Rapport april Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening"

Transkript

1 Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej Ballerup. Udarbejdet af Promonitor Side 1 af 18

2 Undersøgelse: Ballerup Kommunes hjemmeside Udført af: Promonitor og Ballerup Kommune Deltagere: Antal inviterede respondenter (pr. ): 1265 Antal besvarelser: 945 Besvarelsesprocent: 74.7% Udførelsestidspunkt: Marts april 2006 Rapportens indhold 1. Sammendrag Brugen af Ballerup.dk Ballerup.dk s nye udseende Borgernes meninger om Ballerup.dk Digital selvbetjening (ESB - Elektronisk Selvbetjening) Tilfredsheden med digital selvbetjening (ESB) Oplysningskampagnen "Det offentlige - brug os på nettet" Kontaktformer til kommunen Side 2 af 18

3 Sammendrag Målet med en forbedret hjemmeside for Ballerup Kommune, kan siges at være nået. Flertallet af borgere i undersøgelsen, to ud af tre, har bemærket det nye udseende på hjemmesiden og blandt disse mener cirka halvfreds procent, at kommunens hjemmeside med det nye udseende er blevet bedre. Borgerne mener at kommunens hjemmeside har relevante, letforståelige informationer, med gode funktioner som er nemme at anvende, sammen med en overvejende opfattelse af at den er tidsbesparende at bruge. Mange roser hjemmesiden for at være indbydende, moderne og enkel. Indholdet bedømmes udpræget positivt og anses af borgerne for at være omfattende, relevant og velskrevet. Hjemmesidens nye udseende (herunder forside med Flash) bliver alt overvejende positivt modtaget af borgerne. Den nye hjemmeside opleves dermed af de fleste som en forbedring i forhold til tidligere. Kritik af det nye udseende kommer fra borgere der finder Flash elementerne og teksterne på forsiden forstyrrende for læsbarheden, samt det at hjemmesidens indhold er optimeret til skærme under 17. Et flertal af borgerne mener at Ballerups hjemmeside er enkel og velstruktureret, mens et antal på cirka hver femte borger ikke er enig i dette. Borgere der leder forgæves efter konkrete informationer efterlyser en mere overskuelig, brugervenlig eller brugerorienteret navigation. Til kritikken af hjemmesiden hører også, at nogle borgere oplever at indholdet ikke synes at være tilstrækkeligt opdateret. Den fælles informationskampagne om digital selvbetjening er blevet bemærket af omkring halvdelen af borgerne i undersøgelsen. Af de som har bemærket kampagnen har flertallet (70%) forstået budskabet og tæt på halvdelen har haft hvad man kan kalde en ønsket reaktion på budskabet, enten i form af stigende interesse for at bruge digital selvbetjening, eller ved at opsøge mere information eller bestille digital signatur. Tilfredsheden med menupunktet SELVBETJENING på kommunens hjemmeside, er blandt brugerne ganske høj. På spørgsmålene om selvbetjeningssidens overskuelighed og anvendelighed er summen af enige/positive brugere for alle på nær ét punkt over 70%. At dømme fra undersøgelsens åbne besvarelser, er de oplevelser der trækker ned, begrundet med funktioner der er nede på grund af opdatering, funktioner med fejl, samt almindelig utryghed ved om de afgivne oplysninger bliver modtaget og behandlet. De mest anvendte kontaktformer blandt borgere i undersøgelsen er telefonen samt det at søge oplysninger på kommunens hjemmeside. Derefter følger fremmøde på rådhuset eller til kommunen og på sidstepladsen skriftlig henvendelse i form at brev til kommunen. Interessant er, at telefonisk henvendelse og søgning på kommunens hjemmeside er ligestillede blandt borgere i undersøgelsen. Side 3 af 18

4 1. Brugen af Ballerup.dk Borgerne som har deltaget i undersøgelsen bruger for 94% vedkommende hjemmesiden mindst 1-2 gange årligt. De efterfølgende kommentarer og vurderinger af Ballerups hjemmeside kan derfor betragtes som kommende fra brugere af hjemmesiden og dermed fra relevante svarpersoner for undersøgelsen. Hvor ofte benytter du Ballerup Kommunes hjemmeside? Pct. Aldrig 2% Mindre end 1 gang årligt 4% 1-2 gange årligt 12% 3-5 gange årligt 26% 6-12 gange årligt 33% Flere gange om måneden 18% Flere gange om ugen 4% 40% 30% 20% 10% 0% Aldrig Mindre end 1 gang årligt 1-2 gange årligt 3-5 gange årligt 6-12 gange årligt Flere gange om måneden Flere gange om ugen Side 4 af 18

5 2. Ballerup.dk s nye udseende To ud af tre borgerpanelmedlemmer har bemærket at Ballerup Kommunes hjemmeside har fået nyt udseende, mens omkring hver tredje ikke har bemærket det. Tallet for hvor mange der har lagt mærke til det nye hjemmeside udseende må siges at være forholdsvis højt, eftersom en del grafiske elementer på de underliggende sider i nogen grad fremstår som tidligere, og taget i betragtning at borgere ikke kan formodes at være specielt opmærksomme på ændringer i hjemmesidedesign, med mindre ændringerne er betydelige. Blandt de to tredjedele af borgerne som har bemærket det nye udseende, synes de fleste (i alt 68%) at hjemmesiden er blevet bedre, herunder mener omkring hver femte borger, at hjemmesiden i høj grad er blevet bedre og cirka hver anden, at den i nogen grad er blevet bedre. Meget få borgere, 8%, mener at hjemmesiden er blevet dårligere efter ændringerne. Har du lagt mærke til at kommunens hjemmeside har fået nyt udseende? Pct. Ja 64% Nej 33% Er hjemmesiden blevet bedre eller dårligere efter ændringerne? Pct. Er i høj grad blevet bedre 21% Er i nogen grad blevet bedre 47% Hverken bedre eller dårligere 14% Er i nogen grad blevet dårligere 7% Er i høj grad blevet dårligere 1% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Er i høj grad blevet bedre Er i nogen grad blevet bedre Hverken bedre eller dårligere Er i nogen grad blevet dårligere Er i høj grad blevet dårligere Side 5 af 18

6 3. Borgernes meninger om Ballerup.dk Relevante, letforståelige informationer, med gode funktioner som er nemme at anvende, er den samlede opfattelse af Ballerups hjemmeside. Dette sammen med den overvejende opfattelse blandt paneldeltagerne, at det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden. Borgerne mener overvejende, om ikke helt så entydigt, at hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen og at indholdet på hjemmesiden er opdateret. Med til billedet af hjemmesiden hører dog også, at ikke helt så mange borgere synes funktioner og informationer er nemme at finde frem til. Borgerpanelet bedømmer således indholdet på hjemmesiden mere positivt end strukturen og navigationen. Tabellen og figuren nedenfor viser hvordan egenskaberne på hjemmesiden bliver bedømt. Informationerne virker relevante Teksterne er let forståelige Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden Der er mange gode funktioner på hjemmesiden De funktioner man finder er nemme at bruge Hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen Informationerne virker opdaterede Det er nemt at finde ønskede funktioner Det er nemt at finde det man søger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sum af enig Sum af ikke enig Side 6 af 18

7 Flertallet af borgere oplever hjemmesiden som relevant, forståelig og moderne, så målet med en mere moderne hjemmeside for Ballerup Kommune lader til at være nået. Det der dog halter en smule bagefter i forhold til den ellers positive opfattelse af hjemmesiden, er enkelheden og det velstrukturerede. Kun lidt over hver anden borger erklærer sig enig i, at hjemmesiden er enkel og velstruktureret, mens dog kun lidt over 10% vil gå så langt som ligefrem at kalde siden for rodet eller ustruktureret. Skal der udpeges et område, hvor hjemmesiden kan arbejde for en bedre tilfredshed, er det på struktur- og navigations området. Denne fordeling af meget positiv oplevelse af indholdet og lidt mindre positiv oplevelse af den nemhed, hvormed man kan finde de ønskede informationer og funktioner, er ret almindelige for kommunale hjemmesider. Kommunale hjemmesider indeholder en stor mængde information og mange temaer og derfor har kommunale hjemmesider altid en udfordring med hensyn til opbygningen og brugen af navigationsfremmende elementer, der kan gøre det nemmere for borgerne at finde informationerne. Stærke sider generelt: Relevans Forståelighed Gode funktioner Moderne Svage sider generelt: Navigation Enkelhed / struktur Søgemuligheder Relevant Irrelevant Moderne Hurtig Enkel Interessant Velstruktureret Uint eressant Gammeldags Langsom Ustruktureret Rodet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sum af enig Sum af ikke enig Sum af ikke enig Sum af enig Side 7 af 18

8 Er der forskel på hvordan borgere der har bemærket hjemmesidens nye udseende opfatter hjemmesiden i forhold til de som ikke har bemærket det nye udseende? Borgerne bedømmer hjemmesidens egenskaber omtrent lige positivt, uanset om de bevidst har bemærket det nye udseende eller ej. Stort set kun på spørgsmålene om at teksterne er forståelige og informationer er relevante bedømmes hjemmesiden lidt mere positivt af borgere der har bemærket hjemmesidens nye udseende. Det vil sige, at borgernes vurdering af hjemmesiden generelt er positiv på samme niveau, uanset om de har været bevidste om det nye udseende eller ej. Tabel og figur viser forskellen mellem borgernes opfattelse af hjemmesiden, i forhold til om de bevidst har lagt mærke til at hjemmesiden har fået nyt udseende eller ej: Hvad synes du om Ballerup Kommunes hjemmeside? Opsummering efter bemærket/ikke bemærket hjemmesidens nye udseende. Sum af enig Sum af enig Bemærket Ikke bemærket Det er nemt at finde det man søger 79% 78% Teksterne er let forståelige 79% 65% Informationerne virker opdaterede 77% 79% Det er nemt at finde ønskede funktioner 77% 71% Informationerne virker relevante 77% 68% De funktioner man finder er nemme at bruge 76% 74% Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden 72% 78% Hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen 72% 73% Der er mange gode funktioner på hjemmesiden 63% 62% Det er nemt at finde det man søger Teksterne er let forståelige Det er nemt at finde ønskede funktioner Informationerne virker opdaterede Informationerne virker relevante De funktioner man finder er nemme at bruge Hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen Det er tidsbesparende at bruge hjemmesiden Der er mange gode funktioner på hjemmesiden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Bemærket Ikke bemærket Side 8 af 18

9 Er der forskel på hvordan borgere opfatter hjemmesiden efter hvor hyppigt de bruger hjemmesiden? Svaret er kort: ja. Borgerne med hyppigere brug af kommunens hjemmeside opfatter generelt hjemmesiden mere positivt, men med samme mønster i opfattelsen af de forskellige kvaliteter ved hjemmesiden, som mindre frekvente besøgende. Konklusionen er, at frekvente som mindre frekvente besøgende bedømmer hjemmesiden positivt, bortset fra de som af gode grunde svarer ved ikke og at frekvente besøgende har en tendens til at være stærkere i den positive bedømmelse end mindre frekvente besøgende. Det er også den naturlige og forventede sammenhæng, at borgere som bruger kommunens hjemmeside oftere kender hjemmesiden bedre og dermed nemmere kan betjene sig af den, ligesom borgere der oplever hjemmesiden mere positivt, naturligvis vil have en tendens til at bruge den oftere. De to tabeller nedenfor viser et typisk eksempel på, at borgere med mere frekvente besøg på kommunens hjemmeside har en mere markant positiv opfattelse af hjemmesidens kvaliteter: Hvor ofte benytter du Ballerup Kommunes hjemmeside? krydset med (Informationerne virker opdaterede) Total Helt uenig Helt enig 7 Ved ikke Mindre end 1 gang årligt 25 0% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 76% 1-2 gange årligt 101 3% 1% 7% 14% 11% 23% 9% 33% 3-5 gange årligt 229 1% 3% 8% 15% 23% 28% 12% 10% 6-12 gange årligt 300 1% 5% 7% 13% 24% 30% 13% 8% Flere gange om måneden 164 2% 5% 5% 15% 18% 32% 21% 2% Flere gange om ugen 36 0% 6% 3% 19% 17% 36% 19% 0% Vandret procentberegning. Kommentar: Ens mønster med tendens til mere positive svar for hyppige brugere. Hvor ofte benytter du Ballerup Kommunes hjemmeside? krydset med (Hjemmesiden gør det lettere at komme i kontakt med kommunen) Total Helt uenig Helt enig 7 Ved ikke Mindre end 1 gang årligt 25 4% 4% 0% 12% 0% 16% 8% 56% 1-2 gange årligt 100 6% 7% 9% 5% 8% 20% 14% 31% 3-5 gange årligt 228 3% 4% 4% 8% 18% 25% 25% 14% 6-12 gange årligt 300 2% 2% 6% 13% 16% 24% 26% 12% Flere gange om måneden 164 5% 4% 4% 10% 15% 19% 29% 13% Flere gange om ugen 36 0% 3% 0% 8% 19% 31% 19% 19% Vandret procentberegning. Kommentar: Ens mønster med tendens til mere positive svar for hyppige brugere Side 9 af 18

10 Borgerudtalelser om hjemmesiden ros og ris. Udsagn fra borgerne, der illustrerer meninger om godt og mindre godt ved hjemmesiden. Generelt om hjemmesiden Borgernes positive generelle kommentarer går især på en mere indbydende og overskuelig hjemmeside. Området med selvbetjening omtales positivt. Af generelle kritiske bemærkninger er det især vanskeligheder med at finde informationerne og forstå hjemmesidens opbygning der går igen hos borgerne. ROS: At den er let tilgængelig At der er så mange informationer, og de er struktureret opdelt at man har et sted hvor man kan få svar på sine spørgsmål. Den er hurtig, nem og meget overskuelig. Forsiden er meget indbydende, flot billede. Kulturkalenderen rigtig god. Giver godt overblik, inspirerer til at lære mere om kommunen. overskuelig, nem at finde rundt i, farvevalget godt og klart nemt at læse Selvbetjeningen på forsiden Tidsbesparende borgerinformation Virker HVER gang! RIS: At der er for mange muligheder, og når man er ved emnet, så mangler der det man søger Bogstaverne for små. Kan være svære at læse for ældre. Boligsiderne - langsomme ikke opdaterede Den synes struktureret på afsenders og ikke modtagers præmisser Den virker ikke - fejl ved opslag. Farverne gør det vanskeligt at se/navigere Der er mange oplysninger samlet på ét sted - men det kan næppe være anderledes Forsiden er peppet op men de underliggende sider er stadig kedelige og jeg har ofte svært ved at finde det jeg søger. Hastigheden kunne være bedre. kan virke lidt uoverskuelig fordi der er MANGE muligheder Langsom og rodet informationer, der kunne godt være lidt mere struktur. Lidt rodet og lidt for langsomt... Logikken i overskrifterne Om navigation De rosende ord om navigationen går på at hjemmesiden er overskuelig og har enkel opbygning, hvor søgefunktionen fremhæves af flere som en god feature. Kritik som vedrører navigationen, går især på en oplevelse af at det tager lang tid eller er umuligt at finde frem til helt bestemte informationer. Hos kritikerne nævnes søgefunktionen som en udvej, når menu strukturen ikke viser vejen til det ønskede indhold. ROS: Den er blevet nemmere at finde rundt i Den er enkel og rimelig overskuelig Den er overskueligt delt op i sektioner som politik, sundhed m.v. Den er pænt opbygget og let anvendelig Flot struktureret - gør det en fornøjelse at besøge God struktur - det er til at finde det, man leder efter via "Din situation" Nem navigation, alle relevante forhold er med, forekommer meget imødekommende, seriøst godt initiativ for at hjælpe borgerne Nem og enkelt Overskuelig og godt med alfabetisk indeks ser bedre ud, mere struktureret Side 10 af 18

11 siden giver rimelig hurtigt overblik, og det er nemt at finde de oplysninger man søger søgefunktionen Søgefunktionen er blevet mærkbart bedre RIS: Den er ikke nem at finde rundt i mere. Skal bruge søgefunktion meget Det er ikke altid let at finde ting/emmer. Det kan være svært at finde det man vil via søgefunktionen Det tager noget tid at finde frem til det man søger. har forgæves søgt at finde kommunens svømmehaller bl.a. east kilbride kompliceret at nå frem til biblioteket Kunne ikke lige finde oplysning om EastKilbridge svømmehallen Lidt rodet i menuernes opbygning På nogle punkter har man svært ved at finde rundt svært at finde lægerne i kommunen uden at bruge søgefunktion Tager tid inden man finder det man søger pga. at man ikke bruger den så tit. Umuligt at finde daginstitutioners hjemmeside Vanskeligt at finde almindelige brugerting. f.eks. bibliotek m.m. vanskeligt hurtigt at finde svar på konkret forespørgsel Om indhold Indholdet får meget ros med på vejen. Borgerne oplever indholdet som omfattende, relevant og velskrevet. Den eneste kritik indholdet møder, er at nogle borgere har oplevet indhold der ikke er fuldt opdateret, eller efterlyser kontaktoplysninger til personer og/eller forvaltninger. ROS: at der opdaterings dato på de enkelte sider de forskellige klip fra kommunen. At man kan få oplæst diverse ting De mange direkte kontakter til relevante ansatte i kommunen Den er overskuelig og jeg føler at oplysningerne opdateres jævnligt Det er til at få overblikket allerede på 1 side, inkl. adr. + telefon nr. Detaljeringsgraden, relevant info Dækker meget godt og bredt Mange gode og detaljerede informationer Opdaterede oplysninger og udførlig information om forskellige emner. oplysningerne er aktuelle Oplysningerne er relevante politisk mødeoversigt og referater Teksten er skrevet i et brugervenligt sprog - kort og med gode veje til at komme videre RIS: Burde kunne rette henv. direkte til forskellige forvaltninger det er umuligt at finde de enkelte medarbejdere - og sende mail til dem Helt aktuelle informationer der berører borgere i Ballerup Informationer kunne være bedre opdateret Nogle oplysninger er gamle nogle steder mange informationer på lidt plads når man linker videre til fx institutioner - børnehaver etc, så er disse hjemmesider ikke opdaterede Side 11 af 18

12 Om udseende Det nye forside design får meget ros men også nogen ris i borgernes kommentarer. Rosen går på at det nye udseende opleves som flot, imødekommende, roligt, moderne og tiltalende. Generelt er der en meget positiv oplevelse af hjemmesidens udseende. Kritikken fra borgerne går især på brugen af Flash, der for nogle borgere virker generende i læsningen af menuer, ligesom der er flere der retter kritik mod hjemmesidens format, som er optimeret til mindre skærmstørrelser end de fleste i dag har. Desuden er der nogle der mener hjemmesiden efter forsiden har et lidt upersonligt eller konservativt udseende. ROS: Den har et flottere design Den virker tiltalende og moderne Det har pyntet med den nye forside. Det ændrede design som giver et moderne billede af en kommunal hjemmeside Et roligt, overskueligt indgangsbillede flashanimation og den er sjov at arbejde med Godt design, og hurtige menuer Hjemmesiden er blevet moderne og meget indbydende Indbydende Lyse, venlige farver og billeder af mennesker Stor tydelig og klar skrift Virker imødekommende når man lige ser den Virker indbydende RIS: Animationerne, der er flotte, men kun giver "støj" når hjemmesiden bruges At billedet på en 17 tommer skærm er meget lille. Udfylder ikke skærmen At man bliver søsyg af at kikke på teksterne på forsiden, det er for poppet at de flytter sig, billederne på forsiden burde være uge eller dagsaktuelle Brug af Flash-objekter giver for meget flimmer, der ødelægger koncentrationen om det, de søges efter. Søsygeeffekt. Flash-objekter, mangel på en overskuelig menu a la den gamle hjemmeside For små bogstaver - og i det hele tage er det meste for småt - er vist genereret til en 15" måske stadig LIDT konservativ i udseende Opsætningen er popsmart og fremstår rodet Svært at læse teksten, hvor baggrunden er meget lyseblå og teksten hvid Side 12 af 18

13 4. Digital selvbetjening (ESB - Elektronisk Selvbetjening) Lidt over halvdelen af borgerpanelet har bemærket det nye område for Digital selvbetjening på Ballerups hjemmeside. Blandt de som har bemærket området, har igen lidt over halvdelen besøgt det nye område. De efterfølgende spørgsmål om brugen af selvbetjeningsområdet bygger på de som har svaret ja til begge dele. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Har du bemærket det nye menupunktet "SELVBETJENING" på Balle r up Kommunes hjemmeside, der leder til området for digital selvbetjening 60% 50% 40% 30% 20% 10% Har du besøgt det nye område / menupunkt med digital selvbetjening på kommunens hjemmeside 0% 0% Ja Nej Ja Nej Har du bemærket det nye menupunktet "SELVBETJENING" på Ballerup Kommunes hjemmeside, der leder til området for digital selvbetjening? Pct. Ja 51% Nej 43% Har du besøgt det nye område / menupunkt med digital selvbetjening på kommunens hjemmeside? Pct. Ja 57% Nej 43% Har du prøvet at bruge nogle af de nye muligheder for digital selvbetjening på Ballerups hjemmeside? Pct. Ja 53% Nej 46% Side 13 af 18

14 5. Tilfredsheden med digital selvbetjening (ESB) Generelt er tilfredsheden med menupunktet SELVBETJENING blandt brugerne ganske høj. På spørgsmålene om selvbetjeningssidens overskuelighed og anvendelighed er summen af enige/positive brugere for alle på nær ét punkt over 70%. Kun på spørgsmålet om hvorvidt digital selvbetjening lever op til brugernes forventninger, svarer kun godt 60% bekræftende og tæt på hver femte borger svarer afkræftende på, at ESB funktionerne lever op til deres forventninger. At dømme fra undersøgelsens åbne besvarelser, er de oplevelser der trækker ned grundet i funktioner der er nede på grund af opdatering eller funktioner med fejl, samt almindelig utryghed ved om de afgivne oplysninger blive modtaget og behandlet. Selvbetjeningssiden gør det nemmere at finde ud af mulighederne for digital selvbetjening Selvbetjeningssiden virker enkel og nem at finde rundt på Selvbetjeningssiden giver mig lyst til at bruge digital selvbetjening fremover Det er tidsbesparende at bruge digital selvbetjening frem for at ringe Fremover vil jeg foretrække at bruge digital selvbetjening frem for telefonen Funktionerne på siden med digital selvbetjening er nemme at bruge Funktionerne med digital selvbetjening lever op til mine forventninger 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Udfra dit kendskab til menupunktet "SELVBETJENING" på Ballerup Kommunes hjemmeside, hvor enig er du da i følgende synspunkter? Sum af ikke enig Udfra dit kendskab til menupunktet "SELVBETJENING" på Ballerup Kommunes hjemmeside, hvor enig er du da i følgende synspunkter? Sum af enig Side 14 af 18

15 Borgerudtalelser om elektronisk selvbetjening. Udsagn fra borgerne, der illustrerer meninger om ESB. Udtalelser f.eks. Kommentar til brugeroplevelser med digital selvbetjening på Ballerups hjemmeside: Som spørger (borger) virker selvbetjening, så nu bliver det spændende og se om det virker den anden vej. Det virker underligt med alle de "døde links". F.eks. kan man trykke på linket "Vejforhold", og så kommer man ind til en side, hvor man bliver afvist med "Der findes ikke online selvbetjening under dette punkt". I den slags tilfælde bør linket ikke eksistere eller være mærket "OBS: Link ej aktivt endnu" Jeg søgte på familielægen og siden var nede på grund af opdatering... hvor længe? Menuerne er vanskelige/umulige at bruge. Der er mange fejl i systemet. Der mangler en søgefunktion. Farverne gør det vanskeligt at se hvor man navigerer. det er ok med selvbetjeningen men har man spørgsmål,, så synes jeg at der går for lang tid til at man får en tilbagemelding. Jeg har forsøgt at bestille et nyt sygesikringsbevis, men det lykkedes aldrig for mig at finde ud af at sende blanketten elektronisk. Det har tidligere været meget nemt. Ville prøve at beregne evt. førtidspension og se hvordan "forretningsgangen" er... Og det var ikke særligt nemt eller overskueligt! jeg kunne ikke finde frem til min læge og finde ud af, om de var tilknyttet online bestilling, selv om jeg tastede de ønskede oplysninger Ansøgningsskemaer til foreninger ligger under Kultur & Fritid men ikke under selvbetjening De gange jeg har prøvet, har serveren ikke været tilgængelig Ja, jeg syntes for mit vedkommende at det er ikke helt nemt for en ganske almindelig borger - med almindelig "hjemmekundskab" - der skal "rodes " for meget rundt og for mit vedkommende taber jeg tålmodigheden - og klarer mig på anden måde. Side 15 af 18

16 6. Oplysningskampagnen "Det offentlige - brug os på nettet" Den offentlige kampagne for selvbetjening på nettet ( Det er godt nok smart ) blev bemærket af cirka halvdelen af borgerne i panelet. Blandt de som havde lagt mærke til kampagnen, mente over 70% at budskabet i kampagnen var klart, hvilket er en høj budskabserindring. Kampagnen blive overvejende husket fra TV, fra Ballerup Bladet, dagbladsannoncer og Ballerups hjemmeside i nævnte rækkefølge. Kan du huske at have set kampagnen for digital selvbetjening, "Det offentlige - brug os på nettet" - som foregik under sloganet "Det er godt nok smart"? Var det klart, hvad budskabet i kampagnen "Det er godt nok smart" gik ud på? 60% 80% 50% 70% 40% 60% 30% 50% 20% 40% 10% 0% Ja Nej 30% 20% 10% 0% Ja Nej Delvis T v - r e k la m e r A n n o n c e r i B a lle r u p B la d e t D a g b la d s a n n o n c e r H j e m m e s id e n w w w. b a lle r u p. d k In te rn e tte t i ø v rig t ( a n d e t e n d b a lle r u p. d k ) I n fo r m a tio n s fo ld e r P la k a t e r p å b ib lio t e k e r o. lig n. B io g r a f r e k la m e r M a g a s in e t K ig & L y t R a d io r e k la m e r A n d e t T r y k p å k o m m u n e n s k u v e r t e r 0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % Side 16 af 18

17 Nok så interessant er borgernes reaktion på kampagnen. Blandt de afkrydsningsmuligheder borgerne fik i undersøgelsen, svarende over 40% at de havde haft en af de nævnte reaktioner på kampagnen. Over 30% mente de fik mere lyst til at bruge ESB i fremtiden og en del besøgte hjemmesider, søgte information om digital selvbetjening eller bestilte en digital signatur. Kendskab, budskabsforståelse og reaktion på budskabet kan konkluderes at have haft en fremmende effekt på området elektronisk selvbetjening blandt kommunens borgere. Kampagnen fik mig til at bestille en digital signatur Kampagnen fik mig til at søge mere information om digital selvbetjening Kampagnen fik mig til at besøge andre offentlige hjemmesider Kampagnen fik mig til at besøge Ballerup Kommunes hjemmeside Kampagnen gav mig lyst til at bruge digital selvbetjening i fremtiden 0% 10% 20% 30% 40% Side 17 af 18

18 7. Kontaktformer til kommunen De mest anvendte kontaktformer blandt borgere i undersøgelsen er telefonen samt det at søge oplysninger på kommunens hjemmeside. Derefter følger fremmøde på rådhuset eller til kommunen. På sidstepladsen med kun 1 ud af 10 kommer skriftlig henvendelse i form at brev til kommunen. Interessant er især, at telefonisk henvendelse samt søgning af information på kommunens hjemmeside er ligestillede blandt borgere i undersøgelsen, hvilket viser den store betydning den kommunale hjemmesiden har i kontakten med og informationen til borgerne. Hvordan plejer du at kontakte kommunen, hvis du har behov for betjening eller service? Pct. Ringer til kommunen 72% Søger oplysninger på hjemmesiden 71% Jeg møder op på rådhuset 41% Sender en til kommunen 36% Skriver et brev til kommunen 11% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ringer til kommunen Søger oplysninger på hjemmesiden Jeg møder op på rådhuset Sender en e- mail til kommunen Skriver et brev til kommunen Side 18 af 18

Rapportbilag april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapportbilag april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapportbilag april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005

Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Danmarks Statistik 29. november 2005 Annegrete Wulff, Databanker awu@dst.dk Mini brugerundersøgelse af Statistikbanken 2005 Som et led i at vurdere om vi lever op til brugernes behov om let adgang til

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk. Januar 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse borger.dk Januar 2016 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede spørgsmål er sammenlignet

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Brugertest af folkeskolen.dk

Brugertest af folkeskolen.dk Folkeskolen.dk Brugertest af folkeskolen.dk Undersøgelsen er udført af Peytz Analyse via en exit-pop på folkeskolen.dk. Undersøgelsen blev foretaget fra d. 2. juni 14. juni 2010. I alt har 818 gennemført

Læs mere

Kommunerne går glip af millionbesparelse

Kommunerne går glip af millionbesparelse Forsidehenvisning: Kommunerne går glip af millionbesparelse - erhvervslivet betaler 5 Danske kommuner mangler effektive selvbetjeningsløsninger. Det koster hvert år et beløb svarende til 1.300 pædagoger,

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Handicappet i København

Handicappet i København Handicappet i København Handicapcenter København Socialforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Borgerpanelundersøgelse forår 2014 Formål med undersøgelsen I foråret 2014 gennemførte

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning.

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning. Portfolie Redesign dette er en gennemgang af opbyggelse af mit portfolie, med samtilige begrunderlser af design valg. Forord Min portfolie hjemmeside er fra start af ment som et startplatform og ikke et

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 16.02.11 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsesperiode: 26.01.2011-09.02.2011 Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi,

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Først øvelse. Lav en designanalyse i tekst og billeder af det udleverede website www.kariyer.net. Vi startede med en hjemmeside, der så ud som følgende: Gennemgående

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Webstatus - DMI DMI

Webstatus - DMI DMI DMI 04.10.2011 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi, som gør det muligt at deltage, selvom

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten 10tips til at skabe gnister i borgerkontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv borgeren 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune "1. undersøgelse"

Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune 1. undersøgelse Borgerpanel - Høje-Taastrup Kommune "1. undersøgelse" Gennemført i perioden 19. juni - 2. september 2004 18-10-2004 Powered by Enalyzer Survey Solution Formål: Undersøgelsens primære formål var at få afdækket,

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A INDHOLDSFORTEGNELSE 02 09 13 16 18 21 24 26 BAGGRUND OPSUMMERING AF HOVEDRESULTATER REGISTRATORERNES BAGGRUND OG UDVIKLING I TILFREDSHED SAMMENLIGNING

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Læsevejledning til The User Index

Læsevejledning til The User Index Læsevejledning Læsevejledning til The User Index Herunder kan du finde en generel læsevejledning til User Index rapporterne. Læsevejledningen er en generel vejledning på tværs af brancher. Har du spørgsmål

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk Maj 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere