Spild er roden. Spild kan være mange ting. Et spildende samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spild er roden. Spild kan være mange ting. Et spildende samfund"

Transkript

1 Spild er roden til At mindske sit spild er et vigtigt element på vejen mod at blive mere bæredygtig. Spild skal håndteres og minimeres, men det skal også defineres for det er ikke kun på det materielle område, virksomheder kan spilde deres ressourcer. Et spildende samfund Spild kan være mange ting Bloggens skribenter havde mange gode overvejelser over begrebet. De delte sig i to lejre: Nogle skrev konkret om ressourcespild, som det materielle overforbrug har ført med sig. Andre talte mere generelt om spild af tid, spild af forventninger og endda spild af liv. Cand.mag. i kognitiv semiotik Katrine Knudsen skrev: Jeg vil gerne have mest muligt ud af den tid, jeg har. Jeg vil gerne have mest muligt liv for pengene, om jeg så må sige. Jeg vil for alt i verden ikke spilde mit liv og mine drømme. Hun pointerer, hvor mange eksterne forventninger, hun føler, samfundet og hendes umiddelbare omverden pålægger hende. Johanne Westergaard, cand. mag.-studerende i designledelse, skriver om, hvordan det må kunne betragtes som Ikke-spild er fokus for flere bloggere Forventninger til, hvordan man bruger sin tid og sine ressourcer, er et gennemgående emne i indlæggene, og mange af skribenterne vender blikket mod et ikke-spild i stedet for spild, da det er mere konstruktivt. Men efter at have vendt og drejet diverse indgangsvinkler til emnet indser jeg nu, at det er mere interessant at tale om IKKE-SPILD, skriver projektleder Lykke Kjær og lister en masse ting, hun netop mener ikke er spild, fordi det har værdi for hende. Filosof Carsten Fogh Nielsen skriver: Er det spild af tid at tage sig en middagslur, selvom man måske kunne have arbejdet hårdt i stedet? Er det spild af penge, hvis man køber en is i stedet for at investere i aktier i Mærsk? Er det spild af Siden industrialiseringen slog igennem, har virksomheder, især i den vestlige verden, vist sig at have en udfordring med at udnytte alle råmaterialer og ressourcer til deres yderste. Men med udsigten til, inden for en ikke så fjern fremtid, at løbe tør for naturressourcer bliver det fremover bydende nødvendigt at udnytte råmaterialerne så optimalt som muligt, hvis den nuværende levestandard skal opretholdes. På virksomhedssiden opleves dette især igennem stigende råvarepriser og et lovgivningspres om bedre forvaltning af ressourcer. Carla Nielsens billede til stikordet spild Er det spild af penge, hvis man køber en is i stedet for at investere i aktier i Mærsk? Er det spild af ens liv, hvis man vælger at blive håndværker i stedet for at læse på universitetet? Eller bruger tid sammen med sine børn frem for på arbejdet? - Carsten Fogh Nielsen spild af tid, hvis man ikke brænder for det, man gør: at det er spild af liv ikke at gøre sig umage, ikke at engagere sig i det arbejde, man lægger for dagen. Hvis ikke man gør dét, kan man lige så godt lade være! ens liv, hvis man vælger at blive håndværker i stedet for at læse på universitetet? Eller bruger tid sammen med sine børn frem for på arbejdet? Han henleder opmærksomheden på, at handlinger kan have mange forskellige værdier, og at det altid er bestemt af en sammenligning af, Side 1/5

2 hvordan de samme ressourcer kunne have været brugt anderledes. Overspringshandlinger er værdifuldt spild Iværksætter Ivan Sinding konstaterer i sit oplæg, at skellet imellem spild og ikke-spild altid vil være fl ydende og personligt, når han siger: Jeg synes, det er spild, at gode produkter skal smides ud, mens andre synes, det er spild af plads, når noget har stået uberørt i 10 år?! Vi sætter selv forventningen om, hvad de ressourcer vi har fået tildelt bedst kan bruges til. Det perspektiv deler Projektleder Brian Frandsen: Måske kan man faktisk undgå følelsen af at spilde sin tid, sine penge og sin energi ved at lave flere formålsløse ting? Bliver man gladere uden deadlines, kalkulerede modtagere og vilde drømme? fundet mening med galskaben og nydt at gå på Wikipediasafari. 3 brudstykker af historier, der får en fin, næsten poetisk kvalitet, når de bliver sat sammen. Indlægget vidner om den skønhed, der ikke kan rationaliseres frem, men kun dyrkes af handlinger, der netop umiddelbart kan betegnes som spild af tid. Men i virkeligheden bedre kan betegnes som ikke-spild. Kreativitet giver mindre spild Denne legen og opfi ndsomhed, som fl ere bloggere har skrevet om, synes ph,d. og cand.theol. Carla Nielsen at mene, er nøglen til at undgå spild: Spild er derfor mere et udtryk for dovenskab end en reel bestemmelse. Fordi spild egentlig udtrykker, at grænsen for min fantasi er nået med, hvordan noget givent er givet, eller hvilke muligheder der ligger i tingene. Et banalt eksempel er, når jeg kun ser den allerede læste avis som gamle nyheder, i Spild er derfor mere et udtryk for dovenskab end en reel bestemmelse. Fordi spild egentlig udtrykker, at grænsen for min fantasi er nået med, hvordan noget givent er givet, eller hvilke muligheder der ligger i tingene... - Carla Nielsen Fremtidsforsker Anna Skare taler i sin blogvideo om, at vi skal fi nde på løsninger og ideer, der helt naturligt reducerer vores materielle spild. Hun nævner deleøkonomi som et eksempel på et sådant initiativ. Deleøkonomi handler om, at man deles om produkter og ressourcer, og derved opnår både sociale, økonomiske og miljøvenlige fordele. Journalist Annelene Højvang Larsen skriver om et tysk supermarked, der netop tilpasser sit sortiment til det konkrete Ved at udfordre vanetænkningen og skabe alternativer kommer vi måske tættere på en kultur, hvor vi passer bedre på ressourcerne. - Annelene Højvang Larsen behov for at kunne købe afmålte råvarer til netop ét måltid. Hun skriver: Ved at udfordre vanetænkningen og skabe alternativer kommer vi måske tættere på en kultur, hvor vi passer bedre på ressourcerne. Fællesskab er løsningen Overordnet mener skribenterne, over en bred kamp, at løsningen på spild er at være mere fælles om ressourcerne. Det være sig både materielle og immaterielle. Kommunikationsmedarbejder Ida Burchardi skriver åbenhjertigt: Imens kan vi forbrugere indgå fællesskaber, der passer til hver vores personlige omstilling. For eksempel vil jeg gerne roses, og da jeg meldte mig ind i facebookgruppen Non Shoppers, fik jeg en nødvendig følelse af samhørighed. Ja, gu er det hyklerisk at lave købestop i et år og komme til at købe en stropløs top i Sisters Point efter 7 måneder. Og gu er det selviscenesættende at blogge om det. Men i det mindste prøver jeg. Lykke Kjær beskriver den ideelle tilstand, hvor vi deles om hinandens spild: Indiske kvinder anvender i fællesskab De umiddelbart unyttige overspringshandlinger beretter kaospilot Tue Juelsbo om i sit indlæg: Det giver ingen mening. Det er totalt spild af dyrebar tid. Og alligevel har jeg følt mig underholdt, stedet for en hat, en båd eller noget, som jeg ikke i dette øjeblik kan tænke. Carla mener, at idéen om spild kun fi ndes, fordi den virkelige verden ikke lever op til vores forventelige verden. Johanne Westergaards visuelle bidrag til hendes blogindlæg om spild på forstyrrelser.dk Side 2/5

3 deres tekstilrester til et quiltet tæppe. Tæppet opbygges som en kontinuerlig proces, hvor hver kvinde bidrager med sine rester, sting og størrelser på stofstykker. Et eksempel på, hvad fællesskab og mangfoldighed i en skabende proces kan resultere i. Johanne Aarup, projektmedarbejder, cykler dagligt forbi en facade på Nørrebro i København: som det klassisk står skrevet på en husmur på Nørrebro: One man s trash, another man s treasure. Spild opsummeret i forhold til bæredygtighed Begrebet spild er mange ting. Hver enkelt situation og handling vurderes ud fra, om man skaber spild eller ikke-spild. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at vurdere mængden af ikke-spild, som en handling fører med sig. Hvor meget værdi skaber handlingen eller produktet. Mange af de mest værdifulde ting i tilværelsen som kunst, kærlighed og fyldte chokolader opstår af helt og aldeles unyttige situationer, der ville være blevet rationaliseret væk, hvis vi fokuseret alene på mængden af spild, de kaster af sig. At ændre forbrugsvaner kræver individuelt mod og fællesskabets opbakning. Som Ida Burchardi skriver i sit blogindlæg på forstyrrelser.dk: I kampen mod markedskræfterne står vi alene. En stor del af grunden er, at politikere og erhvervslivet stadigvæk er fuldstændig forblændede af den økonomiske vækst. Det er forbrugerne og de fællesskaber, de indgår i, der kommer til at ændre vores forbrugsvaner. onesize fi ts all resulterer som regel i en masse overskudsmateriale. På samme måde skal man som individ sætte sine forventninger til sit liv, efter hvad der gør en glad. Hvis man ikke er engageret i sit liv og sine omgivelser, vil modet til at ændre vaner ikke indfi nde sig. Wordcloud genereret på baggrund af samtlige blogindlæg om stikordet spild At undgå spild ligger i evnen til at tilpasse handlinger, produkter og ressourcer til det konkrete behov i den konkrete kontekst. At sigte efter Side 3/5

4 Eksempler på virksomheder, der har arbejdet med at reducere spild Droppede brug og smid vækkulturen Apollo Motors har fundet en økonomisk fordel ved at fokusere på reduktion af spild. Apollo Motors udfører reparationer på biler for nogle af de største forsikringsselskaber i England. De oplevede efter den økonomiske krise i 2008, at bilproducenterne ændrede deres forretningsplan pga. dalende bilsalg og derfor hævede priserne på reservedele. For Apollo Motors betød det, at de største omkostninger pludselig ændrede sig fra at være medarbejderløn til at blive reservedele. Det krævede, at virksomheden skiftede tankegang. De skulle blive bedre til at reparere dele i stedet for bare at skifte delene ud. De investerede i en række nye teknikker og udstyr, der gjorde det muligt at reparere fl ere skader, men fokusskiftet gjorde det også muligt at bevare jobs, og der blev skabt en helt ny anti brugog-smid-væk -kultur, der yderligere viste sig at have en positiv effekt på kundetilfredshed, CO2-udslip, energiforbrug og økonomi. Den samlede investering i disse forbedringer havde derfor betalt sig selv hjem allerede efter en måned. Bedre udnyttelse af restprodukter Et eksempel på, hvordan man kan gentænke leverandørkæder og derved minimere spild er den engelske biobrændsel-producent Silvergroup. Virksomheden fandt på at genbruge overskuds-planteolier fra blandt andet fødevareindustrien. De fandt også ud af, at deres eget restprodukt, nemlig glycerin, var værdifuld for andre brancher. Desværre eksisterer Silvergroup ikke længere, da eksterne udfordringer og et presset marked gjorde det umuligt for dem at implementere konkurrencefordelene ved deres innovative indgang til råvareforsyning. Genbrug af vand og farve Gulvtæppeproducenten Egetæpper fra Herning har udviklet et system, der gør det muligt ikke blot at genbruge det vand, de færdigfarvede tæpper bliver skyllet i, men også at genbruge den overskudsfarve, der opstår i denne proces. De har udviklet et lukket kredsløb, hvor en teknisk rensningsproces af spildevandet sørger for, at der ikke kommer hverken vand eller farve i afl øbet, og at både vand og farve dermed kan genbruges. Intet spild af stofmeter I modeverdenen har mange virksomheder taget dogmet om Zero Waste til sig. Zero Waste handler om at udnytte den fulde meter af stoffet, og derved lade designet bestemme af, hvordan man bedst muligt kan konstruere sig til så lidt afklip som muligt. Den danske modedesigner David Andersen har eksempelvis haft stor succes med denne tilgang, og han designer på den måde luksustøj i bæredygtighedens navn. Teori om spild Især to teorier og tankegange har de senere år præget erhvervslivets holdning til bæredygtighed. Vugge til vugge En meget velkendt teori inden for tankerne om det bæredygtige samfund er vugge til vugge tankegangen (cradle to cradle). Teorien bygger på, at man for så vidt muligt skal sørge for, at alt materiale indgår i lukkede kredsløb, hvor alt kan genbruges, genanvendes eller upcycles igen og igen. (læs mere i artiklen om vugge til vugge hér) Eksempel på et stykke tøj konstrueret efter zerowaste-principperne LEAN En anden velkendt og meget udbredt metode til at undgå spild i virksomheder er LEAN. LEAN handler om at optimere virksomhedens procesforløb, så der ikke opstår forsinkelser og fl askehalse. Det handler om at designe processerne, så de passer til hinanden, og man derved hverken spilder materialer eller tid. LEAN-fi losofi en bygger primært på metoden TPA (Toyota Produktion Systems) udviklet på Toyota-fabrikkerne i Japan i 1960 erne. Side 4/5

5 Perspektiv Systemet er i udgangspunktet udviklet til produktionsvirksomheder, men bruges i dag inden for alle brancher. LEAN arbejder med spild inden for otte kategorier: Overproduktion Transport Ventetid Overforædling Lager Defekt Bevægelse Uudnyttet viden hos medarbejdere Princippet er altså, at både proces og produktet skal tilpasses den konkrete kontekst. Det er værd at bemærke, at en del af LEAN-fi losofi en også handler om, at man ikke skal overforædle produktet: Produktet skal ikke gøres bedre end det formål, det skal tjene. Artikler: Krav om bæredygtighed Vugge til vugge - En realistisk ide Web: Forstyrrelser.dk Zero Waste: html?_r=0 Zero Waste by David Andersen: Ege tæpper: Case om Silvergroup: Bøger: William McDonoug & Michael Braungart Cradle to Cradle les/blogs/a-circular-economy-resolving Apollo Motors: Johanne Aarups visuelle bidrag til hendes blogindlæg om spild på forstyrrelser.dk / Side 5/5

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

STINE BOSSE BOSSEN GYLDENDAL BUSINESS OM BALANCE I LEDELSE

STINE BOSSE BOSSEN GYLDENDAL BUSINESS OM BALANCE I LEDELSE STINE BOSSE GYLDENDAL BUSINESS BOSSEN OM BALANCE I LEDELSE INDHOLD FORORD 7 KAPITEL 1 VISIONEN VIRKSOMHEDENS AMBITION 13 Visionen er den berømte røde tråd 16 Hold fast i den gode vision 18 KAPITEL 2 STRATEGIEN

Læs mere

published by pej gruppen / nr. 04 juni 2010 15. årgang Mad og medier i magtkamp Fællesskabet er tilbage

published by pej gruppen / nr. 04 juni 2010 15. årgang Mad og medier i magtkamp Fællesskabet er tilbage published by pej gruppen / nr. 04 juni 2010 15. årgang T I D & T E N D E N S E Handelstendens: Internetsalg er ikke en kannibal Livsstil og kulturtrend: Mad og medier i magtkamp Internationale trendkilder:

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?...

Indholdsfortegnelse. Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5. Status for de studerende... 10. Er denne bog noget for dig?... Indholdsfortegnelse Formålet med Studiebooster - hvorfor jeg har skrevet den... 5 Status for de studerende... 10 Er denne bog noget for dig?... 14 Hvorfor det er vigtigt at være en Studiebooster og ikke

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere