bronkitis m.v. Fortrinsret gælder ikke til de 12 ungdomsboliger. Bestyrelsens egen beboerundersøgelse (50 besvarelser, svarprocent 45) viser, at boligerne er bygget til og bebos af astma og allergilidende. Mange beboere lider af flere former for allergi. Undersøgelsen viser også, at det for beboerne er vigtigt, at boligerne er allergivenlige. Alt fremtidigt arbejde bør derfor fortsat tænkes i en astma-allergi venlig kontekst. 6

9 FREMTIDENS BOLIG Introduktion til fremtidens bolig At svare på hvordan fremtidens bolig skal være, er et samspil af en lang række faktorer. Som udgangspunkt kan alle disse i sidste ende føres tilbage til, hvad de nuværende og fremtidige beboere i afdelingen vægter højest. Derfor indeholder dette afsnit en spørgeskemaundersøgelse, hvor nuværende beboere i afdelingen giver deres vurdering af, hvordan boliger er i dag. Der er også lavet en stor undersøgelse blandt beboere på venteliste til en bolig i Lejerbo, hvor de svarer på, hvad der er vigtigt for dem, når de skal vælge en ny bolig. Endvidere ser vi på befolkningsfremskrivningen i området. Tal her fra viser, hvordan befolkningen forventes at udvikle sig i det pågældende geografiske område. Denne del giver derfor et særdeles godt billede af, hvordan en stor del af boligafdelingens fremtidige lejere er fordelt i forhold til aldersgrupper, indkomstgrupper og tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Endelig indeholder denne del af rapporten også en mere skæv vinkel på fremtidens bolig. Den kommer fra Niels Folmann, der er reklamemand og kendt fra DRs Kender du typen? og tidligere stadsarkitekt i Københavns Kommune, Jan Christiansen. De giver deres bud på, hvordan fremtidens bolig vil se ud i år 2020, og hvilke tendenser der gør sig gældende, når vi skal vælge en ny bolig i fremtiden. 7

10 Generelt om fremtidens bolig På en række områder vil fremtidens bolig sandsynligvis fortsætte de tendenser, vi allerede ser i samfundet i dag. Det handler fx om begreber som individualisme og en forventning om mindre ensartethed, større grad af fleksibilitet i boligen og et ønske om kvalitet i byggeriet. Derudover skal lejeren kunne identificere sig med boligen og det område, de bor i. Tryghed i boligområdet vil naturligvis være en tungtvejende faktor i vores boligvalg i fremtiden. Allerede nu vægtes tryghed særdeles højt, og meget afhængig af, hvordan vores samfundsmæssige udvikling fortsætter, vil trygheden sandsynligvis komme til at fylde endnu mere. Tryghed i boligområdet beskrives særskilt i afsnittet om det boligsociale aspekt. Udviklingen i det danske samfund frem til nu Når man kigger på det danske samfunds udvikling gennem de seneste årtier, har vi gennemgået en periode med generelt stigende velstand. I takt med, at vi har fået flere penge at gøre godt med, har vores forventninger og krav til boligen også ændret sig. Tidligere var boligen bare et opholdssted, der dækkede det absolut nødvendige. I dag er det et sted, hvor begreber som velvære og trivsel er i højsædet. Det betyder, at de boliger vi i fremtiden skal kunne tilbyde vores beboere, skal kunne opfylde disse behov for at fremstå attraktive for boligsøgende i fremtiden. Vores forventning til kvalitet i boligen er også fulgt med den generelle udvikling i samfundet, og vi danskere har i dag en væsentlig højere forventning til den kvalitet, vores bolig udviser end for 20 år siden. Kvalitet i boligen er naturligvis sammensat af en masse faktorer, men primært er det kvalitet i materialer, et sundt indeklima, og et ønske om spændende arkitektur, der er i spil. Den øgede velstand har også medført et ønske om større boliger og mere plads. Umiddelbart skyldes dette ikke et øget antal beboere pr. lejlighed, da dette tal faktisk er faldende, men et ønske om at understøtte den øgede velstand og give mulighed for flere aktiviteter inden for hjemmets fire vægge. Et faktum den almene boligsektor allerede er bekendt med og reagerer på ved at ændre eksempelvis udlejningsreglerne, så par uden hjemmeboende børn kan få større boliger end tidligere muligt. Tabellen her under viser udviklingen af størrelsen på vores husstand og antallet af kvadratmeter pr. beboer. Af tabellen ses det tydeligt, at vi de sidste 45 år konstant har fået flere kvadratmeter at boltre os på i vores hjem. Husstandsstørrelse og kvm2 forbrug pr. beboer Kilde: fremforsk.dk 8

11 Fleksibilitet og individualisering Som nævnt søger danskerne i dag mere fleksible boligløsninger og muligheden for at give vores hjem et individuelt præg. Der er absolut intet, der tyder på, at disse tendenser er aftagende, og derfor skal fremtidens bolig give plads og mulighed for begge dele. Fleksibilitet og individualisering i vores boliger kommer til udtryk på en række forskellige områder. Når man kigger isoleret på den almene sektor, har specielt den individuelle råderet understøttet lige netop ønsket om en individuel bolig med stor grad af fleksibilitet. Brugen af den individuelle råderet er stadigt stigende, og denne tendens forventes at fortsætte et godt stykke ud i fremtiden. Primært som følge af, at den individuelle råderet i de enkelte boligafdelinger fortsat udvikles og kendskabet til ordningen vokser. Indtil nu har det primært været køkken og bad, der har stået for tur, når den individuelle råderet og modernisering har været anvendt. Meget i tråd med hvad der sker uden for den almene sektor, har samtalekøkkenet været den store trend i det seneste årti. 9

12 Bud på fremtidens bolig Hvad er eksperternes bud på danskernes forventninger og ønsker til fremtidens bolig? Jan Christiansen Tidligere stadsarkitekt København Kommune I fremtiden vil vi have et ønske om større og flere rum i vores boliger. Boligerne vil være mindre funktionsbestemte og minimalistiske i deres grundplan og til gengæld have rumlige kvaliteter. Når det gælder placering, så vil vi i fremtiden bo i byerne. Det er der, arbejdspladserne og uddannelserne findes, og så er det her kulturlivet er. Flere i byerne betyder, at vi skal bo tættere. Men der skal også en vis kritisk masse til for at skabe bymæssige kvaliteter, byliv og det er en forudsætning for et mere kollektivt anlagt trafiksystem. Lige nu søger vi hele tiden flere og flere kvadratmeter i vores boliger, og det er svært at forestille sig, at vi slækker på dette krav. Men hensynet til de samfundsmæssige ressourcer kan selvfølgelig sætte en begrænsning på et tidspunkt. Når de almene boligselskaber skal tilpasse boligerne til fremtiden, er det mest realistiske nok en blanding af renovering og nybyggeri. Den store forskel bliver, at der skal tænkes i mere kollektive byggerier. Lidt det samme gælder for fællesarealerne. Her vil man se en tendens til at opdele fællesarealerne i mindre grupper. Lidt som man ser det i kolonihaverne. Niels Erik Folmann Administrerende direktør i den danske afdeling af verdens fjerde største reklamebureau, BBDO. Niels er kendt fra DRs program Kender du typen Vores tendens til øget selvstændighed sætter sine spor i vores krav til fremtidens bolig. Først og fremmest fordi vi fortsat ønsker mere plads pr. familiemedlem. Men det vil tage langt tid at gennemføre de ønskede ændringer på de boliger, vi har i dag. Vi bygger nemlig først om på boligmassen efterhånden som økonomien og konjunkturerne tillader det. Vi vil fortsat vandre mod de store byer, hvor uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, kunst & kultur samt sportsmiljøerne trives. Børnefamilierne er mere tilbøjelige til at vælge de større provinsbyer i en periode, men søger senere tilbage mod de store byer. Når ungerne er blevet store, vil forældrene hellere have en kombination af lejlighed i byen kombineret med sommerhus på landet eller i Sydeuropa. Når vi ser på materialerne, kræver vi i fremtiden klimavenlige materialer ved ombygninger. Samtidig skal boligerne efterhånden blive selvforsynende på energisiden. Det kunne være solceller på taget eller avancerede jordvarmeanlæg mv. Alle materialer bliver optimalt energieffektive, og der kommer løbende lovkrav om opgradering af vores boliger til klimaneutrale løsninger. På det arkitektoniske område tror jeg, vi vil se mere fleksible løsninger ved indretningen, så et hus både kan indeholde mange små rum eller færre og større rum med fleksible vægge. Lidt som vi kender det fra åbne kontormiljøer i dag. Når det gælder de enkelte rum, så vil vi se flere, som får et medierum med plads til fladskærm, PC, Wii osv. Spisestuen bliver mere hyggelig og komfortabelt, så man kan sidde der med gæsterne hele aftenen. Køkkenerne vokser ikke yderligere. De er rigeligt store i betragtning af, at vi tilbringer kortere tid i dem især til hverdag. Næste runde er det badet, der skal have større brusekabiner eller spa-lignende karbade. De almene boligselskaber kan kun renovere sig ud af problemerne, hvis der kan skabes økonomi i at tilbyde større boliger. Derfor vil der også være meget nybyggeri i fremtiden på denne front. Men i den eksisterende boligmasse vil man skulle tillade meget mere individualisme i selve indretningen og udsmykningen, end man ofte ser. Individet kræver sin ret til at sætte sit personlige præg på egen bolig. Og det kommer til at give en mangfoldighed, der vil gøre de almene boligselskaber endnu mere attraktive end de er i dag. 10

13 Målgrupper De forskellige Lejerbo afdelinger kan have forskellige målgrupper. Nogle afdelinger har kapacitet til at målrette sig både til unge, børnefamilier og ældre, mens mindre afdelinger med fordel kan målrette deres boliger og markedsføringen til en enkelt eller to grupper. For eksempel kan det for en lille afdeling være økonomisk uoverkommeligt at anskaffe sig både en spændende lejeplads til børnefamilierne og gode adgangsforhold til ældre, ex. elevatorer. Også markedsføringen af afdelingen kan give størst muligt udbytte, hvis man målretter den til den gruppe af beboere, som afdelingen har valgt at fokusere på. Hvordan befolkningssammensætningen ændrer sig overtid kan give en indikator på hvilket beboergrundlag, man kan forvente i fremtiden. Indeks for aldersgrupper ( ) Af tabellen til højre ses det, at gruppen af personer på 65 år og derover i Danmark. Antallet af folk i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes frem til 2049 at falde med 8,7 % fra 2,97 mio. til 2,71 mio. Livsfaser Næste figur viser de grupper af beboere, som fremtidsforskerne arbejder med. Her kan man se, hvordan grupperne har rykket sig siden 1950 erne, og hvordan de forventes at rykke sig yderligere frem til år Kilde: dst.dk Udover viden om størrelsen af aldersgrupper i fremtiden, er det også vigtigt at holde sig for øje, at hvis boliger skal kunne lejes ud i fremtiden, må vi have en anden forståelse af aldersgrupperne end vi har i dag. Sagt med andre ord så vil eksempelvis den gruppe, som vi i dag definere som unge (og de behov, de har for boliger), i fremtiden, være anderledes end i dag. Kilde: Almennet.dk Tabellen på næste side hjælper til et overblik over de fremtidige beboergrupper og deres krav til boligen. 11

14 Unge - De Frie 1 Forældre Seniorer De Frie 2 Alderdom Gruppen De unge, frie uden børn, der skifter uddannelse, job og partnere. Krav og forventninger skifter hurtigt, og de flytter ofte. Familie og karriere er i centrum. Gruppen er godt stillet økonomisk, med undtagelse af de enlige forældre, der også er inkluderet i denne kategori. Familien er alsidig, og det er kravene til boligen også. Fokus er på multifunktionelle, åbne fællesarealer og rum til alle. Seniorerne oplever en øget frihed og mobilitet efter at børnene er fløjet fra reden. Nyt hjem, nyt job, ny partner, nyt køkken. Der er tid og råd til at forkæle sig selv og forbrugsmulighederne topper. De frie 2 bliver den absolut største gruppe på bolig markedet. Boligen skal være funktionel og rummelige med gode fællesarealer og køkkenalrum. De ældre er den gruppe, som har oplevet størst forandring. I 1955 var man ældre, når man var omkring 60 år. I fremtiden betegnes man som ældre, når man er over 80 år. Krav til bolig Skal denne gruppe fastholdes i en bolig, skal den imødekomme alle krav til modernitet og fleksibilitet. Der er store krav til boligens indretning. Bestræbelserne går på at blive i egen bolig så længe som muligt, men gode adgangsforhold inde og ude prioriteres højere end kvadratmetertallet. Befolkningsvæksten At svare på om det er muligt at leje boliger ud i fremtiden kræver udover indsigt i den forventede alderssammensætningen og fremtidige beboers behov og forventninger også en indsigt i befolkningstilvæksten. Danmarks befolkningstilvækst fordelt på kommuner ( ) Befolkningsvæksten i nærområde viser, om der kommer flere eller færre mulige beboere. Lærkebo ligger i Aarhus Kommune, hvor der forventes en stigning på 10 procent flere borgere eller derover På kortet ses Danmarks 98 kommuner og deres forventede stigning eller fald i antal borgere og altså potentielle nye beboere. Mange forhold skal overvejes, når der skal tænkes frem i tiden. I nogle områder af landet forventes der befolkningsvækst, mens andre områder må forventes et fald i antallet af borgere og altså potentielle beboere. Fremover vil vi være mange flere i grupperne af seniorer. Alle aldersgrupperne vil have andre forventninger og behov for bolig, end vi ser i dag. 12

15 Bygningsfysikken Bygningsfysikken har stor betydning for arbejdet med at fremtidssikre en boligafdeling. Selve bygningen danner jo grundlaget for det liv, vi lever i vores boliger, og derfor fylder afsnittet om bygningsfysikken også en stor del af analysearbejdet. Alle detaljerne fra afdelingens byggescreening kan ses i det medfølgende bilag Den konkrete vurdering af Lærkebo kommer i afsnittet: Anbefalinger til fremtidssikring. Afsnittet her handler om, hvilke krav vi allerede i dag kan opstille til de fysiske rammer i en boligafdeling i fremtiden. Som i de andre afsnit om fremtidens bolig, bygger vurderingerne på trends sammenholdt med de forventninger, vi som boligadministrator har til fremtiden for både boligen og dens omgivelser. En analyse af en afdelings bygningsfysik kommer omkring: 1. Førstehåndsindtrykket 2. Udearealer 3. Tilgængelighed 4. Klimaskærm 5. Boligen indvendigt, altan og indeklima 6. Energi, miljø og klima 1. Førstehåndsindtrykket Ved vores første besøg i en boligafdeling danner vi os hurtigt et indtryk af, om det er et rart sted at være. Dette foregår for de fleste mennesker ganske ubevidst, men er alligevel med til at præge vores opfattelse af området. Førstehåndsindtrykket dannes som udgangspunkt uden at kende til boligernes tilgængelighed, isolering af klimaskærm eller indretningen af boligerne. Her snakker vi i stedet om, hvordan ejendommen er disponeret med hensyn til placering af bygninger i forhold til udearealer, om bygningerne ser velvedligeholdt ud og med en flot arkitektur, om man føler sig tryg, osv. Dette førstehåndsindtryk er utrolig vigtigt at tænke ind i fremtidssikringen af en boligafdeling. For førstehåndsindtrykket kan ikke laves om, og kan rent faktisk betyde at en mulig ny lejer vender om og siger pænt nej tak til boligen udelukkende på baggrund af førstehåndsindtrykket. 2. Udearealer Udearealer er et område, hvor boligafdelinger for forholdsvis få midler kan skabe store resultater. Udearealerne i afdelingen er jo tit et samlingspunkt for afdelingens beboere i sommerhalvåret og derfor et område, der bør fremstå velplejede. Trenden i øjeblikket inden for udearealer er afveksling og variation i udtrykket. Parkeringsarealer angives i de fleste tilfælde via lokalplanlægning, og er derfor antalsmæssigt ofte givet på forhånd. Dog er der væsentlig forskel på, hvordan boligafdelinger planlægger deres parkeringsfaciliteter. Parkeringsarealer skal fremstå som indbydende og trygge arealer, fx med god oplysning. Samtidig bør arealerne disponeres således, at der er kortest muligt afstand fra parkeringsplads til bolig dog med respekt for de andre opholdsarealer. Til udearealerne hører også borde, bænke og 13

16 legeredskaber. Disse faciliteter bør som minimum fremstå vedligeholdte og være indbydende at benytte for afdelingens beboere, da de danner rammer for socialt samvær i boligafdelingen. 3. Tilgængelighed Tilgængeligheden til den enkelte bolig er for mange boligafdelingers vedkommende en stor udfordring, såfremt tilgængeligheden skal matche en tidssvarende bolig. Det drejer sig specielt om ejendomme opført i 1950 erne og 60 erne, hvor fx elevatorer er en sjældenhed. I fremtidens bolig er tilgængeligheden prioriteret, da fleksibiliteten mindskes gevaldigt, hvis der er en ringe tilgængelighed. Det vil fx ikke være muligt at omdanne familieboliger til ældreboliger eller senioregnede boliger, hvis der ikke er elevator. Også inde i boligerne skal tilgængeligheden prioriteres. Fx ved at lave god manøvreplads i køkken og bad, så boligerne kan bebos af ældre og gangbesværede beboere, der anvender enten rollator eller kørestol. Desuden skal der på udearealer til ejendommen sikres, at man som gangbesværet kan færdes uden problemer. 4. Klimaskærm Klimaskærmen omfatter ejendommens ydre skal indeholdende ydervægge, vinduer, døre, tag m.m. Og udgør derfor en stor del af bygningsfysikken samt stort set hele boligafdelingens arkitektoniske udtryk. Fremtidens klimaskærm forventes at gå i retning af endnu mere energibesparende foranstaltninger og byggemetoder. Samtidig udvikles konstant nye facadematerialer, der løbende implementeres i de gængse byggemetoder. Som nævnt ovenfor er det primært i klimaskærmen, at ejendommens arkitektur for alvor kommer til udtryk. Arkitektur er en vanskelig størrelse at skulle beskrive fremadrettet, da holdning til arkitektur er individuel. Dog kan man overordnet sige, at tidløse byggerier, som vi ser fra slutningen af 1940 erne og op igennem 1950 erne, stadigvæk holder rent arkitektonisk i modsætning til eksempelvis det kendte elementbyggeri fra 1970 erne, der primært gav os en stor mængde boliger til en lav pris og på kort tid. 5. Boligen indvendigt, altaner og indeklima Som beskrevet tidligere i rapporten, er den indvendige del af boligen det område, hvor fremtidens beboere har de største forventninger. Primært er der tale om forventninger til køkken og bad, hvor der i de seneste 10 år har været fokus på samtalekøkkenet som et ønske. En stor del af de almene boligselskaber har taget hul på udskiftningen af køkkener via individuel modernisering, hvilket må siges at være en stor succes. Badeværelserne bliver den nærmeste fremtids nye fokusområde og tager stille og roligt over fra køkkenerne. Vores generelt øgede velstand har forplantet sig til badeværelserne, og i fremtiden vil der være en forventning om større rum, der skal have brusekabine og 14

17 eventuelt en eller anden form for badekar. Badeværelset bliver for alvor et wellness-rum, hvilket er mere pladskrævende. Ud over køkken og bad vil altaner og uderum mere og mere blive betragtet som en del af boligen i forhold til, hvad vi kender fra tidligere. Altaner er allerede i dag en klar forventning, når man snakker etagebolig. I fremtiden vil vi møde et krav om større altaner, der skal kunne anvendes hele året. Et fokusområde ud over de allerede nævnte bliver helt sikkert indeklimaet og herunder også krav til, hvilke materialer vi anvender i boligerne. I takt med løbende opnåelse af ny viden på området, udvikles kravene til et godt indeklima konstant. 6. Energi, miljø og klima Kravene til energiforbruget i de boliger, der opføres nu og i fremtiden bliver lovmæssigt hele tiden strammet. Der ud over er der generelt en interesse fra bygherrernes side i at optimere energiforbruget ud over de lovmæssige krav, da energipriserne konstant stiger og dermed udgør en større andel af den samlede udgift til bolig. En af løsningerne på optimering af energiforbruget er anvendelse af vedvarende energiformer så som sol, jordvarme og vindenergi. Allerede i dag er alle tre energiformer bredt repræsenteret, når det handler om at tilføre energi til vores boliger. Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden vil se huse og boligafdelinger, der er selvforsynende med energi, og i enkelte tilfælde endda også er i stand til at producere et overskud at energi, der kan sælges til det kollektive forsyningsnet. Med til at understøtte denne udvikling er de faldende priser på vedvarende energiformer. Prisfald og effektiviteten af solenergien gør denne energiform særdeles attraktiv, og vi vil i højere grad se løsninger, hvor solenergi indgår. Lejerbo har fx allerede udviklet en Energi-0 bolig. En bolig, der forsyner sig selv med energi til opvarmning og varmt vand. Boligen opføres til en lav anskaffelsessum og selv med ekstraudgifter til isolering, solceller, solfangere mv., kan boligen opføres til under det gældende rammebeløb vel at mærke uden brug af det såkaldte energi-tillæg. Vi vil i fremtiden se flere og flere af denne type boliger, og stille og roligt vil selvforsynende boliger være standard, når vi snakker nybyggeri. 15

18 Beboernes ønsker og behov Ved at undersøge, hvad beboerne i Lærkebo har af ønsker og behov til deres bolig og afdelingen, kan man videre hen søge mod at skabe eftertragtede boliger mange år frem i tiden. Beboerne spørges om, hvordan deres behov er i dag og om deres forventninger til fremtiden. Beboernes svar Emner i undersøgelsen Tilfredshed med bolig og afdeling Forventet botid Lejligheden Fælles områder Konkurrencesituation Boligsocial status 61 beboere har svaret på undersøgelsen, der er udført ved, at afdelingsbestyrelsen har omdelt og indsamlet spørgeskemaer fra beboerne. Tilfredshed med bolig og afdeling Tilfredshed Af tabellen kan man se, beboernes tilfredshed med deres bolig og afdelingen som helhed. Bolig: 7 ud af 10 beboere (71%) er tilfredse med deres bolig. Men samtidig er 1 ud af 5 beboere (21%) utilfredse, og det tal er for højt. Afdeling: Tilfredsheden med afdelingen er for lav. Kun lidt flere end halvdelen af beboerne er tilfredse med afdelingen, og lidt flere end 1 ud af 10 beboere. Lidt flere end hver fjerde beboer er mellemfornøjet og har svaret: Hverken eller. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71% 8% 21% 12% 6% Bolig 54% 28% Afdeling Meget tilfreds og Tilfreds Hverken eller Utilfreds og Meget utilfreds Ubesvarede og ved ikke. Sammenlignes tilfredsheden med boligerne i Lærkebo med andre afdelinger, ses det at tilfredsheden er middel for afdelingen, dog fremgår det også, at andelen af utilfredse er for stor. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tilfredshed bolig 42% 71% 66% 87% 16% 8% 24% 37% 21% 7% 2% 5% 5% 5% 5% Lærkebo Lille Ravnsbjerg Præstøvej Mjølnerparken Meget tilfreds og Tilfreds Hverken eller Utilfreds og Meget utilfreds Ubesvarede og ved ikke. 16

19 Forventet botid Beboernes forventninger til, hvor længe de vil blive boende i afdelingen (botid), kan sige noget om, hvorvidt afdelingen fungerer optimalt. Hvis mange beboere ønsker at skifte bolig, kan det være et tegn på, at der er noget galt. Men det kan også have den naturlige forklaring, at afdelingen ikke dækker bestemte gruppers behov, og derfor søger de væk. Desuden er den forventede botid vigtig i forhold til de forventede afgifter og ressourcer, der skal bruges på flytningerne. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Beboernes forventede botid 43% 31% 21% 5% 0 3 år 4 9 år Mere end 10 år Ubesvaret Hovedparten af Lærkebos beboere forventer at blive boende i deres bolig i mindst fire år og næsten halvdelen forventer at blive boende i mindst ti år mere. Det er meget positivt for Lærkebo, og en hel del bedre end mange andre Lejerbo afdelinger. Dog er der også en ikke ubetydelig andel (1 ud 5) af beboere, der forventer at flytte fra afdelingen indenfor de næste 3 år. For yderligere perspektiver på beboernes forventede botid, se afsnittet: fraflytningsanalyse. 17

20 Boligen Beboerne blev også spurgt om deres tilfredshed med deres. Hvad de er mest og mindst tilfredse med fremgår af den nedenstående tabel. Boligen Adgangsforhold 71% 10% 14% 7% Størrelsen 69% 7% 21% 4% Vinduer 46% 15% 39% 0% Døre 39% 11% 50% 0% Bad/WC 33% 16% 48% 3% Køkkenet 21% 15% 63% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget tilfreds og Tilfreds Hverken eller Utilfreds og Meget utilfreds Ubesvarede og ved ikke. Adgangsforhold er flest tilfredse med, og næsten lige så mange er tilfredse med størrelsen på lejligheden. Derudover ser det rigtig skidt ud for vinduer, døre, bad/wc og især køkkenet som kun en ud af fem beboere er tilfredse med. At så mange beboere er utilfredse eller meget utilfredse omkring de forskellige forhold i deres lejlighed er problematisk for afdelingen. 18

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 15 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hals Afdeling 1 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 1 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 3 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby-Hvorup Boligselskab har ønsket at få en

Læs mere

Fremtidssikringsrapport

Fremtidssikringsrapport Fremtidssikringsrapport Overblikket Fremtidssikringsrapport juli 2014 Afdeling 56, Bo42 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 32

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 32 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 32 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser Formiddagens program: Præsentation af KAB og Lisa F. Nielsen Hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 7. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 7. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/8 Afd. 13. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Michael Hansen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 27. april 2015 Sted:

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere