Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april 2014"

Transkript

1 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 23. april / var et modsætningsfyldt år. Kigger vi på samfundsøkonomien var der bedring i de store landes økonomier, og den globale økonomi fik et bedre fodfæste efter flere år på gyngende grund og decideret recession i nogle lande. Men det var en noget ujævn udvikling med flere bump på vejen. København 23. april 2014 Igennem året var der tiltagende vækst i bruttonationalproduktet i landene i Eurozonen og især i USA, hvor opsvinget var drevet af vækst i privatforbruget og i investeringerne. Men i Europa var der kolossale forskelle på sundhedstilstanden i de enkelte landes økonomier. Og hvor mange lande i det nordlige Europa oplevede et vist økonomisk opsving, kæmpede flere sydeuropæiske lande med at komme ud af finanskrisens kløer. Det var et rigtigt godt år for aktier og et tilsvarende svagt obligationsår. Men også på aktiemarkederne pegede pilene både op og ned. Mens aktier på de modne markeder i USA, Japan og Europa gave høje afkast, faldt aktiekurserne i emerging markets. Herhjemme var aktiemarkedet i hopla, og med en samlet stigning på 28 pct. var danske aktier blandt de stærkeste i Europa. Obligationer derimod led under en stigende rente hen over året og gav dermed kurstab over en bred kam. Så vi oplevede 2013 som et modsætningsfyldt og svært investeringsår. Derfor er vi glade for, at PFA's samlede afkast blev et plus på 2,4 mia. kr., og vi kunne fastholde vores enestående track rekord med positive investeringsafkast hvert eneste år - nu for 12. år i træk. PFA's kunder oplevede først og fremmest, at deres pensionsopsparing blev meget mere værd med PFA Plus. Havde man appetit på lidt risiko i PFA's livscyklusprodukt, fik man over 20 pct. i afkast før skat. Også de mest forsigtige kunder fik forrentet deres opsparing med ganske pæne procenter. Op til 6,4 pct. afhængig af, hvor tæt man var på pensionering. Sagt på jysk, meget fornuftige afkast. PFA Plus har været helt afgørende for PFA's vækst de senere år. PFA har kunnet fastholde kunderne og tiltrække nye i en grad, der har gjort os til absolut markedsleder, og det skyldes ikke mindst den stærke værdiskabelse til kunderne i PFA Plus. Flere markedsanalytikere og medier fremhævede således PFA Plus som PFA Holding A/S Sundkrogsgade 4 DK-2100 København Ø Telefon: Telefax: CVR:

2 et af de absolut stærkeste livscyklusprodukter i 2013 og med bedste afkastperformance i de seneste tre og fem år. 2/8 Men også produktets enkelhed og en solid it-understøttelse med brug af moderne pensionsportaler, som leverer en god kundeoplevelse, har haft stor betydning for PFA Plus' gennemslagskraft. Det er ikke lang tid siden, vi lancerede PFA Plus - det var i og med udgangen af 2013 er der allerede Plus-kunder med en opsparing på 63 mia. kr. På meget få år er PFA Plus således blevet det foretrukne markedsrenteprodukt herhjemme. En anden årsag til PFA's fortsatte fremgang er vores evne til at skabe værdi til kunderne. Det handler om selve forretningsmodellen, hvor vi sikrer kunderne en meget høj andel af den samlede værdiskabelse i PFA. En side af dette er lave omkostninger og konkurrencedygtige priser. En anden side er KundeKapital. KundeKapital er til alle PFA's kunder. Eksisterende som nye. Ved udgangen af 2013 udgjorde KundeKapital over 20 mia. kr. Heraf stod en tredjedel på individuelle kunders konti, mens to tredjedele er kollektiv KundeKapital, som løbende fordeles til PFA's nuværende og nye kunder. Sådan blev det skabt i 2003 med Finanstilsynets godkendelse, naturligvis. Vi synes derfor, det er lidt ærgerligt, at vi med selv samme Finanstilsyn nu drøfter rimeligheden i anvendelsen af KundeKapital. PFA har af principielle grunde valgt at tage uenigheden videre til Erhvervsankenævnet, fordi tilsynet vil ændre på, at KundeKapital behandles på samme måde som PFA's egenkapital, selvom det blev skabt sådan. Vi søger at vinde genklang for, at vi anvender KundeKapital fuldstændigt, som det var tiltænkt ved etableringen. Behandlingen af spørgsmålet har trukket ud og bliver formentlig afgjort til efteråret. Denne uenighed ændrer ikke ved, at vi har et tæt og godt samarbejde med Finanstilsynet, hvilket vi igen oplevede, da de gennemførte en ordinær inspektion af PFA Pension i efteråret En grundig og arbejdskrævende proces, som blev håndteret meget professionelt. I den efterfølgende redegørelse skrev tilsynet og jeg citerer: I forhold til sammenlignelige selskaber havde PFA i 5 årsperioden højere afkast på gennemsnitsrenteprodukter og lavere gennemsnitlige omkostninger citat slut, så kommer vi vist ikke nærmere til at få ros fra tilsynet. Og så er vi tilbage ved den anden del af værdiskabelsen, nemlig lave omkostninger. PFA har fokus på at drive en effektiv virksomhed og udnytte de skalafordele vi har til at bringe enhedsomkostningerne ned til fordel for kunderne. Det er gennem flere år lykkedes at effektivisere PFA og håndtere en kraftig stigende aktivitet, uden at omkostningerne er fulgt med op. Det ses blandt andet ved, at kundernes indbetalinger siden 2008 er vokset med næsten 60 pct. I samme periode er de samlede omkostninger i PFA vokset med 3 pct. Sammen

3 med markedets stærkeste livscyklusprodukt, PFA Plus, er det en del af "hemmeligheden" bag PFA's solide vækst de seneste år. 3/8 PFA er også et godt bud på en aktør i den konsolideringsproces, der foregår i pensionssektoren. Antallet af pensionsselskaber og pensionskasser er blevet halveret de seneste ca. 10 år, og meget tyder på, at den proces vil fortsætte fremover. Vores evne til at håndtere stigende aktivitet og et større forretningsomfang, uden at omkostningerne løber løbsk, sætter os i stand til at indgå i et tættere samarbejde med andre pensionsaktører, hvis de måtte ønske det, og vi passer sammen forretningsmæssigt. Det er dog ikke afgørende for PFA's fortsatte udvikling, at vi finder sammen med andre aktører. Her ligger vores fokus mere på at gøre os fortjent til vore kunders fortsatte tillid. Vi har udviklet en transformationsmodel, der skal sikre PFA's fortsatte udvikling gennem en række strategiske initiativer inden for fem områder. Det handler om at øge værdiskabelsen til kunderne, at sikre en bedre kundeoplevelse, at levere en kontrolleret vækst, at styrke PFA's omdømme og at gøre PFA til en mere performancedrevet organisation på de indre linier. Bag transformationsmodellen ligger en række konkrete forretningsmæssigt mål frem mod 2017 for omfanget af PFA's forretning. Finanstilsynet varslede i efteråret sidste år nye regler for, hvordan pensionsselskaberne beregner de ekstra beløb, som kunderne får med, når de flytter deres opsparing fra gennemsnitsrente til markedsrente. PFA har hilst bestræbelserne på at skabe ensartede vilkår, velkommen. Det er positivt, at kunderne også i andre selskaber ligesom i PFA får andel i de reserver, de har været med til at bygge op, når de skifter opsparingsmiljø. Og det er sundt, at principperne for en sådan beregning bliver ensartet. I PFA er vi nu så langt, at vi kan beregne overførselstillæg efter de nye mere individuelle principper, men afventer den nye bekendtgørelse fra Finanstilsynet, hvor beregningsmetoden gennemgås i detaljer. Et andet område der trænger til et større serviceeftersyn, er reglerne for beskatning af pensionsopsparing og i særdeleshed samspillet med offentlige ydelser. Det handler om, at vi skal beskytte den danske pensionsmodel, der har givet Danmark en særposition som et land med styr på alderdomsforsørgelsen. Der er behov for at genetablere et system, hvor det uanset indkomst altid kan betale sig at spare op til pension. Det er en helt central del af et moderne velfærdssamfund, at borgerne er med til at sikre deres egen alderdom. Derfor foreslog PFA allerede i begyndelsen af marts, at regeringen nedsætter en arbejds-

4 gruppe, der skal kortlægge i hvilket omfang det samlede skattetryk og modregningsregler udhuler danskernes incitament til at spare op til pensionen. Vi kan se, at der er mange, der interesserer sig for denne velfærdsudfordring, og jeg vil gerne herfra gentage opfordringen af hensyn til sammenhængskraften i vores velfærdssystem. 4/ var også året, hvor vi sendte et af de mest kendte danske opsparingsprodukter på pension. Kapitalpensionen blev afløst af ratepension eller livrente med skattefradrag eller den nye alderspension, hvor man sparer op uden fradrag. Til gengæld er udbetalingen skattefri. Politikerne gav forbrugerne mulighed for at tjene en mindre bonus, hvis de valgte at betale skatten på deres kapitalpension med det samme. Så ville skatten blive 2,7 pct. lavere end hos de opsparer, der vælger at vente med at betale skat til udbetalingstidspunktet. Det var en rimelig kompleks øvelse for pensionsselskaberne at udvikle det nye produkt, især da de regler, branchen skulle følge som sædvanlig kom på plads meget sent. Helt vildt svært blev det, da man i 11. time besluttede, at selskaberne også skulle medtage kundernes andele af reserver, der endnu ikke var fordelt, når vi opgjorde det beløb, som skulle beskattes med kapitalpensionen. Det har stor betydning for PFA's kunder, fordi vi er et pensionsselskab med store fælles kapitalreserver som blandt andet KundeKapital. Da vi ikke præcist kender kundens andel af de fremtidige reserver, betyder det, at vi risikerer at forfordele nogle kunder frem for andre. Derfor er det nødvendigt at gøre ordningens værdi op inkl. KundeKapital og så flytte den over i markedsrente, hvor der ikke er kollektive reserver. Vi har forsøgt at gøre det så let som muligt for de pensions opsparende, ved at udvikle en portalløsning, hvor man kan se sine egne ordninger og få en anbefaling om, hvorvidt det kan betale sig at straks beskatte kapitalpensionen. Pension er kompliceret. Både når man skal tænke sine egne og familiens fremtidige behov igennem og træffe nogle valg om, hvor meget man skal spare op og med hvilke produkter. Vi har over en halv million personlige kundekontakter i løbet af et år. Flest over telefonen, men også møder, hvor vi sidder ansigt til ansigt med kunderne og rådgiver dem om deres pensionsordning. Hertil kommer kundernes opslag på PFA's portaler, kundebreve og anden skriftlig kontakt. Når vi spørger kunderne, kan vi se og høre, at kundetilfredsheden er høj, når de har været i kontakt med os. At de bliver hjulpet og får indsigt. Men det er også et vilkår, at danskerne er mindre positive, når man generelt spørger ind til pension og forsikring. At de er forvirrede og har svært ved at overskue og sætte sig ind i alle reglerne. Det stiller krav til os om at udvikle vores måde at kontakte og rådgive kunderne på. Det er i dette lys, at man skal se PFA's tiltag i 2013 om at

5 certificere alle vores rådgivere på Forsikringsakademiet som et supplement til deres formelle uddannelse. Så de i praksis beviser, at de mestrer pensionsfagligheden og kan bringe deres viden i spil på en god måde, der giver mening for kunderne. 5/8 Som branche skal vi også gøre vores til at gøre det lettere for de pensions opsparende. Det handler om at skabe overblik, levere viden og indsigt på enkel vis. Adgangen til Pensionsinfo kan vi i Danmark med rette være stolte af. Der er ikke mange andre lande, hvor man samler alle ordninger på tværs af markedet og på enkel vis leverer fuldt overblik til forbrugeren om pensionsopsparing, forsikringer, forventet udbetaling med mere. Arbejdet med at skabe større gennemsigtighed om omkostninger og afkast fortsætter. Også inden for opsparing med markedsrente, så det bliver lettere for forbrugerne at skelne mellem aktørerne og se, hvem der gør det godt og mindre godt. I PFA tænker vi meget over pension. Nok ikke så overraskende. Og bruger mange kræfter på at fortælle om virksomheden, om produkterne og hvordan vi forvalter kundernes opsparing. Det gør vi naturligvis først og fremmest direkte til kunderne, men også gennem medier og i kontakten med andre, der måtte interessere sig for pensionsvilkår, opsparing og investering. Vi havde alene omtaler i landsdækkende medier sidste år og forventer markant at overgå det tal i år. På den måde er pension slet ikke et lavinteresseområde, og vi opprioriterer medieindsatsen i disse år, fordi vi som markedsleder ønsker at udbrede kendskabet til pensionsforhold og til, hvordan vi forvalter kundernes penge og driver virksomheden til fordel for kunderne. Det giver også et kendskab til PFA og et positivt omdømme, som er vigtigt for PFA både af kommercielle grunde i konkurrencen i markedet, men også som en væsentlig aktør og talsmand i branchespørgsmål. PFA har en stærk imageposition, som yderligere er blevet styrket de senere år. I 2007 var vi et stykke vej fra top10-listen i imagemålinger blandt finansvirksomheder. I dag er PFA det tredjestærkeste finansielle brand og klart det mest kendte og bedst omtalte pensionsselskab. PFA købte både et forsikringsselskab og en bank i Vi overtog Mølholm Holding A/S, som ejer forsikringsselskabet Mølholm Forsikring A/S, der er specialist i sundhedsforsikringer med behandlingsgaranti og er blandt de største aktører med kunder og mere end virksomhedsaftaler. Med ejerskabet fik vi fordoblet vores markedsandel indenfor sundhed og forebyggelse og med den samlede viden hos PFA og Mølholm vil vi kunne satse endnu mere på

6 forebyggelse af skader, der også vil kunne forbedre resultatet af PFA s andre forsikringer. 6/8 En særlig nyskabelse i 2013 har glædet mig utroligt meget nemlig vores nye bank. Nu giver vi vores kunder en ny mulighed for at nyde godt at PFA s investeringsekspertise, også når de er gået på pension. Banken skal levere enkle opsparingsydelser til kunder i PFA, der har frie midler andre steder eller får udbetalt en kapitalpension fra PFA eller fra et andet pensionsselskab for den sags skyld. Og de kan med fordel bruge vores bank, fordi vi deler de fordele, vi opnår som stor investor, med kunderne, fuldstændig som vores forretningsmodel tilsiger. Dermed kan vi også som bank levere investeringsprodukter til ganske attraktive priser. Vi har egentlig længe villet tage dette skridt, da det stod mere og mere klart, at der var behov i markedet for andre aktører end de traditionelle banker til at levere opsparings- og investeringsprodukter. Men vi har ganske enkelt haft travlt med mange andre udviklingsinitiativer blev så året, hvor vi gik i gang, fik nødvendige tilladelser, indgik samarbejdsaftaler og købte en bank, som dannede grundlag for PFA Udbetalingsbank. Og allerede på årets første arbejdsdag i 2014 kunne vi som planlagt slå dørene op til den nye bank. Jeg er overbevist om, at vi over de næste par år kan tiltrække en del opsparingskroner, der ellers ville være gået til de traditionelle banker. Man kan også se etableringen af PFA Udbetalingsbank som endnu et led i PFA s udvikling til en pensionskoncern, der tilbyder kapitalforvaltning som selvstændigt produkt til både professionelle og private kunder. Apropos investeringsekspertise, så lad mig vende tilbage til investeringsresultaterne i 2013, som jeg også nævnte indledningsvist. Det er blevet vanskeligt at opnå særligt høje afkast på obligationsporteføljerne i takt med, at renterne bevæger sig opad. Derfor er vi og andre pensionsselskaber på udkig efter andre gode langsigtede investeringer, som kan supplere traditionelle obligationskøb og investeringer i børsnoterede aktier. Det betyder, at erhvervsobligationer og investeringer i unoterede virksomheder samt ejendomme fylder mere og mere. Alene på ejendomsområdet gav vi i 2013 tilsagn om at investere 5 mia. kr. i nye ejendomsprojekter og dette fokus er fortsat i år. Også unoterede investeringer enten direkte eller via fonde fylder meget mere end for år tilbage. Man har da også kunne opleve PFA som en meget aktiv investor i Det er vigtigt for PFA at forvalte kundernes opsparing på ansvarlig vis. Vi ser ikke en modsætning mellem at skabe et højt afkast og investere ansvarligt. Snarere hænger de to forhold uløseligt sammen. Blandt nye initiativer i 2013 var PFA s nye model for investeringer i statsobligationer, der sætter os bedre i stand

7 til at håndtere de dilemmaer, der følger med til- og fravalg af lande, som PFA investerer i. 7/8 Et andet eksempel er investeringer i klyngebomber og landminer, som længe ha været ekskluderet, når PFA investerer. Vi har nu etableret PFA's egne indeksfonde til kunder, der selv vælger at stå for investeringer og gerne vil investere via indeksfonde. Dermed er kunderne sikre på ikke at bidrage til investeringer i virksomheder, der producerer sådanne våbentyper. Det er blot to eksempler på arbejdet med ansvarligheden i investeringerne, der foregår som en integreret del af investeringsprocessen hos PFA. Vi tager med andre ord stilling til etik og ansvarlighed samtidig med at vi går efter det højst mulige afkast. PFA satte for 2013 måltal for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen og blandt ledere i PFA, og vi har rapporteret om efterlevelsen i ledelsesberetningen i årsrapporten og i CSR rapporten, samt på PFA's hjemmeside. PFA er en attraktiv og krævende arbejdsplads, og vi ansætter de bedst mulige kvalificerede medarbejdere, som skal have lige muligheder for at gøre karriere uanset køn. Denne holdning indebærer, at vi tilstræber et bredt rekrutteringsgrundlag og tilbyder fleksible rammer i tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, vi stræber efter en ligelig kønsfordeling blandt deltagerne i udviklingsprogrammer og netværk og rapporter jævnligt om resultater inden for dette. Vores overordnede mål i koncernen er en kønsmæssig fordeling blandt ledere på 60/40, hvilket også i lovens forstand svarer til ligestilling. I 2013 var der 39 pct. kvindelige ledere, hvilket var en anelse højere end året før. Målsætningen for bestyrelserne i PFA Holding og PFA Pension er at øge andelen af det underrepræsenterede køn til 25 pct. frem mod Andelen i dag er 10 pct. og når man tæller de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer med er den 20 pct. Blandt ledere i PFA er målsætningen for det underrepræsenterede køn i direktion og direktørkreds også en andel på 25 pct. i 2017 mod 15 pct. i dag. Det er bestyrelsens holdning, at disse måltal sikrer den nødvendige diversitet i PFA's ledelse og samtidig tager højde for, hvor virksomheden står i dag. Vi oplyser også om lønvilkår som en del af reglerne om aflønning i den finansielle sektor. Det har ingen praktisk betydning for PFA Holding, da hverken bestyrelse eller direktion modtager særskilt honorar for deres arbejde i PFA Holding. Man kan finde detaljerede oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere på PFA's hjemmeside, i årsrapporten og CSR rapporten.

8 Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak. Endnu et godt år med gode resultater er føjet til rækken af gode år med gode resultater. Tak til bestyrelsen for samarbejdet i Tak til koncernledelsen og den øvrige ledelse i PFA for de mange gode resultater, I har skabt sammen med PFA's medarbejdere i 2013, lad os føje 2014 til rækken af gode år. 8/8

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012

Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012 Formandens mundtlige beretning - ordinær generalforsamling i PFA Holding den 25. april 2012 1/7 Der er som formand for PFA grund til at være optimist. 2011 markerer nemlig en væsentlig milepæl for PFA.

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter

Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter Benchmarkanalyse for privattegnede livscyklusprodukter 5. november 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Analysen... 3 3 Sammenfatning... 4 4 Forventet

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 23.251 21.275 28.742 Investeringsafkast, i alt 30.745 7.364 13.616 Forsikringsteknisk resultat pension 516

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

FLSmidth temamøde 14. maj 2013

FLSmidth temamøde 14. maj 2013 FLSmidth temamøde 14. maj 2013 Finanshuset i Fredensborg A/S Aftale med FLS Erfaring med FLS-ansatte fra hjælp af afskedigede/andet Uvildig økonomisk og finansiel rådgivning Prisreduktion på første faktura

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv

Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Den danske pensionsmodel i historisk og internationalt perspektiv Indlæg på Finansanalytikerforeningens konference Garanti eller markedsrente - hvem skal bære risikoen i fremtiden? 23. marts 2011 Adm.direktør

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse 1 Resultat pension 1.563 1.716 1.960 Resultat Syge- og ulykkesforsikring -306-612 -481 Forsikringsresultat i alt 1.257 1.104 1.480

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere