E / F B I S K O P S V A N E S V E J B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18"

Transkript

1 E / F B I S K O P S V A N E S V E J B I R K E R Ø D Rapport,

2 E / F B I S K O P S V A N E S V E J B I R K E R Ø D Rapport, Revision : Revisionsdato : Sagsnr. : Projektleder : Søren Ostenfeldt Udarbejdet af : BIO/SOO Godkendt (KS) af : EBM GENERELT doc

3 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Indledning Formål med undersøgelsen Bygninger Facader, registrering og beskrivelse Facader, tilstand Vinduer og døre, registrering og beskrivelse Vinduer og døre, tilstand Tag og tagnedløb, registrering/ beskrivelse Tag og tagnedløb, tilstand Kældre, registrering/ beskrivelse Kældre, tilstand Udvendige stålrækværker, registrering/ beskrivelse Udvendige stålrækværker, tilstand Trapperum, registrering og beskrivelse Trapperum, tilstand Kloak, registrering og beskrivelse Kloak, tilstand VVS-installationer Varmecentral, registrering og beskrivelse Varmecentral, tilstand Varmeinstallationer, registrering og beskrivelse Varmeinstallationer, tilstand Brugsvandsinstallationer, registrering og beskrivelse Brugsvandsinstallationer, tilstand Ventilation, registrering og beskrivelse Ventilation, tilstand Afløbsinstallationer, registrering og beskrivelse Afløbsinstallationer, tilstand El-installationer Tavleanlæg og installationer, registrering og beskrivelse Tavleanlæg og installationer, registrering og beskrivelse Belysning, registrering og beskrivelse Belysning, tilstand Drift og vedlighold GENERELT doc Side 1 af 18

4 1 Resumé Bebyggelsen E/F Biskop Svanes vej er en bebyggelse fra omkring 1920-erne. Bygningerne var oprindelig en del af Åndsvageforsorgens bygninger. Bygningerne blev ombygget til ejerlejligheder i B&K har efter aftale med ejerforeningen udført en tilstandsvurdering af bygningerne nr. 77 A-E samt nr. 79. Haveforhold er ikke medtaget i denne tilstandsvurdering. en omfatter en bygningsgennemgang med en vurdering af bygningsdele ud fra stikprøvevis besigtigelser af disse, herunder en beskrivelse af tilstanden samt behovet for udskiftning/genopretning/vedligehold. Alt i alt synes ejendommen at være i en rimelig god stand, dens alder, og de renoveringer/udskiftninger der er udført, taget i betragtning. Der er dog nogle ting som bør undersøges og udbedres/genoprettes. Tagnedløbene er ikke ført direkte ned i tagbrønde, hvilket resulterer i fugtskader nogle steder. Dette anbefales ændret. Bygningernes facader er massive og er delvis efterisoleret indvendigt. Der ses steder med fugtindtrængning, som resulterer i afskallende puds og udbulende tapet nogle steder. Det tyder på, at der er kuldebroer ved gulvet ved nogle terrassedøre, som anbefales undersøgt og udbedret. Vinduerne er udskiftet eller forsynet med indvendig forsatsrude med termorude bag de oprindelige vinduer. Vinduerne anbefales malet hver år og de værst medtagne gamle vinduer anbefales eftergået og renoveret. Bygningernes kældre er ikke generelt renoveret ud over hvor der er indrettet pulterrum. Kælderrum er generelt ret fugtige, hvad man må forvente for en kælder med murede vægge udført på det pågældende tidspunkt. Der kan udføres en gennemgribende kælderrenovering, men det vil være ret kostbart. Da kældrene kun udnyttes til pulterrum og sekundær funktion, vil man som regel ikke vælge at ofre penge på en sådan gennemgribende renovering. Derudover er der andre mindre mangler, som anbefales udført GENERELT doc Side 2 af 18

5 2 Indledning Bebyggelsen E/F Biskop Svanes vej er en bebyggelse fra omkring 1920-erne. Bygningerne var oprindelig en del af Åndsvageforsorgens bygninger. Bygningerne blev ombygget til 36 ejerlejligheder i B&K har efter aftale med ejerforeningen udført en tilstandsvurdering af bygningerne nr. 77 A-E samt nr. 79. Haveforhold er ikke medtaget i denne tilstandsvurdering. 3 Formål med undersøgelsen en omfatter en bygningsgennemgang med en vurdering af bygningsdele ud fra stikprøvevis besigtigelser af disse, herunder en beskrivelse af tilstanden samt behovet for udskiftning/genopretning/vedligehold. Der er af med Ove Madsen aftalt, at han udvalgte de boliger, der skulle besigtiges, som skulle indeholde nogle typiske lejligheder i stuen, på 1. og 2. sal og der heri skulle indgå lejligheder, hvor der både var isolerede og uisolerede facader samt lejligheder, hvor der har været observeret problemer med fugt eller andre forhold, som skulle danne grundlag for vedligeholdelsesplanen. 4 Ejendommen er en ca. 80 år gammel muret bygning med delvis kælder, stue, 1. sal og med udnyttet tagetage. Ejendommen blev fuldstændig ombygget omkring 2001 til ejerlejligheder i forskellige størrelser og indretninger med nye badeværelser og køkkener. Der blev indrettet boliger i tagetagen. Bygningernes kældre er ikke generelt renoveret, ud over hvor der er indrettet pulterrum. Kælderrum er generelt ret fugtige, hvad man må forvente for en kælder med murede vægge udført på det pågældende tidspunkt. Der er sket en eksplosion i den institution, der ligger nord for bebyggelsen efter Ved denne lejlighed skete der skader i denne bebyggelse, idet der kom nogle skævheder og forskubninger, så nogle vinduer har svært ved at lukke herefter i trappeopgangen. Disse forhold skulle efter oplysninger fra bygherren være udbedret GENERELT doc Side 3 af 18

6 Der er sket en fornyelse af alle installationer i boligerne hvad angår vand, varme afløb og elinstallationer. Kloakkerne ude i terrænet er ikke renoveret. 4.1 Bygninger Facader, registrering og beskrivelse Ejendommen har facader med blankt rødstens murværk. Ejendommen blokke er bygget sammen til en 4-længet gårdbebyggelse undtaget midt på fløjen mod vest, hvor der 2 gennemgange. Facaderne har en del ud- og indhak, kviste og terrasser. Facaderne er opbygget som massive mure og oprindeligt uisolerede. I forbindelse med nyindretningen, blev nogle af facademurene isoleret indvendig og beklædt med gipsplader. Isoleringen stopper ca. 10 cm før vinduesnichen med en buet afslutning og går ikke ind i vinduesnichen. Andre steder er facader ikke isolerede. Efter oplysning fra bygherren, er der iht. oplysning fra Totalentreprenørens rådgiver foretaget en efterisolering, således at kravet til overholdelse af bygningens varmetabsramme opfyldte kravet på ombygningstidspunktet. Det skal da også bemærkes at ejendommens energimærke, udført af Birch & Krogboe / ALECTIA A/S, indikerer en bygning i fornuftig energimæssig stand. Sålbænke er de oprindelig murede sålbænke. Bindingsværkets træ i tagetagens lejligheder er udluset med nye trædele. Der er kittet ud i revnerne i træet. Ved terrænspring er der støttemure beklædt med skalmur og med støbt betonoverligger herover Facader, tilstand Facademurværket er generelt i pænt stand. Der ses nogle steder skjolder på murværket. Noget kan skyldes at vandet fra midlertidige tagnedløb under renoveringen løb ned af facaderne, andet kan skyldes bygningens brug gennem tiden og noget skyldes opstigende fugt fra soklerne. Der er i to lejligheder set nogle steder med fugttegn på murværk på indersiden af facader, der ikke er isolerede og i vinduesfalse. Der kan nogle steder måles forhøjet fugt på indersi GENERELT doc Side 4 af 18

7 den af muren i facader, der ikke er isolerede, og der er set udbulende tapet i 2 lejligheder i stueetagen. Der kan enkelte steder i en lejlighed ses fugttegn under en 1. sals terrasse. Billede 1. Udbulende tapet ved fugtig facade. Der ses afskallende puds indvendigt, især på den nederste del af facadens bagsider i trapperum. Der kan nogle steder ses sorte striber på den indvendige isolerings gipsplader. Dette er pga. kuldebroer ud for de lodrette stål/træ lægter, idet snavs vil samle sig hvor det er koldest. Den mest fugtsikre metode til at efterisolere facader er at udføre en udvendig efterisolering. Indvendig efterisolering anbefales kun udført, hvis der er sikkerhed for at vand ikke trænger ind i isoleringen udefra gennem muren, som ikke er tæt for slagregn. Ved indvendig efterisolering skal der opsættes en tæt dampspærre mod det varme rum, og der skal udføres tætte samlinger i mellem dampspærre og tilstødende vægge, lofter og gulve. Det anbefales normalt, at der ikke benyttes træ som lægter i konstruktionen, da træ er følsomt over for fugt, idet der kan dannes skimmelsvampe ved fugtighed i efterisoleringen og ved højere fugtighed træødelæggende svampe. Desuden kan der gro skimmelsvampe på gipsplader, hvis de påvirkes af fugt samt på gammelt tapet eller maling, hvis det er til stede bag isoleringen. Eventuel skimmelsvampevækst vil ikke være synlig, da den findes bag pladebeklædningen af gipsplader. Efterisolering af facader indvendigt kan derfor give problemer, hvis ovennævnte forhold ikke er i orden GENERELT doc Side 5 af 18

8 Man bør derfor være opmærksom på hvis nogle beboere begynder at føle ubehag, som kunne være tegn på skimmelsvampevækst i væggene, f. eks. gentagne problemer med følgende: tørre slimhinder, øvre luftvejsinfektioner, øjenirritation, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Der er dog ikke nogen personer i de besigtige lejligheder, der ved forespørgsel har oplyst om ubehag ved ophold i lejlighederne. Man kan derfor håbe, at bygningsdelene er udført forsvarligt. Der er flere vægge som ikke er efterisoleret indvendigt. Såfremt disse ønskes efterisoleret, skal det sikres at tagnedløbenes tilslutning til tagbrønde er ændret forinden og murene er tørret ud inden der udføres en indvendig efterisolering i hht. ovennævnte forskrifter, idet det ikke er muligt arkitektonisk at få udført en udvendig efterisolering på de steder, hvor isolering mangler. I trappeopgangene anbefales der ikke indvendig efterisolering, da der vil være risiko for skimmelsvampebegroninger på indersiden af den eksisterende mur bag isoleringen. Sålbænkene, som er udført af skråtstillet murværksskifte, er algebegroet. Det er ikke en særlig god og fugtsikker måde at udforme sålbænke på, men der var brugt meget i tidligere byggerier. Sålbænke anbefales normalt udført af et mere fugtsikkert materiale (så som zink, kobber, beton, eternit eller andet), der bedre kan afvande vandet, som løber ned fra et vindue. Men det vil nok koste i størrelsesordenen ca kr. ekskl. moms pr. vindue + stilladsudgifter, så det må vurderes, om man vil sikre disse sålbænke bedre. Såfremt der observeres fugtskader ved sålbænkene inde i bygningerne, anbefales det udført. Bindingsværkets træ ser ud til at være renoveret under ombygningen, idet man sandsynligvis har fjernet nedbrudt/råddent træ. Der kunne ses udlusninger med frisk træ ud for altanen i en lejlighed. Kitten, som revner i træet er fyldt ud med, kan nogle steder tages ud, idet den løsnes efterhånden. Sådant bindingsværk skal holdes under observation for skader og der må påregnes løbende vedligholdelser af træet samt maling samtidigt med vinduesmaling. Ved terrænspring er der støttemur beklædt med skalmur syd for lejlighed 1, hvor der kan ses at der siver vand ud ved murværket og der er revner i den støbte betonoverligger. Dette viser at støttemuren ikke er tæt, og den vil blive løbende nedbrudt. Der er ikke rustudtræk ved revnerne i betonkanten, så endnu sker der tilsyneladende ikke korrosion på armeringen i betonen, som er så kritisk at der skaller beton af. Det må anbefales at støttemurene holdes under observation og det må påregnes, at de skal renoveres inden for en årig periode GENERELT doc Side 6 af 18

9 4.1.3 Vinduer og døre, registrering og beskrivelse På tegning af stueplan, oversigt tegn. nr. 77(99) 1.02 af er der anført, hvad der skulle ske med vinduerne ved ombygningen til lejligheder. Vinduerne er de fleste steder de gamle, oprindelige vinduer med kittede ruder, som er malede, og de blev forsynet med nye indvendige forsatsvinduer med termoruder. Andre steder blev vinduerne udskiftet til nye vinduer med termoruder. Der blev monteret nye terrassedøre. På de planer for 1. sal og tagetage vi har, er der ikke anført hvad der skulle ske med vinduerne. Hoveddørene er de oprindelige døre. Enkelte steder blev oprindelige vindueshuller eller åbninger lukket med murværk Vinduer og døre, tilstand På de gamle vinduer, som er malede, ses at beslagene ruster og kit er begyndt at falde ud nogle steder. Ved taglejlighed (77A lejlighed 35) sås gamle vinduer, som var så skæve og utætte, at der var fuger på op til ca. 1 cm og man kunne kigge ud gennem fugerne. Vinduerne er dog tætnet ved de indvendig påsatte forsatsruder. Malingen sad ikke fast og skallede af flere steder, især forneden på rammer og karme på de oprindelige vinduer. Billede 2. Ældre vindue med afskallende maling indvendigt og stor fuge forneden GENERELT doc Side 7 af 18

10 Billede 3. Ældre vindue med afskallende maling og kit samt rust på beslag. Ved stikprøvevis målinger på træet i vinduer sås meget normale træfugtigheder (på %). Det må anbefales at de gamle vinduer undersøges nærmere og renoveres eller udskiftes, hvor træet er nedbrudt, kit falder ud eller de er meget utætte. Totaludskiftning af alle gamle vinduer vil være meget kostbart. De store palævinduer i stueetagen vil koste omkring kr./stk., medens de mindre dannebrogsvinduer i tagetagen vurderes at ville koste ca kr./stk. (ekskl. stillads og moms). Da træ til vinduer af ældre udgaver ofte er bedre end det træ man bruger til nye vinduer, vil man ofte beholde gamle vinduer, hvis de kan renoveres. Der må påregnes malerbehandling af vinduer pr. hvert år. Alene stillads til malerbehandling vil koste i størrelsesordenen kr. ekskl. moms. Man må derfor nøjere vurdere hvilke vinduer man vil have renoveret/udskiftet eller malet. Ved ny terrassedør (77 B, st. tv.) oplyste beboer, at der var en kuldebro ved gulvet. Måske er der ikke isoleret mellem sokkel og gulv. Det må også oplyses at en muret sokkel ikke kan regnes som lufttæt. Det kan anbefales at forholdet undersøges ved evt. at se på en detalje, som viser hvad der er tænkt udført, få foretaget en termofotografering når vejret er koldt sandsynligvis suppleret med der udføres en destruktiv undersøgelse, for at få afklaret hvordan det er udført. Herefter kan der tages stilling til hvorledes det bør ændres og hvor det bør ændres GENERELT doc Side 8 af 18

11 Billede 4. Altandør med kuldebro ved gulv. Ved hoveddøre som ikke er blevet udskiftet i forbindelse med nyindretningen i 2001, ses flere steder, at karmenes fastgørelser i bunden ruster og en del af dørene har desuden fået en lidt hård medfart, sandsynligvis både i tidens løb og under ombygningen, så murværket er blevet løst omkring døren. Hoveddørene slutter ikke tæt til karmen. Flere steder kan se lys udefra i de store fuger mellem dør og karm og det trækker ind. De pågældende hoveddøre kan anbefales udskiftet, idet bygherren har oplyst, at man ikke kan opnå tæthed ved hjælp af påsatte tætningslister Tag og tagnedløb, registrering/ beskrivelse Ejendommens tag er tegltag med et lille udhæng og med afvalmede gavle. Tagdækningen er blevet fornyet. Afvandingen sker via tagrender til udvendige afløb. Afvandingen af nogle tagflader sker dog via skotrender fra mindre tagflader og kviste til nabotagflader. Det vil man normalt vælge at gøre, når man som her har et ret uregelmæssigt forløb af tagflader og facadeflader, for ikke at få mange skæmmende tagnedløb. Tagnedløbende udmunder over belægning eller over riste på terræn Tag og tagnedløb, tilstand Tegltaget forekommer i god stand. Det anbefales at holde tagrygningssten og grater sat i mørtel under observation, da disse kan løsne sig ved frostskader GENERELT doc Side 9 af 18

12 Tagvandet skal løbe rundt om hjørnerne på bygningerne, hvilket giver en større risiko for at tagrender stopper til. Tagflader uden direkte nedløb risikerer at forsyne en tagflade med meget vand ved styrtregn, så det løber over. Dette bør holdes under observation under hæftige regnskyl, så man kan vurdere, om der bør opsættes flere tagnedløb. Tagrenderne og tagnedløbene ser generelt ud til at være i orden ved de øverste dele. Dog har der været nogle påkørsler, på den nederste del af nogle af nedløbene. Der ses steder hvor tagnedløbene munder ud over nogle blade, der samler sig over riste og andre steder hvor tagnedløbet er blevet forsynet med en forlænger der leder hen til nærmeste rist. Billede 5. Tagnedløb munder ud over rist. Her er fyldt med nedfaldne blade Billede 6. Tagnedløb ført langs facade over til rist, nr. 77A GENERELT doc Side 10 af 18

13 Det må anbefales, at tagendløbene ændres, så de føres direkte ned i en tagbrønd, så vandet ikke først skal løbe via terræn, med risiko for at riste tilstoppes eller at vand suges op i murværket. Det anbefales også, at der på de nederste stykker påsættes forstærkninger i form af bøjler, der føres rundt om afløbene som påkørselsikringer eller at den nederste del af afløbene udskiftes til f. eks. støbejern, som er mere robust. Det er oplyst at faldstammernes udluftninger nogle steder har knæk og er ført op til udmunding lige under udluftningshætten i taget. Det har betydet at der kom kondens og vandansamling ved 77A, hvor samlingen af røret ikke var udført korrekt. Der løb derefter vand ned i den underliggende lejlighed. Dette er udbedret i fgl. Ove Madsen. Det sikreste er, at faldstammers udluftninger føres lodret op gennem tagkonstruktionen til det fri uden knæk. Men det vil skæmme tagfladerne med udluftningshætter placeret forskellige steder, og måske kan det ikke lade sig gøre, pga. spærplaceringer mv.. Dette er ikke prissat, idet det kræver en nøjere undersøgelse for at se, hvad der kan lade sig gøre og derefter kan det vurderes hvad det koster Kældre, registrering/ beskrivelse Ejendommens kældre og krybekældre er stort set bevaret som de oprindelige kældre. Der er indrettet pulterrum i kældrene. Kældrene er med murede kælderydervægge og indervægge. Kældervæggene er delvis pudsede og malet med plastmaling. Kældergulvet er af beton. Dæk over kælder er jernbetondæk. Kældernedgang er udført med betontrappe og vanger beklædt med murværk på ydersiden. Kældrene er delvis udnyttet til rørtrækning af vand- og varmerør Kældre, tilstand Kældrene og kældernedgangene tyder ikke på at være renoveret ud over hvor der etableret pulterrum. Ingen kælderrum benyttes til opholdsrum. Overfladefugten blev målt stikprøvevis med en Tramex GENERELT doc Side 11 af 18

14 Kældergulvene er generelt ret fugtige. Der er sandsynligvis kun intakt jord under betonklaplaget, måske overlejret af et lille gruslag. Der er derfor sandsynligvis ikke et kapillarbrydende lag eller isoleringslag under betonklaplaget. På de murede vægge kan man mange steder måle høj fugtighed fra kældergulv til højt op på murværket. Pudsen og malingen skaller af mange steder, hvilket også er et normalt tegn på høj fugtighed. Billede 7. Fugtig kælder med afskallende puds og maling. Kældervæggene af murværk går sandsynligvis ned igennem betonklaplaget. Måske er der et betonfundament herunder eller måske går murværket helt ned til jorden uden fundament, hvilket ofte blev brugt på den tid hvor bygningen blev opført. Et sted stod der en affugter, som dog ikke var tilsluttet ved besigtigelsen. Ved dette område blev det oplyst, at der kom vand på kældergulvet, når det regnede kraftigt. Der er ikke udført omfangsdræn efter kloaktegningerne at dømme og drænlag langs ydersiden af kælderydervæggene omkring bygningen vil der så normalt heller ikke være udført. Der er sandsynligvis ikke udført fugtbremsende membran i de murede kældervægge, som ellers ville kunne hindre opsugning af fugt i murværket. Det var meget normalt på opførelsestidspunktet, at man ikke gjorde ret meget for at fugtsikre kældrene, da de opfattedes som sekundære rum GENERELT doc Side 12 af 18

15 Der er sandsynligvis skimmelsvampe i pudsen og malingen på kældervæggene, hvor de er fugtige. Renovering af en fugtig kælder vil være ret omfattende, hvis man ønsker en forholdsvis tør kælder. Beskrivelse af sådanne løsninger er anført i SBI-anvisning 178 Bygningers fugtisolering side (vedlagt som bilag). Måder der kan reducere fugt i kældre er følgende: Forbedring af ventilation i kælderen Etablering af fordampning udaf mod jorden Etablering af fugtspærre i kældergulvene Etablering af fugtspærre i kældermurene Etablering af omfangsdræn og drænlag på ydermurene Opvarmning af kælderen Desuden skal pudsen fjernes fra kældervæggene, kældervægge afrenses for skimmelsvampe og rummene udtørres, hvis rummene skal bruges til andre formål end sekundære pulterrum. En renovering som omfatter alle disse punkter vil være meget dyr. Det kan koste måske omkring kr ,- kr./m2 ekskl. moms, såfremt man vil fugtsikre kælderen. Normalt vil man ikke ofre så meget, som det vil koste, på renovering af en kælder, som ikke benyttes til andet end pulterrum og sekundære formål. Man kan få fjernet maling og puds på væggene, idet der så er mindre som skimmelsvampene kan gro i. Man kan herefter afrense eller behandle væggene mod skimmelsvampe. Man kan få pudset op med noget som kaldes Saneringspuds, som indeholder større luftporrer og kan indeholde lidt mere fugt og salt fra murværket, men det er dyrt og med tiden vil pudsen blive opfugtet og falde af igen. Man kan dog anbefale at man gør nogle ting for at forbedre fugtforholdene i kældrene, såsom at placere affugtere ved områder, hvor der kommer fugtskader eller etablere ventilation med udeluft. Man bør dog stoppe ventilationen om sommeren hvor fugtindholdet i luften er størst. Det kan anbefales, at der ikke opbevares materialer af organisk materiale direkte på gulvene (man bør opklodse organisk materiale på uorganisk materiale), ej heller tæt op ad væggene, idet der ellers risikerer, at komme skimmelbegroninger på tingene GENERELT doc Side 13 af 18

16 4.1.9 Udvendige stålrækværker, registrering/ beskrivelse De udvendige stålrækværker er udført af varmtforzinket stål. Bolte og møtrikker er nogle steder udført af varmtforzinket stål, andre steder af el-forzinket stål Udvendige stålrækværker, tilstand Stålrækværkerne ser ud til generelt at være i god stand. Hvor bolte og møtrikker er udført af el-forzinket stål ruster disse. Det anbefales at bolte og møtrikker udskiftes til varmtforzinket stål eller rustfrit stål. Der vurderes ikke at være fare for pludseligt brud, idet det sandsynligvis kun ind til videre er overfladerust. Det anbefales at bolte og møtrikker med rust afslibes og males eller udskiftes inden for en 5- års periode Trapperum, registrering og beskrivelse I trapperummene er de oprindelige trapper af natursten og gulvbelægninger af terrazzo bevaret. Vægge er plastmalet hvide. Ydervæggene er ikke isolerede Trapperum, tilstand Terrazzogulvene på terræn har revner. man har valgt ikke at gøre noget ved dette, idet en reparation ikke kan gøres så den bliver usynligt og funktionen af gulvene er tilfredsstillende. Trapperummene ser acceptable ud, undtagen ved indgangsniveau, hvor der er utæt dør og fugtopsugning i facadevæggene, med afskallende fugt til følge. (se beskrivelsen under facader og døre) Kloak, registrering og beskrivelse Der er ikke udført nyt kloaksystem udvendigt ved ombygningen i 2001, men der er blot foretaget de nødvendige tilpasninger til boligernes funktion. Der er placeret tagbrønde i terræn Kloak, tilstand På kloaktegningen er anført nogle bemærkninger som FS (forskudt samling) og RB (revner/rørbrud) iht. tv-inspektion. Det er oplyst af bygherren, at disse fejl ikke er repareret. Fejlene bør repareres GENERELT doc Side 14 af 18

17 Da det er oplyst at der trænger vand ind ved 79 når det har regnet, må det anbefales, at dette område undersøges nærmere og der sandsynligvis bør udføres en tv-inspektion af dette område, hvorefter der kan udregnes et overslag på hvad en reparation vil koste. Tagbrønde bør efterses min. en gang om året for blade og andet, samt oprenses efter behov. 4.2 VVS-installationer Varmecentral, registrering og beskrivelse Ejendommen er fjernvarmeforsynet fra Varmeforsyningen Svaneparken. Der er direkte tilslutning dvs., at der ikke er fysisk adskillelse mellem fjernvarmesystemet og radiatoranlægget. Radiatorvarmen reguleres automatisk efter klimaet, dvs. ved faldende udetemperaturer vil fremløbstemperaturen stige og omvendt. Automatik er fabr. Danfoss type ECL Comfort. Regulatoren regulerer også temperaturen for det varme brugsvand. Følgende indstillinger for automatikken (varme) er registreret: Varmekurve - 1,5 Parallelforskydning - 5 ºC Min/max. fremløbstemperatur - 40/85 ºC Sommerudkobling - 30 ºC Cirkulationspumpe er en Grundfos UPE /F. Pumpen er med automatisk kapacitetsregulering, dvs. med varierende omdrejninger afhængigt af det aktuelle varmebehov (radiatortermostaternes åbningsgrad). Varmt brugsvand produceres i en ca. 1 m 3 beholder med tilsluttet ekstern pladevarmeveksler (ladekredssystem). Både beholder og varmeveksler er velisolerede. Ladekredspumpe er en Grundfos UPE , brugsvandscirkulationspumpe er en Grundfos UPS , indstillet på trin 4 (højeste hastighed). Brugsvandstemperaturen er aflæst på termometer på beholdertop til 51 ºC Varmecentral, tilstand Installationer i varmecentralen forekommer i god stand. Pumper må forventes at have en levetid på år. Det er dog bemærket fra flere beboere og konstateret i forbindelse med bygningsgennemgangen, at temperaturen på det varme brugsvand ved tapstederne er i underkanten. Det GENERELT doc Side 15 af 18

18 anbefales, at temperaturen på det varmebrugsvand hæves til ºC for at sikre en tapstedstemperatur på min. 50 ºC Varmeinstallationer, registrering og beskrivelse Radiatorsystemet er opbygget to-strengs med hoved- og fordelingsledninger udført i alm. gevindrør. Afgreninger for stigeledninger er monteret med differenstrykregulatorer for optimal fordeling af det cirkulerende vand. I lejligheder er monteret manifolds hvorfra varmen fordeles via Pex rør (medierør er ført i tomrør, RIR) til de enkelte radiatorer. Badeværelser er med gulvvarme. Radiatorer er monteret med termostater, dog er radiatorer i trappeopgange samt gulvvarmeslanger monteret med termostatiske returbegrænsere. Alle er fabrikat Danfoss. Der er individuel måling på lejlighedsniveau af varmeforbruget med energimålere Varmeinstallationer, tilstand Installationer forekommer i god stand, og giver ikke anledning til bemærkninger Brugsvandsinstallationer, registrering og beskrivelse Hoved- og fordelingsledninger er udført i rustfri rør samlet med pres-fittings. Rør i lejligheder er Pex RIR fordelt fra en manifold. Cirkulationsledninger er monteret med termostatiske reguleringsventiler, fabr. Frese type CirCon med indstilling 53 ºC. Vandforbruget måles ved de enkelte tapsteder Brugsvandsinstallationer, tilstand Installationer forekommer i god stand, og giver ikke anledning til bemærkninger Ventilation, registrering og beskrivelse Der er mekanisk udsugning fra toiletter (kontroludsugning) samt fra emhætter. Centrale aggregater, 6 stk., boksventilatorer fabr. Lindab IRE, er opstillet på lofter. Ventilatorer er trykstyrede således, at omdrejninger øges i takt med at emhætter trækkes ud. Emhætter er Exhausto Udtræksemhætte ESL 40-B. Indreguleringsrapporter fra februar 2002 viser god overenstemmelse mellem projekterede og indregulerede luftmængder Ventilation, tilstand Anlæg og installationer forekommer i god stand. Der har dog flere steder været støjgener fra udsugningsventiler på toiletter, som har medført behov for en fornyet indregulering affødt af beboeres ændring af udsugningsventilernes indstilling. Ifølge vores oplysninger er denne nye indregulering foretaget tidligere på året (2007) GENERELT doc Side 16 af 18

19 Ved besigtigelse i nr. 77 A, st. tv, gjorde beboer opmærksom på, at udsugningen fra emhætten forekom svag. Det anbefales, at denne kontrolleres af servicefirmaet. Det bør ligeledes overvejes, at foretage en rundspørge blandt øvrige beboere om der opleves lignende forhold Afløbsinstallationer, registrering og beskrivelse Synlige afløbsledninger i kælder er udført af PE med svejste samlinger. Fanbrikat er Geberit. Skjulte rør, over nedhængte lofter, er ifølge tegninger udført af støbejern system MA samlet med jetkoblinger Afløbsinstallationer, tilstand Installationer forekommer i god stand, og giver ikke anledning til bemærkninger. 4.3 El-installationer Tavleanlæg og installationer, registrering og beskrivelse Hoved- og fordelingstavler er anbragt i kælder, gruppetavler med afregningsmålere er placeret i de enkelte lejemål. Afbrydere og kontakter er LK Fuga med jord Tavleanlæg og installationer, registrering og beskrivelse Installationer forekommer i god stand, og giver ikke anledning til bemærkninger Belysning, registrering og beskrivelse Udvendig belysning er skotlamper ved hoveddøre samt bagindgange i Nord- hhv. Sydfløj, i alt 10 stk. hver med 18 W kompaktrør. Udvendig belysning er styret via skumringsrelæ. Trappebelysning er 2 stk. runde vægarmaturer, hver med 2x9 W kompaktrør, på hver afsats. I kælder er gange forsynet med 60 W kupler for hver 8-10 m, i alt ca. 20 stk. Ved pulterrum er 2 stk. 36 W lysrørsarmaturer, i alt 8 stk. Indvendig fællesbelysning er med manuelt tænd/sluk Belysning, tilstand Installationer forekommer i god stand, og giver ikke anledning til bemærkninger GENERELT doc Side 17 af 18

20 5 Drift og vedlighold Alt i alt synes ejendommen at være i en rimelig god stand, dens alder, og de renoveringer/udskiftninger der er udført, taget i betragtning. Der er dog nogle forhold, som bør undersøges eller renoveres. Der er nedenfor anført nogle hovedpunkter, som bør medtages i en drift- og vedligeholdelsesplan. Nogle forhold bør undersøges før økonomien heri kan fastlægges. - Ændring af tagnedløb og tagbrønde, så tagnedløb føres ned i tagbrønde - Vinduer renoveres eller skiftes, hvor de er meget utætte eller hvor kit falder ned - Udvendig maling af vinduer (pr. hver ca år) - Udskiftning af døre til trappeopgange - Reparationer af kloak - Termofotografering af sokler ved terrassedøre med kuldebroer og udførelse af destruktiv undersøgelse - Eftergåelse/ændring af sokkelløsninger ved altan- og terrassedøre, hvor der er generende kuldebroer - Eftergåelse af udvendige trækonstruktioner (bindingsværk mv.) - Udskiftning af rustne bolte i stålrækværker - Opsætning af affugtere i kældre/ ventilation i kældre efter behov - Pasning, løbende småreparationer og planlagt vedligehold, i terræn (vedligehold af hårde belægninger, græs- og plantearealer samt maling, årlig rensning af tagrender, oprensning af tagbrønde, reparation og almindeligt vedligehold af hegn, plankeværk, låger mv.) - Pasning, løbende småreparationer og planlagt vedligehold, bygning og installationer (vedligehold af facader, herunder døre og vinduer, tag, indvendige trapper og trapperum, installationer, belysning etc.) GENERELT doc Side 18 af 18

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: E-F Biskop Svanes Vej 77-79 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-020218 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Klingbjerg 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009701 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1,12 MWh fjernvarme. 2,17 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 1,12 MWh fjernvarme. 2,17 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Bergthorasgade 39 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043924-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Rebslagergade 16 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027526-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan Notat Sag E/F Søllerød Park. Projektnr.. 104723 Projekt Tilstandsvurdering af VVS-installationer Dato 2012-06-21 Emne Notat vedr. tilstandsvurdering af VVS- Initialer EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

20.975 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

20.975 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Torvet 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Nellikevej 3 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-023907-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere