Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken"

Transkript

1 Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1

2 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes enten JA eller NEJ. Afstemningsperiode 24. august 8. september 2011 Afgivelse af stemme Sidste frist for modtagelse af stemmesedler Optælling af stemmer Stemmesedlerne udfyldes og returneres til Himmerland Boligforening. Medsendte svarkuvert skal benyttes. Hver husstand har 2 stemmer og må benytte begge uanset husstandens størrelse. Den 8. september 2011 med morgenposten. Stemmesedler modtaget herefter betragtes som ugyldige Afgørelsen træffes ved simpel flertal. Hvis der stemmer flest imod, er forslaget forkastet. Hvis der er stemmelighed er forslaget bortfaldet. Stemmeoptællingen vil blive foretaget hos Himmerland, med deltagelse af kontorets medarbejdere, samt en repræsentant fra organisationsbestyrelsen Optællingen vil blive foretaget den 8. september Resultatet vil straks herefter blive meddelt afdelingsbestyrelsen og beboere. 2

3 Afstemningstema Dette hæfte sammenfatter beslutningsforslag for renovering af afd. 16, Magisterparken. I materialet findes projektbeskrivelse, husleje, tidsplan mv. Beslutningsforslaget omfatter: - at følgende arbejder udføres på Højhuset Etablering af nye 2, 3 og 4 rums lejligheder på de 2 øverste etager med nye altaner. Modernisering og fornyelse af alle badeværelser Sammenlægning af 1 værelses lejligheder, vandret eller lodret. Tekniske installationer udskiftes i sammenlagte boliger og fornyes i fornødent omfang i øvrige. Altangange lukkes med glasinddækning. Betonrenovering Ny gavlbeklædning Altanlukninger i 2 og 3 rums boliger fornyes. Renovering af trapperum. Nye elevatorer Udskiftning af gamle korkgulve 2 lejligheder nedlægges i stueetage for etablering af gennemgang til friarealer. Målere etableres for betaling af eget forbrug. Etablering af vinduer i wc/bad i gavlboliger. Etablering af renovationssystem (kværn) Etablering af adgangskontrol Etablering af mekanisk ventilationsanlæg - at følgende arbejder udføres i de lave blokke Nye entredøre Alle badeværelser renoveres med nyt sanitet, fliser samt udskiftning af varme og vandrør. Vinduesparti i stue samt altandør fornyes. Etablering af mekanisk ventilationsanlæg Adgang til haver fra stuelejligheder etableres - opholdsareal Ny isoleret skalmur i gavle i stedet for steni-beklædning. Etablering af vinduer i wc/bad i gavlboliger. Evt. forskønnes adgangstrapper. Tag renoveres incl. tagrender. Etablering af adgangskontrol Kloak udskiftes og fornyes under bygning og terræn, incl. faldstammer fra lejligheder. 3

4 Renovering og udbedring af kuldebroer ved vinduer/overligger Nye altanlukninger. Målere etableres for betaling af eget forbrug. - at følgende arbejder udføres på friarealer Renovering af forplads/torvet. Etablering af gennemgang fra torvet til grønne fællesarealer i højhuset Renovering af fælleshuset. Ny cykelrampe til kælder Etablering af regnbed/bassin Ny/opdatering af beplantning. Renovering af legeredskaber - at det på afdelingsmødet den 16. februar 2010 nedsatte byggeudvalg i samarbejde med Himmerland træffer beslutninger om projektets udformning indenfor rammerne af beslutningsforslaget og økonomien for projektet. 4

5 Oversigt Nærmere redegørelse for renoveringsarbejdet fremgår af dette hæfte - herunder oplysninger om den fremtidige husleje og rettigheder for de beboere, som skal anvises genhusning og/eller en anden bolig. Indhold: Baggrund for renoveringen Bygeskader Boligoversigter før og efter Husleje nu og fremtidig Friarealer Tidsplan Projektets budget Spørgsmål og svar fra beboermøderne Spørgemøder Højhuset efter renoveringen 5

6 Baggrund for renoveringen Tekniske undersøgelser af beton m.v. har vist, at der skal ske en udbedring af skader for ca. 48,5 mio. kr. Disse arbejder skal udføres nu og dette beløb overstiger væsentligt, hvad afdelingen har af midler henlagt til hovedistandsættelse. Derfor er der behov for optagelse af lån til finansiering af disse arbejder. Samtidigt er der behov for at modernisere og forbedre boligerne, for at afdelingen også fremover har en fornuftig udlejning. Også det vil kræve investeringer. Det er således ikke muligt, at forbedre skaderne og sikre fremtiden for afdelingen uden en væsentlig støtte fra Landsbyggefonden. Derfor har Himmerland igennem et stykke tid været i dialog med fonden med støtte til en omfattende teknisk og økonomisk genopretning af afdelingen. Landsbyggefonden har nu tilkendegivet, at der vil være plads i fondens budgetter, til at sagen kan få et tilsagn i Det er således baggrunden for dette beslutningsforslag. I forbindelse med støtten fra Landsbyggefonden er det et krav, at der udarbejdes en helhedsplan - både for det akutte behov for genopretning - men også for arbejder, der medfører større forandringer, og dermed kan sikre fremtiden for afdelingen de næste mange år. Med støtte fra Landsbyggefonden vil samlede arbejder til byggeskader, opretning og fremtidssikring på ca. 187 mio. kr. Heraf vil kun ca. 20 % af dette beløb skulle finansieres med huslejebetaling fra beboerne. Der er således tale om et særdeles attraktivt tilbud til afdelingen. Det af afdelingen nedsatte byggeudvalg - bestående af afdelingsbestyrelsen og beboerrepræsentanter - har sammen med Himmerland og teknisk rådgivere udarbejdet forslaget til renovering. 6

7 Betonskader De nuværende betonkonstruktioner er under stærk nedbrydning, med risiko for nedfaldende betonstykker. Altaner/altangange Betontrapperne er ligeledes i dårlig stand og skal renoveres Trappeopgange 7

8 Revner i murværk (lave blokke), der forårsager fugt i lejlighederne, samt betonrester i murværk udbedres. Overligger Rørinstallationer viser begyndende tæring og udskiftes i forbindelse med renoveringen. Rørinstallationer Der er mange steder problemer med kulde og fugt (skimmelsvamp) bl.a. forårsaget af kuldebroer Skimmel (billede 1) og inde i muren (billede 2) sammensunken isolering 8

9 Boligerne Hovedsigtet med renoveringen af boligerne i Højhuset er: - at foretage en nødvendig renovering af betonkonstruktionerne. - at nedlægge utidssvarende boliger med en stadig mindre efterspørgsel, - at renovere badeværelser, - at tilvejebringe flere boliger egnede for ældre og fysisk handicappede beboere, - at etablere flere større boliger ved sammenlægning af mindre, og - at etablere nye boligtyper med store altaner uden overdækning OBS: Med et reduceret boligantal i Højhuset fordeles fællesarealerne for fremtiden anderledes, således at lejlighedernes bruttoetageareal forøges dette har ingen konsekvenser for huslejeberegningen. Samlet ændres boligfordelingen i Højhuset således: Nu (Højhuset) Antal - nu Areal 1 rums boliger 91 52,4 m2 2 rums boliger 52 76,6 m2 3 rums boliger 26 85,4 m2 I alt 169 Fremtidig (Højhuset) Antal - efter Areal 1 rums boliger 5 58,0 m2 2 rums boliger 44 83,0 m2 3 rums boliger 22 91,4 m2 3 rums boliger 20 99,7 m2 (1 vær sammenlagt vandret) 3 rums boliger 15 99,7 m2 (1 vær sammenlagt lodret) 4 rums boliger 4 117,9 m2 Nyindrettet 11. og 12. sal 2 rums boliger 4 76,5 m2 Nyindrettet 11. og 12. sal 4 rums boliger 4 129,1 m2 Nyindrettet 11. og 12. sal 4 rums boliger 2 127,6 m2 Nyindrettet 11. og 12. sal I alt 120 9

10 De lave blokke Antal Areal 2 rums boliger 11 63,2 m2 3 rums boliger 22 73,2 m2 3 rums boliger 7 85,0 m2 3 rums boliger 2 85,3 m2 3 rums boliger 8 86,5 m2 3 rums boliger 2 86,6 m2 3 rums boliger 1 86,7 m2 3 rums boliger 15 88,3 m2 3 rums boliger 6 88,4 m2 4 rums boliger 16 96,5 m2 4 rums boliger 12 98,8 m2 4 rums boliger 16 99,0 m2 4 rums boliger 8 99,4 m2 4 rums boliger 6 102,1 m2 4 rums boliger 3 100,5 m2 4 rums boliger 12 98,8 m2 4 rums boliger 3 102,1 m2 I alt 150 Boligernes areal ændres ikke i forbindelse med renoveringen. I det følgende er der lavet oversigt over samtlige eksisterende boliger, hvor man kan se, hvad der i hovedtrækket skal ske med den enkelte bolig. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der vil kunne ske ændringer i det videre arbejde med renoveringsplanerne. Hvor den eksisterende bolig opretholdes med areal og antal rum angives den forventede fremtidige husleje ( niveau). Ligeledes er der lavet oversigt over de nye boligtyper med en forventet fremtidig husleje (2011- niveau). Ved beregning af den nye husleje er der taget udgangspunkt i udmelding fra Landsbyggefonden om en fremtidig gennemsnitlig husleje på 699 kr. pr. m2 pr. år. (2011-niveau). 10

11 Grundlag for fremtidig husleje Det er meget forskelligt, hvilke arbejder der udføres i de enkelte boliger. I de følgende oversigter kan du se hvilken ændringer der sker i de enkelte lejligheder, ud over de generelle forbedringer for hele afdelingen. For hver boligtype angives den nuværende leje og den fremtidige leje. I forbindelse med projektet bliver der mulighed for tilkøb af et nyt køkken. Har man allerede nyt køkken, skal ydelsen på køkkenlånet tillægges den fremtidige leje på den enkelte bolig. Der skal tages højde for, at i den nuværende leje indgår betaling for vand, mens dens fremtidige leje er excl. vand, da vandforbruget fremover betales efter måling. Før renoveringen udgør vandforbruget ca kr. for hele afdelingen eller ca. 40 kr. pr. m2. For en 2 rums bolig er det ca. 250 kr. om måneden og for en 3 rums bolig ca. 285 kr. om måneden. Erfaringsmæssigt spares der væsentligt på vandforbrug og vandudgift ved overgang til individuel afregning. Projektets energitiltag medfører desuden besparelser på varmeforbruget. 11

12 Boliger i Højhuset Nedenstående viser Højhuset udformning efter renovering. Altangange lukkes med glasinddækning. 12

13 Boliger i Højhuset 1 rums boliger Alle eksisterende 1 rums boliger nedlægges - på nær 5 boliger Antal efter renovering 5 Størrelse 58,0 m2 (FØR: 52,4 m2) Renovering 5 stk. 1 rums bevares, og der foretages kun renovering af bad. Nuværende leje (2011) Kr incl. vand Fremtidig leje niveau Ca. kr excl. vand og excl. evt. køkkenlån 2 rums boliger Alle eksisterende 2 rums boliger opretholdes, på nær boliger beliggende på 11. og 12. sal Antal efter renovering 44 Størrelse 83,0 m2 (FØR: 76,6 m2) Renovering Der foretages ingen udvidelse af bolig. Badeværelse renoveres, evt. korkgulve udskiftes med parket. Samt generelle forbedringer. Nuværende leje (2011) Kr incl. vand Fremtidig leje niveau Ca. kr kr. excl. vand og excl. evt. køkkenlån 3 rums boliger Alle eksisterende 3 rums boliger opretholdes, på nær boliger beliggende på 11. og 12. sal Antal efter renovering 22 Størrelse 91,4 m2 (FØR: 85,4 m2) Renovering Der foretages ingen udvidelse af bolig. Badeværelse renoveres, evt. korkgulve udskiftes med parket. Samt generelle forbedringer. Nuværende leje (2011) Kr incl. vand Fremtidig leje niveau Ca. kr kr. excl. vand og excl. evt. køkkenlån 13

14 Boliger i Højhuset 3 rums boliger (1 rums sammenlagt vandret) Antal efter renovering 20 Størrelse 99,7 m2 Renovering Totalt nyindrettet bolig i 1 plan med altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand altan indd. altan Type 1 Type 2 14

15 Boliger i Højhuset 3 rums lejlighed (1 rums sammenlagt lodret) 2 rums lejlighed Antal efter renovering 15 Størrelse 99,70 m2 Renovering Totalt nyindrettet bolig i 2 plan med altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand altan niveau 1 niveau 2 15

16 Boliger i Højhuset 11. og 12. sal - nyindrettede boliger. 4 rums lejlighed Antal efter renovering Størrelse Renovering Fremtidig leje niveau 4 (2 på 11. sal og 2 på 12. sal) 117,9 m2 Totalt nyindrettet boliger i 1 plan med stor altan Ca kr. excl. vand 16

17 Boliger i Højhuset 11. og 12. sal - nyindrettede boliger. 2 rums lejlighed Antal efter renovering 4 Størrelse 76,5 m2 Renovering Totalt nyindrettet boliger i 1 plan med stor altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 17

18 Boliger i Højhuset 11. og 12. sal - nyindrettede boliger. 4 rums lejlighed Antal efter renovering 4 Størrelse 129,1 m2 Renovering Totalt nyindrettet boliger i 1 plan med stor altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 18

19 Boliger i Højhuset 11. og 12. sal - nyindrettede boliger. 4 værelses lejlighed Antal efter renovering 2 Størrelse 127,6 m2 Renovering Totalt nyindrettet boliger i 1 plan med stor altan Fremtidig leje niveau Ca kr. excl. vand 19

20 Boliger i de lave blokke Der foretages ingen udvidelse af lejlighederne i de lave blokke. Alle lejlighederne får udført: Nye entredøre Alle badeværelser renoveres med nyt sanitet, fliser samt udskiftning af varme og vandrør. Vinduesparti i stue samt altandør fornyes. Etablering af mekanisk ventilationsanlæg Adgang til haver fra stuelejligheder etableres - opholdsareal Ny isoleret skalmur i gavle i stedet for steni-beklædning. Etablering af vinduer i wc/bad i gavlboliger. Evt. forskønnes adgangstrapper. Tag renoveres incl. tagrender. Etablering af adgangskontrol Kloak udskiftes og fornyes under bygning og terræn, incl. faldstammer fra lejligheder. Renovering og udbedring af kuldebroer ved vinduer/overligger Nye altanlukninger. Målere etableres for betaling af eget forbrug. Der vil være mulighed, at beboerne kan tilkøbe nye køkkener i forbindelse med renoveringen. De eksisterende lejeforhøjelser vedr. køkkener kører videre indtil lånenes udløb. Afdeling 16 - boligfordeling Antal - efter Areal Nuværende leje 2011 niveau Fremtidig leje 2011-niveau - excl. evt. køkkenlån 2 rums boliger 11 63,2 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 22 73,2 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 7 85,0 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 2 85,3 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 8 86,5 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 2 86,6 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 1 86,7 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 15 88,3 m2 Kr Kr. ca excl vand 3 rums boliger 6 88,4 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 16 96,5 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 12 98,8 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 16 99,0 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 8 99,4 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 6 102,1 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 3 100,5 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 12 98,8 m2 Kr Kr. ca excl vand 4 rums boliger 3 102,1 m2 Kr Kr. ca excl vand 20

21 Alle altanindækninger fornyes med nye partier i 2 lag glas, således at alle altaner kan udvidestil en fri dybde på ca. 155 cm. Ud for lejligheder i stuen etableres terrasser. 21

22 Friarealer Med den kommende renovering gennemføres samtidig en renovering af de fælles friarealer. For at forbinde torvet og friarealerne etableres der forbindelse igennem højhuset til aktivitetsfælled. 22

23 Samtidig udføres.: Ny cykelrampe til kælder Etablering af regnbed/bassin Ny/opdatering af beplantning. Renovering af legeredskaber Bedre belysning Renovering af fælleshuset Den endelig plan over friarealerne vil løbende blive bearbejdet frem til byggestart. Visualisering af færdigrenoveret forplads til højhuset. 23

24 Genhusning I de lave blokke nedlægges der ingen lejligheder, og ingen genhusning er nødvendig. Der vil dog naturligvis - være gener i en periode. I Højhuset skal alle genhuses under ombygningen, og som udgangspunkt nedlægges stort set alle 1 værelses, mens de fleste 2 og 3 rums bevares. Genhusning Højhuset Du har altid ret til at flytte tilbage til nuværende bolig Du kan vælge at få anvist en anden bolig permanent nøglen er nøglen Genhusning Midlertidig genhusning Du låner en lejlighed (Magisterparken, evt. anden afd.) Du betaler max. samme husleje i genhusningsboligen Flytteudgifter betales (flyttefirma, tlf./net mv.) nøglen er nøglen 24

25 Genhusning Permanent genhusning Du kan vælge at få anvist en ny (permanent) bolig Du skal betale den aktuelle leje i den nye bolig Flytteudgifter betales (flyttefirma, tlf./net) nøglen er nøglen Genhusning Højhuset Du kan også vælge at skaffe en anden bolig selv og få erstattet flytteomkostninger 1 rums bolig: kr rums bolig: kr rums bolig: kr nøglen er nøglen 25

26 Økonomi Anlægsbudget - incl. moms og omkostninger HØJHUSET Renovering af Betonskader 4,2 mio. kr. Lukning af altangange på højhuset 14,3 mio. kr. Renovering trappeopgange 2,3 mio. kr. Renovering 71 badeværelser 14,8 mio. kr. Udskiftning korkgulve til parket 3,7 mio. kr. Nye Elevatorer 2,3 mio. kr. Udskiftning af gavlbeklædning på højhuset 4,9 mio. kr. 1 Værelses sammenlægges vandret 20,4 mio. kr. 1 Værelses sammenlægges lodret 18,5 mio. kr. Nyindrettede boliger på etage 21,4 mio. kr. Renovering af vandinstallation 3,5 mio. kr. Renovering af varmeinstallation 3,0 mio. kr. Renovering af afløbsinstallation 3,5 mio. kr. LAVE BLOKKE Renovering 150 badeværelser Nyt ventilationsanlæg Ny isoleret skalmur i gavle Rep af murværk/betonskader Renovering af afløbsinstallation Renovering tagbelægning Udskiftning entredøre 19,3 mio. kr. 3,9 mio. kr. 9,4 mio. kr. 12,0 mio. kr. 5,6 mio. kr. 3,7 mio. kr. 1,5 mio. kr. FÆLLES ARBEJDER Renovering fælleshuset Legepladser stibelysning, beplantning mv. Renovering parkeringsområdet Omlægning torvet nord for højhuset Etablering af gennemgang i højhus til friareal Renovering/omlægning af fælles friarealer Affaldskværn højhuset Ny cykelrampe til kælder I alt 0,4 mio. kr. 2,2 mio. kr. 1,7 mio. kr. 2,7 mio. kr. 1,5 mio. kr. 4,1 mio. kr. 0,6 mio. kr. 1,7 mio. kr. 187,1 mio. kr. 26

27 Tidsplan Urafstemning afsluttes torsdag den 8. september Såfremt projektet godkendes ved den afholdte urafstemning, ser tidsplanen i hovedtræk ud som nedenstående. Tidsplan (overordnet) år 2011 år 2012 år 2013 år Urafstemning Godkendelse AAK + LBF Projektering licitation måneder Byggeperiode ( forventes opdelt i 3 etaper) Byggeriet forventes gennemført i flere etaper over en periode på ca. 19 måneder. Den endelig etapeopdelte tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med projekteringen Byggeudvalget arbejder løbende med projektets tilpasning i samarbejde med rådgiverne, indenfor rammerne af beslutningsforslaget. 27

28 Spørgsmål og svar fra orienteringsmøder og beboermøde Boliger og bygninger Kommer der nye køkkener? Kan der gøres noget ved lydgener i lejlighederne? Hvad sker der med de forbedringslån til fx. badeværelser, som beboerne betaler til? Altanlukninger vil de være tætte? Altanlukninger kan de åbnes? De små vinduer på altanerne - vil de kunne pudses fra boligen? De udvendige trappetårne i de lave blokke hvordan vil de blive? Fugt i gulve, udbedres dette i projektet? El-installationer skiftes de? Der etableres nye køkkener i lejligheder der sammenlægges og dermed indregnet i huslejen. I de øvrige lejligheder får beboerne mulighed for at tilkøbe et nyt køkken mod merbetaling. Det har ikke været undersøgt indtil nu, men vil blive gjort i forbindelse med projekteringen. Formodentligt kan nye skakte til gennemkørende installationer udbedre problemet. Hvis der er gennemført forbedringer i lejligheden, som må fjernes i forbindelse med renoveringen, indfries forbedringslånet uden udgift for beboeren. Ja, det er hensigten, at altanlukningerne bliver tætte i Højhuset såvel som i blokkene. Ja, altanlukningerne vil kunne åbnes. Ja, de vil kunne pudses inde fra boligen. Det er desværre ikke muligt at sige noget sikkert om fornyelse af trappetårnene. Himmerland har en dialog med Aalborg Kommune om mulige løsninger, og der meldes en endelig løsning ud på et senere tidspunkt. Himmerlands og Byggeudvalgets målsætning er, at trappetårnene skiftes, idet de skæmmer bebyggelsen og stjæler lys fra de bagvedliggende boliger. Ja, der skal ikke være fugt i boligerne, uanset om det er lokaliseret i vægge, lofter eller gulve. El-installationer fornyes ved lejlighedssammenlægninger i øvrige boliger renoveres de i fornødent omfang. 28

29 Emhætter kobles de på ventilationsanlæg? Installationer hvilke skiftes? Højhusets svalegang skal inddækkes hvordan bliver luften derinde? Glasinddækninger visse steder skal det være matteret glas, bliver der også for dette glas vedkommende tale om dobbeltglas? WC/bad får man som beboer indflydelse på materialer? WC/bad etableres der gulvvarme? Højhus, radiatorer ved stuevinduer skiftes de? Højhusets øverste etager overdækkes altanerne? WC/bad der er en række boliger i de lave blokke med meget små WC/bad, hvordan sikres en fornuftig og moderne indretning af disse? Økonomi hvordan sikres det, at økonomien i et stort byggeprojekt ikke løber af sporet og hvis den gør, hvad vil det betyde for huslejen? Ja. Projektet indeholder etablering af mekanisk ventilation i alle boliger det giver et helt nyt indeklima og en helt ny oplevelse af alle boliger. Emhætte kobles naturligvis til dette anlæg. Varmerør har en lang levetid, og de vurderes at have mange år i sig endnu. Brugsvandrør er nedslidte, og de skiftes. Et fornuftigt luftskifte på svalegangene sikres dels gennem det nye ventilationssystem, dels gennem ventilation i selve glasinddækningen. Ja i altanlukningerne bliver det dobbeltglas. Byggeudvalget sammensætter med arkitekten 3 forskellige pakkeløsninger, hvor der vil være noget for alle. Der etableres gulvvarme, med mindre det ikke er teknisk muligt. Udgangspunktet er, at der etableres elgulvvarme i Højhuset og vandgulvvarme i de lave blokke. Ja, det stræbes der efter, og hvis licitationen går godt, vil de blive skiftet. Nej, de to øverste etagers altaner overdækkes ikke. Der er tale om en ny type bolig i Magisterparken med store åbne altaner. For de 24 pågældende boliger er der en stor udfordring med at sikre en moderne indretning af disse. Det er en opgave, som arkitekt og ingeniør arbejder på højtryk for at løse mest hensigtsmæssigt. Himmerland har stor erfaring i økonomistyring i store byggesager. Derudover er det sådan, at Landsbyggefonden bestemmer en øvre grænse på huslejen. Det betyder, at huslejen uanset byggeøkonomien ikke kan overstige det niveau, som er meldt ud ved urafstemningen. 29

30 Friarealer Nordtorvet ved Højhuset hvorfor gøre dette attraktivt? Legepladser hvad er planerne? Multibane på friarealer kommer der bander på? Nordtorvet har en beliggenhed og vindgener, som gør, at det aldrig bliver et attraktivt opholdsområde. Men Nordtorvet er afdelingens ankomstområde og ansigt ud ad til. Det er et vigtigt led i at give afdelingen et nyt image. Det er meningen, at der som led i renovering af friarealerne etableres legeområder for mindre børn tæt på boligerne. Der vil fortsat være større centrale legepladser i boligområdet for de større børn. Ja eksisterende faciliteter bringes naturligvis op til standard. Genhusning og byggeprojekt i øvrigt Laves der syn ved genhusning? Kan man blive genhuset i afdelingen? Himmerland siger, at man tager kontakt til den enkelte ift. genhusning. Hvornår starter dette forløb? Hvornår får beboerne et varsel inden genhusningen? På hvilket tidspunkt i processen kan få udbetalt erstatning i forbindelse med at man selv finder en ny bolig. Nedlæggelse af 1 rums boliger hvor skal beboerne bo? Ved permanent genhusning (fraflytning) gennemføres flyttesyn hvor der tages højde for at mange arbejder alligevel udføres i forbindelse med renoveringen. Ja - det regner vi med. Hvis ikke i selve afdelingen, så i nærområdet. Beboerne vil blive tilbudt individuelle møder om genhusning ca. 6-9 mdr. før genhusningen opstartes. Genhusningsvarsel udsendes senest 3 måneder før. I praksis vil man blive kontaktet tidligere (se ovenfor). Det vil tidligst kunne ske, når man har modtaget et skriftligt varsel. For 1 rums boligerne er situationen særlig, i og med at det er hensigten at reducere antallet fra 91 stk. til 5 stk. I praksis har afdelingen en meget stor naturlig fraflytning fra disse boliger, og fra efteråret 2011 genudlejes de ikke 30

31 B-ordning hvad sker der med pengene på boligens vedligeholdelseskonto? Rengøring efter håndværkere i boligen hvad skal man som beboer forvente? ved fraflytning, hvorfor en del vil stå ubeboede ved byggeriets planlagte start i august Hvis man ønsker at blive boende i Magisterparken, vil der fortsat være 5 stk. 1 rums boliger som mulighed, og der vil desuden være mange 2 rums boliger at vælge imellem. Desuden råder Himmerland over et stort antal små boliger i Vejgaard, Øgadekvarteret og Midtbyen, for dem som skulle ønske at fraflytte Magisterparken og som ønsker en bolig i tilsvarende størrelse og pris. Sidst, men ikke mindst, vil Himmerland kunne skaffe et mindre antal små boliger hos andre boligorganisationer i Gug, Vejgaard, Aalborg Øst og Øgadekvarteret. Disse vil i særlige tilfælde også være en mulighed ved en permanent fraflytning fra Magisterparken. Hovedreglen er, at vedligeholdelseskontoen følger boligen. Vælger man som beboer en anden bolig i Magisterparken efter renoveringsprojektet, flytter B- ordningen med, i det tilfælde hvor den nye boligs B-konto er mindre end gamle boligs. Der gøres rent efter håndværkerne i den enkelte bolig. I tilfælde af skader i boligen i forbindelse med håndværkeres arbejde, sker der udbedring af det beskadigede. 31

32 Spørgemøder Har du spørgsmål om din bolig og genhusning, så kom til et af spørgemøderne. På spørgemøderne vil der være en medarbejder fra kommunen til stede, der kan beregne din boligsikring eller - ydelse. Spørgemøder afholdes i fælleshuset i de nævnte tidsrum. Man kan komme når som helst i tidsrummet. Blokke Tirsdag den 30. august 2011 kl (Aalborg Kommune, Boligydelse, er til stede) Højhuset Onsdag den 31. august 2011 kl (Aalborg Kommune, Boligydelse, er til stede) Husk, at din stemmeseddel skal Himmerland i hænde senest med postomdelingen torsdag den 8. september 2011! Husk, at svarkuverten skal anvendes. Porto er betalt. Stemmesedler kan ikke afleveres til varmemester eller på kontoret i Sankelmarksgade ved fremmøde. 32

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Renovering i Borupgård 1og 2

Renovering i Borupgård 1og 2 Renovering i Borupgård 1og 2 Der afholdes beboermøde onsdag den 24. september kl. 19.00 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2 På beboermødet skal du være med til at beslutte, om vi skal gennemføre en

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290

Let facade- og etagedæk-system. Let facade- og etagedæk-system til renovering. Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Projekt nr. 290 Let facade- og etagedæk-system Let facade- og etagedæk-system til renovering Forord Et af Projekt Renoverings

Læs mere