Rapport april Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening"

Transkript

1 Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej Ballerup. Udarbejdet af Promonitor Side 1 af 18

2 Undersøgelse: Ballerup Kommunes hjemmeside Udført af: Promonitor og Ballerup Kommune Deltagere: Antal inviterede respondenter (pr. ): 1265 Antal besvarelser: 945 Besvarelsesprocent: 74.7% Udførelsestidspunkt: Marts april 2006 Rapportens indhold 1. Sammendrag Brugen af Ballerup.dk Ballerup.dk s nye udseende Borgernes meninger om Ballerup.dk Digital selvbetjening (ESB - Elektronisk Selvbetjening) Tilfredsheden med digital selvbetjening (ESB) Oplysningskampagnen "Det offentlige - brug os på nettet" Kontaktformer til kommunen Side 2 af 18

3 Sammendrag Målet med en forbedret hjemmeside for Ballerup Kommune, kan siges at være nået. Flertallet af borgere i undersøgelsen, to ud af tre, har bemærket det nye udseende på hjemmesiden og blandt disse mener cirka halvfreds procent, at kommunens hjemmeside med det nye udseende er blevet bedre. Borgerne mener at kommunens hjemmeside har relevante, letforståelige informationer, med gode funktioner som er nemme at anvende, sammen med en overvejende opfattelse af at den er tidsbesparende at bruge. Mange roser hjemmesiden for at være indbydende, moderne og enkel. Indholdet bedømmes udpræget positivt og anses af borgerne for at være omfattende, relevant og velskrevet. Hjemmesidens nye udseende (herunder forside med Flash) bliver alt overvejende positivt modtaget af borgerne. Den nye hjemmeside opleves dermed af de fleste som en forbedring i forhold til tidligere. Kritik af det nye udseende kommer fra borgere der finder Flash elementerne og teksterne på forsiden forstyrrende for læsbarheden, samt det at hjemmesidens indhold er optimeret til skærme under 17. Et flertal af borgerne mener at Ballerups hjemmeside er enkel og velstruktureret, mens et antal på cirka hver femte borger ikke er enig i dette. Borgere der leder forgæves efter konkrete informationer efterlyser en mere overskuelig, brugervenlig eller brugerorienteret navigation. Til kritikken af hjemmesiden hører også, at nogle borgere oplever at indholdet ikke synes at være tilstrækkeligt opdateret. Den fælles informationskampagne om digital selvbetjening er blevet bemærket af omkring halvdelen af borgerne i undersøgelsen. Af de som har bemærket kampagnen har flertallet (70%) forstået budskabet og tæt på halvdelen har haft hvad man kan kalde en ønsket reaktion på budskabet, enten i form af stigende interesse for at bruge digital selvbetjening, eller ved at opsøge mere information eller bestille digital signatur. Tilfredsheden med menupunktet SELVBETJENING på kommunens hjemmeside, er blandt brugerne ganske høj. På spørgsmålene om selvbetjeningssidens overskuelighed og anvendelighed er summen af enige/positive brugere for alle på nær ét punkt over 70%. At dømme fra undersøgelsens åbne besvarelser, er de oplevelser der trækker ned, begrundet med funktioner der er nede på grund af opdatering, funktioner med fejl, samt almindelig utryghed ved om de afgivne oplysninger bliver modtaget og behandlet. De mest anvendte kontaktformer blandt borgere i undersøgelsen er telefonen samt det at søge oplysninger på kommunens hjemmeside. Derefter følger fremmøde på rådhuset eller til kommunen og på sidstepladsen skriftlig henvendelse i form at brev til kommunen. Interessant er, at telefonisk henvendelse og søgning på kommunens hjemmeside er ligestillede blandt borgere i undersøgelsen. Side 3 af 18

4 1. Brugen af Ballerup.dk Borgerne som har deltaget i undersøgelsen bruger for 94% vedkommende hjemmesiden mindst 1-2 gange årligt. De efterfølgende kommentarer og vurderinger af Ballerups hjemmeside kan derfor betragtes som kommende fra brugere af hjemmesiden og dermed fra relevante svarpersoner for undersøgelsen. Hvor ofte benytter du Ballerup Kommunes hjemmeside? Pct. Aldrig 2% Mindre end 1 gang årligt 4% 1-2 gange årligt 12% 3-5 gange årligt 26% 6-12 gange årligt 33% Flere gange om måneden 18% Flere gange om ugen 4% 40% 30% 20% 10% 0% Aldrig Mindre end 1 gang årligt 1-2 gange årligt 3-5 gange årligt 6-12 gange årligt Flere gange om måneden Flere gange om ugen Side 4 af 18

5 2. Ballerup.dk s nye udseende To ud af tre borgerpanelmedlemmer har bemærket at Ballerup Kommunes hjemmeside har fået nyt udseende, mens omkring hver tredje ikke har bemærket det. Tallet for hvor mange der har lagt mærke til det nye hjemmeside udseende må siges at være forholdsvis højt, eftersom en del grafiske elementer på de underliggende sider i nogen grad fremstår som tidligere, og taget i betragtning at borgere ikke kan formodes at være specielt opmærksomme på ændringer i hjemmesidedesign, med mindre ændringerne er betydelige. Blandt de to tredjedele af borgerne som har bemærket det nye udseende, synes de fleste (i alt 68%) at hjemmesiden er blevet bedre, herunder mener omkring hver femte borger, at hjemmesiden i høj grad er blevet bedre og cirka hver anden, at den i nogen grad er blevet bedre. Meget få borgere, 8%, mener at hjemmesiden er blevet dårligere efter ændringerne. Har du lagt mærke til at kommunens hjemmeside har fået nyt udseende? Pct. Ja 64% Nej 33% Er hjemmesiden blevet bedre eller dårligere efter ændringerne? Pct. Er i høj grad blevet bedre 21% Er i nogen grad blevet bedre 47% Hverken bedre eller dårligere 14% Er i nogen grad blevet dårligere 7% Er i høj grad blevet dårligere 1% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Er i høj grad blevet bedre Er i nogen grad blevet bedre Hverken bedre eller dårligere Er i nogen grad blevet dårligere Er i høj grad blevet dårligere Side 5 af 18

6 3. Borgernes meninger om Ballerup.dk Relevante, letforståelige informationer, med gode funktioner som er nemme at anvende, er den samlede opfattelse af Ballerups hjemmeside. Dette sammen med den overvejende opfattelse blandt paneldeltagerne, at det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden. Borgerne mener overvejende, om ikke helt så entydigt, at hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen og at indholdet på hjemmesiden er opdateret. Med til billedet af hjemmesiden hører dog også, at ikke helt så mange borgere synes funktioner og informationer er nemme at finde frem til. Borgerpanelet bedømmer således indholdet på hjemmesiden mere positivt end strukturen og navigationen. Tabellen og figuren nedenfor viser hvordan egenskaberne på hjemmesiden bliver bedømt. Informationerne virker relevante Teksterne er let forståelige Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden Der er mange gode funktioner på hjemmesiden De funktioner man finder er nemme at bruge Hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen Informationerne virker opdaterede Det er nemt at finde ønskede funktioner Det er nemt at finde det man søger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sum af enig Sum af ikke enig Side 6 af 18

7 Flertallet af borgere oplever hjemmesiden som relevant, forståelig og moderne, så målet med en mere moderne hjemmeside for Ballerup Kommune lader til at være nået. Det der dog halter en smule bagefter i forhold til den ellers positive opfattelse af hjemmesiden, er enkelheden og det velstrukturerede. Kun lidt over hver anden borger erklærer sig enig i, at hjemmesiden er enkel og velstruktureret, mens dog kun lidt over 10% vil gå så langt som ligefrem at kalde siden for rodet eller ustruktureret. Skal der udpeges et område, hvor hjemmesiden kan arbejde for en bedre tilfredshed, er det på struktur- og navigations området. Denne fordeling af meget positiv oplevelse af indholdet og lidt mindre positiv oplevelse af den nemhed, hvormed man kan finde de ønskede informationer og funktioner, er ret almindelige for kommunale hjemmesider. Kommunale hjemmesider indeholder en stor mængde information og mange temaer og derfor har kommunale hjemmesider altid en udfordring med hensyn til opbygningen og brugen af navigationsfremmende elementer, der kan gøre det nemmere for borgerne at finde informationerne. Stærke sider generelt: Relevans Forståelighed Gode funktioner Moderne Svage sider generelt: Navigation Enkelhed / struktur Søgemuligheder Relevant Irrelevant Moderne Hurtig Enkel Interessant Velstruktureret Uint eressant Gammeldags Langsom Ustruktureret Rodet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sum af enig Sum af ikke enig Sum af ikke enig Sum af enig Side 7 af 18

8 Er der forskel på hvordan borgere der har bemærket hjemmesidens nye udseende opfatter hjemmesiden i forhold til de som ikke har bemærket det nye udseende? Borgerne bedømmer hjemmesidens egenskaber omtrent lige positivt, uanset om de bevidst har bemærket det nye udseende eller ej. Stort set kun på spørgsmålene om at teksterne er forståelige og informationer er relevante bedømmes hjemmesiden lidt mere positivt af borgere der har bemærket hjemmesidens nye udseende. Det vil sige, at borgernes vurdering af hjemmesiden generelt er positiv på samme niveau, uanset om de har været bevidste om det nye udseende eller ej. Tabel og figur viser forskellen mellem borgernes opfattelse af hjemmesiden, i forhold til om de bevidst har lagt mærke til at hjemmesiden har fået nyt udseende eller ej: Hvad synes du om Ballerup Kommunes hjemmeside? Opsummering efter bemærket/ikke bemærket hjemmesidens nye udseende. Sum af enig Sum af enig Bemærket Ikke bemærket Det er nemt at finde det man søger 79% 78% Teksterne er let forståelige 79% 65% Informationerne virker opdaterede 77% 79% Det er nemt at finde ønskede funktioner 77% 71% Informationerne virker relevante 77% 68% De funktioner man finder er nemme at bruge 76% 74% Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden 72% 78% Hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen 72% 73% Der er mange gode funktioner på hjemmesiden 63% 62% Det er nemt at finde det man søger Teksterne er let forståelige Det er nemt at finde ønskede funktioner Informationerne virker opdaterede Informationerne virker relevante De funktioner man finder er nemme at bruge Hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden Der er mange gode funktioner på hjemmesiden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bemærket Ikke bemærket Side 8 af 18

9 Er der forskel på hvordan borgere opfatter hjemmesiden efter hvor hyppigt de bruger hjemmesiden? Svaret er kort: ja. Borgerne med hyppigere brug af kommunens hjemmeside opfatter generelt hjemmesiden mere positivt, men med samme mønster i opfattelsen af de forskellige kvaliteter ved hjemmesiden, som mindre frekvente besøgende. Konklusionen er, at frekvente som mindre frekvente besøgende bedømmer hjemmesiden positivt, bortset fra de som af gode grunde svarer ved ikke og at frekvente besøgende har en tendens til at være stærkere i den positive bedømmelse end mindre frekvente besøgende. Det er også den naturlige og forventede sammenhæng, at borgere som bruger kommunens hjemmeside oftere kender hjemmesiden bedre og dermed nemmere kan betjene sig af den, ligesom borgere der oplever hjemmesiden mere positivt, naturligvis vil have en tendens til at bruge den oftere. De to tabeller nedenfor viser et typisk eksempel på, at borgere med mere frekvente besøg på kommunens hjemmeside har en mere markant positiv opfattelse af hjemmesidens kvaliteter: Hvor ofte benytter du Ballerup Kommunes hjemmeside? krydset med (Informationerne virker opdaterede) Total Helt uenig Helt enig 7 Ved ikke Mindre end 1 gang årligt 25 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 76% 1-2 gange årligt 101 3% 1% 7% 14% 11% 23% 9% 33% 3-5 gange årligt 229 1% 3% 8% 15% 23% 28% 12% 10% 6-12 gange årligt 300 1% 5% 7% 13% 24% 30% 13% 8% Flere gange om måneden 164 2% 5% 5% 15% 18% 32% 21% 2% Flere gange om ugen 36 0% 6% 3% 19% 17% 36% 19% 0% Vandret procentberegning. Kommentar: Ens mønster med tendens til mere positive svar for hyppige brugere. Hvor ofte benytter du Ballerup Kommunes hjemmeside? krydset med (Hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen) Total Helt uenig Helt enig 7 Ved ikke Mindre end 1 gang årligt 25 4% 4% 0% 12% 0% 16% 8% 56% 1-2 gange årligt 100 6% 7% 9% 5% 8% 20% 14% 31% 3-5 gange årligt 228 3% 4% 4% 8% 18% 25% 25% 14% 6-12 gange årligt 300 2% 2% 6% 13% 16% 24% 26% 12% Flere gange om måneden 164 5% 4% 4% 10% 15% 19% 29% 13% Flere gange om ugen 36 0% 3% 0% 8% 19% 31% 19% 19% Vandret procentberegning. Kommentar: Ens mønster med tendens til mere positive svar for hyppige brugere Side 9 af 18

10 Borgerudtalelser om hjemmesiden ros og ris. Udsagn fra borgerne, der illustrerer meninger om godt og mindre godt ved hjemmesiden. Generelt om hjemmesiden Borgernes positive generelle kommentarer går især på en mere indbydende og overskuelig hjemmeside. Området med selvbetjening omtales positivt. Af generelle kritiske bemærkninger er det især vanskeligheder med at finde informationerne og forstå hjemmesidens opbygning der går igen hos borgerne. ROS: At den er let tilgængelig At der er så mange informationer, og de er struktureret opdelt at man har et sted hvor man kan få svar på sine spørgsmål. Den er hurtig, nem og meget overskuelig. Forsiden er meget indbydende, flot billede. Kulturkalenderen rigtig god. Giver godt overblik, inspirerer til at lære mere om kommunen. overskuelig, nem at finde rundt i, farvevalget godt og klart nemt at læse Selvbetjeningen på forsiden Tidsbesparende borgerinformation Virker HVER gang! RIS: At der er for mange muligheder, og når man er ved emnet, så mangler der det man søger Bogstaverne for små. Kan være svære at læse for ældre. Boligsiderne - langsomme ikke opdaterede Den synes struktureret på afsenders og ikke modtagers præmisser Den virker ikke - fejl ved opslag. Farverne gør det vanskeligt at se/navigere Der er mange oplysninger samlet på ét sted - men det kan næppe være anderledes Forsiden er peppet op men de underliggende sider er stadig kedelige og jeg har ofte svært ved at finde det jeg søger. Hastigheden kunne være bedre. kan virke lidt uoverskuelig fordi der er MANGE muligheder Langsom og rodet informationer, der kunne godt være lidt mere struktur. Lidt rodet og lidt for langsomt... Logikken i overskrifterne Om navigation De rosende ord om navigationen går på at hjemmesiden er overskuelig og har enkel opbygning, hvor søgefunktionen fremhæves af flere som en god feature. Kritik som vedrører navigationen, går især på en oplevelse af at det tager lang tid eller er umuligt at finde frem til helt bestemte informationer. Hos kritikerne nævnes søgefunktionen som en udvej, når menu strukturen ikke viser vejen til det ønskede indhold. ROS: Den er blevet nemmere at finde rundt i Den er enkel og rimelig overskuelig Den er overskueligt delt op i sektioner som politik, sundhed m.v. Den er pænt opbygget og let anvendelig Flot struktureret - gør det en fornøjelse at besøge God struktur - det er til at finde det, man leder efter via "Din situation" Nem navigation, alle relevante forhold er med, forekommer meget imødekommende, seriøst godt initiativ for at hjælpe borgerne Nem og enkelt Overskuelig og godt med alfabetisk indeks ser bedre ud, mere struktureret Side 10 af 18

11 siden giver rimelig hurtigt overblik, og det er nemt at finde de oplysninger man søger søgefunktionen Søgefunktionen er blevet mærkbart bedre RIS: Den er ikke nem at finde rundt i mere. Skal bruge søgefunktion meget Det er ikke altid let at finde ting/emmer. Det kan være svært at finde det man vil via søgefunktionen Det tager noget tid at finde frem til det man søger. har forgæves søgt at finde kommunens svømmehaller bl.a. east kilbride kompliceret at nå frem til biblioteket Kunne ikke lige finde oplysning om EastKilbridge svømmehallen Lidt rodet i menuernes opbygning På nogle punkter har man svært ved at finde rundt svært at finde lægerne i kommunen uden at bruge søgefunktion Tager tid inden man finder det man søger pga. at man ikke bruger den så tit. Umuligt at finde daginstitutioners hjemmeside Vanskeligt at finde almindelige brugerting. f.eks. bibliotek m.m. vanskeligt hurtigt at finde svar på konkret forespørgsel Om indhold Indholdet får meget ros med på vejen. Borgerne oplever indholdet som omfattende, relevant og velskrevet. Den eneste kritik indholdet møder, er at nogle borgere har oplevet indhold der ikke er fuldt opdateret, eller efterlyser kontaktoplysninger til personer og/eller forvaltninger. ROS: at der opdaterings dato på de enkelte sider de forskellige klip fra kommunen. At man kan få oplæst diverse ting De mange direkte kontakter til relevante ansatte i kommunen Den er overskuelig og jeg føler at oplysningerne opdateres jævnligt Det er til at få overblikket allerede på 1 side, inkl. adr. + telefon nr. Detaljeringsgraden, relevant info Dækker meget godt og bredt Mange gode og detaljerede informationer Opdaterede oplysninger og udførlig information om forskellige emner. oplysningerne er aktuelle Oplysningerne er relevante politisk mødeoversigt og referater Teksten er skrevet i et brugervenligt sprog - kort og med gode veje til at komme videre RIS: Burde kunne rette henv. direkte til forskellige forvaltninger det er umuligt at finde de enkelte medarbejdere - og sende mail til dem Helt aktuelle informationer der berører borgere i Ballerup Informationer kunne være bedre opdateret Nogle oplysninger er gamle nogle steder mange informationer på lidt plads når man linker videre til fx institutioner - børnehaver etc, så er disse hjemmesider ikke opdaterede Side 11 af 18

12 Om udseende Det nye forside design får meget ros men også nogen ris i borgernes kommentarer. Rosen går på at det nye udseende opleves som flot, imødekommende, roligt, moderne og tiltalende. Generelt er der en meget positiv oplevelse af hjemmesidens udseende. Kritikken fra borgerne går især på brugen af Flash, der for nogle borgere virker generende i læsningen af menuer, ligesom der er flere der retter kritik mod hjemmesidens format, som er optimeret til mindre skærmstørrelser end de fleste i dag har. Desuden er der nogle der mener hjemmesiden efter forsiden har et lidt upersonligt eller konservativt udseende. ROS: Den har et flottere design Den virker tiltalende og moderne Det har pyntet med den nye forside. Det ændrede design som giver et moderne billede af en kommunal hjemmeside Et roligt, overskueligt indgangsbillede flashanimation og den er sjov at arbejde med Godt design, og hurtige menuer Hjemmesiden er blevet moderne og meget indbydende Indbydende Lyse, venlige farver og billeder af mennesker Stor tydelig og klar skrift Virker imødekommende når man lige ser den Virker indbydende RIS: Animationerne, der er flotte, men kun giver "støj" når hjemmesiden bruges At billedet på en 17 tommer skærm er meget lille. Udfylder ikke skærmen At man bliver søsyg af at kikke på teksterne på forsiden, det er for poppet at de flytter sig, billederne på forsiden burde være uge eller dagsaktuelle Brug af Flash-objekter giver for meget flimmer, der ødelægger koncentrationen om det, de søges efter. Søsygeeffekt. Flash-objekter, mangel på en overskuelig menu a la den gamle hjemmeside For små bogstaver - og i det hele tage er det meste for småt - er vist genereret til en 15" måske stadig LIDT konservativ i udseende Opsætningen er popsmart og fremstår rodet Svært at læse teksten, hvor baggrunden er meget lyseblå og teksten hvid Side 12 af 18

13 4. Digital selvbetjening (ESB - Elektronisk Selvbetjening) Lidt over halvdelen af borgerpanelet har bemærket det nye område for Digital selvbetjening på Ballerups hjemmeside. Blandt de som har bemærket området, har igen lidt over halvdelen besøgt det nye område. De efterfølgende spørgsmål om brugen af selvbetjeningsområdet bygger på de som har svaret ja til begge dele. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Har du bemærket det nye menupunktet "SELVBETJENING" på Balle r up Kommunes hjemmeside, der leder til området for digital selvbetjening 60% 50% 40% 30% 20% 10% Har du besøgt det nye område / menupunkt med digital selvbetjening på kommunens hjemmeside 0% 0% Ja Nej Ja Nej Har du bemærket det nye menupunktet "SELVBETJENING" på Ballerup Kommunes hjemmeside, der leder til området for digital selvbetjening? Pct. Ja 51% Nej 43% Har du besøgt det nye område / menupunkt med digital selvbetjening på kommunens hjemmeside? Pct. Ja 57% Nej 43% Har du prøvet at bruge nogle af de nye muligheder for digital selvbetjening på Ballerups hjemmeside? Pct. Ja 53% Nej 46% Side 13 af 18

14 5. Tilfredsheden med digital selvbetjening (ESB) Generelt er tilfredsheden med menupunktet SELVBETJENING blandt brugerne ganske høj. På spørgsmålene om selvbetjeningssidens overskuelighed og anvendelighed er summen af enige/positive brugere for alle på nær ét punkt over 70%. Kun på spørgsmålet om hvorvidt digital selvbetjening lever op til brugernes forventninger, svarer kun godt 60% bekræftende og tæt på hver femte borger svarer afkræftende på, at ESB funktionerne lever op til deres forventninger. At dømme fra undersøgelsens åbne besvarelser, er de oplevelser der trækker ned grundet i funktioner der er nede på grund af opdatering eller funktioner med fejl, samt almindelig utryghed ved om de afgivne oplysninger blive modtaget og behandlet. Selvbetjeningssiden gør det nemmere at finde ud af mulighederne for digital selvbetjening Selvbetjeningssiden virker enkel og nem at finde rundt på Selvbetjeningssiden giver mig lyst til at bruge digital selvbetjening fremover Det er tidsbesparende at bruge digital selvbetjening frem for at ringe Fremover vil jeg foretrække at bruge digital selvbetjening frem for telefonen Funktionerne på siden med digital selvbetjening er nemme at bruge Funktionerne med digital selvbetjening lever op til mine forventninger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Udfra dit kendskab til menupunktet "SELVBETJENING" på Ballerup Kommunes hjemmeside, hvor enig er du da i følgende synspunkter? Sum af ikke enig Udfra dit kendskab til menupunktet "SELVBETJENING" på Ballerup Kommunes hjemmeside, hvor enig er du da i følgende synspunkter? Sum af enig Side 14 af 18

15 Borgerudtalelser om elektronisk selvbetjening. Udsagn fra borgerne, der illustrerer meninger om ESB. Udtalelser f.eks. Kommentar til brugeroplevelser med digital selvbetjening på Ballerups hjemmeside: Som spørger (borger) virker selvbetjening, så nu bliver det spændende og se om det virker den anden vej. Det virker underligt med alle de "døde links". F.eks. kan man trykke på linket "Vejforhold", og så kommer man ind til en side, hvor man bliver afvist med "Der findes ikke online selvbetjening under dette punkt". I den slags tilfælde bør linket ikke eksistere eller være mærket "OBS: Link ej aktivt endnu" Jeg søgte på familielægen og siden var nede på grund af opdatering... hvor længe? Menuerne er vanskelige/umulige at bruge. Der er mange fejl i systemet. Der mangler en søgefunktion. Farverne gør det vanskeligt at se hvor man navigerer. det er ok med selvbetjeningen men har man spørgsmål,, så synes jeg at der går for lang tid til at man får en tilbagemelding. Jeg har forsøgt at bestille et nyt sygesikringsbevis, men det lykkedes aldrig for mig at finde ud af at sende blanketten elektronisk. Det har tidligere været meget nemt. Ville prøve at beregne evt. førtidspension og se hvordan "forretningsgangen" er... Og det var ikke særligt nemt eller overskueligt! jeg kunne ikke finde frem til min læge og finde ud af, om de var tilknyttet online bestilling, selv om jeg tastede de ønskede oplysninger Ansøgningsskemaer til foreninger ligger under Kultur & Fritid men ikke under selvbetjening De gange jeg har prøvet, har serveren ikke været tilgængelig Ja, jeg syntes for mit vedkommende at det er ikke helt nemt for en ganske almindelig borger - med almindelig "hjemmekundskab" - der skal "rodes " for meget rundt og for mit vedkommende taber jeg tålmodigheden - og klarer mig på anden måde. Side 15 af 18

16 6. Oplysningskampagnen "Det offentlige - brug os på nettet" Den offentlige kampagne for selvbetjening på nettet ( Det er godt nok smart ) blev bemærket af cirka halvdelen af borgerne i panelet. Blandt de som havde lagt mærke til kampagnen, mente over 70% at budskabet i kampagnen var klart, hvilket er en høj budskabserindring. Kampagnen blive overvejende husket fra TV, fra Ballerup Bladet, dagbladsannoncer og Ballerups hjemmeside i nævnte rækkefølge. Kan du huske at have set kampagnen for digital selvbetjening, "Det offentlige - brug os på nettet" - som foregik under sloganet "Det er godt nok smart"? Var det klart, hvad budskabet i kampagnen "Det er godt nok smart" gik ud på? 60% 80% 50% 70% 40% 60% 30% 50% 20% 40% 10% 0% Ja Nej 30% 20% 10% 0% Ja Nej Delvis T v - r e k la m e r A n n o n c e r i B a lle r u p B la d e t D a g b la d s a n n o n c e r H j e m m e s id e n w w w. b a lle r u p. d k In te rn e tte t i ø v rig t ( a n d e t e n d b a lle r u p. d k ) I n fo r m a tio n s fo ld e r P la k a t e r p å b ib lio t e k e r o. lig n. B io g r a f r e k la m e r M a g a s in e t K ig & L y t R a d io r e k la m e r A n d e t T r y k p å k o m m u n e n s k u v e r t e r 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % Side 16 af 18

17 Nok så interessant er borgernes reaktion på kampagnen. Blandt de afkrydsningsmuligheder borgerne fik i undersøgelsen, svarende over 40% at de havde haft en af de nævnte reaktioner på kampagnen. Over 30% mente de fik mere lyst til at bruge ESB i fremtiden og en del besøgte hjemmesider, søgte information om digital selvbetjening eller bestilte en digital signatur. Kendskab, budskabsforståelse og reaktion på budskabet kan konkluderes at have haft en fremmende effekt på området elektronisk selvbetjening blandt kommunens borgere. Kampagnen fik mig til at bestille en digital signatur Kampagnen fik mig til at søge mere information om digital selvbetjening Kampagnen fik mig til at besøge andre offentlige hjemmesider Kampagnen fik mig til at besøge Ballerup Kommunes hjemmeside Kampagnen gav mig lyst til at bruge digital selvbetjening i fremtiden 0% 10% 20% 30% 40% Side 17 af 18

18 7. Kontaktformer til kommunen De mest anvendte kontaktformer blandt borgere i undersøgelsen er telefonen samt det at søge oplysninger på kommunens hjemmeside. Derefter følger fremmøde på rådhuset eller til kommunen. På sidstepladsen med kun 1 ud af 10 kommer skriftlig henvendelse i form at brev til kommunen. Interessant er især, at telefonisk henvendelse samt søgning af information på kommunens hjemmeside er ligestillede blandt borgere i undersøgelsen, hvilket viser den store betydning den kommunale hjemmesiden har i kontakten med og informationen til borgerne. Hvordan plejer du at kontakte kommunen, hvis du har behov for betjening eller service? Pct. Ringer til kommunen 72% Søger oplysninger på hjemmesiden 71% Jeg møder op på rådhuset 41% Sender en til kommunen 36% Skriver et brev til kommunen 11% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ringer til kommunen Søger oplysninger på hjemmesiden Jeg møder op på rådhuset Sender en e- mail til kommunen Skriver et brev til kommunen Side 18 af 18

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Alt du behøver at vide som Maker på Crate

Alt du behøver at vide som Maker på Crate Alt du behøver at vide som Maker på Crate København, maj 2015 Crate er dit sted! Det er dine produkter og det er din butik. Vi er vildt begejstrede for at have dig med ombord og vi er sikre på, at vi går

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

www.togidata.dk 70 23 09 23

www.togidata.dk 70 23 09 23 H j e m m e s i d e s y s t e m e r N e t b u t i k k e r P r o g r a m m e r i n g H o s t i n g I P T e l e f o n i S a l g s s t y r i n g www.togidata.dk 70 23 09 23 Opdaterede kundevenlige hjemmesider?

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

E-dagsorden. Vejledning

E-dagsorden. Vejledning E-dagsorden Vejledning Roller i E-dagsorden Almindelig mødedeltager Medlem af ét eller flere udvalg Kan læse dagsordenen, når den bliver frigivet Dagsordenssamler Medlem af et eller flere udvalg Kan læse

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere