DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt"

Transkript

1 Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Bacheloropgave Mette Lim Vesterager Ha Jur Maja Jakobsen Vejleder: Hanne Søndergaard Birkmose Jane Thorhauge Møllmann DANISH CROWN A/S som investeringsobjekt Handelshøjskolen Maj 2011

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. English summary Indledning Baggrund Problemformulering Afgrænsning Metode Juridisk metode Økonomisk metode Definition af overtagelsesværn Historisk baggrund for overtagelsesværn Stemmedifferentiering A- og B- aktier Stemmeløse aktier Stemmeloft og ejerloft Anciennitetsaktier Juridisk delkonklusion Indledende virksomhedsprofil med commen size og indeks analyse Rentabilitet og indtjeningsevne Likviditet og finansiering Soliditet og risiko International financial reporting standards (IFRS) Ændring i regnskabspraksis Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Reformulering af pengestrømsopgørelsen Side 1 af 63

3 1. Indholdsfortegnelse 17. Indledende virksomhedsprofil af Danish Crown Common size analyse Indeks analyse Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne Analyse af likviditet og finansiering Analyse af soliditet og risiko Økonomisk delkonklusion Hovedkonklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag 1 Resultatopgørelse Bilag 2 Balance Bilag 3 Pengestrømsopgørelse Bilag 4 Rentabilitet og indtjeningsevne Bilag 5 Likviditet og finansiering Bilag 6 Soliditet og risiko Bilag 7 Indeks analyse Bilag 8 Commen size analyse Bilag 9 VION Bilag 10 soliditetsgrader Smithfield foods og VION Bilag 11- Slide fra forelæsning Bilag 12 Slide fra forelæsning Side 2 af 63

4 2. English summary 2. English summary Danish Crown a.m.b.a.s council decided to form a private company and move all operation activities in to the new Danish Crown A/S. This decision is driven by a consolidation in the slaughterhouse business, and CEO Kjeld Johansen wants Danish Crown to be an active player in this consolidation, and to be prepared for whatever the future may bring. In order to compete in a global market and keep their position as the worlds 2nd largest slaughterhouse, Danish Crown presented DC2015. This is the strategy on how they plan to ensure this. DC2015 plans on increasing revenue from DKK 45 millions to DKK 85 millions over the next 3-5 years. And this is going to happen by a buy up. But in order to buy, Danish Crown needs funding. And this is where the decision on forming a private company presents its first advantage compared to the co- operative society form. By offering shares for sale, Danish Crown will be able to raise capital to fund DC2015. But by offering shares for sale, Danish Crown a.m.b.a. and thereby its owners, will find themselves in a whole new situation. Up until now the members of Danish Crown a.m.b.a. have had full control of the company. But that will change if new shareholders enter the company. Danish Crown a.m.b.a. will have to share control, and this presents a problem. As the members of Danish Crown a.m.b.a. also are the suppliers for Danish Crowns slaughterhouses, they earn their money by selling their product to Danish Crown and getting the highest price possible, but also by Danish Crown reselling its products at the best price. The new shareholders only make money from maximizing profit, and that includes buying its raw materials as cheap as possible. So Danish Crown a.m.b.a. will, because of its owners, have a strong interest in securing its future influence on Danish Crown A/S. Another challenge is selling the shares. Just because it is possible to buy shares in Danish Crown A/S does not mean that anyone will. The focus of this paper is how Danish Crown A/S looks through the eyes of a potential investor. We also map out the opportunities Danish Crown a.m.b.a. has Side 3 af 63

5 3. Indledning to protect and secure its influence on Danish Crown A/S, and we discuss which takeover defence is the best for Danish Crown A/S. By combining these two topics, we would like to evaluate how interesting Danish Crown A/S is as a potential investment, taking takeover defences into account. 3. Indledning 3.1. Baggrund 1 repræsentantskab stemte den 13. aktieselskab og flytte alle driftsaktiviteter fra Danish Crown a.m.b.a. over i det nye aktieselskab har ikke umiddelbart nogen effekt på måden, hvorpå Danish Crown koncernen 2 drives. Danish Crown A/S ejes 100% af Danish Crown a.m.b.a. Beslutning kommer tilsyneladende af, at der lige nu er en konsolidering i gang i slagteribranchen, og Danish Crowns koncernchef Kjeld Johannsen ønsker, at Danish Crown er en aktiv spiller i denne konsolidering. 3 Han ønsker derfor at have alle døre åbne og være klar til kampen om verdensmarkedet. Som Kjeld Vi skal have de værktøjer klar til den dag, vi får 4 Danish Crown er efter opkøbet af tyske D&S Fleisch igen verdens 2. største svineslagterikoncern. For at beholde denne position i den internationale slagteribranche har Danish Crown fremlagt deres vækstplan, DC2015. Danish Crown ønsker at øge deres omsætning fra 45 mia. kr. til 65 mia. kr. over de næste 3-5 år. Dette planlægger de at gøre ved opkøb, særligt i Tyskland og Polen. 5 1 Fremover kaldet Danish Crown a.m.b.a. 2 Fremover kaldet Danish Crown 3 Artikel: Danish Crown fanget i en vækstklemme, Børsen udgivet den 13. Oktober 2010, side Artikel: Danish Crown fanget i en vækstklemme, Børsen udgivet den 13. Oktober 2010, side 10 5 Udtalt af Danish Crowns bestyrelsesformand Niels Mikkelsen i forbindelse med artiklen: Danish Crown vil opkøbe i Tyskland og Polen, Børsen udgive den 14. Oktober 2010, side 8 Side 4 af 63

6 3. Indledning er man stor og global. Vi har en størrelse, hvor vi skal være det sidste. Vi kan ikke være en regional eller Udtaler Kjeld Johannsen til Børsen 6 Men der skal kapital til at iværksætte deres planer. Deres nye status som aktieselskab åbner døre for en finansieringsmetode, som andelsstrukturen ikke kan tilbyde nemlig at udbyde aktierne til salg og på den måde rejse kapital. Ved at udbyde aktier vil Danish Crown a.m.b.a. og dens ejere, som er landmænd, stå i en ny situation. De går fra at have fuld kontrol over selskabet til, at der kommer andre, som også har noget at skulle have sagt. Begge parter ønsker at tjene penge, men vejene til at tjene pengene er forskellige. Andelshaverne tjener ved at sælge deres grise eller kreaturer til Danish Crown til den bedste mulige pris, mens investorerne tjener dem ved en høj indtjening og lave omkostninger, herunder lave indkøbspriser. Derfor vil andelshaverne have en interesse i at sikre deres fremadrettede indflydelse på selskabet, selvom der måtte komme nye aktionærer til Danish Crown A/S. Dannelsen af Danish Crown A/S giver anledning til mange spørgsmål. Både for Danish Crown a.m.b.a., hvis ejere tjener til føden ved at levere deres produkter til Danish Crown, men også for Danish Crown A/S som helhed i forhold til, om de ved en eventuel udbydelse af aktier overhovedet kan sælge deres aktier Problemformulering 6 Børsen: Danish Crown fanget i en vækstklemme, udgivet 13. Oktober 2010 side 10 Side 5 af 63

7 3. Indledning Da muligheden for at investere i et selskab ikke er ensbetydende med, at investorerne har lyst til at investere i selskabet, er det relevant at kigge på, om Danish Crown A/S overhovedet er et interessant investeringsobjekt. For hvis ikke aktierne kan sælges, falder de kapitalrejsningsmuligheder, som de netop kan opnå ved at blive et aktieselskab, til gulvet. Derfor vil vi undersøge, om Danish Crown A/S fra et rent økonomisk synspunkt vil være interessante for investorer. I og med at andelshaverne også er leverandører til Danish Crown, kan der være konsekvenser for dem i forbindelse med at få nye aktionærer ind. Mens andelshaverne tjener deres penge ved at få den bedste pris, når de sælger deres grise og kreaturer til Danish Crown og ved at få en god pris, når det sælges videre til forbrugerne, tjener en almindelig aktionær penge ved at råprodukterne indkøbes så billigt som muligt og sælges videre til forbrugerne til den bedst mulige pris. Her vil der altså opstå en udfordring, da andelshaverne og aktionærer ved indkøb af råvarer vil have modsatrettede interesser. I dag findes der en leveringsaftale mellem landmændene og Danish Crown, der sikrer landmændene, at slagterierne vil aftage alt det kød, de kan producere. Samtidig er der forhandlet en bestemt pris på de forskellige kødprodukter. Dette sikrer den enkelte landmand, at han ikke står uden aftagere til sine produkter, og samtidig sikrer aftalen Danish Crowns slagterier, at de får deres råvarer til en konstant og kendt pris. Sådan en aftale kan komme i fare, hvis den eksterne aktionærgruppe bliver tilstrækkelig stor til at få indflydelse på selskabets dispositioner. 7 Vi vil derfor også undersøge de muligheder andelshaverne har for at sikre deres interesser igennem overtagelsesværn, hvis der kommer andre aktionærer ind i billedet. Til sidst vil vi sammensætte de to undersøgelser, for ét er, om Danish Crown i sig selv er investeringsværdig, et andet er, om de også er det, hvis andelshaverne via deres ejerskab af Danish Crown a.m.b.a. indfører overtagelsesværn for at sikre egne interesser. I denne opgave ønsker vi derfor at besvare følgende spørgsmål: 7 Artikel: Kreditkæmpe frygter opbrud i andelssektor, Børsen udgivet den 5. Oktober 2010, side 12 Side 6 af 63

8 3. Indledning Hvor interessant er Danish Crown A/S fra et økonomisk/regnskabsmæssigt synspunkt at investere i? Hvordan kan andelshaverne sikre, at de beholder en bestemmende indflydelse, når eksterne investorer erhverver kapitalandele? Hvordan vil Danish Crown A/S samlet set fremstå som investeringsobjekt, når man vurderer selskabets økonomiske potentiale og samtidig tager højde for eventuelle overtagelsesværn? 3.3. Afgrænsning Overtagelsesværn kan anskues som effektive på flere forskellige niveauer. I denne opgave vil vi dog fokusere på andelshaverne, som ønsker at sikre deres fremtidige indflydelse på selskabet i forhold til, at der senere måtte komme eksterne investorer ind. Denne opgave vil derfor ikke behandle spørgsmålet om overtagelsesværn som middel mod fjendtlige overtagelsesforsøg af selskabet som en helhed. Danish Crown er en koncern, og den regnskabsmæssige del af opgaven er baseret på koncernregnskabet. Moderselskabet alene og de enkelte datterselskaber er ikke genstand for vores økonomiske analyse. Regler omkring stiftelse af et aktieselskab vil ikke blive behandlet i nærværende opgave. Regler for hvordan overtagelsesværn vedtages vil kun indgå i opgaven i det omfang, at de findes relevante eksempelvis i forhold til fordele og ulemper ved de forskellige overtagelsesværn. Side 7 af 63

9 4. Metode Den økonomiske del vil primært bestå af en nøgletalsanalyse af Danish Crowns årsrapporter for de sidste 5 år. Vi vil ikke komme nærmere ind på hvordan Danish Crown aflægger årsrapport, og om det er gjort så korrekt som muligt. Danish Crown har præsenteret deres vækststrategi DC2015, hvis mål er at øge deres omsætning med 20 mia. kr. inden for en kort årrække. Hvorledes denne vækststrategi er sammensat, og hvilke øvrige finansieringsmuligheder der i denne situation vil være oplagte, er ikke genstand for nærmere analyse i denne opgave. Vores formål med opgaven er at se, om Danish Crown A/S vil være interessante at investere i. 4. Metode 4.1. Juridisk metode I den juridiske del af opgaven beskæftiger vi os med selskabsretten. Her anvendes selskabsrettens regler om overtagelsesværn, og vi ønsker at gennemgå disse og finde frem til gældende ret. Den retsvidenskabelige metode, som beskæftiger sig med dette spørgsmål, er retsdogmatikken, hvis opgave er at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret 8. For at udlede gældende ret benyttes retskilder. Retskildeteorien, og dermed retskildelæren, er i konstant udvikling, og i dag taler man om en deskriptiv retskildeteori. Denne teori interesserer sig for det retslige materiale, der rent faktisk anvendes ved retsafgørelser. 9 En retskilde bliver traditionelt defineret som de faktorer eller det materiale, der øver indflydelse på afgørelsen af retstvisten : Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, (2008) side Evald, Jens og Schaumburg-Müller: Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, (2008) side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier (2008) side 43, Wegener, Morten: Juridisk metode (2000) side 5 og Gram Jensen, Svend: Almindelig retslære (1998) side 87 Side 8 af 63

10 4. Metode Retskildebegrebet består af retskildefaktorer og retskildeprincipper. Retskildefaktorerne er de faktorer, som skal danne grundlag for den regel, der lægges til grund ved en stillingtagen. Disse faktorer inddeles oftest i fire hovedgrupper bestående af lovgivning, præjudikater, sædvaner og forholdets natur. 11 Rækkefølgen i fortolkningen af retskilderne indebærer ikke en rangorden mellem retskilderne. 12 Alle retskildefaktorer kan således være udslagsgivende for besvarelsen af det retlige spørgsmål, men den relative værdi beror på graden af objektivering. 13 Indbyrdes modstrid løses ved hjælp af retskildeprincipperne, som handler om prioritering og afvejning af faktorer. 14 Når reglens indhold ikke umiddelbart kan udledes, benyttes fortolknings- og udfyldningsprincipper. Grænserne mellem retskildelæren og fortolkningslæren er flydende. 15 Den juridiske problemstilling der behandles er forholdet mellem andelshaverne i Danish Crown a.m.b.a. og nye aktionærer i Danish Crown A/S. For at besvare spørgsmålet: Hvordan kan andelshaverne sikre, at de beholder en bestemmende indflydelse, når eksterne investorer erhverver aktier i Danish Crown A/S? vil vi primært benytte os af retskilden: lovgivning, da vores opgave kun sigter på at undersøge hvilke muligheder selskabsretten giver i forhold til overtagelsesværn. Dette vil være en rent teoretisk analyse af de muligheder Danish Crown a.m.b.a. har for at sikre dens fremtidige indflydelse, og hvilke fordele og ulemper de forskellige muligheder medfører. Lovgivningen på dette område er Lov nr. 470 af 12/06/2009 for Aktie og Anpartsselskaber også kaldet Selskabsloven Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier (2008) side Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier (2008) side Høj objektivering forekommer når dommeren/retsanvenderen præsenteres for et meget formaliseret materiale, jf. Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D.: Retskilder og Retsteorier (2008) side Eckhoff, Torstein: Rettskildelære (1997) side Gram Jensen, Svend: Almindelig retslære (1998) side Opgaven igennem vil benævnelsen Selskabsloven blive brugt. Side 9 af 63

11 4. Metode De relevante bestemmelser, der fortolkes, er Selskabslovens 45 om, at alle kapitalandele som udgangspunkt har lige ret i selskabet, Selskabslovens 46 om kapitalandeles stemmeret og Selskabslovens 107 stk. 2, nr. 4 om stemmeloft og ejerloft. Til fortolkning og udfyldning anvendes forarbejderne til Selskabsloven, lærebøger om selskabsret og artikler fra diverse juridiske tidsskrifter og aviser Økonomisk metode I den økonomiske del af vores opgave fokuserer vi på at lave en regnskabsanalyse. nalyse forstås indsamling, bearbejdning og vurdering af et regnskabsmæssigt materiale vedrørende en virksomhed med henblik på at få et grundlag for at bedømme denne virksomheds. 17 Da fremtiden i stor grad er afhængig af, hvad der er sket i fortiden, kan en analyse af tidligere års regnskaber give et godt indtryk af, i hvilken retning virksomheden bevæger sig, medmindre store ændringer er sket. Denne antagelse kan begrundes med, at tidligere regnskaber viser, hvorvidt der er investeret i f.eks. produktionsanlæg, en specielt dygtig medarbejderstab eller specifik know- how, som kan få betydning for virksomheden fremadrettet. 18 I analysen af Danish Crowns regnskab vil vi først sammensætte en virksomhedsprofil, hvor vi blandt andet vil benytte elementer fra common size analyse og indeksanalyse. Derudover vil vi foretage en analyse af udvalgte nøgletal. Fra oktober 2009 blev Danish Crowns anvendte regnskabspraksis ændret. De har tidligere benyttet årsregnskabsloven, men er nu skiftet til IFRS. 17 Elkjær, Jørgen Ravn og Hjulsager, Kristian: Årsrapport og virksomhedsanalyse (2008) side Schack, Bent: Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse (2009) side 25 Side 10 af 63

12 4. Metode Sammenligningstallene fra 2008/2009 er tilpasset IFRS- standarderne men længere tilbage findes kun regnskaber efter Årsregnskabsloven. 19 For at kunne lave en nøgletalsanalyse 5 år tilbage har vi derfor været nødsaget til at korrigere tallene for 2005/2006, 2006/2007 og 2007/2008, så de bliver sammenlignelige med tallene fra 2008/2009 og 2009/2010. Der vil blive korrigeret i det omfang det er muligt, og findes nødvendigt. Vi forsøgte at kontakte forskellige banker herunder Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Nykredit Bank for at undersøge hvilke nøgletal de bruger til at vurderer et selskabs investerings potentiale. Ingen af disse banker er kommet med noget konkret svar, og vi har derfor selv vurderet hvad der som potentiel aktionær er interessant at vide. Argumentationen for valg af nøgletal findes i indledningen i afsnittene 12, 13 og 14. Årets resultat, og dermed nøgletallene for 2009/2010, er påvirket af engangsindtægter og praksisændringer. Balancen er fra 2008/2009 til 2009/2010 øget med 1 mia. hvilket skyldes ændringer i indregningskurserne. Desuden har Danish Crown arbejdet fokuseret på at reducere omkostningerne, herunder især lønomkostningerne i Danmark, og afsætningen er markant forbedret i især Rusland og Asien 20 Vi vil igennem vores analyse af Danish Crowns regnskab få et indblik i, hvorvidt det nye Danish Crown A/S er interessant at investere i og dermed vil kunne tiltrække eksterne investorer, som kræves for at finansiere vækstplanen DC2015. Senere vil regnskabsanalysen også blive benyttet i vurderingen af, hvordan Danish Crown samlet set vil fremstå som investeringsprojekt, når eventuelle overtagelsesværn inkluderes. Den primære litteratur til den økonomiske del af opgaven er Danish Crowns årsrapport fra de sidste 5 år. Den sekundære litteratur består af diverse fagbøger. Vi er opmærksomme på, at vores primære litteratur, årsrapporterne, 19 Danish Crowns Årsrapport 2009/2010, side 3 20 Danish Crowns Årsrapport 2009/2010, side 1 og 2 Side 11 af 63

13 5. Definition af overtagelsesværn er udarbejdet af Danish Crown og derfor er udarbejdet med subjektive interesser. 5. Definition af overtagelsesværn Et overtagelsesværn skal beskytte selskabet mod fjendtlig overtagelse. Det vil sige, at ufrivillige opkøb vanskeliggøres. Blandt de forskellige overtagelsesværn, virksomheder kan benytte for at undgå fjendtlig overtagelse, kan nævnes: aktier med differentieret stemmeret, stemmeloft og ejerloft. Adskillige af de overtagelsesværn, aktieselskaber kan benytte sig af, indeholder så vidtrækkende vedtægtsændringer, at de kræver 9/10 flertal af de afgivne stemmer samt af den repræsenterede selskabskapital på generalforsamlingen. Denne regel findes i selskabsloven De forskellige overtagelsesværn medfører hver især både fordele og ulemper for selskabet og dets aktionærer. I nærværende opgave vil vi gennemgå de overtagelsesværn, der har relevans for Danish Crowns situation og herunder, hvilke fordele og ulemper hvert af disse værn vil indebære. 6. Historisk baggrund for overtagelsesværn Danmarks første aktieselskab blev oprettet i 1616 af det Ostindiske Compagni 22. Dette blev i 1730 afløst af det Det Kongelige Octroyerede Danske Asiatiske Kompagni. I selskabets Octroy 23 var det angivet, at selskabet havde et stemmeloft; 1 aktie gav 1 stemme, 3 aktier gav 2 stemmer, og 5 aktier og derover gav 3 stemmer Werlauff, Erik: Selskabsret (2010) side Vedtægter 24 Dübeck, Inger: Aktieselskabernes retshistorie (1991) side 113 Side 12 af 63

14 6. Historisk baggrund for overtagelsesværn Ligeledes har A- og B- aktier været kendt længe, og blev for eksempel anvendt af Det Kongelige Octrojerede Almindelige Brandassurance-Compagnis for Varer og Effecter i sidste halvdel af det 19. Århundrede. I lang tid førte det almindeligt anerkendte princip om selskabsretlig kontraktfrihed til, at der ikke fandtes en regulering af retten til at begrænse og eliminere stemmerettigheder. Hverken Aktieselskabsloven af 1917 eller 1939 indeholdt forbud mod eller rammer for anvendelse af stemmebegrænsninger. Dette var dog ikke ensbetydende med, at alle fandt stemmebegrænsninger ønskelige. 25 Forud for vedtagelsen af Aktieselskabsloven af 1917 udkom to betænkninger, henholdsvis i 1964 og Begge indeholdt kritik af anvendelsen af aktionærens stilling, der forudsatte, at der til aktionærens kapitalindsats var bestemmelserne i Aktieselskabslovens 67, stk. 1 omhandlende, at der skal være knyttet stemmeret til samtlige aktier, og at stemmeretsforskellen maksimalt må være 10:1. 26 Dette er dog ændret med den nye Selskabslov, der gør det lovligt at udstede stemmeløse aktier, og at der ikke længere er en grænse for, hvor stor differencen af stemmevægt på aktierne må være. EU- kommissionen har igennem de sids One share -. Selvom direktivet ikke længere har nogen betydning, vil vi dog standpunktet om ikke at indføre regler for stemmedifferentiering, mens andre lande som Tyskland og Norge lavede foranstaltninger for at imødekomme direktivet. Direktivet blev dog forkastet i år 2001, da udviklingen inden for emnet havde overflødiggjort denne. 27 I 2006 blev det 13. Selskabsdirektiv, også kaldet Overtagelsesdirektivet, vedtaget. Dette direktiv pålagde alle børsnoterede selskaber at oplyse alle 25 Dübeck, Inger: Aktieselskabernes retshistorie (1991) side Christensen, Jan Schans: Ledelse og aktionærer 6 essays om selskabs og børsret (1992) kapitel 1 27 Andersen, Paul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret (2010) side 196 fodnote nummer 2 Side 13 af 63

15 7. Stemmedifferentiering vedtægts- og aftalemæssige bestemmelser, der kan vanskeliggøre en overtagelse af selskabet. Der skal skabes større gennemsigtighed i selskaberne. Denne holdning blev også delt af Komitéen for god selskabsledelse 28 - kommissionen har nu ændret kurs, og deres mål for at afskaffe overtagelsesværn er nu ændret, og det er Nørby- udvalgets holdning også. Det anbefales, at selskaber med overtagelsesværn med jævne mellemrum evaluerer deres ledelsesform for at sikre, at selskabet stadig har den optimale selskabsstruktur Stemmedifferentiering 7.1. A- og B- aktier Det selskabsretlige udgangspunkt er, at alle aktier har lige ret i et selskab også kaldet ligeretsgrundsætningen jf. Selskabslovens 45, 1. pkt. Det er dog muligt efter Selskabslovens 45, 2. pkt. at fravige ligeretsgrundsætningen, men forskellen mellem aktieklasserne skal dog stå i vedtægterne. 30 Stemmedifferentierede aktier, ofte kaldet A- og B- aktier, er aktier med forskellige stemmerettigheder i samme selskab. A- og B- aktier i to forskellige selskaber udtrykker ikke samme rettigheder i de to selskaber. Det fremgår af selskabets vedtægter hvilken retsstilling, der følger med ejerskabet af henholdsvis en A- aktie og en B- aktie. Ofte er A- aktien den stemmetunge aktie og B- aktien den stemmesvage aktie. Der kan via økonomisk præferencestilling kompenseres for B- aktiens stemmesvage stilling for eksempel ved forlodsret til udbyttet, fortrin ved kapitalforhøjelse eller i værste/bedste fald fortrin frem for andre aktionærer i tilfælde af likvidation. Det er dog ikke noget krav i Selskabsloven, at en stemmedifferentiering giver en kompensation via økonomiske fordele Også kendt som Nørby-udvalget, opkaldt efter tidligere formand for komitéen Lars Nørby Johansen. 29 Komiteen for god selskabsledelse: Anbefalinger for god selskabsledelse 2010, afsnit 1.2. side 7 30 Artikel: Det danske aktieklassesystem og dets funktion som forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg, UfR: U2000B.583, side 1 31 Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber Aktie-og anpartsselskabsret, (2009) side 173 Side 14 af 63

16 7. Stemmedifferentiering Tidligere var det bestemt, at stemmeforskellen ikke måtte overstige forholdet 10:1 jf. ASL 67, stk. 1, 2.pkt. Dette er med den nye Selskabslov ophævet. Det vil altså sige, at en A- aktie kan vægte 1000 gange mere end en B- aktie. Dette begrundes i Betænkning 1498 med, at der ikke bør være begrænsninger for aftaler mellem selskaber og deres aktionærer. Dette tiltag i mulighederne for selskabernes aftalefrihed skulle gerne medføre at flere selskabers aktier handles offentligt. 32 Hvis man kigger på Københavns Fondsbørs, vil man se, at mange af selskaberne har aktieklasser fx Mærsk, Carlsberg, Novozymes, Novo Nordisk. Årsagen til det høje antal af selskaber med aktieklasser er især, at mange selskaber er fondsejede selskaber. Dette er en måde, hvorpå stifteren kan sikre selskabets fortsatte eksistens og selvstændighed og måske familiens fortsatte indflydelse. Ofte ses det, at de børsnoterede selskaber udelukkende har noteret B- aktierne, mens A- aktierne er ejet af den tidligere eneejer eller kreds, og er forblevet unoterede. 33 På den måde kan en A- aktionær med en ellers beskeden andel af den samlede kapital opnå en bestemmende indflydelse alene på grund af en høj andel af det samlede antal stemmer. I Danmark og resten af Europa er stemmedifferentiering ikke noget særsyn. 35% af selskaberne på den Europæiske Top 300 fulgte i 2007 ikke ligeretsgrundsætningen: One Share One Vote. 34 Men EU har de sidste mange år arbejdet for at afskaffe eller i hvert fald begrænse brugen af overtagelsesværn. EU- kommissionen kortlagde forekomsten af virksomheder blandt EU- lande, som afveg fra princippet: One Share One Vote. Denne undersøgelse førte til, at EU i dag ikke længere arbejder for at gennemføre regler, der begrænser eller forbyder brugen af sådanne midler. 35 I Danmark er debatten især faldet på A- og B aktier, fordi stemmedifferentiering er et meget brugt overtagelsesværn i Danmark. 32 Betænkning nr. 1498, side Anders, Paul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret, side Rapport: One Vote Debate: A theoretical perspective (2007) side 5 35 Christensen, Jan Schans, Kapital selskaber Aktie- og anpartsselskabsret (2009) side 177 Side 15 af 63

17 7. Stemmedifferentiering Diskussionen går på, at afvigelse fra One Share One Vote- princippet er problematisk, fordi ejerne af stemmesvage aktier ikke motiveres til at deltage aktivt i selskabets dispositioner. Dette skyldes, at man som B- aktionær skal samle mange B- aktionærer for at få indflydelse. Dette forhold kan synes og måske være umuligt pga. stemmedifferencen mellem aktierne. Så hvor en A- aktionær vil søge indflydelse via besiddelsen af stemmetunge aktier, vil en B- aktionær oftere vælge at sælge deres aktier, og på denne måde gøre opmærksom på sin utilfredshed. 36 Men hvor nogen mener, at ejerskab af en stemmesvag aktie medfører passive kapitalejere, mener andre, at køberne af stemmesvage kapitalandele er indforstået med deres retsposition, og at det er medregnet i prisen. 37 Så hvor det synes at kunne forringe chancerne for at sælge stemmesvage aktier, modargumenteres det med, at købere af stemmesvage aktier ved, hvad de går ind til, og at denne type investorer ikke ønsker det store aktive kapitalandelsejerskab men blot at få et fornuftigt afkast af sine investeringer. 38 Udbydelse af stemmesvage aktier giver kapital til selskabet, uden de afgiver kontrol med selskabet. Denne disproportionalitet mellem kapital og indflydelse fører ofte til, at ejerstrukturen fastfryses og derfor ikke tilpasser sig tiden. Dette skyldes, at ejerkredsen af de stemmetunge aktier og ledelsen ofte står hinanden nært eller er identiske. Derfor kan de foretage dispositioner, som direkte eller indirekte forårsager tab hos B- aktionærerne, uden B- aktionærerne kan gøre noget. Så længe ledelsen gør, som A- aktionærerne ønsker, vil ledelsen ikke blive afsat, og derved handler ledelsen ikke efter, hvad der er bedst for selskabet og alle dens aktionærer men mere efter hvad, der kan sikre dem deres job. 39 Fordelen ved at have få storaktionærer er, at de vil følge mere med i selskabet og ledelsen af selskabet, og da de sidder med stemmetunge kapitalandele, kan de påvirke selskabets ledelse og igennem dette varetage hele aktionærgruppens 36 Debatoplæg om aktivt ejerskab, side Christensen, Jan Schans: Kapital selskaber Aktie- og anpartsselskabsret (2009) side Artikel: Det danske aktieklassesystem og dets funktion som forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg, UfR: U.2000B.583, side 3 39 Artikel: Det danske aktieklassesystem og dets funktion som forsvar mod fjendtlige overtagelsesforsøg, UfR: U.2000B.583, side 2 og Christensen, Jan Schans: Kapital selskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side 177 Side 16 af 63

18 7. Stemmedifferentiering interesser 40. Principal- agent- problemet vil altså reduceres af storaktionærernes kontrol med selskabets ledelse i tilfælde af, at ledelsens interesser ikke stemmer overens med aktionærernes interesser. 41 Ved utilfredshed med selskabets forhold vil en A- aktionær bruge deres stemme og via deres stemmetunge aktier få indflydelse og dermed ændre på forholdene. En B- aktionær, hvis stemmevægt ikke rækker til at få indflydelse, vil typisk sælge deres aktier og i stedet finde et andet sted at investere deres penge. 42 En naturlig følge heraf er, at A- aktier er lang mindre omsatte end B- aktier Stemmeløse aktier Det var muligt frem til 1. Januar 1974 at tegne aktier uden stemmeret. Det blev dog forbudt ved Lov nr. 370 af 13. Juni Stemmeløse aktier der blev udstedt før ikrafttrædelsen af forbuddet forblev dog gyldige. Afskaffelsen blev i betænkning nr. 362/1979 begrundet med, at en aktionærs retstilling via kapitalindskydelsen giver ret til en vis medindflydelse i forhold til selskabets anliggender. Denne indflydelse skal give interesse for at investere i et selskab og beskytte de enkelte aktionærer. Den daværende lovgivning gav også udtryk for, at stillingen som aktionær ikke er en passiv parthaver, men at man som aktionær bør have indflydelse på selskabets administration. Dette gælder også, selvom der i vedtægterne er vedtaget andre stemmeretsregler. 43 Diskussionen om stemmedifferentiering går igen her ved diskussionen om stemmeløse aktier. Altså hvorvidt ejerskabet af en aktie skal give indflydelse på selskabet. Igen må det altovervejende argument for stemmeløseaktier være, at man ved købet af en stemmeløs aktie ved, hvad man køber. Derfor er køber 40 Christensen, Jan Schans, Kapital selskaber Aktie og anpartsselskabsret, (2009) side Debatoplæg om aktivt ejerskab, side Debatoplæg om aktivt ejerskab, side Christensen, Jan Schans: Kapital selskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side 172 Side 17 af 63

19 7. Stemmedifferentiering afklaret med den retsposition, som en stemmeløs aktie giver. Hvis køber ønskede indflydelse, er det åbenlyst, at han ville vælge en anden aktietype. 44 Med den nye Selskabslov er det nu igen lovligt at udstede stemmeløse aktier jf. Selskabsloven 46 stk. 1, 2. pkt. Dette kommer på baggrund af, at udvalget bag Selskabsloven ikke mener, at det er lovgivers opgave at bestemme, hvordan forholdet mellem selskabet og dets aktionærer skal være 45. Selvom der ingen stemmeret er knyttet til kapitalandelen, er dette dog ikke ensbetydende med, at kapitalejerne af de stemmeløse aktier ikke kan bruge deres kapitalandel til noget. Ejere af stemmeløse aktier har stadig retten til at møde, tale og stille spørgsmål ved generalforsamlingerne. Der kan ligeledes i vedtægterne bestemmes, at de har repræsentationsret jf. Selskabsloven 46 stk. 2. Repræsentationsretten kommer til at betyde, at selvom kapitalandelen er stemmeløs, får den betydning for optællingen, om hvorvidt det fremsatte forslag vedtages efter Selskabslovens 106, stk 1 og 107, stk. 2 og 3. Men ikke ved afstemninger der afgøres ved simpelt flertal efter Selskabslovens 105. Herved kan ejerne af de stemmeløse kapitalandele få indflydelse på vigtige anliggender. 46 Der er i Selskabsloven ikke nogen bestemmelse om, hvor stor en del af selskabskapitalen der må bestå af stemmeløse aktier. Men der skal være knyttet stemmeret til en af kapitalklasserne. 47 Der er ligesom ved A- og B- aktien ikke noget krav om, at nedsat stemmeret skal kompenseres via økonomiske fordele. I og med at ejerskabet af en stemmeløs kapitalandel ikke giver medindflydelse på selskabet, er motivet for ejerskab af disse at tjene penge. Så om der er grobund for at udstede stemmeløse kapitalandele og få dem solgt, kommer i høj grad an på, hvordan selskabets økonomiske situation ser ud. Den nye selskabslov giver større fleksibilitet i forhold til, hvordan stemmeretsdifferentieringen indrettes. Fremover kan stemmeretten eksempelvis forhøjes i forhold til ejertid, hvilket er velkendt i bl.a. Frankrig, og 44 Christensen, Jan Schans: Kapital selskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side Betænkning nr. 1498, side Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side Christensen, Jan Schans: Kapitalselskaber Aktie og anpartsselskabsret (2009) side 172 Side 18 af 63

20 8. Stemmeloft og ejerloft kaldes anciennitetsaktier eller loyalitetsaktier. Endvidere kan stemmevægten stige progressivt, så de første 5 aktier giver 1 stemme, og de næste 5 aktier giver 2 stemmer. Dette vil også forskyde magtfordelingen blandt aktionærerne, så storaktionærerne bliver rigtig store, men almindelige aktionærer får sværere ved at opnå indflydelse Stemmeloft og ejerloft Nogle af de muligheder, Danish Crown a.m.b.a. kan benytte for at beskytte sig mod nye aktionærer i Danish Crown A/S, er stemmeloft og ejerloft. Reglen om at virksomheder kan indføre stemmeloft, blev indført i 1962 i den dagældende aktieselskabslov 172. Reglen blev indført som en midlertidig bestemmelse, der skulle forhindre uønskede udenlandske opkøb. I dag er reglen om stemmeloft gjort permanent i selskabsloven 107, stk. 2, nr. 4. Der gives her adgang til, at aktieselskaber indfører stemmeloft ved 9/10 flertal. Reglen er blevet permanent, da virksomhedsovertagelser samt forsøg herpå er blevet en del af hverdagen i erhvervslivet. 49 Generalforsamlingen kan dog beslutte, at stemmeloftet skal suspenderes, hvis der opstår et overtagelsestilbud. 50 Stemmeloft betyder, at aktionærerne ikke kan udøve stemmeret for mere end en del af den stemmeberettigede aktiekapital. Hvor stor en del af aktiekapitalen, der er stemmeberettiget, fastsættes i vedtægterne i det enkelte selskab. 51 Stemmeloft kan enten udtrykkes ved, at ingen kan udøve mere end X antal stemmer, eller at ingen kan udøve stemmeret for mere end X procent af aktiekapitalen Artikel: Stemmeløse aktier atter på spil, Jyllandsposten Erhverssektionen udgivet den 20. November 2009, side Andersen, Poul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret (2010) side Gomard, Bernhard, Aktieselskaber og anpartsselskaber (2009) side Andersen, Poul Krüger: Aktie- og anpartsselskabsret (2010) side Debatoplæg om aktivt ejerskab Side 19 af 63

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup Aktivt ejerskab Niels Kornerup 2 Disposition Aktivt ejerskab Begrebet aktivt ejerskab Fokuspunkter og eksempler Rollefordeling i forskellige virksomhedsstrukturer Den danske model internationale tendenser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Corporate governance i Danmark

Corporate governance i Danmark JENS VALDEMAR KRENCHEL OG STEEN THOMSEN Corporate governance i Danmark Bogens tema er de udfordringer, som ledelsen af danske børsnoterede selskaber står overfor med hensyn til corporate governance i særdeleshed,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 24. oktober 2016

CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 24. oktober 2016 CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. oktober 2016 Kort introduktion af Abdelmottaleb Doulan Adm. direktør for Cemat A/S og Cemat'70 (og Topsil Semiconductors Sp Z. O.O., Poland) 2 Balance aktiver

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere