København-Ringsted A1 Miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København-Ringsted A1 Miljø"

Transkript

1 Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Brøndbyøster Areal i ha 44, Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Skovrejsning og vold UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ruderatområde op mod motorvejen. Domineret af en stor støjvold ud mod mototvejen som er anlagt ovenpå det på kortet indtegenede vandløb og moseområde. I stedet løber noget vand på indersiden af støjvolden u dmod motorvejen. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus. DSC04045-DSC04068 Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Vinter-Eg (B), Dunet Gedeblad (B), Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Hare (X), Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Blishøne (4.2), Europæisk Lærk Knold-Ranunkel Tigger-Ranunkel Gærde-Valmue Gul Lærkespore Stor Nælde Stilk-Eg Vinter-Eg Grå-El Hvidmelet Gåsefod Strand-Mælde Spyd-Mælde

2 Lokalitet : Område syd for bakkegård A1-04-xx Kruset Skræppe Butbladet Skræppe Fersken-Pileurt Vej-Pileurt Snerle-Pileurt Have-Stokrose Selje-Pil Løgkarse Rank Vejsennep Ager-Sennep Prikbladet Fredløs Feber-Nellikerod Engriflet Hvidtjørn Alm. Hvidtjørn Robinie Humle-Sneglebælg Mark-Stenkløver Hvid Stenkløver Hvid-Kløver Alsike-Kløver Fin Kløver Rød-Kløver Alm. Kællingetand Smalbladet Vikke Tofrøet Vikke Gul Fladbælg Alm. Guldregn Lådden Dueurt Kirtel-Dueurt Glat Dueurt Gaffel-Vortemælk Ahorn Vild Kørvel Glat Vejbred Syren Filtbladet Kongelys Storkronet Ærenpris Alm. Hyld Dunet Gedeblad Gærde-Kartebolle Grå-Bynke Rejnfan Alm. Røllike Lugtløs Kamille Følfod Alm. Brandbæger Kanadisk Gyldenris Sildig Gyldenris Filtet Burre Kruset Tidsel Kær-Tidsel Ager-Tidsel Tornet Salat Haremad Alm. Svinemælk Ru Svinemælk Mælkebøtte Enårig Rapgræs Alm. Rapgræs Alm. Kvik Draphavre Knæbøjet Rævehale Alm. Hanespore Bredbladet Dunhammer Liden Andemad Fiskehejre Gråand Tårnfalk Blishøne Hættemåge Ringdue Rødhals Blåmejse Husskade Allike Gråkrage Hare

3 Lokalitet : Vandhul sydøst for Brøndbyskoven A1-06-xx Brøndbyøster Areal i ha 0, Af : abhm/mav Kort : 1513 I SØ Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Regnvandsbassin ved siden af motorvejen og den muslimske begravelsesplads. Vandet er meget plumret og ikke velegenet til padder, der heller ikke kunne findes. Over for er der gamle popler på den anden side af vejen, her kunne flagermus tænkes at overnatte. Meget bredbevoksning med spredt rørsump og ænder tilstede. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus. DSC Dynd-Padderok Ager-Padderok Skov-Fyr Vorte-Birk Grå-El Hvidmelet Gåsefod Korbær Glat Hunde-Rose Alm. Agermåne Krybende Potentil Engriflet Hvidtjørn Mirabel Fugle-Kirsebær Humle-Sneglebælg Rød-Kløver Flerårig Latyrus Lådden Dueurt Spids-Løn Vild Gulerod Vand-Mynte Lancet-Vejbred Ask Grå-Bynke Rejnfan

4 Lokalitet : Vandhul sydøst for Brøndbyskoven A1-06-xx Alm. Røllike Eng-Brandbæger Ager-Tidsel Alm. Svinemælk Rød Svingel Alm. Kvik Draphavre Tagrør Bredbladet Dunhammer Smalbladet Dunhammer Note : Manchurisk birk Gråand Gærdesmutte Blåmejse Husskade

5 Lokalitet : Vandhul i byområde ved Avedøre A1-07-xx Avedøre Areal i ha 0, Af : mav/abhm Kort : 1513 I SØ Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Gadekær der indgår i mindre bypark med mange stensætninger med haveplanter. Stærkt næringsbelastet af andefodring og karpehold. Dækket af store nøkkeroser i midten. Ikke egnet til padder. DSC DSC04032 Hvid Åkande Vorte-Birk Vand-Pileurt Hvid-Pil Hænge-Pil Ribs Busk-Potentil Engriflet Hvidtjørn Gaffel-Vortemælk Alm. Vedbend Skive-Kamille Rød Hestehov Ru Svinemælk Strand-Kogleaks Note : vinterglans, vårlyng,rhododendron catawbiense, stjernemagnolie, spiræa, blåskæg, hortensia, Rhododendron wiliamsianum, pelargonie, drageblodstræ, cornus controversa, hjertetræ, kejserbusk, flittiglise, pengetræ, gikgo biloba og mange andre prydplanter.

6 Lokalitet : Vandhul i byområde ved Avedøre A1-07-xx

7 Lokalitet : Brøndbyskoven A1-08-xx Brøndbyøster Areal i ha 15, Af : UVA/ABHM(mav) Kort : 1513 I SØ Skov 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Ung løvskov domineret af eg, bøg og ahorn plantet for år siden. Stor rekreativ betydning, mange skovveje med ridestier. Der er flere mindre vandhuler i skoven, der er meget benyttet af padder som ynglehuller dels butsnudet frø og dels skrubtudse. Vandhullerne ligge en smule nord for undersøgelseskorridoren. Det sydligste er en lille skovmose og det nordligste mere åbent og ligger op til huse. Padder eftersøgt den 14/ hvor der var meget yngel. Her sang nogle af sangfuglene stadig. Det midterste vandhul er meget mørkt og mindre velegnet. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus. DSC DSC04079 Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Småbladet Lind (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Butsnudet frø (LC), Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Butsnudet frø (5), Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Dværgflagermus (4),

8 Lokalitet : Brøndbyskoven A1-08-xx Rød-Gran Skov-Elm Stor Nælde Stilk-Eg Vorte-Birk Skov-Skræppe Prikbladet Perikon Småbladet Lind Løgkarse Brombær Feber-Nellikerod Skov-Jordbær Engriflet Hvidtjørn Mirabel Fugle-Kirsebær Glat Dueurt Dunet Steffensurt Gaffel-Vortemælk Ahorn Hulsvøb Ask Alm. Hyld Kanadisk Gyldenris Ager-Tidsel Haremad Alm. Hundegræs Gråand Musvåge Grønbenet Rørhøne Ringdue Jernspurv Rødhals Solsort Sjagger Sangdrossel Løvsanger Fuglekonge Grå Fluesnapper Musvit Skovskade Husskade Dværgflagermus Note : Udover dværg- også en ubestemt flagermus Skrubtudse Butsnudet frø

9 Lokalitet : Vandhuller på Avedøresletten A1-09A-xx Mellem Avedøre og Brøndbystrand Areal i ha 0, Af : MAV Kort : 1513 I SØ Vandhuller UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : I den sydlige del af den fåreafgræssede Avedøreslette ligger to vandhuller, der er renvandede det sydlige med kranstusindblad det nordlige lidt mindre renvandet. Der er dog fisk i dem begge og der kunne ikke findes padder. I den nordlige del af området ligger et meget paddeegnet vandhul. Det ligger umiddelbart op ad Naturcentret Quark som bruger vandhullet til naturformidling. Ifølge centrets naturvejleder er der butsnudet frø, lille vandsalamander og skrubtudse i vandhullet. DSC DSC04042 Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten: Svaleklire (V), Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Blishøne (4.2), Alm. Vandranunkel Vejbred-Skeblad Sø-Kogleaks Manna-Sødgræs Kors-Andemad Note : kildemos, kransnålalge (Chara sp.). Fiskehejre Tårnfalk Blishøne Svaleklire Hættemåge Ringdue

10 Lokalitet : Vandhuller på Avedøresletten A1-09A-xx Mursejler Engpiber Hvid Vipstjert Rødhals Solsort Gransanger Husskade Allike Grønirisk Note : 5 stk Svaleklire ved den nordlige sø (rastende)

11 Lokalitet : Avedøresletten A1-09-xx Brøndbyvester Areal i ha 53, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SØ Åbent land UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Tidligere militærareal som ligger hen med græsning. Dele af arealet er ekstensivt græsset af får, resten har spredt opvækst af pil, ahorn mm. Høj støjvold under udvidelse ved Holbækmotorvejen. Rodzoneanlæg i den vestlige ende af sletten. Vandhul vest for naturskolen. slut 230 Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Ris-Dueurt (B), Bidende Ranunkel Korn-Valmue Skov-Elm Stor Nælde Stilk-Eg Vorte-Birk Alm. Fuglegræs Svine-Mælde Kruset Skræppe Dusk-Syre Butbladet Skræppe Vej-Pileurt Prikbladet Perikon Alm. Katost Bånd-Pil Hvid-Pil Ager-Sennep Hyrdetaske Brombær Hunde-Rose Eng-Nellikerod Selje-Røn Engriflet Hvidtjørn Humle-Sneglebælg

12 Lokalitet : Avedøresletten A1-09-xx Hvid-Kløver Rød-Kløver Alm. Kællingetand Gul Fladbælg Lådden Dueurt Ris-Dueurt Gederams Gaffel-Vortemælk Hestekastanie Navr Ahorn Liden Storkenæb Vild Kørvel Hvas Randfrø Pastinak Vild Gulerod Ager-Snerle Mark-Forglemmigej Skov-Hanekro Ager-Galtetand Glat Vejbred Ask Mørk Kongelys Burre-Snerre Alm. Hyld Grå-Bynke Hvid Okseøje Rejnfan Alm. Røllike Lugtløs Kamille Følfod Eng-Brandbæger Kanadisk Gyldenris Sildig Gyldenris Glat Burre Kruset Tidsel Horse-Tidsel Ager-Tidsel Alm. Kongepen Høst-Borst Cikorie Haremad Alm. Svinemælk Ru Svinemælk Mælkebøtte Sø-Kogleaks Rød Svingel Alm. Rajgræs Enårig Rapgræs Fladstrået Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Alm. Havre Draphavre Fløjlsgræs Eng-Rottehale Tagrør Note : stenkløver sp. Fiskehejre Ringdue Landsvale

13 Lokalitet : Vestvolden A1-10-xx Brøndbyvester Areal i ha 22, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SØ Skovbevokset voldanlæg UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Skovbevokset voldanlæg. Voldgraven er ført under motorvejen i to rør ca. 0,80x1,5 m Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Dunet Gedeblad (B), Ager-Padderok Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Skov-Elm Stor Nælde Vorte-Birk Rød-El Alm. Hønsetarm Prikbladet Perikon Selje-Pil Løgkarse Alm. Mjødurt Brombær Hindbær Hunde-Rose Alm. Agermåne Feber-Nellikerod Eng-Nellikerod Krybende Potentil Skov-Jordbær Engriflet Hvidtjørn Mirabel Humle-Sneglebælg Hvid-Kløver Muse-Vikke Lådden Dueurt Glat Dueurt Ahorn Spids-Løn Vild Kørvel Hvas Randfrø Skvalderkål Pastinak

14 Lokalitet : Vestvolden A1-10-xx Vild Gulerod Alm. Brunelle Sværtevæld Glat Vejbred Lancet-Vejbred Ask Burre-Snerre Dunet Gedeblad Hvid Okseøje Følfod Eng-Brandbæger Kanadisk Gyldenris Tusindfryd Glat Burre Kruset Tidsel Horse-Tidsel Ager-Tidsel Alm. Kongepen Eng-Gedeskæg Haremad Ru Svinemælk Mælkebøtte Alm. Vandpest Kær-Star Sylt-Star Enårig Rapgræs Lund-Rapgræs Alm. Hundegræs Høj Sødgræs Skov-Stilkaks Mose-Bunke Bjerg-Rørhvene Eng-Rottehale Bredbladet Dunhammer Smalbladet Dunhammer Liden Andemad Note : Ringdue skov/krat viol, stenkløver sp.

15 Lokalitet : Midlergård og Brøndby Golfklub A1-11A-xx Syd for Brøndby haveby Areal i ha 1, Af : MAV Kort : 1513 I SØ Vandhuller og søer UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Nord for Midlergård ligger et lille vandhul i en goldbane. Vandhullet har været oprenset (udgravet) for nyligt og vegetationen er ikke færdigetableret. Der ses lidt dunhammer i hvilke der yngler blishøns. I søen sås den nyindvandrede kejserguldsmed. Syd for P-pladsen sås mange unger af skrubtudser også ude på greenen på selve P-pladsen og andre steder. Mangelen på brune frøer indikerer at der lever fisk i vandhullerne. De to størrre vandhuller i golfbanen står i forbindelse med hinanden via en lille kanal (vandløb uden strøm). Der blkev fundet uglegylp ved den store sø evt. fra skov-hornugle. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus. DSC04002-DSC04019 Følgende rødlistede krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Blishøne (4.2), Blishøne Hættemåge Ringdue

16 Lokalitet : Midlergård og Brøndby Golfklub A1-11A-xx Solsort Sjagger Sangdrossel Husskade Råge Note : påfugl hørt fra nabolaget Skrubtudse

17 Lokalitet : Område øst for Brøndby Havebyer A1-11-xx Brøndby Areal i ha 76, Af : abhm/uva Kort : 1513 I SØ Skov og åbne arealer UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Nyplantet skov med en del eg, visse steder med bundvegetation af efeu. Agilitybane med ung eg (15-20 år). Fodboldbaner med beplantning med bla. Glansbladet hæg, kirsebærkornel, liguster, ask. Skov med ca. 20 årig eg og ask Fint slynget sti, træer plantet i rækker, meget støjplaget, ser ikke umiddelbart ud til at være meget brugt. På nordsiden a skoven findes en ukrudtsbræmme domineret af gråbynke, ager-tidsel, pastinak og stor nælde. Pindsvinekartebolle i UTM N: Ø: Der blev fundet nyforvandlede unger af skrubtudse i skoven, men ikke ved den lille grøft, der var udtørret. DSC DSC04001 Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Dansk Ingefær (B), Følgende rødlistede (RE,CR,EN,VU,NT) krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Alm. Mangeløv Skov-Fyr Skov-Elm Stor Nælde Stilk-Eg Ribs Brombær Korbær Hunde-Rose Feber-Nellikerod Skov-Jordbær Alm. Røn Engriflet Hvidtjørn Alm. Hæg Mirabel

18 Lokalitet : Område øst for Brøndby Havebyer A1-11-xx Fugle-Kirsebær Dunet Dueurt Gederams Ahorn Vedbend Vild Kørvel Mark-Forglemmigej Ask Alm. Hyld Alm. Gedeblad Alm. Snebær Gærde-Kartebolle Rejnfan Kanadisk Gyldenris Haremad Eng-Rapgræs Draphavre Bjerg-Rørhvene Dansk Ingefær Skrubtudse

19 Lokalitet : Bækrenden A1-13-xx Vallensbæk landsby Areal i ha 1, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SV Vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Regsitrering af flagermus-egnetseljerøn NØ for golfbane UTM N: Ø: Lille vandløb <1m bundbredde, lav vandføring. Vandløbet er nedskåret ca. 1,5 m under terræn. Klart vand med grusbund, bredvegetation af næringsprægede højarter. Plantet papirbirk langs vandløb på strækningen langs golfbanen. På nordsiden af vandløbet ligger et vedvarende græsområde som er hegnet og tidligere græsset. Kunne godt være 3. Stor Nælde Vand-Pileurt Prikbladet Perikon Grå-Pil Tyndskulpet Brøndkarse Alm. Mjødurt Engriflet Hvidtjørn Gul Fladbælg Lådden Dueurt Pastinak Burre-Snerre Alm. Hyld Alm. Hundegræs Høj Sødgræs Alm. Kvik

20 Lokalitet : Bækrenden A1-13-xx

21 Lokalitet : Vandhul syd for Bækrenden A1-14-xx Vallensbæk Golfbane Areal i ha 0, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Vandet er lidt grumset. Beliggende midt i fairway på golfbanen. Uden større bredbevoksning bortset fra en enkelt vortebirk. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Vand-Ærenpris (B), Lav Ranunkel Kær-Ranunkel Vorte-Birk Kruset Skræppe Vand-Skræppe Tyndskulpet Brøndkarse Hvid-Kløver Lådden Dueurt Glat Vejbred Vand-Ærenpris Følfod Ager-Tidsel Alm. Kongepen Mælkebøtte Vejbred-Skeblad Svømmende Vandaks Lyse-Siv Glanskapslet Siv Blågrøn Kogleaks Alm. Sumpstrå Alm. Rajgræs Høj Sødgræs Kryb-Hvene Rørgræs Bredbladet Dunhammer

22 Lokalitet : Vandhul syd for Bækrenden A1-14-xx

23 Lokalitet : Vandhul ved Vallensbæk Nordmark, A1-15-xx Vallensbæk Nordmark Areal i ha 1, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Vandhul med betonkant og kunstige øer. Omgivet af plejet græsplæne. Vandhullet er meget lysåbent med betydelig algevækst og mange fisk. Området er præget af affald og trafik støj Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Rød Kornel (B), Bjerg-Fyr Lav Ranunkel Alm. Berberis Stor Nælde Grå-El Kruset Skræppe Bånd-Pil Hænge-Pil Grå-Pil Kær-Guldkarse Alm. Mjødurt Mangeblomstret Rose Rynket Rose Alm. Røn Ildtorn Hvid-Kløver Aks-Tusindblad Lådden Dueurt Rød Kornel Vild Kørvel Pastinak Lancet-Vejbred Alm. Hyld Fliget Brøndsel Grå-Bynke Rød Hestehov Sildig Gyldenris Høst-Borst Alm. Svinemælk Ager-Svinemælk

24 Lokalitet : Vandhul ved Vallensbæk Nordmark, A1-15-xx Mælkebøtte Blågrøn Kogleaks Alm. Kvik Kryb-Hvene Bredbladet Dunhammer Fiskehejre Hættemåge Ringdue Husskade Allike Grønirisk

25 Lokalitet : Vandhul ved Tjørnagergård, syd for A1-16-xx Nord for Vallensbæk Landsby Areal i ha 0, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Meget støj fra motorvej. Ret tilgroet med tagrør og grå-pil. I øvrigt lavtvoksende vegetation gør vandhullet egnet for padder. Lyserød røllike fundet. Lokaliteten er også undersøgt af Carl Bro 4B, og der blev fundet skrubtudselarver. Følgende rødlistede krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Dynd-Padderok Lav Ranunkel Knold-Ranunkel Vand-Skræppe Bånd-Pil Hvid-Pil Grå-Pil Hvid-Kløver Tusindfryd Alm. Kongepen Lyse-Siv Glanskapslet Siv Strand-Kogleaks Alm. Sumpstrå Håret Star Eng-Rapgræs Kryb-Hvene Tagrør

26 Lokalitet : Vandhul ved Tjørnagergård, syd for Skrubtudse A1-16-xx

27 Lokalitet : Grønne områder øst for Vallensbæk A1-17a-xx Store Vejleådal Areal i ha 22, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SV Grønt område UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Stort ridecenter. Blandet beplantning af løvtræer langs motorvej hvoraf dele er fredskov. Træerne er ca. 30 år og skoven er uden stier og meget tæt. Består af eg og birk og har mellemetage af rødel, alm røn og engriflet hvidtjørn, bund af feber-nellikerod. Stor opvisningsbane til ridning. Bakken mod motorvej med hesteskoformet beplantning og ridebaner. Underføring under motorvejen øst for fredskov uden åbninger, men med elektrisk lys ca. 2,5x5,5 m. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus. Følgende rødlistede krybdyr og padder er fundet på lokaliteten: Skrubtudse (LC), Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Brunflagermus (V), Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Brunflagermus (4),

28 Lokalitet : Grønne områder øst for Vallensbæk Brunflagermus Skrubtudse A1-17a-xx

29 Lokalitet : Vandhul syd for Vallensbæk Kirke A1-17-xx Vallensbæk Landsby Areal i ha 0, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Meget velholdt sø i midten af Vallensbæk Landsby med mange udplantede haveplanter. Gennemløbes af Bækrenden. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Pilblad (A), Brudelys (B), Alm. Søpryd (A), Stor Frytle (B), Ager-Padderok Hvid Åkande Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Langbladet Ranunkel Trævlekrone Kruset Skræppe Rødknæ Butbladet Skræppe Vand-Pileurt Bånd-Pil Alm. Mjødurt Humle-Sneglebælg Rød-Kløver Lådden Dueurt Gærde-Snerle Eng-Forglemmigej Vår-Kærminde Glat Vejbred Rød Hjortetrøst Perlekurv Ager-Tidsel Ager-Svinemælk Pilblad Brudelys Vejbred-Skeblad Alm. Søpryd

30 Lokalitet : Vandhul syd for Vallensbæk Kirke A1-17-xx Alm. Vandpest Svømmende Vandaks Lyse-Siv Glanskapslet Siv Stor Frytle Blågrøn Kogleaks Strand-Kogleaks Håret Star Alm. Hundegræs Høj Sødgræs Alm. Kvik Draphavre Kryb-Hvene Bredbladet Dunhammer Rødgul Daglilje Gul Iris Note : blåregn, Grønbenet Rørhøne

31 Lokalitet : Vallensbæk Sø A1-18-xx Store Vejleådal Areal i ha 23, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SV Sø UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 5A Kunstigt anlagt sø næsten uden rørsump. Betonkant langs østenden af søen. Vandskibane i søen. Kunstigt anlagte øer med birk og pil. Området gennemkrydses af rekreative stier, men er kraftigt påvirket af støj fra motorvejen. Klubhus fo vandski øst for søen. Bredsikring med sten i sydenden af søen. Lugt af spildevand som følge af megen regn og overløb i perioden op til registreringen. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Skør-Pil (B), Ager-Padderok Lav Ranunkel Korn-Valmue Alm. Humle Stor Nælde Rød-El Alm. Hønsetarm Kruset Skræppe Vand-Pileurt Vej-Pileurt Hvid-Pil Grå-Pil Skør-Pil Alm. Fredløs Alm. Mjødurt Rynket Rose Eng-Nellikerod Gåse-Potentil Krybende Potentil Engriflet Hvidtjørn Mirabel

32 Lokalitet : Vallensbæk Sø A1-18-xx Humle-Sneglebælg Hvid-Kløver Rød-Kløver Alm. Kællingetand Muse-Vikke Smalbladet Vikke Lådden Dueurt Vild Kørvel Skvalderkål Pastinak Bittersød Natskygge Gærde-Snerle Glat Vejbred Lancet-Vejbred Rejnfan Alm. Røllike Kanadisk Gyldenris Tusindfryd Filtet Burre Horse-Tidsel Ager-Tidsel Alm. Kongepen Høst-Borst Eng-Gedeskæg Mælkebøtte Lyse-Siv Håret Star Kær-Star Rød Svingel Alm. Rajgræs Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs Draphavre Fløjlsgræs Eng-Rørhvene Rørgræs Tagrør Bredbladet Dunhammer Note : Clematis viticella

33 Lokalitet : Store Vejleå A1-19-xx vestlige gren syd for Vallensbæk sø Areal i ha 0, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SV Å UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Ca. 5 m bundbredde og temlig stejle brinker. Vand grumset ved besigtigelse. Bræmme af rød-el og generelt næringspræget vegetation. Stor Nælde Rød-El Bævreasp Mangeblomstret Rose Engriflet Hvidtjørn Mirabel Fugle-Kirsebær Lådden Dueurt Skvalderkål Gærde-Snerle Kruset Tidsel Ager-Tidsel Alm. Rajgræs Alm. Hundegræs Draphavre Rørgræs

34 Lokalitet : Store Vejleå A1-19-xx

35 Lokalitet : Vallensbæk Mose A1-20-xx Store Vejleådal Areal i ha 39, Af : UVA/ABHM/MABP Kort : 1513 I SV Mose 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten består af et større næringspåvirket mose og engområde. Engarealerne bruges til græsning af heste. Området er meget vådt og en del af vegetationen står under vand. Den vestlige del af åen løber langs opdyrkede marker. På grund af den dårlige tilstand i området ved besøget er her indsat beskrivelsen fra et feltbesøg i området i Fundne arter fra dette besøg er ligeledes indføjet Området mellem Frydekær og den østlige udkant af Vallensbæk Mose er undersøgt. Langs med den foreslåede linie ligger en del jordvolde, idet der også er en gammel losseplads i området. På jordvoldene voksede to sjældne planter kvast-høgeurt og plettet sneglebælg, sidstnævnte er indslæbt, mens den anden er naturligt hjemmehørende i Danmark. De voksede begge samme med blodkøver der udsås i frøblandinger, det er derfor muligt at de to sjældne arter ike har fundet vej til området ad naturlig vej. Floraen på jordvoldene har iøvrigt et vist overdrevs præg og der er opvækst af lidt buske, der er også rejst et område med skov umiddelbart øst for Frydekær, i denne indgår småbladet lind, der ikke normalt plantes som gavntræ. Vallensbæk Sø der benyttes til vandskisport er en kunstigt gravet sø, der har etableert sig et vist vandfugleliv og rundt om søen er der en del store piletræer. Selve Vallensbæk Mose er en næringsrig mose, men rummer dog en del forskellige mose- og engplanter. Der yngler tilsyneladende sjagger ved Vallensbæk Sø, idet mindre flokke sås i området, og tidspunktet for besøget lå i artens yngletid. Palle Gravesen omtaler Vallensbæk Mose som en botanisk ødelagt lokalitet, idet den tidligere var af meget stor botanisk værdi, da voksede her flere meget sjældne planter bl.a. Salepgøgeurt, melet kodriver, rustskæne, kærfladbælg og festgræs. Disse planter var helt forsvundet i 1970'erne idet kun et eksemplar af melet kodriver kunne findes tillige med nogle få bestande af festgræs. Der er i nedenstående liste derfor kun medtaget arter, der blev set under feltarbejdet Undersøgt af Carl Bro som lokalitet nummer 5B Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten:

36 Lokalitet : Vallensbæk Mose Skør-Pil (B), Vinter-Eg (B), Småbladet Lind (B), Kvast-Høgeurt (V), A1-20-xx Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Grågås (4.2), Blishøne (4.2), Troldand (4.2), Rødben (4.2), Knopsvane (4.2), Ager-Padderok Rød-Gran Skov-Fyr Lav Ranunkel Knold-Ranunkel Gærde-Valmue Læge-Jordrøg Stor Nælde Stilk-Eg Vinter-Eg Dun-Birk Vorte-Birk Alm. Hønsetarm Græsbladet Fladstjerne Kruset Skræppe Butbladet Skræppe Bleg Pileurt Vand-Pileurt Vej-Pileurt Snerle-Pileurt Småbladet Lind Bånd-Pil Selje-Pil Hvid-Pil Grå-Pil Skør-Pil Landevejs-Poppel Løgkarse Rank Vejsennep Ager-Sennep Hyrdetaske Alm. Mjødurt Hunde-Rose Glat Hunde-Rose Kamtchatka-Rose Rynket Rose Gåse-Potentil Krybende Potentil Alm. Røn Engriflet Hvidtjørn Mirabel Fugle-Kirsebær Mangebladet Lupin Humle-Sneglebælg Plettet Sneglebælg Hvid-Kløver Blod-Kløver Fin Kløver Rød-Kløver Alm. Kællingetand Smalbladet Vikke Lådden Dueurt Gederams Spids-Løn Vild Kørvel Skvalderkål Pastinak Kæmpe-Bjørneklo Foder-Kulsukker Mark-Forglemmigej Korsknap Døvnælde Glat Vejbred Lancet-Vejbred Ask Tykbladet Ærenpris Burre-Snerre Alm. Hyld Grå-Bynke Alm. Røllike Lugtløs Kamille Følfod Eng-Brandbæger Tusindfryd Filtet Burre Kruset Tidsel Horse-Tidsel Ager-Tidsel Kvast-Høgeurt Eng-Gedeskæg Tornet Salat Ru Svinemælk Mælkebøtte Lyse-Siv Harril Tudse-Siv Blågrøn Kogleaks Alm. Sumpstrå Håret Star Alm. Rajgræs Eng-Rapgræs Alm. Rapgræs Alm. Hundegræs Draphavre Alm. Hvene Knæbøjet Rævehale Eng-Rævehale Rørgræs Tagrør Bredbladet Dunhammer Liden Andemad Fiskehejre Knopsvane Grågås Gråand Troldand Fasan

37 Lokalitet : Vallensbæk Mose A1-20-xx Grønbenet Rørhøne Blishøne Rødben Sølvmåge Ringdue Mursejler Sanglærke Landsvale Bysvale Hvid Vipstjert Solsort Sjagger Tornsanger Havesanger Munk Løvsanger Musvit Skovskade Husskade Gråkrage Grønirisk Tornirisk Rørspurv

38 Lokalitet : Vandløb vest for Vallensbæk Sø A1-22-xx Store Vejleådal Areal i ha 0, Af : ABHM/MABP Kort : 1513 I SV Vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Vandløbet tager form som en (gravet??) grøft med stille stående grumset vand (< 1m dybde- bredde?). Vandløbet er præget af maskinarbejde, der er udlagt plader til kørsel og der arbejdes på renovering af spildevandsudledning. Det øvrige vandløb er meget næringspåvirket, bredvegetationen er domineret af stornælde, vild kørvel og lodden dueurt. De er enkelte spredte hylde træer langs bredden. Vandløbet er ikke egnet som levested for padder. Området er skærmet op mod motorvejen af beplantning, men meget generet af støj Stor Nælde Lådden Dueurt Vild Kørvel Alm. Hyld

39 Lokalitet : Mose i motorvejsudfletning A1-24-xx Store Vejleådal Areal i ha 9, Af : ABHM/MABP Kort : 1513 I SV Mose 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten består af. (?) et fugtigt tilgroet næringspåvirket moseområde og et mere tørt område med græsser og spredte træer. Området udnyttes rekreativt og der er anlagt en asfalteret sti og en ride sti som er omkranset af blandet hegn. En del af området ligger mellem to motorvejs spor, denne del er afhegnet til græsning. Broer ca. 3x6 m ca 15 m lange evt fauna passage. Hegnet øst for sti. Store Vejleå under motorvejen i rende. Ca. 3 m bred m ca 1 m frihøjde overvandspejl (jernplader). Meget støj! Ager-Padderok Stor Nælde Alm. Hvidtjørn Lyse-Siv Alm. Hundegræs Kryb-Hvene Bjerg-Rørhvene Rørgræs Tagrør Bredbladet Dunhammer

40 Lokalitet : Mose i motorvejsudfletning A1-24-xx

41 Lokalitet : Tueholm Sø A1-25-xx Store Vejleådal Areal i ha 24, Af : uva/abhm Kort : 1513 I SV Sø UTM-E : a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-N : Mod syd ligger et ekstensivt drevet grønt område med spredt bevvoksning af bla. Bævreasp. Tueholm Sø kustigt anlagt med erosionssikring langs brederne. Forbindelse til Vallenbæk Sø via. Kanal. Området gennemkrydses af rekreative stier og relativt brugt, men meget støjpåvirket. Området genbesøgt den 23 september, hvor der blev lyttet efter flagermus. Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten: Brunflagermus (V), Troldflagermus (V), Vandflagermus (V), Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Blishøne (4.2), Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Brunflagermus (4), Troldflagermus (4), Vandflagermus (4), Lav Ranunkel Stilk-Eg Vorte-Birk Snerle-Pileurt Prikbladet Perikon Grå-Pil

42 Lokalitet : Tueholm Sø A1-25-xx Sumpkarse Rynket Rose Gåse-Potentil Engriflet Hvidtjørn Humle-Sneglebælg Alsike-Kløver Alm. Kællingetand Muse-Vikke Gul Fladbælg Lådden Dueurt Vild Kørvel Pastinak Glat Vejbred Lancet-Vejbred Spids Øjentrøst Gul Snerre Grå-Bynke Alm. Røllike Eng-Brandbæger Alm. Brandbæger Kruset Tidsel Ager-Tidsel Alm. Knopurt Høst-Borst Ru Svinemælk Mælkebøtte Fladstrået Siv Blågrøn Kogleaks Blågrøn Star Rød Svingel Alm. Hundegræs Stortoppet Hvene Bjerg-Rørhvene Eng-Rottehale Blishøne Vandflagermus Brunflagermus Troldflagermus

43 Lokalitet : Vandhul vest for Vallensbæk Sø A1-27-xx Store Vejleådal Areal i ha 0, Af : abhm/mabp Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : lille vandhul omgivet af drevet bygmark. Næringsbelastet og omkranset af næringskrævende trivialarter og haveplanter Lysåbent med åbent vandspejl som er totalt dækket af liden andemad. Vandstand meget høj. 2 andehuse og en lokkeand samt efterladenskaber som en rulle net og en stol tyder på jagt. Opvækst af rosa rugosa ca. 1-1,5 m høj. Meget støjbelastet fra motorvej. Ingen padder registreret Ager-Padderok Lav Ranunkel Stor Nælde Hassel Kruset Skræppe Snerle-Pileurt Brombær Rynket Rose Feber-Nellikerod Fugle-Kirsebær Gærde-Vikke Tofrøet Vikke Lådden Dueurt Pyrenæisk Storkenæb Pastinak Mark-Forglemmigej Liguster Storkronet Ærenpris Burre-Snerre Alm. Snebær Fliget Brøndsel Fliget Solhat Grå-Bynke Følfod Kål-Tidsel Horse-Tidsel Ager-Tidsel

44 Lokalitet : Vandhul vest for Vallensbæk Sø A1-27-xx Haremad Ager-Svinemælk Mælkebøtte Sø-Kogleaks Rød Svingel Eng-Rapgræs Alm. Hundegræs Alm. Kvik Kryb-Hvene Tagrør Bredbladet Dunhammer Stor Andemad Grønbenet Rørhøne

45 Lokalitet : Vandhul ved Frydekær A1-28-xx Nord for Tranegilde Mark, NV for hus Areal i ha 0, Af : ABHM/MABP Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : lokaliteten indeholder et nyere anlagt firkantet vandhul (max 5år). Vandhullet er indhegnet med hensigt på andopdræt og der er flere lokkeænder. Det er lysåbent med skråbrinker og velegnet levested for padder. Indhegningen ligger op til en rødgransplantage og er meget støj belastet af trafik. Lav Ranunkel Alm. Hønsetarm Skov-Jordbær Sargents Æble Humle-Sneglebælg Gærde-Vikke Lådden Dueurt Glat Vejbred Ask Grå-Bynke Lugtløs Kamille Følfod Eng-Brandbæger Kanadisk Gyldenris Kær-Tidsel Høst-Borst Mælkebøtte Svømmende Vandaks Lyse-Siv Rød Svingel Bredbladet Dunhammer

46 Lokalitet : Vandhul ved Frydekær A1-28-xx

47 Lokalitet : Vandhul øst for motorvej ved Tranegil A1-29-xx Tranegilde Mark Areal i ha 0, Af : ABHM/MABP Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten består af et vandhul omkranset af plænegræs. Det er lysåbent med enkelte hvid- og grå-pil langs bredderne. Vandet er klart og ca. 70% tildækket med krebseklo. Krebseklo er sjælden og levested for bilag IV arten grøn mosaikguldsmed og dette gør at lokaliteten angives at have stor biologisk og økologisk diversitet. Det er velegnet som levested for padder. Der løber en sti ned til vandhullet. Lokaliteten er meget støj påvirket Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Krebseklo (B), Lav Ranunkel Bidende Ranunkel Rød-El Kruset Skræppe Vand-Skræppe Hvid-Pil Grå-Pil Gåse-Potentil Hvid-Kløver Lådden Dueurt Pastinak Ager-Tidsel Høst-Borst Mælkebøtte Vejbred-Skeblad Krebseklo Svømmende Vandaks Lyse-Siv Glanskapslet Siv Strand-Kogleaks Alm. Sumpstrå Fløjlsgræs Kryb-Hvene Eng-Rottehale

48 Lokalitet : Vandhul øst for motorvej ved Tranegil A1-29-xx Smalbladet Dunhammer Kors-Andemad Ringdue Fuglekonge Musvit Grønirisk Note : blå mosaikguldsmed, efterårs mosaikguldsmed, stor farvevandsnymfe, brun mosaikguldsmed, hederebel, gulplettet libel

49 Lokalitet : Vandhul øst for motorvej ved Tranegil A1-30-xx Tranegilde Mark Areal i ha 0, Af : mabp/abhm Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : stort vandhul med åben vandflade og omkranset af spredte pil og bredbladdet dunhammer. Vandet er klart og der ses mange tusindblad. Der er græsning og stier. Rekreativt til andefodring (?) Næringspåvirket og støjbelastet Lav Ranunkel Stor Nælde Kruset Skræppe Grå-Pil Slåen Aks-Tusindblad Glat Vejbred Vejbred-Skeblad Kruset Vandaks Alm. Havgræs Lyse-Siv Glanskapslet Siv Knippe-Star Alm. Rajgræs Alm. Kvik Rørgræs Bredbladet Dunhammer

50 Lokalitet : Vandhul øst for motorvej ved Tranegil A1-30-xx

51 Lokalitet : Grøft ved Tranegilde mark A1-31a-xx Areal i ha 0, Af : ABHM/MABP Kort : 1513 I SV Vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Drængrøft (< 1m bred - ligger 1,5 m under terræn) med langsom vandgennemstrømning og klart vand. Løber langs en anlagt sti. Bredvegetationen består af næringspræget vegetation. Spredte træer langs grøftens NØ side. Kornmarker mod sv. 173 Stor Nælde Feber-Nellikerod Alm. Hvidtjørn Mirabel Lådden Dueurt Alm. Draphavre

52 Lokalitet : Vandhul vest for motorvej ved Traneg A1-31-xx Tranegilde Mark Areal i ha 0, Af : ABHM/MABP Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 7 Lokaliteten består af 2 vandhuller omgivet af tæt buskads og træer. Vandfladen er totalt dækket af andemad og lysåben. Området er brugt til andeopdræt med lokkeænder og fodreplads. Svært tilgængeligt ikke særligt egnet til padder , er motorvejsbro Tranekildemark Stor Nælde Grå-Pil Alm. Hvidtjørn Alm. Hæg Bredbladet Dunhammer

53 Lokalitet : Vandhul øst for motorvej ved Tranegil A1-32-xx Tranegilde Mark Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Lokaliteten ligger udenfor korridor. Mindre vandhul skygget af omkransende træer og buskads. Placeret på agerjord unden større økologisk sammenhæng. Der ligger en del affald Følgende fugle er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen): Rørhøg (1), Ager-Padderok Rød-Gran Stor Nælde Vorte-Birk Vej-Pileurt Bånd-Pil Feber-Nellikerod Engriflet Hvidtjørn Mirabel Kær-Dueurt Vild Kørvel Skvalderkål Ask Burre-Snerre Alm. Hyld Haremad Rød Svingel Alm. Rapgræs Alm. Hundegræs Draphavre Liden Andemad Rørhøg Ringdue Sanglærke Rødhals Musvit Allike

54 Lokalitet : Vandhul øst for motorvej ved Tranegil Gråkrage A1-32-xx

55 Lokalitet : Vandhul øst for jernbane ved Smågår A1-33-xx Smågårde Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 I SV Vandhul 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Undersøgt af Carl Bro 8. Skyggefuldt vandhul omkranset af træer og buskads. Lokaliseret på agerjord op mod motorvej og rasteplads. Ingen større økologisk- eller landskabelig sammenhæng Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Klit-Rose (B), Stor Nælde Grå-El Butbladet Skræppe Bleg Pileurt Vej-Pileurt Bånd-Pil Brombær Hindbær Klit-Rose Glat Hunde-Rose Feber-Nellikerod Engriflet Hvidtjørn Slåen Kær-Dueurt Lådden Dueurt Vild Kørvel Glat Vejbred Alm. Hyld Lugtløs Kamille Lyse-Siv Alm. Hundegræs Musvåge Fasan Ringdue

56 Lokalitet : Vandhul øst for jernbane ved Smågår A1-33-xx Landsvale Rødhals Stenpikker Blåmejse Husskade Gråkrage Gråspurv Skovspurv

57 Lokalitet : Baldersbæk ved Ishøj Landsby A1-34-xx Ishøj Areal i ha 0, Af : MAV/ABHM/AJMX Kort : 1513 I SV Vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : Betonforet vandløb - ca. 1½ m bred - 20 cm dyb. Gennemstrømmende klart vand. Ingen bredvegetation. Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A) plantearter er fundet på lokaliteten: Merian (B), Stor Nælde Vorte-Birk Kruset Skræppe Prikbladet Perikon Bånd-Pil Hindbær Kamtchatka-Rose Engriflet Hvidtjørn Humle-Sneglebælg Gul Fladbælg Lådden Dueurt Gederams Skvalderkål Pastinak Gærde-Snerle Merian Ask Hvid Snerre Alm. Hyld Grå-Bynke Eng-Brandbæger Mælkebøtte Alm. Hundegræs Draphavre Ringdue Gråspurv

58 Lokalitet : Baldersbæk ved Ishøj Landsby A1-34-xx

København-Ringsted A1 Miljø

København-Ringsted A1 Miljø Lokalitet : Lille Vejleå A1-35-xx Lille Vejleådal Areal i ha 2,1 16-08-2007 Af : uva/ane Kort : 1513 I SV vandløb 3 29a 29e landskabsfredet EF-habitat UTM-E : UTM-N : 707862 6167952 Undersøgt af Carl Bro

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred

Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred Tissø, søbredden med bl.a. Pil. Foto: CC Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 1 Indledning Vi har besøgt Tissøs nordlige bred mange gange fra

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen

Floraen ved Fugledegård, Tissø. Foto: Lena Thulstrup Jensen Floraen ved Fugledegård, Tissø Foto: Lena Thulstrup Jensen Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2012 1 Fugledegårds beliggenhed ved Tissø. Midt på den vestlige bred af Sjællands 4. største sø,

Læs mere

Projektbeskrivelsen ændres om følger:

Projektbeskrivelsen ændres om følger: Notat Grontmij Carl Bro A/S Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 98 79 98 00 F +45 9879 9801 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Tissing Vig Rettelse til Projektbeskrivelse 23. marts 2010

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

Baseline overvågning - Life 70, Gravene

Baseline overvågning - Life 70, Gravene Baseline overvågning - Life 70, Gravene Arbejdsrapport udført for Assens Kommune, december 2013 Feltarbejde: Irina Goldberg og Eigil Plöger Afrapportering: Eigil Plöger 1 Indhold Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V

KIRKE VÆRLØSEVEJ LILLE V Værløse 44 45 46 43 42 41 53 54 40 55 51 48 56 47 96 49 50 52 57 NØRREVÆNGET RYETVEJ NØRRESKOVVANG FISKEBÆKVEJ SKOVLINIEN SKOVGÅRDS ALLE HILLERØDMOTORVEJEN KIRKE VÆRLØSEVEJ KOLLEKOLLEVEJ LILLE VÆRLØSEVEJ

Læs mere

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug:

Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Partnerskabsprojekt for Sorø Kodriverlaug: Sorø Kodriverlaug lærer god naturpleje, formidler og driver flere arealer i nye folde til naturpleje. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald. September 2008. Projektetresumé

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7

LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 LOKALITETSBESKRIVELSER, TBU DISTRIKT 7 Hovedparten af distrikt 7 (omr. 7/1-7/32) ligger i Viborg Amt og er beskrevet i bind 8. Thyholm ligger i Rinkjøbing Amt og er medtaget her. Thyholm er velundersøgt

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort)

HELHEDER OG KOMPETENCER I DET ÅBNE LAND. Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) LAND Faktablad - Natur Landskabskarakterområde (LK) 15. Legind Bjerge (se kort) 19.05.2009 Generelt om området. Kystnært, storbakket og skovklædt landskab, der gennemskæres af markante erosionsdale, som

Læs mere

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata

Appendiks 2. Feltbesigtigelsesdata Appendiks 2 Feltbesigtigelsesdata I det følgende ses de feltbesigtigelsesdata, som har indsamlet i uge 41, oktober 21. De indsamlede data skal ses som supplement til kommunens 3- registreringer fra medio

Læs mere

Jonstrup/Jonstrup Vang

Jonstrup/Jonstrup Vang Jonstrup/Jonstrup Vang ET 34 BALLERUPVEJ 28 0 250 meter BRINGEVEJ 500 JONSTRUPVEJ 29 35 33 39 37 38 32 36 31 30 JONSTRUPVANGVEJ WALGERHOLM 131 132 Sø nr. 28 Nr. 28, Bringe By Den nordlige del af Møllemosen

Læs mere

Naturforhold og cykelsti

Naturforhold og cykelsti POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 23-07-2014 Bilag: Naturbesigtigelse JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-1-14 RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 Eksisterende forhold: INDLEDNING: Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og gudenåen, foreslås her en etablering af rekreative arealer

Læs mere

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier.

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. AGLAJA maj 2007 Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Arbejdsrapport

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold

Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Brak langs vandløb etablering, pleje og naturindhold Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Brak langs vandløb intentioner og regler Langs udpegede vandløb, dvs. de fleste, skal der ifølge

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI.

Tjele-Kassø. Lokalitet : Lundsminde. Lokalitetsnr. : 510/550_Syd_01. Overordnet beskrivelse : Klassifikation af lokaliteten COWI. Lokalitet : Lundsminde 51/55_Syd_1 Øst for Åbøl. 2/7/29 Af : mav, bo Eng, å, mose, skov 1. Rummer kulturminder Åen 6 m *,5 m. Strømhastighed er ca. 4 m/s. Vandet er lidt plumret med grødeåer af vandpest,

Læs mere

Skov 11 - Lodbjerg Plantage

Skov 11 - Lodbjerg Plantage Skov 11 - Lodbjerg Plantage Lodbjerg Plantage rummer to hoveddele: Den åbne del mod vest med strand, klit og klithede og den egentlige plantage øst herfor. For den åbne dels vedkommende er der af skovdistriktet

Læs mere

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge

1. Overdrev, heder og græssletter i statens del af Mols Bjerge Skov 301 Mols Bjerge Af særligt beskyttede naturarealer i Mols Bjerge findes især overdrev og hede, eng, naturlige krat med bl.a. ene og naturskov af ældre eg og bøg mfl. Desuden mindre arealer med mose,

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør

Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør Naturregistrering på den nedlagte jernbanelinje mellem Slagelse, Næstved og Skælskør Erik Aude, Thorild Vrang Bennett, Jacob Heilmann-Clausen, Birgitte Mogensen og Hans Kristian Munkejord Rapport 09-02

Læs mere

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015

Plejeplan for SENGELØSE MOSE 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 2015-19, del II. Plejedel Version høring maj 2015 Plejeplan for Sengeløse Mose 2015-19, del II. Plejedel. Feltarbejde og fotos: Eigil Plöger Tekst: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger Damvej

Læs mere

Pleje- og driftsplan for Stejlehøj

Pleje- og driftsplan for Stejlehøj Pleje- og driftsplan for Stejlehøj ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER...3 BAGGRUND... 4 EKSISTERENDE FORHOLD...9 BELIGGENHED... 9 EJERE... 9 FREDNINGSFORHOLD... 9 INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER (NATURA

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune Arbejder er gennemført af Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra NatLan.dk Tekst: Anna Bodil Hald I Sverige skilter man med artsrige vejkanter. Vejforkant slået

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm

Plejeplan for Kappelhøjkilen. Mette Thornholm Plejeplan for Kappelhøjkilen Mette Thornholm Udarbejdet af Amphi Consult Aps for Halsnæs Kommune Feltarbejde og tekst: Thomas Vikstrøm Kort og layout: Jakob Hassingboe Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet Miljø, Vand & Natur Dato: 14. november 2008 J. nr.: 08/14186 Sagsbeh.: Kks Lokaltlf.: 9945 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Natur og overfladevand Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Natur og overfladevand Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Natur og overfladevand 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Natur og overfladevand Forord Forord Dette fagnotat omhandler natur og overfladevand for 5. sporsløsningen mellem

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder

Søer og vandløb. 2 slags ferskvandsområder Søer og vandløb Ferskvandsområderne kan skilles i søer med stillestående vand og vandløb med rindende vand. Både det stillestående og det mere eller mindre hastigt rindende vand giver plantelivet nogle

Læs mere

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter.

mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visseår også optrådt på disse kanter. sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora. En rig natur... Området omkring

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv.

meter kanalstrækning, idet det vurderes, at oprensningen vil være til gavn for søen og dens dyreliv. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Kim og Birthe Burghardt Mejerivej 26 7790 Thyholm Oprensning af vandhul/lille sø I har henvendt jer

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Afgørelse Der meddeles hermed tilladelse til det ansøgte med placering som angivet på vedhæftede kortbilag.

Afgørelse Der meddeles hermed tilladelse til det ansøgte med placering som angivet på vedhæftede kortbilag. Henrik Tjørnelund Ommen & Sidsel Holm Christensen Vranderupvej 139 Seest 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Miljø, Natur og Byggeri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13

Læs mere

Naturplan Ånæssegård okt. 2009

Naturplan Ånæssegård okt. 2009 1 Naturplan Ånæssegård okt. 2009 V. Niels Peter Ravnsborg Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Remiser og tilag

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede

Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellemgrunden ses en stor bevoksning af Kalmus. Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Frederiksdal. NaturCentret, midt i parken, har tørvejrsrum med borde og bænke, en lille udstilling - og toilet.

Frederiksdal. NaturCentret, midt i parken, har tørvejrsrum med borde og bænke, en lille udstilling - og toilet. Frederiksdal Denne guide har visse ligheder med et matadorspil. Her er der bare tre mulige ruter: Park (gul) - 1 km, Skov (rød) - 2 km, Strand (blå) - 4 km. Besøgende er meget velkomne, men de, der overtræder

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Rigkær. Rigkær (7230) med maj-gøgeurt ved Strands Gunger. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. svegetationen er lysåben og relativ artsrig og forekommer på fugtig til vandmættet og mere eller mindre kalkrig jordbund med fremsivende grundvand og en lav tilgængelighed af kvælstof og fosfor. finder

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Natur og overfladevand. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Natur og overfladevand - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 25.02.2013 Ole Kien, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 25.02.2013 Tina Risgaard Knudsen, Rambøll

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af

Fig. 2. Græsmarksarter ved forskellige N-niveauer ordnet efter respons på N-tilførsel /1/. Data er fra 125 marker med forskellige niveauer af Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generel historik 2 3 Nuværende drift 2 4 Problemer 2 5 Plejemetoder 4 6 Artslister 5 7 Problemarter 6 8 Områdebeskrivelser og plejetiltag 7 8.1 6A Vinterfold 7 8.2

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Stålorm Grøn køllesværmer Rødlistet Okkergul bladmåler Purpurmåler

Stålorm  Grøn køllesværmer  Rødlistet Okkergul bladmåler  Purpurmåler Fugle Kilde Artskategori Hedelærke www.fugleognatur.dk Grå fluesnapper www.fugleognatur.dk Hvepsevåge www.fugleognatur.dk Bilag I-art Grønspætte www.fugleognatur.dk Insekter Kilde Artskategori Skovskarnbasse

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

%LODJI + MNYDOLWHWVN\VWRYHUGUHYXGWLO DWWHJDWN\VWHQLXQGHUV JHOVHVRPUnGHWIRU3LORWSURMHNW 1DWLRQDOSDUN RQJHUQHV1RUGVM OODQG Artens : A: i hele landet. : relativt almindelig lokalt, men i landet som hel. V:

Læs mere

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen

NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen NATURA 2000-basisanalyse for Habitatområde nr. 160: Hammeren og Slotslyngen Hammerknuden, Sandvig, Slotslyngen og Allinge fra luften. Habitatområdet indrammet med turkis linie. Luftfoto fra 2004, DDO,

Læs mere

Tag pulsen på vandmiljøet

Tag pulsen på vandmiljøet Tag pulsen på vandmiljøet Ved hjælp af en hvid skive, en pind, dit syn og din lugtesans kan du bestemme vandmiljøets sundhedstilstand. Denne artikel beskriver, hvordan du gennemfører et systematisk miljøtilsyn,

Læs mere

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej Randers NV / P Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 7 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 05-10-2016 / 01.03.03-P19-19-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fugle i Guldager Plantage

Fugle i Guldager Plantage Bogfinken er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den træffes hele året. Om sommeren lever de især af insekter og smådyr. Om vinteren lever de mest af frø og frugt, som de finder på buske og på jorden.

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af sø på ca. 1.500 m² på ejendommen matr. nr. 1-p Lykkesholm Hgd., Ellested.

Ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af sø på ca. 1.500 m² på ejendommen matr. nr. 1-p Lykkesholm Hgd., Ellested. Teknik- og Miljøafdelingen Byggeri og Fast Ejendom Vormosegård ApS Att.: Connie Vinther Harrekilde Søvejen 1 8660 Skanderborg Sendt via mail: connie@harrekilde.com Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk

Team Natur og Landbrug. Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Naturstyrelsen Att.: Jørgen Sandby Nielsen E-mail. josni@nst.dk Team Natur og Landbrug Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6150 www.naestved.dk Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven til

Læs mere

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler

Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler NOVANA-feltguide Vandløbsnære arealer Græsser, halvgræsser, siv og frytler AGLAJA v. Gunvor Asbjerg & Eigil Plöger NOVANA-feltguide til vandløbsnære arealer Feltguiden indeholder hovedparten af de græsser,

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014

Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 Hjortespring Naturplejeforening Naturtjek 2014 www.natlan.dk HULKRAVET KODRIVER 1 Natur & Landbrug ApS har ved naturkonsulent Anna Bodil Hald gennemført et naturtjek i de folde, hvor Hjortespring Naturplejeforening

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere