Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1."

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden...3 Sager til beslutning Administrationsaftale/administrationsselskab Afdelingernes budgetter Sammenlægninger af lejligheder Årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter Egen trækningsret reservation af midler til helhedsplanen i Friheden I Ny forretningsorden Bostøtteprojekt for hjemløse EGU-elev...9 Sager til orientering Redegørelse vedrørende indsigelse mod referat af møde den 1. september /20

2 14. Budgetproces KAB s opfyldelse af den basale boligadministration Styringsdialog Helhedsplan for Friheden I AlmenBolig+ på Dybenskærvej nybyggeri og udlejning Selskabets økonomiske situation Skimmelsvamp / opvarmning af boliger Afdelingsmødet den 14. marts Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Ejendomskontorets virke Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Kommende møder Eventuelt...20 Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2011 til 30. juni Bilag 2: Oversigt over trækningsretten i KAB-fællesskabet...8 Bilag 3: Oversigt over boligselskabet Frihedens egen trækningsretsmidler...8 Bilag 4: Gældende forretningsorden...8 Bilag 5: Forslag til ny forretningsorden...8 Bilag 6: Hvidovre Kommunes ansøgning om Bostøtteprojekt for hjemløse...9 Bilag 7: Afdelingsbestyrelsens indstilling til Bostøtteprojekt for hjemløse...9 Bilag 8: s dokumentationspakke...13 Bilag 9: Få et sundt indeklima i din bolig og undgå skimmelsvamp...17 Bilag 10: Oversigt over beboerklagenævnssager /20

3 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 27. januar at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. 2. Revisionsprotokol Der er ikke indført nyt i revisionsprotokollen siden sidste møde. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Christian Thode, formand 2012 Marianne Salomonsen, næstformand 2011 Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012 Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2011 Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012 Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2011 Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2011 Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste møde. 3/20

4 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 5. Administrationsaftale/administrationsselskab Organisationsbestyrelsen drøftede på det ekstraordinære møde den 18. januar 2011 KAB s opfyldelse af administrationsaftalen. Organisationsbestyrelsen har fortsat tillid til KAB som administrator, men ønsker en drøftelse af følgende punkter: - Drøftelse af budgetprocessen - herunder afdelingsbestyrelsens behov for medvirken. - KAB s opfyldelse af den basale boligadministration. Organisationsbestyrelsen mener, at der er behov for forbedringer. - Drøftelse af Helhedsplanen for Friheden I samt dens fremdrift. Endvidere foreslår organisationsbestyrelsen opsigelsesvarslet for administrationsaftalen nedsat til et år. at organisationsbestyrelsen tager beslutning om, at der indgås en ny administrationsaftale med KAB, hvor begge parter, ved anbefalet brev med et års varsel til udløbet af boligorganisationens regnskabsår, kan opsige aftalen. De øvrige forhold drøftes under selvstændige punkter på dagsordenen. 6. Afdelingernes budgetter Som bilag vedlægges organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1. juli 2011 til 30. juni I overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. er budgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blevet forelagt på afdelingsmødet den 14. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution forelægges til organisationsbestyrelsens godkendelse. 4/20

5 Budgetterne udviser følgende: Budgettet blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 24. november Driftsbudgettet - mrk. B balancerer med kr. Gennemgående for alle budgetter er, at Hvidovre Kommune har besluttet at nedsætte prisen på vand fra 64 kr. pr. m³ til 48 kr. pr. m³ pr. 1. oktober Det medfører store besparelser i afdelingerne. Et andet gennemgående træk er, at der i boligafdelingernes antennebudgetter er indregnet akkumuleret overskud i budgettet for 2011/ Friheden I Driftsbudgettet - mrk. B1-2 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 29,90 kr. pr. m² eller 4,27 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 730,19 kr. pr. m² årligt. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med 1 mio. kr. Henlæggelser til udskiftning af køkkener ved fraflytning er øget med kr. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytning er øget med kr Friheden VI Driftsbudget - mrk. B2-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 9,60 kr. pr. m², eller 1,36 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 713,12 kr. pr. m² årligt. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse er øget med kr. Henlæggelser til udskiftning af køkkener ved fraflytning er øget med kr Frihedens børneinstitution Driftsbudgettet mrk. B1-1 - balancerer med kr. og forudsætter en nødvendig merindtægt på kr. svarende til en lejeforhøjelse på 30,43 kr. pr. m², eller 3,26 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 964,55 kr. pr. m² årligt. I budgettet for 2011/2012 indgår Børneinstitutionen i fordelingen af udgifter til drift af ejendomskontoret og maskiner til brug for renholdelse og snerydning Lille Friheden Driftsbudgettet - mrk. B2-1 - balancerer med kr. For ældreboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejeforhøjelse på 45,27 kr. pr. m² eller 3,68 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.277,04 kr. pr. m² årligt. 5/20

6 For ungdomsboligerne forudsættes en nødvendig merindtægt på kr., svarende til en lejenedsættelse på -8,02 kr. pr. m² eller -0,70 % af nuværende leje, hvorefter lejen pr udgør 1.129,87 kr. pr. m² årligt. I budgettet er indregnet et tilskud fra dispositionsfonden til indfasning af låneydelse på lån optaget til fjernelse af forurening på grunden. Byggesagen om etablering af internet i ældreboliger er afsluttet. Da det kun er ældreboligerne, der skal betale for denne byggesag, er der udarbejdet særskilte antennebudgetter for ældreboligerne og ungdomsboligerne. Driftsbudgetterne for Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden blev behandlet på afdelingsmødet den 14. marts Budgettet for Frihedens Børneinstitution er sendt til Hvidovre Kommune. Bilag 1: Organisationens og afdelingernes driftsbudgetter for tiden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 at organisationsbestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2011/ Sammenlægninger af lejligheder I Friheden I er der for år tilbage (2004) foretaget fem lejlighedssammenlægninger. To 3- værelses lejligheder, hvor den ene afgiver et værelse til den anden. Resultatet blev således, at ti 3-værelses lejligheder blev omdannet til fem 4-værelses og fem 2-værelses lejligheder. Afdelingen har i dag følgende lejlighedsfordeling: 1-værelses lejligheder værelses lejligheder værelses lejligheder værelses lejligheder 117 Udlejningen oplyser, at de 4-værelses lejligheder er eftertragtede, de bliver sjældent ledige, og der er forholdsvis lang venteliste. 1- og 2-værelses lejligheder er også eftertragtede sandsynligvis grundet en relativ lav husleje. Der er forståeligt nok større udskiftning i de små lejligheder. Da der er en stor overvægt af 3-værelses lejligheder, ser KAB det som en mulighed at overveje sammenlægning af flere 3-værelses lejligheder. 6/20

7 Udgiften til sammenlægninger af lejligheder skal afholdes af afdelingen. Udføres der ved sammenlægningen forbedringer, eksempelvis at det ene lejemål får et ekstra toilet, skal udgiften til forbedringen betales af lejeren af det pågældende lejemål. Formandskabet ønsker en drøftelse af, om der på ny skal arbejdes for lejlighedssammenlægning i Friheden I. at organisationsbestyrelsen drøfter, om der på ny skal arbejdes for lejlighedssammenlægning i Friheden I. 8. Årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter Boligorganisationen har tidligere haft en tradition for at give et årligt tilskud til beboeraktiviteter i afdelingerne. På mødet den 24. november 2010 blev det besluttet at bevilge et tilskud til 50-års jubilæumsfesten i 2011 på kr., svarende til 121 kr. pr. lejemål. På samme møde blev det drøftet at genoptage et årligt tilskud til afdelingerne til beboeraktiviteter. Motivationen for at give tilskud er nødvendigheden af at støtte sociale aktiviteter i boligselskabet. Et forslag til tilskuddets størrelse kunne være kr. årligt svarende til 110 kr. pr. lejemål. Tilskuddet bevilges fra arbejdskapitalen. at organisationsbestyrelsen tager beslutning om, hvorvidt der fra budget år 2011/2012 skal gives et årligt tilskud på kr. fra arbejdskapitalen til beboeraktiviteter i afdelingerne. 9. Egen trækningsret reservation af midler til helhedsplanen i Friheden I Af Landsbyggefondens årsrapport fremgår det tydeligt, at boligorganisationernes saldi til egen trækningsret er voksende. Set i lyset af, at der er stor fokus på anvendelsen af Landsbyggefondens midler, anbefaler KAB generelt, at boligorganisationerne skærper opmærksomheden på anvendelsen af egen trækningsretsmidler. En måde at forholde sig til organisationens egen trækningsretsmidler på, er ved at reservere et beløb i egen trækningsret til medfinansiering af Helhedsplanen for Friheden I. I udkast til Skema A udgør den samlede anskaffelsessum kr., og der er medtaget kr. i egen trækningsret, som en del af finansieringen. Anskaffelsessummen skal ta- 7/20

8 ges med stort forbehold, da budgettet vil blive revideret, når resultatet af forundersøgelserne kendes. Endvidere skal et samlet forslag til finansiering af Helhedsplanen drøftes nøje. Boligorganisationen har pr. 1. kvartal 2011 en saldo på kr. i egen trækningsret. Ifølge reglerne må der disponeres over egen trækningsretsmidler fem år frem i tiden. Ved udgangen af 2015 har organisationen en akkumuleret saldo inklusive renter på kr. Denne saldo er under forudsætning af, at 60 % af indbetalingerne (A- og G-indskud) fortsat tilfalder boligorganisationens egen trækningsret og at renten er estimeret. Se vedlagte oversigter over egen trækningsret. Bilag 2: Bilag 3: Oversigt over trækningsretten i KAB-fællesskabet Oversigt over boligselskabet Frihedens egen trækningsretsmidler at organisationsbestyrelsen drøfter anvendelsen af egen trækningsretsmidler og tager stilling til, om der skal reserveres egen trækningsretsmidler til helhedsplanen for Friheden I og i så fald, hvor stort et beløb. 10. Ny forretningsorden Den gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen er fra Christian Thode har udarbejdet et forslag til en helt ny forretningsorden, der er blevet til på baggrund af en vejledning fra Boligselskabernes Landsforening. Bilag 4: Gældende forretningsorden Bilag 5: Forslag til ny forretningsorden at organisationsbestyrelsen godkender ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen. 11. Bostøtteprojekt for hjemløse Hvidovre Kommune har fået bevilget ca. 3,5 mio. kr. til at afprøve metoder i forbindelse med at få boligplaceret hjemløse. Kommunen har i den anledning inviteret alle boligorganisationer til et informationsmøde. Frihedens afdelingsbestyrelse har behandlet kommunens oplæg, og har som den eneste organisation meldt konstruktivt tilbage til kommunen. Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet en indstilling til organisationsbestyrelsen dervedlægges som bilag. 8/20

9 Bilag 6: Bilag 7: Hvidovre Kommunes ansøgning om Bostøtteprojekt for hjemløse Afdelingsbestyrelsens indstilling til Bostøtteprojekt for hjemløse at organisationsbestyrelsen forholder sig til de generelle og specifikke punkter omkring Bostøtteprojektet, som afdelingsbestyrelsen har stillet sig kritiske overfor, og som er blevet besvaret fyldestgørende af repræsentanter fra Hvidovre Kommune. Afdelingsbestyrelsen vil foreslå, at der indgås et samarbejde med Hvidovre Kommune omkring Bostøtteprojektet. I første omgang indgås der aftale om samarbejdet omkring en boligløs person. Efter en forsøgsperiode på seks måneder, bør det vurderes, om Boligselskabet Friheden ønsker at udvide projektet med yderligere en til to personer. Kommunen er indstillet på denne ordning/beslutning. 12. EGU-elev Igennem de seneste fem måneder har der været en ung mand i virksomhedspraktik på ejendomskontoret, der deltager i det daglige arbejde sammen med funktionærerne. Den unge mand er stærkt ordblind og har lysfølsomhedsepilepsi, og epilepsien kan udløses af blandt andet stærk sollys. Da virksomhedspraktikperioden er ved at være slut, har Hvidovre Kommunen forespurgt, om der kan oprettes en EGU elevplads på to års varighed i. Driftsleder Jan Johansen oplyser, at de fem måneder er gået godt, og den unge mand er mødestabil og passer sit arbejde. Den to-årige EGU-uddannelse kan oprettes til unge mennesker med særlige behov, og uddannelsen indebærer både kursus- og skoleophold på uger, hvor personen vil lære om blandt andet affaldshåndtering, grønne områder med mere. En to-årig uddannelse vil koste ca kr. Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at organisationen godkender oprettelsen af en EGUelevplads, hvor den nuværende unge mand kan går fra sin virksomhedspraktik til en EGUelevuddannelse. Samtidig ønsker afdelingsbestyrelsen, at der tages stilling til, om der fremover skal oprettes særlige elevpladser i, så der altid er en elev tilknyttet ejendomskontoret. 9/20

10 På afdelingsbestyrelsens vegne Marianne Salomonsen Formand for afdelingsbestyrelsen at organisationsbestyrelsen tager stilling til ansættelse af en EGU-elev. Sager til orientering 13. Redegørelse vedrørende indsigelse mod referat af møde den 1. september 2010 Marianne Salomonsen havde følgende indsigelser til ovennævnte referat: Punkt nr. 9 Fælleslokalerne i Friheden VI aftalegrundlaget Efter opfordring fra Marianne Salomonsen oplyste Christen Mors på mødet, at KAB har lavet forslagsændring af påtegning og aftaleparter i de udsendte kontrakter. Marianne Salomonsen synes det var forkasteligt, at administrationen har haft næsten to år til at undersøge denne sag, og kontrakterne har ligget færdig i næsten to måneder. Endvidere har der været rigtig mange fejl fra administrationens side, og arbejdsgruppen har måttet bruge mange ressourcer på at foreslå tekst og rette administrationens fejl. Desuden er det uklart, hvorfor denne ændring af påtegning og aftaleparter kommer, og administrationen har ikke kunnet redegøre for det. Administrationen foreslår, at både er udlejer og lejer, samt at KAB underskriver med pågældende udlejningsmedarbejder og med den samlede organisationsbestyrelse. Denne ændring i forhold til de udsendte kontrakter synes mere i overensstemmelse med organisationens tegningsregler, hvilket Marianne Salomonsen stiller sig undrende overfor. Ifølge vedtægterne og hidtil praksis har organisationen og dens afdelinger været tegningsberettiget med to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene er formand eller næstformand i forening med forretningsfører/direktør. Christen Mors pointerede dog, at kontrakterne formelt set ikke er juridisk bindende, men at de mere må betragtes som en politisk aftale. Der blev rejst kritik af, at KAB ikke på et tidligere tidspunkt, har fået afklaret dette forhold. Der var dog enighed i organisationsbestyrelsen om, at godkende kontrakterne med de foreslået ændringer. KAB indestår for, at ansvarsforholdet ikke er ændret med de nye ændret tegningsregler. 10/20

11 Til næste bestyrelsesmøde og gerne før, ønsker Marianne Salomonsen et juridisk notat, der redegøre for, hvorfor tegningspraksis er ændret, hvilken praksis der vil gælde fremover, og om denne nye praksis gælder for alle boligorganisationer. Endvidere ønskes oplyst, hvorfor aftalen ikke er juridisk bindende. Tonny Bjørn oplyste på mødet, at Knolden ikke er et erhvervslejemål. Marianne Salomonsen ønsker dokumentation for, hvilken status Knolden har. KAB har udarbejdet følgende redegørelse til indsigelsen: KAB tager kritikken, om at alle juridiske forhold vedrørende lejekontrakterne burde have været afklaret inden mødet, til efterretning. Når KAB oplyser, at lejekontrakterne formelt set ikke er juridisk bindende, skyldes det, at Boligselskabet Friheden både er udlejer og lejer. Juridisk set indgås en aftale mellem to parter, hvor den ene afgiver et tilbud, som den anden accepterer. En juridisk bindende aftale reguleres af Aftaleloven, som omfatter forhold om aftalers indgåelse, gyldighed m.v. har truffet en politisk beslutning om indgåelse af lejeaftalerne, hvilket betyder, at ændringer i aftalerne eller opsigelse af samme, skal ske ved ny beslutning i organisationsbestyrelsen. Netop fordi der er tale om politisk indgåede lejeaftaler anbefalede KAB, at hele organisationsbestyrelsen underskrev kontrakterne. Dette er i overensstemmelse med selskabets tegningsregler jævnfør vedtægternes 10, stk. 4. Der er således ikke tale om, at KAB generelt anbefaler ændret anvendelse af tegningsreglerne. Erhvervslejeloven beskriver, at lokaler der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, reguleres af denne. Lejeaftalerne, som omfatter henholdsvis Knolden og kontorfaciliteter reguleres af Erhvervslejeloven. Men igen må det påpeges, at der er tale om en politisk indgået aftale ejer Knolden og det er ejer, der benytter lokalet, derfor er Knolden formelt set ikke et erhvervslejemål. at organisationsbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 14. Budgetproces Organisationsbestyrelsen ønsker en drøftelse af budgetprocessen med fokus på inddragelse af afdelingsbestyrelsen/økonomiudvalget, overholdelse af tidsfrister og kvalitetssikring af produkterne. 11/20

12 KAB, Eric Tingleff, økonomisk konsulent og Annette Birkov, forretningsfører vil på mødet præsentere et oplæg, der beskriver en mulig proces, og hvilke tiltag KAB har sat iværk, og vil sætte iværk for overholdelse af tidsfrister og sikring af kvalitet i produkterne. at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget og tager det til efterretning. 15. KAB s opfyldelse af den basale boligadministration Organisationsbestyrelsen ønsker en drøftelse af KAB s opfyldelse af den basale boligadministration. KAB, Flemming Strøm, vicedirektør, vil på mødet redegøre for KAB s levering af basal boligadministration. at organisationsbestyrelsen drøfter redegørelsen og tager den til efterretning. 16. Styringsdialog Hvidovre Kommune har inviteret til dialogmøde den 24. marts Organisationen repræsenteres af Christian Thode, formand, Marianne Salomonsen, næstformand og Annette Birkov, forretningsfører. Dagsorden for mødet er blandt andet: - evaluering af eksisterende fleksibel udlejningsaftale - en drøftelse af muligheden for lejlighedssammenlægning i Friheden I - en drøftelse af muligheden for etablering af terrassedøre i stuelejligheder i afdeling Lille Friheden - børneinstitutionerne, der bor til leje i afdeling 4006, benytter ikke et område med gammel boldspilsbane - kan dette område benyttes af Frihedens øvrige beboere. Som led i styringsdialogen skal der indsendes en dokumentationspakke til Hvidovre Kommune. Denne dokumentationspakke er udarbejdet af KAB i samarbejde med formandskabet. Dokumentationspakken vedlægges som bilag. På organisationsbestyrelsesmødet gives en orientering om forløbet af styringsdialogen med Hvidovre Kommune. 12/20

13 Bilag 8: s dokumentationspakke at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17. Helhedsplan for Friheden I Redegørelse for tidligere forløb i helhedsplanen Helhedsplanen i Friheden I har baggrund i konkrete problemer med en række bygningsmæssige forhold samt et ønske om at fremtidssikre afdelingen. I foråret 2009 blev projektet med at udarbejde en Helhedsplan for Friheden startet med baggrund i organisationsbestyrelsens bevilling på kr. til det indledende arbejde. Herefter blev der indledt en række møder, hvor afdelingens ønsker blev konkretiseret. Samtidig blev rådgiverydelsen udbudt i miniudbud i henhold til KAB s rammeaftale. Grundet urealistiske tilbud var udvælgelsesperioden noget længere end almindelig, da det var nødvendigt at få advokats vurdering af de indkomne forslag, ligesom det var nødvendigt at holde samtaler med flere af de bydende. Der blev i sommeren 2009 udarbejdet kontrakt med Henrik Larsen A/S om udarbejdelse af Helhedsplan for Friheden I. I efteråret 2009 udarbejdede Henrik Larsen A/S udkast til Helhedsplan, som i ultimo 2010 blev forelagt følgegruppen i Friheden I. Herefter blev der foretaget lidt tilpasninger efter følgegruppens ønske. Samtidig afklarede rådgiver diverse tekniske krav i forhold til myndighedsgodkendelser og dispensationer, særligt i forhold til de tekniske installationer i baderum. Henrik Larsen A/S udarbejdede også et økonomisk overslag på håndværkerydelserne. Projektet i Friheden I er meget omfattende, og det samlede budget er stort, og vil medføre en væsentlig huslejestigning. Over vinteren/foråret 2009/2010 har KAB undersøgt muligheder for finansiering af projektet, herunder muligheden for støtte i Landsbyggefonden. Samtidig blev der foretaget vurdering af eventuelle besparelser. Efterfølgende er det undersøgt med Landsbyggefonden, hvilke supplerende undersøgelser der er nødvendige for, at Landsbyggefonden vil vurdere projektet. Landsbyggefonden kræver veldokumenteret undersøgelser, hvilket også er bekosteligt. Over sommeren 2010 er mængden af undersøgelser blevet fastlagt, og Henrik Larsen har udarbejdet budget for gennemførelse af undersøgelserne. Dette beløber sig til en budgetramme på ca. 2 mio. kr. Organisationsbestyrelsen godkendte i september 2010 en bevilling på 2 mio. 13/20

14 kr. til gennemførelse af de tekniske forundersøgelser, og arbejderne blev efterfølgende iværksat. Aktuel status på Helhedsplanen Langt de fleste forundersøgelser er nu gennemført og undersøgt i laboratorium. Efterfølgende skal alle undersøgelserne bearbejdes af Henrik Larsen A/S. Grundet den hårde vinter er der stadig enkelte undersøgelser, der afventer vejrliget. Det forventes, at resultatet af undersøgelserne kan fremlægges for følgegruppen i slutningen af april eller i starten af maj at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 18. AlmenBolig+ på Dybenskærvej nybyggeri og udlejning Nybyggeri Byggeriet pågår planmæssigt med forventet indflytning den 1. februar Byggeudvalget mødtes den 21. februar 2011, hvor forelagte projektspørgsmål og detaljer i byggeriets fremdrift blev drøftet, og nødvendige beslutninger blev truffet. Der blev bevilget penge til montering af et kamera på Store Hus i Avedøre Stationsby et kamera, der tager 100 billeder om dagen af byggepladsen på Dybenskærvej. Billederne skal redigeres til en lille film, der dokumenterer opførelsen af Frihedens nye afdeling. Desuden orienterede AlmenBolig+ forsøgskonceptets projektgransker ingeniør Sigurd Østergaard-Andersen om projektgranskningens forløb og resultatet heraf. Det forventes, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. marts 2011 godkender, at byggeriets postadresse/navn er Langhusene. Udlejning Den 30. november 2010, kl blev der åbnet for ansøgning til boligerne på Dybenskærvej. I løbet af få dage havde 320 indsendt en ansøgning. Ansøgningerne er blevet gennemgået, og boligerne er blevet tildelt ansøgerne i henhold til de vedtagne kriterier. Næste skridt er, at ansøgerne skal indsende dokumentation for, at de opfylder kriterierne. De ansøgere, der ikke har fået tildelt en bolig bliver gemt i tilfælde af, at der er ansøgere, som ikke kan dokumentere, at de opfylder kriterierne eller springer fra inden lejekontrakten underskrives. Der arbejdes på at afholde 2-3 møder med de kommende lejere inden indflytning den 1. februar /20

15 Møderne skal bruges til at forberede lejerne på, hvad der konkret forventes af dem, når de bor til leje i en AlmenBolig+ afdeling. Endvidere vil møderne have det formål, at de kommende lejere lærer hinanden at kende. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 4,70 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,90 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,20 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 6,20 %. I Nykredit har værdiudvikling/afkast i 2010 været på 5,00 %. I 2009 udgjorde værdiudviklingen / afkastet 5,60 %. Resultatet for 2010 endte lavere end de foregående år, i det sidste kvartal af 2010 endte med en negativ værdiudvikling på ca. 1,60 % for porteføljeforvalterne grundet frygten for inflation og stigende renter. 15/20

16 Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 1. marts 2011 (kurs 100) Indre værdi 30. juni 2010/ 29. september 2010 Indre værdi 1. marts ,70 99,82 SEB ,25 99,30 Nykredit ,44 99,64 Ændring af indre værdi - 7,88 %- point - 4,95 %- point - 7,80 %- point Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra Danske Capital, 4 kr. pr. andel fra SEB og 5 kr. pr. andel fra Nykredit Portefølje. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Skimmelsvamp / opvarmning af boliger Der konstateres i stigende grad boliger med skimmelsvamp i Friheden. Boligerne er primært beliggende i Friheden I. Årsagerne til skimmelsvamps opståen er ofte komplekse. Bygningerne er 50 år gamle, og opført efter den tids regler og viden. Det betyder, at der - set med nutidens øjne - eksempelvis er mangelfuld isolering af facaderne og en uhensigtsmæssig placering og indretning af badeværelser. Disse bygningsmæssige forhold udfordrer indeklimaet og ikke mindst beboeren. Endvidere blev der i 1998 lovgivet om individuel varmemåling. Friheden søgte og fik dispensation fra montering af individuelle målere, men i 2006 besluttede afdelingerne at indføre individuel varmemåling. De individuelle varmemålere medfører, at beboeren har fokus på brugen af varme og logisk nok forsøger at spare mest muligt, idet mindre brug af varme betyder en økonomisk besparelse. De færreste beboere har forståelse for, at jævn opvarmning af boligen indgår som et af de væsentligste elementer i et sundt indeklima uden skimmelsvamp. 16/20

17 Ejendomskontoret har udarbejdet en pjece med enkle råd om, hvordan sundt indeklima opnås, og skimmelsvamp undgås. Pjecen vedlægges som bilag. I alle skimmelsvampesager undersøges varmeforbruget i boligen. Ofte kan det påvises, at beboeren ikke har brugt varme i det pågældende rum eller kun har brugt meget lidt varme. At undlade at opvarme et eller flere rum i boligen er at betragte som misligholdelse. Men som nævnt i indledningen, er der ofte flere forhold der spiller ind, når skimmelsvamp opstår. Derfor er det en lang og tung vej at afklare årsagerne til skimmelsvamp i de enkelte boliger, og i særdeleshed at dokumentere, hvis forholdet primært tillægges beboeradfærd. Det er teknisk muligt at montere termostatventiler på radiatorerne, som begrænser beboerens mulighed for at lukke helt for varmen. Eksempelvis at der ikke kan skrues længere ned end rumtemperaturen opretholdes på 18 grader. KAB s juridiske afdeling er dog af den opfattelse, at en sådan beslutning går ud over, hvad der kan siges at være en normal regulering af lejeforholdet. Der vil være tale om en indgriben i privatlivets fred, som der ikke kan findes lovhjemmel til - selv om der er en saglig begrundelse for forslaget. Der kan f.eks. være beboere, der ønsker at sove i koldere temperatur, men sørger for tilstrækkelig udluftning og opvarmning om dagen, således at det ikke udgør en risiko for indeklimaet. KAB er ikke bekendt med, at der skulle være retspraksis på området, og en tvist vil formentlig skulle afgøres i Boligretten eller i Tilsynet. Bilag 9: Få et sundt indeklima i din bolig og undgå skimmelsvamp at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget om skimmelsvamp/tvangsopvarmning af boliger og tager det til efterretning. 21. Afdelingsmødet den 14. marts 2011 På mødet gives en orientering om forløbet af afdelingsmødet den 14. marts at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 17/20

18 22. Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Organisationsbestyrelsen har forespurgt om bilejemål kan opkræves med længere interval end hver måned. KAB kan ikke tilbyde opkrævning med længere interval, da det vil medføre manuelle bogføringer og afstemninger eksempelvis ved fraflytninger. Organisationsbestyrelsen har forespurgt, om der er registreret besparelse på el og vand efter udskiftning af en større del af vaskerimaskinerne i Friheden I i foråret Afdelingens samlede vandforbrug er faldet med m² fra 2007/2008 til 2009/2010. Det svarer til en årlig besparelse på ca kr. Med hensyn til el er afdelingens samlede forbrug steget med kwh fra 2007/2008 til 2009/2010 svarende til ca kr. Denne stigning skal ses i lyset af, at der i samme periode er etableret ekstra belysning på fællesarealer. Organisationsbestyrelsen har forespurgt, om KAB, Margrete Pump er bekendt med en ansøgning om egen trækningsret til den gennemførte udskiftning af vaskerimaskiner. Det er forretningsføreren, der udarbejder ansøgning om egen trækningsret. Margrete Pump udøver ingen sagsbehandling af egen trækningsretssager, men er formel medunderskriver af ansøgningen. Margrete Pump er ikke bekendt med en ansøgning om egen trækningsret til udskiftning af vaskerimaskiner. Det har været en usædvanlig lang og kold vinter. Ejendomsfunktionærerne har derfor brugt meget tid på snerydning og glatførebekæmpelse. Saltdepotet og muligheden for nyindkøb slap på et tidspunkt op. I stedet måtte anvendes grus, hvilket sviner endnu mere end salt. Dette ses blandt andet i opgangene. Ejendomskontoret har aftalt med afdelingsbestyrelsen, at renholdelse af opgange sendes i udbud, når en ny driftschef er ansat. Nu titter foråret frem, og medarbejderne er allerede ved at gøre klar til at fortsætte arbejdet med at genoprette grønne områder. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18/20

19 23. Ejendomskontorets virke Indtil en ny driftschef er ansat, fungerer Annette Birkov både som forretningsfører og driftschef for Friheden. Driftschefbetjeningen svarer til 50 %. Annette er fysisk tilstede på ejendomskontoret 2-3 dage om ugen. Der er gennemført medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere. Samtalerne med medarbejderne på ejendomskontoret har blandt andet dannet baggrund for den ændrede organisering af ejendomskontoret, som organisationsbestyrelsen har godkendt. Det gennemgående træk er, at medarbejderne er glade for deres arbejde, hvilket også kommer til udtryk ved et lavt sygefravær. Flere af ejendomsfunktionærerne nævner, at de finder arbejdet med håndtering af dagrenovation og storskrald meget belastende. Dels fordi det er fysisk hårdt arbejde, og dels fordi ordningen med storskrald ikke er optimal. Der er gennemført APV (arbejdspladsvurdering). Ved denne gennemgang, som foretages af KAB s arbejdsmiljøkonsulent, Lisbet Korsager, kontrolleres en lang række sikkerhedsmæssige forhold. Der var kun ubetydelige bemærkninger til Frihedens APV. Arbejdstilsynet har ligeledes været på kontrolbesøg her fik Friheden en grøn smiley, hvilket betyder, der ikke var nogen anmærkninger. Viceberedskabschefen, Peter Dræby, har - på foranledning af ejendomskontoret - gennemgået Frihedens afdelinger. Der var især fokus på flugtveje i afdeling VI og branddøre i afdeling I. Alle flugtveje blev godkendt. I afdeling I skal alle branddøre genmonteres i kældrene. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Nyt fra afdelingerne Da vinterens kulde har medført at flere, især unge, tager ophold i kælderen, er det aftalt med afdelingsbestyrelsen, at der i en periode indgås aftale med et vagtfirma om to daglige runderinger i alle kældre. Udbedring af fejl og mangler på elevatorerne i Friheden VI er trukket helt urimeligt i langdrag. Der mangler aktuelt en enkelt opgave med udskiftning af fenderlister. Derudover er det uden for entreprisen besluttet at udskifte de to automatiske døråbnere i nr. 18 i stuen og på 2. sal. Når dette arbejde er afsluttet, skal linoleum i opgangene skiftes, og der skal udføres malerreparationer. 19/20

20 Udskiftning af forurenet jord på Børneinstitutionens legeplads er gennemført. Nu afventes den afsluttende rapport vedrørende jordprøver. 25. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 10: Oversigt over beboerklagenævnssager at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Kommende møder Organisationsbestyrelsesmøde 5. september 2011, kl Organisationsbestyrelsesmøde 28. november 2011, kl (regnskabsmøde) Repræsentantskabsmøde 28. november 2011, kl at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 27. Eventuelt 20/20

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden Dagsorden Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Afbud: Arne Viggo Nyborg, Jørgen Pontoppidan Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Jørnanker Døpke, Beth Hørsted, Inge Nielsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl. 17.30 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Allan Christiansen, Bent Bencke, Beth Hørsted,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 19.00 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Johnna Brandal, Jørnanker

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard og Lisbet Berthelin. Afbud fra:

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen: Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. februar 2010 kl. 17.00 i Egebjerggård, Søpavillionen Egebjergtoften, 2750 Ballerup. Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Jan Lemser, Steen Jørgensen, Bitten Dufour, Pernille Falcon, Vinnie Lyngskjold, Søren Østergaard, Bjørn Petersen

Jan Lemser, Steen Jørgensen, Bitten Dufour, Pernille Falcon, Vinnie Lyngskjold, Søren Østergaard, Bjørn Petersen Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen Organisationsbestyrelsen: Jan Lemser, Steen Jørgensen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed

NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed Aftaledokument for styringsdialogmødet mellem Fredensborg Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2014/2015. Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 6. oktober

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 17. november 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse #JobInfo Criteria=StenløseS1# Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 17.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2013, kl i Selskabslokalet, Store Hus

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2013, kl i Selskabslokalet, Store Hus Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Selskabslokalet, Store Hus Til stede: Steen Jørgensen, Jan Lemser, Bitten Dufour, Jens Kirkegaard, Johannes Pleidrup,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 29. marts 2012 Udsendt den 19. marts 2012. Organisationsbestyrelsen:

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 29. marts 2012 Udsendt den 19. marts 2012. Organisationsbestyrelsen: Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 29. marts 2012, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen Organisationsbestyrelsen: Administrationen: Afbud: Referent:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere