SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?"

Transkript

1 SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

2

3 Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer i det globale ejendomsmarked og lancerer SKAGEN m 2. SKAGEN tilbyder kun produkter, vi mener vil give et godt langsigtet afkast til vores investorer, og som vi selv ønsker at investere i. Vi lancerer nu SKAGEN m 2, som investerer i ejendomsselskaber over hele verden. Hvad er SKAGEN m 2? SKAGEN m 2 er en global ejendomsfond, som investerer i børsnoterede selskaber, som driver virksomhed knyttet til ejendomme, for eksempel forvaltning og udvikling af indkøbscentre, kontorer, lagre og lejligheder. Investeringsstrategi og målsætning SKAGEN m 2 har et globalt investeringsmandat og køber børsnoterede ejendomsselskaber. Målet er at opnå det bedst mulige afkast i forhold til risikoen indenfor fondens investeringsmandat. Forvalterne vil søge efter investeringer af høj kvalitet til en lav pris, kendetegnede af at være undervurderede, underanalyserede og upopulære, og med potentiale til at stige i værdi. Ved at investere i selskaber frem for at købe ejendomme direkte, opnår fonden en højere grad af fleksibilitet med hensyn til porteføljeændringer, samtidig med at investeringerne på lang sigt spejler de underliggende ejendommes afkastprofil. Som investor er fordelen, at du til enhver tid kan købe og sælge beviser i SKAGEN m 2. Hvem passer fonden til? SKAGEN m 2 passer til dig, som ønsker at tage del i værdistigningen i det globale ejendomsmarked gennem SKAGENs unikke værdibaserede investeringsfilosofi. Fonden giver dig mulighed for at sprede dine investeringer i ejendomme på en enkel måde. SKAGEN m 2 vil gøre det muligt for flere at få adgang til det globale ejendomsmarked, hvilket normalt er dyrt, vanskeligt og kræver indgående lokalt kendskab til markedet, man investerer i. Investor bør have mere end 5 års investeringshorisont. Fonden egner sig primært til investering af pensionmidler, selskabsmilder og midler i virksomhedsordningen, grundet fondens skattestatus. Forskellen på at eje ejendomme direkte eller gennem børsnoterede ejendomsselskaber Fordelen ved at eje børsnoterede ejendomsselskaber er, at fonden kan købe en andel i ejendomsaktører rundt om i verden med lokal markedskompetence og kendt historik til lave transaktionsomkostninger. På denne måde opnår du som investor en eksponering mod interessante ejendomsmarkeder, uden du behøver at have indgående kendskab til lokale forhold. Mange, som har investeret i ejendomme via unoterede ejendomsselskaber, har oplevet, at det ikke er muligt at realisere investeringen, når de har ønsket det. Dette undgår man ved at investere i børsnoterede ejendomsselskaber, og fondens likviditet er dermed sikret, når du som investor vil købe og sælge fondsandele. Ejendomsselskaber er, i forhold til andre typer af selskaber, relativt lette at værdiansætte og har mere forudsigelige betalingsstrømme, samtidig med at de udbetaler relativt høje udbytter. Alligevel oplever børsnoterede selskaber ofte store fejlvurderinger på grund af aktiemarkedets kortsigtethed. SKAGEN ser dette som en mulighed.

4 Fem gode grunde til at investere i SKAGEN m 2 1. Ejendomme er lokalt værdiansat, og det giver muligheder for geografisk risikospredning. 2. Ejendomme er en begrænset ressource. Urbanisering, befolkningstilvækst og velstandsøgning vil fortsat være drivkrafterne bag for værdistigninger i ejendomsmarkedet. 3. Der fastsættes kurser hver dag på Nasdaq OMX. Du kan købe og sælge andele på samme måde som i vores andre fonde. 4. Fonden anvender SKAGENs investeringsfilosofi og erfaring med at plukke undervurderede, underanalyserede og upopulære selskaber over hele verden. 5. På lang sigt udvikler ejendomsmarkedet sig anderledes end aktier og obligationer. Derfor kan SKAGEN m 2 være et godt supplement til at skabe bedst mulig risikojusteret afkast i din portefølje. «Ejendomme står traditionelt for langsigtede værdier, har forudsigelige indtægtstrømme og kan give beskyttelse mod inflation. Børsnoterede ejendomsinvesteringer indebærer en stor fordel for dig som investor umiddelbar likviditet og transparent værdiansættelse» SKAGEN-grundlægger Kristoffer Stensrud «SKAGEN m 2 er en attraktiv mulighed for at investere i aktivklassen ejendomme. En del af fondens opstartskapital kommer fra forvaltere, ejere og øvrige ansatte i SKAGEN. Dette vil sikre et sundt interessefællesskab mellem investorerne i fonden og SKAGEN» Investeringsdirektør Harald Espedal SKagen m 2 SKAGEN m 2 er en global aktiefond, som investerer i ejendomsselskaber eller selskaber, som har deres virksomhed knyttet til fast ejendom. Fondens referenceindeks er MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD i NOK, et globalt ejendomsaktieindeks. Porteføljeforvaltere: Peter Almström, Michael Gobitschek og Harald Haukås Mindste handelsstørrelse: 1 stk Anbefalet investeringshorisont: mere end fem år Fast forvaltningshonorar 1,5 %* Fonden udbetaler ikke udbytte. Lanceringsdato: 31. oktober 2012 med forventet første handelsdag på Nasdaq OMX den 2. november * Bedre/dårligere værdiudvikling i andelsværdien end referenceindekset deles 90/10 mellem investor og forvaltningsselskabet. Maksimum forvaltningshonorar er 3 % p.a. og minimum 0,75 % p.a.

5

6 Urbanisering Urbanisering har været en af drivkrafterne for værdistigning i ejendomsmarkedet i den udviklede verden. Storbyer har set en kraftig stigning i ejendomspriserne de seneste 50 år. I 2050 anslås verdens befolkning at være omkring 9 milliarder, og det forventes, at 70 % vil bo i byer. Det betyder, at der skal bygges og skabes urban kapacitet også i de fremvoksende markeder. Byfornyelse af storbyer og generel velstandsøgning vil også være vigtige drivere. Tilsammen giver dette muligheder for investering og værdistigninger i mange ejendomsmarkeder rundt om i verden, både i fremvoksende markeder og i den udviklede del af verden.

7 Et globalt ejendomsmarked er også lokalt Mens andre sektorer i de sidste årtier er blevet globalt værdiansat, er ejendomsmarkedet fortsat lokalt. Forholdet mellem efterspørgsel og udbud på ejendomme bestemmer lejeniveauet og værdiudviklingen i de enkelte lokale markeder. Lang byggeproces betyder, at udbuddet af ejendomme forandres langsomt, og konjunkturudsvingene skaber ofte cykliske bevægelser i lejeindtægter og ejendomspriser, med betydelige forskelle i de forskellige markeder. Grafen herunder viser udviklingen for børsnoterede ejendomsselskaber i forskellige lande siden Den viser, hvordan ejendomsaktierne i forskellige markeder på kort sigt kan samvariere, men også hvordan forskellen i underliggende ejendomsmarkeder over en længere tidshorisont kan lede til store forskelle i aktieafkastet. Hongkong, Schweiz, Sverige og USA har haft en positiv udvikling, mens Kina, Storbritannien og Japan har haft en negativ udvikling. 250 Udviklingen i børsnoterede ejendomsindeks i udvalgte lande Indekseret til 100 (lokal valuta) Tyskland Hong Kong Japan Norge Schweiz Russland Sverige Storbritannien USA Holland Kina Dato Kilde: Bloomberg / Global Property Research General Index. Tallene er indekseret til år 2006.

8 Porteføljeteamet Porteføljeforvalterne i SKAGEN m 2 har komplementerende erfaring og kompetence med flere års erfaringer fra ejendomsinvesteringer, corporate finance og det globale finansmarked. De har dybtgående kendskab til SKAGENs filosofi og investeringsproces, et stort globalt netværk og stærke analytiske færdigheder. Peter Almström Peter Almström har over 25 års varieret erfaring med ejendomme, fondsforvaltning og finans og har en MSc i ejendomsvurdering og økonomi. Peter var forvalter i Carnegie Global Real Estate Fund, før han begyndte i SKAGEN. Kombinationen af teknisk uddannelse og professionel erfaring fra ejendomsinvesteringer giver Peter en unik kompetence til at analysere og finde de bedste globale ejendomsselskaber. Michael Gobitschek Michael Gobitschek har arbejdet i SKAGEN siden 2005 og har erfaring med SKAGENs investeringsfilosofi og -proces gennem sit arbejde med institutionelle kunder og analytiske arbejde i porteføljeforvalterteamet. Han har stærke analytiske evner og en baggrund fra finansiering, fusioner og opkøb. Dette vil give merværdi for teamet ved analyse af potentielle ejendomsinvesteringer.

9 Harald Haukås Harald Haukås har arbejdet i SKAGEN siden 2006, både som analytiker og for nylig som porteføljeforvalter for SKAGENs kombinationsfond SKAGEN Balanse 60/40. Han er dr.scient. i matematisk statistik og har tidligere arbejdet på universitetet i Stavanger inden for risikoanalyse. Hans gode analytiske evner, erfaring med SKAGENs investeringsfilosofi og -proces, samt hans personlige kendskab og interesse for ejendomsinvesteringer vil være et værdifuldt bidrag til SKAGENs m 2 -team.

10 Fondens sammensætning Fonden vil bestå af forskellige typer ejendomsselskaber for at balancere muligheder og risiko. Vi kategoriserer selskaberne i porteføljen som udbytterelaterede, værdiskabende og opportunistiske investeringer. Udbytterelaterede: I denne kategori findes selskaber med lav risiko og stærke underliggende betalingsstrømme fra ejendomsdrift, som normalt udbetaler højt udbytte. Disse skal give et langsigtet løbende afkast og muligheder for at tage mere risiko i resten af porteføljen. En typisk andel af denne kategori vil være Real Estate Investment Trusts (REITs*), i tillæg til ordinære ejendomsselskaber. Værdiskabende: Selskaber i denne kategori er mere aktive med udvikling og forædling af deres ejendomsporteføljer. De betaler derfor normalt mindre udbytte. Selskaberne har gode muligheder for værdistigninger. Opportunistiske: Denne kategori består af selskaber, som er genstand for konjunkturudsving, men som har store muligheder for værdistigninger. Selskaberne vil normalt ikke udbetale udbytte. Ved hjælp af SKAGENs investeringsfilosofi og sund fornuft vil porteføljeforvalterne over tid fordele kapitalen mellem de forskellige kategorier. SKAGEN har også foretaget investeringer i ejendomme i andre af sine aktiefonde. Eksempler og mere information finde du på Risiko På kort sigt påvirkes ejendomsaktier af udsving på børsen, mens de på lang sigt udvikler sig i overensstemmelse med udviklingen af ejendomsværdierne. På den måde kan man opnå ejendomsafkast gennem ejendomsaktier. For den langsigtede investor fungerer ejendomsaktier derfor godt som placering af midler i ejendomme og kan være et gunstigt supplement for risikospredning i porteføljen. Da SKAGEN m 2 investerer i børsnoterede værdipapirer, er fonden eksponeret mod markedsrisiko. Historisk afkast i ejendomsmarkedet er ingen garanti for fremtidigt afkast i fonden. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, forvalternes dygtighed, fondens risikoprofil og forvaltningshonorar. Afkastet kan blive negativt som følge af kurstab. Forvaltningshonorar Fast forvaltningshonorar er 1,5 %. Variabelt forvaltningshonorar; bedre/dårligere værdiudvikling i andelsværdien end MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD i NOK målt i procent, deles 90/10 mellem investor og forvaltningsselskabet. Samlet forvaltningshonorar udgør maksimalt 3 % og minimum 0,75 %. Mere information om fonden og omkostninger finder du i fondens prospekt og nøgleinformation for investorer på *ReITs er ejendomsselskaber og -fonde, som ofte har skattemæssige fordele og lovmæssige krav om at udbetale udbytte. Markedet for REITs er størst i USA, men strukturen bliver stadig mere populær rundt om i verden. Over 30 lande har nu REITs-lovgivning, mens flere undersøger muligheden.

11 Hvordan køber jeg andele i SKAGEN m 2? For handel med SKAGEN-andele via dansk pengeinstitut: Du handler SKAGEN-beviserne i din netbank eller gennem din bankrådgiver. Du handler til børskursen på NASDAQOMX, og SKAGEN-beviserne placeres i depot i dit pengeinstitut. Du modtager afregning fra dit pengeinstitut og kan følge udviklingen i dine SKAGEN-investeringer i din netbank. For handel via SKAGEN i Norge: Du indsender en tegningsblanket inkl. legitimation samt overfører det beløb, du ønsker investeret, til SKAGEN Fondenes konto i Handelsbanken. Tegningsblanketten finder du på under Køb og salg. Du afregnes til dagskurs (NAV), og SKAGEN-beviserne placeres i depot i den norske værdipapircentral (VPS). Dagskursen (NAV) gælder både ved køb og salg. Du modtager afregning og adgang til web-portalen "Min side", hvor du kan følge udviklingen i dine SKAGEN-investeringer.

12 «Buy land, they re not making it anymore» Mark Twain Kontaktinformation Kundeservice er tilgængelig mandag fredag kl Telefon: Oversigt og mere information om SKAGEN m 2 finder du på Kunsten at anvende sund fornuft

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller.

Markedsrapport. Hold fokus. Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke vores opgave at følge modediller. Markedsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfondene.dk Hold fokus Den bedste måde at håndtere risiko på er at holde hovedet koldt. > 12 Trendy aktier Aktier med højt udbytte er på mode, men det er ikke

Læs mere

markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012

markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012 markedsrapport N U M M E R 2 J U L I 2 0 1 2 S K A G E N F O N D E N E. D K 7 Læger uden Grænser Mød mennesker, der gør en forskel i verdens konfliktområder. 10 Frygten råder Porteføljeforvalter om de

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Årsrapport 2011. 10 Krise giver muligheder. 12 Guld værd. 18 Fem bud for valueinvestorer. Handlinger taler stærkest. Kunsten at anvende sund fornuft

Årsrapport 2011. 10 Krise giver muligheder. 12 Guld værd. 18 Fem bud for valueinvestorer. Handlinger taler stærkest. Kunsten at anvende sund fornuft Årsrapport 2011 10 Krise giver muligheder Porteføljeforvalterne køber, når andre tvinges til at sælge. 12 Guld værd Hvorfor god selskabsledelse er et fint udgangspunkt for at skabe værdi for investorerne.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR

... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR MARKEDSRAPPORT VI HOLDER KURSEN... OG FORTSÆTTER MED AT VÆRE KONTRÆR NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.dk LEDER Tænk langsigtet MEST LØNSOM Nogle gange er det klogt med lidt perspektiv på tingene.

Læs mere

Fremgang sammen med vækstmarkederne

Fremgang sammen med vækstmarkederne Årsrapport 2010 Fremgang sammen med vækstmarkederne Pessimisterne tog fejl. Med vækstmarkederne i førersædet blev den globale vækst i 2010 solide fem procent. Investorerne i aktiefonde kunne glæde sig

Læs mere

virksomhedsobligationer

virksomhedsobligationer Epletrær, Æbletræ, 1907. 1907. Av Michael Af Michael Ancher, Ancher, en av en Skagenmalerne. af Skagensmalerne. Bildet Billedet tillhører tilhører Skagens Skagen Museum Museum (beskåret). (detalje). SKAGEN

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Den holdbare investering!

Den holdbare investering! PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener,

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne Undgå tab i krisetider Invester med konjunkturerne En test af vores investeringsstrategi viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Klog investering

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest IT Aktier. Udgået materiale. Udvidet version. gør det nemt at investere aktivt

Investeringsforeningen. Jyske Invest IT Aktier. Udgået materiale. Udvidet version. gør det nemt at investere aktivt Investeringsforeningen Jyske Invest IT Aktier Udvidet version gør det nemt at investere aktivt Jyske Invest IT Aktier Den 15. november 1999 åbner vi en ny afdeling, som investerer globalt i førende IT-virksomheder.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere