Dato: Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af styrlngsdialogmødet Side 1/5 tirsdag, den 24. september 2013, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 30.09.2013 Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af styrlngsdialogmødet Side 1/5 tirsdag, den 24. september 2013, kl. 9.00 11.30."

Transkript

1 Notat Redegørelse fra styringsdialogmøde mellem Hørs holm almene Boligselskab (HAS) og Hørsholm Kommune 2013 Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af styrlngsdialogmødet Side 1/5 tirsdag, den 24. september 2013, kl /9550 Mødedeltagere: Kontaktperson Christian Balle Hansen, formand HAB Charlotte Westemaard Dennis Møller Andersen, næstformand HAB Jurist Bettina Foltinger, kontorchef DAB Direkte tlf Liselotte Hvidt, forvaltningskonsulent DAB Tina iarsbo, forvaltningskonsulent DAB Jeanne Bertelsen, Center for Børn og Voksne Mette Reimers, Center for Politik og Borgerservice Charlotte Westergaard, Center for Politik og Borgerservice Herudover deltog borgmester Morten Slotved i mødet. den første ½ time af 1. Fokuspunkter - HAB HAB s vision er stedse at sikre, at alle afdelinger er fremtidssikret, I tidssvarende stand og attraktive for en bred personkreds. Det sker ved: At afdelingerne har et huslejeniveau, der gør det attraktivt og muligt for flest mulige mennesker at leje boligerne. At afdelingerne har det højst mulige vediigeholdelsesniveau. At HAB bestræber sig på at yde støtte fra HAB s dispositi onsfond til de afdelinger, der har behov for støtte samtidig med, at der sikres et fremtidigt råderum. Selskabsbestyrelsen har truffet en principiel beslutning om, at der ydes støtte fra HAB s dispositionsfond til afdelinger med behov for

2 støtte. Støtte ydes ud fra en konkret helhedsvurdering, hvor afde lingens fysiske, sociale og økonomiske forhold indgår som kriterier. Dette sikrer, at de mest trængende afdelinger opnar støtte. HAS har i øvrigt besluttet at styrke arbejdskapitalen, og der opkræ ves derfor 75 kr. pr. lejemål i I forhold til ejerforeningerne i Loulselund og Margrethelund vender kommunen tilbage til HAS og DAS i forhold til, hvem der skal være side 2/5 kommunens repræsentant i bestyrelserne. HAB og DAB foretræk ker, at det bliver den samme person I bestyrelserne, da det er de samme forhold, som skal behandles i bestyrelserne. Kommunen orienterede om praksis I kommutieli i foiblndelse med oplysning om lejerestancer. HAB og DAB orienterede om, at DAB har ansat en gældsrådglver, som kan hjælpe beboerne I forhold til Økonomisk planlægning. 2. Fokuspunkter - afdelingerne Frenneciård Park har en alder, hvor der skal Igangsættes en række store, omkostningskrævende arbejder, bl.a. renovering af kloaksy stem, udskiftning af tag og belægningsarbejder. Afdelingen har sto re udgifter ved fraflytninger, hvor det er besluttet at renovere boli gerne med nye elledninger, køkken, bad, isolering mv. Der ses en kelte boliger, som har fået konstateret skimmelsvamp I mere eller mindre grad. Ådalsoarken har nu overskud. Lejerne har mulighed for selv at ud føre moderniseringer i deres lejemål mod betaling af et lejetillæg. Byggesagen vedrørende tagboligerne (Ådalsparken II) nærmer sig sin afslutning. Boligerne afleveres successivt, og 21 boliger er indflyttet, hvoraf kommunen har anvist 4 lejere. Der er aftalt ny afle veringsforretning den 27. september 2013, men der resterer endnu en hel del mangler ved det udførte arbejde. Jeanne Bertelsen og Mette Reimers vil gerne se en lejlighed med henblik på den fremti dige bollganvisning, herunder i forhold til adgangsforholdene. Ahornparken giver ikke anledning til særlige bemærkninger. Hasseloarken har gennemført en række vedligeholdelsesarbejder, herunder udskiftning af døre og vinduer.

3 Selmersbo har udgifter til renovering at asfaltbelægning på p-plads, ligesom altanerne har nogle omkostningskrævende arbejder, som skal udføres. Den 23. april 2013 har der været møde mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune og Fonden Mariehjemmene vedrørende lovliggørelse at forholdene for de 8 almene ældreboliger, der udgør et 107-botilbud. Kommunen Side 315 orienterede om status i sagen. Ved Skovkanten har en række væsentlige problemstillinger og be hov for tiltag. Afdelingen modtager støtte fra dispositionsfonden til at holde lejenlveauet stabilt. I lad arbejder på et projekt til frem tidssikring at afdelingen, som dog ikke vil kunne opnå støtte fra Landsbyggefonden. Birkeparkens vinduesudsklftning forventes afsluttet i efteråret Elmeoarken skal have ny belægning indenfor de næste par år. Lindevænaet skal have undersøgt nogle klager omkring gulvkulde. ÆbleDarken giver ikke anledning til særlige bemærkninger. Kommunen udtrykte generelt ros i berne. forhold til driften af bofællesska Store SvenstruD er en meget lille afdeling. Kommunen vil være opmærksom på de helt særlige forhold i afdelingen i forbindelse med fremtidige boliganvisninger. SoDhielunds underskud skyldes en vandmålerfeji, og HAB har be sluttet at dække dette via dispositionsfonden. Ifølge HAS og DAB er der behov for at se på forholdene vedrørende ejendomsfunktionæ rerne og det fælles boilerrum, som er beliggende i kommunens cen terbygning. Ca. 90% af varmeforsyningen tilgår ældreboligerne mv. Kontaktpersonerne i DAS er Bettina Foltinger og Liselotte Hvidt, og kommunen vil kontakte disse om sagen.

4 Mararethelund har et akkumuleret underskud som følge af en vandskade. Det er HAB s og DAB s indtryk, at Rudersdal Kommunes drift fungerer godt. Levnedsmiddelkontrollen har overfor Rudersdal Kommune påpeget, at der kan imødeses påbud om udskiftning af 3 fælleskøkkener ved kommende kontrolier. Køkkenerne vil blive ud skiftet i efteråret HAB har besluttet at støtte udskiftningen via dispositlonsfonden. MarieDarken har foretaget udbedring af knirkende gulve i boligerne, side 4/5 Breeltevanci har mange bygningsmæssige udfordringer. Voldgifts sag om utætte ovenlysvinduer og trækgener ved sokler verserer fortsat. Der er anmeldt sag om fugt i uventilerede tagkonstruktio ner til byggeskadefonden, som hdr besigliget ejendommen. Bygge skadefonden har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt sagen kan anerkendes som dæknlngsberettlget. Der er problemer ved gulve og tage. HAB støtter afdelingen via dispositionsfonden. I BreeiteDarkens ældreboiiger er vediigeholdeisesstanden mindre tilfredsstillende, og afdelingen er kun i nogen grad tidssvarende. Særligt de lette facadekonstruktioner og vandinstaliationerne skal renoveres. Afdelingen har tillige et stort forbrug på akut og nød vendigt vedligehold og reparationer som følge af tidligere års manglende vedligeholdelse af bygningerne. Badeværelser og køk kener er af ældre årgang, og afdelingen står på sigt overfor ud skiftning heraf. HAB vil søge Landsbyggefonden om støtte til reno vering. Breeiteparkens oieieboiiaer og BreeiteDarkens servicecenter giver ikke anledning til særlige bemærkninger, bortset fra svømmebadet i servicecentret, som trænger til renovering. HAB og DAB arbejder på sagen. I Louiselund vii der blive afholdt afdelingsmøde i uge. den kommende 3. Beboerdemokrati HAB ser det som en af de væsentligste opgaver at sikre beboerde mokratiet, og beboerdemokratiet fungerer generelt meget tilfreds stillende.

5 Med henblik på at fremme beboerdemokratiet afholdes der årligt budgetcafé for alle afdelinger, og DAB afholder kurser og temamøder. 4. Evaluering at mål og resultater Der blev ikke indgået aftaler i forbindelse med styrlngsdialogmødet i I 2013 er anvisningsaftalen forlænget med enkelte ændringer i for- Side 5/5 hold til tidligere. 5. Aftaler for Der blev ikke indgået aftaler på styringsdialogmødet. 6. Eventuelt Hørsholm, den 30. september 2013 For l1)b~,.~,,.. For Hørsholm Kommune: P6 ~. Christian Balle Hansen W.vi Vjt~fV Charlotte Westergaard

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB HVALSØ BOLIGSELSKAB 1. november 2012 REFERAT FRA bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 Sted: Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere