Indhold. Kontaktoplysninger Praktisk info Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10"

Transkript

1 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten Elregnskab Nøgler og nøglebeviser Opsigelse af lejemålet Tjekliste vedr. rengøring ved fraflytning... 17

2 Kontaktoplysninger Henvendelse i ejendommen i det daglige: Kristoffer G. Andersen Nygade 31, 2 sal, th Tlf.: Opstår der et nødstilfælde, hvor der kan ske skade på lejemålet eller ejendommen, f.eks. et sprunget vandrør, varmeudfald eller lignende, kontakt da (i rækkefølge): 1. Kristoffer G. Andersen : Inge Andersen : / Håndværkere a. VVS : b. Elektriker : Hvis du ikke kan få kontakt med udlejer og selv kontakter en håndværker, så læg en besked på udlejers telefonsvarer og/eller send en sms til udlejer.

3 Praktisk info Dørtelefon Ejendommen har dørtelefon på fordøren mod Nygade. Døren er ulåst fra , sådan at post og lignende kan leveres, men er låst i det øvrige tidsrum. Din lejlighedsnøgle passer også til fordøren. Gæster kan trykkes ind fra lejligheden. Det er lejers ansvar at skifte batterier på enheden i lejligheden. Larm Det forventes, at du holder larm på et niveau, så alle føler sig tilpas i ejendommen. Høj musik og anden larm skal til hverdag (mandag-torsdag) stoppe senest kl Kælderrum Der er tilknyttet et kælderrum til lejligheden. Der kan ved kraftig regn og andre forhold komme vand i kælderen. Det anbefales at hæve alt, der ikke tåler vand, fra gulve. Udlejer bærer intet ansvar for skader, som følge af oversvømmelser i kælderen. Vaskemaskiner / tørretumbler I kælderen er der mulighed for tøjvask og tørring mod betaling. Vask og tørring koster hver 10 kroner. Du leverer selv vaskemiddel og lignende. Beløbet lægges i pengeboksen på væggen. Brugen af maskinerne sker efter først-til-mølle princippet. Hvis en vask er færdig, men stadig er i maskinen, kan den næste bruger tømme maskinen. I så fald lægges det vaskede/tørrede tøj pænt på bordet, så det ikke falder ned på gulvet.

4 Tørrekælderen Brug af tørrekælderen sker ligeledes efter først-til-mølle princippet. Sørg for at få hentet tøjet, når det er tørt, så andre også kan komme til. Hvis der hænger tøj, der er helt tørt, og optager pladsen, så man ikke kan komme til, kan man tage det tørre tøj ned og lægge det pænt på bordet ved vaskemaskinen, så det ikke falder ned på gulvet. Gården Alle lejere må bruge gården. Man rydder naturligvis op efter sig selv og forsøger at holde gener i form af støj og rod på et minimum. Gården er ikke beregnet som festområde. Cykelskuret er til fri afbenyttelse. En gang årligt markeres alle cykler med en strip med mærke. Hvis strippen med seddel ikke er fjernet efter to uger, fjernes cyklen efterfølgende. Udlejer gør skriftligt opmærksom på hvornår. Dette gøres for, at der ikke står cykler uden ejermand og derfor optager unødvendig plads i cykelskuret. Tørring på tørresnor i gården sker efter først-til-mølle princippet. Vær opmærksom på at hente tøjet, når det er tørt, så pladsen er fri så meget som muligt. Parkering af biler i gården frabedes. Ved gentagne overtrædelser slæbes bilen væk på din regning. Af- og pålæsning er naturligvis tilladt. De tre carporte kan lejes. Henvend dig til udlejer ved interesse. For øvrig parkering henvises til parkeringspladsen bag Bryghuset i Nygade. Længst væk fra bryghuset på parkeringspladsen kan du parkere tidsubegrænset (pr. august 2012 i hvert fald). Affald, glas og papir

5 Affaldscontaineren er beregnet til almindeligt husholdningsaffald. Aviser og tryksager bundtes med snor eller pakkes i poser og placeres i kassen i garagen. Flasker lægges i flaskebeholderen, der også står i garagen. Udlejer bortskaffer det herfra. Andet affald såsom elektronik, metalaffald og lignende bortskaffer du selv på genbrugspladsen. Vand og varme Til lejligheden er der installeret forbrugsmålere til vand og fjernvarme, sådan at hver lejlighed betaler for sit eget forbrug. Fjernvarme o Varmeforbruget afregnes direkte med fjernvarmeværket gennem månedlige acontobetalinger. o Fjernvarmeværket udsender opgørelser over dit forbrug og indkræver/udbetaler herpå det, du måtte have forbrugt mere eller mindre end forventet. o Sørg evt. selv for at holde styr på dit forbrug, så du undgår store overraskende regninger. o Udlejer noterer hver måned vand og varme for alle lejligheder. o Hvis dit vand forbrug virker til at være meget forskelligt fra det forventede forbrug, kan udlejer foreslå en ændring af aconto-betalingen, sådan at du undgår en større efterbetaling ved opgørelsen af vand regnskabet. Dit vandforbrug opgøres af udlejer én gang årligt i et vandregnskab ved udgangen af december. Regnskabet holder udgifterne til det faktiske vandforbrug op imod de indbetalte aconto-beløb, hvorefter der enten sker udbetaling af overskydende betaling eller opkrævning af manglende betaling. Du modtager regnskabet over dit forbrug. Udlejer har

6 ingen indtægt på vand, men videresender blot regningen fra vandværket. Bemærk, at forbruget af vand og varme i lejligheden er dit ansvar. Meld det til udlejer, hvis der er problemer. Det kan f.eks. være en radiator, der altid er varm, eller et toilet, der løber. Elektricitet og sikringstavler Du må under ingen omstændigheder foretage ændringer i elinstallationen eller lave nye installationer. Sådanne ændringer skal efter loven udføres af autoriseret installatør, da dårligt udført elarbejde medfører brandfare. Elektricitet afregnes direkte med elselskabet. Lejlighedens eltavle har automatsikringer, sådan at det ikke er nødvendigt at købe almindelige sikringer af nogen art. Vi anbefaler dig månedligt at notere elforbruget, så du undgår at blive overrasket over forbrugsniveauet. Udlejer har intet ansvar for forbruget i lejligheden. Indeklima Det anbefales, at du dagligt luftes ud i lejligheden, hvilket skaber et sundere indeklima gennem lavere luftfugtighed i lejligheden og deraf mindre risiko for, at der opstår fugt og skimmelsvamp. Udluftning anbefales at ske gennem kortvarige kraftige udluftninger af 5 til 10 minutters varighed, hvor der så vidt muligt skabes gennemtræk i lejligheden. Under udluftning kan der med fordel skrues helt ned for radiatorerne.

7 Tørring af tøj på radiatorer og lignende fører til stærkt forøget luftfugtighed i lejligheden, hvilket skader såvel indeklima og potentielt også selve lejligheden. En tidligere lejer havde store problemer med fugt og skimmelsvamp i sin lejlighed på grund af tørring af tøj på radiatorerne og manglende udluftning. Da vi undersøgte problemet var luftfugtigheden i lejligheden ca. 70 %. Normalt er luftfugtigheden højst 45% om vinteren (hvor luftfugtigheden er højest). Vi frabeder os derfor, at der tørres tøj i lejligheden. Vi henviser til tørretumbler, tørrerum i kælderen og tørresnoren i gården for tørring af tøj. Systematisk vedligehold Udlejer fører systematisk udvendigt vedligehold af vinduer. En gang årligt, i perioden april-august, kontrolleres vinduer for slitage. Gennemgangen tager ca. én time. Udlejer kontakter dig for at aftale et tidspunkt for, hvornår dette kan ske. Du behøver ikke at være hjemme ved gennemgangen, men er naturligvis velkommen til at være det. Findes der ved gennemgangen slitage, der kræver udbedring, aftales det nærmere, hvordan og hvornår denne kan udbedres. Alt udvendig vedligehold er udlejers ansvar og er en del af huslejen. Denne håndbog er ment som ren information til dig om ejendommen. I tvivlstilfælde er lejekontrakten gældende.

8 Med venlig hilsen Kristoffer G. Andersen

9 Indflytning Udveksle telefonnummer med udlejer, da udlejer skal kunne komme i kontakt med dig, hvis skulle det blive nødvendigt. Husk at give udlejer besked, hvis du får nyt nummer. Udlejer noterer sammen med dig standen på lejlighedens forbrugsmålere. Nøglen til lejligheden udleveres som aftalt, dog tidligst når der er indbetalt depositum og første måneds husleje. Du bedes kontrollere, at lejligheden er i samme stand som aftalt med udlejer (jf. lejekontrakten). Skulle der mod forventning være forhold i lejligheden, der ikke er som aftalt, er det din pligt skriftligt at orientere udlejer om det. Dette skal ske senest 14 dage efter indflytning. Efter 14 dage bortfalder denne ret. Dette gøres med skemaet på næste side. Melde flytning til relevante myndigheder. Herunder Folkeregisteret, Post Danmark, m.m. Udlejer kan levere navneskilt til døren/postkassen.

10 Indflytning, liste over fejl og mangler SKAL AFLEVERES SENEST 14 DAGE EFTER INDFLYTTNING Opdager du fejl, mangler eller skader ved indflytning, f.eks. revner i håndvasken, dårligt malearbejde eller lignende, notér det da i nedenstående skema og aflevér det til udlejer senest to uger efter overtagelsen af lejligheden. Udlejer undersøger herefter skaden, underskriver skemaet, afleverer det tilbage og udbedrer skaden. Skemaet er dit bevis for, at det ikke er dig, der har forårsaget fejlen, manglen eller skaden, så du ikke kommer til at hæfte for den ved fraflytning. Hvor Hvad Udbedret Du bedes gemme sedlen, da det er din kvittering Underskrifter Lejer(e) Udlejer

11 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten Vi foreslår, at du sætter lejekontrakten ind på dette sted i mappen, så den ikke bliver væk. Efter at lejekontrakten er underskrevet, kan vi blive enige om at lave tilføjelser til lejekontrakten, f.eks. omkring leje af carport eller særlige forhold omkring istandsættelsen af lejemålet ved fraflytning. Da det kan være svært at huske præcist, hvilke aftaler der bliver lavet, særligt hvis de blot er mundtligt, laver vi i de tilfælde altid et tillæg til lejekontrakten, sådan at der ikke er nogen tvivl om aftalerne. Hvis der ikke er aftalt andet, gælder tilføjelserne indtil fraflytning.

12 Elregnskab Her kan du notere dit månedlige elforbrug. Måned Målerstand Måned Målerstand Januar Februar Marts April Maj Juni August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni August September Oktober November December

13 Nøgler og nøglebeviser Der udleveres to nøgler til lejligheden ved overtagelsen, med mindre andet er aftalt. Ejendommen har et nøglesystem, hvilket betyder, at nøglen til din lejlighed også passer til kælderdøren, dit kælderrum og din postkasse. Du har altså kun brug for én nøgle i hele ejendommen. Dette betyder, at låsene til hoveddøren, din lejlighed, fordøren, kælderdøren, dit kælderrum og din postkasse nødt til at blive omkodet for at sikre mod indbrud, hvis du skulle miste en nøgle. Derudover skal der bekostes tre nye nøgler (og eventuelle ekstranøgler som ønsket af dig). Denne udgift afholdes af dig og udgør ca. 750 kroner per lås. Mangler der ved fraflytning en eller flere nøgler, omkodes låsene også som beskrevet, hvilket betales af dit depositum. Ved ind-/fraflytning, underskriver du et nøglebevis, der er en bekræftelse på modtagelse/aflevering af nøglerne. Vi foreslår, at du gemmer nøglebeviser her. Et nøglebevis er en kvittering på modtagelse af et antal nøgler og er din sikkerhed for, at du kun hæfter for det antal nøgler, du har modtaget.

14 Opsigelse af lejemålet I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der en masse ting, du skal gøre og være opmærksom på. Ved opsigelse skal der du aflevere en skriftlig opsigelse (se næste side). Vi foreslår, at du får udlejer til at underskrive en kopi (se to sider fremme). Husk, at der er tre måneders opsigelse fra den 1. i næstkommende måned. Hvis du f.eks. ønsker at opsige lejligheden fra d. 1/10, skal udlejer senest have modtaget opsigelsen d. 30/6. Lejemålet skal være rengjort ved fraflytning (se listen senere i denne mappe). Er lejligheden ikke rengjort, hyres der et rengøringsfirma til rengøringen, som betales ud af dit depositum Lejligheden/ kælderrummet tømmes Genstande, der findes i lejligheden/ kælderrummet, efter at nøglerne er afleveret, bliver smidt ud af på din regning (med mindre andet er aftalt). Udlejer besigtiger sammen dig lejligheden. Her noteres standen på forbrugsmålerne og du får en kopi heraf. Udlejer melder flytning til vand-, varme- og elselskabet. Dette gøres ud fra den seddel over forbruget, der udarbejdes med udlejer. Du skal ikke foretage jer noget. Lejligheden skal være fraflyttet senest den sidste dag i opsigelsesperioden. Senest samme dag, som lejligheden fraflyttes, skal du aflevere alle udleverede nøgler. Du får en kvittering herfor.

15 Opsigelse af lejemål Din/jeres kopi Undertegnede ønsker ifølge lejekontrakten at opsige lejligheden med adressen: pr. / / (dag/måned/år) Opsigelse afleveret den Underskrifter Lejer(e) Udlejer

16 Opsigelse af lejemål Udlejers kopi Undertegnede ønsker ifølge lejekontrakten at opsige lejligheden med adressen: pr. / / (dag/måned/år) Opsigelse afleveret den Underskrifter Lejer(e) Udlejer

17 Tjekliste vedr. rengøring ved fraflytning Køleskab rengjort Fryser rengjort Badeværelse rengjort Brusekabine afkalket Støvsuget Gulvvask Vinduer pudset Skabe rengjort Lejligheden tømt Kælderrum tømt Er der skader? (ikke almindelig slitage) Hvis ja, uddyb:

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere