Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo"

Transkript

1 Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december Vi skal igen gøre status over foreningens virke i den forgangne periode, og samtidig prøve at se på de kommende udfordringer og muligheder. Årets beretning vil indeholde en omtale af nogle af de emner, der blev nævnt på forrige års generalforsamling. Dette sker af hensyn til vore nye medlemmer, som på denne måde kan få indsigt i foreningens løbende drift. Som en direkte følge af bl.a. de betydelige vedligeholdelsesarbejder der er opstået, med behov for øjeblikkelig afhjælpning, er der af denne årsag sket en række forskydninger i det tidligere vedtagne budget for 2013 og 2014, og vi ved allerede nu at budgettet for 2015 på mange områder ikke vil være retvisende for udgifterne i dette regnskabsår. Bestyrelsen fremsætter orienterende et revideret budget for 2015, men kan oplyse, at udgifternes fordeling vil følge den kommende tids nødvendige prioriteringer, hvilket betyder at den planlagte hensættelse for året ikke gennemføres. De nævnte forhold vil ikke påvirke den samlede byrdefordeling og bidrag til ejerlejlighedsforeningen. Økonomien bestemmer som bekendt i hvilket tempo de mange ønskede forbedringer skal gennemføres, og bestyrelsen tilstræber derfor fortsat, at beretningerne skal bibringe medlemmerne en opdatering af de mange eller få hændelser, der har påvirket de beslutninger, som har skullet tages, og beretningen i år er i den henseende ingen undtagelse. Der har i årets løb været mange og betydelige aktiviteter, og da vi som sædvanligt har et stort program foran os, skal jeg forsøge at tilpasse årets beretning lidt, så der bliver tid til det hele. Beretningen udsendes i sin fulde ordlyd sammen med referatet af generalforsamlingen, og bringes endvidere på foreningens hjemmeside. Der gives dermed mulighed for, at alle med interesse for et eller flere punkter kan nærlæse teksten, og evt. efterfølgende stille afklarende spørgsmål til bestyrelsen. Oversigten over nødvendige vedligeholdelsesarbejder vil fremgå detaljeret af beretningen i et omfang der ikke tidligere er set. Bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen sidste år planer for den kommende periodes udvikling, og resultatet af de fremlagte planer vil være omfattet af dette års beretning. Gennemgangen heraf er for overskuelighedens skyld opdelt i de hovedområder, hvor foreningens aktiviteter har fundet sted. 1

2 Disse hovedområder er: Foreningen Tekniske anlæg Kommende opgaver Sammenfatning Afslutning Foreningen: Umiddelbart efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af undertegnede som foreningens formand, og som medunderskriver af foreningens udbetalinger valgtes Mads Frederiksen. Mads har blandt andet til opgave at vogte foreningens aktiver, og naturligvis overvåge foreningens udbetalinger generelt. Efter en Marathon debat uden sidestykke mellem Fortbo og Datea vedtog bestyrelsen, at der skulle udarbejdes et nyt ordensreglement, som så skulle godkendes på et beboermøde og herefter formelt på en kommende generalforsamling. Ordensreglementet blev vedtaget med samtlige fremmødte stemmer på nær 2, og som det fremgår af dagsordenen er forslaget igen fremsat til den endelige formelle godkendelse således som vedtægten bestemmer. Der er tale om en formalitet, som forhåbentlig kan samle tilslutning fra samtlige fremmødte medlemmer. Som det er ejerne af 3. sals lejlighederne bekendt, udsendte bestyrelse d. 7. juli 2014 en skrivelse modtaget fra foreningens advokat, der beskriver ansvarsplaceringen for skader på egne og underliggende lejligheder. Bestyrelsen har anmoder vores forsikringsagent om at til stile foreningen et forslag til en evt. fællesforsikring, men har endnu ikke modtaget det ønskede, trods rykkere. Det forventes at vi snarest modtager et tilbud eller et afslag. I mellemtiden vil en evt. ansvarsplacering følge lovgivningen på området. Jeg skal også i år nævne, at mange beboere stadig efterlyser en sommerfest, som kan medvirke til at ryste os alle lidt mere sammen, og samtidig få en hyggelig eftermiddag og måske aften. Bestyrelsen hører gerne i dag medlemmernes kommentarer til dette positive initiativ, og måske kan et festudvalg etableres, hvis der er stemning for forslaget. Hvis ikke ja så må vi nok nøjes med i fælleskab at overvåge græsset gro. Tekniske anlæg: Igangværende- eller afsluttede opgaver: I 3. Sals lejlighederne er installeret energimålere, i stedet for målere på radiatorerne. Således vil beboerne på 3. Sal blive opkrævet for korrekt forbrug af varme i hele lejligheden. Målerne blev installeret i uge 2/2015. I varmecentralen er installeret en nye DANCAT unit. Herudover skal reservepumpen udskiftes til en tidsvarende. 2

3 Blødgøringsanlægget i vaskeriet nedtages og det nye blødgøringsanlæg fra varmecentralen bliver tilført vaskeriet. Hermed opnår vi en væsentlig besparelse. Faldstammer udskiftes løbende efter behov og finansielle muligheder. Udskiftning af tekniske vandinstallationer sker løbende og kun ved ledningsbrud eller synlige skader. Ca. 85 % af alt udendørs belysning er udskiftet til LED inkl. elevatortårnene. Der er monteret 9 W LED i stedet for 60 W pærer. Gangen i blok B ved vaskeriet er blevet renoveret, sokkel er spartlet, vægge, døre og karme er nymalet. Vi mangler nu kun flisebelægningen, og så snart den økonomien tillader det iværksættes projektet. Tilbud er indhentet. Alle tagrender på 3. sal på svalegangssiden er renset. Blok B og C mangler dog stadig altansiden. Vi er i gang med forebyggende reparation over Veluxvinduerne på 3. Sal - dette forventes færdiggjort senest april Det har vist sig i blok C, at zinken over Veluxvinduerne på altansiden ved stuerne ikke længere er tætte. Nærmere undersøgelse af dette problem samt udbedring er iværksat. Lyskasserne skal vedligeholdes ved blok B hvilket er iværksat. Gulvafløb i opgange skal udskiftes Flisebelægning i gangen ved vaskeriet skal etableres. Afsluttede opgaver - Asfaltering af Juelsmindevej - Lapning af huller på parkeringsareal. - Udluftning i elevatortårne - Udskiftning af gulvafløb - Faldstammer: Der er udskiftet 7 faldstammer i kældergangen til midterlejlighederne. Dog mangler faldstammerne i selve krybekælderen, der har været udskiftet 2 komplette faldstammer fra kælder til 2. Sal og der er udskiftet 2 komplette faldstammer i kælderrum. - Forsikringsskader: Der har været en del forsikringsskader i Ikke alle er dækket af forsikringen og andre har forsikringen kun dækket noget af. Pt. har vi stadig et udestående med Alm. Brand, som Willis og bestyrelsen har fået overdraget fra varmemesteren. - Serviceeftersyn af elevatorer: Service af elevatorerne er foretaget i december, og 2 af elevatorerne skal have nye bremser. Disse udskiftes i det nye år. 3

4 - Serviceeftersyn vaskemaskiner / tørretumbler Service af vaskemaskinerne og tørretumbler er udført og vi står med en udskiftning af den sidste tørretumbler. - Serviceeftersyn / udskiftning af ventilatorer: Der er foretaget serviceeftersyn af ventilatorer, og i samme forbindelse er 1. Stk. udskiftet ved nr. 305A lejl. 6. Der er 3 øvrige ventilatorer som står til udskiftning. - Belysning på matriklen: Der er blevet installeret LED lys i samtlige gavle og ved cykelstativerne. Der er ligeledes installeret LED lys på legepladsen og på grusparkeringsarealet. Årsagen til den meget belysning skyldes den tidligere omtalte hashhandel som har foregået på matriklen. Det ser ud til at have haft sin virkning, da hashhandlen nu ikke længere er på matriklen. - Renovering af varmecentral: Varmecentralen har fået installeret nyt blødgøringsanlæg. Blødgøringsanlæg har mange anvendelsesmuligheder og forhindrer kalkbelægninger i installationer og tekniske anlæg. Blødgøringsanlæg kan anvendes til teknisk vand og varmt brugsvand for at få kalkfrit vand. Blødgøringsanlæg er installeret juni Udvidelse af redskabsskur for salt og maskinpark. Redskabsskuret ved nr. 307, er blevet udvidet med få m2, således at salt til blødgøringsanlægget og vejsalt kan blive opbevaret. Skuret inkl. det gamle skur forventes malet sommeren Gavle på taget mod vest Der er monteret zinkkanter i gavlene mod vest på 3.sal. I kraftig blæsevejr har taget flere gange taget skade idet pladerne ikke har været monteret og fastspændt. Pladerne burde nu blive liggende i kraftig blæsevejr. - Vandskader på 3. sal Der har været 2 vandskader fra varmtvandsrørene i blok B. Skader som har været meget omfattende, og har krævet et opbrækket gulv i en af lejlighederne samt destruktiv adskillelse af facaden under svalegangen. Der skal i denne forbindelse holdes tæt øje med vandforsyningen fremadrettet. - Vandskader øvrige Der har været en del vandskader i Fortbo, som desværre også er gået ud over de underliggende beboere - Vaskeriet Vaskeriet har fået ny hoveddør og fået monteret automatisk dørlukkefunktion. - Udskiftning af ventilationsanlæg 1. Stk. udskiftet ved nr. 305A lejl. 6. Yderligere 3 ventilatorer skal udskiftes i

5 - MC Parkeringsareal 2. Stk. MC parkeringspladser med flisebelægning er på baggrund af stigende MC er i Fortbo blevet etableret. Der er etableret 1. Stk. MC parkeringsplads ved nr. 301 med plads til 2 MC er og 1. Stk. Ved nr. 323A med plads til 4 MC er. - Cykelparkering På sidste generalforsamling blev det besluttet, at cykler ikke længere måtte henstilles på fortovene langs med bygningerne. Der er derfor etableret cykelparkering med flisebelægning og cykelstativer 7 forskellige steder i Fortbo med plads til i alt 110 cykler. - Knallert parkering Der er ved trappetårn nr. 323A etableret 5 stk. knallert parkering med flisebelægning. - Værksted ved Ejendomskontoret Er nu ajourført med værktøj m.v. - Forureningssagen er afgjort, og resultatet er meddelt samtlige ejere direkte. - Automatisk tænd / sluk lys i cykelkældre. Alle cykelkældre har nu fået installeret automatisk lystænding. - Dørtelefoner 3. Sal / elevatortårn De 3 elevatortårne har fået installeret nye telefonanlæg og fået nye navneskilte lig med resten af beboerne i E/F Fortbo. - Vedligeholdelsesplan Varmemesteren har i 2014 udarbejdet en vedligeholdelsesplan til bestyrelsen. Vedligeholdelsesplanen er et værktøj, der som udgangspunkt skal informere og hjælpe bestyrelsen med at varetage opgaven med at sikre foreningens største aktiv - ejendommen og dens almene vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen sikrer det nødvendige overblik over ejendommens vedligeholdelsestilstand, og præsenterer konkrete vedligeholdelsesarbejder, som er forudsætninger for, at ejendommen forekommer vel vedligeholdt og lever op til gældende lovgivning. Vedligeholdelsesplanen kan være med til at give et langsigtet økonomisk overblik over ejendommens kommende vedligeholdelsesarbejder og et budget kan laves over en årrække på f.eks. 10 år, således at foreningen får mulighed for økonomisk planlægning herefter. Vedligeholdelsesplanen er udsendt alle ejere i E/F Fortbo. Afventende opgaver Der henvises til den udarbejdede vedligeholdelsesrapport nr. 1 af 1. August 2014 fremsendt alle ejere i E/F Fortbo. Vedligeholdelsesrapporten afspejler et betydeligt behov for at kunne finansiere de i rapporten oplistede behov, og det fremlagte budget for 2016 indeholder et nødvendigt ønske om en forhøjelse af fællesudgifterne med 10%. Vi vil drøfte dette forslag, når vi kommer til punktet på dagsorden. 5

6 Øvrige forhold: - Varme blok B, 3. sal Det helt store samtale emne i 2014 har været fra beboerne på 3. Sal i blok B. Varmemesteren har haft en stor dialog med beboerne på 3. Sal i blok B, da varmemesteren lukkede for varmen i sommerperioden. Beboerne var frustrerede da den tidligere varmemester aldrig havde slukket for deres varme. Deres største bekymring var og er stadig, at de ikke har gulvvarme på badeværelset om sommeren. Varmemesteren har forsøgt, at holde en god dialog, men uanset hvilken begrundelse eller årsag til hvorfor der lukkes, vil beboerne bare have varme i deres badeværelsesgulv. Varmemesteren har nævnt dette for bestyrelsen og bestyrelsen har fastholdt at varmen på 3. Sal skal følge resten af Fortbo sæsonbetonede reguleringer. Beboerne har efterfølgende stillet sig uforstående og fortsætter deres dialog med varmemesteren. Efter varmen er tændt i oktober, og termostaterne er udskiftet og centralvarmen er installeret og programmeret, har beboerne på 3. Sal i blok B, nu et nyt problem. De kan ikke leve med kun graders varme i oktober måned. Andre vil bare have det varmere og mener ikke varmemesteren skal blande sig i hvor meget varme der skal leveres. Dette på trods af at varmemesteren har meddelt, at får vi kun f.eks. 50 grader varmt vand, så kan varmemesteren ikke levere mere end de modtagne 50 grader. I de lejligheder varmemesteren har besøgt, har beboerne alle sammen haft badeværelsesdøren stående åben. Dette medvirker til forøget varmeregning for alle Fortbo s beboere og manglende varme i selve badeværelset. Herudover har det kunne konstateres i alle tilfælde, hvor der har været manglende varme, at der ikke var udluftet i lejlighedens interne radiatorer, termostaten ikke sad korrekt eller stiften bag termostaten ikke kunne lukke op for varmen. Der er også konstateret at 2 beboere kun havde 17 grader, men at radiatorerne ikke var tændt, og de 2 som var tændt stod der en sofa op foran. Formanden har lovet beboerne på 3. sal, at der indkaldes til et beboermøde forud for generalforsamlingen, men dette møde udskydes til efter generalforsamlingen som følge af de nye tiltag med afregningsmåden, og afholdes kun hvis interessen stadig består. Andre forhold: - Tricktyveri / indbrud / Hærværk Efter montering af Secustrip på samtlige indgangsdøre og kælderdøre har der ikke været indbrud i følge af opbrækkede døre. Desværre har der været 1 indbrud i nr Dette indbrud skyldes udelukkende, at der stadig er nogen, som lukker hoveddørene op for uvedkommende. 6

7 - Husfred 3 husstande har desværre måtte skille sig af med deres hund, da hundene var til gene for deres naboer. - Ulovlig parkering Der har været en del beboere, med indregistrerede erhvervskøretøjer, som har holdt parkeret i strid med lokalplanen, og endvidere været til gene for de øvrige beboere. Det har været nødvendigt at påtale disse beboere, og de har efterfølgende fjernet køretøjerne. - Rengøring og vinduespolering Den primære rengøring af trappeopgange, elevatortårne mm. udføres af Ejendomskontoret. Der er i perioder hvor Racoon stadig bistår. Dette ved ferieafløsning mv. - SMS system - Der er med succes etableret en SMS ordning, hvor Ejendomskontoret kan udsende SMS ifm. f.eks. vandskader, tyveri mm. SMS systemet er blevet flittigt brugt og taget godt imod. En del mangler stadig, at tilmelde sig ordningen og kan få hjælp af Ejendomskontoret. - Saltning på 3. Sal: udføres efter de retningslinjer der er aftalt med bestyrelsen. - Vinduer i lejlighederne Der har været en stor udskiftning af vinduer i Ikke alle husker at konsultere Ejendomskontoret før udskiftning, hvilken i værste tilfælde kan medføre ekstra omkostninger, hvis udskiftningen ikke foretages efter gældende regler. Der er stadig en del vinduer, som ikke længere kan vedligeholdes og trænger til udskiftning. - Vaskeriet Vaskeriet trænger til at blive malet. Ejendomskontoret håber at kunne udføre dette i foråret Det nye sæbedoseringsanlæg og betalingssystem virker optimalt, og faktureringssystemet via DEAS ser nu ud til at fungere optimalt. Vaskeripriserne er løbende justeret, således at vaskeriets drift er neutralt i forhold til den regnskabsmæssige påvirkning. Der indregnes ikke afskrivninger i vaskeriregnskabet, da dette ville udgøre en vilkårlig forskelsbehandling i forhold til de gældende principper for den øvrige del af ejendommens vedligeholdelse. Tørretumbler skal udskiftes i Nøglesystemet Foreningens nøglesystem har i mange år været beskyttet imod kopiering, men da perioden for denne beskyttelse er udløbet, burde vi have et nyt system. Dette er imidlertid en så betydelig omkostning, at der ikke synes plads i budgettet på nuværende tidspunkt. Udskiftning af nøglesystemet udskydes således på ubestemt tid. Prisen anslås til kr ,- - De i lejlighederne opsatte anemostater (udluftningsventiler) frembyder desværre et stort problem, idet mange er tilstoppede, tilsluttet emhætter, fejljusteret eller simpelthen fjernet. I forbindelse med etableringen af tagetagerne blev en rapport udarbejdet, men rapportens konklusioner blev aldrig tilrettet. Forholdene giver en utilstrækkelig udluftning i lejlighederne, og mug og skimmelsvamp trives i bedste velgående i fugtige omgivelser. - 7

8 Varmemesteren vil i nær fremtid sørge for en nødvendig inspektion sammen med et konsulentfirma. - Forureningssagen med olietanken har været genstand for en drøftelse i bestyrelsen. Der er indhentet tilbud på fjernelse af olietanken, og dette arbejde beløber sig til ca. kr ,- + moms. - Det har været foreslået bestyrelsen, at adgangsforholdene til butikstorvet via Dorte Mariehjemmet aflukkes med låge for Fortbos beboere. Forslaget begrundes i at DM snart aflukker gennemgangen under bygningen, og at megen uønsket færdsel foregår gennem Fortbos ejendom. Der er intet kommunalt eller tinglyst forbud til hinder for aflukningen, og det vil i dag være interessant at høre forsamlingens holdning til dette spørgsmål. - Jeg skal igen nævne forholdene på 3. sals altaner. Det er samtlige ejeres ansvar, at underlaget på altanerne et tæt, og det skal igen præciseres, at eventuelle vandskader stammende fra utætte altaner skal udbedres af den pågældende ejer. Der har været tilskrevet samtlige lejligheder flere gange vedr. problemerne med utætheder og især opfyldning med sten i tagrenderne. - Ønsket om afregning af vandforbrug trænger sig mere og mere på, og Måleteknisk Direktiv strammer nu bestemmelserne for opsætning af forbrugsmålere. Fortbo forbruger betydelige mængder af varmt og koldt vand, men fordelingen af denne betydelige udgift er ikke fordelt - efter det faktiske forbrug. Ejendommens installationer er ikke forberedt for opsætning af vandmålere, men det kan selvfølgelig lade sig gøre. Varmemesteren har modtaget et tilbud fra ISTA på opsætning, aflæsning og vedligeholdelse af de nævnte målere, og udgiften hertil beløber sig til ca. kr. 400,- pr. lejlighed pr. år, og efter 6 år reduceres betalingen til ca. kr. 150,- pr. lejlighed pr. år. Vandforbruget kan opgøres af ISTA og faktureres sammen med varmeforbruget. Sammenfatning: Som det ses af regnskaberne, er der god overensstemmelse mellem de budgetterede og de afholdte udgifter for driftsforholdene, men det ses også, at den generelle vedligeholdelse har været langt større end året før. Der er dog tilført den generelle vedligeholdelseskonto midler fra hensættelserne, som nu delvist er kommet til anvendelse. Som det fremgår af indkaldelsen til dette års generalforsamling, er der i 2016 lagt op til en mindre forhøjelse af fællesudgifterne i forhold til Dette sker for at styrke det kapitalgrundlag, som skal bringe os videre med de mange afventende opgaver. Afslutning: Det grundlag for foreningens drift, der blev udarbejdet i 2012, 2013 og 2014, er blevet fulgt, idet der dog har været løbende justeringer. Det sker som ofte, at forholdene ændrer sig fra en beslutning er truffet og til det tidspunkt, hvor tingene skal føres ud i livet. Bestyrelsen oplever med glæde, at der stadig fra mange medlemmer udtrykkes stor tilfredshed med den måde, foreningen drives på, men der er naturligvis også eksempler på, at noget kunne ønskes anderledes. Det er vigtigt, at sådanne ønsker når bestyrelsen, og ikke kun drøftes på parkeringspladsen eller på svalegangen om lørdagen. 8

9 Det handler derfor stadig om at være fælles om at opbygge et positivt miljø, hvor vi finder nye og bedre måder at arbejde sammen med medlemmerne på, mens vi samtidig bevarer en sund omgangstone. Vi skal i dag som sædvanligt vælge bestyrelse. Lad mig i den anledning udtrykke et stort og velment ønske om, at de fremmødte til årets generalforsamling vil lade fornuften råde, og vælge eller genvælge de bestyrelsesmedlemmer, som et flertal anser for kvalificeret til at løfte den kommende tids opgaver, men som også kan fungere som aktivt medlem af foreningens bestyrelse. Der er forbundet et betydeligt tidsforbrug i forbindelse med både formandens, bestyrelsens og især varmemesterens opgaver, hvilket nok er belyst af denne beretnings indhold. Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for den smidighed, mødedisciplin og indlevelse, der er udvist i året der gik. Vores indbyrdes forskelligheder leder os frem til et særdeles konstruktivt samarbejde, som giver mulighed for at vurdere bestyrelsesarbejdet ud fra forskellige synsvinkler. Ligeledes vil jeg rette en varm tak for en god indsats til foreningens varmemester med tilhørende elev, som altid er parat til at tage nye initiativer, når det drejer sig om ejendommens vedligeholdelse. Samarbejdet med administrator forløber perfekt. Helle, som er en særdeles dygtig, behagelig og kompetent partner, er kommet tilbage til os, og jeg håber vi må fortsætte samarbejdet med Helle i mange år fremover. Jeg vil på bestyrelsens vegne også rette en stor tak til vore forretningsforbindelser samt sende en venlig tanke til Fortbos lejere, som ikke er til stede i dag. Antallet af lejere er med det seneste salg reduceret til 16. En særlig varm velkomst skal rettes til vore nye medlemmer, som jeg håber hurtigt må komme til at føle sig godt til rette i Fortbo. På bestyrelsens vegne Allan Kirkestrup 9

- Ejendommens nøgler Der er stadig ikke alle, som har afleveret nøgleskema til. DATEA har skrevet til deres lejere og vil følge op på dette.

- Ejendommens nøgler Der er stadig ikke alle, som har afleveret nøgleskema til. DATEA har skrevet til deres lejere og vil følge op på dette. E/F Fortbo Att.: Bestyrelsen Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Rødovrevej 301-323 2610 Rødovre Denmark Phone + 45 36 70 69 89 E-mail varmemester@fortbo.dk Web www.fortbo.dk Ref. no: 2014-00x CVR no: 28 20

Læs mere

Beretning 2012/2013 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2012/2013 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2012/2013 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 19. marts 2013 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 35. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt: 24.03.2015 Sted: Odinsvej 1A, 2. sal. Referat af generalforsamling 2015 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Tilstedeværende: 1A st. Maria 1A 1. sal Bodil & Keld 1A 2.sal Dieter &

Læs mere

- Asfaltering af Juelsmindevej. Lapning af huller og oprejsning af riste er udført. Ny slidbane bliver udlagt marts/april 2014.

- Asfaltering af Juelsmindevej. Lapning af huller og oprejsning af riste er udført. Ny slidbane bliver udlagt marts/april 2014. E/F Fortbo Att.: Bestyrelsen Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Rødovrevej 301-323 2610 Rødovre Denmark Phone + 45 36 70 69 89 E-mail varmemester@fortbo.dk Web www.fortbo.dk Ref. no: 2013-00x CVR no: 28 20

Læs mere

Beretning 2015/2016 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2015/2016 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2015/2016 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 8. marts 2016 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 38. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Beretning 2010/2011 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2010/2011 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2010/2011 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 23. marts 2011 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 33. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken

Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken Beretning for året 2014 i EF Garnisonsparken Det har generelt været et stille år i ejerforeningen for Garnisonsparken. På trods af det, så har der været en del løbende sager, som bestyrelsen har taget

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården.

IBSTRUPPARKEN III. Bestyrelsens beretning 2009 UDVENDIGE FORHOLD. Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. IBSTRUPPARKEN III Bestyrelsens beretning 2009 Fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2. marts 2009 på Schæffergården. Bestyrelsen har det seneste år bestået af Niels Gram Jeppesen (formand), Per

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3.Fremlæggelse af fordelingsregnskabet for det forløbne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 1. Valg af dirigent og referent Bjarne Sjørup Sørensen blev valgt til dirigent. Steffen Klemmensen

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have

Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have Møde den 18. september 2008 Udsendt den 24. september 2008 Referent: Rebecca Forsman Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have Fra bestyrelsen: Bente Forslund

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat. Generalforsamling i Ejerforeningen Havnefronten, Nykøbing Sjælland. lørdag den 26. april 2008

Referat. Generalforsamling i Ejerforeningen Havnefronten, Nykøbing Sjælland. lørdag den 26. april 2008 Referat Generalforsamling i Ejerforeningen Havnefronten, Nykøbing Sjælland lørdag den 26. april 2008 Sted: Klubhuset 1. sal, Egebjergvej 46, 4500 Nykøbing Sjælland Ud af 40 mulige var ca.28 repræsenteret.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 25. marts 2015 Ejerforeningen II Bestyrelsens årsberetning 2014-2015 Siden seneste generalforsamling i 2014 har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder, der udover udfordringerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 10. marts 2008 kl

Referat af bestyrelsesmødet 10. marts 2008 kl Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 25/03/08 Referat af bestyrelsesmødet 10. marts 2008 kl. 19.30 Til stede: Sanne, Karen, John, Ejvind, Jon, Preben og Jan. Ingen afbud. Gæster: Christian Udesen, KAB/Københavns

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Beretning 2011/2012 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2011/2012 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2011/2012 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 10. april 2012 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 34. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Formandsberetning for bestyrelsesperioden 2014-2015

Formandsberetning for bestyrelsesperioden 2014-2015 Formandsberetning for bestyrelsesperioden 2014-2015 Kære beboere i Ejerforeningen Toftehaven. Det seneste bestyrelsesår er ved at rinde ud, og et nyt er på vej. I denne anledning, har jeg udfærdiget en

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Velkommen til Sofiegade/Amagergade

Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Velkommen til Sofiegade/Amagergade Med denne lille folder vil vi gerne byde dig/jer velkommen i ejendommen Sofiegade 21-23 / Amagergade

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Samejet Øster Søgade 96, 2100 København Ø

Samejet Øster Søgade 96, 2100 København Ø REFERAT Projekt Øster Søgade 96 Emne Ordinær Generalforsamling Dato 2011-08-30 Sted Tine og Christian, stuen til venstre Møde nr. 01 Referent Christian Østerby Knudsen Deltagere 5 th Thomas Belsø tb@belso.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

Ejerforeningen Hybenparken.

Ejerforeningen Hybenparken. Ejerforeningen Hybenparken. Er en ejerforening der består af 36 lejligheder og 16 garager. Til at varetage den daglige drift vælger ejerforeningens generalforsamling en bestyrelse bestående af fem medlemmer.

Læs mere

Beboermøde 25. september 2014

Beboermøde 25. september 2014 Beboermøde 25. september 2014 Til stede: Lizette 11.2.4, Ramesh 9.1.2, Peter 11.1.4, Nina 7.4.2, Nicoline 11.1.2, Zenia 7.2.3, Julie 11.5.2, Tina 13.0.4, Troels 7.2.4, Majken 7.2.4, Malene 5.3.3, Sussi

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere