Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen."

Transkript

1 Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

2 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen Etik og efterlevelse inden for Linde Linde s integritetslinje Sådan træffes etiske beslutninger

3 Etisk kodeks 0 4. Transaktioner med vores kunder, leverandører og markeder Konkurrence International handel Statslige myndigheder Vores produkter Etiske indkøb Annoncering Kommunikation med vores aktionærer Økonomisk rapportering og kommunikation Insiderhandel Beskyttelse af selskabets fortrolige oplysninger Beskyttelse af selskabets aktiver Kommunikation med vores medarbejdere Interessekonflikter Bestikkelse Gaver og repræsentation Databeskyttelse Sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet (SHEQ) Menneskerettigheder Kontakt med hinanden Kontakt med samfund og offentligheden Selskabets ansvarlighed Politisk aktivitet 42

4 04 Etisk kodeks Direktionen Kære kollegaer Der er mange faktorer, der bidrager til vores succes. Blandt disse er vores produkters og projekters omfang og kvalitet og vores ønske om at være»førende«. Andre faktorer, der er sværere at måle, men som er lige så reelle, definerer hvem vi er og hvordan vi opfattes som Linde. Et af Linde s mest værdifulde aktiver er vores ry for kompromisløs etik. Dette har været og vil fortsat være det direkte resultat af vores adfærd på og uden for jobbet. Denne etiske kodeks vil være med til at vejlede dig i et forretningsmiljø, der er blevet stadig mere komplekst i de senere år. Den vil skitsere det, du skal gøre for at overholde love og direktiver. Den taler også om vores værdier og principper sikkerhed, integritet, bæredygtighed og respekt. At omsætte dem til praksis vil hjælpe os til at opretholde vores mulighed for at arbejde som arbejdsgiver, leverandør og aktieselskab. Med din hjælp vil Linde opretholde sit fine ry og fortsat opnå respekt fra alle interessenters side og fra de lokalsamfund, hvor vi bor og arbejder. München, januar 2008 Professor Dr Wolfgang Reitzle Dr Aldo Belloni Georg Denoke J. Kent Masters

5 Etisk kodeks 05 Professor Dr Wolfgang Reitzle Født 1949 Dr. Ing. President og CEO Ansvarlig for Gist Division, Central Functions Communications & Investor Relations, Group Information Services, Group Human Resources, Group Legal, Internal Audit, SHEQ, Six Sigma, Corporate Strategy, Innovation Management Medlem af Direktionen siden 2002 Dr Aldo Belloni Født 1950 Dr. Ing. Ansvarlig for regionale forretningsenheder i Europa, Mellemøsten, Kina, Sydøstasien, Engineering Division, Global Business Unit Tonnage (On-Site), Business Area Electronic Gases Medlem af Direktionen siden 2000 Georg Denoke Født 1965 Degree in Information Science Degree in Business Administration Ansvarlig for Central Functions Group Accounting & Reporting, Operations FiCo/Invest, Procurement, Group Treasury, Mergers & Acquisitions, Growth & Performance, Risk Management & Insurance, Tax Medlem af Direktionen siden 2006 J. Kent Masters Født 1960 BS Chemical Engineering, MBA Finance, Ansvarlig for Regional Business Units Americas and Africa, South Pacific, Global Business Unit Healthcare, Business Area Bulk and Packaged Gas & Products Medlem af Direktionen siden 2006

6 06 Etisk kodeks Linde s Etiske Kodeks er opbygget med henblik på at afspejle vores vigtigste interessenters forventninger. Alle Lindemedarbejdere skal lære og efterleve de standarder og love, der gælder for deres job. Linde vil aktivt overvåge de standarder, der er opstillet i vores kodeks.

7 Etisk kodeks Etik og efterlevelse inden for Linde Hvem vi er Linde er førende i verden inden for gasser og ingeniørvirksomhed med mere end ansatte i ca. 100 lande over hele verden. Linde s strategi er rettet mod indtjeningsbaseret vækst og fokuserer på udvidelsen af selskabets internationale aktiviteter med fremtidsorienterede produkter og serviceydelser. Hvad betyder denne kodeks for den enkelte ansatte? Alle Linde-medarbejdere skal, på basis af denne kodeks, gøre sig bekendt med og efterleve de standarder og love, der gælder for deres job. Denne kodeks gælder for alle medarbejdere, direktører og ledende funktionærer. Linde vil søge at påvirke og opmuntre sine forretningsforbindelser til at anvende de standarder, der er opstillet i denne kodeks. Standarderne i kodeksen skal anvendes i alle vores forretningsaktiviteter. Kodeksen ændrer ikke vilkår og betingelser for ansættelse hos Linde. Den hjælper os derimod til at forstå, hvad der forventes af os, for at sikre at vi altid handler ansvarligt og med integritet. Linde vil aktivt overvåge de standarder, der er opstillet i vores kodeks. Manglende efterlevelse af de standarder, der er opstillet i denne kodeks, kan medføre disciplinære foranstaltninger, herunder afskedigelse, og kan også medføre strafferetligt eller civilt søgsmål. Hvorfor har Linde brug for en kodeks? De standarder, der er opstillet i vores kodeks, afgør hvordan Linde opretholder sit forhold til kunder, leverandører, myndigheder, andre virksomheder, miljøet og folk generelt. Disse standarder opstiller klare retningslinjer for, hvordan vi forventes at handle under bestemte omstændigheder, og de vil sikre, at Linde s gode ry opretholdes og forbedres. Manglende overholdelse af Linde s Etiske Kodeks kan udsætte organisationen og dens medarbejdere for alvorlig skade for virksomheden, miljøet, folk generelt, og det ry vi alle har arbejdet for at opnå. Vi kan også blive udsat for bøder og endog fængsling af enkeltpersoner i tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder. Det er vigtigt at handle ansvarligt, og det kræver stadig større omhu på grund af det stadigt foranderlige virksomhedsmiljø.

8 0 Etisk kodeks Hvordan vil Linde opretholde kodeksen? Linde s etiske kodeks skal på effektiv vis håndtere risikoen for alle virksomheder og regioner inden for Linde. For at kunne styre risikoen effektivt skal kodeksen være referencepunkt for alle ansatte. For at kunne være referencepunkt skal kodeksen opretholdes i alle vores virksomheder. For at opnå dette har Linde til hensigt at anvende et opretholdelsesprogram for vores kodeks. Linde vil gøre alt for at opretholde kodeksen og vil sørge for oplæring i relevante etiske og juridiske spørgsmål. Dette program har til hensigt at opretholde kodeksens troværdighed og løbende holde den ajour i hele selskabet. Omfatter kodeksen alle Linde s standarder, politikker og procedurer? Kodeksen kan ikke beskrive Linde s politik, standard eller praksis, der måtte være gældende, i alle detaljer. Hvis der er mere detaljerede retningslinjer eller standarder til klarlæggelse af kodeksen, vil oplysninger om hvor sådanne findes fremgå af selve kodeksen. De retningslinjer, standarder, politikker eller informationskilder, der er henvist til i denne kodeks, er ikke en del af selve kodeksen. Hvordan er kodeksen organiseret? Linde s Etiske Kodeks er opbygget med henblik på at afspejle vores vigtigste interessenters forventninger. Vores interessenter er mennesker med en vedvarende interesse i vores selskab. Kunder, leverandører og markeder kunder, der er tilfredse og føler sig forstået; leverandører, der sætter pris på os, fordi vi er krævende, men rimelige, og markeder, hvor vi spiller en vigtig rolle. Aktionærer der forventer at vores organisation skal maksimere værdien af deres investering. Ansatte der arbejder med entusiasme og stolthed, fordi de føler sig udfordret og værdsatte. Samfund hvor vi spiller en praktisk og positiv rolle.

9 Etisk kodeks 0 Er der højere standarder for ledere? Ledere eller overordnede forventes, afhængig af deres funktion i organisationen og deres tilsvarende forpligtelser i ansættelsen: At støtte og fremme et arbejdsmiljø, hvor etisk adfærd anerkendes, værdsættes og gøres til gode eksempler. At sikre at deres ansatte og teams forstår og følger kodeksen og har de nødvendige ressourcer til at gøre dette. At støtte medarbejdere, der rejser spørgsmål eller problemer i god tro om etiske spørgsmål. At overvåge og konsekvent gennemføre de standarder, der er opstillet i kodeksen. At være et godt eksempel og opfordre andre til at gøre ligeså. Hvilke selskaber er bundet af kodeksen? Alle koncernens selskaber og datterselskaber og alle selskaber, som Linde kontrollerer eller har bestemmende indflydelse på, skal overholde Linde s Etiske Kodeks. I joint ventures, hvor Linde ikke har kontrollen, vil Linde søge at påvirke og opfordre sin joint venture-partner til at anvende de standarder, der er opstillet i Linde s Etiske Kodeks. Omfatter kodeksen lokal lovgivning? Linde arbejder i hele verden, og det betyder at medarbejderne er underlagt lovgivningen i de forskellige lande, hvor de arbejder. Kodeksen opstiller minimumstandarder for adfærd, der forventes inden for Linde. Hvor lokal lovgivning eller andre eksisterende Linde-politikker er strengere end vores kodeks, vil de lokale love eller andre Linde-politikker være gældende. Hvis du er usikker på, hvilke love og politikker, der gælder for dig og dit job, bedes du søge rådgivning hos din linjechef eller din juridiske afdeling. Ikke-gengældelsespolitik Linde tolererer ikke og forbyder udtrykkeligt gengældelse over for en person, der indberetter problemer eller bekymringer i god tro. Værdier Linde s Etiske Kodeks har til formål at opbygge og forbedre den etiske integritet for alle sine medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. I denne henseende støtter den etiske kodeks Linde s vision, værdier og principper for selskabet.

10 10 Etisk kodeks 2. Linde s integritetslinje Under arbejdet for Linde kan der opstå situationer, hvor enkelte ansatte har nogle bekymringer vedrørende deres arbejde eller selskabets aktiviteter. Medarbejderne opfordres under sådanne omstændigheder til at dele og diskutere disse emner med deres linjechefer, før de overvejer andre veje til løsning af deres problemer. Hvis det ikke er muligt at dele eller diskutere en bekymring med en linjechef, kan en ansat vælge at bringe visse kvalificerede spørgsmål op via Linde s integritetslinje. Integrity Line Web-Portal 3 Linde hjemmeside Telefon 3 Eksternt call center Interne og eksterne interessenter 3 Post 3 Compliance-Facilitator Leopoldstrasse München, Tyskland Fax

11 Etisk kodeks 11 Linde s integritetslinje som beskrevet i det følgende er en integreret del af etik og efterlevelse inden for Linde og den metode, gennem hvilken påstande kan fremsættes af både interne og eksterne interessenter i Linde s. Linde s integritetslinje arbejder i en bestemt jurisdiktion eller virksomhed, idet der tages højde for alle nødvendige konsultationskrav og den godkendelsesproces, der er obligatorisk i henhold til gældende lokal lovgivning. Du vil blive informeret om hvornår og hvordan Linde s integritetslinje introduceres og drives i din organisation. Integritetslinjen styres som samarbejde med Linde s integritetsudvalg, der består af koncernrepræsentanter fra Corporate Communications, Human Resources, Internal Audit og Legal. Linde Compliance Facilitator Linde Integrity Committee repræsentanter fra Corporate Communications, Human Resources, Internal Audit og Legal

12 12 Etisk kodeks Medarbejdere, der har spørgsmål, har brug for rådgivning eller ønsker at indberette en (mulig) overtrædelse af Linde s Etiske Kodeks, vil kunne tale med deres linjechef eller overordnede. Hvis de (mulige) overtrædelser involverer den overordnede eller linjechefen, kan den ansatte tale med en anden leder eller med en repræsentant for Human Resources, Internal Audit eller en juridisk repræsentant. Hvis en medarbejder af en eller anden grund ikke kan tage et bestemt problem op med sin linjechef eller med nogen af de andre mennesker eller personer, der er anført i det foregående, vil de stadig kunne rejse et spørgsmål 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen via integritetslinjen inden for områderne regnskab, intern regnskabskontrol, revision, upassende betalinger og overtrædelser vedrørende bankvæsen og økonomi. Dette kan ske på flere måder: Gennem en særlig web-portal, der er beregnet til at modtage meddelelser om problemer. Gennem en globalt tilgængelig integritetslinje-telefon, der drives af et udenforstående selskab, der håndterer disse opkald for Linde. Pr. til en særlig, fortrolig inbox, der drives af Linde Compliance Facilitator Med normal post mærket Att. Compliance Facilitator Leopoldstrasse 252, München, Tyskland. Fax Ovenstående metoder til at stille spørgsmål, få hjælp eller indberette en hændelse er imidlertid ikke de eneste. Medarbejderne kan frit stille spørgsmål, indhente hjælp eller indberette en hændelse på anden hensigtsmæssig måde. Når en bekymring modtages, registreres den i en særlig, fortrolig database, får tildelt et unikt identifikationsnummer og håndteres af Linde s Compliance Facilitator. Dette gøres i henhold til den gældende procedure, der har til formål at sikre, at alle problemer behandles retfærdigt, håndteres hurtigt og kommunikeres hensigtsmæssigt. Alle problemer, der indberettes til selskabets Compliance Facilitator, vil blive håndteret i henhold til lovgivningen om databeskyttelse. Linde tolererer ikke gengældelse over for nogen bekymring, der er indberettet i god tro.

13 Etisk kodeks 13 Linde er af den opfattelse, at forretningsforbindelser, der er baseret på åbenhed og tillid, som begge parter nyder gavn af, vil medføre vækst og rigdom for kunder, leverandører og markeder.

14 14 Etisk kodeks 3. Sådan træffes etiske beslutninger Skønt Linde s Etiske Kodeks giver vejledning vedrørende et specifikt sæt omstændigheder, kan du måske i nogle tilfælde alligevel føle dig usikker på, hvilken beslutning, du skal træffe. Du bør forsøge at rådføre dig med din linjechef eller overordnede, når en sådan situation opstår. Følgende diagram anfører nogle overvejelser, som andre har fundet nyttige, når de skulle træffe en beslutning. Det er under ingen omstændigheder altomfattende. Desuden er din juridiske afdeling altid klar og i stand til at tydeliggøre tingene sammen med dig. Linde er af den opfattelse, at forretningsforbindelser, der er baseret på åbenhed og tillid, som begge parter nyder gavn af, vil medføre vækst og rigdom for kunder og markeder. Linde vil altid forsøge at forstå sine kunders og andre tredjeparters behov. Linde vil også opføre sig fair og ærligt og samtidig til enhver tid konkurrere så intenst som muligt inden for lovens grænser.

15 Etisk kodeks 15 Hvor der opstår et etisk spørgsmål, bedes du se følgende diagram som hjælp: Anerkend først og fremmest at du har et etisk problem. Bliver du bedt om at gøre noget, som du mener kan være forkert? Kender du til potentielt ulovlig eller uetisk adfærd hos en kollega, kunde eller leverandør? Tænk før du handler: Opsummer det problem, du mener at stå over for. Er det tydeligt? Spørg dig selv, hvorfor dette er et problem? Overvej dine muligheder. Gennemgå alle relevante kendsgerninger og overvejelser. Kan det påvirke nogen andre? Bed om vejledning hos din linjechef. Beslut hvordan du vil handle: Læs den Etiske Kodeks igen. Er der nogen juridiske eller økonomiske overvejelser? Vurder risici og hvordan de eventuelt kunne minimeres. Når du har formuleret din beslutning: Overvej konsekvenserne af din påstand. Vil du kunne forklare din handling til din linjechef, dine kolleger, din familie og dine venner uden skam og forlegenhed? Ville Linde have det godt med at din beslutning eventuelt kom i avisen? Som ansat i et internationalt selskab skal du overveje, hvordan din beslutning ville blive anskuet i en global sammenhæng. Ville din beslutning stadig være den samme? Fortsæt: Kommuniker din beslutning og baggrunden herfor på en hensigtsmæssig måde. Sørg for at ændringer foretages i standardprocedurer, hvor det er relevant.

16 16 Etisk kodeks 4. Transaktioner med vores kunder, leverandører og markeder 4.1 Konkurrence Emne Konkurrence- og antitrustlove er beregnet til at beskytte fri og retfærdig konkurrence og sikre at forbrugernes bedste interesser tjenes. Disse love gælder i alle lande, hvor Linde har forretningsinteresser, og nogle love gælder på tværs af jurisdiktionsgrænser. Vejledning Linde støtter kraftig, lovlig og etisk konkurrence og efterlever alle konkurrence- og anti-trustlove, uanset hvor selskabet har aktiviteter. Yderligere oplysninger Konkurrencebegrænsende adfærd, f.eks. indgåelse af ulovlige aftaler med konkurrenter, har meget alvorlige konsekvenser: Bøder på op til 10 % af den globale koncernomsætning Fængselsstraffe for enkeltpersoner, der dømmes for prisfastsættelse Private søgsmål kan anlægges mod et selskab af selskabets kunder for at få skadeserstatning. Alvorlig skade på selskabets ry, hvilket igen kan påvirke et selskabs aktiekurs. Selv utilsigtede overtrædelser kan være strafbare. Eventuelle overtrædelser af konkurrencelovgivningen vil ikke blive tolereret af Linde. Når du er i tvivl om spørgsmål om konkurrencelovgivningen, skal du altid rådføre dig med din juridiske afdeling.

17 Etisk kodeks 17 ET EKSEMPEL // Din virksomhed har en stor markedsandel i din region. Du ønsker at øge denne andel på bekostning af din nærmeste konkurrent. Du laver et udkast til et forslag til din linjechef, der forsøger at sænke priserne for bevidst at drive din konkurrent ud af markedet. Du diskuterer dit forslag med en kollega over kaffen en morgen. Hun siger at det kan være et problem, og at du bør sikre, at dit forslag er lovligt. Hvad skal du gøre? 3 Du skal tjekke det hos din juridiske afdeling. Hvis et selskab har en stor markedsandel, kan det blive anset for dominerende på det pågældende marked i henhold til lovgivningen. Det betyder, at selskabet har ekstra forpligtelser med hensyn til hvordan det kan arbejde på dette marked. Især skal det være forsigtigt med, hvordan det fastsætter prisen på sine produkter. Under disse forhold skal du være meget forsigtig med at anvende din styrke på markedet til at drive andre konkurrenter ud af markedet, idet myndighederne eventuelt kan anse dette for misbrug af den dominerende stilling. ET EKSEMPEL // På et møde i brancheforeningen kontakter en repræsentant for en af vores konkurrenter dig med en ide til at udveksle informationer om prisstigninger. Bør du udveksle sådanne oplysninger? 3 Nej. Hvis du taler med vores konkurrenter, kan det fortolkes som om du indgår stiltiende aftaler med dem til skade for markedet, så du skal altid være forsigtig med at tale med eller udveksle informationer med konkurrenter. Under disse omstændigheder ville en udveksling af informationer om prisfastsættelse blive anset for et direkte brud på konkurrencelovgivningen. Du bør høfligt afslå og registrere, at du afslog tilnærmelsen.

18 18 Etisk kodeks Linde vil altid forsøge at forstå sine kunders, leverandørers og andre tredjeparters behov. Linde vil også opføre sig fair og ærligt og til enhver tid konkurrere så intenst som muligt inden for lovens grænser.

19 Etisk kodeks International handel Emne Alle lande regulerer den måde, hvorpå produkter eksporteres og importeres. Disse bestemmelser om eksportkontrol gælder for transaktioner med tredjemand og mellem relaterede selskaber og gælder på tværs af internationale grænser. Visse produkter, software og oplysninger kan ikke eksporteres direkte eller indirekte til specifikke lande. Vejledning Linde overholder og støtter alle love og forordninger vedrørende hvordan selskaber kan eksportere og importere produkter, serviceydelser og informationer til enhver del af verden. Linde vil oprette og opretholde et handelsefterlevelsesprogram. Yderligere oplysninger Handel med lande, personer eller organisationer, der er ramt af embargo, er underlagt begrænsninger eller kan være direkte ulovlig. Personer/firmaer, der overtræder disse bestemmelser, kan blive udsat for alvorlige straffe, herunder bøder og, for enkeltpersoners vedkommende, fængsel. ET EKSEMPEL // Du kontaktes af en kunde, der ønsker at eksportere komponenter til varefremstilling til et land, der er underlagt FN-embargo. De ønsker at handle hurtigt og gennemføre ordren inden for de næste par dage og beder dig derfor om du kan holde papirarbejdet i forbindelse med bestilling og fakturering nede på et minimum. Hvad skal du gøre? 3 FN-embargoer kan, sammen med lovgivningen i de enkelte lande, der implementerer disse embargoer, beslutte at en eksporttilladelse skal indhentes forud for afsendelse eller forbyde sådanne forsendelser helt, afhængig af produktets egenskaber, kundens identitet, slutanvendelsen og det land, hvor produktet i sidste ende skal bruges. Du bør tjekke med din juridiske afdeling, før du giver din potentielle kunde et svar.

20 20 Etisk kodeks 4.3 Statslige myndigheder Emne Der skal udvises særlig forsigtighed, når: man handler med staten som kunde man handler med en statslig myndighed. Svære sanktioner kan være gældende ved overtrædelser af sådanne regler. Vejledning Linde s ansatte skal passe på ikke at udsætte Linde for unødvendig risiko under sådanne transaktioner. Alle oplysninger, der gives til staten, enten som kunde eller som myndighed, skal være sande og nøjagtige og beskytte Linde s legitime interesser effektivt. Din juridiske afdeling kan sørge for vejledning med hensyn til din interaktion med statslige myndigheder. ET EKSEMPEL // Du modtager et brev fra staten, hvori Linde anmodes om at afgive visse oplysninger inden for en specificeret periode. Hvad skal du gøre? 3 Linde vil altid forsøge at imødekomme regeringens anmodninger om oplysninger. Du skal omgående fortælle din linjechef om det brev, du har modtaget, eller kontakte din juridiske afdeling for at finde ud af, hvordan anmodningen skal håndteres.

21 Etisk kodeks Vores produkter Emne Mange af Linde s produkter er udsat for kraftig regulering, hovedsagelig fordi de anvendes i brancher eller områder som f.eks. sundhedssektoren. Vejledning Linde udvikler innovative løsninger og fremstiller avancerede produkter, der opfylder vores kunders individuelle behov. Linde forsker, udvikler og arbejder til gavn for de mennesker, der bruger vores produkter. Linde stræber efter at sikre at vores produkter fremstilles i henhold til de højeste standarder med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø og kvalitet (SHEQ*). Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om reguleringen for medicinske produkter eller om SHEQ henvises til vores Intranet. ET EKSEMPEL // Du har fået at vide at Linde måske leverer en industrigas, der ikke har opnået korrekt tilladelse. Hvad skal du gøre? 3 Du skal straks kontakte din chef og diskutere om du bør kontakte SHEQ eller en sundheds- og sikkerhedsmedarbejder for at sikre, at den korrekte tilladelse er på plads. * Safety, Health, Environment, Quality

22 22 Etisk kodeks 4.5 Etiske indkøb Emne Linde s leverandører spiller en kritisk rolle i deres evne med hensyn til at arbejde og levere produkter og serviceydelser til sine kunder. Den etiske adfærd hos Linde s leverandører undersøges omhyggeligt af vores eksterne interessenter og kan påvirke den måde, man betragter Linde på. Vejledning Linde vælger leverandører omhyggeligt på basis af deres indsats. Linde kræver at leverandørerne overholder juridiske krav og at de arbejder på en måde, der er i overensstemmelse med Linde s Etiske kodeks. Linde forventer at leverandørerne samarbejder aktivt ved opnåelse af formålene med SHEQ-politikken. ET EKSEMPEL // Du bliver klar over at en leverandør ikke har et system på plads til affaldshåndtering og eventuelt kan være årsag til lækage af farlige stoffer. Hvad skal du gøre? 3 Diskutere dine bekymringer med din linjechef og kontakte den ansvarlige indkøber for at få et affaldsstyringssystem på plads så hurtigt som muligt. Du bør også overveje at diskutere sagen med din SHEQ.

23 Etisk kodeks Annoncering Emne Linde s ry er værdifuldt. For at bidrage til at sikre vores kunders fortsatte tillid skal markedsførings-, annonceringsog salgsaktiviteter beskrive vores tilbud og serviceydelser lovligt, rimeligt og ærligt. Linde s varemærker skal anvendes konsekvent og hensigtsmæssigt for at undgå at vi mister vores juridiske rettigheder. Vejledning Hvis en kunde eller leverandør ønsker at anvende Linde s navn eller logo i deres annoncering, skal dette godkendes af kommunikationsafdelingen på det regionale plan eller på koncernniveau. Al officiel annoncering og alle salgsfremmende foranstaltninger skal godkendes af Corporate Communications eller af en regional kommunikationschef. Procedurer, der er falske, misvisende eller vildledende, er strengt forbudte. Yderligere information om One Voice politikken findes på Linde s intranet eller kan fås hos Corporate Communication. ET EKSEMPEL // Du bliver bekendt med en annoncekampagne, der fremsætter falske påstande om Linde s produkt og taler nedsættende om en konkurrents produkt på misvisende måde. Hvad skal du gøre? 3 Kontakte kommunikationsafdelingen på koncernplan for at få vejledning.

24 24 Etisk kodeks Linde s aktionærer forventer at vores organisation skal maksimere værdien af deres investering. Linde forsøger altid at udøve omhu ved brugen af sine ressourcer og aktiver og er åben, omhyggelig og transparent med hensyn til sine operationer og sine præstationer, og hvordan de rapporteres.

25 Etisk kodeks Kommunikation med vores aktionærer 5.1 Økonomisk rapportering og kommunikation Emne Aktionærer, finansanalytikere, kreditorer, udlånere og andre i offentligheden stoler på at Linde skal levere pålidelige oplysninger vedrørende selskabets aktiviteter, præstationer og udsigter. Linde s troværdighed måles især gennem integriteten i selskabets bøger, registrering og regnskabsmæssig rapportering. Hvis selskabet ikke fører nøjagtige og fuldstændige optegnelser, kan det fortolkes som økonomisk uregelmæssighed eller bedrageri. Vejledning Linde implementerer og opretholder effektiv forretningskontrol for at sikre, at økonomisk rapportering udarbejdes på et sundt grundlag. Alle relevante Linde-ansatte skal bidrage til at sikre, at indberetning af forretningsoplysninger elektronisk, på papir eller i andet format er nøjagtig, ærlig og rettidig. Linde forsyner alle i offentligheden med samme adgang til de samme ærlige og nøjagtige oplysninger. Eventuelle spørgsmål fra investeringssamfundet skal sendes til Investor Relations. Ansatte må ikke besvare spørgsmål fra investeringssamfundet eller pressen. ET EKSEMPEL // Dit teams resultat ved årets afslutning er bedre end budgettet. Nyt udstyr skal købes og leveres i starten af januar i det nye år. Din fabrikschef har spurgt om fakturaen for udstyret kan betales af dette års budget. Er det i orden? 3 Din budgetstatus er ikke relevant. Hvis varer eller tjenesteydelser ikke er modtaget eller leveret, må man ikke registrere forpligtelsen.

26 26 Etisk kodeks 5.2 Insiderhandel Emne Lovgivningen om Insiderhandel forhindrer, at man handler til egen eller en andens fordel på basis af relevante informationer, som man bliver klar over før markedet. Insiderhandel forekommer typisk når en insider eller en relateret part handler med aktier eller andre værdipapirer på basis af væsentlige, ikke-offentliggjorte oplysninger, der er indhentet via insiderens job eller på anden måde tilegnet uretmæssigt. Vejledning Linde forpligter sig til at støtte rimelige og åbne markeder for værdipapirer (aktier og obligationer) over hele verden. Som alle andre er Linde-medarbejdere forhindret i at handle med aktier og andre værdipapirer, der tilhører Linde, et børsnoteret selskab i Linde eller andre selskaber på basis af»insiderviden«, de har fået på grund af deres job.

27 Etisk kodeks 27 ET EKSEMPEL // Din bror har nogle aktier i Linde, og du ved at han tænker på at sælge dem. Du ved at Linde s kvartalsregnskab, der snart offentliggøres, er rigtig godt. Du vil gerne sige til ham at han skal beholde aktierne til efter at kvartalsregnskabet er offentliggjort. Hvad skal du gøre? 3 Al din viden om det kommende kvartalsresultat anses af alle finansielle myndigheder for fortrolig og prisfølsomme oplysninger. Du må aldrig afsløre denne type oplysninger for nogen uden for Linde Hvis du havde valgt at give din bror oplysningerne, kunne dette anses for en forbrydelse, hvilket ikke blot ville påvirke dig personligt, men også din bror og Linde. ET EKSEMPEL // Du arbejder på et projekt, der giver dig adgang til meget detaljerede økonomiske oplysninger om kommende resultater for koncernen. Normalt ville du ikke have adgang til disse oplysninger. Du ved at der aktuelt ikke er nogen begrænsning, der forhindrer dig i at handle med Linde-aktier, men på grund af de oplysninger, du har adgang til, er du usikker og bekymret mht. om du kan handle med Linde-aktier. Hvad skal du gøre? 3 Du skal rådføre dig med din juridiske afdeling om dette og ikke gennemføre nogen aktiehandler, før du har gjort dette. De oplysninger, du nu har adgang til, kan meget vel betyde, at der er begrænsninger i din mulighed for at handle med Linde-aktier.

28 28 Etisk kodeks 1. Lorem Ipsum 5.3 Beskyttelse af selskabets fortrolige oplysninger Emne Linde s immaterielle rettigheder er selskabets konkurrencefordel. Linde s fortrolige oplysninger er afgørende for selskabets succes. Innovative produkter og løsninger er vigtige for Linde s fortsatte vækst. Linde fremstiller værdifulde, ikke-offentligt kendte ideer, strategier og andre selskabsoplysninger, dvs. immaterielle rettigheder, som selskabet ejer og har brug for at beskytte. Uretmæssig brug af tredjemands fortrolige oplysninger kan udsætte Linde og selskabets ansatte for risiko. Forskellige love beskytter fortrolige oplysninger. Vejledning Medarbejderne skal tage tilstrækkelige skridt til at beskytte Linde s fortrolige oplysninger, som de har i deres besiddelse. Linde vil ikke anvende fortrolige oplysninger, som de har om andre selskaber. Alle opfindelser gjort af medarbejdere eller tredjemand til brug for Linde skal gives tilstrækkelig juridisk beskyttelse. Licenser til Linde s patenter eller viden må kun forhandles og udstedes i samarbejde med koncernens juridiske afdeling og selskabets ledelse. Alle medarbejdere skal respektere fortrolige oplysninger, der tilhører andre.

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere