Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken"

Transkript

1 Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1

2 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes enten JA eller NEJ. Afstemningsperiode 24. august 8. september 2011 Afgivelse af stemme Sidste frist for modtagelse af stemmesedler Optælling af stemmer Stemmesedlerne udfyldes og returneres til Himmerland Boligforening. Medsendte svarkuvert skal benyttes. Hver husstand har 2 stemmer og må benytte begge uanset husstandens størrelse. Den 8. september 2011 med morgenposten. Stemmesedler modtaget herefter betragtes som ugyldige Afgørelsen træffes ved simpel flertal. Hvis der stemmer flest imod, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed er forslaget bortfaldet. Stemmeoptællingen vil blive foretaget hos Himmerland, med deltagelse af kontorets medarbejdere, samt en repræsentant fra organisationsbestyrelsen Optællingen vil blive foretaget den 8. september Resultatet vil straks herefter blive meddelt afdelingsbestyrelsen og beboere. 2

3 Afstemningstema Dette hæfte sammenfatter beslutningsforslag for renovering af afd. 16, Magisterparken. I materialet findes projektbeskrivelse, husleje, tidsplan mv. Beslutningsforslaget omfatter: - at følgende arbejder udføres på Højhuset Etablering af nye 2, 3 og 4 rums lejligheder på de 2 øverste etager med nye altaner. Modernisering og fornyelse af alle badeværelser Sammenlægning af 1 værelses lejligheder, vandret eller lodret. Tekniske installationer udskiftes i sammenlagte boliger og fornyes i fornødent omfang i øvrige. Altangange lukkes med glasinddækning. Betonrenovering Ny gavlbeklædning Altanlukninger i 2 og 3 rums boliger fornyes. Renovering af trapperum. Nye elevatorer Udskiftning af gamle korkgulve 2 lejligheder nedlægges i stueetage for etablering af gennemgang til friarealer. Målere etableres for betaling af eget forbrug. Etablering af vinduer i wc/bad i gavlboliger. Etablering af renovationssystem (kværn) Etablering af adgangskontrol Etablering af mekanisk ventilationsanlæg - at følgende arbejder udføres i de lave blokke Nye entredøre Alle badeværelser renoveres med nyt sanitet, fliser samt udskiftning af varme og vandrør. Vinduesparti i stue samt altandør fornyes. Etablering af mekanisk ventilationsanlæg Adgang til haver fra stuelejligheder etableres - opholdsareal Ny isoleret skalmur i gavle i stedet for steni-beklædning. Etablering af vinduer i wc/bad i gavlboliger. Evt. forskønnes adgangstrapper. Tag renoveres incl. tagrender. Etablering af adgangskontrol Kloak udskiftes og fornyes under bygning og terræn, incl. faldstammer fra lejligheder. 3

4 Renovering og udbedring af kuldebroer ved vinduer/overligger Nye altanlukninger. Målere etableres for betaling af eget forbrug. - at følgende arbejder udføres på friarealer Renovering af forplads/torvet. Etablering af gennemgang fra torvet til grønne fællesarealer i højhuset Renovering af fælleshuset. Ny cykelrampe til kælder Etablering af regnbed/bassin Ny/opdatering af beplantning. Renovering af legeredskaber - at det på afdelingsmødet den 16. februar 2010 nedsatte byggeudvalg i samarbejde med Himmerland træffer beslutninger om projektets udformning indenfor rammerne af beslutningsforslaget og økonomien for projektet. 4

5 Oversigt Nærmere redegørelse for renoveringsarbejdet fremgår af dette hæfte - herunder oplysninger om den fremtidige husleje og rettigheder for de beboere, som skal anvises genhusning og/eller en anden bolig. Indhold: Baggrund for renoveringen Bygeskader Boligoversigter før og efter Husleje nu og fremtidig Friarealer Tidsplan Projektets budget Spørgsmål og svar fra beboermøderne Spørgemøder Højhuset efter renoveringen 5

6 Baggrund for renoveringen Tekniske undersøgelser af beton m.v. har vist, at der skal ske en udbedring af skader for ca. 48,5 mio. kr. Disse arbejder skal udføres nu og dette beløb overstiger væsentligt, hvad afdelingen har af midler henlagt til hovedistandsættelse. Derfor er der behov for optagelse af lån til finansiering af disse arbejder. Samtidigt er der behov for at modernisere og forbedre boligerne, for at afdelingen også fremover har en fornuftig udlejning. Også det vil kræve investeringer. Det er således ikke muligt, at forbedre skaderne og sikre fremtiden for afdelingen uden en væsentlig støtte fra Landsbyggefonden. Derfor har Himmerland igennem et stykke tid været i dialog med fonden med støtte til en omfattende teknisk og økonomisk genopretning af afdelingen. Landsbyggefonden har nu tilkendegivet, at der vil være plads i fondens budgetter, til at sagen kan få et tilsagn i Det er således baggrunden for dette beslutningsforslag. I forbindelse med støtten fra Landsbyggefonden er det et krav, at der udarbejdes en helhedsplan - både for det akutte behov for genopretning - men også for arbejder, der medfører større forandringer, og dermed kan sikre fremtiden for afdelingen de næste mange år. Med støtte fra Landsbyggefonden vil samlede arbejder til byggeskader, opretning og fremtidssikring på ca. 187 mio. kr. Heraf vil kun ca. 20 % af dette beløb skulle finansieres med huslejebetaling fra beboerne. Der er således tale om et særdeles attraktivt tilbud til afdelingen. Det af afdelingen nedsatte byggeudvalg - bestående af afdelingsbestyrelsen og beboerrepræsentanter - har sammen med Himmerland og teknisk rådgivere udarbejdet forslaget til renovering. 6

7 Betonskader De nuværende betonkonstruktioner er under stærk nedbrydning, med risiko for nedfaldende betonstykker. Altaner/altangange Betontrapperne er ligeledes i dårlig stand og skal renoveres Trappeopgange 7

8 Revner i murværk (lave blokke), der forårsager fugt i lejlighederne, samt betonrester i murværk udbedres. Overligger Rørinstallationer viser begyndende tæring og udskiftes i forbindelse med renoveringen. Rørinstallationer Der er mange steder problemer med kulde og fugt (skimmelsvamp) bl.a. forårsaget af kuldebroer Skimmel (billede 1) og inde i muren (billede 2) sammensunken isolering 8

9 Boligerne Hovedsigtet med renoveringen af boligerne i Højhuset er: - at foretage en nødvendig renovering af betonkonstruktionerne. - at nedlægge utidssvarende boliger med en stadig mindre efterspørgsel, - at renovere badeværelser, - at tilvejebringe flere boliger egnede for ældre og fysisk handicappede beboere, - at etablere flere større boliger ved sammenlægning af mindre, og - at etablere nye boligtyper med store altaner uden overdækning OBS: Med et reduceret boligantal i Højhuset fordeles fællesarealerne for fremtiden anderledes, således at lejlighedernes bruttoetageareal forøges dette har ingen konsekvenser for huslejeberegningen. Samlet ændres boligfordelingen i Højhuset således: Nu (Højhuset) Antal - nu Areal 1 rums boliger 91 52,4 m2 2 rums boliger 52 76,6 m2 3 rums boliger 26 85,4 m2 I alt 169 Fremtidig (Højhuset) Antal - efter Areal 1 rums boliger 5 58,0 m2 2 rums boliger 44 83,0 m2 3 rums boliger 22 91,4 m2 3 rums boliger 20 99,7 m2 (1 vær sammenlagt vandret) 3 rums boliger 15 99,7 m2 (1 vær sammenlagt lodret) 4 rums boliger 4 117,9 m2 Nyindrettet 11. og 12. sal 2 rums boliger 4 76,5 m2 Nyindrettet 11. og 12. sal 4 rums boliger 4 129,1 m2 Nyindrettet 11. og 12. sal 4 rums boliger 2 127,6 m2 Nyindrettet 11. og 12. sal I alt 120 9

10 De lave blokke Antal Areal 2 rums boliger 11 63,2 m2 3 rums boliger 22 73,2 m2 3 rums boliger 7 85,0 m2 3 rums boliger 2 85,3 m2 3 rums boliger 8 86,5 m2 3 rums boliger 2 86,6 m2 3 rums boliger 1 86,7 m2 3 rums boliger 15 88,3 m2 3 rums boliger 6 88,4 m2 4 rums boliger 16 96,5 m2 4 rums boliger 12 98,8 m2 4 rums boliger 16 99,0 m2 4 rums boliger 8 99,4 m2 4 rums boliger 6 102,1 m2 4 rums boliger 3 100,5 m2 4 rums boliger 12 98,8 m2 4 rums boliger 3 102,1 m2 I alt 150 Boligernes areal ændres ikke i forbindelse med renoveringen. I det følgende er der lavet oversigt over samtlige eksisterende boliger, hvor man kan se, hvad der i hovedtrækket skal ske med den enkelte bolig. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der vil kunne ske ændringer i det videre arbejde med renoveringsplanerne. Hvor den eksisterende bolig opretholdes med areal og antal rum angives den forventede fremtidige husleje ( niveau). Ligeledes er der lavet oversigt over de nye boligtyper med en forventet fremtidig husleje (2011- niveau). Ved beregning af den nye husleje er der taget udgangspunkt i udmelding fra Landsbyggefonden om en fremtidig gennemsnitlig husleje på 699 kr. pr. m2 pr. år. (2011-niveau). 10

11 Grundlag for fremtidig husleje Det er meget forskelligt, hvilke arbejder der udføres i de enkelte boliger. I de følgende oversigter kan du se hvilken ændringer der sker i de enkelte lejligheder, ud over de generelle forbedringer for hele afdelingen. For hver boligtype angives den nuværende leje og den fremtidige leje. I forbindelse med projektet bliver der mulighed for tilkøb af et nyt køkken. Har man allerede nyt køkken, skal ydelsen på køkkenlånet tillægges den fremtidige leje på den enkelte bolig. Der skal tages højde for, at i den nuværende leje indgår betaling for vand, mens dens fremtidige leje er excl. vand, da vandforbruget fremover betales efter måling. Før renoveringen udgør vandforbruget ca kr. for hele afdelingen eller ca. 40 kr. pr. m2. For en 2 rums bolig er det ca. 250 kr. om måneden og for en 3 rums bolig ca. 285 kr. om måneden. Erfaringsmæssigt spares der væsentligt på vandforbrug og vandudgift ved overgang til individuel afregning. Projektets energitiltag medfører desuden besparelser på varmeforbruget. 11

12 Boliger i Højhuset Nedenstående viser Højhuset udformning efter renovering. Altangange lukkes med glasinddækning. 12

13 Boliger i Højhuset 1 rums boliger Alle eksisterende 1 rums boliger nedlægges - på nær 5 boliger Antal efter renovering 5 Størrelse 58,0 m2 (FØR: 52,4 m2) Renovering 5 stk. 1 rums bevares, og der foretages kun renovering af bad. Nuværende leje (2011) Kr incl. vand Fremtidig leje niveau Ca. kr excl. vand og excl. evt. køkkenlån 2 rums boliger Alle eksisterende 2 rums boliger opretholdes, på nær boliger beliggende på 11. og 12. sal Antal efter renovering 44 Størrelse 83,0 m2 (FØR: 76,6 m2) Renovering Der foretages ingen udvidelse af bolig. Badeværelse renoveres, evt. korkgulve udskiftes med parket. Samt generelle forbedringer. Nuværende leje (2011) Kr incl. vand Fremtidig leje niveau Ca. kr kr. excl. vand og excl. evt. køkkenlån 3 rums boliger Alle eksisterende 3 rums boliger opretholdes, på nær boliger beliggende på 11. og 12. sal Antal efter renovering 22 Størrelse 91,4 m2 (FØR: 85,4 m2) Renovering Der foretages ingen udvidelse af bolig. Badeværelse renoveres, evt. korkgulve udskiftes med parket. Samt generelle forbedringer. Nuværende leje (2011) Kr incl. vand Fremtidig leje niveau Ca. kr kr. excl. vand og excl. evt. køkkenlån 13

14 Boliger i Højhuset 3 rums boliger (1 rums sammenlagt vandret) Antal efter renovering 20 Størrelse 99,7 m2 Renovering Totalt nyindrettet bolig i 1 plan med altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand altan indd. altan Type 1 Type 2 14

15 Boliger i Højhuset 3 rums lejlighed (1 rums sammenlagt lodret) 2 rums lejlighed Antal efter renovering 15 Størrelse 99,70 m2 Renovering Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand altan niveau 1 niveau 2 15

16 Boliger i Højhuset 11. og 12. sal - nyindrettede boliger. 4 rums lejlighed Antal efter renovering Størrelse Renovering Fremtidig leje niveau 4 (2 på 11. sal og 2 på 12. sal) 117,9 m2 Totalt nyindrettet boliger i 1 plan med stor altan Ca kr. excl. vand 16

17 Boliger i Højhuset 11. og 12. sal - nyindrettede boliger. 2 rums lejlighed Antal efter renovering 4 Størrelse 76,5 m2 Renovering Totalt nyindrettet boliger i 1 plan med stor altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 17

18 Boliger i Højhuset 11. og 12. sal - nyindrettede boliger. 4 rums lejlighed Antal efter renovering 4 Størrelse 129,1 m2 Renovering Totalt nyindrettet boliger i 1 plan med stor altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 18

19 Boliger i Højhuset 11. og 12. sal - nyindrettede boliger. 4 værelses lejlighed Antal efter renovering 2 Størrelse 127,6 m2 Renovering Totalt nyindrettet boliger i 1 plan med stor altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 19

20 Boliger i de lave blokke Der foretages ingen udvidelse af lejlighederne i de lave blokke. Alle lejlighederne får udført: Nye entredøre Alle badeværelser renoveres med nyt sanitet, fliser samt udskiftning af varme og vandrør. Vinduesparti i stue samt altandør fornyes. Etablering af mekanisk ventilationsanlæg Adgang til haver fra stuelejligheder etableres - opholdsareal Ny isoleret skalmur i gavle i stedet for steni-beklædning. Etablering af vinduer i wc/bad i gavlboliger. Evt. forskønnes adgangstrapper. Tag renoveres incl. tagrender. Etablering af adgangskontrol Kloak udskiftes og fornyes under bygning og terræn, incl. faldstammer fra lejligheder. Renovering og udbedring af kuldebroer ved vinduer/overligger Nye altanlukninger. Målere etableres for betaling af eget forbrug. Der vil være mulighed, at beboerne kan tilkøbe nye køkkener i forbindelse med renoveringen. De eksisterende lejeforhøjelser vedr. køkkener kører videre indtil lånenes udløb. Afdeling 16 - boligfordeling Antal - efter Areal Nuværende leje 2011 niveau Fremtidig leje 2011-niveau - excl. evt. køkkenlån 2 rums boliger 11 63,2 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 22 73,2 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 7 85,0 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 2 85,3 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 8 86,5 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 2 86,6 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 1 86,7 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 15 88,3 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 6 88,4 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 16 96,5 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 12 98,8 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 16 99,0 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 8 99,4 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 6 102,1 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 3 100,5 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 12 98,8 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 3 102,1 m2 Kr Kr. ca excl vand 20

21 Alle altanindækninger fornyes med nye partier i 2 lag glas, således at alle altaner kan udvidestil en fri dybde på ca. 155 cm. Ud for lejligheder i stuen etableres terrasser. 21

22 Friarealer Med den kommende renovering gennemføres samtidig en renovering af de fælles friarealer. For at forbinde torvet og friarealerne etableres der forbindelse igennem højhuset til aktivitetsfælled. 22

23 Samtidig udføres.: Ny cykelrampe til kælder Etablering af regnbed/bassin Ny/opdatering af beplantning. Renovering af legeredskaber Bedre belysning Renovering af fælleshuset Den endelig plan over friarealerne vil løbende blive bearbejdet frem til byggestart. Visualisering af færdigrenoveret forplads til højhuset. 23

24 Genhusning I de lave blokke nedlægges der ingen lejligheder, og ingen genhusning er nødvendig. Der vil dog naturligvis - være gener i en periode. I Højhuset skal alle genhuses under ombygningen, og som udgangspunkt nedlægges stort set alle 1 værelses, mens de fleste 2 og 3 rums bevares. Genhusning Højhuset Du har altid ret til at flytte tilbage til nuværende bolig Du kan vælge at få anvist en anden bolig permanent nøglen er nøglen Genhusning Midlertidig genhusning Du låner en lejlighed (Magisterparken, evt. anden afd.) Du betaler max. samme husleje i genhusningsboligen Flytteudgifter betales (flyttefirma, tlf./net mv.) nøglen er nøglen 24

25 Genhusning Permanent genhusning Du kan vælge at få anvist en ny (permanent) bolig Du skal betale den aktuelle leje i den nye bolig Flytteudgifter betales (flyttefirma, tlf./net) nøglen er nøglen Genhusning Højhuset Du kan også vælge at skaffe en anden bolig selv og få erstattet flytteomkostninger 1 rums bolig: kr rums bolig: kr rums bolig: kr nøglen er nøglen 25

26 Økonomi Anlægsbudget - incl. moms og omkostninger HØJHUSET Renovering af Betonskader 4,2 mio. kr. Lukning af altangange på højhuset 14,3 mio. kr. Renovering trappeopgange 2,3 mio. kr. Renovering 71 badeværelser 14,8 mio. kr. Udskiftning korkgulve til parket 3,7 mio. kr. Nye Elevatorer 2,3 mio. kr. Udskiftning af gavlbeklædning på højhuset 4,9 mio. kr. 1 Værelses sammenlægges vandret 20,4 mio. kr. 1 Værelses sammenlægges lodret 18,5 mio. kr. Nyindrettede boliger på etage 21,4 mio. kr. Renovering af vandinstallation 3,5 mio. kr. Renovering af varmeinstallation 3,0 mio. kr. Renovering af afløbsinstallation 3,5 mio. kr. LAVE BLOKKE Renovering 150 badeværelser Nyt ventilationsanlæg Ny isoleret skalmur i gavle Rep af murværk/betonskader Renovering af afløbsinstallation Renovering tagbelægning Udskiftning entredøre 19,3 mio. kr. 3,9 mio. kr. 9,4 mio. kr. 12,0 mio. kr. 5,6 mio. kr. 3,7 mio. kr. 1,5 mio. kr. FÆLLES ARBEJDER Renovering fælleshuset Legepladser stibelysning, beplantning mv. Renovering parkeringsområdet Omlægning torvet nord for højhuset Etablering af gennemgang i højhus til friareal Renovering/omlægning af fælles friarealer Affaldskværn højhuset Ny cykelrampe til kælder I alt 0,4 mio. kr. 2,2 mio. kr. 1,7 mio. kr. 2,7 mio. kr. 1,5 mio. kr. 4,1 mio. kr. 0,6 mio. kr. 1,7 mio. kr. 187,1 mio. kr. 26

27 Tidsplan Urafstemning afsluttes torsdag den 8. september Såfremt projektet godkendes ved den afholdte urafstemning, ser tidsplanen i hovedtræk ud som nedenstående. Tidsplan (overordnet) år 2011 år 2012 år 2013 år Urafstemning Godkendelse AAK + LBF Projektering licitation måneder Byggeperiode ( forventes opdelt i 3 etaper) Byggeriet forventes gennemført i flere etaper over en periode på ca. 19 måneder. Den endelig etapeopdelte tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med projekteringen Byggeudvalget arbejder løbende med projektets tilpasning i samarbejde med rådgiverne, indenfor rammerne af beslutningsforslaget. 27

28 Spørgsmål og svar fra orienteringsmøder og beboermøde Boliger og bygninger Kommer der nye køkkener? Kan der gøres noget ved lydgener i lejlighederne? Hvad sker der med de forbedringslån til fx. badeværelser, som beboerne betaler til? Altanlukninger vil de være tætte? Altanlukninger kan de åbnes? De små vinduer på altanerne - vil de kunne pudses fra boligen? De udvendige trappetårne i de lave blokke hvordan vil de blive? Fugt i gulve, udbedres dette i projektet? El-installationer skiftes de? Der etableres nye køkkener i lejligheder der sammenlægges og dermed indregnet i huslejen. I de øvrige lejligheder får beboerne mulighed for at tilkøbe et nyt køkken mod merbetaling. Det har ikke været undersøgt indtil nu, men vil blive gjort i forbindelse med projekteringen. Formodentligt kan nye skakte til gennemkørende installationer udbedre problemet. Hvis der er gennemført forbedringer i lejligheden, som må fjernes i forbindelse med renoveringen, indfries forbedringslånet uden udgift for beboeren. Ja, det er hensigten, at altanlukningerne bliver tætte i Højhuset såvel som i blokkene. Ja, altanlukningerne vil kunne åbnes. Ja, de vil kunne pudses inde fra boligen. Det er desværre ikke muligt at sige noget sikkert om fornyelse af trappetårnene. Himmerland har en dialog med Aalborg Kommune om mulige løsninger, og der meldes en endelig løsning ud på et senere tidspunkt. Himmerlands og Byggeudvalgets målsætning er, at trappetårnene skiftes, idet de skæmmer bebyggelsen og stjæler lys fra de bagvedliggende boliger. Ja, der skal ikke være fugt i boligerne, uanset om det er lokaliseret i vægge, lofter eller gulve. El-installationer fornyes ved lejlighedssammenlægninger i øvrige boliger renoveres de i fornødent omfang. 28

29 Emhætter kobles de på ventilationsanlæg? Installationer hvilke skiftes? Højhusets svalegang skal inddækkes hvordan bliver luften derinde? Glasinddækninger visse steder skal det være matteret glas, bliver der også for dette glas vedkommende tale om dobbeltglas? WC/bad får man som beboer indflydelse på materialer? WC/bad etableres der gulvvarme? Højhus, radiatorer ved stuevinduer skiftes de? Højhusets øverste etager overdækkes altanerne? WC/bad der er en række boliger i de lave blokke med meget små WC/bad, hvordan sikres en fornuftig og moderne indretning af disse? Økonomi hvordan sikres det, at økonomien i et stort byggeprojekt ikke løber af sporet og hvis den gør, hvad vil det betyde for huslejen? Ja. Projektet indeholder etablering af mekanisk ventilation i alle boliger det giver et helt nyt indeklima og en helt ny oplevelse af alle boliger. Emhætte kobles naturligvis til dette anlæg. Varmerør har en lang levetid, og de vurderes at have mange år i sig endnu. Brugsvandrør er nedslidte, og de skiftes. Et fornuftigt luftskifte på svalegangene sikres dels gennem det nye ventilationssystem, dels gennem ventilation i selve glasinddækningen. Ja i altanlukningerne bliver det dobbeltglas. Byggeudvalget sammensætter med arkitekten 3 forskellige pakkeløsninger, hvor der vil være noget for alle. Der etableres gulvvarme, med mindre det ikke er teknisk muligt. Udgangspunktet er, at der etableres elgulvvarme i Højhuset og vandgulvvarme i de lave blokke. Ja, det stræbes der efter, og hvis licitationen går godt, vil de blive skiftet. Nej, de to øverste etagers altaner overdækkes ikke. Der er tale om en ny type bolig i Magisterparken med store åbne altaner. For de 24 pågældende boliger er der en stor udfordring med at sikre en moderne indretning af disse. Det er en opgave, som arkitekt og ingeniør arbejder på højtryk for at løse mest hensigtsmæssigt. Himmerland har stor erfaring i økonomistyring i store byggesager. Derudover er det sådan, at Landsbyggefonden bestemmer en øvre grænse på huslejen. Det betyder, at huslejen uanset byggeøkonomien ikke kan overstige det niveau, som er meldt ud ved urafstemningen. 29

30 Friarealer Nordtorvet ved Højhuset hvorfor gøre dette attraktivt? Legepladser hvad er planerne? Multibane på friarealer kommer der bander på? Nordtorvet har en beliggenhed og vindgener, som gør, at det aldrig bliver et attraktivt opholdsområde. Men Nordtorvet er afdelingens ankomstområde og ansigt ud ad til. Det er et vigtigt led i at give afdelingen et nyt image. Det er meningen, at der som led i renovering af friarealerne etableres legeområder for mindre børn tæt på boligerne. Der vil fortsat være større centrale legepladser i boligområdet for de større børn. Ja eksisterende faciliteter bringes naturligvis op til standard. Genhusning og byggeprojekt i øvrigt Laves der syn ved genhusning? Kan man blive genhuset i afdelingen? Himmerland siger, at man tager kontakt til den enkelte ift. genhusning. Hvornår starter dette forløb? Hvornår får beboerne et varsel inden genhusningen? På hvilket tidspunkt i processen kan få udbetalt erstatning i forbindelse med at man selv finder en ny bolig. Nedlæggelse af 1 rums boliger hvor skal beboerne bo? Ved permanent genhusning (fraflytning) gennemføres flyttesyn hvor der tages højde for at mange arbejder alligevel udføres i forbindelse med renoveringen. Ja - det regner vi med. Hvis ikke i selve afdelingen, så i nærområdet. Beboerne vil blive tilbudt individuelle møder om genhusning ca. 6-9 mdr. før genhusningen opstartes. Genhusningsvarsel udsendes senest 3 måneder før. I praksis vil man blive kontaktet tidligere (se ovenfor). Det vil tidligst kunne ske, når man har modtaget et skriftligt varsel. For 1 rums boligerne er situationen særlig, i og med at det er hensigten at reducere antallet fra 91 stk. til 5 stk. I praksis har afdelingen en meget stor naturlig fraflytning fra disse boliger, og fra efteråret 2011 genudlejes de ikke 30

31 B-ordning hvad sker der med pengene på boligens vedligeholdelseskonto? Rengøring efter håndværkere i boligen hvad skal man som beboer forvente? ved fraflytning, hvorfor en del vil stå ubeboede ved byggeriets planlagte start i august Hvis man ønsker at blive boende i Magisterparken, vil der fortsat være 5 stk. 1 rums boliger som mulighed, og der vil desuden være mange 2 rums boliger at vælge imellem. Desuden råder Himmerland over et stort antal små boliger i Vejgaard, Øgadekvarteret og Midtbyen, for dem som skulle ønske at fraflytte Magisterparken og som ønsker en bolig i tilsvarende størrelse og pris. Sidst, men ikke mindst, vil Himmerland kunne skaffe et mindre antal små boliger hos andre boligorganisationer i Gug, Vejgaard, Aalborg Øst og Øgadekvarteret. Disse vil i særlige tilfælde også være en mulighed ved en permanent fraflytning fra Magisterparken. Hovedreglen er, at vedligeholdelseskontoen følger boligen. Vælger man som beboer en anden bolig i Magisterparken efter renoveringsprojektet, flytter B- ordningen med, i det tilfælde hvor den nye boligs B-konto er mindre end gamle boligs. Der gøres rent efter håndværkerne i den enkelte bolig. I tilfælde af skader i boligen i forbindelse med håndværkeres arbejde, sker der udbedring af det beskadigede. 31

32 Spørgemøder Har du spørgsmål om din bolig og genhusning, så kom til et af spørgemøderne. På spørgemøderne vil der være en medarbejder fra kommunen til stede, der kan beregne din boligsikring eller - ydelse. Spørgemøder afholdes i fælleshuset i de nævnte tidsrum. Man kan komme når som helst i tidsrummet. Blokke Tirsdag den 30. august 2011 kl (Aalborg Kommune, Boligydelse, er til stede) Højhuset Onsdag den 31. august 2011 kl (Aalborg Kommune, Boligydelse, er til stede) Husk, at din stemmeseddel skal Himmerland i hænde senest med postomdelingen torsdag den 8. september 2011! Husk, at svarkuverten skal anvendes. Porto er betalt. Stemmesedler kan ikke afleveres til varmemester eller på kontoret i Sankelmarksgade ved fremmøde. 32

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering/genopførelse af afd. 6, Liselund/Filstedvej Beslutningsforslag Dette hæfte indeholder beslutningsforslag for renovering hhv.

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN

ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 SIDEN SIDST Erfaringer fra prøveopgang 125 Skema B er indsendt

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde

Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Sundby-Hvorup Boligselskab - Orienterende beboermøde Helhedsplan - afdeling 12 # 1 Dagsorden 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Orientering om renovering af bebyggelsen. 4. Ideèr og forslag fra beboerne.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere