PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015"

Transkript

1 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

2 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine programmer for køb af obligationer, tog ECB i januar omsider også dette våben i anvendelse. De sidste skal blive de første i det mindste i ECB s opkøbsprogram af statsobligationer overraskede ved at være mere omfattende af både omfang og varighed end forventet. Summen af opkøbene fra ECB og den japanske centralbank overstiger Fed s opkøb, da de var på deres højeste med 50 %. Flere andre centralbanker er begyndt at lempe pengepolitikken som følge af lave inflationsrater. Dermed står Fed mere og mere isoleret med signaler om en opstramning. Konsekvensen har været en betydelig styrkelse af den effektive USD kurs. Det kan få Fed til at udskyde kommende rentestigninger. Lav oliepris stimulerer økonomierne via forbruget De lave oliepriser stimulerer privatforbruget - specielt i USA. Den stærke USD begynder at vise sig i virksomhedernes forventninger til fremtiden, hvor globalt orienterede virksomheder nedtoner forventningerne, mens indenlandsk eksponerede amerikanske virksomheder i stigende grad skruer op for forventningerne. I eurozonen hjælper lavere oliepriser på forbrugernes købekraft. Virksomhederne er stadig forsigtige med hensyn til fremtiden, og væksten ser kun ud til at øges langsomt efter et sløvt efterår. Samtidig spøger usikkerheden om Grækenlands fremtid i kulissen. En positiv cocktail bestående af lave oliepriser, lave renter, en svag euro og mere lempelige kreditvilkår i bankerne burde dog hjælpe væksten i eurozonen i den rigtige retning. Lave renter forstærker søgning efter afkast De ekstremt lave renter forstærker yderligere den intense søgning efter afkast blandt investorerne. Stadig flere statsobligationer i eurozonen og Japan handler til negative renter. Det vil i første omgang være med til at øge efterspørgslen efter obligationer af høj kvalitet som Investment grade obligationer, men også efter obligationer på emerging markets, hvor rente- og inflationsniveau er væsentligt højere end i Europa. Januar har givet høje afkast på statsobligationer, kreditobligationer og aktier. Drivkraften har frem for alt været ECB s seneste opkøbsprogram, som har sænket renterne globalt, løftet aktiekurserne ikke mindst i Europa og svækket euroen. Det sidste har løftet afkastet på alle udenlandske aktiver udenfor eurozonen. Amerikanske aktier har dog haft en lidt vanskeligere start på året. Det er bl.a. en reaktion på et meget stærkt 2014 og en markant stærkere dollar, som rammer indtjeningen i de store amerikanske virksomheder samt nøgletal, der er svækket en anelse fra et højt niveau. Vi tror dog, at det amerikanske opsving er intakt og vil smitte positivt af på resten af verden via stigende import og en stærkere dollar. I modsat retning trækker Kina, som kæmper for at undgå, at væksten falder for kraftigt. De kinesiske myndigheder har dog allerede lempet pengepolitikken, og vi forventer, at de vil gøre det igen i

3 AFKASTOVERSIGT PFA INVEST PFA INVEST AFDELINGER Afkast Januar Afkast 2014 Benchmark 2015 Merperformance 2015 PFA Invest Balance A 4,4% 12,4% 4,5% -0,1% PFA Invest Balance B 4,5% 15,4% 4,8% -0,3% PFA Invest Korte Obligationer 0,4% 2,3% 0,5% -0,1% PFA Invest Lange Obligationer 0,9% 5,6% 1,1% -0,2% PFA Invest Kreditobligationer 7,3% 19,4% 7,9% -0,6% PFA Invest Danske Aktier 7,2% 17,9% 6,5% 0,7% PFA Invest Globale Aktier 5,2% 18,5% 5,3% -0,1% PFA Invest Højt Udbytte Aktier 7,9% 8,2% 7,2% 0,7% PFA Invest Europa Value Aktier 7,6% -0,9% 7,2% 0,4% AFKASTKOMMENTARER BALANCE A Afkastet for afdelingen Balance A har siden årets start været præget af den positive stemning på de finansielle markeder. Den schweiziske centralbank ophævede fastlåsningen af valutaen til euroen, hvilket medførte en initial styrkelse af CHF på 15%, mens ECB overraskede med et opkøbsprogram af statsobligationer, der var mere omfattende end forventet. Afdelingen har siden årets start været overvægtet aktier og undervægtet obligationer, hvilket har bidraget positivt til afkastet. På aktieallokeringen har undervægten af nordamerikanske aktier og overvægten af europæiske aktier bidraget positivt. Udvælgelsen af obligationspapirer har bidraget negativt. Ved udgangen af januar er afdelingen overvægtet aktier og undervægtet obligationer. Aktieallokeringen er overvægtet Europa og undervægtet Nordamerika og Japan. Obligationsallokeringen er overvægtet kreditobligationer og undervægtet danske obligationer. Afdelingen har i januar givet et afkast på 4,4% BALANCE B Afkastet for afdelingen Balance B har siden årets start været præget af den positive stemning på de finansielle markeder. Den schweiziske centralbank ophævede fastlåsningen af valutaen til euroen, hvilket medførte en initial styrkelse af CHF på 15%, mens ECB overraskede med et opkøbsprogram af statsobligationer, der var mere omfattende end forventet. Afdelingen har gennem perioden været overvægtet aktier og undervægtet obligationer, hvilket har bidraget positivt til afkastet. På aktieallokeringen har undervægten af nordamerikanske aktier og overvægten af europæiske aktier bidraget positivt. Udvælgelsen af aktie- og obligationspapirer har bidraget negativt. Ved udgangen af januar er afdelingen overvægtet aktier og undervægtet obligationer. Aktieallokeringen er overvægtet Europa og undervægtet Nordamerika og Japan. Obligationsallokeringen er overvægtet kreditobligationer og undervægtet danske obligationer. 3 Afdelingen har i januar givet et afkast på 4,5%.

4 KORTE OBLIGATIONER Starten af året har været præget af endnu et dramatisk rentefald med flere officielle rentenedsættelser fra NationalBanken til følge. Ikke færre end 4 gange har NationalBanken i forsvar for kronestyrkelsen reduceret de ledende rentesatser helt ned til -0,75%. Presset på kronen er opstået i kølvandet på en markant styrkelse af CHF, idet Schweiz tidligt på året lod deres valuta flyde med en styrkelse til følge. De korte statsrenter handler således markant negativt mens selv de korte realkreditobligationer ligeledes har nået negativt territorium. Afdelingen har været eksponeret primært mod højtforrentede realkreditobligationer. Afdelingen har i 2015 leveret et afkast på 0,4%, hvilket er på niveau med benchmark. LANGE OBLIGATIONER Starten af året har været præget af endnu et dramatisk rentefald med flere officielle rentenedsættelser fra NationalBanken til følge. Ikke færre end 4 gange har NationalBanken i forsvar for kronestyrkelse reduceret de ledende rentesatser helt ned til -0,75%. Presset på kronen er opstået i kølvandet på en markant styrkelse af CHF, idet Schweiz tidligt på året lod deres valuta flyde med en styrkelse til følge. Statsrenter handler således markant negativt helt ud til 9 år og selv de korte realkreditobligationer handler i negativt territorium. Afdelingen har været eksponeret primært mod traditionelle realkreditobligationer. Afdelingen har i 2015 leveret et afkast på 0,9%, hvilket er under niveau med benchmark da realkreditobligationerne ikke er steget i samme omfang som statsobligationerne. KREDITOBLIGATIONER Årets første måned var i et vist omfang en accelereret fortsættelse af december, som bød på betydelige rentefald og stærkt stigende dollar. Frygten for global afmatning fortsatte ind i 2015, og i jagten på at skabe vækst lancerede den Europæiske Centralbank et opkøbsprogram på 60 mia. om måneden, som løber fra marts og minimum frem til september Det gav en markant svækkelse af euroen og således også kronen. Europæiske sikre og risikofyldte aktiver fik derfor medvind i starten af året, hvorimod amerikanske aktier og kredit obligationer fik en træg start på Det amerikanske kreditmarked havde endnu engang modvind af faldende olie- og råvarer priser, og som reaktion herpå kørte kreditspænd ud for både Investment Grade, Emerging Market og High Yield obligationer. Den markante dollar styrkelse og faldende amerikanske statsrenter bidrog positivt til det absolutte afkast på 7,9%, hvorimod kreditafkastet fortsatte den negative udvikling fra På tværs af aktivklassen outperformede de højere ratede kreditter de lavere ratede. De faldende olie- og råvarepriser medførte at Energy og Metals & Mining sektorer blev de største negative bidragere til kreditafkastet. Afdelingen har i januar givet et afkast på 7,3% og afdelingen har en underperformance i forhold til benchmark. 4

5 DANSKE AKTIER Det danske aktiemarked steg hele 8% i januar, og fortsatte således de positive takter fra de senere år. De europæiske aktiemarkeder steg i januar med 7,2%, mens de globale aktiemarkeder under et steg med 5,3%. Alle afkast i DKK. Afdelingen overperformede markedet i januar. De største positive bidragsydere var undervægten i Coloplast og Carlsberg samt overvægt i Ossur, mens de største negative bidragsydere var overvægten i Mærsk, Sydbank og Pandora. De store stigninger i januar skyldes bl.a. at den europæiske centralbank (ECB) annoncerede, at man vil opkøbe obligationer, som den amerikanske og japanske centralbank tidligere har gjort. Dette medførte pæne afkast på statsobligationer, kreditobligationer og altså også danske aktier. De største stigninger i måneden var Genmab (+23%), Nordea (+17%), Novozymes (+16%) og Vestas(+14%), mens faldende stort set var begrænset til Pandora (-6%) og Jyske Bank (-4%). Afdelingen har i januar givet et afkast på 7,2%. GLOBALE AKTIER De globale aktiemarkeder steg i januar med 5,3 %. Japanske aktier steg i januar med 9,7 %, mens de nordamerikanske aktiemarkeder steg med 3,8 % og Europa steg med 7,2 %. Emerging markets steg med 7,8 %. Januar var en begivenhedsrig måned på nyhedsfronten, hvor den schweiziske nationalbank ophævede fastlåsningen af valutaen til euroen, ECB annoncerede QE og Grækenland fik ny premierminister fra det nationalistiske Syriza parti. Olieprisen fortsatte sit fald i januar. Alt dette på trods oplevede de europæiske aktiemarkeder den største månedlige stigning siden juni Det amerikanske aktiemarked kunne ikke følge med Europa på trods af at nøgletal viste at 2014 har været den bedste måned siden 1999 for amerikansk beskæftigelse. Dollaren blev i januar styrket til det højeste niveau overfor euroen i 11 år. Positive bidragsydere i januar var United Health Group, Amazon og Apple, mens Ally Financial, Prudential og Pandora bidragede negativt. På sektorniveau var de største positive bidragsydere i den forgangne måned cyklisk forbrug, IT og Energy. Største negative bidragsydere var Finans, Industri og Utilities. Afdelingen har i januar givet et afkast på 5,2%. 5

6 HØJT UDBYTTE AKTIER Højt Udbytte aktierne havde en god måned, hvor de europæiske aktier steg med 7,2%. Lempelserne fra den europæiske centralbank medførte pæne kursstigninger og især de defensive sektorer var efterspurgt. I et scenarie med lave renter i en længere periode er udbytteaktier et attraktivt supplement til porteføljens øvrige aktiver. Netop mange af de defensive sektorer lever op til kravene om stabil indtjening og udbytte. De bedste sektorer i løbet af januar måned var Stabilt Forbrug (12,5%) og Pharma (9,9%), hvorimod den faldende oliepris påvirkede energiselskaberne negativt så de ikke helt kunne følge markedet og måtte notere en stigning på 2%. Afdelingen har i januar givet af afkast på 7,9% EUROPA VALUE AKTIER Annonceringen af QE dvs. store tilbagekøb af obligationer oplivede aktiemarkederne. Specielt det europæiske aktiemarked nød godt af QE og deraf faldende euro kurs samt en faldende oliepris. Europa klarede sig næsten 2% bedre end det globale aktiemarked. Særligt de cykliske selskaber klarede sig godt. I porteføljen var det f.eks. Yara, K+S og BMW samt Easyjet, der trak op i afkastet. Herudover kom Svenska Cellulosa, der bl.a. laver produkter til personlig pleje med en opjustering. Pandora trak ned i det samlede afkast. Der er lidt bekymring for smykkesalget i USA efter dårlige detailhandelstal. USA er ca. 1/3 af Pandoras salg. Selskaberne i energisektoren var negativt påvirket af olieprisen og trak også ned i det samlede afkast. Den store usikkerhed og de markant faldende renter medfører fortsat at investorerne søger efter meget defensive aktier uanset værdiansættelsen på disse aktier. Risikoen i Value porteføljen styres risikomæssigt efter det brede MSCI indeks, hvor der er en lavere andel af finans end i det deciderede value indeks. Afdelingen har i januar givet et afkast på 7,6% 6

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 Juli 2014 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2014. 6,83 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. Juli tættere på, AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR 9,, INDHOLD Få overblik over din pension...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Puljeafkast...side,

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer

BankInvest Virksomhedsobligationer 4. kvartal 2014 BankInvest Virksomhedsobligationer Brev til investorerne Kære investor Investment Grade virksomhedsobligationer leverede i 4. kvartal 2014 (som univers) et afkast på 1,4 pct., hvilket igen

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere