AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)"

Transkript

1 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

2 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) Ansvarlig ING Beskrivelse B. TØMRERENTREPRISEN Status Hovedprojekt Revision 00 Dato Rev. Dato Udarbejdet af LGJ Kontrolleret af ASK Godkendt af ASK Dokument nr A/LD LGJ.docm

3 - Indholdsfortegnelse Side : 1/67 Udarbejdet: LGJ Kontrolleret: ASK Godkendt: ASK Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation... 14

4 - Indholdsfortegnelse Side : 2/ Materialer og produkter Generelt Træ og træbaserede plader Generelt Savskåret træ og beklædningsbrædder Konstruktionstræ Snedkertræ og træ til vinduer, døre og porte Limtræ LVL-bjælker Fingerskarret træ Trykimprægneret træ Vakuumimprægneret træ Brandimprægneret træ Krydsfinér LVL-plader MDF-plader OSB-plader Spånplader Træfiberplader Fastgørelsesmidler Generelt Firkantede søm og dykkere Kamsøm, beslagsøm, lægtesøm og ringede pistolsøm Klammer/kramper Skruer Bolte Underlagsplader Mellemlæg til indpresning Beslag Generelt Standardbeslag med pladetykkelse indtil 3 mm Standardbeslag med pladetykkelse over 3 mm Lim Isoleringsmaterialer Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Trækonstruktioner Fastgørelser Generelt Firkantede søm og dykkere Kamsøm, beslagsøm, lægtesøm og ringede pistolsøm Klammer/kramper Skruer Bolte Underlagsplader... 17

5 - Indholdsfortegnelse Side : 3/ Mellemlæg til indpresning Beslag Generelt Standardbeslag med pladetykkelse indtil 3 mm Standardbeslag med pladetykkelse over 3 mm Limning Isolering Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Afdækning og rengøring Nedbrydning Lettevægge Fibergips på stålskellet samt monteret på eksisterende gipsvægge Lofter Etageadskillelse inkl. gulvopbygning på terrændæk Indv. Døre og vådrumsdøre Døre og vinduer, leverance Døre og vinduer, montage Tag Brevkasseanlæg Byggeplads... 64

6 - 1. Orientering Side : 4/67 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -taget bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner bips B2.250, Basisbeskrivelse stål generelt bips B2.310, Basisbeskrivelse natursten, leverance bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter monteret bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage

7 - 2. Omfang Side : 5/67 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter levering af materialer og udførelse af følgende bygningsdele: Byggepladsforanstaltninger Afdækning af gulve og trapper Etablering af byggepladsskilt iht. Byggesagsbeskrivelsen pkt Fast inventar Nedbrydning af køkkeninventar Skabe/garderobeskabe Skeletkonstruktioner Nedbrydning af forsatsvægge Nedbrydning af gipsvægge Nedbrydning af skunkvægge Nedbrydning af installationsskakte Etablering af gipsvægge Etablering af skunkvægge Etablering af installationsskakte Etablering af installationsinddækninger Døre og vinduer Udtagning af døre og vinduer Levering af døre og vinduer Montering af døre og vinduer Vinduesplader Indv. døre Vådrumsdøre Skunklemme Brevkasseanlæg Lofter monteret Nedbrydning af lofter Levering og montering af faste og nedhængte lofter Reparation af gipslofter Udskiftning af loftlemme Etageadskillelse inkl. Gulve Nedbrydning af etageadskillelser Opbygning af etageadskillelse eksisterende bjælker genbruges Trægulv levering og montering Tagkonstruktion Nedbrydning af lægter, afstandslister, isolering, undertag, forskalling, dampspærre samt gips eksist. Spær genbruges. Ny Tagkonstruktion

8 - 2. Omfang Side : 6/67 Hævning af gangbro, kun Sjællandsgade 45B Etablering af udhæng, kun Vendersgade 32 Fast undertag Afstandslister, lægter og rygningslægte Følgende dele, der leveres af MU, monteres under dette arbejde: MU leverer taghætter med undertagsgennemføringer. MU, TØ og VVS samarbejder om montagen. VENT lever ventilationsaftræk med undertagsgennemføringer. MU, TØ og VVS samarbejder om montagen. 2.3 Projektering 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til kap. 5 i Byggesagsbeskrivelsen Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Der kan forekomme skimmelsvamp på nogle af de materialer der nedbrydes Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejder på stiger/stilladser Roterende håndværktøj, boremaskine, støj/støv. Arbejder med farlige væsker, anvendelse af påkrævede værnemidler Arbejder med blyholdige materialer, anvendelse af påkrævede værnemidler 2.6 Omgivende miljø Udbredelse af støv skal begrænses ved anvendelse af sug på værktøjet og ophængning af afdækning. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: Døre og vinduer Fuger

9 - 2. Omfang Side : 7/67 Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation Ud over i basisbeskrivelserne henvises der til pkt i Byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Ud over i basisbeskrivelserne henvises der til pkt i Byggesagsbeskrivelsen. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde pr. delarbejde. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Specifikationer på vinduer og døre Specifikationer på ovenlys Specifikationer på skunklemme Specifikationer på loftlemme Specifikationer på trægulve Specifikationer på tagpap til undertag Fugemateriale Isoleringsmaterialer Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer: Dokumentation at krav til fastgørelsesmidlers styrke, stivhed og korrosionsbeskyttelse er opfyldt. Dokumentation at krav til beslags styrke, stivhed og korrosionsbeskyttelse er opfyldt. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens orientering i 2 eksemplarer: Specifikationer på træ Specifikationer på krydsfiner Specifikationer på gipsplader, fibergipsplader og stållægter Specifikationer på søm og skruer Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 15 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: Vinduer og døre Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Følgende registreringer skal udføres ud over de i stk. 2 anførte:

10 - 2. Omfang Side : 8/67 I alle lejligheder skal der inden udlægning af afdækning på gulvene foretages en registrering af skader som skrammer, hak, misfarvninger mv. på gulve, vægge, lofter, døre inventar, møbler mv. som befinder sig i adgangsvejene til hhv. køkken, bad, toilet og arbejdsstedet for udskiftning af vinduer og døre. Registreringen skal indføres i et skema og bør opmærkes på en lejlighedsplan samt fotoregistreres. Registreringen skal indgå i entreprenørens KS-logbog. Registreringen overdrages ligeledes til byggeledelsen på elektronisk form. Følgende dokumentation skal leveres: Taglægter overholder kravene til planhed og afstand inden oplægning af tagsten påbegyndes Materialet skal leveres til byggeledelsen senest 2 arbejdsdage inden oplægning af tagsten påbegyndes i 1 eksemplar. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Vinduer og døre Vinduesplader Trægulve Fugemateriale Vådrumsdøre Loftslemme Skunklemme Tagpap Dampspærre Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Montering af vinduer og døre Montering af vinduesplader Fugning Montering af Dampspærre Prøvelægtning til tagsten Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Hultagning for gennembrydninger i undertag Følgende udføres under andet arbejde: Hultagning i murværk udføres af entreprise A murer.

11 - 2. Omfang Side : 9/ Rengøring Skal løbende udføres for egne arbejder, således at byggepladsen hele tiden fremstår i ryddelig og let tilgængelig stand. Leverede byggematerialer skal beskyttes mod vand og snavs gennem hele byggeriet. Ved afleveringen skal alle indbyggede overflader afleveres fuldstændig rengjorte.

12 - 3. Generelle specifikationer Side : 10/67 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Entreprise B tømrer afdækker eksist. blivende gulve Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Støv, slag, ridser, fugt og snavs på nye vinduer og døre, der evt. er monteret inden nærværende arbejder udføres. Samt på blivende bygningsdele og indbo, der ikke er fjernet fra lejlighederne. Når døre og vinduer afdækkes gøres det med et transparent materiale. Hvor døre og vinduer skal tjene som redningsåbning må afdækningen ikke hindre at de kan åbnes. Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: Nye malede aluoverflader og glas på vinduer og døre. Eksist. malede og lakerede overflader Transport og oplagring Materialer skal i nødvendigt omfang beskyttes mod vejrliget Stillads Stillads opstilles af entreprise A - murer. Der henvises til afsnit i Byggesagsbeskrivelsen. 3.2 Referencer Generelt Arbejdets planlægning Forelæggelse af prøver eller fremsendelse af specifikationer, beregninger og andet, der er krævet i ARB eller BSB, som er gældende for denne entreprise, skal altid ske så betids at det ikke får nogen indvirkning på tidsplanen, hvis byggeledelsen eller bygherren kasserer det forelagte. Det må ikke forventes, at de oplyste svarfrister kan overholdes, hvis der forelægges en større mængde prøver eller dokumentation på samme tid. Der må så forventes en vis addition af svarfristerne. Det er entreprenørens eget ansvar at forelægge de krævede prøver og dokumentation og sørge for at byggeledelsen fremkommer med svar i rette tid. Det er entreprenørens eget ansvar selv at indhente en evt. opstået forsinkelse pga. manglende godkendelse. Også på en sådan måde, at det ikke har indvirkning på de øvrige entrepriser. Se i øvrigt Byggesagsbeskrivelsen kap Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1.

13 - 3. Generelle specifikationer Side : 11/67 a) DS/EN AC:2007, godkendt DS/EN /A1:2008 b) DS/EN AC:2007, godkendt DS/EN /AC:2010 Ad stk. 2. a) DS/EN DK NA:2011, godkendt b) DS/EN DK NA:2007, godkendt Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Træ og træbaserede plader Ad stk. 2. DS 483:1999 DS 483/Till. 1:2004 Ad stk. 3. DS/EN 338:2009 Ad stk. 4. DS/EN A1:2011 Ad stk. 5. DS/EN A4:2010 Ad stk. 6. a) DS/EN :1999 DS/EN /A1:2002 Ad stk. 7. DS/EN 14915:2006 DS/EN 14915/ZA:2007 DS/EN 14915/AC:2007 Ad stk. 8. DS/EN 385:2001 Ad stk. 9. DS/EN 336:2003 Ad stk. 10. DS 1002:1987 Ad stk. 11. DS 146:1981 Ad stk. 12. NTR Dokument nr. 1:1998 Ad stk. 13.

14 - 3. Generelle specifikationer Side : 12/67 NTR Rekommendation nr. 8/1991 Ad stk. 14. DS/EN 1194:1999 Ad stk. 15. DS/EN 14080:2005 Ad stk. 16. DS/EN 14374:2004 Ad stk. 17. DS/EN 13986:2004 Ad stk. 18. DS/EN 13986/NA:2004 Ad stk. 19. DS/EN 635-2:1996 DS/EN 635-3:1996 Ad stk. 20. DS/EN 636:2003 Ad stk. 21. DS/EN A1:2009 Ad stk. 22. DS/EN 622-2:2004 DS/EN 622-3:2004 DS/EN 622-4:2009 DS/EN 622-5:2010 Ad stk. 23. DS/EN 300:2006 Ad stk. 24. DS/EN 312:2010 Ad stk. 25. TRÆ 54:2007 Ad stk. 26. DS/EN 942:2007 Fastgørelsesmidler og bygningsbeslag Ad stk udgave 2006

15 - 3. Generelle specifikationer Side : 13/67 Ad stk udgave 2006 Ad stk. 29. DS/EN ISO 898-1:1999 Ad stk. 30. DS/EN 912:2011 Ad stk. 31. DS/EN 14545:2008 DS/EN 14545/ZA:2010 Ad stk. 32. ETAG 015: 2002 Ad stk. 33. DS/EN :2004 Ad stk. 34. DS/EN :2006 Ad stk. 35. DS/EN 10143:2006 Ad stk. 36. DS/EN 10051:2010 Ad stk. 37. DS/EN 755-2:2008 Ad stk. 38. DS/EN 301:2006 Isolering Ad stk. 40. DS/EN 12667:2001 Ad stk. 41. DS/EN :2007 Ad stk. 42. DS/EN AC:1999 DS/EN 1609/A1:2006 Stillads Ad stk. 43. DS/EN 12812:2008 Ad stk. 44. DS 2427:2011

16 - 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Vinduer og døre Ovenlys Vinduesplader Fugemateriale Indv. døre Vådrumsdøre Loftslemme Skunklemme Trægulve Isoleringsmaterialer Gips- og fibergipsplader Krydsfinér og OSB-plader Brædder til fastundertag Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen Træ og træbaserede plader Generelt Fugtindhold i træ til tømmerarbejde < 18% Savskåret træ og beklædningsbrædder Anvendelse: forskalling Anvendelsesklasse: 1 og 2 Træart: fyr Fugtindhold < 18% Dimension: iht. projektet Konstruktionstræ Anvendelse: udveksling i tagrum Anvendelsesklasse: 2 Styrkeklasse: C18 Træart: fyr Fugtindhold < 18% Dimension: iht. projektet

17 - 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Snedkertræ og træ til vinduer, døre og porte Anvendelse: fodlister, gerigter, Trækvalitet: fyr Fugtindhold < 12% Limtræ LVL-bjælker Fingerskarret træ Trykimprægneret træ Anvendelse: stern, afstandslister, underbeklædning, Anvendelsesklasse: 2 og 3 Imprægneringsklasse: NTR AB, beklædningsbrædder til skure NTR A Trækvalitet: fyr Fugtindhold < 18% Dimension: iflg. projektet Vakuumimprægneret træ Brandimprægneret træ Krydsfinér Anvendelse: vindplade Anvendelsesklasse: 2 Finérkvalitet: E Træart: douglas Fugtindhold < 20% Dimension: 18 mm LVL-plader MDF-plader OSB-plader Spånplader Træfiberplader Fastgørelsesmidler Generelt Firkantede søm og dykkere Anvendelse: sømning af forskalling, vindskede, stern, forskalling Anvendelsesklasse: 2 og 3 Korrosionsbeskyttelse/klasse: Varmforzinket, min. 55 λm zink Brudlast tråd: min. 700 N/mm² Kamsøm, beslagsøm, lægtesøm og ringede pistolsøm Anvendelse: sømbeslag i tagkonstruktioner, undertagsbrædder, lægter og afstandslister, underbeklædning, forskalling Anvendelsesklasse: 2 og 3 Korrosionsbeskyttelse/klasse: Varmforzinket, min. 55 λm zink

18 - 3. Generelle specifikationer Side : 16/67 Brudlast tråd: min. 700 N/mm² Klammer/kramper Skruer Anvendelse: vinduer, døre, forskalling, gipsplader, stålsøjler Anvendelsesklasse: 1,2 og 3 Korrosionsbeskyttelse/klasse: - Udvendig: Varmforzinket, min. 55 λm zink - Overdækket uopvarmet: Overfladebehandling, min timer i salttåge test Beslagskruer Anvendelse: til hulbeslag i tagkonstruktion Anvendelsesklasse: 2 Korrosionsbeskyttelse/klasse: - Udvendig: Varmforzinket, min. 55 λm zink - Overdækket uopvarmet: Overfladebehandling, min timer i salttåge test Bolte Anvendelse: tagkonstruktion, ståltrapper Anvendelsesklasse: 2 og 3 Korrosionsbeskyttelse/klasse: - Udvendig: Varmforzinket, min. 55 λm zink - Tagrum: Overfladebehandling, min timer i salttåge test Bolttype: 8.8 Rustfri bolte, møtrikker og underlagsskiver skal være kvalitet A4. Styrkeklasse 80 iht. DS/ISO 3506 med mindre andet er nævnt Underlagsplader Mellemlæg til indpresning Beslag Generelt Standardbeslag med pladetykkelse indtil 3 mm Anvendelse: tagkonstruktion Anvendelsesklasse: 2 Type: hulbeslag Dimension/geometri: iflg. tegninger Standardbeslag med pladetykkelse over 3 mm Lim Isoleringsmaterialer Anvendelse: Efterisolering på lofter, ved vinduer, i skakte Maksimal varmeledningsevne: λ D = 37 m W/mK Type: Mineraluld. Hvor der er krævet stenuld: Brandklasse=Euroklasse A1 Tykkelse: mm. Fastgørelsesmidler: ingen

19 - 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Trækonstruktioner Fastgørelser Generelt Firkantede søm og dykkere Kamsøm, beslagsøm, lægtesøm og ringede pistolsøm Klammer/kramper Skruer Bolte Beslagskruer Underlagsplader Mellemlæg til indpresning Beslag Generelt Standardbeslag med pladetykkelse indtil 3 mm Standardbeslag med pladetykkelse over 3 mm Limning Isolering 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Fugning og reparation af facader Muring af gesims Oplægning af tagsten Montering og tilslutning af gennemføringer Malerarbejde Montering af inddækninger, skotrender, fodblik, tagrender og nedløb Montering af sålbænke

20 - 3. Generelle specifikationer Side : 18/ Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Asbest PCB Skimmelsvamp Fjernelse af og desinficering efter fugleekskrementer og -lig Arbejde med bly Demontering af isolering Montering af isolering over hoved 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: For udvendige arbejder 1 blok For indvendige arbejder 1 lejlighed Projekteringskontrol (Statisk dokument) Der gælder følgende kontrolniveauer: Konstruktionsafsnit: N Dokumentationsklasse: N A2.2 Projektgrundlag-konstruktionsafsnit: N A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, hovedstatik: N A2.2 Statiske beregninger-konstruktionsafsnit, konstruktionsdeles ydeevne: N A3.2 Konstruktionstegninger og modeller: N B1.2 Statisk projekteringsrapport-konstruktionsafsnit: N B2.2 Statisk kontrolrapport-konstruktionsafsnit: N Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol

21 - 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ Afdækning og rengøring 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1. Afdækning og rengøring Orientering Bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt + Bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Afdækning af alle blivende gulve og ny gulve. Afdækning af trappetrin og repos. Afdækning af blivende dørkarme i adgangsveje Afdækning af blivende døre Lokalisering Alle boliger Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med MU + VVS +VENT + EL + MA Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Trægulve Klinkegulve Efterfølgende bygningsdele/arbejder Nedbrydning Murerarbejde Installationsarbejder Malerarbejde Inventar Projektering Undersøgelser Materialer og produkter PE-folie, 0,20 mm med godkendt folieklæber/tape (system) Masonitplader, t = 3,2 mm Kraftig stift afdækningspap Udførelse

22 - 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Afdækning og rengøring Afdækning af entredøre Entredøre i lejligheden, som det ikke er muligt pga. lejlighedens anvendelse skal afdækkes på begge sider under renoveringen. Afdækningen foretages med masonitplade eller kraftig afdækningspap, som tildannes døren. Der udskæres i nødvendigt omfang for hængsler, greb mm. Pladerne fastholdes med kraftig tape, som ikke må afsætte limspor eller ædelægge overfladen på døren. Alternativt anvendes tynde vinkler, der fastgøres i top og bund af døren Afdækning af dørkarme Dørkarme afdækkes med masonit eller kraftig pap, som fastholdes med tape eller anden effektiv metode. Det må ikke forhindre anvendelse af døren, men skal også beskytte 100% mod slag, skrammer og ridser Afdækning af trappetrin og repos Trappetrin og repose afdækkes med masonit eller kraftig pap, som fastholdes med tape eller anden effektiv metode Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et område forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til rummet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning Se Byggesagsbeskrivelsen kap. 8.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Nedbrydning 4.2. Nedbrydning Orientering Bips B2.270 Basisbeskrivelse træ, generelt, Bips Basisbeskrivelse - skeletkonstruktioner samt Bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter nedrivning, sortering, læsning og bortkørsel af nedrivningsmateriale, inklusive deponeringsafgifter. Demontering af forsatsvægge Demontering af køkkener Demontering af indv. døre Demontering af vinduer og døre Demontering af udhæng Demontering af tagkonstruktion: lægter, afstandslister, undertag, isolering, dampspærre, forskalling og gips. Demontering af loftslem Demontering af skyggelister Demontering af etageadskillelser eksist. Bjælker genbruges Demontering af trægulve i terrændæk eksist. Trapper bibeholdes Demontering af lofter i tagetager mod loftrum. Følgende leveres og monteres under andet arbejde EL frakobler, demonterer og fjerner hårde hvidevarer i køkkener EL demonterer lamper i køkken og bad VVS demonterer vand og afløb i køkken og bad Lokalisering Rum i alle lejligheder Facader alle bygninger Tage alle bygninger Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet skal koordineres mellem MU+TØ+EL+VVS+MA Tilstødende bygningsdele Vægge Dæk Murværk Gipslofter Spær Bjælkelag

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Nedbrydning Forudgående bygningsdele/arbejder Opstilling af stilladser Nedbrydning zinktagrender og -nedløb samt inddækninger Nedtagning af tagsten Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af vinduer og døre Montering af køkkenelementer Efterisolering Montering af loftslemme Montering af ventilationsanlæg Montering af vvs- og elanlæg Fast undertag og lægter Oplægning af tagsten Etablering af udhæng Blikkenslagerarbejder Facaderenovering Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Generelt Entreprenøren skal tage udvidet hensyn til at alle lejligheder i Sjællandsgade 54A og 54B er beboet i forbindelse med nedrivningen. Dog ikke Sjællandsgade 54A 1.th. Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet hos relevante myndigheder. Entreprenøren har ansvaret for, at alle for arbejdets udførelse relevante regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø overholdes, og at arbejdet udføres under størst muligt hensyn til beboerne, naboer og trafik i lokalområdet. Alle omkostninger til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder pålagte kontrolforanstaltninger, skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren er i princippet frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og hjælpemidler, og det overlades til ham ud fra egen erfaring at disponere sine ressourcer, dog forudsat: at alle krav i Byggesagsbeskrivelsen overholdes

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ Nedbrydning at arbejdet udføres med behørig omhu og forsigtighed, således at risiko for utilsigtede skader til stadighed begrænses mest muligt at miljø- og støjgener og øvrige gener for lejere, tilsynet, naboer og andre håndværkere begrænses mest muligt at der til stadighed på arbejdsstedet forefindes materiel og mandskab af fornøden kvalitet og kapacitet Der indskærpes forsigtighed ved anvendelse af flammeskærende værktøj og brug af åben ild. Vinkelsliber må ikke anvendes hvor der er fare for ildspåsættelse eller hvor gnister ødelægger blivende overflader. Der skal udarbejdes en aftale om varmt arbejde Demontering af forsatsvægge Alt demonteres ind til eksist. Ydervæg. Bortskaffelse af demonterede byggematerialer Demontering køkkeninventar Køkkeninventaret er opbygget som køkkenelementer. El- og VVS- installationer afbrydes af anden entreprenør. VVS- rør, stålvaske og blandingsbatterier samt afløbsrør fjernes af VVSentreprenøren. Hårde hvidevarer fjernes af EL-entreprenøren. Alle øvrige dele demonteres af nærværende entreprenør. Omfang Alt køkkeninventar inkl. diverse lister Fodlister Bortskaffelse af demonterede byggematerialer Nedbrydning installationsskakte Installationsskakte er udført som gipsvægge. El- og VVS- installationer afbrydes og fjernes af anden entreprenør. Alle øvrige dele demonteres af nærværende entreprenør. Omfang Bortskaffelse af demonterede byggematerialer Demontering af indv. døre Dørene demonteres uden at forøve skade på de omgivende vægge og gulve. monteres ny dør med gerigter. Omfang Alle indvendige døre, dog ikke entredøre. Bortskaffelse af demonterede byggematerialer

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/ Nedbrydning Demontering af tremmevægge/døre Omfang: Sjællandsgade 44 kælder Bortskaffelse af demonterede byggematerialer Demontering af vinduer og døre Vinduer og døre er hovedsageligt udført i træ. Alle elastiske fuger skæres ud og false på såvel formur som bagmur afrenses for resterende fugemasse. Det forventes at de nye elementer kan dække de gamle fuger, da karmdybden forventes at være større. Afhænger dog af hvilket fabrikat, der tilbydes. Vinduespladerne demonteres også. Omfang Samtlige blokke/huse Bortskaffelse af demonterede byggematerialer Loftslemme De eksist. loftlemme til loftsrum demonteres inkl. lysning i tagrummet. Lysningen må bevares hvis den kan bruges til den nye loftslem. Indfatninger omkring loftlemmene må genanvendes hvis det er muligt. Omfang I henhold til tegninger. Bortskaffelse af demonterede byggematerialer Midlertidige afdækninger I takt med, at MU demonterer tagsten, skal nærværende entreprenør foretage afdækning med presenninger. Presenninger må ikke dække vinduer i facader af hensyn til dagslysadgang til boligerne. Afdækninger skal udføres omhyggeligt og fastgøres således, at vand ledes væk fra bygningen. Afdækningen foretages med kraftige presenninger. Engangs presenninger accepteres ikke. Presenninger skal være hele og uden huller. Ved arbejdstids ophør skal der altid være afdækket. Såfremt der er varsel om kuling eller storm, må der ikke være områder, hvor der ikke er udført undertag. Alternativt skal der foretages ekstra fastgørelse af afdækninger. NB: Presenninger skal gå helt ud til sternkanter.

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

03.1. Fagbeskrivelser

03.1. Fagbeskrivelser 03.1. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Renovering af Ulrikskollegiet Fagbeskrivelserne indeholder beskrivelse af arbejder for EN blok. Stk. antal beskrevet i fagbeskrivelsen er pr. blok. Det vil sige, hvis

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 AKi Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Telefon 38719192 Telefax 38719193 Mobil 40752339 Emuil info@pkiaps.dk Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 lndholdsfortegnelse TTDSILAN (nonnlønrc,

Læs mere

gode vådrum ved bygningsrenovering

gode vådrum ved bygningsrenovering BvB byggeteknik temahæfte 2002 gode vådrum ved bygningsrenovering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E CD-rom Til publikationen hører en CD-rom med den

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere