AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK"

Transkript

1

2

3 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

4 AXCELFUTURE ARBEJDER FOR ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA I DANMARK 24 AXCEL I HOVEDTRÆK AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT 2012 YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL AXCELS INVESTORER AXCELS FONDE AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

5 BESTYRELSESARBEJDET I AXCEL SKABER VÆRDI BESTYRELSE LEDELSESSTRUKTUR I AXCEL-EJEDE VIRKSOMHEDER 18 AXCEL LEDELSE AXCELS INVESTERINGSRESULTAT AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL BOARDS 6 38 NYHEDER FORORD 10 4 AXCEL BAKKER OP OM GLOBAL COMPACT 14 TILSLUTTET GLOBAL COMPACT 2O12 3

6 AT VOKSE I ET EUROPA, DER STAGNERER Perioden med lav vækst i Europa, herunder Danmark, ser ud til at fortsætte et stykke tid endnu. I Danmark har politikerne gjort et stort arbejde med Vækstpakken, som forhåbentlig kan sætte gang i investeringerne igen, men vi er naturligvis fortsat afhængige af udviklingen i den globale økonomi, navnlig hos vores nærmeste samhandelspartnere. Derfor er arbejdet med at gøre Danmark mere konkurrencedygtigt i forhold til at bevare arbejdspladser og tiltrække kapital fra udlandet langt fra slut. På den baggrund bakker vi op om de politiske sig- i det danske samfund. Det være sig på erhvervsområdet, herunder erhvervskatten, skoleområdet og arbejdsmarkedsområdet. Axcel vil også fremover gennem Axcelfuture engagere sig i denne diskussion, som vi anser for helt afgørende for Danmarks fremtid. I løbet af 2012 er aktiekurserne steget overalt i den vestlige verden. Det er ikke nødvendigvis et sundhedstegn. Der er tre årsager til de store stigninger: For det første er den værste frygt for gældskrisen og euroen løjet af. For det andet går det udmærket i mange navnlig større virksomheder, og for det tredje betyder den lave rente, at investorerne er tvunget over i aktier for overhovedet at kunne få et afkast af deres kapital. Fortsætter denne udvikling, vil det på et tidspunkt også smitte af på de unoterede aktier, men ser man på de fundamentale mekanismer bag stigningerne, skal man nok ikke glæde sig for tidligt. Vi mangler fortsat at se en real vækst i økonomien, der kan trække beskæftigelsen op, så den indenlandske efterspørgsel stiger. Sker det, er der grund til at skrue forventningerne til fremtiden i vejret. Afslutningvis vil jeg gerne takke Bent Pedersen og Hanne B. Sørensen, der begge stopper i Axcels bestyrelse, for veludført arbejde. Bent Pedersen, der stopper på grund af alder, er en af Axcels founding fathers, og han har i høj grad bidraget til at skabe fundamentet bag Axcels gode afkast siden starten i At vi desværre også må sige farvel til Hanne B. Sørensen efter kun godt to år i Axcels bestyrelse skyldes, at A.P. Møller - Mærsk-koncernen kun tillader, at dens medarbejdere sidder i én ekstern bestyrelse, og da Hanne B. Sørensen har fået plads i bestyrelsen hos den tyske børsnoterede byggekoncern Hochtief, har hun som konsekvens heraf desværre måttet trække sig fra bestyrelsen i Axcel. Vi ønsker både Hanne og Bent det bedste for fremtiden. NIELS B. CHRISTIANSEN BESTYRELSESFORMAND cel et betydeligt negativt investeringsresultat, men i år er vi tilbage på sporet med et positivt investeringsresultat på 2,4 mia. kr. Det skyldes i høj grad den positive udvikling i PANDORA, der nu ser ud til at være igennem den udmeldte turnaround. Samtidig med det positive investeringsresultat har Axcel formået at holde et højt aktivitetsniveau med en række frasalg og opkøb, der resultater. 4 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

7 5

8 AXCELS INVESTERINGS- RESULTAT FOR 2O12 BLEV PÅ 2,4 MIA. KR. Axcels investeringsresultat blev også i 2012 kraftigt påvirket af kursudviklingen i PANDORA, af sine investeringsaktiviteter på 2,4 mia. kr. to nye danske investeringer Mita-Teknik og EXHAUSTO samt frasalg af Royal Copenhagen og Georg Jensen, som fandt sted i slutningen af 2012, og som betyder, at Axcels investorer vil modtage et provenu på 650 mio. kr. De to frasalg betyder desuden, at Axcel nu har solgt de sidste virksomheder i Royal Scandinavia, og at Axcel kom ud af investeringen med et positivt resultat. Med købet af svenske Netel, der fandt sted i starten af 2013, har Axcels seneste fond, Axcel IV, nu gennemført fem investeringer. Det forventes, at Axcel IV i alt vil foretage investeringer. Axcel IV har ligeledes i starten af 2013 frasolgt Cimbria med et højt afkast efter knap to års ejerskab. Axcels seneste transaktion er indgåelsen af partnerskabet med JYSK om IDdesign (IDEmøbler og ILVA), hvorved JYSK overtager 80% af ejerskabet. Transaktionen afventer kun konkurrencemyndighedernes godkendelse. Axcel har bakket op om IDdesign gennem en svær periode med lav indenlandsk efterspørgsel og har dermed medvirket til, at virksomheden i dag har opnået driftsmæssig balance. Partnerskabet med JYSK vil komme både kunder og medarbejdere til gode. Axcels resultat forventes også i 2013 at blive påvirket af kursudviklingen i PANDORA. Et udsving på 10 kurspoint vil således ændre resultatet med ca. 340 mio. kr. Axcel har indtil nu udbetalt 12,7 mia. kr. til investorerne, og de 14 selskaber og aktieposten i PANDORA, som Axcel ejede pr , havde en bogført værdi på 6 mia. kr.* Aktivt ejerskab værdiskabelse Et regnskab for en kapitalfond er et øjebliksbillede, der ikke giver et fuldstændigt billede af afkastet i fondene, da dette først kan gøres endeligt op, når alle virksomhederne i de enkelte fonde er solgt. Virksomhederne i en fond værdisættes løbende til en markedsværdi baseret på udviklingen i indtjeningsmultipler på sammenlignelige børsnoterede virksomheder. Den plan for værdiskabelse, som virksomheden og Axcel arbejder oder. Når man skal vurdere, hvordan en fond klarer sig, er det derfor særligt vigtigt at se på den værdiskabelse i form af operationelle forbedringer, der gennemføres i virksomhederne. Undersøgelser viser, at kapitalfonde er gode til at gennemføre operationelle forbedringer i virksomheder. Men det er også afdækket, at * Kursen på PANDORA-aktien var ved redaktionens afslutning (22. maj) 200, og ultimo 2012 var kursen 125. AXCELS INVESTERINGSRESULTATER 5-ÅRS-OVERSIGT AXCELS INDBETALINGER OG UDBETALINGER pr (MIO. KR.) AXCEL I AXCEL II AXCEL III AXCEL IV 390 I ALT (MIO. KR.) AXCEL I AXCEL II AXCEL III AXCEL IV I ALT INVESTERET KAPITAL UDBETALT TIL INVESTORERNE ** VÆRDISÆTNING AF VIRKSOMHEDER TILBAGEVÆRENDE VIRKSOMHEDER ** Inkl. provenu fra salg af Royal Scandinavia. 6 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

9 For ydermere at sikre et internationalt perspektiv i Axcels investeringer blev der i 2012 indgået et strategisk samarbejde mellem Axcel og det kinesiske børsnoterede investeringsselskab Fosun. fondens såkaldte vintageår, dvs. det år, fonden er rejst, har betydning for afkastet. Opkøb er således ikke et mål i sig selv, for hvis en virksomhed købes til en for høj pris, vil selv ikke nok så mange operationelle forbedringer kunne sikre et fornuftigt afkast. Norden fortsat attraktiv som investeringsområde I 2012 blev der samlet set i Danmark og Sverige foretaget lidt færre virksomhedshandler af kapitalfonde end året før. Året var fortsat præget af økonomisk usikkerhed på grund af gældskrisen og problemerne i eurozonen, men det ser ud, som om markedet er ved at vænne sig til makroøkonomisk usikkerhed som værende et basisvilkår. Norden har traditionelt været meget attraktiv at investere i for kapitalfonde. Det skyldes en effektiv infrastruktur, en høj grad af transpa- veluddannet arbejdsstyrke. Desuden er mange virksomheder internationalt orienteret, hvilket i de seneste år har været særlig væsentligt på grund af lav efterspørgsel på hjemmemarkederne. På den anden side er omkostningerne ved at drive forretning temmelig høje på grund af vores skattesystem og deraf følgende omkostningstunge lønstruktur. Det er en medvirkende årsag til, at vi har set en temmelig radikal forandring af den nordiske og navnlig danske industrisektor i løbet af de seneste 10 år, hvilket også har afspejlet sig i Axcels investeringer. Det stiller nye krav til Axcels kompetencer og evne til at forudse udviklingen. Det er imidlertid fortsat en væsentlig del af forretningsplanen ved mange virksomhedskøb at reducere omkostningerne, så virksomhederne kan blive mere konkurrencedygtige. Det gør det naturligt at udlægge hele eller dele af produktionen til lavtlønslande som Kina, Tjekkiet, Polen og endda Tyskland. Det er de sociale omkostninger ved den nordiske velfærdsmodel. Udlægning af produktion til lavtlønslande er med til at skabe vækst i disse lande. Omvendt er lande som Danmark tvunget ind i en omstilling af økonomien, og udlægning af produktionen er med til at reducere den private beskæftigelse i Danmark. Lavere beskæftigelse dæmper væksten og bidrager også til at fastholde ledigheden på et forholdsvis højt niveau. Det er en udvikling, som vi ser mange steder i Europa. Noget kunne tyde på, at lav vækst er et basisvilkår, som Europa må leve med i en del år fremover. Axcel har på den baggrund ønsket at sætte fokus på, hvilke strategier danske og svenske virksomheder kan arbejde ud fra, når de skal agere i et Europa præget af stagnation. Hvilke nicher og markeder skal de dyrke? Det er blandt emnerne ved Axcel Company Day i maj Axcel har snart 20-års-jubilæum Axcel startede sit virke i Danmark i 1994 og er derfra vokset ind i Sverige. Som en mid-market-fond dækker Axcel i dag omkring 70% af det nordiske M&A-marked. Axcels platformsinvesteringer foretages i enten Danmark eller Sverige, fordi det er nødvendigt med en betydelig lokal viden om virksomheden og dens marked, før man investerer. Men også international erfaring er påkrævet, for hovedparten af de virksomheder, som Axcel investerer i, er internationalt orienteret. Axcel har i de forløbne år foretaget mere end 50 større tilkøb til sine virksomheder, og hovedparten af disse har bidraget til øget global tilstedeværelse. Senest har svenske Driconeq, der er markedsførende specialist inden for boreudstyr, erhvervet en australsk virksomhed, og året før blev der investeret i en virksomhed i Sydafrika. Et godt eksempel på Axcels nordiske strategi er investeringen i Nor- ningsvirksomhed grundlagt ved hjælp af carve-outs fra større børs- - dansk CEO, har solide markedspositioner i hele Norden og er nu også på vej ind i Belgien. En af fordelene ved at sprede investeringerne internationalt er, at man gang til markeder, der vokser hurtigere end i Norden. Axcel vil derfor også fremover navnlig investere i virksomheder med internationalt potentiale. For ydermere at sikre et internationalt perspektiv i Axcels investeringer blev der i 2012 indgået et strategisk samarbejde mellem Axcel og det kinesiske børsnoterede investeringsselskab Fosun. Mange nordiske virksomheder har produktion i Kina, og samtidig er det kinesiske marked et af de hurtigst voksende forbrugsmarkeder globalt, og det gør det relevant for Axcel at have en kompetent partner i Kina. Omvendt kan Fosun qua samarbejdet med Axcel få adgang til det nordiske M&A-marked, som Fosun, på linje med andre internationale investorer, opfatter som attraktivt. 7

10 Tænker kapitalfonde kort- eller langsigtet? I slutningen af 2012 solgte Axcel Cimbria verdens førende producent af maskiner til håndtering af korn og såsæd for godt 1 mia. kr. I løbet af de knap to år, Axcel nåede at eje virksomheden, voksede omsætningen med over 50%. Og indtjeningen blev mere end fordoblet i perioden fra 55 mio. kr. til 130 mio. kr. Da Cimbria udviklede sig bedre og hurtigere end forventet, var det muligt for Axcel at give stafetten videre efter et kort, men intensivt ejerskab. Men Cimbria er undtagelsen, der bekræfter reglen, for den gennemsnitlige ejertid for en Axcel-ejet virksomhed er mellem fem og seks år, og samme mønster gør sig gældende hos Axcels konkurrenter i Danmark og udlandet. Kapitalfonde bliver fra tid til anden udfordret i den offentlige debat med spørgsmål vedrørende ejerskabets længde. Er det i virkeligheden kortsigtet investeringsvirksomhed at drive en kapitalfond? Og bidrager kapitalfonde overhovedet til at gøre virksomhederne sunde og stærke? Historien om Royal Copenhagen er et godt eksempel på, at kapitalfonde ikke tænker kortsigtet. Royal Copenhagen havde betydelige udfordringer, da Axcel købte virksomheden tillige med Georg Jensen og en række andre virksomheder i Royal Scandinavia tilbage i Siden har Axcel haft en lang og til tider udfordrende rejse med både Royal Copenhagen og Georg Jensen, som for begges vedkommende sluttede ved udgangen af Royal Copenhagen blev solgt til en som Rørstrand, Iittala og danske Rådvad. Det lykkedes at vende udviklingen i Royal Copenhagen, da vi troede på virksomhedens grundlæggende værdier og brand. Virksomheden var i stand til at kombinere strukturelle omlægninger i produktionen og derved reducere omkostningerne, samtidig med at den havde skarpt fokus på innovation og produktfornyelse rettet mod en yngre og bre- Thailand, og da en ny ledelse introducerede Mix & Match-strategien, der gør det muligt at kombinere forskellige stel, bakkede Axcel op, selv om det krævede betydelige investeringer og mod at revitalisere såvel brand som produktsortiment. Men det lagde grunden til den imponerende vækst i indtjeningen, som virksomheden har haft de seneste år. Royal Copenhagen risikerede at dø med sine kunder, men takket være en innovativ tilgang appellerer virksomheden i dag til alle generationer og er blandt de bedst indtjenende i sin industri. Også Georg Jensen er i dag en sund forretning og i gode hænder men det er en anden historie. Innovation og nytænkning skal imidlertid eksekveres med omtanke og særligt med fokus på virksomhedens kernekunder. Det viser er- bl.a. på baggrund af selskabets innovative tilgang og produkternes brede internationale appel. Med de såkaldte charms kan kunderne sammensætte et personligt armbånd til en overkommelig pris, hvilket har vist sig meget attraktivt i forhold til en bred kreds af forbrugere overalt i verden. Selskabet forsøgte imidlertid at udvide sortimentet med andre og dyrere produkter og blev straffet for det. Produkterne var ganske enkelt uden for kundernes segment pris- og designmæssigt, og samtidig var eksekveringen af selskabets strategi mangelfuld. Det er der rettet op på i dag, hvor selskabet fokuserer på sine stærke Bestyrelserne i Axcels virksomheder spiller en afgørende rolle for, at der kan skabes mere værdifulde virksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne er med til at fastlægge virksomhedernes strategi og overordnede mål. sider, som i høj grad er det oprindelige charmskoncept. Dermed er PANDORA tilbage på rette spor, og produktudviklingen tager tydeligere afsæt i de eksisterende kunder. Axcel er fortsat en betydende aktionær i selskabet og har via sine to bestyrelsesposter stadig et væsentligt engagement i virksomheden og dens udvikling. Axcel bruger sine bestyrelser aktivt Bestyrelserne i Axcels virksomheder spiller en afgørende rolle for, at der kan skabes mere værdifulde virksomheder. Bestyrelsesmedlemmerne er med til at fastlægge virksomhedernes strategi og overordnede mål, monitorere virksomhedernes præstationer og sikre, at de rette kompetencer og ressourcer er til stede, for at målene kan indfries. Endvidere er det bestyrelsens opgave at sikre, at der en en effektiv risikostyring, og ofte bistår bestyrelsen ved rekrutteringsopgaver. Det er et spændende og vigtigt arbejde, og Axcel lægger stor vægt på opbygget et stort netværk af erhvervsfolk, som bidrager til værdiskabelsen i Axcels virksomheder. For at tydeliggøre, hvad arbejdet handler om og betyder for værdiskabelsen, har vi valgt at gøre bestyrelsesarbejdet i Axcel til årets tema. Ud over en mere overordnet beskrivelse af arbejdet i vores bestyrelser har vi gennemført interviews med tre af vores bestyrelsesformænd og en partner fra Axcel. Læs mere herom længere inde i årsskriftet. Axcel og samfundsansvar Axcel tilsluttede sig i 2010 UN Global Compact som verdens førende initiativ for virksomheders samfundsansvar. Axcel har den politik, at Axcels virksomheder inden for et års ejerskab skal være tilsluttet Global Compact. Axcel ønsker dermed at give sine virksomheder en yderligere forretningsmæssig fordel, samtidig med at Axcel sikrer, at investorerne kan vide sig sikre på, at en investering i Axcel også er en investering i virksomheder med en ansvarlig forretningsadfærd. somheder, men har vist sig mindre velegnet på fondsniveau. Derfor vil Axcel nu tilslutte sig UNPRI, som er en ordning, der er målrettet investeringsenheder. Axcel lever allerede op til hovedparten af kravene i UNPRI og vil derfor kunne tilslutte sig i løbet af AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

11 Netop disse spørgsmål er nu ved at blive et varmt politisk emne i Danmark, og det er baggrunden for, at Axcelfuture i januar samlede en lang række aktører fra forskellige dele af det danske samfund, herunder ledende ministre, administrerende direktører og repræsentanter for fagbevægelsen. Axcelfuture skal tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan forbedre rammerne for investeringer i Danmark. Senere i dette årsskrift kan du læse mere om vores konkrete handlinger på CSR-området i vores Communication on Progress (COP). Danmarks investeringsklima er udfordret på længere sigt Med de betydelige ændringer i industrisektoren, vi har set i 00 erne, har der hos Axcel og blandt investorer været bekymringer om det langsigtede investeringsklima i Danmark, som giver sig udslag i, at virksomhederne ikke investerer tilstrækkeligt. Det er fair at sige, at vi har en vigtig udfordring i at sikre vores velfærd og samtidig bevare konkurrenceevnen i vores virksomheder. Derfor har Axcelfuture bl.a. haft fokus på det danske skattesystem ikke med henblik på at mindske skatteprovenuet, men snarere ved at komme med forslag til, hvordan skattesystemet i højere grad kan understøtte vores virksomheder frem for det modsatte. er i den forbindelse et skridt på vejen mod et bedre investeringsklima. Lavere selskabsskatter og energiafgifter kombineret med fortsat løntilbageholdenhed er en nødvendig forudsætning for mere konkurrencedygtige virksomheder i Danmark. Axcelfuture vil vedblive med at sætte fokus på investeringsklimaet i Danmark, for vi har fortsat betydelige udfordringer i forhold til at fastholde og videreudvikle vækst og velfærd i Danmark. Axcelfuture vil derfor også i 2014 forsøge at samle en bred kreds af beslutningstagere for at drøfte vigtige spørgsmål om investeringsklimaet i Danmark. I øjeblikket holder Danmarks store virksomheder hånden under dansk økonomi og jobskabelsen. De har rigeligt med likviditet og kunne godt investere mere i Danmark, men det sker i stigende grad i udlandet. De mindre og mellemstore industrivirksomheder, der kunne være fundamentet for nye job i Danmark, har det til gengæld ikke nær så produktion ud af Danmark for at forblive konkurrencedygtige. Det videre perspektiv er, at vi alle bliver fattigere, fordi produktiviteten falder, når virksomhedernes kapitalapparat nedslides i Danmark. Det tvinger både arbejdslønninger og investeringsafkast ned før eller siden. Axcelfuture, der er en tænketank sponseret af Axcel, har beregnet, at der i industrien alene er et investeringsgab på ikke mindre end 50 mia. kr. Det svarer til, hvad der skal investeres i maskiner og udstyr, for at virksomhederne på længere sigt kan opretholde og udvikle deres produktivitet. En stor del af dette investeringsgab skyldes dårlige konjunkturer, men også høje danske lønninger har i en periode gjort det mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. På det seneste har arbejdsmarkedets parter dog aftalt at holde lønningerne i ro, så en del af den tabte konkurrenceevne genvindes. Men meget tyder på, at en betydelig del af problemet i Danmark er strukturelt, og at investeringerne i Danmark ikke kommer tilbage på sporet, selv om lønningerne holdes i ro, og de internationale konjunkturer skulle vende. Det er bekymrende, fordi de manglende investeringer betyder, at danske virksomheder ikke vokser hurtigt nok. Vi CHRISTIAN FRIGAST MANAGING PARTNER 9

12 AXCEL SÆLGER CIMBRIA GEORG JENSEN OG ROYAL COPENHAGEN SOLGT NOVEMBER/DECEMBER 2012 Axcel investerede i 2001 i Royal Scandinavia, som dengang var et konglomerat af designvirksomheder, herunder Royal Copenhagen og Georg Jensen. I 2012 blev Royal Copenhagen og Georg Jensen solgt som de sidste virksomheder i konglomeratet, og dermed er historien om Royal Scandinavia rundet af. somhed Fiskars og Georg Jensen af den globale kapitalfond Investcorp. JANUAR 2013 Efter knap to års succesrigt ejerskab solgte Axcel Cimbria for Cimbria er en af verdens førende producenter af udstyr og hele proceslinjer til forarbejdning, håndtering og opbevaring af korn og såsæd i Europa. Under Axcels ejerskab har Cimbria gennemført opkøb og gennemgået en række operationelle forbedringer af driften, der har ført til vækst både i salg og indtjening. PANDORA TILBAGE PÅ SPORET AXCEL I PARTNERSKAB MED VKR OM EXHAUSTO DECEMBER 2012 Axcel skal drive den fremtidige udvikling af EXHAUSTO en førende producent af løsninger til mekanisk ventilation til byggesektoren. VKR Holding fastholder et betydeligt medejerskab, og målet er at accelerere virksomhedens fortsatte udvikling og indtjening både organisk og via akkvisitioner. EXHAUSTO blev grundlagt i 1957 og har i dag en omsætning på ca. 490 mio. kr. og 300 medarbejdere. Produktionen sker i Langeskov på Fyn og i Flå i Norge. FEBRUAR 2013 PANDORAs årsregnskab viste, at selskabet er ved at komme tilbage på sporet oven på nedjusteringen d. 2. august PANDORAs 2012-regnskab viste en omsætning på 6,7 mia. kr. og en EBITDA-margin på knap 25%, og dermed er 18 måneders turnaround ved at være tilendebragt. En betydelig del af succesen kan tilskrives det arbejde, som Marcello Bottoli indledte som ny interim-ceo i august 2011, og som Bjørn Gulden dygtigt har videreført, siden han tiltrådte som CEO i foråret Resultaterne fra 1. kvartal 2013 har bekræftet den positive udvikling. 10 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

13 PARTNERSKAB MED JYSK OM IDDESIGN MARTS 2013 AXCEL I KINESISK SAMARBEJDE JUNI 2012 Axcel er indgået i et partnerskab med JYSK om IDdesign (der består af IDEmøbler og ILVA), hvorved JYSK overtager 80% af aktierne, mens Axcel beholder resten. Axcel har bakket op om IDdesign gennem en svær periode med lav indenlandsk efterspørgsel og har dermed medvirket til, at virksomheden i dag har opnået driftsmæssig balance. Partnerskabet med JYSK vil komme både kunder og medarbejdere til gode. Axcelfuture afholdt den 18. januar 2013 en konference om investeringsklimaet i Danmark med deltagelse af en række ministre, topledere og organisationsfolk. Op til mødet havde deltagerne modtaget baggrundsnotater og en sammenfatning af analyserne, og endelig blev der fremlagt 18 forslag, der på forskellig vis kan bidrage til et bedre investeringsklima og dermed bevare Danmarks status som produktionsland. Axcelfuture er undervejs blevet bistået på analysesiden af Copenhagen Economics og vil i det kommende år arbejde videre med investeringstemaet. besøg i Danmark, blev der samtidig indgået en lang række bilaterale aftaler mellem de to lande. En af dem var det strategiske samarbejde mellem Axcel og det kinesiske investeringsselskab Fosun. Mange nordiske virksomheder har produktion i Kina, og samtidig er det kinesiske marked et af de hurtigst voksende globalt; det gør det relevant for Axcel at have en kompetent partner i Kina. Omvendt kan Fosun qua samarbejdet med Axcel få adgang til det nordiske M&A-marked, som Fosun, på linje med andre internationale investorer, opfatter som attraktivt. AXCEL INVESTERER I NETEL AFHOLDER KONFERENCE JANUAR 2013 JANUAR 2013 Axcel investerede i januar 2013 i Netel, der er en ledende skandinavisk aktør inden for opbygning og services af mobil- og fastnet til telekommunikation. Netel planlægger, projekterer, konstruerer og vedligeholder telenetværk til bl.a. teleoperatører, netejere og ejendomsselskaber. Netel har en omsætning på ca. 450 mio. SEK og ca. 110 ansatte på 10 kontorer i Sverige og Norge. 11

14 AXCEL I HOVEDTRÆK De følgende illustrationer viser, under hvilke betingelser Axcel arbejder, hvilke selskaber Axcel har investeret i, hvem der købte selskaberne, og hvor længe Axcel har ejet sine selskaber DANMARK SVERIGE UOPFORDREDE HENVENDELSER AXCELS NETVÆRK INVESTERINGSBANK DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSHANDLER INDEN FOR AXCELS SEGMENT Axcels segment er opgjort som handler, hvor en kapitalfond er involveret, og hvor den opkøbte virksomhed har en omsætning på over 100 mio. kr. AXCELS DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSOPKØB Axcels virksomhedsopkøb genereres i høj grad fra Axcels netværk, men også via uopfordrede henvendelser og gennem investeringsbanker og rådgivere. % 100 SERVICE Råstofudvinding: 7% % 31% DETAILHANDEL FREMSTILLING RÅSTOFUDVINDING Service: 20% Fremstilling: 67% % 24% 40 Detailhandel: 7% % 44% % DANMARK 1% SVERIGE DANSK OG SVENSK INDUSTRISTRUKTUR AXCELS VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ SEKTORER Den danske og svenske industristruktur er nogenlunde ens, dog har Sverige en overvægt af fremstillingsvirksomheder, hvor den danske industristruktur er mere ligeligt fordelt mellem service, detailhandel og fremstilling. Axcel har hovedsagelig købt virksomheder inden for fremstilling og service. 12 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

15 2013: 13% 1998: 7% 2000: 7% >225: : 7% 2004: 7% <75: : 7% 2006: 7% 2009: 7% : : 13% 2007: 27% : 14 AXCELS EKSISTERENDE INVESTERINGER FORDELT EFTER INVESTERINGSÅR Hovedparten af Axcels eksisterende virksomheder er købt efter AXCELS INVESTERINGER EFTER STØRRELSE (EGENKAPITAL I MIO. KR.) Axcel investerer i mellemstore danske og svenske af Axcels egenkapitalinvestering. <1 år: 3 >7 år: 6 <3 år: 3 >6 år: år: år: år: år: år: år: år: 5 EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER HVOR LÆNGE DE HAR VÆRET I AXCELS EJERSKAB Hovedparten af de nuværende Axcel-virksomheder har været ejet i mindre end seks år. EXITS HVOR LANG TID AXCEL EJEDE VIRKSOMHEDERNE Axcel har afhændet i alt 24 virksomheder, hvoraf hovedparten har været ejet i mindst fem år (ekskl. PANDORA, som blev børsnoteret 5. oktober 2010). Fokus på kerneområder: 15% Andet: 3 Restrukturering: 6% Organisk vækst: 33% Kapitalfond: 3 Afnotering: 6 Familie: 21 Industriel: 6 Opkøb (buy and build): 46% AXCELS STRATEGIER FOR VÆRDISKABELSE (EFTER VÆRDI AF INVESTERING) Næsten halvdelen af Axcels investeringer er såkaldte buy and build, dvs. investeringscases, hvor værdien skabes gennem organisk vækst samt gennem opkøb og realisering af synergier. HVEM AXCEL KØBTE VIRKSOMHEDERNE AF Axcel har primært købt virksomheder af familier. 13

16 AXCEL BAKKER OP OM GLOBAL COMPACT Axcel er sammen med vores virksomheder tilsluttet UN Global Compact. Dermed har Axcel forpligtet sig til at arbejde efter Global Compacts 10 principper for bæredygtighed på såvel fondsniveau som i de virksomheder, vi ejer. Axcel tilsluttede sig Global Compact i 2010, og i løbet af 2011 kom Axcels virksomheder også med. Axcel investerer løbende i nye virksomheder, og herefter har disse selskaber en periode på ca. 1 år til at tilpasse procedurer og herefter tilslutte sig Global Compact. Axcel støtter dermed FN s bestræbelser på, at regeringer, civilsam- 10 principper for ansvarlig forretningsadfærd inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og antikorruption. Axcel har gradvist udviklet CSR-politikker ud fra vores syn på Corporate Governance, hvilket inkluderer dialog med interessenter samt transparens i forhold til kommunikation og rapportering. Axcel har i 2013 opdateret sine politikker på Corporate Governance-området, således at CSR nu indgår eksplicit som et element, bestyrelserne i Axcel-ejede virksomheder aktivt skal forholde sig til. Axcel har derudover følgende procedurer hvad angår ansvarlig virksomhedsdrift: kunne placere Axcel i sociale, etiske eller miljømæssige dilemmaer. med opkøb. tilslutte sig Global Compact. bl.a. gennem Axcels CSR-netværk, og ved at Axcel er i løbende dialog med sine selskaber. munication on Progress) en gang årligt. Axcel stræber efter at investere i virksomheder, der også agerer an- til vores selskaber. Men Axcel ønsker også at bidrage til samfundsudviklingen i almindelighed. Derfor arbejder Axcel for, at Axcels selskaber bidrager til deres lokalmiljø og samfundsudviklingen der, hvor det også giver forretningsmæssig mening. Axcel arbejder desuden for, at vores selskaber: nalt accepterede principper. til disse. ventninger hvad angår supply chain management og code of conduct. tion til CSR. Axcel ønsker, at selskaberne selv anerkender, at CSR-arbejdet kan skabe værdi. Gennemførelse af et CSR-program skal i den forbindelse være baseret på en individuel vurdering af kritiske fokusområder, og de skal herefter sættes i relation til, hvor mange ressourcer selskabet har til rådighed. 14 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

17 AXCELFUTURE AXCEL OG UNPRI Axcels investeringsmedarbejdere har ud af beskattede midler dannet Axcelfuture, som har til formål at understøtte investeringsmiljøet i Danmark til gavn for vækst og beskæftigelse. Axcelfuture har mio. kr. til rådighed afhængigt af, hvad Axcel III vil kunne sælge den resterende del af sine aktiver for. I bestyrelsen for Axcelfuture sidder repræsentanter for Axcels investeringsmedarbejdere samt Peter Schütze, Lars Munch og Hanne B. Sørensen *. * Hanne B. Sørensen er udtrådt af bestyrelserne for Axcels fonde på den ordinære generalforsamling i Hun udtræder derfor også af Axcelfutures bestyrelse. Global Compact, som Axcel tilsluttede sig i 2010, er særdeles velegnet til virksomheder, men knap så velegnet på fondsniveau. Samtidig er der blandt institutionelle investorer et ønske om at opnå sikkerhed for, at investeringer i unoterede aktier kan gennemføres i sikker forvisning om, at principperne for ansvarlig investering efterleves. På den baggrund har Axcel besluttet fremover at følge FN s principper for ansvarlig investering. Disse principper omtales normalt som UNPRI. Axcel vil tilslutte sig UNPRI i løbet af I løbet af 2012 har Axcel gennemført følgende CSR-relaterede initiativer: selskaber, hvor der har været holdt oplæg af eksterne eksperter, og hvor selskaberne har kunnet trække på hinandens erfaringer. tilsluttet Global Compact, og Netel er i gang med at forberede sig herpå. Der kan læses mere om CSR-arbejdet i vores svenske selskaber på de følgende sider. Axcels selskaber og Global Compact Axcel har løbende fulgt selskabernes arbejde og er kommet med forslag til forbedringer. Flere selskaber har allerede udgivet deres første COP, og alle selskaber vil være tilsluttet Global Compact i løbet af første halvdel af GLOBAL COMPACT-STATUS FOR AXCEL-EJEDE VIRKSOMHEDER PR GLOBAL COMPACT-STATUS GLOBAL COMPACT-PRINCIPPER TILSLUTTET UDGIVET MENNESKE- ARBEJDSTAGER- MILJØ ANTI- GLOBAL COP RETTIGHEDER RETTIGHEDER KORRUPTION COMPACT BALL GROUP BB ELECTRONICS DRICONEQ EXHAUSTO* IDDESIGN JB EDUCATION JUNCKERS LGT MITA-TEKNIK* NETEL* NOA NOA NORDIC WATERPROOFING PANDORA TMK VPG * SELSKABET HAR 12 MÅNEDER TIL AT TILSLUTTE SIG GLOBAL COMPACT. Som det fremgår af ovenstående oversigt, har hovedparten af Axcels selskaber aktivt forholdt sig til elementerne i Global Compact. De af Axcels selskaber, der rapporterer for anden gang, har i henhold til intentionerne i Global Compact gjort fremskridt i forhold til året før. 15

18 TILSLUTTET GLOBAL COMPACT 2O12 NORDIC WATERPROOFING membraner til tag- og miljøbyggeri. Produkterne forlænger bygningernes levetid og bidrager således til bæredygtige løsninger for gang bygger på bæredygtig rentabilitet. - nerede væsentlige nøgletal og målbare bæredygtighedsmål på koncernniveau. en fast del af det daglige arbejde i virksomheden. Medarbejdernes sundhed og sikkerhed prioriteres højt med gode resultater til følge. siden Virksomheden har indført et nyt adfærdskodeks for at tydeliggøre sine etiske retningslinjer inden for områder som mil- sig på at være en åben og gennemsigtig virksomhed og med enkle og klare rapporteringsveje, som gør det muligt hurtigt at opdage eventuelle afvigelser fra adfærdskodekset. TILSLUTTET GLOBAL COMPACT 2O11 JB EDUCATION JB Education drives af den overbevisning, at et dynamisk samfund har brug for mennesker, som ikke er bange for at tage udfordringer op og udvikle nye kundskaber. Viden om bæredygtighed er et vigtigt led i at kunne møde fremtidens udfordringer, og JB Education arbejder med dette emne i elevprojekter på sine skoler. JB Education har været medlem af UN Global Compact siden 2011 og har tilsluttet sig FN s internationale principper for ansvarlig forretningsadfærd. I 2012 påbegyndte JB Education en gennemgang af sine leverandører, og fremover vil denne gennemgang også omfatte bæredygtighedsaspekter. 16 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

19 TILSLUTTET GLOBAL COMPACT 2O12 DRICONEQ Minedriften står over for en miljømæssig omstilling. For at sikre en bæredygtig råvareforsyning på verdensplan er det nødvendigt at reducere miljøbelastningen. I 2012 gjorde Driconeq en meget stor indsats for at befæste sin gode markedsposition gennem et forretningsdrevet bæredygtighedsprogram med mål og nøgletal. Driconeqs langsigtede markedsposition bygger på virksomhedens ter. Produktudvikling og miljøaspekter er i fokus. Et aktuelt eksempel er investeringen i et rensningsanlæg for skærevæsker, som giver væsentlige miljøfordele i form af forbedret ressourceudnyttelse og mindre affald. De deraf følgende omkostningsbesparelser vil blive investeret i nye bæredygtige løsninger. Driconeq Sverige Driconeq har en nultolerancepolitik hvad angår arbejdsskader og udfører et stort forebyggende arbejde. I 2012 havde Driconeq ingen produktionsstop som følge af arbejdsskader. Driconeq har indført et nyt adfærdskodeks for at tydeliggøre virksomhedens etiske retningslinjer over for kunder, medarbejdere og leverandører. TILSLUTTET GLOBAL COMPACT 2O12 LGT LOGISTICS I 2012 foretog LGT en omfattende gennemgang af det eksiste- tiske bæredygtighedsaspekter og påbegyndte arbejdet med at de- På medarbejdersiden har sundhed og sikkerhed høj prioritet. Kompetenceudvikling er et andet væsentligt område, hvor LGT har gjort en vellykket indsats. Medarbejdernes kompetencer og erfaring er et vigtigt led i virksomhedens udvikling. LGT vil gennem sit bæredygtighedsarbejde øge værdien for kun- et fortsat højt engagement blandt medarbejderne. Et væsentligt emne på klimaområdet for LGT er at reducere miljøbelastningen fra transport. LGT lægger stor vægt på løbende at udvikle logistikken for møbeltransporter i samarbejde med kunderne og tilbyde smidige logistikløsninger, som gavner både økonomien og miljøet. 17

20 BESTYRELSESARBEJDET I AXCEL SKABER VÆRDI Corporate Governance i kapitalfonde som Axcel er anderledes end i andre selskaber. Axcel er som medejer mere involveret i virksomhedens beslutningsprocesser, end man ser under andre ejerformer. FAKTA OM AXCELS BESTYRELSESMEDLEMMER FORHOLDET MELLEM BESTYRELSEN, LEDELSEN OG AXCEL Antal virksomheder pr (inkl. PANDORA) 15 Antal bestyrelsesmedlemmer 56 Antal kvinder 6 Gennemsnitlig tid i bestyrelsen 4,4 år BESTYRELSE Som aktiv investor anmoder vi uafhængige, professionelle bestyrelsesmedlemmer om at deltage i bestyrelsesarbejdet. De får til opgave at overvåge og fremskynde udviklingen af vores virksomheder og bidrager med deres erhvervs- og ledelsesmæssige erfaring og deres knowhow. Bestyrelsens rolle er at sætte den strategiske retning, at overvåge og forbedre resultaterne og at sikre, at virksomheden ledes på en ansvarlig måde. der eventuelt kan baseres på aktier eller warrants. Dermed sikres, at bestyrelsesmedlemmerne har samme interesser som ejeren, nemlig at skabe værdi i virksomheden. AXCEL LEDELSESSTRUKTUR I AXCEL-EJEDE VIRKSOMHEDER LEDELSE Det er af afgørende betydning, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at den kan varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder virksomhedens strategiske opgaver, på en effektiv og fremadrettet måde, og at den fungerer Ledelsesstruktur i Axcel-ejede virksomheder Axcels bidrag til de virksomheder, vi investerer i, er ikke kun økonomisk. Vi er altid repræsenteret i bestyrelsen i de virksomheder, vi ejer, og fungerer som sparringspartnere og som en ressource for ledelsen. Vi bidrager også med funktionel ekspertise, f.eks. i forbindelse med siering, personalerelaterede spørgsmål samt strategisk planlægning. I alle vores virksomheder er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede ledelse, og det er bestyrelsen, der træffer beslutningerne. Bestyrelsens rolle er at overvåge og fremskynde virksomhedens udvikling, mens den daglige ledelse varetages af virksomhedens direktion. Vi tror på, at en løbende dialog med ledelsen er afgørende for værdiskabelsen, og vi bruger aktivt samarbejdet mellem den administrerende direktør, bestyrelsesformanden (som agerer på vegne af bestyrelsen) og den ansvarlige Axcel-partner i betyrelsen som middel til at sikre en effektiv kommunikation og beslutningsproces. Værdiskabelse i Axcels virksomheder Bestyrelsens primære opgave er at fastsætte mål for virksomheden og følge op på disse samt sikre optimering af driften. Derudover bør bestyrelsen samlet og på individuelt plan fungere som sparringspartner for ledelsen. 18 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Præsentation af Carsten Normann

Præsentation af Carsten Normann Præsentation af Carsten Normann 51 år gammel, bosiddende i Vejle Nuværende job: CEO & Partner i Mayday Invest A/S i Åbenrå Erhvervserfaring: Tidligere CEO for: Netto i Polen, Rema 1000 Danmark, Dagrofa,

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 ÅRSSKRIFT 2O1O AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 WWW.AXCEL.DK DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I 2010 VI SKAL IKKE VÆRE ICOPAL NR. 2 6 24 NYHEDER AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI 14 12 AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen 10 sæt anbefalinger vedr. God Selskabsledelse i Offentlige Virksomheder Årets konference for Offentlige Bestyrelser 2. Oktober 2014 Radisson Blue Scandinavia Waldemar Schmidt International businessman

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Præsentation. August 2015

Præsentation. August 2015 Præsentation August 2015 Indhold Introduktion af Halberg koncernen Halberg Kapital Positionering Investeringskriterier Kompetencer Eksempel på investering: Newline Side 2 Halberg koncernens historie Harald

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere