Ventilation in balance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM

2 Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle ventilationssystemer til bolig- og komfortventilation. Med irmasters effektive ventilationssystemer reduceres bygningens energiforbrug og komforten øges. irmasters produktserier er: irmaster M - der er designede decentrale ventilationssystemer for komfortventilation. irmaster CV - der er indbyggede semi-decentrale ventilationssystemer for bolig- og komfortventilation. CV er navnet på irmaster s serie af semi-decentrale ventilationssystemer til indbygning over et nedhængt loft. CV serien består af CV 80 og snart også en CV 200 og en CV CV 80 og CV 200 er udviklet efter vores CityVent TM koncept, der gør dem særligt velegnet til individuel energieffektiv ventilation i tæt-lav boligbebyggelse og etagebyggeri. CV 1000 er specielt velegnet til energieffektiv ventilation i komfortlokaler som undervisningslokaler, institutioner, kontorer og lignende. CV 80 og CV 200 er individuelle systemer, der sparer på energien og ventilerer efter behov i den enkelte bolig/lejlighed. Herved undgås energispild ligesom installations- og driftsomkostninger minimeres. nlæggene er opbygget med de mest energirigtige kvalitets komponenter, der kan fås på markedet. lligevel er det lykkedes os at introducere irmaster CV systemerne til en meget konkurrencedygtig pris. INDHOLD I sammenligning med store traditionelle systemer spares der masser af energi samt udgifter til installation, idet der kun er en kort kanalføring i hver boligenhed. Derved undgås tryktab og installationsomkostninger til store kanalskakte. CityVent 3 Kompromisløs konstruktion er standard 4-5 ldrig har ventilation været vigtigere 6 Godt indeklima 7 Case - lejligheder 8-9 Installation irmaster CV har styr på det Intuitiv betjening 15 Lokal eller fjern CTS 15 Test og udvikling Guide til projektering 18 Guide til bestilling 19 Komponenter Frisk luft er et lovkrav 22 CV 80/ Markedets grønneste valg Ventilationsanlæg fra irmaster har et af markedets laveste energiforbrug som følge af energieffektive komponenter og et ekstremt lavt forbrug til lufttransport. Effektforbrug 22 W 3

3 Kompromisløs konstruktion er standard Indbygget kondenspumpe utomatisk bypass 0-100% F5 eller F7 kassettefiltre Modstrømsvarmeveksler (op til 85/95% effektivitet uden/med kondensering) Nyeste EC motorteknologi fra Tyske ebm-papst Strømningsoptimeret EPP konstruktion Mulighed for opkobling til central driftskontrol FRISK LUFT CV-serien sikrer et godt indeklima med frisk luft til boligens beboere. LVT ENERGIFORBRUG CV-serien leveres med nyeste EC motorteknologi og modstrømsvarmeveksler, som sikrer et af markedets allerlaveste energiforbrug. NVENDELSE CV-serien leveres i flere størrelser. CV 80 til den mindre bolig på op til ca. 50 m 2 og den større CV 200 til boliger på op til 130 m 2 samt CV 1000 til undervisningslokaler, kontorer og lignende. LVT LYDNIVEU CV-serien til boliger er lige så støjsvag, som den er effektiv. Lydniveauet under drift er maksimalt 30 db(). Den kompakte konstruktion og en højde på bare 27 cm gør irmaster CV til en yderst fleksibel ventilationsløsning. UTOMTIK CV-serien leveres med gennemprøvet automatik, som sikrer problemfri drift selv under de vanskeligste forhold. I større bebyggelser kan automatikken kobles op på central driftskontrol. Der ventileres efter behov, ligesom at fugtdannelse kan modvirkes via en installeret fugtsensor. BYPSS OG NTKØLING CV-serien leveres standard med indbygget bypass til at lede kølig udeluft ind i boligen om sommeren ligesom CV-serien standard har indbygget automatisk nattekølingsfunktion efter indstilleligt temperatur niveau. 4 5

4 ldrig har ventilation været vigtigere Nye energieffektive boliger er imponerende tætte. Det er godt for varmeregningen, men kan være dårligt for indeklimaet hvis ikke ventilation tænkes ind i byggeriet. Når bygninger gøres tættere for at overholde energirammerne, er der stor risiko for følgeskader som følge af et dårligt indeklima. Et dårligt indeklima undgås bedst ved at der løbende luftes ud. Det sker bedst og billigst ved hjælp af kontrolleret ventilation med genvinding af varmen. GODT INDEKLIM FOR MINDRE END 1 KR. OM DGEN BRUGERDFÆRD Tidligere blev et dårligt indeklima ofte afværget af at boliger var naturligt utætte, men det krævede imidlertid meget energi til opvarmning at holde en komfortabel temperatur. Kombinationen af opvarmning og udluftning holdt fugtigheden nede. Ved de senere års øgede opmærksomhed på energiforbrug er der sket det, at vi gør vore boliger mere tætte og desuden isolerer vi for at undgå varmespild. Der kan derfor ofte opstå problemer med skimmelsvamp på de dele af bygningen, der er vanskelige at efterisolere, og de steder hvor der er mangelfuld udluftning. UNDGÅ SKIMMELSVMP En typisk følge af mangelfuld udluftning er derfor ofte skimmelsvamp i bygningen, som er meget usund at opholde sig i - men også meget dyrt at udrydde. irmaster ventilationssystemer hører til blandt markedets mest energieffektive. Det er samtidig ensbetydende med en af markedets laveste driftsomkostninger. Samtidig minimeres omkostninger til renovering og vedlige hold som følge af dårligt indeklima ligesom menneskers leve betingelser og arbejdseffektivitet forbedres. Note: Beregninger er foretaget med en CV 80 i et normalt dansk referenceår, 80 m 3 /h og konstant drift. Øvrige beregningsforudsætninger kan rekvireres hos irmaster /S. 6 HUSSTØVMIDER Husstøvmider er en anden følge af dårligt indeklima. Husstøvmiderne stortrives i rum med høj luftfugtighed. I værste fald er husstøvmider allergifremkaldende. Den mest effektive forebyggelse er en relativ luftfugtighed på under 45% i vintermånederne. Ventilation reducerer luftfugtigheden og sikrer et sundt og behageligt indeklima. 7

5 Den fleksible ventilationsløsning CV-serien til boliger har en meget lille indbygnings højde på kun 27 cm, som gør det nemt at integrere anlægget over nedhængte lofter. 27 cm CV-serien til boliger har en meget lille indbygningshøjde, som gør det nemt at integrere anlægget over nedhængte lofter. UNGDOMSBOLIGPROJEKT CV 80 er for eksempel installeret i ungdomsboligprojekt med 175 lejligheder, hvor der skulle bygges efter bygningsklasse Der skulle derfor overholdes energimæssige skrappe krav samtidig med, at hele byggeriet skulle laves så optimeret som muligt. Der blev valgt CV 80, fordi der kunne spares på drifts- og byggeomkostningerne. Udover det meget lave energiforbrug og den høje virkningsgrad på varmeveks leren vurderede rådgiver og bygherre sammenfattende, at der var følgende fordele ved at anvende CV 80: FLEKSIBEL INDRETNING CV 80 leveres med patentanmeldt fleksibel tilslutningskubus således der spares bøjninger tæt på aggregat og derved billiggøres og forenkles installationen. Ingen brandspjæld Lavere byggehøjde Færdiginstallering af 1 lejlighed ad gangen Regulære rette rum uden kanalskakte Mindre indregulering fregning direkte på hver beboers forbrugsmåler 8 9

6 Installation eksempler Indtagsluft Badeværelse Soveværelse TOVÆRELSES LEJLIGHED CV 80 monteret over loftet i badeværelset. Indtag og afkast gennem facaderiste i ydervæggen. Tilluft fkastluft Fraluft Entre Opholdsstue Tag BOLIGBLOK CV 80 på 2. sal monteret med indtag gennem facaderiste i ydervæggen og afkast Opholdsstue Badeværelse gennem afkasthætte på taget. CV 80 med indtag- og afkast gennem Køkken 2. sal facade riste i stue og 1. sal. Ventilationsanlæggene er installeret over nedhægte lofter med kanalført indblæs- Køkken Entre Badeværelse ning og udsugning til de rum, hvor der er ltan behov for ventilation. 1. sal Badeværelse Soveværelse Stueetage Brandforhold ETVÆRELSES LEJLIGHED CV 80 monteret over loftet i badeværelset. Fælles afkast maks. 10 Pa Isolering BEMÆRK: MULIGHED FOR T SPEJLVENDE NLÆG. Indtag og afkast gennem facaderiste Opholdsstue Brand- og røgspjæld Isolering i ydervæggen. Brand- og røgspjæld Brandisolering Badeværelse Køkken Badeværelse Køkken Brandisolering Opholdsstue Brandcelleadskillelse Brandsektionsadskillelse Bemærk: nlæg er i DS 428: 2011 benævnt som "C". Brandsektionsadskillelse 10 11

7 IRMSTER HR STYR på indeklimaet I højeffektive moderne ventilationsanlæg er der en række meget vigtige styringsprocesser, der skal kunne håndteres for at undgå driftsproblemer. KONDENST Ved den høje varmegenvinding på op til 95%, bliver udsugningsluften afkølet meget i modstrømsvarmeveksleren. Herved kan der opstå kondensering i veksleren. Kondensatet bliver opfanget i en kondensbakke (standard). Opsamlet kondensat bliver pumpet bort af den standardmonterede kondenspumpe til et afløb i bygningen. Ved evt. funktionsfejl på pumpen og deraf følgende højt kondensat-niveau, sørger en svømmerkontakt i kondensbakken for en alarm til styringen. Denne starter en kort proces, hvorved kondensatet forsøges borttransporteret med forhøjet udsugning og samtidigt stoppet indblæsning. Lykkes dette ikke, slukker styringen for anlægget og en kondensalarm vises på betjeningspanelet. FROSTBESKYTTELSE Ved meget lave udetemperaturer kan afkasttemperaturen på modstrømsvarmeveksleren falde så meget, at kondensat fryser til is i denne. Før dette sker, starter styringen derfor en proces, hvor luftmængden på udsugningen forhøjes, og luftmængden reduceres på indblæsningen. Tilfrysning forhindres ved at afkasttemperaturen på veksleren herved stiger. lternativt kan der monteres en elektrisk eftervarmeflade for at bibeholde balanceret drift i et større temperaturområde ved lave temperaturer. Ved meget lave udetemperaturer, ledes en del af den kolde indtagsluft udenom veksleren ved hjælp af bypassspjældet, og hen til en eftervarmeflade, der kan opvarme luften til ønsket indblæsningstemperatur. Herved nedkøles afkastluften mindre i veksleren og tilfrysning forhindres. FOR LV INDBLÆSNINGSTEMPERTUR Hvis den ønskede indblæsningstemperatur ikke kan opretholdes ved lave udetemperaturer, reducerer styringen automatisk indblæsningen og forhøjer udsugningen. Herved stiger indblæsningstemperaturen igen til det ønskede niveau. lternativt kan installeres elektrisk eftervarmeflade. Eftervarmefladen opvarmer indblæsningsluften efter veksleren, såfremt temperaturen ligger under den ønskede indblæsningstemperatur. Dette sikrer stor komfort fra anlægget. Styringen kontrollerer løbende temperaturerne i anlægget og eftervarmen tændes derfor kun, når der er behov for det. CV serien er udstyret med højeffektive modstrøms varmevekslere, der sikrer en meget høj varmegenvinding. Derfor bruges eftervarmefladen kun til at udligne det minimale varmetab ved ventilationen. UTOMTISK BYPSS CV serien har som standard indbygget et automatisk bypass. Stiger indblæsnings- eller rumtemperaturen (f.eks. ved stærk solindstråling) over det ønskede niveau, åbner styringen bypasset efter behov. Derved ledes udeluften udenom varmeveksleren, og uhensigtsmæssig opvarmning undgås. Især i nye lufttætte boliger har det stor betydning for indeklimaet. NTTEKØLING - FRIKØLING CV serien har standard indbygget automatisk nattekølingsfunktion efter indstillelig temperaturniveau. 12 Her ses den indbyggede modstrømsvarmeveksler. CV 80 er konstrueret i moderne lette materialer. 13

8 Intuitiv betjening NYHED Nyt Betjeningspanel Vi introducerer et nyt betjeningspanel i løbet af 4. kvartal Betjeningspanelets funktioner: Styring af luftmængde Start/stop funktion Ferie-mode larm funktion CV-serien leveres med et intuitivt betjeningspanel, der gør det nemt og hurtigt at justere driften her og nu; samt at programmere anlægget i forhold til den ønskede drift. Betjeningspanelet har en enkel og klar LCD-skærm, der viser status og funktioner. Styringen indeholder som standard en lang række funktioner som for eksempel, programmerbart ugeur, bypassstyring, natkøling, baggrundsventilation og CO 2 afhængig luftmængde regulering ligesom styring i forhold til luftfugtigheden er muligt. Vælg irmaster CTS eller KNX, BCnet TM, LON eller ModBus CTS CTS CTS* CTS* CTS* CV 1 CV 2 CV 3 På figuren vises et vilkårligt CTS system, med en CTS central med forbindelse til et antal irmaster enheder. 14 SOFT- OG HRDWRE TIL CV-SERIEN UNDER- STØTTER FORSKELLIGE CTS-SYSTEMER: KNX BCnet /IP BCnet MS/TP LON MODBUS RTU RS485 Til brug i større projekter, hvor der installeres mange CV enheder, kan det være en fordel at kunne overvåge driften af hvert enkelt ventilationsanlæg enten via en lokal irmaster CTS løsning eller via opkobling til større fælles CTS system. VI ET CTS-SYSTEM ER DET MULIGT T STYRE OG OVERVÅGE MNGE CV ENHEDER CENTRLT, HERUNDER: Start / Stop af anlæg Justere temperatur- og luftmængde setpunkt Frigive nattekøl (kører kun ved reelt behov) Temperatur sensorer kan udlæses Bypass-position Filteralarm nlægsstatus Hygrostat CO 2 -sensor PIR-sensor 15

9 M 100 i en testopstilling. Inde klimarummet er designet til alle slags tests, men den kan også bruges til at visualisere luftstrømningen med røgforsøg, som kan optages med video fra observations gangen, så man ikke forstyrrer ved sin egen tilstedeværelse. Indeklimakammer Vores indeklimakammer på ca. 80 m 2 er et meget fleksibelt rum, hvor man på under 2 timer kan lave en opstilling med et nyt anlæg, fx. 1:1 simuleringer af kundens specielle forhold. Vi har mulighed for at lave en variabel loftshøjde fra 0-4,5 m og skråtstille loftet i valgfri retning. Desuden er der gulvvarme og befugter til simulering af indvendig varme- og fugtbelastning. Testrummet er installeret op mod et udeklimakammer. Vi måler: Lydtryk Temperaturer Luftfugtighed CO 2 -niveau Lufthastigheder for opblandings- og fortrængningsventilation Test og Udeklimakammer I udeklimakammeret på ca. 36 m 2 kan vi simulere temperaturer fra ca. -20 C til +40 C med kontrollerbar luftfugtighed. Dette bruges til at teste anlæggenes drift i varierende klimatiske situationer. udvikling 16 irmasters ventilationsløsninger skal være de bedste løsninger indenfor energieffektivt og sundt indeklima. Derfor anvender vi en meget stor del af vores samlede ressourcer på produktudvikling og dokumentation. Samlet set arbejder over 10% af vores medarbejdere med udvikling- og dokumentation. Vi samarbejder med eksterne universiteter omkring ny teknologi, herunder alborg Universitet, (U) og Danmarks Tekniske universitet (DTU) og vi deltager i flere forskningsbaserede projekter omkring fremtidens effektive decentrale ventilationsløsninger til de mange energirenoveringsopgaver der forestår i den eksisterende boligmasse. Vores elektronik bliver EMC-testet efter de strengeste krav ved anerkendte laboratorier (EMC = Electromagnetic compatibility). Samtlige data under en driftstest optages i sammenhæng. Derved opnår vi enestående overblik over styringens reaktioner på forskellige driftsbetingelser. Under analysen af den konstante datastrøm kan både styringens parametre og produkternes geometri optimeres. akustik Vores udviklingsafdeling anvender akustiske test- og målefaciliteter og udfører måling af efterklangstider, lydtrykniveauer, lydeffektniveau fordelt på frekvensbånd, samt lyddæmpning gennem anlæg. Testrummet er et vibrationsfrit rum der er opført i udviklingsafdelingens faciliteter og er opført med 150 mm betonvæg og -loft. Derved dæmpes udefra kommende støj. Efterklangstiden i indeklimakammeret kan varieres og er reproducerbart fra ca. 0,4 s til 1,0 s. For at undgå stående bølger er rummet lavet med ikke-parallelle vægge Maksimal forstyrrelse fra f.eks. tung trafik er med maksimalt 0,3 db() uden stor betydning og den specielle konstruktion resulterer i en minimal baggrundsstøjniveau. 17

10 Guide til projektering af lavtrykskanalsystem GUIDE TIL BESTILLING Se tegninger side 27 Type CV 80 Flow Udsugning Indtag fkast Rist R (højre side) B (bag) B (bag) G0 (standard) 2 x Kravet om at energiforbruget til lufttransport skal være lavt, stiller krav om korrekt dimensionering af kanalsystemet. Som en hjælp til korrekt dimensionering af kanalsystemet ses nedenfor eksempel på korrekt dimensionering. For yderligere hjælp til dimensionering. beder vi Dem kontakte vores kompetencecenter på telefonnummer En option fra hver kolonne kan frit vælges. L (venstre side) Eksempel: Der ønskes en CV 80 med udsugning i højre side, frisk luft via indtag igennem væggen samt afkast til det fri over tag. Kanaler på både tilluft og fraluft. Varebetegnelse = CV 80 R B T G0 T (top) S (side) T (top) S (side) G1 (udsugningsrist) + rist G2 (indblæsningsrist) Rist + Eksempel 33 Pa tryktab - / Ø100 Tilbehør Varenummer INDTG irmaster facaderist Vinkelophængssæt (til montering af anlægget mod loftet) Justerbar ophængsæt (forlængning af vinkelophængsættet) Facaderist Ø100 UDSUGNING 2 Kontrolventil Reduktion T-rør FKST irmaster facaderist Dampspærre tætning til rør Ø80 - Ø Taggennemføringssæt - tagpap Taggennemføringssæt - tegl Tilluftsfilter F CV 80 Betjeningspanel LONWORKS modul UDSUGNING 1 Kontrolventil UDSUGNING 1 Kanallængde: 7,25 m Luftmængde: 54,0 m 3 /h Tryktab: 18,1 Pa INDTG Kanallængde: 6,0 m Luftmængde: 80,0 m 3 /h Tryktab: 14,1 Pa CV 80 el-eftervarmeflade Hygrostat, indbygget Hygrostat, løs vedlagt UDSUGNING 2 Kanallængde: 10,0 m Luftmængde: 80,0 m 3 /h Tryktab: 18,1 Pa INDBLÆSNING Kanallængde: 6,0 m Luftmængde: 80,0 m 3 /h Tryktab: 18,1 Pa INDBLÆSNING Kontrolventil FKST Kanallængde: 6,0 m Luftmængde: 80,0 m 3 /h Tryktab: 14,1 Pa Modulerende CO 2 sensor, væghængt Modulerende CO 2 sensor, indbygget PIR / bevægelsessensor Se komponenter side

11 Komponenter Optioner: til CV serien Standard: irmaster CV-serien er en teknologisk udvikling inden for energieffektiv ventilation til små boliger og lejligheder. CO 2 SENSOR benyttes til en effektiv energibesparende behovsstyring som automatisk tilpasser ventilationsniveauet til CO 2 belastningen i hvert enkelt rum. Kan leveres til montage i rummet eller indbygget i anlæg. EC MOTORER indbygget i EPP konstruktionen. Effektive EC motorer er med til at levere et samlet energiforbrug (SEL) < ca. 950 joule/m 3 inclusive kanalmodtryk. Motorerne kan reguleres uafhængigt af hinanden. MODSTRØMSVRMEVEKSLER med dokumenteret virkningsgrad på op til ca. 85% efter EN 308 og op til 95% ved kondensering. Betjeningspanel irmaster CV leveres med et intuitivt betjeningspanel, der gør det nemt og hurtigt at justere driften her og nu. PIR/BEVÆGELSESSENSOR sikrer et lavt energiforbrug ved at starte ventilationen kun ved bevægelse i lejligheden. Efterløbstiden kan frit indstilles i styringen. BYPSS med automatisk regulering af % luftmængde udenom varmeveksler afhængig af temperaturer og setpunkter. nvendes også til automatisk nattekøling. TEMPERTURSENSORER på både afkast, indtag, udsugning og indblæsning sikrer korrekt drift i samspil med den avanceret programmering af irmasters styring. HYGROSTT sikrer at fugtigheden automatisk holdes nede. Kan leveres til montage i rummet eller indbygget i anlægget. ELEKTRISK EFTERVRMEFLDE kan anvendes ved meget lave udetemperaturer eller der hvor der ønskes fuld balanceret drift hele året. DOBBELT MOTORSTYREDE LUKKESPJÆLD sikrer at der ikke kommer luft igennem anlægget når det er stoppet. FILTRE på både udsugning og tilluft beskytter motorer og varme veksler mod tilsmudsning. F5 filter er standard og F7 filter er option. Filterskift sker enkelt ved udtræk af filterkassette. KOMMUNIKTIONSMODUL sikrer at irmaster CV kan kobles op på netværkssystemer. TÆTNING omkring rør ved væg- eller taggennemføring. Sikrer tæt dampspærre efter rørgennemføring. 20 KONDENSBKKE MED SVØMMER stopper anlægget KONDENSPUMPE med løftehøjde på op til 6 meter er FCDERISTE. Taggennemføringssæt kan også OPHÆNGSSÆT til fastgørelse direkte i loft eller justerbart 21 hvis kondenspumpe svigter eller kondenspumpens standard. leveres, forhør nærmere. i højden. tilløb/fraløb skulle tilstoppes.

12 FRISK LUFT ER ET LOVKRV Ventilation i lejligheder og etagebyggeri som overholder de nyeste energistandarder. Med de nye skærpede energi- og indeklimakrav bliver luftudskiftning med energieffektive ventilationsanlæg en nødvendighed i mange byggerier nu og i fremtiden. Det gælder såvel nybyggeri som eksisterende bygninger. UDVIKLINGEN I ENERGIRMMER m.m. Bolig, kollegier, hoteller m.m. På nuværende tidspunkt er der tre forskellige energirammer i bygningsreglementet; energiramme BR 2010 samt energiramme for henholdsvis lavenergibygning klasse 2015 og Energi rammen BR 2010 skal overholdes, mens energirammerne for lavenergibygningerne er frivillige, men skal overholdes såfremt bygningen skal klassificeres som en lavenergibygning. GRUNDLÆGGENDE KRV TIL LUFTSKIFTE I LEJLIGHEDER - BR Beboelsesbygninger STK. 1 I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m 2 opvarmede etageareal. Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over komfur. UDVIKLINGEN I KRV TIL LUFTTÆTHED: Klasse 2010 max. luftskifte 1,5 l/s/m² ved 50 Pa Klasse 2015 max. luftskifte 1,0 l/s/m² ved 50 Pa Klasse 2020 max. Luftskifte 0,5 l/s pr. m2 ved 50 Pa MINIMUM ENERGIMÆSSIGE KRV TIL VENTIL- TIONSNLÆG I ENKELTBOLIGER BR 2010: - Varmevekslere med en tør virkningsgrad på mindst 85% - Maksimal energiforbrug til lufttransport på 1000 J/m 3 STK. 5 Herudover skal luftskiftet i køkken og, baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges mindst til følgende: I køkken skal der kunne udsuges en volumenstrøm på 20 l/s og fra baderum og wc-rum skal der udsuges mindst 15 l/s. I særskilt wc-rum, bryggers og kælderrum udsuges en volumenstrøm på 10 l/s. Bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand må ikke overstige Energiramme BR2010: Energiramme lavenergibygning klasse 2015: Energiramme lavenergibygning klasse 2020: (52, /) kwh/m² pr. år, hvor er det opvarmede etageareal ( /) kwh/m² pr. år, for at bygningen kan klassificeres som en lavenergibygning klasse kwh/m² pr. år, for at bygningen kan klassificeres som en lavenergibygning klasse

13 CV 80/200 Teknisk Data CV 80 CV 200 Kapacitet m 3 /h Vægt, Standardanlæg kg Farve Kabinet RL sort sort Dimensioner (L/H/D) mm 1170 x 275 x 560 Kondenspumpe Ydelse l/h Løftehøjde m 6 6 Produktintroduktion 1. kvartal 2013 El-eftervarmeflade Termosikring, aut. reset C 70 Termosikring, man. reset C 120 CV 80 kapacitet (%)* CV 80 Effektforbrug (W) Luftmængde (m3/h) Luftmængde (m3/h) El-tilslutning (med PE) nlæg spænding V 1~230 Frekvens Hz 50 Maksimal optaget effekt W 22 Strøm 0,16 Effektfaktor 0,60 El-eftervarmeflade effekt W 500 Strøm 2,2 Max.. lækagestrøm anlæg m 1 CV 80 Lydtrykniveau fra kabinet (db()) CV 80 SEL (W/(m 3 /s)) CV 80 Eksternt Tryktab (Pa) CV 80 Temperatureffektivitet (%) Luftmængde (m3/h) Luftmængde (m3/h) 4 1: CV 80 (30 db() 2: CV80 kanaler 3: Vægriste 4: 1000 Ws/m 3 5: 1200 Ws/m 3 6: 1400 Ws/m Luftmængde (m3/h) Luftmængde (m3/h) * målt uden kondensering, medregnes kondensering øges virkningsgraden op til 95%. LYDEFFEKTNIVEU CV80 Middelfrekvens (Hz) L W L p / 1 m afstand Standard flow 80 m 3 /h 32 Pa modtryk MKSIMUM FLOW 90 m 3 /h 42 Pa modtryk db() db() Kabinet* ,4 21,4 19,6 18,5 36,7 29,8 Indblæsning** ,6 31, ,4 53,3 Udsugning** ,1 0,1-6,8 45,9 Indtag** ,1 12,3 6,63 4,02 51,8 fkast** ,7 39,8 31,5 20,5 55,7 Kabinet* ,8 21,5 19,3 39,6 32,7 Indblæsning** ,1 37,2 31,4 23,1 58,8 Udsugning** ,6 16,7 4,73-4,7 49,3 Indtag** ,7 16,6 10,7 7,88 55,6 fkast** ,2 44, ,3 59,4 * Lydeffektniveau (-vægtet) for udstråling fra kabinet målt i henhold til EN/ISO 3744 ** Lydeffektniveau (-vægtet) for udstråling til kanal målt i henhold til EN/ISO 5136 Note: Data for 1/3 oktavbånd kan rekvireres ved henvendelse til irmaster /S. CV Vi tager forbehold for fejl og ændringer. Se for opdateret dokumentation.

14 CV 80 CV 80 LBB Udsugning venstre - indtag bag - afkast bag CV 80 rbb Udsugning højre - indtag bag - afkast bag Exhaust Condensate Intake Inlet Extraction Electrical Connections Electrical Connections Exhaust Condensate 560 Intake Extraction Inlet CV 80 LTT udsugning venstre - indtag top - afkast top CV 80 RTT Udsugning højre - indtag top - afkast top 560 Exhaust Exhaust 560 Electrical Connections Condensate Intake Intake Condensate Electrical Connections Extraction Inlet Inlet Extraction Vi tager forbehold for fejl og ændringer. Se for opdateret dokumentation.

15 Industrivej 59 DK ars Danmark Tel Fax

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi

BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Få et godt indeklima, undgå fugtskader og spar energi BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Et godt indeklima, funktionalitet og energieffektivitet Et godt indeklima

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg

Energiøkonomisk boligventilation. Toke Rammer Nielsen DTU Byg Energiøkonomisk boligventilation Toke Rammer Nielsen DTU Byg DTU Byg ca. 160 ansatte, ca. 100 er videnskabeligt personale Bygningsdesign Bygningskonstruktioner Byggematerialer Geoteknik Indeklima Bygningsfysik

Læs mere

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri TM Decentral ventilation til lavenergi byggeri Til renovering og nybyggeri Decentral ventilation God luftkvalitet i boligen er med til at sikre et godt indeklima. Det er samtidig en vigtig faktor i vedligehold

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Teknisk Datablad DOMEKT

Teknisk Datablad DOMEKT Teknisk atablad OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater www.airtrust.com KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt indeklima og

Læs mere

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Komplet Smarty løsning

Komplet Smarty løsning Parlock har alt til en Komplet Smarty løsning Smarty 3X VEL/VER 3.0 Hurtig levering fra dag t il 11 2 PARLOCK A-S Telefon 43 90 61 00 info@parlock.dk dag! 1 2 3 Smarty 3X VEL/VER 3.0 Lodret højre el. venstre

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder

DanX 2. Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder DanX 2 Indeklimaløsninger til wellness- og poolområder Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejligt. Men klimaet omkring en indendørs swimming pool kan godt være en prøvelse for

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Teknik i to passivhuse

Teknik i to passivhuse Teknik i to passivhuse Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi- og miljøvenligt byggeri VVS- og ventilationsanlæg Elektriske

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units Eksempel: Danfoss Air Unit a2 i hus med opvarmet etageareal på 160 m 2 og 2 x bad, 1 x bryggers og 1 x køkken. Ingen eftervarmeflade monteret. Tæthedsprøvning er ikke udført. El-HC Danfoss Air Unit a2.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL

VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL VENTILATOREN DER KOLIBIRI SEINER KLASSE: KLEIN LEISE KOMPLETT ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT PLUG & PLAY EFFEKTIV FLEKSIBEL ETA... KOMPAKT VENTILATIONSAGGREGAT ETA... V VENTILATION, VARMEGENVINDING,

Læs mere

V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER

V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER V E NTIL AT I ONSSYST EM TIL S VØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere