DEN STORE SAMMENHÆNG. Af DSB til DSB. September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN STORE SAMMENHÆNG. Af DSB til DSB. September 2014"

Transkript

1

2 DEN STORE SAMMENHÆNG Af DSB til DSB September 2014

3 Forord DSB har en grundfortælling, som vi kalder Den Store Sammenhæng. Og når du nu sidder med denne bog i hånden, er det ikke fordi, vi mangler hverken håndbøger eller manualer i hverdagen. Det er fordi Den Store Sammenhæng er mere end en skåltale. Det er en fortælling, der skal bruges til at forstå os selv og forklare vores omverden hvem vi er - og hvad vi vil. Derfor rummer grundfortællingen også vores grundlæggende løfter. Til kunderne om en god tur, til ejerne om en sund økonomi - og til hinanden om at være en attraktiv arbejdsplads. I denne bog har vi samlet nogle eksempler på, hvordan vi vil leve op til de løfter. Eksempler på, hvordan DSB skal ledes og opleves. Og dermed eksempler på, hvordan du og jeg indgår i den store sammenhæng. God fornøjelse Jesper Lok 5

4 Grundfortællingen - det handler om sammenhæng og pålidelighed. Vores grundfortælling er en beskrivelse af, hvad DSB i bund og grund drejer sig om. Den minder os om nogle helt grund læggende ting, som egentlig ikke har ændret sig, siden vi blev en del af danmarkshistorien i Glemmer vi dem, kører vi os selv ud på et sidespor. En af dem er, hvem der ejer DSB. Det gør Danmarks befolk ning. Dig og mig og os alle sammen, med ejerens ret til at kræve ordentlighed, indsigt og konkurrencedygtighed. Grundfortællingen minder os også om, hvem vi arbejder for. Det er nemlig ikke kun dem, der bruger DSB. Det er også dem, der ikke gør. Vi har en public service forpligtelse, som betyder, at vi ikke kan vælge nogen fra. Hverken dem med lilla hår, bleer eller biler. Vi kører for og med dem alle sammen. Fortællingen minder os også om vores formål. Mobilitet er en banal forudsætning for samfundets udvikling. Men formålet med DSB er lidt mere end mobilitet. Formålet er at skabe bedre sammenhæng i Danmark hele vejen rundt. Sammen hæng mellem A og B. Mellem by og land. Mellem arbejde og hjem. Mellem Mormor og Viktor. Men også sammenhæng mellem vores udgifter og indtægter. Løfter og leverancer. Mellem sorte og grønne tal, samarbejds partnere og forskellige transportformer. Hvis det skal lykkes, har vi brug for danskernes tillid. Og den kræver, at vi står for én bestemt værdi. Pålidelighed. Det er den menneskelige og målbare værdi, vi hver især skal bidrage med. Resten af denne bog handler om hvordan. 7

5 Sikkerhed og selvfølgelighed For vores kunder skal sikkerheden altid være en selvfølge. For os må den aldrig blive det. Sikkerheden er fundamentet for omverdenens tillid, og den kan ikke gradbøjes. Vores grundholdning er, at intet forretningsmål kan forfølges på bekostning af sikkerhed. At ulykker kan undgås. Og at den, der ignorer et sikkerhedsproblem, har ansvaret for det. Det er så selvfølgeligt, at vi sikkert ikke behøver gentage det. Men vi gør det alligevel. For en sikkerheds skyld. 8 9

6 Lysten og værket En attraktiv arbejdsplads tiltrækker dygtige medarbejdere, som gør arbejdspladsen endnu mere attraktiv, så den tiltrækker endnu dygtigere medarbejdere, som fortsæt selv. Vi har en fælles og logisk interesse i at gøre DSB til en arbejdsplads, hvor engagerede og energiske mennesker har lyst til at arbejde. At det så også gør vores medarbejdere attraktive for andre arbejdspladser, må vi se som en anerkendelse

7 Kompleksitet og enkelhed Så længe tog ikke kan overhale, beskæftiger vi os med noget, der næsten ikke kan lade sig gøre. En kompleks række af afgange, ankomster og begivenheder, der konstant forandrer sig. Men det sværeste er, at vores kunder skal opleve det hele som forbløffende enkelt, bekvemt og nemt

8 A og B Er det noget med at forbinde to punkter? Ja, men det er også noget andet: Konsekvens. Det ligger i sætningen har man først sagt A, må man også sige B. Alt, hvad vi siger og gør har en konsekvens. Siger vi f.eks. kl , kan omverdenen godt finde på at forvente, at vi har overvejet konsekvensen, hvis det faktisk bliver

9 Kunderne og ejerne Vi er ejet af staten. Alle danskere har altså en aktie i vores virksomhed. Det giver dem en forventning og os en forpligtelse. En forpligtelse til at arbejde for dem alle sammen hvad enten de bruger os eller ej. 17

10 Fortiden og fremtiden Vi har været en del af danmarkshistorien siden Vi har set dampmaskinen revolutionere samfundet. Vi har set tek nologien muliggøre kollektiv transport. Og vi har set den individuelle trafik overhale den kollektive trafik. Men vi behøver ingen krystalkugle for at se, hvor udviklingen fører hen. Fremtiden tilhører den kollektive trafik. I en bæredygtig udvikling af samfundet er der hverken plads eller ressourcer nok til mere individuel trafik. Og en pålidelig togdrift er rygraden i en sammenhængende kollektiv trafik. Længere er den historie egentlig ikke. 19

11 Åbenhed og ærlighed De fleste større virksomheder har en erklæret målsætning om at være åbne. Det har vi også, men vi har ærligt talt heller ikke noget valg. Vi er konstant i rampelyset, og vi er konstant til eksamen. Så når noget går galt, kan vi lige så godt selv sige det med det samme. Vi vil selvfølgelig hellere prale af vores triumfer, men åbenhed, og klar besked er et bedre værn imod hak i troværdigheden. Det er en grundlæggende forudsætning for at opfattes som pålidelige, at vi hverken fifler med eller forsinker informationerne

12 Værdier og handling Der er to slags værdier i denne verden. Dem, man kan handle med ejendomme, materiel, kapital og den slags. Og så dem, man kan handle ud fra. I vores tilfælde er pålidelighed den vigtigste værdi. Det er den værdi, vi alle skal leve op til hver dag. Det er den værdi, vi handler ud fra. Og den værdi er ikke til forhandling. 23

13 Holdet og ryggen Det er utroligt, hvad man kan få gennemført med et solidt hold i ryggen. Og her tænker vi ikke på hold af den slags, der kræver kiropraktor, men et hold, der kan bakke op om individuel beslutsomhed og handlekraft. Få tingene gjort og deles om æren.

14 Manualer og mennesker Der findes manualer om service. Men i virkeligheden handler service om mødet imellem mennesker. Du kan opføre dig fuldstændigt efter manualen, men hvis du ikke ser kunderne som mennesker, ser de ikke dig som andet end din uniform. Service er en holdning til mennesker og en række deraf afledte handlinger. Holdningen er venlig og imødekommende og handlingerne bekræfter holdningen

15 Konkurrencedygtig og konkurrenceudsat Vores konkurrenter er hverken biler, fly, busser eller cykler. Andre transportformer indgår lige som vi i den store sammenhæng. Vores konkurrenter er andre aktører fra ind- og udland, der kan byde på togkørsel. Og den konkurrence er vindeller-forsvind hver eneste dag. Konkurrencedygtig betyder simpelthen, at vi er dygtige nok til at være iblandt de bedste. Og hvis du har svært ved at få øje på vores konkurrenter, kan du blot se dig i spejlet. De bedste er nemlig kendetegnet ved, at de konkurrerer med sig selv om at forbedre sig hele tiden

16 Innovation og evolution Innovation lyder godt og rimer endda på revolution. Men der er grænser for, hvor revolutionerende forbedringer, man kan gennemføre, når tingene trods alt skal sættes på skinner og passe ind i en køreplan. Til gengæld er der næsten ingen grænser for, hvor innovativ man kan være, hvis man foku serer på små daglige forbedringer. En nemmere løsning for kunderne her, en billigere løsning for DSB der og plud selig går der sport i at være innovativ. 31

17 Data og diskussion Vi er en videnstung virksomhed. Men nogen gange er vi så tynget af viden, at vi ender som en handlingslammet diskus sionsklub. Man kan diskutere data, indtil man glemmer, hvad det egentlig handler om. Nemlig hvad der betyder noget for kunderne. Som en tommelfingerregel er tal, der ikke er kunderelevante, sjældent rigtigt relevante. Og tal, man ikke kan handle ud fra, har vi ikke ret meget at bruge til

18 Ildsjæle og brokhoveder Det kan være svært at se forskel på en ildsjæl og et brokhoved. Eller rettere høre forskel. Retorikken er nemlig ofte den samme, når man skal beskrive noget, der er for dårligt, for meget eller bare forkert. Men forskellen er markant; Ildsjælen har et forslag til løsning af problemet. Brokhovedet har kun problemet. 35

19 Ligeglad og altid glad Vi taler om og tænker meget på forbedringer. Og der er jo ikke nogen, der er imod forbedringer. Men der er nogle, der er ligeglade. Og det er et problem. Ligeglad er som bekendt aldrig glad. Det er en lidt trist måde at leve sit liv på, men det er også et tegn på, at man har opgivet at gøre tingene bedre. Og så kan det hele faktisk kun blive værre.

20 Sprut og stoffer Vi arbejder bogstaveligt talt med noget, der kan koste menneskeliv, hvis vi ikke tager sikkerheden alvorligt. Så vi har et meget enkelt forhold til både alkohol og stoffer. Vi tolererer det overhovedet ikke. Men har du et problem med misbrug, har vi et program, der kan hjælpe dig. For vi vil hellere hjælpe dig end fyre dig. 39

21 Uniformer og teater Det er dig, der er DSB. Hver gang du trækker i uniformen, går du på scenen. Og hvis det ikke skal opleves som et amatørteater, handler det om at være forberedt og foku s eret på at give publikum en god oplevelse.

22 Fornuft og fiasko Man kan ikke foretage sig ret meget fornuftigt uden risiko for at fejle. Men hvis der skal være nogen mening med den risiko, må man forstå den egentlige kilde til fejl og fiasko. Nemlig, at man mangler evnen til at spørge andre om hjælp, når man er i tvivl. Det er faktisk den mest katastrofale fejl. Men det er heldigvis en, der kan gøres noget ved. Og hvis man forstår det, kan det ligefrem blive en del af vores kultur

23 Pis og papir Ja, undskyld ordvalget, men det er dokumenteret i adskillige studier af menneskelig adfærd, at når der ligger et stykke papir ved siden af toilettet, er det ikke ensomt ret længe. Det samme gælder cigaretskodder på gulvet, dråber på brættet og efterladenskaber i kummen. Pointen er, at hvis der er pænt og rent på et toilet, stiger sandsynligheden dramatisk for, at der bliver ved med at være det. Og omvendt. En yderligere pointe er, at denne lokumsindsigt også gælder i mange andre sammenhænge 45

24 Viden og mening Der er forskel på at mene og på at vide. Det er fint at have en mening, men det er hverken meninger eller holdninger, vi baserer vores analyser på. Fakta er den objektive viden, vi har. Fælles fakta er grundlaget for vores holdninger ikke omvendt. 47

25 Omgivelser og humør Humør er mere smitsomt end forkølelse. Inkubations tiden den tid der går, fra man smittes, til det bryder ud i lys lue er ganske få sekunder. Det gælder både godt og dårligt humør. Og det giver sig selv, hvilken type humør vi gerne skal smitte vores kunder og kollegaer med.

26 Erfaring og nysgerrighed Erfaring er rygraden i alt, hvad vi gør. Men nogle gange er 25 års erfaring desværre blot erfaringen fra år 1 gentaget 25 gange. Og så bliver erfaring pludselig til magelighed. Og det er starten på al stagnation. Erfaring er faktisk mest værdifuld, når den kombineres med spørgsmålet hvad nu hvis og en lyst til at blive klogere og dygtigere hver dag. 51

27 Overskud og høflighed Det kan være svært at tale pænt, når man har ryggen mod muren, bagdelen i vandskorpen og en stram økonomi. Men vi har altså råd til et vist mentalt overskud, når vi mø der kunderne. De regnskabskyndige kan så glæde sig over, at høflighed ikke koster noget, men tæller gevaldigt i det store regnskab.

28 Forsinkelse og forståelse Der er en klokkeklar sammenhæng imellem informationsniveau og tilfredse kunder. Bortset fra ventetid er uvished det værste, vi kan udsætte vores kunder for. Og når vi beskæftiger os med togdrift, er uvished det eneste, der helt sikkert altid vil opstå hen ad vejen. Så der er virkelig ingen grund til at holde informationerne for os selv. 55

29 Nemt og glemt Det siges, at der skal 10 positive oplevelser til at glemme en dårlig. I vores branche er det bare sjældent, man får 10 chancer for at rette op på det, der gik galt. Det skal nok blive husket, hvor forsinket, hvor dyrt eller hvor dårligt det var. Så i virkeligheden er et af vores succeskriterier, at det hele går så nemt, at vi bliver glemt.

30 Fejring og forbedring Vi skal huske at fejre vores sejre og så skynde os at gøre det hele en smule bedre. Time for time. Dag for dag. År for år. Det er lidt ligesom at spise elefanter. En lille bid ad gangen. 59

31 Grønne tal og sorte tal Vi beskæftiger os med togdrift. Og dermed er vi per definition en ganske miljøvenlig transportform. Det er ikke det samme som en grøn virksomhed. Eller sorte tal på bundlinjen. Men det er vores ambition at blive og få begge dele.

32 Indtægter og udgifter Det kan diskuteres, om man bliver rig af store indtægter eller små udgifter. Men for vores vedkommende er det egentlig ikke til diskussion. Vi skal ikke blot være konkurrencedygtige. Vi skal sørge for, at hver eneste krone, vi får ind, bruges så effektivt som muligt og at vi ikke bruger flere, end vi har behov for. 63

33 Mormor og Viktor Når Viktor fra Valby skal besøge mormor i Skanderborg, skriver han sig direkte ind i den del af danmarkshistorien, der handler om, at vi alle sammen har familie i en anden del af landet. Det er os, der kører både ham og de mange skilsmissebørn, der hver weekend skal besøge mor eller far i en anden del af landet. Og det er en opgave, vi tager lige så alvorligt, som Viktor og mormor gør.

34 Dig og mig Denne bog er skrevet af DSB til DSB. Den handler om, at alle danskere har en aktie i DSB og hvad det betyder for dig og mig. Hvad det betyder, at vi arbejder for at skabe sammen hæng, og at vi først og fremmest skal være pålidelige. Hvis du er startet her, vil vi håbe, at du bladrer tilbage til begyndelsen.

35 Tro og love Man skal ikke love mere, end man kan holde. I hvert fald ikke hvis man vil bevare sin troværdighed. Men vi har formuleret tre løfter, som bliver styrende for vores målsætninger og indsatser. Vi lover vores kunder en god tur Det skal være sikkert og trygt at tage toget. Det skal køre til tiden med venlige og høflige medarbejdere. Det skal være nemt og bekvemt både at planlægge og rejse. Vi lover vores ejere en sund økonomi Konkurrencedygtig betyder god nok til at konkurrere med de bedste. Ansvarlig drift og en sund økonomi er fundamentalt for et konkurrencedygtigt DSB. Det gør det også muligt at være åbne og ærlige om økonomien. Vi lover hinanden en attraktiv arbejdsplads Vi skal respektere hinandens personlighed, sikkerhed og faglighed. Vi skal anerkende og inspirere hinanden til at blive bedre hele tiden. Og vi skal give dem, der kan og vil, alle muligheder for at udvikle sig selv og os alle sammen.

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere