Nyhedsbrev. August A/B HENRIKSHØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. August 2012 2012 - A/B HENRIKSHØJ"

Transkript

1 Nyhedsbrev August 2012

2 Indhold Nyhedsbrev august 2012 Skybrud sommeren Orientering fra bestyrelsen 4-8 Information om isolering og indeklima 9 Information om generelle henvendelser 10 Kommende arrangementer 11 Kontaktoplysninger 12 2

3 Skybrud sommeren 2011 Som det desværre blev alt for mange beboere bekendt, så blev vi voldsomt ramt af skybruddet d. 3. juli Det tog lang tid at få ryddet op efter skaderne, der bl.a. betød at vi beboere fyldte 10 containere med ødelagt indbo fra kælderrum. Og det har været et større projektarbejde for viceværterne, at få ryddet kælderrum på skift for at ISS, malere og øvrige håndværkere kunne komme til. Vi vil gerne sige tak til beboerne for jeres tålmodighed og samarbejde i den forbindelse. Det har været en opgave, der i omfang og karakter var ud over det sædvanlige for alle. Nu da der er taget hånd om skaderne udestår det at tænke på forebyggelse, hvis vi skulle komme ud for sådan et vejrfænomen igen. Vi har i bestyrelsen undersøgt mulighederne for at få trådrum i kælderen i stedet for trædøre. Det er desværre en uforholdsmæssig dyr løsning, som vi derfor har forkastet igen. For i stedet for i et vist omfang at hindre yderligere opfugtning af træværket, vil vi iværksætte at skære de nederste 15 cm af alle kælderrum, således at træet står hævet over i hvert fald mindre oversvømmelser. Bestyrelsen vil i samme forbindelse gerne igen opfordre alle til også at placere indbo i kælderrum cm over jorden. Dette kan i bedste fald redde indboet og i værste fald vil I med større sandsynlighed kunne få erstatning for ødelagt indbo fra jeres indboforsikringer. Bestyrelsen overvejer p.t. yderligere foranstaltninger til forebyggelse af oversvømmelse. Herunder indgår eventuel installering af dykpumper i kældrene og højtvandslukke i kloakkerne. 3

4 Orientering fra bestyrelsen Vi mangler bestyrelsesmedlemmer! Ved generalforsamlingen til september fratræder en række bestyrelsesmedlemmer, og i denne forbindelse kommer bestyrelsen til at mangle 3 medlemmer. Såfremt bestyrelsesarbejdet kunne have din interesse og hvis du har lyst til at gøre en forskel for A/B Henrikshøj, så skriv til os. Hvis du er i tvivl om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer eller har spørgsmål om arbejdet vil nu naturligvis prøve at besvare alle de spørgsmål som måtte komme op. Udskiftning af træbeklædning i visse kælderrum Grundet skader på træværket i mange kælderrum, vil vi i løbet af efteråret begynde udskiftning af træværk, hvor der måtte være behov. I samme forbindelse vil vi skære den nederste del af træværket for at undgå opfugtning, som beskrevet i orienteringen om skybruddet Vi skal derfor igen have alle beboere til at tømme deres kælderrum, som proceduren skrider frem. Viceværten vil sætte opslag med praktiske detaljer god tid i forvejen forud for udskiftning. Vi beklager ulejligheden, men gør det naturligvis i alles interesse og fordi behovet er der. 4

5 Orientering fra bestyrelsen Grill i gårdene Som sommeren skrider frem har mange sikkert allerede gjort brug af de fælles havemøbler og grillfaciliteter. Husk at hjælpe til at holde området pænt og rent efter brug samt rydde op, så der ser hyggeligt og indbydende ud til dem der kommer efter dig. Sådan forlænger vi ligeledes levetiden på vores ting. Husordenen skal selvfølgelig også overholdes ved sammenkomster i gården, hvor der ikke må støjes efter kl. 22. Sandkasser og legetøj Sandet i sandkasserne er blevet skiftet og der er indkøbt nye net til overdækning. Dette for at forhindre bl.a katte i at besørge i sandet, hvor de små leger - HUSK derfor at sætte net på, når i forlader sandkassen. Hjælp også børnene med at rydde legetøjet op efter endt brug i de opsætte legetøjskasser, så der er rart for alle at færdes i gården. 5

6 Orientering fra bestyrelsen Parkeringsareal mod Vigerslev Allé Siden færdiggørelsen af vores parkeringsareal på Vigerslev Allé har vi fået mange positive tilbagemeldinger. Dog har vi på det seneste også fået negative af slagsen. Mange har fået bøder for at holde på grusarealet på Vigerslev Allé, til trods for at de ellers aldrig har oplevet dette. Dette grusbelagte område er imidlertid ikke vores private område, men derimod ejet af Københavns Kommune, hvorfor Center for Parkering er i deres fulde ret til at udstede bøder. Bestyrelsen har derfor været i tæt dialog med kommunen om at lovliggøre parkering på dette areal, men Københavns Politi vil i sidste instans ikke give tilladelse, idet de mener, at parkering på arealet er til gene for trafikken. Bestyrelsen og Kommunen har prøvet at argumentere for en lovliggørelse med det argument, at de øvrige ejendomme på Vigerslev Allé i dag har en lignende lovlig parkering. Politiets melding hertil er, at de ikke ville godkende parallelparkering på de øvrige grusarealer på Vigerslev Allé, hvis der blev ansøgt herom i dag. Bestyrelsen skal i denne forbindelse endnu en gang henstille til, at andelshaverne overholder parkeringsreglerne for parkering på kommunens grusareal. A/B Henrikshøj kan på ingen måde drages til ansvar for, hvordan andelshavere parkerer deres bil og dække eventuelle parkeringsafgifter udstedt i forbindelse hermed. Det skal siges, at man kan holde ganske gratis, og med masser af plads på Ramsingsvej, lige over for parkeringsarealet på Vigerslev Allé. Endvidere skal det nævnes, at al parkering uden for de opmærkede båse inden for parkeringsarealet er strengt forbudt! Vi har flere gange fået klager over dette og oplevet, at de samme biler holder i vejen og til gene for passage for de øvrige biler. Dette er ikke hensigtsmæssigt og dette må vi på det kraftigste fraråde. 6

7 Orientering fra bestyrelsen Nabostøj Vi har i bestyrelsen i den forgangne tid modtaget en del naboklager. Også klager, hvor det har vist sig, at man har klaget over forkerte beboere. Vi vil i den forbindelse henvise til husordenen, der råder til godt naboskab bl.a. ved at tage kontakt den pågældende nabo man har støjgener fra. Dette kan ofte ]erne en del misforståelser og skabe bedre forståelse at snakke med hinanden. Som udgangspunkt må man have en vis tolerance over for nabostøj, hvis man bor i en ejendom med naboerne tæt på. Andelshavere skal således acceptere almindelig hverdagsstøj. Hvis nabostøjen kun er et problem for en enkelt andelshaver, skal konflikten helst løses mellem de to parter uden bestyrelsens og foreningens indblanding. Såfremt du som andelshaver oplever store fortsatte gener, har du mulighed for at lave en velberettiget skriftlig klage til foreningens bestyrelse. Har bestyrelsen modtaget flere begrundede klager over samme andelshaver, fra samme eller flere forskellige andelshavere, kan bestyrelsen rette henvendelse til pågældende. Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet. Rygning i opgangene Gentagne gange på det seneste har beboere klaget over folk der ryger i opgangene. Det er meget ubehageligt for ikke- rygere, at træde ind i en røgfyldt opgang. Hermed en henstilling til alle der ryger i opgangene om straks at holde op med dette. Det skal igen nævnes, at det ikke er tilladt at ryge på vores indendørs fællesarealer. 7

8 Orientering fra bestyrelsen Bekey Efter henvendelse fra firmaet Bekey, har vi fået installeret systemet i vores dørtelefonanlæg. Systemet består af en lille elektronikenhed, som monteres i dørtelefonen. Herefter er det muligt for fx avisbude og hjemmehjælpere at få adgang til vores opgange, uden brug af nøgler, ved hjælp af en godkendt mobiltelefon. Hovedsageligt er tanken bag systemet, at avis- og postbude kan få adgang til vores ejendom, uden at skulle ringe på eller have nøgler udleveret. Vi bestemmer således selv hvornår på døgnet disse brugere skal kunne få adgang til vores opgange. Det skulle gerne være med til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til vores ejendomme. Vær dog stadig påpasselig med hvem der lukkes ind. Skrald Bestyrelsen og viceværter har den seneste tid observeret, at skraldecontainerne bliver overfyldt, så låget ikke kan lukkes. Dette skyldes dog, at folk ikke bruger de inderste skraldecontainere, der ved den ugentlige tømning næsten ofte står ufyldte hen. Vores håb er derfor, at alle beboere også vil begynde at bruge de inderste containere og derved løse problemet. Vi har tidligere haft rotter i foreningen og ser helst ikke, at det gentager sig. 8

9 Information om isolering og indeklima Vores bygninger bliver løbende vedligeholdt, men det er ikke muligt at isolere. Det er dit eget ansvar at sørge for at bevare et godt indeklima, således der ikke dannes skimmelsvamp. Det vi anbefaler at du: Opvarmer rummet til mindst 16 grader Effektivt udlufter hver dag min. 3x10 min med gennemtræk (husk at slukke for radiatorer mens udluftningen foregår) Har en afstand på mindst 5 cm. mellem ydermur og inventar Helst for så vidt muligt undgår, at bøger og lignende placeres mod ydermur, da disse suger fugt Yderligere optimering af indeklimaet: Emhætte med udsug fra køkken og mekanisk udsug fra bad Maling af ydervægge med åndbar maling f.eks. silikatmaling Såfremt du ønsker at efterisolere lejligheden indefra, anbefaler bestyrelsen at du rådfører dig med en fagmand Ved mistanke om skimmelsvamp, kan man eventuelt købe en hjemmetest. Skulle det vise sig, at du har skimmelsvamp i din lejlighed kan du afrense det angrebne område med Rodalon eller Klorin. Ved spørgsmål om procedurer er du velkommen til at kontakte viceværterne. A/B Henrikshøj kan ikke drages til ansvar, såfremt der skulle være fugtskader grundet dårligt indeklima. 9

10 Information om generelle henvendelser Det er vores generelle opfattelse, at en del beboere er forvirrede over, hvem de skal henvende sig til i forskellige henseender, herunder klagesager, vedligeholdelsessager mv. Vi skal derfor præcisere følgende: Da alle i bestyrelsesmedlemmer har almindelige job i dagtimerne, har vi valgt, at alle henvendelser skal gå direkte til Administration Danmark eller vores viceværter. Dette for at sikre den hurtigste service til beboerne. Bestyrelsen bliver kontaktet direkte af Administrationen eller vicevært, hvis de ikke kan svare direkte. Kontaktoplysninger fremgår af eller af sidste side af nyhedsbrevet. Såfremt der er tale om klagesager eller andre sager, som beboerne ikke mener, at vicevært eller Administration Danmark kan klare direkte, kan bestyrelsen kontaktes per e- mail men der må forventes en kort svartid for disse henvendelser. Ligeledes er der hver 1. onsdag i måneden beboertid mellem kl og på Ejendomskontoret på Scharlingsvej 3, kælderen, hvor bestyrelsen kan besvare spørgsmål direkte. 10

11 Kommende arrangementer Arrangementer i efteråret Ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj Sted: Valby Kulturhus Dato: 11. september 2012 Tid: kl

12 Kontaktoplysninger Vicevært Arne Jensen / Vicevært Ejnar Jørgensen Tlf E- mail: Administration Danmark Tlf E- mail: Bestyrelsen E- mail: Medlemmer af bestyrelsen: Lars Bang, formand Heidi Bisgaard Marple Rikke Olling Thomas Bartholin Carrinna Hansen Tobias Basse Christian Fischer 12

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus

DEAS REFERAT. ordinær generalforsamling. A/B Woltershus DEAS Frederiksberg, 24-04-2014 Kundenr. 7-102 Direkte tlf. +45 39 45 63 84 leg@deas.dk REFERAT A/B Woltershus ordinær generalforsamling Mødested: Kantinen hos Ordnung, Lergravsvej 53, 2300 København S

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere