Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting"

Transkript

1 Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April

2 Indhold 1 Resume Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor Metode: Analyse af offentlige myndigheders arbejde med webtilgængelighed Økosystemet Analysestrategi og indsamling af data Best practice for webtilgængelighed Ledelse Overblik over kapitlets pointer Ledelsesfokus og politikker Ansvarsplacering Incitamenter for at fremme god webtilgængelighed Google er også blind Webtilgængelighed imødekommer forskellige behov Prioritering af indsatsen Viden om webtilgængelighed Overblik over kapitlets pointer Kendskab til WCAG God webtilgængelighed går hånd i hånd med god kvalitet på hjemmesiden Kendskab til handicappedes situation Formidling og operationalisering af kravene Kompetencebehov i forbindelse med anskaffelser Samarbejde mellem leverandør og myndighed Kompetenceopbygning It-værktøjer Overblik over kapitlets pointer Publicering af tekst og billeder PDF Video Selvbetjening Chat mv Produktmodenhed og tilgængelighed Praksis i driften Overblik over kapitlets pointer Hjemmesidens indhold Organisering Test og fejlretning Det gode driftsscenarie Ressourceforbrug

3 8.1 Overblik over kapitlets pointer Ressourceforbrug på klassisk websted Udvikling, CMS, design og struktur Løbende drift, procedurer, software og manualer Uddannelse, intern og ekstern sparring Ressourceforbrug PDF Ressourceforbrug tekstning og synstolkning af videoer Konklusion Prioritering af webtilgængelighed på offentlige hjemmesider Placering af ansvaret for webtilgængelighed Incitamenter for myndighederne Indsigt i webtilgængelighedskravene og baggrunden herfor Motivation af de medarbejdere, der arbejder med web God webtilgængelighed går hånd i hånd med høj kvalitet WCAG-kravene spiller en rolle i anskaffelsen af nye it-værktøjer Det gode anskaffelsesscenarie Indhentning og opbygning af viden Differentieret oplæring Strategisk prioritering af WCAG-kravene PDF, video og selvbetjening Et solidt fundament for god webtilgængelighed Det gode driftsscenarie Ressourceforbruget til tilgængelighed er en meget lille del af den samlede indsats i webarbejdet

4 1 Resume IT- og Telestyrelsen har bedt Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) om at gennemføre en analyse af offentlige myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Baggrunden er, at offentlige myndigheder i Danmark siden 2008 har været forpligtet til at overholde de internationale retningslinjer for tilgængeligt indhold på internettet (WCAG 2 niveau AA) som en del af aftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL om obligatoriske åbne standarder i den offentlige sektor. Undersøgelser viser imidlertid, at mange myndigheder ikke i tilstrækkelig grad lever op til denne forpligtelse. Rambøll har på den baggrund lavet en spørgeskemaundersøgelse af 64 myndigheder, gennemført workshops og interviews med en række myndigheder og leverandører, samt analyseret allerede indsamlede data i og webtjek.itst.dk. Det ledelsesmæssige fokus er et af de forhold, der har betydning for, om myndighedens hjemmeside lever op til kravene om god tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelser og andre særlige behov. Ledelsens fokus kan finde udtryk i en skriftlig strategi for tilgængelighed eller i prioritering af ressourcer hertil. Mest afgørende for tilgængeligheden er det, at ledelsen har placeret ansvaret for tilgængelighed i organisationen, så en person er forpligtet til at arbejde med, at hjemmesiden lever op til kravene. Ledelsen kan have forskellige motiver til at sætte fokus på webtilgængelighed. Det er af betydning for motivationen i myndighedens weborganisation, at ledelsen har opmærksomhed på, at webtilgængelighed er en del af arbejdet med at gøre hjemmesiden brugervenlig og attraktiv for en meget bred gruppe af borgere. Undersøgelsen viser, at arbejdet med at opnå god webtilgængelighed og brugervenlighed generelt går hånd i hånd hos myndigheder med best practice på området. Google er også blind. Leverandør af hjemmesideløsninger Best practice-myndighederne arbejder meget bevidst med prioritering af ressourcerne, således at indsatsen for god webtilgængelighed er størst, hvor de vurderer, at brugerne får det største udbytte. Også myndighedernes viden om tilgængelighedsstandarder og om, hvordan de omsættes til praktisk arbejde, har betydning for tilgængeligheden på hjemmesiden. Denne viden kan opbygges i samarbejde med brugere med særlige eller leverandører behov. Det har en særlig betydning i forbindelse med anskaffelser af nye it-værktøjer til web, at myndigheden har viden om webtilgængelighed og arbejder sammen med leverandører i hele udviklingsprocessen. 4

5 Det giver et godt resultat, når myndigheden sørger for at teste for tilgængelighed, både i udviklingsprocessen og i forbindelse med aflevering af produktet. Rambøll har på baggrund af myndighedernes arbejde beskrevet nogle medietyper, hvor it-værktøjerne har forskellig betydning og modenhed. Tekst og billeder er en vigtig del af en hjemmeside. Til arbejdet med publicering af dette anvender myndighederne webredigeringssystemer (CMS), og undersøgelsen viser, at leverandørerne kan levere løsninger med CMS, der understøtter arbejdet med tilgængelige hjemmesider. Leverandørerne oplyser, at det kan ske med minimale meromkostninger. Der er desuden it-værktøjer til løbende at kvalitetssikre hjemmesiderne. Anvendelsen af disse sammen med fejlretningsarbejdet kan udføres med en begrænset ressourceindsats. Alle myndigheder publicerer i et vist omfang også PDF-dokumenter på hjemmesiden. It-værktøjerne til dette understøtter ikke god tilgængelighed i samme omfang som for CMS, og det vil kræve en indsats fra både leverandører og myndigheder at øge webtilgængeligheden for PDF-dokumenter. Nogle myndigheder fravælger direkte video på grund af tilgængelighedskravene, og kun en mindre del af myndighederne lægger videoer på deres hjemmesider. Det gøres ofte for at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og for at nå målgrupper, hvor tekst er mindre egnet. Videoer lever kun i begrænset omfang op til webtilgængelighedskravene. Selvbetjeningsløsninger anvendes af stort set alle myndigheder, men de lever ikke helt op til tilgængelighedskravene. En række selvbetjeningsløsninger leveres til mange kommuner, og her har den enkelte kommune begrænset gennemslagskraft over for leverandøren i forhold til krav om tilgængelighed. Det betyder, at mange myndigheder må leve med løsningerne, som de er. Undersøgelsen af myndighedernes arbejde med web viser, at best practice-myndighederne har samlet opgaverne med publicering på web på forholdsvis få medarbejdere, der dermed får erfaring og kompetencer. Det betyder også bedre muligheder for at opbygge kompetencer for webtilgængelighed. De myndigheder, der opnår god webtilgængelighed, gennemfører systematiske test af hjemmesidens tilgængelighed som del af en generel test af kvaliteten, f.eks. hver uge. Efter en test rettes der op på de fundne fejl. Denne gentagne proces med test og fejlretning medfører endvidere, at myndigheden opbygger kompetencer, så der kan publiceres med færre fejl. 5

6 Ønsker en organisation god webtilgængelighed, viser undersøgelsen, at organisationen skal være i stand til at sætte fokus på tilgængelighed og placere ansvaret herfor, typisk hos den centrale webredaktør. Den viser videre, at der skal opbygges viden om de konkrete tilgængelighedskrav, og i kombination med løbende test og fejlretning vil myndigheden opnå en positiv udvikling, der vil føre til god tilgængelighed på hjemmesiden. Figur 1 Det gode driftsscenarie Fejlretning Prioritering af tilgængelighed Opfølgning/ læring af målinger Placering af ansvar for ittilgængelighed Løbende test Opbygning af viden om tilgængelighed i organisationen Der er et selvforstærkende samspil mellem elementerne, og det er dette samspil, der øger god webtilgængelighed mere, end det er det enkelte element, der har betydning for resultatet. Rambøll har også søgt svar på størrelsen af omkostningerne til webtilgængelighed. Myndighederne oplever generelt, at arbejdet med webtilgængelighed for tekst og billeder er relativt begrænset. Til gengæld oplever myndighederne større omkostninger og udfordringer med at tilgængeliggøre medietyper som f.eks. PDF-dokumenter og videoer. De samlede omkostninger til webtilgængelighed for myndighederne skønnes at udgøre omkring 1-5 % af de samlede omkostninger til web. 6

7 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor Den offentlige sektor arbejder målrettet og ambitiøst med at skabe velfungerende offentlige hjemmesider som led i digitaliseringen af den offentlige sektor. Mængden af information på de offentlige hjemmesider øges, og borgeres og virksomheders muligheder for at betjene sig via digitale medier stiger støt. På trods af en positiv udvikling i digitaliseringen af det offentlige er der ikke i samme grad en tilsvarende positiv udvikling i tilgængeligheden af de digitale services og den digitale information. Siden 1. januar 2008 har offentlige myndigheder i Danmark været forpligtet til, at nye hjemmesideløsninger skal overholde de internationale retningslinjer for tilgængeligt indhold på internettet (WCAG 2 niveau AA) som en del af aftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL om obligatoriske åbne standarder i den offentlige sektor. Undersøgelser af offentlige hjemmesiders tilgængelighed gennemført i henholdsvis 2008 og 2010 viser, at der er nogle offentlige myndigheder, der både har høj kvalitet og god tilgængelighed på deres hjemmesider. Undersøgelserne viser også, at mere end 50 % af de screenede hjemmesider ikke i tilstrækkelig grad overholder de internationale retningslinjer, og at de har mangelfuld eller dårlig tilgængelighed. Et af de vigtigste formål med digitaliseringen af den offentlige sektor er, at borgere og virksomheder får flere og bedre muligheder for at betjene sig selv via digitale medier. En forudsætning herfor er, at de digitale services og den digitale information er tilgængelig for danske borgere og virksomheder. Ifølge betyder it-tilgængelighed, at hjemmesider og it-systemer er designet på en sådan måde, at der tages hensyn til alle brugergrupper, eksempelvis ved at de hjælpemidler, en del personer med funktionsnedsættelser er afhængige af, fungerer sammen med hjemmesiden eller it-systemet. I denne analyse anvendes begrebet webtilgængelighed om it-tilgængelighed på hjemmesider. Webtilgængelighed handler om at sikre, at hjemmesider kan bruges af flest mulige i flest mulige situationer, herunder af brugere med funktionsnedsættelser ved hjælp af kompenserende hjælpemidler. Webtilgængeligheden stiller derfor krav til måden, hvorpå de offentlige myndigheder driver og udvikler deres hjemmesider. Webtilgængelighed er i denne analyse operationaliseret som overholdelse af de internationale retningslinjer for tilgængeligt indhold på internettet, WCAG. 7

8 3 Metode: Analyse af offentlige myndigheders arbejde med webtilgængelighed IT- og Telestyrelsen har bedt Rambøll om at undersøge en række forhold angående offentlige myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Undersøgelsen ser på offentlige organisationers forudsætninger (viden og it-værktøjer), praksis, effekt og ressourceforbrug i forbindelse med organisationernes forankring og organisering af arbejdet med webtilgængelighed. Sigtet er at kunne identificere gode scenarier og eksempler på arbejdet med webtilgængelighed ved at anskueliggøre, hvad der karakteriserer de organisationer, der sikrer god webtilgængelighed. Desuden vil undersøgelsen belyse, hvilke forudsætninger og eventuelle barrierer og udfordringer der påvirker tilgængelighedsarbejdet i den offentlige sektor. Analysen behandler forskellige scenarier og skal i sidste ende kaste lys over, hvordan arbejdet med webtilgængelighed udføres bedst muligt, og hvilke forudsætninger der skal være til stede hos de enkelte myndigheder. Som del heraf analyseres det også, hvorvidt de rette kompetencer og værktøjer er til stede hos de offentlige myndigheder. For at løse denne opgave har Rambøll undersøgt, hvilke metoder myndighederne benytter for at fremme webtilgængeligheden på deres hjemmesider, og hvordan de organiserer arbejdet med dette. Formålet med rapporten er altså at give offentlige myndigheder et nuanceret billede af den offentlige sektors arbejde med webtilgængelighed, og derved give den offentlige sektor en række redskaber til at forbedre webtilgængeligheden på deres hjemmesider. 3.1 Økosystemet Webarbejdet hos offentlige myndigheder er påvirket af forskellige både menneskelige og teknologiske faktorer. I forbindelse med indkøb og udvikling af nye digitale løsninger til hjemmesider spiller myndighedernes kompetencer og prioriteringer sammen med leverandørernes viden og sammen med it-værktøjernes tekniske kunnen. It-værktøjer er de it-systemer, der understøtter arbejdet med hjemmesider. Eksempler er webredigeringssystemer (content management systemer/cms), systemer til test af it-tilgængelighed og systemer til konvertering af tekstbehandlingsdokumenter til PDF. I forbindelse med den daglige drift hos en offentlig organisation er webtilgængelighed påvirket af de medarbejdere, der dagligt arbejder med indhold, funktioner og design af hjemmesiden. Hvilke kompetencer og hvilken viden har medarbejderne? Hvilke politikker er der i myndigheden, og hvordan prioriteres, organiseres og styres webløsninger fra topledelsen. Hvilke muligheder og barrierer er der i de forskellige it-værktøjer og løsninger, myndigheden råder over, og i de værktøjer, der er på markedet i det hele taget? Understøttes tilgængelighed af webredigeringssystemer på markedet, og har leverandørerne viden og kompetence til at tilrette dem med fokus på tilgængelighed? 8

9 Hjemmesidens webtilgængelighed er derfor ikke kun afhængig af myndighedens ledelse og medarbejdere. En hjemmesides webtilgængelighed er i høj grad påvirket af, hvilke teknologiske løsninger og muligheder der eksisterer og leveres på markedet. Derfor har leverandører af teknologiske løsninger og værktøjer også betydning for tilgængeligheden på de offentlige hjemmesider. Der er en række faktorer, der i samspil har betydning for hjemmesidens webtilgængelighed. Dette samspil betragtes som et økosystem, der består af myndighedens øverste ledelse, myndighedens produktion af hjemmesiden samt af leverandører af forskellige it-værktøjer. Økosystemet er afbilledet i nedenstående figur. Figur 2 Økosystemet Med udgangspunkt i denne helhedsforståelse af den offentlige sektors webtilgængelighed, belyser undersøgelsen, hvordan de forskellige faktorer spiller sammen hos myndigheder, der har henholdsvis god og dårlig webtilgængelighed. 3.2 Analysestrategi og indsamling af data Analysen bygger dels på data fra eksisterende undersøgelser, dels på data indsamlet til analysen. De eksisterende undersøgelser er IT- og Telestyrelsens Bedst på Nettet (www.bpn.dk) og Webtjek (webtjek.itst.dk). I 2010 omfattede Bedst på Nettet 280 og Webtjek 226 hjemmesider. Heraf indgik de samme 175 hjemmesider i begge undersøgelser. 9

10 Til brug i analysen blev der gennemført en survey med spørgeskemaer om arbejdet med ittilgængelighed på hjemmesider til cirka 100 myndigheder, hvoraf 64 svarede. Desuden er der gennemført workshops med 10 myndigheder samt et telefoninterview med en myndighed. Myndighederne er udvalgt, så de omfatter forskellige myndighedstyper og -størrelser og med forskellig praksis på webområdet. Myndighederne blev spurgt om deres arbejde med web og webtilgængelighed. Endelig er der gennemført 14 interviews på leverandørsiden. Den omfatter webbureauer, udviklere af webløsninger, leverandører af selvbetjeningsløsninger og leverandører af webtilgængelighedsløsninger. De adspurgte i undersøgelsen er lovet anonymitet, og der er derfor ikke oplysninger i rapporten om kilder til de enkelte udsagn. 3.3 Best practice for webtilgængelighed Webtilgængelighed bruges i denne analyse som udtryk for hjemmesiders it-tilgængelighed, operationaliseret som overholdelse af de internationale retningslinjer for tilgængeligt indhold på internettet, WCAG. Webtilgængelighed vurderes i rapporten i forhold til det klassiske websted, til forskellige dokumentformater, f.eks. PDF, og til video og sociale medier. Som mål for myndighedernes efterlevelse af kravene om tilgængelighed har Rambøll anvendt IT- og Telestyrelsens kortlægning af tilgængelighed 2010 (webtjek.itst.dk). Denne undersøgelse omfatter både en kvantitativ og en kvalitativ vurdering af 226 offentlige hjemmesider. Den kvantitative vurdering er foretaget som en vurdering af, hvorvidt de enkelte hjemmesider overholder de 38 succeskriterier fra WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), niveau AA fra World Wide Web Consortium (W3C) samt to ekstra krav vedrørende validering af HTML-kode og CSSkode, specificeret af IT- og Telestyrelsen. Den kvalitative vurdering søger at give et mere praktisk billede af brugeres oplevelse af tilgængeligheden. Dette gøres ved at vurdere alvorsgraden af de identificerede fejl, og det vurderes endvidere, hvor udbredt problemet er: Er det et enkeltstående problem, et sjældent tilfælde (en smutter ), er det et hyppigt problem, eller er det et generelt problem? Rambøll har valgt at anvende den kvalitative vurdering som grundlag for opdelingen af myndigheder i best practice og worst practice, således at best practice omfatter myndigheder med den kvalitative bedømmelse god og jævn, mens worst practice omfatter bedømmelserne mangelfuld og dårlig. 10

11 4 Ledelse 4.1 Overblik over kapitlets pointer Analysen viser, at de myndigheder, hvis ledelse har fokus på at sikre god webtilgængelighed, har bedre tilgængelighed på hjemmesiden. Ledelsens prioritering kommer til udtryk enten i en skriftlig tilgængelighedspolitik eller mere uformelt og som minimum ved, at ledelsen placerer ansvaret for tilgængelighed. Myndigheder, der har en klar placering af ansvaret for at sikre god tilgængelighed på deres hjemmesider, opnår bedre webtilgængelighed. Det afgørende er, at der er en eller flere medarbejdere, der sikrer, at tilgængelighedsarbejdet udføres. Best practice-myndighederne er opmærksomme på, hvordan god tilgængelighed kan skabe værdi for en bredere gruppe end målgruppen med funktionsnedsættelser. Disse myndigheders arbejde med at sikre generel god webkommunikation og brugervenlighed, herunder at optimere søgemaskiners hits på myndighedens hjemmeside, fremmer prioriteringen af god webtilgængelighed. De offentlige organisationer, der har god webtilgængelighed, foretager bevidste prioriteringer i deres tilgængelighedsindsats, baseret på forholdet mellem omkostninger og værdi for hjemmesidens brugere. 4.2 Ledelsesfokus og politikker Spørgeskemaundersøgelsen viser, at kun knap hver fjerde af de spurgte myndigheder har en skriftlig it-tilgængelighedspolitik for hjemmesiden. Yderligere har cirka en fjerdedel en ikke-skriftlig politik, f.eks. i form af mundtlige ledelseserklæringer. Det er altså kun omkring halvdelen af de adspurgte myndigheder i spørgeskemaundersøgelsen, der har en it-tilgængelighedspolitik, som det fremgår af nedenstående figur. 11

12 Figur 3 Har myndigheden en it-tilgængelighedspolitik? 6% 23% Ja Har en ikke-skriftlig politik 44% Nej Ved ikke 27% Kilde: Survey En tilgængelighedspolitik vil typisk beskrive organisationens prioriteringer i relation til hjemmesidens webtilgængelighed. En tilgængelighedspolitik kan også indeholde konkrete mål for tilgængeligheden på hjemmesiden samt en specificering af, hvem der er ansvarlig for at indfri målene i webtilgængelighedspolitikken. I nedenstående tabel er spørgeskemaundersøgelsen sammenholdt med data fra Webtjek Tabellen viser, at de myndigheder, der har god tilgængelighed, alle har en skriftlig webtilgængelighedspolitik. For de øvrige tre kategorier er der ingen signifikant forskel. Tabel 1 Har myndigheden en skriftligt formuleret it-tilgængelighedspolitik? Har I en skriftligt formuleret it-tilgængelighedspolitik? Tilgængelighed i Webtjek Ja Nej Vi har en ikke-skriftlig politik Total God 100 % 0 % 0 % 100 % Jævn 20 % 65 % 15 % 100 % Mangelfuld 30 % 65 % 5 % 100 % Dårlig 33 % 67 % 0 % 100 % Kilde: Survey og Webtjek 12

13 Stort set alle best practice-myndigheder har ledelser, der har fokus på webtilgængelighed, hvilket kommer til udtryk på flere forskellige måder. Ledelsen har haft meget stor bevågenhed på tilgængelighed, og det hænger sammen med myndighedens arbejdsopgaver historisk set Ledelsen sætter dedikerede ressourcer af til ittilgængelighed. Kommunikationschef hos statslig myndighed Ud over strategiske beslutninger kan ledelsens fokus på webtilgængelighed give sig udtryk i ledelsens prioritering af ressourcer til indkøb, uddannelse af personale og til løbende engagement og støtte til arbejdet. De interviewede giver udtryk for, at det ledelsesmæssige engagement kan komme fra forskellige ledelseslag, både fra weborganisationens ledelse og fra topledelsen. Ser man på forholdet mellem skriftlige og ikke-skriftlige tilgængelighedspolitikker for webområdet, viser det sig, at der ikke er nogen forskel på best og worst practice i forhold til, om der er en webtilgængelighedspolitik. Figur 4 Har myndigheden en skriftlig eller uformel it-tilgængelighedspolitik? Worst practice 52% 45% 3% Best practice 48% 42% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Skriftlig eller uformel politik Ingen politik ved ikke Kilde: Survey og Webtjek Undersøgelsen viser, at det ikke er afgørende, om politikken er skriftlig. En række samtaler med både best og worst practice-myndigheder viser, at nogle worst practice-myndigheder har en skriftlig webtilgængelighedspolitik, mens nogle af best practice-myndighederne ikke har nedskrevne tilgængelighedspolitikker. Det er således ikke kommunikationsformen, der har betydning, men om politikkerne er implementeret i organisationen. 13

14 4.3 Ansvarsplacering Det er placering af ansvar, der viser den tydeligste forskel på best og worst practice. Undersøgelsen viser, at myndigheder med en eller flere medarbejdere, der har fået tildelt eller selv har påtaget sig ansvaret for at sikre god tilgængelighed på hjemmesiden, generelt har god webtilgængelighed. Som det fremgår af figuren nedenfor, er der en langt større andel af worst practice-myndighederne, der ikke har placeret et ansvar end best practice-myndighederne. Figur 5 Ansvar ikke placeret Worst practice Ansvar ikke placeret Best practice Ansvar ikke placeret 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kilde: Survey og Webtjek Ansvar for webtilgængelighed omfatter at identificere og forstå retningslinjer på området og arbejde målrettet på, at myndighedens hjemmeside lever op hertil. Spørgeskemaundersøgelsen viser, som det fremgår af nedenstående tabel, at der blandt de 62 besvarelser på spørgsmålet om ansvarsplacering er hele 19 %, der ikke har placeret ansvaret for tilgængelighedsarbejdet. Det betyder, at der for cirka en femtedel af de adspurgte myndigheder kunne være et væsentligt forbedringspotentiale ved at placere ansvaret for webtilgængelighed. 14

15 Tabel 2 Placering af ansvar Respondenter Procent Ansvaret ligger hos en person 6 10 % Ansvaret ligger hos en afdeling % Ansvaret ligger hos forskellige personer i en afdeling 4 7 % Ansvaret ligger hos forskellige personer i forskellige % afdelinger Der er ikke nogen bestemt person eller afdeling, der har % ansvaret Ved ikke 4 7 % I alt % Kilde: Survey Dialogen med myndigheder viser samme tendens: De myndigheder, der har mangelfuld eller decideret dårlig tilgængelighed, har typisk ikke specificeret ansvaret for webtilgængeligheden på hjemmesiden. Der er typisk udpeget en eller flere medarbejdere, der har ansvar for hjemmesidens drift, kvalitet og udvikling, men webtilgængelighed er ikke en specifik del af deres ansvarsområde. Omvendt har de besøgte best practice-myndigheder typisk en ledelse, der har identificeret behovet for webtilgængelighed og har placeret ansvaret herfor hos en eller flere medarbejdere. Der er også nogle best practice-myndigheder, hvis ledelse ikke har placeret ansvaret for god webtilgængelighed. Disse myndigheder er kendetegnet ved, at deres medarbejdere på eget initiativ har påtaget sig ansvaret for at sikre god tilgængelighed på hjemmesiden. Det afgørende er, at der er medarbejdere i organisationen, der har til opgave at skabe god webtilgængelighed. Prioriterer ledelsen i en offentlig organisation at have god webtilgængelighed, er det ifølge undersøgelsen afgørende, at ansvaret for webtilgængelighed er placeret i deres organisation. Det står klart, at arbejdet med at skabe god webtilgængelighed i flere tilfælde hviler på engagerede medarbejdere, der af forskellige årsager er ildsjæle på området og bidrager til, at myndigheden opnår bedre resultater. Undersøgelsen viser, at det er en klar hjælp for medarbejderne hos best practicemyndighederne, at ledelsen støtter op om webtilgængelighedsarbejdet. Omvendt viser undersøgelsen også, at medarbejdere, der ønsker at fremme webtilgængeligheden hos myndigheder, der har dårlig tilgængelighed, oplever, at manglende fokus og støtte fra ledelsen er en barriere for tilgængelighedsarbejdet. 15

16 4.4 Incitamenter for at fremme god webtilgængelighed Dialogen med myndighederne viser også, at ledelsens prioritering kan have forskellige bevæggrunde. Ledelsens fokus på tilgængelighed skyldes hos nogle myndigheder primært et ligebehandlingshensyn, nemlig at alle borgere principielt bør have adgang til myndighedens digitale løsninger og information. Andre myndigheder har i højere grad fokus på konkurrenceelementet i Bedst på Nettet, og deres tilgængelighedsindsats i webarbejdet motiveres i højere grad af at være blandt de organisationer, der har den bedste webtilgængelighed. I nogle tilfælde motiveres ledelsen af henvendelser fra handicaporganisationer, ansatte med funktionsnedsættelser eller anden konkret kendskab til persongrupper med funktionsnedsættelser. I andre tilfælde er det en eller flere webansvarlige, der gør ledelsen opmærksom på vigtigheden af at nå en bred målgruppe, imødekomme en specifik målgruppe eller leve op til WCAG-kravene Google er også blind Flere af best practice-myndighederne fortæller, at de motiverer webredaktører og lokalredaktører til at skrive tekst til figurer, billeder o.l. ved at argumentere for, at søgemaskiner identificerer ord (og ikke billeder). Dette optimerer søgefunktionen på organisationens egen hjemmeside såvel som eksterne søgemaskiners hits på hjemmesiden. En af de interviewede fortæller, at argumentet formuleres ved, at Google også er blind. For at webredaktørernes materiale kan findes via søgemaskiner som f.eks. Google, skal billeder og videoer have tekstforklaringer. Hvordan henter professionelle sagsbehandler viden på nettet? De begynder på Google, og så vælger de sider, der har flest besøgende, da de fremstår med størst autoritet. Webmaster hos statslig myndighed Dette understreger opfattelsen af, at WCAG-kravene ikke udelukkende imødekommer brugere med funktionsnedsættelser og andre brugere med særlige behov, men at det øger værdien for en bred brugergruppe Webtilgængelighed imødekommer forskellige behov Best practice-myndighederne anser i høj grad webtilgængelighed som god it-praksis, hvorimod de myndigheder, der har dårlig webtilgængelighed, snarere ser tilgængelighed som noget, der kun imødekommer en begrænset gruppe af brugerne. Som det fremgår af figuren herunder, viser spørgeskemaundersøgelsen myndighedernes vurdering af, hvor mange i hjemmesidens målgruppe, der får gavn af, at hjemmesiden er tilgængelig. 32 % af myndighederne vurderer, at mindre end 5 % af målgruppen får gavn af tilgængelighed, og 33 % vurderer, at mellem 5 og 15 % får gavn heraf. 16

17 Figur 6 Hvor stor en andel af målgruppen får gavn af it-tilgængelighed? 16% 5% 14% 32% 0-5% 5-15% 35-55% 55-75% >75% 33% Kilde: Survey 4.5 Prioritering af indsatsen Best practice-myndighederne træffer nogle bevidste valg i forbindelse med webtilgængelighed. De vurderer ressourceindsatsen ved at gøre en løsning tilgængelig i forhold til brugernes interesse i løsningen og beslutter på baggrund heraf behovet for god webtilgængelighed. Disse organisationer prioriterer indsatsen med fokus på antallet af brugere, der anvender den digitale information og de digitale løsninger. Det betyder, at der er udvalgte områder på nogle af best practice-myndighedernes hjemmesider, der ikke har god tilgængelighed. Det kan f.eks. være materiale som pressemeddelelser, hvor der er krav om høj aktualitet og med kort levetid. Tilsvarende gælder for websteder, der retter sig mod udvalgte målgrupper, eksempelvis medarbejdere i byggebranchen eller sagsbehandlere i bestemte forvaltninger. Hvis best practice-myndighederne vurderer, at det er relativt få brugere, der får gavn af god webtilgængelighed i forhold til, hvor mange brugere, der kan imødekommes ved at investere ressourcerne andetsteds, prioriterer myndighederne f.eks. at bruge ressourcer på flere digitale løsninger i stedet for at øge webtilgængeligheden på de eksisterende. I modsætning hertil står myndigheder med dårlig webtilgængelighed. Undersøgelsen viser, at disse organisationer ikke prioriterer deres tilgængelighedsindsats, og at de ikke arbejder målrettet med webtilgængelighed. Årsagen er typisk manglende viden om WCAG-kravene, og resultatet er dårlig tilgængelighed. 17

18 Nogle af de undersøgte myndigheder ønsker at nå udvalgte målgrupper med løsninger som f.eks. video og chat. Video bruges af nogle myndigheder til at nå målgrupper, der har vanskeligt ved tekst, og chat vælges af en myndighed for at nå en vigtig målgruppe. Disse medietyper lever sjældent op til tilgængelighedskravene, uanset om der er tale om best eller worst practice-myndigheder. I nogle tilfælde skyldes den manglende webtilgængelighed manglende viden. I andre tilfælde er der sket en bevidst prioritering af ressourcerne, idet myndigheden har vurderet, at det vil være for dyrt at efterleve WCAG-kravene. Myndighedernes arbejde med målgruppens behov peger derfor i flere retninger. På den ene side kan manglende webtilgængelighed på specifikke områder skyldes en bevidst prioritering af webindsatsen, som er foretaget på et oplyst grundlag om brugergruppen og WCAG-kravenes målgruppe. På den anden side kan manglende tilgængelighed skyldes, at webtilgængelige løsninger fravælges på grund af manglende viden om webtilgængelighed, hvor mere viden kunne have ført til bedre tilgængelighed uden væsentlige omkostninger. 18

19 5 Viden om webtilgængelighed 5.1 Overblik over kapitlets pointer Analysen viser, at forståelse af og kendskab til retningslinjerne for webtilgængelighed er en af forudsætningerne for at have god tilgængelighed på hjemmesiden. Myndigheder med god webtilgængelighed kan omsætte kendskab til WCAG-kravene, når de anskaffer og ibrugtager nye it-værktøjer. Anskaffelse af gode it-værktøjer fremmes af et godt samspil mellem myndigheder og leverandører, der begge har kompetencer i forhold til webtilgængelighed. Myndigheder med god tilgængelighed sikrer løbende, at nye webmedarbejdere oplæres i, hvordan de skal producere og publicere digitalt indhold og løsninger for at opnå bedst mulig webtilgængelighed. 5.2 Kendskab til WCAG Det er afgørende for webtilgængeligheden på en hjemmeside, at organisationen har forståelse af og kendskab til de gældende retningslinjer på området. Best practice-myndighederne har en eller flere medarbejdere, der har kendskab til og forståelse af de internationale retningslinjer for webtilgængelighed, og som kan omsætte dem til praksis. De myndigheder, der har mangelfuld eller dårlig tilgængelighed på hjemmesiden, har ofte ikke kendskab til WCAG-retningslinjerne. Disse myndigheder forstår begrebet tilgængelighed primært som et kommunikations- og formidlingsspørgsmål for majoriteten af brugere, altså brugere uden funktionsnedsættelser eller andre særlige behov. Et eksempel kan være, at en myndighed ser på lixtallet som en del af, hvad de ser som tilgængeliggørelse af hjemmesidens indhold. I den offentlige sektor er der altså et forskelligartet billede af, hvad begrebet tilgængelighed dækker. 5.3 God webtilgængelighed går hånd i hånd med god kvalitet på hjemmesiden Hos best practice-myndighederne ses webtilgængelighedskravene i høj grad som en integreret del af kommunikationsarbejdet. Integrering af webtilgængelighed i almindelig god webpraksis øger medarbejdernes motivation til at arbejde med tilgængelighed og øger dermed også tilgængeligheden på hjemmesiden. Overholdelse af WCAG-kravene er god praksis der er en bred del af kernemålgruppen, der imødekommes. Sitemanager hos offentlig institution I de organisationer, hvor ansvaret for at sikre god webtilgængelighed på hjemmesiden er placeret hos bestemte personer, er det typisk placeret hos medarbejdere med en kommunikationsfaglig baggrund. Undersøgelsen viser, at en del af de kommunikationsfaglige webmedarbejdere i den offentlige sektor 19

20 oplever, at WCAG-kravene er svære at forstå og omsætte i praksis, da størstedelen af WCAG-kravene er teknisk orienterede. Hos best practice-myndigheder indgår de kommunikationsfaglige medarbejdere i et tæt samarbejde med mere teknisk faglige medarbejdere eller leverandører om at sikre god webtilgængelighed. De teknisk faglige medarbejdere har en dybere forståelse af bl.a. programmering og kodning og kan bidrage til, at tilgængelighedsarbejdet lettes. Mange af de interviewede myndigheder arbejder målrettet med kvaliteten på hjemmesiden. Bruges screeningen i Bedst på Nettet som mål for hjemmesidernes kvalitet, er der en klar sammenhæng, hvor kvalitet og it-tilgængelighed hænger sammen. Brugernes vurdering af hjemmesiderne er stort set den samme uanset it-tilgængelighed. At myndigheder med dårlig tilgængelighed vurderer sig selv højt bekræfter derimod, at manglende viden er en faktor i arbejdet med webtilgængelighed. Tabel 3 Sammenhæng mellem Bedst på Nettet og it-tilgængelighedsmålingen i Webtjek Bedst på Nettet, point Tilgængelighed i Webtjek Samlet Brugervurdering Selvevaluering Screening God Jævn Mangelfuld Dårlig Kilde: Bedst på Nettet og Webtjek Best practice-myndighederne arbejder med hjemmesidens kvalitet generelt og it-tilgængelighed i sammenhæng, og de giver udtryk for, at tilgængelighedskravene bidrager til at give bedre hjemmesider for alle. 20

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Vedlagt er rapport med kortlægningens hovedkonklusioner samt bud på tiltag til fremme af it-tilgængeligheden.

Vedlagt er rapport med kortlægningens hovedkonklusioner samt bud på tiltag til fremme af it-tilgængeligheden. Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 75 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET Nye regler for net-publikationers tilgængelighed Net-publikationer skal være tilgængelige Mere end 600.000 danskere har ét eller flere handicap,

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BILAG 2 Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 UDVALG: Økonomiudvalget Tværgående målsætninger 3.1.6 Tilgængelighed Status 2012 Økonomi Evt. videreførelse Initiativ 1: Sikring

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017 Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune 3. oktober 2017 Indstilling De koordinerende redaktører i BIF, BUF SOF, KFF, TMF og ØKF indstiller til styregruppen at tilslutte sig nærværende

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at

1. Introduktion. Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet. Regionens strategi for hjemmesider og intranet har som formål at Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 KoncernKommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Region Midtjyllands strategi for hjemmesider og intranet

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan

Erhvervsrelateret projekt Mikkel Thielemann & Ulla Berg. Projektplan Titel Et ekstranet til Håndværksrådet Indledning Projektplan Håndværksrådet har besluttet at oprette et ekstranet for medlemmerne af organisationenes seks politiske udvalg, bestyrelsen, formandsgruppen

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI INTRO TILGÆNGELIGHED SKABER LIGE MULIGHEDER MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme personer med handicaps muligheder for at anvende vores tilbud, produkter og

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere