S A X O B A N K F O R M U L A R T I L K U N D E O P R E T T E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S A X O B A N K F O R M U L A R T I L K U N D E O P R E T T E L S E"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, som du har modtaget om en Saxo Bank handelskonto, herunder de almindelige forretningsbetingelser (herunder Erklæring om Risiko), Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel, Forretningsbetingelser for Depotforvaltning, Forretningsbetingelser for Internationale Pengeoverførsler samt Ordreudførelsespolitik og Interessekonfliktpolitik (som du finder på vores hjemmeside Udfyld formularen med blokbogstaver og med sort eller blå kuglepen. Hvis du udover vores Handelsplatform ønsker individuelle tjenester fra Saxo Bank, herunder aktiv rådgivning eller samlet porteføljeforvaltning, skal du udfylde et særligt spørgeskema. Kontakt venligt en af vores sælgere for yderligere oplysninger om, hvordan du skal udfylde spørgeskemaet. I overensstemmelse med Hvidvasklovens regler er Saxo Bank forpligtet til at indhente følgende dokumentation fra sine kunder (A eller B nedenfor). Vi forbeholder os ret til at bede om yderligere dokumentation i visse tilfælde. Kontakt venligst eller se afsnittet Account FAQ på hvis De har spørgsmål til dokumentations kravene. A PRIVATKUNDER B VIRKSOMHEDS KUNDER DOKUMENTATION FOR INDENTITET Typer af godkendte dokumenter: Gyldigt pas (billed og underskriftsside er påkrævet) Gyldigt kørekort Gyldigt ID kort Identitets dokumenter må ikke være udløbet, skal være udstedt af en offentlig myndighed og skal inkludere: Fuldt navn CPR nr. eller lignende ID nr. Fødselsdag og -sted Tydeligt billede, der identificerer personen Underskrift Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller lignende udenlandsk myndighed eller registrerings bevis Underskrevne vedtægter Dokumentation for tegnings- og underskriftsforhold Dokumentation for identitet (jfr. pkt. A) for alle tegningsog underskriftsberettigede Udfyldt Ejerskabs- og Kontrol Struktur formular Dokumentation for identitet og adresse (jfr. pkt. A) for alle ejere jfr. definitionen i Ejerskabs- og Kontrol Struktur formularen DOKUMENTATION FOR ADRESSE Dokumentet skal være gyldigt og skal indeholde oplysning om Deres nuværende bopæl og udstedt af en offentlig myndighed. Typer af godkendte dokumenter: Gyldigt ID kort udstedt af offentlig myndighed Gyldigt forsikrings- eller sundhedskort (sygesikringskort) udstedt af en offentlig myndighed Skattekort (udstedt indenfor de seneste 6 måneder) Med henblik på hurtig behandling kan du returnere den udfyldte formular sammen med ovennævnte dokumentation direkte til Saxo Bank på en af følgende måder: Fax Scan formularen sammen med dokumentationen Send en kopi af formularen sammen med og send disse pr. til dokumentationen til Bemærk, at når du sender formularen via eller fax, skal du stadig sende den originale formular med almindelig post inden 14 dage. Send formularen og dokumentationen med almindelig post til Saxo Bank Philip Heymans Allé 15 DK 2900 Hellerup Denmark Att. Contract Administration Har du spørgsmål til, hvordan du skal udfylde formularen, eller hvilke dokumenter du skal medsende, bedes du kontakte os på telefon eller læs mere på 1 / 8

2 Alle kunder skal udfylde afsnit 1, afsnit 3, afsnit 4, afsnit 5, afsnit 7 og afsnit 8 i Formular til kundeoprettelse. Derudover skal alle erhvervskunder udfylde afsnit 6. Venligst udfyld med blokbogstaver. AFSNIT 1 GENERELLE KUNDEOPLYSNINGER Henvisende Introducing Broker (hvis relevant): Fulde navn (som det står på dit Pas) / Virksomhedsnavn: PRIVATKUNDER Fødselsdato (påkrævet): / / DD/MM/ÅÅ Nationalitet (påkrævet): Fødselsby og land (påkrævet): Registreret adresse: Postnummer og by: Land: Postadresse (hvis anden): Postnummer og by: Land: Inklusiv lande- og evt. områdekode, eks: +45 (020) Primært telefonnummer (påkrævet): Andet telefonnummer: (påkrævet): AFSNIT 2 KUNDEKLASSIFIKATION Kundeklassifikation Ifølge MiFID-direktivet er Saxo Bank forpligtet til at segmentere og klassificere selskabets kunder i forhold til følgende tre kategorier: detailkunder, professionelle og godkendte modparter. Alle vores kunder vil som udgangspunkt blive klassificeret som detailkunder for at kunne yde den højest mulige beskyttelse i henhold til lovgivningen. Hvis du imidlertid føler, at denne første klassifikation ikke afspejler dit aktuelle videns- og erfaringsniveau med visse (eller hele sortimentet af) investeringsprodukter, har du mulighed for at vælge en anden klassifikation på Client Profile Screen på Saxo Trader eller ved henvendelse til din fondsbestyrer. 2 / 8

3 AFSNIT 3 VALG AF VALUTA PÅ KONTO Valg af valuta på konto: AFSNIT 4 FORMÅL MED OG OMFANG AF KUNDEFORHOLD ( ALLE FELTER ER PÅKRÆVEDE) For at overholde FATF anvisninger og EU-lovgivning om hvidvaskning af penge skal alle kreditinstitutter i EU indhente oplysninger om kundens formål med og forventede omfang af forretningsforbindelsen. Formål med og omfang af kundeoprettelse hos Saxo Bank? Fastholdelse af kapital/kurssikring (minimering af risiko for tab) Vækst (investeringens værdi øges med tiden, og kurs udsving accepteres) Spekulation (høj risiko accepteres til gengæld for potentielt højere afkast) Hvilken type instrumenter ønsker du at handle? Hvor stort et investeringsbeløb råder du omtrent over? Valutaspot Valutaterminskontrakter Valutaoptioner Futures Aktier CFD er Obligationer Privat formueforvaltning < EUR > Hvor meget forventer du at investere hos Saxo Bank? Hvor mange handler foretager du typisk om måneden? < EUR > > 100 OBLIGATORISK (KUN FOR PERSONER) Jeg erklærer, at jeg handler på egne vegne som anført ovenfor og ikke på vegne af tredjemand i enhver henseende i dette kundeforhold. Alle midler, der indbetales og handles på denne konto i Saxo Bank, er mine egne midler. 3 / 8

4 AFSNIT 5 KUNDEKLASSIFIKATION A POLITISK UDSATTE PERSONER B UMIDDELBARE FAMILIEMEDLEMMER Politisk udsatte personer er fysiske personer, der har eller har haft et højerestående offentligt hverv, hvorved forstås: Politisk Udsatte Personer omfatter også nære familie medlemmer af disse personer, som beskrevet under A, hvilket betyder; statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre parlamentsmedlemmer ægtefælle partner, som efter de nationale regler kan sidestilles med ægtefælle højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker ambassadører, chargés d affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Ingen af kategorierne i ovenstående 6 punkter omfatter embedsmænd på mellemniveau eller lavere niveau. Når en person i en periode på mindst et år ikke har haft et højerestående offentligt hverv som omhandlet ovenfor, er denne ikke at betragte som politisk udsat. Det omfatter også personer, der er kendt som nære medarbejdere til personer omfattet af definition A, hvorved forstås: børn og deres ægtefæller eller partnere forældre. enhver fysisk person, som vides at have fælles ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller på anden måde har nære forretningsforbindelser med en person, der er en politisk udsat person enhver fysisk person, der har fuldstændig ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som vides at være oprettet til de facto fordel for en politisk udsat person. Jeg erklærer at jeg IKKE er en Politisk Udsat Person som defineret under A eller B Jeg erklærer at jeg ER en Politisk Udsat Person som beskrevet under A eller B 4 / 8

5 AFSNIT 6 VIRKSOMHEDS OPLYSNINGER OG -ERKLÆRING (ALLE FELTER ER OBLIGATORISKE) Udfyldes kun ved virksomhedskunder Virksomhedsnr. (CVR nr.): Antal bestyrelsesmedlemmer: Formand: Administrerende direktør/vice-administrerende direktør: Tegningsberettigede: På vegne af virksomheden (påkrævet) Jeg/vi erklærer, at virksomheden handler i eget navn som anført ovenfor og ikke på vegne af tredjemand i enhver henseende i dette kundeforhold. Alle midler, der indbetales og handles på denne konto i Saxo Bank, er virksomhedens egne midler. Alle virksomhedskunder skal udover denne formular udfylde Ejerskabs- og Kontrol Struktur formularen. AFSNIT 7 RISIKO ADVARSEL ( OBLIGATORISK) For at overholde EU/Dansk lovgivning herunder Investorbeskyttelsesreglerne, skal Saxo Bank fremkomme med følgende risikoadvarsel vedrørende komplekse produkter. OPLYSNINGER OM KARAKTERISTIKA OG RISICI VED VISSE KOMPLEKSE PRODUKTER Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af karakteristika og risici ved visse komplekse produkter samt karakteristika for markederne for disse. Du kan læse mere bagerst i Almindelige Betingelser for Saxo Bank A/S og på under afsnittet om Education. Handel med finansielle produkter indebærer altid en risiko. Generelt bør du derfor kun handle finansielle produkter, såfremt du forstår produkterne og de risici, de indebærer. Valutahandel (FOREX) Ved valutahandel spekuleres i prisudviklingen af én valuta i forhold til en anden valuta, hvor den ene sælges og den anden købes. For eksempel kan britiske pund (GBP) sælges over for amerikanske dollars (USD), hvis man forventer, at USD vil stige overfor GBP. Valuta handles som et margin-produkt. Dette indebærer, at du kan investere for mere, end du har til rådighed på din konto og derved låner til den større investering af Saxo Bank. Valuta kan handles som FX Spot, FX Forward eller FX Optioner. FX Spot indebærer handel af én valuta mod en anden her og nu. FX Forward og FX Optioner indebærer, at handel afvikles på et fremtidigt tidspunkt til bestemte priser aftalt på handelstidspunktet. FX Forward indebærer en forpligtelse til at gennemføre handlen til den aftalte pris på udløbsdatoen. Købte FX Optioner giver mulighed for at indgå en handel i det underliggende FX Spot valutakryds på udløbsdatoen, hvis kursen på dette tidspunkt er fordelagtig i forhold til gældende markedskurs. Solgte optioner giver omvendt en forpligtelse til at indgå handel med køber (Saxo Bank) på udløbsdatoen, hvis køber ønsker det. Købte optioner giver dermed begrænset risiko i form af den præmie, der betales ved kontraktens indgåelse, mens solgte optioner giver ubegrænset risiko i form af kursændring i det underlæggende FX Spot valutakryds. 5 / 8

6 Valutamarkedet er verdens største finansmarked med handler døgnet rundt alle hverdage. Det er bl.a. karakteriseret ved en relativt lille profitmargin sammenlignet med øvrige produkter. Stor profit forudsætter derfor stor handelsvolumen. Dette opnås f.eks. ved at handle på marginer som beskrevet ovenfor. Ved valutahandel vil en gevinst hos én aktør på markedet altid modsvares af et tab hos en anden aktør, når der ses bort fra omkostninger i form af kommission og difference mellem købs- og salgskurser. Valutahandel gennemføres altid med Saxo Bank som modpart, idet Saxo Bank stiller priser baseret på de priser, som Saxo Bank kan opnå i markedet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at din gevinst eller tab modsvares af tab eller gevinst til Saxo Bank, da Saxo Bank i høj grad søger at afdække risici med andre modparter. Da valuta handles på margin, og du dermed har mulighed for at indgå en større position end dine midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv markedsbevægelse få stor påvirkning på din investering. Valutahandel indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativ stor gevinst med et relativt lille indestående. Hvis din samlede eksponering under margin handler overstiger dit indestående, risikerer du at miste mere end dit indestående. CFD er CFD er - eller Contract for Difference - er spekulation i værdiudvikling. Produktet giver dig mulighed for at spekulere i, hvorvidt værdien af et aktiv, f.eks. en bestemt aktie, vil stige eller falde i fremtiden. Hvis dine spekulationer viser sig at være rigtige, tjener du værdiforskellen (minus omkostninger), men du skal omvendt betale værdiforskellen (plus omkostninger), hvis dine spekulationer viser sig at være forkerte. Da CFD er er bundet op på et underliggende aktiv, afhænger værdien af CFD en af det pågældende underliggende aktiv. CFD er handles altid som margin-handler (se herom ovenfor under valutahandler). CFD er handles normalt med Saxo Bank som modpart, idet nogle dog handles på et reguleret marked. Prisudviklingen følger dog altid det underliggende produkt, som i de fleste tilfælde handles på et reguleret marked. For CFD er på enkelte aktierfølger kurs og likviditet kursen og likviditeten for den pågældende aktie på det marked, hvor aktien er optaget til handel, hvorimod for eksempel CFD indeks er et produkt, som Saxo Bank prisfastsætter OTC (over-the-counter) ud fra pris og likviditet fra både de underliggende aktier, futures markedet, estimerede fremtidige dividender, renteeffekter, osv. Da CFD er handles på margin, og du dermed har mulighed for at indgå en større position end dine midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv bevægelse i det instrument, som CFD en er baseret på, få stor påvirkning på din investering. CFD er indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativ stor gevinst med et relativt lille indestående. Hvis din samlede eksponering under margin handler overstiger dit indestående, risikerer du at miste mere end dit indestående. Futures Futures indebærer spekulation i, hvorvidt prisen på et bestemt underliggende aktiv vil stige eller falde i fremtiden. En future indeholder en standardiseret forpligtelse til enten at købe eller sælge dette underliggende aktiv til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Aktivet kan f.eks. være råvarer, landbrugsvarer, finansielle produkter eller andet. Afhængig af den pågældende future, skal aktivet enten afregnes som prisdifferencen, eller leveres fysisk på udløbsdatoen. Futures handles altid som margin-handler (se herom ovenfor under valutahandler). Futures handel foregår altid i et reguleret marked, enten ved direkte handel i børsernes handelssystemer eller ved indrapportering af handler. Da futures handles på margin, og du dermed har mulighed for at indgå en større position end dine midler hos Saxo Bank ellers tillader, kan en relativt lille negativ eller positiv markedsbevægelse få stor påvirkning på din investering. Handel med futures indebærer derfor en relativ høj grad af risiko. Dermed er der potentielt også mulighed for at opnå en relativ stor gevinst med et relativt lille indestående. Hvis din samlede eksponering under margin handler overstiger dit indestående, risikerer du at miste mere end dit indestående. OBLIGATORISK Jeg erklærer hermed at jeg har læst og forstået risiko advarslen vedrørende komplekse produkter. 6 / 8

7 AFSNIT 8 SIGNATURE AND CONSENT Jeg/vi bekræfter med min/vores underskrift(er): At have læst, forstået og accepteret de Almindelige Forretningsbetingelser (herunder erklæring om risiko), Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel, Forretningsbetingelser for Depotforvaltning, Forretningsbetingelser for Internationale Pengeoverførsler, Vilkår og Betingelser for Brug samt Handelsbetingelserne (Commissions, Charges & Margin Schedule), og hele indholdet heraf At have accepteret, at de Almindelige Forretningsbetingelser (herunder erklæring om risiko), Forretningsbetingelser for Værdipapirhandel, Forretningsbetingelser for Depotforvaltning, Forretningsbetingelser for Internationale Pengeoverførsler samt Handelsbetingelserne (Commissions, Charges & Margin Schedule) såvel som Ordreudførelsespolitik og Interessekonfliktpolitik med senere ændringer og alle andre til enhver tid gældende relevante vilkår og betingelser til enhver tid gælder for hele mit/ vores kunde-forhold med Saxo Bank. At have modtaget, læst og forstået materiale og produktoplysninger vedrørende relevante produkter. At have modtaget yderligere dybdegående mundtlige oplysninger omkring produkterne, samt det tilknyttede muligheder og risici, som jeg/vi måtte have bedt om. At have modtaget tilfredsstillende svar på alle spørgsmål vedrørende betingelser, vilkår og andre forhold i forbindelse med relevante produkter. Jeg/vi bekræfter og anerkender at de personlige oplysninger, jeg/vi har fremsendt til Saxo Bank: Deles med en hvilken som helst Introducing Broker med det formål at gennemføre due diligence-undersøgelse og godkende min ansøgning. Deles med tredjepartsbureauer, der arbejder på vegne af Saxo Bank koncernen med det formål at udarbejde en kundeanalyse til brug i forbindelse med Saxo Bank-koncernens salgs- og marketingaktiviteter. Må anvendes til at udføre en søgning gennem en tredjepartsudbyder af autentificering med det formål at bekræfte min identitet. For at gennemføre dette har tredjepartsudbyderen af autentificering ret til at efterprøve mine oplysninger og sammenholde dem med oplysninger i en hvilken som helst database (offentlig eller anden), som de har adgang til. De har også fremover ret til at bruge mine oplysninger til at hjælpe andre virksomheder i forbindelse med verificering. Der opbevares en optegnelse over søgningen. Jeg/vi bekræfter endvidere: At de oplysninger jeg/vi har givet i denne formular er korrekte samt at jeg/vi anerkender at jeg/vi er forpligtet til at informere Saxo Bank straks i tilfælde af ændringer til disse oplysninger. At investeringsbeløbet er valgt af mig/os under hensyntagen til min/vores samlede økonomiske situation, samt at jeg/vi finder dette beløb rimeligt i forhold til denne situation. At jeg/vi anerkender, at Saxo Bank kun er i stand til at yde rådgivning i så henseende, hvis jeg/vi har givet Saxo Bank korrekte og fyldestgørende oplysninger i denne formular eller, hvis Saxo Bank på anden måde har bedt om det. 7 / 8

8 Jeg/vi accepterer med min/vores underskrift nedenstående samtykkeerklæring: Mine personlige oplysninger, herunder mit navn, cpr-nummer, adresse m.v., samt kundeoplysninger, herunder kontooplysninger, posteringer, investeringer m.v., som jeg afgiver ved oprettelsen af mig som kunde hos Saxo Bank eller senere eller som i øvrigt kommer i Saxo Bank s besiddelse kan videregives til andre selskaber i Saxo Bank koncernen*. Visse selskaber i Saxo Bank koncernen* er beliggende i lande, der ikke nødvendigvis yder den samme beskyttelse af mine personlige oplysninger og kundeoplysninger som Danmark. Videregivelse kan ske med det formål at leve op til regulatoriske forhold (herunder i henhold til hvidvaskloven), foretage risikostyring, yde og gennemføre investeringsrådgivning, investeringsservice og andre ydelser som Saxo Bank koncernen* tilbyder, foretage markedsføring samt administrere mit kundeforhold. Saxo Bank må fremsende markedsføringsmateriale til mig vedrørende investeringer og relaterede tjenesteydelser, herunder nye produkter og services som Saxo Bank koncernen tilbyder, samt nyhedsbreve, markedsoplysninger og handelsideer pr. , sms, almindeligt brev eller ved telefonisk henvendelse. * Saxo Bank koncernen består for tiden af nedenstående selskaber. Se venligst vores hjemmeside for en opdateret liste. SAXO BANK A/S HEADQUARTERS SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA SAXO BANQUE FRANCE SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD. PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 SERRANO 32, 2E, 10, RUE DE LA PAIX 3 CHURCH STREET DK HELLERUP MADRID PARIS #30-00, SAMSUNG HUB DENMARK ESPAÑA FRANCE SE SINGAPORE SAXO BANK A/S ITALIA SAXO BANK A/S PRAGUE SAXO BANK A/S LONDON CAPITAL FOUR MANAGEMENT A/S CORSO MONFORTE 15 BETLÉMSKÝ PALÁC 40 BANK STREET - LEVEL 26 PHILIP HEYMANS ALLÉ MILANO HUSOVA 5, PRAHA 1, CANARY WHARF DK-2900 HELLERUP ITALY CZECH REPUBLIC LONDON E14 5DA, UK DENMARK SAXO BANK JAPAN K.K. SAXO BANK (DUBAI) LIMITED SAXO PROPERTIES A/S SAXO BANK A/S HELLAS (GREECE) KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE 1-7-2A ZABUDAI, MINATO-KU DIFC, P.O. BOX: DK HELLERUP ATHENS, TOKYO, JAPAN DUBAI, UAE DENMARK GREECE INITTO UKRAINE INITTO INDIA INITTO A/S SAXO BANK (SCHWEIZ) AG 52 DEHTYARIVSKA STR INITTO TECHNOLOGIES BORUPVANG 2C, 2.SAL RIETSTRASSE 41 2ND FLOOR INDIA PRIVATE LIMITED, 5TH FLOOR, TOWER 10B DK-2750 BALLERUP POSTFACH , KYIV, UKRAINE DLF PHASE II, INDIA DENMARK CH-8702 ZOLLIKON, SWITZERLAND FONDSMÆGLERSELSKABET SIRIUS SAXO BANK A/S AUSTRALIA SAXO BANK A/S NEDERLAND GLOBAL EVOLUTION KAPITALFORVALTNING A/S REPRESENTATIVE OFFICE WTC AMSTERDAM FONDSMÆGLERSELSKABET A/S PHILIP HEYMANS ALLÉ 15 LEVEL 56 MLC CENTRE B-TOWER 15TH FLOOR KOKHOLM 3B, DK-2900 HELLERUP MARTIN PLACE STRAWINSKYLAAN 1527 DK-6000 KOLDING DENMARK SYDNEY, NSW 2000, AUSTRALIA 1077 XW AMSTERDAM DENMARK SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED SAXO-E*TRADE BANK A/S SUITE 4004, 40F TWO EXCHANGE SQUARE LYNGBYVEJ 28, ST 8 CONNAUGHT PLACE DK-2100 COPENHAGEN Ø CENTRAL HONG KONG DENMARK Bemærk venligst at alle oplysninger holdes fortrolige i overensstemmelse med den danske lov om Finansiel Virksomhed. Dato: Underskrift: THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT SAXO BANK l Philip Heymans Allé 15 l DK 2900 Hellerup l Denmark l Telephone Telefax l Reuters Dealing Code: SAXO l Web: 8 / 8 08 / 2010

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION )

SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) SAXO BANK S ORDREUDFØRELSESPOLITIK ( BEST EXECUTION ) THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Side 1 af 6 1 INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF af

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere