Dansk Finansservice Danske Aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Finansservice Danske Aktier"

Transkript

1 Analyse og data pr. 28. februar 2015 Er en kæmpe korrektion under opsejling? Porteføljerne i nyhedsbrevet er langsigtede og der spekuleres ikke. Så der sælges ikke aktier fra porteføljerne, så længe aktierne i porteføljerne er stigende Resumé Til LargeCap-porteføljen er der købt DSV. Der er ikke handlet i SmallMidCap-porteføljen. I februar steg begge porteføljerne med over seks procent, hvilket er lidt mindre end stigningen i deres benchmark. I år er porteføljerne oppe med i snit 15,2 procent, mens C20-indekset er oppe med 18,68. Se afkastdata i tabel 1 nedenfor og i porteføljeoversigterne, fra side 9. Det danske aktiemarked og modelporteføljerne viser således på ny muskler og er i all-time high. Der er risiko for kortvarigt aktiemarkedstilbagefald, men de makroøkonomiske data for bl.a. USA, Tyskland og Danmark tyder ikke på, at opturen er slut. Investeringskonklusion. På lang sigt: Hold eller akkumuler. På kort sigt: Reducer dine mest risikable positioner, eller hold. Læs hele konklusionen på side 3-4. Særudgave af nyhedsbrevet, som også kaldes Dette nyhedsbrev er lidt specielt, fordi det foruden aktier kommer til at handle om nogle af resultaterne af læserundersøgelsen, der sluttede den 28. februar. Der var mange gode forslag, og vinderen af lodtrækningen blandt de indsendte spørgeskemaer offentliggøres så snart som muligt, såfremt vinderen vil offentliggøres. Tusind tak for deltagelsen. En del af forslagene er allerede implementeret, og flere følger i næste nyhedsbrev. I dette nummer vil du især kunne se forbedringer i design og indhold. Læs mere om læserundersøgelsen og om, hvad andre siger om nyhedsbrevet (fra side 8). Derudover indeholder nyhedsbrevet denne gang også et specielt tema om deltagelse i børsintroduktioner. I sidste nyhedsbrev varmede jeg op til dette tema uden naturligvis at vide, at Novo Nordisk sender sin datter NNIT på børsen i marts. Det bliver uhyggelig spændende at kigge nærmere på netop den datter. NNIT købes ikke til modelporteføljerne, idet køb til disse kræver mindst 13 måneders kurshistorik. og undertegnede køber aktier i NNIT. Læs mere om børsintroduktioner og NNIT fra side 5. Er en kæmpe korrektion under opsejling? Overskriften på sidste nyhedsbrev, Er det store kursrally slut?, kan dags dato besvares benægtende. Og jeg skrev: Februar tenderer også til at være en god investeringsmåned, men risikoen for tab i februar er meget større end i januar. Statistikken vandt heldigvis, se figur 1. Så vi tjente også gode penge i februar. Rent statistisk ser marts ikke opmuntrende ud. Marts er den ene af de to kalendermåneder, hvor sandsynligheden for et negativt afkast på to procent eller derover er større end sandsynligheden for et positivt afkast på to procent eller derover. Analyse og copyright Side 1

2 Figur 1. Figuren viser resultatet af vores undersøgelse af antal måneder med en kursændring på to procentpoint eller mere i perioden 1989 til 2014 (gengivelse fra sidste nyhedsbrev). Skal man så håbe på, at statistikken ikke holder denne marts? Som aktieinvestor skal man generelt ikke tro, håbe eller frygte noget som helst. Hvis du er kortsigtet investor med godt afkast, kan det være en ide at tage nogle gevinster på de aktier, der er steget mest og/eller er mest risikable. Dette gælder især, hvis du ved, at du skal bruge penge her og nu til andet end aktieinvestering. Porteføljerne i nyhedsbrevet er langsigtede, og der spekuleres ikke. Så der sælges ikke aktier fra porteføljerne, så længe aktierne i porteføljerne er stigende. Hvorvidt en aktie er stigende, dvs. i køb, svarer vores objektive matematiske model (algoritme) på. Således filtreres tro, håb, frygt og grådighed ud af beslutningsprocessen. Lyder det kedeligt? Har afkastene været spændende? Det danske aktiemarked og makro Uanset statistikken i figur 1 ligger det danske aktiemarked fortsat i en langsigtet stigende trend. En optrend, der endda er blevet forstærket de seneste to måneder. Jeg vurderer dog, at C20 CAP-indekset i år kortvarigt kan korrigere procent ned fra det nuværende niveau (se tabel 1). En sådan korrektion finder formentlig sted før juli. De væsentligste ledende indikatorer, såsom aktieindekser, nybyggeri og hushandler, og de samtidige indikatorer, såsom BNP og industriproduktionen, for verdens største og mest dynamiske økonomi, USA, peger fortsat på økonomisk vækst. Det er også et godt tegn, at ledighedskøen i Tyskland er den korteste i 25 år. Også i Danmark svinder ledighedskøen ind. Alt det, uden at man kan tale om decideret overophedning. Jeg vurderer, at Danmark befinder sig tidligt i og USA midt i et økonomisk opsving. Et økonomisk opsving (recovery) er den fase af konjunkturforløbet efter en recession, hvor økonomien genvinder sin styrke, dvs. hvor ledigheden falder, BNP vokser osv. Porteføljer og transaktioner Det årlige afkast, efter handelsomkostninger og spread, for de to porteføljer, LargeCap og SmallMidCap, har været godt 21 procent siden I samme periode er benchmarks/markedet steget ca. 15 procent om året. Jeg finder porteføljernes langsigtede afkast tilfredsstillende. Se afkasthistorikken i tabel 1: Tabel 1. Afkaststatistik Porteføljer og indeks Slutværdier Månedsafkast Afkast i Årligt afkast i pct. år i pct. i pct. DF LargeCap kr. 6,34 % 11,94 % 20,65 % C20-indekset 883,51 8,95 % 18,68 % 13,94 % Forskel (procentpoint) 2,61 % 6,74 % + 6,71 % DF SmallMidCap kr. 6,87 % 18,45 % 21,77 % CPH Benchmark 1.084,35 9,19 % 16,43 % 16,46 % Forskel (procentpoint) 2,32 % + 2,02 % + 5,31 % Forklaring: C20-indekset er DF LargeCap-porteføljens benchmark. CPH Benchmark er Copenhagen Benchmarks markedsværdicappede totalindeks og er SmallMidCapporteføljens benchmark. Årligt afkast i pct.: siden opstarten den 31. marts Porteføljeafkastene er tilfredsstillende, og investeringsstrategien, der er nøje beskrevet på fastholdes. Læs flere detaljer om afkast, stigninger og fald i begge porteføljerne i den vedhæftede fil. I mine reelle porteføljer har jeg investeret i 44 forskellige enkeltaktier samt i fire aktiefonde world wide. Ca. 50 procent af mine virkelige porteføljer ligger investeret i samme aktier som i modelporteføljerne. Mit afkast i år er på 17 procent. Analyse og copyright Side 2

3 LargeCap-porteføljen Køb: DSV Akkumuler: ingen Reducer: ingen Salg: ingen. Ingen aktier i porteføljen er gået fra køb til salg. For at sprede risikoen og gøre porteføljen endnu mere modstandsdygtig har jeg lagt DSV i porteføljen. Aktien ligger i en fin stigende trend. I oktober skrev jeg: Genmab er netop gået i køb, og jeg fornemmer, at der er noget stort på vej der. Genmab-aktien gik i køb i og blev købt til porteføljen i oktober. Købet viste sig at være heldigt, idet Genmab siden da er steget 90 procent. Genmabs andel af porteføljen er nu på 11 procent, hvilket ikke giver anledning til bekymring. Bavarian Nordic, der nu andrager en porteføljevægt på 16,5 procent, overvejes vægtet ned til under 12 procent. Men fordi aktien stadig ligger i en stigende trend, afventer jeg situationen. Læs mere om porteføljesammensætning og indregnede omkostninger her: SmallMidCap-porteføljen Køb: ingen Akkumuler: ingen Reducer: ingen Salg: ingen. Alle aktierne i porteføljen ligger i en langsigtet stigende trend. Ved sidste status købtes cbrain ( 16,5 procent), Exiqon ( 8,8 procent) og SAS (+ 37,6 procent) til porteføljen. Har du købt lige stor andel i disse tre, har du tjent 4,1 procent på den deal. Vi allokerede mindst til cbrain og allokerede lige meget til de to andre aktier. Alle aktier, der købes til porteføljerne, skal være inde i en stigende kurstrend. Og hvis de fundamentale nøgletal i et selskabs regnskab også er OK eller i klar bedring, er dette bare et ekstra plus. En stjerne ud for en aktie i porteføljeoversigterne (nedenfor) betyder, at jeg selv har investeret i aktien, om end ikke nødvendigvis med samme vægt som i modelporteføljen. Se alle porteføljedetaljerne senere i nyhedsbrevet, som kun sendes til abonnenter. Observationslisten (A-Z). Interessante aktier, som jeg vurderer, lægger an til kursstigninger OBS-listen er uændret siden sidst. Aktierne på OBS-listen er ikke nødvendigvis i køb ifølge vores matematiske model. Hvis en aktie ikke er i køb, kan den ifølge fundamental analyse, min erfaring og intuition/mavefornemmelse godt blive meget interessant. Vær varsom med at lytte til egen eller andres intuition eller mavefornemmelser, medmindre der foreligger en overbevisende track record i at bruge denne udvælgelsesmetode. ALK ( DKK 751,0). ALK hed tidligere ALK-Abelló. BoConcept ( DKK 110,0). Djurslands Bank ( DKK 201,5). H+H ( DKK 41,5). TK Development ( DKK 9,0). Af disse aktier ejer jeg aktier i ALK og H+H og har gjort det i hele 2014 og Jeg har ikke intentioner om at købe eller sælge aktier i ALK eller H+H. Jeg har ikke ejet aktier i de andre selskaber på listen i 2014 og 2015, og jeg har ingen intentioner om at købe op i disse. Advarsel: Visse af selskaberne på observationslisten og i porteføljerne er relativt små (mht. ansatte, omsætning, produktportefølje mv.), hvorfor investering i sådanne selskaber er forbundet med høj selskabsspecifik risiko. Deres aktier er desuden ret illikvide. Sidstnævnte er en fare, hvis selskaberne ikke klarer sig så godt. Omvendt kan forbedrede resultater give store afkast, netop pga. lav likviditet som f.eks. cbrain, ChemoMetec og Erria. Konklusion C20 CAP-indekset ligger fortsat i en langsigtet stigende trend. Indekset er markant styrket i januar og februar. Det samme er SmallCap- og MidCap-indekserne. Pr. 31. december 2014 vurderede jeg, at C20 CAP-indekset kan stige 15 procent i Dette mål er allerede opnået, og jeg tror ikke, at festen er forbi endnu. Så måske skal vi op og have 20 Analyse og copyright Side 3

4 procent i år. Men vær på vagt, for i første halvår kan indekset falde procent, før det i efteråret atter klatrer op. Følg nøje med i nyhedsbrevet fra, for prognosen opdateres løbende. Efter februar 2015 kan det være en ide at reducere de mest risikable positioner i din portefølje. Marts er statistisk set tabsgivende, og jeg ser en risiko for en procents korrektion i første halvår af Dog bemærkes det, at Europa synes styrket, da det tyske DAX-indeks og det franske CAC-indeks er gået i køb. Husk, at aktieindekser er en ledende økonomisk indikator. Derfor bør man eksponere sig mod udvalgte markeder i Europa samt mod USA. Investeringskonklusion. På lang sigt: Hold eller akkumuler. På kort sigt: Reducer dine mest risikable positioner, eller hold. Porteføljerne i nyhedsbrevet er langsigtede, og der spekuleres ikke. Så der sælges ikke aktier fra porteføljerne, så længe aktierne i porteføljerne er stigende. Hvorvidt en aktie er stigende, dvs. i køb, svarer vores objektive matematiske model (algoritme) på. Således filtreres tro, håb, frygt og grådighed ud af beslutningsprocessen. Et årligt afkast i porteføljerne på 21 procent de sidste 12 år tyder på, at investeringsstrategien virker. Nyt på Det er nu muligt at købe nyhedsbrevet Signallisten C20. Læs mere om produktet her: Signallisten og Aktiebarometeret er værktøjer, som Dansk Finansservice har udviklet og anvendt internt i et årti. Vi siger mange tak til de første kunder, som allerede abonnerer på det nye produkt. Vigtige links Afkasthistorik for LargeCap-porteføljen og SmallMidCap-porteføljen ligger i den vedhæftede pdf-fil. Opdateret analyse af Warren Buffetts performance her: Analysemetoder: Porteføljesammensætning: Artikel om økonomiske konjunkturer: På kan du også downloade en række andre spændende artikler om investering. Jeg arbejder på at offentliggøre alle mine handler gennem et par årtier. Nysgerrig? Så nærlæs de kommende nyhedsbreve fra. NB. Fra og med juni kommer nyhedsbrevet til at koste kr. om året. Ingen nuværende abonnenter vil blive opkrævet betaling uden deres forudgående bestilling og accept. Ansvarsfraskrivelse Denne mail og al information fra kan ikke og skal ikke stå alene i forbindelse med en eventuel investering i værdipapirer. Alle oplysninger fra os er tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder. Alle data stammer fra kilder, som vi finder troværdige. Oplysningerne er kun til orientering og er ikke et tilbud om en investeringsmulighed. Materialet kan indeholde fremadrettede udsagn om investering og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger. Undersøg altid de skattemæssige konsekvenser af at handle med værdipapirer. Nogle gange vil et aktiesalg eller -køb, der er foreslået af min analyse ikke være fordelagtige at udføre i alle skattemiljøer og for alle personer på det givne tidspunkt. Derfor kan der forekomme situationer, hvor jeg i mine virkelige porteføljer ikke følger alle købs- og salgsanbefalinger i modelporteføljerne. påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget udelukkende ud fra de af os af enhver art givne oplysninger. Analyse og copyright Side 4

5 Tema: Mysteriet om børsintroduktioner The IPO Puzzle Meget tyder på, at selskaber, som børsnoteres, med vilje bliver prisfastsat for lavt på kort sigt, men for højt på lang sigt. Et forhold, som forskere i finansverdenen kalder for et mysterium The IPO Puzzle Ordet puzzle er engelsk og betyder mysterium. Og akronymet IPO kommer af forbogstaverne af Initial Public Offering. IPO kan oversættes til det første udbud af aktier til offentligheden, eller kort sagt en børsnotering. Prisudviklingen for nynoterede selskaber er et af de store mysterier i moderne corporate finance. Børsintroduktioner har tilsyneladende to modsatrettede prisfastsætningsfænomener. For det første synes nynoterede selskaber på kort sigt at være prisfastsat for lavt, idet de i gennemsnit stiger 16,8 procent på deres første dag på børsen i USA ( ). Det tilsvarende tal på Københavns Fondsbørs er 8,4 procent ( ). Dette indikerer, at de virksomheder, der vil børsnoteres, sammen med deres rådgivere bevidst prisfastsætter sig selv under deres fundamentale værdi. For det andet indikerer data, at på mellemlang til lang sigt underperformer børsintroduktioner. Konkret opnår nynoterede selskaber undernormale afkast i forhold til sammenlignelige selskaber, der allerede er børsnoterede (deres peers). Dette tyder på, at virksomheder og deres rådgivere bevidst overpriser sig selv på lang sigt. I gennemsnit er nynoterede selskaber steget mindre i værdi end deres peers efter ca. 18 måneder på børsen. Og i gennemsnit halter nynoterede selskaber efter markedet generelt to-tre år efter børsnoteringen. Det beskrevne prisfastsættelsesmysterium er observeret på over 20 modne og nye markeder over meget lange tidshorisonter. Såfremt historien gentager sig, må konklusionen være, at man skal deltage i børsintroduktioner, men kun på kort sigt. Til sidst i artiklen kan du se en mere sofistikeret udgave af denne konklusion. Der er gjort mange forsøg på at forklare eksistensen af de to modstridende fænomener, også kaldet The IPO Puzzle. Det er ikke formålet med denne artikel at forklare, hvad der kan ligge bag The IPO Puzzle for det i sig selv kan der skrives afhandlinger om. Er du meget interesseret, kan du google på The IPO puzzle. Ellers kan det anbefales at læse HD-afhandlingen Danske Børsintroduktioner af Kristian F. Juul. I stedet for at debattere forskningen på området vil jeg give mit bud på, hvad du som investor skal være opmærksom på ved børsintroduktioner og i børsprospekter. Hvad er et børsprospekt egentlig? Et børsprospekt er et dokument med informationer om et selskabs opbygning og økonomi, som udarbejdes forud for en aktieudstedelse, aktieudvidelse eller fusion og er henvendt til mulige investorer. Et børsprospekt er normalt et digert værk på tætskrevne sider. Dertil kommer, at dets layout med vilje synes at skulle gøre læsningen så uinteressant som overhovedet muligt. Plejer du at læse hele prospektet? Man bør helt sikkert læse hele prospektet, men jeg vil vove den påstand, at man ikke behøver at læse hele prospektet for at kunne tjene penge på børsintroduktioner. Men du bør som minimum fokusere på følgende i et børsprospekt, årsregnskaber samt materiale om, hvordan aktiekurs og marked opfører sig efter en børsintroduktion: Generelt om selskabet 1) Hvor længe har selskabet eksisteret? Kort eksistens betyder stor risiko. Også hvis, eller især hvis, selskabets omsætning er steget vanvittigt de seneste år, skal man passe på. For man er nødt til at spørge sig selv, om man tror, at selskabet kan styre eller overhovedet fortsætte (en lønsom) vækst. NNIT har en lang historik med moderat vækst. 2) Har selskabet allerede dokumenteret, at dets produkter er efterspurgte, og at kunderne vil betale for dem? Hvis ikke, er investering forbundet med stor risiko, da ingen ved, om selskabet får succes. Husker du Danventures, Nanocover og Zepto Computers? NNIT har kunder, der vil og kan betale. 3) Er ledelsen troværdig? Det er et godt udgangspunkt, men ingen garanti, når man har OW Bunker in mente. Jeg vurderer, at NNIT-ledelsen er troværdig. Analyse og copyright Side 5

6 4) Står der meget på spil for bestyrelsen og direktionen? Det er et godt tegn, hvis ledelsen selv har investeret i selskabet forud for børsintroduktionen eller har skrevet under på, at de tegner nye aktier ved introduktionen. Hvis man dertil kan lægge, at ledelsen er meget velanskreven, må man gå ud fra, at de kun lægger navn til noget, der ret sikkert bliver en succes. Ledelsen i NNIT har hænderne på kogepladen. 5) Hvad er formålet/formålene med børsintroduktionen? Det primære formål bør ikke være at afdrage gæld til samme bank, som børsnoterer eller rådgiver selskabet. Jeg bryder mig heller ikke om at finansiere markedsføring af et nyt produkt. Formålet med børsintroduktionen er at understøtte NNIT s vækststrategi, herunder især at styrke deres offentlige og kommercielle profil over for eksisterende og nye kunder. Børsnoteringen er desuden et vigtigt skridt i retning af at gøre NNIT til en uafhængig forretning. Børsnoteringen skal også være med til at muliggøre aktieaflønning. NNIT og deres rådgivere modtager under tre procent af provenuet ved børsintroduktionen. Provenuet går således næsten udelukkende til Novo Nordisk. Selvom jeg ikke var aktionær i Novo Nordisk, synes jeg, at formålet med børsintroduktionen giver god mening. 6) Er der en såkaldt lock-up-periode, hvor eksisterende aktionærer ikke må sælge aktier? Hvem er omfattet, og hvor længe løber lock-up-perioden. Jo flere personer og selskaber, der er omfattet af en lock-up-periode, des bedre. Jeg ser gerne en lock-up-periode på mindst 12 måneder, som ved børsintroduktionen af NNIT. 7) Er selskabet afhængigt af at få store kunder og /eller af få produkter? Omsætningen bør være spredt på mange kunder og produkter, og kunderne må gerne være bundet op på lange og rentable kontrakter. NNIT er meget afhængigt af Novo Nordisk, som tegner sig for ca. 52 procent af NNIT s omsætning. Novo Nordisks andel af omsætningen er faldende, og jeg tror ikke, at Novo Nordisk skifter leverandør eller går i betalingsstandsning. Men der er principielt tændt en lille rød advarselslampe mht. spredning på kunder. 8) Har balancen store immaterielle aktiver og/eller nogle meget tunge aktiver (f.eks. borerigge eller skibe), der pludselig kan risikere at blive nedskrevet? Især i mindre og unge selskaber skal man passe på i den henseende. I NNIT udgør de immaterielle aktiver forsvindende små 2,8 procent af aktiverne. Jeg ser ikke nogen fare for pludselige nedskrivninger i nogen af aktiverne. 9) Hvilken børsværdi forventes selskabet at få. Jo mindre, des større risiko, bl.a. fordi små selskaber ofte er unge og har ret begrænset omsætning. Omvendt kan små selskaber til gengæld, hvis de får succes, give kolossale afkast. NNIT s forventede børsværdi ligger på 2,5-3,0 mia., hvilket jeg mener, er fornuftigt. Eller kort sagt: Har det selskab, som søges optaget på børsen, en høj nok kvalitet? For NNIT s vedkommende synes jeg ikke, der er anledning til bekymring. Generelt om aktiekursen og aktiemarkedet. 1) Sælg ud, hvis aktien i de første dage på børsen falder under sin introduktionskurs. En kursstigning på under 5 procent på en kæmpe omsætning i aktien plejer heller ikke at varsle godt. Det er ofte et tegn på, at nogen holder hånden under aktiekursen. På et tidspunkt kan sådan en hånd blive træt og begynde at ryste, og så kan bunden gå ud af aktiekursen. 2) Er aktiemarkedet overophedet? Gøres der forsøg på at børsnotere luftkasteller? Igen mindes man Danventures og Nanocover. Hvis stort set alt, uanset kvalitet, kan sælges, er markedet for børsintroduktioner blevet overophedet. Hvis dertil kommer, at nynoterede selskaber ikke stiger med det samme, er der normalt ikke meget mere at hente heller ikke på resten af aktiemarkedet. Tilbagekaldes en eller flere stort anlagte børsintroduktioner, skal man også være på vagt. Ad 1) Dette ved vi af gode grunde ikke noget om med hensyn til NNIT. Ad 2) Aktiemarkedet er ikke overophedet, men der er drøn på kedlerne. Markedet for børsintroduktioner i Danmark ser ikke ud til at være løbet af sporet. At en nylig børsintroduktion skred i olien, er ikke ensbetydende med, at andre børsintroduktioner, som NNIT s, også flopper. Man skal ikke sammenligne OW Bunker og NNIT. Nu sidder du sikkert tilbage med spørgsmålet: Hvad har du så selv tjent på børsintroduktioner, og hvad har du lært af det?. Analyse og copyright Side 6

7 Siden 1989 har jeg deltaget i 49 selskabers børsintroduktioner og i gennemsnit tjent 12,7 procent. Og jeg har i gennemsnit ejet aktierne i tre måneder. Omregnet til 12 måneder svarer dette til et afkast på 51 procent om året. Mange af de aktier, jeg har købt og solgt ved en børsintroduktion, er sidenhen blevet genkøbt, som f.eks. Genmab, Exiqon, NeuroSearch, Pandora og Vestas (jeg ejer aktier i alle disse på nær i Vestas). Så når jeg sælger ud, betyder det ikke et definitivt farvel. Det er heller ingen hemmelighed, at jeg deltager i NNIT s børsintroduktion. Jeg forventer at tjene procent på NNIT i løbet af NNIT s første måned på børsen. Afhængigt af hvordan aktien gebærder sig, og hvor mange aktier jeg får lov at tegne, forventer jeg at beholde ca. halvdelen på lang sigt. Det, jeg har lært ved at deltage i de mange børsintroduktioner, afspejles i de generelle råd, jeg har givet ovenfor. Derudover er det en god ide at benytte et såkaldt stop-loss. Dansk Aktionærforenings ordbog definerer et stop-loss således: Stop loss er en handelsregel, der anvendes til at begrænse tab ved kursnedgang. Investor sætter en grænse for, hvor meget eller til hvilken kurs en aktie må falde, før han sælger. I 90 erne kørte jeg uden stop-loss, men har siden år 2000 kørt med et stop-loss på 20 procent. Min benyttelse af stop-loss har ført til, at jeg siden år 1989 kun har tabt penge på deltagelse i 13 ud af 49 børsintroduktioner. Husk at flytte dit stop-loss med op, når aktiekursen stiger, og flyt ALDRIG et stop-loss nedad! Jeg kører ikke med et stop-profit og vurderer fra gang til gang, om jeg vil lade en profit løbe. Eksempler på s og Jesper Lunds deltagelse i børsintroduktioner Selskab År Avance (%) Ejet i NeuroSearch* ,4 10 måneder Vestas ,7 2,3 måneder 2M Invest ,1 4 måneder Genmab* ,5 1måned Danventures ,3 0 dage Exiqon* ,1 7 dage Pandora* ,5 0 dage OW Bunker ,3 2 dage NNIT 2015?? En stjerne ud for et selskab betyder, at eller Jesper Lund dags dato ejer aktier i selskabet, men ikke nødvendigvis siden børsintroduktionen. Du kan se alle de børsintroduktioner, og Jesper Lund har deltaget i siden 1989, her: Analyse og copyright Side 7

8 Sammenfatning af læserundersøgelsen Som nævnt er dette nyhedsbrev lidt specielt, fordi det foruden aktier handler om nogle af resultaterne af læserundersøgelsen, der sluttede den 28. februar Der var mange gode forslag, og vinderen af lodtrækningen blandt de indsendte spørgeskemaer offentliggøres så snart som muligt, såfremt vinderen vil offentliggøres (dette har ikke kunnet verificeres før deadline). Det har hele tiden været min plan at tilbyde et nyhedsbrev, der er kort, præcist, anvendeligt og overskueligt, med fokus på indholdet altså noget, der bliver læst og brugt. Jeg er bevidst gået efter det læsersegment, som selv kan og vil investere, og som ikke har tid eller lyst til at læse lange rapporter. Men hvad siger læserne? Ja, hvad siger læserne? Læserne af varierer lige fra nybegyndere til investeringsrådgivere, men med overvægt af de øvede og aktive investorer. Kun en læser oplyser, at vedkommende lader banken styre alle sine investeringer. Resten af læserne er ligeligt fordelt mellem hhv. selv at styre det hele og at lade andre hjælpe med noget af porteføljeplejen. Langt de fleste nyhedsbrevsmodtagere er velinformerede, da de læser to-fire andre medier. Næsten alle læsere synes, at nyhedsbrevet er kort og præcist og overskueligt. Rigtig mange synes, det er spændende. Nogle få synes, at nyhedsbrevet er for indviklet, svært at forstå eller rodet. Diplomatisk siges det, at designet kan diskuteres, men at det jo er indholdet, der tæller. Under halvdelen af respondenterne investerer i de aktier, der indgår i porteføljerne, men de bruger nyhedsbrevet til at finde ud af, om de skal akkumulere eller reducere på aktier generelt. De, der oplyser at have investeret i aktier, der indgår i porteføljerne, fortæller om positive afkast på mellem 7 og 129 procent. Nogle har tabt op til 15 procent på at købe aktier, der indgår i porteføljen. Atter andre har undgået tab ved at sælge ud af aktier, der røg ud af porteføljerne. Langt hovedparten synes, at et månedligt nyhedsbrev er tilstrækkeligt, men et mindre antal respondenter ønsker et ugentligt nyhedsbrev, eller i det mindste særudgaver, når der sker noget helt særligt. Citater, der er kopieret direkte fra spørgeskemaerne i læserundersøgelsen Der har ikke været tid til at indhente tilladelse til at offentliggøre navnene på ophavsmændene til citaterne. Relevant, aktuelt og velfunderet information om trends på aktiemarkedet og enkeltaktier - præsenteret på en overskuelig måde. Et aktienyhedsbrev der beskriver investering på en enkel måde i et overskueligt antal aktier og ud fra gennemprøvede modeller der beviseligt på sigt slår markedet stort. Et super værktøj der yder hjælp til selvhjælp Det er hverken for kort eller langt, hvis information er nyttig, hvilket jeg oplever nyhedsbrevet er og ser frem til modtagelse hver måned! Nyhedsbrevet bruges som sparring og holde op i mod mine egne valg af aktier. Jeg bruger ikke selv teknisk analyse, men finder teknisk analyse spændende til at finde trenden i de aktier som jeg selv vurdere / analysere vil give et rimeligt afkast. egentlig ikke så mange forslag. Måske lidt begrundelse for valg af aktier, ud over at de er gået i køb. Ofte ligger mange flere aktier i køb end dem der indgår i porteføljerne. Nyhedsbrevet vil jeg beskrive som havende en utrolig god evne til at forudsige markedets bevægelser de kommende 6 måneder, samt som et sundhedstjek af den globale (USA) økonomi idet der tjekkes for arbejdsløshed, nybyggeri osv. Jeg lægger især stor værdi i de analyser for hvornår vi kan forvente en korrektion af markeder, hvorpå der med rimelig stor sikkerhed kan hentes gode, lette og sikre procenter på betingelse af, at den globale økonomi forsat holder næsen i sporet. Jeg føler at Jesper er en kapacitet indenfor teknisk analyse og stoler på hans dømmekraft (i hvert fald 81% af tiden), da min viden og erfaring er begrænset. Analyse og copyright Side 8

9 Jeg bruger til at have helikopter blikket over markederne. Deres analyse af den globale økonomiske tilstand skidt eller dårligt giver mig en rigtig god mavefornemmelse omkring mine investeringer. Kigger og kopierer enkelte selskaber i Large Cap porteføljen og finder mine egne tilsvarende selskaber i Norden/Tyskland og USA i de samme sektorer. Deres månedlige forklaring omkring tillidsindikatorerne m.m. i specielt USA glæder jeg mig altid til, ligesom deres Signalliste i Aktionæren danner baggrund for min ageren på aktiemarkederne. Eksempelvis ved den seneste større korrektion i oktober måned 2014 var de hurtigt ude og sige det var af psykologisk karakter, hvilket jeg fulgte et par dage mere i negativt terræn havde jeg muligvis ikke holdt hovedet koldt men mail/artikler vedrørende tillidsindikatorer samt nøgletal fra USA gjorde jeg stolede på dem. Er til frisk tilskud til min vurdering af den politiske dagsorden. Er en god brik i puslespillet om at vurdere tiden. Forsøg at koble mere politik ind i hvorfor Up and Down. Nyt siden sidst En del af forslagene er allerede implementeret, og flere følger i de kommende (månedlige, korte og præcise) nyhedsbreve. I dette nummer vil du især kunne se forbedringer i design/layout, der er strammet op, ensrettet og gjort mere læsbart. Desuden er der ændret i indholdet, så nyhedsbrevet f.eks. nu indledes med et ultrakort resumé. Der er tillige indsat en afkasttabel i selve teksten. Og i porteføljeoversigterne er der foretaget en række ændringer i teksterne, som gør det lettere både at læse og forstå oversigterne. Endnu en gang mange tak for, at I tog jer tid til at deltage i læserundersøgelsen! Venlig hilsen Jesper Analyse og copyright Side 9

10 - LargeCap-porteføljen Portefølje pr. 1. februar Kurser ultimo februar udsendt den 1. marts. Aktie Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap C20 810,94 883,51 8,95 CPH Benchmark GI 1.095, ,13 8,51 Bavarian Nordic (M)* ,5 203,50 193% ,4% 210, ,44 Chr. Hansen (C) ,0 274,1 15% ,5% 298, ,01 Coloplast (C)* ,5 520,50 235% ,8% 532, ,31 Danske Bank (C) ,3 171,10 6% ,6% 176, ,21 Genmab (C)* ,9 442,8 71% ,4% 493, ,34 Novo Nordisk (C)* ,9 295,50 15% ,6% 319, ,19 Novozymes (C)* ,7 300,90 17% ,9% 323, ,51 Pandora (C)* ,8 472,70 12% ,6% 608, ,73 Sydbank (L) ,3 186,00 7% ,8% 208, ,83 Topdanmark (C) ,8 220,80 40% ,3% 221, ,09 = 100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund ejer aktier i selskabet. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap I alt primo måneden % Rente (0 % pr. år) 0 Fra 1/1 nedsat til 0 pct. fra 2 pct. Udbytte 0 Handler og opgørelse ultimo måneden DSV (C) ,40 215,40 0% Køb Kontanter (DKK) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,39% Værdi i alt ultimo måneden Resultat LargeCap-porteføljes afkast i % siden 31. marts ,01 Stigning i Copenhagen Benchmark GI indekset siden 31. marts 2003 (%). 554,92 Stigning i OMX-C20 indekset siden 31. marts ,35 Forskel i favør af modelporteføljen, målt i procentpoint. 462,66 Portefølje pr. 1. marts Kurser ultimo marts udsendes senest den 2. april. Aktie Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Estimat Estimat Estimat C20 883,51 911,00 3,11 CPH Benchmark GI 1.189, ,00 2,76 Bavarian Nordic (M)* ,5 210,50 203% ,5% 211, ,24 Chr. Hansen (C) ,0 298,8 25% ,0% 299, ,07 Coloplast (C)* ,5 532,50 242% ,4% 535, ,47 Danske Bank (C) ,3 176,60 9% ,9% 177, ,23 DSV (C) ,4 215,4 0% ,2% 217, ,74 Genmab (C)* , % ,0% 475, ,65 Novo Nordisk (C)* ,9 319,70 24% ,1% 325, ,66 Novozymes (C)* ,7 323,50 26% ,3% 320, ,08 Pandora (C)* ,8 608,50 44% ,5% 606, ,41 Sydbank (L) ,3 208,00 19% ,6% 209, ,48 Topdanmark (C) ,8 221,00 40% ,3% 222, ,45 = 100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund ejer aktier i selskabet. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Månedens handler og kommentarer: År til dato afkastet i porteføljen er på 11,94 pct. mens C20-indekset er steget 18,68 pct. I februar steg porteføljen 6,34 pct., mens C20-indekset steg 8,95 pct. På kort sigt underperformer porteføljen. Men 'The Big Picture' viser 20,7 pct. om året, hvilket ikke er så ringe. DSV, der netop er gået i køb, kørers ind med en vægt på 8,3 pct. af den investerede kapital. Efter denne omlægning af porteføljen udgør kontantandelen 4,39 pct. (sidst 12,04). C20-indekset og alle andre danske aktieindekser er styrkede, og jeg forventer der er mere krudt i markedet. Årligt afkast siden 31/ ,65 20 N.B. Kolonnen 'Afkast i procent' viser afkastet på aktien siden den indgik i porteføljen. Historiske afkast (%) Modelportefølje 11,94 22,37 56,18 31,37-9,58 27,65 OMXC20 18,68 20,95 24,05 27,24-14,78 35,91 Afkast (% p.a.) ,94 Porteføljens overperformance i forhold til C20: 6,71 procentpoint p.a. 1 million investeret i 12 år til 20,65 % p.a. bliver til: million investeret i 12 år til 13,94 % p.a. bliver til: DF LargeCap C20-indekset Analyse og copyright,.

11 - LargeCap-porteføljen Afkastsammenligning. 1 mio. investeret i DF LargeCap-porteføjen hhv. i C20-indekset DF LargeCap C20-indekset Afkast for årene 2003 til 2013 samt 2015 år til dato 70 33,8 30,9 22,8 17,3 35,2 37,3 DF LargeCap C20-indekset 35,9 35,9 27,6 24,0 22,4 12,2 12,8 5,1-24,1-9,6-14,8 31,4 27,2 56,2 24,1 22,4 20,9 11,9 18, Afkast i procent , Analyse og copyright,.

12 - SmallMidCap-porteføljen Portefølje 1. februar Kurser ultimo februar udsendt den 1. marts. Aktie Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring Handelsdag køb (snit) status procent aktier primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap CPH Benchmark CAP GI 993, ,4 9,2 Alm. Brand (M)* ,6 34,2 256% ,1% 39, ,7 AMBU (M)* ,1 140,0 28% ,4% 136, ,5 Arkil (S)* ,0 865,0 102% ,7% 890, ,9 cbrain (S) ,9 27,9 0% ,1% 23, ,5 Chemometec (S) ,7 12,4 62% ,9% 14, ,2 DFDS (M) ,0 636,0 15% ,0% 717, ,7 Exiqon (S)* ,0 8,0 0% ,4% 7, ,8 Kbh. Lufthavne (L) , ,0 88% ,0% 3.310, ,9 Onxeo (M)* ,7 46,0 3% ,8% 46, ,9 RTX (S) ,5 63,5 19% ,9% 79, ,4 SAS (M) ,3 13,3 0% ,4% 18, ,6 Spar Nord (M) ,4 59,5 63% ,9% 60, ,7 Zealand (M)* ,8 85,5 21% ,5% 82, ,5 Össur (M) ,6 20,1 14% ,9% 21, ,5 =100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller ejer aktier i selskabet. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap I alt primo måneden % Rente (0 % pr. år): 0 Fra 1/1 nedsat til 0 pct. fra 2 pct. Udbytte 0 Handler og opgørelse ultimo måneden Ingen Kontanter (DKK) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,020% Værdi i alt ultimo måneden Resultat SmallMidCap-porteføljes afkast i % siden 31. marts ,46 Stigning i Copenhagen Benchmark CAP GI i % i siden 31. marts ,36 Forskel i favør af modelporteføljen, målt i procentpoint. 430,10 Portefølje 1. marts Kurser ultimo marts udsendes senest den 2. april. Aktie Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring Handelsdag køb (snit) status procent aktier primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Estimat Estimat Estimat CPH Benchmark CAP GI 1.084, ,0 1,4 Alm. Brand (M)* ,6 39,9 316% ,4% 40, ,3 AMBU (M)* ,1 136,5 25% ,7% 137, ,4 Arkil (S)* ,0 890,0 108% ,3% 900, ,1 cbrain (S) ,9 23,3-16% ,4% 25, ,3 Chemometec (S) ,7 14,9 95% ,7% 15, ,7 DFDS (M) ,0 717,0 30% ,4% 721, ,6 Exiqon (S)* ,0 7,3-9% ,8% 7, ,7 Kbh. Lufthavne (L) , ,0 95% ,8% 3.333, ,7 Onxeo (M)* ,7 46,4 4% ,5% 46, ,9 RTX (S) ,5 79,0 48% ,7% 81, ,5 SAS (M) ,3 18,3 38% ,7% 18, ,6 Spar Nord (M) ,4 60,5 66% ,3% 61, ,8 Zealand (M)* ,8 82,5 17% ,5% 88, ,7 Össur (M) ,6 21,2 20% ,7% 22, ,8 =100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller ejer aktier i selskabet. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Månedens handler og kommentarer: År til dato afkastet i porteføljen er på 18,45 pct., mens benchmark er steget 16,43 pct. I februar steg porteføljen 6,87 pct. mens Copenhagen Benchmark steg 9,19 pct. SAS der blev købt ved sidste status fløj 38 procent højere, RTX steg 24 pct. og Chemometec steg 20 pct. cbrain og Exiqon, der blev købt ved sidste status trak desværre lidt ned i resultatet med fald på 17 pct. og 8,8 pct. Men 'The Big Picture' er et heftigt år til dato afkast på 18,5 pct. - 2 procentpoint bedre end benchmark. Der foretages ingen handler ved denne status idet ingen aktier i porteføljen er gået i salg, og fordi spredningen i porteføljen er fornuftig. Kontantandelen er 7,02 pct. (sidst: 7,50). Alle danske aktieindekser er styrkede og på vej op, så jeg forventer en fortsat god udvikling i SmallMidCap. N.B. Kolonnen 'Afkast i procent' viser afkastet på aktien siden den indgik i porteføljen. Historiske afkast (%) Modelportefølje 18,45 12,56 44,53-2,53-10,40 27,12 CPH Bench. Cap GI 16,43 15,95 39,28 16,51-23,95 17,90 Afkast (% p.a.) Årligt afkast siden 31/ ,77 16,46 Porteføljens overperformance i forhold til CPH Benchmark: 5,31 procentpoint p.a. 1 million investeret i 12 år til 21,77 % p.a. bliver til DKK million investeret i 12 år til 16,46 % p.a. bliver til DKK DF SmallMidCap CPH Bm CAP GI Analyse og copyright,.

13 - SmallMidCap-porteføljen Afkastsammenligning. 1 mio. investeret i DF SmallMidCap hhv i CPH Bm CAP GI-indekset DF SmallMidCap CPH Bm CAP GI Afkast for årene 2003 til 2013 samt 2015 år til til dato 59,7 53,1 63,4 44,4 72,7 58,8 45,5 39,2-1,9-4,8 DF SmallMidCap CPH Bm CAP GI 26,1 27,1 19,4 17,9-31,5-60,0-10,4-24,0 16,5-2,5 44,5 39,3 16,0 18,516,4 12, Afkast i procent Analyse og copyright,.

14 Appendiks til Anvendelse Data i nyhedsbrevet, der udkommer i begyndelsen af hver måned, kan anvendes som inspiration til opbygning af din egen portefølje. Men inden du evt. gør det, skal du grundigt gennemlæse afsnittet Ansvarsfraskrivelse til sidst i appendikset. Hvis du har en Private Banking-aftale eller lignende, så prøv at se på det årligt opnåede afkast og på omkostninger siden 2005 i den aftale. En anden syretest er at tjekke, hvor meget du egenhændigt har tjent om året på at investere de sidste mange år. Husk at se på år 2008, hvor LargeCap-porteføljen kun faldt 24 procent, mens aktiemarkedet (C20-indekset) faldt 46 procent. Måske kan vores portefølje benyttes som inspiration. Om ikke andet, så kan vores varsler om vendinger i aktiemarkedet læses i nyhedsbrevet. Målgruppe Målgruppen for nyhedsbrevet er læsere og investorer med stor interesse for direkte investering i danske aktier. Det er til læsere, der kort og præcist, uden for mange fagtermer og forelæsninger, vil have at vide, hvor det er bedst at investere. Nyhedsbrevet er velegnet til læserne, der har erfaring med selv at investere i enkeltaktier, og som vil være velinformerede. Læserne har eller ønsker middel til høj investeringsrisiko. Baggrund Kernen i nyhedsbrevet er de to modelporteføljer: LargeCap-porteføljen og SmallMidCap-porteføljen, der begge blev startet op den 1. april Ideen med porteføljerne er at give læserne mulighed for at følge med i aktiemarkedet og i de mest stigende aktier i de to primære segmenter af det danske aktiemarked: hhv. de store aktier (LargeCap) og resten af aktierne (Small- og MidCap-aktierne) på Københavns fondsbørs. Afkastene er beregnet som årlig procentvis værditilvækst inkl. udbytter og handelsomkostninger siden opstart. Afkastmålet for de to modelporteføljer i nyhedsbrevet er at slå aktiemarkedet. Som det fremgår af nyhedsbrevene, er dette afkastmål godt og vel opfyldt. Vi forventer, at det gennemsnitlige årlige afkast altid, som hidtil, vil være mindst 15 procent om året. Ved et afkast på 15 procent årligt fordobles formuen hvert femte år. Udvælgelsen af aktier til porteføljerne bygger på s matematiske, tekniske analysemodel (algoritme). Analysemodellen er designet til at spotte de aktier, som med størst sandsynlighed vil stige på lang sigt. Med lang sigt menes på flere måneders sigt. Ud over benyttelse af algoritmen fokuserer vi den på fundamentale aktieanalyser og på makroøkonomiske faktorer, demografiske forhold og konjunkturforhold. Dvs. at vi forsøger at lægge investeringerne der, hvor væksten med stor sandsynlighed kommer til at være kraftigst. Tillad os at henvise til hvis du vil have alle detaljer om porteføljesammensætning. Vore analysemetoder er beskrevet her: Aktiekurserne i porteføljeoversigterne er korrigeret for udbytter, aktiesplit, aktieudvidelser og fondsaktier. Aktiekurserne og aktieindeksværdierne i porteføljeoversigten opdateres månedsvis og er lukkekursen på månedens sidste handelsdag. Porteføljesammensætning Tillad os at henvise til hvor alle detaljer om porteføljesammensætning findes og holdes opdateret. Sådan læses porteføljeoversigten Se næste side, tak. Analyse og copyright: ApS

15 Appendiks Porteføljeoversigten kan ved første øjekast se lidt kompliceret ud, men det er den ikke. Porteføljeoversigten fylder en A4-side og består af en tabel, der fylder ca. to tredjedele af oversigten. Disse to tredjedele af oversigten forklares detaljeret her. Resten af porteføljeoversigten er selvforklarende og viser tekstafsnittet Månedens handler og kommentarer, afkaststatistik i form af en tabel og en eller flere grafer. De øverste to tredjedele af porteføljeoversigten, dvs. den store tabel, kan underinddeles således: øverst vises data, der vedrører måneden, der lige er afsluttet, her er vist data for februar Nederst vises, hvordan porteføljen er sammensat i den måned, som nyhedsbrevet udkom i (marts 2015). Kolonnerne 1 til 10 er til venstre i tabellen og viser, hvordan måneden begyndte. Til højre viser kolonne 11 til 13, hvordan måneden endte/forventes at ende. Forklaring på indholdet af kolonne 1 til 13 i de øverste to tredjedele af porteføljeoversigten. Den sidste tredjedel af oversigten er ikke vist, da den er selvforklarende. BLÅ tekst er forklarende tekst, der kun vises i dette appendiks: 1. Aktie viser indholdet (aktienavn) af porteføljen den 1. i måneden. Lidt længere nede vises, hvilke aktier der måtte være handlet i måneden. 2. Seneste handelsdag viser, hvornår der sidst er købt i aktien. Datoer for reduktion vises ikke, da reduktion ikke ændrer den gennemsnitlige anskaffelsespris. 3. Kurs ved køb (snit) viser, ved hvilken kurs aktien er købt. Prisen er den gennemsnitlige anskaffelsespris. 4. Kurs ved status angiver lukkekurser på kalendermånedens sidste dag i sidste måned, svarende til kursen før børsens åbning i udgivelsesmåneden. 5. Afkast i procent viser, hvor mange procent aktien er steget eller faldet fra den gennemsnitlige anskaffelsespris. 6. Styk angiver det antal stk. af den pågældende aktie, der ligger i porteføljen. 7. Kursværdi primo angiver det beløb i kroner, der er investeret i aktien. Og lidt længere nede beregnes summen af alle porteføljeaktier. 8. Aktieandel viser, hvor mange procent aktien udgør af den i aktier investerede kapital. Summen af disse procentdele = 100 procent og er ekskl. kontanter. 9. Kurtage og spread viser, hvis der er handlet, handelsomkostninger inklusive spread (spread = forskellen mellem købs- og salgspris på børsen). 10. Bevægelser og kontanter viser kontobevægelser i måneden og kontantbeholdningen. 11. Kurs ult. måneden viser i den øverste del af tabellen kursen, som aktien lukkede i på månedens sidste handelsdag = ultimo. Nederst i tabellen angives den kurs, som DF estimerer kursen lukker i næste måned, der, hvor der står estimat med rødt. Overvurder ikke dette estimat. 12. Kursværdi ultimo viser kursværdi ultimo, dvs. antal stk. aktier ganget med kurs ult. måneden. 13. Ændring denne måned viser, hvor mange procent aktien er steget i kalendermåneden. Kolonne-numre. Portefølje pr. 1. februar 2015 (se kolonne 1-10 i den øverste del af tabellen). Kurser ultimo februar udsendt den 1. marts (se kolonne 11-13) Aktie Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap C20 810,94 883,51 8,95 CPH Benchmark GI 1095, ,13 8,51 Bavarian Nordic (M)* ,50 203,50 192,8% ,4% 210, ,44 Chr. Hansen (C) ,00 274,10 14,7% ,5% 298, ,01 Coloplast (C)* ,50 520,50 234,7% ,8% 532, ,31 Danske Bank (C) ,30 171,10 6,1% ,6% 176, ,21 Genmab (C)* ,90 442,80 71,0% ,4% 493, ,34 Novo Nordisk (C)* ,90 295,50 14,6% ,6% 319, ,19 Novozymes (C)* ,70 300,90 16,8% ,9% 323, ,51 Pandora (C)* ,80 472,70 11,5% ,6% 608, ,73 Sydbank (L) ,30 186,00 6,7% ,8% 208, ,83 Topdanmark (C) ,80 220,80 39,9% ,3% 221, ,09 = 100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller ejer aktier i selskabet. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap I alt primo måneden % Rente (0 % pr. år) 0 Udbytte 0 Handler og opgørelse ultimo måneden DSV (C) ,40 215, Køb Kontanter (DKK) og deres procentdel af porteføljens totale værdi ,39% Værdi i alt ultimo måneden Portefølje pr. 1. marts 2015 (data pr. den 1. i den måned nyhedsbrevet udkom). Kurser ultimo marts udsendes senest den 3. april (estimater). Aktie Seneste Kurs ved Kurs ved Afkast i Styk Kursværdi Aktie- Kurtage Bevægelser Kurs ult. Kursværdi Ændring handelsdag køb (snit) status procent primo andel og spread og kontanter måneden ultimo denne md. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap. Forklarer hvilket segment aktien tilhører Estimat Estimat Estimat C20 883,51 911,0 3,11 CPH Benchmark GI 1.189, ,0 2,76 Bavarian Nordic (M)* ,50 210,50 202,9% , , ,24 Chr. Hansen (C) ,00 298,80 25,0% ,08 299, ,07 Coloplast (C)* ,50 532,50 242,4% ,4% 535, ,47 Danske Bank (C) ,30 176,60 9,5% ,9% 177, ,23 DSV (C) ,40 215,40 0,0% ,2% 217, ,74 Genmab (C)* ,90 493,00 90,4% ,0% 475, ,65 Novo Nordisk (C)* ,90 319,70 24,0% ,1% 325, ,66 Novozymes (C)* ,70 323,50 25,5% ,3% 320, ,08 Pandora (C)* ,80 608,50 43,6% ,5% 606, ,41 Sydbank (L) ,30 208,00 19,3% ,6% 209, ,48 Topdanmark (C) ,80 221,00 40,1% , , ,45 = 100% En stjerne (*) betyder at Jesper Lund og/eller ejer aktier i selskabet. (C) = C20, (L) = LargeCap, (M) = MidCap, (S) = SmallCap Nyhedsbrevet udkommer i begyndelsen af hver måned (f.eks. marts). Aktiekurserne pr. den 1. i en måned = lukkekurserne pr. den sidste dag i måneden før. Derfor er kurserne f.eks. primo marts lig med aktiekurserne, eller rettere lukkekurserne, ultimo februar. 'Estimat' er vores gæt på kursudviklingen i måneden, hvor nyhedsbrevet udkom. Analyse og copyright,.

16 Appendiks til Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne og analyserne i dette nyhedsbrev og på er ment som generel information for modtageren. Indholdet i dette nyhedsbrev og på skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende karakter. Ingen oplysninger i nyhedsbrevet eller på skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. anbefaler, at du læser al tekst på og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i nyhedsbrevet eller på er korrekte og komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. påtager sig ikke noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlig for oplysningerne i nyhedsbrevet eller på Ligeledes kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne i nyhedsbrevet og på Aktier og andre værdipapirer kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving mv., og man kan tabe hele det investerede beløb. Historisk udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Copyright og ophavsret Alle rettigheder til de viste data tilhører, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Analyse og copyright: ApS

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år

Dansk Finansservice Danske Aktier. Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år Juli 215 Dansk Finansservice Danske Aktier Analyse og data pr. 31. juli 215 Store kursstigninger sender porteføljernes afkast op på 42 procent i år De danske aktieindekser vandt igen styrke, og jeg vurderer

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter:

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter: Opdatering Solen skinner, Novo har igen igen brudt 1000 og selv Vestas er nu steget så meget at vi er knap 30% over aktionsgrænsen. MEN vigtigst af alt er at vi nu tjener penge: Break Even blev midt i

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established.

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established. NASDAQ OMX 1 Dansk Industri - 8. april 2014 AGENDA Kort om NASDAQ OMX Hvor godt er aktiemarkedet i dag? Hvorfor ser vi en øget interesse for at lave en børsnotering? Hvad er formålet med at gå på en markedsplads?

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak

Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Sådan ruster du dine penge mod bankkrak Konkursen i Tønder Bank kom som et lyn fra en klar himmel. Hvor stor er sandsynligheden for, at det sker for din bank? Af Louise Kastberg, 12. november 2012 03 Bliver

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Tirsdag 17. marts 2015

Tirsdag 17. marts 2015 Tirsdag 17. marts 2015 AktiePost udkommer i denne uge en dag før sædvanligt. Det skyldes, at jeg deltager i det møde, som Dansk Aktionærforening arrangerer i København. I år vil det mest handle om investeringsforeninger.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere