Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir."

Transkript

1 Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten Af Christian Stjer, adm. dir.

2 Indhold Introduktion af CEM Bank Intelligence... 3 Resultater CEM Bank Intelligence... 4 Definition af CEM-Scoren... 4 Aktuel CEM-Score status (Straarup, Kolding vs. Borgen)... 4 CEM-Score de 8 største banker... 5 CEM-Scorens udvikling under Danske Banks øverste direktører... 6 Tillid til bankens økonomi... 7 Troværdighed Straarup, Kolding vs. Borgen... 8 Image... 9 Journalistisk omtale Kundeafgang/-tilgang Danske Bank har bremset kundeafgangen Om undersøgelsen og metode CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 2

3 Introduktion af CEM Bank Intelligence Formålet med CEM Bank Intelligence er, at ledelse og analytikere i en virksomhed kan følge kundernes vurderinger af services og produkter hos sig selv og konkurrenterne i et intuitivt nemt rapporteringsmiljø. Hermed har ledelse og medarbejdere optimale muligheder for at tilpasse sig kundernes behov og forventninger. Kundernes feedback formidles således, at relevant viden skilles ud og distribueres til dem, som beskæftiger sig med marketing, rådgivning, HR, udvikling, topledelse etc. Alle interview databehandles i real tid, således at man altid ved, hvor man står (på samtlige parametre), også i sammenligning med konkurrenterne. Forretningsløsningen (CEM Intelligence) benyttes af et bredt spænd af virksomheder, lige fra 6 finanshuse, 11 hjælpeorganisationer, 7 dagligvarekæder, 3 ejendomsmæglerkæder samt en række virksomheder i andre brancher. I CEM Bank Intelligence gennemføres interview om året - nationalt repræsentativt. Hertil boostinterview blandt de 3 til 8 største banker. Interviewene monitorerer 48 hovedkategorier, der afdækker bankkundernes oplevelse, evaluering og behov - dels i relation til deres egen bank og dels vurderinger af samme forhold i relation til andre banker. Mængden af interview, som gennemføres ugentligt, betyder, at man kan følge udviklingen løbende. Således kan man minutiøst følge, hvordan de enkelte banker klarer sig på de væsentligste kundeberørings-parametre, lige fra markedsandel, loyalitet, produkter, rådgivning, services, image, CSR, markedsføring, PR, kommunikation etc. Ligeledes indgår CEM-match blandt bankernes ansatte. Forretningsløsningen eksekveres i teknologien Catglobe, lige fra interview, databehandling, statistik og rapportering, som illustreret i nedenstående figur. CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 3

4 Ved afgang Ved afgang Efter 1 år Resultater CEM Bank Intelligence Definition af CEM-Scoren CEM-Scoren beregnes på baggrund af 48 forskellige kundeberøringsområder. CEM Scoren beregnes dynamisk, således at de områder, som kunden vurderer vigtigst, vægtes højere i relation til kundens samlede evaluering. Dermed afspejler CEM-Scoren den til enhver tid aktuelle kundeforventning og vurdering. Den maksimale CEM-Score er Stikprøven er baseret på interview om året, fordelt på telefoninterview og uddybende interview. Hertil gennemføres yderligere boost-interview blandt de 3 til 8 største banker. Aktuel CEM-Score status (Straarup, Kolding vs. Borgen) Kunderne i Danske Bank vurderer, at banken klarer sig dårligere i dag, end da Eivind Kolling gik af, og betydeligt dårligere sammenlignet med perioden lige før Peter Straarups afgang CEM Score - Danske Bank Peter Straarup Eivind Kolding Thomas Borgen CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 4

5 Thomas Borgen Michael Rasmussen Karen Froesig Lasse Nyby Christian Clausen Nordea, Gert R. Jonassen John Christiansen Anders Christian Dam CEM-Score de 8 største banker CEM-Scoren udtrykker en virksomheds evne til at opfylde kundernes forventninger. CEM-Scoren er det centrale nøgletal i CEM Intelligence. Danske Bank halter fortsat langt bagefter konkurrenterne, når det gælder kundernes vurdering af produkter og services. Arbejdernes Landsbank ligger fortsat suverænt i front, med Lån & Spar og Jyske Bank som henholdsvis nummer 2 og 3. Den anden af Danmarks to storbanker, Nordea, fortsætter fremgangen og vil, hvis samme udvikling fortsætter, snart overhale Spar Nord og Sydbank. Nedturen fortsætter for Nykredit, som sammen med Danske Bank er isoleret i bunden. CEM Score - 8 største banker Arbejdernes Landsbank Lån & Spar Bank Jyske Bank Sydbank Spar Nord Bank Nordea Nykredit Bank Danske Bank CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 5

6 CEM-Scorens udvikling under Danske Banks øverste direktører Siden august 2008 og frem til sin aftrædelse i uge mistede Peter Straarup 763 point i CEM- Scoren. Under Eivind Kolding mistede Danske Bank 423 point. I Thomas Borgens regeringstid (51 uger), har Danske Bank mistet 173 point. Omregner man det i gennemsnit pr. uge, mistede Danske Bank 4,4 point om ugen under Peter Straarup, 5,0 point om ugen under Eivind Kolding, mens det er faldet til et tab på 3,4 point om ugen under Thomas Borgen. Så selvom det fortsat går tilbage for Danske Bank, er den nedadgående kurve aftaget under Thomas Borgen. Der er dog en vis usikkerhed, idet udviklingen har været stærkt nedenstående de seneste 2 måneder efter en positiv periode, drevet af kundernes stigende tillid til Danske Banks økonomi og stigende aktiekurs (se side 6). CEM-Score år 2008 ultimo august 2014 Peter Straarup Eivind Kolding Thomas Borgen CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 6

7 Tillid til bankens økonomi Kundernes tillid til deres banks økonomi hænger typisk sammen med kundernes vurdering af bankens produkter, services og aktiekurs. Kunderne står på første parket og oplever i produkter og services effekten af, at bankerne er afhængige af at tilpasse sig konjunkturerne og balancere omkostningerne. Hos Danske Bank har kunderne oplevet nedskæringer i form af forringet rådgivning, filiallukninger, øgede gebyrer, renter, etc. Hertil er der en kundegruppe, som samtidigt er aktionærer, og i særlig grad påvirkes af Danske Banks økonomi og aktiekurs. Således så vi et stort tillidssvigt blandt Danske Banks kunder efter finanskrisens udbrud. Ligesom tilliden vandt frem med Thomas Borgens ankomst og positive regnskaber. Udfordringen for Danske Bank er dog fortsat CEM-scoren, der som en slags whistleblower fortæller, hvor stærkt kundefundamentet er. Og det er set før, at virksomheder, der ikke evner også at medtænke kundernes forventninger til produkter og services, risikerer at kollapse. Tillid til bankens økonomi Peter Straarup Eivind Kolding Thomas Borgen Arbejdernes Landsbank Nordea Jyske Bank Danske Bank CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 7

8 Gert R. Jonassen Anders Christian Dam Christian Clausen Nordea, John Christiansen Karen Froesig Michael Rasmussen Lasse Nyby Thomas Borgen Troværdighed Straarup, Kolding vs. Borgen Under Thomas Borgen er troværdigheden til ledelsen steget en smule siden Eivind Koldings afgang. Thomas Borgens troværdighedsscore ligger dog betydeligt under troværdighedsscoren ved Peter Straarups aftrædelse. Også her ligger Arbejdernes Landsbank med Gert R. Jonassen ved roret klart i front, mens Anders Dam og Christian Clausen stort set deler 2. pladsen Troværdighed Peter Straarup Eivind Kolding Thomas Borgen Arbejdernes Landsbank Jyske Bank Nordea Lån & Spar Bank Sydbank Nykredit Bank Spar Nord Bank Danske Bank CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 8

9 Ved afgang Ved afgang Image Mens CEM-Scoren omhandler den enkelte banks egne kunder, omhandler nedenstående graf, hvordan de andre bankers kunder vurderer banker, der ikke er deres egen. I nedenstående graf har bankunderne peget på de banker, de aldrig kunne drømme om at vælge, hvis de skulle skifte bank. De har max. kunnet vælge 3 banker. Her ses det, at trods gode regnskaber er Danske Bank fortsat den absolut mindst attraktive bank, blandt Danske Banks potentielle kunder. Med andre ord skal Danske Bank investere betydeligt mere end konkurrenterne i kampen om at hverve nye kunder. Banker kunden aldrig ville vælge Peter Straarup Eivind Kolding Thomas Borgen Danske Bank Nordea Jyske Bank Arbejdernes Landsbank CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 9

10 Journalistisk omtale I Thomas Borgens regeringsperiode er det lykkedes at bremse den negative omtale i medierne. Det er tydeligt, at dette i starten har haft positiv effekt på kundernes overordnede oplevelse af banken, jf. CEM-scoren side 6. Men som grafen på side 6 viser, er der sket et kraftigt dyk i CEM-scoren inden for de sidste 2 måneder. Som en lang række tidligere Voxmeter-undersøgelser viser, skal årsagen hertil findes i, at dagligdagen igen har meldt sig, og at det her er kundernes egen personlige vurdering og oplevelse, som bliver udslagsgivende for deres vurdering af produkter og services. Vi ved, at et af Danske Banks største problemer netop er, at de er dygtige til at skabe positive forventninger, dels igennem innovation af nye produkter og services. Den helt store udfordring er, at Danske Bank sjældent formår at indfri forventningerne, hvilket kunderne straffer hårdt. Husker journalistisk omtale Peter Straarup Eivind Kolding Thomas Borgen Danske Bank Negativ journalistisk omtale Positiv journalistisk omtale CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 10

11 Kundeafgang/-tilgang I en periode på 16 måneder, fra september 2012 til udgangen af december 2013, kunne Voxmeter måle, at Danske Bank havde mistet ca kunder. Tager man højde for den statistiske usikkerhed, ville kundeafgangen i værste fald kunne være oppe på og i bedste fald kunder. Danske Bank har bremset kundeafgangen Med Thomas Borgens tiltræden, uge , var det interessant at se, om kundeafgangen kunne stoppes. Og ja, det er lykkedes til fulde. I Thomas Borgens første år har Danske Bank mest sandsynligt øget antallet af kunder med ca kunder. Men tager man højde for den statistiske usikkerhed, kan det i bedste fald være en stigning på kunder og i værste fald et tab af kunder. Det ligger dog klart, at kundefrafaldet er stoppet. Voxmeters måling er baseret på, hvem kunderne angiver som deres primære bank, dvs. den bank hvor kunden har størsteparten af sine engagementer. Til orientering uddyber Voxmeter, hvilke banker man benytter i de tilfælde, hvor man benytter mere end én bank. Ligeledes uddyber vi engagementets størrelse samt hvilke specifikke produkter og services, kunden benytter og i tilknytning hertil, evaluering og vigtighed af samme. CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 11

12 Om undersøgelsen og metode CEM Institute Voxmeter er garant for at tilvejebringe valide stikprøver af højeste kvalitet. Flere og flere dropper de analyseinstitutter, som benytter respondenter, der selv har tilmeldt sig på internettet. Årsagen er, at man alt for ofte oplever, at vigtige beslutninger bliver truffet på et forkert datagrundlag. Derfor har Voxmeter i længere tid sat fokus på interviewkvaliteten i analysebranchen. Mere end 80 % af Voxmeters interviewarbejde udføres i forbindelse med analyseløsninger, hvor resultaterne benyttes af ledere, netop til at træffe vigtige beslutninger. En valid stikprøve forudsætter, at man overholder følgende grundprincipper: At samtlige mennesker i en målgruppe har haft lige stor chance for at blive hørt. Dette forudsætter, at alle respondenter er tilfældigt udvalgt blandt bruttouniverset og rekrutteret af en uddannet interviewer. Samt at opnåelsen blandt de udvalgte er høj helst over 60 %. Kun når disse principper er overholdt, er det muligt at deklarere resultaterne med en angivelse af den statistiske usikkerhed. 99,9 % af danskerne har en telefon, enten en fastnet- eller mobiltelefon. Voxmeter har adgang til samtlige telefonnumre, også hemmelige numre, og genererer tilfældige numre i nummerserier forbeholdt taletidskort. Derfor har vi 100 % kontrol over bruttouniverset. I vores call center i Herning, uddanner vi vores interviewere i introduktions- og samtaleteknik samt i demografi. De er timelønnet og arbejder ikke efter akkord eller bonusordning. De trænes kontinuerligt i at forbedre opnåelse og kvalitet, hvoraf effektiviteten helt naturligt følger efter. CEM Institute-Voxmeter er en uafhængig, danskejet virksomhed. Siden 1997 har vi specialiseret os i analyse-, interview- og rapporteringsløsninger. CEM Intelligence skaber værdi for både private og offentlige virksomheder, organisationer og foreninger. CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4.sal, 1300 København K Telefon: voxmeter.dk side 12

Danmarks Banker Udsnit af årsrapport for 2013

Danmarks Banker Udsnit af årsrapport for 2013 Danmarks Banker Udsnit af årsrapport for 2013 CEM Bank Intelligence Marked: Privatkunder 13. januar 2014 Voxmeter er et uafhængigt, danskejet analyseinstitut. Vi er specialister i interview, analyser og

Læs mere

Danmarks bedste banker år 2014 Kåring for 8. år i træk - Voxmeter for Ritzaus Bureau

Danmarks bedste banker år 2014 Kåring for 8. år i træk - Voxmeter for Ritzaus Bureau Danmarks bedste banker år 2014 Kåring for 8. år i træk - Voxmeter for Ritzaus Bureau CEM Bank Intelligence Marked: Privatkunder 2014 Udvalgte resultater: Voxmeter monitorerer 48 hovedområder og dertilhørende

Læs mere

Frygten for arbejdsløshed falder

Frygten for arbejdsløshed falder Frygten for arbejdsløshed falder Frygten for arbejdsløshed falder markant I CEM Economy ses det største fald i frygten for arbejdsløshed siden vinteren 2009. Ikke siden vinteren 2006 er frygten for arbejdsløshed

Læs mere

Temarapport: Kundernes oplevelse af om deres bankrådgiver optræder som sælger eller ej

Temarapport: Kundernes oplevelse af om deres bankrådgiver optræder som sælger eller ej Temarapport: Kundernes oplevelse af om deres bankrådgiver optræder som sælger eller ej Design, metode & stikprøve: Voxmeter monitorerer løbende en række brancher. Inden for banksektoren, monitoreres fast

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Bestilt af Jyllands-Posten Offentliggjort 6. februar 2013.

Bestilt af Jyllands-Posten Offentliggjort 6. februar 2013. B2C-Bankanalyse Danske Bank og Nykredit Bestilt af Jyllands-Posten Offentliggjort 6. februar 2013. CEM Institute-Voxmeter er en 100 % uafhængig, danskejet virksomhed. Vi har 14 års erfaring med interview-

Læs mere

CEM Economy Rapport. Politik & Konjunktur

CEM Economy Rapport. Politik & Konjunktur CEM Economy Rapport Politik & Konjunktur Indhold Politik... 3 Sådan vil danskerne stemme i dag uge 51, 2013... 3 Tilliden til regeringen stiger... 4 Helle Thorning-Schmidt styrkes... 5 Hver tredje i tvivl

Læs mere

Af Peter Ejdesgaard Jeppesen, kontorchef Dansk Aktionærforening Dato: 30. januar 2006

Af Peter Ejdesgaard Jeppesen, kontorchef Dansk Aktionærforening Dato: 30. januar 2006 Årets bank/børsmægler 2006 - E*TRADE Bank blev vinder for andet år i træk! Nummer 2 og 3 blev henholdsvis Nordnet og SkandiaBanken. Undersøgelsen svarer også på, hvor ofte DAF-medlemmerne handler, om de

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

CEM Bank Intelligence

CEM Bank Intelligence CEM Bank Intelligence 360 Monitorering Markedsandel/Kendskab 1.000 interview hver uge: 52.000 interview pr. år. Nationalt repræsentativt. Sample tilfældigt udvalgt. Kvoteret på køn, alder og geografi.

Læs mere

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen Highlights fra Imageanalysen 2016 9. juni, 2016 Palle Klinke Hansen Lidt om undersøgelsen. De 140 største og mest fremtrædende virksomheders image blandt erhvervsledere i dansk erhvervsliv I alt 4.081

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

CEM Economy - sådan er danskerne, i dag, i fremtiden og udviklingen igennem 30 år!

CEM Economy - sådan er danskerne, i dag, i fremtiden og udviklingen igennem 30 år! Som optakt til en helt ny version af CEM Economy den 10. december, udsendes denne konjunkturrapport gratis! CEM Economy - sådan er danskerne, i dag, i fremtiden og udviklingen igennem 30 år! CEM Institute-Voxmeter

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Danskernes adfærd og intentioner for efteråret 2014

Danskernes adfærd og intentioner for efteråret 2014 Danskernes adfærd og intentioner for efteråret 2014 Færre er bekymret for arbejdsløshed, og færre i befolkningen sparer penge op. Forbruget har ikke ændret sig markant, mens flere anvender internettet

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

DGI Potentielle læsere Marts 2014

DGI Potentielle læsere Marts 2014 DGI Potentielle læsere Marts 2014 2013 Side 1 Indhold Konklusion og anbefaling 3 Kendskab 6 Max Diff Indhold 8 Digital profil 16 Baggrund, formål og metode 20 Kontakt 29 2013 Side 2 1 Konklusion og anbefaling

Læs mere

Årets Bank/Børsmægler 2007 vinderen er Nordnet Nordnet Bank vinder med et mulehår foran E*TRADE Bank. Nummer tre bliver Saxo Bank.

Årets Bank/Børsmægler 2007 vinderen er Nordnet Nordnet Bank vinder med et mulehår foran E*TRADE Bank. Nummer tre bliver Saxo Bank. Årets Bank/Børsmægler 2007 vinderen er Nordnet Nordnet Bank vinder med et mulehår foran E*TRADE Bank. Nummer tre bliver Saxo Bank. Af Peter E. Jeppesen, kontorchef, Dansk Aktionærforening Dato: 6. februar

Læs mere

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. April 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2014 var der på landsplan 62.759 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 41.959 parcel- og rækkehuse, 7.692 ejerlejligheder

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 De næste 60 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Januar 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af januar 2015 var der på landsplan 54.531 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.463 parcel- og rækkehuse, 6.151 ejerlejligheder

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Årets Bank/Børsmægler 2003

Årets Bank/Børsmægler 2003 Årets Bank/Børsmægler 2003 Primo januar 2003 har 943 (mod 1112 i 2002) medlemmer af Dansk Aktionærforening via vor hjemmeside og via en postal undersøgelse vurderet deres respektive banker/børsmægler på

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

/ Konjunkturen 3 til 6 måneder frem /

/ Konjunkturen 3 til 6 måneder frem / / Konjunkturen 3 til 6 måneder frem / CEM Institute - Se Jer selv med kundernes øjne 1 Konjunkturen 3 til 6 måneder frem Udsigt til øget privatforbrug Uroen i Mellemøsten med stigende energipriser skaber

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Talent management perspektiver, dilemmaer og praksis Henrik Holt Larsen Samfundslitteratur 340 sider 379 kr.

Talent management perspektiver, dilemmaer og praksis Henrik Holt Larsen Samfundslitteratur 340 sider 379 kr. Talentudvikling er en ny disciplin i virksomhederne Professor Henrik Holt Larsen har skrevet en nødvendig og spændende bog om at identificere og udvikle talenter. Virksomhederne kan lære noget af Dansk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

/ ELEKTRONIK - MOBILTELEFONER /

/ ELEKTRONIK - MOBILTELEFONER / / ELEKTRONIK - MOBILTELEFONER / CEM Institute se Jer selv med kundernes øjne 1 HØJ MIDDEL Elektronik Mobiltelefoner Efterspørgsel 3 måneder frem Andelen af personer der har planer om at købe en mobiltelefon,

Læs mere

April 2015. faldet med 1,9 pct.

April 2015. faldet med 1,9 pct. April 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2015 var der på landsplan 57.974 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.861 parcel- og rækkehuse, 6.430 ejerlejligheder

Læs mere

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Swipp Kundeservice kan kontaktes på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00, helligdage kl. 10.00 15.00 eller ved at sende mail til kundeservice@swipp.dk. TILMELDING

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler.

Indholdsfortegnelse. PLUS gruppen +4. Dobbeltdækning. PLUS gruppen +7. Online muligheder. Plusgruppen skaber værdi. Print + Online. Profiler. Indholdsfortegnelse PLUS gruppen +4 Dobbeltdækning PLUS gruppen +7 Online muligheder Plusgruppen skaber værdi Print + Online Profiler Kontakt Kilde: Index Danmark/Gallup 2.3. kvartal 2011 Base: 4.772.000

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG

HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG HVORFOR PROFILER? TELEFONI TILPASSET DIN HVERDAG TOTAL UAFHÆNGIGHED Når dine kunder, kolleger eller samarbejdspartnere skal have fat på dig, kan det nogle gange være svært for dem at vide, hvilket telefonnummer

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 07.09.10

Erhvervsforum Roskilde. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 07.09.10 Erhvervsforum Roskilde Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 07.09.10 Årets erhvervskommune 2010 1. Ringsted (Hvorfor ikke Roskilde?) 2. 3. Ballerup Kolding Årets erhvervskommune 2010

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Salgsledelse og salgskultur

Salgsledelse og salgskultur Salgsledelse og salgskultur - en how-to-do bog for salgsledere Bog 1 Salgsplatform og segmentering af kunder 1 Udvikling af virksomhedens og den enkelte sælgers salgsplatform Inspire to exceed expectations

Læs mere

CEM ECONOMY Online Analysebanken

CEM ECONOMY Online Analysebanken CEM Economy Rapport 1. kvartal 2014 (uddrag) CEM ECONOMY Online Analysebanken CEM : +45 70 20 23 24 www.voxmeter.dk Indhold Politik... 3 Tilliden til politikerne er væk... 3 Politisk interesse stiger...

Læs mere

360 Graders Feedback rapport

360 Graders Feedback rapport 360 Graders Feedback rapport 3. juni 2009 Thomas Thomasen Thomas360 Salg Privat & fortroligt Indhold Introduktion Sådan forstår du din 360-grader feedback rapport Gennemsnit for kompetencer En graf over

Læs mere

/ MEDIER - INTERNET /

/ MEDIER - INTERNET / / MEDIER - INTERNET / CEM Institute se Jer selv med kundernes øjne 1 HØJ MIDDEL Medier Internet Planer de næste 3 måneder frem CEM Institute forventer et fald blandt folk, som har planer om at skaffe sig

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

/ MEDIER Ugeblade og Magasiner /

/ MEDIER Ugeblade og Magasiner / / MEDIER Ugeblade og Magasiner / CEM Institute se Jer selv med kundernes øjne 1 HØJ MIDDEL Medier Ugeblade & Magasiner Planer de næste 3 måneder frem CEM Institute forventer et større fald i indekstallet

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct.

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct. November 2010 2008 Stadig større boligudbud end sidste år 61.002 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af november 2010. Udbuddet fordelte sig med 41.101 parcel- og rækkehuse, 9.741

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

/ CEM Economy 10. marts 2011/ Kun til internt brug / ELEKTRONIK / CEM Institute se Jer selv med kundernes øjne 1

/ CEM Economy 10. marts 2011/ Kun til internt brug / ELEKTRONIK / CEM Institute se Jer selv med kundernes øjne 1 / ELEKTRONIK / CEM Institute se Jer selv med kundernes øjne 1 HØJ MIDDEL LAV Elektronik Fotoudstyr Efterspørgsel 3 måneder frem CEM Institute forventer en betydelig vækst i planer om køb af nyt fotoudstyr

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

/ DETAILHANDEL - MØBLER /

/ DETAILHANDEL - MØBLER / / DETAILHANDEL - MØBLER / CEM Institute se Jer selv med kundernes øjne 1 HØJ MIDDEL LAV Detail Møbler Efterspørgsel 3 måneder frem CEM Institute forventer en stor vækst i folks planer om køb af nye møbler

Læs mere

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: 87-501-1478-6

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere